Kom godt i gang - vejledning i brug af Do-Best Fleksible endoskoper - kvalitetsstyret flow

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang - vejledning i brug af Do-Best Fleksible endoskoper - kvalitetsstyret flow"

Transkript

1 INDLEDNING:... 2 DO-BEST SKAL SKABE NY VIDEN... 2 FORSIDE:... 4 BRUG AF BRUGERKODE... 5 BRUG AF MENUER OG UNDERMENUER... 5 LÆREBOG:... 5 LÆREBOG, FLEKSIBLE ENDOSKOPER... 6 FORTRYDEKNAP/RETURTAST... 6 ORDBOG TRÆNINGSPROGRAM:... 7 LEGEPLADSEN:... 7 LÆRE MERE... 8 LEDELSESEVALUERING:... 9 DATA

2 Indledning: Formålet med denne vejledning er at give vejledning og inspiration til at komme godt i gang med brug af Do-Best. Vejledningen kan ikke stå alene. Det er nemlig vigtigt, at I har overvejet hvad I vil med programmet og også at fastsætte nogle målbare mål. For at holde øje med om indsatsen virker er det en god ide at der arbejdes metodisk med at evaluere de opnåede resultater så udviklingen af både de personlige og de organisatoriske kompetencer følges. Do-Best er et web baseret værktøj som via en browser kan anvendes alle steder hvor der er internetadgang. Referenceområdet der anvendes i Do-Best er DS samt relevante Danske Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer og kravgrundlaget er Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Referencematerialet er ikke i alle tilfælde evidensbaseret, men udgangspunkt for best practice og dermed et anerkendt kvalitetsmål. I mange tilfælde er de valgte metoder og procedurer opstået og har udviklet sig på baggrund af en lokal kultur eller en lokal beslutning. Sådanne metoder og procedurer vil ikke være nævnt i Do-Best. Alle audittests i Do-Best matcher lærebogsstoffet men oplever I som brugere at audittestene afviger i forhold til lærebog stoffet hører vi gerne fra jer. Audittestene er forsøgt tilpasset et evidensbaseret udgangspunkt, mens træningstestene også kan indeholde adfærdsspørgsmål, og mulige best practice og dermed lokale eller kulturbaserede spørgsmål. Altså giver testspørgsmålene et godt udgangspunkt til diskussioner om grundlaget for vedtagne lokale metoder eller best practice. Forfatterne har flere grunde til at Do-best er udviklet: 1. At skabe en lærebog indeholdende eksisterende viden på baggrund af vedtagne referencerammer 2. At skabe en legeplads, en træningsplatform, hvor den enkelte eller hvor man i grupper kan teste sin viden 3. At skabe et ledelsesværktøj, hvor de ansvarlige kan opsamle data til videreudvikling af både den individuelle og den organisatoriske kvalitet. (audittestene) Do-Best er også et værktøj til at styrke og dermed løfte det fagprofessionelle område. Med Do-Best kan man skabe et godt fagligt grundlag for på en kompetent måde at målrette egen og organisationens indsats for den del af et sikkert patientforløb. Videnopbygning er helt afgørende for den generelle kvalitet i sundhedsvæsenet og for, at patienterne kan få en behandling, der er i alle led er opdateret og i tråd med nationale retningslinjer og internationale standarder. Hvordan bruges Do-Best til at skabe ny viden? Inden man som afdeling går i gang med at anvende Do-best skal man som ledelse gøre sig helt klar, hvad programmet skal hjælpe med at opnå, indenfor hvilken tidshorisont programmet skal gennemføres og hvilke ressourcer, der er tænkt til dette. Man skal med andre ord udarbejde en plan for: hvorfor? hvor? 2

3 hvornår? hvor ofte og hvordan man vil arbejde med Do-Best hvor ofte, og hvordan skal der evalueres og hvordan data skal anvendes. Læring er en dynamisk proces, hvorfor læringsmetoden konstant skal justeres. Hos topledelsen vil der blive lagt vægt på at de opnåede resultater kan dokumenteres og at de står mål med de ressourcer, menneskelige som økonomiske der anvendes til brug af programmet. Ved planlægningen skal der især lægges vægt på, at de opnåede resultater viser løbende forbedringer i både det individuelle og det organisatoriske vidensniveau, at organisationen er opdateret med den nyeste tilgængelige viden og at den opnåede viden bliver synlige i hverdagens rutiner, adfærd og retorik. Udarbejde en tidsplan for anvendelse af programmet, brug evt. træningsprogrammerne til dette. 3

4 Forside: Forsiden viser fordelingen af de emner der er indeholdt i Do-Best. 4

5 Brug af brugerkode For at kunne anvende Do-Best skal der anvendes et brugernavn og en adgangskode. Koderne tilgår de afdelinger, som har tegnet licens til Do-Best. Koderne er herefter tilgængelige for alle medarbejdere på det pågældende hospital/ den pågældende institution. (fx sygeplejersker, lager og logistikfolk, læger, hygiejne organisationen, kvalitetsafdelingen, teknikere mv) Når man taster kommer man ind på Do-Best forsiden. Øverst i venstre hjørne kan man indtaste brugernavn og adgangskode og herefter logge sig ind. Det er også her man logger sig ud igen når man er færdig med at anvende programmet. Brug af menuer og undermenuer Lærebog: Når man har logget sig ind kan man i menuen til venstre vælge et område, fx Fleksible endoskoper, kvalitetsstyret flow og klikke på dette. 5

6 Lærebog, Fleksible endoskoper Klikkes der nu på Lærebog, dukker adgang til 10 kapitler op. Billedet ser sådan ud. På denne måde kan man klikke sig igennem de forskellige afsnit i lærebogen. Ønsker man at gå tilbage til forrige menu brug da returtasten øverst i ve hjørne på skærm Fortrydeknap/Returtast Billedet ser sådan ud: ORDBOG. Lærebogen indeholder en stor mængde fagudtryk som anvendes overalt i den fagprofessionelle kommunikation og vi har derfor valgt at gøre disse ord tilgængelige i Do-Best. Alle blåfarvede ord i lærebogen forklares når cursoren sættes på ordet. Billedet ser sådan ud: 6

7 Til vore norske brugere har vi udviklet en norsk oversættelse som sker når cursoren sættes på de røde ord. Billedet ser sådan ud: Finder vore norske brugere fagudtryk eller danske ord som skal oversættes, så send en mail til: Træningsprogram: Programmet er ret omfangsrigt så for at få et overblik over hvad der er læst, hvad der mangler og hvilket træningstest man har gennemført kan man anvende et træningsprogram som findes sammen med emnets lærebog eller i Værktøjskassen. Dette skal printes ud og kan anvendes både individuelt og afdelingsvis Billedet ser sådan ud: Legepladsen: Do-Best indeholder ca. 4 træningstests indenfor fleksible endoskoper med hver 10 testspørgsmål. Disse træningstests kan alle medarbejdere lege med, så ofte man har lyst. De er helt anonyme. Man kan anvende testene parvis, gruppevis eller individuelt, eller som oplæg til diskussion af best practice. Do-Best kan anvendes alle steder hvor der er internetafgang: søg på og log dig på, så er du i gang. 7

8 Billedet af testspørgsmålene ser sådan ud: Hvordan eller hvor programmet anvendes, bestemmes af hvilket behov den enkelte medarbejder eller organisationen har og hvad der opleves som mest ønskværdigt, udviklende og lærerigt. Det kan være en ide i afdelingen at aftale hvilket emne der har dagens, ugens, eller månedens prioritet. Legepladsen er tænkt som en mulighed for at træne en eksisterende viden eller den viden som den enkelte har hentet i lærebogen. Hvert testspørgsmål, indeholder en LÆR MERE del. Det er helt ok ikke at kende det rigtige svar i træningstesten, men det er ikke ok hvis denne viden ikke anvendes til at LÆRE MERE. LÆRE MERE Billedet af spørgsmål samt LÆR MERE ser sådan ud Hvis LÆR MERE delen skal suppleres med uddybende fakta i det tilhørende kapitel i lærebogen klikkes på kapitlet øverst på siden. Du finder lærebogskapitlet teksten øverst på siden: 8

9 Efter at have gennemført en test kan man nederst på siden aflæse det målte resultat. 80 % er det resultat som anses for at være grundlæggende for et fagprofessionel område. Er resultatet under dette niveau indhenter man den fornødne viden i lærebogen evt. via linket øverst på siden, inden testen gentages. Husk formålet med at tage testene er udelukkende at Lære mere. Når en test er taget ser man straks det vidensniveau, som er udgangspunktet for den videre læring: Billedet ser sådan ud: Ledelsesevaluering: Brug af audittest som ledelsesevalueringsredskab er beskrevet mere udførligt i kapitlet: Brug af audit. Afsnittet er placeret i Værktøjskassen, I værktøjskassen ser billedet sådan ud: Audittest Typer og områder Der er en række audittest i Do-Best, så der er nok at gå i gang med. Audittestene udføres altid individuelt og på en aftalt tid. Audittesten viser den tilstedeværende viden. Audittestene er ikke træningstests; brug Legepladsen når der skal trænes. Audittest udføres efter aftale og på arbejdspladsen og brug af audittest kræver en særlig kode, som er individuel og som udleveres når der skal auditeres. Koderne styres af lederen eller den ansvarlige for videnopbygningen. resultaterne vil ikke fremgå som på Legepladsen; de sendes via mail til lederen eller den valgte mailadresse. 9

10 Kode b Kode d Kode l Kode u Kode q Kode i Kode j Kode p Kom godt i gang - vejledning i brug af Do-Best Når auditkoden anvendes til auditering er der lukket for alle andre dele af programmet også LÆR MERE delen og dette billede vil dukke op ved klik på lærebog eller legeplads: Når man har gennemført den aftalte audittest udfyldes feltet forneden på siden og der klikkes på vis testresultat. Feltet ser således ud: DATA Auditresultatet sendes til lederen, hvor det kan blive gennemgået med den enkelte og anvendes til produktion af ønskede data. Billede af individuelt data: Organisatoriske data: Kode q Mikrobiologi Kode q God fornøjelse Hilsen Forfatterne! 10

Kom godt i gang - vejledning i brug af Do-Best Lager og logistik - kvalitetsstyret flow

Kom godt i gang - vejledning i brug af Do-Best Lager og logistik - kvalitetsstyret flow INDLEDNING:... 2 DO-BEST SKAL SKABE NY VIDEN... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. FORSIDE:... 4 BRUG AF BRUGERKODE... 5 BRUG AF MENUER OG UNDERMENUER... 5 LÆREBOG:... 5 LÆREBOG, LAGER OG LOGISTIK... 6

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk Begyndervejledning - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende 6. udgave November 2008 FirstClass version 9.1, dansk UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Om SkoleKom... 2 1.1

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

VEJLEDNING TIL BRUG FOR CMS-SYSTEM TIL FODBOLDAFDELINGENS HJEMMESIDE. SÅDAN SKRIVER DU EN NYHED TIL HJEMMESIDEN!

VEJLEDNING TIL BRUG FOR CMS-SYSTEM TIL FODBOLDAFDELINGENS HJEMMESIDE. SÅDAN SKRIVER DU EN NYHED TIL HJEMMESIDEN! VEJLEDNING TIL BRUG FOR CMS-SYSTEM TIL FODBOLDAFDELINGENS HJEMMESIDE. SÅDAN SKRIVER DU EN NYHED TIL HJEMMESIDEN! For komme ind i det hjemmesidesystem (cms-system) vi anvender i fodboldafdelingen skal du

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til ungdomsuddannelserne

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til ungdomsuddannelserne Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til ungdomsuddannelserne Hvem bestemmer, hvordan historien fortælles? Hvordan kan historie fortælles fra en regional frem for en national vinkel? Og hvordan

Læs mere

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Hvem bestemmer, hvordan historien fortælles? Hvordan kan historie fortælles fra en regional frem for en national vinkel? Og hvordan vil en

Læs mere

Vejledning til Aktivfuresoe.dk

Vejledning til Aktivfuresoe.dk Vejledning til Aktivfuresoe.dk Aktivfuresoe.dk er Furesøs nye portal, som er borgernes vindue ind til Furesøs aktive foreningsliv. Portalen er målrettet borgerne, mens det er foreningerne, som skal levere

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning SkoleParlamentet - Folketinget for begyndere Lærervejledning 1 Lærervejledning til onlinespillet SkoleParlamentet Folketinget for begyndere www.skoleparlamentet.gyldendal.dk (ISBN 978-87-6250578-0) Af

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Vejviser til Kvalitet og trivsel. Guide til

Vejviser til Kvalitet og trivsel. Guide til Vejviser til Kvalitet og trivsel Guide til PROjektgruen Vejviser til kvalitet og trivsel, 2011 Læs mere på www.personaleweb.dk/kvalitetogtrivsel Projektledelse Susanne Gerner Nielsen, KTO/BUPL Per Brøgger

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf.

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. Omega EMS Manual - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. +45 7026 3606 Omega Web-bruger Manual Omega web-administrator Indhold 1 INTRODUKTION

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Kvik-Guide til Viskvalitet.dk Lizzie Mærsk Nielsen Claus Müller Teknologisk Institut, Arbejdsliv

Kvik-Guide til Viskvalitet.dk Lizzie Mærsk Nielsen Claus Müller Teknologisk Institut, Arbejdsliv Kvik-Guide til Viskvalitet.dk Lizzie Mærsk Nielsen Claus Müller Teknologisk Institut, Arbejdsliv Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 17 2006 Udgivet af: Undervisningsministeriet, Afdelingen for

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere