Kvalitetsstandarder. madservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder. madservice"

Transkript

1 xmadservice x Kvalitetsstandarder 1

2 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder... 4 Menuplan... 5 Det består en middagsportion af... 5 Ændring i forhold til de bevilgede ydelser... 6 Betaling for maden... 6 Klage... 6 Særligt for mad med udbringning Tilbuddet indeholder... 7 Madpakker og proteindrik... 7 Flytning eller aflysning af hjælpen... 7 Hvis maden udebliver... 8 Til- og afmelding... 8 Lån af mikroovn / fryser... 8 Særligt for mad uden udbringning Tilbuddet indeholder... 9 Flytning eller aflysning af hjælpen... 9 Til- og afmelding... 9 Yderligere information

3 Kvalitetsstandard for Aalborg Kommune har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og, som beskriver det politisk fastsatte serviceniveau, du kan forvente som borger i Aalborg Kommune. Derudover er der lavet folderen Generel Information, der blandt andet beskriver, hvad du kan forvente af de medarbejdere og leverandører, der hjælper dig i det daglige, samt hvad der forventes af dig. Her er det også beskrevet at borgere, som kan forbedre deres funktionsniveau, skal tilbydes et rehabiliteringsforløb, som vi forventer du deltager aktivt i. Denne kvalitetsstandard omhandler. Er du interesseret i at læse de andre kvalitetsstandarder, findes de på Aalborg Kommunes hjemmeside eller du kan henvende dig til kontaktcenteret. 3

4 Hvem kan få? Hjælpen er ikke bestemt af alder eller diagnose, men bestemt efter behov. Tildelingen af hjælpen fokuserer derfor på dine egne ressourcer og du skal som udgangspunkt deltage i et Rehabiliteringsforløb. Her afklarer vi sammen, hvad du selv kan klare, hvad du eventuelt kan genoptrænes til selv at kunne igen og hvad du skal have hjælp til. Hvis du på grund af fysiske eller psykiske vanskeligheder ikke selv kan klare hele eller dele af tilberedningen af din varme mad, har du mulighed for at få hjælp til det. Der tilbydes som hovedregel ikke, hvis du bor sammen med en rask ægtefælle / samlever eller en anden pårørende over 18 år, der har mulighed for at klare opgaverne. Hvad er målet med? Målet med hjælpen er at fastholde eller forbedre din ernæringstilstand gennem sund og varieret kost. Det er endvidere vores mål, at du via fokus på aktiv hjælp frem for passiv hjælp kan blive mere selvhjulpen. Dette giver større muligheder for selvbestemmelse i eget liv, og derved større livskvalitet. Det kan f.eks. være et mål, at du selv kan klare at anrette og spise morgenmad, og dette mål kan f.eks. opnås ved at kommunen hjælper med. Mad uden udbringning: Maden kan spises på spisestedet eller afhentes hos leverandøren Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til? Tilberedning af varm mad i hjemmet. Valgmuligheder Når du er bevilget, kan du: vælge mellem varm udbragt mad, frosne færdigretter og kølemad vælge mellem minimum to daglige hovedretter ved normalkost ved varm udbragt mad, kølemad eller mad uden udbringning vælge mellem hovedret og biret eller kun hovedret få diætkost/individuel Få diætkost/individuel kost, hvis du har behov for det dagligt til - og framelde ved akut opståede situationer eksempelvis pludseligt opstået sygdom Hvad kan du få hjælp til? I Aalborg Kommune har du mulighed for at få: mad med udbringning mad uden udbringning. Det er visitationen, der afgør, hvilket tilbud, du kan tilbydes. 4

5 Det består en middagsportion af (standardmåltid) En hovedret består af: 100 gram kød/120 gram fars /120 gram fisk 150 gram kartofler, ris eller pasta 100 gram grøntsager, 75 gram råkostsalat eller 25 gram surt, varierende efter menuen 1,5 deciliter sovs En biret består af: 2 deciliter dessert eller 2,5 deciliter suppe Energiindhold i et måltid samt energifordelingen på protein, fedt og kulhydrat. Energiindholdet i måltidet skal følge anbefalingerne i dansk institutionskost. Et standardmåltid skal ligge mellem 2250 og 3100 kilojoule ( kalorier). Mad af fars er hakket kød, som iblandes andre råvarer. Menuplan Ved planlægning af menuerne tager leverandøren højde for sæson og højtider. Der skal tages højde for at begge menuer ikke indeholder fisk/ indmad. Maden fremstilles af førsteklasses råvarer, herunder også økologiske varer. Karbonader og bøf betragtes ikke som mad af fars. Hvis hovedretten er suppe, er den på en 0,5 liter. Der medfølger tilbehør til maden, f.eks. mælk til frugtgrød, brød og sennep til kålsupper, kanelsukker til risengrød. Leverandøren udarbejder og udleverer en menuplan hver måned. Du skal foretage valg af menu for månedens dage og returnere den udfyldte menuplan med madchaufføren eller direkte til leverandøren. Ved mad uden udbringning afleveres menuplanen til leverandøren/spisestedet. Hvis du har behov for det, er der mulighed for flere kartofler til hovedretten uden ændring af prisen på maden. 5

6 Kostvejledning Visitationen er ansvarlig for at inddrage relevante samarbejdspartnere i forhold til vejledning om kost eller diæt. Ændringer i forhold til de bevilgede ydelser Hvis du ønsker en ændring af de ydelser, du er bevilget, eks. at modtage hovedret i stedet for hovedret og biret, skal du kontakte visitationen, som herefter laver en ny bevilling. Hvis du er bevilget hovedret og biret og du en sjælden gang i stedet kun ønsker hovedret leveret, kan du aftale dette med leverandøren. Betaling for maden Fra er der følgende priser for et standardmåltid: 55,00 kroner hovedret og biret 50,00 kroner hovedret 22,00 kroner for madpakker 12,50 kroner for proteindrik Betalingen af maden sker hver måned. Afhængigt af hvilken leverandør du vælger, trækkes betalingen enten via din pension eller betales via Pengeinstitutternes Betalingsservice (PBS). Afregningsperioden er ved PBS betaling fra den 10. i måneden til den 9. i den efterfølgende måned. Klage Du kan læse om, hvordan du klager i folderen Generel information 6

7 Særligt for mad med udbringning Tilbuddet indeholder Du kan frit vælge mellem varm udbragt mad, frosne færdigretter og kølemad. Varm udbragt mad leveres hver dag på et nærmere fastlagt tidspunkt i tidsrummet Frosne færdigretter og kølemad leveres en gang om ugen på et nærmere fastlagt tidspunkt mellem kl Tidspunktet for leveringen fastlægges af leverandøren. Det samme gør leveringsdagen for frosne færdigretter eller kølemad. Du skal være hjemme, når maden leveres. Du modtager mad til alle dage, medmindre du aftaler andet med visitationen. Leverandøren skal ved varm udbragt mad være behjælpelig med at tage låget /filmen af emballagen. Ved udbragte frosne færdigretter eller kølemad skal leverandøren være behjælpelig med at sætte maden i fryseren eller køleskabet. Hvis du vælger frosne færdigretter eller kølemad og visitationen vurderer, at du ikke selv kan opvarme maden, kan en medarbejder fra hjemmeplejen hjælpe med opvarmning af maden på et nærmere fastlagt tidspunkt i dagtimerne. Hvis du modtager varm udbragt mad, og på grund af særlige omstændigheder (f.eks. lægebesøg) undtagelsesvis ikke er hjemme, er leverandøren forpligtet til at levere maden i en termokasse. Tidspunktet for leveringen fastlægges af leverandøren. Madpakker og proteindrik Hvis du er omfattet af tilbuddet om mad med udbringning, kan du også blive visiteret til madpakker, som indeholder 4 halve stykker smørrebrød. Har du behov for proteindrik, kan du visiteres til det. En proteindrik er 2,5 deciliter. Du kan også købe mad til enkelte gæster. Proteindrik, madpakker og gæstemad leveres altid sammen med maden. Det kan ikke bestilles og leveres særskilt. Flytning eller aflysning af hjælpen Madleverancen kan ikke aflyses fra leverandørens side. Den enkelte leverandør er forpligtet til at levere mad til dig efter de aftalte vilkår. Hvis leverandøren undtagelsesvis er nødsaget til at ændre tidspunktet for levering af maden, aftaler leverandøren dette konkret med dig. Du kan aflyse madleverancen en enkelt dag eller for en periode. Afbestilling skal i givet fald finde sted til leverandøren senest dagen før leveringen inden kl Ønsker du at flytte tidspunktet for leveringen aftales dette med leverandøren. Det er ikke sikkert, leverandøren kan efterkomme dit ønske. Ved indlæggelse på sygehus afbestiller visitationen maden førstkommende hverdag, hvis du ikke selv har haft mulighed for at gøre det. Hvis du ikke har afmeldt maden og du ikke åbner døren vil visitationen af hensyn til din sikkerhed 7

8 undersøge årsagen, eventuelt ved at kontakte en pårørende. Hvis det ikke er muligt, vil visitationen rekvirere en låsesmed. Udgiften til låsesmeden påhviler dig. Hvis madleverancen udebliver Du skal kontakte leverandøren, hvis maden ikke leveres til det fastlagte tidspunkt (+/- 30 minutter inden for det fastlagte tidsrum), eller hvis madleverancen helt udebliver. Leverandøren skal sørge for, at du får et erstatningsmåltid samme dag. Til - og afmelding Hvis du ønsker at afmelde madleverancen helt, kontaktes visitationen. Afmelding fra madleverancen kan finde sted med en dags varsel, fra leverandøren modtager afmeldingen. Visitationen er ansvarlig for, at opkrævning af din betaling for ydelsen stopper samtidig med leveringsstoppet. Hvis du på et senere tidspunkt igen ønsker at få leveret mad, kontaktes visitationen med henblik på en ny ansøgning om at modtage udbragt mad, idet en tilkendt ydelse, der fravælges endeligt, ikke efterfølgende kan genoptages uden en ny afgørelse. Lån af mikroovn /fryser Hvis du modtager frosne færdigretter eller kølemad, har du mulighed for at låne en mikroovn og / eller fryser (kun til frosne færdigretter), hvis visitationen vurderer, at du har behov for det. 8

9 Særligt for mad uden udbringning Tilbuddet indeholder Varm mad, som indtages på et spisested godkendt af Aalborg Kommune eller mad afhentet hos leverandøren (varm mad eller frosne færdigretter. Det afhænger af tilbuddet fra leverandøren) Varm mad kan spises på spisestedet eller afhentes hos leverandøren i tidsrummet på de aftalte dage. Frosne færdigretter kan afhentes hos leverandøren på de aftalte hverdage mellem Hvis du henter maden hos leverandøren, skal du selv sørge for termotaske eller lignende til at transportere maden i. Leverandøren kan være behjælpelig med indkøb heraf. Maden kan spises på spisestedet eller afhentes hos leverandøren. Flytning eller aflysning af hjælpen Madleverancen kan ikke aflyses fra spisestedet/ leverandørens side. Det enkelte spisested/leverandør af er forpligtet til at servere/udlevere mad til dig efter de aftalte vilkår. Du skal spise på spisestedet / afhente maden hos leverandøren på de aftalte dage. Hvis du er forhindret i det, skal du melde afbud senest dagen før kl Ved indlæggelse på sygehus afbestiller visitationen maden førstkommende hverdag, hvis du ikke selv har haft mulighed for at gøre det. Hvis du ikke kommer på spisestedet / afhenter maden på de aftalte dage, og du ikke har meldt afbud, vil visitationen af hensyn til din sikkerhed undersøge årsagen. Hvis det ikke er muligt, vil visitationen som sidste udvej rekvirere låsesmed. Udgiften til låsesmed påhviler dig. Til - og afmelding Hvis du ønsker helt at fravælge mad på spisestedet/ fra leverandøren, skal du kontakte visitationen, som herefter kontakter leverandøren/ spisestedet for at afmelde dig. Modtager du i forvejen udbragt mad, vil du i stedet modtage mad i din bolig til alle ugens dage, medmindre du har aftalt andet med visitationen eller kontaktcenteret. Hvis du på et senere tidspunkt igen ønsker mad på et spisested/leverandør, kontakter du visitationen med henblik på en ny ansøgning om igen at indgå i madordningen, idet en tilkendt ydelse, der fravælges endeligt, ikke efterfølgende kan genoptages uden en ny afgørelse. Hvis du ikke kommer på spisestedet / afhenter maden på de aftale dage og du ikke har meldt afbud, vil visitationen af hensyn til din sikkerhed undersøge årsagen 9

10 Yderligere information Hvis du har behov for yderligere informationer, kan du henvende dig til: Kontaktcenteret - Visitationen Tlf Lindholm Brygge 31, 1. tv Nørresundby Kvalitetsstandarderne er godkendt af Ældre- og Handicpaudvalget, den 10. juni

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

BILAG 1 KRAV TIL LEVERANDØRER AF MADSERVICE TIL HJEMMEBOENDE

BILAG 1 KRAV TIL LEVERANDØRER AF MADSERVICE TIL HJEMMEBOENDE BILAG 1 KRAV TIL LEVERANDØRER AF MADSERVICE TIL HJEMMEBOENDE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Rammer for opgaveløsningen 3 2.1 Lovgivningen 3 2.2 Målsætninger 3 2.3 Rammer for madservice 3 3. Organisation 4

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service.

Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service. Albertslund Kommune september 2012 Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service. Albertslund Kommune

Læs mere

Kvalitetstandarder for plejeområdet. Center for Sundhed og Pleje. August 2013

Kvalitetstandarder for plejeområdet. Center for Sundhed og Pleje. August 2013 Kvalitetstandarder for plejeområdet Center for Sundhed og Pleje August 2013 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord s. 3 1. Personlig hjælp s. 6 2. Praktisk hjælp s. 10 3. Mad, drikke, samt medicinering s. 15

Læs mere

Det betyder bl.a. at: Kirsten Moesgaard Formand for Sundhedsudvalget

Det betyder bl.a. at: Kirsten Moesgaard Formand for Sundhedsudvalget Kvalitetsstandarder Voksne hjemmeboende 2013-2014 Kære Borger Vi bliver ældre og lever sundere. Vi vil gerne være aktive og uafhængige af andres hjælp - altså være herre i eget liv. Derfor har vi i Vesthimmerlands

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/52 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 6. udgave Kvalitetsstandarder 2015 Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)...

Læs mere

Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation

Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation Madservice februar 2015 Standardkontrakt for godkendte leverandører i Rebild Kommune J.nr. [XX] Standardkontrakt for godkendte leverandører i Rebild Kommune

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar 2/48 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 2012 3. udgave Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)... s. 8 Praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Formålet med hjemmehjælp.... 3 3. Midlertidig eller varig hjemmehjælp?... 4 4. Hvem kan få hjemmehjælp?...

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere