MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Historisk Arkiv & Forening. Årsskrift årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Historisk Arkiv & Forening. Årsskrift 2008 2. årgang"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Historisk Arkiv & Forening Årsskrift årgang

2 Side 2 Udgivet af Danfoss Historisk Arkiv & Forening Ansvarshavende redaktør: Peter J. Mortensen (formand for DHF) Redaktion: Erik Matthiesen, Arne Madsen, Hermann Jacobsen, Helle Larsen, Per Fabricius, Erik Nørskov og Aage Junker Layout: Helle W. Schaloske Tryk: Laursen Grafisk A/S, Tønder Oplag: stk. Eftertryk kun efter aftale med redaktionen og altid med kildeangivelse.

3 Indholdsfortegnelse Fortsat højt aktivitetsniveau i både foreningen og arkivet... side 4 I anledning af 75-års jubilæum... side 7 Patenter og Mads Patent... side 9 Danmarks første termostatiske strygejern... side 10 Studierejsen til Amerika... side 11 De første skærmterminaler i Danfoss... side 12 Udvalgte begivenheder side 14 Fjederfabrikken i Tinglev... side 16 Danfoss udgaven af Matador... side 18 En hilsen fra Flindt... side 19 Henvendelse til Arkivet se bagsiden

4 Side 4 Fortsat højt aktivitetsniveau i både foreningen og arkivet somhedens indflydelse på og samspil med omgivelserne. Hovedopgaverne er dels at registrere det materiale, som findes og som løbende tilgår arkivet, så det kan genfindes, dels at udbrede og stimulere kendskabet til arkivet og dets ydelser. Af Peter J. Mortensen, formand for Danfoss Historisk Forening har for Danfoss Historisk Arkiv været et år med mange spændende aktiviteter. Arkivet, der nu har eksisteret i seks år, forvaltes af Danfoss Historisk Forening, som består af Danfoss veteraner samt repræsentanter fra Danfoss ledelse og en Danfoss ansat bibliotekar. Arkivet er fortsat placeret i kælderen under fabriksbygningen E1 i Elsmark, Nordborg. Formålet med arkiv og forening er at indsamle og bevare dokumentationsmateriale og produkter, som kan bidrage til at fastholde og uddybe historien om Danfoss og om grundlæggeren Mads Clausen og hans familie. Arkivet skal endvidere afspejle virk- Der er ca. 40 Danfoss veteraner med vidt forskellig baggrund og erfaring tilknyttet foreningen. Og arkivet drager i høj grad nytte af den viden, som disse tidligere medarbejdere er i besiddelse af. Medlemmerne arbejder i små grupper, hver med sit fagspeciale og interesseområde. Der er for tiden ca. 20 af disse grupper. De vælger selv, hvornår de mødes. Det mest almindelige er én eller to gange ugentligt. Siden starten er en stor del af ressourcerne gået til at registrere eksisterende, historiske data samt søge at sikre fremtidige. På flere områder er vi efterhånden ved at være ajour og må nu være aktive med indhentning af nutidige data. Vi har ofte behov for assistance fra Danfoss medarbejdere. Arkivet har derfor udarbejdet en Danfoss Corporate Standard, som opfordrer Danfoss selskaber og medarbejdere globalt sammen med arkivet til at udvælge og fremskaffe repræsentativt arkivmateriale, så det også ad denne vej sikres, at nutidige og fremtidige dokumenter og produkter bliver arkiveret.

5 Side 5 Om aktiviteterne Af igangværende og afsluttede projekter i det forløbne år kan bl.a. nævnes: Den elektroniske tidsalder gør dokumenter og data mere»flygtige«end papirudgaver. I flere henseender arbejdes der ihærdigt med at overføre sådanne dokumenter til arkivet. Bl.a. arkiveres eksempler på Danfoss hjemmesider gennem tiderne. Metoder for langtidsarkivering af elektroniske dokumenter og tilhørende programmer mange år ud i fremtiden diskuteres løbende med IT-afdelingen samt med eksterne arkiver. Brugbare løsninger er ikke umiddelbart i sigte. Arkivet er medlem af Forum for Viden, Information, Dokumentation og Arkiver. Vi forventer herigennem at blive holdt ajour med udviklingen, specielt inden for elektronisk arkivering, samt at få inspiration og vidensudveksling med kolleger fra tilsvarende arkiver. Produktudstillingen i Danfoss Universe,»Fabrikken«, ser ud til at være et godt aktiv for parken, og vi er glade for, at produkterne kommer frem fra de mørke kældre. Udstillingen fornys løbende. I år har vi markeret Danfoss 75-års jubilæum ved at udstille en række ekspansionsventiler med eksemplarer helt fra virksomhedens start i 1933 til de sidste nye modeller. I museet,»fødegården«har vi assisteret i forbindelse med nyindretning og udsmykning med billeder fra Arkivets samling. På foranledning af Hotel Nørherredhus ledelse har arkivet medvirket ved udsmykning i foyer og teatersal i form af billeder, Danfoss produkter og plancher. Klummen i Danfoss Avisen,»Gamle Danfoss«, som udarbejdes af historisk kyndige skribenter fra arkivet, fortsætter uændret. Arbejdet i Arkivet udføres af Foreningens medlemmer. Her: John Hallenslev, Jens E. Madsen og Hermann Thomsen.

6 Side 6 Danfoss Historisk Forening tog for tre år siden initiativet til at skrive en beretning om Danfoss kompressorer gennem 50 år. Det er blevet til bogen»danfoss Kompressorforretning«, som nu foreligger færdigtrykt og klar til udgivelse. En lang række nuværende og tidligere kompressormedarbejdere har medvirket ved skrivningen. Professionelle journalister har sikret, at den ikke er blevet alt for teknisk. Den skulle også gerne være læsevenlig for ikke teknisk kyndige læsere, som vil vide mere om en industrivirksomheds historie. Mange nye opgaver i støbeskeen Ud over kompressorforretningen er der mange andre historier, der kan og bør fortælles. Arkivet har eksempelvis en beskrivelse af Edb-historien fra dens spæde start liggende. Tilsvarende historier findes for bl.a. kvalitet og miljø. Og der ligger forslag vedrørende teknologiudviklingen gennem årene. Vi ser det som en værdig udfordring for Danfoss Historisk Forening og Arkiv at bearbejde og videregive disse og tilsvarende historier til eftertiden. De tættere bånd mellem Danfoss og Sauer-Danfoss har bevirket, at arkivet nu også sikrer bevaring af historiske hydraulikdokumenter og -produkter. En gruppe hydraulikkyndige veteraner er i fuld gang med at registrere dette materiale. Som et led i at udbrede og stimulere kendskabet til Danfoss Historisk Arkiv har vi besluttet at udarbejde og vedligeholde en hjemmeside, som skal fortælle om arkivet og dets arbejde. Der arbejdes i øjeblikket med en forsøgsversion. Behovet for et tidssvarende registrerings- og arkiveringssystem trænger sig på. Gennem de sidste par år har vi analyseret markedet, og vi ser den bedste løsning med et system, som anvendes af de fleste lokalarkiver i Danmark,»Arkibas«. Det synes velegnet til vore forhold, og vi regner med afklaring af dette i begyndelsen af næste år. For dels at følge med i, hvad der sker, og dels at gøre opmærksom på arkivet foretages der løbende aktiviteter. Vi har været på studieture til bl.a. High- Pressure Systems (NESSIE), Alsion og Industrimuseet i Horsens. Endvidere holdes regelmæssige informationsmøder for medlemmerne, hvor vi jævnligt har indlæg fra en specialist eller en ledende person fra Danfoss. I Danfoss Universe holdes et årligt møde med ledelsen til gensidig inspiration. Der er således mange nye og spændende opgaver at tage fat på.

7 Side 7 I anledning af 75-års jubilæum Danfoss har i år eksisteret i 75 år. Der er ikke afsat en specifik dato til markering af jubilæet - det kan foregå i hele 2008, og det er op til de enkelte fabrikker/lokationer om og hvordan, de vil gøre det inden for de muligheder, der er. F.eks. arrangementer for medarbejdere og samarbejdspartnere samt anvendelse af diverse jubilæumsmateriale. Men hvilken dato er Danfoss officielle fødselsdag? Det har der i årenes løb tilsyneladende været lidt tvivl om. F.eks. blev 10-års jubilæet i 1943 fejret den 3. juli, mens 50-års jubilæet i 1983 blev markeret den 1. juli. Således blev Danfoss Jubilæumsfond, der blev stiftet ved en fælles indsamling blandt medarbejderne i Danfoss A/S i forbindelse med 50-års jubilæet, oprindelig navngivet»danfoss Jubilæumsfond af 1. juli 1983«. Forelagt dette vil den 1. juli fremover ifølge kommunikationsdirektør, CRO, Ole Daugbjerg blive betragtet som Danfoss officielle fødselsdag. Danfoss Jubilæumsfond Fonden har uddelt 3,6 millioner kr. i løbet af de seneste 25 år. Pengene er gået til almennyttige formål. Som da sognepræst Poul Willer fra Rømø i 1990 kunne arrangere et ferieophold for 25 rumænske børn i Danmark. Børnene kom fra meget jævne kår og nød deres ophold i en dansk spejderhytte. Fra Danfoss Revyen Den syngende Avis 3. juli 1943 bringer vi her en hyldest til fabrikanten. La vos sæj ham Tak! Mel.: Jyden han er Mads æ bodde tavs aa sej, go for dej og go for mej, la vos sæj ham manne Tak for de Læs, som Mads han trak. Han ska løv i manne Oer po si goe gamle Goer. Vi vel ønsk te snaar han fek bøgget op si nøj Fabrik. Jubilæumsfonden blev oprettet i 1983 på baggrund af en indsamling blandt medarbejderne i Danfoss A/S anledningen var virksomhedens 50-års jubilæum, og den har til formål at uddele priser efter følgende retningslinjer: Uddelinger fra fonden bør komme Danfoss tilgode. Det vil sige, at prisuddelingen skal bidrage til en positiv synliggørelse af Danfoss som en socialt bevidst virksomhed. Uddelinger skal være til glæde for giverne.

8 Side 8 Medarbejderne har i sin tid via indsamlingen givet et beløb med henblik på at gavne andre mennesker. De skal derfor også ved hver prisuddeling kunne glæde sig over, at deres gave opfylder dette mål. Uddelinger bør gavne almenvellet i videste forstand. Det betyder, at uddelinger bør komme en person eller en kreds af personer tilgode, der beskæftiger sig med noget, som helt tydeligt er til gavn for andre mennesker. Prisuddelingen sker normalt hvert år på Danfoss fødselsdag den 1. juli. I 1993 markerede fonden sit 10-års jubilæum ved at donere kr. til en stor, europæisk børneidrætslejr arrangeret af Dansk Handicap Idræts- Forbund. Stævnet havde samlet deltagere fra flere lande og blev holdt fire steder på og omkring Als. Og i 2008, hvor fonden har 25-års jubilæum, blev dette markeret ved igen at uddele kroner. Prismodtagerne var Foreningen Cancerramte Børn og De Danske Julemærkehjem, der hver fik overrakt kr. Medarbejder-jubilarer til dato Ved udgangen af 2008 har Danfoss haft: Tre 50-års jubilarer. Den første jubilar var Hans Åge Christensen den 15. marts års jubilarer. Den første var Andreas Jepsen den 1. april års jubilarer. Den første, Hans Jørgen Rasmussen (se foto), blev fejret den 15. januar 1960.

9 Side 9 Patenter og Mads Patent Allerede i vinteren indsendte Mads Clausen sin første patentansøgning. Han var på dette tidspunkt 16 år og ikke gammel nok til at ansøge selv, så han måtte have hjælp til at udforme ansøgningen. Patentansøgningen omhandlede en anordning på en regulator til at regulere omdrejningstallet på en motor. Trods en ihærdig indsats lykkedes det dog ikke at få udstedt et patent. Men Mads Clausen mistede ikke modet. Få år senere indsendte han en patentansøgning på en donkraft, og denne gang blev ansøgningen godkendt til udstedelse. Det medførte, at han af den lokale befolkning på Nordals blev»belønnet«med navnet Mads Patent. Og det navn er stadig synligt, idet vejen fra Nordborgvej og ind til Danfoss Universe i dag hedder Mads Patent Vej. Siden donkraften er der kommet mange andre Danfoss patenter, og i 1958 oprettede Danfoss sin egen patentafdeling til at varetage virksomhedens arbejde og interesser i forbindelse med patenter. I perioden skiller tre opfindere hos Danfoss sig ud med hensyn til antal patentansøgninger. De tre medarbejdere er: Svend Erik Thomsen, Sauer-Danfoss (66), Arne F. Enemark, der døde i 1969 (58), og Frank Holm Iversen, Danfoss Compressors GmbH. (46). Svend Erik Thomsen og Frank Holm Iversen er stadig aktive og særdeles innovative, så der kan fortsat komme flere idéer fra dem. Danfoss Patentafdeling har i dag 18 medarbejdere i Nordborg og to i Kina. Udover at servicere Danfoss leverer afdelingen også rådgivning og konsulentbistand inden for områderne patenter, varemærker, designs og domæner til andre firmaer.

10 Side 10 Danmarks første termostatiske strygejern Danfoss er i dag kendt som en global industrivirksomhed med et bredt produktprogram inden for kerneforretningerne Refrigeration & Air Conditioning (Køle), Heating (Varme) og Motion Controls (Transmissionsteknik). Men der har i årenes løb også været»lidt utraditionelle«produkter på programmet. Et eksempel på dette er Danfoss Strygejernet Danmarks første termostatstyrede strygejern. Danfoss strygejernet, der var en udpræget forbrugervare, blev første gang præsenteret for danske husmødre ved en demonstration på Hotel D Angleterre, København, i 1952 og senere vist på købestævnet i Fredericia. Det termostatiske strygejern blev lanceret under mottoet:»det går strygende«, og i en årrække blev det seriefremstillet i en lille afdeling, der havde til huse i den daværende barak E7 i Nordborg. Danfoss strygejernet blev bl.a. testet af Statens Husholdningsråd, der kom frem til følgende resultat:»strygetiden med et Danfoss jern er mindre end med et almindeligt el-jern. Det er lettere at håndtere, og det sparer tid og kræfter«. I 1953 modtog det danske kongepar en gave fra Bitten og Mads Clausen på nogle radiatorventiler og 6 stk. strygejern. Af et takkebrev fra hoffet fremgår det, at især strygejernene glædede dronning Ingrid. Danfoss strygejernet udgik af produktion i Vi ønskede at koncentrere kræfterne om andre produktgrupper, og derfor passede strygejernet ikke mere ind i produktprogrammet.

11 Side 11 Studierejsen til Amerika Mads Clausen vidste, at hans hårdeste konkurrenter var amerikanske firmaer, og det var samtidig dem, han kunne lære mest af. I efteråret 1950 rejste Mads og Bitten Clausen derfor til USA og Canada for at kigge amerikanerne i kortene. I Detroit havde Bitten Clausen hørt, at bilfabrikkerne søgte chauffører, der kunne køre deres biler til Californien. Resultatet blev en flot topersoners Chrysler Coupé, der skulle køres til Los Angeles på fire dage. Der skulle betales forsikring og benzin, men ellers var bilen fri. Den mulighed benyttede Mads og Bitten Clausen sig af. Under virksomhedsbesøgene brugte Mads Clausen sine øjne godt; han beskrev maskiner og værktøjer samt konstruktionsdetaljer overalt, hvor han kom frem. Og det var ikke kun det tekniske, han lagde mærke til, han redegjorde også for iagttagelser omkring organisatoriske forhold, lønsystemer, produktivitet med mere. Det fremgår tydeligt af de 36 rapporter fra rejsen, hvorfra følgende kommentarer er hentet: Mads møder på et besøg i et firma, Mayson i Detroit, en dansker, som får følgende beskrivelse:»han var fra Slagelse med uddannelse fra Københavns Maskinteknikum. Han så ud til at være et halvt hundrede år med forlorne tænder og fjorten dages skæl på skuldrene!«på fabrikken Frigidair i Dayton var Mads tilsyneladende uopmærksom et øjeblik under gennemgang af et kompliceret afprøvningsudstyr. Han udtrykker det selv således:»jeg glemte at se efter køleslangen foroven«. Og han fortsætter:»kunsten stiger, sagde kællingen. Hun kærnede med ildrageren.«i begyndelsen af 1950 erne var det ikke så almindeligt, at kvinder arbejdede uden for hjemmet. I USA var deres indtog på arbejdsmarkedet dog allerede langt fremme, hvilket Mads bemærkede, og efter et besøg hos White-Rodgers Electric Co. i St. Louis skriver han:»jeg så masser af damer på kontoret og ligesådan i fabrikken. Man så på det på den måde, at kvinder hurtigere kunne fingerere ved smådele. Det gik alt for langsomt med de svære fingre, som mandfolk ofte har!«(hos Danfoss blev den første kvindelige produktionsmedarbejder Gertrud Skolander i øvrigt ansat den 24. august 1950) Men Mads så også andet end fabrikker i USA. På en tur gennem Rocky Mountains havde han denne bemærkning:»jeg må indrømme, at de er højere end Elsbjerg!«

12 Side 12 De første skærmterminaler i Danfoss For at lave en demonstration af, hvordan arbejdsgangen ville blive ved sådanne terminaler, besluttede vi (Mogens Braagaard og Erik Christensen) at lave en demonstrations-model, der kunne illustrere det. Først byggede vi en skærmterminal. Den bestod af en rejseskrivemaskine (tastaturet), et lysbilledapparat og en papkasse fra nogle lysstofrør, idet der skulle være en vis afstand mellem projektor og skærm. Fronten af papkassen blev skåret af, og der blev påklistret en grøn OH-film (på den tid var skriften på terminaler grøn på sort baggrund), et stykke pergament, en OH-ramme og et stykke karton. Af Erik Christensen, tidligere Danfoss medarbejder. Året husker jeg ikke helt nøjagtigt, men det må have været omkring 1970, at Danfoss besluttede at indføre skærmterminaler i første omgang i Indkøbsafdelingen. Det var de færreste, der på det tidspunkt vidste, hvordan en skærmterminal så ud, og hvordan den fungerede. Derfor lavede daværende gruppeleder i AS-S (adm. systemersystemudvikling), Helmuth Holm, en papudgave af en IBM-model, og han var så forudseende, at han samtidig lavede en lille mus. Han havde på det tidspunkt ikke den ringeste anelse om hvor stor betydning, den fremover skulle komme til at få på arbejdspladserne. I den anden ende af kassen lavede vi et hul til linsen fra fotoapparatet. Dernæst skrev vi på en skrivemaskine med de rette typer alle de linjer, en typisk indtastning af en indkøbsordre bestod af. Med god hjælp fra Reklameafdelingen fik vi fotograferet en række negative dias, startende med hele ordren, så minus den nederste linje, derefter minus endnu en linje fra neden osv. Indtil vi havde alle billederne klar. Billederne blev sat ind i rækkefølgen 1. linje, linje, linje osv. Skiftet af linjerne (billederne) skete ved at trykke på lysbilledapparatets fjernbetjening, som lå under Shifttasten på rejseskrivemaskinen. En anden vigtig del af modellen var den tilkoblede kodebåndstyrede skrivemaskine (Friden Flexowriter,

13 Side 13 som vi desværre ikke fotograferede). Her havde vi indsat et par rigtige indkøbsformularer i endeløse baner. I et kodebånd havde vi så indkodet den tekst, der ville fremkomme, hvis man indtastede det, vi havde i diasene, samt de nødvendige styrekoder til tabulering, linjeskift, og hvad der nu var nødvendigt. Demonstrationen foregik på den måde, at Erik Christensen sad ved tasterne og indskrev indkøbsordren, og efter hver linje trykkede på Shift, der så skiftede billede på lysbilledapparatet. Det virkede rimeligt overbevisende og efter at have skrevet hele indkøbsordren, sagde han højt og tydeligt, at nu trykkede han på printtasten, hvorefter Mogens Braagaard startede flexowriteren (den tilkoblede kodebåndstyrede skrivemaskine), der udskrev hele indkøbsordren under stor larm. Det var vores indtryk, at demonstrationen fik en stor del af nervøsiteten ved dette nymodens fænomen til at forsvinde, dog havde vi store problemer med at forklare, at den larm som flexowriteren lavede, ikke ville forekomme i virkeligheden. Hos Danfoss blev de første egentlige pc er indført i afdelingerne i 1980 erne.

14 Side 14 Udvalgte begivenheder : Mads Clausen starter sin virksomhed: Dansk Køleautomatik- og Apparat-Fabrik. Brdr. Müller i Vollerup fremstiller delene til ventilerne. Årets salg: 466 ventiler til en værdi af ,61 kr. 1939: Første forhandlerkontrakt indgås med firmaet Itho i Holland. Firmaets indehaver, de Nerée, henvendte sig, og Mads Clausen svarede med et brev, som sluttede:»...og så forventer jeg, at De sælger nogle af mine produkter, ellers gælder aftalen ikke«. Det var den kontrakt! 1943: Virksomheden fejrer 10-års jubilæum med 179 ansatte og et produktprogram, der omfatter 37 produkttyper. De første prototyper af termostatisk radiatorventil fremstilles. 1946: Danfoss indregistreres som officielt firmanavn, som denne annonce fra Danfoss Journalen 1946 nr. 1 viser. Navnet havde lige fra det første produkt været anvendt som produktnavn. 1952: Licensaftale med Tecumseh, USA, om fremstilling af hermetiske kompressorer indgås. 1953: Medarbejder nr ansættes og året efter nr ! 1954: Første fritidsklub Danfoss Fodboldklub Nordborg oprettes. Der er siden da kommet mange flere til; i Danfoss Danmark er der i dag i alt 28 klubber, hvor medarbejderne kan dyrke sport og andre fritidsinteresser. 1956: Danfoss Flensborg oprettes som selvstændigt selskab. 1961: Etablering af fjederfabrik i Tinglev. Første edb-anlæg anskaffes (IBM). Licensaftale med Char Lynn, USA, om fremstilling af hydraulikkomponenter. 1966: Bitten Clausen nedlægger grundsten til fabrik i New Delhi, Indien. Mads Clausen dør den 27. august, 60 år gammel. Andreas Jepsen bliver adm. direktør, og Bitten Clausen bestyrelsesformand. 1971: Oprettelse af Dorthea Clausens Fond, der senere skifter navn til Bitten og Mads Clausens Fond.

15 Side : Koordinator Vagn Erik Sørensen og fællestillidsmand Christian Petersen bliver de første medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Danfoss A/S. 1976: Danfoss runder 50 mio. kompressorer og er verdens næststørste producent af hermetiske kølekompressorer. Tretten år senere forlod kompressor nr. 100 mio. samlebåndet. 1983: Harald Agerley afløser Andreas Jepsen som adm. direktør. 1988: Harald Agerley går på pension, og Henry Petersen bliver ny adm. direktør. 1996: Aftalen om et europæisk samarbejdsudvalg (EICF) i Danfoss Koncernen underskrives. Jørgen M. Clausen afløser Henry Petersen som adm. direktør. Danfoss etablerer produktion i Kina 2000: Danfoss A/S og Sauer Inc. underskriver aftalen, der indebærer, at Danfoss Fluid Power A/S og Sauer Inc. bliver til Sauer-Danfoss Inc. Aftalen træder i kraft den 3. maj. 2002: Danfoss tilslutter sig FN s Global Compact. Aftalen har som mål at samle virksomheder, FN-organisationer, arbejderbevægelser og private organisationer med det formål at fremme aktiviteter og partnerskaber. 2004: Danfoss A/S holder bestyrelsesmøde i Kina. Det sker i forbindelse med den officielle indvielse af Danfoss nye byggeri i Tianjin. Samtidig tages første spadestik til et nybyggeri i Tianjin. På hjemrejsen tages ligeledes første spadestik til et nybyggeri i Moskva. Året efter får Danfoss Kina status som selvstændig region. Det sker som et resultat af de ambitiøse vækstprogrammer i Kina, der skal gøre Kina til Danfoss andet hjemmemarked Indvielse af oplevelsesparken Danfoss Universe på Nordals. 2008: Danfoss overtager aktiemajoriteten i Sauer-Danfoss og får samtidig mulighed for at overtage de resterende aktier (ejet af Sauer Holding GmbH.) i Sauer-Danfoss. Jørgen M. Clausen fylder 60 år den 23. sept. og træder tilbage som adm. direktør. Han afløses af Niels B. Christiansen. VLT frekvensomformere har 40-års jubilæum.

16 Side 16 Fjederfabrikken i Tinglev Sammendrag af artikel skrevet af Bent Pawlowski, tidligere værkfører i Fjederfabrikken. Tanken om at starte en afdeling af Danfoss i Tinglev begyndte i slutningen 1950 erne. På det tidspunkt var fabrikant Mads Clausen medlem af Egnsudviklingsrådet for Sønderjylland, og Danfoss ville gerne bidrage med etablering af industri i den vestlige del af Sønderjylland. Resultatet blev, at den fjederproduktion, som Danfoss havde indledt i Bælgafdelingen i Nordborg i efteråret 1960, flyttede til Tinglev i januar Flytningen var startskuddet til Danfoss første byggeri i Danmark uden for Nordborg. Forud var gået møder mellem Tinglev Sogneråd og daværende direktør T. Flindt, Danfoss. Der blev herefter underskrevet slutseddel om køb af ca. 7,5 ha jord hos kommunen. Her ville Danfoss opføre en mindre virksomhed, som til at begynde med skulle beskæftige medarbejdere. I begyndelsen var rammerne dog ret beskedne, idet de tre medarbejdere, der flyttede med fra Nordborg, og maskinerne fik til huse i et beboelseshus på 100 kvm. Der blev desuden ansat en værkfører Bent Pawlowski og fjederfabrikkens første leder, ingeniør Leif Frivoldt Bie. Fjederfabrikken som den så ud i 1980 erne.

17 Side 17 Den begyndende produktion omfattede kun trykfjedre og lodderinge, men efter kort tid blev der også produceret trækfjedre og senere også andre former for fjedre. Med produktionen af trækfjedre blev den første kvindelige medarbejder ansat. Det skyldtes, at bukningen af øjerne blev udført med håndkraft, og da fjedrene var meget små, var slanke pigefingre bedst egnet til dette arbejde. Siden den tid bestod medarbejderstaben i fjederfabrikken af 50% kvinder og 50% mænd. Produktionen forløb ikke altid uden problemer. Da der blev installeret en ny slibemaskine med en meget effektiv afsugning, gik oliefyret i stå på grund af manglende lufttilførsel. Udsugningen fjernede simpelthen så megen luft fra lokalet, at der blev undertryk i fyrrummet. Så en hurtig løsning her og nu blev et par timers slibning afløst af et par timers opvarmning, og ellers var det på med vanterne. Fyrrummet blev i øvrigt også anvendt til affedtning og anløbning af fjedrene efter hærdningen. Fjederfabrikken blev i de følgende år udvidet flere gange. Første gang i 1962, hvor der kom yderligere 100 kvm til, og i 1964 var der rejsegilde på 600 kvm. Da fabrikken i 1967 overtog en produktion af statorbøjler til de hermetiske kompressorer blev pladsen atter for trang. Produktionen af statorbøjler beskæftigede alene 25 medarbejdere, og i 1968 blev den eksisterende bygning udvidet med 400 kvm. Men allerede i 1970 måtte der igen bygges 600 kvm. Frem til 2001 blev der yderligere bygget til flere gange med i alt kvm, og fjederfabrikken beskæftigede midt i 1970 erne ca. 90 medarbejdere. De kom både fra Tinglev og nabokommunerne; en del medarbejdere kom også fra Tønder, Gråsten, Aabenraa og Sønderborg. Fjederfabrikken i Tinglev var på sit felt Danmarks førende, og den var både kvalitets- og miljømæssigt med helt fremme. I 1993 fik den af Tinglev Kommune overrakt en miljøgodkendelse, og i 1995 blev den certificeret efter ISO 9001 efterfulgt af ISO og EMAS i Historien om Danfoss Fjederfabrik i Tinglev sluttede den 1. oktober 2005, hvor fabrikkens bygninger og aktiviteter samt forpligtelser over for kunderne og de 50 medarbejdere blev overtaget af Lesjöfors, et datterselskab i Beijer Alma AB.

18 Side 18 Mads æ stor - Danfoss udgaven af Matador Der er lavet flere spil på Danfoss gennem tiden, men det første var»mads æ stor«. Spillet blev lavet i 1956 og er en Danfoss udgave af Matador. Årsagen til det blev lavet var, at underholdningsmulighederne, for nogle nyansatte folk fra Københavns Teknikum, i Langesø var begrænsede. Derfor blev der spillet så meget Matador, at der til sidst måtte fornyelse til. Det blev til spillet»mads æ stor«. De dyreste grunde i spillet er: Danfoss til 400 kr. og Als Motor til 350 kr. De billigste grunde i spillet er Holm og Mjels til hver 60 kr. Danfoss Historisk Arkiv har fået spillet af Rich. Hansen, som sammen med bl.a. Bendt Wegge, har været med til at lave spillet. Det er i dag muligt at se en stor udgave af spillepladen nedlagt i gulvet i et af lokalerne på museet i Danfoss Universe.

19 Side 19 En hilsen fra Flindt Funktionærerne i Byggekontoret, Personalekontoret samt i Velfærdsog Interessekontoret modtog den 11. september 1962 følgende»hilsen«fra daværende direktør T. Flindt: Til funktionærene i BK - PK og VIK Jeg har bemærket, at der i den senere tid er en stigende tendens til at forlade arbejdet inden arbejdstids ophør, øjensynligt for at sikre sig en plads i først afgående rutebiler. Som øverste chef for hele virksomhedens personale er det min pligt at påtale, at arbejdstiden overholdes. De vil også forstå, at mine ord vil have størst vægt, når jeg for vor division kan melde hus forbi, og jeg vil gerne hermed indskærpe, at arbejdstiden skal være effektiv. Specielt for arbejdsledere vil jeg fremholde den gode gamle regel om, ikke at forlade arbejdsstedet, førend man har forvisset sig om, at der er lukket og slukket i lokalerne, og at der er pligt til at overvære udstemplinger etc. Signeret Flindt

20 Henvendelse til Danfoss Historisk Arkiv Hvis du har noget materiale om eller med relation til Danfoss, så må du meget gernehører vi meget gerne fra dig. Materialerne kan f.eks. være gamle fotos, dokumenter eller produkter. Det kan du finde i Arkivet Danfoss Historisk Arkiv indeholder bl.a.: Komplet produktsamling Originaler til diverse Danfoss film Diverse dias, fotos og videoer Pokaler fra firmaets sportsklubber Personaleblade Danfoss Journalen Telefonbøger Organisationsplaner A-håndbøger Brochurer Prislister Produkttegninger Bygningstegninger Danfoss Kalendere Avisudklip Kontorinventar Edb-udstyr. Sådan kontakter du Arkivet Sekretariatet v/helle Larsen, tlf eller , Danfoss Historisk Arkiv, E1K-N30, tlf , Fra januar 2009 kan du desuden besøge en nyoprettet hjemmeside på internettet for Danfoss Historisk Arkiv. Hjemmesidens adresse er: DHA.Danfoss.dk Hermann Thomsen i afdelingen for produkter, der fylder godt i Arkivet. Danfoss A/S CF C 11/08 LT

KONCERNHISTORIE. Grundlæggeren og produktet

KONCERNHISTORIE. Grundlæggeren og produktet Grundlæggeren og produktet Danfoss grundlægger Mads Clausen blev født i 1905 i Havnbjerg på Als på den gård, der i dag rummer Danfoss Museet. I 1933 vendte Mads Clausen tilbage til fødegården efter at

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007.

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Beretning ved formanden for bestyrelsen, smedemester Jens Jensen, Rejsby. Den primære aktivitet på Folkecenteret i 2006 har været projektet

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Jan Ryholl, Senior HR Director. Global Human Resources, Recruitment & Talent 25. oktober 2007

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Jan Ryholl, Senior HR Director. Global Human Resources, Recruitment & Talent 25. oktober 2007 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Den forretningsmæssige udfordring ved rekruttering og udvikling af talenter i en global virksomhed Jan Ryholl, Senior HR Director Global Human Resources, Recruitment & Talent

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Emne: Interesser (hobbyer)

Emne: Interesser (hobbyer) Afsnit 1 Smukt og grimt Emne: Interesser (hobbyer) Skriv om en interesse (en hobby), du har. Det kan være en sport, du dyrker, noget du samler på, noget du kan lide at lave, fx: sy, male, spille guitar,

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

BITTEN CLAUSEN. Gertraudt Jepsen. Gyldendal

BITTEN CLAUSEN. Gertraudt Jepsen. Gyldendal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gertraudt Jepsen BITTEN CLAUSEN Gyldendal I henhold til aftale med Gyldendal, er følgende uddrag af bogen Bitten Clausen historier

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Buch & Holm kan fejre 75 års jubilæum

Buch & Holm kan fejre 75 års jubilæum Buch & Holm kan fejre 75 års jubilæum De første år Den 25. november 1935 stiftede Axel Wilhelm Holm og Frederik Jørgen Buch aktieselskabet Buch & Holm A/S. De to unge mænd fik kontakt til hinanden gennem

Læs mere

Cleantech Dag 2010. Mads Clausen Industri- og Entrepreneur Park

Cleantech Dag 2010. Mads Clausen Industri- og Entrepreneur Park Cleantech Dag 2010 Mads Clausen Industri- og Entrepreneur Park Tema - Hjælp fra en stor virksomhed Introduktion til Danfoss Industripark Ideen bag Industriparken Hvem henvender Industriparken sig til Hvad

Læs mere

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev.

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev. NYHEDSBREV NR. 21, 19. NOVEMBER 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Iværksætteruge med fuld musik side 2 Iværksætterpris 2012 til Cre8tek Denmark side 4 Ingen udsigt til at Hjørring

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

12. december 1966 Hertug Hansskolen. Den sidste træningsaften før jul, hvor damer og herrer træner sammen og til slut nedtager kurvene, da Hertug

12. december 1966 Hertug Hansskolen. Den sidste træningsaften før jul, hvor damer og herrer træner sammen og til slut nedtager kurvene, da Hertug 12. december 1966 Hertug Hansskolen. Den sidste træningsaften før jul, hvor damer og herrer træner sammen og til slut nedtager kurvene, da Hertug hansskolens ledelse lagde stor vægt på, at der ikke kunne

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Making Modern Living Possible

Making Modern Living Possible Making Modern Living Possible Chief Reputation Officer Ole Daugbjerg, Danfoss Executive Office 1 Hovedkontor 2 Executive Committee Jørgen M. Clausen President & CEO Niels B. Christiansen Vice CEO Kim Fausing

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk

ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Til bestyrelsen Eli Hagerup, suppleant Niels Hørlyck, Bodil Abildgaard Jørgen Larsen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund.

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Netikette På biblioteket siger etiketten at du ikke

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 483 Generalforsamling den 29. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2012 + budget 2013 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Kom godt i gang med din PC - få styr på: Hvad kan internettet bruges til: Vintersæson 2011-2012. Link til Datastuens hjemmeside

Kom godt i gang med din PC - få styr på: Hvad kan internettet bruges til: Vintersæson 2011-2012. Link til Datastuens hjemmeside 126 Ældre hjælper Ældre Vintersæson 2011-2012 Link til Datastuens hjemmeside Kom godt i gang med din PC - få styr på: Kassens indhold Tænd & sluk Skrivebord Lyd Tastatur Mus Åbn programmer Programvinduer

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

Bestyrelsens beretning, Mahjong Danmarks generalforsamling, d. 4. oktober 2008

Bestyrelsens beretning, Mahjong Danmarks generalforsamling, d. 4. oktober 2008 Bestyrelsens beretning, Mahjong Danmarks generalforsamling, d. 4. oktober 2008 Bestyrelse På generalforsamlingen 2007 blev Anders Labich, Tina Christensen, Morten Andersen, Lena Smith og Henrik Leth valgt

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter:

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter: Højdepunkter: Markedsudvikling øget aktivitetsniveau. Nye markeder Nye løsninger Udstillinger Service Nye produkter Teknologi projekter Ændring i ejerforhold Markedsudvikling øget aktivitetsniveau Den

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

KONTAKTEN. UlkebølSkole. Vindere af Skolefodboldstævnet

KONTAKTEN. UlkebølSkole. Vindere af Skolefodboldstævnet KONTAKTEN UlkebølSkole Vindere af Skolefodboldstævnet April 2011 Fasefest på mellemtrinnet også i år en stor succes! Af Erik Kiil For andet år i træk blev der holdt fasefest for 4.-6. årgang i år afviklet

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Politik for repræsentation mv.

Politik for repræsentation mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Politik for repræsentation mv. I det følgende redegøres for Københavns Kommunes politik for repræsentation m.v. Politikken fastsætter

Læs mere

Danfoss Historisk Arkiv og Forening Årsskrift 2011 www.danfoss.com

Danfoss Historisk Arkiv og Forening Årsskrift 2011 www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Historisk Arkiv og Forening Årsskrift 2011 www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Arkivet har fået gode, ny lokaler... side 4 Danfoss Historisk Forening/Danfoss Historisk

Læs mere

Maskinkonsulenternes tur til Agritechnica 10 og 11. November 2003

Maskinkonsulenternes tur til Agritechnica 10 og 11. November 2003 Maskinkonsulenternes tur til Agritechnica 10 og 11. November 2003 Turen var arrangeret i samarbejde med Sydjyske maskinstationer. Hvert andet år er der Agritechnica, som er et sandt mekka for de som er

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Årsberetning 2010. FDE Fonden. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7430 3300. Fax 7430 3333. fdefonden@fdefonden.dk. www.fdefonden.dk

Årsberetning 2010. FDE Fonden. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7430 3300. Fax 7430 3333. fdefonden@fdefonden.dk. www.fdefonden.dk Årsberetning 2010 FDE Fonden. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7430 3300. Fax 7430 3333. fdefonden@fdefonden.dk. www.fdefonden.dk Forord FDE Fonden er kommet godt fra start. Fondens bestyrelse har bestræbt

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Tine Christiansen. 4. Fastsættelse af kontingent.

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Forord Behov for strategisk viden i teori og praksis Strategi i vindervirksomheder er blevet en bestseller. I forordet til bogens 1. udgave påpegede

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Opinion Tekster med holdninger og meninger

Opinion Tekster med holdninger og meninger Opinion Tekster med holdninger og meninger Leder En leder eller en ledende artikel er som regel skrevet af avisens chefredaktør eller et medlem af chefredaktionen. Den er som regel anbragt på samme side

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920.

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Nokia Lumia 920 Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Finnerne har lanceret deres første model, der er baseret på Windows

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere