LOVGIVNING, RAPPORTER OG ØVRIGE INFORMATIONER I MAJ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOVGIVNING, RAPPORTER OG ØVRIGE INFORMATIONER I MAJ 2013"

Transkript

1 NYHEDSBREV FRA KEMI & LIFE SCIENCE - en del af løsningen Med dette nyhedsbrev præsenteres du for væsentlige bekendtgørelser, rapporter og andre informationer med relevans for kemisk orienterede virksomheder. Nyhedsbrevet ledsages af en opdateret lovliste, som indeholder al væsentlig lovgivning relateret til virksomheder i den kemiske branche. Vi håber, du kan drage nytte af såvel nyhedsbrev som lovliste, som er udarbejdet af vores samarbejdspartner mediator.as. Har du forslag til ændringer eller forbedringer, hører vi meget gerne fra dig. Venlig hilsen Kemi & Life Science KEMI & LIFE SCIENCE MENER! Kemi & Life Science er en forening og branchefælleskab for medlemsvirksomheder, der ønsker indfl ydelse så kemikalier kan anvendes sikkert i samfundet. Vi mener at Kemi er den grundlæggende byggesten for det moderne samfund og velfærd og har en afgørende rolle for samfundets mulighed for grøn omstilling i en bæredygtig retning. Vi mener at EU lovgivningen er det logiske udgangspunkt for at regulere kemi i forbindelse med at sikre miljø, sundhed og ansvarlig forretningsdrift. Fremstilling, transport, handel og anvendelse sker internationalt. Kemi & Life Science leverer solid information om kemi, som er baseret på internationalt anerkendte fakta. Dette er væsentligt for at erhvervslivet og samfundet kan opretholde en høj sikkerhed i forbindelse med anvendelse af kemi LOVGIVNING, RAPPORTER OG ØVRIGE INFORMATIONER I MAJ 2013 Ny lov om salg af sprøjtemidler I plantecenteret kan kunderne selv tage sprøjtemidler fra hylderne, men det ændrer ny lov på. Folketinget vedtog 14. maj en lov om, at plantecentre og butikker, der forhandler sprøjtemidler til private, for fremtiden skal opbevare dem bag disken, i afl åste skabe, på lageret eller på anden måde, der sikrer, at kunden ikke selv har adgang til produkterne i butikken. Rettevejledning Loven om, at forhandlere skal have deres sprøjtemidler bag disken eller f.eks. på lageret, er til for at sikre kontakt imellem kunder og forhandlere ved salg af produktet. På den måde kan kunder få den rigtige vejledning til at bruge og opbevare produktet. Miljønyt.dk har været på besøg i plantecenteret Grønne Hjem ved Damhussøen i Valby for at se, hvordan salget af sprøjtemidler foregår i dag og får at høre, om kunder generelt er glade for at få vejledning om brug af sprøjtemidler, når de handler i plantecenteret.

2 Strammere regler for forhandlere af sprøjtemidler I dag har forhandlere af sprøjtemidler lov til at sælge sprøjtemidler uden at have gennemgået et kursus, men det ændrer en ny bekendtgørelse nu på. Forhandlere af sprøjtemidler skal fremover sende deres personale på et obligatorisk kursus, så de kan rådgive kunderne om valg af og risici ved sprøjtemidler. Det er konsekvensen af en ny bekendtgørelse, som Miljøstyrelsen netop nu har i høring. Uddannelseskravet omfatter både forhandlere, der sælger til privat brug og/eller til professionelt brug. De nye kurser er ved at blive udviklet, og bliver udbudt, så det er muligt for forhandlerne at leve op til uddannelseskravet inden fristen den 26. november Den nye bekendtgørelse ændrer ikke ved kravene til den uddannelse, som professionelle brugere af sprøjtemidler skal have for få lov til at sprøjte. Miljøstyrelsen ser på uddannelserne i løbet af efteråret 2013 og eventuelle ændringer kommer til at indgå i en ny udgave af den bekendtgørelse, som lige nu er i høring. Høringen forventes i givet fald at blive i efteråret Høringsfristen er den 7. juni Se udkast til bekendtgørelse om uddannelseskrav til brugere og forhandlere af sprøjtemidler samt høringsbrev og -liste. Høring: Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse Ny bekendtgørelse erstatter tidligere regler om uddannelse af personer, der bruger gas til at bekæmpe for eksempel muldvarpe og mosegrise. Miljøstyrelsen har netop nu en ny bekendtgørelse i høring med krav om uddannelse af personer, der bruger gas til at bekæmpe for eksempel muldvarpe og mosegrise eller skadedyr i kornlagre m.v. Bekendtgørelsen erstatter tidligere regler på området, og sikrer samtidig, at Danmark lever op reglerne i EU s direktiv om bæredygtig anvendelse af pesticider. Ny vejledning om etiketter på biocidmidler er klar Med en ny vejledning vil Miljøstyrelsen hjælpe de virksomheder, som er i tvivl om, hvordan reglerne om etiketter på biocidmidler skal forstås og bruges i hverdagen. Målet er en bedre beskyttelse af både mennesker og miljø. Kemikalier, der bekæmper skadedyr, bakterier og svampe findes overalt omkring os. Nogle af dem kaldes for biocider, og fælles for dem er, at de er beregnet til at slå noget levende ihjel. Derfor skal midlerne bruges med omtanke, for forkert anvendelse eller overdosering kan gå ud over både vores egen sundhed og miljøet. Det er vigtigt at etiketterne på biocidmidlerne er korrekte, så forbrugere og de mennesker, der arbejder med biocider får at vide, hvilke biocidmidler, der er farlige, hvilken fare de udgør, og hvordan de skal omgås dem. Vi ønsker at give virksomhederne de bedste betingelser i forhold til at efterleve reglerne, og derfor går vi meget praktisk og konkret til værks i vejledningen, siger funktionsleder Rikke Bille fra Miljøstyrelsen. Den nye etikette-vejledning indeholder en række præciseringer, flere praktiske eksempler på fortolkning af reglerne og konkrete anbefalinger til, hvordan etiketten skal være opbygget. Det er frivilligt for biocidvirksomheder om de vil følge Miljøstyrelsens vejledning eller allerede nu rette ind efter de kommende europæiske mærknings- og klassificerings- og emballeringsregler, den såkaldte CLPforordning, der gradvist indføres frem til Biocidmidler, som alene består af et aktivstof, skal dog allerede nu mærkes efter CLP-forordningen. Hent vejledningen om etiketter på biocidmidler, Miljøstyrelsen, maj 2013 her Tre sprøjtemidler bliver forbudt for at beskytte bier Fra 1. december 2013 kan landbruget i visse afgrøder ikke længere bruge sprøjtemidler, der indeholder aktivstofferne clothianidin, thiamethoxam og imidacloprid - også kendt som neonikotinoider. EU har netop bebudet, at sprøjtemidlerne bliver forbudt at bruge i raps, majs, solsikker og en lang række andre afgrøder, som bliver bestøvet af bier. Årsagen til, at sprøjtemidlerne bliver forbudt i alle typer af afgrøder, som er interessante for bier, er, at de mistænkes for at medvirke til bidød og til, at bier kan miste evnen til at finde hjem til bistaden. Foreløbig vil forbuddet gælde i to år. Organisationer, virksomheder og andre kan kommentere høringsudkastet frem til den 7. juni 2013, og reglerne forventes at træde i kraft den 1. juli Læs udkast til bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse, høringsbrev og se høringsliste her

3 Arbejdsmiljø Arbejdstilsynet Anbefalinger skal hjælpe virksomheder til et bedre psykisk arbejdsmiljø. Arbejdspladser, der står midt i eller over for forandringer, kan fremover hente inspiration i 22 anbefalinger til, hvordan man kan håndtere det psykiske arbejdsmiljø før, under og efter forandringerne. Anbefalingerne er blevet til i et samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet og er samlet i en pjece, som lanceres den 2. maj Anbefalingerne handler blandt andet om at være på forkant med forandringerne. At være på forkant kan nemlig forhindre, at forandringer, eksempelvis en omstrukturering, får en negativ effekt på det psykiske arbejdsmiljø. Blandt andet kræver en succesfuld forandringsproces, at ledelsen sørger for at involvere og engagere medarbejderne i de forestående ændringer. Kommunikation er også et kodeord i den gode forandringsproces. For at sikre størst mulig tryghed og engagement hos medarbejderne, er det vigtigt, at ledelsen sørger for at kommunikere alle de væsentlige beslutninger i forbindelse med forandringen. Det indebær også, at beslutningerne skal begrundes, så medarbejderne kender forudsætningerne og baggrunden for dem. Lige så væsentligt er det, at ledelsen tydeligt kommunikerer, hvad medarbejderne kan få indflydelse på og ikke mindst, hvad de ikke kan få indflydelse på. En ordentlig forventningsafstemning kan dæmme op for frustrationer og mistrivsel i forbindelse med forandringer. Anbefalingerne fremhæver også, at der i en forandringsproces kan være brug for eksempelvis kompetenceudvikling, støtte, coaching, dialog, åbenhed, afklaring og vejledning for at varetage det psykiske arbejdsmiljø bedst muligt. Arbejdstilsynets tilsynsførende vil bære anbefalingerne med ud på virksomhederne og vil inddrage dem i tilsynet, når det er relevant. Anbefalingerne kan læses i detaljer i pjecen Et godt psykisk arbejdsmiljø - når der sker forandringer på arbejdspladsen som lanceres af arbejdsmarkedets parter, Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø den 2. maj Baggrund for anbefalingerne Initiativet til udarbejdelsen af anbefalingerne udspringer af den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 fra marts I aftalen blev det fastsat, at andelen af beskæftigede, der er psykisk overbelastede, skal reduceres med 20 procent inden Som led i dette fælles samfundsmæssige mål blev de politiske aftaleparter enige om, at Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter skulle se på metoder til at afdække og afhjælpe problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Parterne er enige om og står bag anbefalingerne Pjecen Et godt psykisk arbejdsmiljø - når der sker forandringer på arbejds pladsen kan downloades fra Arbejdstilsynets hjemmeside. Virksomhederne kan også kontakte Arbejdstilsynets Call Center på og få information om, hvordan de kan tage hånd om det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer. Ændring af arbejdsmiljøloven sidestiller psykisk og fysisk arbejdsmiljø Den 4. april 2013 vedtog Folketinget en ændring af arbejdsmiljøloven (lov nr. 356 af 9. april 2013), der skal tydeliggøre, at det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø er ligestillet. Ændringen er trådt i kraft. Lovændringen indebærer en ny 1a, der tydeliggør, at loven omfatter både psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Tidligere fremgik dette ikke direkte af loven, men kun af bemærkningerne til loven. Lovændringen indebærer desuden, at reglerne om arbejdsmiljøcertifikat fremover fremgår af arbejdsmiljøloven. Det betyder, at loven om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder nu er ophævet. Endelig er der sket enkelte yderligere justeringer, der bl.a. vedrører klageog strafbestemmelserne. Læs mere: Bekendtgørelse af Lov om arbejdsmiljø Læs også: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø BEK nr 448 af 24/04/ Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejdets udførelse BEK nr 447 af 24/04/ Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler BEK nr 446 af 24/04/ Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler BEK nr 445 af 24/04/ Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed BEK nr 444 af 24/04/ Der blev derfor nedsat et udvalg med repræsentanter dels for arbejdsgivere, arbejdstagere og arbejdsledere, og dels fra Arbejdstilsynet og NFA. Udvalget blev i fællesskab enige om at udrede temaerne Psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og Psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med inklusion. Anbefalingerne om psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med inklusion lanceres først i september 2013.

4 Øvrige vejledninger og bekendtgørelser: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer BEK nr 484 af 14/05/2013 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed BEK nr 482 af 07/05/2013 Forslag om ændring af gebyrer i EU miljømærke I et rammenotat fra EU Miljøspecialudvalget fremsætter EU Kommissionen et forslag om ændring af gebyrer i EU Miljømærket Blomstens, forordning. Ændringerne foreslås med øje for, at gebyrerne dækker administrationsomkostningerne forbundet med ordningen. En eventuel ændring i gebyrerne har kun betydning i Danmark, såfremt gebyrændringerne implementeres i dansk regi.. Initiativ til overskuelig markedsføring af grønne produkter Et nyt initiativ - Building the Single Market for Green Products - skal skabe bedre rammer for en mere klar og overskuelig markedsføring af grønne produkter i Europa. Initiativet skal således imødekomme frustrationer hos virksomheder, der oplever, at de mange metoder og initiativer kan være forvirrende og uklare i markedsføringen af deres produkter. Læs mere om initiativet her NYT FRA ECHA MAJ 2013 Nyt fra ECHA ECHA inviterer nu virksomheder og organisationer til at drøfte forslag om klassificering og mærkning for lenacil og borsyre. Der er mulighed for offentlig debat i 45 dage med en slutdato 28. juni Baseret på erfaringer fra 2010 registreringen, vurderer ECHA at der vil komme mange dossiers de sidste uger inden deadline for registreringen. Læs sidste news alert fra ECHA her. ECHA oplyser at den nuværende registreringsstatistik er omkring 1000 stoffer lavere i forhold til det antal industrien har meddelt ville blive indsendt for registrering. Du kan læse industriens liste her. ECHA er overrasket over denne forskel og efterlyser forklaringer. Register over hensigter for bilag XV-dossier Efter anmodning fra Kommissionen kan ECHA og medlemsstaternes kompetente myndigheder (MSCA er) udarbejde bilag XV-dossier. Bilaget rummer både identifikation af særligt problematiske stoffer (SVHC), foreslået harmoniseret klassificering og mærkning samt eventuelle begrænsninger. Et nyt, særligt problematisk stof er tilføjet registeret (Trixylyl phosphat). Hertil er registeret udvidet med forslag om harmoniseret klassificering og mærkning af to stoffer 1-(4-chlorophenoxy)-3,3- dimethyl-1-(1h-1,2,4- triazol-1-yl) butan-2-ol og 2 dimethylamino- 5, 6 - dimethylpyrimidin yl dimethylcarbamate). Læs mere om registeret over hensigter og find det her. Screening af stofidentitet ECHA vil udføre en IT-baseret screening af identiteten på registrerede stoffer i forbindelse med deadlinen i På baggrund af screeningsresultaterne vil registranterne modtage et informationsbrev fra ECHA, hvori der gives råd til, hvordan de mest typiske fejl undgås, hvilket skal hjælpe registranterne med at forbedre kvaliteten af deres dossier. Læs mere om stofidentitet her Nye IT-værktøjer på biocidområdet På baggrund af workshops og møder med interessenter har ECHA udviklet nye IT-værktøjer målrettet den nye biocidforordning. Værktøjerne skal være en praktisk hjælp for både industrien og medlemsstaterne under deres forpligtelser ved implementering af den nye lov. Registreringsdeadline: Den 17. maj 2013 og 21. september 2013 er der deadline for registrering af henholdsvis 1,4-Dichlorobenzene (p-dichlorobenzene) og Lead and lead compounds in articles intended for consumer use. Indsend dine kommentarer her Udarbejdelse af sikkerhedsrapporter med IUCLID CSR plug-in En ny version af the IUCLID chemical safety report (CSR) plug-in gør det muligt at information fra Chesar (et værktøj til kemikaliesikkerhedsvurdering og rapport) kan anvendes direkte i den fulde kemikaliesikkerhedsrapport. Brug af værktøjet vil således øge standardiseringen og ensartetheden af kemikaliesikkerhedsvurderinger.

5 Arrangementer Præsentationer fra Eighth Stakeholders Day: Den 26. marts 2013 afholdte ECHA den ottende stakeholder day. På konferencen blev deltagerne præsenteres for de seneste nyheder fra bl.a. ECHA og diverse interesseorganisationer. Præsentationsmaterialet fra konferencedagen findes her Seminar om Autorisationslisten: Den 17. juni afholder ECHA et seminar som skal fremme forståelsen for, hvordan man søger om autorisation til produktion, distribution og anvendelse af stoffer på Autorisationslisten (Annex XIV til REACH). Seminaret er primært målrettet potentielle ansøgere for autorisation. Læs mere om seminaret her Biocides Stakeholder s Day: Den 25. juni 2013 afholder ECHA sin første Biocides Stakeholder Day i Helsinki. Dagen afholdes forinden ikrafttrædelse af den nye Biocidforordning. Arrangementet har således til formål at hjælpe virksomheder med at forstå deres rolle i forbindelse med den nye lovgivning samt at give dem nyttig viden om de værktøjer og ressourcer, de kan benytte sig af i den forbindelse. Læs mere om arrangementet her Demonstration af den nye R4BP3: På Biocid stakerholders day demonstreres den opdaterede version af registeret for biocidprodukter (Register for Biocidal Products, R4BP3). R4BP3 spiller en central rolle ved indsendelse af biocidansøgninger. Registeret vil derfor blive anvendt af såvel industrien som nationale autoriteter og ECHA. Læs mere om arrangementet her Fødevarekontaktmaterialer DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDENS HENSTILLING Nr. 93/13/KOL af 21. februar 2013 om en koordineret kontrolplan med henblik på at bestemme prævalensen af svigagtig praksis ved markedsføring af visse fødevarer. Energi Nyt fra Energistyrelsen Informationsmøder om ny grøn støtteordning for industrien Energistyrelsen inviterer til informationsmøder den 12. juni i København og den 13. juni i Vejle om støtteordningen VE til proces, som starter den 1. august Partierne bag energiforliget fra marts 2012 aftalte at afsætte 3,75 mia. kr. til at støtte konvertering af industriens procesenergi fra fossile brændsler som kul, olie eller gas til vedvarende energi eller fjernvarme. Puljen VE til proces er fordelt med 250 mio. kr. i andet halvår af 2013 og derefter 500 mio. kr. om året i hvert af årene Energipolitisk redegørelse 2013 til Folketinget Den årlige energiredegørelse er sendt til Folketinget. Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard har 24. april 2013 sendt den årlige redegørelse om energipolitikken til Folketinget. Se Energipolitisk Redegørelse 2013 her Eksport af energiteknologi stiger igen Danmark eksporterer mere og mere energiteknologi. Den samlede danske eksport af energiteknologi voksede sidste år med 1,2 % til 61,1 mia. kr. Mere end halvdelen af eksporten var grøn. Søg støtte til Nordiske energirenoveringsprojekter Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram støtter projekter under Nordic Built Initiativet. Hør hvordan på informationsmødet d. 14. maj Forbrugerkemi Tallerkener og skåle af melamin tåler ikke varm og sur mad.

6 NYT FRA FECC & CEFIC MAJ 2013 Klimapolitik skal balancere behovet for konkurrencedygtige energipriser EU s kemiske sektor har output i kontrakter på 1,7 procent i de to første måneder af 2013 Ny definition af nanomaterialer i kosmetiske produkter Det forventes, at en ny definition på nanomaterialer i kosmetiske produkter præsenteres i år Den nye definition bygger bl.a. på en specifikation af, hvor stor en procentdel af et stof, der skal være nanopartikler, for at stoffet kan betragtes som nanomateriale. Ny monitorering af rapportering omkring emissioner af drivhusgasser Rådet for den Europæiske Union har vedtaget forbedrede værktøjer til monitorering af og rapportering omkring emissioner af drivhusgasser i EU. Fartskrivere og vejtransport. Forslag til Regulering af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatinden for vejtransport og om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 EU har reguleret installation og brug af fartskrivere siden Det nye forslag indeholder teknisk standarder og opretter regler om anvendelse, typegodkendelse, installation og eftersyn. Det skaber en række retslige forpligtelser for fabrikanter og myndigheder, men også til transport operatører og chauffører. Forslaget er blevet vedtaget i en 1. afstemning den 19/07/2012 næste fase er et møde den 22/10/2013. FECC vil holde dig informeret Syd Korea adopterer retningslinjerne i REACH. I april 2013 har den sydkoreanske nationalforsamling vedtages lov og registering og vurdering, godkendelse og begræsning af kemiske stoffer. Også almindeligt kendt som Korea REACH eller K-REACH. Loven er planlagt til at træde i kraft den 1. januar Formålet er som i REACH at få et samlet overblik over den anvendte kemi, farlighed n.v. K-REACH følger det grundlæggende begreb og placerer byrden hos producenterne og importører til at levere data, som sikre, at de stoffer kommer på markedet er sikre i brug. K-REACH indeholder også rapportering, anmeldelseskrav m.v. Yderligere information: Arrangementer Salg og marketing på kemikalieområdet: Der stilles store krav til salgs- og marketingssektoren på det kemiske område, som kræver at man jævnligt tilpasser sig den hastige udvikling på området. EBCG s Chemical Sales & Marketing Toolbox ( juni i Frankfurt) imødekommer de udfordringer, som opleves af industrien i dag. Her vil man drøfte den globale udvikling, herunder prisfastsættelse samt salgsog marketingstrategier. Hertil vil repræsentanter fra bl.a. DSM, BASF og Yara holde oplæg. Læs mere om arrangementet her Fecc-kongres: Den årlige Fecc kongres i Hamborg finder sted den juni 2013 og er en stor begivenhed for europæiske distributører af kemikalier. Læs mere om kongressen her Andet: Ministerens nye kurs i ftalatsagen gavner Danmark Der bliver alligevel ikke et særligt dansk forbud mod fire ftalater i denne omgang. Miljøministeren har besluttet at sætte forbuddet i bero i to år for at forhindre unødvendigt tab af konkurrenceevne og danske arbejdspladser. Forbuddet skulle være trådt i kraft til december, men bliver nu ifølge Altinget.dk s oplysninger udskudt i to år til Stofferne bruges i blandt andet badeforhæng, voksduge, ledninger og kabler. Tilsyneladende er stofferne langt mere udbredte end forventet, og derfor kan virksomhederne ikke nå at udfase stofferne inden december. Miljøministeriet vil nu i stedet lave en vejledning, der skal hjælpe med udfasningen, og desuden holde dialogmøder med erhvervslivet Pressemeddelelse Ministerens nye kurs i ftalatsagen gavner Danmark Der bliver alligevel ikke et særligt dansk forbud mod fire ftalater i denne omgang. Miljøminister Pia Olsen Dyhr (SF) har besluttet at sætte forbuddet i bero i to år for at forhindre unødvendigt tab af konkurrenceevne og danske arbejdspladser. Og det glæder Dansk Erhverv sig over. Vi er glade og meget lettede over, at miljøministeren endelig har lyttet til erhvervslivet og har valgt en ny og mere ansvarlig kurs for at få udfaset ftalaterne. Ministerens beslutning om at sætte forbuddet i bero og inddrage erhvervslivet i en fælles indsats er en langt mere farbar vej til at få udfaset stofferne. Vi får nu mulighed for at få bedre og mere reel forbrugersikkerhed og uden alvorlige konsekvenser for hjemmemarkedet og samfundet, siger Jakob Zeuthen, som er miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv. Forbuddet mod de fire ftalater ville have begrænset eller helt fjernet udbuddet af en lang række uundværlige forbrugervarer i de danske butikker. Det ville især have ramt elektriske og elektroniske varer, som for eksempel mobiltelefoner, bærbare computere, kopimaskiner, fjernsyn og køleskabe, der indeholder elektriske ledninger omgivet af ftalat-blødgjort plast. Hovedparten af de varer fremstilles af store internationale virksomheder, som ikke ønsker at omlægge deres produktion før tid for at imødekomme nogle danske særregler for et lille marked.

7 Hvis Danmark udfaser ftalaterne hurtigere, end det er muligt for vores internationale producenter af IT-udstyr at følge med, vil det give store problemer for både forbrugerne og erhvervslivet, der er helt afhængige af it for at holde forretningen kørende, siger adm. direktør Morten Bangsgaard, IT-Branchen, som derfor glæder sig over ministerens lydhørhed. Også mange varer til udendørs brug som for eksempel cykler ville få væsentlige problemer med at overholde forbuddet. Danmark som mere ansvarligt foregangsland Ifølge Dansk Erhverv vil den nye fælles kurs sikre, at Danmark for alvor fremstår som et seriøst foregangsland, der arbejder for en ansvarlig udfasning af de fire skadelige ftalater. Et samarbejde med dansk erhvervsliv og resten af EU har reelle muligheder for at skabe den rigtige forbrugersikkerhed for 500 millioner borger. Vi ønsker ligesom ministeren ingen hormonforstyrrende stoffer i vores varer, som kan udgøre en risiko i forbindelse med anvendelsen. Og vi bakker kraftigt op om ministerens nye aktiviteter, der samler den danske branche om en fælles indsats for at udfase de fire ftalater igennem en styrkelse af EU s kemikalielovgivning, udvikling af vejledninger og via målrettede dialogmøder, siger Jakob Zeuthen og fortsætter: Det er for eksempel en klar myndighedsopgave at lave lovregler, der virker hensigtsmæssigt. En målrettet og tidlig dialog med et aktivt deltagende erhvervsliv kan bruges af myndighederne til at få opsamlet viden om markedsforhold, der kan sikre en rettidig forståelse af, hvordan en planlagt indsats kan ramme samfundet og erhvervslivet. Det håber vi også bliver en del af kursen fremover. De syv erhvervs- og brancheorganisationer håber derfor på, at miljøministeren fastholder sin nye og mere ansvarlige kurs fremover, så Danmark på den måde kan blive et ansvarligt foregangsland. Danske særregler på kemikalieområdet er ikke en farbar vej til øget forbrugersikkerhed. Dansk Erhverv, IT-Branchen, Dansk Industri, ITEK, FEHA, BFE og Batteriforeningen har aktivt samarbejdet for at indsamle dokumentation om konsekvenserne af det danske ftalatforbud. For yderligere information kontakt Jakob Zeuthen, miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv, på mobil eller Udarbejdet af mediator.as, tlf ,

Biocidforordningen (EU) 528/2012. Esra Alici Pedersen, MST Pesticider & Genteknologi

Biocidforordningen (EU) 528/2012. Esra Alici Pedersen, MST Pesticider & Genteknologi Biocidforordningen (EU) 528/2012 Esra Alici Pedersen, MST Pesticider & Genteknologi Lad os få et overblik Produkter omfattet af dansk godkendelsesordning: - Træødelæggende svamp - Algevækst - Slimdannende

Læs mere

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K 24. juli 2013 UHa Deres sagsnr.: MST-600-00023 Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade 29 1401 København K Høring af udkast til ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny bekendtgørelse med lister over

Læs mere

Spørgsmål og svar om biocidforordningen Temamøde for forhandlere af biocider 15. marts 2013

Spørgsmål og svar om biocidforordningen Temamøde for forhandlere af biocider 15. marts 2013 Spørgsmål og svar om biocidforordningen Temamøde for forhandlere af biocider 15. marts 2013 Miljøstyrelsen inviterede den 15. marts 2013 forhandlere af biocidmidler til et temamøde om EU's nye lovgivning;

Læs mere

DFL Lovoversigt. Ændret/ tilføjet siden sidst. bekendtgørelser eller forordninger. Miljø- og Fødevareministeret

DFL Lovoversigt. Ændret/ tilføjet siden sidst. bekendtgørelser eller forordninger. Miljø- og Fødevareministeret DFL Lovoversigt DFL lovoversigt er en oversigt over brancherelevante bekendtgørelser og vejledninger med i hjemmel i primært miljøbeskyttelsesloven, kemikalieloven og arbejds miljøloven. Udover hvad der

Læs mere

Direktivet omfatter både sprøjtemidler og biocider, og kaldes i det følgende for rammedirektivet

Direktivet omfatter både sprøjtemidler og biocider, og kaldes i det følgende for rammedirektivet Se adresseliste Pesticider og Genteknologi J.nr. MST-600-00004 Ref. asj Den. maj 2013 Høring om ny bekendtgørelse om brug af gas ved skadedyrsbekæmpelse Miljøstyrelsen sender hermed forslag til ny bekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. MST-6230-00071 Ref. doble GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Spørgsmål og svar om biocidforordningen Temamøde for producenter/importører 13. marts 2013

Spørgsmål og svar om biocidforordningen Temamøde for producenter/importører 13. marts 2013 Spørgsmål og svar om biocidforordningen Temamøde for producenter/importører 13. marts 2013 Miljøstyrelsen inviterede den 13. marts 2013 importører, og producenter af biocidmidler til et temamøde om EU's

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på?

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Miljøforum Fyn 23. september 2013 Indholdsfortegnelse 1.Hvad er kemikalier? 2.Lidt historie 3.Hvilken

Læs mere

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter Implementering i Danmark. Hvad sker der efter beslutning om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer på bilag I. Michael Bjørnsen, Miljøstyrelsen

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 14. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

STÆRKE MEDLEMSFORDELE, DER GAVNER FORRETNINGEN

STÆRKE MEDLEMSFORDELE, DER GAVNER FORRETNINGEN KEMI & LIFE SCIENCE + DANSK ERHVERV STÆRKE MEDLEMSFORDELE, DER GAVNER FORRETNINGEN en del af løsningen! INDHOLD ET VÆRDIFULDT PARTNERSKAB 3 MEDLEMSFORDELE MED FOKUS PÅ FORRETNINGEN 4 UNIKT BRANCHEFÆLLESSKAB

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Kemirådgivning. Kemi up-date. 25. Februar 2014

Kemirådgivning. Kemi up-date. 25. Februar 2014 Kemi up-date 25. Februar 2014 Mette Herget Herget.dk Kemirådgivning Kemikalieregulering REACH Tilgrænsende speciallovgivning med berøring til kemi bl. a. Nanomaterialer Hormonforstyrrende stoffer Biocider

Læs mere

Praktiske konsekvenser

Praktiske konsekvenser Praktiske konsekvenser Danske Køledage 2007 v/lone Kielberg Kemikalier Miljøstyrelsen Konsekvenser af hvilke regler? Bekendtgørelse nr. 552 af 2. juli 2002 National regulering af anvendelse af HFC, PFC

Læs mere

Hvad vil der ske på kemikalieområdet

Hvad vil der ske på kemikalieområdet Hvad vil der ske på kemikalieområdet Henrik Søren Larsen Kontorchef, Miljøstyrelsen Kemikalier På den globale scene På den europæiske scene På den nationale scene Kemikalieregulering 2015 - Hvad skal vi

Læs mere

Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU

Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU Debatmøde: Problematiske stoffer i importerede produkter fra ikke-eu-lande. Tirsdag d. 13. juni 2017 Henrik Søren Larsen Miljøstyrelsen Disposition

Læs mere

Europa-Parlamentet og Rådet har indgået forlig om REACH

Europa-Parlamentet og Rådet har indgået forlig om REACH Europaudvalget EU-note - E 14 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 4. december 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Europa-Parlamentet og

Læs mere

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION Bemærk: Til nogle af spørgsmålene er der mere end et rigtigt svar. 1. Hvad betyder forkortelsen REACH? Fyld bogstaverne ud.! Registration (registrering)! Evaluation (vurdering)!

Læs mere

TIL EU-KOMMISSIONEN, ECHA, MYNDIGHEDER, NGO ER OG ERHVERVSLIVET

TIL EU-KOMMISSIONEN, ECHA, MYNDIGHEDER, NGO ER OG ERHVERVSLIVET KEMIKALIEFORUM Den 14. oktober 2015 TIL EU-KOMMISSIONEN, ECHA, MYNDIGHEDER, NGO ER OG ERHVERVSLIVET STYRKET FOKUS PÅ KEMIKALIEINDSATSEN I EU Brug af kemiske stoffer er en del af alle menneskers dagligdag

Læs mere

Grundprincipper i REACH

Grundprincipper i REACH HVAD ER ET STOF? Et grundstof og forbindelser heraf, naturligt eller industrielt fremstillet, defineret ved CAS-, EINECS- eller ELINCS nummer. EKSISTERENDE STOFFER/ INDFASNINGSSTOFFER er stoffer, som allerede

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Hvad indeholder REACH? Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1907/2006 Registration

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

REACH og arbejdsmiljø

REACH og arbejdsmiljø REACH og arbejdsmiljø Henrik Søren Larsen MST Kemikalier REACH Registration, Evaluation and Auhorisation of Chemicals Beskytte mennesker og miljø Fremme konkurrenceevne og det indre marked Industrien skal

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH EU s kemikaliereform og den grafiske branche ansvar, kommunikation og dokumentation REACH

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Uønsket kemi i gør-det-selv butikker. Claus Jørgensen Projektchef

Uønsket kemi i gør-det-selv butikker. Claus Jørgensen Projektchef Uønsket kemi i gør-det-selv butikker Claus Jørgensen Projektchef Forbrugerrådet Tænk Kemi Oprettet i november 2014: 15,3 mio. kr. bevilling (2014-16) Forlænget 2017-2019 (9 mio. kr.) Formål for Forbrugerrådet

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 81 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 5. kt/dep. 3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 2431 Den 10. november 2010 FVM 818 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Hvad indeholder REACH? Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1907/2006 Registration

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. 30. marts 2004

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. 30. marts 2004 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 30. marts 2004 ARBEJDSDOKUMENT om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemiske stoffer (REACH), om oprettelse

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0606 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0606 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0606 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 23. november 2004 Til underretning for

Læs mere

Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012) 572 final)

Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012) 572 final) NOTAT Kemikalier J.nr. 001-08381 Ref. Vijoh Den 11. januar 2013 RAMMENOTAT til MILJØSPECIALUDVALGET Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012)

Læs mere

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på?

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Fordele ved REACH set fra miljøets synspunkt Torben Nørlem Miljøstyrelsen Kemikalier Dagens tekst Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Ikke: Radioaktive stoffer Alle stoffer

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

Kan REACH håndtere de problematiske stoffer og hvad kan Danmark gøre?

Kan REACH håndtere de problematiske stoffer og hvad kan Danmark gøre? Kan REACH håndtere de problematiske stoffer og hvad kan Danmark gøre? Lone Mikkelsen Kemikaliefaglig medarbejder Det Økologiske Råd Odense, 12. juni, 2014 Oversigt REACH EU s kemikalieregulering Hvad har

Læs mere

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade KORTFATTET VEJLEDNING Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Dette dokument gennemgår kort hovedprincipperne og -forpligtelserne for udarbejdelse og levering af sikkerhedsdatablade i henhold til REACHforordningen

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 001-06878 Ref. FJE/VJO Dep-kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

Der skal stemmes om sagen på et møde i REACH-komitéen den 19. marts 2012.

Der skal stemmes om sagen på et møde i REACH-komitéen den 19. marts 2012. Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 261 Offentligt NOTAT Kemikalier J.nr. 001-06782 Ref. MAS Dep: Kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt NOTAT Kemikalier J.nr. 001-13400 Den 10. september 2015 NOTAT til Folketingets Europaudvalg samt Miljø- og fødevareudvalg Kommissionens

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark.

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark. Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for

Læs mere

Survey: Regler for børnetøj og produkter til børn med tekstil

Survey: Regler for børnetøj og produkter til børn med tekstil 04.06.14 Afrapportering Side 1 af 6 Survey: Regler for børnetøj og produkter til børn med tekstil 1. Formål Formålet med nulpunktsmålingen er at afdække vidensniveauet og informationsbehovet om reglerne

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Sagsnr.: 2015-7686 Dato: 7. oktober 2015 Talen til Samråd A [vejledende grænseværdi,

Læs mere

Håndtering af ES-information i SDS

Håndtering af ES-information i SDS Håndtering af ES-information i SDS FOCUS PÅ: REACH overensstemmelsescheck for håndtering af modtagne kemikalier og deres sikkerhedsdatablade med eksponeringsscenarier til virksomheden. Anbefalinger til

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff REACH og CLP ved import fra ikke-eu-lande Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012 Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff Importørens ansvar i forhold til Sikkerhedsdatablade og Eksponeringsscenarier

Læs mere

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Kemikalier J.nr. 001-05574 Ref. Jukof/beand Dep/kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Velkommen. REACH og CLP dialogmøde. Status ved Bent Horn Andersen

Velkommen. REACH og CLP dialogmøde. Status ved Bent Horn Andersen Velkommen REACH og CLP dialogmøde Status ved Bent Horn Andersen 1. juni 2007 Vedtagelse af REACH 0 år I kraft undt. * 1 år 1½ år Registrering af nye stoffer Præregistrering alle stoffer Phase-in stoffer

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 247 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Sagsnr.: 001-13893 Dato: 27. januar 2016 Talen til Samråd Æ [Om regeringens holdning til vurdering af glyphosat]

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

DI s Arbejdsmiljøkonference 2017

DI s Arbejdsmiljøkonference 2017 DI s Arbejdsmiljøkonference 2017 Hvad skete der i 2016? Nationalt EMF-direktivet (Elektromagnetisk stråling) træder i kraft Direktiv om trykbærende udstyr træder i kraft Trepartsforhandlinger? % Nye drøftelser

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande ved import til Danmark fra ikke-eu lande Seminar Eigtveds Pakhus 3. oktober 2012 Anne Rathmann Pedersen arp@dhigroup.com Senior konsulent, Miljø og Toksikologi Agenda Import? REACH Importør? Kemikalielovgivningen

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-22-00221/ dep sagsnr:28109 Den 20. oktober 2014 FVM 329 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt NOTAT GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om accept af ændringen til 1998-tungmetalprotokollen

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Notat MILJØSTYRELSEN Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. fje/asc BIDRAG TIL SAMLENOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets

Læs mere

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen låst DECEMBER 2016 Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen 2017 2021 Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten kommer

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 9. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Dansk Erhverv fremsender hermed bemærkninger til Europa-Kommissionens høring for forslag til cirkulær økonomi.

Dansk Erhverv fremsender hermed bemærkninger til Europa-Kommissionens høring for forslag til cirkulær økonomi. Miljø- og Fødevareministeriet Att: Thomas Nicolai Pedersen (tpe@mim.dk) Klaus Retoft (kre@mim.dk) Mikkel Stenbæk (mshan@mst.dk). 10. august 2015 EU-høring af forslag til cirkulær økonomi Dansk Erhverv

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Kemikalieinspektionens tilsyn og kontrol

Kemikalieinspektionens tilsyn og kontrol Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Kemikalieinspektionens tilsyn og kontrol Birte Børglum, Kemikalieinspektionen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1)

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1) LBK nr 674 af 21/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2505/1230-0001 Senere

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. november 2015 Nyt notat Situationen i den europæiske stålindustri 1. Resumé På opfordring fra

Læs mere

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION Bemærk: Til nogle af spørgsmålene er der mere end et rigtigt svar. 1. Hvad betyder forkortelsen REACH? Fyld bogstaverne ud.! R! E! A! CH 2. Hvem er under REACH ansvarlig

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01530/Dep. sagsnr. 18351 5. december 2012 FVM 104 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod 2020 4 Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og

Læs mere

1. Formål. 2. Metode. Survey: Legetøjsregler

1. Formål. 2. Metode. Survey: Legetøjsregler 04.06.14 Afrapportering Side 1 af 6 Survey: Legetøjsregler 1. Formål Formålet med nulpunktsmålingen er at afdække vidensniveauet og informationsbehovet om reglerne for legetøj hos fabrikanter, importører,

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 14.9.2010 B7-0000/2010 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2010 jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, om

Læs mere

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Kapitel 1 - Område 1. Denne bekendtgørelse fastsætter

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 29. november 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende energieffektivitet og

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2013-29-25-07117/Dep sagsnr: 25735 Den 16. april 2014 FVM 269 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Baggrunden for inspirationskataloget Som led i den politiske aftale fra marts 2011

Læs mere