Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr årgang Efterår, vinter og forår C for: Kontinuitet Kvalitet Fornyelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 2 2013 19. årgang Efterår, vinter og forår C for: Kontinuitet Kvalitet Fornyelse"

Transkript

1 Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr årgang Efterår, vinter og forår C for: Kontinuitet Kvalitet Fornyelse Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Borgmester for en grøn, social, effektiv og veldrevet kommune et godt sted at bo. Lindebladet Nr årgang Efterår, vinter og forår 1

2 Vi er kampklar Husk det nu, ta parti for Frederiksberg Af vælgerforeningsformand Claus Wagenblast-Franck Den 19. november skal vi til stemmeurnerne igen. Det er et vigtigt valg for Det Konservative Folkeparti. Det er det også for os Frederiksberg Konservative. På landsplan skal vi slå igennem og overraske alle politiske kommentatorer med et flot valg og dermed cementere vores position som Danmarks trejdestørste kommunalpolitiske parti. Et godt valg vil give Lars Barfoed & Co noget velfortjent medvind, der vil give landspolitisk momentum. Vi er optimistiske og forventningsfulde, da de nuværende 12 konservative borgmestre gør det godt. Ikke mindst vores egen borgmester Jørgen Glenthøj og den konservative gruppe gør det rigtigt godt. Jørgen Glenthøj har nu haft 5 år i borgmesterstolen, og i den periode har det konservative lederskab på Frederiksberg gennemført flotte økonomiske og administrative effektiviseringer af kommunen, samtidig med at servicen er blevet fastholdt og udviklet til glæde for Frederiksberg borgerne. I forhold til Frederiksberg står der altid meget på spil. Især for os Konservative. Vi er Byens Parti, og alle andre partier - både vores borgerlige venner og oppositionen - har kun ét mål, nemlig at gå på strandhugst hos os. Især synes nogle af de andre partier at bruge alle argumenter - også de useriøse - for at vinde vælgernes gunst. Se bare debatten om grundskylden, som naturligvis er vigtig for den enkelte villaejer, der kommer til at betale urimeligt meget. Men den diskussion tager vi med sindsro. Vi har orden i økonomien, og der er plads til skattelettelser. Gerne skattelettelser der kommer alle Frederiksberg borgere til gode. Men det er netop forskellen på os og de andre partier. Igen - vi er Byens Parti - og det forpligter. Frederiksberg Konservative tager altid ansvar for helheden, og vi debatterer altid ved hjælp af fakta. Det useriøse og det uden helhed kan vi så overlade til andre. Vores særlige position på Frederiksberg og det ansvar, som vi tager for kommunen, er også en af årsagerne til, at så mange Frederiksbergborgere altid har bakket så massivt op om Frederiksberg Konservative. Den opbakning betyder også, at vi denne gang igen har fået en super flot kandidatliste. Et hold af 25 stærke konservative kandidater, som netop viser den styrke og bredde, som vi Konservative står for. Vi skal favne bredt og har en særlig forpligtelse til at repræsenter hele Frederiksberg. Det betyder også, at vi altid ser på kommunens helhed og derfor ikke bare kan forfølge enkeltsager. Det kan de andre partier gøre, og derfor vil både vores borgerlige venner og oppositionen sikkert ikke holde sig tilbage med at gå efter enkeltsager. Men vi kan og skal ranke ryggen. Vores resultater på Frederiksberg taler sit tydelige sprog om en sund kommune, der historisk også har været foregangskommune med nye initiativer som først med kommunalt bibliotek, skoletandpleje, pasningsgaranti m.m. Nu går vi i valgkamp. Vi har den bedste liste af kandidater. Vi har en vælgerforening, der vil understøtte kandidaternes kampagne med gadeaktiviteter m.m. Samtidig opfordrer vi alle medlemmer til også at deltage i valgaktiviteterne. Vi har alle en vigtig opgave, og alle kan bidrage. Følg derfor med i vores aktiviteter bl.a. via vores nyhedsbreve samt kom og deltag, så vi alle er med til at løfte i flok og dermed skaber optimisme og synlighed for borgmester Jørgen Glenthøj og hans hold af konservative kandidater. Rigtig god valgkamp. Et spændende efterår Af borgmester Jørgen Glenthøj Sommeren er gået med solskin og lyse nætter, og Frederiksberg har vist sig fra sin allerbedste side. Nu venter et spændende efterår. Og som nogen måske har lagt mærke til, så venter et kommunal- og regionsvalg forude. Vi konservative på Frederiksberg går til valg med en vis portion optimisme. Jeg ved godt, at flere har travlt med at dømme os konservative ude på forhånd. Nogle partier har endda allerede taget hul på valgkampen med hårde personlige og usaglige angreb. Alligevel er jeg optimist, og jeg glæder mig til valgkampen. Og der er faktisk flere gode grunde til at være optimist som frederiksberg-konservativ. Først og fremmest stiller vi med et rigtig stærkt hold. Unge kræfter. Erfarne kræfter. Erhvervskræfter og sportskræfter. Kendte ansigter såvel som nye ansigter. For det andet går vi til valg med klare visioner. Vi skal videreføre det Frederiksberg, som vi alle holder af. Vi forandrer byen nænsomt for at bevare alt det bedste ved Frederiksberg. For det tredje har vi igen og igen dokumenteret, at det er os konservative, der er byens parti. Vi har kunnet formidle det brede samarbejde og bevist, at vi har kunnet styre byen sikkert igennem nogle hårde år. Selv under de sværeste kriseår er det lykkedes for os at styrke servicen over for borgerne på det Frederiksberg, som flere og flere borgere vælger til. Hvordan har det kunnet lade sig gøre? Svaret er faktisk ret enkelt. Rettidig omhu i forhold til effektivisering, udbud og innovation har gjort, at vi i dag står stærkere på Frederiksberg end mange andre kommuner. Vi har reduceret vores kommunale omkostninger, samtidig med at vi har fastholdt og videreudviklet vores service over for borgerne. At det ikke bare er en løs påstand, ja, det kan alle forvisse sig om ved at studere Frederiksberg Kommunes seneste borgerundersøgelse lidt nærmere. Frederiksberg-borgerne er nemlig mere tilfredse med den kommunale service end borgere i andre kommuner. Og selv CE- POS har rangeret Frederiksberg som Danmarks næstmest effektive kommune. Den stramme økonomiske kurs har også gjort det muligt - trods stramme statslige rammer - at investere i anlæg. Vi har bygget over tusind nye daginstitutionspladser, bygget om på skolerne, fået et sundhedscenter, moderniseret plejehjem, bygget boldbaner og cykelstier. Samtidig med at byen er blevet grønnere og renere. Jeg kunne blive ved. Alt dette har kunnet lade sig gøre, fordi vi konservative har været en samlende kraft i det politiske liv på Frederiksberg. Intet er sket på Frederiksberg gennem de sidste mange år, uden at vi har været med. Hånden på hjertet, så uanset diverse hårde personangreb tror jeg, at rigtig mange kommunalpolitikere inderst inde må medgive, at vi faktisk har et rigtig godt politisk miljø på Frederiksberg, og at vi under konservativ ledelse har skabt mange gode resultater. Og det er resultaterne der tæller. Derfor kan vi gå en hård, men spændende valgkamp i møde med en vis portion optimisme. Vi skal fortsat sikre en bæredygtig by såvel økonomisk, socialt som miljømæssigt. Eller sagt på en anden måde: Vi skal holde hovedet koldt, hjertet varmt og byen grøn. ADVOKATFIRMAET HAGEN HAGENSEN Arv Testamenter Skifte Bodeling Advokat Frants Hagen Hagensen Frederiksberg Allé Frederiksberg C Tlf Den konservative vælgerforening på Frederiksberg Tlf Postadresse: Frederiksberg Konservative Postboks 9, 2000 Frederiksberg. CVR DK Bankkonto: Bestyrelsen valgt 31. januar 2013: Formand: Claus Wagenblast-Franck Næstformand: Bente Winkel Kasserer: Jørgen Gawinetski Øvrige bestyrelse: Peter Kastoft, Jette Bøgeby, Jette Nøhr, Poul-Erik Mølgaard Rasmussen, Erika Linnemann og Casper Strunge Suppleant: Sten Duurloo Konservativ Ungdom: Emil C. Østergaard Vælgerforeningens kontorfunktioner varetages af Birthe Aasted 19. årgang nr Lindebladet er medlemsblad for Frederiksberg Konservative Oplag: stk. Nr Udkommer april Deadline den 6. april. Annoncer/tryk: Rødgaard Grafisk Produktion Tlf.: Redaktionen: Redaktør Karsten Skawbo-Jensen Jette Bøgeby Peter Kastoft Casper Strunge Web-redaktionen Klaus Hougaard Pedersen Klaus Hougaard Pedersen Har du fået eller en ny adresse Brug til nem, hurtig og billig kommunikation til vælgerforeningen. Send din relevante snabelaadresse til. 2 Lindebladet Nr årgang Efterår, vinter og forår Lindebladet Nr årgang Efterår, vinter og forår 3

3 Stærkere familier i friere rammer Af formand Lars Barfoed, Det Konservative Folkeparti Moderne familier er mange ting, men ens for os alle er, at vi alle er en del af en familie. Familien er det vigtigste fællesskab i vores liv. Det er her, vi deler glæder og sorger, og det er i familien, at børnene lærer de grundlæggende værdier og spilleregler. Men på flere områder er familiens rolle blevet udvisket, i takt med at velfærdsstaten er vokset. Samfundet overtager i stigende grad familiens funktion som forsørger og opdrager og ender med at ligge som en tung bekvemmelighedsdyne, hvor vi mister ansvaret for vores eget liv og i stedet forventer, at staten fikser tingene for os. Den udvikling ønsker jeg ikke. Ansvar er ikke noget, man bare Fødselsdagsliste 2013 Oktober 5 Flemming Jørgensen år 7 John Jørgensen år 13 Henrik Ehlers Kragh år 20 Haldis Hougaard år 23 Henrik Kyhnauv år 24 Dorrit Stensgaard år November Hans Jørgen F. Fischer år December 3 Annie Cloëtta år 5 Susanne Vogt år 8 Lars Peter Rasmussen år 31 Einar Jensen år 2014 Januar 1 Klaus Werner år 1 Jacob Maagaard Poulsen år 15 Karen Stæhr år 16 Otto Falkenberg år 22 Jesper Svensson år 23 Peter Willems år Februar 1 Kurt Schnegelsberg år 17 Hanne Hauer år 22 Poul Jørgensen år 28 Randi Ingemann Hansen år Marts 5 Willy Rasmussen år 9 Elisabeth Handberg år 13 Karen Westergaard år 15 Henry Dichmann år 19 Michael Buan år 24 Carsten Damø år Ønsker du ikke, at din runde fødselsdag offentliggøres i Lindebladet, bedes dette meddelt til kontoret. Tlf eller ernes økonomiske råderum skal ganske enkelt være større. For det tredje skal vi tage bedre hånd om udsatte familier. Vi ønsker blandt andet en forebyggelsesgaranti til børn af misbrugere. For det fjerde skal de frivillige kræfter slippes fri. Vi vil eksempelvis sikre, at staten ikke blander sig i, om man udfører frivilligt arbejde, hvis man lever op til rådighedsreglerne. Og for det femte skal ældre medborgere ikke lades i stikken. Vi skal være bedre til at hjælpe hinanden på tværs af arbejdsmarkedet og på tværs af generationer. Vi skal dybest set generobre ansvaret for vores eget liv og tage et nødvendigt og grundigt opgør med forsørgersamfundet. Vi skal skabe et selvforsørgersamfund, hvor det ikke længere som udgangspunkt er det offentlige, som klarer skærene for os. Vi skal derimod selv tage hånd om vores familie. Så kan vi også bedre tage os godt af dem, som ikke kan klare sig selv. Foto: Cotopaxi-Equador H. Murmann Lars Barfoeds debatkreds Selv om vi stadig har sommeren i blodet, og selv om vi tænker kommunal valgkamp, er det også tid at tænke på debatkredsen. Der kommer jo en tid efter kommunalvalget, en tid, der rummer både EU-valg til foråret og folketingsvalg til nå ja, det er jo ikke helt til at vide. Men ét er sikkert, vi skal være forberedte også på dette. Derfor har Lars Barfoed og undertegnede lagt planer for efterår og forår. Det kommer bl.a. til at handle om politiets arbejde Konservativ socialpolitik har mindst to kendetegn. I stedet for at servere den ene fisk efter den anden for en medborger, vil vi hellere give vedkommende en fiskestang og lære vedkommende at fiske selv. Det er det, der i dagens socialjargon på godt dansk kaldes recovery og empowerment. Og i stedet for at smøre hjælpen ud i et tyndt lag til rigtig mange (hvoraf nogle godt kan selv), vil vi hellere målrette indsatsen mod dem, som har et reelt behov. I nogle årtier har man troet, at det var o.k. at klientgøre og passivisere mennesker. De fik en ydelse år efter år, og så var der ro på bagperronen, som Ritt Bjerregaard sagde. Men det har vist sig, at det at være uden parkerer i velfærdsstaten. Det er tid til at gå en anden vej. Vi skal styrke den form for velfærd, som man ikke kan betale sig fra det personlige ansvar. Jeg ønsker at styrke den enkelte borgers frihed og ansvar samt udvide familiernes råderum. Det skal ske ved at sænke skatten og ved at fjerne regler og begrænse den statslige indblanding. Vi skal skridt for skridt styrke familiernes rolle i samfundet, fordi vi ved, at familien er det stærkeste og vigtigste fællesskab vi har. Det Konservative Folkeparti har fremlagt en konkret plan, der vil give ansvar og frihed tilbage til familierne. For det første skal vi sætte en stopper for institutionaliseringen af vores børn og lade opdragelsen være forældrenes ansvar. Det betyder blandt andet et rungende nej til heldagsskolen og tvungen lektiecafé. For det andet skal vi gennemføre en skattereform, der forenkler skattesystemet og sænker skatten på arbejde, boligen og en lang række dagligvarer. Familiomkring bandekriminalitet og hashhandel, om uddannelsessystemet og arbejdsmarkedspolitikken, om fremtiden i EU - men der er også afsat tid til fælles middag i Snapstinget og ved juletid: gløgg og æbleskiver. Som I kan se, er der noget for enhver smag, og det er alt sammen noget, der vil interessere alle konservative. Vi er mange i debatkredsen, men der er altid plads til flere, og vi vil her opfordre alle vore medlemmer til at sprede kendskabet til vore spænfor (arbejds)fællesskaberne gør mennesker syge og ulykkelige, samtidig med at samfundsøkonomien ikke kan holde til det. Medborgere uden for fællesskaberne har et meget kortere liv end erhvervsaktive mennesker, og borgerlønssamfundet fastholder børnene i en negativ social arv. Det kan vi ikke være bekendt. I Frederiksberg Kommune har vi vedtaget nogle socialpolitiske pejlemærker, som afspejler den holdningsændring, der er ved at ske. Sammen med arbejdsmarkedsområdet lægger vi vægt på aktivering, uddannelse og job. Vi griber fat i medborgerne hurtigt, for sejler de for længe i deres egen sø, bliver de svære at rykke. Vi lægger vægt på netværksstøtte, personligt ansvar, pligter og empowerment, altså at borgerne styrkes til at blive selvforsørgende og komme med i fællesskaberne. Der arbejdes tværsektorielt, så hjælpen til selvhjælp kommer fra såvel socialområdet som fra sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Også de mange frivillige på Frederiksberg er med til at løfte opgaven. dende arrangementer. Det koster kun 100 kr. om året at være medlem af Lars debatkreds, og disse penge går ubeskåret til hans valgkamp. Tag nu kalenderen frem og noter datoerne, som I finder i Lindebladets aktivitetskalender, så er I sikre på ikke at miste et møde. Lars og jeg glæder os til at se jer alle. Bente Winkel Socialpolitiske pejlemærker Af Karsten Skawbo-Jensen, socialudvalgsformand på Frederiksberg, De nye strømninger ligner i høj grad konservativ tankegang. Men når pendulet svinger, som det gør nu, skal vi blot sørge for, at det lille mindretal, som af forskellige grunde altid vil have et berettiget krav på en traditionel håndsrækning fra fællesskabet f.eks. medborgere med et handicap - stadig får det. Ure repareres Vi henter og bringer Nye og gamle ure repareres på vort eget værksted med tradition for den f inste håndværksmæssige udførelse. Indhent venligst uforpligtende tilbud. Lodregulator (Wienerur ca. 1900) GULD SØLV KØBES HEPA URIMPORT Gl. Kongevej Frb. C Lindebladet Nr årgang Efterår, vinter og forår Lindebladet Nr årgang Efterår, vinter og forår 5

4 Lad os holde kursen de næste fire år Vibeke Qvist Af Nikolaj Bøgh Ved kommunalvalget den 19. november genopstiller jeg til kommunalbestyrelsen. Det gør jeg, fordi Frederiksberg efter min mening er landets bedste kommune og det skal den blive ved med at være. Jeg ønsker at bevare de værdier, som altid har karakteriseret det konservative styre på Frederiksberg, og som vi ved at der er udbredt tilfredshed med blandt borgerne. Vi skal fortsat være en kommune med en velfungerende, borgernær service på alle de centrale områder som børnepasning, folkeskole, ældrepleje, trafik, bymiljø, kultur m.m. Vi skal fastholde en lav og meget gerne lavere skat. Og vi skal have stærk fokus på de historiske og kulturelle værdier, der binder os sammen og giver os identitet som Frederiksberg-borgere. Jeg siger: Lad os holde kursen i de næste fire år og undgå eksperimenter med Frederiksbergs fremtid. 7 ting du (måske) ikke vidste om Mai Henriksen Uddannet i statskundskab. Arbejdede som energiplanlægger til jeg blev valgt i Folketinget i Nybagt mor. Christophers og min søn kom til verden i april. Jeg har siddet 7 år i Odense byråd og været viceborgmester, inden vi flyttede til Frederiksberg. Så jeg har erfaring med kommunalpolitik. Hyggemotionist. Jeg dyrker spinning og løb. Jeg har løbet flere halvmaratons, men jeg er ikke en, der tonser af sted. Jeg løber ret langsomt. Så hvis jeg møder dig i Frederiksberg Have, løber du formentlig fra mig. Bjergbestiger. Jeg har besteget Afrikas højeste bjerg, Mt.Kilimanjaro. Jeg har også besteget bjerge i både Sydkorea og Sri Lanka. Jeg er astmatiker i en udstrakt grad. Jeg får medicin hver dag, så jeg kan leve et godt og normalt liv. Min familie er fuldkommen upolitisk. Jeg er den eneste med den politiske bacille i blodet. Viceborgmester Margit Ørsted Den 19. november er en meget vigtig dag. Det er nemlig ikke ligegyldig, hvem som bliver valgt. På den konservative liste er der rigtig mange at vælge imellem, og alle har hver deres styrke. Men jeg synes selvfølgelig, at det er en rigtig god idé at stemme personligt på mig. Jeg har været med i kommunalbestyrelsen siden 1990 og har derfor stor erfaring med det politiske arbejde og overblik over alle kommunens aktiviteter. Derfor er alt, hvad der er gennem- 6 Lindebladet Nr årgang Efterår, vinter og forår ført igennem årene, også sket med min stemme. Mine gode egenskaber er, at jeg er flittig, kreativ, pligtopfyldende, anstændig, hårdarbejdende, ærlig, positiv og for det meste glad. Mine dårligste egenskaber er, at jeg er utålmodig og arbejder for meget. Du kan skrive ros og ris til mig på dk eller læse om mig på www. margit-c.dk Marketing Manager for Frederiksberg Centret, Chef for Centerforeningen. Med min erfaring fra det private erhvervsliv, vil jeg bidrage på de områder, hvor jeg har mine styrker. Vi elsker vores by med de dejlige handelsgader og det rige café miljø. Det skal vi bevare og give bedre vilkår, så nye kan komme til; nye butikker, som giver værdi og passer til det Frederiksberg, vi holder af. Vi skal arbejde for at få nedsat dækningsafgiften, en afgift som detailhandlere på Frederiksberg betaler, men som for længst er afskaffet i mange andre byer. Det giver en ulige konkurrence, og vi går glip af spændende koncepter, som går uden om vores by. Vi skal hjælpe de unge med at få etableret virksomhed i vores kommune; en smidigere hjælp fra kommunen, som kan hjælpe processen. Kulturlivet skal blomstre og spire og have kant. Kant på den lækre måde, hvor vi som borgere kan inddrages og glædes sammen. Det vil glæde mig hvis jeg får mulighed for at præge min by, til glæde for os alle sammen. familie- og vennemæssigt sammenhold med ambition om at gøre en indsats for andre og for samfundet. I min fritid involverede jeg mig i at skabe et bedre dansk-jødisk samfund og var i adskillige år formand for Mosaisk Troessamfund. Som kandidat har jeg tanker og mål. Jeg vil arbejde for et effektivt bussystem og bedre parkeringsforhold. Det er i tidens ånd, at offentlig transport skal prioriteres for helt unge og ældre. Ældre medborgere skal have omsorg og pleje, ligesom vore unges behov for skole, daginstitutioner og fritid skal tilgodeses. På min dagsorden står også en fortsat lav kommuneskat. Jeg har brug for enhver stemme for at få mulighed for at arbejde mod mine mål og hensigter og gøre Frederiksberg til en forbilledlig og grøn by og et trygt og rart samfund. Bent Silber Jeg har boet på Frederiksberg i 54 år - et dansk-jødisk efterkrigsbarn, som er vokset op i et Robert Sørensen Som byrådskandidat bliver man typisk spurgt: Hvad er dit program? Svaret er kernekonservativt: At forandre for at bevare. Det har været min drivkraft i alt, hvad jeg har foretaget mig som organisationsmenneske og som selvstændig håndværker. Det er da den fornemmeste måde at værne om de værdier, som vort samfund, vore håndværk og Frederiksberg! bygger på: At tilpasse og forny. Jeg er udlært ortopædiskomager. Efter aftjent værnepligt arbejdede og efteruddannede jeg mig i Tyskland, hvorpå jeg vendte tilbage til Würtzen Ortopædi i Nørre Voldgade, som jeg overtog i Lysten til at påvirke har ført mig vidt rundt i foreningslivet særlig inden for håndværket, der har min store hengivenhed - og blandt selvstændige som jeg selv. Som Frederiksbergborger med stort F glæder jeg mig til at medvirke til at forandre og bevare det Frederiksberg, vi alle holder af. Lindebladet Nr årgang Efterår, vinter og forår 7

5 Jesper Troels Jensen Merete Winther Hildebrandt Som selvstændig og formand for Frederiksberg Handels- og Erhvervsforening er jeg især optaget af at skabe bedre vilkår for erhvervslivet. Ikke blot for de erhvervsdrivendes egen skyld, men også fordi et blomstrende handelsliv er forudsætning for både et rigt kulturliv og for social tryghed. Jeg er især optaget af at hjælpe nye virksomheder i gang og skabe bedre rammevilkår for de eksisterende virksomheder. Derudover ønsker jeg at fremme samarbejdet mellem erhvervs- livet, kulturlivet og CBS. Den slags udveksling på tværs af institutioner kan være en enorm drivkraft både kreativt og økonomisk. Jeg har boet på Frederiksberg de seneste 15 år sammen med min kone og datter. En af konservatismens styrker er, at den forener erhvervslivets interesser med et socialt ansigt. Og det er med den samhørighed for øje, jeg vil føre politik. Min begrundelse for at stille op for De Konservative til kommunalvalget er, at jeg synes, De Konservative gennem mange år har gjort kommunen til et godt og trygt sted at bo, samt at de er gode til at samarbejde med alle partier i kommunalbestyrelsen. Den politik, der har været ført, har jo også netop vist sig at være til borgernes tilfredshed, Det viser den netop offentliggjorte borgertilfredshedsundersøgelse jo med al ønskelig tydelighed. Jeg håber derfor meget, at Frederiksberg også vil være konservativt ledet efter kommunalvalget, og vil gerne gøre en indsats for dette. Privat er jeg ansat som sygeplejerske i speciallægepraksis, gift med Per og mor til 2 drenge på 11 og 14 år. Jeg prøver at tage mig sammen til at løbe et par gange om ugen samt ikke at forsømme mit medlemskab i Fitness centret alt for meget ;o) Jacob Teckemeier Brænder du for frivillighed? Det går ufatteligt godt på Frederiksberg. Befolkningstallet stiger. Det samme gør borger- tilfredsheden. Kommuneskatten er blandt landets laveste. Og for nylig er Frederiksberg kommune kåret til landets næstbedste til at begrænse udgifterne. Som ny kandidat til kommunalbestyrelsen er det derfor ikke helt let at finde oplagte forbedringsområder, som man kan gøre til sine mærkesager. Jeg har valgt at fokusere på områder, der betyder noget for mig; områder, der både skal bevares og forandres. Jeg vil arbejde for, at Frederiksberg bevarer sin helt særlige karakter med et nærmiljø, hvor der er tryghed og plads til både ældre, unge og børnefamilier. Jeg går ind for et højt serviceniveau for børnefamilierne og grupper med særlige behov. Desuden skal vi sikre mobiliteten og trafiksikkerheden med stadig udvidelse af metronettet, cykelstierne og parkeringsmulighederne. I Frederiksberg har vi en stærk tradition for social ansvarlighed og frivillighed. Frivilligt arbejde er fantastisk, fordi det bl.a. giver personlig frihed, kompetencer og præger én som menneske. Jeg har arbejdet med lektiehjælp, været mentor og været aktiv i en række forskellige foreninger og bl.a. næstformand i Integrationsrådet. Frivillige skal have større opbakning, det skal være lettere at etablere frivillige projekter og partnerskaber på tværs af foreningslivet, hvor nødvendige bevillinger sikres, samt en fortsat bæredygtig prioritering af midler foretages. Det skal vi forsætte med at udvikle, således at de frivillige får bedre mulighed for at gøre, hvad de brænder mest for, samtidig med at vi styrker det personlige ansvar. Vi skal hjælpe socialt udsatte ved at komme hinanden ved og inddrage dem, der er uden for det danske samfund. Jeg genopstiller, fordi at jeg brænder for at gøre en forskel. Stem med Frederiksberg i hjertet. Fasael Rehman, kandidat til kommunalbestyrelsen (K). Mette Abildgaard, spidskandidat Region Hovedstaden Jeg er blevet politiker for at gøre en forskel, og der er nok at tage fat på i Region Hovedstaden. For det kan ikke være rigtigt, at kræftpatienterne i vores region er dårligere stillet end kræftpatienter i andre regioner. I Region Midtjylland bliver 96 % af alle brystkræftpatienter behandlet inden for de lægeligt anbefalede tidsfrister. I Region Hovedstaden bliver kun 58 % behandlet inden for samme tidsfrister. Det kan heller ikke passe, at svækkede patienter må ligge til udstilling på hospitalsgangen, fordi alle stuer er optaget. Men det er i dag virkeligheden i vores region. Jeg arbejder til daglig med kommunikation hos Betty Nansen Teatret på Frederiksberg. Derudover bruger jeg meget tid på frivilligt arbejde og har i snart ti år været kampagneleder hos Kræftens Bekæmpelse. Ordentlighed i alle livets forhold Af Pernille Høxbro, advokat (H), rådmand og formand for Børneudvalget Jeg hører til dem, der synes, der skal være orden og styr på tingene. Derfor er jeg glad for ikke kun at bo på Frederiksberg, men også for at med i den konservative gruppe på rådhuset. Det er vores fortjeneste, at der er styr på økonomien. Det betyder, at vi kan fastholde og udbygge et højt serviceniveau for borgere. Det kommer mange borgere til gode. Et eksempel: Som formand for Børneudvalget har jeg arbejdet ihærdigt på at kunne tilbyde de mange nye børnefamilier en pasningsgaranti og en bedre normering. Det er som bekendt lykkedes. Frederiksberg er en by med historie, livskraft og mod på nye løsninger. Vi Konservative vil forandre og udvikle byen, men i respekt for det, der fungerer. Med 20 års ballast som rådmand og kommunalbestyrelsesmedlem er jeg garant for, at den gode udvikling kan fortsætte. 8 Lindebladet Nr årgang Efterår, vinter og forår Lindebladet Nr årgang Efterår, vinter og forår 9

6 Stem på Karsten Skawbo-Jensen til regionsrådsvalget Det er vigtigt, at Frederiksberg fortsat bliver repræsenteret i den konservative gruppe i Region Hovedstaden. Jeg er den eneste konservative kandidat, der er opstillet på Frederiksberg. Jeg vil arbejde for, at Frederiksberg Hospital vedbliver at være et velfungerende hospital, så længe det får lov at overleve. Og jeg vil presse på, så vores kommende nye hospital, Bispebjerg Hospital, bliver kendetegnet ved god behandlingskvalitet, høj patientsikkerhed og sammenhæng i patientbehandlingen. Vi skal kæmpe mod overbelægning og have bedre forhold for den ældre medicinske patient. Standarder skal efterleves, og hygiejne og rengøring skal være i top, så hospitalsinfektioner undgås. Jeg kæmper utrætteligt for bedre forhold for patienter og personale i sundhedsvæsenet, og jeg håber, at du vil stemme personligt på mig på valgdagen. Hver stemme tæller, hvis Frederiksberg fortsat skal være repræsenteret i Region Hovedstaden. Jeg er nummer 5 på liste C. Sebastian Rønsdal På Frederiksberg skal livsglæden have højeste prioritet. En kommune kan måske ikke garantere livsglæde, men den kan skabe de bedst mulige rammer. Fundamentet herfor er en god og pålidelig service, noget som Frederiksberg Kommune med Konservative i spidsen har leveret igennem mange år. Når det nu går så godt og borgerne i høj grad er tilfredse, kan det ofte være svært at se, hvad der kan ændres. En ting er efter min mening kommunens tilbud af aktiviteter, kultur og sport. Frederiksberg har en stor diversitet, både med hensyn til alder, interesser og prioriteter. For at fastholde denne, må vi sikre endnu flere tilbud, som når endnu bredere ud. Jeg stiller op for at gøre Frederiksberg til en endnu mere aktiv by med fokus på den frivillige indsats. Har du lyst til at hjælpe mig på vej mod målet, så kontakt mig endelig på: Fra børn og frivillige Af Carina Munck Olsén Frederiksberg skal være et godt sted at vokse op. Desværre får nogle børn ikke de samme muligheder som deres Hvorfor vil du noget så utaknemmeligt som kommunalpolitik, spurgte den yngste mig for jævnaldrende, for hvordan kommer man til fodbold, når man ingen støvler har, og hvem følger ham til kamp, når mindre søskende har andre behov? Et godt børneliv er en god familie, men det er også at kunne følge med i skolen og at have fritidsaktiviteter, man kan tale om i frikvartererne. En ung frivillig kan komme barnet til undsætning. Måske kommer han endda med ind efter fodbold og hjælper med lektierne? Hanne Schønemann nyligt. Tja, et ærligt svar er nok, at jeg kan li min kommune rigtigt meget endda. Jeg kan li roen i min by, kombineret med dynamikken, ånden blandt borgerne og den stabile, dygtige politiske planlægning og styring. Og jeg kan godt li at tænke på min kommune som den grønne ø i det røde hav, som politisk metafor. God motor at ha, så at sige. Min benzin er de ideer, jeg møder via mit store Frivillige kan noget, kommuner ikke kan. De kan knytte sig til dem, de hjælper, og de kan sætte ind, så snart et behov opstår. Jeg vil arbejde for at inddrage frivillige, hvor offentlige instanser må give op. Har du flere gode idéer til, hvad vi kan gøre for Frederiksberg, glæder jeg mig til at høre fra dig på og mangeårige netværk, og de muligheder, jeg ser som almindelig borger og daglig bruger af kommunen. Muligheder for en fortsat rolig og velovervejet udvikling af kommunens pligter og tilbud til borgerne. Jeg er til kontante udmeldinger, masser af dialog og har et ægte engagement, ikke på egne, men på kommunens og dermed borgernes vegne. Derfor, som de siger i Netto. Dagsorden i henhold til vedtægternes 7: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år 3. Godkendelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent frem til næste ordinære generalforsamling. 5. Indkomne forslag 6. Beretning fra den konservative byrådsgruppe om gruppens politik 7. Valg af formand 8. Valg af næstformand 9. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer, samt en 1. og 2. suppleant for disse. 10. Valg af delegerede til partiets landsråd, jf. vedtægter for Det Konservative Folkepartis organisation 4, stk. 2, pkt. 11 og 12, samt suppleanter for disse Indkaldelse til ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl Haveselskabetsvej 3A, 1823 Frederiksberg C 11. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse 12. Politisk drøftelse 13. Eventuelt For de under punkt 10 nævnte valg gælder, at delegerede og suppleanter vælges i nummerfølge, således at suppleant nr. 1, 2, 3 osv. overgår til delegeret pladser, i den udstrækning dette måtte blive aktuelt efter folketingsvalg, ligesom de sidst valgte delegerede overgår til henholdsvis 1., 2. og 3. osv. suppleantpladser, såfremt dette bliver påkrævet. Mødested for alle over 60 år Amager Autolakering Tre årtier med styr på kvaliteten Bjørnbaksvej Kastrup TLF OK-KØBENHAVN/FREDERIKSBEG Som delegerede kan vælges medlemmer af foreningen, der har betalt det sidst opkrævede kontingent, og såfremt medlemmet på tidspunktet for Landsrådets afholdelse har været medlem i mindst 1 måned. Forslag, der ønskes bragt til afstemning under indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse Hugo Andersen Direktør 10 Lindebladet Nr årgang Efterår, vinter og forår Lindebladet Nr årgang Efterår, vinter og forår 11

7 Det sker på Frederiksberg SEPTEMBER Lørdag den 28. september til søndag den 29. september Landsråd i Tivoli Congress Center Tilmeldingsfrist 13. september direkte til Det Konservative Folkeparti OKTOBER Mandag den 7. oktober kl Partileder Lars Barfoeds debatkreds Middag i Snapstinget kl (Pris: kr. 131,- exkl. drikkevarer). Derefter samles vi i gruppelokalet, hvor Lars Barfoed vil kommentere statsministerens åbningstale. Tilmelding senest 1. oktober til kontoret på telefon eller mail: Lørdag den 12. oktober kl Loppemarked bag Frederiksberg Rådhus Kontakt for aflevering af effekter eller deltagelse: Lørdag den 19. oktober kl Loppemarked bag Frederiksberg Rådhus Kontakt for aflevering af effekter eller deltagelse: Lørdag den 26. oktober kl Loppemarked bag Frederiksberg Rådhus Kontakt for aflevering af effekter eller deltagelse: NOVEMBER Lørdag den 2. november Lørdag den 9. november Søndag den 10. november Politiske torvedage i Frederiksberg Centret Torsdag den 14. november kl Fredag den 15. november kl Lørdag den 16. november kl Mød såvel de konservative kandidater til kommunalvalget som de andre partiers kandidater Lørdag den 16. november Mandag den 17. november Tirsdag den 19. november kl Kommunalvalg HUSK at stemme - har du problemer med at komme til dit valgsted og ønsker at brevstemme hjemme, kan du søge om at få lov hertil, hvis du ringer til Folkeregisteret på eller mailer til: Du kan ikke søge senere end den 7. november. Lørdag den 30. november Umiddelbart efter at lysene er blevet tændt på Rådhuspladsen Efter valg- og før julehygge. Kommunalvalget og vores erfaringerne fra valgkampen skal drøftes under hyggelige, det er snart jul - rammer på Frederiksberg Allé, hvor vi går hen i samlet flok fra Rådhuspladsen. Det vil være muligt at købe gløgg, øl og sodavand. Tilmelding til kontoret på telefon eller mail: senest den 28. november. DECEMBER Tirsdag den 7. december kl Julemøde i Lars Barfoeds debatkreds Vi indleder med glögg og æbleskiver i gruppelokalet. (Pris: kr. 55,-). Derefter får vi besøg af en aktuel gæst. Lars Barfoed runder af med konservative tanker om aftenens emne. Tilmelding senest 2. december til kontoret på telefon eller mail: JANUAR Tirsdag den 14. januar kl Møde for nye medlemmer af Vælgerforeningen Mødested Rådhuskældere, Rådhuset. Invitationer vil blive sendt ud. Torsdag den 30. januar - kl Generalforsamling Haveselskabetsvej 3A, 1823 Frederiksberg C Se indkaldelse til generalforsamling med dagsorden inde i bladet. FEBRUAR Tirsdag den 18. februar kl Partileder Lars Barfoeds debatkreds Vi mødes på Restaurant Promenaden kl. 19. Kl Der vil være temamøde med en aktuel gæst. Kl diskussion under ledelse af Lars Barfoed. Der kan købes drikkevarer. Tilmelding til kontoret nødvendig. Tilmelding på telefon eller mail: MARTS Tirsdag den 4. marts - kl Gule ærter, stribet flæsk og politik Haveselskabetsvej 3A, 1823 Frederiksberg C Partileder Lars Barfoed og borgmester Jørgen Glenthøj taler og diskuterer. Pris kr. 150,-. (husk kontanter). Tilmelding til kontoret på telefon eller mail: senest onsdag den 26. februar. Marts 2014 Storkredsgeneralforsamling. Datoen var ikke kendt ved redaktionens afslutning. Indkaldelse vil blive sendt ud direkte fra Storkredsen. APRIL Tirsdag den 29. april kl Partileder Lars Barfoeds debatkreds Middag i Snapstinget kl (Pris: 131,- ekskl. drikkevarer). Lars Barfoed vil orientere om EU, og vi kan stille spørgsmål, så vi er forberedte på EU-valget i maj måned. Tilmelding nødvendig til kontoret senest 22. april på eller på mail: konservative.dk. Følg med på PS: Hvis Post Danmark har sat strimmel over informationer, så fjern den, den er lige til at tage af

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Ansvar og frihed tilbage til familierne Stærkere familier i friere rammer

Ansvar og frihed tilbage til familierne Stærkere familier i friere rammer Ansvar og frihed tilbage til familierne Stærkere familier i friere rammer Ansvar og frihed tilbage til familierne Stærkere familier i friere rammer Vi er alle en del af en familie. Og hvad enten vi har

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Odense, den 13. marts 2014 Kære Forældre- og Skolekreds ved FCO Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Dagsorden:

Læs mere

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Kommunalvalg 2017 Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Stem Konservativt den 21. november 2017 Vi vil løfte ansvaret. Vi vil sikre Borgerlige stemmer der samarbejder. Forord

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Københavns kommune, i daglig tale Københavns Konservative Vælgerforening. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til VÆKST UDDANNELSE AKTIVT LIV Invitation til Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune Udarbejdet af Høje-Taastrup Kommune, december 2011 Foto: Høje-Taastrup Kommune, Kenn Thomsen Foto: Høje-Taastrup

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

2013 var det første år med et sæt nye vedtægter for Det Konservative Folkeparti.

2013 var det første år med et sæt nye vedtægter for Det Konservative Folkeparti. Beretning 2013 for Konservative i Svendborg 2013 var det første år med et sæt nye vedtægter for Det Konservative Folkeparti. Noget er ændret, noget er ikke faldet helt på plads, nogle medlemmer har ikke

Læs mere

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen.

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. Generalforsamling i Single Rock Cafe Horsens 24. april 2010 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. 2. Valg af dirigent: Susanne Kjøller 3. Valg af referent Flemming Elimar Jensen,

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER 2017 VELFÆRD FØRST Valget den 21. november handler om vores velfærd. Et stærkt velfærdssamfund, hvor alle har lige muligheder, er ikke en selvfølge.

Læs mere

De bedste dage i mit liv var da mine to

De bedste dage i mit liv var da mine to De bedste dage i mit liv var da mine to sønner blev født. Sådan tror jeg også, at mange andre forældre har haft det. Man står ved begyndelsen af noget nyt og ufattelig spændende. Intet er givet. Alt er

Læs mere

LEA HERDAL - A No. 11 FREMAD I FÆLLESSKAB! Mindre Politik - Mere sund fornuft Din stemme gør forskel Bevar vores grønne område Grøn kommune Det er

LEA HERDAL - A No. 11 FREMAD I FÆLLESSKAB! Mindre Politik - Mere sund fornuft Din stemme gør forskel Bevar vores grønne område Grøn kommune Det er Valgkampens slogans Fælles om København Et stærkere København Fokus på Sundhed Lige muligheder for alle Til gavn for Frederiksberg - til inspiration for andre Stem dansk, det gør vi Vi skaber det gode

Læs mere

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen 29-08-2017 Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen (Det talte ord gælder) Overborgmesteren Tale til Anledning Sted Titel Overborgmesteren Første behandling af budgettet BR salen Budgettale

Læs mere

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus.

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. Der er brug for helhed i indsatsen Lad mig præsentere jer for 3 børn i Danmark der møder konssekvensen af at vokse op i fattigdom:. I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. 1) Jakob er otte år og bor alene

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Torsdag den 28 januar 2016 kl. 19:30 i Restaurant Skovhus - Stumpedyssevej 4-2970 Hørsholm

Torsdag den 28 januar 2016 kl. 19:30 i Restaurant Skovhus - Stumpedyssevej 4-2970 Hørsholm Torsdag den 28 januar 2016 kl. 19:30 i Restaurant Skovhus - Stumpedyssevej 4-2970 Hørsholm Der vil være mulighed for at tilmelde sig til spisning kl. 18:00. Pris kr. 185,-. Menuen består af: Boeuf Sauté

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm. Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel

Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm. Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Indkaldelse til årsmøde og den 11. ordinære generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013

FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013 FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013 Generelt Ved kommunal- og regionsvalget i 2009 var stemmeprocenten på 65,8 procent. Det var et fald på godt fire procent i forhold til det seneste valg. Samtidig

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde!

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Tale vedr. frivilligcharter, den 29. oktober 2013 Dialogmøde i Hanstholm Kære alle! Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Jeg er meget glad for, at så mange har tilmeldt

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Konservative i Egedal Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Referat: 1. Valg af dirigent Søren Martinsen blev

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Referat af Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Formanden Erik Werner Hansen bød velkommen og foreslog Kaj Buch Jensen som dirigent. Kaj blev valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative

Lindebladet Frederiksberg Konservative Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2013 19. årgang Forår, sommer og efterår C for: Kontinuitet Kvalitet Fornyelse Kommunalvalg den 19. november 2013 Vi stiller op for byens parti Frederiksberg

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9 E r f a r i n g o g F o r n y e l s e 1. Jan Ferdinandsen Udvalgsformand Skibsmægler Politikerne skal styre beslutningsprocessen i kommunen. Min målsætning er at få opgraderet organisationen, for derigennem

Læs mere

Nr.5 2. årgang Side 1. Her er de konservative kandidater til Kommunalvalget 2013

Nr.5 2. årgang Side 1. Her er de konservative kandidater til Kommunalvalget 2013 C et fra Brøndby Nyt fra det konservative Folkeparti i Brøndby Nr.5 2. årgang Side 1. Her er de konservative kandidater til Kommunalvalget 2013 Fra venstre: Roman Smigielski (3), Carsten B. Nielsen (1),

Læs mere

Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune

Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune Forslaget til Ungdomspolitik for Rudersdal Kommune tager udgangspunkt i de Kulturpolitiske værdier for Rudersdal Kommune: Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer

Læs mere

Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune

Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune 1. Formål Venstres mål er et liberalt samfund, der bygger på frihed, frisind og fællesskab: - Retten til at leve et liv

Læs mere

Et Frederiksberg der samarbejder

Et Frederiksberg der samarbejder Et Frederiksberg der samarbejder Hvis der er en juleaften i det politiske arbejde, så må det være budgetdebat-aftenen her i aften. Her har partierne alle fundet de store paroler frem, stort set alle fra

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere