horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "horsealarm DK Brugervejledning - 1 -"

Transkript

1 horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

2 1. Dansk Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly granted herein are reserved. LUDA Elektronik,

3 DE DK Dansk Brugervejledning - 3 -

4 Indhold 1. Indledning Sikkerhedsforanstaltninger / Vigtig information Din horsealarm-pakke indeholder: Forklaring af pakkens indhold horsealarm Sådan virker den Før du påbegynder installationen Forstå og afprøv før anvendelse Placering af seletøj, sender og repeterur Montering af antennen Modtagerindstilling Nem Batterisymboler Alarmindstillinger Modtagerindstilling Avanceret Modtagerindstilling Indstillinger Hvis du har mere end én hest Ofte stillede spørgsmål Fejlfinding Garanti Information vedrørende genbrug Kontakt os & support

5 1. Indledning Tillykke med dit køb af horsealarm fra LUDA Elektronik AB! DE DK Din horsealarm-pakke gør foling mere sikker og tryg. Den bærbare og trådløse modtager gør det muligt for dig bekvemt at kunne overvåge din(e) hest(e)s velbefindende fra dit hjem. Vi håber, at horsealarm-pakken modsvarer dine behov og overstiger dine forventninger. Produktet bærer CE-mærket; det betyder, at det opfylder alle eksisterende regler og krav for anvendelse inden for EU. CE-mærket indebærer desuden, at strålingsniveauet skal ligge under de eksisterende strålingsniveauer, som fremgår af direktiverne EMC 89/336/EEC og R&TTE (1999/5/ EC). Tak, fordi du købte horsealarm-pakken. Vi håber, at du kommer let igennem installationsprocessen. Hvis der opstår spørgsmål i forbindelse med installationen, bedes du læse de forskellige kapitler om fejlfinding samt kapitlet om ofte stillede spørgsmål igennem. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte vor venlige kunde-support. Før du begynder at læse om installationen af din horsealarm-pakke, vil vi bede dig gennemlæse kapitel 2 Sikkerhedsforanstaltninger/Vigtig information. For nyheder i vort produktsortiment eller tilbehør til din horsealarm-pakke kan du gå på vor hjemmeside: LUDA Elektronik AB - 5 -

6 2. Sikkerhedsforanstaltninger/Vigtig information Anvend altid den rigtige adapter for strømforsyning til hvert produkt. Produktet bliver ødelagt, hvis det tilsluttes den forkerte spænding! Anvend ikke produkterne på følgende steder: Anvend ikke produkterne på hospitaler, idet de kan påvirke følsomt udstyr. Anvend ikke produkterne ombord på fly, idet de kan påvirke følsomt udstyr. - Følg altid gældende love og regler i dit land. - Efterlad ikke plastikemballage i nærheden af børn på grund af risiko for kvælning. - Placér ikke nogle af de medfølgende adaptere for strømforsyning udendørs eller i nærheden af vand. - Tildæk og placér ikke adapterne til strømforsyning på varmefølsomt materiale. - Løft ikke modtageren i antennen. - Anvend ikke flere sendere med samme frekvens inden for samme område, idet de påvirker hinanden. LUDA Elektronik AB frasiger sig ethvert ansvar for skader, der måtte hidrøre fra misbrug eller forkert anvendelse af produkterne. Følg altid instruktionerne i denne brugervejledning. LUDA Elektronik AB kan ikke garantere, at horsealarm altid vil alarmere dig i forbindelse med foling, produktet bør ses som en hjælp i folingsperioden

7 47 3. Din horsealarm-pakke indeholder: DE DK Ladugård Din horsealarm-pakke indeholder følgende produkter: 1. 1 seletøj med indbyggede sensorer (varenr. 656SHA) 2. 1 sender 3. 1 repeterur til videresendelse af signal (varenr. 653RLH) 4. 1 senderantenne R-300 (varenr. 350AHA) 5. 1 trådløs modtager med LCD-skærm, historikfunktion og alarm (varenr. 651RXH) Din horsealarm-pakke indeholder desuden: 1 12 volts adapter til strømforsyning beregnet til repeteruret volts adapter til strømforsyning beregnet til modtageren 3 AAA-batterier til senderen 1 7,5 m antennekabel mellem repeteruret og antennen R stykker krymperør til beskyttelse af antennekablets sammenføjninger mod vejrliget. 3 striber til kablerne 1 sadelgjord med gummistoppere 1 brugervejledning Kontrollér, at alle produkter er indeholdt i pakken, og at de alle er mærket med respektive varenumre. Kontrollér, at intet er beskadiget eller ødelagt

8 4. Forklaring af pakkens indhold Hvis installationen skal lykkes, er det bydende nødvendigt, at du bliver fortrolig med produkterne i pakken. Svedsensorer Sender med positionssensorer Signalindikator Etui til sender Sadelgjord med sikkerhedsstop af gummi Seletøj med sender og sadelgjord. (varenr. 656SHA) Antenne-indgang Signalindikator Indgang for strøm (12 V) Udgang for ekstern antenne Repeterur. (varenr. 653RLH) Vægmontering - 8 -

9 Antenna Modtager. (varenr. 651RXH) Antenne Tænd/sluk-knap DE DK Udgang for GSM Alarmer (forhandles separat) Indgang for strøm Opladningsindikator Knapper til funktioner/indstilling A: Justering af svedgrænse B: Alarmindstilling C: Skift hest D: Visningstilstand Antennekabel. (varenr. 358KHA) Antenne. (350AHA) - 9 -

10 47 5. horsealarm Sådan virker den Ladugård Sensorerne måler, hvor meget hesten sveder, og om den står op eller ligger ned. 2. Informationen sendes fra sensorerne til repeteruret, som sender signalet tilbage videre gennem antennen, R Modtageren modtager signalet trådløst, og både værdierne og nyeste historik vises på LCD-skærmen. 4. Når sensorerne på hesten registrerer tegn på foling eller kolik, går horsealarm i gang og udsender både lyd og synlige indikatorer. Seletøjet med senderen er udstyret med tre sensorer. To af dem er placeret på indersiden af seletøjet og måler, hvor meget hesten sveder. Den tredje er placeret i senderen og mærker, når hoppen ligger fladt ned på siden. Informationen sendes trådløst til repeteruret. Repeteruret kan modtage information fra op til otte sendere samtidig. Informationen videresendes fra stalden til huset ved hjælp af antennen, R-300. I huset fanges signalet af modtageren, der viser informationen på skærmen. I avanceret indstilling kan du følge din hest i op til 6 timer tilbage i tiden. horsealarm advarer dig med både lys og lyd. horsealarm har en standardindstilling, der egner sig til gennemsnitsbrugeren, men du kan let tilpasse alarmen til din hest og dine omgivelser. Information Signalerne udsendes som bølger i luften. Bølgerne kan trænge igennem de fleste genstande, men bliver gradvist svagere for hver genstand de skal trænge igennem. Sørg altid for at skabe så frit udsyn som muligt mellem antennen og modtageren for at opnå det bedste signal

11 6. Før du påbegynder installationen Læs instruktionerne i denne brugervejledning igennem, inden du påbegynder installation af horsealarm-pakken. DE DK Start med at lade modtageren op, idet den skal anvendes senere i processen. Batteriet er kun ladet delvist op og vil derfor kun virke i kort tid, hvis det ikke oplades. 1. Tilslut adapteren for strømforsyning (12 V) til modtagerens indgang for strøm og derefter til en stikkontakt (220 V).! 2. Kontrollér, at opladningsindikatoren er tændt. Et fuldt opladet batteri vil holde mellem 12 timer (med TÆNDT baggrundslys) og 30 timer (med baggrundslyset sat på AUTO). DC BEMÆRK! Anvend kun 12 V-adapteren mærket Modtager som strømforsyning til modtageren! Anvendelse af anden strømkilde kan beskadige modtageren og dækkes IKKE af garantien. 12V 3. Sæt strøm til repeteruret ved at anvende adapteren mærket Repeater/radioLink Only. Når du sætter strøm til repeteruret, vil du se et grønt lys, der blinker. 4. Gå til Kapitel 7 Forstå og afprøv før anvendelse

12 7. Forstå og afprøv før anvendelse Det er vigtigt, at du er fortrolig og godt tilpas med alarmen og dens funktioner før installation og anvendelse. I dette kapitel får du en demonstration af alle vigtige funktioner. 1. Tænd modtageren ved at trykke på TIL-knappen øverst på apparatet: 2. Sørg for at anvende Simpel indstilling på modtageren ved at trykke på D-knappen, indtil nedenstående skærmbillede vises Efter cirka 40 sekunder skifter Link-indikatoren farve til rød, og modtageren bipper for at fortælle dig, at modtageren ikke modtager værdier fra senderen

13 3. Tag senderen ud af etuiet i seletøjet. DE DK Skru de 4 skruer af for at åbne senderen. Fjern det lille stykke papir mellem et af batterierne, eller sæt nye batterier i. Det vil tænde senderen, så den kan begynde at sende værdier til modtageren. Læg senderen fladt på ryggen uden for etuiet og logoet vendende opad. I de første 4 min. efter, at der er sat strøm til senderen, vil den være i Hurtig indstilling og sender værdier hvert andet sekund for at gøre demonstrationen af funktionaliteten lettere for en førstegangsbruger. Efter 4 minutter skifter senderen til Normal indstilling og sender hvert 20. sekund for at spare strøm og give brugeren 6 måneders batteritid. Link bør nu være skiftet fra rød til grøn og bipper ikke mere. Det betyder, at kommunikation mellem enhederne fungerer, og du kan nu afprøve funktionerne for sved [S] og position [P]. 4. Kontrollér, at modtageren er indstillet til alarm på enten [S] eller [P] ved at trykke på knappen (B), indtil symbolet [S/P] vises øverst i displayet. Hvis du bliver ved med at trykke på knappen (B) i nogle få sekunder, ændrer du også positionsindstilling for modtageren: A, B* eller C. Vælg positionsindstilling c som kolikindstilling, der er den hurtigste alarmindstilling og lettest at demonstrere. *Ikke tilgængelig i alle lande

14 5. Placér senderen som på billedet herunder for at simulere hesten, der ligger ned: Kig på displayet og læg mærke til, hvordan hesten ligger. Kort efter går positionsalarmen i gang i modtageren; dette indikeres af rødt lys og biplyde. For at slukke alarmen skal du vende senderen til opret position (med logoet opad) og trykke på Knappen C. For størst mulig sikkerhed sender senderen alarmen 3 gange, (for det tilfælde, at den første alarm ikke når modtageren på grund af uforudset interferens). Det betyder, at du skal slukke alarmen 3 gange ved at trykke på knappen (C). 6. For let at demonstrere svedalarmen, skal du indstille svedniveauet lavt (fx 2 eller 3) ved at trykke på Knappen A, indtil tallet i cirklen til højre i displayet er 2 eller 3. Efter indstilling af niveauet for svedalarmen på modtageren skal du tage fat om en af svedsensorerne som på billedet herunder:

15 Når det målte svedniveau er det samme som dit alarmniveau (eller højere), udsender modtageren alarm med rødt lys og biplyde. For at slukke alarmen skal du slippe sensorerne og trykke på knappen (C). DE DK Avanceret indstilling: Du kan få adgang til avanceret indstilling (som også kan kaldes Grafisk indstilling eller Historikindstilling) ved at trykke på knappen (D) og få en melding om, hvordan din hest har haft det de sidste 6 timer. Når senderen anvendes til at demonstrere funktioner, anbefales det at nulstille senderen ved at tage et af batterierne ud af senderen og sætte det i igen. Det får senderen til at sende hurtigere og gør demonstrationen lettere. I demonstrationsindstilling fyldes hele displayet med diagraminformation på 10 minutter. Når senderen anvendes normalt (4 min. efter nulstilling) tager det 6 timer at fylde displayet med grafer med hestens adfærd. Læg senderen ned på forskellige sider og tag igen fat om svedsensorerne som nævnt ovenfor for at frembringe diagrammer som dem nedenfor: Alarmerne virker på samme måde som i Simpel indstilling. Næste trin er at påbegynde installation, fortsæt nu til kapitel

16 8. Placering af seletøj, sender og repeterur Det medfølgende kabel gør det muligt for dig at placere repeteruret inden for 7 m s afstand af R300-antennen og inden for 2 meters* afstand af en stikkontakt på 220 v. Maksimal afstand mellem hesten og repeteruret er 50 m. 1. Kontrollér, hvilken stand seletøj og sensorer er i. Gør sensorerne rene, og plej om nødvendigt læderet. 2. Åbn senderen ved at skrue de 4 skruer af. Pas på ikke at strække kablerne! 3. Sæt batterier i senderen, luk den, skru skruerne fast igen og læg senderen tilbage i etuiet. Giv hesten seletøj på, som det fremgår af illustrationen. For at gøre det rart for hesten, skal du lukke sadelgjorden i toppen. Kontrollér også, at gummistoppet stadig er på. Det forhindrer hesten i at åbne sadelgjorden. 4. Montér repeteruret, så strøm- og antenneforbindelserne peger nedad inden for 7 meter fra det sted, hvor du vil placere antennen og 2 m fra en stikkontakt på 220 V. 5. Skru den lille sorte antenne på repeterurets venstre antenneforbindelse. 6. Tilslut 12 V-adapteren mærket Repeterur til repeteruret og derefter til stikkontakten. Kontrollér, at repeteruret modtager signal fra senderen, det bør blinke grønt hvert 20. sekund. Information *For at forlænge det strømførende kabel kan du anvende en almindelig forlængerledning på 220 V. Hvis du af sikkerhedsårsager ikke ønsker at anvende kabler med høj spænding i nærheden af dine heste, kan du købe en forlængerledning med lav spænding hos din forhandler. DC 12V

17 9. Montering af antennen For at opnå den bedste signalmodtagelse skal du montere antennen, så den vender mod det hus, du skal modtage signalet i, uden noget imellem. DE DK 1. Kobl strømmen fra repeteruret, tilslut antennekablet. 2. Træk antennekablet til det sted på ydermuren, hvor du har valgt at montere antennen. 3. Montér R300-antennen midlertidigt med 1 eller 2 skruer. Sæt krymperøret på antennekablet og tilslut det til antennen. Sæt igen strøm til repeteruret. 4. Kontrollér signalkvaliteten ved hjælp af modtageren dér, hvor modtageren skal placeres. Skalaen øverst til højre på skærmen viser signalstyrken. Justér om nødvendigt antennen, eller prøv at placere den lodret. 5. Montér antennen med alle fire skruer, og varm krymperøret over antenneforbindelsen, når du er tilfreds med signalet Varm ikke krymperøret op, før du har kontrolleret signalstyrken! Information Pas på ikke at bryde kablet, når du går rundt om et hjørne osv. Især i koldt vejr, eftersom kablet her vil være mere følsomt. Kontrollér, at der ikke er metalgenstande inden for en afstand af 1 m fra antennen, idet de kan skabe interferens

18 10. Modtagerindstilling - nem Nem indstilling er for de fleste brugere med kun en hest, som ikke er interesserede i statistikker og vil have et display, der er nemt at forstå. Vi anbefaler, at du ikke ændrer nogle af indstillinger til at starte med. horsealarm går i gang, hvis hesten sveder eller ligger ned i over 7 sekunder. Information Hvis svedalarmen er for følsom, kan du trykke på A-knappen for at øge alarmgrænsen. Når alarmen når maksimalværdien på 15, indstilles den automatisk til 1. Hvis din hoppe ligger fladt ned på siden, selvom hun ikke foler, eller hvis det er meget varmt i stalden (hoppen sveder på grund af varme, ikke fordi den foler), skulle du måske ændre alarmindstilling. Læs mere om dette i næste kapitel. Sådan aflæses displayet: Hvis hesten står op, står hesten i displayet ligeledes op. Hvis hesten ligger fladt ned på siden, gør hesten i displayet det samme. Til højre kan du se hestens aktuelle svedniveau og svedalarmgrænsen. ID for hesten (ses kun ved overvågning af mere end en hest) Positionsindstilling 1 Alarmindstilling 1 5 Repeterurets signalstyrke Niveau for svedalarm Aktuel position Aktuelt svedniveau 11. Batterisymboler På modtageren kan du se batteristatus for både selve modtageren og for senderne i seletøjet. Batterisymbolerne er ens i både avanceret indstilling og nem indstilling. Batterisymbolet i nederste venstre hjørne gælder seletøjet og vises, når batteriniveauet er lavt. Du vil se ID for hesten på det pågældende seletøj ved siden af batterisymbolet. Modtagerens batterisymbol vises øverst til højre, når batteriniveauet er lavt. Når du trykker på en knap, slukker alarmen, og batterisymbolet forsvinder

19 12. Alarmindstillinger Alle heste er forskellige, og nogle gange er det nødvendigt at ændre alarmfunktionen på horsealarm. For eksempel kan du under varme forhold være nødt til kun at regne med positionsalarmen. Tryk på B-knappen for at skifte mellem følgende indstillinger: DE DK Alarm slukket Modtageren blinker slet ikke og afgiver slet ingen lyde. Sved Alarmen går i gang, når hesten sveder mere end den indstillede værdi. Læs S-afsnittet. Position Alarmen går i gang, hvis hesten ligger ned i et bestemt tidsrum. Læs P-afsnittet. Sved eller position Standardindstilling. Læs både afsnit S og afsnit P. Sved & position Alarmen går først i gang, når niveauerne for både sved og position overstiger deres værdier. Læs afsnit S og P. Svedindstillinger Tryk på A-knappen for at sætte alarmgrænsen for sved op. Når maksimalniveauet på 15 er nået, springer den ned til 1. Positionsindstillinger Normalt sover hoppen ikke, mens den ligger fladt ned på siden i slutningen af drægtighedsperioden. Derfor vil vi opdage det, når den ligger fladt ned på siden og antage, at folingen er i gang. I tilfælde af normal foling anbefaler vi dig at anvende indstilling A. Tryk på B-knappen i få sekunder for at skifte mellem de forskellige positionsindstillinger: Positionsalarmen går i gang, hvis hesten ligger ned i over 7 sekunder. Det er bevist, at en ve varer mindst 7 sekunder. Hvis hesten ligger ned i mindre end 7 sekunder, går alarmen ikke i gang. Denne indstilling er for hopper, der ligger ned og hviler sig på siden. For at udløse alarmen skal hoppen lægge sig og rejse sig op igen inden for 3 minutter. Hvis den ligger ned i mere end 3 minutter, antages det, at den hviler sig og ikke foler, og alarmen nulstilles og går ikke i gang, når hoppen rejser sig op efter sit hvil.* Til heste, der har kolik eller anden vis er syge. Alarmen udløses straks (2 sek.) efter, at hesten har lagt sig ned. *Ikke tilgængelig i alle lande. Information For at spare batteri sendes der kun information hver 20. sekund. Alarmen udløses stadig i henhold til beskrivelserne af A, B og C ovenfor, idet der optages data hvert andet sekund. Data optaget i løbet af de sidste 20 sekunder sendes som en pakke og tolkes derefter af modtageren

20 13. Modtagerindstilling avanceret I avanceret indstilling holder horsealarm styr på samt tegner værdiernes historik. Det betyder, at du kan se, hvad der er foregået hos hesten i de sidste 6 timer, også selvom du ikke har været vågen hele tiden. Der optages både sved- og positionsværdier. Skærmbilledet opdaterer hvert tredje minut. Du kan også aflæse temperaturen i stalden, hvilket gør det lettere at konstatere, om hoppen sveder på grund af varme eller foling. Sådan læses positionsdiagrammet: Hvis hesten ligger på sin højre side, vises en tyk linje under den tynde linje. Hvis hesten ligger på sin venstre side, vises en tyk linje over den tynde linje. Sådan læses sveddiagrammet: Diagrammet viser, hvor meget hesten sveder; 0 angiver laveste måling og 15 angiver den højeste. Den valgte grænse vises som en lille prik til højre på skærmbilledet og også som et tal. Justér svedgrænsen med A-knappen. Efter 15 startes der automatisk forfra fra 1. ID for hesten Aktuelt svedniveau Positionsindstilling 1 Alarmindstilling 22 Staldtemperatur Repeterurets signalstyrke 5 Niveau for Aktuel position svedalarm Sveddiagram Positionsdiagram 14. Modtagerindstilling indstillinger Tryk på D-knappen i nogle få sekunder, indtil skærmbilledet for indstillinger vises. Indstilling af baggrundslyset Tryk på A-knappen for at skifte indstillingen for baggrundslys fra TIL til AUT. Standardindstillingen er Auto (AUT), hvor baggrunden lyser op i fem sekunder, efter at der trykkes på en knap. Ved at holde lyset tændt forkortes batteriets levetid på modtageren. Termometerindstillinger Du kan også skifte mellem Celsius og Fahrenheit ved at holde B-knappen trykket ned. Her har du også mulighed for at kalibrere temperaturen, idet den nogle gange slukker under produktion. Tryk på B-knappen for kalibrering. Et tryk øger tallet med en grad. Lydindstillinger Tryk på C-knappen for at skifte mellem FRA (0) og TIL (1, 2 eller 3)

21 15. Hvis du har mere end én hest Der kan købes ekstra seletøj hos din forhandler. Seletøjspakken indeholder både seletøj og sender. Ekstra seletøj er forindstillet til ID 2. DE DK Skift ID på senderen ved at åbne den og indstille de tre kontakter som på billedet nedenfor. Hver sender skal have sit eget ID, hvilket betyder, at du kan overvåge op til otte heste samtidig, idet der er otte forskellige ID er at vælge imellem. Hvordan kontakterne skal indstilles for hvert ID, kan du se illustreret herunder ON ON ON ON ON ON ON ON Sådan læses displayet med flere heste: Lad os sige, at du overvåger tre heste samtidig. (ID 1, 2 og 3) Du er lige nu i gang med at kigge på hest nr. 1, men hest nr. 3 sveder mere end den indstillede alarmgrænse. Selvom du kigger på hest nr. 1, vil modtageren stadig udløse alarm som sædvanligt. I nederste højre hjørne af skærmen vil du se en indikation af, hvilken hest, der udløste alarmen. Herunder er det illustreret, hvordan alarmindikationen ser ud i henholdsvis Nem og Avanceret indstilling: Ofte stillede spørgsmål Er det muligt at få sendt alarm-meldinger via mobiltelefon? Ja, ved at anvende tilbehøret til vor GSM-vækkealarm. Hvor mange heste kan jeg overvåge samtidig? Du kan overvåge op til 8 heste. Kan jeg justere alarmens lydniveau? Ja, se kapitel 14. Alarmen viser, at hesten ligger ned, selvom den netop har rejst sig op igen? Der sendes information til modtageren hvert 20. sekund. Derfor vil der være en lille forsinkelse på positionsskift i displayet. Flere spørgsmål? Du er velkommen til vor hjemmeside eller kontakte os (kap 20, Kontakt os)

22 17. Fejlfinding Følg nedenstående trin for at finde forklaringen på dit problem. Du kan kontakte vor support-afdeling på: 1. Virker modtageren? Hvis du kan se et billede i displayet, må du antage, at skærmen virker. Gå til afsnit 2. Hvis du ikke kan se noget på displayet, men LED-lampen for TIL er grøn, kan du prøve at trykke på en vilkårlig knap. Det bør få displayet til at lyse. Hvis LED-lampen for TIL ikke lyser, skal du tilslutte adapteren for strømforsyning. Vent en time, hvis batteriniveauet er meget lavt. Sker der stadig ikke noget, skal du kontakte LUDA Kundesupport. 2. Er LED-lampen for Link på modtageren rød? I så fald, skal du gå til afsnit 3. Hvis den er grøn, skal du kontakte LUDA Kundesupport. 3. Virker repeteruret? Kobl strømmen fra repeteruret og tilslut den igen. Du bør se et grønt blink, når strømmen sættes til. Inden for 1 minut bør du se endnu et blink. Hvis du ikke oplever blink, skal du kontrollere, at der er strøm i stikkontakten. Er der det, skal du kontakte LUDA Kundesupport. Hvis du oplevede et blink i starten og derefter endnu et blink, skal du gå til afsnit 5. Hvis du oplevede det første blink og derefter ingenting, eller hvis der er et konstant grønt lys, skal du gå til afsnit Virker senderen? Kontrollér, om der blinker en grøn LED-lampe hvert 20. sekund på senderboksen. Hvis du ikke oplever blink, skal du udskifte batterier i senderen. Hvis det ikke hjælper at udskifte batterier, skal du kontakte LUDA Kundesupport. Hvis du oplevede blink hvert 20. sekund, skal du gå til afsnit Kontrollér afstanden mellem sender og repeterur Prøv at flytte sender og repeterur tættere på hinanden og se, om du får et signal. Hvis du får et signal, vil du se et grønt blink på repeteruret. Kontrollér også, at antennerne er tilsluttet til de rette forbindelser. (Se kapitel 8). 6. Kontrollér afstanden mellem repeterur og modtager Prøv at flytte modtageren tættere på den udendørs R300-antenne og se, om du får et signal. Kontrollér også, at antennerne er tilsluttet til de rette forbindelser på repeteruret. (Se kapitel 8). Kontrollér også, at antennekablet ikke på nogen måde er beskadiget

23 18. Garanti Garantien løber, hvis der ikke er aftalt andre betingelser, 12 måneder fra datoen for køb af produktet hos en autoriseret LUDA Elektronik AB-forhandler. I garantiperioden forpligter LUDA Elektronik AB sig til at udføre skiftevis reparationer og udskiftninger af det ødelagte produkt med et lignende eller et produkt med bedre funktioner. Når LUDA Elektronik AB udskifter produktet, vil det nye produkt være dækket af den oprindelige garanti i den resterende garantiperiode. Hvis dit produkt skal udskiftes, kan det ske med brugte reservedele med fuld funktion. Udskiftede reservedele ejes og kontrolleres af LUDA Elektronik AB. DE DK Garantien dækker ikke skader opstået som følge af fysisk beskadigelse, ulykker, naturkatastrofer, anvendelse af forkerte strømadaptere eller anvendelse af produktet eller omgangen med samme, der afviger fra det, der anbefales af LUDA Elektronik AB eller i denne brugervejledning. Slutbrugeren afholder alle omkostninger til forsendelse som følge af transport til LUDA Elektronik AB s reparationsværksted. Garantien er kun gyldig ved forevisning af original kvittering udstedt af den autoriserede LUDA-forhandler. Originalkvitteringen skal indeholde information om købssted, udstedelsesdato og produktbeskrivelse. LUDA Elektronik AB forbeholder sig ret til at nægte at udføre garantieftersyn, hvis ovennævnte informationer på kvitteringen er blevet fjernet, ændret eller mangler. 19. Information vedrørende genbrug Når skraldespandssymbolet med kryds over forefindes på dit produkt, i din brugervejledning eller på emballagen bliver du mindet om, at elektriske og elektroniske produkter og akkumulatorer skal bortskaffes på særlige indsamlingssteder ved slutningen af deres levetid. Dette krav er gældende indenfor EU. Bortskaf ikke disse produkter som usorteret husholdningsaffald. Aflevér altid dine brugte elektroniske produkter og emballage på det relevante indsamlingssted. På den måde hjælper du med til at forebygge ukontrolleret bortskaffelse af affald og er med til at fremme genbrug af materiale. Batterier kan indeholde kviksølv, bly eller cadmium substanser, der er skadelige for vor sundhed og vort miljø. Der kan findes mere detaljeret information hos produktforhandleren, de lokale renovationsmyndigheder eller hos organisation for nationalt producentansvar i dit eget land

24 20. Kontakt os & support Support For yderligere information og support, besøg Kontakt: LUDA Elektronik AB, Aschebergsgatan 46, SE41133 Göteborg, Sweden Tlf: +46 (0) (Svensk & Engelsk) Fax: +46 (0)

25 Declaration of Conformity

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 1213 plus 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 1213 plus hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Sådan kommer du i gang Med WN3100RP WiFi-udvideren kan du udvide WiFi-dækningen til områder, der er placeret uden for

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

dit mobile bredbånd fra Net 1

dit mobile bredbånd fra Net 1 Kom i gang med dit mobile bredbånd fra Net 1 Gateway D-35 1 Quickguide D35_250x140_8sidor new DK2.indd 1 2012-06-19 14.41 Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen...s 2 Velkommen som kunde ved Net 1. I

Læs mere

Nat- og dagkalender. Art.nr 402251. Rev C DK

Nat- og dagkalender. Art.nr 402251. Rev C DK Brugervejledning Nat- og dagkalender Art.nr 402251 Rev C DK 2 Indhold Indledning... 4 Kom godt igang... 4 Indstilling af ugedag, dato og tid... 5 Tidsintervallerne... 5 Batteribackup... 6 Skift batteri...

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder:

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder: Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder Brugsanvisning Pakken indeholder: 1 modtager 2 x sendere Stænktætte covers til halsbånd / nøglering 1 x holder til modtager ID-stickers til sendere 2

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere