Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi"

Transkript

1 Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aarhus Universitetshospital (NBG THG Neuroradiologisk Skejby) og Hospitalsenheden Horsens Målbeskrivelse 2009 Godkendt den 5. februar 2014 af DRRLV 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Uddannelsens opbygning Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder, herunder organisering af faglige funktioner og læringsrammerne Kompetencer, lærings og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Kort beskrivelse af lærings metoder samt hvordan de anførte kompetencevurderingsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted Obligatoriske kurser og forskningstræning Uddannelsesvejledning Evaluering af den lægelige videreuddannelse Evaluer.dk Inspektorrapporter Regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg Nyttige kontakter

3 1. Indledning Specialet diagnostisk radiologi er beskrevet i målbeskrivelsen autorisation/special ogvidereuddannelse/laege/maalbeskrivelser i speciallaegeuddannelsen/diagnostisk radiologi hvor også speciallægeuddannelsen er beskrevet. Speciallægeuddannelsens introduktionsforløb og hoveduddannelsesforløb understøttes ved anvendelse af uddannelsesbog / portefølje Denne udleveres ved første ansættelse i forløbet. Når elektronisk udgave er etableret vil lægen blive introduceret til denne ved starten af ansættelsen. I porteføljen findes adgang til målbeskrivelse, relevante uddannelsesprogrammer, elementer der understøtter læringsprocessen, samt skemaer til dokumentation for godkendelse af de obligatoriske kompetencemål og kurser, der er betingelse for at opnå speciallægeanerkendelse. Specielle regionale forhold I Videreuddannelsesregion Nord har vi valgt at have ensartet opbygget uddannelsesforløb omfattende 1 1/2 år på universitetshospital, 1 år på regionshospital og 1 1/2 år på universitetshospital. Uddannelsesudvalget har vurderet at dette giver den kvalitativt bedste kompetenceudvikling. Introduktionsstillingen gennemføres oftest på regionshospital, hvorfor det virker stimulerende på læringen at få et ophold på universitetshospital inden den uddannelsessøgende atter fordyber sig i det mere generelle for at slutte af med et ophold på universitetsafdeling. Næsten alle hoveduddannelseskurserne og forskningstræningen ligger i tiden på universitetshospital, således at der bliver tid til fordybelse i det bredere diagnostiske spektrum under regionshospitalsopholdet. I Videreuddannelsesregion Øst er halvdelen af hoveduddannelsesforløbene fordelt på samme måde som i region Nord eller med alle 4 år på universitetshospital. Den anden halvdel er med 2 år på regionshospital efterfulgt af 2 år på universitetshospital. I Videreuddannelsesregion Syd er alle forløb fordelt med 1 år på regionshospital, 2 år på universitetshospital og 1 år på regionshospital. Begge strukturer betyder en del afbrydelser under regionshospitalsopholdet, hvilket er minimeret i Region Nord s uddannelsesforløb. I Videreuddannelsesregion Nord er iht. bekendtgørelse fra Sundhedsministeriet etableret et tilbud om individuel karrierevejledning i forbindelse med den lægelige videreuddannelse. 3

4 2. Uddannelsens opbygning Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i målbeskrivelsen ( Dette uddannelsesprogram angiver hvordan forløbet udmøntes i det aktuelle uddannelsesforløb. 1. ansættelse 2. ansættelse 3. ansættelse 4. ansættelse 5. ansættelse Radiologisk afd. NBG, Aarhus Universitetshospital Radiologisk afd. THG, Aarhus Universitetshospital Billeddiagnostisk afd. Hospitalsenheden Horsens Neuroradiologisk afd. NBG, Aarhus Universitetshospital Billeddiagnostisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby 12 måneder 6 måneder 12 måneder 6 måneder 12 måneder 2.1 Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder, herunder organisering af faglige funktioner og læringsrammerne Nedenfor findes kort beskrivelse af de ansættelsessteder lægen skal ansættes på i denne del af speciallægeuddannelsen. Beskrivelsen er tilstræbt kort, men kan evt. findes i mere udførlig udgave på ansættelsesstedets hjemmeside ud fra det anførte link. 1. ansættelse: Radiologisk afd. NBG, Aarhus Universitetshospital &inttype=0&session=1 Ansættelsesstedet generelt Radiologisk Afdeling NBG foretager alle former for røntgen undersøgelser og andre billeddiagnostiske undersøgelser med undtagelse af neuroradiologiske undersøgelser og mammografier. Patienterne bliver henvist fra kliniske afdelinger og ambulatorier på Aarhus Universitetshospital, eller de henvises fra praktiserende læger og speciallæger i Region Midtjylland. Desuden modtages patienter fra eksterne sygehuse i Region Midt der har behov for en undersøgelse, hvor der kræves særlig ekspertise eller særligt apparatur. Afdelingen på Nørrebrogade er organiseret i 3 grupper: Gastro gruppen Onko gruppen Orto gruppen Ortopæd radiologi m.m. Ortopædkirurgisk afd., inkl. skadestue og subspecialer Reumatologisk afd. Kæbekir. afd. Plastikkir. afd. Konventionelle knogleundersøgelser fra primærsektoren + muskuloskeletal ultralyd Ortopædradiologisk CT og MR Onkologisk radiologi m.m. Onkologisk afd. Lungemedicinsk afd. Anæstesiologisk afd. Thorax undersøgelser fra primærsektoren Onkologisk CT og MR Gastroenterologisk radiologi m.m. Kirurgisk afd. Medicinsk afd. Ultralyd (excl. muskuloskeletale) og gennemlysningsundersøgelser samt flebografi fra primærsektoren Gastroenterologisk CT og MR 4

5 Hver af de tre grupper har en ledelse bestående af afdelingssygeplejeske/radiograf og de til afsnittet hørende overlæger. Der er en fælles ledende lægesekretær og en ledende fotograf på afdelingen. Over disse er den ledende overlæge og oversygeplejerske. Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) Yngre læger under uddannelse vil så vidt muligt blive beskæftiget med deres gruppes konferencer, beskrivelser og udførelse af undersøgelser, som har uddannelsesmæssig værdi. Fixrummet i stueetagen indgår i den onkologiske og gastroenterologiske gruppes arbejdsområde. Her beskrives bl.a. thoraxundersøgelser fra primærsektoren, og der udføres CT og MR skanninger, gennemlysningsundersøgelser, A grafier samt intervention. Ultralydsskanning udføres i et separat afsnit. Fixrummet på 1. sal indgår i den ortopædradiologiske gruppes arbejdsområder, der inkluderer beskrivelse af knogleundersøgelser fra primærsektoren samt udførelse af muskuloskeletale CT, ultralyds og MR undersøgelser. Afdelingens speciallæger superviserer beskrivelser alt efter kompetencer. HU lægen indgår som 1. reservelæge i bagvagtlaget, hvor der er tilstedeværelsesvagt. Vagten er delt. HU læger i deres første år deltager sammen med 1. reservelægerne i en senvagt til kl. 18 på hverdage, således at der to HU læger tilstede, en fra hver gruppe. Afdelingen har hver onsdag fra kl. 8 9 fælles lægeundervisning, hvor den uddannelsessøgende vil blive bedt om at holde et indlæg med power point præsentation om et relevant emne. Undervisning Undervisningen på afdelingen foregår i vid udstrækning som mesterlære i forbindelse med supervision af beskrivelse af de forskellige undersøgelsestyper. Desuden er der den faste onsdagsundervisning, hvor man som uddannelsessøgende læge selv deltager aktivt som underviser i et relevant emne. Emnet kan være et man selv gerne vil undervise i, eller man kan få hjælp af den speciallæge, som styrer onsdagsundervisningen. Desuden er der på afdelingen en Journal Club, hvor relevant litteratur og videnskabelige artikler diskuteres. Konferencer: Afdelingen har mange forskellige konferencer, hvor du under supervision vil have en rolle. Formaliseret undervisning: Der er etableret formaliseret undervisning, hvor yngre læger og afdelingens speciallæger vil undervise en time om ugen. Kurser og kongresser Man deltager i så mange formaliserede kurser som led i hoveduddannelsen, at der sjældent er overskud til yderligere kurser. Kongresdeltagelse kan komme på tale, hvis man er videnskabelig aktiv og skal holde foredrag. Forskning Klinisk forskning indgår som en naturlig del af afdelingens arbejde. Afdelingen har et forskningsafsnit med forskningssekretær og radiografer. Der er overlæger med ansvar for klinisk forskning på afdelingen, og der er mulighed for deltagelse, f.eks. i forbindelse med forskningstræningsopgaver, men det er ikke noget krav. 5

6 2. ansættelse: Radiologisk afd. THG, Aarhus Universitetshospital Radiologisk Afdeling THG Ansættelsesstedet generelt Radiologisk Afdeling THG har 14 diagnostiske rum. Foruden konventionelle røntgenundersøgelser (CR) udføres gennemlysningsundersøgelser, UL og CT skanninger, MR skanninger af ekstremiteter samt mammografier og stereotaksier. Afsnittet servicerer især hæmatologiske, abdominale og ortopædkirurgiske afdelinger med specialer på THG, samt mammakirurgisk afdeling. Afdelingen foretager årligt i alt ca undersøgelser, hvoraf ca er konventionelle røntgenundersøgelser. Herudover foretager Mammaafsnittet 1. granskning af de ca brystkræftscreeninger, som udføres af screeningsenhederne i Aarhus og Horsens hvert år. Mammaafsnittet har endvidere etableret MR mammografi ved 3T skanneren på NBG. Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) Afdelingen servicerer Kirurgisk Gastroonkologisk Afdeling (tynd og tyktarmskirurgi, mammakirurgi, endokrinkirurgi), Hæmatologisk Afdeling, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Cardiologisk Afdeling, Geriatrisk Afdeling, Orthopædkirurgisk Afdeling (primært hofter og knæ), Anæstesiologisk Afdeling, Psykiatrisk Hospital Risskov, Samsø Syge og Sundhedshus samt ultralydsundersøgelser og CR fra praktiserende læger. Der er fastlagt et uddannelsesforløb med særlig fokus på de kompetencegivende procedurer, der specielt omfatter kirurgisk gastroenteriologi (CT, UL, gennemlysning) og mammografiske undersøgelser (mammografi og ultralyd). Yngre læger deltager i de specialespecifikke konferencer og så vidt muligt i de tværfaglige konferencer (rektumkonferencer og lymfomkonferencer). Kompetenceerhvervelsen sikres ved at den uddannelsessøgende arbejder på tre niveauer fra superviseret til selvstændigt kompetent arbejde: 1. Supervision Undersøgelse(r) superviseres og godkendes efterfølgende. Dette starter alle uddannelsessøgendelæger med. 2. Godkendelse Undersøgelse udføres selvstændigt og godkendes efterfølgende. Afhængig af den uddannelsessøgendes kompetenceniveau opnås dette niveau relativt hurtigt. 3. Selvkørende Undersøgelsen udføres og godkendes selvstændigt. Den uddannelsessøgende er selv ansvarlig for at sørge hjælp til svære undersøgelser. Alle beskrivelser, som sendes ud af huset til praktiserende læger/speciallæger uden ophængning på intern konference godkendes dog af en radiologisk speciallæge. På det fælles månedlige lægemøde gennemgår man om den enkelte HU læge skal ændres i niveau for selvstændig varetagelse af undersøgelser. I fixrummet hænger der en oversigt over samtlige uddannelsessøgende og deres niveau udspecificeret på organ og modalitet. Det er den uddannel 6

7 sessøgendes ansvar at gøre opmærksom på, om han eller hun skal ændres i niveau. Alle starter som nævnt med at skulle superviseres i alt. H1 læger (første 2 år) deltager i en onsdagsvagt (til kl. 18). H2 læger indgår i et 9 skiftet rul med vagt fra bolig (fra kl. 15 8). Undervisning Den praktiske undervisning er baseret på mesterlære ud fra de 3 niveauer, som er beskrevet ovenfor. Yngre læger er ansvarlige for onsdagsundervisningen, som enten varetages af dem selv eller påhviler en speciallæge på afdelingen (pr. cases eller emner af særlig interesse). Det er UYKL som står for tilrettelæggelsen af onsdagsundervisningen. Det forventes at HU lægen holder mindst en undervisning i løbet af de 6 måneder på afdelingen. Kurser og kongresser Tiden er kort på THG (6 måneder), så der er udover obligatoriske A kurser sjældent tid til kurser/kongresser i øvrigt. Der kan dog undtagelsesvist dispenseres for denne regel. Forskning Afdelingen udfører selvstændig forskning og forsker i samarbejde med de kliniske afdelinger. Er man interesseret i at deltage i denne forskning, er der mulighed for dette, men det må prioriteres, at fokus i de 6 måneder er lagt på opnåelse af de specifikke kompetencer for afdelingen. 3. ansættelse: Billeddiagnostisk afd. Hospitalsenheden Horsens horsens.dk/afdelinger/billeddiagnostisk+afdeling Ansættelsesstedet generelt Hospitalsenheden Horsens (HEH) er det sydligste akuthospital i Regionen. Udover at betjene primærsektoren fra et geografisk stort opland, servicerer BDA de kliniske afdelinger i HEH, som er: Ortopædkirurgisk Afdeling, Organkirurgisk Afdeling, samt en stor Medicinsk Afdeling med tilhørende subspecialisering i Endokrinologi, Kardiologi, Gastroenterologi, Lungemedicin, Rheumatologi og Geriatri, samt en Kvindeafdeling. Hertil kommer en stor ambulant virksomhed Dagkirurgisk Afsnit. Afdelingen er fuldt digitaliseret med RIS/PACS i en fælles regional løsning. Afdelingen har 5 konventionelle røntgenrum, 2 CT skannere, 2 MR skannere, samt 2 ultralydsrum. I Skanderborg Sundhedscenter har afdelingen en ikke lægeligt bemandet satellit med konventionelle røntgenrum. Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) Der afholdes daglige kliniske morgenkonferencer, hertil kommer ugentlige konferencer i reumatologi og lungemedicin. Det daglige arbejde er organiseret omkring modaliteterne: konventionel røntgen, CT, MR og ultralyd. Afdelingens faste speciallæger arbejder "subspecialiseret", men den generelle kompetence søges opretholdt, bla vagtfunktionen. Vagten er 1 skiftet med tilkald fra bolig. Den uddannelsessøgende vil i mere begrænset omfang have mulighed for at afholde vagt. 7

8 Med baggrund i ovennævnte organisering falder det naturligt at den uddannelsesøgende i løbet af det ene år på afdelingen er tilknyttet hver af de fire modaliteter i 3 mdr. Afdelingen er ikke større end at der til enhver tid er tæt forbindelse/kommunikation mellem den uddannelsesøgende og de øvrige læger i afdelingen. Undervisning Undervisningsmetodikken baserer sig i væsentlig grad på "mesterlæreprincippet", og det tætte miljø lægger også op til denne arbejdsform. Hertil kommer andre læringsmetodikker som selvstudium, struktureret observation og de obligatoriske vejledersamtaler. Konferencer: Det forventes at den uddannelsessøgende i et vist omfang afholder de kliniske konferencer med mulighed for supervision. Formaliseret undervisning: 1 gang ugentlig afholdes et fællesmøde for alle afdelingens læger. Her fremlægges og diskuteres faglige og/eller administrative problemstillinger. I denne forbindelse forventes det at den uddannelsesøgende i et vist omfang forbereder og fremlægger problemstillinger af faglig karakter. Afdelingen har undervisningsforpligtigelse ifht radiografelever og der vil også her for den uddannelsessøgende være mulighed for at tilrettelægge undervisningsseancer af kortere varighed. Kurser og kongresser Efter aftale med afdelingens ledelse vil der for den uddannelsesøgende være mulighed for at deltage i kurser/kongresser udover de obligatoriske kurser. Forskning Der er ikke noget krav om forskning i løbet af opholdet men det er velkommet og afdelingen vil så vist muligt være behjælpelig med projekterne. HU lægen kan evt. også blive involveret i projekter udgående fra de kliniske afdelinger, hvis det vurderes overkommeligt for den uddannelsessøgende kompetencemæssigt og tidsmæssigt. 4. ansættelse: Neuroradiologisk afd. NBG, Aarhus Universitetshospital Ansættelsesstedet generelt Neuroradiologisk Afdeling (NR) udfører undersøgelser af hoved, hals og ryg samt endvidere højtspecialiserede behandlinger indenfor neuroradiologisk intervention. Ca. 2/3 af undersøgelserne er akutte. Der tilbydes interventionsbehandling af intracerebrale aneurismer, AVM, tromboser, stenoser og spasmer, mm. Afdelingen udfører endvidere en del behandlinger med perkutan vertebroplastik og sklerosering af venøse malformationer. NR har selvstændig vagt, der udelukkende foretager neuroradiologiske undersøgelser inkl. den neuroradiologiske del af traumescanninger. Der er daglige konferencer med de største af de kliniske afdelinger i Hoved Neuro Centret og ugentlige konferencer med de øvrige afdelinger. Herudover er der konferencer i multidisciplinære teams omkring rygpatienter og kræftpatienter, med PET centret og med onkoterapiafsnittet. Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) 8

9 Opholdet på NR er struktureret, så der sker en løbende progression af de neuroradiologiske kompetencer indenfor medicinsk ekspert. Det er muligt også at opnå kompetencer på speciallægeniveau for de øvrige 6 roller. Dette fastlægges i den individuelle uddannelsesplan. Alle yngre læger ansat i hoveduddannelsesstilling på NR indgår i vagten, der er 7 skiftet. Man har således et rul med både dagarbejde, vagter 16 8 (man fre) og 24 timers vagter i weekenden og på helligdage. Alt efter kurser, ferie, mm. har den yngre læge ca. 26 vagter under opholdet på afdelingen. I vagten er den yngre læge arbejdsleder for den tilstedeværende radiograf og har endvidere ansvaret for de neuroradiologiske undersøgelser foretaget på akutscanneren ved FAM/Skadestuen. Der er en vagtfri introduktionsperiode på 3 4 uger. Der er altid en overlæge i bagvagt. Forvagten deltager i visitation og evt. udførelse af CT og MRscanninger samt myelografier bestilt akut. Der laves foreløbige beskrivelser af disse undersøgelser. I dagtiden deltager den yngre læge i afholdelse af konferencer med de kliniske afdelinger samt i efterfølgende endelig beskrivelse af undersøgelser. Alle konferencer har en speciallæge tilknyttet som supervisor, der gennemgår konferencen med den yngre læge inden afholdelse, evt. er til stede under konferencen og inden afsendelse af endelige svar godkender disse sammen med den yngre læge. Den yngre læge får således feedback på både selve billeddiagnostikken samt rollen som kommunikator og samarbejder. Det tilstræbes under opholdet, at den yngre læge afholder: Neurologisk F konf. (8 stk.) Øre næse hals H konf. (7 stk.) Rygkirurgisk E konf. (5 stk.) Neurokirurgisk NK konf. (4 stk.) Øjen J konf. (4 stk.) Ambulante (10 stk.) I dagtiden passer yngre læger akutkoden og/eller stuekoden. Dette indebærer at tage imod akutte henvisninger til CT og MR scanninger, at visitere disse og lave foreløbige beskrivelser samt at lave visse rekonstruktioner på både CT og MR. Har afdelingens radiografer spørgsmål til undersøgelser stilles disse til stuelægen. Funktionen passes af alle afdelingens yngre læger og således i ca. halvdelen af hverdagene af de uddannelsessøgende læger. Funktionen giver mulighed for udvikling af den yngre læges kompetencer indenfor medicinsk ekspert, men også som kommunikator, administrator, samarbejder samt professionel. Der er altid speciallæger tilstede på afdelingen i dagtiden og således altid mulighed for supervision og i hvert fald i starten af opholdet skal al visitation konfereres. Det er vores erfaring, at den yngre læge i starten har brug for supervision til de fleste opgaver, men at man i slutningen af opholdet arbejder næsten helt selvstændigt. Afdelingen udfører myelografier og lumbalpunkturer. Alle yngre læger oplæres i denne funktion med supervision, indtil proceduren er godkendt til selvstændig udførelse. Afdelingens speciallæger udfører ultralyd af halskar, a grafier inkl. intervention, deltager i multidisciplinære teams og konferencer med bl.a. PET centret og onkoterapien. Det forventes ikke, at den yngre læge under opholdet selvstændigt varetager disse opgaver. Under opholdet planlægges enkelte dage, hvor den yngre læge deltager i disse funktioner, og evt. yderligere oplæring skal aftales i forbindelse med udarbejdelse af den individuelle uddannelsesplan. Undervisning Afdelingen har undervisningsforpligtelser over for afdelingens eget personale og de studerende, som kommer i afdelingen. For lægernes vedkommende tilstæbes det at gennemgå dagens produktion så vidt muligt kl hver dag. 9

10 Afdelingen har en casesamling på I drevet, der stiger i sværhedsgrad. I forbindelse med uddannelsessamtaler gennemgås disse med hovedvejlederen både som en undervisningssession, men også for at synliggøre progression i medicinsk ekspert rollen. Den yngre læge låner en neuroradiologisk fagbog (Grossmann & Youssem Neuroradiology The Requisites ) under opholdet. Yngre læger mødes i en læsegruppe cirka hver 14. dag i arbejdstiden. En overlæge har lagt en læseplan og er til stede ved mødet. Bogen gennemgås i en 6 måneders cyklus. Under opholdet på NR vælger den uddannelsessøgende læge i samarbejde med hovedvejlederen et emne, som der holdes et lille foredrag om for de øvrige læger. Det er obligatorisk at afholde undervisning mindst 1 gang, således at den yngre læges akademiske kompetencer også udvikles under opholdet. Onsdage fra er afsat til møder og undervisning. Én gang om måneden er der fællesmøde for alle i afdelingen. Øvrige onsdage bruges til møder i lægegruppen, undervisning, neuropatologikonferencer og staffmeetings. Kurser og kongresser Det er altid muligt at få fri til de obligatoriske A kurser samt at få rejse og ophold betalt, men man skal ansøge alligevel. Ansøgningen underskrives af den ledende overlæge. Kurser udover A kurser bevilges sjældent, da opholdet på NR er af kortere varighed, men den uddannelsessøgende, der har en særlig grund, kan altid diskutere dette med sin hovedvejleder, da evt. andre kurser kan indgå i den individuelle uddannelsesplan. Der er ikke pligt til afrapportering, men det ses gerne. Forskning Afdelingen har et stort forskningsafsnit tilknyttet ( Der er en overlæge med ansvar for klinisk forskning på afdelingen, og det er muligt at lave forskningstræningsprojekt. Afdelingen har en liste over mulige projekter, men det er også muligt selv at komme med et projekt. Det vil være vanskeligt under et 6 måneders ophold at nå at gennemføre et selvstændigt forskningsprojekt, men der er ofte mindre projekter i gang på afdelingen, og de uddannelsessøgende er meget velkomne til at deltage. Initiativer forelægges den forskningsansvarlige overlæge m.h.p. vejledning. Manuskripter forelægges inden afsendelse. Der er intet krav om aktiv forskning under opholdet. 5. ansættelse: Billeddiagnostisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby Ansættelsesstedet generelt Billeddiagnostisk Afdeling (BDA), Aarhus Universitetshospital, Brendstrupgaardsvej, varetager billeddiagnostik knyttet til specialerne infektionsmedicin, kardiologi, kar og thoraxkirurgi, nefrologi, urologi, pædiatri samt gynækologi og obstetrik. Herudover udfører afdelingen billeddiagnostik på en række indlagte og ambulante patienter fra andre afdelinger ved Aarhus Universitetshospital samt fra privat praktiserende speciallæger. Afdelingen er organiseret i hhv. et røntgenafsnit, der varetager konventionel røntgen og gennemlysning, ultralyd, intervention og CT skanning, og et MR afsnit, der alene varetager MR skanning knyttet til de nævnte specialer og samarbejdspartnere. Der henvises til de to afsnits hjemmesider: og 10

11 BDA har et tværfagligt billeddiagnostisk samarbejde med Nuklearmedicinsk Afdeling (PET CT) og kardiologisk afdeling (CT hjerte). Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) Hoveduddannelseslægen har under sit 12 måneders ophold på BDA, AUH, Brendstrupgaardsvej, i alt ca. 80 dage med funktion i dagtid på Røntgenafsnittet og dage med funktion på MRcentret, når der tages hensyn til vagt, sovedage, kurser og ferie. Fordelingen på afdelingens subspecialer og modaliteter tilstræbes som følger: 13 dage i CT med vægten lagt på især CT angiografi og urografi, 16 dage i børneradiologi, især rtg. thorax/abdomen, herunder børneradiologisk konference, 16 dage med ultralyd, især nyre og urinveje, intervention og karundersøgelse 15 dage med uroradiologi, herunder kateterskift, nefrostomianlæggelse, miktionscystoureterografi, pyelografi og afholdelse af uroradiologisk konference, 15 dage med rtg. af thorax med funktion i afdelingens fixrum og afholdelse af intensiv konference samt infektionsmedicinsk konference, 5 dage med kar intervention, dage på MR afsnittet, med MR undersøgelse af alle organsystemer og patienter i alle aldre. Der tilstræbes på Røntgenafsnittet en vagtfri introduktionsperiode på 6 uger, hvor hoveduddannelseslægen arbejder som følger: 5 dage i CT, 10 dage i UL, 5 dage i børneradiologi, 5 dage på gennemlysningsstuen mhp. opnåelse af uro radiologiske færdigheder nødvendig for at kunne dække vagten: kateterskift, nefrostomianlæggelse, og pyelografi, og 5 dage med thorax/fixrum, intensiv konference og infektionsmedicinsk konference. På alle funktioner arbejdes der i starten med supervision til hver enkelt undersøgelse og konference med supervision ved de modalitetsansvarlige overlæger eller afdelingens erfarne afdelingslæger. Graden og arten af supervision tilpasses gradvist afhængigt af hoveduddannelseslægens progression og behov. Afdelingen arbejder efter kompetencekort indenfor ultralyd, gennemlysning og CT. Hoveduddannelseslægen indgår under ansættelsen på Røntgenafsnittet i afdelingens forvagtslag og har 2 skiftet vagt i et 7 dages rul med afdelingens overlæger i bagvagt. I vagten varetages akutte undersøgelser indenfor infektionsmedicin, kardiologi, kar og thoraxkirurgi, nefrologi, urologi, pædiatri samt gynækologi med modaliteterne CT, ultralyd herunder intervention, samt konventionel røntgen og gennemlysning. Der er ikke akutfunktion på afdelingens MR afsnit. Under ansættelsen deltager hoveduddannelseslægen i ca. 40 konferencer med de tilknyttede kliniske afdelinger og afholder efter kort introduktion selv superviserede konferencer. Supervisionen foretages af afdelingens overlæger og erfarne afdelingslæger og vil dels omfatte forberedelse af konferencen samt afholdelsen heraf. Formaliseret undervisning: Formål Formålet med undervisningen er dels at sikre den faglige udvikling og det faglige niveau for alle afdelingens ansatte, dels at den der underviser selv udvikler sig og forbedrer sit faglige niveau ved at undervise andre. Hvem Afdelingens læger, herunder hoveduddannelseslæger samt læger fra andre af sygehusets afdelinger. Hoveduddannelseslægen underviser én gang under ansættelsen underviser i 11

12 et på forhånd fastlagt emne. Herudover vil hoveduddannelseslægen kunne blive pålagt at arrangere en undervisningssession med case gennemgang. Tidspunkt Cirka 4 morgener hver måned, onsdage kl og torsdage kl Emner Emnerne vil være indenfor afdelingens emnekreds på specialerne: infektionsmedicin, kardiologi, kar og thoraxkirurgi, nefrologi, urologi, pædiatri samt gynækologi og obstetrik med modaliteterne CT, ultralyd, konventionel røntgen og gennemlysning samt MR. Ansvarlig Den uddannelsesansvarlige overlæge samt afdelingens UKYL er ansvarlig for den overordnede planlægning af afdelingens undervisning. Det vil af hoveduddannelseslægens introduktionssamtaleark fremgå, hvilket emne den pågældende uddannelseslæge skal undervise i, hvornår og hvem af afdelingens fastansatte læger, der kan være behjælpelig med inspiration og billedmateriale Kurser og kongresser Som udgangspunkt gives ikke fri med løn til anden kursusaktivitet end den formaliserede A kursus afholdelse i regi af Sundhedsstyrelsen samt SOL kurser, se plan herfor. Deltagelse i andre kurser samt kongresser må ske for egne midler og på fridage eller feriedage. Der forventes ikke afrapportering fra A kursus, men det ses gerne. Forskning Hoveduddannelseslægen forventes ikke at deltage i forskning under sin ansættelse på afdelingen, men det ses gerne. Ofte vil det dog være vanskeligt at nå at initiere og afslutte et forskningsprojekt under det forholdsvise korte ophold med mange kompetencer, der skal opnås, og stor vagthyppighed. Ofte vil det være vanskeligt at drive et forskningsprojekt på Billeddiagnostisk Afdeling, AUH, Brendstrupgaardsvej, når man har opnået funktion på et andet ansættelsessted i sit forløb. Afdelingens forskning omfatter dels service overfor andre kliniske afdelingers forskningsprojekter, hvor den uddannelsessøgende vil kunne blive tilknyttet. Herudover har afdelingen selvstændigt initierede forskningsprojekter indenfor kar og bækkenundersøgelser med projekter af mere langvarig karakter. Afdelingen bistår gerne den uddannelsessøgende indenfor gennemførelse af forskningstræningsmodulet herunder forskningstræningsopgave med vejledning fra afdelingens overlæger. Der henvises i øvrigt til dok.rm.dk/e dok/e_ nsf/$civ/attach RMAP 8FWCFC/$FILE/Forskningsudvalg%20BDA_vision_ PDF (kræver brugernavn og adgangskode). 12

13 3. Kompetencer, lærings og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning 3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes er anført i målbeskrivelsen, hvor der angives forslag til læringsmetoder for hver enkelt kompetencevurdering. Målbeskrivelsen indeholder desuden en generel beskrivelse af lærings og vurderingsstrategier. I dette program findes anvisning på i hvilke delansættelser og hvornår de enkelte kompetencemål senest skal godkendes Kompetencegodkendelsen er fordelt efter sværhedsgrad, kompleksitet mm. Læringsrammer og metoder vælges for den enkelte ansættelse. Kompetencevurderingsmetodernes gennemførelse i det konkrete ansættelsessted er ligeledes beskrevet: CHECKLISTE Medicinsk ekspert Fysik og teknik Målnummer og Konkretisering af mål kompetencemål (svarende til målbeskrivelsen) Strålefysik: Kan redegøre for væsentlige begreber i strålefysik Konventionel radiografi: Kan redegøre for principper i Konventionel radiografi CT skanning: Kan redegøre for principper ved CT skanning Røntgenstrålings frembringelse Kendskab til teknikken bag CR og DR Opbygningen af røntgenapparatet Billeddannelsens geometri samt faktorer af betydning for billedkvalitet Den fysiske baggrund og princippet i CT skanning Princippet for spiral CT Kursus kursus Kursus Læringsmetoder (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) Seneste tidspunkt for kompetencegodkendelse. 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. NBG THG Horsens 4. ansæt. Neurorad. 5. ansæt. Skejby 13

14 Ultralydsskanning: Kan redegøre for principper ved ultralydsskanning MR skanning: Kan redegøre for principper ved MR skanning Billedbearbejdning: Kan redegøre for principper for billedbearbejdning og multislice CT Mulighederne for tilpasning af undersøgelsesparametre med henblik på reduktion af patientbestråling Tidsmæssig koordinering ved anvendelse af intravenøs kontrast Den fysiske baggrund og princippet i ultralydsskanning Kendskab til supplerende ultralydsteknikker Mulige komplikationer til selve teknikken Den fysiske baggrund og princippet i MRskanning Kontraindikationer og mulige komplikationer ved MR skanning Kendskab til tidsmæssig koordinering ved anvendelse af intravenøs kontrast Kan udføre 2D og 3D rekonstruktioner Kendskab til fusion imellem modaliteter Kursus Kursus Mesterlære i Klinikken kursus 14

15 CHECKLISTE Medicinsk ekspert Strålebeskyttelse Målnummer og Konkretisering af mål kompetencemål (svarende til målbeskrivelsen) Kan redegøre for kilder til patient og personalebestråling samt anvende metoder til begrænsning af bestråling Kan redegøre for kvalitetssikring og apparaturkontrol i en røntgenafdeling Kilder til patient og personalebestråling Metoder til begrænsning af personale og patientbestråling Forholdsregler ved bestråling af gravide (såvel patienter som personale) Dosisniveau for røntgenundersøgelse, gennemlysningsundersøgelse og CT Metoder til dosisreduktion ved røntgenundersøgelse, gennemlysningsundersøgelse og CT Kendskab til den regelmæssige apparaturkontrol og kvalitetskontrol Kursus kursus Læringsmetoder (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) Seneste tidspunkt for kompetencegodkendelse. 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. NBG THG Horsens 4. ansæt. Neurorad. 5. ansæt. Skejby CHECKLISTE Medicinsk ekspert Kontraststoffer Målnummer og Konkretisering af mål Læringsmetoder Kompetencevurde Seneste tidspunkt for kompetencegodkendelse. 15

16 kompetencemål (svarende til målbeskrivelsen) Kan redegøre for og anvende kontraststoffer, herunder kendskab til de mest udbredte guidelines Kontraststoffer til gennemlysningsundersøgelser, CT skanning og MR skanning Kendskab til kontraststoffer til UL Kontraststoffernes bivirkningsprofiler, kontraindikationer og kende de mest almindelige guidelines (for eksempel ESUR, ACR) Kan diagnosticere og initiere behandling af kontrastreaktioner fra alle typer af kontraststoffer (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Kursus ringsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) 1. ansæt. NBG 2. ansæt. THG 3. ansæt. Horsens 4. ansæt. Neurorad. 5. ansæt. Skejby CHECKLISTE Medicinsk ekspert Radiologisk strategi og generelle anvisninger Målnummer og Konkretisering af mål kompetencemål (svarende til målbeskrivelsen) For hver enkelt sygdomsdiagnosegruppe nævnt i organafsnit under den medicinske Kan indsamle og analysere relevant information om patienten til vurdering af diagnostisk strategi (vurdere beretti Læringsmetoder (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) Seneste tidspunkt for kompetencegodkendelse. 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. NBG THG Horsens 4. ansæt. Neurorad. 5. ansæt. Skejby 16

17 ekspert (5 13) gælder, at vurderingen skal indeholde de konkretiserede punkter: gelse, vurdere valg af modalitet og eventuelt rækkefølge af modaliteter, vurdere behov for akut eller planlagt undersøgelse) Kan redegøre for almindeligste indikationsområder for nuklearmedicinske undersøgelser, herunder PET CT og SPECT CT Kan redegøre for behov for forberedelse til undersøgelser (prøvesvar, kontrastindgift, anæstesi) Kan vurdere optagelsers kvalitet og diagnostiske værdi Kan differentiere hyppigste normalvariationer / anomalier fra sygdomme Kan redegøre for de almindeligste indikationsområder for hhv. konventionel og snitbilleddiagnostik Kendskab til klinisk konsekvens ved given radiologisk diagnose kursus 17

18 CHECKLISTE Medicinsk ekspert Thoraxradiologi Målnummer og Konkretisering af mål kompetencemål (svarende til målbeskrivelsen) Kan diagnosticere sygdomme i thorax med konventionel radiologi og CT Tumorer, herunder stadieinddeling af lungetumor Infektioner Vaskulære lidelser, herunder stase, lungemboli, aortasygdomme Interstitielle lidelser, herunder kronisk obstruktiv lungesygdom Atelektaser Pneumothorax Forandringer som følge af traume Mediastinal patologi (tumor, ansamling, hernie) Kongenitte lidelser Kan anvende differentierede CT protokoller tilpasset sygdommene Har kendskab til CT af hjerte Kursus kursus Læringsmetoder (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) Seneste tidspunkt for kompetencegodkendelse. 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. NBG THG Horsens 4. ansæt. Neurorad. 5. ansæt. Skejby 18

19 Har kendskab til CTvejledt biopsi i thorax Kan udføre ultralydsundersøgelse samt udføre ultralydsvejledt intervention i Thorax Kan diagnosticere sygdomme i thorax med MR skanning kursus Mesterlære i Klinikken CHECKLISTE Medicinsk ekspert Abdominal radiologi Målnummer og Konkretisering af mål kompetencemål (svarende til målbeskrivelsen) Kan diagnosticeresygdomme i oesophagus/tarm, abdominale organer, peritoneum og retroperitoneum ved konventionel radiografi og/eller snitbilleddiagnostik Perforation, abnorm luftfordeling, ileus, intestinal pneumatose, malrotation, volvolus Infektiøse / inflammatoriske lidelser i tarm, samt divertikler Fistler Infektiøse / inflammatoriske lidelser i abdomi kursus Læringsmetoder (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) Seneste tidspunkt for kompetencegodkendelse. 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. NBG THG Horsens 4. ansæt. Neurorad. 5. ansæt. Skejby 19

20 nale organer Fremmedlegemer og abnorme forkalkninger Postoperative komplikationer Traumatiske læsioner Tumorer i lever, galdeveje, pancreas, milt, binyrer, oesophagus, ventrikel, tarm, herunder forhold af betydning for stadieinddeling Galdesten ved MRCP Tumorer ved MRCP Kan udføre ultralydsundersøgelse af abdomen samt udføre ultralydsvejledt intervention Kan anvende differentierede CT protokoller tilpasset sygdommene Har kendskab til CT af colon Kan diagnosticere de almindeligste medicinske og kirurgiske lidelser i abdomen Kan foretage ultralydsvejledt punktur/drænage af absces og ansamling Kan foretage ultralydsvejledt biopsi af tumor Kan redegøre for forskellige punkturteknikker Kan udføre undersøgelse af store centrale 20

21 Kan vurdere gennemlysningsundersøgelser af mavetarmkanal og andre hulrum, samt i mindre grad udføre dem kar Kan udføre og vurdere konventionel kontrastundersøgelse af for eksempel oesophagus, ventrikel, tyndtarm, colon, stomi, ileoreservoir og fistulografi CHECKLISTE Medicinsk ekspert Urogenital radiologi Målnummer og Konkretisering af mål kompetencemål (svarende til målbeskrivelsen) Kan diagnosticere sygdomme i nyrer, urinveje og genitaler med konventionel radiografi og/eller snitbilleddiagnostik Hydronefrose, sten, papillomer, abscesser, inflammation og medicinske nyresygdomme Tumorer i nyrer, blære og retroperitoneum inklusiv afgrænsning og spredning Traumer i nyrer og retroperitoneum, samt uroplani Tumorer i ovarier, uterus, testes Kan anvende differentierede CT protokoller tilpasset sygdommene kursus Læringsmetoder (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) Seneste tidspunkt for kompetencegodkendelse. 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. NBG THG Horsens 4. ansæt. Neurorad. 5. ansæt. Skejby 21

22 Kan udføre ultralydsundersøgelse af nyrer, urinveje, genitalia interna og scrotum, samt udføre ultralydsvejledt intervention Kan udføre og vurdere gennemlysningsundersøgelser af urinveje Kan diagnosticere de almindeligste lidelser i urinveje, genitalia interna og scrotum Kan foretage punktur / drænage af absces og ansamling Kan foretage biopsi af tumorer i retroperitoneum Kan udføre og vurdere for eksempel pyelografi eller HSG Mesterlære i Klinikken CHECKLISTE Medicinsk ekspert Muskuloskeletal radiologi Målnummer og Konkretisering af mål kompetencemål (svarende til målbeskrivelsen) Kan diagnosticere sygdomme i skelettet ved konventionel radiografi Frakturer og luksationer Forskellige former for degenerative aksiale forandringer Perifere atropatier, forskellige former for artrit og artrose Osteoporose og osteomalaci Epifysiolyse, kongenit Kursus Læringsmetoder (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) Seneste tidspunkt for kompetencegodkendelse. 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. NBG THG Horsens 4. ansæt. Neurorad. 5. ansæt. Skejby 22

23 Kan diagnosticere sygdomme i skelettet ved konventionel radiografi og/eller snitbilleddiagnostik Kan udføre ultralydsundersøgelse af bevægapparatet samt udføre ultralydsvejledt intervention hofteluksation, Calve Perthe hos børn Scoliose og kyfose, herunder udmåling Infektiøse lidelser herunder osteomyelit, septisk atrit eller spondylit, inklusiv sekvesterdannelse og fistulering. Primær knogletumor og differentiere mellem benign og malign tumor Metastaser og hæmatologiske lidelser Spondylartropatier i aksiale og perifere skelet Osteonekroser, knogleinfarkt og osteokondrit Intraartikulære lidelser i store led (specielt skulder, hofte, knæ og ankelled) Ledansamling i hofte og knæled Tendinoser og ruptur af større sener Kan vurdere fokale bløddelsforandringer og diagnosticere oplagte benigne processer/ansamlinger Kan aspirere ansamling Kursus kursus 23

24 CHECKLISTE Medicinsk ekspert Neuroradiologi Målnummer og Konkretisering af mål kompetencemål (svarende til målbeskrivelsen) Kan diagnosticere sygdomme i kranie, cerebrum og ansigtsskelet med konventionel og/eller snitbilleddiagnostik Kan diagnosticere sygdomme i columna og spinalkanal med konventionel radiografi og snitbillede diagnostik Infarkt, aneurisme Tumor, metastaser, carcinomatose Hydrocephalus Dissemineret sclerose og absces Intra og ekstracerebrale blødninger Kranium, cerebrum og ansigtsskelet ved traumer Kender udredning for cerebrale og spinale misdannelser (Dandy Walker, Arnold Chiari 1 og 2, myelomeningocele) Degenerative og inflammatoriske lidelser i columna totalis, herunder diskusprotrusion, anulusruptur og prolaps Destruktive processer i columna (metastaser og infektion) Intraspinale og pa Kursus Kursus Læringsmetoder (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) Seneste tidspunkt for kompetencegodkendelse. 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. NBG THG Horsens 4. ansæt. Neurorad. 5. ansæt. Skejby 24

25 Kan diagnosticere sygdomme i halskar og cerebrale kar ved angiografi Bihuler, spytkirtler, tænder, kæber: Kan diagnosticere de almindeligste sygdomme i bihuler, spytkirtler, tænder og kæber ved konventionel radiografi og / eller snitbilleddiagnostik eller ultralyd Hals og pharynx: Kan diagnosticere sygdomme i hals og pharynx med ultralyd og/eller snitbilleddiagnostik raspinale sygdomme (infektion, inflammation, neoplasi) Traumer (frakturer, ligamentlæsioner, discuslæsioner og epidurale ansamlinger) Aneurismer og AV malformationer Arteriel trombose, sinus trombose Halskardissektion Sinuit Spytsten Tumor Rodopklaring Absces Tumor Lymfeknuder Kursus Kursus Kursus 25

26 CHECKLISTE Medicinsk ekspert Mamma radiologi Målnummer og Konkretisering af mål kompetencemål (svarende til målbeskrivelsen) Kan diagnosticere sygdomme i mammae ved klinisk mammografi Kan udføre ultralydsundersøgelse af mammae og udføre ultralydsvejledt intervention Kendskab til organiseret mammogra Diagnosticere oplagt benigne og maligne tumorer i mammae Kende mammaes fysiologiske ændringer og betydning for diagnostikken Kendskab til Danish Breast Cancer Cooperative Group s (DBCG) retningslinjer vedr. diagnostik Kendskab til diagnostiske strategier indenfor det integrerede diagnostiske system Kan udføre ultralydskanning af mammae Kan udføre cystepunktur og biopsi af tumor Kan udføre punktur / drænage af mamma absces. Redegøre for forskellen på screeningsmammo kursus Kursus Læringsmetoder (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) Seneste tidspunkt for kompetencegodkendelse. 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. NBG THG Horsens 4. ansæt. Neurorad. 5. ansæt. Skejby 26

27 fiscreening Kendskab til diagnosticering af sygdomme i mammae med MR skanning grafi og klinisk mammografi Kendskab til målgruppen og baggrunden for mammografiscreening, herunder fordele og ulemper ved screening Kendskab til principperne for kvalitetssikring; herunder kendskab til Kliniske retningslinjer for mammografiscreening i Danmark Redegøre for forskellen på screeningsmammografi og klinisk mammografi Kendskab til målgruppen og baggrunden for mammografiscreening, herunder fordele og ulemper ved screening Kendskab til principperne for kvalitetssikring; herunder kendskab til Kliniske retningslinjer for mammografiscreening i Danmark Kursus Mesterlære CHECKLISTE Medicinsk ekspert Pædiatrisk radiologi Målnummer og Konkretisering af mål Læringsmetoder Kompetencevurde Seneste tidspunkt for kompetencegodkendelse. 27

28 kompetencemål (svarende til målbeskrivelsen) Kan diagnosticere sygdomme i thorax hos spædbørn og småbørn med konventionel og /eller snitbilleddiagnostik Kan diagnosticere sygdomme i abdomen hos børn med konventionel og/eller snitbilleddiagnostik Kan diagnosticere og i samarbejde med speciallæge udføre gennemlysningsundersøgelse af abdomen hos børn Sygdomme som hos voksne, men især RDS Kongenitte misdannelser Oesofagus atresi Diafragmahernie Rumopfyldende processer i mediastinum Hydrothorax Vurdere placering af trachealtube, katetre og dræn i det neonatale thorax Sygdomme som hos voksne, men især Ileus (høj og lav) Nekrotiserende enterocolitis (NEC) Fri luft Malrotation Intestinal obstruktion, inflammatorisk tarmlidelse Mb. Hirschsprung Invagination Kan redegøre for kontraindikationer for radiologisk reposition af inva (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Kursus Kursus ringsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) 1. ansæt. NBG 2. ansæt. THG 3. ansæt. Horsens 4. ansæt. Neurorad. 5. ansæt. Skejby 28

29 Kan udføre ultralydsundersøgelse af abdomen hos børn Kan diagnosticere sygdomme i bevægapparatet hos børn gination Sygdomme som hos voksne, men især Kan diagnosticere pylorusstenose Kan vurdere abdominalorganer i forskellige aldersgrupper Sygdomme som hos voksne, men især Rakitis Herudover Redegøre for udredning af skeletdysplasi Knoglealderbestemmelse Kendskab til de almindeligste kraniemisdannelser Kan redegøre for udredning af battered child Kan i samarbejde med speciallæge diagnosticere karakteristiske forandringer ved battered child Kursus CHECKLISTE Medicinsk ekspert Kardiagnostik og interventionel radiologi Målnummer og Konkretisering af mål Læringsmetoder Kompetencevurde Seneste tidspunkt for kompetencegodkendelse. 29

30 kompetencemål (svarende til målbeskrivelsen) Kan diagnosticere almindeligste sygdomme i centrale og perifere kar med ultralyd og/eller snitbilleddiagnostik Dyb venetrombose i over og underekstremitet Okklusion, aneurisme, ruptur, og dissektion af aorta thoracalis, aorta abdominalis, samt iliacakar Blødninger fra de centrale og perifere arterier (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Kursus ringsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) 1. ansæt. NBG 2. ansæt. THG 3. ansæt. Horsens 4. ansæt. Neurorad. 5. ansæt. Skejby Kan udføre ultralydsundersøgelse af vener i underekstremiteter Kan udføre phlebografi Kendskab til basale vaskulære og nonvaskulære invasive procedurer Blødninger forårsaget af traumer Kan udføre og diagnosticere dyb venetrombose i underekstremitet Kan udføre phlebografi via centralt venekateter eller Port a cath Angive indikationer for arterio grafi, PTA, stent behandling Angive indikationer for PTC Kursus 30

31 Kendskab til emboliseringsteknik samt endovaskulær behandling af aorta Redegøre for komplikationer til arteriografi Kendskab til afdelingens instruks for efterbehandling og observation af patienter efter arteriografi og PTC CHECKLISTE Medicinsk ekspert Onkologisk radiologi Målnummer og Konkretisering af mål kompetencemål (svarende til målbeskrivelsen) Kan diagnosticere og monitorere cancersygdomme. Kan diagnosticere tumor og anvende principperne for stadieinddeling ved TNM systemet ved given malign lidelse Kan vurdere behandlingsrespons i henhold til RECIST kriterier Kan diagnosticere recidiv af en tumor Kan diagnosticere postterapeutiske lidelser Kendskab til principperne for stråleterapi Kursus Læringsmetoder (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) Seneste tidspunkt for kompetencegodkendelse. 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. NBG THG Horsens 4. ansæt. Neurorad. 5. ansæt. Skejby 31

32 skanninger CHECKLISTE Kommunikator Målnummer og kompetencemål (svarende til målbeskrivelsen) Kan kommunikere med patienter, kolleger samt øvrige samarbejdspartnere mundtligt og skriftligt Konkretisering af mål Kan samtale med patienter i forståeligt sprog, også i situationer med alvorlige diagnostiske fund Kan informere patienter om risici ved en aktuel billeddiagnostisk undersøgelse og sikre forståelse Kan kommunikere skriftligt og mundtligt med personer som indgår i tværfaglige teams Kan beherske røntgenkonferencen som kommunikationsform Kan skriftligt og mundtligt formulere klart, kort og fuldstændigt svar med eventuelle differentialdiagnoser og anbefalinger Læringsmetoder (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) Seneste tidspunkt for kompetencegodkendelse. 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. NBG THG Horsens 4. ansæt. Neurorad. 5. ansæt. Skejby 32

33 Kan vurdere om et svar skal formidles akut eller elektivt. Kan udarbejde en skriftlig information om en procedure til samarbejdspartnere eller patienter CHECKLISTE Samarbejder Målnummer og kompetencemål (svarende til målbeskrivelsen) Kan etablere og udvikle samarbejdsrelationer Konkretisering af mål Kan indgå i det lægefaglige og tværfaglige samarbejde for at opnå optimal radiologisk service Kan vurdere og prioritere valg af samarbejdspartnere i forhold til den aktuelle opgave Kan vejlede og supervisere radiograf i forbindelse med undersøgelse og ved interventionsprocedure Kan foretage en relevant visitation af elektive og akutte undersøgelser Mesterlære Klinisk arbejde Tværfagligt kursus Læringsmetoder (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) 360 graders evaluering Seneste tidspunkt for kompetencegodkendelse. 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. NBG THG Horsens 4. ansæt. Neurorad. 5. ansæt. Skejby 33

34 både i dagtid og i vagt Kan planlægge og tage ansvar for prioriteringen til afvikling af undersøgelser i vagten CHECKLISTE Leder/administrator Målnummer og kompetencemål (svarende til målbeskrivelsen) Kan identificere lægelige, ledelsesmæssige og administrative opgaver Kan påtage sig opgaver af administrativ og ledelsesmæssig karakter Konkretisering af mål Kan varetage arbejdstilrettelæggelse, herunder arbejdsfordeling og vagtplanlægning samt coaching af vagthold (vejlede, styre og sikre samarbejdet) samt foretage en prioritering af ressourceforbrug Kender Sundhedsstyrelsens registrering af røntgenundersøgelser, SKSklassifikation og har kendskab til principper for honorering af røntgenundersøgelser i det offentlige System Kan redegøre for regler for information om mulig risiko ved udførelse af Teoretisk kursus Klinisk arbejde Læringsmetoder (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) Seneste tidspunkt for kompetencegodkendelse. 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. NBG THG Horsens 4. ansæt. Neurorad. 5. ansæt. Skejby 34

Logbog Hoveduddannelsen. Diagnostisk Radiologi

Logbog Hoveduddannelsen. Diagnostisk Radiologi Logbog Hoveduddannelsen Diagnostisk Radiologi Dansk Radiologisk Selskab oktober 2009 1 Medicinsk ekspert 1. Fysik og teknik 1.1 Strålefysik: Røntgenstrålings frembringelse Kan redegøre for væsentlige begreber

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aarhus Universitetshospital (Skejby THG Neuroradiologisk NBG) og Regionshospitalet Randers Målbeskrivelse 2009 Godkendt den 5. februar 2014 af

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aarhus Universitetshospital (NBG THG Neuroradiologisk Skejby) og Hospitalsenheden Midt (Silkeborg) Målbeskrivelse 2009 Godkendt den 5. februar

Læs mere

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi Uddannelsesprogram For hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aarhus Universitetshospital (Skejby NBG THG Neuroradiologisk) og Hospitalsenheden Midt (Viborg) Målbeskrivelse Godkendt den 5. februar 2014

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aarhus Universitetshospital (Skejby Neuroradiologisk THG NBG) og Hospitalsenheden Vest (Holstebro) Målbeskrivelse Godkendt 5. februar 2014 af

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aarhus Universitetshospital (NBG THG Neuroradiologisk Skejby) og Hospitalsenheden Midt (Viborg) Målbeskrivelse 2009 Godkendt den 5. februar 2014

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aarhus Universitetshospital (Skejby Neuroradiologisk THG NBG) og Hospitalsenheden Vest (Herning) Målbeskrivelse 2009 Godkendt den 5. februar

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aarhus Universitetshospital (NBG Skejby Neuroradiologisk THG) og Hospitalsenheden Vest (Herning) Målbeskrivelse 2009 Godkendt den 5. februar

Læs mere

Introduktionsuddannelsen

Introduktionsuddannelsen Logbog Introduktionsuddannelsen Diagnostisk Radiologi Printervenlig udgave udarbejdet af Elisabeth Albrecht-Beste Formand for DRS Koordinerende Uddannelsesråd eab@dadlnet.dk yderligere oplysninger om logbogen

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aarhus Universitetshospital (Skejby Neuroradiologisk THG NBG) og Hospitalsenheden Midt (Viborg) Målbeskrivelse Godkendt den 5. februar 2014 af

Læs mere

Kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Røntgen og Skanning AUH

Kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Røntgen og Skanning AUH Kompetenceudvikling og Røntgen og Skanning AUH Dokument dato: 27. januar 2017 Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes, er anført i målbeskrivelsen. Pga. længerevarende udflytningsproces af Røntgen

Læs mere

Uddannelsesprogram For hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aalborg Randers Aalborg

Uddannelsesprogram For hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aalborg Randers Aalborg Uddannelsesprogram For hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aalborg Randers Aalborg Målbeskrivelse 2009 Godkendt den 5. februar 2014 af DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Målbeskrivelse for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi

Målbeskrivelse for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Målbeskrivelse for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Dansk Radiologisk Selskab Oktober 2009 1 Målbeskrivelse for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Redaktion: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelse. Region Syd. Radiologi. Radiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, OUH

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelse. Region Syd. Radiologi. Radiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, OUH Uddannelsesprogram Hoveduddannelse Region Syd Radiologi Radiologisk fdeling, Odense Universitetshospital, OUH Radiologisk fdeling, Odense Universitetshospital, Svendborg Radiologisk fdeling, SVS Esbjerg

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Ansættelsesstedet generelt Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus er et kræftsygehus, men med indtag af akutte patienter her iblandt medicinske og kardiologiske

Læs mere

Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aalborg Vendsyssel Aalborg

Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aalborg Vendsyssel Aalborg Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aalborg Vendsyssel Aalborg Målbeskrivelse 2009 Godkendt den 5. februar 2014 af DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Side 1 af 8 Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Radiologisk afdeling, Herlev Hospital Region Hovedstaden Udfærdiget 2010 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

Uddannelsesprogram. For introduktionsstilling i. Diagnostisk Radiologi. Radiologisk afdeling, Diagnostisk Center Regionshospitalet Silkeborg

Uddannelsesprogram. For introduktionsstilling i. Diagnostisk Radiologi. Radiologisk afdeling, Diagnostisk Center Regionshospitalet Silkeborg Uddannelsesprogram For introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi afdeling, Diagnostisk Center Regionshospitalet Silkeborg Målbeskrivelse 2009 Godkendt 12.maj 2016 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Uddannelsesprogram. For introduktionsstilling i. Radiologi. Røntgen og Skanning, Århus Universitetshospital

Uddannelsesprogram. For introduktionsstilling i. Radiologi. Røntgen og Skanning, Århus Universitetshospital Uddannelsesprogram For introduktionsstilling i Radiologi Røntgen og Skanning, Århus Universitetshospital Målbeskrivelse 2016 Godkendt 10. oktober 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Diagnostisk Radiologi Hoveduddannelsen

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Diagnostisk Radiologi Hoveduddannelsen Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Diagnostisk Radiologi Hoveduddannelsen Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab Maj 2014 2 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i radiologi, hoveduddannelsen Redaktion

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved. Gentofte Hospital. Region Hovedstaden

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved. Gentofte Hospital. Region Hovedstaden Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Gentofte Hospital Region Hovedstaden 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet i diagnostisk radiologi,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst For stillingen Radiologisk Afdeling, Holbæk Sygehus og Radiologisk Klinik, Rigshospitalet Hoveduddannelseslæge: Stillingsnummer:

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Radiologi. Regionshospital Nordjylland, Billeddiagnostisk afsnit, Hjørring. April 2016 målbeskrivelsen

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Radiologi. Regionshospital Nordjylland, Billeddiagnostisk afsnit, Hjørring. April 2016 målbeskrivelsen Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Radiologi Regionshospital Nordjylland, Billeddiagnostisk afsnit, Hjørring April 2016 målbeskrivelsen Godkendt den 22. november 2016 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002325 Afdelingsnavn Fælles AkutModtagelse (FAM) Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin Uddannelsesprogram Region Syddanmark Almen medicin H-stilling i almen medicin - LOKALT UDDANNELSESPROGRAM for Parenkym kirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus (SVS) Juli 2015 Herværende lokale uddannelsesprogram

Læs mere

Oversigt over undersøgelser på røntgenafdelingerne ved Sygehus Lillebælt: Kolding, Fredericia, Vejle, Give og Middelfart

Oversigt over undersøgelser på røntgenafdelingerne ved Sygehus Lillebælt: Kolding, Fredericia, Vejle, Give og Middelfart Side 1 af 5 Sygehus Lillebælt - Røntgen, VGMFS - 2.00 Kerneprocesser - 2.04 Forberedelse og efterbehandling af patienter til radiologi Røntgen, VGMFS Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Oversigt

Læs mere

Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i Radiologi

Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i Radiologi Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i Radiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab April 2016 Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i radiologi Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Radiologi. Billeddiagnostisk afdeling, Regionshospitalet Randers Målbeskrivelsen April 2016

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Radiologi. Billeddiagnostisk afdeling, Regionshospitalet Randers Målbeskrivelsen April 2016 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Radiologi Billeddiagnostisk afdeling, Regionshospitalet Randers Målbeskrivelsen April 2016 Godkendt den 15.12.2016 i DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002198 Afdelingsnavn Urologisk Afdeling Hospitalsnavn Skejby Besøgsdato 23-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Arbejdsmedicin. Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2014

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Arbejdsmedicin. Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2014 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Arbejdsmedicin Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2014 Godkendt den 01. oktober 2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002306 Afdelingsnavn Øjenafdelingen Hospitalsnavn Roskilde Sygehus Besøgsdato 13-05-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

Oto-rhino-laryngologi

Oto-rhino-laryngologi Juli 2008 Oto-rhino-laryngologi Faget omfatter: Forebyggelse, diagnostik, behandling og kontrol af kirurgiske og medicinske sygdomme samt traumer i områderne: ører, næse, bihuler, mundhule, spytkirtler,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Diagnostisk Radiologi. Billeddiagnostisk afdeling, Regionshospitalet Randers målbeskrivelsen

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Diagnostisk Radiologi. Billeddiagnostisk afdeling, Regionshospitalet Randers målbeskrivelsen Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Billeddiagnostisk afdeling, Regionshospitalet Randers 2009 målbeskrivelsen Godkendt den 28. august 2014 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Næstved 1år/Rigshospitalet 2 år/slagelse 1 år

Næstved 1år/Rigshospitalet 2 år/slagelse 1 år Uddannelsesprogram for hoveduddannelsesstilling i Diagnostisk Radiologi ved Røntgenafdelingen Næstved Sygehus og Radiologisk Klinik Rigshospitalet og Radiologisk Afdeling Slagelse Sygehus Næstved 1år/Rigshospitalet

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for tidlig hoveduddannelse i

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Uddannelsesprogram. for Introduktionsstilling i. Karkirurgi. Hjerte- lunge -karkirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. for Introduktionsstilling i. Karkirurgi. Hjerte- lunge -karkirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Karkirurgi Hjerte- lunge -karkirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 13. maj 2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002338 Afdelingsnavn Geriatrisk Klinik, COM,SHS Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 06-06-2016

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst forløb 6, efterår 2012 på Bispebjerg 12 mdr Gentofte 12 mdr Herlev 24 mdr Hoveduddannelseslæge: Stillingsnummer: Ansættelsesperioder:

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Diagnostisk Radiologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Diagnostisk Radiologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Diagnostisk Radiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Radiologisk Selskab Januar 2004 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...4 Organisation af specialet:... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

Specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet

Specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet Specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet Vejledning [Forside] [Bund] [Næste side] [Forrige side] [Indhold] Diagnostisk radiologi Beskrivelse Specialet diagnostisk radiologi

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001825 Afdelingsnavn Endokrinologisk afd. M Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen Side 1 af 12 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst For stillingen Hvidovre Hospital, Røntgenafdelingen, 1 år Glostrup Hospital, Røntgenafdelingen 1 år Herlev Hospital,

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 INDHOLD VEJLE SYGEHUS S.2 KOLDING SYGEHUS S.6 FREDERICIA SYGEHUS S.9 Klinisk basisuddannelse på Vejle Sygehus Vejle Sygehus svarer på 22 spørgsmål om KBU 1. Hvilke uddannelsesforløb

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00002159 Afdelingsnavn Anæstesiologisk-intensiv afdeling I - afsnit YK Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig,

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Mammaradiologi

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Mammaradiologi Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Mammaradiologi Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling og aktuelle

Læs mere

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Fokuserede ophold Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse (revideret 29.04.2004) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002394 Afdelingsnavn NAE Klin. Onkologi - Overafdeling Hospitalsnavn Næstved sygehus Besøgsdato

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus www.dagensmedicin.dk/karriere/kbu-guiden/vejle-sygehus

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Urologi. Faglig profil Urologi

Urologi. Faglig profil Urologi Urologi Under det urologiske speciale varetages udredning, behandling, kontrol og forebyggelse vedrørende medfødte og erhvervede sygdomme og skader i nyrer, urinveje og (mandlige) kønsorganer. Behandling

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern medicin Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 07.01.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Klinisk Basisuddannelse

Klinisk Basisuddannelse Klinisk Basisuddannelse på Akutafdelingen Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Akutafdelingen Kære kommende KBU er I denne Kære folder kommende kan du læse KBU er om, hvad Akutafdelingen i

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i Diagnostisk Radiologi

Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i Diagnostisk Radiologi beskrivelse for introduktionsuddannelsen i Diagnostisk Radiologi Dansk Radiologisk Selskab Sundhedsstyrelsen Februar 2009 1 beskrivelse for introduktionsuddannelsen i diagnostisk radiologi Redaktion Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Helsingør Hospital Reumatologisk

Læs mere

X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert. X Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder

X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert. X Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000974 Afdelingsnavn Medicinsk overafdeling Hospitalsnavn Hospitalsenheden Horsens Besøgsdato 20-09-2016 Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig

Læs mere

Karkirurgisk Afdeling T4 Århus Universitetshospital, Skejby

Karkirurgisk Afdeling T4 Århus Universitetshospital, Skejby Karkirurgisk Afdeling T4 Århus Universitetshospital, Skejby Beskrivelse af faget Karkirurgi omfatter forebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden for hjernen

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Gastrointestinal endoskopi Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling

Læs mere