Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr årgang Efterår, vinter og forår C for: Kontinuitet Kvalitet Fornyelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 2 2013 19. årgang Efterår, vinter og forår C for: Kontinuitet Kvalitet Fornyelse"

Transkript

1 Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr årgang Efterår, vinter og forår C for: Kontinuitet Kvalitet Fornyelse Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Borgmester for en grøn, social, effektiv og veldrevet kommune et godt sted at bo. Lindebladet Nr årgang Efterår, vinter og forår 1

2 Vi er kampklar Husk det nu, ta parti for Frederiksberg Af vælgerforeningsformand Claus Wagenblast-Franck Den 19. november skal vi til stemmeurnerne igen. Det er et vigtigt valg for Det Konservative Folkeparti. Det er det også for os Frederiksberg Konservative. På landsplan skal vi slå igennem og overraske alle politiske kommentatorer med et flot valg og dermed cementere vores position som Danmarks trejdestørste kommunalpolitiske parti. Et godt valg vil give Lars Barfoed & Co noget velfortjent medvind, der vil give landspolitisk momentum. Vi er optimistiske og forventningsfulde, da de nuværende 12 konservative borgmestre gør det godt. Ikke mindst vores egen borgmester Jørgen Glenthøj og den konservative gruppe gør det rigtigt godt. Jørgen Glenthøj har nu haft 5 år i borgmesterstolen, og i den periode har det konservative lederskab på Frederiksberg gennemført flotte økonomiske og administrative effektiviseringer af kommunen, samtidig med at servicen er blevet fastholdt og udviklet til glæde for Frederiksberg borgerne. I forhold til Frederiksberg står der altid meget på spil. Især for os Konservative. Vi er Byens Parti, og alle andre partier - både vores borgerlige venner og oppositionen - har kun ét mål, nemlig at gå på strandhugst hos os. Især synes nogle af de andre partier at bruge alle argumenter - også de useriøse - for at vinde vælgernes gunst. Se bare debatten om grundskylden, som naturligvis er vigtig for den enkelte villaejer, der kommer til at betale urimeligt meget. Men den diskussion tager vi med sindsro. Vi har orden i økonomien, og der er plads til skattelettelser. Gerne skattelettelser der kommer alle Frederiksberg borgere til gode. Men det er netop forskellen på os og de andre partier. Igen - vi er Byens Parti - og det forpligter. Frederiksberg Konservative tager altid ansvar for helheden, og vi debatterer altid ved hjælp af fakta. Det useriøse og det uden helhed kan vi så overlade til andre. Vores særlige position på Frederiksberg og det ansvar, som vi tager for kommunen, er også en af årsagerne til, at så mange Frederiksbergborgere altid har bakket så massivt op om Frederiksberg Konservative. Den opbakning betyder også, at vi denne gang igen har fået en super flot kandidatliste. Et hold af 25 stærke konservative kandidater, som netop viser den styrke og bredde, som vi Konservative står for. Vi skal favne bredt og har en særlig forpligtelse til at repræsenter hele Frederiksberg. Det betyder også, at vi altid ser på kommunens helhed og derfor ikke bare kan forfølge enkeltsager. Det kan de andre partier gøre, og derfor vil både vores borgerlige venner og oppositionen sikkert ikke holde sig tilbage med at gå efter enkeltsager. Men vi kan og skal ranke ryggen. Vores resultater på Frederiksberg taler sit tydelige sprog om en sund kommune, der historisk også har været foregangskommune med nye initiativer som først med kommunalt bibliotek, skoletandpleje, pasningsgaranti m.m. Nu går vi i valgkamp. Vi har den bedste liste af kandidater. Vi har en vælgerforening, der vil understøtte kandidaternes kampagne med gadeaktiviteter m.m. Samtidig opfordrer vi alle medlemmer til også at deltage i valgaktiviteterne. Vi har alle en vigtig opgave, og alle kan bidrage. Følg derfor med i vores aktiviteter bl.a. via vores nyhedsbreve samt kom og deltag, så vi alle er med til at løfte i flok og dermed skaber optimisme og synlighed for borgmester Jørgen Glenthøj og hans hold af konservative kandidater. Rigtig god valgkamp. Et spændende efterår Af borgmester Jørgen Glenthøj Sommeren er gået med solskin og lyse nætter, og Frederiksberg har vist sig fra sin allerbedste side. Nu venter et spændende efterår. Og som nogen måske har lagt mærke til, så venter et kommunal- og regionsvalg forude. Vi konservative på Frederiksberg går til valg med en vis portion optimisme. Jeg ved godt, at flere har travlt med at dømme os konservative ude på forhånd. Nogle partier har endda allerede taget hul på valgkampen med hårde personlige og usaglige angreb. Alligevel er jeg optimist, og jeg glæder mig til valgkampen. Og der er faktisk flere gode grunde til at være optimist som frederiksberg-konservativ. Først og fremmest stiller vi med et rigtig stærkt hold. Unge kræfter. Erfarne kræfter. Erhvervskræfter og sportskræfter. Kendte ansigter såvel som nye ansigter. For det andet går vi til valg med klare visioner. Vi skal videreføre det Frederiksberg, som vi alle holder af. Vi forandrer byen nænsomt for at bevare alt det bedste ved Frederiksberg. For det tredje har vi igen og igen dokumenteret, at det er os konservative, der er byens parti. Vi har kunnet formidle det brede samarbejde og bevist, at vi har kunnet styre byen sikkert igennem nogle hårde år. Selv under de sværeste kriseår er det lykkedes for os at styrke servicen over for borgerne på det Frederiksberg, som flere og flere borgere vælger til. Hvordan har det kunnet lade sig gøre? Svaret er faktisk ret enkelt. Rettidig omhu i forhold til effektivisering, udbud og innovation har gjort, at vi i dag står stærkere på Frederiksberg end mange andre kommuner. Vi har reduceret vores kommunale omkostninger, samtidig med at vi har fastholdt og videreudviklet vores service over for borgerne. At det ikke bare er en løs påstand, ja, det kan alle forvisse sig om ved at studere Frederiksberg Kommunes seneste borgerundersøgelse lidt nærmere. Frederiksberg-borgerne er nemlig mere tilfredse med den kommunale service end borgere i andre kommuner. Og selv CE- POS har rangeret Frederiksberg som Danmarks næstmest effektive kommune. Den stramme økonomiske kurs har også gjort det muligt - trods stramme statslige rammer - at investere i anlæg. Vi har bygget over tusind nye daginstitutionspladser, bygget om på skolerne, fået et sundhedscenter, moderniseret plejehjem, bygget boldbaner og cykelstier. Samtidig med at byen er blevet grønnere og renere. Jeg kunne blive ved. Alt dette har kunnet lade sig gøre, fordi vi konservative har været en samlende kraft i det politiske liv på Frederiksberg. Intet er sket på Frederiksberg gennem de sidste mange år, uden at vi har været med. Hånden på hjertet, så uanset diverse hårde personangreb tror jeg, at rigtig mange kommunalpolitikere inderst inde må medgive, at vi faktisk har et rigtig godt politisk miljø på Frederiksberg, og at vi under konservativ ledelse har skabt mange gode resultater. Og det er resultaterne der tæller. Derfor kan vi gå en hård, men spændende valgkamp i møde med en vis portion optimisme. Vi skal fortsat sikre en bæredygtig by såvel økonomisk, socialt som miljømæssigt. Eller sagt på en anden måde: Vi skal holde hovedet koldt, hjertet varmt og byen grøn. ADVOKATFIRMAET HAGEN HAGENSEN Arv Testamenter Skifte Bodeling Advokat Frants Hagen Hagensen Frederiksberg Allé Frederiksberg C Tlf Den konservative vælgerforening på Frederiksberg Tlf Postadresse: Frederiksberg Konservative Postboks 9, 2000 Frederiksberg. CVR DK Bankkonto: Bestyrelsen valgt 31. januar 2013: Formand: Claus Wagenblast-Franck Næstformand: Bente Winkel Kasserer: Jørgen Gawinetski Øvrige bestyrelse: Peter Kastoft, Jette Bøgeby, Jette Nøhr, Poul-Erik Mølgaard Rasmussen, Erika Linnemann og Casper Strunge Suppleant: Sten Duurloo Konservativ Ungdom: Emil C. Østergaard Vælgerforeningens kontorfunktioner varetages af Birthe Aasted 19. årgang nr Lindebladet er medlemsblad for Frederiksberg Konservative Oplag: stk. Nr Udkommer april Deadline den 6. april. Annoncer/tryk: Rødgaard Grafisk Produktion Tlf.: Redaktionen: Redaktør Karsten Skawbo-Jensen Jette Bøgeby Peter Kastoft Casper Strunge Web-redaktionen Klaus Hougaard Pedersen Klaus Hougaard Pedersen Har du fået eller en ny adresse Brug til nem, hurtig og billig kommunikation til vælgerforeningen. Send din relevante snabelaadresse til. 2 Lindebladet Nr årgang Efterår, vinter og forår Lindebladet Nr årgang Efterår, vinter og forår 3

3 Stærkere familier i friere rammer Af formand Lars Barfoed, Det Konservative Folkeparti Moderne familier er mange ting, men ens for os alle er, at vi alle er en del af en familie. Familien er det vigtigste fællesskab i vores liv. Det er her, vi deler glæder og sorger, og det er i familien, at børnene lærer de grundlæggende værdier og spilleregler. Men på flere områder er familiens rolle blevet udvisket, i takt med at velfærdsstaten er vokset. Samfundet overtager i stigende grad familiens funktion som forsørger og opdrager og ender med at ligge som en tung bekvemmelighedsdyne, hvor vi mister ansvaret for vores eget liv og i stedet forventer, at staten fikser tingene for os. Den udvikling ønsker jeg ikke. Ansvar er ikke noget, man bare Fødselsdagsliste 2013 Oktober 5 Flemming Jørgensen år 7 John Jørgensen år 13 Henrik Ehlers Kragh år 20 Haldis Hougaard år 23 Henrik Kyhnauv år 24 Dorrit Stensgaard år November Hans Jørgen F. Fischer år December 3 Annie Cloëtta år 5 Susanne Vogt år 8 Lars Peter Rasmussen år 31 Einar Jensen år 2014 Januar 1 Klaus Werner år 1 Jacob Maagaard Poulsen år 15 Karen Stæhr år 16 Otto Falkenberg år 22 Jesper Svensson år 23 Peter Willems år Februar 1 Kurt Schnegelsberg år 17 Hanne Hauer år 22 Poul Jørgensen år 28 Randi Ingemann Hansen år Marts 5 Willy Rasmussen år 9 Elisabeth Handberg år 13 Karen Westergaard år 15 Henry Dichmann år 19 Michael Buan år 24 Carsten Damø år Ønsker du ikke, at din runde fødselsdag offentliggøres i Lindebladet, bedes dette meddelt til kontoret. Tlf eller ernes økonomiske råderum skal ganske enkelt være større. For det tredje skal vi tage bedre hånd om udsatte familier. Vi ønsker blandt andet en forebyggelsesgaranti til børn af misbrugere. For det fjerde skal de frivillige kræfter slippes fri. Vi vil eksempelvis sikre, at staten ikke blander sig i, om man udfører frivilligt arbejde, hvis man lever op til rådighedsreglerne. Og for det femte skal ældre medborgere ikke lades i stikken. Vi skal være bedre til at hjælpe hinanden på tværs af arbejdsmarkedet og på tværs af generationer. Vi skal dybest set generobre ansvaret for vores eget liv og tage et nødvendigt og grundigt opgør med forsørgersamfundet. Vi skal skabe et selvforsørgersamfund, hvor det ikke længere som udgangspunkt er det offentlige, som klarer skærene for os. Vi skal derimod selv tage hånd om vores familie. Så kan vi også bedre tage os godt af dem, som ikke kan klare sig selv. Foto: Cotopaxi-Equador H. Murmann Lars Barfoeds debatkreds Selv om vi stadig har sommeren i blodet, og selv om vi tænker kommunal valgkamp, er det også tid at tænke på debatkredsen. Der kommer jo en tid efter kommunalvalget, en tid, der rummer både EU-valg til foråret og folketingsvalg til nå ja, det er jo ikke helt til at vide. Men ét er sikkert, vi skal være forberedte også på dette. Derfor har Lars Barfoed og undertegnede lagt planer for efterår og forår. Det kommer bl.a. til at handle om politiets arbejde Konservativ socialpolitik har mindst to kendetegn. I stedet for at servere den ene fisk efter den anden for en medborger, vil vi hellere give vedkommende en fiskestang og lære vedkommende at fiske selv. Det er det, der i dagens socialjargon på godt dansk kaldes recovery og empowerment. Og i stedet for at smøre hjælpen ud i et tyndt lag til rigtig mange (hvoraf nogle godt kan selv), vil vi hellere målrette indsatsen mod dem, som har et reelt behov. I nogle årtier har man troet, at det var o.k. at klientgøre og passivisere mennesker. De fik en ydelse år efter år, og så var der ro på bagperronen, som Ritt Bjerregaard sagde. Men det har vist sig, at det at være uden parkerer i velfærdsstaten. Det er tid til at gå en anden vej. Vi skal styrke den form for velfærd, som man ikke kan betale sig fra det personlige ansvar. Jeg ønsker at styrke den enkelte borgers frihed og ansvar samt udvide familiernes råderum. Det skal ske ved at sænke skatten og ved at fjerne regler og begrænse den statslige indblanding. Vi skal skridt for skridt styrke familiernes rolle i samfundet, fordi vi ved, at familien er det stærkeste og vigtigste fællesskab vi har. Det Konservative Folkeparti har fremlagt en konkret plan, der vil give ansvar og frihed tilbage til familierne. For det første skal vi sætte en stopper for institutionaliseringen af vores børn og lade opdragelsen være forældrenes ansvar. Det betyder blandt andet et rungende nej til heldagsskolen og tvungen lektiecafé. For det andet skal vi gennemføre en skattereform, der forenkler skattesystemet og sænker skatten på arbejde, boligen og en lang række dagligvarer. Familiomkring bandekriminalitet og hashhandel, om uddannelsessystemet og arbejdsmarkedspolitikken, om fremtiden i EU - men der er også afsat tid til fælles middag i Snapstinget og ved juletid: gløgg og æbleskiver. Som I kan se, er der noget for enhver smag, og det er alt sammen noget, der vil interessere alle konservative. Vi er mange i debatkredsen, men der er altid plads til flere, og vi vil her opfordre alle vore medlemmer til at sprede kendskabet til vore spænfor (arbejds)fællesskaberne gør mennesker syge og ulykkelige, samtidig med at samfundsøkonomien ikke kan holde til det. Medborgere uden for fællesskaberne har et meget kortere liv end erhvervsaktive mennesker, og borgerlønssamfundet fastholder børnene i en negativ social arv. Det kan vi ikke være bekendt. I Frederiksberg Kommune har vi vedtaget nogle socialpolitiske pejlemærker, som afspejler den holdningsændring, der er ved at ske. Sammen med arbejdsmarkedsområdet lægger vi vægt på aktivering, uddannelse og job. Vi griber fat i medborgerne hurtigt, for sejler de for længe i deres egen sø, bliver de svære at rykke. Vi lægger vægt på netværksstøtte, personligt ansvar, pligter og empowerment, altså at borgerne styrkes til at blive selvforsørgende og komme med i fællesskaberne. Der arbejdes tværsektorielt, så hjælpen til selvhjælp kommer fra såvel socialområdet som fra sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Også de mange frivillige på Frederiksberg er med til at løfte opgaven. dende arrangementer. Det koster kun 100 kr. om året at være medlem af Lars debatkreds, og disse penge går ubeskåret til hans valgkamp. Tag nu kalenderen frem og noter datoerne, som I finder i Lindebladets aktivitetskalender, så er I sikre på ikke at miste et møde. Lars og jeg glæder os til at se jer alle. Bente Winkel Socialpolitiske pejlemærker Af Karsten Skawbo-Jensen, socialudvalgsformand på Frederiksberg, De nye strømninger ligner i høj grad konservativ tankegang. Men når pendulet svinger, som det gør nu, skal vi blot sørge for, at det lille mindretal, som af forskellige grunde altid vil have et berettiget krav på en traditionel håndsrækning fra fællesskabet f.eks. medborgere med et handicap - stadig får det. Ure repareres Vi henter og bringer Nye og gamle ure repareres på vort eget værksted med tradition for den f inste håndværksmæssige udførelse. Indhent venligst uforpligtende tilbud. Lodregulator (Wienerur ca. 1900) GULD SØLV KØBES HEPA URIMPORT Gl. Kongevej Frb. C Lindebladet Nr årgang Efterår, vinter og forår Lindebladet Nr årgang Efterår, vinter og forår 5

4 Lad os holde kursen de næste fire år Vibeke Qvist Af Nikolaj Bøgh Ved kommunalvalget den 19. november genopstiller jeg til kommunalbestyrelsen. Det gør jeg, fordi Frederiksberg efter min mening er landets bedste kommune og det skal den blive ved med at være. Jeg ønsker at bevare de værdier, som altid har karakteriseret det konservative styre på Frederiksberg, og som vi ved at der er udbredt tilfredshed med blandt borgerne. Vi skal fortsat være en kommune med en velfungerende, borgernær service på alle de centrale områder som børnepasning, folkeskole, ældrepleje, trafik, bymiljø, kultur m.m. Vi skal fastholde en lav og meget gerne lavere skat. Og vi skal have stærk fokus på de historiske og kulturelle værdier, der binder os sammen og giver os identitet som Frederiksberg-borgere. Jeg siger: Lad os holde kursen i de næste fire år og undgå eksperimenter med Frederiksbergs fremtid. 7 ting du (måske) ikke vidste om Mai Henriksen Uddannet i statskundskab. Arbejdede som energiplanlægger til jeg blev valgt i Folketinget i Nybagt mor. Christophers og min søn kom til verden i april. Jeg har siddet 7 år i Odense byråd og været viceborgmester, inden vi flyttede til Frederiksberg. Så jeg har erfaring med kommunalpolitik. Hyggemotionist. Jeg dyrker spinning og løb. Jeg har løbet flere halvmaratons, men jeg er ikke en, der tonser af sted. Jeg løber ret langsomt. Så hvis jeg møder dig i Frederiksberg Have, løber du formentlig fra mig. Bjergbestiger. Jeg har besteget Afrikas højeste bjerg, Mt.Kilimanjaro. Jeg har også besteget bjerge i både Sydkorea og Sri Lanka. Jeg er astmatiker i en udstrakt grad. Jeg får medicin hver dag, så jeg kan leve et godt og normalt liv. Min familie er fuldkommen upolitisk. Jeg er den eneste med den politiske bacille i blodet. Viceborgmester Margit Ørsted Den 19. november er en meget vigtig dag. Det er nemlig ikke ligegyldig, hvem som bliver valgt. På den konservative liste er der rigtig mange at vælge imellem, og alle har hver deres styrke. Men jeg synes selvfølgelig, at det er en rigtig god idé at stemme personligt på mig. Jeg har været med i kommunalbestyrelsen siden 1990 og har derfor stor erfaring med det politiske arbejde og overblik over alle kommunens aktiviteter. Derfor er alt, hvad der er gennem- 6 Lindebladet Nr årgang Efterår, vinter og forår ført igennem årene, også sket med min stemme. Mine gode egenskaber er, at jeg er flittig, kreativ, pligtopfyldende, anstændig, hårdarbejdende, ærlig, positiv og for det meste glad. Mine dårligste egenskaber er, at jeg er utålmodig og arbejder for meget. Du kan skrive ros og ris til mig på dk eller læse om mig på www. margit-c.dk Marketing Manager for Frederiksberg Centret, Chef for Centerforeningen. Med min erfaring fra det private erhvervsliv, vil jeg bidrage på de områder, hvor jeg har mine styrker. Vi elsker vores by med de dejlige handelsgader og det rige café miljø. Det skal vi bevare og give bedre vilkår, så nye kan komme til; nye butikker, som giver værdi og passer til det Frederiksberg, vi holder af. Vi skal arbejde for at få nedsat dækningsafgiften, en afgift som detailhandlere på Frederiksberg betaler, men som for længst er afskaffet i mange andre byer. Det giver en ulige konkurrence, og vi går glip af spændende koncepter, som går uden om vores by. Vi skal hjælpe de unge med at få etableret virksomhed i vores kommune; en smidigere hjælp fra kommunen, som kan hjælpe processen. Kulturlivet skal blomstre og spire og have kant. Kant på den lækre måde, hvor vi som borgere kan inddrages og glædes sammen. Det vil glæde mig hvis jeg får mulighed for at præge min by, til glæde for os alle sammen. familie- og vennemæssigt sammenhold med ambition om at gøre en indsats for andre og for samfundet. I min fritid involverede jeg mig i at skabe et bedre dansk-jødisk samfund og var i adskillige år formand for Mosaisk Troessamfund. Som kandidat har jeg tanker og mål. Jeg vil arbejde for et effektivt bussystem og bedre parkeringsforhold. Det er i tidens ånd, at offentlig transport skal prioriteres for helt unge og ældre. Ældre medborgere skal have omsorg og pleje, ligesom vore unges behov for skole, daginstitutioner og fritid skal tilgodeses. På min dagsorden står også en fortsat lav kommuneskat. Jeg har brug for enhver stemme for at få mulighed for at arbejde mod mine mål og hensigter og gøre Frederiksberg til en forbilledlig og grøn by og et trygt og rart samfund. Bent Silber Jeg har boet på Frederiksberg i 54 år - et dansk-jødisk efterkrigsbarn, som er vokset op i et Robert Sørensen Som byrådskandidat bliver man typisk spurgt: Hvad er dit program? Svaret er kernekonservativt: At forandre for at bevare. Det har været min drivkraft i alt, hvad jeg har foretaget mig som organisationsmenneske og som selvstændig håndværker. Det er da den fornemmeste måde at værne om de værdier, som vort samfund, vore håndværk og Frederiksberg! bygger på: At tilpasse og forny. Jeg er udlært ortopædiskomager. Efter aftjent værnepligt arbejdede og efteruddannede jeg mig i Tyskland, hvorpå jeg vendte tilbage til Würtzen Ortopædi i Nørre Voldgade, som jeg overtog i Lysten til at påvirke har ført mig vidt rundt i foreningslivet særlig inden for håndværket, der har min store hengivenhed - og blandt selvstændige som jeg selv. Som Frederiksbergborger med stort F glæder jeg mig til at medvirke til at forandre og bevare det Frederiksberg, vi alle holder af. Lindebladet Nr årgang Efterår, vinter og forår 7

5 Jesper Troels Jensen Merete Winther Hildebrandt Som selvstændig og formand for Frederiksberg Handels- og Erhvervsforening er jeg især optaget af at skabe bedre vilkår for erhvervslivet. Ikke blot for de erhvervsdrivendes egen skyld, men også fordi et blomstrende handelsliv er forudsætning for både et rigt kulturliv og for social tryghed. Jeg er især optaget af at hjælpe nye virksomheder i gang og skabe bedre rammevilkår for de eksisterende virksomheder. Derudover ønsker jeg at fremme samarbejdet mellem erhvervs- livet, kulturlivet og CBS. Den slags udveksling på tværs af institutioner kan være en enorm drivkraft både kreativt og økonomisk. Jeg har boet på Frederiksberg de seneste 15 år sammen med min kone og datter. En af konservatismens styrker er, at den forener erhvervslivets interesser med et socialt ansigt. Og det er med den samhørighed for øje, jeg vil føre politik. Min begrundelse for at stille op for De Konservative til kommunalvalget er, at jeg synes, De Konservative gennem mange år har gjort kommunen til et godt og trygt sted at bo, samt at de er gode til at samarbejde med alle partier i kommunalbestyrelsen. Den politik, der har været ført, har jo også netop vist sig at være til borgernes tilfredshed, Det viser den netop offentliggjorte borgertilfredshedsundersøgelse jo med al ønskelig tydelighed. Jeg håber derfor meget, at Frederiksberg også vil være konservativt ledet efter kommunalvalget, og vil gerne gøre en indsats for dette. Privat er jeg ansat som sygeplejerske i speciallægepraksis, gift med Per og mor til 2 drenge på 11 og 14 år. Jeg prøver at tage mig sammen til at løbe et par gange om ugen samt ikke at forsømme mit medlemskab i Fitness centret alt for meget ;o) Jacob Teckemeier Brænder du for frivillighed? Det går ufatteligt godt på Frederiksberg. Befolkningstallet stiger. Det samme gør borger- tilfredsheden. Kommuneskatten er blandt landets laveste. Og for nylig er Frederiksberg kommune kåret til landets næstbedste til at begrænse udgifterne. Som ny kandidat til kommunalbestyrelsen er det derfor ikke helt let at finde oplagte forbedringsområder, som man kan gøre til sine mærkesager. Jeg har valgt at fokusere på områder, der betyder noget for mig; områder, der både skal bevares og forandres. Jeg vil arbejde for, at Frederiksberg bevarer sin helt særlige karakter med et nærmiljø, hvor der er tryghed og plads til både ældre, unge og børnefamilier. Jeg går ind for et højt serviceniveau for børnefamilierne og grupper med særlige behov. Desuden skal vi sikre mobiliteten og trafiksikkerheden med stadig udvidelse af metronettet, cykelstierne og parkeringsmulighederne. I Frederiksberg har vi en stærk tradition for social ansvarlighed og frivillighed. Frivilligt arbejde er fantastisk, fordi det bl.a. giver personlig frihed, kompetencer og præger én som menneske. Jeg har arbejdet med lektiehjælp, været mentor og været aktiv i en række forskellige foreninger og bl.a. næstformand i Integrationsrådet. Frivillige skal have større opbakning, det skal være lettere at etablere frivillige projekter og partnerskaber på tværs af foreningslivet, hvor nødvendige bevillinger sikres, samt en fortsat bæredygtig prioritering af midler foretages. Det skal vi forsætte med at udvikle, således at de frivillige får bedre mulighed for at gøre, hvad de brænder mest for, samtidig med at vi styrker det personlige ansvar. Vi skal hjælpe socialt udsatte ved at komme hinanden ved og inddrage dem, der er uden for det danske samfund. Jeg genopstiller, fordi at jeg brænder for at gøre en forskel. Stem med Frederiksberg i hjertet. Fasael Rehman, kandidat til kommunalbestyrelsen (K). Mette Abildgaard, spidskandidat Region Hovedstaden Jeg er blevet politiker for at gøre en forskel, og der er nok at tage fat på i Region Hovedstaden. For det kan ikke være rigtigt, at kræftpatienterne i vores region er dårligere stillet end kræftpatienter i andre regioner. I Region Midtjylland bliver 96 % af alle brystkræftpatienter behandlet inden for de lægeligt anbefalede tidsfrister. I Region Hovedstaden bliver kun 58 % behandlet inden for samme tidsfrister. Det kan heller ikke passe, at svækkede patienter må ligge til udstilling på hospitalsgangen, fordi alle stuer er optaget. Men det er i dag virkeligheden i vores region. Jeg arbejder til daglig med kommunikation hos Betty Nansen Teatret på Frederiksberg. Derudover bruger jeg meget tid på frivilligt arbejde og har i snart ti år været kampagneleder hos Kræftens Bekæmpelse. Ordentlighed i alle livets forhold Af Pernille Høxbro, advokat (H), rådmand og formand for Børneudvalget Jeg hører til dem, der synes, der skal være orden og styr på tingene. Derfor er jeg glad for ikke kun at bo på Frederiksberg, men også for at med i den konservative gruppe på rådhuset. Det er vores fortjeneste, at der er styr på økonomien. Det betyder, at vi kan fastholde og udbygge et højt serviceniveau for borgere. Det kommer mange borgere til gode. Et eksempel: Som formand for Børneudvalget har jeg arbejdet ihærdigt på at kunne tilbyde de mange nye børnefamilier en pasningsgaranti og en bedre normering. Det er som bekendt lykkedes. Frederiksberg er en by med historie, livskraft og mod på nye løsninger. Vi Konservative vil forandre og udvikle byen, men i respekt for det, der fungerer. Med 20 års ballast som rådmand og kommunalbestyrelsesmedlem er jeg garant for, at den gode udvikling kan fortsætte. 8 Lindebladet Nr årgang Efterår, vinter og forår Lindebladet Nr årgang Efterår, vinter og forår 9

6 Stem på Karsten Skawbo-Jensen til regionsrådsvalget Det er vigtigt, at Frederiksberg fortsat bliver repræsenteret i den konservative gruppe i Region Hovedstaden. Jeg er den eneste konservative kandidat, der er opstillet på Frederiksberg. Jeg vil arbejde for, at Frederiksberg Hospital vedbliver at være et velfungerende hospital, så længe det får lov at overleve. Og jeg vil presse på, så vores kommende nye hospital, Bispebjerg Hospital, bliver kendetegnet ved god behandlingskvalitet, høj patientsikkerhed og sammenhæng i patientbehandlingen. Vi skal kæmpe mod overbelægning og have bedre forhold for den ældre medicinske patient. Standarder skal efterleves, og hygiejne og rengøring skal være i top, så hospitalsinfektioner undgås. Jeg kæmper utrætteligt for bedre forhold for patienter og personale i sundhedsvæsenet, og jeg håber, at du vil stemme personligt på mig på valgdagen. Hver stemme tæller, hvis Frederiksberg fortsat skal være repræsenteret i Region Hovedstaden. Jeg er nummer 5 på liste C. Sebastian Rønsdal På Frederiksberg skal livsglæden have højeste prioritet. En kommune kan måske ikke garantere livsglæde, men den kan skabe de bedst mulige rammer. Fundamentet herfor er en god og pålidelig service, noget som Frederiksberg Kommune med Konservative i spidsen har leveret igennem mange år. Når det nu går så godt og borgerne i høj grad er tilfredse, kan det ofte være svært at se, hvad der kan ændres. En ting er efter min mening kommunens tilbud af aktiviteter, kultur og sport. Frederiksberg har en stor diversitet, både med hensyn til alder, interesser og prioriteter. For at fastholde denne, må vi sikre endnu flere tilbud, som når endnu bredere ud. Jeg stiller op for at gøre Frederiksberg til en endnu mere aktiv by med fokus på den frivillige indsats. Har du lyst til at hjælpe mig på vej mod målet, så kontakt mig endelig på: Fra børn og frivillige Af Carina Munck Olsén Frederiksberg skal være et godt sted at vokse op. Desværre får nogle børn ikke de samme muligheder som deres Hvorfor vil du noget så utaknemmeligt som kommunalpolitik, spurgte den yngste mig for jævnaldrende, for hvordan kommer man til fodbold, når man ingen støvler har, og hvem følger ham til kamp, når mindre søskende har andre behov? Et godt børneliv er en god familie, men det er også at kunne følge med i skolen og at have fritidsaktiviteter, man kan tale om i frikvartererne. En ung frivillig kan komme barnet til undsætning. Måske kommer han endda med ind efter fodbold og hjælper med lektierne? Hanne Schønemann nyligt. Tja, et ærligt svar er nok, at jeg kan li min kommune rigtigt meget endda. Jeg kan li roen i min by, kombineret med dynamikken, ånden blandt borgerne og den stabile, dygtige politiske planlægning og styring. Og jeg kan godt li at tænke på min kommune som den grønne ø i det røde hav, som politisk metafor. God motor at ha, så at sige. Min benzin er de ideer, jeg møder via mit store Frivillige kan noget, kommuner ikke kan. De kan knytte sig til dem, de hjælper, og de kan sætte ind, så snart et behov opstår. Jeg vil arbejde for at inddrage frivillige, hvor offentlige instanser må give op. Har du flere gode idéer til, hvad vi kan gøre for Frederiksberg, glæder jeg mig til at høre fra dig på og mangeårige netværk, og de muligheder, jeg ser som almindelig borger og daglig bruger af kommunen. Muligheder for en fortsat rolig og velovervejet udvikling af kommunens pligter og tilbud til borgerne. Jeg er til kontante udmeldinger, masser af dialog og har et ægte engagement, ikke på egne, men på kommunens og dermed borgernes vegne. Derfor, som de siger i Netto. Dagsorden i henhold til vedtægternes 7: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år 3. Godkendelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent frem til næste ordinære generalforsamling. 5. Indkomne forslag 6. Beretning fra den konservative byrådsgruppe om gruppens politik 7. Valg af formand 8. Valg af næstformand 9. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer, samt en 1. og 2. suppleant for disse. 10. Valg af delegerede til partiets landsråd, jf. vedtægter for Det Konservative Folkepartis organisation 4, stk. 2, pkt. 11 og 12, samt suppleanter for disse Indkaldelse til ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl Haveselskabetsvej 3A, 1823 Frederiksberg C 11. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse 12. Politisk drøftelse 13. Eventuelt For de under punkt 10 nævnte valg gælder, at delegerede og suppleanter vælges i nummerfølge, således at suppleant nr. 1, 2, 3 osv. overgår til delegeret pladser, i den udstrækning dette måtte blive aktuelt efter folketingsvalg, ligesom de sidst valgte delegerede overgår til henholdsvis 1., 2. og 3. osv. suppleantpladser, såfremt dette bliver påkrævet. Mødested for alle over 60 år Amager Autolakering Tre årtier med styr på kvaliteten Bjørnbaksvej Kastrup TLF OK-KØBENHAVN/FREDERIKSBEG Som delegerede kan vælges medlemmer af foreningen, der har betalt det sidst opkrævede kontingent, og såfremt medlemmet på tidspunktet for Landsrådets afholdelse har været medlem i mindst 1 måned. Forslag, der ønskes bragt til afstemning under indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse Hugo Andersen Direktør 10 Lindebladet Nr årgang Efterår, vinter og forår Lindebladet Nr årgang Efterår, vinter og forår 11

7 Det sker på Frederiksberg SEPTEMBER Lørdag den 28. september til søndag den 29. september Landsråd i Tivoli Congress Center Tilmeldingsfrist 13. september direkte til Det Konservative Folkeparti OKTOBER Mandag den 7. oktober kl Partileder Lars Barfoeds debatkreds Middag i Snapstinget kl (Pris: kr. 131,- exkl. drikkevarer). Derefter samles vi i gruppelokalet, hvor Lars Barfoed vil kommentere statsministerens åbningstale. Tilmelding senest 1. oktober til kontoret på telefon eller mail: Lørdag den 12. oktober kl Loppemarked bag Frederiksberg Rådhus Kontakt for aflevering af effekter eller deltagelse: Lørdag den 19. oktober kl Loppemarked bag Frederiksberg Rådhus Kontakt for aflevering af effekter eller deltagelse: Lørdag den 26. oktober kl Loppemarked bag Frederiksberg Rådhus Kontakt for aflevering af effekter eller deltagelse: NOVEMBER Lørdag den 2. november Lørdag den 9. november Søndag den 10. november Politiske torvedage i Frederiksberg Centret Torsdag den 14. november kl Fredag den 15. november kl Lørdag den 16. november kl Mød såvel de konservative kandidater til kommunalvalget som de andre partiers kandidater Lørdag den 16. november Mandag den 17. november Tirsdag den 19. november kl Kommunalvalg HUSK at stemme - har du problemer med at komme til dit valgsted og ønsker at brevstemme hjemme, kan du søge om at få lov hertil, hvis du ringer til Folkeregisteret på eller mailer til: Du kan ikke søge senere end den 7. november. Lørdag den 30. november Umiddelbart efter at lysene er blevet tændt på Rådhuspladsen Efter valg- og før julehygge. Kommunalvalget og vores erfaringerne fra valgkampen skal drøftes under hyggelige, det er snart jul - rammer på Frederiksberg Allé, hvor vi går hen i samlet flok fra Rådhuspladsen. Det vil være muligt at købe gløgg, øl og sodavand. Tilmelding til kontoret på telefon eller mail: senest den 28. november. DECEMBER Tirsdag den 7. december kl Julemøde i Lars Barfoeds debatkreds Vi indleder med glögg og æbleskiver i gruppelokalet. (Pris: kr. 55,-). Derefter får vi besøg af en aktuel gæst. Lars Barfoed runder af med konservative tanker om aftenens emne. Tilmelding senest 2. december til kontoret på telefon eller mail: JANUAR Tirsdag den 14. januar kl Møde for nye medlemmer af Vælgerforeningen Mødested Rådhuskældere, Rådhuset. Invitationer vil blive sendt ud. Torsdag den 30. januar - kl Generalforsamling Haveselskabetsvej 3A, 1823 Frederiksberg C Se indkaldelse til generalforsamling med dagsorden inde i bladet. FEBRUAR Tirsdag den 18. februar kl Partileder Lars Barfoeds debatkreds Vi mødes på Restaurant Promenaden kl. 19. Kl Der vil være temamøde med en aktuel gæst. Kl diskussion under ledelse af Lars Barfoed. Der kan købes drikkevarer. Tilmelding til kontoret nødvendig. Tilmelding på telefon eller mail: MARTS Tirsdag den 4. marts - kl Gule ærter, stribet flæsk og politik Haveselskabetsvej 3A, 1823 Frederiksberg C Partileder Lars Barfoed og borgmester Jørgen Glenthøj taler og diskuterer. Pris kr. 150,-. (husk kontanter). Tilmelding til kontoret på telefon eller mail: senest onsdag den 26. februar. Marts 2014 Storkredsgeneralforsamling. Datoen var ikke kendt ved redaktionens afslutning. Indkaldelse vil blive sendt ud direkte fra Storkredsen. APRIL Tirsdag den 29. april kl Partileder Lars Barfoeds debatkreds Middag i Snapstinget kl (Pris: 131,- ekskl. drikkevarer). Lars Barfoed vil orientere om EU, og vi kan stille spørgsmål, så vi er forberedte på EU-valget i maj måned. Tilmelding nødvendig til kontoret senest 22. april på eller på mail: konservative.dk. Følg med på PS: Hvis Post Danmark har sat strimmel over informationer, så fjern den, den er lige til at tage af

Lindebladet Frederiksberg Konservative

Lindebladet Frederiksberg Konservative Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2013 19. årgang Forår, sommer og efterår C for: Kontinuitet Kvalitet Fornyelse Kommunalvalg den 19. november 2013 Vi stiller op for byens parti Frederiksberg

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative

Lindebladet Frederiksberg Konservative Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2011 17. årgang Efterår & vinter www.frederiksberg-konservative.dk Læs om Fremtiden er endnu konservativ Frederiksbergs vælgerforeningsformand Claus Wagenblast-Franck

Læs mere

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 1 november 2013 årgang 7. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 1 november 2013 årgang 7. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør Storkredsen Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør www.storkredsen.dk Nr. 1 november 2013 årgang 7 Lars Barfoed ønsker godt kommunalvalg og regionsvalg Fredriksberg 102.029 frederiksbergere

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative

Lindebladet Frederiksberg Konservative Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 2 2009 15. årgang Efterår & Vinter www.frederiksberg-konservative.dk Slaget om hovedstadens grønne hjerte! Af Jørgen Glenthøj, borgmester Nu er vi for alvor trukket

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative

Lindebladet Frederiksberg Konservative Lindebladet Konservative Nr. 2 2010 16. årgang Efterår & vinter www.frederiksberg-konservative.dk Oplev Fremtiden er konservativ Vælgerforeningsformand Claus Wagenblast-Franck side 2 Connie Hedegaard,

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2012 18. årgang Forår, sommer & efterår www.frederiksberg-konservative.dk

Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2012 18. årgang Forår, sommer & efterår www.frederiksberg-konservative.dk Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2012 18. gang For, sommer & efter www.frederiksberg-konservative.dk Tiden er konservativ, men tiden er ikke god ved Det konservative Folkeparti. Skal dette

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative

Lindebladet Frederiksberg Konservative Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2009 15. årgang Forår & Sommer www.frederiksberg-konservative.dk Frederiksberg på sikker kurs mod målet! Af Jørgen Glenthøj, borgmester Hvedebrødsdage går som

Læs mere

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør Storkredsen Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6 Lars Barfoed ønsker alle et godt Nytår! Fredriksberg 100.637 frederiksbergere med 73.446 stemmer

Læs mere

BR-kandidater! Indlæg fra: Formanden starter valgkampagnen!

BR-kandidater! Indlæg fra: Formanden starter valgkampagnen! Medlemsblad for Konservative i København Nr. 2 - Oktober 2005 - Årgang 124 - Udgivet siden 1881 Indlæg fra: BR-kandidater! Se side 4-14 Formanden starter valgkampagnen! Se side 3 INDHOLD Leder Se side

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 5 dec. 2013 31. årgang. OBS! fra kalenderen. Læs om: Kommunalvalg. Generalforsamling. Julemiddag...

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 5 dec. 2013 31. årgang. OBS! fra kalenderen. Læs om: Kommunalvalg. Generalforsamling. Julemiddag... OBS! fra kalenderen Tirsdag d. 28. jan. kl. 19.30 Hovedbestyrelsesmøde Torsdag d. 20. feb. kl. 19.30 Generalforsamling Mandag d. 17. feb. kl. 17-19 Årsmøde i konservative kvinder Søndag d. 23. marts kl.

Læs mere

Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Kommunalvalg 5 // Oktober/November 2005 Den næste overborgmester hedder Klaus Den 15. november 2005 er der valg til Københavns

Læs mere

Odense Konservative Avis

Odense Konservative Avis Odense Konservative Avis Thomas B. Thriges Gade på vej under jorden - læs side 7 Byens store chance - læs mere side 8-9 Marts 2007 14. årgang nummer 1 Konservative i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000

Læs mere

Nr. 3 Oktober 2013 Årgang 7

Nr. 3 Oktober 2013 Årgang 7 Nr. 3 Oktober 2013 Årgang 7 De Konservative byrådskandidater er klar til valget tirsdag den 19. november Rundt om os er De konservative i fremgang. Tyskland og Norge har Angela Merkel og Erna Solberg.

Læs mere

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 3 okt. 2012 30. årgang. OBS! fra kalenderen

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 3 okt. 2012 30. årgang. OBS! fra kalenderen OBS! fra kalenderen Kommunens byplanlægning Søndag d. 28. okt. kl. 16-18 Mennesker i Europa Søndag 25. nov. kl. 16-18 Connie Hedegaard: EU og Klima, Torsdag 15. nov. kl. 18-19 Amerikanske valgkamp Søndag

Læs mere

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 2 juni 2013 31. årgang. OBS! fra kalenderen

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 2 juni 2013 31. årgang. OBS! fra kalenderen OBS! fra kalenderen Sensommertur til Bjørn Wiinblads hus Onsdag d. 28. august kl. 11 Gentoftes skoler Onsdag d. 4. september kl. 19.30 Vangede Festival Lørdag d. 7. september kl. 11-16... se mere på bagsiden

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

KV/RV 13: LOKALT FOKUS PÅ VÆKST OG JOB

KV/RV 13: LOKALT FOKUS PÅ VÆKST OG JOB NR. 4 NOVEMBER 23 Tema KV/RV 13: LOKALT FOKUS PÅ VÆKST OG JOB FLERE ARBEJDS- PLADSER SKAL SIKRE VELFÆRDEN Venstre-borgmestre skaber erhvervsvenlige kommuner Regionerne BLÅ POLITIK SIKRER HØJ EFFEKTIVITET

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

GANG FREM BOOST MEDLEMS SAMLET FLOK HJÆLP PARTIET PÅ ALLE FRONTER POLITISK HORISONT FOKUS KUN SOM. i Holbæk efter middagsarrangement NR.

GANG FREM BOOST MEDLEMS SAMLET FLOK HJÆLP PARTIET PÅ ALLE FRONTER POLITISK HORISONT FOKUS KUN SOM. i Holbæk efter middagsarrangement NR. PH POLITISK HORISONT Klummetitel NR. 02 MAJ 2015 FOKUS FREM GANG KUN SOM SAMLET FLOK MEDLEMS BOOST i Holbæk efter middagsarrangement HJÆLP PARTIET PÅ ALLE FRONTER PH 02 // 15 1 Leder Danmark størst mennesker

Læs mere

Socialdemokraten. 2 I vadestedet 13

Socialdemokraten. 2 I vadestedet 13 Nr. 2 september 2006 1. årgang Socialdemokraten Læs bl.a. om: 2 I vadestedet 13 Kommunesammenlægning set fra en ansats synsvinkel 3 Et år er snart gået 14 Jakob går fra borde! 4 Nu prøver jeg at blande

Læs mere

M e d l e m s b l a d f o r K o n s e r v a t i v e i K ø b e n h a v n. Nr. 2 - September 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881

M e d l e m s b l a d f o r K o n s e r v a t i v e i K ø b e n h a v n. Nr. 2 - September 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881 KF-blad2-sept2010:KF-blad12005ok.qxd 18/09/10 15.44 Side 1 M e d l e m s b l a d f o r K o n s e r v a t i v e i K ø b e n h a v n Nr. 2 - September 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881 Beskæftigelse

Læs mere

TALENT. MIKE LEGARTH - en mand med fart på. MED FAMILIEN Portræt Mai Mercado. GÆV NORDJYDE Portræt Daniel Rugholm FOR AT HUSKE SIG SELV

TALENT. MIKE LEGARTH - en mand med fart på. MED FAMILIEN Portræt Mai Mercado. GÆV NORDJYDE Portræt Daniel Rugholm FOR AT HUSKE SIG SELV PH POLITISK HORISONT Klummetitel NR. 04 DECEMBER 2014 FOKUS TIL TOPS MED FAMILIEN Portræt Mai Mercado TALENT FOR AT HUSKE SIG SELV STAFETTEN VIDERE TIL GÆV NORDJYDE Portræt Daniel Rugholm MIKE LEGARTH

Læs mere

Indblik Juni 2013 #02. Årgang 8 Juni 2013. TEMA På vej mod ny velfærd

Indblik Juni 2013 #02. Årgang 8 Juni 2013. TEMA På vej mod ny velfærd Indblik Juni 2013 #02 Årgang 8 Juni 2013 TEMA På vej mod ny velfærd 1 Leder Nr. 2, juni 2013 Den store omstilling af velfærden Der er i dag en bred erkendelse af dybden i den økonomiske krise, og de fleste

Læs mere

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken Træfferen eren Medlemsblad for 3F AArhus rymarken. Nr. 5 / oktober 2013 / 9. Årgang TEMA Kommunevalg: Aarhus og Odder Træfferen, 3F Aarhus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Aarhus V Danmarks stærkeste fagforening

Læs mere

Nr. 4 December 2012 Årgang 6

Nr. 4 December 2012 Årgang 6 Nr. 4 December 2012 Årgang 6 HUSK GENERALFORSAMLING 23. JANUAR 2013 Formand Næstformand Poul-Erik Chortsen Michael Pedersen Parkvej 66, 5492 Vissenbjerg Teglværksvej 18, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg tlf.

Læs mere

Radikal Dialog. Generalforsamling. Indkaldelse til. I dette nr.: Maj 2003. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Generalforsamling. Indkaldelse til. I dette nr.: Maj 2003. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg 4 Maj 2003 Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Indkaldelse til Generalforsamling I dette nr.: Indkaldelse til hovedgeneral-forsamling se side 5 Formandsberetning og

Læs mere

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation:

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation: 2Marts 2004 Den Radikal Dialog Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg I dette nr.: Leder af Jesper Gronenberg Kandidatpræsentation: Naser Khader Tema om kommunalreform Fotos fra RUKs 100års

Læs mere