Indhold Rigslov... 2 Straffeloven... 3 Lov for Handel og Jord... 5 Artefaktloven... 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Rigslov... 2 Straffeloven... 3 Lov for Handel og Jord... 5 Artefaktloven... 6"

Transkript

1 Indhold Rigslov... 2 Straffeloven... 3 Lov for Handel og Jord... 5 Artefaktloven... 6

2 Rigslov Denne lov gælder for Palenia og omegn, samt vasaller deraf. Stk. 2: Palenia og omegn været Palenia by samt tilhørende land som defineret i Auroras love. Stk. 3: Palenia er underlagt Auroriansk lov. Styreformen i Palenia er Repræsentativt demokrati, Via det i definerede forsamling, kaldet Byrådet. Stk. 2: Enhver borger af Palenia, ejende jord i Palenia, kan vælges til Byrådet. Stk. 3: Det kræver tre borgere at blive opstilet til rådet, derefter kan et kandidatur nedstemmes ved almindeligt flertal blandt borgerne i Palenia. Det kræver mindst tre borgere af Palenia, at stille mistillid til et Byrådsmedlem, når denne mistillid er stillet, er medlemmet umyndiggjort i sin funktion i Byrådet. Stk. 2: En umyndiggørelse skal stadfæstes ved almindeligt flertal blandt borgerne i Palenia. Inden næste tinge. Stk. 3: Bliver Byherrens umyndiggørelse stadfæste ved to-tredjedeles flertal, skal byrådet vælges på ny. 4 Byrådet er en forsamling valgt ind efter proceduren i 2. Stk. 2: Byrådet består af mindst tre borger af Palenia. Stk. 3: Byherren er medlem af Byrådet. Stk. 4: Beslutninger fortages ved almindeligt flertal. Stk. 5: Beslutninger fortaget af Byrådet skal skriftligt dokumenteres og sendes til Det Øverste råd i Aurora. Stk. 6: I tilfælde af Stemmelighed i Byrådet er Byherrens stemme afgørende. 5 Tinge fortages af Byrådet på Tingpladsen, Stk. 2: Byrådet samles på Tingpladsen, og den nu myndige forsamling kaldes Tinge Stk. 3: Tinge er den Dømmende, Lovgivende og Udøvende magt i Palenia. Stk. 4: Tinge er ikke myndig før efter maden. Stk. 5: Tinge må ikke samles hyppigere end en gang per måned. Stk. 6: Beslutninger på Tinge fortages ved almindeligt flertal i Byrådet. Stk. 7: Der må ikke tages stilling til mere end 5 sager på Tinge. Stk. 8: Byrådet beslutter hvilke 5 sager.

3 Straffeloven Brugen af Magi er en skærpende omstændighed. Stk. 2, En Magi udøver er ansvarlig for den Magi han har sat i verden og kan dømmes derefter. Falsk vidneudsagn. Betydende at når man under ed taler usandt, lige meget hvad der ligger til grund for dette, kan der straffes efter denne lov. Stk. 2, straf: Der tildeles bødestraf, i særligt grove tilfælde fjernes tungen. Smugleri. Betydende at når der indføres illegale varer i byens område, kan der tildeles straf efter denne lov. Stk. 2: Illegale varer er de rørlig ting og i det følgende en energimængde, som af Byrådet er vedtaget som værende dette. Stk. 2, straf: Konfiskering af smuglervarer, bøde, fængsel. 4 Vanhelligelse af Tempel eller anden helligbrøde. Betydende at vandalisme, generelt hærværk, og andre værre ting, der på den ene eller anden måde er generende for Kirkerne, deres folk og områder, er strafbart efter denne lov. Stk. 2, straf: Stafudmålingen starter ved bøde og kan i grelle tilfælde ende ved henrettelse. 5 Forurening af offentlige steder. Betydende at tilsvining af byområder, som ligger under ansvar af byens styre, kan straffes efter denne lov. Tilsvining omfatter også spytning og urinering på byens område. Stk. 2, straf: Som minimum gabestok, alt efter tilsviningens størrelse. 6 Sløseri til almen fare for andre. Betydende at, når man udfører et arbejde og af den ene eller anden grund bringer andre i en unødig fare, som kunne undgås, kan der straffes efter denne lov. Stk. 2, straf: for små ting: bødestraf, men kan straffes med både gabestok og fængsel. 7 Lemlæstning. Hvis en person overlagt lemlæster en anden person kan de straffes efter denne lov. Stk. 2, straf: Øje for øje, tand for tand eller andet efter for godt befindende. 8 For åger straffes den, som udnytter en anden persons betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold til i et aftaleforhold at opnå eller betinge en ydelse, der står i væsentligt misforhold til modydelsen, eller som der ikke skal ydes vederlag for. Stk. 2, straf: Bøde og en tur i gabestokken.

4 9 Forfalskning. Betydende at når man forfalsker offentlige dokumenter, underskrifter og andre former for signering, kan straffes efter denne lov. Stk. 2, straf: Hård bødestraf og eksilering. 0 Kontraktbrud. Betydende at, hvor to parter indgår en skreven kontrakt, og den ene eller begge parter bryder de kriterier, som der står skrevet i kontrakten, ligeledes gælder at hvis man bryder en militsaftale kan der straffes efter denne lov. Stk. 2, straf: Der følges de i kontrakten udstykkede retningslinjer for kontrakt brud, og derefter tildeles strafarbejde. 1 Hærværk. Betydende at vandalisme, generelt hærværk eller anden ødelæggelse af offentlig eller privat ejendom straffes efter denne lov. Stk. 2, straf: Straffen udmåles efter skadens omfang ved bøde. Ved særlig grove eller gentagne overtrædelser af loven straffes med gabestok eller hæfte. 2 Betleri. Betydende at betleri inden for bygrænsen er strafbart. Stk. 2, straf: straffearbejde eller gabestok, konfiskering af udbyttet af betleriet. 3 Tyveri. Betydende at enhver form for tyveri, herunder rapseri, tyveri, indbrud, røveri og anden tilranelse af andres ejendom, straffes efter denne lov. Stk. 2, straf: fængselsstraf, straffearbejde. Stk. 3.: Hæleri: køb af stjålne eller indsmuglede effekter straffes efter Stk. 4. Stk. 4, straf: straf for hæleri er gabestok, bødestraf og konfiskering af effekterne. 4 Voldtægt. Betydende at voldtægt eller voldtægtsforsøg straffes efter denne lov. Stk. 2, straf: fængsling. Ved vedvarende overtrædelse af loven straffes med brændemærkning. 5 Mord. betydende at overlagt mord, i den forstand at mordet selv var det ønskede resultat og ikke en følge virkning, af et hændelses forløb, straffes efter Stk. 2. Stk. 2, straf: øje for øje, tand for tand. Sagen skal for Tinget. Stk. 3, uagtsomt mord: betydende at morderen ikke havde til hensigt at tage den myrdedes liv, herunder selvforsvar, straffes efter Stk. 4. Stk. 4, straf: Sagen vurderes af Tinget. 6 Vold. Betydende at fysiske overgreb straffes efter denne lov. Herunder slagsmål, overfald mm. Stk. 2, straf: Hård bødestraf, hæfte og/eller gabestok. Stk. 3, selvforsvar og nødværge: Vold i forbindelse med selvforsvar og nødværge vurderes af Tinget.

5 7 Bedrageri. Betydende bondefangeri, bevidst bedrageri, svindel i enhver form, undladelse af betaling for ydelser og varer straffes efter denne lov, samt korruption. Stk. 2, straf: bødestraf, fængsling samt inddragelse af enhver vinding opnået ved dette uretsforhold. 8 Spionage. Betydende at videresalg og videregivelse af informationer, der kan skade en person, virksomhed eller hans ejendom, straffes efter denne lov. Stk. 2, straf: skal for Tinget. Straffes med døden. 9 Forræderi. Betydende at enhver handling der kan skade Kongen eller hans ejendom straffes efter denne lov. Stk. 2, straf: Skal for Tinget, straffes med døden. 0 Frihedsberøvelse. Betydende tilbageholdes, bortførelse eller anden frihedsberøvelse, straffes efter denne lov. Stk. 2, straf: Fængsling 1 Skatteunddragelse. Betydende den som ikke betaler skat af enten sit handelsbrev eller sin jord Stk. 2, straf: Bøde for den skyldende beløb, som beslaglæggelse af de unddragende genstande. Lov for Handel og Jord Handlende i Palenia skal kunne fremvise et af Byrådet udstedt, gyldigt handelsbevis. Stk. 2: Undtaget er dog den som handler for under ti Kniplinge om måneden. Stk. 3: En handlende uden et sådanne bevis betragtes som Bedrager. En jordejer er den på skødet designerede ejer. Skat betales af handlende samt jordejere. Og fastsættes på Tinge. Stk. 2: Jordskat er ved tinge sat til 2 kniplinge pr. stykke land. Stk. 3: Gentagende manglende evne til at betale skat, kan betragtes som Skatteunddragelse. 4 Handelsbrev er på tinge sat til 25 Kniplinge. 5 Skat går til bykassen. Stk. 2: Inddrevet skat skal bruges til forbedring af byen eller betaling af offentlige instanser.

6 Artefaktloven Denne lov gælder for enhver brug, manipulation, samt placering af Elementer på dette eller andre planer. Herefter refereret til som brug af magi. Enhver person i stand til at brug magi, eller medvirkende til Elemental eller åndelig pagt. Skal registres hos Byrådet. Stk. 2: Bliver dette ikke gjort betragtes det som Helligbrøde. Enhver genstand, indeholdende Elemtaler eller ånder, herefter kaldet Artefakter. Skal registres hos Byrådet. Stk. 2: Bliver dette ikke gjort betragtes det som Bedrageri. 4 Enhver person er forpligtet til at indberette mørkmagi. Stk. 2: Gøres dette ikke betragtes det som værende sløseri til fare for andre. Stk. 3: Forsøger man aktivt at skjule brugen af mørkmagi, betragtes dette som forræderi.

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. maj 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. maj 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. maj 2008 30. april 2008. Nr. 306. Kriminallov for Grønland VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort

Læs mere

Kapitel 1-Forbrydelser mod liv og legeme

Kapitel 1-Forbrydelser mod liv og legeme Indhold KAPITEL 1. FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME 3 1.1 Indledning...3 1.1.1 lig beskyttelse... 3 1.1.2 Inddeling... 3 1.2 Drabsforbrydelser...3 1.2.1 Indledning... 3 1.2.2 Forsætligt drab, strfl. 237...

Læs mere

Børnekonventionen. www.visdomsnettet.dk

Børnekonventionen. www.visdomsnettet.dk 1 Børnekonventionen www.visdomsnettet.dk 2 Børnekonventionen Her kan man læse hele FN s konvention om barnets rettigheder, som i daglig tale kaldes Børnekonventionen. De i denne konvention deltagende stater,

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retsstaten DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSTATEN Har du tænkt over, hvorfor politikerne ikke kan blande sig i domstolenes afgørelser, eller hvorfor det er vigtigt, at der er

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Min grundlov GRUNDLOVEN MED FORKLARINGER

Min grundlov GRUNDLOVEN MED FORKLARINGER Min grundlov GRUNDLOVEN MED FORKLARINGER bes, at enhver arbejdsduelig borger ing eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse. r betrygger hans tilværelse., der stemmer med deres overbevisning,

Læs mere

Dokumentet er Historisk

Dokumentet er Historisk Dokumentet er Historisk LBK nr 1007 af 24/10/2012 Historisk (Straffeloven) Offentliggørelsesdato: 27-10-2012 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1242 af 18/12/2012 2 LOV nr 1385

Læs mere

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse LBK nr 1235 af 26/10/2010 Gældende (Straffeloven) Oversigt (indholdsfortegnelse) 1. kapitel Indledende bestemmelser 2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse 3. kapitel

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011 4. februar 2011. Nr. 80. Bekendtgørelse af lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler Hermed bekendtgøres lov for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 Sag 193/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Anders Németh, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 24. juni

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

I Al lovgivende magt, som heri indrømmes, skal overdrages til en kongres for De forenede Stater, bestående af et senat og et repræsentanthus.

I Al lovgivende magt, som heri indrømmes, skal overdrages til en kongres for De forenede Stater, bestående af et senat og et repræsentanthus. U.S. Constituion Dansk Nøgledokumenter i USAs historie Forfatningen USA's forfatning, 1787 Vi, De forenede Staters folk, vedtager og opretter denne forfatning for De forenede Stater for at skabe en mere

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 909 af 27/09/2005 (indholdsfortegnelse i dokumentets bund) Bekendtgørelse af straffeloven Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 21. september 2004, med de ændringer,

Læs mere

FORORD. lande kan sige sig helt fri for korruption. Antallet af korruptionssager har imidlertid frem til i dag været meget beskedent her i landet.

FORORD. lande kan sige sig helt fri for korruption. Antallet af korruptionssager har imidlertid frem til i dag været meget beskedent her i landet. Undgå korruption UNDGÅ KORRUPTION FORORD lande kan sige sig helt fri for korruption. Antallet af korruptionssager har imidlertid frem til i dag været meget beskedent her i landet. Af justitsminister Lene

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1000 af 05/10/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Indholdsfortegnelse Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold!

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Generelt Reglerne i Danmark er forholdsvis skrappe, men vurderes oftest i

Læs mere

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Len Beskrivelse Len er et stykke jord man kan eje. Der er stor forskel på de forskellige len, både i hvor de ligger, hvad de koster, men også hvilke

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. november 2014 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sofie Skou Sandager Sagsnr.: 2014-3051/01-0026

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV")

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt DDV) VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE Mellem De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV") og Vognmanden (herefter benævnt "Vognmanden") Som enten personligt eller via sit selskab

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Andelsforeningen Friland a.m.b.a.

Andelsforeningen Friland a.m.b.a. Vedtægter for Andelsforeningen Friland a.m.b.a. Præambel Dato: 28. maj 2013 Vedtægterne for Andelsforeningen Friland a.m.b.a. har til formål at regulere retsforholdet for medlemmerne i forbindelse med

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere