Børneinstitutionen Køjevænget 0-6års institution

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børneinstitutionen Køjevænget 0-6års institution"

Transkript

1 Børnemiljøvurdering (BMV) Børneinstitutionen Køjevænget 0-6års institution 1

2 Indholdsfortegnelse Formål s. 3 Besvarelse i sammendrag af vuggestuens børnemiljøvurdering s.4 Handleplan for vuggestuen s. 5 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i vuggestuen s. 5 Besvarelse i sammendrag for de 3-5 årige i børnehaven s. 9 Handleplan for de 3-5 årige i børnehaven s. 10 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i 3-5 års gruppen i børnehaven s. 11 Besvarelse i sammendrag for de 5-6 årige i børnehaven s. 14 Handleplan for de 5-6 årige i børnehaven s. 15 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i 5-6 års gruppen i børnehaven s.16 2

3 Formål Børnemiljøvurderingen (BMV) sætter fokus på og bidrager til, at børnene har et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer trivsel, udvikling og læring. BMV skal synliggøre børnemiljøet, så det bedst muligt understøtter temaerne i de pædagogiske lærerplaner. BMV skal medvirke til, at der skabes den bedst mulige udnyttelse, vedligeholdelse og udvikling af det fysiske, psykiske og æstetiske miljø. Retningslinjer for udarbejdelsen Børnemiljøet Skal vurderes i børnesperspektiv Skal drøftes med forældrebestyrelsen Skal offentliggøres på institutionens hjemmeside Skal indeholde en handleplan samt registrere og vurdere, hvilke tiltag, der skal etableres, når ressourcerne er til rådighed. Børnemiljøvurderingen er et redskab, som dagtilbuddet kan bruge til at beskrive og udvikle børnemiljøet. Den består af 4 faser: Kortlægning Beskrivelse Handleplan Opfølgning Vi har valgt at bruge DCUM`S (Dansk center for undervisningsmiljø) skema i vuggestuen; hvordan står det til med børnemiljøet i vuggestuen, for de 3-5 årige hvordan står det til med børnemiljøet i børnehaven, og samtalearket hvordan har du det i børnehaven til for de 5-6 årige. Den sidste aldersgruppe har udfyldt skemaet sammen med deres forældre, de andre 2 er udfyldt af personalet. Vi vil løbende evaluere vores handleplaner. Vi har oplevet en besvarelsesprocent på 99 %, således er det valide besvarelser der ligger til grund for børnemiljøvurderingen. 3

4 Sammendraget besvarelse af vuggestuens børnemiljøvurdering: 1.Relationer mellem børnene. Børnene viser stor glæde ved hinanden, og personalet oplever de er gode til at støtte børnene i sociale sammenhænge. Der skal fortsat være fokus på drillerier og konflikter børnene imellem. I en vuggestue, vil der altid være drillerier, det er en af de måder børn lærer de sociale spilleregler, hvordan man agerer over for hinanden og hvordan det enkelte barn lærer at afkode hinanden. 2. De voksne i vuggestuen. Alle børn i vuggestuen viser via kropssprog og fysisk kontakt, at de er glade og trygge ved de voksne i vuggestuen. De voksne viser nærhed, at de har tid til at lytte og er gode til at forstå det enkelte barn. De voksne arbejder anerkendende og udviser lyst og nysgerrighed for hvert barn. Vi skal have fokus på, hvordan vi taler til/med børnene. Dette tilstræbes altid at gøres i en anerkendende tone og inkluderende tilgang. 3. Leg og aktiviteter. Børnene bliver inddraget helt eller delvist inddraget i hverdagens forskellige gøremål. De voksne opfordrer altid børnene til at lege og udfolde sig, de støtter deres selvhjulpenhed og fokuserer meget på, at legetøjet er spændende, udviklende og tilgængeligt. 4. Rammer(lokaler, udearealer, indretning og æstetik) Både ude og inde, har vi prioriteret legeredskaber, der udfordrer det enkelte barn, samt understøtter barnets motoriske udvikling. Børnene viser stor glæde både ved at være ude og inde. Vi har mange redskaber i glade farver, som virker motiverende, og personalet føler at der en rigtig god stemning og rar atmosfære. Vi skal have fokus på, om der skal skabes flere oaser, hvor børnene kan lege i fred for voksne. 5. Rammer 2(Ergonomi og indeklima)vi forsøger hele tiden at have fokus på indretningen, så den tilgodeser gode arbejdsstillinger. Der luftes ud flere gange om dagen, det kan dog ikke undgås, at der engang imellem, hvor hyppigheden af bleskift er meget høj, at lugten kan være gennemtrængende. Vi har fået bedre styr på vores gulvvarme og ventilation, hvilket besvarelsen også bærer præg af. 6. Sikkerhed Vi skal blive ved med at have fokus på vores interne regler, hvis der skulle opstå brand. Vi skal blive ved med at have fokus på, om børnene kan få fat på farlige genstande, rengøringsartikler og andet. Vi skal blive ved med at tjekke vores legeplads og fællesrum, således at der ikke stikker søm ud, eller andet som børnene kan komme til skade på. 7. Helbred og velbefindende Personalet oplever de allerfleste børn være trygge, glade og tilpasse, og at de allerfleste børn får den omsorg, de har brug for. Vi drøfter løbende børnesygdomme, og reglerne for hjemsendelse af børn. Vi har stor fokus på, at skabe nogen rammer der gør det muligt at opfylde alle barnets basale behov. 8. Hygiejne Vi har stor fokus på hygiejnen, og gør vores bedste for at den altid er i orden, både omkring det enkelte barn, men også hos os selv som personale. Vi har rigtig mange steder i huset, opsat håndsprit 4

5 og dispensere med næseklude. Børnene har deres egen barnevogn/sovemadras, som løbende bliver rengjort. Handleplan 2012 for vuggestuen på baggrund af miljøvurdering Psykisk miljø Fysisk miljø Æstetisk miljø Tiltag Vi skal fortsat være opmærksomme på børnenes drillerier. Vi skal have fokus på hvordan vi taler til/med børnene Fortsat have stor fokus på hygiejnen Vi skal have en diskussion, om vi ønsker oaser, hvor børn kan lege uden voksne Fortsat være opmærksom på at bevare og videreudvikle, og lytte til alles ønsker. Ansvarlig Personalet skal have fokus på drillerier, og sammen i personalegruppen diskutere handlingsmuligheder. Personalet skal igennem fortællinger og reflekterende teams, diskutere hvordan vi ønsker dialogen. Personalet Personalet skal diskutere om vi ønsker at udvikle disse En nedsat gruppe, samt stuerne som selv er ansvarlige for egne stuebudgetter. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i vuggestuen. Relationer mellem børnene Viser børnene, at de er glade for hinanden? Leger børnene med hinanden? Støtter de voksne børnene i at få positiv kontakt med hinanden? Driller børnene hinanden? Er der konflikter mellem børnene? 87 % 13 % 0 % % 53 % 0 % % 33 % 0 % 15 De voksne i vuggestuen Viser børnene, at de er glade for de voksne (fx via 5

6 kropssprog og positiv fysisk kontakt)? Har børnene let ved at få de voksnes opmærksomhed? Virker de voksne nærværende i kontakten med børnene (fx via øjenkontakt og tid til at lytte/forstå barnets tegn)? Viser de voksne, at de er glade for børnene? Er de voksne anerkendende i deres væremåde over for børnene? Snakker de voksne med børnene(fx om oplevelser og gøremål)? Taler de voksne hårdt til børnene? 93 % 7 % 0 % 15 6,5 % 67 % 26,5 % 15 Leg og aktiviteter Inddrages børnene i hverdagens gøremål? Støtter de voksne børnene i at gøre ting selv? Opfordrer de voksne børnene til at lege og udfolde sig? Er der et varieret udbud af legetøj? Er de voksne lydhøre over for børnenes ønsker til lege og/eller aktiviteter? 73 % 27 % 0 % % 13 % 0 % % 7 % 0 % % 13 % 0 % % 27 % 0 % 15 Rammer (Lokaler, udearealer, indretning og æstetik) Er der god plads at lege på udenfor? Virker børnene glade, når de er ude? Er børnene aktive, når de er ude (fx 80 % 20 % 0 % % 13 % 0 % % 13 % 0 % 15 6

7 løber, springer, klatrer, balancerer, cykler, kravler)? Er der god plads til at lege på indenfor? Er der steder i vuggestuen, hvor børnene kan bevæge sig (fx danse løbe, hoppe, slå kolbøtter)? Er der steder, hvor børnene kan lege vildt? Er der steder, hvor børnene kan hvile sig eller slappe af? Er der steder, hvor børnene kan lege i fred for voksne? Føles stemningen og atmosfæren rar? 73 % 27 % 0 % % 7 % 0 % % 26,5 % 6,5 % % 20 % 7 % % 60 % 0 % % 7 % 0 % 15 Rammer 2 (Ergonomi og indeklima) Er der stole og/ellers borde tilpasset børnenes alder? Er temperaturen i vuggestuen passende? Fryser børnene, når de er på gulvene? Lugter der grimt i vuggestuen? Er der meget støj og larm? Virker der rodet i vuggestuen? 87 % 13 % 0 % % 60 % 13 % 15 0 % 0 % 100 % 15 0 % 53 % 47 % % 60 % 13 % 15 0 % 27 % 73 % 15 Sikkerhed Ved de voksne, hvad de skal gøre, hvis 80 % 13 % 7 % 15 der opstår brand? Har de voksne oplevet, at et barn er kommet så slemt til skade, at der 87 % 6,5 % 6,5 % 15 blev ringet efter forældrene? Kan børnene få fat i kemikalier, rengøringsartikler, 0 % 0 % 100 % 15 duftblokke mv.? Kan børnene få fat 13 % 7 % 80 % 15 7

8 på farlige genstande (fx tændstikker, tegnestifter, stearinlys, knive, defekte og løst hængende ledninger, køkkenmaskiner)? Er legetøjet i ordentlig stand? (Vær opmærksom på skadelige stoffer, defekter og hygiejne) Kan børnene færdes indendørs uden at komme til skade? Kan børnene færdes udendørs uden at komme til skade? 40 % 60 % 0 % % 40 % 7 % % 40 % 7 % 15 Helbred og velbefindende Er børnene meget snottede? Kommer børnene ud for at lege hver dag? Virker børnene pylrede? Virker børnene selvstændige? Virker børnene generelt trygge? Får børnene omsorg, når de viser, at de har behov for det? Kommer børnene hen at sove, når de er søvnige? Får børnene noget at spise, når de er sultne? Får børnene tørret næse, når de har brug for det? Virker børnene glade og godt tilpas? 33 % 67 % 0 % % 40 % 0 % 15 0 % 40 % 60 % % 33 % 0 % % 20 % 0 % % 13 % 0 % 15 Hygiejne Er de hygiejniske forhold i vuggestuen i orden? Bruger børnene hinandens sutter? 0 % 0 % 100 % 15 Vasker børnene 8

9 hænder? Kan børnene selv komme til at vaske hænder? Vasker de voksne hænder? 60 % 33 % 7 % 15 Sammendraget besvarelse af de 3-5 åriges børnemiljøvurdering: 1.Relationer mellem børnene. Børnene viser stor glæde ved hinanden, og personalet oplever de er gode til at støtte børnene i sociale sammenhænge. Der skal fortsat være fokus på drillerier og konflikter børnene imellem. I en børnehave, vil der altid være drillerier, det er en af de måder børn lærer de sociale spilleregler, hvordan man agerer over for hinanden og hvordan det enkelte barn lærer at afkode hinanden. 2. De voksne i 3-5 års grupper. Alle børn i børnehaven viser via kropssprog og fysisk kontakt, at de er glade og trygge ved de voksne i børnehaven. De voksne viser nærhed, at de har tid til at lytte og er gode til at forstå det enkelte barn. De voksne arbejder anerkendende og udviser lyst og nysgerrighed for hvert barn. Vi skal have fokus på, hvordan vi taler til/med børnene. Dette tilstræbes altid at gøres i en anerkendende tone og inkluderende tilgang. Men vi har 75 % i delvist at tale hårdt til børnene, så det skal vi have arbejdet målrettet med. 3. Leg og aktiviteter. Børnene bliver inddraget helt eller delvist inddraget i hverdagens forskellige gøremål. De voksne opfordrer altid børnene til at lege og udfolde sig, de støtter deres selvhjulpenhed og fokuserer meget på, at legetøjet er spændende, udviklende og tilgængeligt. 4. Rammer(lokaler, udearealer, indretning og æstetik) Både ude og inde, har vi prioriteret legeredskaber, der udfordrer det enkelte barn, samt understøtter barnets motoriske udvikling. Børnene viser stor glæde både ved at være ude og inde. Vi har mange redskaber i glade farver, som virker motiverende, og personalet føler at der en rigtig god stemning og rar atmosfære. Vi skal have fokus på, om der skal skabes flere oaser, hvor børnene kan lege i fred for voksne, og hvor der kan skabes plads nok for børnene til at lege. 5. Rammer 2(Ergonomi og indeklima) Vi forsøger hele tiden at have fokus på indretningen, så den tilgodeser gode arbejdsstillinger. Der luftes ud flere gange om dagen. Vi har fået bedre styr på vores gulvvarme og ventilation, hvilket besvarelsen også bærer præg af, dog skal vi stadig have fokus på at det sagtens kan blive bedre og mere stabilt. Vi skal have meget stor fokus på støj og larm i børnehaven, dette skal have stor prioritet i vores handleplan. 6. Sikkerhed Vi skal blive ved med at have fokus på vores interne regler, hvis der skulle opstå brand. Vi skal blive ved med at have fokus på, om børnene kan få fat på farlige genstande, rengøringsartikler og andet. Vi 9

10 skal blive ved med at tjekke vores legeplads og fællesrum, således at der ikke stikker søm ud, eller andet som børnene kan komme til skade på. 7. Helbred og velbefindende Personalet oplever de allerfleste børn være trygge, glade og tilpasse, og at de allerfleste børn får den omsorg, de har brug for. Vi har stor fokus på, at denne gruppe børn er blevet yngre, og har derfor stadig et stort behov, for søvn og at blive guidet mere. 8. Hygiejne Vi har stor fokus på, at denne gruppe børn er blevet yngre, og at det har givet personalet nogle udfordringer ift. at børnene har brug for at blive guidet mere, både i at huske at vaske hænder, men personalet skal også sørge for, at der altid er tilgængeligt vand, sæbe og toiletpapir og lign. Handleplan 2012 for 3-5 års børn i børnehaven på baggrund af miljøvurdering Psykisk miljø Fysisk miljø Æstetisk miljø Tiltag Vi skal fortsat være opmærksomme på børnenes drillerier. Vi skal have fokus på hvordan vi taler til/med børnene Vi skal have fokus på at få nedbragt støjen Fortsat have stor fokus på hygiejnen Vi skal have en diskussion, om vi ønsker oaser, hvor børn kan lege uden voksne og hvor vi kan skabe mere plads til leg Fortsat være opmærksom på at bevare og videreudvikle, og lytte til alles ønsker. Ansvarlig Personalet skal have fokus på drillerier, og sammen i personalegruppen diskutere handlingsmuligheder. Personalet skal igennem fortællinger og reflekterende teams, diskutere hvordan vi ønsker dialogen og hvilke rollemodeller vi ønsker at være. Personalet skal diskutere, hvordan vi får nedbragt støjen. Personalet Personalet skal diskutere om vi ønsker at udvikle disse og om vi har uhensigtsmæssige mange møbler En nedsat gruppe, samt stuerne som selv er ansvarlige for egne stuebudgetter. 10

11 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse for de 3-5 årige i børnehaven Relationer mellem børnene Viser børnene, at de er glade for hinanden? Leger børnene med hinanden? Støtter de voksne børnene i at få positiv kontakt med hinanden? Driller børnene hinanden? Er der konflikter mellem børnene? 100 % 0 % 0 % % 0 % 0 % % 8 % 0 % % 50 % 0 % % 25 % 0 % 12 De voksne i børnehaven Viser børnene, at de er glade for de voksne (fx via kropssprog og positiv fysisk kontakt)? Har børnene let ved at få de voksnes opmærksomhed? Virker de voksne nærværende i kontakten med børnene (fx via øjenkontakt og tid til at lytte/forstå barnets tegn)? Viser de voksne, at de er glade for børnene? Er de voksne anerkendende i deres væremåde over for børnene? Snakker de voksne med børnene(fx om oplevelser og gøremål)? Taler de voksne hårdt til børnene? 8 % 75 % 17 % 100 % 0 % 0 % % 33 % 0 % % 8 % 0 % % 0 % 0 % % 0 % 0 % % 0 % 0 % Leg og aktiviteter Inddrages børnene i hverdagens 67 % 33 % 0 % 12 gøremål? Støtter de voksne 100 % 0 % 0 % 12 11

12 børnene i at gøre ting selv? Opfordrer de voksne børnene til at lege og udfolde sig? Er der et varieret udbud af legetøj? Er de voksne lydhøre over for børnenes ønsker til lege og/eller aktiviteter? 92 % 8 % 0 % % 33 % 0 % % 17 % 0 % 12 Rammer (Lokaler, udearealer, indretning og æstetik) Er der god plads at lege på udenfor? Virker børnene glade, når de er ude? Er børnene aktive, når de er ude (fx løber, springer, klatrer, balancerer, cykler, kravler)? Er der god plads til at lege på indenfor? Er der steder i børnehaven, hvor børnene kan bevæge sig (fx danse løbe, hoppe, slå kolbøtter)? Er der steder, hvor børnene kan lege vildt? Er der steder, hvor børnene kan hvile sig eller slappe af? Er der steder, hvor børnene kan lege i fred for voksne? Føles stemningen og atmosfæren rar? 58 % 42 % 0 % % 17 % 0 % % 0 % 0 % % 42 % 16 % % 17 % 0 % % 17 % 0 % % 58 % 0 % % 8 % 33 % % 8 % 0 % 12 Rammer 2 (Ergonomi og indeklima) Er der stole og/ellers borde tilpasset børnenes alder? Er temperaturen i børnehaven passende? 25 % 75 % 0 % 12 8 % 59 % 33 % 12 12

13 Fryser børnene, når de er på gulvene? Lugter der grimt i børnehaven? Er der meget støj og larm? Virker der rodet i børnehaven? 17 % 17 % 66 % 12 0 % 25 % 75 % % 8 % 0 % 12 8 % 33 % 59 % 12 Sikkerhed Ved de voksne, hvad de skal gøre, hvis der opstår brand? Har de voksne oplevet, at et barn er kommet så slemt til skade, at der blev ringet efter forældrene? Kan børnene få fat i kemikalier, rengøringsartikler, duftblokke mv.? Kan børnene få fat på farlige genstande (fx tændstikker, tegnestifter, stearinlys, knive, defekte og løst hængende ledninger, køkkenmaskiner)? Er legetøjet i ordentlig stand? (Vær opmærksom på skadelige stoffer, defekter og hygiejne) Kan børnene færdes indendørs uden at komme til skade? Kan børnene færdes udendørs uden at komme til skade? 58 % 42 % 0 % % 0 % 0 % % 33 % 42 % % 42 % 25 % % 50 % 0 % % 50 % 25 % % 42 % 8 % 12 Helbred og velbefindende Er børnene meget snottede? Kommer børnene ud for at lege hver dag? Virker børnene pylrede? Virker børnene selvstændige? % 75 % 0 % % 17 % 0 % 12 8 % 0 % 92 % % 67 % 0 % 12 Virker børnene 100 % 0 % 0 % 12

14 generelt trygge? Får børnene omsorg, når de viser, at de har behov for det? Kommer børnene hen at sove, når de er søvnige? Får børnene noget at spise, når de er sultne? Får børnene tørret næse, når de har brug for det? Virker børnene glade og godt tilpas? 84 % 14 % 2 % % 17 % 8 % % 33 % 17 % % 8 % 0 % % 8 % 0 % Hygiejne Er de hygiejniske forhold i børnehaven i orden? Vasker børnene hænder? Kan børnene selv komme til at vaske hænder? Vasker de voksne hænder? 58 % 25 % 17 % % 58 % 0 % % 0 % 0 % % 25 % 0 % 12 Sammendraget besvarelse af de 5-6 åriges børnemiljøvurdering: Psykisk miljø Børnene giver her udtryk for, at de er glade for deres børnehave og specielt er de rigtig glade for den stue de går på, med de voksne de er tilknyttet. Børnene føler sig mødt og set af de voksne både generelt og i de situationer, hvor de har brug hjælp til løsninger af konflikter, toilethjælp eller andet. Børnene har en oplevelse af at have venner og at være en del af et fællesskab både i forhold til kammerater og i forhold til de voksne. Der er en del, som oplever drillerier, men kun få oplever, at de selv er med til at drille. Børnene føler sig mødt og set af de voksne, når de beder om hjælp til at få løst drilleriet. Vi skal have fokus på, hvordan vi skælder ud, vi vil rigtig gerne gøre det ved anerkendende dialog, det vil sige respektere det enkelte barns følelser, men ikke dets handling. De allerfleste af børnene synes det er rart at spise sammen, hvilket hænger fint sammen med husets kultur og struktur. Vi har en bevidst pædagogisk holdning til at børn skal spise sammen i et fællesskab, da det giver dem tryghed og fællesskabsfølelse, når de skal videre til skole I forbindelse med indretningen af stuerne er vi via spørgeskemaet blevet opmærksomme på, at mange af børnene ikke føler, at de har medbestemmelse ved indretning af stuerne. Hertil skal nævnes, at vi ikke mener, at børnene skal have indflydelse på den overordnede indretning. Vi vil blive ved med at 14

15 have fokus på, at spørge børnene, om der er noget de savner at lege med og medinddrage dem i indkøb af legetøj og kreative ting. Fysisk miljø Der var mange positive svar på om børnehavens legeplads er god og mange af børnene oplever, at der er plads til vilde lege, at lege i fred og at der er steder, hvor man kan slappe af. Omkring toiletforholdende er der en del børn, der oplever ikke at kunne sidde i fred og ro. Dette er et spørgsmål om en dialog med børnene om, at respektere hinandens toilet besøg, da der er både døre og låse på alle toiletter. Vi skal have fokus på dette, da det fortsat er en måde at respektere det enkelte barn, og særligt i denne aldersgruppe, er privatlivet vigtigt at respektere. Med hensyn til aktiviteterne, er børnene glade for de aktiviteter der bliver sat i værk. Børnene giver også udtryk for, at de kan lide både at være ude og inde. Dog mest inde. Æstetisk miljø De fleste børn har svaret, at de ikke har medbestemmelse i stuens indretning. Det har primært været de voksne der indretter stuerne. Handleplan 2012 for 5-6 års børn på baggrund af miljøvurdering Psykisk miljø Tiltag Vi skal være opmærksomme på drillerier og være med til både at forebygge og give børnene redskaber til, hvordan de håndterer drillerier. Ansvarlig Personalet skal ved børnesamling tale drillerier, og sammen med børnene finde løsninger så drillerierne bliver minimeret så meget som muligt. Fysisk miljø Æstetisk miljø Vi skal have fokus på skæld ud Vi skal klarlægge omfanget af forstyrrelser ved toilet besøg. Børnene inddrages i stuens indretning i det omfang det handler om indkøb af legetøj og kreative ting. Personalet skal diskutere, hvordan vi tror det påvirker et barns følelser at få skæld ud. Personalet skal forklare og vise børnene en hensigtsmæssig toiletkultur. Personalet skal gennem dialog, være opmærksomme på børnenes interesser 15

16 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse for de 5-6 årige i børnehaven. Spørgsmål vedrørende børnehaven: Spørgsmål med faste svarkategorier i procent: Spørgsmål Ja Nogle gange Nej Ved ikke: Er du glad for at gå i børnehave? 77 % 13 % 10 % 0 Er du glad for den stue du går på? 80 % 3 % 7 % 0 Spørgsmål med åbne svarmuligheder: Hvad er det bedste ved børnehaven? o At lege med sine venner o At spille bordfodbold o At lege på legepladsen (gynge på redegyngen, lege i sandkassen, det store træ ved cykelbanen) o At sjippe o At lege indenfor o At spille o At lege med kuglebane o At lege med de små soldater o At lave perleplader o At lege med plastiklegehus o At lege hule o At danse o At de voksne er søde Hvad er det værste ved børnehaven? o At vi skal udenfor, når vi har det sjovt indenfor o Hvis nogen driller eller slår o At få skæld ud o At komme på tur, hvis vi bare skal gå o At kede sig o At gynge o At spise madpakke o At slå sig o At drengene ikke gider at lege o At lege ridder o At jeg keder mig nogen gange o Ingenting o At blive hentet sent o At de andre griner, når jeg kysser med min kæreste o Når nogen bliver sure på mig o Cyklerne o Perler Spørgsmål vedrørende vennerne: Spørgsmål med faste svarkategorier: Spørgsmål Ja Nogle gange Nej Ved ikke: Har du gode venner i BH? 93 % 7 % 0 0 Kan du lide de andre børn? 67 % 33 %

17 Tror du de andre børn kan lide dig? Savner du dine venner når du har fri? Er der nogen i børnehaven der driller? 57 % 33 % 3 % 7 % 36 % 47 % 17 % 0 53 % 30 % 17 % 0 Er der nogen der driller dig, så du bliver ked 33 % 23 % 44 % 0 af det? Tror du, at du selv har været med til at drille 17 % 63 % 10 % nogen, så de blev kede af det? 10 % Hjælper de voksne, hvis der er nogen som 83 % 14 % 3 % 0 driller? Spørgsmål med åbne svarmuligheder: Hvad kan I bedst lide at lege? o Mor, far og børn o Gormiti o Bordfodbold o At lege med kuglebanen o At lege i sandkassen o At lege gemmeleg o Værkstedet o At tegne, lave perleplader og spille o At lege lille hund, der er nogen der har taget dit kødben o Skylander,Starwars, Batman,Lufthavne, ridder og prinsesser, Indianere, Klodser, noget med dyr o At komme på besøg o At lave kager o Noget vi selv finder på fx hoppe ned fra bordet o Med løbecyklerne o fodbold Spørgsmål vedrørende de voksne i børnehaven: Spørgsmål med faste svarkategorier: Spørgsmål Ja Nogle gange Nej Ved ikke: Er du glad for de voksne i børnehaven? 90 % 10 % 0 0 Tror du at de voksne kan lide dig? 87 % 3 % 0 10 % Lytter de voksne til, hvad du fortæller dem? Lægger de voksne mærke til, hvordan du har det? Har du lyst til at være med til de ting, de voksne laver? Fortæller de voksne til dig, når du gør noget godt? Skælder de voksne ud? 73 % 27 % % 20 % 7 % 13 % 43 % 27 % 7 % 13 % 47 % 23 % 10 % 10 % 27 % 53 % 20 % 0 Spørgsmål med åbne svarmuligheder: Hvad kan du bedst lide at lave sammen med de voksne? o o At klippe, tegne og skrive At spille spil 17

18 o At høre historie og at snakke o Fis og ballade o At lege med dem fx at lege hule, kuglebane, hønemor o At tage på tur fx til gartneriet, gå på bakken og spise frugt o At lave bål o At skære frugt o At lave fødselsdagsgaver og perler o Når de voksne siger 123 o At løbe med dem Spørgsmål vedrørende, hvordan det er i indenfor i børnehaven: Spørgsmål med faste svarkategorier: Spørgsmål Ja Nogle gange Nej Ved ikke Syntes du jeres stue er rar at være på? 80 % 14 % 3 % 3 % Er du med til at bestemme, hvordan stuen ser ud? 13 % 7 % 77 % 3 % Syntes du det er rart, når I spiser sammen i børnehaven? 87 % 10 % 3 % 0 Kan du lide din mad? Bestemmer du selv, hvornår du vil spise? Bestemmer du selv, hvad du vil spise? Er det rart at gå på toilettet i børnehaven? Kan du sidde i fred på toilettet? Er toiletterne rene? 83 % 17 % % 0 97 % 0 57 % 13 % 30 % 0 60 % 10 % 27 % 3 % 47 % 30 % 23 % 0 63 % 27 % 7 % 3 % Spørgsmål med åbne svarmuligheder: Hvordan får du fat i en voksen, hvis du har brug for hjælp, når du er på toilettet? (Nogle har svaret med flere udsagn) o Jeg kalder (73 %) o Jeg får en ven til at hente en voksen (10 %) o Jeg kan klarer mig selv (17 %) o Jeg tager en voksen med (3 %) o Hvis vi er ude kan man trykke på klokken (3 %) o Jeg venter bare (3 %) o De hører det ikke (3 %) Spørgsmål vedrørende, hvordan det er i udenfor i børnehaven: Spørgsmål med faste svarkategorier: Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Syntes du børnehavens legeplads er god? 90 % 7 % 3 % Er der steder i børnehaven, hvor man kan lege vildt? Er der steder i børnehaven, hvor man kan lege i fred? 57 % 36 % 7 % 60 % 33 % 7 % Har børnehaven et sted, hvor man kan hvile sig 57 % 33 % 10 % 18

19 eller slappe af? Spørgsmål med åbne svarmuligheder: Hvad er det bedste ved legepladsen? o Cykelbanen o Redegyngen o Gyngerne o Tårnet o Sandkassen o Rutchebanen o Fodboldbanen o Bålet o At grave efter guld o Det hele Hvad er det værste ved legepladsen? o At bruge udetoilettet o At falde ned o Når man får sand i øjnene o Når man skal rydde op o Mariehønen o De små gynger o Fodboldbanen er kedelig/ mangler en streg og en cirkel o Der mangler græs o Legehusene o Der er nogle gange kattelorte o Når der er for mange børn/ legepladsen er for lille o Når der ikke er nogen at lege med Spørgsmål vedrørende, om børnehaven rummer de forskellige behov: Spørgsmål med faste svarkategorier: Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Er der steder i børnehaven, hvor man kan lege vildt? 57 % 36 % 7 % Er der steder i børnehaven, hvor man kan lege i fred? 60 % 33 % 7 % Har børnehaven et sted, hvor man kan hvile sig eller slappe af? 57 % 33 % 10 % Spørgsmål vedrørende, hvad barnet kan lide at lave i børnehaven: Spørgsmål med faste svarkategorier: Spørgsmål Ja Nogle gange Nej Ved ikke Kan du lide at synge? 63 % 10 % 27 % 0 Kan du lide at danse? Kan du lide at gynge? Kan du lide at høre historier? 60 % 3 % 30 % 7 % 83 % 10 % 7 % 0 70 % 17 % 7 % 3 % 19

20 Kan du lide at være med på tur? Kan du lide at bygge? Kan du lide at tegne og male? Kan du lide at være ude? Kan du lide at være at være inde? Kan du lide at lege alene? Kan du lide at lege med andre? 77 % 10 % 13 % 0 80 % 7 % 13 % 0 83 % 7 % 10 % 0 60 % 27% 13 % 0 97 % 3 % % 20 % 40 % 0 97 % 3 % 0 0 Spørgsmål med åbne svarmuligheder: Hvad er det sjoveste i børnehaven? o At lege med vennerne o At lege mor far og børn o At være på cykelbanen o Puderummet o Bordfodbold o Fællex fx at lege i tårnet, tovene, det lille klatrehus ved vuggestuen o Redegyngen o At komme til fødselsdag o At lege med perleplader Hvornår griner du mest? o Når vi leger kildeleg o Når de voksne pjatter og laver sjov o Når jeg fjoller med mine bedste venner o Når en leger teater og falder o Når vi gynger flagermuse tur o Jeg griner af alt muligt o Når der er klovne Spørgsmål vedrørende, hvordan barnet har det i børnehaven: Spørgsmål med faste svarkategorier: Spørgsmål Ja Nogle gange Nej Ved ikke Savner du din mor og far, når du er i børnehaven? 40 % 50 % 10 % 0 Spørgsmål Glad og tilfreds Midt i mellem Sur og ked Ved ikke Når du er i børnehaven er du så mest: 74 % 13 % 3 % 10 % 20

Side 1 af 7. Resultatudtrækket er foretaget 3. februar 2012. Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sæby Hallenslev Fribørnehave Myretuen

Side 1 af 7. Resultatudtrækket er foretaget 3. februar 2012. Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sæby Hallenslev Fribørnehave Myretuen Resultatudtrækket er foretaget 3. februar 2012 Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sæby Hallenslev Fribørnehave Myretuen Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset

Læs mere

Hvordan står det til med børnemiljøet i vuggestuen? Skema til kortlægning af børnemiljøet i vuggestuer

Hvordan står det til med børnemiljøet i vuggestuen? Skema til kortlægning af børnemiljøet i vuggestuer Hvordan står det til med børnemiljøet i vuggestuen? Skema til kortlægning af børnemiljøet i vuggestuer Sådan bruges skemaet Skemaet henvender sig til vuggestuer, der skal kortlægge børnemiljøet. Via skemaets

Læs mere

Børnemiljøvurdering (BMV) Børneinstitutionen Køjevænget 0-6års institution

Børnemiljøvurdering (BMV) Børneinstitutionen Køjevænget 0-6års institution Børnemiljøvurdering (BMV) 2015-2017 Børneinstitutionen Køjevænget 0-6års institution Indholdsfortegnelse Formål.... 3 BMV handleplan 0-2,11 år.... 4 Resultat af refleksionsskemaerne af vuggestuens børnemiljøvurdering:...

Læs mere

Fase 1: Kortlægning af børnemiljøet

Fase 1: Kortlægning af børnemiljøet Fase 1: Kortlægning af børnemiljøet Sådan greb vi kortlægningen an Anvendte værktøjer og metoder, tidsramme for kortlægningen samt angivelse af hvem der var involveret Vi brugte spørgeskemaet fra DCUM

Læs mere

Børnemiljøvurdering (BMV)

Børnemiljøvurdering (BMV) Børnemiljøvurdering (BMV) Lovgrundlaget: 30. maj 2006 vedtog folketinget Børnemiljøloven ikrafttrædelses dato 1. august 2009 Formål: BMV en skal sætte fokus på og bidrage til, at børnene har et godt fysisk,

Læs mere

Børnemiljøvurdering for Oddense Børnehave

Børnemiljøvurdering for Oddense Børnehave Der står i dagtilbudsloven, at børn skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det betyder, at børn i Danmark er sikret ret til at gå

Læs mere

1 Er du dreng eller pige? 11 / 68,8% 5 / 31,2% Hvor gammel er du? 6 / 37,5% 9 / 56,2% 1 / 6,2% 16

1 Er du dreng eller pige? 11 / 68,8% 5 / 31,2% Hvor gammel er du? 6 / 37,5% 9 / 56,2% 1 / 6,2% 16 Resultat Resultatudtræk foretaget den 15. januar 2010 Undersøgelser I dette resultatudtræk indgår 1 undersøgelser: Undersøgelse Afsluttet Børnemiljø i Bangsbo januar 2010 16 Dreng Pige 1 Er du dreng eller

Læs mere

Side 1 af 11. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 2. november 2012

Side 1 af 11. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 2. november 2012 Resultatudtrækket er foretaget 2. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i fritidshjemmet, Drilleri og mobning, Uddybende om drilleri/mobning, Uddybende

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'SFO' 2009 SFO 0a, SFO 1a, SFO 2a, SFO 3a M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er du glad for at gå i SFO? 65 / 80.25% 16 / 19.75% 0 /

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Generel tilfredshed. Børnemiljøvurdering Sct. Norberts Børnehave. Undersøgelse Udført af Besvarelser i alt 2013 Helena, Anne, Dorthe 15

Generel tilfredshed. Børnemiljøvurdering Sct. Norberts Børnehave. Undersøgelse Udført af Besvarelser i alt 2013 Helena, Anne, Dorthe 15 1 Er du dreng eller pige? Dreng Pige 9 6 2 Hvor gammel er du? 4 år 5 år 6 år 0 13 2 Generel tilfredshed 3 Er du glad for at gå i børnehaven? 9 5 1 4 Hvordan har du med de voksne i børnehaven? Godt 11 2

Læs mere

Hvordan har du det i børnehaven? 29 børn har besvaret spørgsmålene. Dato: marts 2014

Hvordan har du det i børnehaven? 29 børn har besvaret spørgsmålene. Dato: marts 2014 Hvordan har du det i børnehaven? 29 børn har besvaret spørgsmålene. Dato: marts 2014 Børnehaven 1. Kan du lide at gå i børnehave? 28 ja 1 nej fordi legkammerat ikke er her 2. Hvad er det bedste i din børnehave?

Læs mere

Hvordan har du det i børnehaven?

Hvordan har du det i børnehaven? Samtale om børnemiljø Dansk Center for Undervisningsmiljø. Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk. dcum@dcum.dk. tlf. +45 722 654 00. fax +45 722 654 01 Postboks 2077. Blommevej 40. DK -

Læs mere

Børnemiljøvurdering for dagtilbud i Haderslev kommune

Børnemiljøvurdering for dagtilbud i Haderslev kommune 30. marts 2007 Børnemiljøvurdering Formål og anvendelsesområde 1. Formålet med denne lov er at bidrage til, at børn i dagtilbud har et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel,

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Hvordan har du det i børnehaven?

Hvordan har du det i børnehaven? Hvordan har du det i børnehaven? Resultat af børnemiljøvurderingen i daginstitutionerne i Frederikssund Kommune 2008 Baggrund Baggrunden for udarbejdelse af børnemiljøvurderingen er dagtilbudsloven fra

Læs mere

Børnemiljøvurdering Filuren 2010

Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Ifølge Dagtilbudsloven skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering mindst hvert tredje år. Formålet med at der stilles krav til børnemiljøet i dagtilbud,

Læs mere

Sammenfattet BMV er 2011 Hvordan har du det i fritidshjemmet Samtale om børnemiljø077. Blommevej 40. DK -

Sammenfattet BMV er 2011 Hvordan har du det i fritidshjemmet Samtale om børnemiljø077. Blommevej 40. DK - Sammenfattet MV er 2011 Hvordan har du det i fritidshjemmet Samtale om børnemiljø077. lommevej 40. DK - 8900 Randers Ialt besvarelser 52 af 68 børn i fritidshjemsafdelingen Drenge 27 Piger 25 I hvilken

Læs mere

Side 1 af 8. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 3. december 2013

Side 1 af 8. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 3. december 2013 Resultatudtrækket er foretaget 3. december 2013 Følgende emner indgår i resultatvisn: Generel tilfredshed, Dig og de andre i børnehaven, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Side 1 af 11. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 18. december 2012

Side 1 af 11. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 18. december 2012 Resultatudtrækket er foretaget 18. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i fritidshjemmet, Drilleri og mobning, Uddybende om drilleri/mobning, Uddybende

Læs mere

Børnemiljøvurdering. Børnemiljøvurdering 2009

Børnemiljøvurdering. Børnemiljøvurdering 2009 Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Metode 3 Rundgangsskema til lokalevurdering 4 Sammenfatning af spørgeskemaerne 10 Konklusion 11 Handlingsplan 12 Børns kommentar 13 2 Indledning

Læs mere

Side 1 af 11. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 18. december 2012

Side 1 af 11. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 18. december 2012 Resultatudtrækket er foretaget 18. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i fritidshjemmet, Drilleri og mobning, Uddybende om drilleri/mobning, Uddybende

Læs mere

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 9. december 2013

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 9. december 2013 Resultatudtrækket er foretaget 9. december 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i børnehaven, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. april 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Introduktion. 4. I beslutter, hvilke metoder I vil bruge til kortlægningen, og hvornår I vil gøre arbejdet.

Introduktion. 4. I beslutter, hvilke metoder I vil bruge til kortlægningen, og hvornår I vil gøre arbejdet. 1 Introduktion Opsamlingsskema til vurdering er et værktøj, som I kan bruge til at skabe overblik over jeres BMV-forløb og løbende dokumentere jeres BMV-arbejde. Efterhånden som arbejdet skrider frem,

Læs mere

Hvordan har du det i fritidshjemmet Samtale om børnemiljø

Hvordan har du det i fritidshjemmet Samtale om børnemiljø i fritidshjemmet Samtale om børnemiljø Dansk Center for Undervisningsmiljø. Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk. dcum@dcum.dk. tlf. +45 722 654 00. fax +45 722 654 01 Postboks 2077. Blommevej

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 14. april 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, De voksne i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Ikke viste hold: Undervisningsmiljø for Soffen Stilling Skole 2009 1a, 2 b, 1 b, 1 c, 2 a, 2 c, 3 a, 3 b, 3 c M, K 0a, 0b, 0c Resultater i antal og procent Generel tilfredshed

Læs mere

Børnemiljøvurdering SFO Sydskolen afdeling Asnæs.

Børnemiljøvurdering SFO Sydskolen afdeling Asnæs. Børnemiljøvurdering SFO Sydskolen afdeling Asnæs. En dårlig dag er når vi er uvenner (Citat barn) En god dag er når jeg leger med mine venner i sandkassen.. (Citat barn) 1 Beskrivelse af rammerne om børnemiljøvurdering.

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Spørgsmålene søges besvaret, ud fra et børneperspektiv /set fra børnehøjde). Forbedring er nødvendig

Spørgsmålene søges besvaret, ud fra et børneperspektiv /set fra børnehøjde). Forbedring er nødvendig Børnemiljøvurdering Ryeshave Børnehave maj 2012: Børnemiljøvurderingen vil blive offentliggjort ved opslag på vores hjemmeside. Spørgeskema udfyldt af: Personalet: Fysisk Hygiejneforhold ja Der er jævnligt

Læs mere

Handleplan børnemiljøvurdering for Høgevængets børneinstitution 2015.

Handleplan børnemiljøvurdering for Høgevængets børneinstitution 2015. Handleplan børnemiljøvurdering for Høgevængets børneinstitution 2015. Forord: Børnemiljøvurderingen skal være med til at synliggøre børnemiljøet så det optimalt understøtter den pædagogiske praksis, i

Læs mere

Børnemiljø vurdering (BMV)

Børnemiljø vurdering (BMV) Børnemiljø vurdering (BMV) Indholdsfortegnelse Børnemiljø vurdering (BMV)...2 Loven:...2 Formål:...2 Retningslinjer for udarbejdelse:...2 Økonomi:...2 Ledelsen har ansvaret:...3 ARBEJDET I PRAKSIS:...3

Læs mere

Hvordan har du det i børnehaven?

Hvordan har du det i børnehaven? Børnehaven 44 børn 1. Kan du lide at gå i børnehave? Hvordan har du det i børnehaven? 44 børn svarer ja = 100 % 2. Har du det godt i din børnehave? 43 børn svarer ja og et barn nej =97,72 % 3. Hvad er

Læs mere

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 4. november 2013

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 4. november 2013 Resultatudtrækket er foretaget 4. november 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i børnehaven, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning

Læs mere

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 31. marts 2011

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 31. marts 2011 Resultatudtrækket er foretaget 31. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i børnehaven, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud

Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud Tal fra Dagtilbudstermometeret 2016 6 1 02 Indhold Dagtilbudstermometertal for 2016 03 Fakta om datamaterialet 04 Børnenes syn på børnemiljøet 05 Psykisk børnemiljø

Læs mere

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 15. november 2013

Side 1 af 10. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 15. november 2013 Resultatudtrækket er foretaget 15. november 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i børnehaven, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning

Læs mere

Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud

Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud Tal fra Dagtilbudstermometeret 2015 6 1 02 Indhold Termometertal for 2015 03 Fakta om datamaterialet 04 Repræsentativitet og reliabilitet 4 Børnenes syn på børnemiljøet

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. december 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Børnemiljø Vurdering

Børnemiljø Vurdering Børnehuset Sct. Georgshjemmet Børnemiljøvurdering udarbejdet 2008- Børnehuset Sct. Georgshjemmet er et af Odenses ældste børnehuse. Vuggestuen er fra 1944 og børnehaven kom til i 1950. Vuggestuen var oprindelig

Læs mere

Psykisk børnemiljø Spørgsmål 1: Er du glad for at gå i børnehave?

Psykisk børnemiljø Spørgsmål 1: Er du glad for at gå i børnehave? Datarapportering med bemærkninger Trivselsmåling 2016 Psykisk børnemiljø Spørgsmål 1: Er du glad for at gå i børnehave? - 89% eller 466 børn svarer ja, mens 6% svarer nej. o Herunder svarer 86% af drengene

Læs mere

Side 1 af 10. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 13. oktober 2011

Side 1 af 10. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 13. oktober 2011 Resultatudtrækket er foretaget 13. oktober 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i børnehaven, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning

Læs mere

Side 1 af 10. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 3. februar 2012

Side 1 af 10. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 3. februar 2012 Resultatudtrækket er foretaget 3. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i børnehaven, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning

Læs mere

Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune

Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune Lov om børnemiljø i dagtilbud trådte i kraft den 1. juli 2006. I Rising Børnehus tager vi udgangspunkt i nedenstående skema til udarbejdelse af Børnemiljøvurderinger.

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret Overbliksrapport Spørgeskemaer Termometeret Rapportstatus Dagtilbuddets navn Filskov Friskoles Børnehave... undersøgelser i rapporten 1... Undersøgelsens navn BH Efterår 2015... Resultater er opdelt på

Læs mere

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret Overbliksrapport Spørgeskemaer Termometeret Rapportstatus Dagtilbuddets navn Lilleborg- den private børnehave... undersøgelser i rapporten 3... Undersøgelsernes navne,,... Resultater er opdelt på Opdeling

Læs mere

BØRNEMILJØVURDERING 2012

BØRNEMILJØVURDERING 2012 BØRNEMILJØVURDERING 2012 Børnehuset Mariehønen Vrensted Børnemiljøvurdering: D. 1. juli 2006 vedtog regeringen at indføre en børnemiljølov. Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

Børnemiljøvurdering 2008-2012

Børnemiljøvurdering 2008-2012 Børnemiljøvurdering 2008-2012 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 1) Det fysiske børnemiljø s. 1 2) Det psykiske børnemiljø s. 3 3) Det æstetiske børnemiljø s. 4 Afslutning s. 5 Indledning Børnemiljøet

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 20082 1. klasse, 2.klasse, 3. klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 45 /

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2 klasse, 3 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 24 / 82.76% 5 / 17.24%,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 0a, 0b, 0c, 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3e, 3f, 4e, 4f, 4g M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 09 Indskoling M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 16 / 80% 4 / %, ikke rigtigt

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 09 Indskoling M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 13 / 59.09% 9 / 40.91%, ikke

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 indskoling, indskoling, indskoling, indskoling M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå

Læs mere

Nej, ikke rigtigt Er du glad for at gå i skole? 42 / 81% 10 / 19% 0 / 0%

Nej, ikke rigtigt Er du glad for at gå i skole? 42 / 81% 10 / 19% 0 / 0% Generel tilfredshed Ja rigtigt Er du glad for at gå i skole? 42 / 81% 10 / 19% 0 / 0% Godt Nogenlunde Ikke så godt Hvordan har du det med dine lærere? 42 / 81% 8 / 15% 2 / 4% Ja Nogenlunde rigtigt Er du

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 5.x, 5.y, 6.a, 6.b, 6.c, 7.a, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c, 9.d M, K Ikke viste hold: 6.d, 7.b, 9.d Resultater

Læs mere

Vejledning til at vurdere Børne Miljøet (BMV)

Vejledning til at vurdere Børne Miljøet (BMV) Vejledning til at vurdere Børne Miljøet (BMV) Lov om børnemiljø i dagtilbud Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde 1. Formålet med denne lov er at bidrage til, at børn i dagtilbud har et godt fysisk, psykisk

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 Hold: 0. A, 0. B, 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, Toften Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 0, 1a+b, 2a+b, 3a+b, 4a+b M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 190 / 83.33%

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Arbejdet med børnemiljø hos. DII. BLOMSTERHAVEN Hasselhaven Lystrup D. 26/

Arbejdet med børnemiljø hos. DII. BLOMSTERHAVEN Hasselhaven Lystrup D. 26/ i Børnemiljø Sådan! Arbejdet med børnemiljø hos DII. BLOMSTERHAVEN Hasselhaven 3 8520 Lystrup D. 26/10-2013 Følgende dokumenterer vores arbejde med at undersøge børnemiljøet og udvikle det ved hjælp af

Læs mere

Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt 283 / 78% 74 / 20% 8 / 2% Godt Nogenlunde Ikke så godt 302 / 83% 54 / 15% 9 / 2% Ja Nogenlunde Nej, ikke rigtigt

Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt 283 / 78% 74 / 20% 8 / 2% Godt Nogenlunde Ikke så godt 302 / 83% 54 / 15% 9 / 2% Ja Nogenlunde Nej, ikke rigtigt Generel tilfredshed Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt Er du glad for at gå i skole? 283 / 78% 74 / 20% 8 / 2% Godt Nogenlunde Ikke så godt Hvordan har du det med dine lærere? 302 / 83% 54 / 15% 9 / 2% Ja

Læs mere

http://www.termometeret.dk/administration/resultat... Side 1 af 7 19-11-200715:25:54

http://www.termometeret.dk/administration/resultat... Side 1 af 7 19-11-200715:25:54 Generel tilfredshed Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt Er du glad for at gå i skole? 207 / 75% 64 / 23% 5 / 2% Godt Nogenlunde Ikke så godt Hvordan har du det med dine lærere? 217 / 79% 52 / 19% 7 / 3% Ja

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Ikke viste hold: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 Modtageklassen M, K GP Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole?, ikke

Læs mere

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret Overbliksrapport Spørgeskemaer Termometeret Rapportstatus Dagtilbuddets navn Børnegården Solbjerg... undersøgelser i rapporten 1... Undersøgelsens navn Børnehaven 2016... Resultater er opdelt på Køn...

Læs mere

Undervisningsmiljø på Brøndagerskolen Jan 2013.

Undervisningsmiljø på Brøndagerskolen Jan 2013. Undervisningsmiljø på Brøndagerskolen Jan 2013. Undersøgelse: Der er taget udgangspunkt i et samtaleark fra DCUM (Dansk Center for Undervisning). Vi har valgt at uddele samtalearket til samtlige elever,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: 4.klasse 4.klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole?, ikke rigtigt Hvordan har du det med dine lærere? Godt Ikke

Læs mere

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret Overbliksrapport Spørgeskemaer Termometeret Rapportstatus Dagtilbuddets navn Sankt Nikolaj Private Børnehave... undersøgelser i rapporten 1... Undersøgelsens navn 2016... Resultater er opdelt på Køn...

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 Hold: 0.a, 0.b, 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole?

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 Hold: 0.a, 0.b, 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole?

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2A, 2B M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 31 / 83.78%, ikke rigtigt Hvordan

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 0a, 1a, 2a, 3a, 4a M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 88 / 78.57% 20 / 17.86%,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 Indskoling, Indskoling, Indskoling M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 27

Læs mere

Lille gruppe. 2007 Miljøundervisning undersøgelse.

Lille gruppe. 2007 Miljøundervisning undersøgelse. Lille gruppe. 2007 Miljøundervisning undersøgelse. Generel tilfredshed Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt Er du glad for at gå i skole? 6 / 75% 2 / 25% 0 / 0% Godt Nogenlunde Ikke så godt Hvordan har du

Læs mere

Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt 119 / 72% 44 / 27% 3 / 2% Godt Nogenlunde Ikke så godt 126 / 76% 38 / 23% 2 / 1% Ja Nogenlunde Nej, ikke rigtigt

Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt 119 / 72% 44 / 27% 3 / 2% Godt Nogenlunde Ikke så godt 126 / 76% 38 / 23% 2 / 1% Ja Nogenlunde Nej, ikke rigtigt Forlad arkivet Tilbage Generel tilfredshed Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt Er du glad for at gå i skole? 119 / 72% 44 / 27% 3 / 2% Godt Nogenlunde Ikke så godt Hvordan har du det med dine lærere? 126

Læs mere

Side 1 af 6 Generel tilfredshed Ja rigtigt Er du glad for at gå i skole? 35 / 56% 25 / 40% 3 / 5% Godt Nogenlunde Ikke så godt Hvordan har du det med dine lærere? 35 / 56% 26 / 41% 2 / 3% Ja Nogenlunde

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 0.kl., 1.kl., 2.kl., 3.kl. M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 57 / 65.52%

Læs mere

Resultater i antal og procent. Generel tilfredshed. Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008. Ikke viste hold: 0.a, 0.b, 1.c, 2.b, 2.c.

Resultater i antal og procent. Generel tilfredshed. Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008. Ikke viste hold: 0.a, 0.b, 1.c, 2.b, 2.c. Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 Hold: 0.c, 1.a, 1.b, 2.a, 3.a, 3.b, 3.c Køn: M, K Ikke viste hold: 0.a, 0.b, 1.c, 2.b, 2.c Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 0kl, 1kl, 2kl, 3kl M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 27 / 65.85% 13 / 31.71%,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2010 Børnehaveklasse 2010, 1. klasse 2010, 2. klasse 2010, 3. klasse 2010, 4. klasse 2010 M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2A, 2C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 39 / 82.98% 7 / 14.89%, ikke rigtigt

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 0.a., 0.b., 0.c., 1.a., 1.b., 1.c., 2.a., 2.b., 2.c., 3.a., 3.b., 3.c. M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af

Læs mere

Børnemiljøvurdering 2009

Børnemiljøvurdering 2009 Børnemiljøvurdering 2009 Introduktion til hvad en børnemiljøvurdering er Et godt børnemiljø En børnemiljøvurdering, BMV, skal undersøge, dokumentere og udvikle dagtilbuddets fysiske, psykiske og æstetiske

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 Indskolingen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole?, ikke rigtigt Hvordan har

Læs mere

Refleksionsskema for daginstitutioner

Refleksionsskema for daginstitutioner DCUM-vejledning a.x.x November 2012 Refleksionsskema for daginstitutioner Psykisk børnemiljø Alsidig personlig udvikling: 1 Oplever børnene genkendelige strukturer i hverdagen? Fx gennem morgenrutiner

Læs mere

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret Overbliksrapport Spørgeskemaer Termometeret Rapportstatus Dagtilbuddets navn Børnehuset Hånbæk... undersøgelser i rapporten 1... Undersøgelsens navn Bamsestuen 2016... Resultater er opdelt på Køn... Resultater

Læs mere

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret Overbliksrapport Spørgeskemaer Termometeret Rapportstatus Dagtilbuddets navn Børnehuset Hånbæk... undersøgelser i rapporten 1... Undersøgelsens navn Bjørnestuen 2016... Resultater er opdelt på Køn... Resultater

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling (0.-3. årgang)' 2009 3Å M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 32 / 82.05% 7 / 17.95%,

Læs mere

Arbejdet med børnemiljø hos. Orange team (Vuggestue) Børnehuset Østerled

Arbejdet med børnemiljø hos. Orange team (Vuggestue) Børnehuset Østerled Børnehuset Østerled Hedensted kommune Børnemiljø Sådan! Arbejdet med børnemiljø hos (Vuggestue) Børnehuset Østerled Dato:21.06.12 Følgende dokumenterer vores arbejde med at undersøge børnemiljøet -og udvikle

Læs mere

Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen

Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen Maren Mus Maren mus. Mere alderssvarende tiltag for de yngste børn. En målrettet pædagogisk indretning af Maren mus. Barnets alsidige personlige udvikling,

Læs mere