LOVGIVNING, RAPPORTER OG ØVRIGE INFORMATIONER I MAJ 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOVGIVNING, RAPPORTER OG ØVRIGE INFORMATIONER I MAJ 2013"

Transkript

1 NYHEDSBREV FRA KEMI & LIFE SCIENCE - en del af løsningen Med dette nyhedsbrev præsenteres du for væsentlige bekendtgørelser, rapporter og andre informationer med relevans for kemisk orienterede virksomheder. Nyhedsbrevet ledsages af en opdateret lovliste, som indeholder al væsentlig lovgivning relateret til virksomheder i den kemiske branche. Vi håber, du kan drage nytte af såvel nyhedsbrev som lovliste, som er udarbejdet af vores samarbejdspartner mediator.as. Har du forslag til ændringer eller forbedringer, hører vi meget gerne fra dig. Venlig hilsen Kemi & Life Science KEMI & LIFE SCIENCE MENER! Kemi & Life Science er en forening og branchefælleskab for medlemsvirksomheder, der ønsker indfl ydelse så kemikalier kan anvendes sikkert i samfundet. Vi mener at Kemi er den grundlæggende byggesten for det moderne samfund og velfærd og har en afgørende rolle for samfundets mulighed for grøn omstilling i en bæredygtig retning. Vi mener at EU lovgivningen er det logiske udgangspunkt for at regulere kemi i forbindelse med at sikre miljø, sundhed og ansvarlig forretningsdrift. Fremstilling, transport, handel og anvendelse sker internationalt. Kemi & Life Science leverer solid information om kemi, som er baseret på internationalt anerkendte fakta. Dette er væsentligt for at erhvervslivet og samfundet kan opretholde en høj sikkerhed i forbindelse med anvendelse af kemi LOVGIVNING, RAPPORTER OG ØVRIGE INFORMATIONER I MAJ 2013 Ny lov om salg af sprøjtemidler I plantecenteret kan kunderne selv tage sprøjtemidler fra hylderne, men det ændrer ny lov på. Folketinget vedtog 14. maj en lov om, at plantecentre og butikker, der forhandler sprøjtemidler til private, for fremtiden skal opbevare dem bag disken, i afl åste skabe, på lageret eller på anden måde, der sikrer, at kunden ikke selv har adgang til produkterne i butikken. Rettevejledning Loven om, at forhandlere skal have deres sprøjtemidler bag disken eller f.eks. på lageret, er til for at sikre kontakt imellem kunder og forhandlere ved salg af produktet. På den måde kan kunder få den rigtige vejledning til at bruge og opbevare produktet. Miljønyt.dk har været på besøg i plantecenteret Grønne Hjem ved Damhussøen i Valby for at se, hvordan salget af sprøjtemidler foregår i dag og får at høre, om kunder generelt er glade for at få vejledning om brug af sprøjtemidler, når de handler i plantecenteret.

2 Strammere regler for forhandlere af sprøjtemidler I dag har forhandlere af sprøjtemidler lov til at sælge sprøjtemidler uden at have gennemgået et kursus, men det ændrer en ny bekendtgørelse nu på. Forhandlere af sprøjtemidler skal fremover sende deres personale på et obligatorisk kursus, så de kan rådgive kunderne om valg af og risici ved sprøjtemidler. Det er konsekvensen af en ny bekendtgørelse, som Miljøstyrelsen netop nu har i høring. Uddannelseskravet omfatter både forhandlere, der sælger til privat brug og/eller til professionelt brug. De nye kurser er ved at blive udviklet, og bliver udbudt, så det er muligt for forhandlerne at leve op til uddannelseskravet inden fristen den 26. november Den nye bekendtgørelse ændrer ikke ved kravene til den uddannelse, som professionelle brugere af sprøjtemidler skal have for få lov til at sprøjte. Miljøstyrelsen ser på uddannelserne i løbet af efteråret 2013 og eventuelle ændringer kommer til at indgå i en ny udgave af den bekendtgørelse, som lige nu er i høring. Høringen forventes i givet fald at blive i efteråret Høringsfristen er den 7. juni Se udkast til bekendtgørelse om uddannelseskrav til brugere og forhandlere af sprøjtemidler samt høringsbrev og -liste. Høring: Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse Ny bekendtgørelse erstatter tidligere regler om uddannelse af personer, der bruger gas til at bekæmpe for eksempel muldvarpe og mosegrise. Miljøstyrelsen har netop nu en ny bekendtgørelse i høring med krav om uddannelse af personer, der bruger gas til at bekæmpe for eksempel muldvarpe og mosegrise eller skadedyr i kornlagre m.v. Bekendtgørelsen erstatter tidligere regler på området, og sikrer samtidig, at Danmark lever op reglerne i EU s direktiv om bæredygtig anvendelse af pesticider. Ny vejledning om etiketter på biocidmidler er klar Med en ny vejledning vil Miljøstyrelsen hjælpe de virksomheder, som er i tvivl om, hvordan reglerne om etiketter på biocidmidler skal forstås og bruges i hverdagen. Målet er en bedre beskyttelse af både mennesker og miljø. Kemikalier, der bekæmper skadedyr, bakterier og svampe findes overalt omkring os. Nogle af dem kaldes for biocider, og fælles for dem er, at de er beregnet til at slå noget levende ihjel. Derfor skal midlerne bruges med omtanke, for forkert anvendelse eller overdosering kan gå ud over både vores egen sundhed og miljøet. Det er vigtigt at etiketterne på biocidmidlerne er korrekte, så forbrugere og de mennesker, der arbejder med biocider får at vide, hvilke biocidmidler, der er farlige, hvilken fare de udgør, og hvordan de skal omgås dem. Vi ønsker at give virksomhederne de bedste betingelser i forhold til at efterleve reglerne, og derfor går vi meget praktisk og konkret til værks i vejledningen, siger funktionsleder Rikke Bille fra Miljøstyrelsen. Den nye etikette-vejledning indeholder en række præciseringer, flere praktiske eksempler på fortolkning af reglerne og konkrete anbefalinger til, hvordan etiketten skal være opbygget. Det er frivilligt for biocidvirksomheder om de vil følge Miljøstyrelsens vejledning eller allerede nu rette ind efter de kommende europæiske mærknings- og klassificerings- og emballeringsregler, den såkaldte CLPforordning, der gradvist indføres frem til Biocidmidler, som alene består af et aktivstof, skal dog allerede nu mærkes efter CLP-forordningen. Hent vejledningen om etiketter på biocidmidler, Miljøstyrelsen, maj 2013 her Tre sprøjtemidler bliver forbudt for at beskytte bier Fra 1. december 2013 kan landbruget i visse afgrøder ikke længere bruge sprøjtemidler, der indeholder aktivstofferne clothianidin, thiamethoxam og imidacloprid - også kendt som neonikotinoider. EU har netop bebudet, at sprøjtemidlerne bliver forbudt at bruge i raps, majs, solsikker og en lang række andre afgrøder, som bliver bestøvet af bier. Årsagen til, at sprøjtemidlerne bliver forbudt i alle typer af afgrøder, som er interessante for bier, er, at de mistænkes for at medvirke til bidød og til, at bier kan miste evnen til at finde hjem til bistaden. Foreløbig vil forbuddet gælde i to år. Organisationer, virksomheder og andre kan kommentere høringsudkastet frem til den 7. juni 2013, og reglerne forventes at træde i kraft den 1. juli Læs udkast til bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse, høringsbrev og se høringsliste her

3 Arbejdsmiljø Arbejdstilsynet Anbefalinger skal hjælpe virksomheder til et bedre psykisk arbejdsmiljø. Arbejdspladser, der står midt i eller over for forandringer, kan fremover hente inspiration i 22 anbefalinger til, hvordan man kan håndtere det psykiske arbejdsmiljø før, under og efter forandringerne. Anbefalingerne er blevet til i et samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet og er samlet i en pjece, som lanceres den 2. maj Anbefalingerne handler blandt andet om at være på forkant med forandringerne. At være på forkant kan nemlig forhindre, at forandringer, eksempelvis en omstrukturering, får en negativ effekt på det psykiske arbejdsmiljø. Blandt andet kræver en succesfuld forandringsproces, at ledelsen sørger for at involvere og engagere medarbejderne i de forestående ændringer. Kommunikation er også et kodeord i den gode forandringsproces. For at sikre størst mulig tryghed og engagement hos medarbejderne, er det vigtigt, at ledelsen sørger for at kommunikere alle de væsentlige beslutninger i forbindelse med forandringen. Det indebær også, at beslutningerne skal begrundes, så medarbejderne kender forudsætningerne og baggrunden for dem. Lige så væsentligt er det, at ledelsen tydeligt kommunikerer, hvad medarbejderne kan få indflydelse på og ikke mindst, hvad de ikke kan få indflydelse på. En ordentlig forventningsafstemning kan dæmme op for frustrationer og mistrivsel i forbindelse med forandringer. Anbefalingerne fremhæver også, at der i en forandringsproces kan være brug for eksempelvis kompetenceudvikling, støtte, coaching, dialog, åbenhed, afklaring og vejledning for at varetage det psykiske arbejdsmiljø bedst muligt. Arbejdstilsynets tilsynsførende vil bære anbefalingerne med ud på virksomhederne og vil inddrage dem i tilsynet, når det er relevant. Anbefalingerne kan læses i detaljer i pjecen Et godt psykisk arbejdsmiljø - når der sker forandringer på arbejdspladsen som lanceres af arbejdsmarkedets parter, Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø den 2. maj Baggrund for anbefalingerne Initiativet til udarbejdelsen af anbefalingerne udspringer af den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 fra marts I aftalen blev det fastsat, at andelen af beskæftigede, der er psykisk overbelastede, skal reduceres med 20 procent inden Som led i dette fælles samfundsmæssige mål blev de politiske aftaleparter enige om, at Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter skulle se på metoder til at afdække og afhjælpe problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Parterne er enige om og står bag anbefalingerne Pjecen Et godt psykisk arbejdsmiljø - når der sker forandringer på arbejds pladsen kan downloades fra Arbejdstilsynets hjemmeside. Virksomhederne kan også kontakte Arbejdstilsynets Call Center på og få information om, hvordan de kan tage hånd om det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer. Ændring af arbejdsmiljøloven sidestiller psykisk og fysisk arbejdsmiljø Den 4. april 2013 vedtog Folketinget en ændring af arbejdsmiljøloven (lov nr. 356 af 9. april 2013), der skal tydeliggøre, at det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø er ligestillet. Ændringen er trådt i kraft. Lovændringen indebærer en ny 1a, der tydeliggør, at loven omfatter både psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Tidligere fremgik dette ikke direkte af loven, men kun af bemærkningerne til loven. Lovændringen indebærer desuden, at reglerne om arbejdsmiljøcertifikat fremover fremgår af arbejdsmiljøloven. Det betyder, at loven om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder nu er ophævet. Endelig er der sket enkelte yderligere justeringer, der bl.a. vedrører klageog strafbestemmelserne. Læs mere: Bekendtgørelse af Lov om arbejdsmiljø Læs også: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø BEK nr 448 af 24/04/ Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejdets udførelse BEK nr 447 af 24/04/ Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler BEK nr 446 af 24/04/ Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler BEK nr 445 af 24/04/ Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed BEK nr 444 af 24/04/ Der blev derfor nedsat et udvalg med repræsentanter dels for arbejdsgivere, arbejdstagere og arbejdsledere, og dels fra Arbejdstilsynet og NFA. Udvalget blev i fællesskab enige om at udrede temaerne Psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og Psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med inklusion. Anbefalingerne om psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med inklusion lanceres først i september 2013.

4 Øvrige vejledninger og bekendtgørelser: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer BEK nr 484 af 14/05/2013 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed BEK nr 482 af 07/05/2013 Forslag om ændring af gebyrer i EU miljømærke I et rammenotat fra EU Miljøspecialudvalget fremsætter EU Kommissionen et forslag om ændring af gebyrer i EU Miljømærket Blomstens, forordning. Ændringerne foreslås med øje for, at gebyrerne dækker administrationsomkostningerne forbundet med ordningen. En eventuel ændring i gebyrerne har kun betydning i Danmark, såfremt gebyrændringerne implementeres i dansk regi.. Initiativ til overskuelig markedsføring af grønne produkter Et nyt initiativ - Building the Single Market for Green Products - skal skabe bedre rammer for en mere klar og overskuelig markedsføring af grønne produkter i Europa. Initiativet skal således imødekomme frustrationer hos virksomheder, der oplever, at de mange metoder og initiativer kan være forvirrende og uklare i markedsføringen af deres produkter. Læs mere om initiativet her NYT FRA ECHA MAJ 2013 Nyt fra ECHA ECHA inviterer nu virksomheder og organisationer til at drøfte forslag om klassificering og mærkning for lenacil og borsyre. Der er mulighed for offentlig debat i 45 dage med en slutdato 28. juni Baseret på erfaringer fra 2010 registreringen, vurderer ECHA at der vil komme mange dossiers de sidste uger inden deadline for registreringen. Læs sidste news alert fra ECHA her. ECHA oplyser at den nuværende registreringsstatistik er omkring 1000 stoffer lavere i forhold til det antal industrien har meddelt ville blive indsendt for registrering. Du kan læse industriens liste her. ECHA er overrasket over denne forskel og efterlyser forklaringer. Register over hensigter for bilag XV-dossier Efter anmodning fra Kommissionen kan ECHA og medlemsstaternes kompetente myndigheder (MSCA er) udarbejde bilag XV-dossier. Bilaget rummer både identifikation af særligt problematiske stoffer (SVHC), foreslået harmoniseret klassificering og mærkning samt eventuelle begrænsninger. Et nyt, særligt problematisk stof er tilføjet registeret (Trixylyl phosphat). Hertil er registeret udvidet med forslag om harmoniseret klassificering og mærkning af to stoffer 1-(4-chlorophenoxy)-3,3- dimethyl-1-(1h-1,2,4- triazol-1-yl) butan-2-ol og 2 dimethylamino- 5, 6 - dimethylpyrimidin yl dimethylcarbamate). Læs mere om registeret over hensigter og find det her. Screening af stofidentitet ECHA vil udføre en IT-baseret screening af identiteten på registrerede stoffer i forbindelse med deadlinen i På baggrund af screeningsresultaterne vil registranterne modtage et informationsbrev fra ECHA, hvori der gives råd til, hvordan de mest typiske fejl undgås, hvilket skal hjælpe registranterne med at forbedre kvaliteten af deres dossier. Læs mere om stofidentitet her Nye IT-værktøjer på biocidområdet På baggrund af workshops og møder med interessenter har ECHA udviklet nye IT-værktøjer målrettet den nye biocidforordning. Værktøjerne skal være en praktisk hjælp for både industrien og medlemsstaterne under deres forpligtelser ved implementering af den nye lov. Registreringsdeadline: Den 17. maj 2013 og 21. september 2013 er der deadline for registrering af henholdsvis 1,4-Dichlorobenzene (p-dichlorobenzene) og Lead and lead compounds in articles intended for consumer use. Indsend dine kommentarer her Udarbejdelse af sikkerhedsrapporter med IUCLID CSR plug-in En ny version af the IUCLID chemical safety report (CSR) plug-in gør det muligt at information fra Chesar (et værktøj til kemikaliesikkerhedsvurdering og rapport) kan anvendes direkte i den fulde kemikaliesikkerhedsrapport. Brug af værktøjet vil således øge standardiseringen og ensartetheden af kemikaliesikkerhedsvurderinger.

5 Arrangementer Præsentationer fra Eighth Stakeholders Day: Den 26. marts 2013 afholdte ECHA den ottende stakeholder day. På konferencen blev deltagerne præsenteres for de seneste nyheder fra bl.a. ECHA og diverse interesseorganisationer. Præsentationsmaterialet fra konferencedagen findes her Seminar om Autorisationslisten: Den 17. juni afholder ECHA et seminar som skal fremme forståelsen for, hvordan man søger om autorisation til produktion, distribution og anvendelse af stoffer på Autorisationslisten (Annex XIV til REACH). Seminaret er primært målrettet potentielle ansøgere for autorisation. Læs mere om seminaret her Biocides Stakeholder s Day: Den 25. juni 2013 afholder ECHA sin første Biocides Stakeholder Day i Helsinki. Dagen afholdes forinden ikrafttrædelse af den nye Biocidforordning. Arrangementet har således til formål at hjælpe virksomheder med at forstå deres rolle i forbindelse med den nye lovgivning samt at give dem nyttig viden om de værktøjer og ressourcer, de kan benytte sig af i den forbindelse. Læs mere om arrangementet her Demonstration af den nye R4BP3: På Biocid stakerholders day demonstreres den opdaterede version af registeret for biocidprodukter (Register for Biocidal Products, R4BP3). R4BP3 spiller en central rolle ved indsendelse af biocidansøgninger. Registeret vil derfor blive anvendt af såvel industrien som nationale autoriteter og ECHA. Læs mere om arrangementet her Fødevarekontaktmaterialer DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDENS HENSTILLING Nr. 93/13/KOL af 21. februar 2013 om en koordineret kontrolplan med henblik på at bestemme prævalensen af svigagtig praksis ved markedsføring af visse fødevarer. Energi Nyt fra Energistyrelsen Informationsmøder om ny grøn støtteordning for industrien Energistyrelsen inviterer til informationsmøder den 12. juni i København og den 13. juni i Vejle om støtteordningen VE til proces, som starter den 1. august Partierne bag energiforliget fra marts 2012 aftalte at afsætte 3,75 mia. kr. til at støtte konvertering af industriens procesenergi fra fossile brændsler som kul, olie eller gas til vedvarende energi eller fjernvarme. Puljen VE til proces er fordelt med 250 mio. kr. i andet halvår af 2013 og derefter 500 mio. kr. om året i hvert af årene Energipolitisk redegørelse 2013 til Folketinget Den årlige energiredegørelse er sendt til Folketinget. Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard har 24. april 2013 sendt den årlige redegørelse om energipolitikken til Folketinget. Se Energipolitisk Redegørelse 2013 her Eksport af energiteknologi stiger igen Danmark eksporterer mere og mere energiteknologi. Den samlede danske eksport af energiteknologi voksede sidste år med 1,2 % til 61,1 mia. kr. Mere end halvdelen af eksporten var grøn. Søg støtte til Nordiske energirenoveringsprojekter Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram støtter projekter under Nordic Built Initiativet. Hør hvordan på informationsmødet d. 14. maj Forbrugerkemi Tallerkener og skåle af melamin tåler ikke varm og sur mad.

6 NYT FRA FECC & CEFIC MAJ 2013 Klimapolitik skal balancere behovet for konkurrencedygtige energipriser EU s kemiske sektor har output i kontrakter på 1,7 procent i de to første måneder af 2013 Ny definition af nanomaterialer i kosmetiske produkter Det forventes, at en ny definition på nanomaterialer i kosmetiske produkter præsenteres i år Den nye definition bygger bl.a. på en specifikation af, hvor stor en procentdel af et stof, der skal være nanopartikler, for at stoffet kan betragtes som nanomateriale. Ny monitorering af rapportering omkring emissioner af drivhusgasser Rådet for den Europæiske Union har vedtaget forbedrede værktøjer til monitorering af og rapportering omkring emissioner af drivhusgasser i EU. Fartskrivere og vejtransport. Forslag til Regulering af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatinden for vejtransport og om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 EU har reguleret installation og brug af fartskrivere siden Det nye forslag indeholder teknisk standarder og opretter regler om anvendelse, typegodkendelse, installation og eftersyn. Det skaber en række retslige forpligtelser for fabrikanter og myndigheder, men også til transport operatører og chauffører. Forslaget er blevet vedtaget i en 1. afstemning den 19/07/2012 næste fase er et møde den 22/10/2013. FECC vil holde dig informeret Syd Korea adopterer retningslinjerne i REACH. I april 2013 har den sydkoreanske nationalforsamling vedtages lov og registering og vurdering, godkendelse og begræsning af kemiske stoffer. Også almindeligt kendt som Korea REACH eller K-REACH. Loven er planlagt til at træde i kraft den 1. januar Formålet er som i REACH at få et samlet overblik over den anvendte kemi, farlighed n.v. K-REACH følger det grundlæggende begreb og placerer byrden hos producenterne og importører til at levere data, som sikre, at de stoffer kommer på markedet er sikre i brug. K-REACH indeholder også rapportering, anmeldelseskrav m.v. Yderligere information: Arrangementer Salg og marketing på kemikalieområdet: Der stilles store krav til salgs- og marketingssektoren på det kemiske område, som kræver at man jævnligt tilpasser sig den hastige udvikling på området. EBCG s Chemical Sales & Marketing Toolbox ( juni i Frankfurt) imødekommer de udfordringer, som opleves af industrien i dag. Her vil man drøfte den globale udvikling, herunder prisfastsættelse samt salgsog marketingstrategier. Hertil vil repræsentanter fra bl.a. DSM, BASF og Yara holde oplæg. Læs mere om arrangementet her Fecc-kongres: Den årlige Fecc kongres i Hamborg finder sted den juni 2013 og er en stor begivenhed for europæiske distributører af kemikalier. Læs mere om kongressen her Andet: Ministerens nye kurs i ftalatsagen gavner Danmark Der bliver alligevel ikke et særligt dansk forbud mod fire ftalater i denne omgang. Miljøministeren har besluttet at sætte forbuddet i bero i to år for at forhindre unødvendigt tab af konkurrenceevne og danske arbejdspladser. Forbuddet skulle være trådt i kraft til december, men bliver nu ifølge Altinget.dk s oplysninger udskudt i to år til Stofferne bruges i blandt andet badeforhæng, voksduge, ledninger og kabler. Tilsyneladende er stofferne langt mere udbredte end forventet, og derfor kan virksomhederne ikke nå at udfase stofferne inden december. Miljøministeriet vil nu i stedet lave en vejledning, der skal hjælpe med udfasningen, og desuden holde dialogmøder med erhvervslivet Pressemeddelelse Ministerens nye kurs i ftalatsagen gavner Danmark Der bliver alligevel ikke et særligt dansk forbud mod fire ftalater i denne omgang. Miljøminister Pia Olsen Dyhr (SF) har besluttet at sætte forbuddet i bero i to år for at forhindre unødvendigt tab af konkurrenceevne og danske arbejdspladser. Og det glæder Dansk Erhverv sig over. Vi er glade og meget lettede over, at miljøministeren endelig har lyttet til erhvervslivet og har valgt en ny og mere ansvarlig kurs for at få udfaset ftalaterne. Ministerens beslutning om at sætte forbuddet i bero og inddrage erhvervslivet i en fælles indsats er en langt mere farbar vej til at få udfaset stofferne. Vi får nu mulighed for at få bedre og mere reel forbrugersikkerhed og uden alvorlige konsekvenser for hjemmemarkedet og samfundet, siger Jakob Zeuthen, som er miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv. Forbuddet mod de fire ftalater ville have begrænset eller helt fjernet udbuddet af en lang række uundværlige forbrugervarer i de danske butikker. Det ville især have ramt elektriske og elektroniske varer, som for eksempel mobiltelefoner, bærbare computere, kopimaskiner, fjernsyn og køleskabe, der indeholder elektriske ledninger omgivet af ftalat-blødgjort plast. Hovedparten af de varer fremstilles af store internationale virksomheder, som ikke ønsker at omlægge deres produktion før tid for at imødekomme nogle danske særregler for et lille marked.

7 Hvis Danmark udfaser ftalaterne hurtigere, end det er muligt for vores internationale producenter af IT-udstyr at følge med, vil det give store problemer for både forbrugerne og erhvervslivet, der er helt afhængige af it for at holde forretningen kørende, siger adm. direktør Morten Bangsgaard, IT-Branchen, som derfor glæder sig over ministerens lydhørhed. Også mange varer til udendørs brug som for eksempel cykler ville få væsentlige problemer med at overholde forbuddet. Danmark som mere ansvarligt foregangsland Ifølge Dansk Erhverv vil den nye fælles kurs sikre, at Danmark for alvor fremstår som et seriøst foregangsland, der arbejder for en ansvarlig udfasning af de fire skadelige ftalater. Et samarbejde med dansk erhvervsliv og resten af EU har reelle muligheder for at skabe den rigtige forbrugersikkerhed for 500 millioner borger. Vi ønsker ligesom ministeren ingen hormonforstyrrende stoffer i vores varer, som kan udgøre en risiko i forbindelse med anvendelsen. Og vi bakker kraftigt op om ministerens nye aktiviteter, der samler den danske branche om en fælles indsats for at udfase de fire ftalater igennem en styrkelse af EU s kemikalielovgivning, udvikling af vejledninger og via målrettede dialogmøder, siger Jakob Zeuthen og fortsætter: Det er for eksempel en klar myndighedsopgave at lave lovregler, der virker hensigtsmæssigt. En målrettet og tidlig dialog med et aktivt deltagende erhvervsliv kan bruges af myndighederne til at få opsamlet viden om markedsforhold, der kan sikre en rettidig forståelse af, hvordan en planlagt indsats kan ramme samfundet og erhvervslivet. Det håber vi også bliver en del af kursen fremover. De syv erhvervs- og brancheorganisationer håber derfor på, at miljøministeren fastholder sin nye og mere ansvarlige kurs fremover, så Danmark på den måde kan blive et ansvarligt foregangsland. Danske særregler på kemikalieområdet er ikke en farbar vej til øget forbrugersikkerhed. Dansk Erhverv, IT-Branchen, Dansk Industri, ITEK, FEHA, BFE og Batteriforeningen har aktivt samarbejdet for at indsamle dokumentation om konsekvenserne af det danske ftalatforbud. For yderligere information kontakt Jakob Zeuthen, miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv, på mobil eller Udarbejdet af mediator.as, tlf ,

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande

Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Herunder

Læs mere

side 11 Fra Danmark til USA - en cykelboss rejser vestpå side 4 Godt nyt for cykelbranchen - særforbud mod ftalater taget af bordet side 22

side 11 Fra Danmark til USA - en cykelboss rejser vestpå side 4 Godt nyt for cykelbranchen - særforbud mod ftalater taget af bordet side 22 juni 2013 www.danskecykelhandlere.dk Endnu et side 11 ELITE - certifikat uddelt Fra Danmark til USA - en cykelboss rejser vestpå side 4 CYKELakademiet sætter strøm til side 10 Godt nyt for cykelbranchen

Læs mere

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK Forord Dansk Erhvervs mål med denne publikation er at give vores bud på en fremtidsrettet politik for EU-samarbejdet. Dansk Erhvervs ønsker et mere fokuseret

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3075 - miljø Bilag 1 Offentligt MILJØMINISTERIET 24. februar 2011 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: DEP-311-00001 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg

Læs mere

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7041-00016 Ref. namki/lilma Den 3. februar 2014

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7041-00016 Ref. namki/lilma Den 3. februar 2014 NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7041-00016 Ref. namki/lilma Den 3. februar 2014 Høringsnotat om ny elektronikaffaldsbekendtgørelse og ny bekendtgørelse om overførsel af affald Udkast til de 2 nye bekendtgørelser

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

REACH og substitution i danske virksomheder

REACH og substitution i danske virksomheder REACH og substitution i danske virksomheder det økologiske råd Indhold Forord / English summery 3 1. De kemiske stoffers fordele og ulemper 4 2. Hvad er REACH? 7 2.1 REACH forslagets elementer 7 2.2 Hvad

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 28 Offentligt VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 28 Offentligt VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 28 Offentligt VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1 ÅRSRAPPORT, OKTOBER 2014 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER Indhold Forord... 1 Sammenfatning:

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

9079/15 ikn DG G 3 A

9079/15 ikn DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. maj 2015 (OR. en) 9079/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. maj 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMPET 240 SAN 149 MI 333 EMPL 210 CONSOM 85 TRANS 174

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1. (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1. (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder Forslag 4. marts 2004 til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1 (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder mv.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlet samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. september 2011 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SMART GRID ANBEFALINGER. Status på smart grid-netværkets arbejde

SMART GRID ANBEFALINGER. Status på smart grid-netværkets arbejde SMART GRID ANBEFALINGER Status på smart grid-netværkets arbejde FORORD I efteråret 2010 blev der nedsat et smart grid netværk bestående af en række centrale aktører inden for smart grid. Netværkets opgave

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt Redegørelse nr. R 16 (20/5 2014) Folketinget 2013-14 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Energipolitisk

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 20. maj 2014. 1. De europæiske rammer og udfordringer En ramme for EU s klima- og

Læs mere

Akkreditering i medierne Roundup

Akkreditering i medierne Roundup DANAK-NYT NR. 23 - NOVEMBER 2011 Ny forordning om byggevarer Kombineret akkreditering til inspektion & prøvning Akkreditering i medierne Roundup DANAK TILBYDER AKKREDITERING TIL VIRKSOMHEDER, DER ØNSKER

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Forbrugerombudsmandens

Forbrugerombudsmandens Forbrugerombudsmandens ÅRSBERETNING 2012 indholdsfortegnelse FORORD V/ HENRIK ØE 3 1.0. INDLEDNING 5 TILSYN 2.0. NY LOVGIVNING 6 3.0. RETNINGSLINJER, VEJLEDNINGER MV. 8 4.0. INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere