SeniorBladet. Leder: Et skridt i den rigtige kørselsretning. Mød Gerda, en ildsjæl i lokalsamfundet. Kontaktannoncer hitter. Vind signerede bøger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SeniorBladet. Leder: Et skridt i den rigtige kørselsretning. Mød Gerda, en ildsjæl i lokalsamfundet. Kontaktannoncer hitter. Vind signerede bøger"

Transkript

1 SeniorBladet DANSKE SENIORER 3. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2015 Leder: Et skridt i den rigtige kørselsretning Mød Gerda, en ildsjæl i lokalsamfundet Kontaktannoncer hitter Vind signerede bøger

2 RUNDT I LANDET Der er sket en bedre overlevering, når en patient udskrives fra hospitalet og sendes til hjemkommunen, siger Ulla Astman, formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner. Jakob Kjellberg, der er professor og programleder for sundhed ved det nationale institut for kommuners og regioners analyse og forskning, peger overfor kommunernes landsforenings blad Momentum på, at medvirkende årsag til faldet også skyldes, at de ældres helbred generelt bedres, men også at kommunerne har større fokus på hele sundhedsområdet og lokale sundhedstilbud. Samlet af Henrik Sieben Det daglige valg af måltid De fleste af os sætter pris på et godt måltid mad. Livet igennem. Alle ved vi, hvad vi foretrækker. Sådan er det også, når vi bliver ældre og måske ikke længere er i stand til selv at handle ind og lave det daglige måltid. Landet over diskuteres det til stadighed, hvad mad, der skal tilbydes ældre medborgere, der ikke selv kan forestå de daglige måltider. I Nordjylland, i Frederikshavn kommune, har man nu taget konsekvensen og valgt, at de ældre selv skal have lov til at vælge, hvad de vil spise. I praksis foregår det på den måde, at borgere, der skal have mad udefra, får et menukort. Ud fra dette kan den enkelte sammensætte sit eget måltid. Kød og tilbehør pakkes hver for sig, så det er blot at vælge kombinationen. De ældre kan vælge mellem en halv snes hovedretter og et tilsvarende antal typer af tilbehør. Fra kartofler, pasta og ris til mange forskellige slags salater. Det oplyser TVNord. Fortsat mange genindlæggelser Knapt pensionister måtte sidste år, efter endt behandling på et af landets sygehuse, kort tid efter udskrivelse, tilbage til hospitalet. Til behandling for samme lidelse, de oprindelig var indlagt for. Tallet er dog faldende i gruppen 65+, hvor antallet er faldet med 16 procent siden Årsagen til faldet skyldes et bedre samarbejde mellem kommunerne og regionerne. Det er regionerne, der driver sygehusene, men det er kommunerne, der har ansvar for forebyggelse og genoptræning. Det grå guld er et hit i landkommuner Medens nogle kommuner skærer ned på ældreplejen generelt, er der andre og i nogle tilfælde samme kommuner, der sætter stor pris på de ældre, som beboere. Således melder et par jyske, men også sjællandske kommuner om, at seniorer er velkomne. I en af de nordvestsjællandske kommuner, Odsherred, er 27 procent af det samlede indbyggertal på fyldt 65 år. Fra borgmester Thomas Adelskov lyder det, at seniorerne er et godt aktiv for kommunen. De kommer med gode skattekroner og kaster sig aktivt ind i foreningsarbejde og kulturliv. For en del seniorer, de selvhjulpne, er det attraktivt at bo i landkommuner, da ejendomsskatterne er lavere i forhold til i storbyerne. Hertil kommer at mange har mulighed for at nyde naturen. Det fortæller TV2Øst. Ny teknologi til landområderne De fleste, der bor i landdistrikterne, oplever jævnligt manglende eller nærmest ikke eksisterende mobildækning. Mange steder i landet er de såkaldte sorte huller, hvor der ikke kan skabes forbindelser til telenetværket. Det skaber usikkerhed og i nogle tilfælde angst, for hvad gør man eksempelvis, når en borger bliver alvorligt syg. Regeringen har fremlagt en langsigtet plan om, at mobiltelefonnettet skal forbedres. Også når det gælder internetdækningen er der»huller«i landskabet. Og i takt med stigende krav fra borgere, yngre som ældre, og for virksomheder af enhver art om hurtigere og mere sikre forbindelser, vokser frustrationerne, når internetdækningen er nærmest ikke eksisterende. Har man hverken fastnetforbindelse, mobildækning eller fibernet forbindelse kan det nye LandNet være løsningen. Sidstnævnte skriver bladet LandbrugFyn. Det er firmaet Højgaard IT, der tilbyder dækning via satellit. Der er mulighed for individuelle løsninger, såvel som at flere borgere i et lokalsamfund går sammen om en fælles løsning. 2

3 Hovedkontor og redaktion Griffenfeldsgade 58, 2200 København N Tlf.: Fax: Ekspedition åben: Kontor: Af Jørgen Fischer, landsformand for Danske Seniorer Et skridt i den rigtige kørselsretning Kontor, Sdr. Omme Stadion Allé 11, 7260 Sdr. Omme Tlf Ansvarshavende redaktør Landsformand Jørgen Fischer Redaktør Journalist Henrik Sieben Tlf Udgivelse Næste nummer af SeniorBladet udkommer ultimo april. SeniorBladet påtager sig intet ansvar for manuskripter eller billeder, der indsendes uopfordret. Stof fra SeniorBladet må kun citeres med tydelig kildeangivelse. For Danske Seniorers arrangementer tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Annonceekspedition Ayoe Hansen Tlf Sats og tryk Tarm Bogtryk A/S Tlf Adresseændringer Adresseændringer og andre rettelser vedr. abonnement skal meddeles til: Vest for Storebælt: Kontoret i Sdr. Omme Øst for Storebælt: Hovedkontoret Oplag: ISSN: Forsidefoto Gerda Christiansen en ildsjæl, læs side 4-5 Foto: Henrik Sieben To minutter før deadline på denne udgave af SeniorBladet fik vi den gode nyhed, at en ændring af aldersgrænserne for obligatorisk fornyelse af kørekort og indlevering af lægeattest er ændret. Og med virkning allerede fra 1. marts. Dejligt! Som hidtil skal ethvert kørekort, uanset hvornår det er udstedt til dato, fornys ved den udløbsdato, der står på det. Det nye er, at den første fornyelse kan strække sig frem til kortindehaverens 75 års fødselsdag, men også, at der som udgangspunkt ikke skal afleveres en lægeerklæring ved denne fornyelse. Videre betyder de nye regler, at fra man er 75 og til 80 år, kan kørekortet fornys med en lægeattest, og med en gyldighedsperiode på to år ad gangen. Efterfølgende fra 81 kan kortet fornys for et år ad gangen og med lægeattest. Man skal dog, som det også er gældende nu, være opmærksom på, at kørekortet af helbredsmæssige årsager, kan udstedes for kortere perioder. Med disse nye regler og med den hurtige ikrafttræden imødekommer justitsminister Mette Frederiksen nogle af de ønsker, som Danske Seniorer har fremsagt igen og igen. Vores ønske om at man helt kunne undgå lægeundersøgelser ved fornyelse, sådan som man har i en række omkringliggende EU-lande er dog endnu ikke helt tilgodeset. Danske Seniorer vil i forbindelse med en senere revision af reglerne, arbejde for det. Det var i øvrigt regler Danske Seniorer præsenterede Folketingets retsudvalg for, da vi havde foretræde for udvalget den 4. december Her pegede vi kraftigt på ønsket om samme regler, som man har i lande som Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrig og Belgien. I de lande kan man klare kørekortfornyelsen ved at underskrive en tro og love-erklæring om, at man helbredsmæssigt fortsat kan klare bilkørsel på fuld forsvarlig måde. Vi i Danske Seniorer har naturligvis seriøst gennemgået rapporten og redegørelsen, som ligger til grund for de nye regler og har fundet følgende centrale konklusioner: Sundhedsstyrelsen siger, at der ikke er sundhedsfarlig belæg for at foretage helbredskontrol i en bestemt alder. Trafikforskerne siger, at aldersgrænsen ikke har nogen effekt for trafiksikkerheden, og at ældre laver lige så få ulykker i lande med, som i lande uden aldersgrænser og lægetjek. Justitsministeriet fastholdt alligevel, at der skal være en aldersgrænse og begrundede det med bemærkning om, at det er utrygt ikke at have en grænse. Holdninger, følelser og fordomme Aldersgrænsen var med andre ord ikke baseret på viden, men på holdninger, følelser og fordomme. Det er ærgerligt, og man skal nok være politiker for at kunne se bare lidt fornuft i det. Næsten alle ordførere anbefalede derfor også under 1. behandling af lovforslaget den 13. november sidste år at fortsætte med en aldersgrænse på 75 år, fordi de fejlagtigt tror, at aldersgrænse og lægetjek gavner trafiksikkerheden. Det er desværre også langt hen ad vejen den offentlige mening. Det handler om sund fornuft Såfremt der ikke i Folketinget var flertal for helt at fjerne reglen om lægetjek for ældre i forbindelse med kørekortfornyelse, anbefalede vi, at man følger forslagene fra Venstre og Konservative om også at forskyde de efterfølgende grænser med fem år og tage loven op til revision snarest belejligt. Dette ønske kom vi desværre ikke igennem med. Læs faktaboks om de nye kørekortregler på side 28. 3

4 Gang i Medens Gerda Christiansen var sent ude som bilist, var hun tidligt ude som mor. Som 72-årig er hun på vej til sit fjerde oldebarn. Og så er hun særdeles aktiv også i lokalsamfundet. Tekst og fotos af Henrik Sieben Gerda Christiansen er en såkaldt sen billist. Hun tog kørekort som 45-årig og tesen om, at man skal have næsten lige så mange køretimer, som man har alder til, når man runder de 30 år, kom til at holde stik. Ja, jeg måtte have 40 køretimer. Første køreprøve blev bestået, men først ved den fjerde teoriprøve bestod jeg. Til gengæld har jeg aldrig selv forårsaget en skade, lyder det med glimt i øjet og smil i stemmen fra Gerda. Et enkelt uheld er det dog blevet til: Det var en dag for en halv snes år siden. En kvinde åbnede døren på hendes parkerede bil. Desværre kunne jeg ikke undgå, at mit sidespejl ramte hendes bil. Det var uforskyldt fra min side, men kostede da forsikringsselskabet kroner at få rettet skaden på vores bil. Aktiv pensionist Gerda fylder 72 i år og er stadig aktiv billist. Blandt andet, når hun en gang om ugen tager i svømmehallen for at motionere og have det sjovt med andre seniorer. Eller når hun er besøgsven for en dame på et plejehjem. Jeg nyder friheden ved selv at kunne køre, så længe det er muligt. Jeg har jo mange år, jeg skal indhente, 4 fordi jeg først i en lidt sen alder, fik mit kørekort, lyder det fra Gerda, inden hun slår en ny forfriskende latter op. Dog de lange ture, tager Gerda helst ikke ved rattet: Når vi skal køre langt, er det altid Svend, der kører. Det, hvad enten vi skal besøge børn og børnebørn på Falster, eller når vi en sjælden gang kører til hovedstaden. Fire døtre fem»børn«svend er Gerdas mand gennem snart 52 år og med hvem, hun har fire døtre. Ja, jeg er mor til fire, men har fem børn, lyder det fra Gerda, medens hun igen griner. Med fem henviser hun til parrets fire døtre og til manden, der straks afbryder med en lige så smittende latter: Ja, ja, nu skal du ikke blive personlig. Der er gang i Gerda Christiansen, også motionsmæssigt. Dagligt tager hun minimum fem minutter med hulahopring. Desuden cykler hun en del, går til svømning en gang ugentligt, ligesom hun går to fem kilometers ture i godt tempo.

5 Gerda Foruden de fire døtre er der 11 børnebørn, to oldebørn og yderligere to på vej. Ingen bøder Gerda og Svend bor ved den midtsjællandske Haraldsted Sø. Og jo, der går en bus vi kan tage med, men vi nyder friheden ved at kunne køre selv. Og nej, jeg har heller aldrig fået hverken hastigheds- eller parkeringsbøder, lyder det fra Gerda, der gennem 17 år var dagplejer, det, der tidligere hed dagplejemor. Inden jeg blev dagplejer, var jeg»rumpilot«. Selv forklarer hun udtrykket»rumpilot«med en stor smittende latter: Jeg arbejdede i ti år på taleinstituttet i Ringsted. Der var 19 rum jeg dagligt skulle gøre rent i. Deraf udtrykket. når hun cyklede for sponsorpenge, eller da hun var forkvinde for etablering af cykelsti på den nærliggende landevej. Gennem de seneste år har hun flere gange medvirket som skribent i den lokale årbog, Ringstedbogen, og til det kommende års udgave skal hun skrive om sit eget liv. Og som tidligere nævnt er hun Røde Kors besøgsven. Derudover er Gerda typen, der sjældent sidder stille. Ofte er hun i gang med at lave scrapbøger, fotoalbum, eller deltager i alverdens konkurrencer. Gerda Christiansen er en humørbombe og en ildsjæl, der brænder for lokalsamfundets ve og vel. Den daglige motion Gerda har altid været fortaler for daglig motion: Hver dag tager jeg minimum fem minutter med en hulahopring. Derudover går jeg minimum to gange om ugen fem kilometer i godt tempo. Når vejret tillader det cykler jeg en del, ligesom jeg en gang om ugen svømmer i minutter. Altid gang i Gerda Gennem årene har der altid været»gang i Gerda,«som det lyder i folkemunde på de kanter. Ingen har tal på, hvor mange gange hun har været i eksempelvis P4 Sjælland, tidligere Regionalradioen, eller på Radio Joy i Ringsted. Og altid i den gode sags tjeneste: Enten fordi hun skulle profilere 4H, et frivilligt børne- og ungdomsarbejde, stod som arrangør af landsdækkende gækkebrevskonkurrence, når hun skulle samle ind til lokale tombolaer, Gerda Christiansen, på vej mod de 72 år, tager gerne turen til Ringsted, når hun skal i svømmehallen eller er besøgsven. På de længere ture er det dog som oftest manden Svend, der får lov at sidde bag rattet. 5

6 ÆLDRE SKAL VÆRE inkluderet TRIV TRIV TRIV ikke ekskluderet Først kom KRAM nu kommer TRIV. Ergoterapeutforeningen har sat menneskelige relationers betydning for vores trivsel i alderdommen på formel Af udviklingskonsulent Annette Schiøler Først kom KRAM: Kampagnen, der skulle få os til at være bevidste om, hvor stor indflydelse Kost, Rygning, Alkohol og Motion har på vores helbred og velbefindende. Nu kommer så TRIV. Det er Ergoterapeutforeningens bud på og formel for, hvad der har betydning for vores trivsel i alderdommen. I et oplæg om at skabe sociale rum til fællesskaber for ældre borgere på Danske Ældreråds seneste konference, udfoldede foreningens formand, Gunner Gamborg, hvad disse fire bogstaver står for. Skal inkluderes = er ekskluderet Grundlaget for budskabet om TRIV er spørgsmålet, hvad er det vigtigst at holde fast i? lød det fra Gunner Gamborg. Det første T står for tilgængelighed. Ikke kun i betydningen, at omverdenen er fysisk tilgængelig for en, men også, at»jeg skal være tilgængelig for dig, og du skal være tilgængelig for mig.«der handler om gensidighed i fællesskaber, som Gunner Gamborg formulerede det. Man siger, at ældre skal inkluderes i samfundet. Men heri ligger underforstået, at ældre er blevet ekskluderet. Så ældre skal have den holdning, at jeg vil ikke inkluderes, jeg er inkluderet, lød hans budskab. R for roller og relationer R står for roller og relationer, og det drejer sig om at være bevidst om, hvordan vi både udvikler og afvikler menneskelige relationer, om vores rolle som pårørende og samfundsborger m.m.. Og om rolletab og rollevækst. KRAM KRA 6 RA Som konkret eksempel på det sidste, nævnte Gunner Gamborg venskabet, hvor det altid er den ene, der ringer til den anden, og den anden altid er den, der bliver ringet til: Den dag en af dem er væk, får den tilbageværende en ny rolle, gjorde han opmærksom på, for at vi også skal være opmærksomme på det. Interesser hele livet I står for interesser og vigtigheden af at udfolde, forløse og realisere sig selv i alle livsfaser. At blive ved med at have personlige passioner og pligter, at være bekendt med og anerkendt for noget. I hænger i øvrigt sammen med R i den forstand, at interesse er grundlag for at kunne spille en rolle for andre, fastslog Gunner Gamborg. Det måske kedelige V Endelig er der V, der står for det umiddelbart kedeligt lydende vaner og vilje. Det er ikke et billede af tunge pligter, der her skal manes frem: Liv skabes også af hverdagens rutiner, af vaner, fremhævede Gunner Gamborg og påpegede vigtigheden af, at»jeg og mine skal kunne genkende mit liv i hverdagen.«derfor er det vigtigt, at ens sædvaner, døgnrytmer og struktur er kendt, når man eksempelvis flytter på plejehjem. Men vaner kan jo udfordres og ændres med vilje, bemærkede Gunner Gamborg med et glimt i øjet.

7 En verden af gode oplevelser i godt selskab Forår ved Middelhavet Tag med til den hyggelige sydspanske by Salobreña, hvor du stadig finder den ægte spanske stemning med tapas og gode spanske vine. Vi bor godt med udsigt til det azurblå Middelhav, og der er både All Inclusive Light og spændende udflugter inkluderet. Med i prisen: Fly København -Málaga t/r inkl. skatter og afgifter Transfer lufthavn-hotel t/r 7 nætter på Best Western Hotel Salobreña*** 7 x morgenmad og 1 x frokost 7 x middag inkl. drikkevarer Fri bar på hotellet fra kl Gåtur til Salobreña Besøg i Motril med romsmagning Udflugt til Málaga og Sierra Nevada-bjergene Dansktalende rejseleder på rejsemålet Afrejse: 14/4, 28/4, 11/5, 19/5, 8/9, 22/9 eller 6/10 SPANIEN Málaga 8 dage Granada/Alhambra Salobreña Andalusien & Costa Tropical Fra kun 5.995,- Med udsigt til Middelhavet Blomsterrejser til Holland Fra kun 3.695,- Keukenhof Bergen Amsterdam 5/6 dage HOLLAND Giethoorn Tulipaner i tusindvis Blomstermarker i alle regnbuens farver, vindmøller, små broer og det unikke flade landskab. Tag med på en dejlig forårsrejse til Holland og oplev bl.a. storbyen Amsterdam og Europas største blomsterpark, Keukenhof Vi bor på 3-stjernet hotel i feriebyen Bergen. Med i prisen: 4-stjernet bus 1 overnatning hotel *** i Holland 2/3 nætter på Hotel Marijke*** 1 overnatning på hotel *** i Tyskland 4/5 x morgenmad, 4 x frokost og 4/5 x middag Sejltur på kanaler i Giethoorn Byrundtur og kanalrundfart i Amsterdam Besøg i Keukenhof inkl. entré Besøg på ostefarm Dansktalende rejseleder på hele rejsen Afrejse f.eks: 5 dage fra 3.695,- : 27, 4, 1/5 eller 7/5 6 dage fra 4.295,- : 2/4, 14/4, 15/4, 17/4, 22/4 eller 24/4 Rejsegarantifonden (nr. 197) Læs mere om rejsernes program, tillæg og rabatter på Alle rejsende fra Jylland, Fyn og Bornholm opnår en brorabat på 250,- Vitus Rejser Sølvgade København K Telefon

8 ANNONCE HelseTopmadr mod smerter, stiv Bedre sundhed for alle aldre! HelseTopmadrassen bliver brugt af folk i alle aldre. Alle lige fra børn og professionelle sportsfolk til ældre borgere kan få det bedre med HelseTopmadrassen. Allerede efter få dage begynder du at mærke, hvor meget godt HelseTopmadrassen gør for din krop. Du vågner mere udhvilet og føler sig simpelthen friskere. Efter få dage er din seng fri for ubehagelige og sygdomsfremkaldende husstøvmider og bakterier! Mere frisk og rask med HelseTopmadrassen! Vores blod indeholder jern, som har evnen til at blive påvirket af magnetisme. Hver gang jernet i blodet passerer hen over magneterne i HelseTopmadrassen aktiveres jernatomerne, de øger derved evnen til at transportere ilt. På denne måde øges ilttilførslen til hele kroppen og kroppens evne til at udskille affaldsstoffer stiger tilsvarende. HelseTopmadrassen er en kvalitetsmadras med magneter og sølv tråde. Den er lavet af et meget slidstærkt materiale med fantastisk god holdbarhed. Ekstra! Fjerner også husstøvmider! Fantastisk for allergikere! Smerter og ledproblemer/gigt: Hvis kroppen får tilføjet magnetisme, øges produktionen af betaendorfiner. Det er stoffer, som reducerer smertefølelsen på en naturlig måde. Desuden er det kendt, at en øget cirkulation forbedrer muligheden for, at kroppen selv kan reparere sine skader. 8 HelseTopmadrassen giver simpelthen et bedre helbred!

9 assen hjælper hed og søvnløshed! God cirkulation og mindre smerter! Blodpladerne flyder lettere forbi hinanden uden at klæbe sammen, når kroppen påvirkes af den øgede magnetisme. Dette er til gavn for blodcirkulationen og kan reducere risikoen for, at blodårerne tilstoppes af blodpropper. Magnet terapi har en gavnlig effekt på blodtrykket og reducerer smerter og stivhed i muskler og led. Mange mennesker, der lider af sår på benene eller andre steder, vil kunne nyde godt af HelseTopmadrassen! God søvn er vigtig! Det er bevist at søvnkvaliteten forbedres med 76-95% ved hjælp af en magnetmadras. Husstøvmider kan skade vores sundhed - slip af med dem! Ved at fjerne husstøvmider fra din seng, har du lavet en meget rentabel investering i dit helbred. HelseTopmadrassen fjerner stort set alle mider fra din seng på blot få dage! Husstøvmider kan give følgende symptomer: Dårligt immunforsvar, astma, rindende øjne, løbende næse / tilstoppet næse, eksem, hudproblemer såsom kløe og udslæt, hoste / lungebetændelse, smerter i ansigtet og bihuler, søvnproblemer, træthed og lav energi. Vi garanterer, at magneterne i HelseTopmadrassen virker, og beholder effekten i mindst 30 år. Gratis pakke med smerteplaster (Værdi kr. 199,-) Du sparer kr ,- (Normalpris for madras er kr ,-/dobbelt kr ,-) Priser på HelseTopmadrassen med garanti: størrelse 90x200 cm kr.1.495,- (inkl. smerteplastre) spar kr størrelse 180x200 cm kr ,- (inkl. smerteplastre) spar kr Pude med magneter kun (ved køb sammen med HelseTopMadras) spar kr Forsendelsesomkostninger tillægges Bestil nu på eller på ordre tlf.: og modtag sammen med din bestilling gratis smerteplaster. 9

10 LÆSERINDLÆG Af Poul-Erik Tindbæk Poul-Erik Tindbæk finder at man omkring 60-års alderen skal tilbydes at komme i praktik som frivillig. En seniorpolitik der matcher seniorernes nye veje At hæve pensionsalderen er som at styre ved især at kigge i bakspejlet. Man kan godt have ministrene mistænkt for at have kigget for meget i bakspejlet, den dag de besluttede, at pensionsalderen skal forhøjes i takt med en stigende levealder. 10 Har du fået dit Pensionistkort? Masser af fordele og over 200 rabatsteder Lodtrækning på dit Pensionistkort nr. Deltag i vores medlemslodtrækninger Hver uge om 10 gavekort til f.eks. Føtex. Hver måned om 1 gave - værdi min kr. Nye tilbud Se de nye tilbud på hjemmesiden hver uge. Tilbud med op til 50% rabat over hele landet. Lokale og landsdækkende tilbud og rabatter på f.eks. Messer og arrangementer Håndværkere, rengøring, frisører, computerhjælp og meget mere Fotobøger, rejser, weekendophold Deltag selv i f.eks. Fotokonkurrence, loppemarked, lodtrækning og krydsord Pia Brændstrup Sygeplejerske / Direktør Bestil og læs mere på Tlf Bestil dit Pensionistkort på Det er gratis at bruge Pensionistkortet! Rabatten får du med det samme, når du viser dit Pensionistkort. Pensionistkortet koster 100 kr. om året. Hvis du bestiller til to personer på samme adresse, sparer du 20% på det andet kort i husstanden. Pensionistkortet er fordels og rabatkortet til pensionister 65+. Pensionistkortet AD_235x275mm-3mm.indd :56:45 Ser man på, hvordan væksten og velfærden er blevet skabt de seneste 50 år, har opskriften hele tiden været tilførsel af ekstra arbejdskraft. Først tømte man arbejdskraftreserverne fra landbruget, så kom kvindernes indtog på arbejdsmarkedet, og kort efter arbejdskraft fra andre lande. Nu, hvor der fødes færre børn, er turen så kommet til seniorerne. Sådan har vi hidtil skabt velfærd, og sådan vil det også være fremover er tankegangen. Naturligvis skal man også se tilbage og lære af historien, når man skal planlægge et lands fremtid. Men man kan også komme til at køre forkert, hvis man kigger for meget i bakspejlet. Og blot automatisk at hæve pensionsalderen er af flere grunde en tvivlsom løsning. Hvad nu hvis det viser sig om 15 år, at der alligevel ikke er brug for så mange flere hænder og hoveder? Hvad nu hvis vi lander i en helt ny virkelighed, hvor robotter og digitalisering erstatter endnu flere job. Og hvad nu hvis globaliseringen medfører, at der forsvinder flere job end de godt 6.000, der forsvinder hvert år. Hvad nu hvis virksomhederne fortsat ikke vil ansætte seniorer, selv om pensionsalderen hæves? Arbejdsmarkedet for seniorer er stadig præget af aldersdiskriminerende normer og ulige vilkår, der gør det svært at skifte job og endnu sværere at få et nyt job som 60-årig. Hvorfor så hæve pensionsalderen? En seniorpolitik der matcher seniorernes nye veje Overgangen fra arbejdslivet er en af de vanskeligste forandringer i voksenlivet. Mange af de forestillinger, man kan have om ferie, fritid og familie efter sidste dag på jobbet, bliver efter en første forelskelsesfase ofte underløbet af savn efter hverdage med mening, fylde og samvær. For at den enkelte senior, og for at samfundet kan få det bedste ud af seniorernes stærke kompetencer, er der først og

11 fremmest brug for en tænkepause med en forberedelse til den nye livsfase efter arbejdslivet. Ved indgangen til den nye livsfase, hvor man stadig kan være på toppen af sin ydeevne, har man brug for inspiration til at finde nye mål og finde sin egen ledetråd til en karriere i den tredje alder. Flere års erfaringer med korte inspirationsforløb viser, at flere seniorer vælger at arbejde i flere år, mens andre planlægger at give et nap med inden for det frivillige. Vi bliver mere forskellige med årene. I høj grad på grund af forskelle i arbejde og arbejdsmiljø. Vi kan ikke forvente, at alle kan arbejde fuldtids som 70-årige. Men vi kan samlet få langt mere gavn af de kompetencer, som de årige har, hvis der tilbydes flere job på deltid, og vi bliver bedre til at matche forskelle i aldring med antal arbejdstimer. Vi ved, at tilbagetrækningsalderen er stigende og at processen er i gang. Flere seniorer bidrager i flere år. I lære som frivillig Et tredje element i en seniorpolitik, der bedre matcher seniorernes nye veje, vil være, at tilbyde alle omkring de 60 år en praktik som frivillig. Inden for det frivillige kan man genfinde mange af de værdier, der har betydet meget for én gennem 40 års arbejdsliv, og som mange oplever, at det er svært at undvære i»det store frikvarter«efter jobbet. Inden for det frivillige kan man få nye»kolleger«og venner, opleve at man kan bidrage og gøre en forskel, og få struktur og udfordringer, der matcher egen udvikling. Det vil være til gavn for den enkelte, der kan finde nye meningsfulde roller, og det vil være til gavn for samfundet. Undersøgelser viser, at man skal»inviteres«for at få øje på den frivillige sektor. Derfor vil en praktik som frivillig, inden man stopper på jobbet, åbne for inspiration til, hvad man skal gøre af sine talenter efter sidste dag på jobbet. Og samlet inspirere flere seniorer til at bidrage i flere år uden at hæve pensions alderen. Vi er på vej mod et paradigmeskifte med en ny fortælling om overgangen fra jobbet og livet efter arbejdslivet. Det er ikke bare flere år, vi har fået lagt til. Vi har fået en ny livsfase som fuldvoksen mellem voksen og gammel. I den brydningstid kan vi iagttage, hvordan mønsterbrydere og nye rollemodeller på egen hånd finder nye meningsfulde roller og skaber en ny fortælling om, hvordan man efter arbejdslivet kan kombinere fritidslivet med fortsat at bidrage til fællesskabet. En ny fortælling og en ny norm er på vej. Tiden er nu kommet til, at vi ikke bare overlader det til enkelte ressourcestærke seniorer at bane nye veje i overgangen fra jobbet, men at beslutningstagerne overtager roret, og at vi finder vej til en kollektiv løsning via overenskomstforhandlingerne eller i Folketinget. Tryghed på rejsen? med Danmarks bedste Charterbureau Primo Tours arrangerer nu grupperejser for seniorklubber! Afrejse fra Aalborg, Billund og Aarhus Spændende rejsemål som fx. Madeira, Grækenland, Tyrkiet, Cypern og Mallorca. Egne busser til udflugter Dygtige danske rejseledere Rejser med tryghed fra start til slut Kontakt vores erfarne grupperejse ansvarlige Olav Hollenvad Tlf Tel.: PT_Seniorbladet_180x125.indd :20:22 11

12 SPØRG BARE Hvem arver huset efter mig min nye mand eller mine børn? Kan jeg blive boende i huset, når min mand dør? Kan en depression give mig problemer med hukommelsen? Hvad er et seniorjob? Hvad må jeg tjene ved siden af min pension? SeniorBladet har et panel af fagspecialister klar, og hvis du har et spørgsmål, du mener en af vores paneldeltagere kan svare på, er du meget velkommen til at skrive eller maile spørg os bare. Vores panel består af: Socialrådgiver Arne Arnsted Jurist Merete Poulsen Jurist Jens Hoffmeyer Psykolog Palle Vestberg Til brevkassen Min kone og jeg har i mere end fem år boet til leje i et alment boligbyggeri. Det er et dejligt rækkehus med en lille have. Vi er rigtig glade for at bo her, og sætter stor pris på vores lille»paradishave«, som vi elsker at pusle i, når vejret er til det. Vi gør det, selv om det efterhånden kniber lidt med helbredet. Om vinteren er det dog for koldt for os at arbejde med haven. Nu har vi så modtaget et brev fra bestyrelsen om, at vi skal beskære træer og buske hurtigst muligt. Der henvises til en husorden og vedligeholdelsesreglement for vores afdeling. Det er dog ikke muligt for os, før det bliver forår. Og så håber vi, at helbredet stadig holder til havearbejdet! Vi skrev straks tilbage, at vi nok skulle gå i gang, når det blev forår. Intet svar! Vi vil gerne vide, om vi kan blive sagt op på grund af misligholdelse. Vi er bange for pludselig at miste vores dejlige hjem! Hvad er en husorden og et vedligeholdelsesreglement i det hele taget? Venlig hilsen Rasmussen, Roskilde Kære familien Rasmussen Allerførst: I skal ikke gå og være bange for pludselig at blive sagt op, selv om i ikke ordner beskæringen her og nu. Begrundelsen»misligholdelse«kan kun benyttes, hvis en lejer på trods af udlejers påmindelser ikke overholder de regler, der fremgår af husordenen. Det var rigtig godt, at i straks reagerede på afdelingens brev. Så har i gjort, hvad i skulle, indtil i får haven bragt i orden. Et opsigelsesvarsel er tre måneder. Opsigelsen skal være skriftlig og indeholde oplysninger om grunden til opsigelsen. Det skal desuden fremgå af opsigelsen, at lejeren har ret til at gøre skriftlig indsigelse mod opsigelsen senest seks uger efter, at opsigelsen er modtaget. Hvis ikke opsigelsen opfylder disse betingelser, er den ugyldig. En opsigelse her og nu på grund af manglende beskæring, kan derfor ikke blive aktuel. Videre om husorden og vedligeholdelsesreglement: En husorden og et tilhørende vedligeholdelsesreglement skal i betragte som en slags grundlov for jer, der bor i afdelingen og den skal overholdes. I modsat fald kan der eventuelt blive tale om opsigelse. Når man bor i et fællesskab, som en beboerafdeling, en andels- eller en ejerforening, så skal man som beboer rette sig efter de»færdselsregler«, som er vedtaget af afdelingen. Derfor er det vigtigt, at sætte sig ind i indholdet af reglerne. Hvis ikke man selv har dem liggende, kan de hentes på afdelingens kontor. Her vil i kunne læse, hvilke krav der gælder for vedligeholdelse af blandt andet haven. Kravene gælder også, selv om man måske mister nogle af sine kræfter. Derfor er det en god idé at overveje, hvordan i også i fremtiden kan få ordnet haven, selv om kræfterne måske vil blive mindre. Måske viceværten/havemanden kan betales for det arbejde, i ikke selv magter? Eller afdelingen kender måske en gartner, der kan hjælpe jer for en rimelig pris? Visse kommuner tilbyder desuden havehjælp til pensionister. Det er under alle omstændigheder vigtigt, at i finder en løsning til fremtiden, så i kan sikre jer fortsat at kunne nyde jeres hus og lille paradis. Generelt kan det siges, at der virkelig skal meget til, førend en udlejer har ret til at opsige en lejer, og det sker meget sjældent på grund af misligholdelse. Med venlig hilsen Merete Poulsen ANNONCE Sov dig rask Se side

13 Din arv kan redde dyr Betænker du Dyrenes Beskyttelse i dit testamente sikrer du pleje og omsorg til de dyr, som ingen andre tager sig af Skriv testamente Vælger du at oprette et testamente, kan Dyrenes Beskyttelse indsættes som arving til et bestemt beløb eller procentdel af arven eller som arving til hele formuen. Alle gaver uanset størrelse gør en stor forskel for dyrene. Det er gratis at oprette testamente til fordel for Dyrenes Beskyttelse. Ring uforpligtende til vores testamenterådgiver Marit Ytterdal på Du kan også skrive til Marit med dine spørgsmål på Gratis rådgivning Marit Ytterdal tlf: Alhambravej Frederiksberg C tlf

14 KULTUR KASSEN AF HENRIK SIEBEN Claus Dalbys Blomster i vaser og skåle Efter en i år lang og grå vinter, er de fleste klar til at byde velkommen til foråret. Og på den nordlige halvkugle, er marts den første forårsmåned. Forår er lig med fuglesang, men betyder også, at masser af forårsblomster for alvor er på vej. I parker, i skov, langs hegn, i krukker og altankasser. Og med forårets komme har blomstermanden, forfatter med meget mere, Claus Dalby, begået en ny bog, Blomster i vaser og skåle. Det er sket med baggrund i, at han nu også kan kalde sig designer. Således har Claus Dalby for Holmegaard designet en pokalformet vase i klart glas. Vasen findes i to størrelser. Med disse som udgangspunkt har Dalby bundet buketter af forskellige årstiders blomster, og arrangeret dem i de nydesignede vaser, der har fået navnet Old English. Efterfølgende er buketterne fotograferet. VIND en signeret bog Det hele er samlet med tilhørende tekster i bogen Blomster i vaser og skåle, der er på 72 sider. Pris 100 kroner. Det er Claus Dalbys eget forlag Clematis, der står bag bogudgivelsen. Halfdans Digte I januar måned var det 100 år siden, at en af Danmarks store og af mange elskede digtere, Halfdan Rasmussen, blev født. I den anledning har forlaget Schønberg udgivet et digert værk, 544 sider, med en stor samling af hans digte. Det er Torben Brostrøm, der har valgt blandt de mange digte, medens en anden rim- og ordsmed, Johannes Møllehave, har skrevet forord. Mange erindrer de mange sjove, anderledes og helt igennem uforglemmelige børnerim, men historien vil vide, at digteren selv helst ville huskes for nogle af hans mere alvorlige digte. SeniorBladet har fået organiseret tre signerede eksemplarer af hver bog og udlodder disse blandt læserne. Ønsker man at deltage i lodtrækning om bøgerne sendes en kuvert til SeniorBladet, mrk. Konkurrence, Griffenfeldsgade 58, 2200 København N. Skriv uden på kuverten hvilken bog, der ønskes og husk at vedlægge navn og fuld adresse. Blandt de indsendte trækkes lod. Der kan også sendes en til I emnefelt skrives hvilken bog, der ønskes. Husk at anføre fulde navn og adresse i mailen. Sidste frist for deltagelse i lodtrækning er den 20. marts Alle vinderne får direkte besked. Han rammede selv egne digte ind i fire linjer: Jeg skriver sjove digte Jeg skriver også triste De første læser andre folk Selv læser jeg de sidste. Den flotte nye bog, der er med illustration af Arne Ungermann, samler såvel børne- som voksenrim. Pris 99,75 kroner. Erindringsroman af Nanna Heggelund Christensen And med posten er Nanna Heggelund Christensens debut som selvstændig forfatter. I bogen, der er på 174 sider, tages læserne med på tur til den verden, hun er rundet af: En barn- og ungdom i et friskolemiljø præget af de to store højskolefolk N.F.S.Grundtvig og Kresten Cold. I forordet beskriver forfatteren på sin særegne måde, hvordan en erindringsroman bliver til: Hvad skriver du? Hvordan det er at huske. Hvordan det? Det er lidt ligesom at samle masker op langt nedefra. I strikketøj? Ja, det bliver aldrig ordentligt igen, men repareret bliver det jo. Har du husket det hele? Nej, kun noget af det. Hvad kan du ikke huske? Det ved jeg ikke, så længe jeg ikke kan huske det. Romanen tager sit udgangspunkt i julen, hvor posten bringer en and til familien. Anden er pakket ind i brunt papir, med stram snor om, som om den kunne være fløjet uden. And med posten er udgivet af forlaget ALFA. 14

15 Aktivitetskalender 15

16 16 Aktivitetskalender

17 Aktivitetskalender 17

18 18 Aktivitetskalender

19 ANNONCE Feriedrømme på BORNHOLM Er du til gourmet, hyggelige gamle købstæder og kunst- og kulturoplevelser? Så kommer du ikke uden om Bornholm i år. Bornholm overrasker med lokalt producerede fødevarer i særklasse, en smuk og alsidig natur og masser af kulturelle arrangementer. Der er bare noget ved Bornholm, der gør øen som skabt til dejlige ferieoplevelser. Måske er det den bornholmske gastronomi, det varierede landskab, eller de mange solskinstimer. Det er i hvert fald som om, at tiden går lidt langsommere i Bornholms hyggelige, gamle kystbyer end andre steder i Danmark. Bornholm indbyder til nærvær og dejlige ferieminder. BORNHOLMSK GOURMET Det bornholmske spisekammer er en oplevelse i sig selv. Rundt om på øen finder du mange små gårdbutikker med lokalt producerede varer, som de dygtigste kokke besøger øen for at få fat i. Her kan du købe økologisk kød med hjem til grillen eller du kan lade dig forkæle på en af øens gourmetrestauranter, som i stor stil benytter bornholmske råvarer. Danmarks bedste kok står i køkkenet på Stammershalle på nordlandet og Michelin-kokke serverer gourmetmad på restaurant Kadeau på Sydbornholm. Men gourmet på Bornholm er også nyrøgede pil-selv-rejer på klipperne i Gudhjem, håndlavet chokolade i Svaneke og mange andre spændende varer. AKTIV FERIE I NATUREN Den bornholmske natur er som skabt til aktiv ferie. Cykelentusiaster kan sanse den smukke bornholmske natur fra sadlen. De eventyrlystne kan klatre på klipper, sejle i havkajak, surfe og dykke, mens vandrefolket kan nyde den bornholmske natur i skoven, gennem klippelandskaber og langs kyststier. Og på de dovne dage kan du indsnuse stemningen på en slentretur i bindingsværksidyl, solbade på øens mange hvide sandstrande eller gå på opdagelse hos øens antikhandlere. DET KLASSISKE BORNHOLM Øens særlige lys har gennem århundreder tiltrukket kreative sjæle. Overalt finder du arbejdende kunsthåndværkere; keramik, glaskunst, malerier og tekstilproduktion. Historien har også sat tydelige spor i det bornholmske landskab, f.eks. de smukke gamle rundkirker eller Nordeuropas største borgruin, Hammershus. Godt en times sejlads fra Gudhjem kan du besøge Christiansø, hvor det velholdte fæstningsbyggeri vidner om øens fortid som flådebase. Er du til kulturelle arrangementer kan du f.eks. opleve koncerter med internationale kunstnere, politikerfestivalen Folkemødet, jazz-festivaler, Kunstmuseet i Rø, Kulturugen i september og meget, meget mere. NEMT OG HURTIGT Du kan sejle til Bornholm fra Ystad i Sverige kun 90 km fra København. Sejlturen tager lidt over en time eller godt 100 sider i en af de bøger, du gerne vil læse. Tag til Bornholm i foråret. Mange sommerhuse at vælge mellem. Priser for 1 uge 4-6 personer, fra 2.290,- På mange huse gives 25 % rabat, ved maks 2 personer. FERIEPARTNER BORNHOLM feriepartner.dk/bornholm Telefon: Ferie Hånd-i-Hånd 4 nætter i ny og flot ferielejlighed Færge Ystad-Rønne tur/retur med bil inklusive Rengøring ved ankomst og afrejse inklusive Strømforbrug og forsikring inklusive Totalpris for 2 personer: 2.995,- Ekstra personer: KUN 195,- pr. person Ankomst før 26. juni eller efter 17. august Vi har også mange andre gode tilbud. Ring nu eller se mere på 19

20 Kaj Pedersen og Verner Jensen har check et og repareret rollatorer i godt ti år, og i den tid har de haft ikke mindre end rollatorer under kærlig behandling. Derfor kører nogle rollatorer ekstra godt I Roskilde er der ingen problemer med rollatorer, der kører skævt, piber eller ikke kan bremse. For Kaj og Verner har gjort det til deres opgave at sørge for, at der er hjælp at hente, hvis rollatoren driller. De udfører rollatorcheck. Tekst og fotos af Rikke Samssund, udviklingskonsulent De har kun lige åbnet deres bod, og der er allerede kø foran teltet, hvor man kan få check et sin rollator. Sådan er det hver gang holdet bag rollatorcheck, Kaj, Verner og Inger, stiller op og tilbyder deres assistance. Skønne Jylland Højskoleliv og flotte udflugter: Det Nye Moesgaard, Silkeborg Bad, Mols Bjerge og Ebeltoft, Vesterhavet, Thy Nationalpark og Hanstholm m.m. Medlemspris kr. i uge 26, 39 og 41. Der er mange, der gerne vil have gennemgået bremser, kurv og hjul på deres rollator. Og ikke uden grund: For mange ældre mennesker er rollatoren altafgørende for, om man kan komme ud blandt andre. Den er en meget vigtig del nørgaards højskole - Vandring, fortælling og natur Vandreture på Hærvejen, Hald Sø og Dollerup Bakker, Gudenåen, Frijsenborg og Pøt Mølle, Himmelbjerget og Slåen Sø m.m. Medlemspris 4000 kr. i uge 24, 36, 37 og 39 Bridge & HøJSkole Forrygende højskoleuge med masser af bridge, både under-visning og turneringer, sang, 2 udflugter og højskoleliv. Medlemspris 4050 kr. uge 19,21, 26, 30,32, 33, 34, 42 og 45 i 2015 Harzen - HaHnenklee. Vandre- og kulturrejse med guidede vandreture, udflugter, morgensamlinger, højskoleaftener og store naturoplevelser. 4 **** hotel med all inclusive forplejning. Medlemspris 4675 kr. i uge 26 og 38. ring på , så sender vi en brochure eller gå ind på af dagligdagen, og derfor skal den bare være i orden. Et godt frivilligjob for pensionerede håndværkere Kaj Pedersen og Verner Jensen har check et og repareret rollatorer i godt ti år, og i den tid har de haft ikke mindre end rollatorer under kærlig behandling. Kaj og Verner er begge 75 år og pensionerede håndværkere. Kaj er tømrer, og Verner er maler. Nu bruger de deres hænder og tekniske snilde på ældre medborgeres rollatorer, og det er de glade for. Det er da heller ikke uden stolthed, at de fortæller om de mange rollatorer, som de ordner hvert år på sundhedsdagen. Og året rundt på plejehjemmene i kommunen. Deres team tæller også Inger Hansen. Hun sørger for, at»kunderne«har det 20

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til 1 Margrethe Hjemmet Margrethe Hjemmet er et plejehjem under Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til foreningen den 1. januar 2004 fra Roskilde kommune

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE Fra 2. 5. juni 2017 afholdes der Autocamper træf på Bornholm Så grib chancen for at tilbringe en pinse i dejligt selskab og skøn natur med udsigt til vandet.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

OBS: Denne annonce er kun et lille eksempel - Denne annonce er kun et lille eksempel

OBS: Denne annonce er kun et lille eksempel - Denne annonce er kun et lille eksempel Læs annoncer Kærester - Venner - Sex - og meget mere... Mærke 00 Den optimistiske fyr OBS: Denne annonce er kun et lille eksempel - Denne annonce er kun et lille eksempel Jeg er en optimistisk hiv-smittet

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild s dagpleje Gunhilds dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild Rask Jensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for ofte om dårligt arbejdsmiljø, stort sygefravær eller sjusk med medicinbehandlingen. Her får vi en tilstandsrapport

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Forord. Julen 2005. Hej med jer!

Forord. Julen 2005. Hej med jer! Indhold Julen 2005. Forord 2 1. Historien om jul i Muserup Yderkær. 4 2. Venner af Muserup Yderkær. 7 3. Den mærkeligste dag på året. 9 4. I nødens stund. 11 5. Bedste hædres som heltenisse. 14 6. Den

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem).

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem). Bilag 2 Opsamling fra fire Borger Arrangementer Opsamling fra Borgerworkshops om Værdighedspolitikken Nedenfor er vist de samlede input fra de fire workshop den 15., 17 og 21 marts 2016 til de fem emner,

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Værdighedspolitik i Middelfart Kommune

Værdighedspolitik i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 14. april 2016 Sagsnr.: 2015-013258-1 Telefon +45 8888 5500

Læs mere

Min Livshistorie. Skriv eventuelt livshistorien sammen med dine pårørende, det giver ofte en god oplevelse. God fornøjelse. Navn:.

Min Livshistorie. Skriv eventuelt livshistorien sammen med dine pårørende, det giver ofte en god oplevelse. God fornøjelse. Navn:. Min Livshistorie En livshistorie er en fortælling om dit liv. Livshistorien omhandler alt det du har oplevet og alt det, der har betydning for dig. Din livshistorie hjælper således os på Tullebølle Plejecenter

Læs mere

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene.

Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene. Bilag Grønærten Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene. 1) Er der tiltag eller aktiviteter, som kan styrke børnenes personlige udvikling, som du

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Et år i Paris. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålene: 1. Hvorfor vil Jacob til Paris?

Et år i Paris. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålene: 1. Hvorfor vil Jacob til Paris? Opgaver til Et år i Paris Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålene: 1. Hvorfor vil Jacob til Paris? 2. Hvorfor er Lone ked af det? OPGAVE 2

Læs mere

Kære Forældre. Velkommen i dagpleje hos. Britt og Mogens. Øvangsvej 5. 4540 Fårevejle. Tlf: 78785363. Lidt om os

Kære Forældre. Velkommen i dagpleje hos. Britt og Mogens. Øvangsvej 5. 4540 Fårevejle. Tlf: 78785363. Lidt om os Kære Forældre I har nu valgt, at jeres barn skal starte i dagpleje. For nogen er det naturligt og let, men for andre kan det være svært at aflevere det bedste man har, til en dagplejer man endnu ikke kender.

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Sund og glad UGE 29 17/7-22/7 2016

Sund og glad UGE 29 17/7-22/7 2016 2016 Sund og glad UGE 29 17/7-22/7 2016 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen haft rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad igennem de sidste 4 år. Hvert år er der både nye og

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM Forår 2016 Et foredrag om livet som kvindelig politibetjent. En verden hvor kvinderne først kom i uniform og blev betragtet og behandlet som ligeværdige

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus

Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus Plan og mål for udviklingsarbejdet. Skoleåret 09/10 er det første skoleår hvor selvevalueringsobjektet tager udgangspunkt i elevernes fysiske

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 2015 Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen haft rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad igennem de sidste 3 år. Hvert år er der både nye og

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

Side 1 af 7. Vil du lære. at mestre dit (arbejds)liv? Sanne Holm Certificeret Coach

Side 1 af 7. Vil du lære. at mestre dit (arbejds)liv? Sanne Holm Certificeret Coach Side 1 af 7 Vil du lære at mestre dit (arbejds)liv? Sanne Holm Certificeret Coach Spiritualitet i dit liv et spørgsmål om opmærksomhed og væren Mentortimer, supervision og seks workshopdage på smukke Jegindø

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE SERVICE I TOPKLASSE. citat TripAdvisor

HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE SERVICE I TOPKLASSE. citat TripAdvisor SERVICE I TOPKLASSE citat TripAdvisor HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE Lige der, hvor den gamle Lillebæltsbro rammer Jylland. Lige der, hvor Lillebælt smyger sig gennem noget af det smukkeste natur i Danmark.

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu?

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu? Tanker og følelser Kapitel 3: Øvelsesark 1 Side 1 af 2 Vi tænker hele tiden, og tankerne kommer i forskellige størrelser. Vi kan have store tanker, små tanker og dem midtimellem. Følelser findes også i

Læs mere

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk)

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk) Når børn mister Børn viser sorg på forskellige måder. Nogle reagerer med vrede, andre vender sorgen indad og bliver stille. Børns sorgproces er på flere måder længere og sejere end voksnes. (Kilde til

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 17 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge17_sund og stµrk.indd 1 06/07/10 12.06 Uge 17 l Sund og stærk Det er en

Læs mere