MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Historisk Arkiv & Forening. Årsskrift årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Historisk Arkiv & Forening. Årsskrift 2008 2. årgang"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Historisk Arkiv & Forening Årsskrift årgang

2 Side 2 Udgivet af Danfoss Historisk Arkiv & Forening Ansvarshavende redaktør: Peter J. Mortensen (formand for DHF) Redaktion: Erik Matthiesen, Arne Madsen, Hermann Jacobsen, Helle Larsen, Per Fabricius, Erik Nørskov og Aage Junker Layout: Helle W. Schaloske Tryk: Laursen Grafisk A/S, Tønder Oplag: stk. Eftertryk kun efter aftale med redaktionen og altid med kildeangivelse.

3 Indholdsfortegnelse Fortsat højt aktivitetsniveau i både foreningen og arkivet... side 4 I anledning af 75-års jubilæum... side 7 Patenter og Mads Patent... side 9 Danmarks første termostatiske strygejern... side 10 Studierejsen til Amerika... side 11 De første skærmterminaler i Danfoss... side 12 Udvalgte begivenheder side 14 Fjederfabrikken i Tinglev... side 16 Danfoss udgaven af Matador... side 18 En hilsen fra Flindt... side 19 Henvendelse til Arkivet se bagsiden

4 Side 4 Fortsat højt aktivitetsniveau i både foreningen og arkivet somhedens indflydelse på og samspil med omgivelserne. Hovedopgaverne er dels at registrere det materiale, som findes og som løbende tilgår arkivet, så det kan genfindes, dels at udbrede og stimulere kendskabet til arkivet og dets ydelser. Af Peter J. Mortensen, formand for Danfoss Historisk Forening har for Danfoss Historisk Arkiv været et år med mange spændende aktiviteter. Arkivet, der nu har eksisteret i seks år, forvaltes af Danfoss Historisk Forening, som består af Danfoss veteraner samt repræsentanter fra Danfoss ledelse og en Danfoss ansat bibliotekar. Arkivet er fortsat placeret i kælderen under fabriksbygningen E1 i Elsmark, Nordborg. Formålet med arkiv og forening er at indsamle og bevare dokumentationsmateriale og produkter, som kan bidrage til at fastholde og uddybe historien om Danfoss og om grundlæggeren Mads Clausen og hans familie. Arkivet skal endvidere afspejle virk- Der er ca. 40 Danfoss veteraner med vidt forskellig baggrund og erfaring tilknyttet foreningen. Og arkivet drager i høj grad nytte af den viden, som disse tidligere medarbejdere er i besiddelse af. Medlemmerne arbejder i små grupper, hver med sit fagspeciale og interesseområde. Der er for tiden ca. 20 af disse grupper. De vælger selv, hvornår de mødes. Det mest almindelige er én eller to gange ugentligt. Siden starten er en stor del af ressourcerne gået til at registrere eksisterende, historiske data samt søge at sikre fremtidige. På flere områder er vi efterhånden ved at være ajour og må nu være aktive med indhentning af nutidige data. Vi har ofte behov for assistance fra Danfoss medarbejdere. Arkivet har derfor udarbejdet en Danfoss Corporate Standard, som opfordrer Danfoss selskaber og medarbejdere globalt sammen med arkivet til at udvælge og fremskaffe repræsentativt arkivmateriale, så det også ad denne vej sikres, at nutidige og fremtidige dokumenter og produkter bliver arkiveret.

5 Side 5 Om aktiviteterne Af igangværende og afsluttede projekter i det forløbne år kan bl.a. nævnes: Den elektroniske tidsalder gør dokumenter og data mere»flygtige«end papirudgaver. I flere henseender arbejdes der ihærdigt med at overføre sådanne dokumenter til arkivet. Bl.a. arkiveres eksempler på Danfoss hjemmesider gennem tiderne. Metoder for langtidsarkivering af elektroniske dokumenter og tilhørende programmer mange år ud i fremtiden diskuteres løbende med IT-afdelingen samt med eksterne arkiver. Brugbare løsninger er ikke umiddelbart i sigte. Arkivet er medlem af Forum for Viden, Information, Dokumentation og Arkiver. Vi forventer herigennem at blive holdt ajour med udviklingen, specielt inden for elektronisk arkivering, samt at få inspiration og vidensudveksling med kolleger fra tilsvarende arkiver. Produktudstillingen i Danfoss Universe,»Fabrikken«, ser ud til at være et godt aktiv for parken, og vi er glade for, at produkterne kommer frem fra de mørke kældre. Udstillingen fornys løbende. I år har vi markeret Danfoss 75-års jubilæum ved at udstille en række ekspansionsventiler med eksemplarer helt fra virksomhedens start i 1933 til de sidste nye modeller. I museet,»fødegården«har vi assisteret i forbindelse med nyindretning og udsmykning med billeder fra Arkivets samling. På foranledning af Hotel Nørherredhus ledelse har arkivet medvirket ved udsmykning i foyer og teatersal i form af billeder, Danfoss produkter og plancher. Klummen i Danfoss Avisen,»Gamle Danfoss«, som udarbejdes af historisk kyndige skribenter fra arkivet, fortsætter uændret. Arbejdet i Arkivet udføres af Foreningens medlemmer. Her: John Hallenslev, Jens E. Madsen og Hermann Thomsen.

6 Side 6 Danfoss Historisk Forening tog for tre år siden initiativet til at skrive en beretning om Danfoss kompressorer gennem 50 år. Det er blevet til bogen»danfoss Kompressorforretning«, som nu foreligger færdigtrykt og klar til udgivelse. En lang række nuværende og tidligere kompressormedarbejdere har medvirket ved skrivningen. Professionelle journalister har sikret, at den ikke er blevet alt for teknisk. Den skulle også gerne være læsevenlig for ikke teknisk kyndige læsere, som vil vide mere om en industrivirksomheds historie. Mange nye opgaver i støbeskeen Ud over kompressorforretningen er der mange andre historier, der kan og bør fortælles. Arkivet har eksempelvis en beskrivelse af Edb-historien fra dens spæde start liggende. Tilsvarende historier findes for bl.a. kvalitet og miljø. Og der ligger forslag vedrørende teknologiudviklingen gennem årene. Vi ser det som en værdig udfordring for Danfoss Historisk Forening og Arkiv at bearbejde og videregive disse og tilsvarende historier til eftertiden. De tættere bånd mellem Danfoss og Sauer-Danfoss har bevirket, at arkivet nu også sikrer bevaring af historiske hydraulikdokumenter og -produkter. En gruppe hydraulikkyndige veteraner er i fuld gang med at registrere dette materiale. Som et led i at udbrede og stimulere kendskabet til Danfoss Historisk Arkiv har vi besluttet at udarbejde og vedligeholde en hjemmeside, som skal fortælle om arkivet og dets arbejde. Der arbejdes i øjeblikket med en forsøgsversion. Behovet for et tidssvarende registrerings- og arkiveringssystem trænger sig på. Gennem de sidste par år har vi analyseret markedet, og vi ser den bedste løsning med et system, som anvendes af de fleste lokalarkiver i Danmark,»Arkibas«. Det synes velegnet til vore forhold, og vi regner med afklaring af dette i begyndelsen af næste år. For dels at følge med i, hvad der sker, og dels at gøre opmærksom på arkivet foretages der løbende aktiviteter. Vi har været på studieture til bl.a. High- Pressure Systems (NESSIE), Alsion og Industrimuseet i Horsens. Endvidere holdes regelmæssige informationsmøder for medlemmerne, hvor vi jævnligt har indlæg fra en specialist eller en ledende person fra Danfoss. I Danfoss Universe holdes et årligt møde med ledelsen til gensidig inspiration. Der er således mange nye og spændende opgaver at tage fat på.

7 Side 7 I anledning af 75-års jubilæum Danfoss har i år eksisteret i 75 år. Der er ikke afsat en specifik dato til markering af jubilæet - det kan foregå i hele 2008, og det er op til de enkelte fabrikker/lokationer om og hvordan, de vil gøre det inden for de muligheder, der er. F.eks. arrangementer for medarbejdere og samarbejdspartnere samt anvendelse af diverse jubilæumsmateriale. Men hvilken dato er Danfoss officielle fødselsdag? Det har der i årenes løb tilsyneladende været lidt tvivl om. F.eks. blev 10-års jubilæet i 1943 fejret den 3. juli, mens 50-års jubilæet i 1983 blev markeret den 1. juli. Således blev Danfoss Jubilæumsfond, der blev stiftet ved en fælles indsamling blandt medarbejderne i Danfoss A/S i forbindelse med 50-års jubilæet, oprindelig navngivet»danfoss Jubilæumsfond af 1. juli 1983«. Forelagt dette vil den 1. juli fremover ifølge kommunikationsdirektør, CRO, Ole Daugbjerg blive betragtet som Danfoss officielle fødselsdag. Danfoss Jubilæumsfond Fonden har uddelt 3,6 millioner kr. i løbet af de seneste 25 år. Pengene er gået til almennyttige formål. Som da sognepræst Poul Willer fra Rømø i 1990 kunne arrangere et ferieophold for 25 rumænske børn i Danmark. Børnene kom fra meget jævne kår og nød deres ophold i en dansk spejderhytte. Fra Danfoss Revyen Den syngende Avis 3. juli 1943 bringer vi her en hyldest til fabrikanten. La vos sæj ham Tak! Mel.: Jyden han er Mads æ bodde tavs aa sej, go for dej og go for mej, la vos sæj ham manne Tak for de Læs, som Mads han trak. Han ska løv i manne Oer po si goe gamle Goer. Vi vel ønsk te snaar han fek bøgget op si nøj Fabrik. Jubilæumsfonden blev oprettet i 1983 på baggrund af en indsamling blandt medarbejderne i Danfoss A/S anledningen var virksomhedens 50-års jubilæum, og den har til formål at uddele priser efter følgende retningslinjer: Uddelinger fra fonden bør komme Danfoss tilgode. Det vil sige, at prisuddelingen skal bidrage til en positiv synliggørelse af Danfoss som en socialt bevidst virksomhed. Uddelinger skal være til glæde for giverne.

8 Side 8 Medarbejderne har i sin tid via indsamlingen givet et beløb med henblik på at gavne andre mennesker. De skal derfor også ved hver prisuddeling kunne glæde sig over, at deres gave opfylder dette mål. Uddelinger bør gavne almenvellet i videste forstand. Det betyder, at uddelinger bør komme en person eller en kreds af personer tilgode, der beskæftiger sig med noget, som helt tydeligt er til gavn for andre mennesker. Prisuddelingen sker normalt hvert år på Danfoss fødselsdag den 1. juli. I 1993 markerede fonden sit 10-års jubilæum ved at donere kr. til en stor, europæisk børneidrætslejr arrangeret af Dansk Handicap Idræts- Forbund. Stævnet havde samlet deltagere fra flere lande og blev holdt fire steder på og omkring Als. Og i 2008, hvor fonden har 25-års jubilæum, blev dette markeret ved igen at uddele kroner. Prismodtagerne var Foreningen Cancerramte Børn og De Danske Julemærkehjem, der hver fik overrakt kr. Medarbejder-jubilarer til dato Ved udgangen af 2008 har Danfoss haft: Tre 50-års jubilarer. Den første jubilar var Hans Åge Christensen den 15. marts års jubilarer. Den første var Andreas Jepsen den 1. april års jubilarer. Den første, Hans Jørgen Rasmussen (se foto), blev fejret den 15. januar 1960.

9 Side 9 Patenter og Mads Patent Allerede i vinteren indsendte Mads Clausen sin første patentansøgning. Han var på dette tidspunkt 16 år og ikke gammel nok til at ansøge selv, så han måtte have hjælp til at udforme ansøgningen. Patentansøgningen omhandlede en anordning på en regulator til at regulere omdrejningstallet på en motor. Trods en ihærdig indsats lykkedes det dog ikke at få udstedt et patent. Men Mads Clausen mistede ikke modet. Få år senere indsendte han en patentansøgning på en donkraft, og denne gang blev ansøgningen godkendt til udstedelse. Det medførte, at han af den lokale befolkning på Nordals blev»belønnet«med navnet Mads Patent. Og det navn er stadig synligt, idet vejen fra Nordborgvej og ind til Danfoss Universe i dag hedder Mads Patent Vej. Siden donkraften er der kommet mange andre Danfoss patenter, og i 1958 oprettede Danfoss sin egen patentafdeling til at varetage virksomhedens arbejde og interesser i forbindelse med patenter. I perioden skiller tre opfindere hos Danfoss sig ud med hensyn til antal patentansøgninger. De tre medarbejdere er: Svend Erik Thomsen, Sauer-Danfoss (66), Arne F. Enemark, der døde i 1969 (58), og Frank Holm Iversen, Danfoss Compressors GmbH. (46). Svend Erik Thomsen og Frank Holm Iversen er stadig aktive og særdeles innovative, så der kan fortsat komme flere idéer fra dem. Danfoss Patentafdeling har i dag 18 medarbejdere i Nordborg og to i Kina. Udover at servicere Danfoss leverer afdelingen også rådgivning og konsulentbistand inden for områderne patenter, varemærker, designs og domæner til andre firmaer.

10 Side 10 Danmarks første termostatiske strygejern Danfoss er i dag kendt som en global industrivirksomhed med et bredt produktprogram inden for kerneforretningerne Refrigeration & Air Conditioning (Køle), Heating (Varme) og Motion Controls (Transmissionsteknik). Men der har i årenes løb også været»lidt utraditionelle«produkter på programmet. Et eksempel på dette er Danfoss Strygejernet Danmarks første termostatstyrede strygejern. Danfoss strygejernet, der var en udpræget forbrugervare, blev første gang præsenteret for danske husmødre ved en demonstration på Hotel D Angleterre, København, i 1952 og senere vist på købestævnet i Fredericia. Det termostatiske strygejern blev lanceret under mottoet:»det går strygende«, og i en årrække blev det seriefremstillet i en lille afdeling, der havde til huse i den daværende barak E7 i Nordborg. Danfoss strygejernet blev bl.a. testet af Statens Husholdningsråd, der kom frem til følgende resultat:»strygetiden med et Danfoss jern er mindre end med et almindeligt el-jern. Det er lettere at håndtere, og det sparer tid og kræfter«. I 1953 modtog det danske kongepar en gave fra Bitten og Mads Clausen på nogle radiatorventiler og 6 stk. strygejern. Af et takkebrev fra hoffet fremgår det, at især strygejernene glædede dronning Ingrid. Danfoss strygejernet udgik af produktion i Vi ønskede at koncentrere kræfterne om andre produktgrupper, og derfor passede strygejernet ikke mere ind i produktprogrammet.

11 Side 11 Studierejsen til Amerika Mads Clausen vidste, at hans hårdeste konkurrenter var amerikanske firmaer, og det var samtidig dem, han kunne lære mest af. I efteråret 1950 rejste Mads og Bitten Clausen derfor til USA og Canada for at kigge amerikanerne i kortene. I Detroit havde Bitten Clausen hørt, at bilfabrikkerne søgte chauffører, der kunne køre deres biler til Californien. Resultatet blev en flot topersoners Chrysler Coupé, der skulle køres til Los Angeles på fire dage. Der skulle betales forsikring og benzin, men ellers var bilen fri. Den mulighed benyttede Mads og Bitten Clausen sig af. Under virksomhedsbesøgene brugte Mads Clausen sine øjne godt; han beskrev maskiner og værktøjer samt konstruktionsdetaljer overalt, hvor han kom frem. Og det var ikke kun det tekniske, han lagde mærke til, han redegjorde også for iagttagelser omkring organisatoriske forhold, lønsystemer, produktivitet med mere. Det fremgår tydeligt af de 36 rapporter fra rejsen, hvorfra følgende kommentarer er hentet: Mads møder på et besøg i et firma, Mayson i Detroit, en dansker, som får følgende beskrivelse:»han var fra Slagelse med uddannelse fra Københavns Maskinteknikum. Han så ud til at være et halvt hundrede år med forlorne tænder og fjorten dages skæl på skuldrene!«på fabrikken Frigidair i Dayton var Mads tilsyneladende uopmærksom et øjeblik under gennemgang af et kompliceret afprøvningsudstyr. Han udtrykker det selv således:»jeg glemte at se efter køleslangen foroven«. Og han fortsætter:»kunsten stiger, sagde kællingen. Hun kærnede med ildrageren.«i begyndelsen af 1950 erne var det ikke så almindeligt, at kvinder arbejdede uden for hjemmet. I USA var deres indtog på arbejdsmarkedet dog allerede langt fremme, hvilket Mads bemærkede, og efter et besøg hos White-Rodgers Electric Co. i St. Louis skriver han:»jeg så masser af damer på kontoret og ligesådan i fabrikken. Man så på det på den måde, at kvinder hurtigere kunne fingerere ved smådele. Det gik alt for langsomt med de svære fingre, som mandfolk ofte har!«(hos Danfoss blev den første kvindelige produktionsmedarbejder Gertrud Skolander i øvrigt ansat den 24. august 1950) Men Mads så også andet end fabrikker i USA. På en tur gennem Rocky Mountains havde han denne bemærkning:»jeg må indrømme, at de er højere end Elsbjerg!«

12 Side 12 De første skærmterminaler i Danfoss For at lave en demonstration af, hvordan arbejdsgangen ville blive ved sådanne terminaler, besluttede vi (Mogens Braagaard og Erik Christensen) at lave en demonstrations-model, der kunne illustrere det. Først byggede vi en skærmterminal. Den bestod af en rejseskrivemaskine (tastaturet), et lysbilledapparat og en papkasse fra nogle lysstofrør, idet der skulle være en vis afstand mellem projektor og skærm. Fronten af papkassen blev skåret af, og der blev påklistret en grøn OH-film (på den tid var skriften på terminaler grøn på sort baggrund), et stykke pergament, en OH-ramme og et stykke karton. Af Erik Christensen, tidligere Danfoss medarbejder. Året husker jeg ikke helt nøjagtigt, men det må have været omkring 1970, at Danfoss besluttede at indføre skærmterminaler i første omgang i Indkøbsafdelingen. Det var de færreste, der på det tidspunkt vidste, hvordan en skærmterminal så ud, og hvordan den fungerede. Derfor lavede daværende gruppeleder i AS-S (adm. systemersystemudvikling), Helmuth Holm, en papudgave af en IBM-model, og han var så forudseende, at han samtidig lavede en lille mus. Han havde på det tidspunkt ikke den ringeste anelse om hvor stor betydning, den fremover skulle komme til at få på arbejdspladserne. I den anden ende af kassen lavede vi et hul til linsen fra fotoapparatet. Dernæst skrev vi på en skrivemaskine med de rette typer alle de linjer, en typisk indtastning af en indkøbsordre bestod af. Med god hjælp fra Reklameafdelingen fik vi fotograferet en række negative dias, startende med hele ordren, så minus den nederste linje, derefter minus endnu en linje fra neden osv. Indtil vi havde alle billederne klar. Billederne blev sat ind i rækkefølgen 1. linje, linje, linje osv. Skiftet af linjerne (billederne) skete ved at trykke på lysbilledapparatets fjernbetjening, som lå under Shifttasten på rejseskrivemaskinen. En anden vigtig del af modellen var den tilkoblede kodebåndstyrede skrivemaskine (Friden Flexowriter,

13 Side 13 som vi desværre ikke fotograferede). Her havde vi indsat et par rigtige indkøbsformularer i endeløse baner. I et kodebånd havde vi så indkodet den tekst, der ville fremkomme, hvis man indtastede det, vi havde i diasene, samt de nødvendige styrekoder til tabulering, linjeskift, og hvad der nu var nødvendigt. Demonstrationen foregik på den måde, at Erik Christensen sad ved tasterne og indskrev indkøbsordren, og efter hver linje trykkede på Shift, der så skiftede billede på lysbilledapparatet. Det virkede rimeligt overbevisende og efter at have skrevet hele indkøbsordren, sagde han højt og tydeligt, at nu trykkede han på printtasten, hvorefter Mogens Braagaard startede flexowriteren (den tilkoblede kodebåndstyrede skrivemaskine), der udskrev hele indkøbsordren under stor larm. Det var vores indtryk, at demonstrationen fik en stor del af nervøsiteten ved dette nymodens fænomen til at forsvinde, dog havde vi store problemer med at forklare, at den larm som flexowriteren lavede, ikke ville forekomme i virkeligheden. Hos Danfoss blev de første egentlige pc er indført i afdelingerne i 1980 erne.

14 Side 14 Udvalgte begivenheder : Mads Clausen starter sin virksomhed: Dansk Køleautomatik- og Apparat-Fabrik. Brdr. Müller i Vollerup fremstiller delene til ventilerne. Årets salg: 466 ventiler til en værdi af ,61 kr. 1939: Første forhandlerkontrakt indgås med firmaet Itho i Holland. Firmaets indehaver, de Nerée, henvendte sig, og Mads Clausen svarede med et brev, som sluttede:»...og så forventer jeg, at De sælger nogle af mine produkter, ellers gælder aftalen ikke«. Det var den kontrakt! 1943: Virksomheden fejrer 10-års jubilæum med 179 ansatte og et produktprogram, der omfatter 37 produkttyper. De første prototyper af termostatisk radiatorventil fremstilles. 1946: Danfoss indregistreres som officielt firmanavn, som denne annonce fra Danfoss Journalen 1946 nr. 1 viser. Navnet havde lige fra det første produkt været anvendt som produktnavn. 1952: Licensaftale med Tecumseh, USA, om fremstilling af hermetiske kompressorer indgås. 1953: Medarbejder nr ansættes og året efter nr ! 1954: Første fritidsklub Danfoss Fodboldklub Nordborg oprettes. Der er siden da kommet mange flere til; i Danfoss Danmark er der i dag i alt 28 klubber, hvor medarbejderne kan dyrke sport og andre fritidsinteresser. 1956: Danfoss Flensborg oprettes som selvstændigt selskab. 1961: Etablering af fjederfabrik i Tinglev. Første edb-anlæg anskaffes (IBM). Licensaftale med Char Lynn, USA, om fremstilling af hydraulikkomponenter. 1966: Bitten Clausen nedlægger grundsten til fabrik i New Delhi, Indien. Mads Clausen dør den 27. august, 60 år gammel. Andreas Jepsen bliver adm. direktør, og Bitten Clausen bestyrelsesformand. 1971: Oprettelse af Dorthea Clausens Fond, der senere skifter navn til Bitten og Mads Clausens Fond.

15 Side : Koordinator Vagn Erik Sørensen og fællestillidsmand Christian Petersen bliver de første medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Danfoss A/S. 1976: Danfoss runder 50 mio. kompressorer og er verdens næststørste producent af hermetiske kølekompressorer. Tretten år senere forlod kompressor nr. 100 mio. samlebåndet. 1983: Harald Agerley afløser Andreas Jepsen som adm. direktør. 1988: Harald Agerley går på pension, og Henry Petersen bliver ny adm. direktør. 1996: Aftalen om et europæisk samarbejdsudvalg (EICF) i Danfoss Koncernen underskrives. Jørgen M. Clausen afløser Henry Petersen som adm. direktør. Danfoss etablerer produktion i Kina 2000: Danfoss A/S og Sauer Inc. underskriver aftalen, der indebærer, at Danfoss Fluid Power A/S og Sauer Inc. bliver til Sauer-Danfoss Inc. Aftalen træder i kraft den 3. maj. 2002: Danfoss tilslutter sig FN s Global Compact. Aftalen har som mål at samle virksomheder, FN-organisationer, arbejderbevægelser og private organisationer med det formål at fremme aktiviteter og partnerskaber. 2004: Danfoss A/S holder bestyrelsesmøde i Kina. Det sker i forbindelse med den officielle indvielse af Danfoss nye byggeri i Tianjin. Samtidig tages første spadestik til et nybyggeri i Tianjin. På hjemrejsen tages ligeledes første spadestik til et nybyggeri i Moskva. Året efter får Danfoss Kina status som selvstændig region. Det sker som et resultat af de ambitiøse vækstprogrammer i Kina, der skal gøre Kina til Danfoss andet hjemmemarked Indvielse af oplevelsesparken Danfoss Universe på Nordals. 2008: Danfoss overtager aktiemajoriteten i Sauer-Danfoss og får samtidig mulighed for at overtage de resterende aktier (ejet af Sauer Holding GmbH.) i Sauer-Danfoss. Jørgen M. Clausen fylder 60 år den 23. sept. og træder tilbage som adm. direktør. Han afløses af Niels B. Christiansen. VLT frekvensomformere har 40-års jubilæum.

16 Side 16 Fjederfabrikken i Tinglev Sammendrag af artikel skrevet af Bent Pawlowski, tidligere værkfører i Fjederfabrikken. Tanken om at starte en afdeling af Danfoss i Tinglev begyndte i slutningen 1950 erne. På det tidspunkt var fabrikant Mads Clausen medlem af Egnsudviklingsrådet for Sønderjylland, og Danfoss ville gerne bidrage med etablering af industri i den vestlige del af Sønderjylland. Resultatet blev, at den fjederproduktion, som Danfoss havde indledt i Bælgafdelingen i Nordborg i efteråret 1960, flyttede til Tinglev i januar Flytningen var startskuddet til Danfoss første byggeri i Danmark uden for Nordborg. Forud var gået møder mellem Tinglev Sogneråd og daværende direktør T. Flindt, Danfoss. Der blev herefter underskrevet slutseddel om køb af ca. 7,5 ha jord hos kommunen. Her ville Danfoss opføre en mindre virksomhed, som til at begynde med skulle beskæftige medarbejdere. I begyndelsen var rammerne dog ret beskedne, idet de tre medarbejdere, der flyttede med fra Nordborg, og maskinerne fik til huse i et beboelseshus på 100 kvm. Der blev desuden ansat en værkfører Bent Pawlowski og fjederfabrikkens første leder, ingeniør Leif Frivoldt Bie. Fjederfabrikken som den så ud i 1980 erne.

17 Side 17 Den begyndende produktion omfattede kun trykfjedre og lodderinge, men efter kort tid blev der også produceret trækfjedre og senere også andre former for fjedre. Med produktionen af trækfjedre blev den første kvindelige medarbejder ansat. Det skyldtes, at bukningen af øjerne blev udført med håndkraft, og da fjedrene var meget små, var slanke pigefingre bedst egnet til dette arbejde. Siden den tid bestod medarbejderstaben i fjederfabrikken af 50% kvinder og 50% mænd. Produktionen forløb ikke altid uden problemer. Da der blev installeret en ny slibemaskine med en meget effektiv afsugning, gik oliefyret i stå på grund af manglende lufttilførsel. Udsugningen fjernede simpelthen så megen luft fra lokalet, at der blev undertryk i fyrrummet. Så en hurtig løsning her og nu blev et par timers slibning afløst af et par timers opvarmning, og ellers var det på med vanterne. Fyrrummet blev i øvrigt også anvendt til affedtning og anløbning af fjedrene efter hærdningen. Fjederfabrikken blev i de følgende år udvidet flere gange. Første gang i 1962, hvor der kom yderligere 100 kvm til, og i 1964 var der rejsegilde på 600 kvm. Da fabrikken i 1967 overtog en produktion af statorbøjler til de hermetiske kompressorer blev pladsen atter for trang. Produktionen af statorbøjler beskæftigede alene 25 medarbejdere, og i 1968 blev den eksisterende bygning udvidet med 400 kvm. Men allerede i 1970 måtte der igen bygges 600 kvm. Frem til 2001 blev der yderligere bygget til flere gange med i alt kvm, og fjederfabrikken beskæftigede midt i 1970 erne ca. 90 medarbejdere. De kom både fra Tinglev og nabokommunerne; en del medarbejdere kom også fra Tønder, Gråsten, Aabenraa og Sønderborg. Fjederfabrikken i Tinglev var på sit felt Danmarks førende, og den var både kvalitets- og miljømæssigt med helt fremme. I 1993 fik den af Tinglev Kommune overrakt en miljøgodkendelse, og i 1995 blev den certificeret efter ISO 9001 efterfulgt af ISO og EMAS i Historien om Danfoss Fjederfabrik i Tinglev sluttede den 1. oktober 2005, hvor fabrikkens bygninger og aktiviteter samt forpligtelser over for kunderne og de 50 medarbejdere blev overtaget af Lesjöfors, et datterselskab i Beijer Alma AB.

18 Side 18 Mads æ stor - Danfoss udgaven af Matador Der er lavet flere spil på Danfoss gennem tiden, men det første var»mads æ stor«. Spillet blev lavet i 1956 og er en Danfoss udgave af Matador. Årsagen til det blev lavet var, at underholdningsmulighederne, for nogle nyansatte folk fra Københavns Teknikum, i Langesø var begrænsede. Derfor blev der spillet så meget Matador, at der til sidst måtte fornyelse til. Det blev til spillet»mads æ stor«. De dyreste grunde i spillet er: Danfoss til 400 kr. og Als Motor til 350 kr. De billigste grunde i spillet er Holm og Mjels til hver 60 kr. Danfoss Historisk Arkiv har fået spillet af Rich. Hansen, som sammen med bl.a. Bendt Wegge, har været med til at lave spillet. Det er i dag muligt at se en stor udgave af spillepladen nedlagt i gulvet i et af lokalerne på museet i Danfoss Universe.

19 Side 19 En hilsen fra Flindt Funktionærerne i Byggekontoret, Personalekontoret samt i Velfærdsog Interessekontoret modtog den 11. september 1962 følgende»hilsen«fra daværende direktør T. Flindt: Til funktionærene i BK - PK og VIK Jeg har bemærket, at der i den senere tid er en stigende tendens til at forlade arbejdet inden arbejdstids ophør, øjensynligt for at sikre sig en plads i først afgående rutebiler. Som øverste chef for hele virksomhedens personale er det min pligt at påtale, at arbejdstiden overholdes. De vil også forstå, at mine ord vil have størst vægt, når jeg for vor division kan melde hus forbi, og jeg vil gerne hermed indskærpe, at arbejdstiden skal være effektiv. Specielt for arbejdsledere vil jeg fremholde den gode gamle regel om, ikke at forlade arbejdsstedet, førend man har forvisset sig om, at der er lukket og slukket i lokalerne, og at der er pligt til at overvære udstemplinger etc. Signeret Flindt

20 Henvendelse til Danfoss Historisk Arkiv Hvis du har noget materiale om eller med relation til Danfoss, så må du meget gernehører vi meget gerne fra dig. Materialerne kan f.eks. være gamle fotos, dokumenter eller produkter. Det kan du finde i Arkivet Danfoss Historisk Arkiv indeholder bl.a.: Komplet produktsamling Originaler til diverse Danfoss film Diverse dias, fotos og videoer Pokaler fra firmaets sportsklubber Personaleblade Danfoss Journalen Telefonbøger Organisationsplaner A-håndbøger Brochurer Prislister Produkttegninger Bygningstegninger Danfoss Kalendere Avisudklip Kontorinventar Edb-udstyr. Sådan kontakter du Arkivet Sekretariatet v/helle Larsen, tlf eller , Danfoss Historisk Arkiv, E1K-N30, tlf , Fra januar 2009 kan du desuden besøge en nyoprettet hjemmeside på internettet for Danfoss Historisk Arkiv. Hjemmesidens adresse er: DHA.Danfoss.dk Hermann Thomsen i afdelingen for produkter, der fylder godt i Arkivet. Danfoss A/S CF C 11/08 LT

KONCERNHISTORIE. Grundlæggeren og produktet

KONCERNHISTORIE. Grundlæggeren og produktet Grundlæggeren og produktet Danfoss grundlægger Mads Clausen blev født i 1905 i Havnbjerg på Als på den gård, der i dag rummer Danfoss Museet. I 1933 vendte Mads Clausen tilbage til fødegården efter at

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Tivoliklubben ------------------ Side 2

Tivoliklubben ------------------ Side 2 Tivoliklubben Kystartilleriforeningens TIVOLIKLUB blev stiftet ved et møde i Tivoli den 12. juni 1925 og kan således i år fejre sit 85 års jubilæum. I den anledning udsendes dette lille festskrift til

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

Fundament. JKF er grundlagt i 1957 i Als af smedemester Louis Nielsen, og her ligger hovedfabrikken, som er moderselskab for JKF Gruppen.

Fundament. JKF er grundlagt i 1957 i Als af smedemester Louis Nielsen, og her ligger hovedfabrikken, som er moderselskab for JKF Gruppen. M Fundament JKF er grundlagt i 1957 i Als af smedemester Louis Nielsen, her ligger hovedfabrikken, som er moderselskab for JKF Gruppen. Virksomheden hed oprindeligt Jysk Knæ & Pladerørsfabrik et navn der

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007.

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Beretning ved formanden for bestyrelsen, smedemester Jens Jensen, Rejsby. Den primære aktivitet på Folkecenteret i 2006 har været projektet

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. marts 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 10 min 2. Efterretningssager

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division omfatter fire business units og tre salgsregioner. De fire business units Danfoss Refrigeration and Air

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

På tæppejagt i Kaukasus

På tæppejagt i Kaukasus På tæppejagt i Kaukasus TEKST & FOTO: JAN ANDERSEN FOTOS FRA KAUKASUS: THOMAS BIRATH Da sovjetunionen kollapsede i 1989 begyndte gamle og antikke kaukasiske tæpper, som er så eftertragtede blandt samlere

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde 05.10.2017 Repræsentantskabsmøde Torsdag den 5. oktober 2017 kl. 15.00 Lokalhistorisk Arkiv i Sønderborg Referat 1) Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet 2. maj 2017 Godkendt. 2) Forretningsudvalgets

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre.

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre. Referat fra Generalforsamlingen 2008 Afholdt onsdag den 18. februar på Bakkenbro Skole. 36 fremmødte udover bestyrelsen. 1. Valg af dirigent Otto Østergaard blev valg med applaus. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Andelsboligforeningen købte herefter grunden del nr. 4 af matr.nr. 7h, Agtrup by, Sdr. Bjert på 9943 m2. Købsprisen var kr.

Andelsboligforeningen købte herefter grunden del nr. 4 af matr.nr. 7h, Agtrup by, Sdr. Bjert på 9943 m2. Købsprisen var kr. Foreningens historie Dannelsen af foreningen Forud for dannelsen af foreningen var der informationsmøde den 29. maj 2001 på Sdr. Bjert Kro om det planlagte byggeri. Initiativtagerne til mødet var ejendomsmægler

Læs mere

De lokale arkiver og autografmuseet i Vildbjerg

De lokale arkiver og autografmuseet i Vildbjerg Den Gule Bygning De lokale arkiver og autografmuseet i Vildbjerg Oversigt: Autografmuseet og de lokalhistoriske arkiver Timring, Skibbild-Nøvling og Vildbjerg fungerer som selvstændige arkiver med hver

Læs mere

Den spæde start (- fra 20-års Jubilæumsskriftet i 1930)

Den spæde start (- fra 20-års Jubilæumsskriftet i 1930) Den spæde start (- fra 20-års Jubilæumsskriftet i 1930) Selv om der ingen dagbog findes, kender vi alligevel navnene på de 14 drenge, der var de føste medlemmer. De fremgår af kontingentindbetalinger og

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

Klubbladet, Veterantrailer.dk

Klubbladet, Veterantrailer.dk Klubbladet, Veterantrailer.dk Klubben har kunnet fejre 3 års fødselsdag. Blad 8. Forår - 2014 Og vi har igen afholdt generalforsamling og klubmøde hos Sussi og Carsten i Ulfborg. Veterantrailer.dk. Blad

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til Danfoss Kort om Danfoss Medarbejdere 22.500 Globalt salg Salgsselskaber Fabrikker Tre største markeder Ejerskab Hovedkvarter

Læs mere

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Side 1 af 7 Samlinger Indledning Den store indsamling af institutioner og skolearkiver i hele Frederikshavn kommune i 2012, har givet Stadsarkivet mulighed for

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Reportage sponsorer. DM4 Vejle.

Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Vejret viste sig fra sin pæneste side ved DM4 i Vejle, den første weekend i August. Banen i Vejle har et godt layout og er en fornøjelse at køre på. Desværre har de ingen

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

10 år med Næst ved 10 år med Senio N r æ sm tv o e t d i on Senior Motion 2004-2014 2004-2014

10 år med Næst ved 10 år med Senio N r æ sm tv o e t d i on Senior Motion 2004-2014 2004-2014 10 år med Næstved 10 år med Senior Motion Næstved Senior Motion 2004-2014 2004-2014 Forord At en forening har bestået i 10 år kan vel næppe kaldes for et jubilæum, men derfor har man alligevel lov til

Læs mere

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Referat Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. marts 2015 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 10 min 2. Efterretningssager

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent Hjælp til opfindere 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent 01 Beskyttelse af dine idéer Hvis du har en idé til et nyt produkt

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1 Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN Kære alle Endnu en gang Medl. Navn Bet. 2015 var Vorherre med os, og 1780 Ib Olsen 1 leverede vejr af første

Læs mere

Nr. 6 - november 2011. Indhold. Børn, Unge & Sorg indstillet til ekstrabevilling fra Københavns Kommune

Nr. 6 - november 2011. Indhold. Børn, Unge & Sorg indstillet til ekstrabevilling fra Københavns Kommune Nr. 6 - november 2011 Indhold Børn, Unge & Sorg indstillet til ekstrabevilling fra Københavns Kommune Risiko for at miste status som social hjælpeorganisation hos SKAT Børn, Unge & Sorg modtager 60.000

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

24 september 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 8

24 september 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 8 24 september 2015 Nr. 8-24. september 2015. Nr. 8 Fra DRåben til et hav af gode historier et får ny redaktion, som her tegner et portræt af journalist Eva Birgitte Jensen, der siger farvel og går på efterløn.

Læs mere

Telefon liste Vojens Ishockey Klub 2014-2015. Vers.1.03

Telefon liste Vojens Ishockey Klub 2014-2015. Vers.1.03 Telefon liste Vojens Ishockey Klub 2014-2015 Vers.1.03 1. VIK bestyrelse 2. Sportslige område (Cheftræner ungdomskonsulent - Kampkoordinator bus koordinator dommer koordinator - målmandstrænere) 3. Ansvarlige

Læs mere

God Fondsledelse : Uafhængighed: Bestyrelsen følger på de fleste områder anbefalingen.

God Fondsledelse : Uafhængighed: Bestyrelsen følger på de fleste områder anbefalingen. God Fondsledelse Shipping og International Spedition (herefter Fonden) CVR nr. 15710039 tilstræber at leve op til anbefalingerne for god fondsledelse som Komitéen for god Fondsledelse har fastlagt, og

Læs mere

Tryk på Strandbygaard

Tryk på Strandbygaard Tryk på Strandbygaard Strandbygaard Grafisk Indhold Historie... 4 Ledelse... 5 Prepress... 6 Bogbinderi... 7 Trykkeri... 8 Papir & Kvalitet... 10 Tryk med omtanke... 11 Historie Strandbygaard Grafisk A/S

Læs mere

I disse dage besøger Inatsisartuts finansudvalg og råstofudvalg Danmark.

I disse dage besøger Inatsisartuts finansudvalg og råstofudvalg Danmark. 1 DORIS JAKOBSEN SIUMUT INDLÆG VED FOLKETINGETS AFSLUTNINGSDEBAT ONSDAG D. 29 MAJ, 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Formands Nyt. Nr Februar. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr Februar. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2015 Februar Livet skal leves hele livet OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: 33 85 45 01 * ok-klubberne.dk * facebook.com/okklubberne Formands Nyt nr.1,

Læs mere

Emne: Interesser (hobbyer)

Emne: Interesser (hobbyer) Afsnit 1 Smukt og grimt Emne: Interesser (hobbyer) Skriv om en interesse (en hobby), du har. Det kan være en sport, du dyrker, noget du samler på, noget du kan lide at lave, fx: sy, male, spille guitar,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

2takts bygning. Ca. 1911: L. P. Houmøller begynder at spekulere i 2takts dieselmotorer

2takts bygning. Ca. 1911: L. P. Houmøller begynder at spekulere i 2takts dieselmotorer 2takts bygning Tidslinje 1883: Produktionen af skibsmotorer i Frederikshavn starter med, at brødrene Jens og Lauritz Peter grundligger motorfabrikken Brdr. Houmøllers Jernstøberi i Søndergade. o Køber

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB Novemberstævne Humlehøjhallen den 30-10-2006 klokken 19:00:00 1 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 156,94 PC 2 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 197,50 VA Humlehøjhallen

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Jan Ryholl, Senior HR Director. Global Human Resources, Recruitment & Talent 25. oktober 2007

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Jan Ryholl, Senior HR Director. Global Human Resources, Recruitment & Talent 25. oktober 2007 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Den forretningsmæssige udfordring ved rekruttering og udvikling af talenter i en global virksomhed Jan Ryholl, Senior HR Director Global Human Resources, Recruitment & Talent

Læs mere

BITTEN CLAUSEN. Gertraudt Jepsen. Gyldendal

BITTEN CLAUSEN. Gertraudt Jepsen. Gyldendal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gertraudt Jepsen BITTEN CLAUSEN Gyldendal I henhold til aftale med Gyldendal, er følgende uddrag af bogen Bitten Clausen historier

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle. Oktober 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Vi håber, at I nyder det smukke efterår og har samlet kræfter til vinteren og de lidt mørkere måneder. Samtidig betyder efteråret også, at der er gang i rigtig mange

Læs mere

Telefon liste Vojens Ishockey Klub 2014-2015. Vers.1.04

Telefon liste Vojens Ishockey Klub 2014-2015. Vers.1.04 Telefon liste Vojens Ishockey Klub 2014-2015 Vers.1.04 1. VIK bestyrelse 2. Sportslige område (Cheftræner ungdomskonsulent - Kampkoordinator bus koordinator dommer koordinator - målmandstrænere) 3. Ansvarlige

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Historisk Forening & Arkiv

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Historisk Forening & Arkiv MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Historisk Forening & Arkiv Årsskrift 2007 Kære læser! I Årsskrift 2007 (1. årgang) for Danfoss Historisk Arkiv kan du læse om Arkivet og de forskellige opgaver, det

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation Torsdag den 11. november blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København. Jubilarerne

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Danfoss Historisk Arkiv og Forening Årsskrift 2010 www.danfoss.com

Danfoss Historisk Arkiv og Forening Årsskrift 2010 www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Historisk Arkiv og Forening Årsskrift 2010 www.danfoss.com Side 2 Indholdsfortegnelse Farvel til kælderen beretning fra DHF... side 4 To sider af samme sag... side

Læs mere

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Aftenens taler ved Randbøldal Borgerforenings Skt. Hans Bål, var pastor ved Randbøl Kirke, Helle Pahus, der her forøger at få styr

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013

Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013 Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013 11.april 2013 Kai Adelhorst bød velkommen til årets generalforsamling og håbede på et godt og dialogrigt

Læs mere

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Brugsuddeler 1955 1963 En gammeldags Brugs var en indkøbsforening, hvis medlemmer (andelshavere) valgte en bestyrelse, der ansatte en uddeler som forestod det daglige købs-

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Deltagere: Niels Henrik Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk,

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013 Sted: KFUM soldaterhjem Treldevej 99 7000 Fredericia Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013 Deltagere: Vangsgaard Ingeborg Vind Nielsen Svend-Erik Mosegaard Hansen Kristen Foged Mads Nielsen

Læs mere

Side 1 af 6. Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016.

Side 1 af 6. Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016. Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016. Meddelelser fra formanden. Året 2016 er på held og et nyt år står snart klar. Direktør Kim Hansen vil senere gennemgå forventet regnskab for

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Appaloosa horse club Danmark

Appaloosa horse club Danmark I det følgende dokument vil du til alle tider kunne finder Appaloosa Horse Club Danmarks referater fra. Hhv. Generalforsamlingerne, samt bestyrelsens møder i de respektive år. 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Horne Skytteforening. Horne Skytteforening års jubilæum. Festligholdt 28. maj 2016 Jubilæumsskrift

Horne Skytteforening. Horne Skytteforening års jubilæum. Festligholdt 28. maj 2016 Jubilæumsskrift Horne Skytteforening Horne Skytteforening 1866-2016 150 års jubilæum Festligholdt 28. maj 2016 Jubilæumsskrift Horne Skytteforening blev stiftet i 1866 med 50 aktive og 102 bidragydende medlemmer, men

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU.

Nyhedsbrev fra DMJU. Nyhedsbrev fra DMJU. 2. årgang nr. 5 september 2011 DJK fylder 50 år - her fejret ved et arrangement på MHVJ. M1210 ved maskindepotet i Mariager Kontaktperson nyhedsbrev: Gert Frikke gf@mjk.limfjorden.dk

Læs mere