Produktkatalog. Version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktkatalog. Version"

Transkript

1 Produktkatalog Version

2

3 Generelt Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en gennemgang af nogle generelle og overordnede informationer om rørsystemerne fra LOGSTOR. Indhold LOGSTOR 1.1 Produktkataloget 1.2 Kvalitets- og miljøstyring 1.3 Rørsystemer og deres anvendelsesområder 1.4 LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

4

5 Generelt LOGSTOR LOGSTOR LOGSTOR omfatter produktionsselskaber i Danmark, Polen, Sverige, Finland, Rumænien, Kina, Dubai og Rusland samt salgs- og serviceenheder på alle større markeder verden over. Global service LOGSTOR arbejder overalt efter de samme stramme interne og internationale retningslinjer, hvilket sikrer ensartede produkter af høj kvalitet samt ensartede retningslinjer for montage og anvendelse af vore produkter i hele verden. Den centrale styring af produktdata, specifikationer, marketing, montageinstruktioner og brugermanual sikrer ensartet forståelse og anvendelse af vore produkter globalt. Teknisk service LOGSTOR er systemleverandør. En del af systemet er Teknisk service både før, under og efter et projekts gennemførelse. LOGSTORs know-how kommer alle parter til gode ved systemvalg, systemoptimering, projektering, træning, installation, idriftsætning og vedligehold. Til gavn for projektets totaløkonomi og til tryghed for kunder og forbrugere. Uddannelse LOGSTOR har et omfattende uddannelsesprogram for nye ansatte, som sikrer, at perso nalet til enhver tid er i stand til at besvare spørgsmål om anvendelsen af vore produkter til alle formål, hvor væsker og gasser skal føres fra punkt A til B. Som følge af indførelsen af nye teknikker, nye miljøkrav osv., har det traditionelle, præisolerede rørsystem udviklet sig til et højteknologisk produkt. Af hensyn til den miljømæssige indflydelse på vor fælles globale fremtid er det derfor yderst vigtigt at håndtere produktet korrekt; ikke kun for at sikre den bedst mulige økonomi for det enkelte projekt. LOGSTOR afholder løbende kurser for folk, som skal arbejde med systemet. Kursusdeltagerne er beslutningstagere, rådgivende ingeniører, entreprenører, rør- og muffemontører, tilsynsførende, kvalitetskontrollanter, driftspersonale og ansatte ved LOGSTOR. Udvikling LOGSTOR har fokus på produkt- og procesudvikling med det udgangspunkt, at vore produkter er langvarige investeringsgoder og, at de laveste levetidsomkostninger er af vital betydning for vore kunder. LOGSTOR er med dér, hvor folk fra erhvervslivet mødes og beslutningstagere søger oplysninger om fremtidige energisystemer - til gavn for en rationel og miljøvenlig anvendelse af knappe energiressourcer. LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

6 Generelt Produktkataloget Dokumentation Dette katalog er bind 1 i dokumentationssamlingen fra LOGSTOR, som p.t. består af: Produktkatalog Projekteringsmanual Håndterings- og Montagemanual Produktkataloget Produktkataloget er et værktøj, der tjener følgende formål : - Beslutningstagere skal ved at læse de generelle beskrivelser kunne vælge det system og de produkter, der passer til deres behov og ønsker. - Indkøbere, rådgivere, ordrebehandlere og kunder generelt skal let kunne finde generelle oplysninger om et specifikt produkt. Alle produktsider er opdelt på samme måde, så man let kan finde den samme type oplysning på flere produkter: Anvendelse: Hvad kan et produkt bruges til og under hvilke forudsætninger? Beskrivelse: Hvordan ser produktet ud, hvilke dele består det af? Materialer: Hvilke materialer er produktet fremstillet eller sammensat af? Komponentnr./mål: Hvilke komponentnumre - hvilke hovedmål? Tilbehør: Hvis produktet kræver tilbehør af den ene eller anden art er det beskrevet her. Henvisninger: Her henvises til relevante afsnit med supplerende information i dette katalog og de to øvrige manualer. OBS! De tre bind kan betragtes som selvstændige værker. Der er derfor ikke sammenhæng mellem nummereringen i de enkelte bind. Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

7 Generelt Produktkataloget Brug af Produktkataloget Produktkataloget eller dele heraf må ikke reproduceres til ekstern brug uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra LOGSTOR. Informationerne/instruktionerne er generelle. Anvendelse og implementering skal ske under behørig hensyntagen til lokale forhold. Yderligere/specifikke informationer kan indhentes hos vore teknikere. Alle rettigheder forbeholdt. Den engelske udgave af kataloget er originalen, mens de andre udgaver er oversættelser, som er lavet efter oversætternes bedste overbevisning. Informationerne i dette dokument er genstand for ændringer uden varsel. Seneste opdatering vil altid være på LOGSTOR forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og foretage ændringer i indholdet uden forpligtelse til at underrette personer eller organisationer om sådanne ændringer. LOGSTOR er et varemærke, som ikke må anvendes uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra LOGSTOR. LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

8 Generelt Kvalitets- og miljøstyring Introduktion Ordrebehandling og fremstilling af produkter foregår efter et kvalitetsstyrings- og miljøledelsessystem, hvor LOGSTOR bl.a. har formuleret kvalitets- og miljøpolitikker. Systemet administreres af den lokale Kvalitets- og Miljøafdeling, som er en selvstændig stabsfunktion under EVP for produktion og supply. Kvalitetsafdelingen har beføjelser til at stoppe produktion eller levering af produkter, som ikke opfylder fastlagte specifikationer. Certificering ISO 9001 Kvalitetsstyringssystemet er opbygget og certificeret efter ISO 9001:2015. Eksempel: Kvalitetshåndbog Kvalitetsstyringssystemet er dokumenteret i kvalitetshåndbøger pr. selskab/land. Kvalitetsstyringssystemet omfatter: - mål og politikker - organisationsplaner - procedurer og instruktion for processer, som har indflydelse på kvalitet. Det omfatter administrative og fremstillingsprocesser f.eks. ordrebehandling, inspektion m.m. - proces- og inspektionsplaner. Inspektionsrutiner i produktionen Produktion af rørsystemer er underkastet omfattende inspektionsrutiner. Det sikrer at fastlagte normer og specifikationer overholdes og sikrer en ensartet, høj produktionskvalitet uanset produktionssted, der er forudsætningen for et driftssikkert system med lang levetid. Inspektionsrutinerne er beskrevet i proces- og inspektionsplaner, som omfatter modtagelse af råvarer og halvfabrikata, kvalifikationsprøve, produktionsprocessen og færdigvarer. Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

9 Generelt Kvalitets- og miljøstyring Eksternt tilsyn LOGSTOR's præisolerede rør og fittings er bl.a. certificeret efter Euroheat & Power, EHP-certificeringsbestemmelser 001 for kvalitetsevaluering af fjernvarme ved Svensk Fjernvarme. Det indebærer, at produktionsprocesser og produkter er underkastet typetest og kontrol, som er baseret på gældende EN-norm. Det verificeres ved årlige tilsynsbesøg, hvor testresultater gennemgås og produkter udtages til ekstern test. Dokumentation til kunder Stålrør og -fittings, granulat til kapperør, polyol og isocyanat til PUR bestilles med 3.1 certifikat, og certifikat arkiveres i LOGSTOR i min. 5 år. Der sendes normalt ingen dokumentation på leverede produkter til kunden. Kunden har mulighed for efter forudgående aftale at bestille ekstra dokumentation på rør- og fittingsleverancer til hver ordre. Identifikation Illustrationen viser, hvad de enkelte koder beskriver. Medierør: 1. Fabrikantens, leverandørens mærke (logo) 2. Medierørets kvalitet 3. Coil-, charge- eller produktionsnr. Kapperør: 1. Fabrikant 2. Dimension 3. Godstykkelse 4. Materiale 5. Smelteindeks-tolerance 6. Silonr. 7. Produktionstidspunkt: dag-uge-år Etiket: 1. Produktionsordrenr. 2. Mærkninger, godkendelser m.m. 3. Produktionsbeskrivelse. Opbygning 4. Produktionsbeskrivelse. Dimensioner, mål 5. Dato for produktionsordre P235GH XXX { :::LOGSTOR:::160:::03,0:::PEHD:::MRF:::0,2-0,7:::::1::: ::: LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

10 Generelt Kvalitets- og miljøstyring Miljø ISO Overholdelse af miljøkrav, optimering af ressourceforbrug og minimering af miljøbelastning sikres via et miljøsystem opbygget i overensstemmelse med miljøstandarden ISO 14001:2015. Eksempel: Henvisning For alle relevante LOGSTOR certifikater se: Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

11 Generelt Rørsystemer og deres anvendelsesområder Introduktion Rørsystemerne har deres oprindelse i brug til fjernvarme; men de er undervejs anvendt og videreudviklet til mange andre formål, hvor præisolerede rør er et konkurrence dygtigt alternativ. Anvendelsesområder Materialer Anvendelsesområder Rørtyper Brugsvand Koldt Varmt Fastrør: Enkeltrør Serie 0 Stål PUR PE-HD x (x)* Serie 1 Stål PUR PE-HD x (x) x x Serie 2 Stål PUR PE-HD x (x) x x Serie 3 Stål PUR PE-HD x (x) x x Medierør Isolering Kapperør Fjernvarme Fjernkøling Olie & Gas Driftstryk bar Kontinuerlig driftstemperatur, C Max. temperatur (kortvarig). C Dimensionsområde, Ø mm Overvågning TwinPipe Serie / Stål PUR PE-HD x x x Serie 2 Stål PUR PE-HD x (x) / x Serie 3 Stål PUR PE-HD x (x) / x FlexPipe: SteelFlex Serie 2 Stål PUR PE-LD x x (x)* PexFlextra/ PexFlex, PN6 Serie 1 PEX PUR Serie 2 PEX PUR PE-HD/ PE-LD PE-HD/ PE-LD x x x x PexFlextra/ PexFlex, Twin, PN6 Serie 1, 2 PEX PUR PE-HD/ PE-LD x x / AluFlextra/ AluFlex Serie 1, 2, 3 Alu/PEX PUR PE-LD x x 10 90/85 95/ AluFlextra/ AluFlex, Twin Serie 1, 2, 3, 4 Alu/PEX PUR PE-HD/ PE-LD x x 10 90/95 95/ / CuFlex Serie 1, 2 Kobber PUR PE-LD x x x x (x)* CuFlex, Twin Serie 1, 2 Kobber PUR PE-LD x x x x / 28/28 (x)* SaniFlextra brugsvand: Enkeltrør PEX PUR PE-HD x x Dobbeltrør PEX PUR PE-HD x x / Kobberrør: Enkelt Kobber PUR PE-HD x x x x Twin Kobber PUR PE-HD x x x Dobbelt Kobber PUR PE-HD x x x * som specialordre 22-22/ / x x LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

12

13 Fastrørsystemet Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en præsentation af de præisolerede enkeltrør, som LOGSTOR tilbyder. Indhold Materialespecifikationer Fjernvarmerør, isoleringsserie Fjernvarmerør, isoleringsserie Fjernvarmerør, isoleringsserie Fjernvarmerør, kaprør Alternativer Rør i andre dimensioner og efter andre specifikationer kan leveres som specialordrer. LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

14

15 Fastrørsystemet Materialespecifikation Anvendelse Rørsystemet er et komplet transmissions- og fordelingssystem til fjernvarme. Alle angivelser i dette katalogs afsnit 2 er baseret på: Max. driftstryk = 25 bar. For store T-stykker i standardudførelse kan trykklassen dog være lavere. Ved behov kan vor tekniske afdeling kontaktes. Max. temperaturdifference ved anvendelse af projekteringsregler: t = 130 C Kontinuerlig driftstemperatur = 140 C Max. temperatur (kortvarig) = 150 C Max. udvendig temperaturbelastning (kappen) = 50 C Ved andre forudsætninger kontakt LOGSTORs Tekniske Afdeling. Beskrivelse Et præisoleret rør består af: Pos. Del Materiale 1 Medierør Stål 2 Isolering Polyurethanskum 3 Kapperør Polyethylen, PE-HD 4 To 1,5 mm 2 kobbertråde til overvågning Den ene er fortinnet 5 Røretiket 220 mm Produktionsmetoder LOGSTOR råder over flere forskellige produktionsmetoder til fremstilling af rør, der alle opfylder kravene i EN 253, men som alligevel har forskellige brugsegenskaber. Traditionelt skummede rør fremstilles ved at isoleringsskummet sprøjtes ind mellem medierøret og kappen, der er fremstillet i en separat proces. I processen fremstilles ét rør ad gangen. Der kan forekomme mindre forskelle fra rør til rør. Processen anvendes i alle rørdimensioner. I aksial kontiprocessen fremstilles rør ved at støbe isoleringen på medierøret i en vandrende form, hvorefter kappen ekstruderes på isoleringen. Fremstillingen foregår i en kontinuerlig proces. Mellem isolering og kappe er der indstøbt en effektiv diffusionsspærrefolie mod diffusion af isoleringsgasser. Kontinuerligt fremstillede rør med diffusionsspærrefolie ældes således ikke. Metoden anvendes til rør med kappedimension mellem ø 90 og ø 315 mm. Det samlede varmetab over en periode på 30 år er 10-25% lavere end for et tilsvarende traditionelt rør. Der er størst besparelse på de mindste dimensioner. I spiral kontiprocessen sprøjtes isoleringen på medierøret eller den støbes i en form omkring medierøret, hvorefter kappen ekstruderes på isoleringen i en spiral bevægelse. Metoden anvendes til rør med kappedimension mellem ø 355 og ø 1200 mm. Disse kan leveres med diffusionsspærrefolie som specialprodukt. LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

16 Fastrørsystemet Materialespecifikation Stålrør Dimensioner og tolerancer: EN 253 Standardrør: Længde- eller spiralsvejste, dimension 26,9 til 60,3 P235TR1, P235TR2 efter EN eller P235GH efter EN Dimension 76,1 P235GH efter EN eller EN Flydespænding: Min. 235 N/mm 2 Brudspænding: N/mm 2 Brudforlængelse: Min. 23% Svejsefaktor: V = 1,0 Værksattest: EN Skærpning: EN ISO Overfladekvalitet: Inden opskumning af rør sikres det, at overfladen på stålrøret har en kvalitet, der sikrer optimal vedhæftning mellem rør og isolering. Isolering Polyurethanskum: Egenskaber: Minimum som krav i EN 253. Beregnet kontinuerlig drifttemperatur (CCOT): >140º C i 30 år. Maksimal kortvarig driftstemperatur: 150º C. Blæsemiddel: Cyclopentan. Termisk varmeledningsevne: - Traditionelt producerede rør (50º C): 0,027 W/m K. *) - Aksial kontirør (50 C): 0,023 W/m K. *) - Spiral kontirør (50 C): 0,025 W/m K. *) Disse lambda-værdier er baseret på et gennemsnit af de løbende målinger. I beregningsprogrammet Calculator indgår altid de opdaterede værdier. Se Kapperør Polyethylen: PE-HD, bimodal (min. PE 80, ISO 12162) Egenskaber: Min. som krav i EN 253 Alle dele er fuldt svejsbare indenfor smelteindeks område: MFR-variation 0,5 g/10 min Termisk stabilitet: Beregnet kontinuerlig overfladetemperatur: 50º C i 30 år. Oxydation induction time (OIT): > 30 min ved 210 C Modstand mod revnedannelse: Langsom revnedannelse (kærvfølsomhed): > 2000 h (kærv, 4 MPa, 80º, EN 253) Hurtig revneforplantning RCP (kuldesprødhed) > 5 bar (0 C, ISO 13477) Indvendig overfladebehandling: Alle traditionelt producerede kapperør coronabehandles ved fremstillingen. Derved sikres en optimal vedhæftning mellem kapperør og isolering. Ved kontirør sker denne vedhæftning automatisk i produktionsprocessen. Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

17 Fastrørsystemet Materialespecifikation Færdige rør Alle rør produceres som minimum efter EN 253, men med større anvendelsesområde: Den beregnede kontinuerlige driftstemperatur er øget til 140º C i 30 år. Den maksimale kortvarige spidslasttemperatur er øget til 150º C. Den beregnede kontinuerlige overfladetemperatur er øget til 50º C i 30 år. Fri medierørende: Leveringslængder: 220 ±10 mm 6, 12 og 16 m Overvågningssystem Rørene leveres med 2 kobbertråde, indstøbt i isoleringen, Nordic System Tråde: Afstand til stålrør: Position i toppen: 1,5 mm 2 kobbertråde (den ene er fortinnet) 15 mm ± 3-20 cm fra kl. 12-position De indstøbte kobbertråde er rygraden i de elektroniske overvågningssystemer, som kan leveres til de fleste af vore rørsystemer. Se beskrivelse i afsnit 16 i dette katalog. LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

18 Fastrørsystemet Fjernvarmerør - Isoleringsserie 1 Anvendelse Præisolerede rør i isoleringsserie 1 anvendes til alle almindeligst forekommende anlægsopgaver, hvor der ikke er behov for at tilgodese f.eks. ekstreme ydre temperaturpåvirkninger, særligt høje energipriser o.l. Beskrivelse Et præisoleret rør i isoleringsserie 1 kan identificeres på røretiketten, hvor øvrige data også fremgår, se side Alle præisolerede rør er forsynet med indstøbte kobbertråde til overvågning. Dimensionerne ø 26,9/90 - ø 219,1/315 mm fås også med diffusionsspærre i 12 og 16 m længde. Se side :::LOGSTOR:::160:::03,0:::PEHD:::MRF:::0,2-0,7:::1::: ::: Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

19 Fastrørsystemet Fjernvarmerør - Isoleringsserie 1 Komponentoversigt/data Komponentnr ø nom. mm Stålrør Kapperør Rør Vandindhold ø udv. mm Godstyk. mm ø udv. mm Godstyk. mm 6 m rør 12 m rør 16 m rør Vægt kg/m 20 26,9 2,6 90 3,0 x x 2,9 0, ,7 2,6 90 3,0 x x 3,3 0, ,4 2, ,0 x x 4,2 1, ,3 2, ,0 x x 4,6 1, ,3 2, ,0 x x 6,1 2, ,1 2, ,0 x x 7,5 3, ,9 3, ,0 x x 9,4 5, ,3 3, ,2 x x x 14 9, ,7 3, ,4 x x x ,3 4, ,6 x x x ,1 4, ,1 x x x , ,8 x x x ,9 5, ,2 x x ,6 5, ,6 x x ,4 6, ,7 x x , ,0 x x , ,6 x x , ,8 x x , ,7 x x , ,4 x x , ,2 x x , ,0 x x , ,8 x x , ,5 x x l/m LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

20 Fastrørsystemet Fjernvarmerør - Isoleringsserie 2 Anvendelse Præisolerede rør med ekstra isoleringstykkelse, serie 2, anvendes, hvor der er specielle temperaturforhold såsom konstant lave omgivelsestemperaturer, konstant høje medietemperaturer, behov for langsom nedkøling ved stop, høje produktionsomkostninger på energisiden o.l. Beskrivelse Et præisoleret rør i isoleringsserie 2 kan identificeres på røretiketten, hvor øvrige data også fremgår, se side Alle præisolerede rør er forsynet med indstøbte kobbertråde til overvågning. Dimensionerne ø 26,9/110 - ø 168,3/280 mm fås også med diffusionsspærre i 12 og 16 m længde, se side :::LOGSTOR:::315:::03,0:::PEHD:::MRF:::0,2-0,7:::1::: ::: Komponentoversigt/data Komponentnr ø nom. mm Stålrør Kapperør Rør Vandindhold ø udv. mm Godstyk. mm ø udv. mm Godstyk. mm 6 m rør 12 m rør 16 m rør Vægt kg/m 20 26,9 2, ,0 x x 3,3 0, ,7 2, ,0 x x 3,7 0, ,4 2, ,0 x x 4,6 1, ,3 2, ,0 x x 5,0 1, ,3 2, ,0 x x 6,5 2, ,1 2, ,0 x x 8,0 3, ,9 3, ,0 x x 10 5, ,3 3, ,4 x x x 15 9, ,7 3, ,6 x x x ,3 4, ,9 x x x ,1 4, ,5 x x x , ,2 x x x ,9 5, ,6 x x ,6 5, ,7 x x ,4 6, ,0 x x , ,6 x x , ,2 x x , ,9 x x l/m Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

21 Fastrørsystemet Fjernvarmerør - Isoleringsserie 3 Anvendelse Præisolerede rør med ekstra høj isoleringstykkelse, serie 3, anvendes, hvor der er specielle temperaturforhold såsom konstant lave omgivelsestemperaturer, konstant høje medietemperaturer, behov for langsom nedkøling ved stop, høje produktionsomkostninger på energisiden o.l. Beskrivelse Et præisoleret rør i isoleringsserie 3 kan identificeres på røretiketten, hvor øvrige data også fremgår, se side Alle præisolerede rør er forsynet med indstøbte kobbertråde til overvågning. Dimensionerne ø 26,9/125 - ø 168,3/315 mm fås også med diffusionsspærre i 12 og 16 m længde, se side :::LOGSTOR:::315:::03,0:::PEHD:::MRF:::0,2-0,7:::1::: ::: Komponentoversigt/data Komponentnr ø nom. mm Stålrør Kapperør Rør Vandindhold ø udv. mm Godstyk. mm ø udv. mm Godstyk. mm 6 m rør 12 m rør 16 m rør Vægt kg/m 20 26,9 2, ,0 x x 3,7 0, ,7 2, ,0 x x 4,1 0, ,4 2, ,0 x x 5,0 1, ,3 2, ,0 x x 5,4 1, ,3 2, ,0 x x 7,0 2, ,1 2, ,0 x x 8,6 3, ,9 3, ,2 x x 11 5, ,3 3, ,6 x x x 16 9, ,7 3, ,9 x x x ,3 4, ,1 x x x ,1 4, ,8 x x x , ,6 x x x ,9 5, ,7 x x ,6 5, ,0 x x ,4 6, ,6 x x , ,2 x x , ,9 x x l/m LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

22 Fastrørsystemet Fjernvarmerør - Kaprør Anvendelse Kaprør anvendes, hvor man ønsker en lettere afisolering i forbindelse med tilpasning af rørlængder. Beskrivelse Afhængig af dets længde er kaprøret inddelt i sektioner af 0,5-1,5 m længde, markeret med rundgående tape. Hver anden sektion har ingen vedhæftning mellem isolering og medierør. Markeret med langsgående tape L Materialer Kaprør fremstilles efter samme specifikationer, som for øvrige lige rør. Komponentnr./ data Komponentnr Kaprør, som traditionelt er opskummede rør, fremstilles i 12 og 16 meters længde. Dimensionsserie 1, 2 og 3 som for lige rør. Max stålrørsdimension ø 508. Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

23 Ekspansion og forankring Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en præsentation af de ekspansions- og forankringselementer, der anvendes i forbindelse med én eller flere af vore lægningsmetoder. Indhold E-Comps Skumpuder Forankringer LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

24

25 Ekspansion og forankring E-Comps Anvendelse E-Comp er en éngangskompensator, der anvendes i forbindelse med den forenklede lægningsmetode: E-systemet, hvor temperaturvariationer i rørsystemet optages som spændinger i stålrøret i stedet for at blive omsat i ekspansionsbevægelser. Beskrivelse E-Comp ø 42,4-139,7 mm E-Comp ø 168,3-610 mm emax emax emax emax L L E-Comps er dimensioneret til max. 25 bar driftstryk (37,5 bar prøvetryk). Materialer E-Comps medierør og skørt: Som for lige stål medierør. Bælg: Rustfri stål, AISI 321 Komponentnr. / mål Komponentnr L er en E-Comps længde i sammenpresset tilstand. e max er største sammenpresningslængde. E-Comps i større dimensioner leveres efter aftale. E-Comps kan efter ønske leveres forindstillet på komponentnr Stålrør ø udv. mm L mm e max mm LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

26 Ekspansion og forankring E-Comps Tilbehør Komponentnr Plastfolie for rørstrækninger med E-Comps. Leveres i ruller. Folietykkelse 0,1 mm. Folietykkelse ved 2500 mm og 3000 mm bredde: 0,15 mm. Kapperør Bredde Længde ø udv. mm mm m Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

27 Ekspansion og forankring Skumpuder Anvendelse Skumpuder kan anvendes til delvis optagelse/fordeling af ekspansionsbevægelser. Anvendelsen er begrænset til en førstegangs-ekspansionsbevægelse på max. 84 mm, samt en max. kontinuerlig overfladetemperatur på kapperøret på 50 C. Beskrivelse Skumpuderne leveres i én størrelse, som tilpasses aktuel kapperørsdiameter. Materialer Skumpuder er fremstillet af: Polyethylenskum med lukkede celler. Ikke-nedbrydelig Komponentnr./ antal Komponentnr Produktnr Kapperørsdiameteren bestemmer højden på skumpuden. D LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

28 Ekspansion og forankring Forankring Anvendelse Præisolerede forankringer anvendes, hvor rørledningen ønskes fastholdt for optagelse af ekspansionskræfter, så uønskede ekspansionsbevægelser undgås. Beskrivelse Præisoleret forankring Max. driftstryk: 25 bar A Max. aksiallast på ankerpladen svarer til en differensspænding på 150 MPa fra de to sider. Alle præisolerede forankringer har indstøbte kobbertråde til overvågning. 220 mm L L/2 Materialer Rørdel: Som for lige rør: P 235 GH/PUR/PE-HD Flange: Coated stål, S 235 JR Indvendig skørt: Rustfrit stål Præisolerede forankringer produceres i henhold til EN 448. Komponentnr. / data Komponentnr Overvejes forankring i større dimensioner eller med højere spændinger, så kontakt Teknisk Afdeling med konkrete projektoplysninger. Stålrør Serie 1 Serie 2 Serie 3 ø udv. Kapperør L A Kapperør L A Kapperør L A mm ø mm mm mm ø udv. mm ø udv. mm 26, , , , , , , , , , , , , , , , , , Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

29 Muffetyper, lige Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en præsentation af de muffetyper som LOGSTOR har udviklet og godkendt. Indhold Generelt om muffetyper Svejsemuffer BandJoint, "lille" ø mm BandJoint, "mellem" ø mm PlateJoint, ø mm EWJoint, ø mm InduconJoint, ø mm PEX-krympemuffer SXJoint, ø mm SX-WPJoint, ø mm BXJoint, ø mm BXSJoint, ø mm PE-krympemuffer B2SJoint, ø mm BSJoint, ø mm Reparationsmuffer: C2LJoint, ø mm Muffer til FlexPipes inkl. FX-, C2L- og C2FJoints Se afsnit 3.5 LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

30

31 Muffetyper, lige Generelt Muffetyper LOGSTOR kan levere 3 forskellige muffetyper afhængig af projektets art og kundens aktuelle ønsker og behov: - Svejsemuffer, åbne eller lukkede. Til opskumning - Krympemuffer, krydsbundne. Til opskumning eller isoleringshalvskåle - Krympemuffer, PE. Til opskumning Der er tale om 3 særdeles robuste og velgennemprøvede muffetyper, som vi i vores udgave kan stå inde for og gerne lægger navn til. Alle muffetyper opfylder kravene i EN 489. BandJoints, PlateJoints, EWJoints og InduconJoints opfylder tillige materialekrav i EN253. Svejsemuffer - BandJoint Åben muffe til opskumning og tæthedsprøvning - lille, ø mm - mellem, ø mm Komponentnr PlateJoint Åben muffe til opskumning og tæthedsprøvning. ø mm. Komponentnr EWJoint Lukket krympbar muffe til formontage, tæthedsprøvning og opskumning. ø mm. Komponentnr LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

32 Muffetyper, lige Generelt Svejsemuffer, fortsat - InduconJoint Lukket krympbar muffe til formontage, tæthedsprøvning og opskumning. ø mm. Komponentnr Krympemuffer krydsbundne - SXJoint Lukket muffe til formontage, tæthedsprøvning og opskumning. ø mm. Komponentnr BXJoint Lukket muffe til formontage. Isoleres med halvskåle. Dobbelttætnet. ø mm. Komponentnr BXSJoint. Lukket muffe til formontage, opskummet i svøb. Dobbelttætnet. Komponentnr Krympemuffer, PE - B2SJoint Lukket muffe til formontage, tæthedsprøvning og opskumning. Dobbelttætnet. ø mm. Komponentnr Produktkatalog A LOGSTOR A/S Tel

33 Muffetyper, lige Generelt Krympemuffer, PE, fortsat - BSJoint Lukket muffe til formontage, tæthedsprøvning og opskumning. ø mm. Komponentnr Reparationsmuffe Se afsnit Hvad skal man vælge? Der er en hel række faktorer, som kan få indflydelse på valg af muffetyper, bl.a.: - Dimension - Jordbundsforhold - Tradition/erfaring - Levetid/total økonomi - Anvendelse af mere eller mindre avanceret montageværktøj - Diffusionstæthed Brug os som vejleder. Vi har erfaringen. Anvendelsesområder Alle mufferne kan, korrekt monteret, anvendes under alle normale jordbundsforhold; sandede og lerede, tørre som fugtige. Svejsemuffer og krydsbundne krympemuffer anbefales ved: - Grundvandsstand over rørene - Hyppig aksialbevægelse - Stærkt sure jordbundsforhold, bakterielt aktive lossepladser og sø-/havaflejringer. Svejsemuffer anbefales ved: - Krydsning af vandløb eller grundvandsstand konstant mere end 0,5 m over rørene - Olieforurenet jord Krav til montage Der stilles forskellige krav til montører og værktøj afhængig af valgt muffetype: Muffetype: Montørkrav: Værktøj: Svejsemuffer Må kun udføres af Servicebil eller trailer med montører, certificeret specialværktøj af LOGSTOR Krympemuffer Kan udføres korrekt Let håndværktøj + gasbrænder efter kort instruktion, + propsvejser men god krympning kræver erfaring Det anbefales, at alle montører har gennemgået et 3-dages grundkursus på et LOGSTOR Training Centre. LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

34 Muffetyper, lige BandJoint, ø mm Anvendelse Svejsemuffen BandJoint, "lille" anvendes til samlinger på rør med kapperørdiameter fra ø mm. Muffen samles ved hjælp af varmetrådssvejsning. BandJoint kan ikke anvendes på FlextraPipes, d.v.s. fleksible rør med korrugeret kappe. Beskrivelse BandJoint ø mm leveres 2 stk., pakket i hvid PE-beskyttelsesfolie. Mufferne skal opbevares stående. Max. temperatur under transport og lagring: 80 C. L Tilbehør, 1 sæt indeholder: Rygskinne Justeringsbolte Filtpude Udluftningspropper Svejsepropper Muffer og tilbehørssæt bestilles som enkeltstyk, men leveres pakket med et eller to styk. Materialer BandJoint er af polyethylen, PE med indstøbte svejsetråde af kobber i svejsezonen. Boltene er lavet af PPS (polyphenylensulfid). Komponentoversigt/data Komponentnr.: BandJoint ø mm kan leveres i 4 forskellige længder, afhængig af funktion. Der er to muffer, som dækker dimensionsområderne ø mm og ø mm. Længder, markeret med grå, er til E-Comp. BandJoint typer L mm ø mm ø mm STD 570 x x L 700 x x XL 830 x x XXL 960 x x Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

35 Muffetyper, lige BandJoint, ø mm Tilbehør Komponentnr Til ø mm BandJoints leveres der forskellige sæt tilbehør, afhængig af længde. Et sæt pr. længde uanset isoleringstykkelse. (Bolte skal evt. afkortes ved montage). Til isolering af BandJoints skal endvidere anvendes poseskum. Ved bestilling opgives isoleringsserie og, at muffer skal leveres inklusive poseskum, så leveres den korrekte dosering automatisk. Tilbehørspakke STD L XL XXL Kapperørsdimension ø mm x x x x Ekstra tilbehør ved TwinPipes Ved anvendelse af BandJoints på TwinPipes skal der bestilles supplerende tilbehørssæt. Komponentnr Supplerende tilbehørssæt består af: 1 a. Støtteklodser b. Ekstra svejsepropper 1a 1b Tilbehør til TwinPipe, BandJoint ø mm, komponentnr. 5606: Varenr. Støtteklods ød, mm Dimension BandJoint ød, mm Længde, STD Længde, L Serie 1 Serie 2 Serie LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

36 Muffetyper, lige BandJoint, ø mm Anvendelse Svejsemuffen BandJoint, "mellem", anvendes til samlinger på rør med kapperørsdiameter ø mm. Muffen samles ved hjælp af varmetrådssvejsning. Beskrivelse BandJoint ø mm leveres 2 stk., pakket i hvid PE-beskyttelsesfolie. Mufferne skal opbevares stående. Max. temperatur under transport og lagring: 80 C. L Tilbehør, 1 sæt indeholder: Rygskinne Justeringsbolte med isolatorfod Filtpude Udluftningspropper Svejsepropper Muffer og tilbehør bestilles som enkeltstykker, men leveres pakket med et eller to styk. Materialer BandJoint er af polyethylen, PE med indstøbte svejsetråde af kobber i svejsezonen. Boltene er lavet af stål. Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

37 Muffetyper, lige BandJoint, ø mm Komponentoversigt Muffer og tilbehør BandJoint ø mm kan leveres i op til 4 forskellige længder, afhængig af funktion. Komponentnr Til hver muffe leveres en tilbehørspakke, afhængig af længde. Komponentnr Længder markeret med grå er til E-Comp. Kapperør BandJoint ø udv. mm STD L XL XXL 225 x x x x 250 x x x x 280 x x x x 315 x x x x 355 x x x x 400 x x x x 450 x x x x 500 x x - x 560 x x - x 630 x x - x 710 x x - Tilbehør x x x x Komponentoversigt Ekstra isolatorfod Komponentnr Ved isoleringstykkelser større end 85 mm skal anvendes en ekstra lang (70 mm) isolatorfod til justeringsboltene. Leveres i pakker med 25 stk. Varenr Rørdimension BandJoint ø mm STD L XL XXL 219,1/ ,0/ ,9/ ,6/ ,4/ ,0/ ,0/ Muffelængder De enkelte muffer har længder som vist i skemaet. Kapperør BandJoint-længde, mm ø udv. mm STD L XL XXL LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

38 Muffetyper, lige BandJoint, ø mm Tilbehør Til isolering af BandJoints skal endvidere anvendes poseskum. Ved bestilling opgives isoleringsserie og, at muffer skal leveres inklusive poseskum, så leveres den korrekte dosering automatisk. Ekstra tilbehør ved TwinPipes Ved anvendelse af BandJoints på TwinPipes skal der bestilles supplerende tilbehørssæt. Del 1, komponentnr Del 2, komponentnr Supplerende tilbehørssæt består af: 1 a. Støtteklodser b. Ekstra svejsepropper 2. Bolte med ekstra længde TwinPipe-dimensioner, hvor en støtteklods og ekstra lange stål bolte skal anvendes. Tilbehør til TwinPipe, BandJoint ø mm. Komponentnr. 5605: Dimension, BandJoint ø d mm Støtteklods Sæt pr. BandJoint ø d, mm Serie 1 Serie 2 Serie 3 Længde, STD Længde, L Antal ekstra lange bolte: Dimension, BandJoint Antal pr. BandJoint ø d, mm Bolt stk. varenr. Serie 1 Serie 2 Serie 3 Længde, STD Længde, L Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

39 Muffetyper, lige PlateJoint, ø mm Anvendelse Svejsemuffen PlateJoint anvendes til samlinger på rør med kapperørsdiameter ø mm. Muffen samles ved hjælp af varmetrådssvejsning. Beskrivelse PlateJoint ø mm leveres indpakket i hvid UV-bestandig beskyttelsesfolie. Muffen skal opbevares stående. Max. temperatur under transport og lagring: 80 C. L Tilbehør. Et sæt indeholder: Rygskinne Justeringsbolte med isolatorfod Filtpude Udluftningspropper Svejsepropper Tilbehør bestilles som enkeltstykker, men leveres pakket med et eller to styk Materialer PlateJoint er af polyethylen, PE med indstøbte lakerede svejsetråde af kobber i svejsezonerne. Boltene er lavet af stål. LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

40 Muffetyper, lige PlateJoint, ø mm Komponentoversigt/data PlateJoint ø mm kan leveres i 2 forskellige længder med tilhørende tilbehørspakker. Komponentnr Tilbehørspakke, komponentnr Kapperør ø udv. mm Standard L = 630 mm PlateJoint E-Comp L = 1020 mm 800 x x 900 x x 1000 x x 1100 x x 1200 x x 1300 x x 1400 x x Tilbehør x x Ved isoleringstykkelser større end 85 mm på Serie-1- og Serie-2-rør skal anvendes en ekstra lang (70 mm) isolatorfod til justeringsboltene. Denne leveres i sæt à 4 stk.: derfor decimal angivelse pr. muffe i nogle tilfælde. Varenr.: Kan også bestilles med 25 stk. Varenr.: Rørdimension ø udv. mm Standard L = 630 mm Stk. pr. PlateJoint E-Comp L = 1020 mm 508,0/ ,0/ ,0/ ,0/ ,0/ ,0/ ,0/ ,0/ ,0/ ,0/ ,0/ ,0/ ,0/ ,0/ ,0/ Tilbehør Til isolering af PlateJoint skal endvidere anvendes poseskum eller maskinskum. Ved dimensioner, hvor poseskum kan anvendes, oplyses isoleringsserie og, at muffen skal leveres inklusive poseskum, så leveres den korrekte dosering automatisk. Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

41 Muffetyper, lige EWJoint, ø mm Anvendelse Denne svejsemuffe anvendes til samlinger på rør med kapperørsdiameter ø mm. Muffen skal formonteres på rørene inden sammensvejsning. Muffen svejses på kapperøret ved hjælp af varmetrådssvejsning. Beskrivelse Sættet består af: 1. PE-krympemuffe 2. Svejsebånd 3. Udluftningspropper 4. Svejsepropper 5. Klammer til fastgørelse af svejsebånd Mufferne leveres indpakket i hvid PE-folie. Tilbehøret, 2-4, leveres separat i plastspand. Klammer bestilles særskilt. Muffen skal opbevares stående. Max. temperatur under transport og lagring: 50 C L Materialer Muffe: HDPE Svejsebånd: Ekspanderet metalplade, elektrogalvaniseret Udluftningspropper: LDPE Svejsepropper: HDPE Komponentoversigt/data Komponentnr. for EWJoint: Komponentnr. for tilbehør: Varenr. for klammer: - kapperør ø mm: kapperør ø ø 450 mm: Kapperørsdimension ø mm L mm L, for E-Comp mm Kapperørsdimension ø mm L mm L, for E-Comp mm LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

42 Muffetyper, lige EWJoint, ø mm Tilbehør Til opskumning af mindre dimensioner skal anvendes poseskum. Større dimensioner opskummes med maskinskum. Ved dimensioner, hvor poseskum kan anvendes, oplyses isoleringsserie og, at levering skal være inklusive poseskum, så leveres den korrekte skummængde automatisk. Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

43 Muffetyper, lige InduconJoint, ø mm Anvendelse InduconJoint anvendes til samlinger på rør med kapperørsdiameter ø mm. Krympemuffen skal formonteres på rørene før sammensvejsning af medierøret. Muffen svejses på kapperøret ved hjælp af induktionssvejsning. Beskrivelse InduconJoint-sættet består af: 1. PE-krympemuffe 2. Inducon-svejsebånd i rulle 3. Inducon-trykbånd i rulle 4. Udluftningspropper 5. Svejsepropper Krympemuffen leveres indpakket i PE-folie. Tilbehøret, 2-5, leveres separat. Muffen skal opbevares stående. Max. temperatur under transport og lagring: 50 C L Materialer Muffe: HDPE Inducon-svejsebånd: Rustfrit strækmetal Inducon-trykbånd PTFE-belagt glasfiber-bånd Udluftningspropper: LDPE Svejsepropper: HDPE Komponentoversigt/data Komponentnr. for InduconJoint: Varenr. på Inducon-svejsebånd 20 mm i rulle à 175 m: Varenr. på Inducon-trykbånd i rulle à 30 m: Inducon-trykbånd kan genanvendes. Varenr. på udluftningspropper i pose med 25 stk.: Varenr. på svejsepropper i pose med 25 stk.: Kapperørsdimension ø mm L mm L, for E-Comp mm Tilbehør Til opskumning af mindre dimensioner skal anvendes poseskum. Større dimensioner opskummes med maskinskum. Ved dimensioner, hvor poseskum kan anvendes, oplyses isoleringsserie og, at levering skal være inklusive poseskum, så leveres den korrekte skummængde automatisk. LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

44 Muffetyper, lige SXJoint, ø mm Anvendelse Krympemuffen SXJoint kan anvendes til kapperørsdimension ø mm. Mufferne skal formonteres på rørene før sammensvejsning. SXJoint monteres ved hjælp af en blød gasflamme. Da muffen er til opskumning er den krympbar i enderne og ikke på midten. Kan anvendes i alle ikke olieforurende jordbundstyper. Beskrivelse SXJoint-sættet består af: 1. Krympemuffe (Muffeenderne indeholder mastiks) 2. Udluftningspropper 3. Ekspansionspropper 4. Kilepropper 5. Patches Muffesættet leveres indpakket i hvid PE-folie L Muffen skal opbevares stående. Max. temperatur ved transport og lagring: 80 C. Materialer Muffe: Krydsbundet PE (PEX) Udluftningspropper: LDPE Ekspansionspropper: PEX med en ring af butylmastiks Kilepropper: PEX Patches: PEX med vandfast hotmelt Komponentoversigt/data Komponentnr Kapperørsdim. Krympbar til L ø mm ø mm mm Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

45 Muffetyper, lige SXJoint, ø mm Tilbehør Til opskumning skal anvendes poseskum. Ved bestilling opgives isoleringsserie og, at levering skal være inklusive poseskum, så leveres den korrekte skummængde automatisk. LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

46 Muffetyper, lige SX-WPJoint, ø mm Anvendelse SX-WPJoint anvendes til samlinger på rør med kapperørsdiameter ø mm. Krympemuffen skal formonteres på rørene før sammensvejsning af medierøret. Skumhullet i SX-WPJoint lukkes med en svejseprop.. Beskrivelse SX-WPJoint-sættet består af: 1. PE-krympemuffe (Muffeenden indeholder mastiks) 2. Udluftningspropper 3. Svejsepropper Muffesættet leveres indpakket i PE-folie Krympemuffen skal opbevares stående. Max. temperatur under transport og lagring: 80 C L Materialer Muffe: Krydsbundet PE (PEX) Udluftningspropper: LDPE Svejsepropper: HDPE Komponentoversigt/data Komponentnr. for SX-WPJoint: Kapperørsdim. Krympbar til L ø mm ø mm mm Tilbehør Til opskumning skal anvendes poseskum. Ved bestilling opgives isoleringsserie og, at levering skal være inklusive poseskum, så leveres den korrekte skummængde automatisk. Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

47 Muffetyper, lige BXJoint, ø mm Anvendelse Krympemuffen BXJoint kan anvendes til kapperørsdimension ø mm. Krympemufferne skal formonteres på rørene før sammensvejsning. De kan reduceres med et eller to dimensionsspring afhængig af dimension. PEX-krympemuffer monteres ved hjælp af nedkrympning med en blød gasflamme. Beskrivelse BXJoint-sættet består af: 1. Isoleringshalvskåle a. Enkelt rør b. TwinPipe 2. PEX-krympemuffe 3. Krympedug 4. Klud til aftørring Muffesættet leveres indpakket i kraftigt hvid PE-folie. 4 L 1a 1b 2 3 Muffen skal opbevares stående. Max. temperatur ved transport og lagring: 70 C. Materialer Isoleringsskåle: Krympemuffe: Krympedug med mastiks: Polyurethan (PUR) Krydsbundet PE (PEX) med ilagt tætningsmasse PEX med PIB-baseret mastiks Komponentoversigt/data Komponentnr Isoleringsskålene fås også i serie 2 og 3. For TwinPipe kun i serie 2. Kapperørsdim. ø mm Krympbar til ø mm L mm Tilbehør Muffesættet leveres komplet klar til montage. LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

48 Muffetyper, lige BXSJoint, ø mm Anvendelse Krympemuffen BXSJoint kan anvendes til kapperørsdimension ø mm. Krympemufferne skal formonteres på rørene før sammensvejsning. PEX-krympemuffer monteres ved hjælp af nedkrympning med en blød gasflamme. De kan reduceres med et eller to dimensionsspring afhængig af dimension. Beskrivelse Sættet til BXSJoint består af: 1. Svøb til opskumning 2. Udluftningsprop 3. PEX-krympemuffe 4. Krympedug 5. Klud til aftørring Krympemuffen BXS og krympedugen leveres indpakket i kraftigt hvid PE-folie. 5 L 2 L De skal opbevares stående. Max. temperatur ved transport og lagring: 70 C. Materialer Svøb: Krympemuffe: Krympedug med mastiks: Valset plade Krydsbundet PE (PEX) med ilagt tætningsmasse PEX med PIB-baseret mastiks Komponentoversigt/data Komponentnr Kapperørsdim. ø mm Svøb, L 1 mm Krympemuffe,L 2 mm Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

49 Muffetyper, lige BXSJoint, ø mm Tilbehør Til isolering af BXSJoint i svøb skal der anvendes poseskum. Ved bestilling opgives isoleringsserie og, at levering skal være inklusive poseskum, så leveres den korrekte skummængde automatisk. LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

50 Muffetyper, lige B2SJoint, ø mm Anvendelse Krympemuffen B2S kan anvendes til kapperørdimension ø mm. Mufferne skal formonteres inden sammensvejsning. PE-krympemuffer monteres ved hjælp af en blød gasflamme. B2SJoint er dobbelttætnet. Beskrivelse B2SJoint-sættet består af: 1. Krympemuffe 2. Tætningsbånd 3. Krympemanchet med låsebånd 4. Udluftningspropper 5. Ekspansionspropper 6. Kilepropper 7. Patches (8. Klud til afrensning) L 2 (8) Alternativt kan pkt. 5, 6 og 7 erstattes med svejsepropper. Muffen leveres indpakket i hvid PE-folie. Den skal opbevares stående. Max. temperatur under transport og lagring: 50 C. Materialer Krympemuffe: Tætningsbånd: Krympemanchet: Udluftningspropper: Ekspansionspropper: Kilepropper: Patches: PE PIB-mastiks PEX, type RJS E/A PE PEX PEX PEX med vandfast hotmelt Komponentoversigt/data Komponentnr Kapperørsdim. ø mm L mm E-Comp, L, mm Kapperørsdim. ø mm L mm E-Comp, L, mm Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

51 Muffetyper, lige B2SJoint, ø mm Tilbehør Til opskumning skal anvendes poseskum eller maskinskum. Ved dimensioner, hvor poseskum kan anvendes, oplyses isoleringsserie og, at levering skal være inklusive poseskum, så leveres den korrekte skummængde automatisk. LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

52 Muffetyper, lige BSJoint, ø mm Anvendelse Krympemuffen BS kan anvendes til kapperørdimension ø mm. Mufferne skal formonteres inden sammensvejsning. PE-krympemuffer monteres ved hjælp af en blød gasflamme. Kan anvendes til montage, hvor samlingen ligger over grundvandsspejlet, og i alle ikke stærkt kemikalieforurenede jordbundstyper. Beskrivelse BSJoint-sættet består af: 1. Krympemuffe 2. Tætningsbånd 3. Udluftnings- og svejsepropper Muffen leveres indpakket i hvid PE-beskyttelsesfolie. Den skal opbevares stående. Max. temperatur under transport og lagring: 50 C L Materialer Krympemuffe: Tætningsbånd: Udluftningspropper: Svejsepropper: HDPE PIB mastiks LDPE HDPE Komponentoversigt/data Komponentnr Kapperørsdimension ø mm L mm Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

53 Muffetyper, lige BSJoint, ø mm Tilbehør Til opskumning skal anvendes poseskum. Ved bestilling opgives isoleringsserie og, at levering skal være inklusive poseskum, så leveres den korrekte skummængde automatisk. LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

54 Muffetyper, lige Reparationsmuffer, generelt Beskrivelse Alle åbne LOGSTOR muffetyper er velegnet til reparations- og renovationsformål. Det gælder: Svejsemuffer: BandJoint og PlateJoint, ø mm Krympemuffer: C2L-muffen, ø mm Mufferne kan leveres i forskellige længder. Hvis den længde, der skal reparreres, er længere end muffen, anvendes mellemstykker, som består af kappe og isolering. Disse bestilles særskilt. Kontakt LOGSTOR for yderligere information. Produktkatalog LOGSTOR A/S Tel

55 Muffetyper, lige Reparationsmuffer, C2LJoint, ø mm Anvendelse Krympemuffen C2L er en åben muffe, som anvendes til reparation på kapperørsdimensioner ø mm. Som standard anvendes C2L med isoleringsskåle. I stedet for isoleringsskåle kan der opskummes i svøb. Ved dimensioner > 630 mm opskummes altid i svøb. Beskrivelse Sættet til den åbne C2LJoint består af: 1. Isoleringsskåle 2. Krympedug 3. Krympemuffe (gennemskæres på langs før montagen) 4. Krympesvøb 5. Låsebånd 6. Renseklud L 1 L Muffen leveres indpakket i hvid PE-beskyttelsesfolie. Den skal opbevares stående. Max. temperatur under transport og lagring: 70 C. Materialer Isoleringsskåle: Polyurethan (PUR) Krympedug med mastiks: PEX med PIB-baseret mastiks Krympemuffe: PE Krympesvøb: PE Låsebånd: PEX Komponent oversigt/data Komponentnr Isoleringsskåle leveres også i isoleringsserie 2 og 3. Dimensioner > 630 mm for opskumning i svøb leveres på forespørgsel. Kappedimension ø mm L 1 mm L 2 mm Tilbehør Muffen leveres komplet lige klar til at blive monteret. LOGSTOR A/S Tel Produktkatalog

1.0.0.1 Generelt Oversigt

1.0.0.1 Generelt Oversigt 1.0.0.1 Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en gennemgang af nogle generelle og overordnede informationer om rørsystemerne fra LOGSTOR. Indhold LOGSTOR 1.1 Produktkataloget 1.2 Kvalitets- og

Læs mere

Produktkatalog. Version

Produktkatalog. Version Produktkatalog Version 2017.09 1.0.0.1 Generelt Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en gennemgang af nogle generelle og overordnede informationer om rørsystemerne fra LOGSTOR. Indhold LOGSTOR

Læs mere

Produktkatalog. Version 2015.01

Produktkatalog. Version 2015.01 Produktkatalog Version 2015.01 1.0.0.1 Generelt Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en gennemgang af nogle generelle og overordnede informationer om rørsystemerne fra LOGSTOR. Indhold LOGSTOR

Læs mere

En krydsbunden krympemuffe til præisolerede rørsystemer

En krydsbunden krympemuffe til præisolerede rørsystemer En krydsbunden krympemuffe til præisolerede rørsystemer den sikre og slanke krympemuffe til præisolerede rør Dobbelttætning sikrer fuldstændig tæthed i hele levetiden Høj krympetemperatur sikrer, at muffen

Læs mere

Energieffektivitet og fleksibilitet

Energieffektivitet og fleksibilitet Energieffektivitet og fleksibilitet LOGSTOR FlexPipe Fleksible præisolerede rør til fjernvarme Fleksible rørsystemer til store og små fjernvarmeanlæg Det yderste, beskyttende kapperør er fremstillet af

Læs mere

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer det sikreste krympemuffesystem til præisolerede rør Samme muffeteknik til alle samlinger Krympestyrken i den krydsbundne polyethylen

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer systemet det sikreste muffesystem til præisolerede rør Fremstillet af samme materiale som kapperøret Samme muffesystem til både lige rør og afgreninger

Læs mere

Information Januar 2013

Information Januar 2013 STAR PIPE Nordic ApS Fruetoften 11 7000 Fredericia Tlf. 25 27 39 10 E- mail:starpipenordic@starpipenordic.dk www.starpipenordic.dk Information Januar 2013 STAR PIPE Nordic ApS har indgået et samarbejde

Læs mere

1. Generelt PREMANT fjernvarmerørsystem er beregnet til direkte jordforlægning. Systemet har været på markedet i årtier og er branchegodkendt.

1. Generelt PREMANT fjernvarmerørsystem er beregnet til direkte jordforlægning. Systemet har været på markedet i årtier og er branchegodkendt. Systembeskrivelse 6.100 1. Generelt MANT fjernvarmerørsystem er beregnet til direkte jordforlægning. Systemet har været på markedet i årtier og er branchegodkendt. Afhængig af anvendelsen leveres MANT

Læs mere

Dansk Fjernvarme Seminar. Test Teknologisk Institut Peter Jorsal 13. og 14. December 2016

Dansk Fjernvarme Seminar. Test Teknologisk Institut Peter Jorsal 13. og 14. December 2016 Dansk Fjernvarme Seminar Test Teknologisk Institut 2016 Peter Jorsal 13. og 14. December 2016 Kommentarer til årets testresultater Endeafslutninger Nu kan der vist ikke koges mere suppe på endeafslutningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1.

Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. 1. Indholdsfortegnelse 2. Salling Plast AS 3. Ordliste 4. Muffer 4.1. Lige muffer 4.1.1. Krympemuffe 4.1.2. Svejsemuffe 4.1.3. Oval krympemuffe 4.1.4. Skydemuffe 4.2. Reduktionsmuffer

Læs mere

3.6.0.1 Afslutninger med FlexPipe Generelt

3.6.0.1 Afslutninger med FlexPipe Generelt 3.6.0.1 Generelt Afslutningsmuligheder. Beskrivelse Hvor FlexPipe skal føres ind i bygninger findes der principielt 4 løsningsmuligheder: - Lige sokkelgennemføring - Skrå, boret, sokkelgennemføring - 90

Læs mere

Dansk Fjernvarme Seminar Test Teknologisk Institut 2014. Peter Jorsal

Dansk Fjernvarme Seminar Test Teknologisk Institut 2014. Peter Jorsal Dansk Fjernvarme Seminar Test Teknologisk Institut 2014 Peter Jorsal Agenda Opdateringer/nyheder Diffusionsspærrens betydning Kommentar til Dansk Fjernvarmes test 2014 2 LOGSTOR FlextraPipe Nu op til ø180

Læs mere

Diffusionsspærre TwinPipe systemer Lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri

Diffusionsspærre TwinPipe systemer Lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri Reduktion af energitab fra rørsystemer Bjarne K. Jepsen 1 Agenda Diffusionsspærre TwinPipe systemer Lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri 2 Varmetab λværdier 1 Varmetab Hvad har indflydelse på varmetabet

Læs mere

1.0.0.1 Generelt Oversigt

1.0.0.1 Generelt Oversigt 1.0.0.1 Generelt Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan man: - opnår optimal udnyttelse af rørsystemer - løser ekspansionsproblemer - nedlægger rørsystemer Rørdimensionering,

Læs mere

Superflex DET FLEKSIBLE, PRÆISOLEREDE RØRSYSTEM. Rørsystem. fjernvarmeløsninger

Superflex DET FLEKSIBLE, PRÆISOLEREDE RØRSYSTEM. Rørsystem. fjernvarmeløsninger 60210 Februar 2010 December 2007 DET FLEKSIBLE, PRÆISOLEREDE RØRSYSTEM Rørsystem TIGRIS fjernvarmeløsninger - når navnet siger det hele er den ideelle løsning til etablering af et præisoleret Et meget

Læs mere

Dansk Fjernvarme Seminar Test Teknologisk Institut 2015. Peter Jorsal Produktchef

Dansk Fjernvarme Seminar Test Teknologisk Institut 2015. Peter Jorsal Produktchef Dansk Fjernvarme Seminar Test Teknologisk Institut 2015 Peter Jorsal Produktchef Agenda Fokus på totalomkostninger Diffusionstæt system Varmetabsberegningen Produkter og design Diffusionsspærrens betydning

Læs mere

FREMTIDENS FLEXSIBLE RØRSYSTEM

FREMTIDENS FLEXSIBLE RØRSYSTEM FREMTIDENS FLEXSIBLE RØRSYSTEM 1 3E PEX/ALUPEX - Flex 3E PEX/ALUPEX-Flex er et rørsystem for transport af flydende medier til f.ex. fjernvarme, brugsvand og kølevæsker. Rørerne kan leveres med to forskellige

Læs mere

Fjernvarmesortiment. CALPEX -Fjernvarme. Driftstemperatur: Max. 95 C Driftstryk: Sinusformet korrugeret, extruderet polyethylen (PE-LD)

Fjernvarmesortiment. CALPEX -Fjernvarme. Driftstemperatur: Max. 95 C Driftstryk: Sinusformet korrugeret, extruderet polyethylen (PE-LD) Fjernvarmesortiment CALPEX -Fjernvarme Driftstemperatur: Max. 95 C Driftstryk: 6bar Medierør: Krydsbundet polyethylen PE-Xa med iltspærre(evoh) Isolering: CFC-fri polyurethan skum (PUR) Kappe: Sinusformet

Læs mere

Smalle rørgrave Sammenlignet med fastrørsystemet, bruger CALPEX kun 60% af gravsbredden.

Smalle rørgrave Sammenlignet med fastrørsystemet, bruger CALPEX kun 60% af gravsbredden. Udnyt dine fordele CALPEX versus fastrørsystem Sammenlignet med de traditionelle stålsystemer,tilbyder CALPEX højeremodstandsdygtighed overfor kemikalier; det er korrosionsfrit og testet forkompatibiliteten

Læs mere

Brugg Pipesystems Præ-rørstest 2016

Brugg Pipesystems Præ-rørstest 2016 Brugg Pipesystems Præ-rørstest 2016 Seite 1 Produktoversigt Central- & Fjernvarme samt Fjernkøling CALPEX Stikledning fjernvarme & centralvarme PN6 COOLFLEX Fjernkølingsssystem CALPEX-ALU Stikledning fjernvarme

Læs mere

Vi holder hvad vi lover!

Vi holder hvad vi lover! Præisolerede Flexrør Vi holder hvad vi lover! Side 1 INTRODUKTION 3E-Flex er et rørsystem for varme og kolde medier til primært fjernvarme, men kan med fordel også anvendes til brugsvand eller køling.

Læs mere

Præisolerede HT rør skabt til høje temperaturer

Præisolerede HT rør skabt til høje temperaturer Præisolerede HT rør skabt til høje temperaturer Velegnede i temperaturområdet 140 C-250 C Kan installeres såvel fritliggende som jordforlagte Er 100% tætte for udefra kommende vand Lette at rengøre [ We

Læs mere

VELKOMMEN TIL DISTRIBUTIONSGRUPPENS TEMADAGE OM PRÆISOLEREDE FJERNVARMERØR

VELKOMMEN TIL DISTRIBUTIONSGRUPPENS TEMADAGE OM PRÆISOLEREDE FJERNVARMERØR VELKOMMEN TIL DISTRIBUTIONSGRUPPENS TEMADAGE OM PRÆISOLEREDE FJERNVARMERØR 2014 Dagens program Velkomst v/distributionsgruppen FORMIDDAGENS PROGRAM PROGRAM 09.00 Registrering og kaffe 09.30 Velkomst ved

Læs mere

Pexflex - enkeltrør - varme 10.1

Pexflex - enkeltrør - varme 10.1 Pexflex - enkeltrør - varme 10.1 PE kapperør PE diffusionsspærre Polyuretan Pexrør Pexflex - enkeltrør - varme - serie 1 Pexflex Kapperør Bukkeradius Vægt Vandmængde Lev. lgd. Godst. mm D udv. mm Godst.

Læs mere

Superflex DET FLEKSIBLE, PRÆISOLEREDE RØRSYSTEM. TIGRIS Rørsystem fjernvarmeløsninger

Superflex DET FLEKSIBLE, PRÆISOLEREDE RØRSYSTEM. TIGRIS Rørsystem fjernvarmeløsninger Februar December 2010 2007 DET FLEKSIBLE, PRÆISOLEREDE RØRSYSTEM TIGRIS Rørsystem fjernvarmeløsninger - når navnet siger det hele er den ideelle løsning til etablering af et præisoleret forsyningsnet.

Læs mere

Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast

Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast Holdbare samlinger Godkendte løsninger Bedre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax: +45 7516 9405 info@lauridsen-hi.dk

Læs mere

UPONOR VVS VARMESYSTEM PEX. Uponor Varmesystem PEX En sikrere varmeinstallation

UPONOR VVS VARMESYSTEM PEX. Uponor Varmesystem PEX En sikrere varmeinstallation UPONOR VVS VARMESYSTEM PEX Uponor Varmesystem PEX En sikrere varmeinstallation 06 2006 3010 Uponor Varmesystem PEX et komplet rørsystem til vandbåren varme fra varmekilde til radiator. Lige effektiv til

Læs mere

DEN KOMPLETTE POLYETHYLEN ISOLERINGSPAKKE TIL EFFEKTIV ENERGIBESPARELSE OG AKUSTISK BESKYTTELSE

DEN KOMPLETTE POLYETHYLEN ISOLERINGSPAKKE TIL EFFEKTIV ENERGIBESPARELSE OG AKUSTISK BESKYTTELSE DEN KOMPLETTE POLYETHYLEN ISOLERINGSPAKKE TIL EFFEKTIV ENERGIBESPARELSE OG AKUSTISK BESKYTTELSE Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Komplet serie af PE-produkter til varme- og lydisolering Opfylder europæiske

Læs mere

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Til nyanlæg og reparationer Universelle rørsamlinger Godkendte løsninger edre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax:

Læs mere

Præisolerede rør til industrien

Præisolerede rør til industrien Præisolerede rør til industrien [ Vi dokumenterer forskellen ] www.logstor.com indhold Verdens førende producent af præisolerede rørsystemer..... 3 Præisolerede rør fra LOGSTOR.........................

Læs mere

HVIS DU VIL SPARE PÅ ENERGIEN. TUBOLIT den økonomiske isolering imod energitab. < 0,038 W/(m. K) } Nem montage } Effektiv VVS isolering

HVIS DU VIL SPARE PÅ ENERGIEN. TUBOLIT den økonomiske isolering imod energitab. < 0,038 W/(m. K) } Nem montage } Effektiv VVS isolering HVIS DU VIL SPARE PÅ ENERGIEN TUBOLIT den økonomiske isolering imod energitab Varmeledningsevne λ 10 C < 0,038 W/(m. K) Nem montage Effektiv VVS isolering 65 Tubolit af speciel kvalitets-polyethylen til

Læs mere

CALPEX. NYT: CALPEX PLUS med 22 % forbedret isolering. Den bedste løsning til central- og fjernvarmenet. Nou! Ø 125/182 Ø 160/250

CALPEX. NYT: CALPEX PLUS med 22 % forbedret isolering. Den bedste løsning til central- og fjernvarmenet. Nou! Ø 125/182 Ø 160/250 CALPEX Den bedste løsning til central- og fjernvarmenet Nou! Ø 125/182 Ø 160/250 NYT: CALPEX PLUS med 22 % forbedret isolering Indhold Udnyt dine fordele 3 Systembeskrivelse 4 6 Tryktab 7 Varmetab 8 Fjernvarmerør

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Tegninger Side 2.....Skema. Side 3........Slanger. Side 4......Slangeafruller. Side 5......Isolering. Side 6......Manifold / Brønd. Side 7....Brønd.

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

Sikkerhed for godt håndværk. - Rustfri flexslange til: Varme Vand Solvarme Køl

Sikkerhed for godt håndværk. - Rustfri flexslange til: Varme Vand Solvarme Køl Sikkerhed for godt håndværk - Rustfri flexslange til: Varme Vand Solvarme Køl Inoflex-flexslange og FixLock - Det professionelle valg! Inoflex-flexslange FixLock Rustfri flexslange Dimension DN 12-40 VA-godkendt

Læs mere

Fjernvarme SAV isoleret VentilSyStem

Fjernvarme SAV isoleret VentilSyStem Fjernvarme Sav Isoleret ventilsystem SAV isoleret ventilsystem 1 4-5 Enkeltrør 6-7 Dobbeltrør 8-9 Dobbelt/enkeltrør 10-11 Singleventil 12-13 Singleventil med 1 serviceventil 14-15 Singleventil med 2 serviceventiler

Læs mere

Murgennemføring, advarselsbånd

Murgennemføring, advarselsbånd Murgennemføring, advarselsbånd 6. Murgennemføring a ataskema: murgennemføring a 133 153 168 183 3 1 223 2 265 2 395 4 4 4 0 5 600 630 6 710 7 0 8 Tal i Advarselsbånd Bredde Sprog ansk ansk Advarselsbånd

Læs mere

Rørledningsnorm for Design og Konstruktion EN 13941

Rørledningsnorm for Design og Konstruktion EN 13941 Projektering 9:101 Rørledningsnorm for Design og Konstruktion EN 13941 Standarden EN 13941:2009 fastlægger kravene til kalkulation, projektering og installation af præisolerede rør nedlagt i rørkanal og

Læs mere

TRADING WE ARE FULL OF ENERGY. optimal solutions STENCA PIPE STENCA PIPE. Unik Rørisolering af høj kvalitet. COLD Heat Fire. www.stenca.

TRADING WE ARE FULL OF ENERGY. optimal solutions STENCA PIPE STENCA PIPE. Unik Rørisolering af høj kvalitet. COLD Heat Fire. www.stenca. STENCA PIPE STENCA PIPE Unik Rørisolering af høj kvalitet COLD Heat Fire INsulation Accommodation Advising www.stenca.com STENCA PIPE & TANK ISOLERINg Stenca Pipe er specielt udviklet til isolering af

Læs mere

energibesparende løsninger PRODUKT SORTIMENT

energibesparende løsninger PRODUKT SORTIMENT energibesparende løsninger PRODUKT SORTIMENT Varmetab efter DS452, rørene lever herved op til isolering af fjernvarmerør i henhold til bl.a bygningsreglementet jf. Århus kommunes tekniske bestemmelser.

Læs mere

Brugg Pipesystems Prærørstest 2015

Brugg Pipesystems Prærørstest 2015 Brugg Pipesystems Prærørstest 2015 Seite 1 Produktoversigt Central- & Fjernvarme samt Fjernkøling CALPEX Stikledning fjernvarme & centralvarme COOLFLEX Fjernkølingsssystem CALPEX-ALU Stikledning fjernvarme

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk OP1300 link seal med AISI 316 bolte Tryk Max 5 bar Temp. Type A4 (EPDM sort) -40ºC til +110º Type B-A4 (EPDM blå) -40ºC til +110º Type O-A4 (Nitril grøn) -40ºC til +110º Type T-8.8 (Silikone grå) -55ºC

Læs mere

CALPEX. Den bedste løsning til central- og fjernvarmenet. NYT: CALPEX PLUS med 22 % forbedret isolering F L E K S I B L E L Ø S N I N G E R

CALPEX. Den bedste løsning til central- og fjernvarmenet. NYT: CALPEX PLUS med 22 % forbedret isolering F L E K S I B L E L Ø S N I N G E R F L E K S I B L E L Ø S N I N G E R CALPEX Den bedste løsning til central- og fjernvarmenet Nou! Ø 125/182 Ø 160/250 NYT: CALPEX PLUS med 22 % forbedret isolering Indhold Udnyt dine fordele 3 4 Systembeskrivelse

Læs mere

1.0.0.1 Generelt Oversigt

1.0.0.1 Generelt Oversigt 1001 Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en præsentation af Håndterings- og montagemanualen samt nogle af de vigtigste forudsætninger for håndtering, tilpasning og nedlægning af præisolerede

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK Kvalitetshåndbog for SMEMEK Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

Kvalitetssikring og produkttest

Kvalitetssikring og produkttest Kvalitetssikring og produkttest 33 3.0 Kvalitetssikring og produkttest Uponors kvalitetsstyringssystem omfatter alle faser i et produkts levetid. Systemet sikrer således ikke kun det enkelte produkts kvalitet,

Læs mere

Prærørskontrol Niels Winther, Teknologisk Institut

Prærørskontrol Niels Winther, Teknologisk Institut Niels Winther, Teknologisk Institut men først: Prøvningsresultater fra den forlængede ældning i 2015 Prøvningsresultater fra forlænget ældning i 2015 0,030 0,025 Fleksible twinrør DS/EN 253:

Læs mere

Tekniske Specifikationer for Prærørsudbud

Tekniske Specifikationer for Prærørsudbud Tekniske Specifikationer for Prærørsudbud Paradigme Poul Weiss 1 Baggrund Distributionsgruppen under Dansk Fjernvarme har taget initiativ til udarbejdelsen af et paradigme der kan tjene som guide i forbindelse

Læs mere

Roth SnowFlex Rørsystem

Roth SnowFlex Rørsystem Roth SnowFlex Rørsystem Planlægning og projektering... living full of energy! 204 Roth SnowFlex Rørsystem Et komplet system som holder arealer fri for sne og is Roth Snowflex anlæg anvendes til at holde

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Leverandør af reservedele og pakkemaskiner

Leverandør af reservedele og pakkemaskiner Leverandør af reservedele og pakkemaskiner PTFE tapes PTFE belagt glasfi ber. Vi har en meget omfattende bestand af både klæbende og ikke klæbende PTFE belagt glasfi ber folier og svejsetråde og svejsebånd.

Læs mere

IsoCover. IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data

IsoCover. IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data IsoCover IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data FORDELE. Selvvulkaniserende. Ingen limninger eller lugtgener.

Læs mere

PRÆISOLEREDE RØR. Uponor præisolerede rør - nu endnu bedre isoleret. Mere end 10% forbedret isoleringsevne. Nyt isoleringsmateriale

PRÆISOLEREDE RØR. Uponor præisolerede rør - nu endnu bedre isoleret. Mere end 10% forbedret isoleringsevne. Nyt isoleringsmateriale PRÆISOLEREDE RØR Uponor præisolerede rør - nu endnu bedre isoleret Mere end 10% forbedret isoleringsevne Nyt isoleringsmateriale 03 2011 Endnu bedre end før - Uponor præisolerede rør nu med forbedret termisk

Læs mere

et stærkt valg til transport af naturgas biogas # # # # Wavin PE SafeTech RØR OG FITTINGS I HENHOLD TIL EN1555

et stærkt valg til transport af naturgas biogas # # # # Wavin PE SafeTech RØR OG FITTINGS I HENHOLD TIL EN1555 Wavin PE SafeTech et stærkt valg til transport af og naturgas biogas # # # # RØR OG FITTINGS I HENHOLD TIL EN1555 PE SAFETECH OG FITTINGS NORDIC POLY MARK GODKENDT EKSTREMT MODSTANDSDYGTIGT OVER FOR OVERFLADESKADER

Læs mere

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 8 Anvendelse CirCon og TemCon er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer dem. Derved

Læs mere

Multifunktionelt rørophæng - et fremskridt i kondenskontrol

Multifunktionelt rørophæng - et fremskridt i kondenskontrol Multifunktionelt rørophæng - et fremskridt i kondenskontrol Pålidelig kondenskontrol Dobbelt selvlukkende Solid inderkerne med optimal varmeydeevne Forbedret systemsikkerhed λ 0 C 0.034 W/(m K) Støv- og

Læs mere

Produktkatalog Elforsyning

Produktkatalog Elforsyning Produktkatalog Elforsyning 2010 Completing the picture nkt cables Forord nkt cables' produktkatalog 2010 indeholder et bredt program af forsynings- og distributionskabler. Kataloget indeholder oplysninger

Læs mere

Projekteringsmanual. Version

Projekteringsmanual. Version Projekteringsmanual Version 2015.12 1.0.0.1 Generelt Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan man: - opnår optimal udnyttelse af rørsystemer - løser ekspansionsproblemer

Læs mere

AV K k o n t r a v e n t i l e r

AV K k o n t r a v e n t i l e r A V K I N T E R N A T I O N A L A / S AV K k o n t r a v e n t i l e r - H a r c h e c k p å f l o w e t 2 S e r i e 4 1 k o n t r a k l a p v e n t i l Det nyligt opdaterede program af kontraklapventiler

Læs mere

Renovering af faldstammer. v/ Flemming Springborg, Teknologisk Institut, Rørcentret

Renovering af faldstammer. v/ Flemming Springborg, Teknologisk Institut, Rørcentret Renovering af faldstammer v/ Flemming Springborg, Teknologisk Institut, Rørcentret Flemming Springborg Byggesagsbehandler i Københavns Kommune indtil 1998 Ansat på Teknologisk Institut siden 1998 Tilknyttet

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS Kvalitetshåndbog for Houe Smed & VVS Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Roth SnowFlex rørsystem

Roth SnowFlex rørsystem Roth SnowFlex rørsystem Planlægning og projektering German quality since 1947 Roth SnowFlex rørsystem Et komplet system som holder arealer fri for sne og is Roth SnowFlex rørsystem Roth SnowFlex anlæg

Læs mere

Coestilen. Prisliste GAVATEC A/S - Coestilen Prisliste Version Gavatec A/S, Køgevej 204, 4000 Roskilde Tlf.: Side 1

Coestilen. Prisliste GAVATEC A/S - Coestilen Prisliste Version Gavatec A/S, Køgevej 204, 4000 Roskilde Tlf.: Side 1 Coestilen Prisliste 2016 Version 2016.1 Gavatec A/S, Køgevej 204, 4000 Roskilde Tlf.: +45 70 27 27 15 Side 1 Tekniske informationer & Salgs- og leveringsbetingelser Materiale: Polyethylen high density

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINALE LINK

Læs mere

Materialevalg og anlægsudformning

Materialevalg og anlægsudformning Materialevalg og anlægsudformning Valg af materialer og komponenter til varmtvandsanlæg Udformningen af varmtvandsanlæg med henblik på at overholde BR08 og DS 439 Leon Buhl, ingeniør Teknologisk Institut

Læs mere

Projektering. Version 2007.03

Projektering. Version 2007.03 Projektering Version 2007.03 Generelt Generelt Fast system - Introduktion - Projektering 3.1.1 4.1.1 Fast system er kendetegnet ved, at medierør, polyurethanskum og kapperør udgør et sammenhængende hele.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmerør 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmerør 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1 Varmerør 0 1 VARMEFORDELINGSANLÆG VARMERØR Registrering Registreringen skal omfatte alle varmerør uden for den opvarmede del af bygningen. Varmerør i den opvarmede

Læs mere

DET FLEKSIBLE ISOLERINGSSYSTEM TIL PÅLIDELIG KONDENSKONTROL - 40 ÅRS ERFARING

DET FLEKSIBLE ISOLERINGSSYSTEM TIL PÅLIDELIG KONDENSKONTROL - 40 ÅRS ERFARING DET FLEKSIBLE ISOLERINGSSYSTEM TIL PÅLIDELIG KONDENSKONTROL - 40 ÅRS ERFARING Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Indbygget vanddampspærre, der mindsker risikoen for korrosion under isoleringen (CUI) Fremragende

Læs mere

BESKYTTELSES- PRODUKTER FRA BOBLEFOLIE BØLGEPAPRULLER SKUMFOAM SKUMFOAMARK KASSEFYLD KANTBESKYTTERE HJØRNEBESKYTTERE KANTLISTER

BESKYTTELSES- PRODUKTER FRA BOBLEFOLIE BØLGEPAPRULLER SKUMFOAM SKUMFOAMARK KASSEFYLD KANTBESKYTTERE HJØRNEBESKYTTERE KANTLISTER BESKYTTELSES- PRODUKTER FRA Her finder du alle former for beskyttelsesprodukter! BOBLEFOLIE BØLGEPAPRULLER SKUMFOAM SKUMFOAMARK KASSEFYLD KANTBESKYTTERE HJØRNEBESKYTTERE KANTLISTER 13 Beskyttel Mulighederne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Side 2...Tegninger. Side 3...Skema. Side 4...Slanger. Side 5...Slangeafruller. Side 6...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Side 2...Tegninger. Side 3...Skema. Side 4...Slanger. Side 5...Slangeafruller. Side 6...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Side 2......Tegninger. Side 3.....Skema. Side 4........Slanger. Side 5......Slangeafruller. Side 6......Isolering. Side 7......Manifold / Brønd. Side

Læs mere

Alle fortjener fjernvarme...

Alle fortjener fjernvarme... Alle fortjener fjernvarme... 1 Forbrugerne sparer og sparer... I Østerby betyder det 1.018 tons CO 2 mindre om året for 276 husstande Side 2 skift fra naturgas til fjernvarme I Rudersdal spares der tillige

Læs mere

Golan Pipe Systems Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart info@golan.dk

Golan Pipe Systems Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart info@golan.dk 1 Gulvvarme Rørforbrug: Kredslængde: 16x2,0 + 17x2,0 mm rør 200 mm bukkeradius = 5,00 m pr. m² max. 80 m 16x2,0 + 17x2,0 mm rør 250 mm bukkeradius = 4,70 m pr. m² max. 80 m 20x2,0 mm rør 300 mm bukkeradius

Læs mere

CALPEX. Den bedste løsning til central- og fjernvarmenet. Nou! Ø 125/182 Ø 160/250

CALPEX. Den bedste løsning til central- og fjernvarmenet. Nou! Ø 125/182 Ø 160/250 CALPEX Den bedste løsning til central- og fjernvarmenet Nou! Ø 125/182 Ø 160/250 Indhold Udnyt dine fordele 3 Systembeskrivelse 4 6 Tryktab 7 Fjernvarmerør 8 19 CPX-UNO/DUO 8 Bøjninger 9 Bukserør 10 Gennemføringer

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS Side: 1 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbog for Forum Smede & VVS ApS Side: 2 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Administrative informationer 2 2.1 Oplysninger

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Rør og slanger Ø 4 til 28 mm rør

Rør og slanger Ø 4 til 28 mm rør Rør og slanger Ø Â" til 1Â" Stort udvalg passende til en bred vifte af applikationer Alle og slanger kan anvendes med specifikke serier af fittings vist i dette katalog Nylon- og polyuretan kan leveres

Læs mere

BIS Rustfrit Stål Rør Support Befæstelse

BIS Rustfrit Stål Rør Support Befæstelse M BIS Rustfrit Stål Rør Support Befæstelse BIS Rørbøjler med indlæg BIS Bifix 1301 Rustfrit Stål (M8, M10) BIS Rustfri Rørbøjler med EPDM indlæg (M8/10) BIS Rørbøjler BIS Bifix 300 Rustfrit Stål (M8, M10)

Læs mere

Diffusionsspærre og ældningstid

Diffusionsspærre og ældningstid Projekt nr. 2014-03 Titel: Undersøgelse af diffusionsspærrens effekt samt ældningstid for præisolerede fjernvarmerør i serie 2 Udført af: Teknologisk Institut Diffusionsspærre og ældningstid Undersøgelse

Læs mere

September 2012. Wavin/AVK ventiler VENTILER TIL BRUG I TRYKRØRSSYSTEMER. Solutions for Essentials

September 2012. Wavin/AVK ventiler VENTILER TIL BRUG I TRYKRØRSSYSTEMER. Solutions for Essentials September 2012 Wavin/AVK ventiler VENTILER TIL BRUG I TRYKRØRSSYSTEMER Solutions for Essentials En vital infrastruktur stiller ekstreme krav under overfladen Wavin/AVK ventilerne indgår som en del af vandforsyningsnettet,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

FJERNVARME 2011. Muffer og fittings af plast

FJERNVARME 2011. Muffer og fittings af plast FJERNVARME 2 Muffer og fiings af plas INDHOLDSFORTEGNELSE Muffer Lige muffer Side 4 Krympemuffer Side 5 Svejsemuffer Side 6 Skydemuffer Side 7 Redukionsmuffer Side 9 Ballonmuffer Side 4 Slumuffer Side

Læs mere

Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker

Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker Xkøbing kommunes tekniske forvaltning skal renovere og udbygge kloakanlægget i kommunen. Kvaliteten af ledningsanlægget skal via planlægning

Læs mere

Gevind Svejsning Flange Hårdlodning. Stålrør, DIN 2394. Cu, hårde, DS 2110 X X U. Cu, bløde, DS 2110 X X U. PEX-rør

Gevind Svejsning Flange Hårdlodning. Stålrør, DIN 2394. Cu, hårde, DS 2110 X X U. Cu, bløde, DS 2110 X X U. PEX-rør 2.0 Rørmaterialer 2. Typiske rørmaterialer 2.2 Varmenormen og krav til materialer 2.3 Udskiftelige rør 2.4 Ikke udskiftelige rør 2.5 Data for rørmaterialer Redigering: Jørgen Lange Nielsen (IHA) Forfatter:

Læs mere

Alpha, Delta og Kappa

Alpha, Delta og Kappa Alpha Alpha, Delta og Kappa Madrasser Delta Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden madrassen tages i brug. Kappa Brugermanual henvender sig til teknikere, ergoterapeuter og andet

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

Flexoduct Lægevask Priser 2012

Flexoduct Lægevask Priser 2012 Lægevask Priser 2012 FLEXODUCT Lægevask Rustfri stålvask designet for OP afdelingen. Designet under hensyntagen til maksimal hygiejne og rengøring. Ingen skarpe kanter og samlinger hvor der kan komme urenheder.

Læs mere

SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE

SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE HDPE / RUSTFRIT STÅL ELLER HELT I RUSTFRIT STÅL KONTRAKLAPPER AF HDPE www.vatech.dk Producenten Synthesis, Holland er en velanerkendt producent af armaturer til afspærring og

Læs mere

Sandwich paneler i plast

Sandwich paneler i plast Sandwich paneler i plast Sandwich panel Forskellige fremstillings teknikker anvendes til produktion af plast sandwichpaneler, b.la. højtryks sprøjtestøbning (1600, 1850, 3000 og 4000 tons lukketryk ),

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 2 af 6 1. Om Åbybro Maskinfabrik A/S Åbybro Maskinfabrik A/S i

Læs mere

Den nye INSTA-CERT. certificering. en fællesnordisk ordning

Den nye INSTA-CERT. certificering. en fællesnordisk ordning Den nye INSTA-CERT certificering en fællesnordisk ordning En fællesnordisk certificering gennem den uafhængige INSTA-CERT-organisation Certificeringsprocessen administreres og overvåges af den uafhængige

Læs mere

Monteringsvejledning stålforinger

Monteringsvejledning stålforinger Produktbeskrivelse: Brændsel: CE certifikatnummer: CE designationskode: Fast enkeltvægget element stålforingssystem. Beregnet for renovering af eksisterende skorsten. Fast brændsel, olie og piller. 0432

Læs mere

Golan Pipe Systems Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart

Golan Pipe Systems Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart 2 V.A. og Varme Fremstilling og anvendelse X-Flex og PEX A er begge 3 lags rør hvor det indvendige lag består af henholdsvis PERT og PEX A. X-Flex er et PE rør fremstillet uden krydsbinding. Den anvendte

Læs mere

Alpha, Delta og Kappa

Alpha, Delta og Kappa Alpha, Delta og Kappa Madrasser Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden madrassen tages i brug. Denne brugermanual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet

Læs mere

Øland præisoleret kanalsystem

Øland præisoleret kanalsystem Climate Recovery IK System Øland præisoleret kanalsystem Produkt links Bruchure Monteringsvejledning Tryktest Lydtest Teknisk data Brandtest Tæthedstest Øland præisoleret kanalsystem (IK) og fittings Oversigt

Læs mere

SAV NAVAL HELSVEJSTE STÅL- OG SYREFASTE KUGLVENTILER INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD

SAV NAVAL HELSVEJSTE STÅL- OG SYREFASTE KUGLVENTILER INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD SAV NAVAL HELSVEJSTE STÅL- OG SYREFASTE KUGLVENTILER INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD 1. Sikkerhedsinstruktioner 1.1 Læs disse instruktioner for installation, drift og vedligeholdelse nøje inden du begynder!

Læs mere