SeniorBladet. Leder: Et skridt i den rigtige kørselsretning. Mød Gerda, en ildsjæl i lokalsamfundet. Kontaktannoncer hitter. Vind signerede bøger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SeniorBladet. Leder: Et skridt i den rigtige kørselsretning. Mød Gerda, en ildsjæl i lokalsamfundet. Kontaktannoncer hitter. Vind signerede bøger"

Transkript

1 SeniorBladet DANSKE SENIORER 3. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2015 Leder: Et skridt i den rigtige kørselsretning Mød Gerda, en ildsjæl i lokalsamfundet Kontaktannoncer hitter Vind signerede bøger

2 RUNDT I LANDET Der er sket en bedre overlevering, når en patient udskrives fra hospitalet og sendes til hjemkommunen, siger Ulla Astman, formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner. Jakob Kjellberg, der er professor og programleder for sundhed ved det nationale institut for kommuners og regioners analyse og forskning, peger overfor kommunernes landsforenings blad Momentum på, at medvirkende årsag til faldet også skyldes, at de ældres helbred generelt bedres, men også at kommunerne har større fokus på hele sundhedsområdet og lokale sundhedstilbud. Samlet af Henrik Sieben Det daglige valg af måltid De fleste af os sætter pris på et godt måltid mad. Livet igennem. Alle ved vi, hvad vi foretrækker. Sådan er det også, når vi bliver ældre og måske ikke længere er i stand til selv at handle ind og lave det daglige måltid. Landet over diskuteres det til stadighed, hvad mad, der skal tilbydes ældre medborgere, der ikke selv kan forestå de daglige måltider. I Nordjylland, i Frederikshavn kommune, har man nu taget konsekvensen og valgt, at de ældre selv skal have lov til at vælge, hvad de vil spise. I praksis foregår det på den måde, at borgere, der skal have mad udefra, får et menukort. Ud fra dette kan den enkelte sammensætte sit eget måltid. Kød og tilbehør pakkes hver for sig, så det er blot at vælge kombinationen. De ældre kan vælge mellem en halv snes hovedretter og et tilsvarende antal typer af tilbehør. Fra kartofler, pasta og ris til mange forskellige slags salater. Det oplyser TVNord. Fortsat mange genindlæggelser Knapt pensionister måtte sidste år, efter endt behandling på et af landets sygehuse, kort tid efter udskrivelse, tilbage til hospitalet. Til behandling for samme lidelse, de oprindelig var indlagt for. Tallet er dog faldende i gruppen 65+, hvor antallet er faldet med 16 procent siden Årsagen til faldet skyldes et bedre samarbejde mellem kommunerne og regionerne. Det er regionerne, der driver sygehusene, men det er kommunerne, der har ansvar for forebyggelse og genoptræning. Det grå guld er et hit i landkommuner Medens nogle kommuner skærer ned på ældreplejen generelt, er der andre og i nogle tilfælde samme kommuner, der sætter stor pris på de ældre, som beboere. Således melder et par jyske, men også sjællandske kommuner om, at seniorer er velkomne. I en af de nordvestsjællandske kommuner, Odsherred, er 27 procent af det samlede indbyggertal på fyldt 65 år. Fra borgmester Thomas Adelskov lyder det, at seniorerne er et godt aktiv for kommunen. De kommer med gode skattekroner og kaster sig aktivt ind i foreningsarbejde og kulturliv. For en del seniorer, de selvhjulpne, er det attraktivt at bo i landkommuner, da ejendomsskatterne er lavere i forhold til i storbyerne. Hertil kommer at mange har mulighed for at nyde naturen. Det fortæller TV2Øst. Ny teknologi til landområderne De fleste, der bor i landdistrikterne, oplever jævnligt manglende eller nærmest ikke eksisterende mobildækning. Mange steder i landet er de såkaldte sorte huller, hvor der ikke kan skabes forbindelser til telenetværket. Det skaber usikkerhed og i nogle tilfælde angst, for hvad gør man eksempelvis, når en borger bliver alvorligt syg. Regeringen har fremlagt en langsigtet plan om, at mobiltelefonnettet skal forbedres. Også når det gælder internetdækningen er der»huller«i landskabet. Og i takt med stigende krav fra borgere, yngre som ældre, og for virksomheder af enhver art om hurtigere og mere sikre forbindelser, vokser frustrationerne, når internetdækningen er nærmest ikke eksisterende. Har man hverken fastnetforbindelse, mobildækning eller fibernet forbindelse kan det nye LandNet være løsningen. Sidstnævnte skriver bladet LandbrugFyn. Det er firmaet Højgaard IT, der tilbyder dækning via satellit. Der er mulighed for individuelle løsninger, såvel som at flere borgere i et lokalsamfund går sammen om en fælles løsning. 2

3 Hovedkontor og redaktion Griffenfeldsgade 58, 2200 København N Tlf.: Fax: Ekspedition åben: Kontor: Af Jørgen Fischer, landsformand for Danske Seniorer Et skridt i den rigtige kørselsretning Kontor, Sdr. Omme Stadion Allé 11, 7260 Sdr. Omme Tlf Ansvarshavende redaktør Landsformand Jørgen Fischer Redaktør Journalist Henrik Sieben Tlf Udgivelse Næste nummer af SeniorBladet udkommer ultimo april. SeniorBladet påtager sig intet ansvar for manuskripter eller billeder, der indsendes uopfordret. Stof fra SeniorBladet må kun citeres med tydelig kildeangivelse. For Danske Seniorers arrangementer tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Annonceekspedition Ayoe Hansen Tlf Sats og tryk Tarm Bogtryk A/S Tlf Adresseændringer Adresseændringer og andre rettelser vedr. abonnement skal meddeles til: Vest for Storebælt: Kontoret i Sdr. Omme Øst for Storebælt: Hovedkontoret Oplag: ISSN: Forsidefoto Gerda Christiansen en ildsjæl, læs side 4-5 Foto: Henrik Sieben To minutter før deadline på denne udgave af SeniorBladet fik vi den gode nyhed, at en ændring af aldersgrænserne for obligatorisk fornyelse af kørekort og indlevering af lægeattest er ændret. Og med virkning allerede fra 1. marts. Dejligt! Som hidtil skal ethvert kørekort, uanset hvornår det er udstedt til dato, fornys ved den udløbsdato, der står på det. Det nye er, at den første fornyelse kan strække sig frem til kortindehaverens 75 års fødselsdag, men også, at der som udgangspunkt ikke skal afleveres en lægeerklæring ved denne fornyelse. Videre betyder de nye regler, at fra man er 75 og til 80 år, kan kørekortet fornys med en lægeattest, og med en gyldighedsperiode på to år ad gangen. Efterfølgende fra 81 kan kortet fornys for et år ad gangen og med lægeattest. Man skal dog, som det også er gældende nu, være opmærksom på, at kørekortet af helbredsmæssige årsager, kan udstedes for kortere perioder. Med disse nye regler og med den hurtige ikrafttræden imødekommer justitsminister Mette Frederiksen nogle af de ønsker, som Danske Seniorer har fremsagt igen og igen. Vores ønske om at man helt kunne undgå lægeundersøgelser ved fornyelse, sådan som man har i en række omkringliggende EU-lande er dog endnu ikke helt tilgodeset. Danske Seniorer vil i forbindelse med en senere revision af reglerne, arbejde for det. Det var i øvrigt regler Danske Seniorer præsenterede Folketingets retsudvalg for, da vi havde foretræde for udvalget den 4. december Her pegede vi kraftigt på ønsket om samme regler, som man har i lande som Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrig og Belgien. I de lande kan man klare kørekortfornyelsen ved at underskrive en tro og love-erklæring om, at man helbredsmæssigt fortsat kan klare bilkørsel på fuld forsvarlig måde. Vi i Danske Seniorer har naturligvis seriøst gennemgået rapporten og redegørelsen, som ligger til grund for de nye regler og har fundet følgende centrale konklusioner: Sundhedsstyrelsen siger, at der ikke er sundhedsfarlig belæg for at foretage helbredskontrol i en bestemt alder. Trafikforskerne siger, at aldersgrænsen ikke har nogen effekt for trafiksikkerheden, og at ældre laver lige så få ulykker i lande med, som i lande uden aldersgrænser og lægetjek. Justitsministeriet fastholdt alligevel, at der skal være en aldersgrænse og begrundede det med bemærkning om, at det er utrygt ikke at have en grænse. Holdninger, følelser og fordomme Aldersgrænsen var med andre ord ikke baseret på viden, men på holdninger, følelser og fordomme. Det er ærgerligt, og man skal nok være politiker for at kunne se bare lidt fornuft i det. Næsten alle ordførere anbefalede derfor også under 1. behandling af lovforslaget den 13. november sidste år at fortsætte med en aldersgrænse på 75 år, fordi de fejlagtigt tror, at aldersgrænse og lægetjek gavner trafiksikkerheden. Det er desværre også langt hen ad vejen den offentlige mening. Det handler om sund fornuft Såfremt der ikke i Folketinget var flertal for helt at fjerne reglen om lægetjek for ældre i forbindelse med kørekortfornyelse, anbefalede vi, at man følger forslagene fra Venstre og Konservative om også at forskyde de efterfølgende grænser med fem år og tage loven op til revision snarest belejligt. Dette ønske kom vi desværre ikke igennem med. Læs faktaboks om de nye kørekortregler på side 28. 3

4 Gang i Medens Gerda Christiansen var sent ude som bilist, var hun tidligt ude som mor. Som 72-årig er hun på vej til sit fjerde oldebarn. Og så er hun særdeles aktiv også i lokalsamfundet. Tekst og fotos af Henrik Sieben Gerda Christiansen er en såkaldt sen billist. Hun tog kørekort som 45-årig og tesen om, at man skal have næsten lige så mange køretimer, som man har alder til, når man runder de 30 år, kom til at holde stik. Ja, jeg måtte have 40 køretimer. Første køreprøve blev bestået, men først ved den fjerde teoriprøve bestod jeg. Til gengæld har jeg aldrig selv forårsaget en skade, lyder det med glimt i øjet og smil i stemmen fra Gerda. Et enkelt uheld er det dog blevet til: Det var en dag for en halv snes år siden. En kvinde åbnede døren på hendes parkerede bil. Desværre kunne jeg ikke undgå, at mit sidespejl ramte hendes bil. Det var uforskyldt fra min side, men kostede da forsikringsselskabet kroner at få rettet skaden på vores bil. Aktiv pensionist Gerda fylder 72 i år og er stadig aktiv billist. Blandt andet, når hun en gang om ugen tager i svømmehallen for at motionere og have det sjovt med andre seniorer. Eller når hun er besøgsven for en dame på et plejehjem. Jeg nyder friheden ved selv at kunne køre, så længe det er muligt. Jeg har jo mange år, jeg skal indhente, 4 fordi jeg først i en lidt sen alder, fik mit kørekort, lyder det fra Gerda, inden hun slår en ny forfriskende latter op. Dog de lange ture, tager Gerda helst ikke ved rattet: Når vi skal køre langt, er det altid Svend, der kører. Det, hvad enten vi skal besøge børn og børnebørn på Falster, eller når vi en sjælden gang kører til hovedstaden. Fire døtre fem»børn«svend er Gerdas mand gennem snart 52 år og med hvem, hun har fire døtre. Ja, jeg er mor til fire, men har fem børn, lyder det fra Gerda, medens hun igen griner. Med fem henviser hun til parrets fire døtre og til manden, der straks afbryder med en lige så smittende latter: Ja, ja, nu skal du ikke blive personlig. Der er gang i Gerda Christiansen, også motionsmæssigt. Dagligt tager hun minimum fem minutter med hulahopring. Desuden cykler hun en del, går til svømning en gang ugentligt, ligesom hun går to fem kilometers ture i godt tempo.

5 Gerda Foruden de fire døtre er der 11 børnebørn, to oldebørn og yderligere to på vej. Ingen bøder Gerda og Svend bor ved den midtsjællandske Haraldsted Sø. Og jo, der går en bus vi kan tage med, men vi nyder friheden ved at kunne køre selv. Og nej, jeg har heller aldrig fået hverken hastigheds- eller parkeringsbøder, lyder det fra Gerda, der gennem 17 år var dagplejer, det, der tidligere hed dagplejemor. Inden jeg blev dagplejer, var jeg»rumpilot«. Selv forklarer hun udtrykket»rumpilot«med en stor smittende latter: Jeg arbejdede i ti år på taleinstituttet i Ringsted. Der var 19 rum jeg dagligt skulle gøre rent i. Deraf udtrykket. når hun cyklede for sponsorpenge, eller da hun var forkvinde for etablering af cykelsti på den nærliggende landevej. Gennem de seneste år har hun flere gange medvirket som skribent i den lokale årbog, Ringstedbogen, og til det kommende års udgave skal hun skrive om sit eget liv. Og som tidligere nævnt er hun Røde Kors besøgsven. Derudover er Gerda typen, der sjældent sidder stille. Ofte er hun i gang med at lave scrapbøger, fotoalbum, eller deltager i alverdens konkurrencer. Gerda Christiansen er en humørbombe og en ildsjæl, der brænder for lokalsamfundets ve og vel. Den daglige motion Gerda har altid været fortaler for daglig motion: Hver dag tager jeg minimum fem minutter med en hulahopring. Derudover går jeg minimum to gange om ugen fem kilometer i godt tempo. Når vejret tillader det cykler jeg en del, ligesom jeg en gang om ugen svømmer i minutter. Altid gang i Gerda Gennem årene har der altid været»gang i Gerda,«som det lyder i folkemunde på de kanter. Ingen har tal på, hvor mange gange hun har været i eksempelvis P4 Sjælland, tidligere Regionalradioen, eller på Radio Joy i Ringsted. Og altid i den gode sags tjeneste: Enten fordi hun skulle profilere 4H, et frivilligt børne- og ungdomsarbejde, stod som arrangør af landsdækkende gækkebrevskonkurrence, når hun skulle samle ind til lokale tombolaer, Gerda Christiansen, på vej mod de 72 år, tager gerne turen til Ringsted, når hun skal i svømmehallen eller er besøgsven. På de længere ture er det dog som oftest manden Svend, der får lov at sidde bag rattet. 5

6 ÆLDRE SKAL VÆRE inkluderet TRIV TRIV TRIV ikke ekskluderet Først kom KRAM nu kommer TRIV. Ergoterapeutforeningen har sat menneskelige relationers betydning for vores trivsel i alderdommen på formel Af udviklingskonsulent Annette Schiøler Først kom KRAM: Kampagnen, der skulle få os til at være bevidste om, hvor stor indflydelse Kost, Rygning, Alkohol og Motion har på vores helbred og velbefindende. Nu kommer så TRIV. Det er Ergoterapeutforeningens bud på og formel for, hvad der har betydning for vores trivsel i alderdommen. I et oplæg om at skabe sociale rum til fællesskaber for ældre borgere på Danske Ældreråds seneste konference, udfoldede foreningens formand, Gunner Gamborg, hvad disse fire bogstaver står for. Skal inkluderes = er ekskluderet Grundlaget for budskabet om TRIV er spørgsmålet, hvad er det vigtigst at holde fast i? lød det fra Gunner Gamborg. Det første T står for tilgængelighed. Ikke kun i betydningen, at omverdenen er fysisk tilgængelig for en, men også, at»jeg skal være tilgængelig for dig, og du skal være tilgængelig for mig.«der handler om gensidighed i fællesskaber, som Gunner Gamborg formulerede det. Man siger, at ældre skal inkluderes i samfundet. Men heri ligger underforstået, at ældre er blevet ekskluderet. Så ældre skal have den holdning, at jeg vil ikke inkluderes, jeg er inkluderet, lød hans budskab. R for roller og relationer R står for roller og relationer, og det drejer sig om at være bevidst om, hvordan vi både udvikler og afvikler menneskelige relationer, om vores rolle som pårørende og samfundsborger m.m.. Og om rolletab og rollevækst. KRAM KRA 6 RA Som konkret eksempel på det sidste, nævnte Gunner Gamborg venskabet, hvor det altid er den ene, der ringer til den anden, og den anden altid er den, der bliver ringet til: Den dag en af dem er væk, får den tilbageværende en ny rolle, gjorde han opmærksom på, for at vi også skal være opmærksomme på det. Interesser hele livet I står for interesser og vigtigheden af at udfolde, forløse og realisere sig selv i alle livsfaser. At blive ved med at have personlige passioner og pligter, at være bekendt med og anerkendt for noget. I hænger i øvrigt sammen med R i den forstand, at interesse er grundlag for at kunne spille en rolle for andre, fastslog Gunner Gamborg. Det måske kedelige V Endelig er der V, der står for det umiddelbart kedeligt lydende vaner og vilje. Det er ikke et billede af tunge pligter, der her skal manes frem: Liv skabes også af hverdagens rutiner, af vaner, fremhævede Gunner Gamborg og påpegede vigtigheden af, at»jeg og mine skal kunne genkende mit liv i hverdagen.«derfor er det vigtigt, at ens sædvaner, døgnrytmer og struktur er kendt, når man eksempelvis flytter på plejehjem. Men vaner kan jo udfordres og ændres med vilje, bemærkede Gunner Gamborg med et glimt i øjet.

7 En verden af gode oplevelser i godt selskab Forår ved Middelhavet Tag med til den hyggelige sydspanske by Salobreña, hvor du stadig finder den ægte spanske stemning med tapas og gode spanske vine. Vi bor godt med udsigt til det azurblå Middelhav, og der er både All Inclusive Light og spændende udflugter inkluderet. Med i prisen: Fly København -Málaga t/r inkl. skatter og afgifter Transfer lufthavn-hotel t/r 7 nætter på Best Western Hotel Salobreña*** 7 x morgenmad og 1 x frokost 7 x middag inkl. drikkevarer Fri bar på hotellet fra kl Gåtur til Salobreña Besøg i Motril med romsmagning Udflugt til Málaga og Sierra Nevada-bjergene Dansktalende rejseleder på rejsemålet Afrejse: 14/4, 28/4, 11/5, 19/5, 8/9, 22/9 eller 6/10 SPANIEN Málaga 8 dage Granada/Alhambra Salobreña Andalusien & Costa Tropical Fra kun 5.995,- Med udsigt til Middelhavet Blomsterrejser til Holland Fra kun 3.695,- Keukenhof Bergen Amsterdam 5/6 dage HOLLAND Giethoorn Tulipaner i tusindvis Blomstermarker i alle regnbuens farver, vindmøller, små broer og det unikke flade landskab. Tag med på en dejlig forårsrejse til Holland og oplev bl.a. storbyen Amsterdam og Europas største blomsterpark, Keukenhof Vi bor på 3-stjernet hotel i feriebyen Bergen. Med i prisen: 4-stjernet bus 1 overnatning hotel *** i Holland 2/3 nætter på Hotel Marijke*** 1 overnatning på hotel *** i Tyskland 4/5 x morgenmad, 4 x frokost og 4/5 x middag Sejltur på kanaler i Giethoorn Byrundtur og kanalrundfart i Amsterdam Besøg i Keukenhof inkl. entré Besøg på ostefarm Dansktalende rejseleder på hele rejsen Afrejse f.eks: 5 dage fra 3.695,- : 27, 4, 1/5 eller 7/5 6 dage fra 4.295,- : 2/4, 14/4, 15/4, 17/4, 22/4 eller 24/4 Rejsegarantifonden (nr. 197) Læs mere om rejsernes program, tillæg og rabatter på Alle rejsende fra Jylland, Fyn og Bornholm opnår en brorabat på 250,- Vitus Rejser Sølvgade København K Telefon

8 ANNONCE HelseTopmadr mod smerter, stiv Bedre sundhed for alle aldre! HelseTopmadrassen bliver brugt af folk i alle aldre. Alle lige fra børn og professionelle sportsfolk til ældre borgere kan få det bedre med HelseTopmadrassen. Allerede efter få dage begynder du at mærke, hvor meget godt HelseTopmadrassen gør for din krop. Du vågner mere udhvilet og føler sig simpelthen friskere. Efter få dage er din seng fri for ubehagelige og sygdomsfremkaldende husstøvmider og bakterier! Mere frisk og rask med HelseTopmadrassen! Vores blod indeholder jern, som har evnen til at blive påvirket af magnetisme. Hver gang jernet i blodet passerer hen over magneterne i HelseTopmadrassen aktiveres jernatomerne, de øger derved evnen til at transportere ilt. På denne måde øges ilttilførslen til hele kroppen og kroppens evne til at udskille affaldsstoffer stiger tilsvarende. HelseTopmadrassen er en kvalitetsmadras med magneter og sølv tråde. Den er lavet af et meget slidstærkt materiale med fantastisk god holdbarhed. Ekstra! Fjerner også husstøvmider! Fantastisk for allergikere! Smerter og ledproblemer/gigt: Hvis kroppen får tilføjet magnetisme, øges produktionen af betaendorfiner. Det er stoffer, som reducerer smertefølelsen på en naturlig måde. Desuden er det kendt, at en øget cirkulation forbedrer muligheden for, at kroppen selv kan reparere sine skader. 8 HelseTopmadrassen giver simpelthen et bedre helbred!

9 assen hjælper hed og søvnløshed! God cirkulation og mindre smerter! Blodpladerne flyder lettere forbi hinanden uden at klæbe sammen, når kroppen påvirkes af den øgede magnetisme. Dette er til gavn for blodcirkulationen og kan reducere risikoen for, at blodårerne tilstoppes af blodpropper. Magnet terapi har en gavnlig effekt på blodtrykket og reducerer smerter og stivhed i muskler og led. Mange mennesker, der lider af sår på benene eller andre steder, vil kunne nyde godt af HelseTopmadrassen! God søvn er vigtig! Det er bevist at søvnkvaliteten forbedres med 76-95% ved hjælp af en magnetmadras. Husstøvmider kan skade vores sundhed - slip af med dem! Ved at fjerne husstøvmider fra din seng, har du lavet en meget rentabel investering i dit helbred. HelseTopmadrassen fjerner stort set alle mider fra din seng på blot få dage! Husstøvmider kan give følgende symptomer: Dårligt immunforsvar, astma, rindende øjne, løbende næse / tilstoppet næse, eksem, hudproblemer såsom kløe og udslæt, hoste / lungebetændelse, smerter i ansigtet og bihuler, søvnproblemer, træthed og lav energi. Vi garanterer, at magneterne i HelseTopmadrassen virker, og beholder effekten i mindst 30 år. Gratis pakke med smerteplaster (Værdi kr. 199,-) Du sparer kr ,- (Normalpris for madras er kr ,-/dobbelt kr ,-) Priser på HelseTopmadrassen med garanti: størrelse 90x200 cm kr.1.495,- (inkl. smerteplastre) spar kr størrelse 180x200 cm kr ,- (inkl. smerteplastre) spar kr Pude med magneter kun (ved køb sammen med HelseTopMadras) spar kr Forsendelsesomkostninger tillægges Bestil nu på eller på ordre tlf.: og modtag sammen med din bestilling gratis smerteplaster. 9

10 LÆSERINDLÆG Af Poul-Erik Tindbæk Poul-Erik Tindbæk finder at man omkring 60-års alderen skal tilbydes at komme i praktik som frivillig. En seniorpolitik der matcher seniorernes nye veje At hæve pensionsalderen er som at styre ved især at kigge i bakspejlet. Man kan godt have ministrene mistænkt for at have kigget for meget i bakspejlet, den dag de besluttede, at pensionsalderen skal forhøjes i takt med en stigende levealder. 10 Har du fået dit Pensionistkort? Masser af fordele og over 200 rabatsteder Lodtrækning på dit Pensionistkort nr. Deltag i vores medlemslodtrækninger Hver uge om 10 gavekort til f.eks. Føtex. Hver måned om 1 gave - værdi min kr. Nye tilbud Se de nye tilbud på hjemmesiden hver uge. Tilbud med op til 50% rabat over hele landet. Lokale og landsdækkende tilbud og rabatter på f.eks. Messer og arrangementer Håndværkere, rengøring, frisører, computerhjælp og meget mere Fotobøger, rejser, weekendophold Deltag selv i f.eks. Fotokonkurrence, loppemarked, lodtrækning og krydsord Pia Brændstrup Sygeplejerske / Direktør Bestil og læs mere på Tlf Bestil dit Pensionistkort på Det er gratis at bruge Pensionistkortet! Rabatten får du med det samme, når du viser dit Pensionistkort. Pensionistkortet koster 100 kr. om året. Hvis du bestiller til to personer på samme adresse, sparer du 20% på det andet kort i husstanden. Pensionistkortet er fordels og rabatkortet til pensionister 65+. Pensionistkortet AD_235x275mm-3mm.indd :56:45 Ser man på, hvordan væksten og velfærden er blevet skabt de seneste 50 år, har opskriften hele tiden været tilførsel af ekstra arbejdskraft. Først tømte man arbejdskraftreserverne fra landbruget, så kom kvindernes indtog på arbejdsmarkedet, og kort efter arbejdskraft fra andre lande. Nu, hvor der fødes færre børn, er turen så kommet til seniorerne. Sådan har vi hidtil skabt velfærd, og sådan vil det også være fremover er tankegangen. Naturligvis skal man også se tilbage og lære af historien, når man skal planlægge et lands fremtid. Men man kan også komme til at køre forkert, hvis man kigger for meget i bakspejlet. Og blot automatisk at hæve pensionsalderen er af flere grunde en tvivlsom løsning. Hvad nu hvis det viser sig om 15 år, at der alligevel ikke er brug for så mange flere hænder og hoveder? Hvad nu hvis vi lander i en helt ny virkelighed, hvor robotter og digitalisering erstatter endnu flere job. Og hvad nu hvis globaliseringen medfører, at der forsvinder flere job end de godt 6.000, der forsvinder hvert år. Hvad nu hvis virksomhederne fortsat ikke vil ansætte seniorer, selv om pensionsalderen hæves? Arbejdsmarkedet for seniorer er stadig præget af aldersdiskriminerende normer og ulige vilkår, der gør det svært at skifte job og endnu sværere at få et nyt job som 60-årig. Hvorfor så hæve pensionsalderen? En seniorpolitik der matcher seniorernes nye veje Overgangen fra arbejdslivet er en af de vanskeligste forandringer i voksenlivet. Mange af de forestillinger, man kan have om ferie, fritid og familie efter sidste dag på jobbet, bliver efter en første forelskelsesfase ofte underløbet af savn efter hverdage med mening, fylde og samvær. For at den enkelte senior, og for at samfundet kan få det bedste ud af seniorernes stærke kompetencer, er der først og

11 fremmest brug for en tænkepause med en forberedelse til den nye livsfase efter arbejdslivet. Ved indgangen til den nye livsfase, hvor man stadig kan være på toppen af sin ydeevne, har man brug for inspiration til at finde nye mål og finde sin egen ledetråd til en karriere i den tredje alder. Flere års erfaringer med korte inspirationsforløb viser, at flere seniorer vælger at arbejde i flere år, mens andre planlægger at give et nap med inden for det frivillige. Vi bliver mere forskellige med årene. I høj grad på grund af forskelle i arbejde og arbejdsmiljø. Vi kan ikke forvente, at alle kan arbejde fuldtids som 70-årige. Men vi kan samlet få langt mere gavn af de kompetencer, som de årige har, hvis der tilbydes flere job på deltid, og vi bliver bedre til at matche forskelle i aldring med antal arbejdstimer. Vi ved, at tilbagetrækningsalderen er stigende og at processen er i gang. Flere seniorer bidrager i flere år. I lære som frivillig Et tredje element i en seniorpolitik, der bedre matcher seniorernes nye veje, vil være, at tilbyde alle omkring de 60 år en praktik som frivillig. Inden for det frivillige kan man genfinde mange af de værdier, der har betydet meget for én gennem 40 års arbejdsliv, og som mange oplever, at det er svært at undvære i»det store frikvarter«efter jobbet. Inden for det frivillige kan man få nye»kolleger«og venner, opleve at man kan bidrage og gøre en forskel, og få struktur og udfordringer, der matcher egen udvikling. Det vil være til gavn for den enkelte, der kan finde nye meningsfulde roller, og det vil være til gavn for samfundet. Undersøgelser viser, at man skal»inviteres«for at få øje på den frivillige sektor. Derfor vil en praktik som frivillig, inden man stopper på jobbet, åbne for inspiration til, hvad man skal gøre af sine talenter efter sidste dag på jobbet. Og samlet inspirere flere seniorer til at bidrage i flere år uden at hæve pensions alderen. Vi er på vej mod et paradigmeskifte med en ny fortælling om overgangen fra jobbet og livet efter arbejdslivet. Det er ikke bare flere år, vi har fået lagt til. Vi har fået en ny livsfase som fuldvoksen mellem voksen og gammel. I den brydningstid kan vi iagttage, hvordan mønsterbrydere og nye rollemodeller på egen hånd finder nye meningsfulde roller og skaber en ny fortælling om, hvordan man efter arbejdslivet kan kombinere fritidslivet med fortsat at bidrage til fællesskabet. En ny fortælling og en ny norm er på vej. Tiden er nu kommet til, at vi ikke bare overlader det til enkelte ressourcestærke seniorer at bane nye veje i overgangen fra jobbet, men at beslutningstagerne overtager roret, og at vi finder vej til en kollektiv løsning via overenskomstforhandlingerne eller i Folketinget. Tryghed på rejsen? med Danmarks bedste Charterbureau Primo Tours arrangerer nu grupperejser for seniorklubber! Afrejse fra Aalborg, Billund og Aarhus Spændende rejsemål som fx. Madeira, Grækenland, Tyrkiet, Cypern og Mallorca. Egne busser til udflugter Dygtige danske rejseledere Rejser med tryghed fra start til slut Kontakt vores erfarne grupperejse ansvarlige Olav Hollenvad Tlf Tel.: PT_Seniorbladet_180x125.indd :20:22 11

12 SPØRG BARE Hvem arver huset efter mig min nye mand eller mine børn? Kan jeg blive boende i huset, når min mand dør? Kan en depression give mig problemer med hukommelsen? Hvad er et seniorjob? Hvad må jeg tjene ved siden af min pension? SeniorBladet har et panel af fagspecialister klar, og hvis du har et spørgsmål, du mener en af vores paneldeltagere kan svare på, er du meget velkommen til at skrive eller maile spørg os bare. Vores panel består af: Socialrådgiver Arne Arnsted Jurist Merete Poulsen Jurist Jens Hoffmeyer Psykolog Palle Vestberg Til brevkassen Min kone og jeg har i mere end fem år boet til leje i et alment boligbyggeri. Det er et dejligt rækkehus med en lille have. Vi er rigtig glade for at bo her, og sætter stor pris på vores lille»paradishave«, som vi elsker at pusle i, når vejret er til det. Vi gør det, selv om det efterhånden kniber lidt med helbredet. Om vinteren er det dog for koldt for os at arbejde med haven. Nu har vi så modtaget et brev fra bestyrelsen om, at vi skal beskære træer og buske hurtigst muligt. Der henvises til en husorden og vedligeholdelsesreglement for vores afdeling. Det er dog ikke muligt for os, før det bliver forår. Og så håber vi, at helbredet stadig holder til havearbejdet! Vi skrev straks tilbage, at vi nok skulle gå i gang, når det blev forår. Intet svar! Vi vil gerne vide, om vi kan blive sagt op på grund af misligholdelse. Vi er bange for pludselig at miste vores dejlige hjem! Hvad er en husorden og et vedligeholdelsesreglement i det hele taget? Venlig hilsen Rasmussen, Roskilde Kære familien Rasmussen Allerførst: I skal ikke gå og være bange for pludselig at blive sagt op, selv om i ikke ordner beskæringen her og nu. Begrundelsen»misligholdelse«kan kun benyttes, hvis en lejer på trods af udlejers påmindelser ikke overholder de regler, der fremgår af husordenen. Det var rigtig godt, at i straks reagerede på afdelingens brev. Så har i gjort, hvad i skulle, indtil i får haven bragt i orden. Et opsigelsesvarsel er tre måneder. Opsigelsen skal være skriftlig og indeholde oplysninger om grunden til opsigelsen. Det skal desuden fremgå af opsigelsen, at lejeren har ret til at gøre skriftlig indsigelse mod opsigelsen senest seks uger efter, at opsigelsen er modtaget. Hvis ikke opsigelsen opfylder disse betingelser, er den ugyldig. En opsigelse her og nu på grund af manglende beskæring, kan derfor ikke blive aktuel. Videre om husorden og vedligeholdelsesreglement: En husorden og et tilhørende vedligeholdelsesreglement skal i betragte som en slags grundlov for jer, der bor i afdelingen og den skal overholdes. I modsat fald kan der eventuelt blive tale om opsigelse. Når man bor i et fællesskab, som en beboerafdeling, en andels- eller en ejerforening, så skal man som beboer rette sig efter de»færdselsregler«, som er vedtaget af afdelingen. Derfor er det vigtigt, at sætte sig ind i indholdet af reglerne. Hvis ikke man selv har dem liggende, kan de hentes på afdelingens kontor. Her vil i kunne læse, hvilke krav der gælder for vedligeholdelse af blandt andet haven. Kravene gælder også, selv om man måske mister nogle af sine kræfter. Derfor er det en god idé at overveje, hvordan i også i fremtiden kan få ordnet haven, selv om kræfterne måske vil blive mindre. Måske viceværten/havemanden kan betales for det arbejde, i ikke selv magter? Eller afdelingen kender måske en gartner, der kan hjælpe jer for en rimelig pris? Visse kommuner tilbyder desuden havehjælp til pensionister. Det er under alle omstændigheder vigtigt, at i finder en løsning til fremtiden, så i kan sikre jer fortsat at kunne nyde jeres hus og lille paradis. Generelt kan det siges, at der virkelig skal meget til, førend en udlejer har ret til at opsige en lejer, og det sker meget sjældent på grund af misligholdelse. Med venlig hilsen Merete Poulsen ANNONCE Sov dig rask Se side

13 Din arv kan redde dyr Betænker du Dyrenes Beskyttelse i dit testamente sikrer du pleje og omsorg til de dyr, som ingen andre tager sig af Skriv testamente Vælger du at oprette et testamente, kan Dyrenes Beskyttelse indsættes som arving til et bestemt beløb eller procentdel af arven eller som arving til hele formuen. Alle gaver uanset størrelse gør en stor forskel for dyrene. Det er gratis at oprette testamente til fordel for Dyrenes Beskyttelse. Ring uforpligtende til vores testamenterådgiver Marit Ytterdal på Du kan også skrive til Marit med dine spørgsmål på Gratis rådgivning Marit Ytterdal tlf: Alhambravej Frederiksberg C tlf

14 KULTUR KASSEN AF HENRIK SIEBEN Claus Dalbys Blomster i vaser og skåle Efter en i år lang og grå vinter, er de fleste klar til at byde velkommen til foråret. Og på den nordlige halvkugle, er marts den første forårsmåned. Forår er lig med fuglesang, men betyder også, at masser af forårsblomster for alvor er på vej. I parker, i skov, langs hegn, i krukker og altankasser. Og med forårets komme har blomstermanden, forfatter med meget mere, Claus Dalby, begået en ny bog, Blomster i vaser og skåle. Det er sket med baggrund i, at han nu også kan kalde sig designer. Således har Claus Dalby for Holmegaard designet en pokalformet vase i klart glas. Vasen findes i to størrelser. Med disse som udgangspunkt har Dalby bundet buketter af forskellige årstiders blomster, og arrangeret dem i de nydesignede vaser, der har fået navnet Old English. Efterfølgende er buketterne fotograferet. VIND en signeret bog Det hele er samlet med tilhørende tekster i bogen Blomster i vaser og skåle, der er på 72 sider. Pris 100 kroner. Det er Claus Dalbys eget forlag Clematis, der står bag bogudgivelsen. Halfdans Digte I januar måned var det 100 år siden, at en af Danmarks store og af mange elskede digtere, Halfdan Rasmussen, blev født. I den anledning har forlaget Schønberg udgivet et digert værk, 544 sider, med en stor samling af hans digte. Det er Torben Brostrøm, der har valgt blandt de mange digte, medens en anden rim- og ordsmed, Johannes Møllehave, har skrevet forord. Mange erindrer de mange sjove, anderledes og helt igennem uforglemmelige børnerim, men historien vil vide, at digteren selv helst ville huskes for nogle af hans mere alvorlige digte. SeniorBladet har fået organiseret tre signerede eksemplarer af hver bog og udlodder disse blandt læserne. Ønsker man at deltage i lodtrækning om bøgerne sendes en kuvert til SeniorBladet, mrk. Konkurrence, Griffenfeldsgade 58, 2200 København N. Skriv uden på kuverten hvilken bog, der ønskes og husk at vedlægge navn og fuld adresse. Blandt de indsendte trækkes lod. Der kan også sendes en til I emnefelt skrives hvilken bog, der ønskes. Husk at anføre fulde navn og adresse i mailen. Sidste frist for deltagelse i lodtrækning er den 20. marts Alle vinderne får direkte besked. Han rammede selv egne digte ind i fire linjer: Jeg skriver sjove digte Jeg skriver også triste De første læser andre folk Selv læser jeg de sidste. Den flotte nye bog, der er med illustration af Arne Ungermann, samler såvel børne- som voksenrim. Pris 99,75 kroner. Erindringsroman af Nanna Heggelund Christensen And med posten er Nanna Heggelund Christensens debut som selvstændig forfatter. I bogen, der er på 174 sider, tages læserne med på tur til den verden, hun er rundet af: En barn- og ungdom i et friskolemiljø præget af de to store højskolefolk N.F.S.Grundtvig og Kresten Cold. I forordet beskriver forfatteren på sin særegne måde, hvordan en erindringsroman bliver til: Hvad skriver du? Hvordan det er at huske. Hvordan det? Det er lidt ligesom at samle masker op langt nedefra. I strikketøj? Ja, det bliver aldrig ordentligt igen, men repareret bliver det jo. Har du husket det hele? Nej, kun noget af det. Hvad kan du ikke huske? Det ved jeg ikke, så længe jeg ikke kan huske det. Romanen tager sit udgangspunkt i julen, hvor posten bringer en and til familien. Anden er pakket ind i brunt papir, med stram snor om, som om den kunne være fløjet uden. And med posten er udgivet af forlaget ALFA. 14

15 Aktivitetskalender 15

16 16 Aktivitetskalender

17 Aktivitetskalender 17

18 18 Aktivitetskalender

19 ANNONCE Feriedrømme på BORNHOLM Er du til gourmet, hyggelige gamle købstæder og kunst- og kulturoplevelser? Så kommer du ikke uden om Bornholm i år. Bornholm overrasker med lokalt producerede fødevarer i særklasse, en smuk og alsidig natur og masser af kulturelle arrangementer. Der er bare noget ved Bornholm, der gør øen som skabt til dejlige ferieoplevelser. Måske er det den bornholmske gastronomi, det varierede landskab, eller de mange solskinstimer. Det er i hvert fald som om, at tiden går lidt langsommere i Bornholms hyggelige, gamle kystbyer end andre steder i Danmark. Bornholm indbyder til nærvær og dejlige ferieminder. BORNHOLMSK GOURMET Det bornholmske spisekammer er en oplevelse i sig selv. Rundt om på øen finder du mange små gårdbutikker med lokalt producerede varer, som de dygtigste kokke besøger øen for at få fat i. Her kan du købe økologisk kød med hjem til grillen eller du kan lade dig forkæle på en af øens gourmetrestauranter, som i stor stil benytter bornholmske råvarer. Danmarks bedste kok står i køkkenet på Stammershalle på nordlandet og Michelin-kokke serverer gourmetmad på restaurant Kadeau på Sydbornholm. Men gourmet på Bornholm er også nyrøgede pil-selv-rejer på klipperne i Gudhjem, håndlavet chokolade i Svaneke og mange andre spændende varer. AKTIV FERIE I NATUREN Den bornholmske natur er som skabt til aktiv ferie. Cykelentusiaster kan sanse den smukke bornholmske natur fra sadlen. De eventyrlystne kan klatre på klipper, sejle i havkajak, surfe og dykke, mens vandrefolket kan nyde den bornholmske natur i skoven, gennem klippelandskaber og langs kyststier. Og på de dovne dage kan du indsnuse stemningen på en slentretur i bindingsværksidyl, solbade på øens mange hvide sandstrande eller gå på opdagelse hos øens antikhandlere. DET KLASSISKE BORNHOLM Øens særlige lys har gennem århundreder tiltrukket kreative sjæle. Overalt finder du arbejdende kunsthåndværkere; keramik, glaskunst, malerier og tekstilproduktion. Historien har også sat tydelige spor i det bornholmske landskab, f.eks. de smukke gamle rundkirker eller Nordeuropas største borgruin, Hammershus. Godt en times sejlads fra Gudhjem kan du besøge Christiansø, hvor det velholdte fæstningsbyggeri vidner om øens fortid som flådebase. Er du til kulturelle arrangementer kan du f.eks. opleve koncerter med internationale kunstnere, politikerfestivalen Folkemødet, jazz-festivaler, Kunstmuseet i Rø, Kulturugen i september og meget, meget mere. NEMT OG HURTIGT Du kan sejle til Bornholm fra Ystad i Sverige kun 90 km fra København. Sejlturen tager lidt over en time eller godt 100 sider i en af de bøger, du gerne vil læse. Tag til Bornholm i foråret. Mange sommerhuse at vælge mellem. Priser for 1 uge 4-6 personer, fra 2.290,- På mange huse gives 25 % rabat, ved maks 2 personer. FERIEPARTNER BORNHOLM feriepartner.dk/bornholm Telefon: Ferie Hånd-i-Hånd 4 nætter i ny og flot ferielejlighed Færge Ystad-Rønne tur/retur med bil inklusive Rengøring ved ankomst og afrejse inklusive Strømforbrug og forsikring inklusive Totalpris for 2 personer: 2.995,- Ekstra personer: KUN 195,- pr. person Ankomst før 26. juni eller efter 17. august Vi har også mange andre gode tilbud. Ring nu eller se mere på 19

20 Kaj Pedersen og Verner Jensen har check et og repareret rollatorer i godt ti år, og i den tid har de haft ikke mindre end rollatorer under kærlig behandling. Derfor kører nogle rollatorer ekstra godt I Roskilde er der ingen problemer med rollatorer, der kører skævt, piber eller ikke kan bremse. For Kaj og Verner har gjort det til deres opgave at sørge for, at der er hjælp at hente, hvis rollatoren driller. De udfører rollatorcheck. Tekst og fotos af Rikke Samssund, udviklingskonsulent De har kun lige åbnet deres bod, og der er allerede kø foran teltet, hvor man kan få check et sin rollator. Sådan er det hver gang holdet bag rollatorcheck, Kaj, Verner og Inger, stiller op og tilbyder deres assistance. Skønne Jylland Højskoleliv og flotte udflugter: Det Nye Moesgaard, Silkeborg Bad, Mols Bjerge og Ebeltoft, Vesterhavet, Thy Nationalpark og Hanstholm m.m. Medlemspris kr. i uge 26, 39 og 41. Der er mange, der gerne vil have gennemgået bremser, kurv og hjul på deres rollator. Og ikke uden grund: For mange ældre mennesker er rollatoren altafgørende for, om man kan komme ud blandt andre. Den er en meget vigtig del nørgaards højskole - Vandring, fortælling og natur Vandreture på Hærvejen, Hald Sø og Dollerup Bakker, Gudenåen, Frijsenborg og Pøt Mølle, Himmelbjerget og Slåen Sø m.m. Medlemspris 4000 kr. i uge 24, 36, 37 og 39 Bridge & HøJSkole Forrygende højskoleuge med masser af bridge, både under-visning og turneringer, sang, 2 udflugter og højskoleliv. Medlemspris 4050 kr. uge 19,21, 26, 30,32, 33, 34, 42 og 45 i 2015 Harzen - HaHnenklee. Vandre- og kulturrejse med guidede vandreture, udflugter, morgensamlinger, højskoleaftener og store naturoplevelser. 4 **** hotel med all inclusive forplejning. Medlemspris 4675 kr. i uge 26 og 38. ring på , så sender vi en brochure eller gå ind på af dagligdagen, og derfor skal den bare være i orden. Et godt frivilligjob for pensionerede håndværkere Kaj Pedersen og Verner Jensen har check et og repareret rollatorer i godt ti år, og i den tid har de haft ikke mindre end rollatorer under kærlig behandling. Kaj og Verner er begge 75 år og pensionerede håndværkere. Kaj er tømrer, og Verner er maler. Nu bruger de deres hænder og tekniske snilde på ældre medborgeres rollatorer, og det er de glade for. Det er da heller ikke uden stolthed, at de fortæller om de mange rollatorer, som de ordner hvert år på sundhedsdagen. Og året rundt på plejehjemmene i kommunen. Deres team tæller også Inger Hansen. Hun sørger for, at»kunderne«har det 20

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest

møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest Slottet i skoven møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest Sanatorievej 26 DK-7140 Stouby Tel. +45 7682 3380 receptionen@vejlefjord.dk www.hotelvejlefjord.dk De gode drømme starter her! HOTEL-

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Tilbage til et liv med indhold

Tilbage til et liv med indhold Tilbage til et liv med indhold Af: Rikke Djernes Glintborg, Sygeplejerske I Nykøbing, på Limfjordsøen Mors, ligger Plejecenteret Støberigården. Her var medarbejderne for 3 år siden på efteruddannelse i

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE SERVICE I TOPKLASSE. citat TripAdvisor

HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE SERVICE I TOPKLASSE. citat TripAdvisor SERVICE I TOPKLASSE citat TripAdvisor HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE Lige der, hvor den gamle Lillebæltsbro rammer Jylland. Lige der, hvor Lillebælt smyger sig gennem noget af det smukkeste natur i Danmark.

Læs mere

Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst

Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst E-mail Nyhedsbrev nr. 23 Kære medlem af Scleroseforeningens lokalafdeling Hermed fremsendes nogle informationer, som du kan have glæde af at kende. Cykelprojektet Helsingør-Paris 2013 28 cykelryttere sætter

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Velkommen til en verden af oplevelser Feriehus inkl. fri entré til tropisk badeland, gratis børneunderholdning og slutrengøring Garanti for hyggelige feriedage

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014 Spørgeskema til udfyldelse ved start Randomiseringsnummer: Initialer for forsøgsdeltager: CPR: - Dato for udfyldelse af skema: / - 20 Navn: Hvad er din civilstand? (1) Gift / samlevende (2) Enke / enkemand

Læs mere

have det skønt og præcis, som du vil

have det skønt og præcis, som du vil Paradise Lost Kunsten at gøre absolut ingenting En gang var vi bare de bedste til at servere præcis den morgenmad, som en rigtig skiløber har brug for at kunne fokusere på det, han eller hun elsker mest.

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Wellness Walks i Schweiz

Wellness Walks i Schweiz Wellness Walks i Schweiz Wellness Walks er den rene naturoplevelse højt oppe i den klare luft i de Schweiziske alper. Det er vandreture kombineret med et luksus Spa- & Wellnessophold i et af Europas smukkeste

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Sund mad og motion. lille indsats hver dag gør en stor forskel for din sundhed. www.pension.dk

Sund mad og motion. lille indsats hver dag gør en stor forskel for din sundhed. www.pension.dk Sund mad og motion lille indsats hver dag gør en stor forskel for din sundhed www.pension.dk Du lever længere, hvis du cykler hver dag. Også havearbejde, lange gåture og motions løb forlænger dit liv med

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Krakow 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Storbyferie i Krakow Flyrejser 5 dage Krakow byder på store oplevelser til meget rimelige priser. Tag med til én af Europas smukkeste kulturbyer. Krakow

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune. På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter.

Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune. På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter. Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter. Ved at lave et plejetestamente har du muligheden for at give udtryk for dine ønsker

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Dine personlige ønsker for fremtiden en kort vejledning om plejetestamente

Dine personlige ønsker for fremtiden en kort vejledning om plejetestamente Plejetestamente Dine personlige ønsker for fremtiden en kort vejledning om plejetestamente Et plejetestamente er en tilkendegivelse fra dig til dine pårørende og til plejepersonalet om, hvordan du gerne

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Oplevelser i Ringsted

Oplevelser i Ringsted Oplevelser i Ringsted Ringsted indbyder til en perfekt weekend og anderledes oplevelser i særklasse. Ringsted er en af Sjællands ældste købstæder og ligger i hjertet af Sjælland. Tag motorvejen og afkørsel

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

DANSK STUDIE CENTER PERU, CUBA & COSTA RICA

DANSK STUDIE CENTER PERU, CUBA & COSTA RICA DANSK STUDIE CENTER PERU, CUBA & COSTA RICA Højskole i udlandet NYHED I 2012! C SHØJSKOLE I UDLANDET UDNYT DIT SABBATÅR PÅ BEDSTE VIS! Dansk Studie Center har specialiseret sig i højskoleophold i udlandet

Læs mere

Feriefakta 1 uge: Afrejse fra Billund 7/5, 14/5, 21/5 og 28/5 2015 Hjemkomst til Billund: Ugen efter

Feriefakta 1 uge: Afrejse fra Billund 7/5, 14/5, 21/5 og 28/5 2015 Hjemkomst til Billund: Ugen efter Super Læserrejsetilbud KUN fra kr. 2.699 pr. voksen KUN fra kr. 940 pr. barn Tyrkiet - Side i samarbejde med Herning Folkeblad/Midtjyllands Avis og Spies Side ligger på en halvø, omgivet af lange sandstrande.

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 - med The Scandinavian Delegation of Family Physicians Teknisk arrangør: Rejsebureauet Jesper Hannibal ApS * Fredensgade 36B * 8000 Åarhus C Kontakt:

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Virksomhedsplan 2010

Virksomhedsplan 2010 Virksomhedsplan 2010 for AGERNBO Daginstitution Egelyvej 12 4720 Præstø 55363070 agernbo@vordingborg.dk 1 Indholdsfortegnelse. Lidt om Agernbo. 3 Målsætning 4 Personale.. 5 Forventninger til forældre.

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

PAKKER FOR INDIVIDUELLE BEDSTE PRIS GARANTI

PAKKER FOR INDIVIDUELLE BEDSTE PRIS GARANTI PAKKER FOR INDIVIDUELLE BEDSTE PRIS GARANTI 99,- EUR 76,- EUR 275,- EUR 1 x velkomst drink 1 x 3-retters middag (Menu) i hotellets restaurant (eller i en nærliggende) 1 x billet til byrundtur eller bådtur

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere. Der er noget, du skal vide. Mit navn:

Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere. Der er noget, du skal vide. Mit navn: Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere Der er noget, du skal vide om mig Mit navn: Indhold Xxxxx Ergoterapeutforeningens forord 3 Xxxxx Til dig, der læser hæftet 4 Lidt

Læs mere

Plejetestamenteskabelon

Plejetestamenteskabelon Plejetestamenteskabelon Med et plejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stilling til helt almindelige hverdagsting. Eksempelvis hvilket tøj du gerne vil have på, og hvilke interesser,

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over

LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over Panoramaudsigt over vandet uanset om du er på værelset, i restauranten eller i konferenceafdelingen. Himmel og vand så langt øjet rækker.

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

Alexandra en helt særlig fighter

Alexandra en helt særlig fighter Alexandra en helt særlig fighter 15-årige Alexandra og hendes familie har været mere udfordret end de fleste. Men et stærkt familiesammenhold, en reservemormor og forældrenes indsats for også at være kærester

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

MANDEREJSE PYRENÆERNE

MANDEREJSE PYRENÆERNE 7 E. 23. - 29. MAJ 2015 MANDEREJSE PYRENÆERNE VANDRETUR FOR MÆND MED EVENTYRER OG PSYKOTERAPEUT HANS ERIK RASMUSSEN AFSKED UDFORDRING UDSYN MÅLRETTETHED OVERSKRIDE GRÆNSER INDLEVELSE HJEMKOMST Indhold

Læs mere

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære get Cykelture - Ferie - Kanotur Kanotur - Velvære - Shopping - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Cykelture - Ferie - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Ferie

Læs mere

Plejetestamente. Navn: CPR nr.:

Plejetestamente. Navn: CPR nr.: Plejetestamente Med et plejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stilling til helt almindelige hverdagsting. Eksempelvis hvilket tøj du gerne vil have på, og hvilke interesser der

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere

Sikker senior - bag rattet

Sikker senior - bag rattet Sikker senior - bag rattet Side 1 Side 2 Sikker bag rattet Bare fordi du er kommet lidt op i årene, har du ikke nødvendigvis problemer som bilist. Men det kan være rart at vide, hvad du kan gøre for at

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Feriekrydsord. Riis Rejsers. i s. r e j s e r GRATIS. Præmiekryds Vind rejser til skønne Berlin. Krydsordshæfte!

Feriekrydsord. Riis Rejsers. i s. r e j s e r GRATIS. Præmiekryds Vind rejser til skønne Berlin. Krydsordshæfte! GRATIS Krydsordshæfte! Præmiekryds Vind rejser til skønne Berlin Riis Rejsers Bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring på 70 11 47 11 r e j s e r i i s Feriekrydsord 3201122, Forside bl.1, cmyk, 1/JEA/fkn

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU?

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? GLOSTRUP PRODUKTIONSHØJSKOLE - TORSDAG DEN 5. MARTS 2009 Dataindsamling ELEVER MED I UNDERØGELSEN RYGER IKKE-RYGER I ALT Antal drenge: 15 20 35 Antal piger: 11 7 18 Elever

Læs mere