Vejen frem. af Jørgen Michaelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejen frem. af Jørgen Michaelsen"

Transkript

1 1 Vejen frem af Jørgen Michaelsen Med skam at melde: Jeg har ingen forslag til videre læsning. En afledt størrelse åbner kun rum For diskussion. I denne fase afspejler folkestemningen, At den antikapitalistiske reformpolitik er reel nok. Selve den politiske bevidsthed Bliver et komplot Og dermed genstand for statsintervention. Foretagsomheden er endeløs, Og fra ideologiens eksil føres udmattelseskrig Mod de løbske nyttemaskiner. Det ligner den feudale verdensorden. Planøkonomien er apatisk. Den har barrikaderet sig, men den er tydeligvis uanfægtet. Er der overhovedet en doktrin? Den militære elite Udfolder en sidste kraftanstrengelse Og organiserer kulturpolitikken. Samfundslegemet er ikke ældre, end det selv tror. Inde i hovedet er der dyd og dygtighed. Denne wienerbasse er fed. Straks efter er økonomien stagneret, Og taktisk tilbagetog kan næppe undgås. Skønt rigsfællesskabet har svært ved at tro det, Er autonomien nu vor determinisme Og enhver meningsdannelse en destruktionsform. Umiddelbar selvkritik bidrager til arrestation af statsfjender Samt til social retfærdighed. At der findes en eksilelite skyldes blot, At disse individer nægter at gøre militærtjeneste. Hvilket politisk klima! Flyder energien måske ikke

2 fra selve undtagelsestilstanden! Har offentlighed og modoffentlighed Måske ikke allerede blandet oceaner af blod! En paladsrevolution er peanuts Og skaber ingen rekrutter. Enhver indblanding i lige præcis dette nytteskema Ville afsløre en historisk slingrekurs Mellem den ene og den anden magtkoncentration. Neoliberalismen er nervøs. Statsmagtens popularitet stiger støt. Intet bør realiseres. Disse grænsekrige ophæver blot privatejendommen, Men afkaster ikke overherredømmet. Som ren manipulation er indlemmelsen retfærdig. Jeg lader dig gerne deltage i min isolationisme, Hvis jeg må deltage i din. Vi husker, at slaveriet blev genstand for en differentieret tilintetgørelse, Og såvel blankvåben som ildvåben blev taget i brug. End ikke den mest fremskredne pragmatisme Kunne udrydde kastestoltheden. Den kapitalistiske foretagsomheds sidste krav er og bliver mainstream. Kan man i det hele taget få for lidt cyankalium Til sine livsplaner? I dag fører den reelt eksisterende negative dialektik Udryddelseskrig med uhyre handlekraft. Den har ingenlunde forskanset sig I frihedens rige, Men kvæler konteksten i værdighed og karisma. Der behøves intet acceptabelt kompromis; Nogen skal jo administrere det erobrede. En enlig massenedslagtning Gør ingen total krig. Alt dette ævl om den højeste pris Er et generelt fænomen. Massesamfundet har brug for din dovenskab: Træd derfor ud af dit teflonbur, Og demonstrer din heroiske egoisme. Der er ingen folkelig modstand; Oppositionen ser sig selv på baggrund Af en mere dynamisk vægtfordeling. Den rå magt overlader roligt kampen Til den sociale bevidsthed, 2

3 Der spejler sig i billedkritik, Til jævnbyrdigheden ikke alene er en kendsgerning, men en ressource. Hvorom alting er, så er æstetisk-politisk kvaksalveri Grundlæggende forfejlet. Frem for alt: ikke skade. I praksis er der ingen billedekspropriation. Din varefetichisme destabiliserer Al politisk magt, Og ingen har længere brug for et åbent opgør. I denne verden er kampen om nye markeder En allerede indrømmet anakronisme. Ergo: Vi skruer tiden tilbage. Der er ikke tale om felttog. I tilfælde af korruption Bliver denne eller hin politik reorganiseret. Ingen vil for alvor benægte dynastiets Bagvedliggende galskab. Den er fuldkommen under kontrol Og hinsides infiltration som promesse de bonheur. Fremrykningen i virkelighedens verden Foregår i frihed, Hvilket i grunden gør al agitation overflødig. Der findes ingen ressource, Som ikke også leverer fluer. Du har fuldkommen ret: Klassesamfundet er en fesen affære; Det rokker selv den mest forførende franske oplysning ikke en tøddel ved. I åben strid bliver isolation Et ganske legitimt krav; Er der ingen dødskamp, er der heller ingen rigdom. Sådan viser den moderne verden sig. Der er ikke råd til en befrielseskrig. Selve den økonomiske kontakt Hører under det obsolete Som repressalier udløst af et politisk program. Når modernitetstrangen mister pusten, Kan man selv vælge sin ydmygelse. Vi husker 1800-tallets industrielle borgerskab: Det privates divergerende protektionisme. Revisionisten var engang vegetar. 3

4 Fodfæste vindes; Selvstændighed forplanter og forplumrer sig. Intet er så realiserbart Som en stor maskine. De ledende lag dæmoniserer alle andre livsformer. Fantasien om det afgørende slag Er et udspil til forhandling. Krigspolitikken skaber splittelse, Men producerer også suverænitet, Og i magtbalancen finder civilisationen En uudtømmelig kilde til klikeopgør. Misforstå mig ikke: Det hele har et globalt sigte. Marxismens historie er én stor nytteværdi. Når solide borgere Først har gennemtrumfet et frontalangreb På den private ejendomsret, Er der behov for arbejdskritik og uartikuleret kommunisme. Imperiet er hermed sat ud af spillet. I vor svimmelhed og vrede har vi tilkaldt det lette kavaleri. Den Store Afvisning er et transcendent privilegium Og en massakre. Produktionens anarki vokser videre I partisankrigens spredte fægtninger. Fra superstrukturen udgår overraskelsesangreb i modsat retning. Denne ekspansionisme kan forsvares. Den er immateriel. Den er ikke udtryk for undertrykkelse. Som en ren ekspeditionssag er karikaturen klemt inde Mellem overproduktion og underforbrug. Konkurrencestaten satser sin samlede kampkraft På en dialektisk overvindelse af krisen, Og på alle sine stadier udtrykker denne kampagne en stort anlagt tilgang. Selve fremskridtet kræver neutralisering. Javist, der er krigsførelse, magt og terror, Men udviklingstendensen Er i sig selv en ressource. Det er altsammen en afledningsmanøvre. Barbariet bugner af bevægelsesmuligheder. Opsvinget kan starte, Så snart du indser, at sabotage hviler på forældede idealer. 4

5 Du vender simpelthen det hele på hovedet, Hvis du fortsat obstruerer storhedstiden. Selv noget så uønsket som et militærdiktatur Kan være borgerlig ejendom, Og erobringspolitik kan være moderat. Lad nu din autoritære mentalitet ligge, Og opgiv din uanstændige kapitulisme. Receptionshistorien venter dig; Din sejr eller dit nederlag Vil tegne diskursen i fremtiden. Det semiotiske råderum Er altid-allerede råddent; for os fungerer flagreglerne Som regel fint nok. Huset dækker forskellen, og bombehundens blik er fjernt. Her ser vi så det sidste inkorporerede incitament. Normalt vil den slags udløse en storstrejke Hos de konkurrencesvage klasser. Når lokummet brænder, Betyder det dog ikke nødvendigvis, At der er ild i kloaksystemet. Hvad vælger de andre? Hvad har de ikke allerede valgt? Snart melder foråret sig i den ormstukne magtblok. Mål og midler hober sig op, Mens arbejderklassen er indlagt. Den skal have genoprettet sin mødom Og det kan ikke gøres ambulant. Disse stærkt stiliserede Præmisser: bødlens benspænd Og marengs i massegravene. Bryd en lanse, gå fejl af pointen; Historiens retning lader sig ikke længere omlægge. Monadens indre kollektiv er universalsyre På mellemlagenes ekspansion. Hele landområder synker ned i anarki. Systemet økonomi-stat lader sig ikke integrere. Findes der en postpolitisk regulering, Vil den vokse ud af den galopperende kulturkrises ideologiske kodeord. Bidragets efterliv vil være at finde Alene i befolkningstilvæksten. Hér er ingen krisestemning. De brede folkelige masser 5

6 Ønsker selv deres egen pulverisering, Så vi sætter i stedet noget andet på dagsordenen. Som alle andre findes også jeg i to versioner: Dels som masse og dels som elite. Det er mit mikrologiske monopol, Og så kan alle for resten gøre det samme, Mens lokkemaden endnu ikke er blevet for abstrakt. Der er penge i lortet, Og uhyrets ømhed er slående. En cerutrygende kæmpefugl slår ned På brohovedet i vækstområdet Lige midt i den rige verdens belønningscenter, Her er de første mennesker allerede er på plads Mellem fordøren og bagdøren. I dialektikkens slaraffenland findes ingen kæledyr. Situationsbeskrivelsen gælder det almindelige hvide fedt Og identitetspolitikken de faste bordelbesøg. Jeg tilstår uden tortur, men kræver at få den. Fandens også. Dagens udflugtsmål er avantgarden; Vi giver den lang line og tester dens potlatch-pensum Fra en fritsvævende, men bæredygtig position, Som du ikke er bekendt med. Det er en håbløs kamp; sagen er tabt på forhånd. Vi har set dem alle komme og gå, Men det bør ikke opfattes som en styrkeprøve. Ejendom er rigtignok tyveri, Men giv dog i det mindste soldaten et mobilt toilet. I sig selv vil det næppe påvirke regimets diagnose. Vor tillid til magthaverne er udtryk for en selvskabt, men uønsket transparens. Den er i grunden et klasserent selvbedrag. Men tag ikke fejl: Et pjaltepatriciat må kende sine eliteplebejere. Overbudspolitikken findes også på det sorte marked, Hvor accepten af vareformen er tekstet for døve. Her kan det glade vanvid ligge på et lille sted. Barometret er borte og dermed det elendige vejr. Partimændene tilhører et andet segment. Selve civilisationsniveauet er i orden, Og overblikkets døde viden er på vild flugt 6

7 Fra koloniseringens kulturelle afvigelse. Selv om det ligner en tilintetgørelseskrig til forveksling, Er der kun tale om en intervention. Det parlamentariske lag Skal også have mad; Det dannede lag ligesådan. Pegefingeren er løftet, men desværre kun et fragment. Der er ingen, der tror på denne gavekrig; Den er i sidste ende for elastisk. Er der først opstået et æstetisk tomrum, Da bliver den ene bombe Mere blæret End den anden. Fuldkommenhed opnår man kun Gennem forræderi Og Det Nye Menneskes armhule. Ejendomsretten til råmaterialerne Svækker din evne til eksil; Eksistentialitetens storpolitik må i sig selv erobres. Med lidt god vilje Erhverver man først det medfødte, Når det allerede er for sent. Der opstår et magttomrum I den givne historiske kontekst, Så langt talentet nu rækker. Verden må i det hele taget blive konkret, Før den kan blive absurd. Der er intet, jeg hellere vil, end at tale om dette; Men når man vil tale om dette, Må man først tale om noget andet. Magtorganet med krigsmaskinen Sidder i sin åndelige ghetto. Det er en almindelig opfattelse, At dette er en kortsigtet løsning. De sidste tilgængelige realitetsmarkører Er i hænderne på subversionen. De anderledes tænkende råder over den største ildkraft. Overalt er fortolkningsmønstret det samme: Magtrelationernes objektivering er et supplement Til den triumferende forstening, Og tilfældet, fejlen og uvidenheden tjener 7

8 8 til afskrækkelse. Naturligvis er klassekampen smuk: Så nær og så fremmed. Vi smører hele kloden på. Det er en let og taknemmelig opgave, Men måske lidt for meget tableau. Kloden er en vandkæmmet puddel, Og den brøler af velfærd på strategisk vigtige punkter mennesker mennesker. 48 mennesker mennesker. Et fremmed øje. Retfærdig krig kræver i mange henseender Ikke noget særlig tilfredsstillende svar. Jeg beder jer, ærede senatorer, I behøver ikke at rejse jer. Kampteknikken er den samme; Ekspropriationen kræver blot, at initiativet fastholdes. Her sidder vi da med Hegels retsfilosofi. Der er en lang række intense momenter; Hvilket af dem er et revolutionært moment? Proletarer lever og formerer sig i tarmen på samfundslegemet. Ensretningen hviler som cyster I de producerende cellers panik-ekspansion. Krisens overvindelse kræver et kup, Men prestigetabets fordeling er stadig på fosterstadiet. Enhver, der har noget at beskytte, Må selv befæste det Eller også usynliggøre det. Hovedet på blokken: Livsstilsaktivisme kan ikke tjene Som magtbase. Tilegnelse af modstandskraft Kræver blind accept. Bevar derfor roen for enhver pris. Industriens mutationer står på skuldrene Af enhedskulturens immunsystem. Regimet meddeler, at vi for øjeblikket afventer Et parasitangreb i den blå skumring. Det er blot et intermezzo, Og den apokalyptiske konsolidering tjener i sidste instans Stormagtens fremmarch Og slagmarkens åndelige ballast.

9 De diplomatiske operationers værdi Ligger egentlig i det primitive liv, som vi altid har beundret. Intet fremmedherredømme vil nogensinde Kunne likvidere Vort åndsliv og dets udløbere. Uanset hvad vil formeringsevnens velbevarede ruiner Blive et tema i fremtiden, Alt afhængig af murenes tykkelse. Ingen fribytter, ingen sammensværgelse, intet militært system Vil kunne sikre følsomheden Og købekraftens fortsættelse med andre midler. Kunne den jacobinske fantasi derimod fjernstyres, Ville den måske kunne fungere som mellemvært for Den faktisk eksisterende statsgæld. Her står vi ved en afgrund hinsides taktik. Vellykket internalisering forudsætter En optrapning af læsestrategien. Et terrorregime her, et terrorregime der: Sådan er magtstillingen. Underkastelse er ikke mere, hvad det var engang. Nålestiksangreb kræver personlighedsændringer. Helt almindelige mennesker har intet at indvende mod oplysningsterrorisme. Den postmoderne nihilisme bør ikke overlades til sig selv. Man opslår ikke altid sit hovedkvarter midt i hjernen. Korporativismen er på fri fod. Hvem ødelægger i grunden hvem? For den ikke-juridiske iagttager er der ingen tvivl. Verdenssamfundets parafraser forudsætter, At der er smør på brødet. Moralens vogtere Flyver ikke længere, Men er gået i barndom Og truer med et blive til sten. I eftertiden huskes Det værste og det bedste. Dette gælder Udlevering af gidsler og opium for folket, Massernes disciplinering og sprogets ekspropriation, Anerkendelsens idioti og den strukturelle nødvendighed. Historiens list tegner et grænseland, Hvor deportation af statsfjender aldrig finder sted. 9

10 Opkomst af statsterror skyldes fælles næringsinteresser. Vi når alle et punkt, Hvor vi har udtømt vore muligheder Eller hvor vi i hvert fald er ved at løbe tør For argumenter. Enhver kan købe nyttige Medlemmer af samfundet For penge. Hvor anarkismens farveløse normalprosa Er på dydens rette vej, Er det en anden sag på slagmarken. Massebevægelsen åbner en front Og blokerer samfundets produktion. Før fællesskabet opløser sig Har det besluttet sig for en gentilegnelse Af den kritiske læsning Med det overordnede formål at rekuperere den konsensuale politik Samt alle offentlige anliggender Som en privatsag. Iskold fetich kræver køleskab. Når man arbejder på en pølsefabrik, Har man kun behov for en pølsegaffel. Samfundet Tales til fornuft. Dernæst opbevares det Ved stuetemperatur På ubestemt tid. Hele planetens arbejde parasiterer på det mimetiske proletariat. Der skal ikke være nogen udbytning af det enestående, Hvis det ikke er en enestående udbytning. Genremodsætningerne nødvendiggør ikke i sig selv En våbenstilstand. Det er mere end rigeligt, Hvis socialisme-i-ét-land udlægges som rumskrot. Vil I virkelig åbne portene For bevidsthedens gaslommer? En vaskeægte magtfaktor Har ikke nødvendigvis nogen gennemslagskraft. Selv om forpostens uanbringelige idiosynkrasi Flyver under forbrugets radar, Vil det organiserede samfundsliv Være sejrherre. Fordismen er for livsnydere 10

11 med praktisk erfaring, Og aktivisme er hævet over magtkamp. Arbejdsværditeorien gælder ikke forhandlingspartneren, Når der skal føres forhalingspolitik. Revisionismen ved, at de største naturressourcer Omfattes af ideernes luftrum, Hvor al parasitisme ikke kan være andet end En selvmodsigelse. Da falder det imperiale blik På den relative autonomi. Fejlvurderingens krisecyklus kræver et fremstød På en ny front. Hvilken potent nostalgi er ikke en atommagt? Parolen siger plyndring, Men allerede stødpudeområdet er i moralsk forfald Og selve centralmagten dermed et uværdigt mål. Jacobinismens efterkommere er lykkelige, Men oplever de indsnævrende eftervirkninger Af al mulig historisk aktualisering Og indrømmer gerne, At de helst stod til rådighed som almindelig arbejdskraft. På den postmoderne venstrefløj Er der ikke plads til panik. For tiden er der ingen undertvingelse i grødelaget. Kampformen er Som det borgerlige subjekt: inderlig, følsom, centreret Kollaboratørerne er tophemmelige, Og kender for resten intet Til moderne krigsførelse og militær styrke. De antiautoritære praksisformer er positive; De hævder deres autoritet Og tingsliggør sig selv. Den fuldkommen affortryllede kulturkamp Er et begivenhedsforløb uden angst. Man undrer sig ikke over, at dette tomrum Har udløst et harem af kritisk potentiale. Enhver forhenværende barbar Bærer nu resterne af frontlinjen i sig. Barbari er en underlig størrelse, ligesom jordejendom, isolation og kampvilje. Småstaten genfortryller fremmedgørelsen. Realpolitikken er måske nok kompleks, Men nærer det samme ubehag ved pirater. Vi går ikke ind for masseangreb. 11

12 Vi bakker op om at tænke i lange historiske forløb. Det er den samme sammensætning. Det er den underprivilegerede klasse, Der ligger under for den sociale lagdeling. Det gode liv ser frem Til den kommende borgerkrig. Den vil udløses af det ikke-identiske, Og der vil ikke være eftervirkninger til mobilisering Af ny civil ulydighed. Det afgørende slag vil stå i fritiden. Enhver borger må medgive, At der er spændinger i republikken. Reformelitens ptolemæiske mentalitet møder Fællesskabets dybe glemsel. Affirmativitetens diktatur bæres Af et efterhånden passivt plutokrati, Hvis eneste interesse er diffust spektakel. Såfremt vi vil undgå nervøsitet, tilbagegang og sammenbrud, Må krigermoralen gives et filologisk blik. Magtgrupperingernes begær Strømmer mod masserne Og den frie forfatning. Kravet om ubetinget kapitulation Ligger i selve strategiens aura Og moralske støtte. Opstanden lader sig nemt nedkæmpe, Selv om konsumenternes ideologiske gæring Udsondrer et modbillede af Dagdriveri, begejstring, venstrefløjsgrupper, Radikalitet, guerilla, omvæltning, okkupation, og kaos. Men militærjuntaen falder først, Når befolkningens interesse ikke længere er Økonomisk udvikling, Lov og orden. Konsum kan ikke fordrejes eller marginaliseres Af selv den mest forbenede ideolog. Der er udveksling, der er dissens, Der er drivkraft. Den intellektuelle opportunisme Har muligvis spillet fallit, Men det har neutralitetspolitikken ikke. 12

13 Bankerot er blot et påskud for dehistorisering På modelniveau. Utopismen (som vi kender den) Har ingen virkelige alliancepartnere, men må ringe efter infanteriet, Når den bliver for tilbagestående. I sin afmagt åbner vasalstaten historien, Og den modstandsdygtige kunst strømmer ind. Den søger Med stor ødselhed et støttepunkt I den skandinaviske socialdemokratisme. Alt arbejde er i forfald, Men beslutsomhed er forudsætningen For klasseegoisme. Livsformens immanente loyalitet Over for globaliseringen Er ikke baseret på udsyn, men på Stabile forbindelseslinjer. Ved åbent mytteri opleves tilbageslaget Som en offensiv bevægelse. Når al kritik endelig er absorberet, Kulminerer eventyrpolitikken. Dissidenterne vil være henvist Til indre splittelse og opløsning I uigennemskuelige styrkeforhold. Nedslagtning i et vakuum er ikke meget værd; Men omvendt er magtsfæren blot udtryk For lokal ortodoksi, og er altså et endemisk fænomen. Den klassiske engelske økonomi sagde intet om, Hvor klam den usynlige hånd i grunden er, Og politisk-kulturel debat må anses for produktiv. Her har vi så endelig proletariatets diktatur I den postideologiske reproduktions diskrete tidsalder. Baglandet strutter af luksus og sekterisk vold, Af ækvivalens og inækvivalens. Foreløbig har vi kun set den immanente kritik, Dvs. luksusartiklernes legaliserede blodbad. Enhver livsverden er en udfordring, Som kræver slagkraftig retorik, Hvis okkupationsstyrken ellers skal overleve sit uværdige dobbeltspil. Profittens imperativ Skaber udbytning, meningstomhed Og adskillelse. Der er ikke nogen opgave, som kan naturaliseres. 13

14 Der er ikke noget magtspil. Institutionen kunst Fungerer blot som indignationens tehætte, Lettere præget af destabilisering, aversion, Repræsentationskritik, messianisme, afmontering, Angstens aura, kold beregning, billedpolitik, Historisering, humanisme Og manipuleret idiosynkrasi. Man må ikke slå onkel Filip ihjel for arvens skyld. Jeg må ikke behandle onkel Filip som et rent middel. Det samme kunne siges om De militære organisationer Og deres forbundsfæller, Der konfiskerer privat ejendom Og foretager præventiv spionage Af nuværende og fremtidige repræsentationssystemer. Det hele sker på massebasis Og i al konkrethed. Med denne målsætning Har de væbnede styrker behov For et åndeligt lederskab, Der erstatter revisionismens lakuner og melankoli. Blokpositionernes viden må organiseres. Systemkritik er bedre End slet ingen akkumulation, Mener mange. Ja, selv nationalstatens ophævelse Kunne være et højdepunkt Ved forhandlingsbordet. Tillid er slemt nok i sig selv; men kontrol er sentimentalt. Vi er ikke ikonoklaster. Vi kræver en billedoffentlighed. Det er et falsk valg. Vi kræver en antitetisk identitet Med forankring i territorialstaten. Det må proletariatet kunne forstå. Selve vort aversionsgrundlag bygger på Ekspeditioner i Marx dialektiske kritik. Vi har invaderet socialiseringens økonomisme Og dagliglivets ideologisme. Ved opbygningen af vor historiske selvrefleksionsform Har vi taget både objektive og subjektive hensyn. Al protest har sin særlige forhistorie. Farcen illustrerer på sin ejendommelige måde Tragediens fortsatte tiltrækning. Værktøjet vil aldrig kunne blive herre. 14

15 Gør verden så god Som overhovedet muligt, hvis du kan. Man kan ikke slå det samme menneske ihjel to gange; Har man slået det samme menneske ihjel to gange, Er man startet det forkerte sted. Tiden er inde: Kom med dine arbejdsspørgsmål. Jeg antager, at der må være en hel hær af dem. Det politiske kaos er overvundet. Det samme gælder taylorisme og skandalekunst. Vi erklærer hermed samtlige statsfjender For variabel kapital. Det er en sejr under diskret optrapning, ikke mediering. Dens tendens er dog mere end sikker. Lad blot naiviteten lejre sig fredeligt I sine institutioner. Socialdemokratisme og eurokommunisme Var mægtige momenter i reserve. Intet sker. Lad os bare sige, At de produktive klasser Er produktive. Når et givet samfundssystem end ikke Er i stand til at nedkæmpe sig selv, Er det underlegent. Konsensus kan udstrækkes Til konflikt i monokultur, Mens produktionsmåde følger produktionsmåde. Det sekulariserede samfund Har ikke flere territoriale krav at stille. Såvel retfærdighedssans som falsk bevidsthed Bør ses i lyset af en modificeret identitet. Både politik og politi ønsker optagelse i avantgarden På trods af profitratens faldende tendens. Den globale nord-syd-deling Er et drømmeeksempel på afvigelse. Det er de protesterende dog ikke selv klar over. Deres protest er selve menneskehedens erotiske berøring. Det er ikke nogen billig affære At revolutionere produktivkræfterne I de sønderskudte byer. Soldaterne er levende begravet, Og billedstyringen skal sikre grundlaget 15

16 16 For den bedste rekruttering Af produktionens nye medlemmer. Det er altsammen en følge Af den oprindelige akkumulation. Det er netop dette: at arbejderklassen har behov For merværdi Og underholdningsindustriens distraktion. Denne umådelige cementbamse indkapsler en betydningsglidning, Som den skylder sit liv. Den altid-allerede administrerede aversionsdiskurs Låser sig fuldkommen fast til sine skabeloners Historieløse privilegium. Atter drager vi hjem til Det radikale eksperiments kødgryder af omplantet fortid, Og hos den ene idiot efter den anden Konstateres lav sigtbarhed. Alverdens dobbeltgængere feticherer hinanden, Og der er folkelig støtte til alle forestillinger, der findes. Individet har hele tiden staten i baghovedet. For at kunne forhindre en baby I at blive tortureret, må man torturere to babyer. Alt andet lige, så lever vi allerede I en anden verden. Den forhalede krig sletter de rette spor, Og man bør ikke lade sig provokere. Som system bør venstrekulturen intensivere Den strukturelle vold, Til opgøret når et stadium af absolut dominans. 2012

17 17

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Jesus illustrerer det med et billede: det er ligesom med et hvedekorn. Kun hvis det falder i jorden og dør, bærer det frugt.

Jesus illustrerer det med et billede: det er ligesom med et hvedekorn. Kun hvis det falder i jorden og dør, bærer det frugt. Tekster: Es 2,2-5, Kol 1,25d-28, Joh 12,23-33 Salmer Lem 9.00: 10, 580, 54,399 Rødding 10.30:4, 318,580, 54, 438, 476, 557 Det dybe mysterium i kristendommen og vel i grunden også det, der gør, at vi ikke

Læs mere

6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725. Borgerskab i to riger

6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725. Borgerskab i to riger 1 6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725 Borgerskab i to riger 1. Det er søndag. 6. søndag efter påske. Søndag er Herrens dag. Guds lovs dag. Det er menighedens dag. Det er også

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Alle her i København ved, hvad Friheden er er. Det er en station på S-banen på vej mod

Alle her i København ved, hvad Friheden er er. Det er en station på S-banen på vej mod Frihed - en station på vejen [Foredrag] Alle her i København ved, hvad Friheden er er. Det er en station på S-banen på vej mod Køge. Og selvom muligvis emnet ikke er udtømt hermed, så er der noget om snakken,

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

kraghinvest.dk Marxisme var det relevant? Jean Michel te Brake Marts 2014 Resumé

kraghinvest.dk Marxisme var det relevant? Jean Michel te Brake Marts 2014 Resumé Marxisme var det relevant? Marts 2014 Resumé Marx er kendt for sin berømte tekst, Det Kommunistiske Manifest, som beskriver hvordan arbejderne, kaldet proletariatet, vil tage land og fabrikker tilbage

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

6. Politiet militariseret - et police force, der bekæmper befolkningen og beskytter magthavere

6. Politiet militariseret - et police force, der bekæmper befolkningen og beskytter magthavere 1. Velkomst / tak 2. Hvad I brug for, ved jeg jo ikke. Ikke lyde som Radioavisen: 3. Min verden - og så videre til militariseringen: 4. Guatemala - politi - 60-70 % af al tortur - i virkeligheden paramilitære

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Prædiken til 15.s.e.trin 2009

Prædiken til 15.s.e.trin 2009 Prædiken til 15.s.e.trin 2009 Om bekymringer sagde Mark Twain engang : det er bemærkelsesværdigt, så mange mennesker, der giver deres bekymringer svømmevinger på istedetfor at drukne dem! En anden vittig

Læs mere

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene De tusind år (Åb 20,1-10) Ordet og Israel, 2010 nr. 8 s.12-17 Der er tekster, der er gået teologi i. Dette er sket med Åb 20,1-10. På et tidligt tidspunkt i kirkens historie begyndte man at forstå tusindårsriget

Læs mere

STATSTERRORISME TERRORISME

STATSTERRORISME TERRORISME 1 STATSTERRORISME kontra TERRORISME Johan Galtung (Forsidebilledet af den rædselsslagne palæstinensiske dreng stammer fra Israels angreb på Gaza) www.visdomsnettet.dk 2 3 STATSTERRORISME kontra TERRORISME

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10. Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v.

1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10. Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v. 1 1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v.4, 375 Gud, lad os leve af dit ord Som dagligt brød på denne

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET

VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET MARTINUS VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET Copyright by Martinus 1963 1. KAPITEL Kristi væremåde Kristus udtalte engang: "Jeg er vejen, sandheden og livet". Hvorfor udtalte han dette?

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Prædiken til 4.s.e.påske, 2016, Vor Frue kirke. Tekst: Johannes 8,28-36. Salmer: 10, 434, 339, 613 / 492, 242, 233, 58. Af domprovst Anders Gadegaard

Prædiken til 4.s.e.påske, 2016, Vor Frue kirke. Tekst: Johannes 8,28-36. Salmer: 10, 434, 339, 613 / 492, 242, 233, 58. Af domprovst Anders Gadegaard Prædiken til 4.s.e.påske, 2016, Vor Frue kirke. Tekst: Johannes 8,28-36. Salmer: 10, 434, 339, 613 / 492, 242, 233, 58. Af domprovst Anders Gadegaard Hvad er frihed? Vi taler mest om den ydre frihed: Et

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, side 1 Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, 24-32. I en tid hvor religion nærmest anses for at være roden til alt ondt, er det 3 vigtige tekster vi har fået at lytte til. Fastetiden i kirkeåret

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut KOSMISKE GLIMT Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Livsoplevelsens kontraster Ligesom menneskene kan komme ind i ulykkelige situationer og opleve sorgens og lidelsens mørke øjeblikke,

Læs mere

Unge, vold og politi

Unge, vold og politi Unge, vold og politi Politisk vold i Danmark efter 2. Verdenskrig Fem casestudier om konflikt og vold blandt (unge) i Danmark BZ-bevægelse og Autonome Racistiske og antiracistiske aktioner Vrede unge indvandrere

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

Hvordan finder jeg ud af, hvilke kropstemaer jeg skal arbejde med for at skabe samværdighed for både mig og den anden? Udsagn Point Sent i fasen

Hvordan finder jeg ud af, hvilke kropstemaer jeg skal arbejde med for at skabe samværdighed for både mig og den anden? Udsagn Point Sent i fasen Hvordan finder jeg ud af, hvilke kropstemaer jeg skal arbejde med for at skabe samværdighed for både mig og den anden? Sådan gør du: Skriv point ud for hvert udsagn. 0 point slet ikke sandt, slet ikke

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Revolutionen er i fuld gang

Revolutionen er i fuld gang Revolutionen er i fuld gang Af HC Molbech, byrådskandidat for Alternativet i Aarhus Kommune, 02.03.2017 Den globale verdensorden baseret på neoliberalisme og uhæmmet kapitalisme fungerer ikke. Systemet

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Jeg synes der er to spørgsmål, der uvægerligt melder sig i forbindelse med evangeliet, vi lige har

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på

Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen d.9/5 2012 Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på Det er ikke sikkert, at verden bliver ved med at bestå.

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277

24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277 1 24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke på 24. søndag

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Synopsis i studieområdet del 3. Samtidshistorie - dansk. Fukuyama Historiens afslutning

Synopsis i studieområdet del 3. Samtidshistorie - dansk. Fukuyama Historiens afslutning Synopsis i studieområdet del 3 Samtidshistorie - dansk Fukuyama Historiens afslutning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning og problemformulering 2 Metodeovervejelser 2 Fukuyama om historiens afslutning...

Læs mere

Jeg har solgt min virksomhed men hvad nu med mig?

Jeg har solgt min virksomhed men hvad nu med mig? Jeg har solgt min virksomhed men hvad nu med mig? Af Søren Braskov, erhvervspsykolog og partner i HumanAct Som ejerleder brænder man for sin virksomhed. Derfor kan det være en svær overgang, når man vælger

Læs mere

jeg sad i toget den anden dag overfor på den anden side af midtergangen

jeg sad i toget den anden dag overfor på den anden side af midtergangen 1 Da Jesus kom nærmere og så Jerusalem, græd han over den og sagde:»vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne. For der skal komme dage over dig,

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Sluttelig vil jeg foreslå en dagsorden, til vores efterfølgende diskussion, med henblik på at inddrage flere pensum perspektiver.

Sluttelig vil jeg foreslå en dagsorden, til vores efterfølgende diskussion, med henblik på at inddrage flere pensum perspektiver. "Hvilken indvirkning har de folkelige protester haft på Egyptens udvikling fra et autoritært og repressivt regime, i retningen af et mere demokratisk regime." Jeg vil med denne præsentation, dels bygge

Læs mere

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut.

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut. Aut. klinisk psykolog Helle Kjær Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord 10/30/06 Cand. psych. aut. Helle Kjær 1 Personlighed Selvfølelse Selvværd Selvtillid 10/30/06 Cand. psych. aut.

Læs mere

Hvad mon han tænkte, hvad mon Jesus tænkte, den dag han red op ad den støvede vej mod Jerusalem?

Hvad mon han tænkte, hvad mon Jesus tænkte, den dag han red op ad den støvede vej mod Jerusalem? 1 172 - Se, vi går op til Jerusalem 57 - Herre, fordi du 68 - Se, hvilket menneske 192 - Hil dig, frelser og forsoner 466 v. 8-10 af Vor Herres Jesu mindefest 201 - Det hellige kors Hvad mon han tænkte,

Læs mere

DEN BRUDTE GAV ALT DEN VELBJERGEDE HOLDT IGEN

DEN BRUDTE GAV ALT DEN VELBJERGEDE HOLDT IGEN Luk 7,36-50 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 19. august 2012 Tekst: Luk 7,36-50 DEN BRUDTE GAV ALT DEN VELBJERGEDE HOLDT IGEN Kvindens mod til at trodse forhindringsmure Vi hører om

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER. Jan Erhardt Jensen

DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER. Jan Erhardt Jensen 1 DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER af Jan Erhardt Jensen Når man taler om de personlige erfaringer, som det enkelte menneske er sig bevidst, må man være klar

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

Oplæg ved medlemsmøde 30/ om ENHEDSLISTENS PROGRAM vedtaget på årsmødet 2014

Oplæg ved medlemsmøde 30/ om ENHEDSLISTENS PROGRAM vedtaget på årsmødet 2014 Oplæg ved medlemsmøde 30/9 2014 om ENHEDSLISTENS PROGRAM vedtaget på årsmødet 2014 I det tidligere - og ret lange program - blev ordet revolution nævnt 29 gange! I denne nye version kun 2 gange! Jeg vil

Læs mere

Ledelseskrise i konkurrencestaten? Lars Bo Kaspersen, Statskundskab, Københavns Universitet

Ledelseskrise i konkurrencestaten? Lars Bo Kaspersen, Statskundskab, Københavns Universitet Ledelseskrise i konkurrencestaten? Lars Bo Kaspersen, Statskundskab, Københavns Universitet dagsorden Ledelse og ledelsesrum Fra enevælde til konkurrencestat Velfærdsstatens udvikling Værdikonflikten mellem

Læs mere

Gudstjeneste i Lille Lyngby Kirke den 26. december 2014 Kirkedag: 2. juledag/a Tekst: Matt 23,34-39 Salmer: SK: LL: 114 * 122 * 128 * 130 * 473 * 109

Gudstjeneste i Lille Lyngby Kirke den 26. december 2014 Kirkedag: 2. juledag/a Tekst: Matt 23,34-39 Salmer: SK: LL: 114 * 122 * 128 * 130 * 473 * 109 Gudstjeneste i Lille Lyngby Kirke den 26. december 2014 Kirkedag: 2. juledag/a Tekst: Matt 23,34-39 Salmer: SK: LL: 114 * 122 * 128 * 130 * 473 * 109 Henning Nabe-Nielsen, sygehuspræst ved Rigshospitalet,

Læs mere

Indledning. kapitel i

Indledning. kapitel i kapitel i Indledning 1. om samfundsfilosofi Når min farfar så tilbage over et langt liv og talte om den samfundsudvikling, han havde oplevet og været med i, sagde han tit:»det er i de sidste ti år, det

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig P.E. 1 P.E. OG Q Q er min verden Hun er derude et sted. Alene. Hun er nødt til at være alene. Jeg vil ikke kunne håndtere det, hvis hun ikke er alene. Savnet brænder i mig. En dødelig lille stjerne af

Læs mere

En lille bog om ENNEAGRAMMET

En lille bog om ENNEAGRAMMET En lille bog om ENNEAGRAMMET INDHOLD 3 HVAD ER ENNEAGRAMMET? 5 VINGER OG PILE 6 TYPE 1 2 7 TYPE 3 8 TYPE 4 5 9 TYPE 6 10 TYPE 7 8 11 TYPE 9 12 NLP HUSET HVAD ER ENNEAGRAMMET? Enneagrammet er en flere hundrede

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37]

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Salmer: 736 Den mørke nat 637 Du som mætted tusind munde 319 Vidunderligst (Barnekow) 31 Til himlene rækker 736 Den mørke nat 298 Helligånden trindt

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

FRED er ikke fravær af krig

FRED er ikke fravær af krig 1 FRED er ikke fravær af krig Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Fred er ikke fravær af krig Af Erik Ansvang Der er én planet, én menneskehed og én fælles fremtid. Der er reelt intet alternativ til fred

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Et værktøj der er med fra start til slut

Et værktøj der er med fra start til slut Balder Vendt Striim Et værktøj der sikrer en positiv og bærende kultur Et værktøj der er med fra start til slut Rekruttering af de rigtige psykologiske profiler Kommunikations værktøjskasse til konsulenterne

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Sig Gud tak for stort og småt livets rige gåde; bed ham bønlig, du må blot stole på hans nåde!

Sig Gud tak for stort og småt livets rige gåde; bed ham bønlig, du må blot stole på hans nåde! PRÆDIKEN TRINITATISSØNDAG 15.JUNI 2014 VESTER AABY KL. 9 (DÅB) AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es.49,1-6; Ef.1,3-14; Matth. 28,16-20 Salmer: 749,285, 674,364,355 Sig Gud tak for stort og småt livets rige gåde;

Læs mere

Den simple ide om naturlighed Det måske simpleste bud på, hvad det vil sige, at en teknologi er unaturlig, er følgende:

Den simple ide om naturlighed Det måske simpleste bud på, hvad det vil sige, at en teknologi er unaturlig, er følgende: Naturlighed og humanisme - To etiske syn på manipulation af menneskelige fostre Nils Holtug, filosof og adjunkt ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik ved Københavns Universitet Den simple ide

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Alternativ til vold.

Alternativ til vold. Alternativ til vold www.atv-roskilde.dk Forskellige former for vold Fysisk vold Psykisk vold Seksuel vold Materiel vold Kontrollerende adfærd Fysisk vold Fysisk mishandling er enhver form for fysisk handling

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2001

Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2001 Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2001 Kære landsmænd. Allerførst vil jeg gerne ønske jer alle et hjerteligt og velsignet godt nytår. Sidste år på denne tid sagde vi farvel til det gamle årtusinde

Læs mere

Tekster: Amos 8.4-7, Rom. 13.1-7, Matt. 22.15-22 Salmer: Lem kl 10.30

Tekster: Amos 8.4-7, Rom. 13.1-7, Matt. 22.15-22 Salmer: Lem kl 10.30 Tekster: Amos 8.4-7, Rom. 13.1-7, Matt. 22.15-22 Salmer: Lem kl 10.30 749 I østen 448 Fyldt af glæde 674 Sov sødt barnlille 330 Du som ud af intet skabte 438 hellig 477 Som brød 13 Måne og sol Rødding

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

4. søndag efter Trinitatis

4. søndag efter Trinitatis 4. søndag efter Trinitatis Salmevalg 747: Lysets engel går med glans 302: Gud Helligånd, o kom 276: Dommer over levende og døde 688: Skal kærlighed sin prøve stå 696: Kærlighed er lysets kilde Dette hellige

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv

Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv prædiken til 8. s. e. trin. I: Matt 7,15-21 i Strellev og Ølgod kirker den 6/8 2017. Ved Jens Thue Harild Buelund. Hvis

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

2. s. i advent I

2. s. i advent I Advent er en tid, hvor vi har lejlighed til at glæde os. Glæde os til den forestående jul, glæde os over al den hygge, der er op til jul, glæde os over julelysene i børnenes øjne, glæde os til nogle fridage

Læs mere

Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti

Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti SF er et socialistisk parti i den danske arbejderbevægelse, som med afsæt i den demokratiske venstrefløj og den progressive grønne tradition, ønsker at gennemføre

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af Sognepræst Henning Wehner. 78 Lucia - 276 / 136,104,121 80 3.s.i advent 14.december 2014 Dom kl.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af Sognepræst Henning Wehner. 78 Lucia - 276 / 136,104,121 80 3.s.i advent 14.december 2014 Dom kl. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af Sognepræst Henning Wehner 78 Lucia - 276 / 136,104,121 80 3.s.i advent 14.december 2014 Dom kl.10 Matt 11,2-10 Temaet for gudstjenesten her på 3.søndag i advent er

Læs mere

Antonio Gramsci: Revolutionen mod kapitalen

Antonio Gramsci: Revolutionen mod kapitalen Antonio Gramsci: Revolutionen mod kapitalen Den italienske socialist Antonio Gramsci havde som marxist et lidt atypisk syn på enkeltpersoners rolle for revolutioner. For Gramsci havde Lenin og en lille

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning

Indholdsfortegnelse. Indledning Indholdsfortegnelse Indledning 7 Kapitel 1 Distance og involverethed i eksistensfilosofi og livsfilosofi Kierkegaard Heidegger Løgstrup Eksistensfilosofi contra livsfilosofi Ensidigheden hos Heidegger

Læs mere