Vejen frem. af Jørgen Michaelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejen frem. af Jørgen Michaelsen"

Transkript

1 1 Vejen frem af Jørgen Michaelsen Med skam at melde: Jeg har ingen forslag til videre læsning. En afledt størrelse åbner kun rum For diskussion. I denne fase afspejler folkestemningen, At den antikapitalistiske reformpolitik er reel nok. Selve den politiske bevidsthed Bliver et komplot Og dermed genstand for statsintervention. Foretagsomheden er endeløs, Og fra ideologiens eksil føres udmattelseskrig Mod de løbske nyttemaskiner. Det ligner den feudale verdensorden. Planøkonomien er apatisk. Den har barrikaderet sig, men den er tydeligvis uanfægtet. Er der overhovedet en doktrin? Den militære elite Udfolder en sidste kraftanstrengelse Og organiserer kulturpolitikken. Samfundslegemet er ikke ældre, end det selv tror. Inde i hovedet er der dyd og dygtighed. Denne wienerbasse er fed. Straks efter er økonomien stagneret, Og taktisk tilbagetog kan næppe undgås. Skønt rigsfællesskabet har svært ved at tro det, Er autonomien nu vor determinisme Og enhver meningsdannelse en destruktionsform. Umiddelbar selvkritik bidrager til arrestation af statsfjender Samt til social retfærdighed. At der findes en eksilelite skyldes blot, At disse individer nægter at gøre militærtjeneste. Hvilket politisk klima! Flyder energien måske ikke

2 fra selve undtagelsestilstanden! Har offentlighed og modoffentlighed Måske ikke allerede blandet oceaner af blod! En paladsrevolution er peanuts Og skaber ingen rekrutter. Enhver indblanding i lige præcis dette nytteskema Ville afsløre en historisk slingrekurs Mellem den ene og den anden magtkoncentration. Neoliberalismen er nervøs. Statsmagtens popularitet stiger støt. Intet bør realiseres. Disse grænsekrige ophæver blot privatejendommen, Men afkaster ikke overherredømmet. Som ren manipulation er indlemmelsen retfærdig. Jeg lader dig gerne deltage i min isolationisme, Hvis jeg må deltage i din. Vi husker, at slaveriet blev genstand for en differentieret tilintetgørelse, Og såvel blankvåben som ildvåben blev taget i brug. End ikke den mest fremskredne pragmatisme Kunne udrydde kastestoltheden. Den kapitalistiske foretagsomheds sidste krav er og bliver mainstream. Kan man i det hele taget få for lidt cyankalium Til sine livsplaner? I dag fører den reelt eksisterende negative dialektik Udryddelseskrig med uhyre handlekraft. Den har ingenlunde forskanset sig I frihedens rige, Men kvæler konteksten i værdighed og karisma. Der behøves intet acceptabelt kompromis; Nogen skal jo administrere det erobrede. En enlig massenedslagtning Gør ingen total krig. Alt dette ævl om den højeste pris Er et generelt fænomen. Massesamfundet har brug for din dovenskab: Træd derfor ud af dit teflonbur, Og demonstrer din heroiske egoisme. Der er ingen folkelig modstand; Oppositionen ser sig selv på baggrund Af en mere dynamisk vægtfordeling. Den rå magt overlader roligt kampen Til den sociale bevidsthed, 2

3 Der spejler sig i billedkritik, Til jævnbyrdigheden ikke alene er en kendsgerning, men en ressource. Hvorom alting er, så er æstetisk-politisk kvaksalveri Grundlæggende forfejlet. Frem for alt: ikke skade. I praksis er der ingen billedekspropriation. Din varefetichisme destabiliserer Al politisk magt, Og ingen har længere brug for et åbent opgør. I denne verden er kampen om nye markeder En allerede indrømmet anakronisme. Ergo: Vi skruer tiden tilbage. Der er ikke tale om felttog. I tilfælde af korruption Bliver denne eller hin politik reorganiseret. Ingen vil for alvor benægte dynastiets Bagvedliggende galskab. Den er fuldkommen under kontrol Og hinsides infiltration som promesse de bonheur. Fremrykningen i virkelighedens verden Foregår i frihed, Hvilket i grunden gør al agitation overflødig. Der findes ingen ressource, Som ikke også leverer fluer. Du har fuldkommen ret: Klassesamfundet er en fesen affære; Det rokker selv den mest forførende franske oplysning ikke en tøddel ved. I åben strid bliver isolation Et ganske legitimt krav; Er der ingen dødskamp, er der heller ingen rigdom. Sådan viser den moderne verden sig. Der er ikke råd til en befrielseskrig. Selve den økonomiske kontakt Hører under det obsolete Som repressalier udløst af et politisk program. Når modernitetstrangen mister pusten, Kan man selv vælge sin ydmygelse. Vi husker 1800-tallets industrielle borgerskab: Det privates divergerende protektionisme. Revisionisten var engang vegetar. 3

4 Fodfæste vindes; Selvstændighed forplanter og forplumrer sig. Intet er så realiserbart Som en stor maskine. De ledende lag dæmoniserer alle andre livsformer. Fantasien om det afgørende slag Er et udspil til forhandling. Krigspolitikken skaber splittelse, Men producerer også suverænitet, Og i magtbalancen finder civilisationen En uudtømmelig kilde til klikeopgør. Misforstå mig ikke: Det hele har et globalt sigte. Marxismens historie er én stor nytteværdi. Når solide borgere Først har gennemtrumfet et frontalangreb På den private ejendomsret, Er der behov for arbejdskritik og uartikuleret kommunisme. Imperiet er hermed sat ud af spillet. I vor svimmelhed og vrede har vi tilkaldt det lette kavaleri. Den Store Afvisning er et transcendent privilegium Og en massakre. Produktionens anarki vokser videre I partisankrigens spredte fægtninger. Fra superstrukturen udgår overraskelsesangreb i modsat retning. Denne ekspansionisme kan forsvares. Den er immateriel. Den er ikke udtryk for undertrykkelse. Som en ren ekspeditionssag er karikaturen klemt inde Mellem overproduktion og underforbrug. Konkurrencestaten satser sin samlede kampkraft På en dialektisk overvindelse af krisen, Og på alle sine stadier udtrykker denne kampagne en stort anlagt tilgang. Selve fremskridtet kræver neutralisering. Javist, der er krigsførelse, magt og terror, Men udviklingstendensen Er i sig selv en ressource. Det er altsammen en afledningsmanøvre. Barbariet bugner af bevægelsesmuligheder. Opsvinget kan starte, Så snart du indser, at sabotage hviler på forældede idealer. 4

5 Du vender simpelthen det hele på hovedet, Hvis du fortsat obstruerer storhedstiden. Selv noget så uønsket som et militærdiktatur Kan være borgerlig ejendom, Og erobringspolitik kan være moderat. Lad nu din autoritære mentalitet ligge, Og opgiv din uanstændige kapitulisme. Receptionshistorien venter dig; Din sejr eller dit nederlag Vil tegne diskursen i fremtiden. Det semiotiske råderum Er altid-allerede råddent; for os fungerer flagreglerne Som regel fint nok. Huset dækker forskellen, og bombehundens blik er fjernt. Her ser vi så det sidste inkorporerede incitament. Normalt vil den slags udløse en storstrejke Hos de konkurrencesvage klasser. Når lokummet brænder, Betyder det dog ikke nødvendigvis, At der er ild i kloaksystemet. Hvad vælger de andre? Hvad har de ikke allerede valgt? Snart melder foråret sig i den ormstukne magtblok. Mål og midler hober sig op, Mens arbejderklassen er indlagt. Den skal have genoprettet sin mødom Og det kan ikke gøres ambulant. Disse stærkt stiliserede Præmisser: bødlens benspænd Og marengs i massegravene. Bryd en lanse, gå fejl af pointen; Historiens retning lader sig ikke længere omlægge. Monadens indre kollektiv er universalsyre På mellemlagenes ekspansion. Hele landområder synker ned i anarki. Systemet økonomi-stat lader sig ikke integrere. Findes der en postpolitisk regulering, Vil den vokse ud af den galopperende kulturkrises ideologiske kodeord. Bidragets efterliv vil være at finde Alene i befolkningstilvæksten. Hér er ingen krisestemning. De brede folkelige masser 5

6 Ønsker selv deres egen pulverisering, Så vi sætter i stedet noget andet på dagsordenen. Som alle andre findes også jeg i to versioner: Dels som masse og dels som elite. Det er mit mikrologiske monopol, Og så kan alle for resten gøre det samme, Mens lokkemaden endnu ikke er blevet for abstrakt. Der er penge i lortet, Og uhyrets ømhed er slående. En cerutrygende kæmpefugl slår ned På brohovedet i vækstområdet Lige midt i den rige verdens belønningscenter, Her er de første mennesker allerede er på plads Mellem fordøren og bagdøren. I dialektikkens slaraffenland findes ingen kæledyr. Situationsbeskrivelsen gælder det almindelige hvide fedt Og identitetspolitikken de faste bordelbesøg. Jeg tilstår uden tortur, men kræver at få den. Fandens også. Dagens udflugtsmål er avantgarden; Vi giver den lang line og tester dens potlatch-pensum Fra en fritsvævende, men bæredygtig position, Som du ikke er bekendt med. Det er en håbløs kamp; sagen er tabt på forhånd. Vi har set dem alle komme og gå, Men det bør ikke opfattes som en styrkeprøve. Ejendom er rigtignok tyveri, Men giv dog i det mindste soldaten et mobilt toilet. I sig selv vil det næppe påvirke regimets diagnose. Vor tillid til magthaverne er udtryk for en selvskabt, men uønsket transparens. Den er i grunden et klasserent selvbedrag. Men tag ikke fejl: Et pjaltepatriciat må kende sine eliteplebejere. Overbudspolitikken findes også på det sorte marked, Hvor accepten af vareformen er tekstet for døve. Her kan det glade vanvid ligge på et lille sted. Barometret er borte og dermed det elendige vejr. Partimændene tilhører et andet segment. Selve civilisationsniveauet er i orden, Og overblikkets døde viden er på vild flugt 6

7 Fra koloniseringens kulturelle afvigelse. Selv om det ligner en tilintetgørelseskrig til forveksling, Er der kun tale om en intervention. Det parlamentariske lag Skal også have mad; Det dannede lag ligesådan. Pegefingeren er løftet, men desværre kun et fragment. Der er ingen, der tror på denne gavekrig; Den er i sidste ende for elastisk. Er der først opstået et æstetisk tomrum, Da bliver den ene bombe Mere blæret End den anden. Fuldkommenhed opnår man kun Gennem forræderi Og Det Nye Menneskes armhule. Ejendomsretten til råmaterialerne Svækker din evne til eksil; Eksistentialitetens storpolitik må i sig selv erobres. Med lidt god vilje Erhverver man først det medfødte, Når det allerede er for sent. Der opstår et magttomrum I den givne historiske kontekst, Så langt talentet nu rækker. Verden må i det hele taget blive konkret, Før den kan blive absurd. Der er intet, jeg hellere vil, end at tale om dette; Men når man vil tale om dette, Må man først tale om noget andet. Magtorganet med krigsmaskinen Sidder i sin åndelige ghetto. Det er en almindelig opfattelse, At dette er en kortsigtet løsning. De sidste tilgængelige realitetsmarkører Er i hænderne på subversionen. De anderledes tænkende råder over den største ildkraft. Overalt er fortolkningsmønstret det samme: Magtrelationernes objektivering er et supplement Til den triumferende forstening, Og tilfældet, fejlen og uvidenheden tjener 7

8 8 til afskrækkelse. Naturligvis er klassekampen smuk: Så nær og så fremmed. Vi smører hele kloden på. Det er en let og taknemmelig opgave, Men måske lidt for meget tableau. Kloden er en vandkæmmet puddel, Og den brøler af velfærd på strategisk vigtige punkter mennesker mennesker. 48 mennesker mennesker. Et fremmed øje. Retfærdig krig kræver i mange henseender Ikke noget særlig tilfredsstillende svar. Jeg beder jer, ærede senatorer, I behøver ikke at rejse jer. Kampteknikken er den samme; Ekspropriationen kræver blot, at initiativet fastholdes. Her sidder vi da med Hegels retsfilosofi. Der er en lang række intense momenter; Hvilket af dem er et revolutionært moment? Proletarer lever og formerer sig i tarmen på samfundslegemet. Ensretningen hviler som cyster I de producerende cellers panik-ekspansion. Krisens overvindelse kræver et kup, Men prestigetabets fordeling er stadig på fosterstadiet. Enhver, der har noget at beskytte, Må selv befæste det Eller også usynliggøre det. Hovedet på blokken: Livsstilsaktivisme kan ikke tjene Som magtbase. Tilegnelse af modstandskraft Kræver blind accept. Bevar derfor roen for enhver pris. Industriens mutationer står på skuldrene Af enhedskulturens immunsystem. Regimet meddeler, at vi for øjeblikket afventer Et parasitangreb i den blå skumring. Det er blot et intermezzo, Og den apokalyptiske konsolidering tjener i sidste instans Stormagtens fremmarch Og slagmarkens åndelige ballast.

9 De diplomatiske operationers værdi Ligger egentlig i det primitive liv, som vi altid har beundret. Intet fremmedherredømme vil nogensinde Kunne likvidere Vort åndsliv og dets udløbere. Uanset hvad vil formeringsevnens velbevarede ruiner Blive et tema i fremtiden, Alt afhængig af murenes tykkelse. Ingen fribytter, ingen sammensværgelse, intet militært system Vil kunne sikre følsomheden Og købekraftens fortsættelse med andre midler. Kunne den jacobinske fantasi derimod fjernstyres, Ville den måske kunne fungere som mellemvært for Den faktisk eksisterende statsgæld. Her står vi ved en afgrund hinsides taktik. Vellykket internalisering forudsætter En optrapning af læsestrategien. Et terrorregime her, et terrorregime der: Sådan er magtstillingen. Underkastelse er ikke mere, hvad det var engang. Nålestiksangreb kræver personlighedsændringer. Helt almindelige mennesker har intet at indvende mod oplysningsterrorisme. Den postmoderne nihilisme bør ikke overlades til sig selv. Man opslår ikke altid sit hovedkvarter midt i hjernen. Korporativismen er på fri fod. Hvem ødelægger i grunden hvem? For den ikke-juridiske iagttager er der ingen tvivl. Verdenssamfundets parafraser forudsætter, At der er smør på brødet. Moralens vogtere Flyver ikke længere, Men er gået i barndom Og truer med et blive til sten. I eftertiden huskes Det værste og det bedste. Dette gælder Udlevering af gidsler og opium for folket, Massernes disciplinering og sprogets ekspropriation, Anerkendelsens idioti og den strukturelle nødvendighed. Historiens list tegner et grænseland, Hvor deportation af statsfjender aldrig finder sted. 9

10 Opkomst af statsterror skyldes fælles næringsinteresser. Vi når alle et punkt, Hvor vi har udtømt vore muligheder Eller hvor vi i hvert fald er ved at løbe tør For argumenter. Enhver kan købe nyttige Medlemmer af samfundet For penge. Hvor anarkismens farveløse normalprosa Er på dydens rette vej, Er det en anden sag på slagmarken. Massebevægelsen åbner en front Og blokerer samfundets produktion. Før fællesskabet opløser sig Har det besluttet sig for en gentilegnelse Af den kritiske læsning Med det overordnede formål at rekuperere den konsensuale politik Samt alle offentlige anliggender Som en privatsag. Iskold fetich kræver køleskab. Når man arbejder på en pølsefabrik, Har man kun behov for en pølsegaffel. Samfundet Tales til fornuft. Dernæst opbevares det Ved stuetemperatur På ubestemt tid. Hele planetens arbejde parasiterer på det mimetiske proletariat. Der skal ikke være nogen udbytning af det enestående, Hvis det ikke er en enestående udbytning. Genremodsætningerne nødvendiggør ikke i sig selv En våbenstilstand. Det er mere end rigeligt, Hvis socialisme-i-ét-land udlægges som rumskrot. Vil I virkelig åbne portene For bevidsthedens gaslommer? En vaskeægte magtfaktor Har ikke nødvendigvis nogen gennemslagskraft. Selv om forpostens uanbringelige idiosynkrasi Flyver under forbrugets radar, Vil det organiserede samfundsliv Være sejrherre. Fordismen er for livsnydere 10

11 med praktisk erfaring, Og aktivisme er hævet over magtkamp. Arbejdsværditeorien gælder ikke forhandlingspartneren, Når der skal føres forhalingspolitik. Revisionismen ved, at de største naturressourcer Omfattes af ideernes luftrum, Hvor al parasitisme ikke kan være andet end En selvmodsigelse. Da falder det imperiale blik På den relative autonomi. Fejlvurderingens krisecyklus kræver et fremstød På en ny front. Hvilken potent nostalgi er ikke en atommagt? Parolen siger plyndring, Men allerede stødpudeområdet er i moralsk forfald Og selve centralmagten dermed et uværdigt mål. Jacobinismens efterkommere er lykkelige, Men oplever de indsnævrende eftervirkninger Af al mulig historisk aktualisering Og indrømmer gerne, At de helst stod til rådighed som almindelig arbejdskraft. På den postmoderne venstrefløj Er der ikke plads til panik. For tiden er der ingen undertvingelse i grødelaget. Kampformen er Som det borgerlige subjekt: inderlig, følsom, centreret Kollaboratørerne er tophemmelige, Og kender for resten intet Til moderne krigsførelse og militær styrke. De antiautoritære praksisformer er positive; De hævder deres autoritet Og tingsliggør sig selv. Den fuldkommen affortryllede kulturkamp Er et begivenhedsforløb uden angst. Man undrer sig ikke over, at dette tomrum Har udløst et harem af kritisk potentiale. Enhver forhenværende barbar Bærer nu resterne af frontlinjen i sig. Barbari er en underlig størrelse, ligesom jordejendom, isolation og kampvilje. Småstaten genfortryller fremmedgørelsen. Realpolitikken er måske nok kompleks, Men nærer det samme ubehag ved pirater. Vi går ikke ind for masseangreb. 11

12 Vi bakker op om at tænke i lange historiske forløb. Det er den samme sammensætning. Det er den underprivilegerede klasse, Der ligger under for den sociale lagdeling. Det gode liv ser frem Til den kommende borgerkrig. Den vil udløses af det ikke-identiske, Og der vil ikke være eftervirkninger til mobilisering Af ny civil ulydighed. Det afgørende slag vil stå i fritiden. Enhver borger må medgive, At der er spændinger i republikken. Reformelitens ptolemæiske mentalitet møder Fællesskabets dybe glemsel. Affirmativitetens diktatur bæres Af et efterhånden passivt plutokrati, Hvis eneste interesse er diffust spektakel. Såfremt vi vil undgå nervøsitet, tilbagegang og sammenbrud, Må krigermoralen gives et filologisk blik. Magtgrupperingernes begær Strømmer mod masserne Og den frie forfatning. Kravet om ubetinget kapitulation Ligger i selve strategiens aura Og moralske støtte. Opstanden lader sig nemt nedkæmpe, Selv om konsumenternes ideologiske gæring Udsondrer et modbillede af Dagdriveri, begejstring, venstrefløjsgrupper, Radikalitet, guerilla, omvæltning, okkupation, og kaos. Men militærjuntaen falder først, Når befolkningens interesse ikke længere er Økonomisk udvikling, Lov og orden. Konsum kan ikke fordrejes eller marginaliseres Af selv den mest forbenede ideolog. Der er udveksling, der er dissens, Der er drivkraft. Den intellektuelle opportunisme Har muligvis spillet fallit, Men det har neutralitetspolitikken ikke. 12

13 Bankerot er blot et påskud for dehistorisering På modelniveau. Utopismen (som vi kender den) Har ingen virkelige alliancepartnere, men må ringe efter infanteriet, Når den bliver for tilbagestående. I sin afmagt åbner vasalstaten historien, Og den modstandsdygtige kunst strømmer ind. Den søger Med stor ødselhed et støttepunkt I den skandinaviske socialdemokratisme. Alt arbejde er i forfald, Men beslutsomhed er forudsætningen For klasseegoisme. Livsformens immanente loyalitet Over for globaliseringen Er ikke baseret på udsyn, men på Stabile forbindelseslinjer. Ved åbent mytteri opleves tilbageslaget Som en offensiv bevægelse. Når al kritik endelig er absorberet, Kulminerer eventyrpolitikken. Dissidenterne vil være henvist Til indre splittelse og opløsning I uigennemskuelige styrkeforhold. Nedslagtning i et vakuum er ikke meget værd; Men omvendt er magtsfæren blot udtryk For lokal ortodoksi, og er altså et endemisk fænomen. Den klassiske engelske økonomi sagde intet om, Hvor klam den usynlige hånd i grunden er, Og politisk-kulturel debat må anses for produktiv. Her har vi så endelig proletariatets diktatur I den postideologiske reproduktions diskrete tidsalder. Baglandet strutter af luksus og sekterisk vold, Af ækvivalens og inækvivalens. Foreløbig har vi kun set den immanente kritik, Dvs. luksusartiklernes legaliserede blodbad. Enhver livsverden er en udfordring, Som kræver slagkraftig retorik, Hvis okkupationsstyrken ellers skal overleve sit uværdige dobbeltspil. Profittens imperativ Skaber udbytning, meningstomhed Og adskillelse. Der er ikke nogen opgave, som kan naturaliseres. 13

14 Der er ikke noget magtspil. Institutionen kunst Fungerer blot som indignationens tehætte, Lettere præget af destabilisering, aversion, Repræsentationskritik, messianisme, afmontering, Angstens aura, kold beregning, billedpolitik, Historisering, humanisme Og manipuleret idiosynkrasi. Man må ikke slå onkel Filip ihjel for arvens skyld. Jeg må ikke behandle onkel Filip som et rent middel. Det samme kunne siges om De militære organisationer Og deres forbundsfæller, Der konfiskerer privat ejendom Og foretager præventiv spionage Af nuværende og fremtidige repræsentationssystemer. Det hele sker på massebasis Og i al konkrethed. Med denne målsætning Har de væbnede styrker behov For et åndeligt lederskab, Der erstatter revisionismens lakuner og melankoli. Blokpositionernes viden må organiseres. Systemkritik er bedre End slet ingen akkumulation, Mener mange. Ja, selv nationalstatens ophævelse Kunne være et højdepunkt Ved forhandlingsbordet. Tillid er slemt nok i sig selv; men kontrol er sentimentalt. Vi er ikke ikonoklaster. Vi kræver en billedoffentlighed. Det er et falsk valg. Vi kræver en antitetisk identitet Med forankring i territorialstaten. Det må proletariatet kunne forstå. Selve vort aversionsgrundlag bygger på Ekspeditioner i Marx dialektiske kritik. Vi har invaderet socialiseringens økonomisme Og dagliglivets ideologisme. Ved opbygningen af vor historiske selvrefleksionsform Har vi taget både objektive og subjektive hensyn. Al protest har sin særlige forhistorie. Farcen illustrerer på sin ejendommelige måde Tragediens fortsatte tiltrækning. Værktøjet vil aldrig kunne blive herre. 14

15 Gør verden så god Som overhovedet muligt, hvis du kan. Man kan ikke slå det samme menneske ihjel to gange; Har man slået det samme menneske ihjel to gange, Er man startet det forkerte sted. Tiden er inde: Kom med dine arbejdsspørgsmål. Jeg antager, at der må være en hel hær af dem. Det politiske kaos er overvundet. Det samme gælder taylorisme og skandalekunst. Vi erklærer hermed samtlige statsfjender For variabel kapital. Det er en sejr under diskret optrapning, ikke mediering. Dens tendens er dog mere end sikker. Lad blot naiviteten lejre sig fredeligt I sine institutioner. Socialdemokratisme og eurokommunisme Var mægtige momenter i reserve. Intet sker. Lad os bare sige, At de produktive klasser Er produktive. Når et givet samfundssystem end ikke Er i stand til at nedkæmpe sig selv, Er det underlegent. Konsensus kan udstrækkes Til konflikt i monokultur, Mens produktionsmåde følger produktionsmåde. Det sekulariserede samfund Har ikke flere territoriale krav at stille. Såvel retfærdighedssans som falsk bevidsthed Bør ses i lyset af en modificeret identitet. Både politik og politi ønsker optagelse i avantgarden På trods af profitratens faldende tendens. Den globale nord-syd-deling Er et drømmeeksempel på afvigelse. Det er de protesterende dog ikke selv klar over. Deres protest er selve menneskehedens erotiske berøring. Det er ikke nogen billig affære At revolutionere produktivkræfterne I de sønderskudte byer. Soldaterne er levende begravet, Og billedstyringen skal sikre grundlaget 15

16 16 For den bedste rekruttering Af produktionens nye medlemmer. Det er altsammen en følge Af den oprindelige akkumulation. Det er netop dette: at arbejderklassen har behov For merværdi Og underholdningsindustriens distraktion. Denne umådelige cementbamse indkapsler en betydningsglidning, Som den skylder sit liv. Den altid-allerede administrerede aversionsdiskurs Låser sig fuldkommen fast til sine skabeloners Historieløse privilegium. Atter drager vi hjem til Det radikale eksperiments kødgryder af omplantet fortid, Og hos den ene idiot efter den anden Konstateres lav sigtbarhed. Alverdens dobbeltgængere feticherer hinanden, Og der er folkelig støtte til alle forestillinger, der findes. Individet har hele tiden staten i baghovedet. For at kunne forhindre en baby I at blive tortureret, må man torturere to babyer. Alt andet lige, så lever vi allerede I en anden verden. Den forhalede krig sletter de rette spor, Og man bør ikke lade sig provokere. Som system bør venstrekulturen intensivere Den strukturelle vold, Til opgøret når et stadium af absolut dominans. 2012

17 17

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Pelle Dam Septembertræf 2010

Pelle Dam Septembertræf 2010 Pelle Dam Septembertræf 2010 HVAD ER FOLKESOCIALISME? DISPOSITION 1. Vores ideologiske udgangspunkt 2. Vores politiske mål for forandring langt og kort sigt 3. Folkesocialismen imellem reformister og revolutionære

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Noter til selvbeskyttende adfærd.

Noter til selvbeskyttende adfærd. 1 Noter til selvbeskyttende adfærd. (af Irene Oestrich) SELVTILLID. Selvtillid handler om at kommunikere klart og uden misforståelser. Hvis du nogensinde er kommet ud af en situation med en følelse af

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende Indhold: Introduktion......side 3 Baggrund.....side 3 Udvikling.....side 4 Hvor mange?.side 5 Konsekvenser for pårørende.. side 5 Behandling..side 6 2 Introduktion:

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

En ny dialogkultur i det offentlige

En ny dialogkultur i det offentlige En ny dialogkultur i det offentlige Kort historisk rids Kongeloven fra 1665 frigør embedsstanden fra adelen. Der indførtes et meritokratisk princip, hvor embedsmænd ikke indsattes efter blod og byrd men

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Murens fald og det maskuline hegemoni

Murens fald og det maskuline hegemoni Murens fald og det maskuline hegemoni Af Richard Lee Stevens, Kultursociolog, mag. art., Et maskulint hegemoni er den magt, mænd, som en samlet gruppe er i besiddelse af, og som er vævet ind i samfundets

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger!

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger! Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? 1 Projektleder på 6 uger! - Dag 7 Ledelse i et historisk perspektiv Udviklingen i den

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Vækst(II) hvorfor ikke? Jesper Jespersen Folkeuniversitet Frederikssund 27. Januar 2014 jesperj@ruc.dk

Vækst(II) hvorfor ikke? Jesper Jespersen Folkeuniversitet Frederikssund 27. Januar 2014 jesperj@ruc.dk Vækst(II) hvorfor ikke? Jesper Jespersen Folkeuniversitet Frederikssund 27. Januar 2014 jesperj@ruc.dk Er den markedsdirigerede vækst overhovedet løsningen? Hvad ved vi om den markedsstyrede vækst? For

Læs mere

Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder.

Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder. WORLD CEO OM SPILLET I WORLD CEO skal du: - opkøbe lande - investere i aktier og få dine aktiekurser til at stige - handle med lande, aktier og andre værdier med de øvrige spillere - konkurrere med dine

Læs mere

Hurra-ord eller ærlig snak?

Hurra-ord eller ærlig snak? Bog - Når virksomheden SEP 03 09/12/03 12:20 Side 149 Hurra-ord eller ærlig snak? - om at bruge sproget som redskab til at sløre eller afsløre virksomhedens værdier Leif Becker Jensen 1 Vi kender alle

Læs mere

Greenpeace vandt over LEGO men med tvivlsom effekt

Greenpeace vandt over LEGO men med tvivlsom effekt Side 1 af 5 Udgivet på Information (http://www.information.dk) Hjem > Greenpeace vandt over LEGO men med tvivlsom effekt Greenpeace vandt over LEGO men med tvivlsom effekt Greenpeace har vundet sin arktiske

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Om at gå efter drømmen

Om at gå efter drømmen Om at gå efter drømmen Hvad laver du?, bliver jeg spurgt. Jeg rådgiver om indretning. Mange nikker, når jeg siger det de ved nemlig godt, hvad det er. En slags styling. Det er en udbredt opfattelse, at

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Indhold Eksistensbetingelser for at studere mænd generelt Debatten om mænd som prostitutionskunder Anbefalinger Vigtige spørgsmål Hvordan vi får mænd til

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 Indhold, kort Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 De Tre Strategier 15 To verdner 15 Første strategi: Hvad: Frigør dig af emnernes tyranni 16

Læs mere

Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt.

Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt. Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt. Indledning. Forklaring følger Det er sværere at køre en isbjørn ind i en stue, end man skulle tro. Det kræver et vindue stort nok til, at en bil kan køre

Læs mere

Det Filosofiske Lederskab

Det Filosofiske Lederskab 1. Grundlaget/essens 2. Navnet/udtrykket 3. Centrale budskaber 4. Indholdet 5. Materialer 6. Markedsføring 7. Tidsplan 8. Økonomi/budget 9. Virksomhedsform 10. Visioner/muligheder 11. Opgaver 1. Grundlaget/essens

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

At spotte og udvikle talenter. Ole Fogh Kirkeby

At spotte og udvikle talenter. Ole Fogh Kirkeby At spotte og udvikle talenter Ordet talent Via latin talentum fra græsk talanton, balance, vægt, pengesum af stor værdi Fra PIE *tel-, *tol- at løfte, at udholde, at tåle, at tolerere. tilbøjelighed, disposition,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Det er som regel lederen, der slår tonen an Men ikke alle er lige konstruktive Krav Regler Kontrol Den forkerte chef kan give dig hovedpine Og

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Transaktionsanalyse. Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på?

Transaktionsanalyse. Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på? Transaktionsanalyse Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på? De fleste af os er nok ikke helt bevidste om, hvordan vi taler? Ikke mindst, hvordan vi opleves af andre, når vi taler. Omvendt møder

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader

Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader Af Øjvind Hansen Temaet ved den her gudstjeneste det er som nævnt den femte bøn i Fadervor: Forlad os vor skyld, som også vi forlader

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Udgivet på Ræson ( http://raeson.dk/ ) Hjem > Flyt fokus: Demokratiske valg løser ikke Afrikas problemer FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Der er for meget fokus på kritisable

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Nye tider, nye skikke DEBATOPLÆG

Nye tider, nye skikke DEBATOPLÆG Nye tider, nye skikke DEBATOPLÆG Socialchefforeningens vej til fremtiden UDKAST140612 HB - Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark Juni 2012 Hvorfor et debatoplæg?

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

udenfor det virvar af sociale, intellektuelle og erfaringsbaserede snærende mønstre vi normalt er underlagt n

udenfor det virvar af sociale, intellektuelle og erfaringsbaserede snærende mønstre vi normalt er underlagt n Bilag 7 Den kreative platform Der er en række forudsætninger, der skal være tilstede for at en kreativ ideudviklingsproces kan finde sted Vi kan betragte et kreativt miljø som en platform, der er hævet

Læs mere

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Formålet med temaet er at give eleverne en forståelse for, hvad en konflikt er, og hvordan de kan løse den. Med temaet vil vi opnå, at konflikter ikke bare

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Er der noget, der hedder rigtig og forkert? Når man bruger ordet forstyrrelse i forbindelse med spiseforstyrrelse

Læs mere

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

Trædepudesvidninger hos slagtekyllinger Et eksempel på strategier for bedre dyrevelfærd

Trædepudesvidninger hos slagtekyllinger Et eksempel på strategier for bedre dyrevelfærd Trædepudesvidninger hos slagtekyllinger Et eksempel på strategier for bedre dyrevelfærd Jesper Lassen & Annemette Nielsen Fødevareøkonomisk Institut KU-LIFE Videncenter for Dyrevelfærd Konference 2011

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE [TEMA] VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE 14 Tekst: Søren Breiting, lektor, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik, DPU, Aarhus Universitet skal huske på, at I er dem, som

Læs mere

Afvigende historieopfattelsers signifikans under og efter apartheid

Afvigende historieopfattelsers signifikans under og efter apartheid Afvigende historieopfattelsers signifikans under og efter apartheid Hans Erik Stolten Hvorfor er Sydafrikas historie vigtig? Fascinerende mikrokosmos, der kan give svar på globale problemer i forbindelse

Læs mere

Lederuddannelse i øjenhøjde

Lederuddannelse i øjenhøjde Lederuddannelse i øjenhøjde Strategisk arbejde med lederuddannelse i kommunerne og på lederuddannelserne Århus den 8. april 2013 Ledelseskonsulent og - forsker Poula Helth 1 Poula Helth: Ledelseskonsulent

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Introduktion til filosofi og ledelse

Introduktion til filosofi og ledelse Lektion 1: Introduktion til filosofi og ledelse Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse Tommy Kjær Lassen Mandag d.19.august 11:30-12:30 Modulets teoretisk tematikker: Ledelsesfilosofi

Læs mere

Annika Olsen, samarbejdsminister

Annika Olsen, samarbejdsminister Annika Olsen, samarbejdsminister Tale ved konference om den nordiske model I anledning af Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd den 25. februar 2015 om evnet: Norden og de selvstyrende lande Kære

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere