[Et dukkehjem] NBO Ms f [ ]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[Et dukkehjem] NBO Ms.4 1113f [1878-79]"

Transkript

1 [Et dukkehjem] [ ] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Margit Sauar, Ingvald Aarstein 1

2 1. 2

3 Første akt. (En hyggeligt og smagfuldt men ikke kostbart indrettet stue. En dør til højre i baggrunden fører ud til forstuen; en an- den dør til venstre i baggrunden fører ind til Stenborgs arbejdsværelse. Midt på væggen til venstre dør til børnekam- meret; i forgrunden på samme side sofa, bord og lænestole. På væggen tilhøjre, no- get tilbage en dør og længere fremme en hvid stentøjsovn med et par lænestole og en gyngestol foran. Vinterdag. Tæppe på gulvet; ild i ovnen. (Der ringes ude i forstuen; lidt efter hører man at der bliver lukket op. Fru Stenborg kom- mer fornøjet nynnende ind i stuen; hun er klædt i ydertøj og bærer en hel del pakker, som hun lægger på en stol til højre. Idet hun åbner døren ser man ude i forstuen et bybud, {...}som bærer et juletræ og en kurv, hvilket han giver til stuepigen, som har luk- ket op for dem.) Fru Stenborg (til pigen.) Gem juletræet godt, Kristine! Børnene må endelig ikke få se det før imorgen. (til budet; tager portemo- næen frem.) Hvor meget? Bybudet. Femti øre. Der er en krone. Nej, behold det hele. (Budet takker og går. Fruen lukker døren. Hun ved- bliver at nynne og le stille fornøjet imedens hun tager rejsetøjet af.) Fru Stenborg (lytter ved sin mands dør.) Jo, han er hjemme. (nynner igen.) Stenbo{g}rg (indenfor.) Er det lærkefuglen som kvidrer derude? Fru Stenborg (ifærd med at åbne nogle af pakkerne.) Stenborg Ja, det er det. Er det ekornet, som rumsterer der. Ja. Når kom ekornet hjem? Nu netop. Kom herud, Thorvald, så skal du få se, hvad jeg har købt. 3

4 Ikke forstyr! (l{ø}idt efter; åbner døren og ser ind, med pennen i hånden.) Købt, siger du? Alt det der? Har nu lille spillefuglen været ude og sat penge overstyr igen! Ja men, Thorvald, iår må vi dog virkelig slå os lidt løs. Det er jo den første jul, da vi ikke be- høver at spare. Å, ved du hvad, ødsle kan vi ikke. Jo, Thorvald, lidt kan vi nok ødsle nu. Ik- ke sandt? Nu får du jo en stor gage og kommer til at tjene mange, mange penge. Ja, fra nytår af; men så går der et helt fjer- dingår før gagen forfalder. Pyt; vi kan jo låne så længe. Nora! (kommer ind i stuen.) Du ved, hvad jeg tænker i det stykke. Ingen gæld! Aldrig låne! Det må være en afgjort sag imellem os. (tager hende om livet.) Spillefuglen er sød; men den bruger svært mange penge. Det er utroligt, hvor kostbart det er for en mand at holde spillefugl. Å, fy, hvor kan du dog sige det? Jeg sparer dog virkelig alt hvad jeg kan. Stenborg (ler.) Ja, det var et sandt ord. Alt, hvad du kan. Men du kan sletikke. Fru Stenborg (nynner og smiler stille fornøjet) Hm, du skulde bare vide hvor mange udgif- ter vi lærker og ekorne har, Thorvald! Du er en besynderlig liden en, du Nora! Sidder her mangengang til langt ud på natten og træller med ark- skriverarbejde for at tjene de få kroner, som det kan kaste af sig; og så på samme tid pengene blir tidt li- gesom borte mellem hænderne på dig uden at du ved hvor du gør af dem. Men dette skal have en ende, Med arkskriveriet, mener jeg. Sligt er ik- ke noget for små glade lærkefugle; og nu behøves det heller ikke. Fru Stenborg (klapper i hænderne.) Nej, ikke sandt, Thorvald, det behøves ikke længer! Å, hvor det er dejligt at høre! (tager ham under armen) Nu skal jeg sige dig, hvorledes jeg havde tænkt vi skul- de indrette os, Thorvald. Så snart julen er over (det ringer i forstuen) Uf, der ringer det. Her kommer visst nogen. Det var da kedeligt. Stenborg For visitter er jeg ikke hjemme; husk det. (han går ind i sit arbejdsværelse og lukker døren.) (Fru Stenborg rydder lidt op i stuen værelset. Stue- pigen åbner døren til entreen.) 4

5 Stuepigen. Frue, her er en fremmed dame Vær så god; kom ind. (Fr{øken}u Lind, i rejsetøj, kommer ind i stuen. Pigen lukker døren.) \ (Det ringer igen. Kort ordskifte med doktoren.) / Fr{øken}u Lind (lidt forsagt og nølende.) Goddag, Nora! Goddag Fr{øken}u Lind. Du kender mig nok ikke igen. Nej ; jo visst, jeg synes nok. (udbrydende) Hvad! Kristine, er det virkelig dig? Frøken Lind. Ja, det er mig. Kristine! Og jeg, som ikke kendte dig #igen!#. Men hvor kunde jeg også. Hvor du er bleven foran- dret, Kristine! Frøken Lind. Ja, det er jeg visstnok; i otte lange år Er det så længe siden vi såes? Ja, det er det jo og- så. Å, det har været en lykkelig tid, kan du tro! Og nu er du altså kommen herind til byen? Frøken Lind. Jeg kom netop imorges. For at more dig i julen, naturligvis. Å, hvor det er dejligt. Ja, more os, det skal vi rigtignok. Men tag dog overtøjet af. Du fryser dog vel ikke? (hjæl- per hende.) Se så! Nu sætter vi os hyggeligt her ved ovnen. Nej, i lænestolen der. Her i gyngestolen vil jeg sidde. (griber hendes hænder.) Ja, nu har du jo dit gam- le ansigt igen; det var bare i det første øjeblik. Lidt blegere er du dog bleven, og kanske lidt magrere. Og meget meget ældre, Nora! 5

6 Ja, kanske lidt ældre; bitte bitte lidt; slet ikke meget. (holder pludselig inde, alvorligt) Å, men jeg tankeløse menneske, som sidder her og snakker! Søde, vel- signede Kristine, kan du tilgive mig? Hvad mener du, Nora? Fru Stenborg (sagte.) Stakkels Kristine, du er jo bleven enke. Ja, for tre år siden. Å, jeg vidste det jo nok; jeg læste det jo i aviser- ne. Å, Kristine, du må tro, jeg tænkte ofte på at skrive dig til i den tid; men altid opsatte jeg det, og altid kom der noget ivejen. Kære Nora, det forstår jeg så godt. Nej, det var stygt af mig, Kristine. Å, du stak- kel, hvor meget du visst har gået igennem. Og han efterlod dig jo ikke noget at leve af? Nej. Og ingen børn? Nej. Slet ingen ting altså? Ikke engang en sorg eller et savn til at tære på. Fru Stenborg (ser vantro på hende.) Ja men, Kristine, hvor kan det være muligt? Fru Lind (smiler tungt og stryger hende over håret.) Å, det hænder undertiden, Nora! Så ganske alene. Hvor det må være forfærdelig tungt for dig. Jeg har tre dejlige børn. Ja, nu kan du ikke få se dem, for de er ude med pigen. Men nu må du fortælle mig alt Nej, nej, nej, fortæl heller du. Nej, du skal begynde. Idag vil jeg ikke være egen- kærlig. Idag vil jeg tænke bare på dine sager. Men et må jeg dog sige dig. Ved du den store lykke, som er hændt os i disse dage? 6

7 Tænk, min mand er bleven direktør i Aktie- banken! Nej. Hvad er det? Tænk, min mand er bleven direktør i Aktiebanken! Din mand? Å, hvilket held! Ja, umådeligt! Nu går han ud af det kedelige de- partement, hvor de betaler så slet. For han skal til- træde i banken allerede til nytår, og da får han en stor gage og mange procenter. Herefter kan vi leve ganske anderledes end før; ganske som vi vil. Å, Kristine, hvor jeg glæder mig! Ja, for det er dog dejligt at have dygtig mange penge og ikke be- høve at gøre sig bekymringer. Ikke sandt? Jo, ialfald måtte det være dejligt at have det nød- vendige. Nej, ikke blot det nødvendige, men dygtig, dyg- tig mange penge. (smiler.) Nora, Nora, er du endnu ikke bleven fornuf- tig? I skoledagene var du en stor ødeland. Fru Stenborg (ler stille.) Ja, det siger Thorvald endnu. (truer med fin- geren.) Men Nora, Nora er ikke så gal, som I tænker. Å, vi har sandelig ikke havt det så, at vi har kunnet ødsle. Vi har måttet arbejde begge to. Du også? Ja, med småting, med arkskrivning og bro- derier og sådant noget. Men mest han natur- ligvis. D I det første år, vi var gift, overanstræng- te han sig aldeles. Så erklærede lægerne det for nødvendigt at han rejste til syden. Ja, I opholdt jer jo et helt år i Italien? Det var en vidunderlig dejlig rejse, kan du tro. Og den frelste Thorvalds liv. Men den kosted svært mange penge, Kristine. Det kan jeg nok tænke mig. Tolv hundrede specier, kosted den. Det er man- ge penge du. Ja, men det er jo i sådanne tilfælde en stor lyk- ke når man har dem. 7

8 Ja, {vi}jeg skal sige dig, vi fik dem nu af faer. Ah sådan. Det var netop på den tid din fader døde, tror jeg. Ja, Kristine, det var netop da. Og tænk dig, jeg kunde ikke rejse til ham og pleje ham. Jeg måtte jo blive her hos Thorvald; han var jo også syg dengang. Min gode kære fader! Jeg fik aldrig se ham mere, Kristine! Å, det er det tungeste jeg har oplevet siden jeg blev gift. Men så rejste I altså til Italien? Ja, da havde vi jo pengene; og lægerne skyndte på os. Så rejste vi tre uger efter. Og din mand kom aldeles helbredet tilbage? \ Fru Linde: Frisk, som en fisk. Men var det ikke doktoren? / Han har aldrig havt en syg time siden. Kun skal han være forsigtig, siger doktoren, og vogte sig for alle slags sinds- bevægelser. Og det skal nok jeg sørge for. Å, nu vil det være så let. Han skal ingen bekymringer og ingen ærgelser få. Jeg og børnene skal gøre ham det så hyggeligt. (springer op og klapper i hænderne) O Gud, o Gud, Kristine, det er dog vidunderlig dejligt at leve og være lykkelig! Å, men det er dog afskyligt af mig ; jeg taler jo bare om mine egne sager (sætter sig på en skam- mel tæt ved hende og griber hendes hænder.) Å, du må ikke være vred på mig! Sig mig, er det virkelig sandt at du ikke holdt af din mand? Hvorfor tog du ham da? Min gamle moder leved endnu; og hun var sengeliggende og hjælpeløs. Og så havde jeg mi- ne to yngre brødre at sørge for. Jeg syntes ikke det var forsvarligt at vise hans tilbud tilbage. Nej, nej, det kan du have ret i. Han var altså rig dengang? Han var ganske velstående, tror jeg. Men det var usikre forretninger, Da han dø- de, gik det hele overstyr og der blev ingenting tilbage. Og så? Ja, så måtte jeg slå mig igennem med en liden handel og en liden skole og hvad jeg ellers kunde finde på. Hele mit liv siden den tid har været en eneste lang, tung, anstrængt arbejdsdag. Min gam- le moder behøver jo ikke mere for hun er jo gået bort, som du vel ved. Men med begge gutterne 2. 8

9 har jeg nu de sværeste år igen; de skal nu op i de højere klasser; skolepengene, alle de- res fornødenheder stiger. (står urolig op.) Det går ikke længer derborte i den lille afkrog. Nora! Derfor var det jeg rejste herind. Her skal det jo nu være blevet bedre for os fruentimmer. Jeg må se at skaffe mig noget kontorarbejde, en fast post Å, men, Kristine, det er så forfærdelig an- strængende; og du ser allerede så anstrængt ud iforvejen. Det vilde være meget bedre om du kunde komme til et bad. Jeg har ingen fader, som kan forære mig rejsepenge, Nora! Fru Stenborg (rejser sig.) Å, vær ikke vred på mig! Kære Nora, vær ikke du vred på mig! Det er det værste ved en stilling som min, at den af- sætter så megen bitterhed i sindet. Man bli- ver egenkærlig; man nødes til at være om sig på alle kanter. Da du talte om den lykkelige forandring i eders stilling, vil du tro det? Jeg glæded mig ikke på eders vegne men på mine. Hvorledes det? Å, jeg forstår dig. Du mener, min mand kunde kanske gøre noget for dig. Ja, det tænkte jeg mig. Det skal han også, Kristine. Jeg er viss på at han gør det. Jeg skal plage ham, ser du. Han skal ikke få fred for mig før han har fundet på et el- ler andet. Hvor det er smukt af dig, Nora, at du er så ivrig for min sag, dobbelt smukt af dig, som kender så lidet til livets byrder og besvær. Jeg? Jeg kender så lidet til? (smilende.) Nå, Herregud, den smule arkskrivning og så- dant noget. Du er et barn, Fru Stenborg (kaster på nakken og går opover gulvet.) Det skulde du ikke sige så overlegent. Så? Du er ligesom de andre. I tror allesammen at der ikke er noget alvor ved mig Nå, nå 9

10 at jeg ikke har prøvet noget i denne verden. Kære Nora, du har jo nu nys fortalt mig alle dine genvordigheder. Småtterier! (sagte.) Jeg har ikke fortalt dig d{...}et store. Hvilket store? Hvad mener du? Du hovmoder dig over mig. Du er stolt over at du har arbejdet så tungt og så længe for din gamle moder. Jeg hovmoder mig visselig ikke; men det er sandt, jeg er stolt og glad når jeg tænker på at det blev mig forundt at gøre min moders sidste levetid såvidt sorgløs. Og du vil også være både stolt og glad når du engang får bragt dine brødre i en god stilling. Det mener jeg, jeg har ret til. Det mener jeg også. Men nu skal du høre noget, Kristine. Jeg har også noget at være stolt og glad over. Ja visst; men h{o}vorledes mener du det? Tal sagte. Thorvald er derinde. Han må ikke for nogen pris i verden ; der må ingen få det at vide, Kristine; ingen, uden du. Men hvad er det dog? Fru Stenborg {...}Kom herhen. (fører hende hen til kakkel- ovnen.) Jeg har også noget at være stolt og glad over. Men det er der ingen som aner. Jeg har reddet min mands liv. Reddet? Jeg fortalte dig jo om rejsen til Italien. Thorvald kunde ikke have overstået det, hvis han ikke var kommen derned Nu ja; din fader gav jer jo de fornødne penge. Fru Stenborg (smiler.) 10

11 Ja, det tror både Thorvald og alle andre; men Men? Far har ikke givet os en skilling. Det var mig, som skaffed pengene tilveje. Du? Hele den store sum? Tolv hundrede specier. Hvad siger du til det! Ja, men N{a}ora, hvorledes var det muligt? Hav- de du da vundet i lotteriet? Nej, det havde jeg såmæn ikke. Men hvor fik du dem da fra? Fru Stenborg (smiler og nynner fornøjet.) Hm; tra la la la! For låne kunde du jo ikke. Så? Hvorfor ikke det? Nej, en kone kan jo ikke lån{...}e uden sin mands samtykke. Fru Stenborg (kaster på nakken.) Å, når man har lidt forretningsdygtighed, og man bærer sig lidt klogt ad, så Men, Nora, jeg begriber aldeles ikke Det behøver du jo heller ikke. Der er jo slet- ikke sagt, at jeg har lånt pengene. Jeg kan jo have fået dem på andre måder. Det kommer jo ikke sagen ved, ser du. Men Men hør, nu her, kære Nora, har du ikke der handlet ubesindigt? Er det ubesindigt at redde sin mands liv? Nej, men at du uden hans vidende 11

12 Men han måtte jo netop ikke vide noget! Han måtte ikke engang vide, hvor farligt det stod til med ham. Det var til mig lægerne kom og sagde at hans liv stod i fare; at intet andet kunde redde ham, end en rejse til syden. Tror du ikke, at jeg først forsøgte at lirke mig frem? Jeg talte til ham om, hvor dejligt det vilde være for mig at få rejse, til udlandet ligesom andre un- ge koner; og så slog jeg på, at han gerne kunde optage et lån. Men da blev han næsten vred på mig, Kristin{a}e. Han sagde at jeg var letsindig og at jeg aldeles ikke forstod mig på alvorlige sager og at det var hans pligt som ægtemand ikke at føje mig i nykker og luner som jeg næsten tror han kaldte det. Nå, redde ham måtte jeg jo; og så var det jeg gjorde udvej Og kom det aldrig til nogen opklaring mellem ham og din fader? Nej aldrig. Faer døde netop i de samme dage; jeg havde tænkt på at ind{...}vie ham i sagen og instruere ham; men da han jo lå syg så desværre, det blev ikke nødvendigt. Og du har aldrig siden betroet dig til din mand? Nej, for Guds skyld, hvor kan du tænke det! Han, som er så stræng i det stykke, og som hader over alt i verden det at sætte gæld. Nej, den sag er min store hemmelighed, Kristine. Å, du kan tro, det har ikke været let for mig at op- fylde mine forpligtelser. Jeg skal sige dig, der er i forretningsverdenen noget som kaldes kvartals- renter, og noget, som kaldes afdrag, og de er altid så forfærdelig vanskelige at skaffe tilveje. Så har jeg måttet spare lidt, hvor jeg kunde. Af hushold- ningspengene kunde jeg jo ikke lægge noget tilside; for Thorvald måtte jo leve godt. Børnene kunde jeg jo ikke lade gå dårligt klædt; hvad jeg fik til dem, syn- tes jeg, jeg måtte bruge altsammen. De søde vel{g}signe- de små Så gik det altså ud over dine egne fornødenheder, Nora? Ja naturligvis. Jeg var jo den, som var nærmest til det. Ak, det var min pynt og mine fornøjelser, det gik ud over. Hvergang Thorvald gav mig penge til nye kjoler og sådant noget, brugte jeg aldrig mere end det halve; købte altid de simpleste sorter. Å, det var mangen- gang tungt, Kristine; for det er dog dejligt at gå smukt klædt. (smiler) Og så kalder han mig endda en øde- land, og siger at pengene ligesom smelter bort mellem mine hænder. Hvor meget har du på den vis kunnet afbetale? Ja det kan jeg ikke sige så nøje. Sådanne forret- ninger, ser du, er det meget vanskeligt at holde rede på. Men det kan også være omtrent det samme. Nu åbner der sig jo så mange udveje for mig; for nu kommer vi jo til at leve ganske anderledes end før. O Gud, det er dog dejligt at tænke på, Kristine! Sorgløs! At kunne være sorgløs, ganske sorgløs; at kunne lege og tumle sig med børnene, at kunne have det smukt og nydeligt i huset. Og tænk, så kom- mer snart våren med stor blå himmel. Og så kan vi kanske få rejse, på jernbaner og på store damp- skibe, og få se fremmede lande igen. Første gang så jeg så lidt, for da var jeg så angst for Thorvald. O, ja ja, det er rigtignok vidunderligt at leve og være lykkelig! Og lykkelig skal du også blive, Kristine; så lykkelig, som du kan blive, du stakkel, som hverken har mand eller børn (det ringer udenfor.) Hvem kan det være? 12

13 Fru Linde (rejser sig.) Det er kanske bedst jeg går. Nej, bliv kun. Det er visst nogen, som skal tale med Thorvald; man går ikke her igennem. Stuepigen (i døren til forstuen.) Om forladelse, frue; sagfører Krogstad vil endelig tale med byråchefen Fru Stenborg (springer op.) Med min mand! Fru Linde (farer sammen.) Pigen. Hvem er det! Men jeg vidste ikke, siden doktoren er derinde Fru Stenborg (i forstuedøren.) Hvad vil {d}de tale med min mand om. Sagfører Krogstad (i forstuen.) Bare om ting, som kan være ganske ligegyldige for enhver anden. (ser fru Linde.) Men det er dog vel aldrig Fru Linde, fra vestlandet. Ja, gå {d}de kun ind til min mand; De forstyrrer visst ikke. (til pigen) Luk op for herr (lukker forstuedøren og går igen hen til fru Linde.) Kender du det men- neske, Kristine? Jeg har kendt ham før jeg blev gift. Han var en tid sagførerfuldmægtig henne på vor kant. Ja, det var han jo også. Hvor han var forandret. Fru Stenborg Han har været meget ulykkelig gift. Nu er han jo enkemand? Med mange børn. Og driver jo mange slags forretninger, siger man? Ja, man siger det. Men lad os ikke tænke på forretninger. Det er så kedeligt. 13

14 (Doktor Hank kommer ud fra Stenborgs værelse.) Doktoren (endnu i døren.) Nej nej, du; jeg vil heller gå; jeg ser lidt ind til fruen. (lukker døren og bemærker fru Linde.) Ah, ærbødige tjener (forestiller.) Doktor Hank. Nå så? Deres gamle veninde eller rettere sagt, Deres veninde fra gamle dage. Jeg tror, jeg så fruen, da jeg kom. Og nu er De kommen herind til Julen? Ja, det gør De såmæn ret i. Man bør nyde livet så godt man kan. Ja, ikke sandt, Doktor? Nå, så det er vi dog enige i? Nej, men se, det nye gulvtæppe. Gratulerer! Ja; et sådant smukt gulvtæppe for exempel? Er nu det en luxus? Jeg siger nej, det er ikke. Et sådant gulvtæppe for- renter sig, mine damer; med et sådant gulvtæppe under fødderne tænker man højere og finere, man føler noblere, end hvor man går i en uhyg- gelig stue med de kolde knirkende planker under sig. Og især hvor der er børn i huset. #Racen foræd{les}ler sig under smukke omgivelser.# Å, hvor ofte jeg har følt det samme; men jeg har ikke kunnet udtrykke det. Nej, det tror jeg nok. Det hører også til den sjæleli- ge statistik; og det er en videnskab som endnu er meget lidet udviklet. Men der lar sig eftervise en sammen- hæng mellem slige ting. Havde for exempel den fyr, som nu er inde hos Stenborg Sagfører Krogstad? Ja, havde Krogstad havt et hjem som så at si- ge havde ligget på solsiden af livet, med alle åndelige vinduer mod lyset og ikke imod det fordømte 3. kolde, klamme nord jeg kender ham jeg tør sige, han var bleven et skikkeligt men- neske, ligesom vi andre. Det er han altså ikke? Det kan han ikke være. Umuligt. Han har ikke været således gift, at han kunde blive det. Et ulykkeligt ægteskab er som en koppesygdom; det sætter ar på sjælen, frue! Og hvad gør så et lykkeligt ægteskab. 14

15 Det virker som en badekur; det driver alle for- dærvede safter ud og gir vækst og trivsel til alt det, som er godt og dygtigt i en mand. Hvad var der vel blevet af Stenborg, hvis han ikke havde fun- det sin lille sangfugl? Hvad? Hvor kan De tro at Thorvald skulde behøve? Jeg kender ham. Han var bleven et stykket af et pligtmenneske, et stykke af en arbejdshest, {...}et stykke af en pedant i god betydning. Fy, doktor, nu er jeg vred på Dem. Men er det kanske ikke sandt (ser Stenborg komme.) Spørg ham bare selv. Nej, nej, nej, lad være. (til ) Er han gået? Ja, nu netop. Thorvald, må jeg forestille dig ; det er Kristine Ah; fru Linde! Velkommen. Jeg hørte netop af Krogstad at {d}de var her. Af Krogstad? Hvad kommer det ham ved? Jo, han satte det i forbindelse med sit ærende At jeg var her? Ja, han tror at øjne hensigter bag alting. Men hvad vilde han dig da? Det er igrunden en kedelig historie. (til doktoren) Du ved kanske at Krogstad i det sid- ste års tid har havt en liden post i Aktie- banken? 15

16 Ja, og hvad så? Da jeg modtog posten som direktør, stillet jeg, blandt andet, også den betingelse at der skul- de foretages en udrensning i personalet. Og det var nok temmelig nødvendigt, efter hvad der siges. Mere end man tror. Der har gjort sig protek- tion og slendrian gældende på en aldeles uforsvar- lig måde. Det kan jeg ikke finde mig i; jeg vil begynde med et personale, som jeg i alt kan stole på. Jeg har derfor sørget for at alle mindre hel- dige subjekter er bleven opsagte. Det har du gjort ret i. Og blandt dem er altså Krogstad? Ja, desværre, han først og fremst. Han er al- deles ikke pålidelig. Å, men Thorvald, han er dog en ungdomsbe- kendt af dig. Just derfor må jeg være så meget strængere. Gid jeg så sandt kunde skåne ham; men det er mig umuligt. De må ikke tro at jeg er hårdhjertet, frue! Jeg er det visselig ikke; men jeg har pligter og hen- syn til det institut jeg skal styre. Jeg har fåt min post ved opposition imod det bestående system, ved en broschure, ved en række avisartikler og ved en skarp optræden i sidste generalforsamling. Og nu skulde jeg begynde med at slå mig selv på munden? Nej, det håber jeg rigtignok du ikke gør. Det kan jeg simpelthen ikke gøre. Min opgave er først og fremst at arbejde banken op i den offentlige tillid, og må derfor må der ske en udrensning. Og dog gør det mig ondt for de mennesker, det rammer. Mig også. Mig ikke mindre. Der har vi det! Den Satans humanitet! Om forladelse, om jeg udtrykker mig noget stærkt. Men jeg kan ærgre mig sort når jeg hører. Hvem er da de menesker, det går ud over? Uduelige eller uordentlige 16

17 subjekter, fordrukne mangen- gang, personer, som benytter sig af sine foresattes svaghed til at få forskud eller lån, som de al- drig kan betale. Ja, du er ikke langt fra sandheden. Nå, og hvem er det, dette går ud over igen? Jo, det er aktionærerne, mig og mange andre skikkelige mænd. Os er det som udplyndres af udygtigheden og uordentligheden og slapheden, så vi aldrig ser en skilling af vore indskudte pen- ge. Men os beklager ingen. Nej Gud bevares, vi er ikke forkomne subjekter, vi er ikke druk- kenbolte, ikke falsknere, ikke løsslupne tugt- huskandidater; og det er jo slige karle som har monopol på medlidenheden {...}i vor humane tid. Det er vel også dem, som mest trænger til den. Men vi trænger ikke til de forkomne exem- plarer af racen; vi kan undvære dem. Læg Dem efter naturvidenskaberne, mine damer, så skal De se hvorledes der er en gennemgående lov i alting. Det stærkere træ tager livsbetingelserne fra det svagere og fører sig dem selv til nytte. Ligeså mellem dyrene; de dårlige individer i en flok må vige for de bedre. Det er bare os Og der- for går også naturen fremad. Det er bare os mennesker som med vold og magt holder frem- gangen tilbage ved at tage sig af de dårlige individer. Men død og plage, jeg står her og snakker og glem- mer rent en patient, jeg skulde se til. Det bæst var istand til at krepere for mig. Er det også et dårligt exemplar, herr doktor? En fordrukken slyngel, en minearbejder; har i fuldskab fåt den højre hånd afskudt. Overlever han det, så blir han nu rent unyttig Men så var det jo bedst at få ham udryddet. Doktoren (trækker frakken på.) Ja, det har De fuldkommen ret i; det er en tanke, som ofte påtrænger sig os læger, især når vi går i fattigpraxis. Men hvem vil påtage sig sligt? Ikke jeg. Jeg vil sletikke tale om at det er strafbart efter loven; men selv om det ikke var. Nej, frue, vi er ikke kommet så langt i udvikling endnu. Nå, farvel, farvel, mine damer. Vent, jeg går med dig. Ja, jeg må også anbefale mig, Hvor ligger posthuset? Det skal jeg vise Dem. Vi går sammen Tak. (sagte idet hun tager tøjet på) Ikke et ord til din mand om mig 17

18 Å, men Kristine! Du ser selv, det vilde ikke nytte til noget. Stakkels Kristine. Men kom igen iaften (Man går under almindelig samtale op mod udgangsdøren og ud i forstuen; der høres børne- stemmer ude på trappen.) Der er de! Der er de! (hun løber hen og lukker op; barnepigen og de tre børn kommer ind.) Kom ind; kom ind; å, I søde velsignede ; ser du dem, Kristina Ikke passiar her i luftdraget. Kom, fru Linde, nu blir her ikke udholdeligt for andre end mødre. (Doktoren, fru Linde og Stenborg går. Fru Sten- borg, barnepigen og børnene går ind i stuen.) Hvor friske og røde I ser ud. Har I nu mo- ret jer godt? Ja så, du har trukket Emma og Bobben på kælket; ja, du er en flinkt gut, Alt. Å, lad mig holde ham lidt, Anna! (tager den mindste på armen og danser om med ham.) Ja, ja, jeg skal danse med dig også Hvad? Har I kastet sne- bo{d}ld? Å, der skulde jeg havt lyst til at være med. Nej, lad mig klæde dem af, Anne. Gå du ind; du ser så forfrossen ud. Der står varm kaffe til dig. (Pigen går ind til venstre. Fru Stenborg tager børnenes ydertøj af og kaster det omkring idet hun lar dem fortælle i munden på hverandre.) Ja så, så der var en stor hund, som løb efter jer? Men den bed ikke? Nej, den bider ikke artige børn. Ikke se i pakkerne, Emmy! Hvad det er? Ja, det skulde I bare vide?. Å nej nej, det er noget fælt noget. Så? Skal vil lege? Hvad skal vi lege? Gemmespil! Ja, lad os lege gemmespil. Alf skal gemme sig først. Skal jeg? Ja, lad mig gemme mig først. (Hun og børnene leger under latter og jubel i stuen og i det tilstødende værelse til venstre; tilsidst gemmer fru Stenborg sig under bordet, bør- ne kommer stormende ind, søger, men kan ikke finde hende, hører hendes dæmpede latter, styrter hen til bordet, løfter tæppet op, ser hende stor- mende jubel, hun kryber frem som for at skræmme dem. Ny jubel. Det har imidlertid banket på ind- gangsdøren; ingen har lagt mærke til det. Nu åbnes døren halvt af og sagfører Krogstad stik- ker hovedet ind. Om forladelse, fru Stenborg Fru Stenborg (springer med et let skrig halvt ivejret.) Ah, hvad vil De? 18

19 Undskyld. Entrédøren stod påklem; der må nogen have glemt at lukke den. Fru Stenborg (rejser sig.) Min mand er ikke hjemme, herr Jeg ved det. Jeg så ham gå nedover gaden. Ja hvad vil De så her? Tale med Dem. Med? (til børnene, sagte) Gå ind til Anne. Men vær nu stille og artige. Hvad? Nej, den fremmede mand vil ikke gøre mamma noget ondt. Når han er gåt, skal vi lege igen. (hun fører børnene ind i værelset til venstre, og lukker døren efter dem.) Fru Stenborg (sagte, spændt.) De vil tale med mig{;}? siger Ja, jeg vil det. Idag? Men vi har jo endnu ikke den første i måneden Nej, fru Stenborg; vi har lille julaften. Det vil komme an på Dem selv, hvad D jul De vil få. Hvad er det, De vil? Jeg kan aldeles ikke idag Det skal vi foreløbig ikke tale om. Det er noget andet. De har dog vel tid et øjeblik? Å ja, ja visst; det har jeg nok; endskønt Jeg s... Godt. Jeg s{å}ad over i Holts restauration og så Deres mand gå nedover gaden Ja vel.... med en dame Det var fru Linde. 19

20 Den dame har jeg kendt før. Hun fortalte meg det. Fortalte hun ikke mere? Nej; aldeles ikke. Krogstad (mistroisk.) Hun; som sagt, hun har engang krydset mine veje, og nu lader det til at hun vil gøre det for anden gang. Men jeg begriber sletikke Vil De svare mig ligefrem på et spørgsmål? Er fru Linde kommen herind for at søge sig en stilling? Fru Stenborg Ja, det er hun. Det skulde vel ikke være en ansættelse i Aktie- banken, som hun Fru Stenborg Men jeg indser ikke Det skulde vel ikke være derfor at den post, som jeg nu skal jages væk fra? Herr Krogstad, jeg indser ikke at jeg skylder Dem noget regnskab Om vort regnskab skal vi siden tale. De ved kan- ske at jeg er opsagt. Ja. På Deres mands foranstaltning? Ja. 4. Fru Stenborg, De må sørge for at jeg behol- der min post i banken. Jeg? Hvor kan De tro at jeg har nogen sådan indflydelse på min mand? 20

21 Å, herr bankdirektøren er vel ikke fastere end andre ægtemænd. Taler De ringeagtende om min mand, så viser jeg Dem døren. Fruen er modig. Jeg er ikke bange for Dem længer. Når nytår er over skal jeg snart være ude af det hele. Hør mig, frue. Når jeg kæmper som på li- vet for at beholde min post i banken, så er det ikke for gagens skyld. Hvorfor da? Det er fordi denne post er som et slags tillids- post; det er den eneste ansættelse, nogen har villet betro mig. De ved naturligvis ligeså godt som alle andre at jeg engang for en del år siden har gjort mig skyldig i en ubesindighed? Jeg har hørt om noget sådant. Sagen kom ikke for retten; men alle veje blev ligesom stængte for mig med det samme. Så slog jeg ind på de forretninger, som De jo ved. No- get måtte jeg jo gribe til; og jeg tør sige, jeg har ik- ke været blandt de værste. Men nu må jeg ud af alt dette. Mine sønner vokser til; for de- res skyld må jeg se at skaffe mig tilbage så me- gen borgerlig agtelse, som muligt. Denne post i banken var ligesom det første trappetrin; og nu kommer Deres mand og sparker mig væk fra trap- pen og jeg står nede i sølen igen. Men for {g}guds skyld, herr Krogstad, det står ik- ke i min magt at hjælpe Dem. Jeg har midler til at tvinge Dem. De vil dog vel ikke fortælle ham at jeg skyl- der Dem penge? Hvis jeg nu gjorde det? Det vilde være skammeligt handlet af Dem. (brister i gråd) Denne hemmelighed er min glæde og min stolthed. Nu havde jeg glædet mig så inderligt til at få det hele betalt ved at spare og arbejde, og så engang i tiden fortælle min mand at det var mig. Og så kan De nænne! (hæftigt.) Men gør De det kun! Da skal De {m}net- op ikke beholde posten! De vil udsætte mig for frygtelige ubehageligheder; men da vil også min mand se, hvilket slet menneske De er; og da får De slet ikke beholde posten. 21

22 Blot ubehageligheder? Min mand vil naturligvis betale, hvad jeg skylder Dem. Enten har De ikke nogen stærk hukommel- se eller også har De ikke videre skøn på for- retninger. Jeg får nok sætte Dem lidt grundigere ind i sagen. Hvorledes det? Da Deres mand var syg, kom De til mig for at få låne tolv hundrede specier. Jeg kendte ingen anden. Jeg loved da at skaffe Dem beløbet. De {...}skaffed det jo også.... Jeg loved at skaffe Dem beløbet på visse be- tingelser. De var dengang så optagen af Deres mands sygdom og så ivrig for at få rejsepenge at jeg tror De ikke havde videre tanke for alle biomstændighederne. Det er derfor ikke afvejen at minde Dem om dette. Nå, jeg loved at skaffe {d}dem pengene mod et gældsbevis som jeg affatted. Ja, og som jeg underskrev. Godt. Men nedenunder tilføjed jeg nogle linjer, hvori Deres fader indestod for gælden. Disse linjer skulde Deres fader underskrive. Skulde? Han underskrev jo. Jeg havde sat datum in blanco; det vil sige, De- res fader skulde selv anføre på hvilken dag han underskrev papiret. Husker fruen det? Ja, jeg tror nok Jeg overgav Dem derpå gældsbeviset for at De skulde sende det i posten til Deres fader. Ikke så? Jo. 22

23 Og det gjorde De naturligvis også straks; for allerede otte ti dage efter bragte De mig bevi- set tilbage med Deres faders underskrift. Så fik De da beløbet udbetalt. Nu ja; har jeg ikke afbetalt ordentlig? Så temmelig, jo. Men, for at komme tilbage til det vi talte om, det var nok en tung tid for Dem dengang, frue. Ja, det var det. Deres fader lå nok meget syg, tror jeg? Han lå på sit yderste. Døde nok kort efter? Ja. Sig mig, fru Stenborg, skulde De tilfældig- vis huske Deres faders dødsdag? Hvad dag i må- neden, mener jeg. Han døde den 29. September. Det er ganske rigtigt; det har jeg erkyndiget mig {(}om. {(}Og derfor er der en besynderlighed (tager et papir frem) som jeg slet ikke kan for- klare mig. Hvilken besynderlighed? Jeg ved ikke Det er den besynderlighed, frue, at Deres fa- der har underskrevet dette gældsbevis fem da- ge efter sin død. Hvorledes? Jeg forstår ikke. Deres fader døde den 2{5}9. September. Men se her. Her har Deres fader dateret sin underskrift den 4. Oktober. Er ikke det besynderligt, frue? Fru Stenborg (tier.) 23

24 Kan De forklare mig det, frue? Fru Stenborg (tier fremdeles.) Påfaldende er det også at ordene 4. Oktober og årstallet ikke er skrevet med Deres faders håndskrift, men med en håndskrift, som jeg synes jeg skulde kende. Se der. Nå det lar sig jo forklare; Deres fader kan have glemt at date- re sin underskrift og så har en eller anden gjort det her. Der er intet ondt i det. Det er navnets underskrift det kommer an på. Og den er jo ægte, fru Stenborg? Det er jo vir- kelig Deres fader, som selv har skrevet sit navn her? Fru Stenborg (efter en kort taushed kaster hovedet højt tilbage, ser ham fast indi øjnene og siger stolt og trodsigt:) Nej, det er ikke. Det er mig, som har skre- vet hans navn. efter. Hør, frue, ved De vel at dette er en farlig tilståelse? Hvorfor det? De skal snart få Deres penge. Må jeg gøre Dem et spørgsmål, hvorfor sendte De ikke papiret til Deres fader? Det var umuligt. Min fader lå jo meget syg. Skulde jeg have bedt om hans underskrift, så måtte jeg også sagt ham, hvad pengene skulde bruges til. Men jeg kunde jo ikke sige ham, så syg som han var, at min mands liv stod i fare. Det var jo umuligt. Men havde det så ikke været beder at opgive denne udenlandsrejse? Det var umuligt. Den rejse skulde jo redde min mands liv. Den kunde jeg ikke opgive. Faldt det Dem aldrig ind, at både De og Deres mand kunde dø på rejsen, og så blev jeg be- dragen for mine penge? Det kunde jeg aldeles ikke tage noget hensyn til. Jeg brød mig sletikke om Dem. Jeg kun- de ikke udstå Dem for alle de kolde vanske- ligheder De gjorde, skønt De vidste, hvor farligt det stod til med min mand. Fru Stenborg, De har åbenbart ikke no- gen klar forestilling om, hvad det egentlig er, De har gjort Dem skyldig i. Lad mig da sige Dem at det var hverken noget mere eller værre, det jeg engang begik, og som ødelagde hele min borgerlige stilling. De? De vil bilde mig ind at De skulde have foretaget Dem noget for at redde Deres hus- trus liv? 24

25 Lovene spørger ikke om bevæggrunde. Da må det være nogen meget dårlige love. Dårlige eller ikke så må dommerne døm- me efter dem. Det tror jeg aldeles ikke. En datter skulde ikke have ret til at skåne sin gamle syge fa- der? Skulde ikke en hustru have ret til at red- de sin mands liv? Jeg kender ikke lovene så nøje; men jeg er viss på at der må stå etsteds i dem at sådant er tilladt. Og det ved ikke De besked om, De, som er sagfører! De må være en dårlig jurist, herr Tillad mig, frue Jeg ønsker ikke at høre mere. De tror at De kan gøre mig bange; men det lykkes Dem ikke. Jeg er ikke så enfoldig, som De indbilder Dem. Godt. Jeg siger Dem endnu engang: De står nu lige på afgrundens rand; {d}de har alt at tabe; hele Deres fremtid; alt, siger jeg. Skal jeg udstødes for anden gang, så skal De gøre mig selskab. (Han hilser og går ud gennem forstuen.) Nora (står en stund eftertænksom, derpå beroliget) Å hvad! (giver sig ifærd med at lægge børnens tøj sammen, men standser dermed) Men? Nej, men det er jo umuligt! Jeg gjorde det jo af kærlighed. Børnene (i døren tilvenstre.) Børnene. Børnene. Mamma, er den fremmede mand gået? Ja; men tal ikke til pappa om at her var nogen. Nej, men vil du så lege med os igen? Nej, nej, ikke nu, børn. Å men, mamma, du loved det jo. Ja, men jeg kan ikke nu. Gå ind; jeg har så meget at gøre. Gå ind; gå ind, kære søde børn. (hun lukker døren efter dem; derpå tager hun sit strikketøj, men lader det synke idet, strik- ker så ivrigt og siger krampeagtigt.) Nej, men det er jo aldeles umuligt! (Stenborg kommer fra forstuen.) 25

26 Ah, kommer du alt igen? H Ja. Har her været nogen? Her? Nej. Ikke det? Det var besynderligt. Jeg så Krog- stad gå ud af porten. Så? Å ja, det er sandt; Krogstad var her et øjeblik. Nora, han har været her og bedt dig at du skul- de lægge et godt ord ind for ham. Ja. Og du skulde fortie for mig at han havde bedt dig om det? Du skulde gøre det ligesom af egen drift? Ja. Nora, Nora, og det har du kunnet indgå på. Indlade dig i maskepi med en sådan person. Sige mig en usandhed. En usandhed? Sagde du ikke, at her ingen havde været? Det må aldrig min lille sangfugl gøre mere. En sangfugl må have rent næb at kviddre med; aldrig falske toner. Nå, nå, nå, det var første gang; lad os ikke tale mere om det. iafte (sætter sig foran ovnen.) Ah, hvor her er varmt og hyggeligt. Nora (giver sig ifærd med sine pakker.) Thorvald! Ja. Er det virkelig så slemt, det, som den stakkels 5. stad Krogstad har gjort sig skyldig i? Falskneri. Har du nogen forestilling om hvad det vil sige? Men kan han ikke have gjort det af nød? 26

27 Jo, eller, som så mange, i ubesindighed. Jeg er ikke så hjerteløs at jeg ubetinget skulde for- dømme en mand for en sådan enkeltstå- ende handlings skyld. Nej, ikke sandt, Thorvald! Jeg har set exempler på at slige mennesker moralsk har rejst sig igen når deres forgåel- se straks er kommen for lyset og de har udstået sin fængselsstraf. Fængselsstraf? Ja, der er fængselsstraf for falskneri. Men således gik det ikke med Hans forbrydelse blev ikke opdaget før længe bag- efter, og det er dette, som moralsk har ned- brudt ham. Hvorledes? Tænk dig, hvorledes et sådant menneske må lyve og hykle og forstille sig til alle sider, må gå med maske på ligeover for sine aller- nærmeste, ja, ligeover for sin egen hustru og sine egne børn. Og dette med børnene er just det forfærdeligste, Hvorfor? Fordi en sådan dunstkreds af løgn bringer smitte og sygdomsstof ind i et helt hjems liv; hvert åndedrag, som børnene tager i et sådant hus er fyldt med spirer til noget ondt. (bag ham.) Er du viss på det, Thorvald? Jeg har ligefrem statistiske beviser for det. Jeg har jo beskæftiget mig me{d}get med slige undersøgelser og jeg har fundet at næsten alle fordærve- de unge mennesker har ha{r}vt løgnagtige mødre. Mødre? Ja, det er især mødrene; men fædrene virker naturligvis i samme retning; og det har Krogstad meget godt erkendt. Og dog har han gået derhjemme i hele år og forgiftet sine {g}egne børn i usandfærdighed og forstillelse. Det er derfor jeg kalder ham moralsk forkom- men. Derfor skal min søde lille Nora lo- ve mig ikke at tale hans sag. Din hånd på det. Nå nå, hvad er det? Ræk mig hånden. Se så. Afgjort altså. Jeg forsikrer dig, det vil- de være mig umuligt at arbejde sammen med ham; jeg føler et ildebefindende i sli- ge menneskers selskab. Nora (drager hånden til sig og går over mod bordet.) 27

28 Nå, hvad er det? Der er så varmt; nej, jeg har så meget at bestille. (rejser sig.) Ja, jeg får også tænke på at få mine forret- ninger fra hånden. Og så juletræet pyntet, og så børnene ind, og så skal vi have en glad og lykkelig julaften, du min velsignede lille sangfugl. (han går ind i sit værelse og lukker døren.) Nej, nej, nej! Å hvad Det er ikke så. Jeg vil pynte juletræet. Nej; ikke med mine hænder! Barnepigen (i døren til venstre.) Frue, børnene spørger om de må få lov til at komme ind? Nej, nej, slip dem ikke ind til mig! Behold dem hos dig, Anna. Barnepigen. Ja ja, frue. ({...}ind i barnekammeret igen.) (bleg af rædsel) Fordærve dem? Forgifte! Nej! Jo; jo! Men det er jo umuligt! Dette må være umuligt! Jeg gjorde det jo af kærlighed! 28

29 Anden akt. (Samme stue.) (Nora tager hat og kåbe på; muffe og hand- sker ligger på bordet.) (angst mod døren.) Kom der nogen? Nej, der er ingen. Nej, na- turligvis; han kommer ikke, idag; det er jo nytårsaften; og heller ikke imorgen. Ah, tosseri! Han kommer naturligvis slet ikke. Han gør ikke dette. Det sker ikke. Det er umu- ligt. O Gud, o Gud, gør noget ved Thorvalds sind, så han ikke opirrer det frygtelige menneske. O Gud, o Gud, jeg har jo tre små børn. O gør det for mine små børns skyld. Barnepigen (fra døren til venstre.) Nu har jeg alting færdig, dersom fruen vil- de. Nå så; fruen går ud? Ja, jeg må ud. Er det ikke forfærdelig lum- mert her? Jeg synes jeg kvæles. Barnepigen. Men ude er det så skarp vind. Kære frue, vær endelig forsigtig; De kunde let blive syg. Ja, hvad gør det? Regner du det for en u- lykke at blive syg? Barnepigen. Ja, det gør jeg da rigtignok. Men folk er medlidende imod syge. Der er ingen som vil gøre en syg noget ondt. Å jo, der er dog nogen, som nok vilde gøre det. Barnepigen. Nej, men frue Hør, Lene, om der skulde hænde mig noget ondt, lover du mig at du vil tage dig af børnene Barnepigen. Men frue, {d}de gør mig så dødelig forskræk- ket. Fejler De da nogen. Nej, nej, men ingen kan vide, hvad der kan hænde. Å Lene, du må aldrig forlade dem, så længe de trænger til dig. Lover du mig det? Barnepigen (grædende.) Har jeg ikke passet Nora, da hun var liden og ingen moder havde? Kan Nora tænke at jeg skulde forlade hendes små børn? Nej visst, jeg ved det nok, Lene. Å, de kære velsignede børn kan nok få det godt, om ikke jeg. Men det er jo slet ikke sagt, der hænder no- noget. Der kan ske så meget forunderligt i ver- den; der er jo 29

30 så mange mennesker, som blir frelst fra en stor ulykke. Mangengang kan det bare være en drøm. Å, hvor det skulde være vidunder- ligt at vågne og besinde sig og skrige ud, jeg har drømt, jeg har drømt. Barnepigen. Men i Guds navn, frue Du skal ikke se så forskrækket ud. Jeg har sovet så lidet inat. Barnepigen. Ja, det er alle disse selskabers skyld. Frue, frue, er det forsigtigt; ude hver eneste aften i hele juleugen; ude til langt på natten. Ja, men det er dejligt, Lene der er musik og lys, og skønne klæder og så megen adspredelse; en glemmer; en tænker ikke Å, det er dog dejligt at leve, Lene at være mig rigtig leve. Se, hvor solen skinner sneen drypper fra ta- gene; det er ikke koldt, som du sagde det er vårvejr snart har vi våren og Våren! Barnepigen. Hvad er det, frue? De er så bleg som et lin. Å, det var forfærdeligt. Barnepigen. Hvilket? Hvad for noget? Jeg kom til at tænke på den forfærdelige historie, du fortalte da jeg var liden. Barnepigen. Jeg? Kan du ikke huske den pige borte på vor kant, som havde været med at dræbe sin fader og som blev henrettet? Da de hented hende, skreg hun: nej ikke nu om våren! Ikke nu i solskinnet. Ja, det er forfærdeligt at dø om våren og i solskinnet. Barnepigen. Så sandt jeg lever, doktoren skal ikke før komme her, før jeg Du skal ikke sige et eneste ord til doktoren. Du gamle dumme Lene (ler) hvor kan du lade dig skræmme ha ha ha kan du ikke skønne at jeg spøger med dig Barnepigen. Nå, så Gud forlade Nora Ja, ja, det var stygt af mig. (kæler for hende.) Vær ikke vred; jeg skal aldrig gøre det mere. Å, nu ler du! Se så, gå ind til børnene Barnepigen. 30

31 Ja, det skal jeg nok. Men aldrig skal jeg glem- me, hvor red jeg blev. (hun går ind i børnekammeret.) Se så. Nu vil jeg ud. Bare ikke tænke. Ba- re ikke tænke. Børste af muffen. Dejlige handsker. Dejlige handsker Slå det hen En, to, tre, fire, fem, sex (skriger.) {H}Ah, hvem er det! Stenborg (fra udgangsdøren.) Bevares, hvad er påfærde? Å, er det dig? Naturligvis. Er det noget at blive bange for, du lille nar? Men hvor du ser anstrængt ud, kære Hvad fejler dig? Du ved jo, vi var længe oppe inat. Altfor længe. Men det skal have en ende. Ja, det får snart ende. Heldigvis. Når nytår er over, så begynder arbejdets tid. Nytår; det er allerede imorgen. Og i overmorgen forretninger. Skal du ud. Ja. Nu igen? Du har allerede været ude engang før idag. Hvis du heller vil, så blir jeg hjemme. Nej gå kun; så får du dine friske roser i kin- derne igen. Det klæder dig så godt. Min lille al- fepige må ikke gå her bleg og med trætte øjne. Jeg må have dig frisk og sund og kvik omkring mig, hvis jeg skal befinde mig rigtig godt. (kys- ser hende.) Se så, gå nu; så arbejder jeg imens. Jeg har været nede i banken og hentet mig disse papirer hjem. I banken? Har du allerede? 31

32 Det er bare nogle småting, jeg vil sætte mig nøjere ind i. Farvel; gå nu; men for- køl dig ikke. T{o}horvald. Ja.. Dersom nu din lille ekorn bad dig rigtig inder- lig vakkert om en ting? Hvad så? Vilde du så gøre det? Først må jeg vide, hvad det er. Ekornen skulde løbe om og gøre spilopper, hvis du vilde gøre det. Frem med det. Lærkefuglen skulde kvidre i alle stuerne, i hele huset Nora Alfekvinden skulde danse for dig, Thorvald Jeg forstår. Har du virkelig mod til at komme med den sag igen Jeg beder dig så bønligt, Thorvald! Det har du gjort hver eneste dag i hele ugen. Ja, men idag vil du føje mig. Jeg føjer dig ikke. Hvad er det for en ide af dig at frygte således for dette menneske, at frygte for at jeg skal gøre ham til fiende, at han skal skrive imod mig i aviserne. Det er en fornærmelse imod mig, Nora, en dobbelt fornærmelse først at tro jeg er svag og dernæst at jeg er bange. 32

33 Nej nej nej, det er ikke noen fornærmelse. Å, nu kunde vi få det så godt, så roligt og lykke- ligt her i vort fredelige og sorgløse hjem, du og jeg og børnene. Børnene, børnene, Thorvald... Børnene? Hvad de? Å Thorvald, du må føje mig. Husk på, det er 6. den sidste dag i året. Det er det sidste, jeg be- der dig om i dette år. Og du kan ville ende året med at sætte en egensindig grille igennem? Ja, du er egensin- dig, Nora; du har aldrig lært at bekæmpe, hvad der kommer op i dig. Det er din fa- ders skyld. Han var for føjelig imod dig. Han har visst aldrig kunnet nægte dig noget. Og det har jeg heller ikke kunnet. Jeg har også min skyld. Men dette må blive anderledes; det er til dit eget bedste. Ja, herefter! Vær stræng, Thorvald, så meget du vil; men føj mig bare denne ene- ste gang. Hører du, Thorvald Dette skal have en ende. (ringer på klokke- snoren ved udgangsdøren.) Hvad vil du. En afgørelse. (Stuepigen kommer ind.) Se her; tag dette brev; gå ned med det straks. Få fat i de et bybud og bed ham besørge det. Men hurtigt. Adressen står udenpå. Se der er penge. Stuepigen. Godt. (går ud.) Se så, min lille sangfugl. Thorvald, hvad var det for et brev. Et forretningsbrev. Hvad var det for et brev, Thorvald? 33

34 Krogstads opsigelse. Kald det tilbage, Thorvald! Det er endnu tid. Det er ikke tid; han må have det før året er ude. Å, kald det tilbage, Thorvald! For min skyld. For din egen skyld. For børnenens skyld. Å, Thorvald, du ved ikke, hvad du gør. Har jeg fortjent dette af dig, denne angst? Ja, Nora, det er en krænkelse imod mig. Jeg #Du kalder det smålige hensyn. Denne stilling er mit livs opgave. Jeg må nyde den i frihed og skønhed smålige hensyn!# forstår meget godt din tankegang. Du har en erindring om alle de klager og angivelser og avisskriverier, som din fader i sin tid var udsat for og som voldte ham så mange bitre timer. Og nu frygter du for at jeg ; dette er det krænkende, Du burde dog vide at jeg ikke er angribelig, således som din fader var det. Thorvald! Ja, din fader var ingen ordentlig enbeds- mand, Jeg kan give dig et bevis; jeg har ikke villet sige dig det før, men nu skal du vide det. De tolv hundrede specier, som han gav dig da du endelig vilde rejse til Italien, har han ikke engang bogført; ja, det er ikke engang muligt at se, hvor han har taget dem fra. Min stakkers, stakkers fader. Kære velsignede Nora, jeg siger det ikke for at såre dig, men for at du skal indse, hvilken forskel der er mellem ham og mig. Jeg bebrejder jo ikke din fader noget, han var e{n}t ejegodt men- neske, altfor god; og så... lå han jo på dødssengen dengang. Å, hvor godt det var at fader døde! Så, så, så! Min lille søde sangfugl. Dette vil vi ikke have noget af. Hvad er det for no- get? At tale om at det er godt at dø. Er det for små sangfugle, som just netop skal til at leve? Nå, et muntert ansigt, så det rigtig kan lyse og varme i mig. Er det ikke derfor du er til? Hvem er det som kommer. Nu angst igen? (Doktor Rank kommer udefra.) 34

35 Goddag, mit herskab. Alt står godt til? Å så tåleligt. Jo tak, doktor. Men du selv ser ikke vidre godt ud. Med mig går det nedover; det er der ikke noget at gøre ved. Åa men kære {d}ven. Jo jo, du. Det kan ikke nytte at lyve for sig selv. Jeg har i disse dage foretaget et generalopgør af min indre status. Et forbandet miserabelt resul- tat. Jeg kan være så temmelig sikker på at dette er den sidste nytårsaften jeg oplever. Idag om et år ligger jeg og rådner oppe på kirkegården. Uh, det er skrækkeligt Nå, engang skal man jo deran. Men således at bøde for en andens skyld. Er der retfærdig- hed i dette. Og dog råder der i enhver familje en ubønhørlig gengældelse. Det er min faders lys- stige løjtnantsdage, som min arme rygmarv må svie for. Nå, med den rygmarv kan du holde det længe ud endnu. Som en Lazarus; det er ikke videre lokkende. Ja, for et friskt og lykkeligt menneske må det være en fortvivlet sag at skulle afsted. For den, der har et hjem, en kær kreds omkring sig Farvel. Skal De ud? Ja, ja; jeg må ud i frisk luft. Farvel. (hun går ud.) Fejler der hende noget. 35

36 Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige; sådan har hun været hele ugen, i en unaturlig ophidset tilstand; hun gør sig allehånde unødvendige bekymringer; det er som hun ikke kan trives hjemme i huset; med børnene leger hun ik- ke mere Det er den store forandring i eders stilling Ja, det må komme deraf. Det er som om hun idelig ængstes af den tanke at det ikke skal vare ved. Ja vel, ja vel. I begyndelsen var hun så overstadig lykke- lig ved det. Du kan tænke dig hun, med sit lette livsglade sind, hvad måtte ikke det være for hende således med engang at blive sat ind i en sorgløs ja en overflødig tilværelse. Min stak- kers lille Nora; jeg bebrejder mig at jeg ikke med større varsomhed forberedte hende. Ja, det burde du kanske have gjort. Men jeg kunde jo ikke ane, og desuden kunde jeg ikke nægte mig den glæde at se hende så strålende lykkelig. (Nora kommer atter tilbage.) Hvad? Kommer du allerede igen? Ja, jeg kunde ikke holde det ud. Der kom sådan en angst over mig; en kan jo aldrig vi- de, hvad der sker når en er ude. Jeg må se til børnene (går mod døren og lægger hånden på klin- ken, men drager den hurtigt tilbage.) Hvorfor går du ikke ind. Nej, nej, ikke ind til dem. Det behøves ikke; jeg hører alt er stille; jeg vil være her hos dig. Ja, mit selskab må du undvære et halv times tid, kære Å nej, nej, Thorvald, gå ikke ud. Det tænker jeg ikke på; jeg må ind og arbejde. Men Rank vil blive lidt (gør tegn til ham.) Var det ikke så? Jeg syntes du sagde Jo, jeg vil gerne drive lidt om på det nye tæppe. 36

ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen.

ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen. ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen. Henrik Ibsen: Et Dukkehjem 1 PERSONERNE: Advokat Helmer. Nora, hans hustru. Doktor Rank. Fru Linde. Sagfører Krogstad. Helmers tre små børn. Anne Marie,

Læs mere

Et dukkehjem. Hovedtekst, 1. utg.

Et dukkehjem. Hovedtekst, 1. utg. Et dukkehjem 1879 Henrik Ibsens skrifter Historisk-kritisk utgave, elektronisk versjon Edering Christian Janss (ansv.), Hilde Bøe, Stine Brenna Taugbøl Kollasjonering og koding Maria Alnæs, Hilde Bøe,

Læs mere

Et dukkehjem. grunntekst, 1. utg.

Et dukkehjem. grunntekst, 1. utg. Et dukkehjem 1879 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Maria Alnæs, Ingrid Falkenberg, Mette Witting 1 ET DUKKEHJEM. 2 ET DUKKEHJEM. SKUESPIL I TRE AKTER AF HENRIK IBSEN.

Læs mere

1. AKT SCENE 1: (NORA, LINDE) 1880

1. AKT SCENE 1: (NORA, LINDE) 1880 1 1. AKT SCENE 1: (NORA, LINDE) 1880 Nora og hendes to børn, kommer hjem med Linde, overlæsset af pakker og poser. Nora hjælper børnene og sig selv af med tøjet. Børnene sætter sig hen ved bordet i hjørnet

Læs mere

KOLDT PRODUKT. En moderne verson af Ibsens ET DUKKEHJEM Af Matias Faldbakken. SKOLEMATERIALE Odense Teater 2009/10

KOLDT PRODUKT. En moderne verson af Ibsens ET DUKKEHJEM Af Matias Faldbakken. SKOLEMATERIALE Odense Teater 2009/10 KOLDT PRODUKT En moderne verson af Ibsens ET DUKKEHJEM Af Matias Faldbakken SKOLEMATERIALE Odense Teater 2009/10 KOLDT PRODUKT Af Matias Faldbakken Spillested Odense Teater Sukkerkogeriet, Roersvej 33,

Læs mere

Gengangere. NBO Ms.8 953

Gengangere. NBO Ms.8 953 Gengangere NBO Ms.8 953 1881 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Margit Sauar, Gunnhild Wiggen 1 1. Gengangere. Et familjedrama i tre akter af Henrik Ibsen. 1881. 2

Læs mere

Henrik Ibsen. John Gabriel Borkman

Henrik Ibsen. John Gabriel Borkman John Gabriel Borkman PERSONERNE JOHN GABRIEL BORKMAN, forhenværende bankchef. FRU GUNHILD BORKMAN, hans hustru. STUDENT ERHART BORKMAN, deres søn. FRØKEN ELLA RENTHEIM, fru Borkmans tvillingsøster. FRU

Læs mere

EN FOLKEFIENDE. SKUESPIL I FEM AKTER AF HENRIK IBSEN.

EN FOLKEFIENDE. SKUESPIL I FEM AKTER AF HENRIK IBSEN. EN FOLKEFIENDE. SKUESPIL I FEM AKTER AF HENRIK IBSEN. Henrik Ibsen: En Folkefiende 1 PERSONERNE: Doktor Tomas Stockmann, badelæge. Fru Stockmann, hans hustru. Petra, deres datter, lærerinde. Ejlif og Morten

Læs mere

Henrik Ibsen. En folkefiende

Henrik Ibsen. En folkefiende En folkefiende PERSONERNE DOKTOR TOMAS STOCKMANN, badelæge. FRU STOCKMANN, hans hustru. PETRA, deres datter, lærerinde. EJLIF MORTEN deres sønner, 13 og 10 år gamle. PETER STOCKMANN, doktorens ældre bror,

Læs mere

De unges Forbund. 6. utg.

De unges Forbund. 6. utg. De unges Forbund 1895 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Sigrid Larsson, Stine Brenna Taugbøl, Ellen Nessheim Wiger 1 DE UNGES FORBUND. LYSTSPIL I FEM AKTER AF HENRIK

Læs mere

Vildanden by Henrik Ibsen

Vildanden by Henrik Ibsen / Xiando's World / Culture / Poetry / Henrik Ibsen / Vildanden by Henrik Ibsen This text is in Norwegian Language 1. FØRSTE AKT. 2. ANDEN AKT. 3. TREDJE AKT. 4. FJERDE AKT. 5. FEMTE AKT. Vildanden by Henrik

Læs mere

'V- SAMFUNDETS STØTTER. SAMFUNDETS STØTTER. SKUESPIL I FIRE AKTER AF HENRIK IBSEN. Is' MICROFORMED BY PRESERVATION SERVICES j,ate ^^^N 2 7 1987 KØBENHAVN. GYriDKNBAI^SKE BOGHANDELS FOKLAG (P. TRYKT

Læs mere

Henrik Ibsen. De unges Forbund

Henrik Ibsen. De unges Forbund De unges Forbund PERSONERNE KAMMERHERRE BRATSBERG, jernværksejer. ERIK BRATSBERG, hans søn, juridisk kandidat og grosserer. THORA, hans datter. SELMA, grossererens frue. DOKTOR FJELDBO, værkslæge. SAGFØRER

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.4 1112f, legg 1-2

Samfundets støtter. NBO Ms.4 1112f, legg 1-2 Samfundets støtter NBO Ms.4 1112f, legg 1-2 1877 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Mette Witting, Ingvald Aarstein 1 1. [HIS: Diverse bokstaver skrevet med blyant

Læs mere

Kjærlighedens Komedie

Kjærlighedens Komedie Kjærlighedens Komedie 1898 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid enberg, Margit Sauar, Mette Witting 1 KÆRLIGHEDENS KOMEDIE. 2 Personerne: Fru Halm, en embedsmands

Læs mere

MATADOR. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg. Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard. 6.

MATADOR. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg. Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard. 6. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33 MATADOR efter idé af Lise Nørgaard 6. episode OPMARCH Manuskript: Lise Nørgaard Prod.nr. 52695 9 2 1932 Instruktør: Erik

Læs mere

Lykkens galocher. www.andersenstories.com

Lykkens galocher. www.andersenstories.com Lykkens galocher I. En begyndelse. Det var i København, på Østergade i et af husene, ikke langt fra Kongens Nytorv, at der var stort selskab, for det må man have imellem, så er det gjort og så kan man

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

Udmeldt af Klubben. Lystspil i fire Akter. Jonas Lie. Created at 10/6/2010, from URL:http://www.nslnorge.no/visning/NSL_Lie_Udmeldt_tekst.

Udmeldt af Klubben. Lystspil i fire Akter. Jonas Lie. Created at 10/6/2010, from URL:http://www.nslnorge.no/visning/NSL_Lie_Udmeldt_tekst. Det norske språk- og litteraturselskap 1983. Jonas Lie: Udmeldt af Klubben. Utgave ved Hans Midbøe. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Udmeldt af Klubben Lystspil i fire Akter Jonas Lie [u.å.] Page

Læs mere

En fallit. Bjørnstjerne Bjørnson. Skuespil i fire handlinger DE HANDLENDE

En fallit. Bjørnstjerne Bjørnson. Skuespil i fire handlinger DE HANDLENDE bokselskap.no, 2015 Bjørnstjerne Bjørnson: En fallit Teksten er hentet fra Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er basert på Samlede Digter-Verker, standardutg. i 9 bind, Kristiania, Gyldendal,

Læs mere

MATADOR 1936-1937. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg. Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard. 12.

MATADOR 1936-1937. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg. Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard. 12. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33 MATADOR efter idé af Lise Nørgaard 12. episode I LYST OG NØD Manuskript: Lise Nørgaard Prod.nr. 52695 9 2 1936-1937 Instruktør:

Læs mere

Mads Pedersens visebog

Mads Pedersens visebog Mads Pedersens visebog 1. O, ædle gode danske mand, bl. 1r-1v... 3 2. Se her hid, o kristenøje, bl. 1v-2v... 5 3. Alt, hvad som fare falder, bl. 2v-3r... 7 4. Skrækkeligt, hvad mener du, bl. 3r-3v... 9

Læs mere

Herredsfogedens gæster Af Anna Erslev (1924)

Herredsfogedens gæster Af Anna Erslev (1924) Herredsfogedens gæster Af Anna Erslev (1924) WeirdSpace Digital Library www.weirdspace.dk Forord Denne ebog er blevet gjort tilgængelig som en del af the WeirdSpace Initiative, og må bruges af alle, alle

Læs mere

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG JosefinE Ottesen 1 Rejsen til den Gyldne Pagode ELEVBOG Alle børn har ret til et godt liv 2 Josefine Ottesen Josefine Ottesen er en af Danmarks mest populære forfattere af bøger til børn og unge. Hun har

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Bernard Karawatzki S P Y D E T. historisk roman 3. del af trilogien DISKOS, SKJOLDET, SPYDET.

Bernard Karawatzki S P Y D E T. historisk roman 3. del af trilogien DISKOS, SKJOLDET, SPYDET. Bernard Karawatzki S P Y D E T historisk roman 3. del af trilogien DISKOS, SKJOLDET, SPYDET. Herostratisk berømmelse. Herostrates var en slave, født i Efesos i Lilleasien. For at gøre sit navn evigt erindret

Læs mere

Constance Ring. Amalie Skram

Constance Ring. Amalie Skram Constance Ring af Amalie Skram 1885 1 Rings havde været gift i to år. Der var ikke kommet børn, og de var derfor blevne ved at bo i den lejlighed på fem værelser i Homansby, de som nygifte var flyttet

Læs mere

WeirdSpace Digital Library www.weirdspace.info

WeirdSpace Digital Library www.weirdspace.info WeirdSpace Digital Library www.weirdspace.info Ellen Briksö Nora Udgivet 2014 af WeirdSpace Digital Library www.weirdspace.info Copyright 2014 WeirdSpace Digital Library og Michael Pilgaard Sats & layout:

Læs mere

SAMY BEY. [Sami Bey Frashëri] ÆRESORDET ALBANESISK DRAMA OVERSAT FRA DEN TYRKISKE ORIGINAL AF J. ØSTRUP KØBENHAVN OG KRISTIANIA

SAMY BEY. [Sami Bey Frashëri] ÆRESORDET ALBANESISK DRAMA OVERSAT FRA DEN TYRKISKE ORIGINAL AF J. ØSTRUP KØBENHAVN OG KRISTIANIA 1 / 131 SAMY BEY [Sami Bey Frashëri] ÆRESORDET ALBANESISK DRAMA OVERSAT FRA DEN TYRKISKE ORIGINAL AF J. ØSTRUP KØBENHAVN OG KRISTIANIA GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG 1912 - - - Digitaliseret i 2005

Læs mere