December 2006 Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December 2006 Side 1"

Transkript

1 I skrivende stund.. Så blev det pludselig december og den mørke, men også hyggelige juletid kom pludselig igen. Traditionen tro har vi så netop afviklet årets sidste stævne og ved den lejlighed også fundet vores klubmestre 2006 dette ved nogle særdeles spændende finaler. Jeg ville dog ønske at I som medlemmer, var bedre til at bakke hinanden op man kan godt undre sig over at så få medlemmer dukker op som tilskuere til finalerne og den efterfølgende hyldest af de nyfundne klubmestre, faktisk var de fleste tilskuere fra vores venskabsklub Elmelunden, men det manglende engagement, ligger måske lidt i tiden. Selv med et rekordstort antal aktive medlemmer i 2006, har selv Støtteforeningen s initiativer, som f.eks. bankospillet i november lidt under det manglende engagement, hvilket givet vil få Støtteforeningen til at overveje antallet af sociale arrangementer i fremtiden. Netop dette manglende engagement, har foranlediget at bestyrelsen for BIG har rettet henvendelse til Dansk Ride Forbund, om deltagelse i projekt klubudvikling, hvor DRF på vegne af BIG s bestyrelse, i løbet af januar 2007, vil foretage en brugerundersøgelse ved ca. 50 medlemmer, en undersøgelse, der efterfølgende skal danne baggrund for et udviklingsseminar så vi dermed sikrer BIG går i den retningen af medlemmernes ønsker. Til orientering vil 2007 under alle omstændigheder være et omlægningsår, idet Heine har meddelt mig at han ønsker at gå på efterløn pr , og vi deraf følgende skal have strikket BIG sammen til en ny moderne organisation tilpasset vores medlemmers ønsker og behov, inden for de økonomiske rammer vi har. Vi håber I vil tage godt imod udfordringen og tage godt imod DRF når I modtager spørgeskemaet. Det ligger i øvrigt allerede nu på plads at BIG igen i 2007 vil få tildelt et Landsstævne nærmere betegnet i weekenden den juni, så allerede nu kan I godt belave jer på at der bliver gang i den. Resten af forårets aktiviteter mangler endnu at falde helt på plads, men følg med på hjemmesiden der løbende opdateres med nye datoer, billeder etc. Jeg kan forestille mig at vi skal have afholdt en festlig indvielse af hallen når den er helt færdig - og derudover planlægges der afholdelse af et Sponsorstævne, der gerne skulle skabe økonomi til indkøb af spejl og musikanlæg til den nye hal. Side 1

2 Sluttelig vil jeg som altid takke alle mine klubvenner og bestyrelseskammerater for et 2006, der har budt på mange aktiviteter både gode og mindre gode men som nu er slut og gået alt for hurtigt. De sportslige resultater er ikke udeblevet, idet vi gjorde det rigtig godt ved Regionsstævnet og som årets økonomiske resultat også vil vise, så stod vi sammen om at afvikle nogle fantastisk velbesøgte stævner, der sikrede BIG også i SÅ SELVOM VI ER EN LILLE KLUB, SÅ BLEV VI FAKTISK DE BEDSTE!!!! Jette Bille Formand Side 2

3 Heste og Ponyer Vi har købt mange nye ponyer/heste - og mange af dem kunne godt tænke sig en hyggestund og måske en skovtur i weekender og ferier, så har I lyst, så henvend jer til Heine: Der er for tiden ledige parter i: BUSTER - KASTOR - STALLONE - LILLE KLAUS - (Pony til de absolut mindste/urutineret) (Hest går LA dressur springer LB/rutineret) (Pony til den lettere rutinerede store pige/dreng) (Pony til mindre/lettere rutineret pige/dreng) BIG`s forpligtelser: 1. Ejerretten a. BIG kan til enhver tid sælge og handle pony/hest b. BIG har den overordnede brugsret 2. Pasning og fodring a. BIG sørger for udmugning og fodring hele året rundt 3. Dyrlæge og smed a. Daglig leder/ Staldmester har ansvaret på kontakt til dyrlæge b. Daglig leder/staldmester har ansvaret for kontakt til smed 4. Vurdering af pony/hest i forhold til rytters kapacitet a. Daglig leder kan til enhver tid ændre rytter/hest forholdet for sikring af korrekt, fornuftig og dyreværnsvenlig brug. 5. Fordeling ved stævnedeltagelse a. Daglig leder/rideinstruktør fordeler pony/hest på den mest hensigtsmæssige måde ved alle hjemlige stævner. b. Ved hjemlige stævner, har parten ikke særlig håndsret over pony/hest alle ryttere må soignere. c. Daglig leder/rideinstruktør kan ved partens forespørgsel bevillige udlån til udenbys stævner. Side 3

4 Partens forpligtelser: 1. Fri afbenyttelse af pony/hest i weekender, helligdage og ferier (dog ikke juli måned) a. I stævnefrie weekender og på helligdage kan pony/hest benyttes i tidsrummet kl begge dage. b. I ferier forventes det at man besøger og rider ponyen/hesten i det omfang parten har mulighed herfor (Dog ikke i Juli måned). Såfremt man er forhindret gives besked herom til daglig leder/rideinstruktør. c. Pony/hest må kun bruges til dressurridning og turridning IKKE spring eller løsspringning. For børns vedkommende ( under 18 år) skal forældre være til stede under ridningen eller deltage som ledsager ved turridning, medmindre andet er aftalt med daglig leder. Al ridning er på eget ansvar! 2. Vedligehold af udstyret a. Det forventes at parten, mindst éen gang månedligt, sørger for korrekt vedligeholdelse af sadel og hovedtøj. Parten må gerne selv købe udstyr til pony/hest, udstyr som BIG ikke automatisk har brugsret over. b. Strigler og andet groomingudstyr er stillet til rådighed af BIG, men det bør dog være en selvfølge at parten selv medbringer soigneringsudstyr. 3. Hensigtsmæssig brug af BIG s faciliteter i henhold til reglementer. a. Parten skal til enhver tid indordne sig under de regler og direktiver udarbejdet for brug af BIG`s faciliteter. Reglement er ophængt ved siden af sadelrummet og i rytterstuen. Der kan ved aflæggelse af depositum til daglig leder, udleveres nøgle til saddelrum. Side 4

5 RIDEHUSREGELMENT 1. Godkendt ridehjelm er påbudt overalt, for alle børn under 18 år. 2. Al undervisning, færden og ophold på rideskolens område er på eget ansvar. 3. Råben, løb og leg i ridehuset er ikke tilladt. 4. Det er ikke tilladt at lade heste bide/gnave i inventar/barriere/- springmateriel o.lign 5. Når man rider i ridehuset eller på banen, skal der tages hensyn til de andre ryttere. 6. FRIRIDNING: Ældste rytter bestemmer hvornår der skiftes volte, er der fri volte rides venstre skulder mod venstre skulder. 7. Op- og nedsidning foregår i midten af en cirkelvolte 8. Indøvelse af parader, tilbagetrædning osv. må ikke ske på hovslaget 9. Der rides altid venstre skulder mod venstre skulder 10. LONGERING: Må kun finde sted når ridehuset er tomt og kun i lille ridehal 11. LØSSPRINGNING: Må kun finde sted lørdag formiddag fra kl under voksen overvågning og såfremt materiellet bliver sat på plads efter brug, kun i lille ridehal. 12. SPRINGNING: Må kun finde sted søndag formiddag fra kl og såfremt materiellet bliver sat på plads efter brug. Man må aldrig være alene i ridehuset ved springning, kun i lille ridehal. 13. Løse heste i ridehuset er på ejerens eget ansvar og må ikke finde sted uden opsyn. Kun løse heste i lille ridehal 14. Flasker skal afleveres i rytterstuen og affald lægges i de dertil indrettede skraldestativer. Side 5

6 STALDREGLEMENT 1. Stalden er åben hver dag fra kl kl a. Der skal være ro i stalden fra kl kl b. Åbent i weekend fra kl kl Tobaksrygning i stalden er strengt forbudt. 3. Flasker må ikke medbringes i stalden 4. Heste og ponyer må ikke stå løse på staldgangen 5. Enhver fejer staldgang / vaskeplads efter sig og stiller benyttede redskaber på plads. 6. Løse effekter, såsom børster, hovrensere, grimer, træktov, tøj m.m må ikke henlægges på staldgangen og fjernes uden varsel. 7. Sadel og hovedtøj skal være rent og korrekt ophængt 8. Råben løb leg i stald og på halmballerne er ikke tilladt 9. Leg i halmrummet er FORBUDT! 10. Al henvendelse vedrørende stalden rettes til staldmester eller berider. 11. Vaccinationskort på heste og ponyer der opstaldes eller benytter klubbens faciliteter, skal forevises staldmester eller berider på forlangende. 12. Når 2 heste/ponyer passerer hinanden på staldgangen, skal snoren tages af, og der skal være god plads mellem hestene 13. Al færdsel i stald og på udenomsarealer er på eget ansvar. 14. Al opsadling og strigling foregår kun i stalden, ej ved barrieren. BESTYRELSEN Side 6

7 Vigtige og praktiske oplysninger. Indmeldelse/udmeldelse HUSK! at indmeldelse og udmeldelse af rideklubben skal foregå skriftligt, og udmeldelse skal foretages med mindst 1. måneds varsel. Afmelding af ridetime Da vi har lange ventelister til timer ved både berider Heine Larsen og rideinstruktør Lene Kjeldgaard, skal du HUSKE!! at såfremt du, af forskellige årsager ønsker at afmelde din ridetime for en periode eller mere permanent, så skal du hurtigst muligt kontakte din ridelærer for nærmere aftale herom. Vær dog opmærksom på at afmelding kun kan ske med mindst 1. måneds varsel. Reservation Hvis du reserverer en boks skal betales et reservationsgebyr på ½ boksleje! Vi har desværre oplevet alt for mange reservationer som vores medlemmer alligevel beslutter sig for ikke at benytte fremover er der bindende tilmelding, såfremt man bestiller en boks og ved afbestilling af denne senere end den 15 i mdr. tilbagebetales gebyret ikke. Afbud HUSK! Der skal altid meldes afbud, hvis du er forhindret i at møde op til undervisningstimen der er ikke undervisning i alle ferier og på helligdage medmindre, der er hængt en seddel op med anden besked. Betaling af ridetimer Betaling af ridetimer foregår for alle hver måned, med sidste rettiddige betalingsdato den 10. i den gældende måned. Såfremt regningen ikke betales til tiden, pålægges denne et gebyr på kr. 50,00, der vil blive opkrævet på kommende måneds regning. Der henvises i øvrigt til gældende regler i Vedtægter for Birgittelyst Rideklub (se hjemmesiden) Side 7

8 Smed og Dyrlæge Klubben benytter sig af nogle fordelagtige samarbejdsaftaler med både en dygtig smed og kompetente dyrlæger. På navneskiltet udfor hver hest/pony er angivet navn og tlf.nr. på ejer, og dyrlæge og klubbens staldmester vil så vidt muligt kontakte disse ved akut sygdom eller lignende. Rideklubben benytter sig af Ørum-Vammen dyrlægerne tlf og af beslagsmed Anders Michaelsen tlf Sadelrum Alle bokse og spiltov har deres egen plads i sadelrummet, der er åbent alle dage fra kl Har du part i en hest eller er pensionær, så skal du have en nøgle til rummet ved berider Heine Larsen mod et depositum på kr. 300,00, der returneres når nøglen afleveres efter endt brug. HUSK at låse efter dig også i weekenderne, så ikke sadlerne pludselig forsvinder. Stof og billeder til Muleposten dit medlemsblad Har du et godt billede af din ynglings hest/pony eller en god historie du vil dele med os andre, så læg det i kassen i rytterstuen eller send det pr. og det vil blive bragt i førstkommende nummer. Bestyrelsen Side 8

9 Weekendvagt søges Er du over 18 år og kunne du tænke dig at passe hestene på BIG 1 weekend om måneden? Du tjener 600 kr., der fratrækkes dit girokort. Henvendelse til Charlotte Bjerno, staldudvalg, tlf eller mobil (SMS) og hør nærmere. ØRUM-VAMMEN DYRLÆGERNE v/jens Kirkegaard Langsøvej Tjele Telefontid man-fre kl. 7-9 Konsultation efter aftale Tlf Side 9

10 FEI World Cup Dressage Vilhelmsborg oktober 2006 Vi var ca. 20 BIG`er der oplevede dressurridning på dansk grund international høj klasse - se mere på Som sædvanlig var det Støtteforeningen der arrangerede en tur til Vilhelmsborg ved Århus - i år var det lørdag den 21. oktober 2006 med samlet afgang fra BIG lørdag morgen - alle deltagere tog (som sædvanlig) lidt godt og spændende med til en FÆLLES FROKOST Se ÅRETS FOTOS (kommer snart i glas og ramme i Rytterstuen) der blev taget af VM Guld vinderen Anky van Grunsven sammen med flere af BIG rytterne Støtteforeningen Side 10

11 Hestefritter og Klub Et alternativt fritidstilbud i Viborg Kommune I 2004 kunne man læse følgende indlæg i Muleposten: BIG har inden for det seneste halve år udarbejdet forslag til en ny aktivitet i klubben en Hestefritter og Klub, som i et samarbejde med ViborgSport og med støtte fra Viborg Kommune er fremsendt til Kulturministeriets udviklingspulje Børn og unge i bevægelse BIG og ViborgSport vil i marts måned modtage besked fra Kulturministerens Udviklingspulje så vi venter spændt på et go eller no go Baggrunden for denne nytænkning og udvikling af hverdagens aktiviteter i BIG er bl.a. en stigende polarisering i børn og unges idrætsvaner, samt at vi som rideklub besidder en række ressourcer i dagtimerne i tidsrummet kl I forbindelse med ansøgningen til Kulturministeriet er udarbejdet 15 forskellige bilag bl.a. en Hestefritter og -Klub folder, der omhandler BIG ressourcer, værdier, menneskesyn, vissioner og mål Som bekendt fik BIG og Viborg Sport et tilskud fra Kulturministerens Udviklingspulje i 2005, og HESTEFRITTEREN har nu været godt i gang med stor succes i knap 2 år Vi håber i løbet af 2007 at projektet kan videreføres det ønsker og anbefaler såvel Klub- og Fritidsordninger som BIG men forinden skal økonomien lige falde på plads Side 11

12 Aktivitetskalender Bestyrelsen Billeder af bestyrelsen Som sædvanligt bringer vi her en riv-ud-side med en frisk aktivitetskalender. Vi tilstræber os på at bringe en fuldt opdateret aktivitetskalender; men da der sker mange ting i klubben, og de sker rimeligt hurtigt, kan/vil vi ikke garantere, at oversigten over aktiviteter er fuldstændig. Hold selv øje med opslagstavlerne rundt omkring på rideskolen eller på vores hjemmeside. Har du ting til aktivitetskalenderen, så tøv ikke med at henvende dig til redaktionen eller til bestyrelsen, så kalenderen altid er à jour. Deadline til næste kalender er den Side 12

13 Aktivitetskalender Januar Muleposten udkommer 02 Første undervisningsdag i det nye år Februar Marts Muleposten udkommer 01 Deadline Muleposten Side 13

14 Formand Medlemsrelationer/ Kasserer Sponsorer Næstformand Stald Sekretær Materiel 1. Suppleant - Redaktør Bestyrelsen 2006 Jette Bille Jensen Tapdrupvej 122, Tapdrup 8800 Viborg Ove Lütken Pedersen Rugvænget 9, Overlund 8800 Viborg Allan B. Pedersen Hybenstien 5, Birgittelyst 8800 Viborg Kirsten Pihl Fallevej Viborg Charlotte Bjerno Bronzehøj 34 B 8800 Viborg Jan Holm Granstien 10, Birgittelyst 8800 Viborg Pernille Thulin Tyttebærstien 5, Birgittelyst 8800 Viborg Birgittelyst Rideklub Kløverstien 5 Birgittelyst 8800 Viborg Tlf Bedst efter kl Hjemmeside: adresse: Berider: Heine Larsen privat (BIG ) Staldmester: Mykola Zotko Side 14

15 Bestyrelsen 2006 Jette Bille Jensen Formand Fotograf på vej Kirsten Pihl Næstformand Jan Holm Materiel Ove Lütken Pedersen Medlemsrealtioner Fotograf på vej Fotograf på vej Allan B. Pedersen Sponsorer Pernille Thulin Redaktør Charlotte Bjerno Stald/Sekretær Side 15

16 Priser Undervisning Priser gældende fra den 1. Januar 2007 Undervisning på elevhest Månedskort 1 time pr. uge Kr. 250,00 Månedskort 2 timer pr. uge Kr. 425,00 Undervisning privat hest Månedskort 1 time pr. uge Kr. 200,00 Månedskort 2 timer pr. uge Kr. 325,00 Undervisning på elevpony Månedskort 1 time pr. uge Kr. 200,00 Månedskort 2 timer pr. uge Kr. 325,00 Månedskort ½ time pr. uge Kr. 195,00 på aspiranthold v. rideinstruktør Lene Kjeldgaard Undervisning privat pony Månedskort 1 time pr. uge Kr. 150,00 Månedskort 2 timer pr. uge Kr. 275,00 Medlemskontingent pr. år AKTIVE RYTTERE Kr. 400,00 Medlemskontingent pr. år PASSIVE RYTTERE Kr. 350,00 Aktivitetsgebyr pr. mdr. for ridning v. berider senior fra 17 år Kr. 50,00 Aktivitetsgebyr pr. mdr. dog ikke aspiranthold junior til 17 år Kr. 25,00 Ridehusgebyr pr. måned for fri afbenyttelse af ridehusene kun for udefrakommende ryttere Kr. 200,00 (Ridehusgebyret følger rytteren og man skal være tilmeldt ordningen ved Heine) Side 16

17 Priser Opstaldning Priser gældende fra den 1. Januar 2007 BOKS Egen hest 3. part Pr. dag Hest Kr. 1900,00 Kr. 633,00 Kr. 80,00 Pony Kr. 1500,00 Kr. 500,00 Kr. 70,00 SPILTOV Egen hest 3. part Pr. dag Hest Kr. 1600,00 Kr. 533,00 Kr. 60,00 Pony Kr. 1300,00 Kr. 433,00 Kr. 50,00 Prisen er inkl. udmugning og opstaldning på spåner, 2 x daglig fodring, samt wrap-hø på fold, tyggehalm, ud/indlukning på fold efter aftale men ikke pålægning af dækkener o.lign. Husk Juli = Sommergræs Miniholdsinstruktør Rideinstruktør Lene Kjeldgård Silkeborgvej Viborg Telefon Side 17

18 Referat af Medlemsmøde d. 1. november 2006 Dagsorden: 1. Gennemgang af Landsstævne-regnskab. 2. Gennemgang af BIG-regnskab inkl. 3. kvartal. 3. Nyt ridehusreglement og staldreglement gennemgås. 4. Prisregulering pr. 1. januar 07 og kommende arrangementer. Der var kun mødt 15 frem inkl. bestyrelsen. Jette bød velkommen. Bo har lavet regnskabet. Ad. 1) Indtægter: kr Sekretariatsudgifter: kr Staldudgifter: kr Cafeterieudgifter: kr Omsætning på Udgifter, parkering inkl. el: Markedsføring: kr Samlede udgifter: Kr Resultat - overskud: Kr Ad. 2) Ove gennemgik regnskabet. Alt i alt ser det godt ud, takket være Hestefritter. Stalden giver stadig underskud, vi har for få opstaldninger. (Indtægter stald: Kr Udgifter stald: Kr ). Indtægter i alt: Kr Udgifter i alt: Kr Overskud: Kr efter 3. kvartal. Ad 3) Charlotte B. orienterede om de nye reglementer. I den lille hal er reglerne uændrede. Nye regler til den store hal: Ingen longering, ingen løse heste, ingen frispringning, ingen løsspringning. Ændring til åbningstider i stald: I weekenden er der åben fra 7-20 mod tidligere Ad 4) Jette orienterede om de kommende prisændringer. Det var der ingen kommentarer til, vi har jo heller ikke haft prisstigninger de sidste mange år. Stalden stiger med 100 kr. og 2. undervisningstime med 25 kr. Minihold 20 kr om måneden. Side 18

19 Genindførelse af ridehusgebyr på 200 kr. vakte nogen protester. Folk havde vist glemt, at det engang har været der. Nu hvor vi har den nye hal og dermed bedre muligheder for friridning, genindføres det pr. 1. jan. 07. Ridehusgebyret er i øvrigt ikke steget. Kommende arrangementer: Klubstævne inkl. klubmesterskab d. 2. og 3. december. Klubmesterskabet er kun åbent for BIG-ryttere. Der er inviteret 2 andre klubber til stævnet. Sponsorstævnet er udsat bliver muligvis gennemført i forbindelse med indvielse af den ny hal. Vi venter med at arrangere flere vinterstævner, til den nye hal er helt færdig. Referent: Charlotte Bjerno Side 19

20 Støtteforeningen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår 2007 Vi ser frem til de mange muligheder i den nye store ridehal Vil du vide mere om Støtteforeningen så klik ind på / Støtteforeningen Instruktion af de vilde horder til Grillfesten 2006 Og de red mod Vest Side 20

21 En rytters fortælling udgår i dette nummer, pennen er givet videre til: Lea Malene Side 21

22 TEGN EN ANNONCE I MULEPOSTEN Støtteforeningen i BIG hjælper overalt hvor der er behov også når det gælder annoncer i Muleposten Kære ryttere, medlemmer og ikke mindst forældre og bedsteforældre I har alle mange kontakter såvel privat som i arbejdslivet og hvorfor ikke lade disse støtte op omkring den rideklub I (eller jeres børn ) alle holder så meget af Find en Sponsor via vore sponsorer skabes der bl.a. gode rammer og fortsat stor aktivitet i BIG! Kontakt blot Ole S. Nielsen, tlf eller via mail: På forhånd tak! Side 22

23 Side 23

24 Ved årets sidste klubstævne den december 2006, blev der ved nogle særdeles spændende og nervepirrende finaler, afholdt klubmesterskaber og BIG`s klubmestre 2006 blev fundet. Årets klubmestre 2006 Pony Dressur Simone Henriksen- Teglovens Tornado *** Heste Dressur Rebecca Otkjær- Choice *** Pony Spring Rebecca Otkjær- Flying Fellow *** Heste Spring Jannie Tougaard- Mata Hari Side 24

25 Jagtoplevelser Den 2. oktober tog juniorudvalget på fællesjagt. Viborg Rideklub havde arrangeret jagt i Hald Ege og Finderup, og for første gang var vi 7 ryttere, store som små, samlet på denne pragtfulde jagt. Starten gik fra Birgittelyst rideklub kl 9. Vi red over på viborg rideskole, hvor der var mødt i alt 36 ryttere op. Efter en kort gennemgang af regler og forventet tidsplan kom vi afsted. I samlet trop - alle klædt i rødt og hvidt - gik turen gennem Hald Ege skov et smut i Finderup og springe syvstjernen, og til sidst hen over Stanghede. Stanghede plantage er et meget skønt område, hvor hestene fik sig en racer op af en bakke og hen over heden. Dette var til stor morskab hos os alle. Det store smil var på og der blev grinet højlydt. Turen sluttede på Viborg Rideskole, hvor der blev taget et billede af de trætte heste og ryttere. Vi red hjem til BIG, hvor Ninas mor stod klar med boller og kakao til 7 meget trætte ryttere. Vi var alle enige om at succesen skal gentages til næste år, hvor der også er et par af rytterne som ønsker at kvalificere sig til den årlige Hubertus jagt. På vegne af Juniorudvalget Mette Asmussen Side 25

26 Almind Vognmandsforretning A/S Levering af sand, grus m.m. Containerudlejning Specialtransport NYT: Kranarbejde udføres Tlf v/ Claus Jespersen, Rindsholmvej 2, Almind, 8800 Viborg Side 26

27 Stemningsbilleder Side 27

28 Viborg & Omegns Hesteforsikring G / S af 1892 Præmieeksempler Liv- og uanvendelighed Forsikringssum halvårlig præmie kr. 112,50 Forsikringssum halvårlig præmie kr. 412,50 Forsikringssum halvårlig præmie kr. 812,50 Forsikringssum halvårlig præmie kr ,00 Forsikringssum halvårlig præmie kr ,00 Dyrlægeerklæring ved forsikringssum over Når din Hest skal Forsikres Sygesikring Pony kr. 200,- halvårlig præmie kr. 300,- Hest kr. 300,- halvårlig præmie Pony/hest kr. 400,- Pony/hest kr. 750,- Uden loft og selvrisiko Skivevej 113, Sjørup, 8800 Viborg Tlf Kontortid. Torsdag Udenfor kontortid Formand Ole Bach, Side 28

Muleposten Februar 2008. GENERALFORSAMLING I BIRGITTELYST RIDEKLUB D. 12. marts 2008 Kl. 19.00 i Rytterstuen, Kløverstien 5, Birgittelyst

Muleposten Februar 2008. GENERALFORSAMLING I BIRGITTELYST RIDEKLUB D. 12. marts 2008 Kl. 19.00 i Rytterstuen, Kløverstien 5, Birgittelyst GENERALFORSAMLING I BIRGITTELYST RIDEKLUB D. 12. marts 2008 Kl. 19.00 i Rytterstuen, Kløverstien 5, Birgittelyst DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Muleposten September 07. Her modtager vi vores nye ind- og udkørselsskilte, skænket af vores sponsor: Vestjyske Bank

Muleposten September 07. Her modtager vi vores nye ind- og udkørselsskilte, skænket af vores sponsor: Vestjyske Bank Her modtager vi vores nye ind- og udkørselsskilte, skænket af vores sponsor: Vestjyske Bank I skrivende stund. Somme tider skal bøtten rystes og terningerne kastes på ny. Dette besluttede en enstemmig

Læs mere

September 2006 Side 1

September 2006 Side 1 I SKRIVENDE STUND Så gik sommeren på hæld og vi er allerede ovre de 2 helt store udfordringer i 2006, nemlig Landsstævnet og Distriktsstævnet. Hvis ikke jeg har gjort det før, vil jeg hermed gerne benytte

Læs mere

Velkommen. Praktiske oplysninger.

Velkommen. Praktiske oplysninger. Velkommen. Praktiske oplysninger. Vi byder dig hermed rigtig hjertelig velkommen som medlem af Thurø Rideklub. Vi håber, du må få mange gode timer i selskab med hestene og de øvrige medlemmer. Denne folder

Læs mere

VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB

VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB Fuglsangvej 28 8500 Grenaa www.djurslands-rideklub.dk Medlemmerne er fundamentet i klubbens liv og klubbens aktiviteter. Derfor er det vigtigt for os, at du føler dig godt

Læs mere

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening Side 1 af 5 Fjordhesten Danmark og Stævne Syd afvikler i samarbejde med Revsø og Omegns Rideklub og Trekantens Køreselskab Stævne Syd og DM Stævnet afholdes den 4. 6. september 2015 på Revsø Rideskole,

Læs mere

Jordrup og Omegns Rideklubs. Sikkerhedsvejledning (27. juni 2016)

Jordrup og Omegns Rideklubs. Sikkerhedsvejledning (27. juni 2016) Jordrup og Omegns Rideklubs Sikkerhedsvejledning (27. juni 2016) Jordrup og Omegns Rideklub er en rideklub som er baseret på en frivillig arbejdende bestyrelse, med meget hjælp fra forældre og opstaldere.

Læs mere

Velkommen til Holte Ride-Klub

Velkommen til Holte Ride-Klub Velkommen til Holte Ride-Klub Kort og godt om Holte Ride-Klub: HRK blev stiftet i 1936 og er en af landets største rideklubber beliggende ved et af Danmarks smukkeste grønne områder. HRK er en selvejende

Læs mere

Velkommen til. Egtvedvej 14, 6040 Egtved Hjemmeside

Velkommen til. Egtvedvej 14, 6040 Egtved Hjemmeside Velkommen til Egtvedvej 14, 6040 Egtved Hjemmeside www.egr.dk Nye Medlemmer Velkommen til Egtved Rideklub. Egtved Rideklub har sat følgende regler sammen for at forbedre sikkerheden for elever og forældre,

Læs mere

Velkommen til Sundeved Rideklub.

Velkommen til Sundeved Rideklub. Velkommen til Sundeved Rideklub. I dette hæfte finder du alle informationer vedrørende medlemskab af klubben, undervisning, og opstaldning. Legbjergvej 7b, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg www.sundevedrideklub.dk

Læs mere

2014/15. Græsted og Omegns Rideklub. Velkomstfolder med Sikkerhedsregler 2014/15

2014/15. Græsted og Omegns Rideklub. Velkomstfolder med Sikkerhedsregler 2014/15 2014/15 Græsted og Omegns Rideklub Velkomstfolder med Sikkerhedsregler 2014/15 Græsted og Omegns Rideklub (GOO) Velkomstfolder Velkommen til Græsted og Omegns Rideklub (GOO). Rideklubben er stiftet i 2014

Læs mere

Velkommen til. Højris Rideklub - vi har plads til dig

Velkommen til. Højris Rideklub - vi har plads til dig Velkommen til Højris Rideklub - vi har plads til dig Historie Højris rideklub blev startet i 1979, og i årenes løb er der kommet skub i udviklingen. Der er kommet flere faciliteter til - nye stalde, 2

Læs mere

OVERSIGT OVER STENRØDGAARD

OVERSIGT OVER STENRØDGAARD OVERSIGT OVER STENRØDGAARD GENERELLE OPLYSNINGER LIDT OM RIDEKLUBBEN Lyngby-Taarbæk Rideklub blev oprettet i 1982, og Rideklubben har i dag godt 200 medlemmer, hvoraf langt de fleste er aktive. LTR lejer

Læs mere

Velkommen til Kongsdal Rideklub

Velkommen til Kongsdal Rideklub Velkommen til Kongsdal Rideklub 1 Oversigt Velkommen Side 2 Vores undervisere Side 3 Undervisning mm. Side 4 Faciliteter Side 5 Færdsel på KONG Side 6 Din bestyrelse Side 7 2 Velkommen Kongsdal Rideklub

Læs mere

Almindelige regler m.m.

Almindelige regler m.m. Almindelige regler m.m. Smid affald i skraldespanden Tag andres affald med i skraldespanden Fej evt. platformene mens jeres børn rider Hold toiletterne pæne. Aflever dem, som du selv ønsker at finde dem!!!

Læs mere

Velkommen til Holte Ride-Klub

Velkommen til Holte Ride-Klub Velkommen til Holte Ride-Klub Kort og godt om Holte Ride-Klub: HRK blev stiftet i 1936 og er en af landets største rideklubber beliggende ved et af Danmarks smukkeste grønne områder. HRK er en selvejende

Læs mere

Velkommen til Holte Ride-Klub

Velkommen til Holte Ride-Klub Velkommen til Holte Ride-Klub Kort og godt om Holte Ride-Klub: HRK blev stiftet i 1936 og er en af landets største rideklubber beliggende ved et af Danmarks smukkeste grønne områder. HRK er en selvejende

Læs mere

Velkommen til Sundeved Rideklub.

Velkommen til Sundeved Rideklub. Velkommen til Sundeved Rideklub. I dette hæfte finder du alle informationer vedrørende medlemskab af klubben, undervisning, og opstaldning. Legbjergvej 7, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg www.sundevedrideklub.dk

Læs mere

HERSLEV RIDEKLUB INFO

HERSLEV RIDEKLUB INFO NYHEDSBREV NOVEMBER 2011 HERSLEV RIDEKLUB INFO LÆS OM: Cowboy for en dag S 2 Overnatning S 2 Ministævne S 3 Ledige parter på elevheste S 3 Klubmesterskab S 4 Ny elevpony S 4 Juletræsfest S 4 Køkkenhjælp

Læs mere

Opstaldningskontrakt

Opstaldningskontrakt Opstaldningskontrakt Box 3 x 3 m eller 3,25 x 3 m incl. strøelse ( 100kg.træpiller) 1600 kr. Hø i box + jordfold ud/indtrækning pr.mdr. Box 3,3 x 3,3 m incl. strøelse (120 kg. træpiller) 1700 kr. pr.mdr.

Læs mere

Muleposten. Vanen tro vil jeg starte med at citere fra slutningen af sidste års beretning:

Muleposten. Vanen tro vil jeg starte med at citere fra slutningen af sidste års beretning: BERETNING 2006 Når man som formand skal skrive sin beretning, er det altid svært at føle inspiration og derfor kan det være fordrende at lade blikket falde tilbage på de tidligere år, hvor økonomi og interne

Læs mere

Indbydelse til GENERALFORSAMLING. Søndag d. 22 Februar kl 17:00 i Sigerslevøster forsamlingshus

Indbydelse til GENERALFORSAMLING. Søndag d. 22 Februar kl 17:00 i Sigerslevøster forsamlingshus Indbydelse til GENERALFORSAMLING Søndag d. 22 Februar kl 17:00 i Sigerslevøster forsamlingshus Efter generalforsamlingen vil der være fælles spisning. Tilmelding til spisning, senest 15 Februar, er nødvendig

Læs mere

Hvidovre-Avedøre Rideklubs Udvidet Klubstævne med klubmesterskab i spring og dressur

Hvidovre-Avedøre Rideklubs Udvidet Klubstævne med klubmesterskab i spring og dressur Hvidovre-Avedøre Rideklubs Udvidet Klubstævne med klubmesterskab i spring og dressur 17. -18. september 2016 Lørdag 17. september 2016 Hest & Pony Klasse 1: Bom på jord 60 cm, met. B0. Pony Klasse 2: 60

Læs mere

Lørdag d. 26/5 2012. Dressur Hest. Klasse 01 Fri LD, Se bestemmelser pkt. 7. Klasse 02 LC1, Se bestemmelser pkt. 7

Lørdag d. 26/5 2012. Dressur Hest. Klasse 01 Fri LD, Se bestemmelser pkt. 7. Klasse 02 LC1, Se bestemmelser pkt. 7 Propositioner for Rideklubben Strøgården udv. klubstævne i dressur og spring for Pony og Hest den 26 og 27/5-2012, med 1 afd. af klubmesterskab for privatryttere om lørdagen. Lørdag d. 26/5 2012 Dressur

Læs mere

Evt. tavle til elevponyer, så de små ting kan blive skrevet ned. Da det kunne være en nem løsning til beskeder om de daglige ting omkring elevhestene.

Evt. tavle til elevponyer, så de små ting kan blive skrevet ned. Da det kunne være en nem løsning til beskeder om de daglige ting omkring elevhestene. Referat bestyrelsesmødet d. 23-09-2014 Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat: GODKENDT d. 23-09-2014 2. Undervisning: 2.1 Klubheste. Tina Bjerregård tager sig fremover af smed og vacciner af alle

Læs mere

Referat, Bestyrelsesmøde den 16.9.2012 Himmelev Rideklub

Referat, Bestyrelsesmøde den 16.9.2012 Himmelev Rideklub Referat, Bestyrelsesmøde den 16.9.2012 Himmelev Rideklub Kl. 18.30, rytterstuen Tilstede: Katrine, Katrine, Kenneth, Lotte Fraværende: Stina, Natascha Næste møde: 4.11. kl.18.30 i rytterstuen 1. brug for

Læs mere

TAK for hjælpen til alle flittige hænder.

TAK for hjælpen til alle flittige hænder. April 2015 Nyhedsbrev Kære medlemmer i VRIK! Foråret er over os med solskin, friske lysegrønne blade og lyst til at komme udendørs. Arbejdsdagen den 11. april er vel overstået TAK for hjælpen til alle

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 1. Generelt. DRF reglement er gældende ved alle C-stævner i DSR med følgende tilføjelser, der er vedtaget på DSR årlige

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Velkommen til Hodsager Rideklub

Velkommen til Hodsager Rideklub Velkommen til Hodsager Rideklub Birkkjærvej 5, Hodsager, 7490 Aulum hodsagerrideklubaulum@gmail.com www.hodsagerrideklub.dk Velkommen Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som rytter på Hodsager

Læs mere

Til stede: Ejnar, Ellen, Gitte, Marianne, Annette, Lena, Gunnild og Mette B. Steffen vil gerne løbende servicere maskinen OBS på at rense filter.

Til stede: Ejnar, Ellen, Gitte, Marianne, Annette, Lena, Gunnild og Mette B. Steffen vil gerne løbende servicere maskinen OBS på at rense filter. Referat af bestyrelsesmøde d. 16/2-2015 kl. 19.00 i rytterstuen Til stede: Ejnar, Ellen,,, Annette, Lena, og B. Afbud: Ingen Dagsorden 1. Opdatering siden sidst 2. Økonomi og regnskab Undersøgelse af pakket

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks

Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks Himmelev Rideklub Herregårdsvej 61 4000 Roskilde www.hirk.dk Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks Der er den d.d. indgået aftale om, at nedenstående [hest/pony] opstaldes på Himmelev Rideklub, Herregårdsvej

Læs mere

Alle anvisninger fra stævnepersonale skal følges - følges anvisningerne ikke, risikeres det at man bliver nægtet start.

Alle anvisninger fra stævnepersonale skal følges - følges anvisningerne ikke, risikeres det at man bliver nægtet start. Rytterinformation: Adresse: Ringsted Sports Rideklub/Team Cabe, Ejlstrupvej 121, 4100 Ringsted Alm. Bestemmelser: Ankomst & opstaldning: Ansvar: Se DRF s reglement. Opstaldning foregår i teltstald. Ankomst

Læs mere

Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem. Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør.

Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem. Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør. Referat bestyrelsesmødet d. 28-01-2014 Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat: GODKENDT d. 03-12-2013 2. Undervisning: 2.1 Klubheste. Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret

Læs mere

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af Referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

OPSTALDNINGSKONTRAKT

OPSTALDNINGSKONTRAKT Side 1 af 5 OPSTALDNINGSKONTRAKT 1. Denne aftale om opstaldning af hesten (hvor begrebet hesten omfatter såvel heste som ponyer) : Hestens navn er indgået mellem AFTALENS PARTER 1.1. Udlejers navn: Adresse:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Vestergaardens Sportsrideklub Egedal

Referat fra bestyrelsesmøde i Vestergaardens Sportsrideklub Egedal Referat fra bestyrelsesmøde i Vestergaardens Sportsrideklub Egedal Emne: Bestyrelsesmøde Referent: Kristina Grøndahl Larsen Dato: 14. april 2014 Tid og sted: Kl. 19.00 hos Pia Bach Tilstedeværende: Alle

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Skive Rideklubs hovedsponsor

Skive Rideklubs hovedsponsor Velkommen til Skive Rideklubs Hestedistriktsstævne Dressur og spring den 15. 17. juni 2012 med Kvalifikationsklasser i DRF Spring Championat og DRF Cup Hold Dressur Vi byder hermed alle ryttere, officials,

Læs mere

ANSVARSBESKRIVELSE BESTYRELSE

ANSVARSBESKRIVELSE BESTYRELSE ANSVARSBESKRIVELSE BESTYRELSE BESTYRELSENS OPGAVER: FORMAND Kontakt til medlemmer Kontakt til DRF m.v. Ansvarlig for klubbens ansatte Presseansvarlig Opdatering af hjemmeside Sponsorater KASSERER Ajourføring

Læs mere

Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre!

Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre! Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre! Velkommen til Køgevejens Børne og Ungdomshus. Vi ved at det kan være svært at overlade sit barn fra fritidshjemmets trygge favn til en klub. Men vi vil

Læs mere

500 kr /måned. 975 kr /måned. 1) Pensionsprisen i henhold til gældende prisliste betales månedsvis forud. Der udsendes faktura pr mail.

500 kr /måned. 975 kr /måned. 1) Pensionsprisen i henhold til gældende prisliste betales månedsvis forud. Der udsendes faktura pr mail. KONTRAKT VEDRØRENDE OPSTALDNING AF HESTE. Vilkår for opstaldning af heste på Holtegaard Ridecenter. Prisliste 3 er pony med halm/hø +fodring/udlukning på 1 er pony + 2 er pony med halm/hø +fodring/udlukning

Læs mere

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK)

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) 1 Aftalens genstand og parter Denne aftale om opstaldning af hesten (hestens navn og chip eller pasnr.) Hesten er undtaget fra konsum: JA NEJ Er indgået

Læs mere

Referat staldmøde d. 01-02-2012 kl. 18:30.

Referat staldmøde d. 01-02-2012 kl. 18:30. Referat staldmøde d. 01-02-2012 kl. 18:30. 1. Folde - Vi har på nuværende tidspunkt taget græsfolde i brug, da vinterfoldende er frosset til. Derfor går de i hold så de er ude hver anden dag. Kommer du

Læs mere

KOPI. Ponypartskontrakt

KOPI. Ponypartskontrakt KOPI Ponypartskontrakt mellem ponyejer: og partslejer: (tydeligt navn og adresse) Birkerød Rideforening (BRF) Turistvej 175, 3460 Birkerød Telefon: E-mail: Startdato: Partspony: Undertegnede anerkender

Læs mere

Dialogmøde/Ryttermøde Egum Rideklub. Onsdag den 18. maj 2016

Dialogmøde/Ryttermøde Egum Rideklub. Onsdag den 18. maj 2016 Dialogmøde/Ryttermøde Egum Rideklub. Onsdag den 18. maj 2016 Ca. 40 medlemmer havde valgt at støtte op om dialogmødet. Velkomst ved formanden Anne Larsen. Indlæg ved Jaques: Jaques kunne fortælle at det

Læs mere

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2010. Bestyrelses beretning er for perioden 19. februar 2010 til 18. februar 2011.

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2010. Bestyrelses beretning er for perioden 19. februar 2010 til 18. februar 2011. Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2010 Bestyrelses beretning er for perioden 19. februar 2010 til 18. februar 2011. Bestyrelsens beretning er en status af året der er gået. Igen i år har klubben og

Læs mere

FAKTA OM TØNDER RIDEKLUB AF 1986

FAKTA OM TØNDER RIDEKLUB AF 1986 FAKTA OM TØNDER RIDEKLUB AF 1986 Formand: Næstformand: Kasserer: Suppleanter: Fodermester: Underviser: Berit Andersen 30606465 Christina Jensen 53400388 Kresten Jensen 28936066 Annette Lomholt 29829110

Læs mere

Partens ABC / Partsvejledning

Partens ABC / Partsvejledning Partens ABC / Partsvejledning Det at have part Er et skridt på vejen til at få egen hest det vil sige ansvar. Det er med til at lære dig, hvordan du omgås med heste både i stalden og på folden samt pasning

Læs mere

VELKOMMEN TIL KOKKEDAL RIDEKLUB (KDR)

VELKOMMEN TIL KOKKEDAL RIDEKLUB (KDR) VELKOMMEN TIL KOKKEDAL RIDEKLUB (KDR) KOKKEDAL RIDEKLUB (KDR) Kokkedal Allé 3, 2970 Hørsholm Tlf. 45 76 40 42 Hjemmeside: www.kokkedal-rideklub.dk E-mail: (fremgår af hjemmesiden) INDHOLDSFORTEGNELSE OM

Læs mere

Kallehavegaard Rideklub inviterer til ridelejer 2015.

Kallehavegaard Rideklub inviterer til ridelejer 2015. Kallehavegaard Rideklub inviterer til ridelejer 2015. Ridelejren er en oplevelsesrig uge i samvær med heste og gode kammerater, hvor vi glæder os til at se elev og privat ryttere. Vi starter op søndag

Læs mere

Wiffertsholmstævnet. 19. & 20. september 2015. Husk seneste tilmelding d. 13. september

Wiffertsholmstævnet. 19. & 20. september 2015. Husk seneste tilmelding d. 13. september Wiffertsholmstævnet 19. & 20. september 2015 Husk seneste tilmelding d. 13. september Velkommen for 39. gang Det er en stor fornøjelse igen i år at kunne inviterer til Wiffertsholmstævne. I lighed med

Læs mere

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk.

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk. Propositioner for Breddestævner kvalifikationer 2012 Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup og 1. kvalifikation Lørdag 17. Marts 2012 Anmeldelsesfrist

Læs mere

At have part på en skolepony i VROR. Hvad får jeg ud af at være part

At have part på en skolepony i VROR. Hvad får jeg ud af at være part At have part på en skolepony i VROR I det følgende har vi beskrevet hvad det vil sige at være part på en pony i VROR, hvad vi tilbyder og hvad vi forventer. Vi har i dette arbejde taget udgangspunkt i

Læs mere

HYOR. Bestyrelsens beretning 2015

HYOR. Bestyrelsens beretning 2015 HYOR Bestyrelsens beretning 2015 Generalforsamlingen den 7. april 2016 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i HYOR torsdag den 07.04.2016: Økonomi og medlemstal: I 2015 gik HYOR ud med et underskud.

Læs mere

Springudvalgsmøde Referat Den 6. sept. Kl.17:00 Sommersted Absolute Horses

Springudvalgsmøde Referat Den 6. sept. Kl.17:00 Sommersted Absolute Horses Springudvalgsmøde Referat Den 6. sept. Kl.17:00 Sommersted Absolute Horses Til stede: Jakob Leth (Formand) Bent Schultz (Dommeransvarlig) Per Nielsen (Bane designer ansvarlig) Nina Kaae (ansvarlig for

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 25. august 2015

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 25. august 2015 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 25. august 2015 Til stede: Bestyrelsen: Jais Tindborg (formand), Jan Jacobsen (kasserer), Mette S. Gade (næstformand), Pernille Knudby, Ann Mortensen, Hanne Tange,

Læs mere

HYOR. Bestyrelsens beretning 2014

HYOR. Bestyrelsens beretning 2014 HYOR Bestyrelsens beretning 2014 Generalforsamlingen den 9. april 2015 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i HYOR torsdag den 09.04.2015: Økonomi og medlemstal: I 2014 har HYOR endnu en gang

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Generalforsamling i SDS d. 16. januar 2014. Dagsorden:

Generalforsamling i SDS d. 16. januar 2014. Dagsorden: Generalforsamling i SDS d. 16. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelses- og godkendelse af årsregnskab 4. Fremlæggelses- og godkendelse af budget 5. Valg til

Læs mere

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2012. Bestyrelsens beretning for perioden 18. februar 2012 til 15. februar 2013.

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2012. Bestyrelsens beretning for perioden 18. februar 2012 til 15. februar 2013. Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2012 Bestyrelsens beretning for perioden 18. februar 2012 til 15. februar 2013. Det er nu tid til igen at gøre status over året som er gået. Jeg vil i denne beretning

Læs mere

Bilag priser og vilkår for pensionærer Copenhorses.dk

Bilag priser og vilkår for pensionærer Copenhorses.dk Bilag priser og vilkår for pensionærer Copenhorses.dk Staldleje og priser pr. 1/5 2015 Staldleje udgør 3350 kr. pr. måned. Der indbetales ved reservation af boks et reservationsgebyr på1000 kr. Forud for

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Til stede: 21 heraf 10 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Dorte Ploug, som modtager valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Læs mere

Halvpartsryttere skal skrive i bogen når de har redet og gerne med beskrivelse af rideturen med underskrift.

Halvpartsryttere skal skrive i bogen når de har redet og gerne med beskrivelse af rideturen med underskrift. Referat bestyrelsesmødet d. 15-04-2014 Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat: GODKENDT d. 15-04-2013 2. Undervisning: 2.1 Klubheste. Andre har en mulig gaffelfbåndes skade, som er blevet tilset og

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

Muleposten BERETNING 2005

Muleposten BERETNING 2005 BERETNING 2005 For første gang i min tid som formand for Birgittelyst Rideklub, står jeg nu ved roret af en maskine, der for en gangs skyld ikke er ved at løbe tør for benzin. Vi har i det forgangne år

Læs mere

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014.

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013 Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Igen tid til at gøre status. Jeg vil i denne beretning, som tidligere år, tegne et

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat

Bestyrelsesmødereferat Bestyrelsesmødereferat Mødedato: Tirsdag, den 5. april 2016, kl. 19:00 Mødested: TRK Udsendt: Den 5. april 2016 Deltagere: Fraværende: Holm, formand Evald Nielsen Finn Märcher Malene Jakobsen, suppleant

Læs mere

Stald Bugges ride eventyr

Stald Bugges ride eventyr Stald Bugges ride eventyr Her har du muligheden for at deltage i Danmarks sjoveste og samtidig meget lærerige ride lejr i uge 26 og/eller uge 32. Det foregår på Stald Bugge, Juelsmindevej 260, 7120 vejle.

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Dagsorden: Tid og sted: 21. oktober 2014 hos Olaf, Fjordgaarden. Afbud:. Johnny Olsen, Kasper Arleth Nielsen, Lene Adser, Referent: Nina

Dagsorden: Tid og sted: 21. oktober 2014 hos Olaf, Fjordgaarden. Afbud:. Johnny Olsen, Kasper Arleth Nielsen, Lene Adser, Referent: Nina Deltagere: Knud Musaeus, Hanne Kirk Nielsen, Nina Jensen, Olaf Irgens, Tina Olsen, Ulla Desafio, Werner Klindt, Ann Finch Lorett, Ulla Bjørn Poulsen, Pia Kielstrup Tid og sted: 21. oktober 2014 hos Olaf,

Læs mere

INTERNT KLUBSTÆVNE OG FASTELAVN PÅ KALLEHAVEGAARD

INTERNT KLUBSTÆVNE OG FASTELAVN PÅ KALLEHAVEGAARD INTERNT KLUBSTÆVNE OG FASTELAVN PÅ KALLEHAVEGAARD Lørdag d. 14. februar 2015 Kallehavegaard Rideklub byder hjertlig velkommen til internt klubstævne og fastelavn. Da juniorudvalget har valgt at afholde

Læs mere

Skive Rideklubs hovedsponsor

Skive Rideklubs hovedsponsor Velkommen til Skive Rideklubs Hestedistriktsstævne Dressur og spring den 28. 30. maj 2010 med Kvalifikationsklasser DRF Spring Championat Vi byder hermed alle ryttere, officials, sponsorer, medhjælpere

Læs mere

Informationshæfte BLR

Informationshæfte BLR Informationshæfte BLR Der er mange regler på rideskolen. De er opstået over mange år. Når man kender reglerne, og når man overholder dem, er man med til at passe på sig selv, sin hest, faciliteterne og

Læs mere

Hvor skal FRK hen, du? Workshop søndag den 3/

Hvor skal FRK hen, du? Workshop søndag den 3/ Hvor skal FRK hen, du? Workshop søndag den 3/11-2013 FRK er en velfungerende klub Vi har tilgang af medlemmer Heste/ponyer FRK har en sund økonomi Vi er gået fra skrot til slot DAGENS WORKSHOP ER IKKE

Læs mere

Deltagere: Hanne Kirk Nielsen, Tina Olsen, Werner Klindt, Olaf Irgens, Ann Finch Lorett, Lene Adser, Knud Musaeus

Deltagere: Hanne Kirk Nielsen, Tina Olsen, Werner Klindt, Olaf Irgens, Ann Finch Lorett, Lene Adser, Knud Musaeus Referat fra bestyrelsesmøde d. 17. september 2014 Deltagere: Hanne Kirk Nielsen, Tina Olsen, Werner Klindt, Olaf Irgens, Ann Finch Lorett, Lene Adser, Knud Musaeus Afbud: Nina Jensen, Ulla Bjørn Poulsen,

Læs mere

Kallehavegaard Rideklub inviterer til ridelejr 2016.

Kallehavegaard Rideklub inviterer til ridelejr 2016. Kallehavegaard Rideklub inviterer til ridelejr 2016. Ridelejren er en oplevelsesrig uge i samvær med heste og gode kammerater, hvor vi glæder os til at se elev og privat ryttere. Vi starter op søndag d.

Læs mere

Så er der fødselsdagslagkage!

Så er der fødselsdagslagkage! Årgang 28 År 2015 På personalets vegne Conny Andersen Redaktion: Ole Rødtness Tøstesen Ansvarshavende: Conny Andersen 2015 Sup: Sven Wodschow Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Lundby Efterskole. Lundby Efterskole. Efterskolevej Lundby kontor: vagtlærer:

Lundby Efterskole. Lundby Efterskole. Efterskolevej Lundby  kontor: vagtlærer: Hestefolder 2017/18 Lundby Efterskole Efterskolevej 8-4750 Lundby www.lundbyefterskole.dk kontor: 55 76 71 03 vagtlærer: 61 76 37 03 adm@lundbyefterskole.dk Velkommen til Hestelinjen på Lundby Efterskole.

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Kåringsklasser lørdag d. 8. og søndag d. 9.august 2015. Søndag d. 9. August 2015. Hopper: 3- års 4- års 5- års samt ældre. Vallak

Kåringsklasser lørdag d. 8. og søndag d. 9.august 2015. Søndag d. 9. August 2015. Hopper: 3- års 4- års 5- års samt ældre. Vallak Frederiksborg Hesteavlsforening Sjælland Indbyder til Kåring og championat 2015 på Hovmarkens Ridecenter Slagelse Landevej 34, Gyldenholm, 4200 Slagelse 8.- 9. August 2015 med stor fest lørdag aften. Kåringsklasser

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Hej jeg hedder FLOBBY Jeg er en lille sød og dejlig pony, der mest bliver brugt på bobbelholdene. Jeg prøver at gøre alt for min rytter og elsker at lære børnene at ride galop. Nogen gange kan jeg dog

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 2765 Ledøje-Smørum Referat af: Bestyrelsesmøde Tid og sted: 07.11.1 kl. 19.0 hos Lis Referent: Susan Holmboe Deltagere: Torben, Lena, Hanne, Mai, Birthe, Claus, Ole,

Læs mere

Halvpartskontrakt. reagere på det ene eller det andet, uden at handle uhensigtsmæssigt derefter.

Halvpartskontrakt. reagere på det ene eller det andet, uden at handle uhensigtsmæssigt derefter. Halvpartskontrakt Du/I har valgt at have en halvpart på en af Vipperød Ridecenters ponyer/heste. Efter at vi først har prøvet at finde en pony som passer til dit/jeres niveau eller behov, og vi har haft

Læs mere

13., 14. og 15. Juni 2008. Information til udstillerne

13., 14. og 15. Juni 2008. Information til udstillerne 13., 14. og 15. Juni 2008 Information til udstillerne 1 2 Ankomst og indsyning Indsyning foregår umiddelbart inden for lågen ved Flemmings Alle. Indkørsel ad Østergårds Allé og langs hegnet til lågen Følg

Læs mere

Ballerup Rideklub - Kildesvinget Ballerup. Telefon:

Ballerup Rideklub - Kildesvinget Ballerup. Telefon: Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling 2014 på Ballerup Rideklub Den årlige generalforsamling afholdes: Tid: Sted: Onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 (dørene åbnes kl.18.00) Cafeteriet Dagsorden:

Læs mere

JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP MARTS 2018 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Læs mere på

JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP MARTS 2018 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Læs mere på JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP 29.-31. MARTS 2018 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Husk: Sidste tilmelding søndag den 14. januar 2018 Læs mere på www.vejlehk.dk/paaske-cup VELKOMMEN TIL VEJLE PÅSKE

Læs mere

Klublove for Skibby ride- og voltigeklub

Klublove for Skibby ride- og voltigeklub Klublove for Skibby ride- og voltigeklub 1 Klubbens navn er: Skibby ride- og voltigeklub Forkortelse: SRV Klubbens hjemsted er: Frederikssund kommune Klubbens ikrafttrædelsesdato: 10. februar 2008 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter. for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB

Vedtægter. for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB Vedtægter for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB STIFTET DEN 22. MARTS 1987 Vedtægter for NYSKOVENS SPORTSRIDEKLUB Stk.1 1. Klubbens navn er NYSKOVENS SPORTSRIDEKLUB, NSRK, og dens hjemsted er Solrød Kommune. Klubbens

Læs mere

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Hermed inviterer Connemaraforeningen til: KÅRING & SHOW D. 1. AUGUST PÅ BORNHOLM D. 2. AUGUST

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat

Bestyrelsesmødereferat Bestyrelsesmødereferat Mødedato: Onsdag, den 21. september 2016, kl. 19:00 Mødested: Deltagere: TRK Holger Holm, formand Evald Nielsen, kasserer Belinda Kramer, næstformand Freddy Hansen Finn Märcher,

Læs mere

Velkommen til Holmegårdens Rideklub, hgr. Rideklub under Danske Rideforbund, DRF. www.hgr.dk

Velkommen til Holmegårdens Rideklub, hgr. Rideklub under Danske Rideforbund, DRF. www.hgr.dk Velkommen til Holmegårdens Rideklub, hgr Rideklub under Danske Rideforbund, DRF www.hgr.dk Velkommen til Holmegårdens Rideklub. Holmegården er hjemsted for Holmegårdens Rideklub, som er en forening under

Læs mere