Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur"

Transkript

1 Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej Frederiksberg C Tlf info@stellacare.dk

2 Kære bruger, Denne vejledning indeholder oplysninger om daglig brug og betjening af Care Tracker. Care Tracker er et sikkerhedssystem. Andres sikkerhed og i yderste konsekvens andres liv kan afhænge af, at systemet fungerer efter hensigten. Det forudsætter korrekt brug. Derfor er det vigtigt, at produktet anvendes som beskrevet i denne vejledning samt, at du som bruger sætter dig ind i funktion og virkemåde.

3 1 INDLEDNING SYSTEMOVERBLIK GPS TRACKER GPS tracker - ur GPS tracker - brik SMART PHONE APPLIKATION (OVERVÅGNING GPS TRACKERE) KOM GODT I GANG GPS TRACKER - UR GPS Trackeren tages på GPS TRACKER - BRIK MOBILTELEFONEN Start af Care Tracker app Opret ny GPS Tracker i systemet BRUG AF SYSTEMET STATUSIKON INFORMATIONSIKONER SYSTEMET TAGES I BRUG DAGLIG BRUG OG BETJENING AF CARE TRACKER FIND EN PERSON (GPS TRACKER) RING TIL GPS-TRACKER TILFØJ NAVN PÅ BORGER CARE TRACKER PÅ TELEFONEN Tasterne på GPS Trackeren og deres virkemåde (Ur) Tasteren på GPS Trackeren og dens virkemåde (Brik) GEO FENCE OG ALARMERING OPLADNING AF GPS TRACKER - UR OPLADNING AF GPS TRACKER - BRIK INSTALLATION AF CARE TRACKER APP PÅ TELEFONEN HVAD GØR JEG HVIS BORTSKAFFELSE DEFINITIONER

4 1 Indledning Læs denne vejledning helt igennem, hvis du ikke kender Care Tracker eller hvis du ikke er fortrolig med systemet. Afsnit 5 beskriver, hvordan Care Tracker systemet skal anvendes i daglig brug og afsnittet kan opfattes som en hurtig guide. Den resterende del af vejledningen giver en mere detaljeret gennemgang af Care Tracker systemets funktioner og virkemåde. 2 Systemoverblik Care Tracker systemet består grundlæggende af: En eller flere GPS Trackere, som borger(ne) bærer på armen eller kroppen. Det set efterfølgende benævnt GPS Tracker. En server (en sikker, stationær pc), som er placeret hos Stella Care. I det efterfølgende benævnt server. En (eller flere) mobiltelefoner, med installeret Care Tracker app. I det efterfølgende benævnt mobiltelefon. Det samlede sikkerhedssystem (GPS Tracker, server og mobiltelefon) betegnes efterfølgende systemet. GPS Trackerne er i konstant forbindelse med Stella Care s server, som hele tiden kender hver enkelt GPS Trackers aktuelle status. Mobiltelefonen med den installerede Care Tracker app kommunikerer konstant med samme server hos Stella Care. På serveren registreres alle hændelser fra GPS Trackerne, lige fra batteristatus til position. Serveren kender hele tiden GPS Trackernes position. Når en GPS Tracker kommer uden for Geo Fence (et elektronisk geografisk afgrænset område), giver serveren besked til mobiltelefonen. Denne alarmerer nu brugeren med lydsignal. Læs mere om Geo Fence og alarmering i afsnit 7. Systemet betjenes og overvåges ved hjælp af mobiltelefonen med Care Tracker app installeret. Dermed er mobiltelefonen det eneste du skal bekymre dig om, når du skal holde øje med GPS Tracker(ne).

5 2.1 GPS tracker GPS Trackeren er udformet som et ur eller som en lille brik. GPS uret viser klokken samt informationer om batteristatus og signalstyrke. GPS uret er udstyret med store og let læselige taster GPS tracker - ur GPS uret kan ses på billedet herunder. Tasterne kan indstilles til at ringe op til hver deres nummer (Hjem, læge, hjælp og sygeplejerske). GPS Trackeren kan ringe direkte til fire givne indtastede telefonnumre. Endvidere kan GPS Trackeren ringe til et givent indtastet nummer samt sende SMS til et andet givent indtastet nummer, hvis der trykkes på alarm tasten. GPS Trackeren kan leveres med almindelig urrem eller med en urrem, som ikke kan åbnes af den demente borger. Den er låst med en lille skrue. 5

6 2.1.2 GPS tracker - brik GPS Trackeren kan ses på billedet herunder. GPS GSM To lysdioder på forsiden angiver status for GPS Trackeren. GPS: Viser status fra GPS satellitterne. Blinker den, forsøger den af opnå forbindelse til satellitterne. Når den opnår forbindelse, lyser den kortvarigt, hvorefter den slukker. GSM: Når den blinker hurtigt, forsøger den at få forbindelse til GSM netværket (mobiltelefonnetværket). Når den har opnået forbindelse, lyser den konstant i en periode, hvorefter den blinker én gang hvert 5. sekund. Rødt blink hvert 5. sekund betyder, at batteriet er ved at være tomt og skal oplades.

7 2.2 Smart Phone Applikation (overvågning GPS Trackere) Ved hjælp af en Smart Phone Applikationen (app) kan alle de GPS Trackere, der er tilsluttet telefonen overvåges. Android smart phone med en liste over de tilsluttede GPS trackere. Status for GPS Tracker(e) kan ses på en eller flere mobiltelefoner. Følgende status for GPS Trackerne vises på mobiltelefonen: Status for om GPS trackeren er tændt eller slukket. Status for batteri. Der advares med lyd og ikon på mobiltelefonen, når der er cirka tre timers batteridrift tilbage på GPS trackeren. Status for om urremmen er lukket. Der advares med lyd og ikon på mobiltelefonen, hvis remmen åbnes. GPS trackeren kan også leveres med almindelig urrem. Status for almindelig urrem kan ikke ses på mobiltelefonen. Gælder naturligvis kun for GPS ur. Status for position. Der advares med lyd og ikon, hvis GPS Trackeren kommer uden for Geo Fence (det elektroniske geografiske afgrænsede område). PS trackerens position kan ses på et kort på mobiltelefonen blot ved et enkelt tast. GPS trackerens position på kortet opdateres automatisk fire gange i minuttet. 7

8 3 Kom godt i gang I de efterfølgende afsnit beskrives, hvad du skal gøre for at komme godt i gang med at benytte systemet. Først skal du tænde GPS Trackeren og kontrollere dens status. Herefter skal du kontrollere, at den vises i Care Tracker softwaren på din mobiltelefon. 3.1 GPS tracker - Ur Når du modtager en GPS Tracker, er den indstillet og klar til brug. Du skal blot tænde GPS Trackeren og kontrollere dens status. Tænd og Sluk (rød tast). Tasten holdes inde i 3 sekunder. GPS Trackeren vil normalt være fuldt opladet, når du modtager den. Tænder GPS Trackeren ikke, kan det skyldes, at den ikke er opladet. Se afsnit 8 om opladning af GPS Trackeren. Efter kort tid, maksimalt 2 minutter, vises følgende i GPS Trackerens display: Viser, at enheden er tilsluttet mobiltelefonnetværket. Symbolet skal se sådan ud, for at enheden virker korrekt GPS (satellitforbindelse) Lyser G konstant, er der forbindelse, blinker G er der ikke forbindelse. Normalt vil G blinke indendørs Klokken Signalstyrke Batteristatus GPS Trackeren tages på Er GPS Trackeren uden låsbar rem, tages den på ligesom et almindeligt armbåndsur. Er GPS Trackeren med låsbar rem, tages GPS Trackeren på og remmen låses med den lille skrue.

9 3.2 GPS tracker - Brik Når du modtager en GPS tracker, er den indstillet og klar til brug. Du skal blot tænde GPS trackeren. Tænd og Sluk. Tasten holdes inde i 3 sekunder. GPS trackeren vil normalt være opladet, når du modtager den. Tænder GPS trackeren ikke, kan det skyldes, at den ikke er opladet. Se afsnit 8 om opladning af GPS trackeren. 9

10 3.3 Mobiltelefonen For at en mobiltelefon kan anvendes til at overvåge og administrere GPS trackere, skal der være installeret Care Tracker aff på telefonen. For installation af app på telefonen, se afsnit Start af Care Tracker app Brugerfladen kan startes manuelt ved på telefonen at vælge alle applikationer og herefter trykke på Care Tracker ikonet. Det anbefales, at der laves en genvej fra telefonens skrivebord. Se i afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. hvordan, der laves en genvej til Care Tracker på mobiltelefonens skrivebord. En liste over de GPS trackere, som er knyttet til telefonen vises på skærmen. Er ingen GPS trackere knyttet til telefonen, vil listen være tom. Hvert felt i listen angiver en GPS tracker. For hver GPS tracker fremgår en række informationer. I denne liste er der altså fire GPS trackere Denne GPS tracker er uden for Geo fence. Angives med alarmsymbol samt teksten Udenfor Geofence Denne GPS tracker har lavt batteri og skal lades op Der er ikke forbindelse til denne GPS tracker. Sandsynligvis er GPS trackeren slukket Denne GPS trackerd status er normal. Der er intet brugeren skal være opmærksom på.

11 3.3.2 Opret ny GPS Tracker i systemet Care Tracker app en startes ved, på mobiltelefonen, at vælge alle applikationer og herefter trykke på Care Tracker ikonet. Når en ny GPS tracker modtages, er den oprettet i Stella Care s systemer. Det betyder, at mobiltelefonen automatisk vil vise GPS trackeren i listen. Når en ny GPS tracker er oprettet i systemet og på telefonen, er det vigtigt, at funktion og virkemåde kontrolleres, inden GPS trackeren anvendes. Se afsnit 0 test af Care Tracker. På listen over GPS trackere på mobiltelefonen fremgår GPS Trackerens nummer. Nummeret er unikt for den GPS tracker og er angivet og bestemt af Stella Care. Du har mulighed for at angive et navn samt en beskrivelse af GPS trackeren, som vi fremgå af listen. Ønsker du at angive et navn og en beskrivelse (Eksempelvis Navn: Niels Hansen, Norgesminde), trykker du i mindst 2 sekunder på en GPS tracker i listen på mobiltelefonen og vælger Tilføj navn på borger. Herefter kan du skrive i feltet Navn, Sted. Se afsnit

12 4 Brug af systemet Det forudsættes, at systemet er nu indstillet og, at GPS trackeren eller GPS trackerne kan ses på en liste på mobiltelefonen. I dette afsnit beskrives det, du skal sikre dig for at kunne anvende systemet optimalt. For at se en liste over GPS trackere, som er tilknyttet mobiltelefonen, tryk på Care Tracker ikonet. På listen vises følgende informationer om hver GPS tracker: 4.1 Statusikon Ikonet til venstre i listen viser status for hver enkelt GPS Tracker. Status for GPS Trackeren kan være: Ukendt Når mobiltelefonen ikke modtager information fra GPS trackeren, vises et gråt ikon. Ikonet viser den status, som GPS trackeren var i sidst mobiltelefonen modtog status. Det kan eksempelvis være hvis GPS trackeren ikke har forbindelse til systemet (er udenfor mobiltelefon dækning), eller hvis den er slukket. Systemet kender altså ikke den aktuelle GPS trackers status. Når et gråt ikon vises, fungerer systemet ikke for den aktuelle GPS tracker. Normal vises, når GPS trackeren er i normal tilstand. GPS trackeren fungerer, er tilsluttet systemet og der er ikke noget brugeren skal være opmærksom på. Advarsel vises, hvis der er en advarsel, som brugeren skal forholde sig til. Det kan være hvis GPS trackeren har lavt batteriniveau eller andet, som kræver brugerens indgriben, men ikke nødvendigvis er afgørende for borgerens sikkerhed. Nederst på mobiltelefonens display vises årsagen til advarslen, eksempelvis lavt batteriniveau på GPS trackeren. Ved skift til advarselsniveau afgiver telefonen et advarselssignal 1. Alarm vises, hvis GPS trackeren er i alarmtilstand. Alarmtilstand kræver øjeblikkelig opmærksomhed. I listen vises årsagen til alarmen, eksempelvis Udenfor Geo Fence. Trykkes på 1 Er telefonen indstillet til at være lydløs afgives ikke lydsignal for advarsel eller alarm

13 GPS trackeren i listen skal du vælge Find GPS-Tracker. Herefter vises GPS trackerens position på et kort. GPS trackerens position opdateres automatisk. Du skal som bruger altså ikke foretage andet end at undersøge, hvorfor GPS trackerens er i alarmtilstand og eventuelt hente personen, der har forladt området. Ved alarmtilstand afgiver mobiltelefonen et alarmsignal Informationsikoner I listen vises informationer for hver enkelt GPS tracker. Batteristatus viser GPS Trackerens batteristatus. Når batteriniveauet er lavt, vises en advarsel med et gult ikon. Teksten Lavt Batteri vil fremgå. Det betyder, at GPS trackerens skal oplades. Fra det tidspunkt, hvor GPS trackerens alarmerer om lavt batteri er GPS trackerens resterende batteritid ca. 2 til 3 timer. Status for håndledsrem (gælder kun GPS Ur) og viser om GPS trackerens rem er åben eller lukket. Det forudsætter at GPS trackeren er udstyret med en rem med lås. Når remmen åbnes, giver telefonen advarselssignal, og der vises en advarsel med et gult ikon. Er GPS trackeren ikke udstyret med en rem med lås, det vil sige, med almindelig rem, vises ikke statussymbol for håndledsrem. 13

14 4.3 Systemet tages i brug Det forudsættes, at systemet nu er klart til brug. Inden det tages i brug, skal du sikre dig: At GPS trackeren er opladet og tændt. GPS trackeren tændes (og slukkes) ved at holde tænd/sluk knappen inde i 3 sekunder. Se afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. At personen bærer GPS trackeren. Hvis GPS trackeren er udstyret med en armrem med lås, at låsen er rigtig lukket. (Gælder kun GPS ur) At du kan se GPS trackerens status på mobiltelefonen:

15 5 Daglig brug og betjening af Care Tracker 5.1 Find en person (GPS Tracker) Tryk på Care Tracker ikonet på din mobiltelefon Der vises en liste over de GPS Trackere, som er tilsluttet. Tryk i mindst to sekunder på den GPS Tracker, som du ønsker at finde. Der kommer nu en menu op, hvor du har følgende muligheder: Find GPS-tracker Ring til GPS-Tracker Tilføj navn på borger 15

16 Tryk på Find GPS-Tracker. Kortet vises, og GPS Trackerens position er markeret med en lyserød pil. Øverst på skærmen vises: Navn (det som du selv har tastet ind på telefonen) Seneste position. Det seneste tidspunkt, hvor GPS trackeren har modtaget en ny position. Er GPS trackerens indendørs opdatéres tidspunktet muligvis ikke, selvom GPS trackerens sender sin position og status til mobiltelefonen, da positionen, der modtages indendørs sandsynligvis ikke er 100 % korrekt. GPS trackerens adresse. Navn på person, der skal findes samt tidspunkt for senest modtagne position. Endvidere nærmeste adresse. Positionen på personen, som skal findes. Pilen indikerer, i hvilken retning GPS trackeren bevæger sig, såfremt den er i bevægelse. Tryk her, og din egen position vises med en blå prik. Du kan få din egen position vist ved at trykke på. Mobiltelefonen tænder nu sin egen GPS modtager. Der går typisk et par minutter før mobiltelefonen får forbindelse til GPS satellitterne og viser din position. Din position er markeret med en blå pil på kortet. Bemærk, at din position (den blå pil) kan være uden for det kort, som vises på mobiltelefonen. Du kan trykke på knappen, hvorefter kortets størrelse automatisk tilpasses så både GPS trackerens position og din egen position kan ses på kortet. Du kan kun benytte auto zoom funktionen, når du får vist din egen position.

17 GPS trackerens position. Min position. Vises som en blå pil. Kan vises ved at trykke på venstre hjørne. nederst i Auto zoom. Kan kun anvendes, hvis mig er aktiveret. Auto zoom tilpasser kortet, så både den blå pil (dig) og den lyserøde pil (GPS trackeren) vises på skærmen. Efterhånden som du kommer nærmere på GPS trackeren, kan du trykke på Auto zoom igen. En GPS tracker kan altid spores, uanset om den er udenfor Geo Fence eller ej. 17

18 5.2 Ring til GPS-Tracker Du kan direkte fra app en ringe til de GPS trackere, der er tilknyttet telefonen. GPS trackeren vil, når du ringer til den, ringe to gange. Herefter løfter den automatisk røret. Tryk mindst to sekunder på den GPS tracker, som du bil ringe til. Tryk herefter på Ring til GPS-Tracker Tryk på Ja

19 Telefonen ringer nu op til GPS trackeren. GPS trackeren ringer to gange, hvorefter den automatisk løfter røret. 5.3 Tilføj navn på borger Tryk mindst to sekunder på den GPS tracker, hvor du vil tilføje et navn. Tryk herefter på Tilføj navn på borger 19

20 Der vises nu: Navn på GPS-Tracker. Feltet kan markeres og der kan nu indtastes navnet på brugeren samt eventuelt sted (Eksempelvis Henrik Pontoppidan). Det indtastede vises i listen samt øverst på kortet på mobiltelefonen.

21 6 Care Tracker på telefonen Tryk på Stella Care ikonet for at se listen. I listen kan GPS Trackernes aktuelle status ses. Trykkes på en GPS Tracker i listen i 2 sekunder, fremkommer en menu med forskellige valgmuligheder: Trykkes på Find GPS-Tracker vises GPS Trackerens position på et kort. Positionen er angivet med en lyserød pil. Der kan zoomes ind og ud på kortet. Trykkes på Ring til GPS-tracker er det muligt at ringe til GPS trackeren direkte fra app en. Trykkes på Tilføj navn på borger er der mulighed for at angive: o Navn (navnet på GPS Trackeren, eksempelvis Jens Jensen, Søglimt). Det er valgfrit, om feltet udfyldes. Navn vil fremgå af listen. Det anbefales dog af hensyn til brugervenligheden. På listen vises altid et unikt nummer, som tilhører den pågældende GPS tracker Tasterne på GPS Trackeren og deres virkemåde (Ur) Det aftales med Stella Care, om tasterne på GPS trackeren skal være indstillede samt hvordan virkemåde skal være. Tasterne på GPS Trackeren kan indstilles på forskellig måde. Er brugeren i stand til selv at kunne ringe op, er der mulighed for: At indstille tasterne med hvert deres telefonnummer; Eksempelvis til mobiltelefonen, til plejehjemmet eller til en pårørende. Der kan indtastes fire forskellige telefonnumre. Det aftales med Stella Care, hvordan tasterne skal virke. Er brugeren ikke i stand til at kunne ringe op selv, kan tasterne være inaktive. Det vil sige, at tasterne ingen funktion har, selvom der trykkes på dem. Panik/SOS Menu Familie Plejepersonale Læge Alarm / Hjælp 21

22 Tasten Menu er til indstilling af GPS trackeren. Ændring af indstillingerne kan medføre uhensigtsmæssig virkemåde eksempelvis, at uret går forkert, og derfor skal menutasten ikke anvendes. Dog kan der ikke ændres på de grundlæggende sikkerhedsfunktioner og Care Tracker systemets virkemåde kan ikke forstyrres ved at trykke på tasterne Tasteren på GPS Trackeren og dens virkemåde (Brik) Det aftales med Stella Care, om tasten på GPS trackeren skal være aktiv. Er brugeren i stand til selv at kunne ringe op, er der mulighed for: At indstille tasten så trackeren automatisk ringer op til et telefonnummer, ekselpelvis til en pårørende. Er brugeren ikke i stand til at kunne ringe op selv, kan tasten være inaktiv. Det vil sige, at tasten ingen funktion har, selvom der trykkes på den Test af Care Tracker / nyt system Omkring borgerens hjem eller omkring plejehjemmet kan der oprettes et Geo Fence. Kommer en bruger med en GPS tracker uden for Geo Fence, giver mobiltelefonen en alarm. Det er vigtigt, at alle GPS trackerne er testet med hensyn til Geo Fence alarm. Inden en ny GPS tracker tages i brug, er det vigtigt at teste at GPS trackeren virker som forventet. Det anbefales, at Geo Fence funktionen testes ved at gå væk fra Geo Fence området med GPS trackeren (Fra plejehjemmet eller fra hjemmet) og samtidig kontrollere, at der alameres på mobiltelefonen og at mobiltelefonen viser GPS trackerens position. Det er også vigtigt at sikre, at personer, der skal anvende Care Tracker systemet, er fortrolige med systemet og kan bruge Care Tracker app en på mobiltelefonen.

23 7 Geo Fence og alarmering Stella Care overvåger konstant alle GPS trackere. Kommer en GPS tracker uden for Geo Fence, kontrolleres GPS tracker position. Dette gøres for at undgå fejlalarmer. Denne proces tager ca. et minut. Typisk går der derfor mellem et og fem minutter fra en GPS tracker kommer uden for Geo Fence til der alarmeres på mobiltelefonen. Mobiltelefonen alarmerer ved at afgive lydsignal samt ved at vibrere konstant i 10 sekunder. I listen angives en Alarm med symbolet På mobiltelefonens linje øverst på skærmen vises også symbol for alarm. 23

24 8 Opladning af GPS tracker - Ur GPS Tracker oplades ved at tilslutte opladeren til GPS Trackerens mikro USB tilslutning. En fuld opladning tager cirka 3½ time. Micro USB port. Oplader tilsluttes her. Det Det anbefales at benytte den medfølgende USB oplader. Andre standard USB opladere også anvendes. Under opladning blinker batterisymbolet i displayet på GPS trackeren. Når GPS trackeren er fuldt opladet, viser diaplayet et fuldt opladet batteri. (Blinker ikke). Batterisymbol Batteritiden er ved normalt brug ca. 35 timer. Er GPS trackeren uden for Geo Fence forkortes batteritiden, da GPS trackeren hele tiden er aktiv. Er GPS trackeren uden for Geo Fence er batteritiden ca. 19 timer.

25 9 Opladning af GPS tracker - Brik GPS Tracker oplades ved at tilslutte opladeren til GPS Trackerens mikro USB tilslutning. En fuld opladning tager cirka 3 timer. Micro USB port. Oplader tilsluttes her. Det anbefales at benytte den medfølgende USB oplader. Andre standard USB opladere også anvendes. Under opladning er det rødt lys rundt om den store tast på GPS trackeren GPS trackeren er fuldt opladet.. Det røde lys slukker, når GPS trackeren tænder automatisk, hvis den var tændt og løb tør for strøm, og dermed slukkede af sig selv. Batteritiden er ved normalt brug ca. 24 timer. Er GPS Trackeren uden for Geo Fence forkortes batteritiden, da GPS Trackeren hele tiden er aktiv. Er GPS trackeren uden for Geo Fence er batteritiden ca. 12 timer. 25

26 10 Installation af Care Tracker app på telefonen Care Tracker app en til mobiltelefoner, der benytter styresystemet Android, kan downloades gratis på Google Play. Bemærk at softwaren kun kan fungere, hvis der er tegnet abonnement hos Stella Care. 1. Åben Play Butik. Play Butik 2. Sktiv Stella Care eller Caretracker i søgefeltet. 3. Vælg Care Tracker fra Stella Care.

27 4. Vælg herefter Installer. App en installeres nu på mobiltelefonen. Første gang Care Tracker programmet startes, bliver du bedt om at indtaste mobiltelefonens telefonnummer. Dette gøres for at identificere mobiltelefonen på Stella Cares systemer. 27

28 11 Hvad gør jeg hvis - Batteriet er dårligt Løber GPS trackeren tør for strøm væsentlig hurtigere end normalt, kan det være tegn på at batteriet er dårligt. Kontakt Stella Care. Vi ombytter GPS trackeren. - Jeg ikke kan tænde GPS Trackeren Start med at sikre, at GPS trackeren er fuldt opladt. Den skal oplade i ca. 3½ time, hvis den er helt tom for strøm. Er GPS trackeren helt tom for strøm, kan det gå et par minutter fra den er sat til opladning til den kan tændes. En standard mobiltelefonoplader kan benyttes. Er GPS trackeren fuldt opladet men kan ikke tænde, så kontakt Stella Care. - Ved funktionsfejl (eksempelvis display ikke virker) Konstateres funktionsfejl på GPS Trackeren, så kontakt Stella Care. - Jeg mangler en oplader eller en taske Kontakt os, og vi sender en ny oplader, en ny taske eller hvad du måtte mangle til dig. Det gør vi normalt være uden beregning. 12 Bortskaffelse GPS trackeren er Stella Care s ejendom, og skal derfor returneres til Stella Care i tilfælde af funktionsfejl og lignende, eller hvis abonnementet er opsagt. Kontakt altid Stella Care i tvivlsspørgsmål.

29 13 Definitioner Android: Et operativsystem til mobiltelefoner (smart phones). App: Den software (eller applikation), der er installeret på mobiltelefonen. Softwaren er udviklet af Stella Care. Care Tracker: Personsikringssystemet, som består af bland andet GPS trackere samt app installeret på en mobiltelefon. GPS Tracker: Enheden, som borgeren bærer. GPS trackeren indeholder en GPS modtager samt en mobiltelefon, der konstant kommunikerer med Stella Care s systemer. Geo Fence: Et geofrafisk område, der angives på et kort. Kaldes også elektronisk hegn. Systemet kan indstilles til at give alarm, hvis en GPS tracker kommer uden for dette område (Geo Fence). ios: Et operativsystem til iphone mobiltelefoner Liste: Liste over GPS trackere, som er tilsluttet en given mobiltelefon. Listen vises på mobiltelefonen, når der trykkes på Care Tracker ikonet. Smart Phone: En mobiltelefon, der ud over at være mobiltelefon også kan anvendes til andre ting, eksempelvis læsning af dokumenter og installation af software som eksempelvis Stella Care s software. Android og iphone kan anvendes. Stella Care: Virksomheden, der står bag Stella personsikringssystemet. Systemet: Det samlede system bestående af GPS tracker, app til mobiltelefon samt Stella Care s server. 29

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brug af app. Quick guide til Care Tracker systemet på Android og iphone

Brug af app. Quick guide til Care Tracker systemet på Android og iphone Brug af app Quick guide til Care Tracker systemet på Android og iphone Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Quick Guide brug af Care

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning. Panda Faldalarm. Energivej 3, DK-4180 Sorø version 0.3 Telefon: Side 1 af 10

Brugervejledning. Panda Faldalarm. Energivej 3, DK-4180 Sorø version 0.3 Telefon: Side 1 af 10 Brugervejledning Panda Faldalarm Telefon: +45 58 50 05 65 Side 1 af 10 Introduktion Formålet med Danish Care Faldalarm er at sikre tryghed for brugeren ved at registrere og alarmere ved fald. Alarmen genkender

Læs mere

SafeMode ApS Møllemærsk Aabenraa Tlf CVRnr.:

SafeMode ApS Møllemærsk Aabenraa Tlf CVRnr.: SafeMode ApS Møllemærsk 29 6200 Aabenraa Tlf. +45 2556 3030 E-mail: info@safemode.dk CVRnr.: 36717084 www.safemode.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Produktoversigt...3 2. Hvordan bærer man den lille tracker?...

Læs mere

Vejledning til SeTracker2. Udarbejdet af Kids Safety

Vejledning til SeTracker2. Udarbejdet af Kids Safety Vejledning til SeTracker2 Udarbejdet af Kids Safety Indhold Copyright & ansvarsfraskrivelse... 3 Registrer... 4 Oversigt... 5 Ikoner... 6 Chat- og talebeskeder... 7 Vælg primær ur... 7 Menu... 8 Fitness

Læs mere

Vejledning til SeTracker2. Udarbejdet af Kids Safety

Vejledning til SeTracker2. Udarbejdet af Kids Safety Vejledning til SeTracker2 Udarbejdet af Kids Safety Indhold Copyright & ansvarsfraskrivelse... 3 Registrer... 4 Oversigt... 6 Ikoner... 6 Chat- og talebeskeder... 7 Vælg primær ur... 7 Zoom ind på urets

Læs mere

MyLock quick-guide DK

MyLock quick-guide DK MyLock quick-guide DK 01 MyLock installation: Afmontering af den eksisterende dørlås 02 Strøm på din MyLock 03 Base-plade montering 04 Monter din MyLock på base-pladen 05 Lås / lås op med brugerknappen

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Velkommen til GPS Tracker Ur vejledning Udarbejdet af SafeNow

Velkommen til GPS Tracker Ur vejledning Udarbejdet af SafeNow Velkommen til GPS Tracker Ur vejledning Udarbejdet af SafeNow Først og fremmest tillykke med dit nye ur Vejledningen beskriver, hvordan du anvender uret korrekt og dermed får det bedste ud af dit køb.

Læs mere

Guide til opsætning af Otiom.

Guide til opsætning af Otiom. Guide til opsætning af Otiom. 6 trin til din nye Otiom Basisopsætning: step 1. Aktiver Otiom-brikken (se side 06) step 2. Opsæt Otiom-base (se side 08) step 3. Opret Otiom-bruger (se side 10) Yderligere

Læs mere

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne.

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. GPS Tracker 1 Om GPS trackeren GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. Hvor kan GPS trackeren bruges?

Læs mere

SeTracker 2. Brugervejledning Dansk.

SeTracker 2. Brugervejledning Dansk. SeTracker 2 Brugervejledning Dansk. Indholdsfortegnelse Registrering... 2 Hovedmenu... 2 Menu... 3 Personlige indstillinger... 3-4 Vælg primært ur... 4 Registrerede ure... 4 Beskeder... 4 Geo-hegn... 4

Læs mere

Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald.

Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald. Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald. Trin for trin vejledning til installation af akutudkald app på Android modeller fra Play Butik. App`en kræver minumum version 5.X.X. Der

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Betjeningsvejledning. CEKURA watch. Modern Classic Active

Betjeningsvejledning. CEKURA watch. Modern Classic Active Betjeningsvejledning CEKURA watch Modern Classic Active Tillykke med dit nye CEKURA watch din mobile tryghedsalarm som du kan tage med dig overalt. CEKURA watch er digitale ure udstyret med funktioner

Læs mere

Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald.

Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald. Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald. Trin for trin vejledning til installation af akutudkald app på Android modeller fra Play Butik. App`en kræver minumum version 5.X.X. Der

Læs mere

SwanMobile Brugervejledning K2051-A

SwanMobile Brugervejledning K2051-A SwanMobile Brugervejledning K2051-A Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Installation... 3 3 Opsætning... 3 4 Kontaktperson... 4 5 Alarmgrupper... 7 6 Modtagelse af alarmer... 8 6.1 Accepter alarm...

Læs mere

RX900B. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X

RX900B. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X Brugervejledning for RX900B KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold

Læs mere

Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald.

Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald. Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald. Trin for trin vejledning til installation af akutudkald app på Android modeller fra Play Butik. App`en kræver minumum version 5.X.X. Der

Læs mere

SAFEMATE Din bærbare Tryghedsalarm. Brugervejledning

SAFEMATE Din bærbare Tryghedsalarm. Brugervejledning SAFEMATE Din bærbare Tryghedsalarm Brugervejledning INDLEDNING Tillykke med din CEKURA Safemate. CEKURA Safemate er din mobile tryghedsalarm, som du kan tage med dig overalt. Safemate er udstyret med

Læs mere

Lommy Personal. Brugsvejledning. Lommy Personal overblik. Personlig sikkerhed og tryghed. Tillykke med din nye Lommy Personal.

Lommy Personal. Brugsvejledning. Lommy Personal overblik. Personlig sikkerhed og tryghed. Tillykke med din nye Lommy Personal. Personlig sikkerhed og tryghed Lommy Personal Tillykke med din nye Lommy Personal. Denne vejledning giver dig en kort introduktion i Lommy Personals mange funktioner. Lommy Personal overblik 4 5 1. Lystårn

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

RX900A. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X

RX900A. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X Brugervejledning for RX900A KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20 7600 Struer Mail: knop@knop.dk Web: www.knop.dk Tlf.: 9784 0444 Fax.: 9784 0666 Indhold

Læs mere

Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald.

Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald. Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald. Trin for trin vejledning til installation af akutudkald app på Android modeller fra Play Butik. App`en kræver minimum version 5.X.X. Der

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Vejledning til SeTracker. Udarbejdet af Kids Safety

Vejledning til SeTracker. Udarbejdet af Kids Safety Vejledning til SeTracker Udarbejdet af Kids Safety Indhold Copyright & ansvarsfraskrivelse... 2 OBS:... 2 Registrer... 3 Oversigt... 5 Chat- og talebeskeder... 7 Indstillinger... 8 SOS / familie nummer...

Læs mere

Informationerne i dette dokument bliver ikke ændret eller udvidet uden varsel. Uret skal lade i mindst 2 timer inden brug.

Informationerne i dette dokument bliver ikke ændret eller udvidet uden varsel. Uret skal lade i mindst 2 timer inden brug. Informationerne i dette dokument bliver ikke ændret eller udvidet uden varsel. Uret skal lade i mindst 2 timer inden brug. 1.Produktspecifikationer CPU MTK2502D ARM7 260MHz Hukommelse: RAM 32Mb+ ROM 32Mb,

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL GPS

BRUGSANVISNING TIL GPS BRUGSANVISNING TIL GPS SAFECALL Safecall kontaktes ved ALLE problemer med GPS; spørgsmål omkring support, oprettelse, hardware problemer mm. Tlf. 7020 0780 mandag-torsdag ml. kl. 9-15 og fredag kl. 9-13

Læs mere

Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald.

Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald. Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald. Trin for trin vejledning til installation af akutudkald app på ios modeller fra App Store. Der kan være mindre afvigelser alt efter, hvilken

Læs mere

Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald.

Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald. Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald. Trin for trin vejledning til installation af akutudkald app på ios modeller fra App Store. Der kan være mindre afvigelser alt efter, hvilken

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Butterfly Brugervejledning D3030B

Butterfly Brugervejledning D3030B Butterfly Brugervejledning D3030B Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Brugervejledning 1 Advarsel Læs før brug: Det globale positionssystem (GPS) administreres af det amerikanske forsvarsministerium og de har det fulde ansvar for dets præcision

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App)

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) 1. Indholder: a. En hjelm b. Et USB kabel c. En Bling Jet fjernbetjening d. En brugsanvisning 2. Sæt USB-kablet i hjelmen

Læs mere

Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald.

Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald. Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald. Trin for trin vejledning til installation af akutudkald app på Android modeller fra Play Butik. App`en kræver minumum version 5.X.X. Der

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugermanual SuperSail System Release 2.0

Brugermanual SuperSail System Release 2.0 Brugermanual SuperSail System Release 2.0 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 7 KAPSEJLADS

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER 3Omstilling App til iphone og Android smartphones er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. 1. strøm til/fra 2. Stik til headset

Læs mere

SMARTALARM QUICK GUIDE

SMARTALARM QUICK GUIDE SMARTALARM QUICK GUIDE TILLYKKE MED DIN NYE SMARTALARM! Din nye SMARTalarm er nu installeret og koblet til Danmarks største beredskab. Når du slår alarmen til, holder vi øje med din bolig, og er klar til

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store

Læs mere

Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald.

Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald. Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald. Trin for trin vejledning til installation af akutudkald app på ios modeller fra App Store. Der kan være mindre afvigelser alt efter, hvilken

Læs mere

Velkommen til brug af MobilePay

Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til vores lille kursus der handler om sådan bruger du MobilePay. Jeg hedder Peder Kähler og i dag skal vi se på følgende muligheder: Opsætning af MobilePay Privat

Læs mere

Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald.

Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald. Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald. Trin for trin vejledning til installation af akutudkald app på Android modeller fra Play Butik. App`en kræver minumum version 5.X.X. Der

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

Drift manual for brugere af Akutudkald - IOS.

Drift manual for brugere af Akutudkald - IOS. Drift manual for brugere af Akutudkald - IOS. Trin for trin vejledning ved alarm. 29.3. 2017 Version nr. 3. 1 1: Træk for at afvise. Ved alarmering får man øverst muligheden for at afvise kaldet. Derunder

Læs mere

Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald.

Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald. Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald. Trin for trin vejledning til installation af akutudkald app på ios modeller fra App Store. Der kan være mindre afvigelser alt efter, hvilken

Læs mere

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS.

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. INDLEDNING Tak fordi du har købt din nye GSM/GPRS/GPS TRACKER hos Greenway. På de

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald.

Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald. Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald. Trin for trin vejledning til installation af akutudkald app på ios modeller fra App Store. Der kan være mindre afvigelser alt efter, hvilken

Læs mere

SMARTALARM QUICKGUIDE

SMARTALARM QUICKGUIDE SMARTALARM QUICKGUIDE TILLYKKE MED DIT NYE ALARMSYSTEM! Vi er glade for, at du har valgt en G4S SMARTalarm. G4S er verdens største leverandør af sikkerhedsløsninger, og vi har lagt al vores erfaring i

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Velkommen til GPS Tracker Ur L02 vejledning Udarbejdet af SafeNow

Velkommen til GPS Tracker Ur L02 vejledning Udarbejdet af SafeNow Velkommen til GPS Tracker Ur L02 vejledning Udarbejdet af SafeNow Først og fremmest tillykke med dit nye ur. Vejledningen beskriver, hvordan du anvender uret korrekt og dermed får det bedste ud af dit

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald.

Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald. Installations og brugermanual for ios - brugere af Akutudkald. Trin for trin vejledning til installation af akutudkald app på ios modeller fra App Store. Der kan være mindre afvigelser alt efter, hvilken

Læs mere

Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald.

Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald. Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald. Trin for trin vejledning til installation af akutudkald app på Android modeller fra Play Butik. App`en kræver minumum version 5.X.X. Der

Læs mere

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 INTRODUCING YOUR MOBILE PHONE Learn about your mobile phone s keys, display and icons. Nøgler Fra forenden af apparetet vil du observere følgende elementer: (Se 1.1 Side 3)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MOBIL APP

BRUGERVEJLEDNING MOBIL APP BRUGERVEJLEDNING MOBIL APP tilgængelig for ios/android/windows Phone 5040327601-WEB Kære kunde. Tak for at du valgte et Meta Trak produkt. Meta Trak er en telematisk enhed, der giver brugeren mulighed

Læs mere

Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING

Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING Inden du tager din fjernstyring i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING Tak fordi du valgte Andes

Læs mere

Velkommen til GPS Børneur L20 vejledning Udarbejdet af SafeNow

Velkommen til GPS Børneur L20 vejledning Udarbejdet af SafeNow Velkommen til GPS Børneur L20 vejledning Udarbejdet af SafeNow Først og fremmest tillykke med dit nye GPS Børneur L20. Vejledningen beskriver, hvordan du anvender uret korrekt og dermed får det bedste

Læs mere

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd TDC HomeBox VDSL Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd 2 Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installations vejled ning til dig med

Læs mere

Selektro CCM App. Brugermanual. Selektro CCM App Brugermanual DK. Selektro A/S, Erhvervsvej 29-35, DK-9632 Møldrup. Copyright Selektro A/S 2017

Selektro CCM App. Brugermanual. Selektro CCM App Brugermanual DK. Selektro A/S, Erhvervsvej 29-35, DK-9632 Møldrup. Copyright Selektro A/S 2017 Selektro CCM App Brugermanual Selektro A/S, Erhvervsvej 29-35, DK-9632 Møldrup Selektro CCM App Brugermanual DK Copyright Selektro A/S 2017 0881-1344006 V01 Indhold 1 Beskrivelse... 1 1.1 Funktion... 2

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Velkommen til twinkl!

Velkommen til twinkl! Velkommen til twinkl! Vi er glade for at du har valgt at blive en twinklr. I dette dokument, gennemgår vi de forskellige trin du skal igennem for at kunne bruge twinkl på den bedste måde. Herunder kan

Læs mere

Spørgsmål & svar til App

Spørgsmål & svar til App Spørgsmål & svar til App De mest stillede spørgsmål til Myfone App en til iphone, Android & Windows Phone Hvordan kan man hente Flexfones app? Den kan hentes i Apples App Store, Androids Google Play &

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

Velkommen til GPS Tracker S01 vejledning Udarbejdet af SafeNow

Velkommen til GPS Tracker S01 vejledning Udarbejdet af SafeNow Velkommen til GPS Tracker S01 vejledning Udarbejdet af SafeNow Først og fremmest tillykke med din nye tracker Vejledningen beskriver, hvordan du anvender uret korrekt og dermed får det bedste ud af dit

Læs mere

ipad for let øvede, modul 7 FaceTime

ipad for let øvede, modul 7 FaceTime 28092015 ipad for let øvede modul 7 Dette modul omhandler video/og telefon-samtaler via internettet. Bruger man en Wi-Fi-forbindelse, er det en gratis mulighed. Bruger man telefonforbindelse, skal man

Læs mere

Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald.

Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald. Installations og brugermanual for Android - brugere af Akutudkald. Trin for trin vejledning til installation af akutudkald app på Android modeller fra Play Butik. App`en kræver minumum version 5.X.X. Der

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Tylstrup Skole. Indhold

Tylstrup Skole. Indhold Indhold Grundlæggende opsætning af ipad... 2 Installation af Skolekom App ( ALLE Ipad brugere skal installere denne )... 9 Installation af Find my iphone... 16 Oprettelse af Apple-id... 23 1 Grundlæggende

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

Velkommen til GPS Tracker Ur WATCHU vejledning Udarbejdet af SafeNow

Velkommen til GPS Tracker Ur WATCHU vejledning Udarbejdet af SafeNow Velkommen til GPS Tracker Ur WATCHU vejledning Udarbejdet af SafeNow Først og fremmest tillykke med dit nye ur Vejledningen beskriver, hvordan du anvender uret korrekt og dermed får det bedste ud af dit

Læs mere

Brugervejledning Smartwatch SW15

Brugervejledning Smartwatch SW15 Brugervejledning Smartwatch SW15 1. Funktioner Helbred og motion -Skridttæller Indbygget accelerometer kontrollerer og sporer din motionstid, fedtforbrænding, temperatur, hastighed og afstand. -Søvnmonitor

Læs mere

DESIGN4OEE ANDROID MANUAL V.8

DESIGN4OEE ANDROID MANUAL V.8 DESIGN4OEE ANDROID MANUAL V.8 OmniFleet til Android Version 8.3.0 OmniFleet til Android... 2 Introduktion... 3 Forudsætninger... 3 Download og installation... 3 Hovedmenuen... 4 Opsætning... 4 Køretøjsliste...

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

SKYPE FOR BUSINESS QUICK CARDS KOM GODT I GANG MED SKYPE FOR BUSINESS

SKYPE FOR BUSINESS QUICK CARDS KOM GODT I GANG MED SKYPE FOR BUSINESS SKYPE FOR BUSINESS QUICK CARDS KOM GODT I GANG MED SKYPE FOR BUSINESS . Indstillinger.. Installer Skype for Business på din computer.. Basis-indstillinger.. Indstil og skift headset og webcam.. Statusvisning

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store og

Læs mere

Air Sync Brugervejledning

Air Sync Brugervejledning Air Sync Brugervejledning Oplad din Air Sync 1. Slut Air Syncs micro USB-port (D) til din computer eller andre kompatible opladerenheder ved hjælp af den medfølgende USB eller andre kompatible micro USBtilslutninger.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Tak. fordi du valgte. Brug for oplysninger? Brug for hjælp?

Tak. fordi du valgte. Brug for oplysninger? Brug for hjælp? Tak fordi du valgte Brug for oplysninger? Brug for hjælp? www.somfy.com 1 boks, 3 miljøer, 3 applikationer 3/45 Skift til tilsluttet tilstand 3 applikationer for at styre enhederne i hjemmet i tilsluttet

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Synchronicer Observations App til Android Version 5.09.5 af Soft Design A/S Contents Installationsvejledning til Synchronicer Observation... 3 Før du starter... 3 Sådan gør du...

Læs mere

Håndbog for GPS Håndtering af GPS i Aarhus Kommune

Håndbog for GPS Håndtering af GPS i Aarhus Kommune Håndbog for GPS Håndtering af GPS i Aarhus Kommune Håndbogen indeholder procedurebeskrivelse, faglig vurdering og tekniske vejledninger, i forbindelse med tildeling og håndtering af GPS for borgere i plejeboliger,

Læs mere

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning Sennheiser DW 800 Guide 1 Installation & Tilslutning DW 800 pakken indeholder følgende 2 Mobile enheder 1 Lade station 1 Mellemkabel 1 Strømforsyning 1 PC-kabel 1 Manual Tilslut mellemkablet til din DW

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

ATD. Bruger manual. By AntiTremor.org. Revsion 1.1

ATD. Bruger manual. By AntiTremor.org. Revsion 1.1 ATD By AntiTremor.org Bruger manual Revsion 1.1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Sikkerhed... 3 Virkemåde... 3 Betjening... 4 Opladning... 4 ATD computer program... 5 Kontrol af programmer... 5 Andre

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

DANSK Brugervejledning

DANSK Brugervejledning DANSK Brugervejledning DANSK Brugervejledning Aktivér www.tractive.com/activate TRACKER ID ABCDEFGH Oplad Download Tractive app en Sæt trackeren fast på kæledyrets halsbånd PAKKENS INDHOLD 1 Tractive GPS

Læs mere