KirPACS. Brugermanual for klinikker v4.01. Forfatter Jan Dohrmann

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KirPACS. Brugermanual for klinikker v4.01. Forfatter Jan Dohrmann"

Transkript

1 KirPACS Brugermanual for klinikker v4.01 Forfatter Jan Dohrmann NIKKB 19. august 2015

2 Indhold Indledning... 1 Dagligdagsbrug af KirPACS... 2 Logge på systemet... 2 Få tilsendt password... 2 Ændre password... 2 Oprette kollega i systemet... 3 Søge på studier i egen klinik... 3 Søge på studier fra andre klinikker... 3 Se studier som er optaget i klinikken... 3 Vise eller overføre studie fra KirPACS... 4 Brænde CD er... 4 Importere CD er... 4 Få studiet beskrevet (3. part vurdering)... 4 Se status på klinikkens røntgenudstyr... 4 Diagnosemonitorer, billedplader og konstanskontroller... 5 Clear Canvas introduktion... 6 Problemer... 8 Computer kan ikke brænde CD... 8 Klinikken modtager ikke studier, når de rekvireres fra KirPACS... 8 Studierne overføres fra DBox, men Clear Canvas er tom... 8 DBox lyser rødt, når den skal overføre studierne til behandlerrummene... 8 Ny installation eller geninstallation af Clear Canvas... 8 Firefox åbner ikke Clear Canvas, når man klikker på billederne i KirPACS Konstanskontroller:... 10

3 Indledning Denne brugermanual beskriver, hvordan man benytter KirPACS systemet i klinikken. Brugermanualen tager udgangspunkt i dagligdagsbrug af systemet, hvorfor indholdsfortegnelsen burde kunne hjælpe brugeren med at finde det rigtige afsnit, hvis der skulle være spørgsmål. Desuden indeholder manualen et afsnit om, hvordan man afhjælper typiske fejl. KirPACS har følgende funktionalitet: Backup og genetablering af klinikkens egne billeder Se og hente billeder fra andre klinikker Brænding af patient CD er Sende og modtage billeder fra andre sundhedssektoraktører, når disse er tilsluttet Se status og dokumentation på klinikkens røntgenudstyr Få påmindelser omkring kontroller, som skal udføres De sidste to funktioner, kræver at klinikken er tilmeldt fysikerordningen. KirPACS muliggør også at få klinikkens billeder beskrevet (diagnose). For at kunne se egne eller andre klinikkers studier i behandlerrummet kræves det, at man har en DICOM viewer installeret. På en Microsoft Windows platform benyttes ofte Clear Canvas, KPacs eller efilm. På Apple IOS eller OS-X platformerne kan OsiriX benyttes. Brugermanualen benytter Clear Canvas som eksempel, men de andre viewere kan udføre samme funktionalitet. For at kunne brænde en CD fra KirPACS kræves det, at der er installeret et CD brænder program og at maskinen har installeret en CD-ROM brænder. KirPACS v3.78 1

4 Dagligdagsbrug af KirPACS Logge på systemet Man kommer ind på KirPACS ved at benytte en internet browser. Adressen er: https://www.kirpacs.dk/pacs Når login billedet vises, indtaster man det af NIKKB udleverede bruger-id og password. Bruger-id er altid en -adresse. Få tilsendt password Hvis man har glemt sit password går man ind på https://www.kirpacs.dk/pacs og vælger linket Forgot password?. Man skriver sit bruger-id og password vil derefter blive sendt til ens -adresse. Ændre password Når man er logget på KirPACS kan man ændre sit eget password ved at vælge Min profil knappen i venstre øverste hjørne. Man indtaster det ønskede password to gange og vælger Opdater. Tip: passwordet skal være på mere end 8 tegn og må ikke indeholde et årstal. Man kan ikke selv ændre sit bruger-id eller kliniknavn. KirPACS v3.78 2

5 Oprette kollega i systemet Klinikken kan selv oprette bruger-id til kollegaer i klinikken. Det gøres ved at vælge Min profil knappen i venstre øverste hjørne. Man indtaster adressen på kollegaen og vælger Opdater. Kollegaen vil derefter modtage en med et link til KirPACS, brugerid og password. Tip: det er en god ide, at alle i klinikken har deres eget bruger-id, idet når man f.eks. skal se andre klinikkers billeder, erklærer man på tro og love, at man har patientens samtykke. Hvis klinikken kun har et bruger-id, er det svært at spore, hvem der har set billederne. Søge på studier i egen klinik Når man er logget på KirPACS vil alle klinikkens studier blive vist, sorteret efter optagelsesdato og patientnavn. Man søger efter et studie ved at skrive det man ved. Hvis patienten f.eks. hedder Dohrmann, men man ikke ved hvordan det staves, kan man skrive man uden gåseøjne i Patientnavn feltet og derefter vælge Søg. Tip: hvis man udfører CPR søgning vha. Patientid feltet er det en fordel at søge på de 6 første cifre, idet CPR nogle gange er skrevet med og andre gange uden bindestreg. Man kan ændre på sorteringsrækkefølge ved at trykke på de fede overskrifter: Optagelsesdato, Patientid, Patientnavn, Modalitet, og Organisation. Søge på studier fra andre klinikker Man søger på studier fra andre KirPACS tilsluttede klinikker ved at vælge arkiv Hele KirPACS. Man vælger: Alle studer under Filter. Søgningen foregår ligesom for egen klinik. Man skal mindst indtaste 6 cifre. Forskellen er, at hvis man forsøger at tilgå studiet, bedes man på tro og love bekræfte, at man har fået tilladelse fra patienten til at se billederne. Denne bekræftelse vil blive journalført i KirPACS systemet. Tip: efter at man har afgivet tro og love erklæring vil studiet fremover altid blive vist, som om klinikken selv havde taget billederne. Se studier som er optaget i klinikken Når et studie optages vil billederne automatisk blive vist i behandlerrummet efter ca. 20 sekunder. Tip: hvis studiet ikke overføres, har ens DBox installatør ikke udført installationen korrekt og man bør kontakte denne. KirPACS v3.78 3

6 Vise eller overføre studie fra KirPACS Den letteste måde at hente egne eller andres studier, er at markere det rigtige studie i oversigten (afkrydsning helt til venstre på studiet) og derefter vælge Hent (markede). Billederne vil herefter vha. DBox softwaren bliver overført til ens DICOM viewer i f.eks. behandlerrummet. Fordelen ved at åbne studiet på denne måde er at alle billederne overføres på en gang og kan findes i DICOM vieweren som en komplet serie. Tip: hvis KirPACS ikke overfører studiet, har ens DBox installatør ikke udført installationen korrekt og man bør kontakte denne. Alternativ 1: man kan åbne studiet ved at klikke på studiets patientid (CPR) og derefter vælge Send til klinik hvilket overfører studiet, som beskrevet ovenfor. Alternativ 2: hvis man har en personlig DBox installeret på sin PC eller Mac kan man klikke på Send til PC hvorefter studiet overføres direkte til ens egen maskine. Dette fungerer også udenfor klinikken. Alternativ 3: hvis DBox ikke er sat korrekt op eller man befinder sig uden for klinikken uden personlig DBox installation, kan man klikke på billedikonerne, som vises når man åbner studiet, hvorefter billederne vises enkeltvis. Dette kræver, at man har en DICOM viewer installeret, som reagerer når man åbner en fil med efternavnet.dcm. Brænde CD er Først åbner man studiet ved at klikke på studiets Patientid og derefter klikker man Patient CD ikonen. Dette åbner filen cd.iso og nu skulle CD brænder programmet gerne starte af sig selv. Tip: man bør kun enkelt-klikke på cd.iso linket. Hvis man dobbelt-klikker eller klikker to gange kan man få en fejl under CD brændingen. Importere CD er Man kan importere studier fra CD er til Clear Canvas, ved at vælge My Computer, vælge CD drevet og derefter højre klikke (importer alle). Derefter kan studiet sendes til KirPACS og de andre behandlerrum ved at højre klikke på studiet og derefter Send til DPACS. Hvis DPACS ikke er defineret, se afsnittet omkring Clear Canvas installation. Få studiet beskrevet (3. part vurdering) Hvis man ønsker at få billederne beskrevet, åbner man studiet og afkrydser regioner/projektioner som skal beskrives. Man kan med fordel også afkrydse egen arbejdsdiagnose. Herefter vælger man Rekvirer. Se status på klinikkens røntgenudstyr Man kommer ind i klinikkens informationscockpit ved at vælge Min klinik. Følgende information vil vises, hvis klinikken er med i fysikerordningen: KirPACS v3.78 4

7 Klinikkens staminformation såsom -adresse og telefonnummer Navnene på klinikkens leverandører og servicefirmaer Information på røntgenudstyret Modtagekontrol status og tilhørende dokumenter Statuskontrol og tilhørende dokumenter Billedkvalitetsrapporter Konstanskontrol status og tilhørende dokumenter s sendt til klinikken fra NIKKB omkring kontrollerne Anden dokumentation som NIKKB har modtaget Man kan se detaljer omkring kontrollerne ved at klikke på de farvede ikoner. Når man gør dette vises checklisterne for kontrollerne og man kan se hvad der er godkendt, hvad der mangler og deadline for hvornår manglerne skal være udbedret. Ikonerne har følgende betydning: Godkendt kontrollen er udført og i orden Nyt dokument modtaget NIKKB har modtaget ny dokumentation fra klinikken Delvis udfyldt NIKKB arbejder på sagen Krav ikke opfyldt der er mangler, som skal udbedres Krav ikke opfyldt til tiden der er mangler og deadline er overskredet Det er en god ide, at kontrollere at klinikkens stamdata er korrekte. Hvis f.eks. adressen er forkert, får klinikken aldrig information sendt fra NIKKB. En anden vigtig information er de anvendte leverandører. KirPACS kan nemlig sende automatisk notifikation ud til servicefirmaerne, når der er tid til at udføre statuskontrol eller hvis der er noget galt med anlægget. Diagnosemonitorer, billedplader og konstanskontroller Når klinikken er tilmeldt fysikerordningen vil DBox den 1. i måneden vise et TG18 testbilled, som benyttes til at kalibrere diagnose monitorerne. Når man har kalibreret monitorerne i klinikken melder man OK status tilbage til NIKKB ved trykke på Ctrl F7, når DBox er aktiv. Hvis kontrollen udføres på denne måde, behøver man ikke længere at notere dette på papir. Man kan altid trykke på Ctrl F6, for at se TG18 igen. TG18 vises kun på den monitor, hvor DBox er installeret. Hvis man har flere diagnosemonitorer, kan man altid finde TG18 billedet frem ved at søge i KirPACS med Patientnavn tg18 og Arkiv Hele KirPACS og benytte DICOM vieweren, som er installeret på maskinerne. Alternativt kan man kopiere tg8.jpg billedet fra den maskine, hvor DBox er installeret. Filen ligger i folderen \dbox\support. For yderligere information på, hvordan man udfører kalibreringen se kvalitetshåndbogen: KirPACS v3.78 5

8 Hvis man har et røntgen anlæg, som benytter billedplader skal disse nulstilles en gang pr. måned. Dette sker normalt ved at man fremkalder billeder. Idet en klinik dog kan tage få billeder, kan det være nødvendig at nulstille billedpladen ved at lave en tom fremkaldelse, for at undgå støj på pladen. Dette er et krav fra SIS. DBox vil den 1. i måneden spørge om man har nulstillet billedpladerne. Hvis dette er tilfældet trykker man på Ctrl F8 og kontrollen meldes tilbage til NIKKB, uden at man behøver at dokumentere dette på et papir skema. DBox vil også minde klinikken om at tage et konstansbillede. Hvis klinikken har for travlt til dette og beskeden lukkes, vil DBox minde om det næste dag, indtil der er taget et billede med ordet konstans i patient-navn eller patient-id. For yderligere information på, hvordan man tager en konstanskontrol se kvalitetshåndbogen: Clear Canvas introduktion Søgning foregår som i KirPACS ved at indtaste det man ved og derefter trykke på Search. Sortering sker ved at trykke på overskrifterne. Søgefelter Sortering KirPACS v3.78 6

9 Man kan importere studier fra f.eks CD, ved at vælge My Computer, vælge CD drevet og derefter højre klikke (importer alle). Derefter kan studiet sendes til KirPACS ved at højre klikke på studiet og derefter Send til DPACS. Her er en beskrivelse af de mest benyttede funktioner i Clear Canvas Vælg et billede eller alle Blende (højre musetast) Mål vinkel Overblik over alle studier Forstørrelse (højre musetast) Flyt fokus område KirPACS v3.78 7

10 Problemer Computer kan ikke brænde CD Hvis brænderprogrammet meddeller at den ikke kan brænde CD en er det enten CD en, som er af dårlig kvalitet eller selve brænderen, som enten er slidt eller støvet til. Hvis CD en kan brændes men medler fejl når den åbnes, skyldes det typisk, at man har klikket flere gange (eller dobbeltklikket) på cd.iso linket. Klinikken modtager ikke studier, når de rekvireres fra KirPACS Dette skyldes at DBox softwaren er sat forkert op eller at installationen er lavet om, siden installatøren har sat softwaren op. DBox skal logisk set sidde mellem røntgenanlægget og maskinerne i behandlerrummet. Hvis dette ikke er sat korrekt op, bør man kontakte sin installatør. Nogle klinikker afinstallerer Clear Canvas vieweren, når de oplever fejl. Det er oftest en dårlig ide, idet forbindelsen til DBoxen mistes, så studier der tages i klinikken eller hentes fra KirPACS ikke mere overføres automatisk. Studierne overføres fra DBox, men Clear Canvas er tom Nogle Windows maskiner, typisk Windows 7 og 8 installationer som har central styret sikkerhed, tillader ikke Clear Canvas programmet at tilgå studierne på maskinen. Dette afhjælpes ved altid at starte Clear Canvas som administrator. Højre-klik på Clear Canvas ikonen og vælg start, som administrator. DBox lyser rødt, når den skal overføre studierne til behandlerrummene Følgende kan være skyld i dette: Maskinen i behandlerrummet har skiftet ip-adresse eller hostnavn Maskinen i behandlerrummet har skiftet AET Maskinen i behandlerrummet kender ikke DBox (defineret som DPACS) Maskinen er slukket Firewallen på maskinen tillader ikke kommunikation på port 109 Se venligst næste afsnit. Ny installation eller geninstallation af Clear Canvas Her er opskriften på hvordan man installerer Clear Canvas inkl. opsætning af DBox. Advarsel: man skal have teknisk IT viden for selv at kunne udføre nedenstående. Ellers bør man overlade dette til ens installatør eller den lokale teknikker. KirPACS v3.78 8

11 Først downloades Clear Canvas i 32 eller 64 bit version afhængig af den Windows platform man har. Hvis man er i tvivl, kan man forsøge sig frem. Windows melder fejl hvis den forkerte version benyttes. Link til 32 bit version: Link til 64 bit version: Når man downloader Clear Canvas accepterer man samtidig Clear Canvas licensbetingelser. Når filen er downloadet startes denne - man skal være lokal administrator på maskinen. Hvis man ikke ved, om man er administrator, sker der intet ved at prøve. Man gør følgende: Start programmet Klik No Eventuelt Yes til at installere nyere.net framework. Svar positivt til alle spørgsmål. Vent ca. ½ time. Klik Next Klik I Agree Klik Next Klik ImageViewer Only Sæt AET til PC ens hostnavn. Hostnavn findes vha. ipconfig /all kommandoen i en dos promt. Ændre port til 109 og Klik Install Klik Finish Nu skal DBox defineres i Clear Canvas. Det gøres nemmest ved at omdøbe Example Server. DBox serveren har følgende parametre: Servername: DPACS Host: ip adressen på den maskine, hvor DBox er installeret. Typisk modaliteten Location: kan lades tomt AE Tittle: DPACS Port: 108 Når dette er gjort kan man test opsætningen ved at højre-klikke på DPACS og vælge verify. Dette skulle gerne give et positivt resultat. For at være sikker på at Clear Canvas må modtage billeder fra DBox, skal man åbne port 109 på Windows firewallen. Dette gøres over control panel og Windows Firewall. Man skal tilføre en ny inbound regel for port tcp/ip. Der er så mange versioner af firewallen, hvorfor det vil føre for vidt at give en detaljeret opskrift. Husk at antivirus programmer nogle gange også har en indbygget firewall. KirPACS v3.78 9

12 Det sidste skridt er at definere den nye Clear Canvas maskine i DBox en. Dette gøres ved at lukke DBox ned maksimer DBox, som ligger i Task-baren, placer musen i øverste linie og tryk Ctrl-F4. Nu tilføjes maskinen i filen servers.properties, som ligger i \dbox folderen. Syntaksen er Så for en Clear Canvas med hostnavn klinikrum1 og for definitionen af den 8. maskine skulle man definere: AET og hostnavn skulle jo gerne være det samme. Nu starter man DBox over DBoxStart.bat og denne skulle nu gerne sende et testbilled til den nye maskine. Husk at det kan være man skal starte Clear Canvas, som administrator for at det virker højreklik på Clear Canvas ikon og vælg kør som administrator. Firefox åbner ikke Clear Canvas, når man klikker på billederne i KirPACS En gang imellem glemmer Firefox, hvordan den skal åbne et DICOM billedet. Nedenstående opskrift nulstiller firefox. Start Firefox Vælg Help Vælg Restart with Add-ons Disabled Vælg Reset Dette vil nulstille alt i Firefox, men den sletter ikke de installerede tillægsprogrammer. Konstanskontroller: Hvis konstanskontrollen er taget men ikke bliver overført til KirPACS, kan det skyldes, at der ikke er tastet en patientidentifikation ind men blot et navn, hvilket betyder at billedet bliver sendt til DBox en, men ikke kommer videre. KirPACS v

DBox installationsmanual

DBox installationsmanual DBox installationsmanual Dokument version 1.24 12. marts 2014 DBox beskrivelse... 2 Tilslutningsprocedure... 3 Software... 4 Installation af DBox i klinik... 5 Installation af Osirix på Mac... 10 DBox

Læs mere

KirPACS undervisning Oktober 2011. jan@scanread.eu

KirPACS undervisning Oktober 2011. jan@scanread.eu 1 KirPACS undervisning Oktober 2011 jan@scanread.eu Klinikkerne får alle tilbuddet om at koble sig på det nye KirPACS system. Clear Canvas er et alternativ til et eventuelt i forvejen installeret PACS

Læs mere

KirPACS undervisning Marts 2011. jan@scanread.eu

KirPACS undervisning Marts 2011. jan@scanread.eu 1 KirPACS undervisning Marts 2011 jan@scanread.eu Klinikkerne får alle tilbuddet om at koble sig på det nye KirPACS system. Clear Canvas er et alternativ til et eventuelt i forvejen installeret PACS system.

Læs mere

Velkommen til møde for røntgen nørder

Velkommen til møde for røntgen nørder Velkommen til møde for røntgen nørder Program for fredag den 15.4.16 kl. 13.00-15.00 Velkomst og præsentation (KD) Krav til billeddiagnostiske monitorer? (PG) Hvordan måler vi patientdoserne i praksis?

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere

Manual til HTTrack. 1. Indledning. 2. Installation

Manual til HTTrack. 1. Indledning. 2. Installation Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 1 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 9 3. Arkivering... 10 3.1 Mac OS X... 10 3.2 Windows... 14 4. Visning af arkiveret materiale... 15 4.1 Mac OS

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DM6000 INSTALLATION

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DM6000 INSTALLATION MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DM6000 INSTALLATION 140 981 002 956 Vers. 3.47a 16-01-2017 INDHOLD 1 Introduktion... 4 2 Udpak DM6000 Installationen... 4 3 Installer DM6000... 6 4 Første opstart af DM6000...

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Print fra privat it-udstyr

Print fra privat it-udstyr Print fra privat it-udstyr Nu er det muligt at printe til UCLs kopimaskiner fra privat it-udstyr (PC, Mac, ipad, tablets og mobiltelefoner), hvis man har en UCL-printkonto (det har alle UCL ansatte og

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015

Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015 Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015 Jeg logger ind med bruger-id og nøglekort og får at vide, at der ikke er nogen sager i DLR Der er logget ind med forkert NemID. Vi oplever mange henvendelser,

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide til, hvordan du effektivt kommer i gang med at bruge Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive-klienter 2. Guide til Windows-klienten 2.1. Installation

Læs mere

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Inden du går i gang med at installere Outlook Kalender Integration skal du sørge for at have modtaget Brugernavn og Password til licenserne,

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Inden det er muligt at bruge SEI indberetningsklienten gennem den ny Citrix løsning. Skal Citrix

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Installationsvejledning til ectrl

Installationsvejledning til ectrl Installationsvejledning til ectrl Følgende vejledning viser installationen på en computer med Windows 7. Den kan variere en smule fra computer til computer og kan se anderledes ud med andre styresystemer,

Læs mere

Undervisning Windows 8(.1)

Undervisning Windows 8(.1) Undervisning Windows 8(.1) Kursusmateriale Jeg vil her forsøge at opridse de basale begreber og funktioner vi har gennemgået på kurset. Da der har været mange spørgsmål løbende, som ikke er besvaret her,

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION 140 981 002 930 Vers. 1.01 05-01-2017 INDHOLD 1 Introduktion... 4 2 Udpak DistriWin Service installationen... 4 3 Installer DistriWin Service...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Sådan oprettes. en CRM Online Prøveversion. Kom godt igang 1/15/2013. Jesper Osgaard MICROSOFT DENMARK

Sådan oprettes. en CRM Online Prøveversion. Kom godt igang 1/15/2013. Jesper Osgaard MICROSOFT DENMARK Sådan oprettes 1/15/2013 en CRM Online Prøveversion Kom godt igang Jesper Osgaard MICROSOFT DENMARK Inden du starter Inden du starter skal du have følgende ved hånden En maskine med Internet Explorer Et

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

VDI Manual v. 5 Indhold

VDI Manual v. 5 Indhold VDI Manual v. 5 Indhold VDI Manual v. 5... 1 VDI Windows 7 Manual... 2 VDI Windows xp Manual... 3 Andre Browsere Manual... 4 VDI Andoid Manuel opsætning af Citrix Reciever... 6 Automatisk opsætning af

Læs mere

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Håndbog - MobilePass Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus 1.0 Maria Mathiesen 1. december 2014 Oprettet 1.1 Maria Mathiesen 16. december 2014

Læs mere

Sektornet VPN - Med NemID Installationsvejledning Windows XP

Sektornet VPN - Med NemID Installationsvejledning Windows XP Sektornet VPN - Med NemID Installationsvejledning Windows XP Version 6.2 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Sektornet VPN Med NemID 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af

Læs mere

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Installationsvejledning VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Denne installationsvejledning beskriver, hvordan Check Point s VPN-klient SecureClient (version NGX R60) installeres. Med SecureClient

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inden du går i gang. For Mozilla Firefox brugere. For Internet Explorer brugere

Inden du går i gang. For Mozilla Firefox brugere. For Internet Explorer brugere Side 1 af 8 Inden du går i gang For at kunne bruge Alm. Brand Netbank skal du enten bruge Internet Explorer eller Mozilla Firefox. Vi understøtter ikke brug af Google Chrome, og vi kan derfor ikke garantere,

Læs mere

Vejledning til RKSK s VDI konsulent login løsning juni 2015.

Vejledning til RKSK s VDI konsulent login løsning juni 2015. Vejledning til RKSK s VDI konsulent login løsning juni 2015. Den hidtidige login løsning via Citrix (login.rksk.dk) er lukket. Hvordan får man som konsulent adgang til RKSK s VDI Jumpstation? Ny bruger

Læs mere

IT vejledning for Studerende

IT vejledning for Studerende IT vejledning for Studerende Computere På skolen anbefales det, at du kun bruger computere med Windows installeret. Apple/Mac eller computere med Linux installeret vil have problemer med at bruge nogen

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Åbningsskærm

Læs mere

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Om Seas-Nve Citrix Reciver 2015 Tidligere kunne Citrix kun tilgås fra en Browser (eks. Internet explorer, Safari,

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix løsning for MAC/OS X brugere Bestilling af bruger til Citrix For at kunne logge på Citrix systemet skal

Læs mere

Installation af klient-software

Installation af klient-software Installation af klient-software Software installeres ved at downloade fra www.ectrl.dk eller www.ectrl.nu. Har du Windows Vista på din PC, er det vigtigt, at du først læser vejledning i forhold til Vista.

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Brugermanual Konfigurering af Outlook 2007 profil på Windows XP til opkobling med Outlook 2007 klient via Internet (RPC over HTTP): Apoteket.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Glance Del din skærm med op til 200 deltagere

Glance Del din skærm med op til 200 deltagere Glance Del din skærm med op til 200 deltagere Med Glance er du hurtigt og enkelt i gang med at dele din skærm og alle applikationer, der vises på den med dine mødedeltagere. Dine fordele: Skærmdeling er

Læs mere

Vejledning til installation af chipkortlæser CardMan 3121 (Windows 98 SE, ME, 2000 og XP)

Vejledning til installation af chipkortlæser CardMan 3121 (Windows 98 SE, ME, 2000 og XP) Vejledning til installation af chipkortlæser CardMan 3121 (Windows 98 SE, ME, 2000 og XP) Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse : Forudsætninger for installation...3 Download materiale fra internettet...4 Start

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

Online via USB med ATS8500. Revision 02

Online via USB med ATS8500. Revision 02 Online via USB med ATS8500 ATS8500 - Opstart Programmet startes op ATS8500 - Opstart Ved første tilslutning af central via USB vil PC skulle installere driver for denne. Vælg Ja, kun denne gang & Installere

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Installation af GPS med tilslutning til USB port

Installation af GPS med tilslutning til USB port Indholdsfortegnelse Opsætning af GPS-tilslutning... 1 1: Installation af driver... 2 2: Opsætning af COM-port... 2 3: Vælg COM-port i DLS NG... 3 4: Brug af GPSViewer testprogram... 5 5: Hvis COM-port

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Opsætning af klient til Hosted CRM

Opsætning af klient til Hosted CRM Opsætning af klient til Hosted CRM Dette dokument beskriver, hvordan der oprettes forbindelse til en Hosted CRM løsning hos TDC Hosting A/S Morten Skovgaard, 24. april 2006 1 Indledning... 2 2 Konfiguration

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017)

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) Page 1 of 12 Indhold 1 Adgang til FleeDa... 3 1.1 HW og SW forudsætninger... 3 1.2

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos EG Data Inform A/S

Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos EG Data Inform A/S Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos Dusager 4 8200 Århus N Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskPortalen hos INDHOLD Login på ServiceDeskPortalen...

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Sådan logger du på Først skal du hente dit

Læs mere

Opkobling til terminalserver xnet.aab.dk

Opkobling til terminalserver xnet.aab.dk Opkobling til terminalserver xnet.aab.dk Version 1.0 Brugermanual Forretningsudvalget AAB afdelinger Distancearbejdspladser Mobile medarbejdere Boligforeningen AAB/IT-afdelingen 22. oktober 2009 Indhold

Læs mere

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Mbridge tilmeldingssystem Version 23-07-2017. Vejledning. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Tilmelding til turnering (spillere)...2 Slet tilmelding...4 Opsætning af turneringer (turneringsleder)...5

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

Adgang til skolens Linux-server hjemmefra. Sådan gør du:

Adgang til skolens Linux-server hjemmefra. Sådan gør du: Adgang til skolens Linux-server hjemmefra. Denne lille manual skulle gerne hjælpe dig i gang med brugen af skolens server, således at den bliver din naturlige arbejdsplads for alt, hvad der hedder skolearbejde

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk.

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk. . Generelt I det følgende beskrives det, hvordan du sikkerhedskopierer dine kortdata. Sikkerhedskopifunktionen kopierer alle data i kortmodulet for alle høstår for den aktuelle database. Sikkerhedskopien

Læs mere

Indhold. Download driver... 2. Find version af Windows 8... 3. Hent drivers til Windows 8... 5. Udpak driver... 6

Indhold. Download driver... 2. Find version af Windows 8... 3. Hent drivers til Windows 8... 5. Udpak driver... 6 KB print Windows 8 installations guide DET KONGELIGE NATIONAL OG Indhold Download driver... 2 Find version af Windows 8.... 3 Hent drivers til Windows 8... 5 Udpak driver... 6 Windows 8 installation af

Læs mere

Installation af Point Yomani terminal

Installation af Point Yomani terminal Yomani terminalen er integreret til Detail via Point PWE software, der skal foretages følgende punkter for at det er klar til brug. 1. PSAM kortet sættes i terminalen, hvis det er leveret separat. PSAM

Læs mere

Brugermanual til Assignment hand in

Brugermanual til Assignment hand in Brugermanual til Assignment hand in Indhold: Undervisere:...2 Hvor finder jeg Assignment hand in?...2 Opret en opgave...4 Slet en opgave...5 Rediger en opgave...5 Hvor finder jeg de afleverede filer?...5

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL PC

IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Installation af software Datasuite til Fourtec Microlite II dataloggere og Picolite

Installation af software Datasuite til Fourtec Microlite II dataloggere og Picolite Installation af software Datasuite til Fourtec Microlite II dataloggere og Picolite Tilslut ikke loggeren endnu. Hent software Datasuite på www.fourtec.com Klik på 'Download Datasuite Software'. Note:

Læs mere

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. januar 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Norddjurs hjemmefra Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Manual for installering og brug af IE-spyad af Anette B. Overgaard

Manual for installering og brug af IE-spyad af Anette B. Overgaard Manual for installering og brug af IE-spyad af Anette B. Overgaard Jeg kan varmt anbefale alle at installere dette lille geniale program. Det sikrer dig mod rigtig meget spyware, som ligger rundt omkring

Læs mere