December 2006 Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December 2006 Side 1"

Transkript

1 I skrivende stund.. Så blev det pludselig december og den mørke, men også hyggelige juletid kom pludselig igen. Traditionen tro har vi så netop afviklet årets sidste stævne og ved den lejlighed også fundet vores klubmestre 2006 dette ved nogle særdeles spændende finaler. Jeg ville dog ønske at I som medlemmer, var bedre til at bakke hinanden op man kan godt undre sig over at så få medlemmer dukker op som tilskuere til finalerne og den efterfølgende hyldest af de nyfundne klubmestre, faktisk var de fleste tilskuere fra vores venskabsklub Elmelunden, men det manglende engagement, ligger måske lidt i tiden. Selv med et rekordstort antal aktive medlemmer i 2006, har selv Støtteforeningen s initiativer, som f.eks. bankospillet i november lidt under det manglende engagement, hvilket givet vil få Støtteforeningen til at overveje antallet af sociale arrangementer i fremtiden. Netop dette manglende engagement, har foranlediget at bestyrelsen for BIG har rettet henvendelse til Dansk Ride Forbund, om deltagelse i projekt klubudvikling, hvor DRF på vegne af BIG s bestyrelse, i løbet af januar 2007, vil foretage en brugerundersøgelse ved ca. 50 medlemmer, en undersøgelse, der efterfølgende skal danne baggrund for et udviklingsseminar så vi dermed sikrer BIG går i den retningen af medlemmernes ønsker. Til orientering vil 2007 under alle omstændigheder være et omlægningsår, idet Heine har meddelt mig at han ønsker at gå på efterløn pr , og vi deraf følgende skal have strikket BIG sammen til en ny moderne organisation tilpasset vores medlemmers ønsker og behov, inden for de økonomiske rammer vi har. Vi håber I vil tage godt imod udfordringen og tage godt imod DRF når I modtager spørgeskemaet. Det ligger i øvrigt allerede nu på plads at BIG igen i 2007 vil få tildelt et Landsstævne nærmere betegnet i weekenden den juni, så allerede nu kan I godt belave jer på at der bliver gang i den. Resten af forårets aktiviteter mangler endnu at falde helt på plads, men følg med på hjemmesiden der løbende opdateres med nye datoer, billeder etc. Jeg kan forestille mig at vi skal have afholdt en festlig indvielse af hallen når den er helt færdig - og derudover planlægges der afholdelse af et Sponsorstævne, der gerne skulle skabe økonomi til indkøb af spejl og musikanlæg til den nye hal. Side 1

2 Sluttelig vil jeg som altid takke alle mine klubvenner og bestyrelseskammerater for et 2006, der har budt på mange aktiviteter både gode og mindre gode men som nu er slut og gået alt for hurtigt. De sportslige resultater er ikke udeblevet, idet vi gjorde det rigtig godt ved Regionsstævnet og som årets økonomiske resultat også vil vise, så stod vi sammen om at afvikle nogle fantastisk velbesøgte stævner, der sikrede BIG også i SÅ SELVOM VI ER EN LILLE KLUB, SÅ BLEV VI FAKTISK DE BEDSTE!!!! Jette Bille Formand Side 2

3 Heste og Ponyer Vi har købt mange nye ponyer/heste - og mange af dem kunne godt tænke sig en hyggestund og måske en skovtur i weekender og ferier, så har I lyst, så henvend jer til Heine: Der er for tiden ledige parter i: BUSTER - KASTOR - STALLONE - LILLE KLAUS - (Pony til de absolut mindste/urutineret) (Hest går LA dressur springer LB/rutineret) (Pony til den lettere rutinerede store pige/dreng) (Pony til mindre/lettere rutineret pige/dreng) BIG`s forpligtelser: 1. Ejerretten a. BIG kan til enhver tid sælge og handle pony/hest b. BIG har den overordnede brugsret 2. Pasning og fodring a. BIG sørger for udmugning og fodring hele året rundt 3. Dyrlæge og smed a. Daglig leder/ Staldmester har ansvaret på kontakt til dyrlæge b. Daglig leder/staldmester har ansvaret for kontakt til smed 4. Vurdering af pony/hest i forhold til rytters kapacitet a. Daglig leder kan til enhver tid ændre rytter/hest forholdet for sikring af korrekt, fornuftig og dyreværnsvenlig brug. 5. Fordeling ved stævnedeltagelse a. Daglig leder/rideinstruktør fordeler pony/hest på den mest hensigtsmæssige måde ved alle hjemlige stævner. b. Ved hjemlige stævner, har parten ikke særlig håndsret over pony/hest alle ryttere må soignere. c. Daglig leder/rideinstruktør kan ved partens forespørgsel bevillige udlån til udenbys stævner. Side 3

4 Partens forpligtelser: 1. Fri afbenyttelse af pony/hest i weekender, helligdage og ferier (dog ikke juli måned) a. I stævnefrie weekender og på helligdage kan pony/hest benyttes i tidsrummet kl begge dage. b. I ferier forventes det at man besøger og rider ponyen/hesten i det omfang parten har mulighed herfor (Dog ikke i Juli måned). Såfremt man er forhindret gives besked herom til daglig leder/rideinstruktør. c. Pony/hest må kun bruges til dressurridning og turridning IKKE spring eller løsspringning. For børns vedkommende ( under 18 år) skal forældre være til stede under ridningen eller deltage som ledsager ved turridning, medmindre andet er aftalt med daglig leder. Al ridning er på eget ansvar! 2. Vedligehold af udstyret a. Det forventes at parten, mindst éen gang månedligt, sørger for korrekt vedligeholdelse af sadel og hovedtøj. Parten må gerne selv købe udstyr til pony/hest, udstyr som BIG ikke automatisk har brugsret over. b. Strigler og andet groomingudstyr er stillet til rådighed af BIG, men det bør dog være en selvfølge at parten selv medbringer soigneringsudstyr. 3. Hensigtsmæssig brug af BIG s faciliteter i henhold til reglementer. a. Parten skal til enhver tid indordne sig under de regler og direktiver udarbejdet for brug af BIG`s faciliteter. Reglement er ophængt ved siden af sadelrummet og i rytterstuen. Der kan ved aflæggelse af depositum til daglig leder, udleveres nøgle til saddelrum. Side 4

5 RIDEHUSREGELMENT 1. Godkendt ridehjelm er påbudt overalt, for alle børn under 18 år. 2. Al undervisning, færden og ophold på rideskolens område er på eget ansvar. 3. Råben, løb og leg i ridehuset er ikke tilladt. 4. Det er ikke tilladt at lade heste bide/gnave i inventar/barriere/- springmateriel o.lign 5. Når man rider i ridehuset eller på banen, skal der tages hensyn til de andre ryttere. 6. FRIRIDNING: Ældste rytter bestemmer hvornår der skiftes volte, er der fri volte rides venstre skulder mod venstre skulder. 7. Op- og nedsidning foregår i midten af en cirkelvolte 8. Indøvelse af parader, tilbagetrædning osv. må ikke ske på hovslaget 9. Der rides altid venstre skulder mod venstre skulder 10. LONGERING: Må kun finde sted når ridehuset er tomt og kun i lille ridehal 11. LØSSPRINGNING: Må kun finde sted lørdag formiddag fra kl under voksen overvågning og såfremt materiellet bliver sat på plads efter brug, kun i lille ridehal. 12. SPRINGNING: Må kun finde sted søndag formiddag fra kl og såfremt materiellet bliver sat på plads efter brug. Man må aldrig være alene i ridehuset ved springning, kun i lille ridehal. 13. Løse heste i ridehuset er på ejerens eget ansvar og må ikke finde sted uden opsyn. Kun løse heste i lille ridehal 14. Flasker skal afleveres i rytterstuen og affald lægges i de dertil indrettede skraldestativer. Side 5

6 STALDREGLEMENT 1. Stalden er åben hver dag fra kl kl a. Der skal være ro i stalden fra kl kl b. Åbent i weekend fra kl kl Tobaksrygning i stalden er strengt forbudt. 3. Flasker må ikke medbringes i stalden 4. Heste og ponyer må ikke stå løse på staldgangen 5. Enhver fejer staldgang / vaskeplads efter sig og stiller benyttede redskaber på plads. 6. Løse effekter, såsom børster, hovrensere, grimer, træktov, tøj m.m må ikke henlægges på staldgangen og fjernes uden varsel. 7. Sadel og hovedtøj skal være rent og korrekt ophængt 8. Råben løb leg i stald og på halmballerne er ikke tilladt 9. Leg i halmrummet er FORBUDT! 10. Al henvendelse vedrørende stalden rettes til staldmester eller berider. 11. Vaccinationskort på heste og ponyer der opstaldes eller benytter klubbens faciliteter, skal forevises staldmester eller berider på forlangende. 12. Når 2 heste/ponyer passerer hinanden på staldgangen, skal snoren tages af, og der skal være god plads mellem hestene 13. Al færdsel i stald og på udenomsarealer er på eget ansvar. 14. Al opsadling og strigling foregår kun i stalden, ej ved barrieren. BESTYRELSEN Side 6

7 Vigtige og praktiske oplysninger. Indmeldelse/udmeldelse HUSK! at indmeldelse og udmeldelse af rideklubben skal foregå skriftligt, og udmeldelse skal foretages med mindst 1. måneds varsel. Afmelding af ridetime Da vi har lange ventelister til timer ved både berider Heine Larsen og rideinstruktør Lene Kjeldgaard, skal du HUSKE!! at såfremt du, af forskellige årsager ønsker at afmelde din ridetime for en periode eller mere permanent, så skal du hurtigst muligt kontakte din ridelærer for nærmere aftale herom. Vær dog opmærksom på at afmelding kun kan ske med mindst 1. måneds varsel. Reservation Hvis du reserverer en boks skal betales et reservationsgebyr på ½ boksleje! Vi har desværre oplevet alt for mange reservationer som vores medlemmer alligevel beslutter sig for ikke at benytte fremover er der bindende tilmelding, såfremt man bestiller en boks og ved afbestilling af denne senere end den 15 i mdr. tilbagebetales gebyret ikke. Afbud HUSK! Der skal altid meldes afbud, hvis du er forhindret i at møde op til undervisningstimen der er ikke undervisning i alle ferier og på helligdage medmindre, der er hængt en seddel op med anden besked. Betaling af ridetimer Betaling af ridetimer foregår for alle hver måned, med sidste rettiddige betalingsdato den 10. i den gældende måned. Såfremt regningen ikke betales til tiden, pålægges denne et gebyr på kr. 50,00, der vil blive opkrævet på kommende måneds regning. Der henvises i øvrigt til gældende regler i Vedtægter for Birgittelyst Rideklub (se hjemmesiden) Side 7

8 Smed og Dyrlæge Klubben benytter sig af nogle fordelagtige samarbejdsaftaler med både en dygtig smed og kompetente dyrlæger. På navneskiltet udfor hver hest/pony er angivet navn og tlf.nr. på ejer, og dyrlæge og klubbens staldmester vil så vidt muligt kontakte disse ved akut sygdom eller lignende. Rideklubben benytter sig af Ørum-Vammen dyrlægerne tlf og af beslagsmed Anders Michaelsen tlf Sadelrum Alle bokse og spiltov har deres egen plads i sadelrummet, der er åbent alle dage fra kl Har du part i en hest eller er pensionær, så skal du have en nøgle til rummet ved berider Heine Larsen mod et depositum på kr. 300,00, der returneres når nøglen afleveres efter endt brug. HUSK at låse efter dig også i weekenderne, så ikke sadlerne pludselig forsvinder. Stof og billeder til Muleposten dit medlemsblad Har du et godt billede af din ynglings hest/pony eller en god historie du vil dele med os andre, så læg det i kassen i rytterstuen eller send det pr. og det vil blive bragt i førstkommende nummer. Bestyrelsen Side 8

9 Weekendvagt søges Er du over 18 år og kunne du tænke dig at passe hestene på BIG 1 weekend om måneden? Du tjener 600 kr., der fratrækkes dit girokort. Henvendelse til Charlotte Bjerno, staldudvalg, tlf eller mobil (SMS) og hør nærmere. ØRUM-VAMMEN DYRLÆGERNE v/jens Kirkegaard Langsøvej Tjele Telefontid man-fre kl. 7-9 Konsultation efter aftale Tlf Side 9

10 FEI World Cup Dressage Vilhelmsborg oktober 2006 Vi var ca. 20 BIG`er der oplevede dressurridning på dansk grund international høj klasse - se mere på Som sædvanlig var det Støtteforeningen der arrangerede en tur til Vilhelmsborg ved Århus - i år var det lørdag den 21. oktober 2006 med samlet afgang fra BIG lørdag morgen - alle deltagere tog (som sædvanlig) lidt godt og spændende med til en FÆLLES FROKOST Se ÅRETS FOTOS (kommer snart i glas og ramme i Rytterstuen) der blev taget af VM Guld vinderen Anky van Grunsven sammen med flere af BIG rytterne Støtteforeningen Side 10

11 Hestefritter og Klub Et alternativt fritidstilbud i Viborg Kommune I 2004 kunne man læse følgende indlæg i Muleposten: BIG har inden for det seneste halve år udarbejdet forslag til en ny aktivitet i klubben en Hestefritter og Klub, som i et samarbejde med ViborgSport og med støtte fra Viborg Kommune er fremsendt til Kulturministeriets udviklingspulje Børn og unge i bevægelse BIG og ViborgSport vil i marts måned modtage besked fra Kulturministerens Udviklingspulje så vi venter spændt på et go eller no go Baggrunden for denne nytænkning og udvikling af hverdagens aktiviteter i BIG er bl.a. en stigende polarisering i børn og unges idrætsvaner, samt at vi som rideklub besidder en række ressourcer i dagtimerne i tidsrummet kl I forbindelse med ansøgningen til Kulturministeriet er udarbejdet 15 forskellige bilag bl.a. en Hestefritter og -Klub folder, der omhandler BIG ressourcer, værdier, menneskesyn, vissioner og mål Som bekendt fik BIG og Viborg Sport et tilskud fra Kulturministerens Udviklingspulje i 2005, og HESTEFRITTEREN har nu været godt i gang med stor succes i knap 2 år Vi håber i løbet af 2007 at projektet kan videreføres det ønsker og anbefaler såvel Klub- og Fritidsordninger som BIG men forinden skal økonomien lige falde på plads Side 11

12 Aktivitetskalender Bestyrelsen Billeder af bestyrelsen Som sædvanligt bringer vi her en riv-ud-side med en frisk aktivitetskalender. Vi tilstræber os på at bringe en fuldt opdateret aktivitetskalender; men da der sker mange ting i klubben, og de sker rimeligt hurtigt, kan/vil vi ikke garantere, at oversigten over aktiviteter er fuldstændig. Hold selv øje med opslagstavlerne rundt omkring på rideskolen eller på vores hjemmeside. Har du ting til aktivitetskalenderen, så tøv ikke med at henvende dig til redaktionen eller til bestyrelsen, så kalenderen altid er à jour. Deadline til næste kalender er den Side 12

13 Aktivitetskalender Januar Muleposten udkommer 02 Første undervisningsdag i det nye år Februar Marts Muleposten udkommer 01 Deadline Muleposten Side 13

14 Formand Medlemsrelationer/ Kasserer Sponsorer Næstformand Stald Sekretær Materiel 1. Suppleant - Redaktør Bestyrelsen 2006 Jette Bille Jensen Tapdrupvej 122, Tapdrup 8800 Viborg Ove Lütken Pedersen Rugvænget 9, Overlund 8800 Viborg Allan B. Pedersen Hybenstien 5, Birgittelyst 8800 Viborg Kirsten Pihl Fallevej Viborg Charlotte Bjerno Bronzehøj 34 B 8800 Viborg Jan Holm Granstien 10, Birgittelyst 8800 Viborg Pernille Thulin Tyttebærstien 5, Birgittelyst 8800 Viborg Birgittelyst Rideklub Kløverstien 5 Birgittelyst 8800 Viborg Tlf Bedst efter kl Hjemmeside: adresse: Berider: Heine Larsen privat (BIG ) Staldmester: Mykola Zotko Side 14

15 Bestyrelsen 2006 Jette Bille Jensen Formand Fotograf på vej Kirsten Pihl Næstformand Jan Holm Materiel Ove Lütken Pedersen Medlemsrealtioner Fotograf på vej Fotograf på vej Allan B. Pedersen Sponsorer Pernille Thulin Redaktør Charlotte Bjerno Stald/Sekretær Side 15

16 Priser Undervisning Priser gældende fra den 1. Januar 2007 Undervisning på elevhest Månedskort 1 time pr. uge Kr. 250,00 Månedskort 2 timer pr. uge Kr. 425,00 Undervisning privat hest Månedskort 1 time pr. uge Kr. 200,00 Månedskort 2 timer pr. uge Kr. 325,00 Undervisning på elevpony Månedskort 1 time pr. uge Kr. 200,00 Månedskort 2 timer pr. uge Kr. 325,00 Månedskort ½ time pr. uge Kr. 195,00 på aspiranthold v. rideinstruktør Lene Kjeldgaard Undervisning privat pony Månedskort 1 time pr. uge Kr. 150,00 Månedskort 2 timer pr. uge Kr. 275,00 Medlemskontingent pr. år AKTIVE RYTTERE Kr. 400,00 Medlemskontingent pr. år PASSIVE RYTTERE Kr. 350,00 Aktivitetsgebyr pr. mdr. for ridning v. berider senior fra 17 år Kr. 50,00 Aktivitetsgebyr pr. mdr. dog ikke aspiranthold junior til 17 år Kr. 25,00 Ridehusgebyr pr. måned for fri afbenyttelse af ridehusene kun for udefrakommende ryttere Kr. 200,00 (Ridehusgebyret følger rytteren og man skal være tilmeldt ordningen ved Heine) Side 16

17 Priser Opstaldning Priser gældende fra den 1. Januar 2007 BOKS Egen hest 3. part Pr. dag Hest Kr. 1900,00 Kr. 633,00 Kr. 80,00 Pony Kr. 1500,00 Kr. 500,00 Kr. 70,00 SPILTOV Egen hest 3. part Pr. dag Hest Kr. 1600,00 Kr. 533,00 Kr. 60,00 Pony Kr. 1300,00 Kr. 433,00 Kr. 50,00 Prisen er inkl. udmugning og opstaldning på spåner, 2 x daglig fodring, samt wrap-hø på fold, tyggehalm, ud/indlukning på fold efter aftale men ikke pålægning af dækkener o.lign. Husk Juli = Sommergræs Miniholdsinstruktør Rideinstruktør Lene Kjeldgård Silkeborgvej Viborg Telefon Side 17

18 Referat af Medlemsmøde d. 1. november 2006 Dagsorden: 1. Gennemgang af Landsstævne-regnskab. 2. Gennemgang af BIG-regnskab inkl. 3. kvartal. 3. Nyt ridehusreglement og staldreglement gennemgås. 4. Prisregulering pr. 1. januar 07 og kommende arrangementer. Der var kun mødt 15 frem inkl. bestyrelsen. Jette bød velkommen. Bo har lavet regnskabet. Ad. 1) Indtægter: kr Sekretariatsudgifter: kr Staldudgifter: kr Cafeterieudgifter: kr Omsætning på Udgifter, parkering inkl. el: Markedsføring: kr Samlede udgifter: Kr Resultat - overskud: Kr Ad. 2) Ove gennemgik regnskabet. Alt i alt ser det godt ud, takket være Hestefritter. Stalden giver stadig underskud, vi har for få opstaldninger. (Indtægter stald: Kr Udgifter stald: Kr ). Indtægter i alt: Kr Udgifter i alt: Kr Overskud: Kr efter 3. kvartal. Ad 3) Charlotte B. orienterede om de nye reglementer. I den lille hal er reglerne uændrede. Nye regler til den store hal: Ingen longering, ingen løse heste, ingen frispringning, ingen løsspringning. Ændring til åbningstider i stald: I weekenden er der åben fra 7-20 mod tidligere Ad 4) Jette orienterede om de kommende prisændringer. Det var der ingen kommentarer til, vi har jo heller ikke haft prisstigninger de sidste mange år. Stalden stiger med 100 kr. og 2. undervisningstime med 25 kr. Minihold 20 kr om måneden. Side 18

19 Genindførelse af ridehusgebyr på 200 kr. vakte nogen protester. Folk havde vist glemt, at det engang har været der. Nu hvor vi har den nye hal og dermed bedre muligheder for friridning, genindføres det pr. 1. jan. 07. Ridehusgebyret er i øvrigt ikke steget. Kommende arrangementer: Klubstævne inkl. klubmesterskab d. 2. og 3. december. Klubmesterskabet er kun åbent for BIG-ryttere. Der er inviteret 2 andre klubber til stævnet. Sponsorstævnet er udsat bliver muligvis gennemført i forbindelse med indvielse af den ny hal. Vi venter med at arrangere flere vinterstævner, til den nye hal er helt færdig. Referent: Charlotte Bjerno Side 19

20 Støtteforeningen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår 2007 Vi ser frem til de mange muligheder i den nye store ridehal Vil du vide mere om Støtteforeningen så klik ind på / Støtteforeningen Instruktion af de vilde horder til Grillfesten 2006 Og de red mod Vest Side 20

21 En rytters fortælling udgår i dette nummer, pennen er givet videre til: Lea Malene Side 21

22 TEGN EN ANNONCE I MULEPOSTEN Støtteforeningen i BIG hjælper overalt hvor der er behov også når det gælder annoncer i Muleposten Kære ryttere, medlemmer og ikke mindst forældre og bedsteforældre I har alle mange kontakter såvel privat som i arbejdslivet og hvorfor ikke lade disse støtte op omkring den rideklub I (eller jeres børn ) alle holder så meget af Find en Sponsor via vore sponsorer skabes der bl.a. gode rammer og fortsat stor aktivitet i BIG! Kontakt blot Ole S. Nielsen, tlf eller via mail: På forhånd tak! Side 22

23 Side 23

24 Ved årets sidste klubstævne den december 2006, blev der ved nogle særdeles spændende og nervepirrende finaler, afholdt klubmesterskaber og BIG`s klubmestre 2006 blev fundet. Årets klubmestre 2006 Pony Dressur Simone Henriksen- Teglovens Tornado *** Heste Dressur Rebecca Otkjær- Choice *** Pony Spring Rebecca Otkjær- Flying Fellow *** Heste Spring Jannie Tougaard- Mata Hari Side 24

25 Jagtoplevelser Den 2. oktober tog juniorudvalget på fællesjagt. Viborg Rideklub havde arrangeret jagt i Hald Ege og Finderup, og for første gang var vi 7 ryttere, store som små, samlet på denne pragtfulde jagt. Starten gik fra Birgittelyst rideklub kl 9. Vi red over på viborg rideskole, hvor der var mødt i alt 36 ryttere op. Efter en kort gennemgang af regler og forventet tidsplan kom vi afsted. I samlet trop - alle klædt i rødt og hvidt - gik turen gennem Hald Ege skov et smut i Finderup og springe syvstjernen, og til sidst hen over Stanghede. Stanghede plantage er et meget skønt område, hvor hestene fik sig en racer op af en bakke og hen over heden. Dette var til stor morskab hos os alle. Det store smil var på og der blev grinet højlydt. Turen sluttede på Viborg Rideskole, hvor der blev taget et billede af de trætte heste og ryttere. Vi red hjem til BIG, hvor Ninas mor stod klar med boller og kakao til 7 meget trætte ryttere. Vi var alle enige om at succesen skal gentages til næste år, hvor der også er et par af rytterne som ønsker at kvalificere sig til den årlige Hubertus jagt. På vegne af Juniorudvalget Mette Asmussen Side 25

26 Almind Vognmandsforretning A/S Levering af sand, grus m.m. Containerudlejning Specialtransport NYT: Kranarbejde udføres Tlf v/ Claus Jespersen, Rindsholmvej 2, Almind, 8800 Viborg Side 26

27 Stemningsbilleder Side 27

28 Viborg & Omegns Hesteforsikring G / S af 1892 Præmieeksempler Liv- og uanvendelighed Forsikringssum halvårlig præmie kr. 112,50 Forsikringssum halvårlig præmie kr. 412,50 Forsikringssum halvårlig præmie kr. 812,50 Forsikringssum halvårlig præmie kr ,00 Forsikringssum halvårlig præmie kr ,00 Dyrlægeerklæring ved forsikringssum over Når din Hest skal Forsikres Sygesikring Pony kr. 200,- halvårlig præmie kr. 300,- Hest kr. 300,- halvårlig præmie Pony/hest kr. 400,- Pony/hest kr. 750,- Uden loft og selvrisiko Skivevej 113, Sjørup, 8800 Viborg Tlf Kontortid. Torsdag Udenfor kontortid Formand Ole Bach, Side 28

Muleposten Februar 2008. GENERALFORSAMLING I BIRGITTELYST RIDEKLUB D. 12. marts 2008 Kl. 19.00 i Rytterstuen, Kløverstien 5, Birgittelyst

Muleposten Februar 2008. GENERALFORSAMLING I BIRGITTELYST RIDEKLUB D. 12. marts 2008 Kl. 19.00 i Rytterstuen, Kløverstien 5, Birgittelyst GENERALFORSAMLING I BIRGITTELYST RIDEKLUB D. 12. marts 2008 Kl. 19.00 i Rytterstuen, Kløverstien 5, Birgittelyst DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

K L U B B L A D E T. Medlemsblad for Kongelundens Rideklub

K L U B B L A D E T. Medlemsblad for Kongelundens Rideklub K L U B B L A D E T Medlemsblad for Kongelundens Rideklub Nr. 2 MARTS-APRIL 2007 T E L E F O N L I S T E 2 0 0 7 KONGELUNDENS RIDEKLUB (KRK) TØMMERUPVEJ 276 2791 DRAGØR Sekretariatet: 32 53 46 40 Cafeteriet:

Læs mere

Velkommen til Holmegårdens Rideklub, hgr. Rideklub under Danske Rideforbund, DRF. www.hgr.dk

Velkommen til Holmegårdens Rideklub, hgr. Rideklub under Danske Rideforbund, DRF. www.hgr.dk Velkommen til Holmegårdens Rideklub, hgr Rideklub under Danske Rideforbund, DRF www.hgr.dk Velkommen til Holmegårdens Rideklub. Holmegården er hjemsted for Holmegårdens Rideklub, som er en forening under

Læs mere

Nr. 2, 2012 - juni - juli - august. Vejledende kåring Laxistævne Kalender Sommerdage i Laxi

Nr. 2, 2012 - juni - juli - august. Vejledende kåring Laxistævne Kalender Sommerdage i Laxi Nr. 2, 2012 - juni - juli - august Vejledende kåring Laxistævne Kalender Sommerdage i Laxi Kr.699,- Kr.150,- Kr. 350,- Dressurbog af Hasse Hoffmann og Bag om biddet, skrevet af en dyrlæge. 2 fantastiske

Læs mere

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang Januar 2014 Nr. 5. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang Januar 2014 Nr. 5. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang Januar 2014 Nr. 5 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette

Læs mere

Informationshæfte BLR

Informationshæfte BLR Informationshæfte BLR Der er mange regler på rideskolen. De er opstået over mange år. Når man kender reglerne, og når man overholder dem, er man med til at passe på sig selv, sin hest, faciliteterne og

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 Tvede-Linde Jagtforening Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 1 Tvede-Linde Jagtforening - organisation Bestyrelsen: Formand og kontaktperson vedr. Fjordjagt: Finn Sørensen Perledalen 4, 8930 Randers Tlf. 2825

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

I dette nummer: Tøjaften Ungdommens Juleturnering 60+ fredagsholdet og meget mere

I dette nummer: Tøjaften Ungdommens Juleturnering 60+ fredagsholdet og meget mere Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 48 December 2014 Nr. 4 I dette nummer: Tøjaften Ungdommens Juleturnering 60+ fredagsholdet og meget mere Den 29. november afholdtes Ungdommens Juleturnering.

Læs mere

NYT. I dette nummer. side 10. Marts 2013

NYT. I dette nummer. side 10. Marts 2013 Marts 2013 NYT I dette nummer Formandens beretning, læs side 5 Træningsstævne og stævnetræning side 16 Patella Fixation eller knæskalslåsning side 21 Klarir Knapar, nu med hjelm side 22 Nös og Emilie juniorpræsenterer

Læs mere

Striglernes Magasin. Glostrup Rideklub

Striglernes Magasin. Glostrup Rideklub Striglernes Magasin Glostrup Rideklub 19. årgang, nr. 4 December 2010 Forsidebillede: Voltigeringsholdets store ganger Kongo er en meget alsidig herre. Ud over at fejre triumfer til volti-stævner har han

Læs mere

K L U B B L A D E T. Medlemsblad for Kongelundens Rideklub

K L U B B L A D E T. Medlemsblad for Kongelundens Rideklub K L U B B L A D E T Medlemsblad for Kongelundens Rideklub Nr. 3 MAJ-JUNI 2007 T E L E F O N L I S T E 2 0 0 7 KONGELUNDENS RIDEKLUB (KRK) TØMMERUPVEJ 276 2791 DRAGØR Sekretariatet: 32 53 46 40 Cafeteriet:

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

BilagKFU_140603_pkt.05.01 EVALUERING EFTER 1 ÅR

BilagKFU_140603_pkt.05.01 EVALUERING EFTER 1 ÅR HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB EVALUERING EFTER 1 ÅR Indholdsfortegnelse Bestyrelsen 2013/2014 & 2014/2015 Succes sportsligt Succes socialt Kommunikation Medlemstal, rideskolehold og belægning Heste-bestanden

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007 Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007 Ny hjemmeside Klubben har til den nye sæson fået ny hjemmeside. Den nye hjemmeside er baseret på et såkaldt CMS systemet, hvilket er den engelske forkortelse for indholds

Læs mere

Brande Badminton Club

Brande Badminton Club Brande Badminton Club December 2010 - Nummer 2-28. årgang Indhold Side 2: Forord ved formanden Aktivitetskalender Side 3: Badmintonstævner Side 4 Tilmelding til stævner Holdbilleder Side 5: Hilsen fra

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Ommersyssel Jagtforening

Ommersyssel Jagtforening Ommersyssel Jagtforening Medlemsblad Årgang 2015 nr. 1 www.ommersysseljagtforening.dk 1 Friskbagt Brød Hver dag Fra egen ovn Det går aldrig galt, - når man handler lokalt Åbent alle ugens dage OK-benzintanken

Læs mere

Nr. 4, 2012 december - januar - februar. Laxistævne Generalforsamling Kalender Visioner

Nr. 4, 2012 december - januar - februar. Laxistævne Generalforsamling Kalender Visioner Nr. 4, 2012 december - januar - februar Laxistævne Generalforsamling Kalender Visioner Indholdsfortegnelse Formanden har ordet Side 4 Formationsridning Side 7 Julejagt Side 8 Side 9-hesten Side 9 Laxi-Grupper

Læs mere

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013 Februar 2014 Juletræsfesten 2013 Juletræsfesten 2013 1. søndag i advent dannede i år rammen for den årlige juletræsfest i Nøvling forsamlingshus og igen i år var den et stort tilløbsstykke. Ca. 120 forventningsfulde

Læs mere

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 29. 10. årgang november 2012. Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen

Nyhedsbrev. Nr. 29. 10. årgang november 2012. Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen Nyhedsbrev Nr. 29. 10. årgang november 2012 Foto: Helle Christiansen Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen Her i november er det 10 år siden, vi holdt den stiftende generalforsamling i vores

Læs mere

I dette nummer. Juni 2012

I dette nummer. Juni 2012 Juni 2012 NYT I dette nummer Træningsstævne på sletten side 6 Geysirmasters 2012 side 14 De tre I er. Inger, istölt og island side 20 Juniortræf med 11 deltagere side 27 Pizza, hygge og film på storskærm

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 23 7. årgang maj 2009. Arrangementskalender. Töltende majhilsner. Húginn & Múninn

Nyhedsbrev. Nr. 23 7. årgang maj 2009. Arrangementskalender. Töltende majhilsner. Húginn & Múninn også der. Jeg køber ca. to flasker hver sommer og prisen er kr. 269,- pr. flaske, hos Almas. Nogle få heste vil reagere på midlet, så derfor skal man gå lidt forsigtig til værks og det vil ikke virke på

Læs mere

Nr. 1 MARTS 2013 26. årg.

Nr. 1 MARTS 2013 26. årg. Nr. 1 MARTS 2013 26. årg. HOVEDSPONSOR SPONSOR - sætter Nr. 1 MARTS 2013 Medlemsblad for NÆSTE NUMMER UDKOM- MER MEDIO JUNI 2013 Forsiden : Fra startbordet ved Vinter-cup finalen 3.3.2013. Hans Hansen

Læs mere