Frihed til at vælge DeLaval automatisk malkesystem VMS. Din løsning hver dag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frihed til at vælge DeLaval automatisk malkesystem VMS. Din løsning hver dag"

Transkript

1 Frihed til at vælge DeLaval automatisk malkesystem VMS Din løsning hver dag

2 Vælg den automatisering som fungerer bedst for dig

3 DeLaval automatisk malkesystem VMS Automatiserede løsninger gør din gård mere rentabel uden hårdt arbejde. Det er det, vi kalder Smart Farming. En af løsningerne er automatisk malkning. DeLaval VMS fritager dig fra malkningens manuelle arbejde. Du kan således forbedre din besætnings produktivitet og samtidig styre din egen tid bedre. Stigende efterspørgsel efter din mælk kan sætte skub i dine planer om at udvide. Men hvordan vil du takle udfordringerne med at finde de rette folk og teknologier, som skal tage sig af dine køer, malkningen, fodringen, rengøringen og de mange andre opgaver der er ved at drive en succesfuld mælkeproduktion? DeLaval kan hjælpe dig med at finde svaret ved at tilbyde den automatiseringsløsning, som fungerer bedst for dig, hver dag. Du opnår arbejdslettelse, effektivitet, driftsikkerhed, fleksibilitet, bedre mælkekvalitet og sundhed for køerne ved at udvide din bedrift med DeLaval automatisk malkesystem VMS En automatiseret malkestald maksimerer din tid til management og minimerer samtidig arbejdskravene ved mælkeproduktion. Du kan forvente højere mælkeydelse fra din besætning, forbedret kokomfort og bedre overordnet driftsstyring. Og det giver dig mere frihed til at styre din egen tid. Din gård er dit liv som du har arbejdet hårdt for. Nu kan den begynde at arbejde for dig. 3

4 DeLaval automatisk malkesystem VMS En smartere løsning DeLaval viser dig, hvordan du kan få mere ud af din besætning med færre ressourcer, og hvordan du kan udvide din bedrift og samtidig sænke arbejdsomkostningerne. VMS giver dig simpelthen mere kontrol over hele din bedrift. I hjertet af DeLaval VMS er der et computerstyret system, som strømliner eller fjerner det meste af det manuelle arbejde, der er ved malkning. En pegeskærm giver dig hurtig og automatisk kontrol med hele systemet. VMS benytter en hurtig, hydraulisk robotarm, som sammen med lasere og et billedbehandlingssystem giver nøjagtig og hurtig pattepåvisning. Armen bliver ikke træt eller mister tålmodigheden med vanskelige køer den har en række muligheder, som hjælper med påsætning på vanskelige yvere og speeder påsætningsprocessen op på nemme yvere. Den får simpelthen arbejdet gjort, mens du gør bedre ting. Systemet kan nemt bruges til manuelt at oplære nye køer, og med AutoTeach identificeres hver kos patter automatisk, så malkningen straks kan gå i gang. Du kan spare endnu mere tid med automatisk justering af malketilladelser baseret på tid, forventet ydelse, laktationsnummer og dage i laktation. Og du kan bruge en bærbar computer eller PDA som en trådløs fjernbetjening, der giver dig endnu mere kontrol og uafhængighed. 4

5

6 DeLaval automatisk malkesystem VMS Den mest avancerede robotarm Hurtig, effektiv, fleksibel og nænsom. Måske er det ikke nogen overraskelse, at malkearmen på DeLavals VMS er formet som et menneskes arm alligevel arbejder den dag ind, dag ud, hele døgnet rundt. Det unikke design på den hydrauliske robotarm adskiller DeLaval fra andre automatiske malkesystemer: den malker flere køer over en længere periode. Den fleksible multifunktionsarm håndterer nænsomt patterengøring, påsætning af pattekop og pattedesinfektion med samme omhu, som du selv ville. Det yderst effektive pattevisualiseringssystem har et kamera med to lasere, som hjælper med at sikre hurtig og nøjagtig lokalisering og påsætning af patterne. Armen kan påsætte malkekopper på patter med 45 skråstilling, og for yderligere at øge komforten og spare tid finder AutoTeach automatisk patterne, uden at du skal programmere manuelt. Multifunktionsarmen hjælper også med at sikre korrekt placering af mælkeslangen for at begrænse slip og afsparkninger. Armens hydrauliske funktion sikrer ekstra driftssikkerhed og færre service sammenlignet med trykluftdrevne systemer. 6

7

8 Den rolige, komfortable rutine

9 DeLaval automatisk malkesystem VMS Teknologien skal tilpasses koen ikke omvendt. DeLaval VMS sørger for, at køerne følger en rolig og naturlig rytme under hele malkecyklussen. Det er til fordel for alle. Køer, som har det godt, har en meget bedre mælkenedlægning og ydelse, og en veldesignet robot vil håndtere flere malkninger pr. dag. Systemets malkestation er designet til at tilpasse sig store og små køer. Foder tildeles gradvist under malkningen og stopper på det mest passende tidspunkt, så koen forlader stationen hurtigt. Køer bliver malket, når de har lyst i et stille og roligt miljø, og VMS en er helt og holdent designet til at forbedre og støtte dette koncept. Koen går ind i malkestationen og står naturligt på det flade, skridsikre gulv. Foderkrybben justeres automatisk for at holde koen sikkert på plads. Hver patte rengøres individuelt, stimuleres, formalkes og tørres før malkning. Optimal pattestimulering fører til højere mælkeflow og kortere tid i boksen som igen fører til højere malkekapacitet og rentabilitet. 9

10

11

12 Planlægning af succes

13 DeLaval automatisk malkesystem VMS Succes er ikke kun et spørgsmål om at købe teknologi du skal overveje alle afgørende elementer, som vil gøre din stald produktiv, fx kotrafik, fodringsstrategi, kokomfort og frem for alt hvordan hele systemet passer sammen. Dygtig staldplanlægning og stalddesign er afgørende for succes med automatisk malkning. Det får kotrafikken til at glide glat og give maksimal fordel af den samlede systemydelse. Du skal planlægge en staldindretning, som er effektiv og samtidig respektere kravene til automatisk malkning af køerne, hyppig fodring og komfortabel hvile. Dit mål er at maksimere ydelsen i stalden og samtidig minimere det nødvendige arbejde for at alting fungerer optimalt. Hvad er den bedste løsning for din bedrift? Skal du gå efter to, tre, fire eller seks rækker med et eller to foderborde? Foretrækker du fri kotrafik eller en anden form for styring, kan vi hjælpe dig med at finde svarene på alle disse spørgsmål. Uanset om det er en ny eller renoveret stald, så kan DeLaval rådgive dig, når du planlægger dit projekt. 13

14

15 DeLaval automatisk malkesystem VMS DeLaval VMS giver dig friheden til at vælge den type kotrafik, som er bedst for din gård. Om det er fri kotrafik, feed first, milk first eller semi-fri, vil DeLaval VMS malke lige så hurtigt og effektivt uanset hvilken strategi, der bruges. For at give dig nogle ideer om hvordan du kan øge ydelse og kokomfort, er her et forslag til en løsning med fire DeLaval VMS er, 250 køer og et centralt foderbord. Besætningen er opdelt i fire lige store afdelinger. Hver afdeling har en DeLaval VMS og et separationsområde til håndtering af opmærksomhedskøer, som automatisk ledes bort fra VMS en. I dette tilfælde er kotrafikken baseret på feed first konceptet. Køerne har hele tiden fri adgang til foderbordet. De følger altid den samme enkle cirkel, som gør det nemt for dem at tilpasse sig og opføre sig på en forudsigelig måde. Når de kommer retur til båsearealet, tjekker DeLaval smart gate hver enkelt ko for malketilladelse. Når en ko skal malkes, bliver den ledt til VMS en. Inde i stalden er et kontor strategisk placeret for at give overblik, og det er nemt at komme til hver VMS via en kort, ren sti. Mælkekøletanken er placeret tæt på malkestationerne for at minimere længden på mælkeledninger og reducere det totale vandforbrug til rengøring. 15

16

17

18 Nemmere styring af din besætning

19 DeLaval automatisk malkesystem VMS Nøglen til bedre driftsstyring ligger i bedre forståelse af dine dyr. VMS managementsystem giver dig de nødvendige og rigtige informationer, så du kan træffe bedre beslutninger på kortere tid. Med DeLaval VMS er det muligt at overvåge hver ko individuelt - selv i store besætninger. Med tydelig identifikation af hver ko udpeger DelPro TM managementsystemet de køer, som afviger fra normale malke- eller aktivitetsniveauer. Ved at benytte integrerede smartgates og separationslåger får du nemt automatiseret koseparation og håndtering. DeLaval VMS og DelPro managementsystemet automatiserer de daglige opgaver for at spare endnu mere tid. Et smart og simpelt indeks kaldet MDI (Mastitis Detektions Indeks) vil give dig et opdateret overblik over sundheden af hver ko efter malkning. Du kan regne med daglig VMS hjælp med automatisk indlæring af nye køer, der er kommet til systemet, og automatiske indstillinger af malketilladelser baseret på dage i laktation og forventet ydelse. Og med hjælp fra online celletalsmåleren eller Herd Navigator TM software får du et hurtigt billede af sundheden af hvert enkelt dyr i besætningen. 19

20 Fodringsstrategi som får kotrafikken til at fungere

21 DeLaval automatisk malkesystem VMS Hvornår, hvordan og hvad du fodrer dine dyr med, spiller alt sammen en betydelig rolle for mængden og kvaliteten af mælken, som din besætning producerer. Har du fået den rette opskrift på vellykket produktivitet? En central faktor for at opnå den bedste ydelse fra dine køer i et automatisk malkesystem er fodringsstrategien, som du planlægger. Det får indflydelse på, hvordan køerne bevæger sig rundt i stalden, og hvordan de opfører sig socialt. Hyppig fodring med DeLaval fodervogn FS1600 giver en fordelagtig effekt på den samlede ydelse på gården. Regelmæssig fodring i løbet af dagen og natten øger dyrenes aktivitet og opmuntrer til flere besøg i malkerobotterne. Det hjælper til højere mælkeydelse på grund af den øgede indtagelse af tørstof. Ved at lave ekstra kraftfoderstationer får du også muligheden for at foretage individuelle tilpasninger af hver kos ration. Du kan reducere blandingen og øge energiindholdet, der gives i foderstationerne, så det passer til koens individuelle behov. Kraftfoderstationer er et tilvalg, men er ikke nødvendig for at få maksimal udnyttelse af VMS erne. DeLaval kan hjælpe dig med at planlægge den rigtige fodringsstrategi og med at få fordel af mulighederne ved at rationalisere arbejds- og foderomkostninger. 21

22 DeLaval automatisk malkesystem VMS Overvåger og beskytter kvaliteten af din mælk Succesen i din bedrift afhænger af kvaliteten af den mælk, du producerer. Det er meget vigtigt, at mælken transporteres og lagres under de bedst mulige forhold. Endnu engang er de unikke designegenskaber på VMS en en hjælp. Det unikke, hygiejniske design sikrer mælkekvaliteten på malkestationen, og de avancerede sensorer overvåger patterne på hver eneste ko. Specifikke egenskaber fx gødningsskærmen, den automatiske gulvrengøring, skylning af alle kopper indvendig og udvendig mellem hver malkning, og øjeblikkelig alarm når en kop falder af bidrager alt sammen til bedre mælkekvalitet og til at give dig ro i sindet. Der er også en unik patteforberedelseskop, som rengør og tørrer patterne før malkning. Under vanskelige forhold rengøres kopperne mellem malkningerne ved hjælp af dampdesinfektion (ekstraudstyr), som altid sikrer den højeste renlighed. En optisk mælkemåler måler konduktiviteten, mælkeflowet, ydelse og blodniveauet for hver patte. Unormal mælk bliver automatisk ledt bort i henhold til de kriterier, du har indstillet i softwaren. DeLaval online celletalsmåler OCC (ekstraudstyr) giver dig et nøjagtigt somatisk celletal af hvert dyr ved hver malkning, og Herd Navigator kan give dig et øjeblikkeligt billede af dyrenes sundhed ved at analysere mælken. Mens alt dette sker, lagrer VMS systemets managementsystem alle data og begivenheder, så du kan finde dem igen, når du har brug for det. 22

23

24 DeLaval automatisk malkesystem VMS Kølesystemer DeLaval tilbyder et komplet sortiment af køletanke og løsninger til at bevare den gode mælkekvalitet, mens den venter på at blive afhentet. Det kan gøre en vigtig forskel på værdien af dit produkt. Ethvert succesrigt robotmalkesystem skal beskytte mælken, når den er blevet indsamlet, og DeLaval tilbyder tre forskellige typer af kølesystemer, som kan tilpasses, så de opfylder dine behov. Flowstyret køling (FCC) kan justere kølekapaciteten, så den passer til flowet i tanken, det er ideelt til lave mælkeflows og uregelmæssige malkemønstre. Den bringer mælketemperaturen under 4 C og fjerner samtidig risikoen for dannelse af is. Bufferstyret køling (BCC) er designet til meget større mængder og giver mulighed for øjeblikkelig køling af mælkeleverancer, før de kommer til hovedtanken. Det betyder, at der fortsat kan malkes, mens hovedtanken bliver tømt. Buffertank (BVV) er en smart, omkostningseffektiv løsning, som sætter din VMS i stand til at malke uafbrudt, selv mens din køletank tømmes og rengøres. 24

25

26 Komfortable køer er mere produktive og rentable

27 DeLaval automatisk malkesystem VMS Sunde dyr og velfærd er afgørende for din bedrifts succes. Og når du investerer i VMS, kan DeLaval hjælpe dig med at levere den optimale standard for komfort og pleje af din besætning. Kokomfort og sundhed er begge vigtige faktorer for dyrenes velfærd, mælkekvalitet og ydelser med andre ord, de spiller en vigtig rolle for at forbedre din rentabilitet. Køer har naturligvis behov for masser af kvalitetsfoder, vand og frisk luft. De har også behov for bløde, tørre og rene hvileoverflader og sundt fodfæste. Det skal være nemt at stå op og lægge sig ned. DeLaval kan hjælpe dig med at opfylde alle disse behov for eksempel med gummimåtter eller madrasser, svingende kobørster og ventilationssystemer. Klovpleje er altafgørende for koens sundhed og komfort. Klovvask og klovbade har stor betydning for at reducere klovsygdomme og opretholde sunde klove. DeLaval er i stand til at levere begge løsninger. Effektiv fjernelse af gødning hjælper også med at minimere klovsygdomme. I stalde med spaltegulve vil den kovenlige DeLaval robotskraber RS250 automatisk rengøre gangene døgnet rundt. 27

28 Service, support, rådgivning: DeLaval er der for dig

29 DeLaval automatisk malkesystem VMS Automatisering af din malkebedrift er et stort skridt så det er vigtigt at vælge en partner med erfaring og ekspertise for at gøre det til en succes. DeLaval har altid prioriteret landmandens behov først. Driftsikkerhed er afgørende for succesen med automatisk malkning. Regelmæssig, planlagt service og vedligeholdelse i din automatiserede stald er nøglen til at holde dine automatiserede systemer i gang på den bedste måde. Dit DeLaval VMS serviceteam er altid i nærheden af dig. DeLaval har en 24 timers helpdesk og et stort landsdækkende net af veluddannede servicemontører og supervisorer. Du kan forvente førsteklasses uddannelse og support fra verdens førende producent inden for malkeudstyr. DeLaval tilbyder support og uddannelse i dit VMS system til alle VMS kunder. En stor viden og erfaring er altid tilgængelig til at hjælpe dig med finjustering af dine færdigheder. VMS kan føre din mælkeproduktion til nye produktivitets- og rentabilitetsniveauer, og DeLaval er der for at hjælpe dig hele vejen igennem. 29

30 DeLavals Hamra Gård udviklet af landmænd til landmænd

31 DeLaval automatisk malkesystem VMS DeLavals førende mælkeproduktionsteknologi er blevet udviklet specielt til landmænd af landmænd. Og det er testet og brugt under virkelige forhold på DeLavals egen Hamra Gård der ligger ved Tumba, syd for Stockholm i Sverige. Hamra Gård er DeLavals forsøgsgård for nye produkter og løsninger og bruges også som uddannelses-, forsknings- og mødested. Det er også en fuld fungerende mælkeproduktion på hektar med cirka 230 malkekøer i tre stalde. Det er blevet drevet som en kommerciel bedrift siden I dag produceres der mælk i både bindestald og løsdrift og en fuldautomatiseret VMS malkestald. I 2008 producerede mere end 50% af køerne gennemsnitligt over liter mælk. Et besøg på Hamra giver dig mulighed for at se de seneste produktudviklinger fra DeLaval i praksis malkning udføres i en konventionel sildeben malkestald, en parallelstald og en VMS malkerobot. Vi ser frem til at byde dig velkommen på vores helt egen Hamra Gård og til at vise dig, hvordan DeLaval kan tilbyde dig mere end fantastiske produkter og løsninger. 31

32 DeLaval A/S Tårnvej 100 Gl. Højen 7100 Vejle Tlf Forhandler DeLaval har mere end 125 års erfaring og innovation inden for mælkeproduktion og hjælper landmænd med at drive deres gårde på den bedste måde. Vore bæredygtige mælkeproduktionsløsninger vil i stigende grad bidrage til en øget produktion af kvalitetsfødevarer til flere mennesker med mindre påvirkning af miljøet. Det er alt sammen en del af vores Smart Farming strategi, at sætte mælkeproducenterne i centrum med en fuldt integreret og automatiseret drift af gården. Mælkeproducenternes fremtid defineres af omfang og effektivitet. Integreret automatisering giver i stigende grad svaret på behovet for forbedret rentabilitet; mens forbrugerne stadig stiller højere krav til større fødevarekvalitet og sikkerhed. DeLaval automatisk malkesystem VMS er et vigtigt bidrag til Smart Farming strategien, der maksimerer tiden til management og samtidig minimerer arbejdskravene i mælkeproduktionen. DeLaval automatisk malkesystem VMS støtter DeLavals forpligtelse over for bæredygtig mælkeproduktion: løsninger som imødekommer miljøudfordringer, respekterer dyrevelfærd og giver fordele for kunder og forbrugere. Er et registreret varemærke tilhørende Tetra Laval Holdings & Finance S.A. og DeLaval er et registeret vare-/servicemærke tilhørende DeLaval Holding AB. Producenten forbeholder sig ret til ændringer i design BR2ver4/dk

Frihed til at vælge. DeLaval automatisk malkesystem VMS. Din løsning - hver dag

Frihed til at vælge. DeLaval automatisk malkesystem VMS. Din løsning - hver dag Frihed til at vælge DeLaval automatisk malkesystem VMS Din løsning - hver dag Den mest avancerede robotarm DeLaval automatisk malkesystem VMS En hydraulisk robotarm gør DeLaval VMS forskellig fra andre

Læs mere

Kvalitessikring. VMS køleløsninger. Din løsning - hver dag

Kvalitessikring. VMS køleløsninger. Din løsning - hver dag Kvalitessikring VMS køleløsninger Din løsning - hver dag VMS køleløsninger Køleløsninger til DeLaval VMS Vælg en køleløsning som passer til dig og din VMS og bevar mælkekvaliteten døgnet rundt. Automatisk

Læs mere

LELY DAIRY EQUIPMENT Løsninger til malkning, fodring og stalde

LELY DAIRY EQUIPMENT Løsninger til malkning, fodring og stalde LELY DAIRY EQUIPMENT Løsninger til malkning, fodring og stalde Skab selv fremtiden for din mælkeproduktionsbedrift www.lely.com innovators in agriculture Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C,

Læs mere

DeLaval Nyt. Magasinet til alle danske mælkeproducenter nr. 2 2013

DeLaval Nyt. Magasinet til alle danske mælkeproducenter nr. 2 2013 DeLaval Nyt Magasinet til alle danske mælkeproducenter nr. 2 2013 Læs blandt andet i dette nummer af DeLaval Nyt: Automatisk, økonomisk, ensartet og effektiv pattesprayning med DeLaval TSR 3 Sunde køer

Læs mere

Lely astronaut Robotmalkesystem

Lely astronaut Robotmalkesystem Lely astronaut Robotmalkesystem Skab selv fremtiden for din mælkeproduktion www.lely.com innovators in agriculture 2 lely astronaut Det ligger os stærkt på sinde at hjælpe dig med at skabe fremtiden på

Læs mere

Lely Vector. Automatisk fodringssystem. Fleksibel fodring med friskt foder. www.lely.com. innovators in agriculture

Lely Vector. Automatisk fodringssystem. Fleksibel fodring med friskt foder. www.lely.com. innovators in agriculture Lely Vector Automatisk fodringssystem Fleksibel fodring med friskt foder www.lely.com innovators in agriculture Vi vil gerne gøre din bedrift mere bæredygtig og fornøjelig for dig og for fremtidige generationer

Læs mere

Sådan gør de bedste. en interviewundersøgelse af dygtige mælkeproducenter 2014. vfl.dk

Sådan gør de bedste. en interviewundersøgelse af dygtige mælkeproducenter 2014. vfl.dk Sådan gør de bedste en interviewundersøgelse af dygtige mælkeproducenter 2014 vfl.dk Sådan gør de bedste en interviewundersøgelse af dygtige mælkeproducenter Forfattere Redaktion Layout Grafik Foto Udgiver

Læs mere

Det er et vigtigt mål i økologisk landbrug at opfylde dyrenes behov og have en god velfærd, og naturlighed er en del af dette. Sunde kalve har de

Det er et vigtigt mål i økologisk landbrug at opfylde dyrenes behov og have en god velfærd, og naturlighed er en del af dette. Sunde kalve har de Det er et vigtigt mål i økologisk landbrug at opfylde dyrenes behov og have en god velfærd, og naturlighed er en del af dette. Sunde kalve har de bedste chancer for at blive til sunde malkekøer. Dyr skal

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Parat til en fremtid, der er begyndt.

Parat til en fremtid, der er begyndt. Intro Parat til en fremtid, der er begyndt. Møder man ID i dag, er vi en virksomhed, der på mange måder udlever både vores navn og vores mission om at levere profilbeklædning, der understreger virksomheders

Læs mere

Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

Kvalitet i flot design

Kvalitet i flot design Q 26 Q 36 Q 46 Q 49 Q 56 Q 58 Q 66 Q 78 Q 88 Q 98 Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner 1 DK 2 Frontlæsseren der gør dig stolt Det føles fantastisk den

Læs mere

Kvalitet i flot design

Kvalitet i flot design Q Q Q Q 9 Q Q 8 Q Q 78 Q 88 Q 98 Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner DK Frontlæsseren der gør dig stolt Det føles fantastisk den tilbagevendende oplevelse

Læs mere

Smarter Care. Transformation af sundhedssektoren. Det digitale hospital. IBM Watson. Shared Care. Big Data. Mobility. Sporbarhed

Smarter Care. Transformation af sundhedssektoren. Det digitale hospital. IBM Watson. Shared Care. Big Data. Mobility. Sporbarhed Shared Care Større medansvar, højere patientsikkerhed og en bedre økonomi. Side 14 Det digitale hospital Hvordan ser det ud? Og hvordan favner det bedst den fremtidige kompleksitet? Side 10 IBM Watson

Læs mere

Vi introducerer den nye. Småt er det nye stort. Designet til at passe ind. Holder hjulene i gang. Trang plads? ingen dramatik Sikkerhed i hovedsædet

Vi introducerer den nye. Småt er det nye stort. Designet til at passe ind. Holder hjulene i gang. Trang plads? ingen dramatik Sikkerhed i hovedsædet Vi introducerer den nye Småt er det nye stort Designet til at passe ind Holder hjulene i gang Trang plads? ingen dramatik Sikkerhed i hovedsædet Folk stoler på dig Hvem kan du stole på? Hvem er afhængige

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

HEALTHY COWS ARE PROFITABLE COWS

HEALTHY COWS ARE PROFITABLE COWS HEALTHY COWS ARE PROFITABLE COWS Innovative solutions designet og udviklet i Danmark FREEDOM FOR COWS COW-WELFARE COW-WELFARE FLEX STALLS EN WIN-WIN LØSNING Flex Stalls er udviklet til at fremme både dyrevelfærden

Læs mere

Europas specialist i træpillefyr

Europas specialist i træpillefyr Produktkatalog 2014 www.oekofen.dk Europas specialist i træpillefyr ÖkoFEN står for moderne, effektiv opvarmning med miljøvenlig og vedvarende energi fra træpiller. Virksomheden, der blev grundlagt i 1989

Læs mere

NEM AT BETJENE FASSI-TEKNOLOGI GØR DET HELE LETTERE. k o m p r o m i s KRANER UDEN KOMPROMIS

NEM AT BETJENE FASSI-TEKNOLOGI GØR DET HELE LETTERE. k o m p r o m i s KRANER UDEN KOMPROMIS Nummer 1/2007 UDEN Uden kompromis udgives af FASSI Kraner ApS, Hammerholmen 44-48, DK-2650 Hvidovre Tlf.: +45 36 77 21 77 - Fax: +45 36 77 23 77 - www.fassi.dk k o m p r o m i s Internationalt magasin

Læs mere

DÄCKDATA DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN

DÄCKDATA DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN DÄCKDATA FULDKOMMENT OVERBLIK MED DÆKHOTELLET PRISLISTER & LEVERANDØRER ALTID ONLINE ONLINE BESTILLINGER SMS-SERVICE DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN VELKOMMEN! Der er sket meget siden, jeg grundlagde

Læs mere

ARTNERS. Innovationsånden lever i høj grad hos

ARTNERS. Innovationsånden lever i høj grad hos ARTNERS THE WORLD OF NEW HOLLAND AGRICULTURE 10 2014 Innovationsånden lever i høj grad hos New Holland. Vi arbejder hver dag på at være den stærkeste partner for maskinstationer og landmænd og tilbyde

Læs mere

MOTORUDSKIFTNING. Gode råd til en vellykket motorudskiftning

MOTORUDSKIFTNING. Gode råd til en vellykket motorudskiftning MOTORUDSKIFTNING Gode råd til en vellykket motorudskiftning INDHOLD MOTORUDSKIFTNING. EN GOD IDE? Overvejer du ny motor til din båd? 3 Hvad får du ud af en ny motor? 4 Hovedreparation? 5 FORUDGÅENDE PLANLÆGNING

Læs mere

Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner Q26 Q36 Q46 Q49 Q56 Q58 Q66 Q76 Q78 Q88 Q98

Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner Q26 Q36 Q46 Q49 Q56 Q58 Q66 Q76 Q78 Q88 Q98 Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner Q Q Q Q9 Q Q8 Q Q7 Q78 Q88 Q98 DK Frontlæsseren der gør dig stolt Det føles fantastisk den tilbagevendende oplevelse

Læs mere

Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner Q26 Q36 Q46 Q49 Q56 Q58 Q66 Q76 Q78 Q88 Q98

Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner Q26 Q36 Q46 Q49 Q56 Q58 Q66 Q76 Q78 Q88 Q98 Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner Q Q Q Q9 Q Q8 Q Q7 Q78 Q88 Q98 DK Frontlæsseren der gør dig stolt Det føles fantastisk den tilbagevendende oplevelse

Læs mere

Bosch IP En introduktion til IP-teknologi og videoovervågning i fremtiden. Bosch IP Produktvejledning til Netværksvideo

Bosch IP En introduktion til IP-teknologi og videoovervågning i fremtiden. Bosch IP Produktvejledning til Netværksvideo Bosch IP En introduktion til IP-teknologi og videoovervågning i fremtiden Bosch IP Produktvejledning til Netværksvideo 2 3 Udviklingen indenfor videoteknologi er blevet drevet af tre hovedkrav. Det første

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI InTEllIGEnT JERn Innovation med ny teknologi Provinsindustriens A rbejdsgiverforening Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI 2 SÅdAn Udgivet af ITEK, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening

Læs mere

Digitale medier i den strategiske kommunikation

Digitale medier i den strategiske kommunikation Digitale medier i den strategiske kommunikation Digital kommunikation: Brug digitale medier rigtigt i kommunikationen med organisationens interessenter Af Morten Gade, www.mortengade.dk Denne artikel giver

Læs mere