LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007"

Transkript

1 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) offentliggjorde i dag selskabets halvårsrapport for første halvår af Resultaterne er som følger: Første halvår Første halvår DKK mio. DKK mio. EUR mio. EUR mio. Nettoomsætning 7,0 2,2 0,9 0,3 Driftsunderskud (92,5) (64,0) (12,4) (8,6) Finansielle poster, netto 6,8 (0,02) 0,9 (0,0) Nettounderskud (85,7) (64,1) (11,5) (8,6) Nettounderskud pr. aktie (i DKK / EUR) (2,81) * (14,46) (0,38) * (1,94) * Tallene for 2006 er angivet før udstedelse af fondsaktier i forholdet 1:3 i juli Pr. 30. juni 2007 havde LifeCycle Pharma likvide beholdninger på DKK 417,1 mio. (ca. EUR 56,1 mio.), hvilket er DKK 47,6 mio. (ca. EUR 6,4 mio.) mindre end ved udgangen af Væsentlige begivenheder i første halvår af 2007 I andet kvartal af 2007 fortsatte LifeCycle Pharma den positive udvikling fra første kvartal, der omfattede positive fase I data for LCP-AtorFen og offentliggørelse af, at LCP-FenoChol ikke ville blive gjort til genstand for en såkaldt 30 måneders udsættelse i henhold til den amerikanske Hatch-Waxman lovgivning. I andet kvartal af 2007 opnåede LifeCycle Pharma følgende væsentlige forretnings- og forskningsmæssige milepæle: Side 1 af 6

2 Den 1. maj 2007 underskrev LifeCycle Pharma en eksklusiv licensaftale med Sciele Pharma, Inc. om at markedsføre fenofibrat i USA, Canada og Mexico til behandling af hyperlipidæmi og forhøjet niveau af triglycerid. I henhold til aftalen modtog LifeCycle Pharma en initialbetaling på USD 5 mio. og vil være berettiget til milepælsbetalinger på op til USD 12 mio. ved FDA godkendelse og opnåelse af visse salgsmål, samt trinvist stigende royaltyprocenter i størrelsesordenen fra midt-tierne til slut-tierne ved salg af produktet. Samtidig indgik Sciele Pharma også et teknologisamarbejde med LifeCycle Pharma om at anvende LifeCycle Pharmas MeltDose teknologi til livscyklus-administration af et af Scieles markedsførte produkter. I henhold til denne aftale vil LifeCycle Pharma være ansvarlig for udviklingen af produktet og vil til gengæld være berettiget til betalinger for forskning og udvikling, betalinger ved opnåelse af milepæle i udviklingen samt medium ét-cifrede royaltybetalinger ved salg af produktet. LifeCycle Pharma fik udstedt et amerikansk patent på sin MeltDose teknologi. Positive resultater fra selskabets fase I kliniske studie af LCP-Tacro, en rettighedsbeskyttet tacrolimustablet til indtagelse én gang dagligt til forhindring af organafstødelse i transplanterede personer. Aftale med FDA om protokollen for det første fase II kliniske studie med LCP-Tacro i nyretransplanterede personer. Efterfølgende begivenheder I august 2007 opnåede LifeCycle Pharma US FDA godkendelse for sin nye formulering af fenofibrat i doser på 120 mg. og 40 mg. til behandling af hyperlipidæmi og hypertriglyceridæmi. Dette fenofibratprodukt anvender LifeCycle Pharmas MeltDose teknologi, der er udviklet til at sikre forbedret absorption og større biotilgængelighed for visse produkter til oral indtagelse. FDA godkendelsen udløser en milepælsbetaling til LifeCycle Pharma på USD 4 mio., der sammen med initialbetalingen på USD 5 mio. modtaget ved indgåelse af licensaftalen med Sciele Pharma, vil blive indregnet som nettoomsætning i tredje kvartal af Side 2 af 6

3 Den 12. juli 2007 offentliggjorte LifeCycle Pharma at selskabet vil igangsætte et amerikansk klinisk fase II studie med LCP-AtorFen, en fastdosis-kombination af atorvastatin og fenofibrat, til behandling af forhøjet kolesterol. LCP-AtorFen vil være en effektiv og sikker behandling af forhøjet kolesterol, og vil påvirke all de tre primære kardiovaskulære risikofaktorer: lavdensitetlipoprotein kolesterol (LDL-C), højdensitet lipoprotein kolesterol (HDL-C) og triglycerider (TG). Forventninger til 2007 LifeCycle Pharmas forventninger til 2007 er uændrede i forhold til de forventninger, der fremgik af selskabets årsrapport for 2006, dateret den 5. marts I 2007 vil LifeCycle Pharma fortsætte med at videreudvikle selskabets seks navngivne produktkandidater og vil løbende undersøge nye lovende produktkandidater med henblik på eventuel tilføjelse til vores hurtigt voksende produktportefølje. Den 1. maj 2007 indgik LifeCycle Pharma en samarbejdsaftale med amerikanske Sciele Pharma, Inc. om at markedsføre LCP-FenoChol på det amerikanske marked. I august 2007 blev dette produkt godkendt af FDA til introduktion på det amerikanske marked. Sciele Pharma forventer at lancere produktet i slutningen af I juni 2007 offentliggjorde LifeCycle Pharma endvidere positive kliniske fase I data fra selskabets LCP-Tacro program og dets planer for igangsættelse af to fase II kliniske studier med LCP-Tacro til forhindring af organafstødelse i nyre- og levertransplanterede personer. Fase II studiet i nyretransplanterede personer er igangsat og fase II studiet i levertransplanterede personer forventes at starte senere i Selskabet forventer også at igangsætte kliniske studier med LCP-Tacro i patienter med autoimmune sygdomme. I juli 2007 har selskabet endvidere offentliggjort dets planer for igangsættelse af et fase II klinisk studie med LCP-AtorFen til behandling af patienter med forhøjet kolesterol. Endelig forventer selskabet at udvide sin eksisterende produktportefølje med ét navngivent produkt indenfor organtransplantation ved at videreføre en af vores interne prækliniske produktkandidater til kliniske undersøgelser i Side 3 af 6

4 Da de udvidede regulatoriske og kliniske udviklingsaktiviteter, herunder igangsættelsen af tre kliniske fase II studier i andet halvår af 2007, vil medføre højere omkostninger, forventes LifeCycle Pharmas driftsomkostninger at blive væsentligt større i 2007 end i Som offentliggjort i årsrapporten for 2006 forventer LifeCycle Pharma et driftsunderskud i 2007 på DKK mio. sammenlignet med DKK 149 mio. i Under de ovenfor beskrevne forudsætninger forventes nettoresultatet for 2007 at blive et underskud på DKK mio. i forhold til et nettounderskud på DKK 148 mio. i Selskabets likvide beholdninger ved udgangen af 2007 forventes at ligge i niveauet DKK mio. Disse forventninger kan ændre sig, afhængig af timingen og variationen af de kliniske aktiviteter samt de afledte omkostninger heraf og valutakursudsving. Forventningerne forudsætter endvidere at der ikke indgås yderligere udlicenseringsaftaler i løbet af 2007, som kan få væsentlig indvirkning på resultaterne. Telefonkonference Ledelsen i LifeCycle Pharma vil afholde en telefonkonference for at gennemgå selskabets resultater for første halvår af 2007, Onsdag den 22. august 2007 kl CET (14.00 GMT / 9.00 EST) Telefonkonferencen vil blive afholdt på engelsk og opkaldsnumre er som følger Deltagere i Danmark: Deltagere udenfor Danmark: Spørg efter LifeCycle Pharma telefonkonferencen. Side 4 af 6

5 Tildeling af warrants Bestyrelsen har i dag også besluttet at tildele warrants (aktietegningsoptioner) til nye medarbejdere i selskabet samt i selskabets datterselskab. Ingen medlemmer af direktionen blev tildelt warrants. Ud af de warrants er warrants tildelt ledende medarbejdere og warrants tildelt andre medarbejdere. Hver warrant giver ret til at tegne én aktie af nominelt kr. 1 i selskabet mod kontant indskud der svarer til lukkekursen på selskabets aktier på OMX Den Nordiske Børs den 22. august 2007, for at sikre at udnyttelseskursen reflekterer markedskursen pr. aktie efter offentliggørelse af halvårsrapporten for første halvår af Markedsværdien af warrantprogrammet kan ved anvendelse af Black-Scholes formlen beregnes til kr. 17,23 pr. warrant baseret på en udnyttelseskurs på DKK 51,50, svarende til lukkekursen på selskabets aktier på OMX Den Nordiske Børs den 21. august 2007, en rentesats på 4,57% og en volatilitet af LifeCycle Pharmas aktier fastsat til 35%. Udstedelsen har til formål at motivere modtagerne til at arbejde for en positiv udvikling af selskabet og dermed en øget markedspris for selskabets aktier. De udstedte warrants optjenes med 1/48 pr. måneds ansættelse/tilknytning fra tildelingstidspunktet. Udnyttelsesperioderne er fastlagt til 21 dage efter offentliggørelse af selskabets årsregnskabsmeddelelser hhv. halvårsrapporter. Første udnyttelsesperiode er 21 dage efter offentliggørelse af halvårsrapporten for første halvår af 2008 og sidste udnyttelsesperiode er 21 dage efter offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for Warranttildelingen gennemføres ved bestyrelsens delvise udnyttelse af bemyndigelse i vedtægternes 8, hvorefter bestyrelsen indtil 23. april 2012 er bemyndiget til at udstede, ad én eller flere gange, op til warrants, der hver giver ret til tegning af én aktie af nominelt kr. 1 i LifeCycle Pharma uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Efter udstedelse af de warrants resterer der warrants, som kan tildeles under denne bemyndigelse og det samlede antal warrants som selskabet har udstedt udgør warrants. Side 5 af 6

6 For yderligere oplysninger, kontakt venligst: LifeCycle Pharma A/S Michael Wolff Jensen Finansdirektør Tel Mob oo0oo--- Om LifeCycle Pharma A/S: LifeCycle Pharma har hovedkontor i Hørsholm og er et farmaceutisk selskab under udvikling med en helstøbt, fremskreden produktportefølje inden for sygdomsområderne kolesterolregulering, hypertension, organtransplantation og autoimmune sygdomme. LifeCycle Pharmas patentbeskyttede teknologiplatform, MeltDose teknologien muliggør lavere dosering, reducerede bivirkninger, forbedret sikkerhed og patientefterlevelse, samt forkortet udviklingstid og lavere udviklingsomkostninger. LifeCycle Pharma er noteret på OMX Den Nordiske Børs under handelssymbolet (LCP). Se for yderligere information om LifeCycle Pharma A/S. Side 6 af 6

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 Fondsbørsmeddelse nr. 6/2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECYCLE PHARMA A/S LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) ( Selskabet ) afholder

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010 Væsentlig reduktion i driftsunderskud på DKK 73 i de første ni måneder af 2010 sammenlignet med DKK 361 i 2009 Facilitetens dagsværdi reduceret med DKK 130 ; forventet salg rykket til 2011, hvilket påvirker

Læs mere

Improving treatments Improving lives

Improving treatments Improving lives 2008 LifecyCle Pharma A/S å r s r a p p o r t Improving treatments Improving lives Om LifeCycle Pharma A/S (LCP) LCP er en specialiseret farmaceutisk virksomhed med hovedkontor i Hørsholm, Danmark, og

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 The Orphan Oncology Innovator DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 Aktieselskab med en selskabskapital på EUR 7.872.661 Hovedkontor: 49 Boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris 410 910 095 RCS Paris

Læs mere

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 23 / 2015 Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Licensindtægter for Lyxumia på 6,3 mio. kr., hvilket

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

fra videnskab til medicin

fra videnskab til medicin Årsrapport 2010 fra videnskab til medicin Om Genmab Genmab er et førende internationalt bioteknologisk selskab, der er dedikeret til at udvikle fuldt humane antistofbehandlinger til potentiel behandling

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS.

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS. Til Nasdaq OMX Copenhagen Meddelelse nr. 30/ Regnskabsmeddelelse for de første 6 måneder af Resumé: Sammenlægningen af og Affitech Research AS blev afsluttet efter planen den 5. maj. For de første 6 måneder

Læs mere

Af fitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S

Af fitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 53 83 72) Rettet Udbud af 167.842.589 stk. Nye Aktier à nom. DKK 0,50 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med optagelse til handel og

Læs mere

En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme. Årsrapport 2004

En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme. Årsrapport 2004 En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme Årsrapport 2004 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Kort om NeuroSearch 3 2004 - Et år med vigtige fremskridt 5 Udviklings- og forskningsprogrammer

Læs mere

Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S

Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S Affitech A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 53 83 72) Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S af

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease Børsprospekt 29 H+H International A/S build with ease H+H International A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR No. 49 61 98 12) Udbud af 8.72. styk nye B-aktier à nominelt DKK 5 til DKK 54 pr.

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Til aktionærerne Højdepunkter Ledelsesberetning Global tilstedeværelse Risikostyring CSR Aktionærinformation Selskabsledelse Bestyrelse og direktion

Til aktionærerne Højdepunkter Ledelsesberetning Global tilstedeværelse Risikostyring CSR Aktionærinformation Selskabsledelse Bestyrelse og direktion Årsrapport 2010 Indhold Hoved- og nøgletal for ALK Gruppen forsideomslag Til aktionærerne 1 Højdepunkter 2 Ledelsesberetning 3 Økonomiske forventninger til 2011 11 Global tilstedeværelse 13 Risikostyring

Læs mere

Årsrapport 2013. BioPorto A/S CVR DK-17500317

Årsrapport 2013. BioPorto A/S CVR DK-17500317 Årsrapport 2013 BioPorto A/S CVR DK-17500317 BioPorto Diagnostics produktoversigt Produktgrupper The NGAL Test (NGAL IP) NGAL ELISA kits Human og dyr MBL ELISA Kit Monoklonale antistoffer Segmenter Hospitaler

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

Prospekt for Danventures A/S

Prospekt for Danventures A/S Prospekt for Danventures A/S Introduktion af Danventures A/S på First North Godkendt Rådgiver for Danventures A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First North Den Godkendte Rådgiver har rådgivet selskabet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg

Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg ÅrsrApport 2008 Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg 2 Indhold Til vores aktionærer 4 Kort om NeuroSearch 6 Pipeline 12 Hoved- og nøgletal 14 Afgørende

Læs mere

Årsrapport for 2001/02. Thrane & Thrane A/S

Årsrapport for 2001/02. Thrane & Thrane A/S Til Københavns Fondsbørs & pressen 26. juni 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 1-2002/03 Årsrapport for 2001/02 Thrane & Thrane A/S Bestyrelsen for Thrane & Thrane har på et møde d.d. godkendt selskabets årsrapport

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere