S.A. Christensen & Co

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S.A. Christensen & Co"

Transkript

1 S.A. Christensen & Co Produktnavn Sælges som SATURNUS. Sælges p.t. sammen med Galaxy malkerobot. I fremtiden vil det sælges som managementprogram til anvendelse sammen med alle produkter fra S.A. Christensen & Co. Det er et grundmodul, hvortil der kan købes et delmodul til aktivitetsmåling og et delmodul til styring af kotrafik i forbindelse med afgræsning ved automatisk malkning (AMS). Krav til hardware/internet Kræver en almindelig pc med minimum Windows 98. I forbindelse med AMS kræves et telefonstik til internetopkobling til Galaxy-robotten. Til konventionel malkning er det ikke et krav med internet-adgang. Ønskes der kommunikation med Kvægdatabasen, skal Uniformprogrammet anvendes, og det kræver minimum almindelig modemforbindelse. S.A. Christensen & Co formidler salg af uniformprogrammet under navnet Unifarm. Grunddata ved opstart Køres SATURNUS alene, er det ikke muligt at overføre data, men alle dyredata skal indtastes. Der skal for køerne som minimum indtastes dyrenummer, transpondernummer, registreringsnummer, laktationsnummer og fødselsdato. Derefter skal dyret sættes til malkning og tildeles foder. Der er mulighed for at indlæse et dataudtræk fra Kvægdatabasen via Uniformprogrammet, hvis dette samtidig købes og installeres. Udveksling af foderdata, malkedata, aktivitetsdata Der kan udveksles data med egne fabrikater af kraftfoderautomater, mælkemålere og aktivitetsmålere, samt i de fleste tilfælde med andre fabrikater, som anvender Nedap-systemer. Det kan for eksempel være visse gamle kraftfoderautomater fra Strangko og Lely. Der kan anvendes et transpondernummer pr. dyr. Købes delmodulet til aktivitetsmåling, kan der anvendes et ekstra transpondernummer til aktivitetsmåleren. Data overføres hele tiden mellem program og udstyr i stalden (realtime). Aktivitetsdata opsamles ved malkning. Udveksling af data med Kvægdatabase Der eksisterer ikke mulighed for dataudveksling med Kvægdatabasen i Saturnusprogrammet. Det kan derimod lade sig gøre, hvis Uniformprogrammet samtidig installeres og virker som beskrevet under Uniformprogrammet. Herd Managementprogrammer 16

2 Figur 1. I dette vindue oprettes nye dyr, og der kan ses information om eksisterende dyr. Manuel indtastning af data Data skal indtastes ved pc. Hændelser skal indtastes på enkeltdyr. Det gælder alle reproduktionshændelser i form af inseminering, drægtighedstjek, kælvning osv., samt alle sygdomsindberetninger og gruppeskift. Der er kobling af visse hændelser, som begrænser indtastningerne. Ved for eksempel indberetning af kælvning bliver mælken separeret fire dage og koen sat til malkning, hvis ikke brugeren manuelt ændrer dette. Der vil blive udviklet en håndterminalløsning. Lagring af data og backup Alle data gemmes, indtil de slettes. Dette gælder også data på malkninger, konduktivitet m.m. Data gemmes, selvom der er påbegyndt en ny laktation. Hændelsesdata på dyr med hensyn til forudgående kælvninger kan findes helt tilbage, til dyret er oprettet i programmet. For afgåede dyr kan man enten vælge at afbryde, så de er ude af al fodring-, reproduktion- og malkestyring, men data kan stadig findes på dem i programmet (historisk database). Alternativt kan de slettes, så de er helt fjernet fra programmet. Der er automatisk backup til C-drevet en gang i døgnet, men der kan også laves automatisk backup til en ekstern USB-disk og med et andet interval for eksempel ugentligt. Præsentation af data Data kan vises på pc-skærm og på udskrifter. Der er mulighed for grafisk præsentation af udvalgte data. Der er mulighed for at se data på enkeltkoniveau og som summer og gennemsnit af de enkelte grupper eller på besætningsniveau. Det er muligt at vælge forskellige kriterier for visning og sortere dyrene efter forskellige parametre. Herd Managementprogrammer 17

3 Parameter- og grænseværdier Der er lagt foruddefinerede parameter- og grænseværdier ind i forhold til, hvilke køer der bliver vist på styringslister. Disse værdier kan efterfølgende ændres af brugeren. Figur 2. Det er muligt at følge fodringen grafisk, ligesom det også er muligt at følge blandt andet mælkeydelse og ledningsevne grafisk. Tildeling af foder Al fodring kan styres manuelt og reguleres på det enkelte dyr eller styres af ydelse eller laktations programmer. Der er ikke ydelsesafhængig fodring. Tildeling af foder i malkestald/ams og i opholdsareal er opdelt, hvis der er kraftfoderautomater begge steder. Det vil sige, at der ikke kan overføres restfoder fra malkestald og til opholdsareal. En ny fodermængde bliver først overført efter døgnskifte, men det er også muligt at overføre straks. Det er muligt at styre fire typer fast foder og en flydende. Hastigheden, hvormed foderet tildeles, kan ændres på enkeltkoniveau. Den minimale og maksimale kraftfodertildeling, en ko må få pr. besøg i kraftfoderautomaten, kan indstilles i program efter gruppe, laktationstrin eller reproduktionsstadie. Jo længere ventetid, der er gået siden sidste kraftfoderbesøg, jo større bliver den tildelte mængde, indtil den maksimale mængde nås. Der kan laves optrapning og nedtrapning på tid (dage), hvor slutmængde og daglig mængdeændring angives. Der kan gives ekstra bonusfoder i en periode. Det tildelte foder kan ses grafisk på enkeltdyrniveau for den periode, der ønskes. Mængden af restfoder kan ses på enkeltdyrniveau i en tabel så langt tilbage, man ønsker dette, og det kan opdeles på foderstation og kraftfodertype. Der er en foderalarmliste for restfoder det sidste døgn. Det er ikke muligt at styre sutteautomater. Herd Managementprogrammer 18

4 Anvendelse af malkedata Ud over mælkemængde og mælkefkow kan malketid og ledningsevne måles på hver enkelt kirtel. Disse data kan læses på enkeltkoniveau fra alle malkninger. Det er muligt at få mælkeproduktionen og ledningsevnen vist grafisk, så langt tilbage som man ønsker det. Derved kan der ud fra kurver dannes et overblik over, hvordan koen har malket. Det er muligt at ændre de fælles indstillinger for pulsering og aftagning. På enkeltkoniveau kan dette også tilpasses, og der kan indstilles, om koen skal have lokkefoder. Køer, der afviger i mælkeydelse, mælkeproduktion pr. time, konduktivitet, minimum mælkeydelse og malkehastighed (kg pr. minut) kommer på afvigerrapport. Ligeså vil et for langt interval siden sidste malkning udløse alarm. Det er ikke muligt at lægge fedt- og proteinprocenter ind i programmet. Anvendelse af aktivitetsdata Aktivitetsmåler er hals- eller benhængt og aflæses ved gulvet i malkeenhed eller ved gennemgangsantenne. Grænseværdier for alarm på aktivitet kan stilles i system. Her er standard, at aktiviteten skal være 2,8 gange højere end gennemsnittet på den pågældende ko i tre følgende perioder af 96 minutter. Der foreslås et tidspunkt for inseminering, der som standard er 18 timer efter første forhøjede aktivitet, men dette kan også ændres. Der vises både høj og lav aktivitet. Aktivitet vises på enkeltdyr på en graf, som brugeren kan indstille fra en dag op til de sidste tre måneder. Det er muligt at kombinere/sammenholde flere forskellige grafer. Der er en alarmliste for dyr med forhøjet aktivitet samt dyr, der er i brunst ifølge den teoretiske udregning fra kokalenderen. Reproduktion Der er en kokalenderliste i programmet, som kan sættes til automatisk udskrift. Dyr, som står overfor en kommende handling, såsom drægtighedstjek eller goldning, står samlet her. Sundhed/sygdom Sygdomme indberettes på enkeltkoniveau. Hvilken behandling, koen er givet, kan skrives i et tekstfelt. Det kan vælges, om mælken skal separeres fra, og der er mulighed for at lede mælken i kloakken eller opsamle den. Der vælges desuden en dato, hvor programmet oplyser, at koen stadig framalkes. Mælken separeres indtil brugeren manuelt ændrer dette. De forskellige sygdomme skal oprettes i systemet, og her kan føjes behandling og separation til, så indberetning af en sygdom automatisk udløser separation af mælk. Herd Managementprogrammer 19

5 Figur 3. Der er mange muligheder for at ændre indstillingerne for en ko. Her vælges det at separere mælken samt lade koen blive separeret fra. Der kan også laves individuelle malkeindstillinger for denne ko. Separation af dyr Det er muligt at sætte enkelte køer til separation ved hvert besøg i robot fra indtastningstidspunkt og indtil en given dato. Det er også muligt at angive, at dyr skal separeres, når der er udløst en til tre malkealarmer i robotten. Ved afgræsning sammen med AMS er det muligt at styre, hvor koen bliver ledt hen efter et besøg i robotten, så den ikke bliver ledt på græs, hvis den snart må malkes igen. Muligheder for udskrifter Der er en foruddefineret række lister, som landmanden ikke umiddelbart kan ændre. Dog kan der på en del af dem ændres på den orden, dyrene står sorteret efter. Det er muligt at sammensætte sine egne udskrifter ud fra forskellige kriterier med alle tilgængelige variable i programmet. Udskrifter kan sættes til automatisk udskrivning op til fire gange dagligt eller til tilbagevendende tidspunkter (dag, uge). Opstart og opfølgning Der er ca. ½ dags introduktion til programmet ved opstart. Der er hotline 24 timer i døgnet, hvis robotten står stille. Hjælp til programmet fås i dagtimer. Der bliver for nuværende ikke afholdt kurser, men gennemgang af nye programmer gives på erfa-møder. Brugervejledning Der er en dansk brugervejledning på 31 sider, som p.t. er suppleret med tre danske opdateringsmanualer. Der arbejdes på en ny dansk brugermanual, som indeholder de sidste opdateringer. Der er ingen hjælpetekster i programmet. Herd Managementprogrammer 20

6 Opdateringer Opdatering til nye programversioner foretages i forbindelse med service på malkeenhed. Vejledende priser Ukendt. Programmet skal p.t. kun anvendes sammen med AMS, og prisen på AMS inkluderer programmet. Servicekontrakt på AMS-enhed indeholder opdateringer til nye programversioner. Forhandler S.A. Christensen & CO., Nordre Havnevej 100, 6000 Kolding. Kommentar fra firma Udover programmet Saturnus består det også af programmet Satcontrol, som er overvågningsdelen. Hvor alle alarmlister, attentionslister samt oversigt over systemets funktioner vises online. Satcontrol er i direkte link til Saturnus. Begge programmer er opbygget over Windows. De er meget enkle og logisk opbygget, hvilket gør det let at være bruger, samtidig med at det giver uanede muligheder for at trække alle de informationer ud på lister, man som bruger og rådgiver kan ønske. Herd Managementprogrammer 21

Kom godt i gang med Klovregistrering

Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Denne vejledning giver en introduktion til Klovregistreringsprogrammet, som er udviklet af Dansk Kvæg i samråd med engagerede klovbeskærere.

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderregistrering og Foderkontrol

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderregistrering og Foderkontrol Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderregistrering og Foderkontrol 1 Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderstyring Dette hæfte er en introduktion til Foderkontrol og Foderregistrering i DLBR NorFor Foderstyring.

Læs mere

Bliv effektiv med TODOIST

Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten anbefaler: Bliv effektiv med TODOIST og få tingene ud af hovedet! Mie Münster-Swendsen 0Strukturkonsulent Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten 2015 1. udgave 2015 ISBN: 978-87-998188-0-8

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] [jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] Opret jobagent Hvad er en jobagent En jobagent gemmer information om den type job, du søger efter, når du er inde i menuen under 'Find job'. En jobagent gør

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

INDUSTRIAL AUTOMATION. Interactive Graphical SCADA System INSIGHT AND OVERVIEW KOM GODT I GANG

INDUSTRIAL AUTOMATION. Interactive Graphical SCADA System INSIGHT AND OVERVIEW KOM GODT I GANG INDUSTRIAL AUTOMATION Interactive Graphical SCADA System INSIGHT AND OVERVIEW KOM GODT I GANG i Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... i Om denne manual... 1 IGSS Brugerdokumentation... 2 Kapitel 1:

Læs mere

Gruppér dine Facebook-venner... 2. Kontrollér dine venners adgangsniveau til din profil... 2. Bestem hvem der har adgang til dine fotos...

Gruppér dine Facebook-venner... 2. Kontrollér dine venners adgangsniveau til din profil... 2. Bestem hvem der har adgang til dine fotos... Styr dit privatliv på Facebook Hvorfor skal alle mine venner have en nyhed om, at jeg lige er gået fra kæresten? Hvorfor kan jeg lige pludselig optræde i en annonce for Anders Foghs fanside? Hvordan har

Læs mere

K I M K R A R U P A N D E R S E N

K I M K R A R U P A N D E R S E N K I M K R A R U P A N D E R S E N PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV Bliv fortrolig med den helt nye brugerflade Lær at bruge programmet og dets værktøjer Skab flotte publikationer

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

ACCESS 2010 LÆR DET SELV

ACCESS 2010 LÆR DET SELV K I M K R A R U P A N D E R S E N ACCESS 2010 LÆR DET SELV ACCESS 2010 LÆR DET SELV Læs om nyhederne i Access 2010 Lær at oprette og anvende en database Tabeldesign, formularer, forespørgsler og rapporter

Læs mere

EXCEL 2010 LÆR DET SELV

EXCEL 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS EXCEL 2010 LÆR DET SELV EXCEL 2010 LÆR DET SELV Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning Excel 2010 lær det selv 1. udgave, 2. oplag 2011 Copyright

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

INDICATA giver dig et effektivt markedsoverblik i en hverdag, hvor udbud og efterspørgsel skifter hurtigere end nogensinde.

INDICATA giver dig et effektivt markedsoverblik i en hverdag, hvor udbud og efterspørgsel skifter hurtigere end nogensinde. INDICATA giver dig et effektivt markedsoverblik i en hverdag, hvor udbud og efterspørgsel skifter hurtigere end nogensinde. Med INDICATA ved hånden får du en nem og overskuelig adgang til viden om det

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT Copyrightoplysninger Copyright 2010 Rambøll Management Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må kun gengives (helt eller delvis),

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Microsoft Office og Microsoft Dynamics NAV Integration lige ud af boksen

Microsoft Office og Microsoft Dynamics NAV Integration lige ud af boksen WHITE PAPER Microsoft Office og Microsoft Dynamics NAV Integration lige ud af boksen Microsoft Office og Microsoft Dynamics NAV har i mange år været blandt danske virksomheders favorit programmer og sammen

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort personligt... 3 3.1.2 Rejsekort

Læs mere

Vejledning i brug af RamStatistik 11. december 2006

Vejledning i brug af RamStatistik 11. december 2006 11. december 2006 11.12.2006 A346.80.2 WM-data Side 1 af 17 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. OPBYGNING AF DATAUDTRÆK... 3 2.1 Udvælgelse af prøver... 3 2.2 Statistiske parametre... 5 2.3 Opstille kriterier...

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer 1 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Læs hele testvejledningen før du går i gang med at teste. Husk at få underskrevet en bemyndigelseserklæring

Læs mere