6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91"

Transkript

1 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 Mennesket er skabt til at leve i tre dimensioner. 1. En åndelig dimension. 2. En psykisk dimension. 3. En fysisk dimension. Og vi alkoholikere er åndeligt, psykisk såvel som fysisk syge, men ved at antage AAs levevis og gennemarbejde trinnene bliver vi raske i alle tre dimensioner. I trin 1, 2 og 3 kom du overens med den Højere Magt. Da du indså, at du var magtesløs, 1. trin, så du behovet for Magt, 2. trin. I 3. Trin besluttede du dig for at søge den Magt, og du besluttede at Gud skulle lede dine tanker og handlinger. Ved hjælp af 1., 2. og 3. trin fik du en relation, der var stærk nok til, at du kunne begynde at se ind i din psyke. I 4 og 5 fandt du det i dig selv, som dels holdt Gud ude af dit liv, dels forhindrede dig i at få et godt forhold til dine medmennesker. I 6. og 7. begyndte du at få orden på det psykiske og åndelige. Udarbejdet af gruppen Der findes en løsning i Vejle Side 1 af 6

2 Den fysiske dimension er verden og alt hvad der er i den, og nu er det tid til at få rettet op i forholdet til andre. Gennem trin 4, 5, 6 og 7, kom du fri af nag og frygt samt de mest iøjefaldende karakterbrister. Dermed skulle du nu være i stand til at begynde at kigge på dit forhold til verden og menneskene i den. Ingen slår hænderne sammen i begejstring og udbryder: Det lyder fedt, jeg glæder mig til at komme i gang med 8. og 9. trin! Men hvis vi ikke laver dem, vil skylden og skammen nage os. Den vil påvirke vores forhold til menneskene omkring os og langsomt begynder vi igen at få en forskruet selvcentreret tankegang og bliver syge i hovedet. Og efter et stykke tid er der bygget tilstrækkeligt op til at holde Gud ude af vores liv, og vi ender med at drikke igen! Efter et grundigt 8 og 9 trin vil skylden og skammen mindskes, og dit forhold til andre menneskene vil blive præget af harmoni, snarere end disharmoni. Grundlæggende består ottende trin af to elementer: 1. At lave en liste over dem, du har gjort fortræd. 2. At opnå villighed til at gøre det godt igen. Hvad vi nu behøver er handling, for vi vil finde, at»tro uden handling er «. Der kan ikke herske tvivl om, at AA er tænkt som et handlingsprogram, at tro uden handling eller gerning er død gentages tre gange i bogen, så det er en pointe, de gerne vil slå fast. Lad os kaste et blik på det ottende og niende trin. Vi har lavet en liste over alle de personer, vi har gjort fortræd, og over for hvem, vi er villige til at gøre afbigt. Den skrev vi, da vi foretog vores selvransagelse. Listen lavede du, da du lavede 4. Trin. Da du i femte trin gennemgik dit fjerdetrins skema omkring resentments med din sponsor, opdagede du, at mange af skærmydslerne i Udarbejdet af gruppen Der findes en løsning i Vejle Side 2 af 6

3 virkeligheden var forårsaget af noget, du selv havde gjort eller undladt at gøre, og som følge der af havde andre gjort gengæld. Så i stedet for at bære nag til dem for det de havde gjort, opdagede du, at du snarere skyldte dem at rette op på det forgangne. Ligeledes så du, at meget af frygten, du nærede til dem på din frygtliste, havde bund i handlinger, du enten havde gjort eller undladt at gøre, og at du også skyldte disse mennesker en genopretning. Det er ikke alle de mennesker, der står på dine resentments- og frygtskemaer, som du har gjort fortræd og skylder en genoprettelse. Nogen af dem vil antagelig have gjort noget, som du følte skadede dig. Dit selvcentrerede og ubetænksomme livssyn gjorde så, at du kom til at bære nag til dem. Det var ikke særlig hensigtsmæssigt, men hvis du ikke gjorde dem fortræd, er der heller ikke noget at rette op, og så skal de ikke på ottendetrinslisten. Så du overfører simpelthen navnene på dem, du har skadet, fra kolonne 1 i dine 4 trins skemaer til dit 8 trins skema. Det er vigtigt at du skriver alle dem du har skadet på listen uanset om du er villig til at gøre det godt igen eller ej! Vi gjorde os til genstand for en drastisk selv-vurdering. Det gjorde du, da du lavede dit fjerde og femte trin. Her er det måske tiden at stoppe lidt op og se om der er nogen, du har glemt. Hvad vil det egentlig sige at gøre skade? I forklarer Bill, hvordan vi mennesker gør hinanden fortræd: For på en forståelig måde at belyse ordet fortræd kan vi kalde det et sammenstød af drifter, som afstedkommer fysisk, psykisk, følelsesmæssig og åndelig skade på andre. Og han nævner flere eksempler: Hvis dit humør bestandig er dårligt, fremkalder du vrede hos andre. Hvis du lyver og bedrager, fratager du andre deres følelsesmæssige tryghed og harmoni. Og du fremkalder deres foragt og gør dem hævngerrige. Udarbejdet af gruppen Der findes en løsning i Vejle Side 3 af 6

4 Hvis din seksuelle adfærd er egoistisk, fremtvinger du jalousi, lidelse og diverse former for hævntørst. Hvis du har optrådt nærigt, uansvarligt, hjerteløst eller koldt. Hvis du har været irritabel, kritisk, utålmodig eller sur og tvær. Hvis du har kastet al din kærlighed på ét familiemedlem og overset de andre totalt. Hvis du forsøger at dominere hele familien ved jernhård disciplin eller med en syndflod af direktiver om, hvordan de skal bete sig - minut for minut. Hvis du vælter dig i depressioner og lader selvmedlidenheden fosse ud over dine nærmeste. Alle disse ting gør livet med os aktive alkoholikere besværligt, til tider direkte uudholdeligt. Når vi fører sådanne personlige træk ind på vores arbejdspladser og i fællesskabet med vore venner, kan de forvolde lige så megen skade som i hjemmet. Det indlysende at vores egen adfærd har kaldt det værste frem i andre og et tilbageblik skulle nok kunne føje nye navne på listen. Det er vigtigt at de nye mennesker eller situationer, du finder frem til her, bearbejdes på fuldstændig samme måde, som de øvrige. Hver enkelt skrives på det relevante fjerdetrinsskema og analyseres på samme måde som tidligere. Først derefter overføres de til din ottendetrinsliste. Inden du går videre er det måske værd at dvæle lidt ved ovenstående. Når du ser tilbage på den måde, du har behandlet andre, ønsker du så retfærdighed eller overbærenhed og nåde?. Nu går vi ud til vore venner og udbedrer den skade, vi tidligere har forvoldt. Vi forsøger at bortfjerne de rester, der har hobet sig op vore anstrengelser for at leve efter vor egen vilje og selv køre hele. Igen får vi uomtvisteligt at vide, at det er vores forsøg på at leve med udgangspunkt i Selvet, som er den grundlæggende årsag til samtlige vores problemer, alkoholisme inklusive. Udarbejdet af gruppen Der findes en løsning i Vejle Side 4 af 6

5 Hvis vi mangler til at gøre det, fortsætter vi med at, til den indfinder sig. Husk, det var en aftale fra begyndelsen: vi ville gå hele vejen for sejren over alkohol. Afsnittet startede med at sige, at vi var villige, men af teksten her og selve ordlyden i ottende trin, Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle, fremgår det, at der er mere arbejde, som skal gøres. Du skal blive villig. Som allerede fastslået flere gange er AAs program en proces, og igen er det vigtigt, at du ikke tillader en hurdle eller to stå i vejen for din vækst. Når du ser tilbage på den måde, andre har behandlet dig, ønsker du så retfærdighed eller overbærenhed og nåde?. At lade nåde gå for ret betyder netop at tilgive trods de fejl der begået. Og hvis du ønsker nåde for dig selv, mon så ikke det er Guds vilje, at du starter med at udvise den over for andre? Ville det ikke være hyklerisk at bede om tilgivelse for dig selv, hvis du ikke selv er villig til at give den?. Bill skriver på side 80 i at: Hvis man er villig til at gå i gang, vil de store fordele hurtigt vise sig, og smerten forsvinder, efterhånden som den ene hindring efter den anden overvindes. Så ikke alene er opnået villigheden udtryk for en kolossal personlighedsændring, den vil også i sig selv indebære betydelige gevinster, men hvordan skal vi opnå den fornødne villighed? Bogen siger: Hvis vi mangler viljen til at gøre det, fortsætter vi med at spørge, til den indfinder sig. Så du skal altså bede din Højere Magt, sådan som du opfatter Den, om, at give dig den fornødne villighed. Udarbejdet af gruppen Der findes en løsning i Vejle Side 5 af 6

6 En metode til at forbedre bønnen og komme videre er at inddele din liste i fire kolonner efter opnået villighed: Nu Senere Måske Aldrig I kolonnen Nu skriver du dem du allerede er villig at gøre det godt igen over for. Det kan f.eks. være din nærmeste familie. I kolonnen Senere skriver dem, du ved, du er villig til at gøre det godt igen over for, men som du mener, du kan vente lidt med. Det kan f.eks. være tidligere kolleger. I kolonnen Måske skriver du dem, du tvivler på, at du vil opnå villighed til at gøre det godt igen over for. Og endelig i kolonnen Aldrig skriver du dem, som du ikke kan forestille dig, at du nogensinde vil opnå villigheden til at gøre det godt igen over for. Du skulle på nuværende tidspunkt helst ikke have mere end en 5 6 stykker i måske og et par stykker i aldrig. I modsat fald bør du gå tilbage til trin fire og sammen med din sponsor kigge en ekstra gang på din selvransagelse. Derfra går du videre med dem, hvor du har opnået villighed, samtidig med at du beder om at opnå villighed over for dem hvor den mangler. Bill skriver på side 84 i at: Hvis hånden skulle ryste en smule, kan vi finde styrke og opmuntring ved at erindre, hvad AA s erfaring med dette Trin har betydet for andre. Det er begyndelsen til enden på vor isolation, fra fællesskabet med andre - og med Gud. Så der er løfter for frugten af veludført arbejde. Efterhånden som du opnår villighed over for navnene på din liste, er det tid til at se på præcis, hvordan du har skadet hver enkelt, og hvad du kan gøre for at rette op. Det kigger vi på under trin ni. Udarbejdet af gruppen Der findes en løsning i Vejle Side 6 af 6

5. Kapitel Sådan virker det Læs fra første afsnit side 80 og resten af kapitlet

5. Kapitel Sådan virker det Læs fra første afsnit side 80 og resten af kapitlet FJERDE TRIN: Vi lavede en dybtgående og frygtløs moralsk opgørelse over, hvad vi indeholdt. 5. Kapitel Sådan virker det Læs fra første afsnit side 80 og resten af kapitlet Bogen Anonyme Alkoholikere er

Læs mere

En guide til Anonyme Alkoholikeres Tolv Trin

En guide til Anonyme Alkoholikeres Tolv Trin En guide til Anonyme Alkoholikeres Tolv Trin Fra Dr. Bobs hjemmegruppe, AA gruppe nr. 1, Akron Ohio, 1940 Dette er en af fem foldere som på foranledning af dr. Bob blev skrevet og udgivet af the King School

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Stræben efter ædruelighed

Stræben efter ædruelighed Under en debat om AAs program, AA eres rettigheder, ansvar og pligter i gruppen, kom der en henvisning til et engelsksproget skrift, skrevet af Cliff B., Primary Purpose Group, Dallas, Texas. Da jeg læste

Læs mere

Indhold. Forord til den danske udgave...2. Forord til første udgave...3. Forord til 2001 udgaven...4. Indledning...7. Hvem er hashafhængig?...

Indhold. Forord til den danske udgave...2. Forord til første udgave...3. Forord til 2001 udgaven...4. Indledning...7. Hvem er hashafhængig?... Liv Med Håb 1 Indhold Forord til den danske udgave...2 Forord til første udgave...3 Forord til 2001 udgaven...4 Indledning...7 Hvem er hashafhængig?...7 12 spørgsmål fra MA...8 Historien om lotusspiserne...9

Læs mere

En manual for Anonyme Alkoholikere

En manual for Anonyme Alkoholikere En manual for Anonyme Alkoholikere Fra Dr. Bobs hjemmegruppe, AA gruppe nr. 1, Akron Ohio, 1940 Dette er en af fem foldere som på foranledning af dr. Bob blev skrevet og udgivet af the King School Group.

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Afslut dine relationer. ordentligt

Afslut dine relationer. ordentligt Din personlige udvikling Ofte er vi ikke klar over, hvor meget det påvirker vores fremtidige liv, når vi ikke får sagt ordentlig farvel til dem, der betyder noget for os. Dem, vi bliver uvenner med eller

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

21.11.1996. Tillæg til "En alkoholiker i storm og stille"

21.11.1996. Tillæg til En alkoholiker i storm og stille 21.11.1996 1 Tillæg til "En alkoholiker i storm og stille" Der er nu gået næsten 20 år siden "En alkoholiker i storm og stille" udkom første gang. Nogen vil måske spørge: har bogen været til hjælp for

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Lys for enden af tunnellen

Lys for enden af tunnellen Lys for enden af tunnellen Det tager tid at komme videre efter en skilsmisse. De første måneder må man tage en dag ad gangen, og man er følelsesmæssigt meget berørt af skilsmissen. Tingene virker helt

Læs mere

MERE OM ALKOHOLISME. Side 1

MERE OM ALKOHOLISME. Side 1 I Lægens synspunkt lærer vi, at alkoholisme er en fysisk allergi, som kommer til udtryk i et krav om mere alkohol, når vi først er begyndt at drikke. Vi lærte også, at det er en psykisk besættelse, som

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Spørgsmål og svar. til dig, der er ny i fællesskabet. Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier.

Spørgsmål og svar. til dig, der er ny i fællesskabet. Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier. Spørgsmål og svar Adult Children of Alcoholics Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier til dig, der er ny i fællesskabet Genoptryk må kun foretages med henblik på uddeling inden for

Læs mere

ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV

ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV 2 ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV Trettende udgave 2014. Udgivet af: Active Addictions Anonymous World Service Office Gratis Copyright Kunst forside

Læs mere

LÆGENS SYNSPUNKT. Side 1 af 11

LÆGENS SYNSPUNKT. Side 1 af 11 Lægens Synspunkt blev skrevet af William D. Silkworth, M.D. Mange alkoholikere anser denne del af Store Bog for at være den vigtigste, fordi den beskriver alkoholisme i vendinger, som giver mening for

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er Lina: Mit navn er Lina og jeg er barn af en alkoholiker. Havde du mødt mig for et par år siden, ville den sætning have været næsten umulig for mig at skrive, men sådan er det heldigvis ikke i dag. For

Læs mere

Social færdighedstræning

Social færdighedstræning Social færdighedstræning En praktisk manual udviklet på døgninstitutionen på Pumpehusvej. Skrevet af psykolog Morten Hesse Formål med social færdighedstræning. Social færdighedstræning i gruppe har til

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere