SeniorBladet. Leder: Et skridt i den rigtige kørselsretning. Mød Gerda, en ildsjæl i lokalsamfundet. Kontaktannoncer hitter. Vind signerede bøger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SeniorBladet. Leder: Et skridt i den rigtige kørselsretning. Mød Gerda, en ildsjæl i lokalsamfundet. Kontaktannoncer hitter. Vind signerede bøger"

Transkript

1 SeniorBladet DANSKE SENIORER 3. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2015 Leder: Et skridt i den rigtige kørselsretning Mød Gerda, en ildsjæl i lokalsamfundet Kontaktannoncer hitter Vind signerede bøger

2 RUNDT I LANDET Der er sket en bedre overlevering, når en patient udskrives fra hospitalet og sendes til hjemkommunen, siger Ulla Astman, formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner. Jakob Kjellberg, der er professor og programleder for sundhed ved det nationale institut for kommuners og regioners analyse og forskning, peger overfor kommunernes landsforenings blad Momentum på, at medvirkende årsag til faldet også skyldes, at de ældres helbred generelt bedres, men også at kommunerne har større fokus på hele sundhedsområdet og lokale sundhedstilbud. Samlet af Henrik Sieben Det daglige valg af måltid De fleste af os sætter pris på et godt måltid mad. Livet igennem. Alle ved vi, hvad vi foretrækker. Sådan er det også, når vi bliver ældre og måske ikke længere er i stand til selv at handle ind og lave det daglige måltid. Landet over diskuteres det til stadighed, hvad mad, der skal tilbydes ældre medborgere, der ikke selv kan forestå de daglige måltider. I Nordjylland, i Frederikshavn kommune, har man nu taget konsekvensen og valgt, at de ældre selv skal have lov til at vælge, hvad de vil spise. I praksis foregår det på den måde, at borgere, der skal have mad udefra, får et menukort. Ud fra dette kan den enkelte sammensætte sit eget måltid. Kød og tilbehør pakkes hver for sig, så det er blot at vælge kombinationen. De ældre kan vælge mellem en halv snes hovedretter og et tilsvarende antal typer af tilbehør. Fra kartofler, pasta og ris til mange forskellige slags salater. Det oplyser TVNord. Fortsat mange genindlæggelser Knapt pensionister måtte sidste år, efter endt behandling på et af landets sygehuse, kort tid efter udskrivelse, tilbage til hospitalet. Til behandling for samme lidelse, de oprindelig var indlagt for. Tallet er dog faldende i gruppen 65+, hvor antallet er faldet med 16 procent siden Årsagen til faldet skyldes et bedre samarbejde mellem kommunerne og regionerne. Det er regionerne, der driver sygehusene, men det er kommunerne, der har ansvar for forebyggelse og genoptræning. Det grå guld er et hit i landkommuner Medens nogle kommuner skærer ned på ældreplejen generelt, er der andre og i nogle tilfælde samme kommuner, der sætter stor pris på de ældre, som beboere. Således melder et par jyske, men også sjællandske kommuner om, at seniorer er velkomne. I en af de nordvestsjællandske kommuner, Odsherred, er 27 procent af det samlede indbyggertal på fyldt 65 år. Fra borgmester Thomas Adelskov lyder det, at seniorerne er et godt aktiv for kommunen. De kommer med gode skattekroner og kaster sig aktivt ind i foreningsarbejde og kulturliv. For en del seniorer, de selvhjulpne, er det attraktivt at bo i landkommuner, da ejendomsskatterne er lavere i forhold til i storbyerne. Hertil kommer at mange har mulighed for at nyde naturen. Det fortæller TV2Øst. Ny teknologi til landområderne De fleste, der bor i landdistrikterne, oplever jævnligt manglende eller nærmest ikke eksisterende mobildækning. Mange steder i landet er de såkaldte sorte huller, hvor der ikke kan skabes forbindelser til telenetværket. Det skaber usikkerhed og i nogle tilfælde angst, for hvad gør man eksempelvis, når en borger bliver alvorligt syg. Regeringen har fremlagt en langsigtet plan om, at mobiltelefonnettet skal forbedres. Også når det gælder internetdækningen er der»huller«i landskabet. Og i takt med stigende krav fra borgere, yngre som ældre, og for virksomheder af enhver art om hurtigere og mere sikre forbindelser, vokser frustrationerne, når internetdækningen er nærmest ikke eksisterende. Har man hverken fastnetforbindelse, mobildækning eller fibernet forbindelse kan det nye LandNet være løsningen. Sidstnævnte skriver bladet LandbrugFyn. Det er firmaet Højgaard IT, der tilbyder dækning via satellit. Der er mulighed for individuelle løsninger, såvel som at flere borgere i et lokalsamfund går sammen om en fælles løsning. 2

3 Hovedkontor og redaktion Griffenfeldsgade 58, 2200 København N Tlf.: Fax: Ekspedition åben: Kontor: Af Jørgen Fischer, landsformand for Danske Seniorer Et skridt i den rigtige kørselsretning Kontor, Sdr. Omme Stadion Allé 11, 7260 Sdr. Omme Tlf Ansvarshavende redaktør Landsformand Jørgen Fischer Redaktør Journalist Henrik Sieben Tlf Udgivelse Næste nummer af SeniorBladet udkommer ultimo april. SeniorBladet påtager sig intet ansvar for manuskripter eller billeder, der indsendes uopfordret. Stof fra SeniorBladet må kun citeres med tydelig kildeangivelse. For Danske Seniorers arrangementer tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Annonceekspedition Ayoe Hansen Tlf Sats og tryk Tarm Bogtryk A/S Tlf Adresseændringer Adresseændringer og andre rettelser vedr. abonnement skal meddeles til: Vest for Storebælt: Kontoret i Sdr. Omme Øst for Storebælt: Hovedkontoret Oplag: ISSN: Forsidefoto Gerda Christiansen en ildsjæl, læs side 4-5 Foto: Henrik Sieben To minutter før deadline på denne udgave af SeniorBladet fik vi den gode nyhed, at en ændring af aldersgrænserne for obligatorisk fornyelse af kørekort og indlevering af lægeattest er ændret. Og med virkning allerede fra 1. marts. Dejligt! Som hidtil skal ethvert kørekort, uanset hvornår det er udstedt til dato, fornys ved den udløbsdato, der står på det. Det nye er, at den første fornyelse kan strække sig frem til kortindehaverens 75 års fødselsdag, men også, at der som udgangspunkt ikke skal afleveres en lægeerklæring ved denne fornyelse. Videre betyder de nye regler, at fra man er 75 og til 80 år, kan kørekortet fornys med en lægeattest, og med en gyldighedsperiode på to år ad gangen. Efterfølgende fra 81 kan kortet fornys for et år ad gangen og med lægeattest. Man skal dog, som det også er gældende nu, være opmærksom på, at kørekortet af helbredsmæssige årsager, kan udstedes for kortere perioder. Med disse nye regler og med den hurtige ikrafttræden imødekommer justitsminister Mette Frederiksen nogle af de ønsker, som Danske Seniorer har fremsagt igen og igen. Vores ønske om at man helt kunne undgå lægeundersøgelser ved fornyelse, sådan som man har i en række omkringliggende EU-lande er dog endnu ikke helt tilgodeset. Danske Seniorer vil i forbindelse med en senere revision af reglerne, arbejde for det. Det var i øvrigt regler Danske Seniorer præsenterede Folketingets retsudvalg for, da vi havde foretræde for udvalget den 4. december Her pegede vi kraftigt på ønsket om samme regler, som man har i lande som Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrig og Belgien. I de lande kan man klare kørekortfornyelsen ved at underskrive en tro og love-erklæring om, at man helbredsmæssigt fortsat kan klare bilkørsel på fuld forsvarlig måde. Vi i Danske Seniorer har naturligvis seriøst gennemgået rapporten og redegørelsen, som ligger til grund for de nye regler og har fundet følgende centrale konklusioner: Sundhedsstyrelsen siger, at der ikke er sundhedsfarlig belæg for at foretage helbredskontrol i en bestemt alder. Trafikforskerne siger, at aldersgrænsen ikke har nogen effekt for trafiksikkerheden, og at ældre laver lige så få ulykker i lande med, som i lande uden aldersgrænser og lægetjek. Justitsministeriet fastholdt alligevel, at der skal være en aldersgrænse og begrundede det med bemærkning om, at det er utrygt ikke at have en grænse. Holdninger, følelser og fordomme Aldersgrænsen var med andre ord ikke baseret på viden, men på holdninger, følelser og fordomme. Det er ærgerligt, og man skal nok være politiker for at kunne se bare lidt fornuft i det. Næsten alle ordførere anbefalede derfor også under 1. behandling af lovforslaget den 13. november sidste år at fortsætte med en aldersgrænse på 75 år, fordi de fejlagtigt tror, at aldersgrænse og lægetjek gavner trafiksikkerheden. Det er desværre også langt hen ad vejen den offentlige mening. Det handler om sund fornuft Såfremt der ikke i Folketinget var flertal for helt at fjerne reglen om lægetjek for ældre i forbindelse med kørekortfornyelse, anbefalede vi, at man følger forslagene fra Venstre og Konservative om også at forskyde de efterfølgende grænser med fem år og tage loven op til revision snarest belejligt. Dette ønske kom vi desværre ikke igennem med. Læs faktaboks om de nye kørekortregler på side 28. 3

4 Gang i Medens Gerda Christiansen var sent ude som bilist, var hun tidligt ude som mor. Som 72-årig er hun på vej til sit fjerde oldebarn. Og så er hun særdeles aktiv også i lokalsamfundet. Tekst og fotos af Henrik Sieben Gerda Christiansen er en såkaldt sen billist. Hun tog kørekort som 45-årig og tesen om, at man skal have næsten lige så mange køretimer, som man har alder til, når man runder de 30 år, kom til at holde stik. Ja, jeg måtte have 40 køretimer. Første køreprøve blev bestået, men først ved den fjerde teoriprøve bestod jeg. Til gengæld har jeg aldrig selv forårsaget en skade, lyder det med glimt i øjet og smil i stemmen fra Gerda. Et enkelt uheld er det dog blevet til: Det var en dag for en halv snes år siden. En kvinde åbnede døren på hendes parkerede bil. Desværre kunne jeg ikke undgå, at mit sidespejl ramte hendes bil. Det var uforskyldt fra min side, men kostede da forsikringsselskabet kroner at få rettet skaden på vores bil. Aktiv pensionist Gerda fylder 72 i år og er stadig aktiv billist. Blandt andet, når hun en gang om ugen tager i svømmehallen for at motionere og have det sjovt med andre seniorer. Eller når hun er besøgsven for en dame på et plejehjem. Jeg nyder friheden ved selv at kunne køre, så længe det er muligt. Jeg har jo mange år, jeg skal indhente, 4 fordi jeg først i en lidt sen alder, fik mit kørekort, lyder det fra Gerda, inden hun slår en ny forfriskende latter op. Dog de lange ture, tager Gerda helst ikke ved rattet: Når vi skal køre langt, er det altid Svend, der kører. Det, hvad enten vi skal besøge børn og børnebørn på Falster, eller når vi en sjælden gang kører til hovedstaden. Fire døtre fem»børn«svend er Gerdas mand gennem snart 52 år og med hvem, hun har fire døtre. Ja, jeg er mor til fire, men har fem børn, lyder det fra Gerda, medens hun igen griner. Med fem henviser hun til parrets fire døtre og til manden, der straks afbryder med en lige så smittende latter: Ja, ja, nu skal du ikke blive personlig. Der er gang i Gerda Christiansen, også motionsmæssigt. Dagligt tager hun minimum fem minutter med hulahopring. Desuden cykler hun en del, går til svømning en gang ugentligt, ligesom hun går to fem kilometers ture i godt tempo.

5 Gerda Foruden de fire døtre er der 11 børnebørn, to oldebørn og yderligere to på vej. Ingen bøder Gerda og Svend bor ved den midtsjællandske Haraldsted Sø. Og jo, der går en bus vi kan tage med, men vi nyder friheden ved at kunne køre selv. Og nej, jeg har heller aldrig fået hverken hastigheds- eller parkeringsbøder, lyder det fra Gerda, der gennem 17 år var dagplejer, det, der tidligere hed dagplejemor. Inden jeg blev dagplejer, var jeg»rumpilot«. Selv forklarer hun udtrykket»rumpilot«med en stor smittende latter: Jeg arbejdede i ti år på taleinstituttet i Ringsted. Der var 19 rum jeg dagligt skulle gøre rent i. Deraf udtrykket. når hun cyklede for sponsorpenge, eller da hun var forkvinde for etablering af cykelsti på den nærliggende landevej. Gennem de seneste år har hun flere gange medvirket som skribent i den lokale årbog, Ringstedbogen, og til det kommende års udgave skal hun skrive om sit eget liv. Og som tidligere nævnt er hun Røde Kors besøgsven. Derudover er Gerda typen, der sjældent sidder stille. Ofte er hun i gang med at lave scrapbøger, fotoalbum, eller deltager i alverdens konkurrencer. Gerda Christiansen er en humørbombe og en ildsjæl, der brænder for lokalsamfundets ve og vel. Den daglige motion Gerda har altid været fortaler for daglig motion: Hver dag tager jeg minimum fem minutter med en hulahopring. Derudover går jeg minimum to gange om ugen fem kilometer i godt tempo. Når vejret tillader det cykler jeg en del, ligesom jeg en gang om ugen svømmer i minutter. Altid gang i Gerda Gennem årene har der altid været»gang i Gerda,«som det lyder i folkemunde på de kanter. Ingen har tal på, hvor mange gange hun har været i eksempelvis P4 Sjælland, tidligere Regionalradioen, eller på Radio Joy i Ringsted. Og altid i den gode sags tjeneste: Enten fordi hun skulle profilere 4H, et frivilligt børne- og ungdomsarbejde, stod som arrangør af landsdækkende gækkebrevskonkurrence, når hun skulle samle ind til lokale tombolaer, Gerda Christiansen, på vej mod de 72 år, tager gerne turen til Ringsted, når hun skal i svømmehallen eller er besøgsven. På de længere ture er det dog som oftest manden Svend, der får lov at sidde bag rattet. 5

6 ÆLDRE SKAL VÆRE inkluderet TRIV TRIV TRIV ikke ekskluderet Først kom KRAM nu kommer TRIV. Ergoterapeutforeningen har sat menneskelige relationers betydning for vores trivsel i alderdommen på formel Af udviklingskonsulent Annette Schiøler Først kom KRAM: Kampagnen, der skulle få os til at være bevidste om, hvor stor indflydelse Kost, Rygning, Alkohol og Motion har på vores helbred og velbefindende. Nu kommer så TRIV. Det er Ergoterapeutforeningens bud på og formel for, hvad der har betydning for vores trivsel i alderdommen. I et oplæg om at skabe sociale rum til fællesskaber for ældre borgere på Danske Ældreråds seneste konference, udfoldede foreningens formand, Gunner Gamborg, hvad disse fire bogstaver står for. Skal inkluderes = er ekskluderet Grundlaget for budskabet om TRIV er spørgsmålet, hvad er det vigtigst at holde fast i? lød det fra Gunner Gamborg. Det første T står for tilgængelighed. Ikke kun i betydningen, at omverdenen er fysisk tilgængelig for en, men også, at»jeg skal være tilgængelig for dig, og du skal være tilgængelig for mig.«der handler om gensidighed i fællesskaber, som Gunner Gamborg formulerede det. Man siger, at ældre skal inkluderes i samfundet. Men heri ligger underforstået, at ældre er blevet ekskluderet. Så ældre skal have den holdning, at jeg vil ikke inkluderes, jeg er inkluderet, lød hans budskab. R for roller og relationer R står for roller og relationer, og det drejer sig om at være bevidst om, hvordan vi både udvikler og afvikler menneskelige relationer, om vores rolle som pårørende og samfundsborger m.m.. Og om rolletab og rollevækst. KRAM KRA 6 RA Som konkret eksempel på det sidste, nævnte Gunner Gamborg venskabet, hvor det altid er den ene, der ringer til den anden, og den anden altid er den, der bliver ringet til: Den dag en af dem er væk, får den tilbageværende en ny rolle, gjorde han opmærksom på, for at vi også skal være opmærksomme på det. Interesser hele livet I står for interesser og vigtigheden af at udfolde, forløse og realisere sig selv i alle livsfaser. At blive ved med at have personlige passioner og pligter, at være bekendt med og anerkendt for noget. I hænger i øvrigt sammen med R i den forstand, at interesse er grundlag for at kunne spille en rolle for andre, fastslog Gunner Gamborg. Det måske kedelige V Endelig er der V, der står for det umiddelbart kedeligt lydende vaner og vilje. Det er ikke et billede af tunge pligter, der her skal manes frem: Liv skabes også af hverdagens rutiner, af vaner, fremhævede Gunner Gamborg og påpegede vigtigheden af, at»jeg og mine skal kunne genkende mit liv i hverdagen.«derfor er det vigtigt, at ens sædvaner, døgnrytmer og struktur er kendt, når man eksempelvis flytter på plejehjem. Men vaner kan jo udfordres og ændres med vilje, bemærkede Gunner Gamborg med et glimt i øjet.

7 En verden af gode oplevelser i godt selskab Forår ved Middelhavet Tag med til den hyggelige sydspanske by Salobreña, hvor du stadig finder den ægte spanske stemning med tapas og gode spanske vine. Vi bor godt med udsigt til det azurblå Middelhav, og der er både All Inclusive Light og spændende udflugter inkluderet. Med i prisen: Fly København -Málaga t/r inkl. skatter og afgifter Transfer lufthavn-hotel t/r 7 nætter på Best Western Hotel Salobreña*** 7 x morgenmad og 1 x frokost 7 x middag inkl. drikkevarer Fri bar på hotellet fra kl Gåtur til Salobreña Besøg i Motril med romsmagning Udflugt til Málaga og Sierra Nevada-bjergene Dansktalende rejseleder på rejsemålet Afrejse: 14/4, 28/4, 11/5, 19/5, 8/9, 22/9 eller 6/10 SPANIEN Málaga 8 dage Granada/Alhambra Salobreña Andalusien & Costa Tropical Fra kun 5.995,- Med udsigt til Middelhavet Blomsterrejser til Holland Fra kun 3.695,- Keukenhof Bergen Amsterdam 5/6 dage HOLLAND Giethoorn Tulipaner i tusindvis Blomstermarker i alle regnbuens farver, vindmøller, små broer og det unikke flade landskab. Tag med på en dejlig forårsrejse til Holland og oplev bl.a. storbyen Amsterdam og Europas største blomsterpark, Keukenhof Vi bor på 3-stjernet hotel i feriebyen Bergen. Med i prisen: 4-stjernet bus 1 overnatning hotel *** i Holland 2/3 nætter på Hotel Marijke*** 1 overnatning på hotel *** i Tyskland 4/5 x morgenmad, 4 x frokost og 4/5 x middag Sejltur på kanaler i Giethoorn Byrundtur og kanalrundfart i Amsterdam Besøg i Keukenhof inkl. entré Besøg på ostefarm Dansktalende rejseleder på hele rejsen Afrejse f.eks: 5 dage fra 3.695,- : 27, 4, 1/5 eller 7/5 6 dage fra 4.295,- : 2/4, 14/4, 15/4, 17/4, 22/4 eller 24/4 Rejsegarantifonden (nr. 197) Læs mere om rejsernes program, tillæg og rabatter på Alle rejsende fra Jylland, Fyn og Bornholm opnår en brorabat på 250,- Vitus Rejser Sølvgade København K Telefon

8 ANNONCE HelseTopmadr mod smerter, stiv Bedre sundhed for alle aldre! HelseTopmadrassen bliver brugt af folk i alle aldre. Alle lige fra børn og professionelle sportsfolk til ældre borgere kan få det bedre med HelseTopmadrassen. Allerede efter få dage begynder du at mærke, hvor meget godt HelseTopmadrassen gør for din krop. Du vågner mere udhvilet og føler sig simpelthen friskere. Efter få dage er din seng fri for ubehagelige og sygdomsfremkaldende husstøvmider og bakterier! Mere frisk og rask med HelseTopmadrassen! Vores blod indeholder jern, som har evnen til at blive påvirket af magnetisme. Hver gang jernet i blodet passerer hen over magneterne i HelseTopmadrassen aktiveres jernatomerne, de øger derved evnen til at transportere ilt. På denne måde øges ilttilførslen til hele kroppen og kroppens evne til at udskille affaldsstoffer stiger tilsvarende. HelseTopmadrassen er en kvalitetsmadras med magneter og sølv tråde. Den er lavet af et meget slidstærkt materiale med fantastisk god holdbarhed. Ekstra! Fjerner også husstøvmider! Fantastisk for allergikere! Smerter og ledproblemer/gigt: Hvis kroppen får tilføjet magnetisme, øges produktionen af betaendorfiner. Det er stoffer, som reducerer smertefølelsen på en naturlig måde. Desuden er det kendt, at en øget cirkulation forbedrer muligheden for, at kroppen selv kan reparere sine skader. 8 HelseTopmadrassen giver simpelthen et bedre helbred!

9 assen hjælper hed og søvnløshed! God cirkulation og mindre smerter! Blodpladerne flyder lettere forbi hinanden uden at klæbe sammen, når kroppen påvirkes af den øgede magnetisme. Dette er til gavn for blodcirkulationen og kan reducere risikoen for, at blodårerne tilstoppes af blodpropper. Magnet terapi har en gavnlig effekt på blodtrykket og reducerer smerter og stivhed i muskler og led. Mange mennesker, der lider af sår på benene eller andre steder, vil kunne nyde godt af HelseTopmadrassen! God søvn er vigtig! Det er bevist at søvnkvaliteten forbedres med 76-95% ved hjælp af en magnetmadras. Husstøvmider kan skade vores sundhed - slip af med dem! Ved at fjerne husstøvmider fra din seng, har du lavet en meget rentabel investering i dit helbred. HelseTopmadrassen fjerner stort set alle mider fra din seng på blot få dage! Husstøvmider kan give følgende symptomer: Dårligt immunforsvar, astma, rindende øjne, løbende næse / tilstoppet næse, eksem, hudproblemer såsom kløe og udslæt, hoste / lungebetændelse, smerter i ansigtet og bihuler, søvnproblemer, træthed og lav energi. Vi garanterer, at magneterne i HelseTopmadrassen virker, og beholder effekten i mindst 30 år. Gratis pakke med smerteplaster (Værdi kr. 199,-) Du sparer kr ,- (Normalpris for madras er kr ,-/dobbelt kr ,-) Priser på HelseTopmadrassen med garanti: størrelse 90x200 cm kr.1.495,- (inkl. smerteplastre) spar kr størrelse 180x200 cm kr ,- (inkl. smerteplastre) spar kr Pude med magneter kun (ved køb sammen med HelseTopMadras) spar kr Forsendelsesomkostninger tillægges Bestil nu på eller på ordre tlf.: og modtag sammen med din bestilling gratis smerteplaster. 9

10 LÆSERINDLÆG Af Poul-Erik Tindbæk Poul-Erik Tindbæk finder at man omkring 60-års alderen skal tilbydes at komme i praktik som frivillig. En seniorpolitik der matcher seniorernes nye veje At hæve pensionsalderen er som at styre ved især at kigge i bakspejlet. Man kan godt have ministrene mistænkt for at have kigget for meget i bakspejlet, den dag de besluttede, at pensionsalderen skal forhøjes i takt med en stigende levealder. 10 Har du fået dit Pensionistkort? Masser af fordele og over 200 rabatsteder Lodtrækning på dit Pensionistkort nr. Deltag i vores medlemslodtrækninger Hver uge om 10 gavekort til f.eks. Føtex. Hver måned om 1 gave - værdi min kr. Nye tilbud Se de nye tilbud på hjemmesiden hver uge. Tilbud med op til 50% rabat over hele landet. Lokale og landsdækkende tilbud og rabatter på f.eks. Messer og arrangementer Håndværkere, rengøring, frisører, computerhjælp og meget mere Fotobøger, rejser, weekendophold Deltag selv i f.eks. Fotokonkurrence, loppemarked, lodtrækning og krydsord Pia Brændstrup Sygeplejerske / Direktør Bestil og læs mere på Tlf Bestil dit Pensionistkort på Det er gratis at bruge Pensionistkortet! Rabatten får du med det samme, når du viser dit Pensionistkort. Pensionistkortet koster 100 kr. om året. Hvis du bestiller til to personer på samme adresse, sparer du 20% på det andet kort i husstanden. Pensionistkortet er fordels og rabatkortet til pensionister 65+. Pensionistkortet AD_235x275mm-3mm.indd :56:45 Ser man på, hvordan væksten og velfærden er blevet skabt de seneste 50 år, har opskriften hele tiden været tilførsel af ekstra arbejdskraft. Først tømte man arbejdskraftreserverne fra landbruget, så kom kvindernes indtog på arbejdsmarkedet, og kort efter arbejdskraft fra andre lande. Nu, hvor der fødes færre børn, er turen så kommet til seniorerne. Sådan har vi hidtil skabt velfærd, og sådan vil det også være fremover er tankegangen. Naturligvis skal man også se tilbage og lære af historien, når man skal planlægge et lands fremtid. Men man kan også komme til at køre forkert, hvis man kigger for meget i bakspejlet. Og blot automatisk at hæve pensionsalderen er af flere grunde en tvivlsom løsning. Hvad nu hvis det viser sig om 15 år, at der alligevel ikke er brug for så mange flere hænder og hoveder? Hvad nu hvis vi lander i en helt ny virkelighed, hvor robotter og digitalisering erstatter endnu flere job. Og hvad nu hvis globaliseringen medfører, at der forsvinder flere job end de godt 6.000, der forsvinder hvert år. Hvad nu hvis virksomhederne fortsat ikke vil ansætte seniorer, selv om pensionsalderen hæves? Arbejdsmarkedet for seniorer er stadig præget af aldersdiskriminerende normer og ulige vilkår, der gør det svært at skifte job og endnu sværere at få et nyt job som 60-årig. Hvorfor så hæve pensionsalderen? En seniorpolitik der matcher seniorernes nye veje Overgangen fra arbejdslivet er en af de vanskeligste forandringer i voksenlivet. Mange af de forestillinger, man kan have om ferie, fritid og familie efter sidste dag på jobbet, bliver efter en første forelskelsesfase ofte underløbet af savn efter hverdage med mening, fylde og samvær. For at den enkelte senior, og for at samfundet kan få det bedste ud af seniorernes stærke kompetencer, er der først og

11 fremmest brug for en tænkepause med en forberedelse til den nye livsfase efter arbejdslivet. Ved indgangen til den nye livsfase, hvor man stadig kan være på toppen af sin ydeevne, har man brug for inspiration til at finde nye mål og finde sin egen ledetråd til en karriere i den tredje alder. Flere års erfaringer med korte inspirationsforløb viser, at flere seniorer vælger at arbejde i flere år, mens andre planlægger at give et nap med inden for det frivillige. Vi bliver mere forskellige med årene. I høj grad på grund af forskelle i arbejde og arbejdsmiljø. Vi kan ikke forvente, at alle kan arbejde fuldtids som 70-årige. Men vi kan samlet få langt mere gavn af de kompetencer, som de årige har, hvis der tilbydes flere job på deltid, og vi bliver bedre til at matche forskelle i aldring med antal arbejdstimer. Vi ved, at tilbagetrækningsalderen er stigende og at processen er i gang. Flere seniorer bidrager i flere år. I lære som frivillig Et tredje element i en seniorpolitik, der bedre matcher seniorernes nye veje, vil være, at tilbyde alle omkring de 60 år en praktik som frivillig. Inden for det frivillige kan man genfinde mange af de værdier, der har betydet meget for én gennem 40 års arbejdsliv, og som mange oplever, at det er svært at undvære i»det store frikvarter«efter jobbet. Inden for det frivillige kan man få nye»kolleger«og venner, opleve at man kan bidrage og gøre en forskel, og få struktur og udfordringer, der matcher egen udvikling. Det vil være til gavn for den enkelte, der kan finde nye meningsfulde roller, og det vil være til gavn for samfundet. Undersøgelser viser, at man skal»inviteres«for at få øje på den frivillige sektor. Derfor vil en praktik som frivillig, inden man stopper på jobbet, åbne for inspiration til, hvad man skal gøre af sine talenter efter sidste dag på jobbet. Og samlet inspirere flere seniorer til at bidrage i flere år uden at hæve pensions alderen. Vi er på vej mod et paradigmeskifte med en ny fortælling om overgangen fra jobbet og livet efter arbejdslivet. Det er ikke bare flere år, vi har fået lagt til. Vi har fået en ny livsfase som fuldvoksen mellem voksen og gammel. I den brydningstid kan vi iagttage, hvordan mønsterbrydere og nye rollemodeller på egen hånd finder nye meningsfulde roller og skaber en ny fortælling om, hvordan man efter arbejdslivet kan kombinere fritidslivet med fortsat at bidrage til fællesskabet. En ny fortælling og en ny norm er på vej. Tiden er nu kommet til, at vi ikke bare overlader det til enkelte ressourcestærke seniorer at bane nye veje i overgangen fra jobbet, men at beslutningstagerne overtager roret, og at vi finder vej til en kollektiv løsning via overenskomstforhandlingerne eller i Folketinget. Tryghed på rejsen? med Danmarks bedste Charterbureau Primo Tours arrangerer nu grupperejser for seniorklubber! Afrejse fra Aalborg, Billund og Aarhus Spændende rejsemål som fx. Madeira, Grækenland, Tyrkiet, Cypern og Mallorca. Egne busser til udflugter Dygtige danske rejseledere Rejser med tryghed fra start til slut Kontakt vores erfarne grupperejse ansvarlige Olav Hollenvad Tlf Tel.: PT_Seniorbladet_180x125.indd :20:22 11

12 SPØRG BARE Hvem arver huset efter mig min nye mand eller mine børn? Kan jeg blive boende i huset, når min mand dør? Kan en depression give mig problemer med hukommelsen? Hvad er et seniorjob? Hvad må jeg tjene ved siden af min pension? SeniorBladet har et panel af fagspecialister klar, og hvis du har et spørgsmål, du mener en af vores paneldeltagere kan svare på, er du meget velkommen til at skrive eller maile spørg os bare. Vores panel består af: Socialrådgiver Arne Arnsted Jurist Merete Poulsen Jurist Jens Hoffmeyer Psykolog Palle Vestberg Til brevkassen Min kone og jeg har i mere end fem år boet til leje i et alment boligbyggeri. Det er et dejligt rækkehus med en lille have. Vi er rigtig glade for at bo her, og sætter stor pris på vores lille»paradishave«, som vi elsker at pusle i, når vejret er til det. Vi gør det, selv om det efterhånden kniber lidt med helbredet. Om vinteren er det dog for koldt for os at arbejde med haven. Nu har vi så modtaget et brev fra bestyrelsen om, at vi skal beskære træer og buske hurtigst muligt. Der henvises til en husorden og vedligeholdelsesreglement for vores afdeling. Det er dog ikke muligt for os, før det bliver forår. Og så håber vi, at helbredet stadig holder til havearbejdet! Vi skrev straks tilbage, at vi nok skulle gå i gang, når det blev forår. Intet svar! Vi vil gerne vide, om vi kan blive sagt op på grund af misligholdelse. Vi er bange for pludselig at miste vores dejlige hjem! Hvad er en husorden og et vedligeholdelsesreglement i det hele taget? Venlig hilsen Rasmussen, Roskilde Kære familien Rasmussen Allerførst: I skal ikke gå og være bange for pludselig at blive sagt op, selv om i ikke ordner beskæringen her og nu. Begrundelsen»misligholdelse«kan kun benyttes, hvis en lejer på trods af udlejers påmindelser ikke overholder de regler, der fremgår af husordenen. Det var rigtig godt, at i straks reagerede på afdelingens brev. Så har i gjort, hvad i skulle, indtil i får haven bragt i orden. Et opsigelsesvarsel er tre måneder. Opsigelsen skal være skriftlig og indeholde oplysninger om grunden til opsigelsen. Det skal desuden fremgå af opsigelsen, at lejeren har ret til at gøre skriftlig indsigelse mod opsigelsen senest seks uger efter, at opsigelsen er modtaget. Hvis ikke opsigelsen opfylder disse betingelser, er den ugyldig. En opsigelse her og nu på grund af manglende beskæring, kan derfor ikke blive aktuel. Videre om husorden og vedligeholdelsesreglement: En husorden og et tilhørende vedligeholdelsesreglement skal i betragte som en slags grundlov for jer, der bor i afdelingen og den skal overholdes. I modsat fald kan der eventuelt blive tale om opsigelse. Når man bor i et fællesskab, som en beboerafdeling, en andels- eller en ejerforening, så skal man som beboer rette sig efter de»færdselsregler«, som er vedtaget af afdelingen. Derfor er det vigtigt, at sætte sig ind i indholdet af reglerne. Hvis ikke man selv har dem liggende, kan de hentes på afdelingens kontor. Her vil i kunne læse, hvilke krav der gælder for vedligeholdelse af blandt andet haven. Kravene gælder også, selv om man måske mister nogle af sine kræfter. Derfor er det en god idé at overveje, hvordan i også i fremtiden kan få ordnet haven, selv om kræfterne måske vil blive mindre. Måske viceværten/havemanden kan betales for det arbejde, i ikke selv magter? Eller afdelingen kender måske en gartner, der kan hjælpe jer for en rimelig pris? Visse kommuner tilbyder desuden havehjælp til pensionister. Det er under alle omstændigheder vigtigt, at i finder en løsning til fremtiden, så i kan sikre jer fortsat at kunne nyde jeres hus og lille paradis. Generelt kan det siges, at der virkelig skal meget til, førend en udlejer har ret til at opsige en lejer, og det sker meget sjældent på grund af misligholdelse. Med venlig hilsen Merete Poulsen ANNONCE Sov dig rask Se side

13 Din arv kan redde dyr Betænker du Dyrenes Beskyttelse i dit testamente sikrer du pleje og omsorg til de dyr, som ingen andre tager sig af Skriv testamente Vælger du at oprette et testamente, kan Dyrenes Beskyttelse indsættes som arving til et bestemt beløb eller procentdel af arven eller som arving til hele formuen. Alle gaver uanset størrelse gør en stor forskel for dyrene. Det er gratis at oprette testamente til fordel for Dyrenes Beskyttelse. Ring uforpligtende til vores testamenterådgiver Marit Ytterdal på Du kan også skrive til Marit med dine spørgsmål på Gratis rådgivning Marit Ytterdal tlf: Alhambravej Frederiksberg C tlf

14 KULTUR KASSEN AF HENRIK SIEBEN Claus Dalbys Blomster i vaser og skåle Efter en i år lang og grå vinter, er de fleste klar til at byde velkommen til foråret. Og på den nordlige halvkugle, er marts den første forårsmåned. Forår er lig med fuglesang, men betyder også, at masser af forårsblomster for alvor er på vej. I parker, i skov, langs hegn, i krukker og altankasser. Og med forårets komme har blomstermanden, forfatter med meget mere, Claus Dalby, begået en ny bog, Blomster i vaser og skåle. Det er sket med baggrund i, at han nu også kan kalde sig designer. Således har Claus Dalby for Holmegaard designet en pokalformet vase i klart glas. Vasen findes i to størrelser. Med disse som udgangspunkt har Dalby bundet buketter af forskellige årstiders blomster, og arrangeret dem i de nydesignede vaser, der har fået navnet Old English. Efterfølgende er buketterne fotograferet. VIND en signeret bog Det hele er samlet med tilhørende tekster i bogen Blomster i vaser og skåle, der er på 72 sider. Pris 100 kroner. Det er Claus Dalbys eget forlag Clematis, der står bag bogudgivelsen. Halfdans Digte I januar måned var det 100 år siden, at en af Danmarks store og af mange elskede digtere, Halfdan Rasmussen, blev født. I den anledning har forlaget Schønberg udgivet et digert værk, 544 sider, med en stor samling af hans digte. Det er Torben Brostrøm, der har valgt blandt de mange digte, medens en anden rim- og ordsmed, Johannes Møllehave, har skrevet forord. Mange erindrer de mange sjove, anderledes og helt igennem uforglemmelige børnerim, men historien vil vide, at digteren selv helst ville huskes for nogle af hans mere alvorlige digte. SeniorBladet har fået organiseret tre signerede eksemplarer af hver bog og udlodder disse blandt læserne. Ønsker man at deltage i lodtrækning om bøgerne sendes en kuvert til SeniorBladet, mrk. Konkurrence, Griffenfeldsgade 58, 2200 København N. Skriv uden på kuverten hvilken bog, der ønskes og husk at vedlægge navn og fuld adresse. Blandt de indsendte trækkes lod. Der kan også sendes en til I emnefelt skrives hvilken bog, der ønskes. Husk at anføre fulde navn og adresse i mailen. Sidste frist for deltagelse i lodtrækning er den 20. marts Alle vinderne får direkte besked. Han rammede selv egne digte ind i fire linjer: Jeg skriver sjove digte Jeg skriver også triste De første læser andre folk Selv læser jeg de sidste. Den flotte nye bog, der er med illustration af Arne Ungermann, samler såvel børne- som voksenrim. Pris 99,75 kroner. Erindringsroman af Nanna Heggelund Christensen And med posten er Nanna Heggelund Christensens debut som selvstændig forfatter. I bogen, der er på 174 sider, tages læserne med på tur til den verden, hun er rundet af: En barn- og ungdom i et friskolemiljø præget af de to store højskolefolk N.F.S.Grundtvig og Kresten Cold. I forordet beskriver forfatteren på sin særegne måde, hvordan en erindringsroman bliver til: Hvad skriver du? Hvordan det er at huske. Hvordan det? Det er lidt ligesom at samle masker op langt nedefra. I strikketøj? Ja, det bliver aldrig ordentligt igen, men repareret bliver det jo. Har du husket det hele? Nej, kun noget af det. Hvad kan du ikke huske? Det ved jeg ikke, så længe jeg ikke kan huske det. Romanen tager sit udgangspunkt i julen, hvor posten bringer en and til familien. Anden er pakket ind i brunt papir, med stram snor om, som om den kunne være fløjet uden. And med posten er udgivet af forlaget ALFA. 14

15 Aktivitetskalender 15

16 16 Aktivitetskalender

17 Aktivitetskalender 17

18 18 Aktivitetskalender

19 ANNONCE Feriedrømme på BORNHOLM Er du til gourmet, hyggelige gamle købstæder og kunst- og kulturoplevelser? Så kommer du ikke uden om Bornholm i år. Bornholm overrasker med lokalt producerede fødevarer i særklasse, en smuk og alsidig natur og masser af kulturelle arrangementer. Der er bare noget ved Bornholm, der gør øen som skabt til dejlige ferieoplevelser. Måske er det den bornholmske gastronomi, det varierede landskab, eller de mange solskinstimer. Det er i hvert fald som om, at tiden går lidt langsommere i Bornholms hyggelige, gamle kystbyer end andre steder i Danmark. Bornholm indbyder til nærvær og dejlige ferieminder. BORNHOLMSK GOURMET Det bornholmske spisekammer er en oplevelse i sig selv. Rundt om på øen finder du mange små gårdbutikker med lokalt producerede varer, som de dygtigste kokke besøger øen for at få fat i. Her kan du købe økologisk kød med hjem til grillen eller du kan lade dig forkæle på en af øens gourmetrestauranter, som i stor stil benytter bornholmske råvarer. Danmarks bedste kok står i køkkenet på Stammershalle på nordlandet og Michelin-kokke serverer gourmetmad på restaurant Kadeau på Sydbornholm. Men gourmet på Bornholm er også nyrøgede pil-selv-rejer på klipperne i Gudhjem, håndlavet chokolade i Svaneke og mange andre spændende varer. AKTIV FERIE I NATUREN Den bornholmske natur er som skabt til aktiv ferie. Cykelentusiaster kan sanse den smukke bornholmske natur fra sadlen. De eventyrlystne kan klatre på klipper, sejle i havkajak, surfe og dykke, mens vandrefolket kan nyde den bornholmske natur i skoven, gennem klippelandskaber og langs kyststier. Og på de dovne dage kan du indsnuse stemningen på en slentretur i bindingsværksidyl, solbade på øens mange hvide sandstrande eller gå på opdagelse hos øens antikhandlere. DET KLASSISKE BORNHOLM Øens særlige lys har gennem århundreder tiltrukket kreative sjæle. Overalt finder du arbejdende kunsthåndværkere; keramik, glaskunst, malerier og tekstilproduktion. Historien har også sat tydelige spor i det bornholmske landskab, f.eks. de smukke gamle rundkirker eller Nordeuropas største borgruin, Hammershus. Godt en times sejlads fra Gudhjem kan du besøge Christiansø, hvor det velholdte fæstningsbyggeri vidner om øens fortid som flådebase. Er du til kulturelle arrangementer kan du f.eks. opleve koncerter med internationale kunstnere, politikerfestivalen Folkemødet, jazz-festivaler, Kunstmuseet i Rø, Kulturugen i september og meget, meget mere. NEMT OG HURTIGT Du kan sejle til Bornholm fra Ystad i Sverige kun 90 km fra København. Sejlturen tager lidt over en time eller godt 100 sider i en af de bøger, du gerne vil læse. Tag til Bornholm i foråret. Mange sommerhuse at vælge mellem. Priser for 1 uge 4-6 personer, fra 2.290,- På mange huse gives 25 % rabat, ved maks 2 personer. FERIEPARTNER BORNHOLM feriepartner.dk/bornholm Telefon: Ferie Hånd-i-Hånd 4 nætter i ny og flot ferielejlighed Færge Ystad-Rønne tur/retur med bil inklusive Rengøring ved ankomst og afrejse inklusive Strømforbrug og forsikring inklusive Totalpris for 2 personer: 2.995,- Ekstra personer: KUN 195,- pr. person Ankomst før 26. juni eller efter 17. august Vi har også mange andre gode tilbud. Ring nu eller se mere på 19

20 Kaj Pedersen og Verner Jensen har check et og repareret rollatorer i godt ti år, og i den tid har de haft ikke mindre end rollatorer under kærlig behandling. Derfor kører nogle rollatorer ekstra godt I Roskilde er der ingen problemer med rollatorer, der kører skævt, piber eller ikke kan bremse. For Kaj og Verner har gjort det til deres opgave at sørge for, at der er hjælp at hente, hvis rollatoren driller. De udfører rollatorcheck. Tekst og fotos af Rikke Samssund, udviklingskonsulent De har kun lige åbnet deres bod, og der er allerede kø foran teltet, hvor man kan få check et sin rollator. Sådan er det hver gang holdet bag rollatorcheck, Kaj, Verner og Inger, stiller op og tilbyder deres assistance. Skønne Jylland Højskoleliv og flotte udflugter: Det Nye Moesgaard, Silkeborg Bad, Mols Bjerge og Ebeltoft, Vesterhavet, Thy Nationalpark og Hanstholm m.m. Medlemspris kr. i uge 26, 39 og 41. Der er mange, der gerne vil have gennemgået bremser, kurv og hjul på deres rollator. Og ikke uden grund: For mange ældre mennesker er rollatoren altafgørende for, om man kan komme ud blandt andre. Den er en meget vigtig del nørgaards højskole - Vandring, fortælling og natur Vandreture på Hærvejen, Hald Sø og Dollerup Bakker, Gudenåen, Frijsenborg og Pøt Mølle, Himmelbjerget og Slåen Sø m.m. Medlemspris 4000 kr. i uge 24, 36, 37 og 39 Bridge & HøJSkole Forrygende højskoleuge med masser af bridge, både under-visning og turneringer, sang, 2 udflugter og højskoleliv. Medlemspris 4050 kr. uge 19,21, 26, 30,32, 33, 34, 42 og 45 i 2015 Harzen - HaHnenklee. Vandre- og kulturrejse med guidede vandreture, udflugter, morgensamlinger, højskoleaftener og store naturoplevelser. 4 **** hotel med all inclusive forplejning. Medlemspris 4675 kr. i uge 26 og 38. ring på , så sender vi en brochure eller gå ind på af dagligdagen, og derfor skal den bare være i orden. Et godt frivilligjob for pensionerede håndværkere Kaj Pedersen og Verner Jensen har check et og repareret rollatorer i godt ti år, og i den tid har de haft ikke mindre end rollatorer under kærlig behandling. Kaj og Verner er begge 75 år og pensionerede håndværkere. Kaj er tømrer, og Verner er maler. Nu bruger de deres hænder og tekniske snilde på ældre medborgeres rollatorer, og det er de glade for. Det er da heller ikke uden stolthed, at de fortæller om de mange rollatorer, som de ordner hvert år på sundhedsdagen. Og året rundt på plejehjemmene i kommunen. Deres team tæller også Inger Hansen. Hun sørger for, at»kunderne«har det 20

Lise Nørgaard. 24 Livsgnisten. 32 Strikketøj. Ny stor sudoku. På nogle få år klarede rødstrømperne alt det, som vi andre havde kæmpet for i årtier.

Lise Nørgaard. 24 Livsgnisten. 32 Strikketøj. Ny stor sudoku. På nogle få år klarede rødstrømperne alt det, som vi andre havde kæmpet for i årtier. FAGLIGE SENIORER Nr. 23 Efterår 2014 Ny stor sudoku Vind 500 kroner På nogle få år klarede rødstrømperne alt det, som vi andre havde kæmpet for i årtier. Lise Nørgaard 24 Livsgnisten Tændes i Gudum 32

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

GODE RÅD SÅ HELLERE BRÆKKE MIG END AT STÅ AF! TEMA: OPTIMÉR DIN LIVSLØN. PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv

GODE RÅD SÅ HELLERE BRÆKKE MIG END AT STÅ AF! TEMA: OPTIMÉR DIN LIVSLØN. PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv 04 2013 f-f.dk GODE RÅD SÅDAN FÅR DU STØRRE 5ARBEJDSGLÆDE FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv SNYD IKKE DIG SELV FOR EN GOD PENSION: Det

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Flere unge hjemløse KOPI. Indsatte gidsler. På guidede ture med

Flere unge hjemløse KOPI. Indsatte gidsler. På guidede ture med h u sfo r bi nr. 5 maj 2013 17. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Flere unge e Indsatte gidsler i lærerkonflikt På guidede ture med e KOPI Køb kun avisen af sælgere

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 1 Marts 2014 nr. 1 21. årgang Som at bestige et bjerg i klipklapper Unge, der mistrives, har svært ved at klare skolen pga. kognitive vanskeligheder. Men der er hjælp at få. Højt til loftet Skuespiller

Læs mere

AT FLYTTE PÅ PLEJEHJEM

AT FLYTTE PÅ PLEJEHJEM AT FLYTTE PÅ PLEJEHJEM AT FLYTTE PÅ PLEJEHJEM et temahæfte udgivet af Dorthe Mariehjemmet Redaktion: Flemming Høj Jermiin Charlotte Bach Foto: Wouter van Dam Layout: www.double-u.dk Wouter van Dam Tryk:

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

Ny teknologi i ældreplejen

Ny teknologi i ældreplejen Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for arbejdsforhold, faglighed, kvalitet og etik? Fire scenarier til et projekt i Teknologirådet Teknologirådet Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 2 Juni 2013 nr. 2 20. årgang Modstandskraft Der er stor forskel på, hvad mennesker mentalt kan holde til. Modstandskraften grundlægges tidligt i livet, men kan forbedres undervejs. Camillas blog om skizofreni

Læs mere

30. årgang September 2013 Nr. 3

30. årgang September 2013 Nr. 3 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang September 2013 Nr. 3 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/13 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Positivdagen... 3 Landsindsamlingen 2013... 4-5

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG MOVEATHON børn hjælper børn MOVEATHON UNICEF/NYHQ04-0604/Pirozzi UNICEF/Klaus Nedergaard UNICEF/MLIA2010-00655/Asselin UNICEF/Klaus Nedergaard børn hjælper børn

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

ANDELSBOLIG. En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT BIL, BÅD OG SHETLANDSPONY FÆLLESSKAB FOR SENIORER

ANDELSBOLIG. En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT BIL, BÅD OG SHETLANDSPONY FÆLLESSKAB FOR SENIORER ANDELSBOLIG En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT Det begyndte som en skør ide til en julefrokost. I dag er Vidjekær en moderne andelsboligforening med plads til at være sammen og lov til at

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker MINDSPOT Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker ISBN 978-87-89860-32-9 Mindspot er støttet af Styrelsen

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere