Vejen frem. af Jørgen Michaelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejen frem. af Jørgen Michaelsen"

Transkript

1 1 Vejen frem af Jørgen Michaelsen Med skam at melde: Jeg har ingen forslag til videre læsning. En afledt størrelse åbner kun rum For diskussion. I denne fase afspejler folkestemningen, At den antikapitalistiske reformpolitik er reel nok. Selve den politiske bevidsthed Bliver et komplot Og dermed genstand for statsintervention. Foretagsomheden er endeløs, Og fra ideologiens eksil føres udmattelseskrig Mod de løbske nyttemaskiner. Det ligner den feudale verdensorden. Planøkonomien er apatisk. Den har barrikaderet sig, men den er tydeligvis uanfægtet. Er der overhovedet en doktrin? Den militære elite Udfolder en sidste kraftanstrengelse Og organiserer kulturpolitikken. Samfundslegemet er ikke ældre, end det selv tror. Inde i hovedet er der dyd og dygtighed. Denne wienerbasse er fed. Straks efter er økonomien stagneret, Og taktisk tilbagetog kan næppe undgås. Skønt rigsfællesskabet har svært ved at tro det, Er autonomien nu vor determinisme Og enhver meningsdannelse en destruktionsform. Umiddelbar selvkritik bidrager til arrestation af statsfjender Samt til social retfærdighed. At der findes en eksilelite skyldes blot, At disse individer nægter at gøre militærtjeneste. Hvilket politisk klima! Flyder energien måske ikke

2 fra selve undtagelsestilstanden! Har offentlighed og modoffentlighed Måske ikke allerede blandet oceaner af blod! En paladsrevolution er peanuts Og skaber ingen rekrutter. Enhver indblanding i lige præcis dette nytteskema Ville afsløre en historisk slingrekurs Mellem den ene og den anden magtkoncentration. Neoliberalismen er nervøs. Statsmagtens popularitet stiger støt. Intet bør realiseres. Disse grænsekrige ophæver blot privatejendommen, Men afkaster ikke overherredømmet. Som ren manipulation er indlemmelsen retfærdig. Jeg lader dig gerne deltage i min isolationisme, Hvis jeg må deltage i din. Vi husker, at slaveriet blev genstand for en differentieret tilintetgørelse, Og såvel blankvåben som ildvåben blev taget i brug. End ikke den mest fremskredne pragmatisme Kunne udrydde kastestoltheden. Den kapitalistiske foretagsomheds sidste krav er og bliver mainstream. Kan man i det hele taget få for lidt cyankalium Til sine livsplaner? I dag fører den reelt eksisterende negative dialektik Udryddelseskrig med uhyre handlekraft. Den har ingenlunde forskanset sig I frihedens rige, Men kvæler konteksten i værdighed og karisma. Der behøves intet acceptabelt kompromis; Nogen skal jo administrere det erobrede. En enlig massenedslagtning Gør ingen total krig. Alt dette ævl om den højeste pris Er et generelt fænomen. Massesamfundet har brug for din dovenskab: Træd derfor ud af dit teflonbur, Og demonstrer din heroiske egoisme. Der er ingen folkelig modstand; Oppositionen ser sig selv på baggrund Af en mere dynamisk vægtfordeling. Den rå magt overlader roligt kampen Til den sociale bevidsthed, 2

3 Der spejler sig i billedkritik, Til jævnbyrdigheden ikke alene er en kendsgerning, men en ressource. Hvorom alting er, så er æstetisk-politisk kvaksalveri Grundlæggende forfejlet. Frem for alt: ikke skade. I praksis er der ingen billedekspropriation. Din varefetichisme destabiliserer Al politisk magt, Og ingen har længere brug for et åbent opgør. I denne verden er kampen om nye markeder En allerede indrømmet anakronisme. Ergo: Vi skruer tiden tilbage. Der er ikke tale om felttog. I tilfælde af korruption Bliver denne eller hin politik reorganiseret. Ingen vil for alvor benægte dynastiets Bagvedliggende galskab. Den er fuldkommen under kontrol Og hinsides infiltration som promesse de bonheur. Fremrykningen i virkelighedens verden Foregår i frihed, Hvilket i grunden gør al agitation overflødig. Der findes ingen ressource, Som ikke også leverer fluer. Du har fuldkommen ret: Klassesamfundet er en fesen affære; Det rokker selv den mest forførende franske oplysning ikke en tøddel ved. I åben strid bliver isolation Et ganske legitimt krav; Er der ingen dødskamp, er der heller ingen rigdom. Sådan viser den moderne verden sig. Der er ikke råd til en befrielseskrig. Selve den økonomiske kontakt Hører under det obsolete Som repressalier udløst af et politisk program. Når modernitetstrangen mister pusten, Kan man selv vælge sin ydmygelse. Vi husker 1800-tallets industrielle borgerskab: Det privates divergerende protektionisme. Revisionisten var engang vegetar. 3

4 Fodfæste vindes; Selvstændighed forplanter og forplumrer sig. Intet er så realiserbart Som en stor maskine. De ledende lag dæmoniserer alle andre livsformer. Fantasien om det afgørende slag Er et udspil til forhandling. Krigspolitikken skaber splittelse, Men producerer også suverænitet, Og i magtbalancen finder civilisationen En uudtømmelig kilde til klikeopgør. Misforstå mig ikke: Det hele har et globalt sigte. Marxismens historie er én stor nytteværdi. Når solide borgere Først har gennemtrumfet et frontalangreb På den private ejendomsret, Er der behov for arbejdskritik og uartikuleret kommunisme. Imperiet er hermed sat ud af spillet. I vor svimmelhed og vrede har vi tilkaldt det lette kavaleri. Den Store Afvisning er et transcendent privilegium Og en massakre. Produktionens anarki vokser videre I partisankrigens spredte fægtninger. Fra superstrukturen udgår overraskelsesangreb i modsat retning. Denne ekspansionisme kan forsvares. Den er immateriel. Den er ikke udtryk for undertrykkelse. Som en ren ekspeditionssag er karikaturen klemt inde Mellem overproduktion og underforbrug. Konkurrencestaten satser sin samlede kampkraft På en dialektisk overvindelse af krisen, Og på alle sine stadier udtrykker denne kampagne en stort anlagt tilgang. Selve fremskridtet kræver neutralisering. Javist, der er krigsførelse, magt og terror, Men udviklingstendensen Er i sig selv en ressource. Det er altsammen en afledningsmanøvre. Barbariet bugner af bevægelsesmuligheder. Opsvinget kan starte, Så snart du indser, at sabotage hviler på forældede idealer. 4

5 Du vender simpelthen det hele på hovedet, Hvis du fortsat obstruerer storhedstiden. Selv noget så uønsket som et militærdiktatur Kan være borgerlig ejendom, Og erobringspolitik kan være moderat. Lad nu din autoritære mentalitet ligge, Og opgiv din uanstændige kapitulisme. Receptionshistorien venter dig; Din sejr eller dit nederlag Vil tegne diskursen i fremtiden. Det semiotiske råderum Er altid-allerede råddent; for os fungerer flagreglerne Som regel fint nok. Huset dækker forskellen, og bombehundens blik er fjernt. Her ser vi så det sidste inkorporerede incitament. Normalt vil den slags udløse en storstrejke Hos de konkurrencesvage klasser. Når lokummet brænder, Betyder det dog ikke nødvendigvis, At der er ild i kloaksystemet. Hvad vælger de andre? Hvad har de ikke allerede valgt? Snart melder foråret sig i den ormstukne magtblok. Mål og midler hober sig op, Mens arbejderklassen er indlagt. Den skal have genoprettet sin mødom Og det kan ikke gøres ambulant. Disse stærkt stiliserede Præmisser: bødlens benspænd Og marengs i massegravene. Bryd en lanse, gå fejl af pointen; Historiens retning lader sig ikke længere omlægge. Monadens indre kollektiv er universalsyre På mellemlagenes ekspansion. Hele landområder synker ned i anarki. Systemet økonomi-stat lader sig ikke integrere. Findes der en postpolitisk regulering, Vil den vokse ud af den galopperende kulturkrises ideologiske kodeord. Bidragets efterliv vil være at finde Alene i befolkningstilvæksten. Hér er ingen krisestemning. De brede folkelige masser 5

6 Ønsker selv deres egen pulverisering, Så vi sætter i stedet noget andet på dagsordenen. Som alle andre findes også jeg i to versioner: Dels som masse og dels som elite. Det er mit mikrologiske monopol, Og så kan alle for resten gøre det samme, Mens lokkemaden endnu ikke er blevet for abstrakt. Der er penge i lortet, Og uhyrets ømhed er slående. En cerutrygende kæmpefugl slår ned På brohovedet i vækstområdet Lige midt i den rige verdens belønningscenter, Her er de første mennesker allerede er på plads Mellem fordøren og bagdøren. I dialektikkens slaraffenland findes ingen kæledyr. Situationsbeskrivelsen gælder det almindelige hvide fedt Og identitetspolitikken de faste bordelbesøg. Jeg tilstår uden tortur, men kræver at få den. Fandens også. Dagens udflugtsmål er avantgarden; Vi giver den lang line og tester dens potlatch-pensum Fra en fritsvævende, men bæredygtig position, Som du ikke er bekendt med. Det er en håbløs kamp; sagen er tabt på forhånd. Vi har set dem alle komme og gå, Men det bør ikke opfattes som en styrkeprøve. Ejendom er rigtignok tyveri, Men giv dog i det mindste soldaten et mobilt toilet. I sig selv vil det næppe påvirke regimets diagnose. Vor tillid til magthaverne er udtryk for en selvskabt, men uønsket transparens. Den er i grunden et klasserent selvbedrag. Men tag ikke fejl: Et pjaltepatriciat må kende sine eliteplebejere. Overbudspolitikken findes også på det sorte marked, Hvor accepten af vareformen er tekstet for døve. Her kan det glade vanvid ligge på et lille sted. Barometret er borte og dermed det elendige vejr. Partimændene tilhører et andet segment. Selve civilisationsniveauet er i orden, Og overblikkets døde viden er på vild flugt 6

7 Fra koloniseringens kulturelle afvigelse. Selv om det ligner en tilintetgørelseskrig til forveksling, Er der kun tale om en intervention. Det parlamentariske lag Skal også have mad; Det dannede lag ligesådan. Pegefingeren er løftet, men desværre kun et fragment. Der er ingen, der tror på denne gavekrig; Den er i sidste ende for elastisk. Er der først opstået et æstetisk tomrum, Da bliver den ene bombe Mere blæret End den anden. Fuldkommenhed opnår man kun Gennem forræderi Og Det Nye Menneskes armhule. Ejendomsretten til råmaterialerne Svækker din evne til eksil; Eksistentialitetens storpolitik må i sig selv erobres. Med lidt god vilje Erhverver man først det medfødte, Når det allerede er for sent. Der opstår et magttomrum I den givne historiske kontekst, Så langt talentet nu rækker. Verden må i det hele taget blive konkret, Før den kan blive absurd. Der er intet, jeg hellere vil, end at tale om dette; Men når man vil tale om dette, Må man først tale om noget andet. Magtorganet med krigsmaskinen Sidder i sin åndelige ghetto. Det er en almindelig opfattelse, At dette er en kortsigtet løsning. De sidste tilgængelige realitetsmarkører Er i hænderne på subversionen. De anderledes tænkende råder over den største ildkraft. Overalt er fortolkningsmønstret det samme: Magtrelationernes objektivering er et supplement Til den triumferende forstening, Og tilfældet, fejlen og uvidenheden tjener 7

8 8 til afskrækkelse. Naturligvis er klassekampen smuk: Så nær og så fremmed. Vi smører hele kloden på. Det er en let og taknemmelig opgave, Men måske lidt for meget tableau. Kloden er en vandkæmmet puddel, Og den brøler af velfærd på strategisk vigtige punkter mennesker mennesker. 48 mennesker mennesker. Et fremmed øje. Retfærdig krig kræver i mange henseender Ikke noget særlig tilfredsstillende svar. Jeg beder jer, ærede senatorer, I behøver ikke at rejse jer. Kampteknikken er den samme; Ekspropriationen kræver blot, at initiativet fastholdes. Her sidder vi da med Hegels retsfilosofi. Der er en lang række intense momenter; Hvilket af dem er et revolutionært moment? Proletarer lever og formerer sig i tarmen på samfundslegemet. Ensretningen hviler som cyster I de producerende cellers panik-ekspansion. Krisens overvindelse kræver et kup, Men prestigetabets fordeling er stadig på fosterstadiet. Enhver, der har noget at beskytte, Må selv befæste det Eller også usynliggøre det. Hovedet på blokken: Livsstilsaktivisme kan ikke tjene Som magtbase. Tilegnelse af modstandskraft Kræver blind accept. Bevar derfor roen for enhver pris. Industriens mutationer står på skuldrene Af enhedskulturens immunsystem. Regimet meddeler, at vi for øjeblikket afventer Et parasitangreb i den blå skumring. Det er blot et intermezzo, Og den apokalyptiske konsolidering tjener i sidste instans Stormagtens fremmarch Og slagmarkens åndelige ballast.

9 De diplomatiske operationers værdi Ligger egentlig i det primitive liv, som vi altid har beundret. Intet fremmedherredømme vil nogensinde Kunne likvidere Vort åndsliv og dets udløbere. Uanset hvad vil formeringsevnens velbevarede ruiner Blive et tema i fremtiden, Alt afhængig af murenes tykkelse. Ingen fribytter, ingen sammensværgelse, intet militært system Vil kunne sikre følsomheden Og købekraftens fortsættelse med andre midler. Kunne den jacobinske fantasi derimod fjernstyres, Ville den måske kunne fungere som mellemvært for Den faktisk eksisterende statsgæld. Her står vi ved en afgrund hinsides taktik. Vellykket internalisering forudsætter En optrapning af læsestrategien. Et terrorregime her, et terrorregime der: Sådan er magtstillingen. Underkastelse er ikke mere, hvad det var engang. Nålestiksangreb kræver personlighedsændringer. Helt almindelige mennesker har intet at indvende mod oplysningsterrorisme. Den postmoderne nihilisme bør ikke overlades til sig selv. Man opslår ikke altid sit hovedkvarter midt i hjernen. Korporativismen er på fri fod. Hvem ødelægger i grunden hvem? For den ikke-juridiske iagttager er der ingen tvivl. Verdenssamfundets parafraser forudsætter, At der er smør på brødet. Moralens vogtere Flyver ikke længere, Men er gået i barndom Og truer med et blive til sten. I eftertiden huskes Det værste og det bedste. Dette gælder Udlevering af gidsler og opium for folket, Massernes disciplinering og sprogets ekspropriation, Anerkendelsens idioti og den strukturelle nødvendighed. Historiens list tegner et grænseland, Hvor deportation af statsfjender aldrig finder sted. 9

10 Opkomst af statsterror skyldes fælles næringsinteresser. Vi når alle et punkt, Hvor vi har udtømt vore muligheder Eller hvor vi i hvert fald er ved at løbe tør For argumenter. Enhver kan købe nyttige Medlemmer af samfundet For penge. Hvor anarkismens farveløse normalprosa Er på dydens rette vej, Er det en anden sag på slagmarken. Massebevægelsen åbner en front Og blokerer samfundets produktion. Før fællesskabet opløser sig Har det besluttet sig for en gentilegnelse Af den kritiske læsning Med det overordnede formål at rekuperere den konsensuale politik Samt alle offentlige anliggender Som en privatsag. Iskold fetich kræver køleskab. Når man arbejder på en pølsefabrik, Har man kun behov for en pølsegaffel. Samfundet Tales til fornuft. Dernæst opbevares det Ved stuetemperatur På ubestemt tid. Hele planetens arbejde parasiterer på det mimetiske proletariat. Der skal ikke være nogen udbytning af det enestående, Hvis det ikke er en enestående udbytning. Genremodsætningerne nødvendiggør ikke i sig selv En våbenstilstand. Det er mere end rigeligt, Hvis socialisme-i-ét-land udlægges som rumskrot. Vil I virkelig åbne portene For bevidsthedens gaslommer? En vaskeægte magtfaktor Har ikke nødvendigvis nogen gennemslagskraft. Selv om forpostens uanbringelige idiosynkrasi Flyver under forbrugets radar, Vil det organiserede samfundsliv Være sejrherre. Fordismen er for livsnydere 10

11 med praktisk erfaring, Og aktivisme er hævet over magtkamp. Arbejdsværditeorien gælder ikke forhandlingspartneren, Når der skal føres forhalingspolitik. Revisionismen ved, at de største naturressourcer Omfattes af ideernes luftrum, Hvor al parasitisme ikke kan være andet end En selvmodsigelse. Da falder det imperiale blik På den relative autonomi. Fejlvurderingens krisecyklus kræver et fremstød På en ny front. Hvilken potent nostalgi er ikke en atommagt? Parolen siger plyndring, Men allerede stødpudeområdet er i moralsk forfald Og selve centralmagten dermed et uværdigt mål. Jacobinismens efterkommere er lykkelige, Men oplever de indsnævrende eftervirkninger Af al mulig historisk aktualisering Og indrømmer gerne, At de helst stod til rådighed som almindelig arbejdskraft. På den postmoderne venstrefløj Er der ikke plads til panik. For tiden er der ingen undertvingelse i grødelaget. Kampformen er Som det borgerlige subjekt: inderlig, følsom, centreret Kollaboratørerne er tophemmelige, Og kender for resten intet Til moderne krigsførelse og militær styrke. De antiautoritære praksisformer er positive; De hævder deres autoritet Og tingsliggør sig selv. Den fuldkommen affortryllede kulturkamp Er et begivenhedsforløb uden angst. Man undrer sig ikke over, at dette tomrum Har udløst et harem af kritisk potentiale. Enhver forhenværende barbar Bærer nu resterne af frontlinjen i sig. Barbari er en underlig størrelse, ligesom jordejendom, isolation og kampvilje. Småstaten genfortryller fremmedgørelsen. Realpolitikken er måske nok kompleks, Men nærer det samme ubehag ved pirater. Vi går ikke ind for masseangreb. 11

12 Vi bakker op om at tænke i lange historiske forløb. Det er den samme sammensætning. Det er den underprivilegerede klasse, Der ligger under for den sociale lagdeling. Det gode liv ser frem Til den kommende borgerkrig. Den vil udløses af det ikke-identiske, Og der vil ikke være eftervirkninger til mobilisering Af ny civil ulydighed. Det afgørende slag vil stå i fritiden. Enhver borger må medgive, At der er spændinger i republikken. Reformelitens ptolemæiske mentalitet møder Fællesskabets dybe glemsel. Affirmativitetens diktatur bæres Af et efterhånden passivt plutokrati, Hvis eneste interesse er diffust spektakel. Såfremt vi vil undgå nervøsitet, tilbagegang og sammenbrud, Må krigermoralen gives et filologisk blik. Magtgrupperingernes begær Strømmer mod masserne Og den frie forfatning. Kravet om ubetinget kapitulation Ligger i selve strategiens aura Og moralske støtte. Opstanden lader sig nemt nedkæmpe, Selv om konsumenternes ideologiske gæring Udsondrer et modbillede af Dagdriveri, begejstring, venstrefløjsgrupper, Radikalitet, guerilla, omvæltning, okkupation, og kaos. Men militærjuntaen falder først, Når befolkningens interesse ikke længere er Økonomisk udvikling, Lov og orden. Konsum kan ikke fordrejes eller marginaliseres Af selv den mest forbenede ideolog. Der er udveksling, der er dissens, Der er drivkraft. Den intellektuelle opportunisme Har muligvis spillet fallit, Men det har neutralitetspolitikken ikke. 12

13 Bankerot er blot et påskud for dehistorisering På modelniveau. Utopismen (som vi kender den) Har ingen virkelige alliancepartnere, men må ringe efter infanteriet, Når den bliver for tilbagestående. I sin afmagt åbner vasalstaten historien, Og den modstandsdygtige kunst strømmer ind. Den søger Med stor ødselhed et støttepunkt I den skandinaviske socialdemokratisme. Alt arbejde er i forfald, Men beslutsomhed er forudsætningen For klasseegoisme. Livsformens immanente loyalitet Over for globaliseringen Er ikke baseret på udsyn, men på Stabile forbindelseslinjer. Ved åbent mytteri opleves tilbageslaget Som en offensiv bevægelse. Når al kritik endelig er absorberet, Kulminerer eventyrpolitikken. Dissidenterne vil være henvist Til indre splittelse og opløsning I uigennemskuelige styrkeforhold. Nedslagtning i et vakuum er ikke meget værd; Men omvendt er magtsfæren blot udtryk For lokal ortodoksi, og er altså et endemisk fænomen. Den klassiske engelske økonomi sagde intet om, Hvor klam den usynlige hånd i grunden er, Og politisk-kulturel debat må anses for produktiv. Her har vi så endelig proletariatets diktatur I den postideologiske reproduktions diskrete tidsalder. Baglandet strutter af luksus og sekterisk vold, Af ækvivalens og inækvivalens. Foreløbig har vi kun set den immanente kritik, Dvs. luksusartiklernes legaliserede blodbad. Enhver livsverden er en udfordring, Som kræver slagkraftig retorik, Hvis okkupationsstyrken ellers skal overleve sit uværdige dobbeltspil. Profittens imperativ Skaber udbytning, meningstomhed Og adskillelse. Der er ikke nogen opgave, som kan naturaliseres. 13

14 Der er ikke noget magtspil. Institutionen kunst Fungerer blot som indignationens tehætte, Lettere præget af destabilisering, aversion, Repræsentationskritik, messianisme, afmontering, Angstens aura, kold beregning, billedpolitik, Historisering, humanisme Og manipuleret idiosynkrasi. Man må ikke slå onkel Filip ihjel for arvens skyld. Jeg må ikke behandle onkel Filip som et rent middel. Det samme kunne siges om De militære organisationer Og deres forbundsfæller, Der konfiskerer privat ejendom Og foretager præventiv spionage Af nuværende og fremtidige repræsentationssystemer. Det hele sker på massebasis Og i al konkrethed. Med denne målsætning Har de væbnede styrker behov For et åndeligt lederskab, Der erstatter revisionismens lakuner og melankoli. Blokpositionernes viden må organiseres. Systemkritik er bedre End slet ingen akkumulation, Mener mange. Ja, selv nationalstatens ophævelse Kunne være et højdepunkt Ved forhandlingsbordet. Tillid er slemt nok i sig selv; men kontrol er sentimentalt. Vi er ikke ikonoklaster. Vi kræver en billedoffentlighed. Det er et falsk valg. Vi kræver en antitetisk identitet Med forankring i territorialstaten. Det må proletariatet kunne forstå. Selve vort aversionsgrundlag bygger på Ekspeditioner i Marx dialektiske kritik. Vi har invaderet socialiseringens økonomisme Og dagliglivets ideologisme. Ved opbygningen af vor historiske selvrefleksionsform Har vi taget både objektive og subjektive hensyn. Al protest har sin særlige forhistorie. Farcen illustrerer på sin ejendommelige måde Tragediens fortsatte tiltrækning. Værktøjet vil aldrig kunne blive herre. 14

15 Gør verden så god Som overhovedet muligt, hvis du kan. Man kan ikke slå det samme menneske ihjel to gange; Har man slået det samme menneske ihjel to gange, Er man startet det forkerte sted. Tiden er inde: Kom med dine arbejdsspørgsmål. Jeg antager, at der må være en hel hær af dem. Det politiske kaos er overvundet. Det samme gælder taylorisme og skandalekunst. Vi erklærer hermed samtlige statsfjender For variabel kapital. Det er en sejr under diskret optrapning, ikke mediering. Dens tendens er dog mere end sikker. Lad blot naiviteten lejre sig fredeligt I sine institutioner. Socialdemokratisme og eurokommunisme Var mægtige momenter i reserve. Intet sker. Lad os bare sige, At de produktive klasser Er produktive. Når et givet samfundssystem end ikke Er i stand til at nedkæmpe sig selv, Er det underlegent. Konsensus kan udstrækkes Til konflikt i monokultur, Mens produktionsmåde følger produktionsmåde. Det sekulariserede samfund Har ikke flere territoriale krav at stille. Såvel retfærdighedssans som falsk bevidsthed Bør ses i lyset af en modificeret identitet. Både politik og politi ønsker optagelse i avantgarden På trods af profitratens faldende tendens. Den globale nord-syd-deling Er et drømmeeksempel på afvigelse. Det er de protesterende dog ikke selv klar over. Deres protest er selve menneskehedens erotiske berøring. Det er ikke nogen billig affære At revolutionere produktivkræfterne I de sønderskudte byer. Soldaterne er levende begravet, Og billedstyringen skal sikre grundlaget 15

16 16 For den bedste rekruttering Af produktionens nye medlemmer. Det er altsammen en følge Af den oprindelige akkumulation. Det er netop dette: at arbejderklassen har behov For merværdi Og underholdningsindustriens distraktion. Denne umådelige cementbamse indkapsler en betydningsglidning, Som den skylder sit liv. Den altid-allerede administrerede aversionsdiskurs Låser sig fuldkommen fast til sine skabeloners Historieløse privilegium. Atter drager vi hjem til Det radikale eksperiments kødgryder af omplantet fortid, Og hos den ene idiot efter den anden Konstateres lav sigtbarhed. Alverdens dobbeltgængere feticherer hinanden, Og der er folkelig støtte til alle forestillinger, der findes. Individet har hele tiden staten i baghovedet. For at kunne forhindre en baby I at blive tortureret, må man torturere to babyer. Alt andet lige, så lever vi allerede I en anden verden. Den forhalede krig sletter de rette spor, Og man bør ikke lade sig provokere. Som system bør venstrekulturen intensivere Den strukturelle vold, Til opgøret når et stadium af absolut dominans. 2012

17 17

MARX. Det kommunistiske manifest ENGELS

MARX. Det kommunistiske manifest ENGELS MARX Det kommunistiske manifest ENGELS 1 Udkom første gang år 1848 2 Karl Marx og Friedrich Engels Det kommunistiske manifest Gengivelse af udgaven fra Forlaget Tiden 1976, marxismens klassikere 1 Med

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Hans-Jørgen schanz. frihed. tæn ke pau se r

Hans-Jørgen schanz. frihed. tæn ke pau se r Hans-Jørgen schanz frihed tæn ke pau se r FRIHED Tænkepauser 1 FRIHED af Hans-Jørgen Schanz Tænkepauser 2 NETVÆRK af Jens Mogens Olesen Tænkepauser 3 MONSTRE af Mathias Clasen Tænkepauser 4 TILLID af

Læs mere

Mod et balanceret arbejdsbegreb

Mod et balanceret arbejdsbegreb WORKING PAPER 2006-3 Steffen Korsgaard Mod et balanceret arbejdsbegreb Department of Management Mod et balanceret arbejdsbegreb Steffen Korsgaard Institut for Ledelse Handelshøjskolen i Århus ii Indledning

Læs mere

Menneske først. ideoplæg om højskoleånd og arbejdsliv

Menneske først. ideoplæg om højskoleånd og arbejdsliv Menneske først ideoplæg om højskoleånd og arbejdsliv Hans Jørgen Vodsgaard August 1997 Indhold PRESSEMEDDELELSE... 3 FORORD... 5 1. TIDENS UDFORDRINGER... 6 1.1 Fællesskabets fravær - kopperne er i udbrud...

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Det naturlige menneske på godt og ondt

Det naturlige menneske på godt og ondt Det naturlige menneske på godt og ondt Antropologisk realisme og utopikritik af Kasper Støvring E t af de store filosofiske spørgsmål igennem tiderne har været, om mennesket er udrustet med en medfødt

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

En møbelhandlers testamente

En møbelhandlers testamente EN MØBELHANDLERS TESTAMENTE En møbelhandlers testamente Inter IKEA Systems B.V. 1976-2013 1 At skabe en bedre hverdag for de mange mennesker ved at tilbyde et bredt sortiment af veldesignede og funktionelle

Læs mere

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Republikansk liberalisme bygger på en påstand om, at liberale demokratier ikke går i krig med hinanden. Det er uhyre svært at finde historiske eksempler herpå. Siden

Læs mere

OVER FOR EN NY VIRKELIGHED

OVER FOR EN NY VIRKELIGHED OVER FOR EN NY VIRKELIGHED thykierindhold.indd 1 02/03/11 13.48 thykierindhold.indd 2 02/03/11 13.48 AFTER 33 HAND MIKKEL THYKIER OVER FOR EN NY VIRKELIGHED edition after hand marts 2011 thykierindhold.indd

Læs mere

HVAD NATUREN DOG SIGER

HVAD NATUREN DOG SIGER NATURRÅDET / INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN HVAD NATUREN DOG SIGER ET MODERNE EVENTYR OM BIOINVASION OG MORAL Af Christian Coff FOTO:BIOFOTO/BAUER Der var engang to riger som lå tæt ved

Læs mere

Civilsamfundets udvikling og historie

Civilsamfundets udvikling og historie Civilsamfundets udvikling og historie ii Civilsamfundets udvikling og historie Af Judith Winther (1924-2004) (Med forord og efterskrift af K. Tobias Winther) 2006 Agityne Corp. Udgiver: Agityne Corp.,

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag

Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag Claus Friisberg Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag 1 Claus Friisberg: Hvem var Sokrates? 2. udg. 2007 Claus Friisberg ISBN 978-87-87705-16-9 Palatino Linotype Trykt hos Toptryk Grafisk, Gråsten Printes

Læs mere

Dansk Samlings grundsyn

Dansk Samlings grundsyn Dansk Samlings grundsyn Vedtaget af Dansk Samlings landsråd, Nyborg den 2. oktober 2010 Dansk Samling forkynder ingen -isme og repræsenterer ingen ideologi. Dansk Samling kender sig hverken som højre-

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Statssamfund og ufrihed Redaktionen. Parlamentarisme Timm Jeppesen. U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen

Statssamfund og ufrihed Redaktionen. Parlamentarisme Timm Jeppesen. U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen Nr. 9 1990 Statssamfund og ufrihed Redaktionen Parlamentarisme Timm Jeppesen U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen Om anarkokapitalisme og libertarianisme David Friedman Om statslig uetisk etik

Læs mere

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Indhold Forord: Kurs mod 2020 - Dansk udenrigspolitik

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund Interview VEJE TIL RESSOURCEDANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCEDANMARK

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid. Af Dorthe Jørgensen. Resumé. Individualisme og modulisering

PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid. Af Dorthe Jørgensen. Resumé. Individualisme og modulisering PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid Af Dorthe Jørgensen Resumé Folkeskole-, gymnasie- og universitetsreformerne anno 2002-2003 viser, hvordan der ifølge politikerne kan genereres mere

Læs mere