KirPACS. Brugermanual for klinikker v4.01. Forfatter Jan Dohrmann

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KirPACS. Brugermanual for klinikker v4.01. Forfatter Jan Dohrmann"

Transkript

1 KirPACS Brugermanual for klinikker v4.01 Forfatter Jan Dohrmann NIKKB 19. august 2015

2 Indhold Indledning... 1 Dagligdagsbrug af KirPACS... 2 Logge på systemet... 2 Få tilsendt password... 2 Ændre password... 2 Oprette kollega i systemet... 3 Søge på studier i egen klinik... 3 Søge på studier fra andre klinikker... 3 Se studier som er optaget i klinikken... 3 Vise eller overføre studie fra KirPACS... 4 Brænde CD er... 4 Importere CD er... 4 Få studiet beskrevet (3. part vurdering)... 4 Se status på klinikkens røntgenudstyr... 4 Diagnosemonitorer, billedplader og konstanskontroller... 5 Clear Canvas introduktion... 6 Problemer... 8 Computer kan ikke brænde CD... 8 Klinikken modtager ikke studier, når de rekvireres fra KirPACS... 8 Studierne overføres fra DBox, men Clear Canvas er tom... 8 DBox lyser rødt, når den skal overføre studierne til behandlerrummene... 8 Ny installation eller geninstallation af Clear Canvas... 8 Firefox åbner ikke Clear Canvas, når man klikker på billederne i KirPACS Konstanskontroller:... 10

3 Indledning Denne brugermanual beskriver, hvordan man benytter KirPACS systemet i klinikken. Brugermanualen tager udgangspunkt i dagligdagsbrug af systemet, hvorfor indholdsfortegnelsen burde kunne hjælpe brugeren med at finde det rigtige afsnit, hvis der skulle være spørgsmål. Desuden indeholder manualen et afsnit om, hvordan man afhjælper typiske fejl. KirPACS har følgende funktionalitet: Backup og genetablering af klinikkens egne billeder Se og hente billeder fra andre klinikker Brænding af patient CD er Sende og modtage billeder fra andre sundhedssektoraktører, når disse er tilsluttet Se status og dokumentation på klinikkens røntgenudstyr Få påmindelser omkring kontroller, som skal udføres De sidste to funktioner, kræver at klinikken er tilmeldt fysikerordningen. KirPACS muliggør også at få klinikkens billeder beskrevet (diagnose). For at kunne se egne eller andre klinikkers studier i behandlerrummet kræves det, at man har en DICOM viewer installeret. På en Microsoft Windows platform benyttes ofte Clear Canvas, KPacs eller efilm. På Apple IOS eller OS-X platformerne kan OsiriX benyttes. Brugermanualen benytter Clear Canvas som eksempel, men de andre viewere kan udføre samme funktionalitet. For at kunne brænde en CD fra KirPACS kræves det, at der er installeret et CD brænder program og at maskinen har installeret en CD-ROM brænder. KirPACS v3.78 1

4 Dagligdagsbrug af KirPACS Logge på systemet Man kommer ind på KirPACS ved at benytte en internet browser. Adressen er: https://www.kirpacs.dk/pacs Når login billedet vises, indtaster man det af NIKKB udleverede bruger-id og password. Bruger-id er altid en -adresse. Få tilsendt password Hvis man har glemt sit password går man ind på https://www.kirpacs.dk/pacs og vælger linket Forgot password?. Man skriver sit bruger-id og password vil derefter blive sendt til ens -adresse. Ændre password Når man er logget på KirPACS kan man ændre sit eget password ved at vælge Min profil knappen i venstre øverste hjørne. Man indtaster det ønskede password to gange og vælger Opdater. Tip: passwordet skal være på mere end 8 tegn og må ikke indeholde et årstal. Man kan ikke selv ændre sit bruger-id eller kliniknavn. KirPACS v3.78 2

5 Oprette kollega i systemet Klinikken kan selv oprette bruger-id til kollegaer i klinikken. Det gøres ved at vælge Min profil knappen i venstre øverste hjørne. Man indtaster adressen på kollegaen og vælger Opdater. Kollegaen vil derefter modtage en med et link til KirPACS, brugerid og password. Tip: det er en god ide, at alle i klinikken har deres eget bruger-id, idet når man f.eks. skal se andre klinikkers billeder, erklærer man på tro og love, at man har patientens samtykke. Hvis klinikken kun har et bruger-id, er det svært at spore, hvem der har set billederne. Søge på studier i egen klinik Når man er logget på KirPACS vil alle klinikkens studier blive vist, sorteret efter optagelsesdato og patientnavn. Man søger efter et studie ved at skrive det man ved. Hvis patienten f.eks. hedder Dohrmann, men man ikke ved hvordan det staves, kan man skrive man uden gåseøjne i Patientnavn feltet og derefter vælge Søg. Tip: hvis man udfører CPR søgning vha. Patientid feltet er det en fordel at søge på de 6 første cifre, idet CPR nogle gange er skrevet med og andre gange uden bindestreg. Man kan ændre på sorteringsrækkefølge ved at trykke på de fede overskrifter: Optagelsesdato, Patientid, Patientnavn, Modalitet, og Organisation. Søge på studier fra andre klinikker Man søger på studier fra andre KirPACS tilsluttede klinikker ved at vælge arkiv Hele KirPACS. Man vælger: Alle studer under Filter. Søgningen foregår ligesom for egen klinik. Man skal mindst indtaste 6 cifre. Forskellen er, at hvis man forsøger at tilgå studiet, bedes man på tro og love bekræfte, at man har fået tilladelse fra patienten til at se billederne. Denne bekræftelse vil blive journalført i KirPACS systemet. Tip: efter at man har afgivet tro og love erklæring vil studiet fremover altid blive vist, som om klinikken selv havde taget billederne. Se studier som er optaget i klinikken Når et studie optages vil billederne automatisk blive vist i behandlerrummet efter ca. 20 sekunder. Tip: hvis studiet ikke overføres, har ens DBox installatør ikke udført installationen korrekt og man bør kontakte denne. KirPACS v3.78 3

6 Vise eller overføre studie fra KirPACS Den letteste måde at hente egne eller andres studier, er at markere det rigtige studie i oversigten (afkrydsning helt til venstre på studiet) og derefter vælge Hent (markede). Billederne vil herefter vha. DBox softwaren bliver overført til ens DICOM viewer i f.eks. behandlerrummet. Fordelen ved at åbne studiet på denne måde er at alle billederne overføres på en gang og kan findes i DICOM vieweren som en komplet serie. Tip: hvis KirPACS ikke overfører studiet, har ens DBox installatør ikke udført installationen korrekt og man bør kontakte denne. Alternativ 1: man kan åbne studiet ved at klikke på studiets patientid (CPR) og derefter vælge Send til klinik hvilket overfører studiet, som beskrevet ovenfor. Alternativ 2: hvis man har en personlig DBox installeret på sin PC eller Mac kan man klikke på Send til PC hvorefter studiet overføres direkte til ens egen maskine. Dette fungerer også udenfor klinikken. Alternativ 3: hvis DBox ikke er sat korrekt op eller man befinder sig uden for klinikken uden personlig DBox installation, kan man klikke på billedikonerne, som vises når man åbner studiet, hvorefter billederne vises enkeltvis. Dette kræver, at man har en DICOM viewer installeret, som reagerer når man åbner en fil med efternavnet.dcm. Brænde CD er Først åbner man studiet ved at klikke på studiets Patientid og derefter klikker man Patient CD ikonen. Dette åbner filen cd.iso og nu skulle CD brænder programmet gerne starte af sig selv. Tip: man bør kun enkelt-klikke på cd.iso linket. Hvis man dobbelt-klikker eller klikker to gange kan man få en fejl under CD brændingen. Importere CD er Man kan importere studier fra CD er til Clear Canvas, ved at vælge My Computer, vælge CD drevet og derefter højre klikke (importer alle). Derefter kan studiet sendes til KirPACS og de andre behandlerrum ved at højre klikke på studiet og derefter Send til DPACS. Hvis DPACS ikke er defineret, se afsnittet omkring Clear Canvas installation. Få studiet beskrevet (3. part vurdering) Hvis man ønsker at få billederne beskrevet, åbner man studiet og afkrydser regioner/projektioner som skal beskrives. Man kan med fordel også afkrydse egen arbejdsdiagnose. Herefter vælger man Rekvirer. Se status på klinikkens røntgenudstyr Man kommer ind i klinikkens informationscockpit ved at vælge Min klinik. Følgende information vil vises, hvis klinikken er med i fysikerordningen: KirPACS v3.78 4

7 Klinikkens staminformation såsom -adresse og telefonnummer Navnene på klinikkens leverandører og servicefirmaer Information på røntgenudstyret Modtagekontrol status og tilhørende dokumenter Statuskontrol og tilhørende dokumenter Billedkvalitetsrapporter Konstanskontrol status og tilhørende dokumenter s sendt til klinikken fra NIKKB omkring kontrollerne Anden dokumentation som NIKKB har modtaget Man kan se detaljer omkring kontrollerne ved at klikke på de farvede ikoner. Når man gør dette vises checklisterne for kontrollerne og man kan se hvad der er godkendt, hvad der mangler og deadline for hvornår manglerne skal være udbedret. Ikonerne har følgende betydning: Godkendt kontrollen er udført og i orden Nyt dokument modtaget NIKKB har modtaget ny dokumentation fra klinikken Delvis udfyldt NIKKB arbejder på sagen Krav ikke opfyldt der er mangler, som skal udbedres Krav ikke opfyldt til tiden der er mangler og deadline er overskredet Det er en god ide, at kontrollere at klinikkens stamdata er korrekte. Hvis f.eks. adressen er forkert, får klinikken aldrig information sendt fra NIKKB. En anden vigtig information er de anvendte leverandører. KirPACS kan nemlig sende automatisk notifikation ud til servicefirmaerne, når der er tid til at udføre statuskontrol eller hvis der er noget galt med anlægget. Diagnosemonitorer, billedplader og konstanskontroller Når klinikken er tilmeldt fysikerordningen vil DBox den 1. i måneden vise et TG18 testbilled, som benyttes til at kalibrere diagnose monitorerne. Når man har kalibreret monitorerne i klinikken melder man OK status tilbage til NIKKB ved trykke på Ctrl F7, når DBox er aktiv. Hvis kontrollen udføres på denne måde, behøver man ikke længere at notere dette på papir. Man kan altid trykke på Ctrl F6, for at se TG18 igen. TG18 vises kun på den monitor, hvor DBox er installeret. Hvis man har flere diagnosemonitorer, kan man altid finde TG18 billedet frem ved at søge i KirPACS med Patientnavn tg18 og Arkiv Hele KirPACS og benytte DICOM vieweren, som er installeret på maskinerne. Alternativt kan man kopiere tg8.jpg billedet fra den maskine, hvor DBox er installeret. Filen ligger i folderen \dbox\support. For yderligere information på, hvordan man udfører kalibreringen se kvalitetshåndbogen: KirPACS v3.78 5

8 Hvis man har et røntgen anlæg, som benytter billedplader skal disse nulstilles en gang pr. måned. Dette sker normalt ved at man fremkalder billeder. Idet en klinik dog kan tage få billeder, kan det være nødvendig at nulstille billedpladen ved at lave en tom fremkaldelse, for at undgå støj på pladen. Dette er et krav fra SIS. DBox vil den 1. i måneden spørge om man har nulstillet billedpladerne. Hvis dette er tilfældet trykker man på Ctrl F8 og kontrollen meldes tilbage til NIKKB, uden at man behøver at dokumentere dette på et papir skema. DBox vil også minde klinikken om at tage et konstansbillede. Hvis klinikken har for travlt til dette og beskeden lukkes, vil DBox minde om det næste dag, indtil der er taget et billede med ordet konstans i patient-navn eller patient-id. For yderligere information på, hvordan man tager en konstanskontrol se kvalitetshåndbogen: Clear Canvas introduktion Søgning foregår som i KirPACS ved at indtaste det man ved og derefter trykke på Search. Sortering sker ved at trykke på overskrifterne. Søgefelter Sortering KirPACS v3.78 6

9 Man kan importere studier fra f.eks CD, ved at vælge My Computer, vælge CD drevet og derefter højre klikke (importer alle). Derefter kan studiet sendes til KirPACS ved at højre klikke på studiet og derefter Send til DPACS. Her er en beskrivelse af de mest benyttede funktioner i Clear Canvas Vælg et billede eller alle Blende (højre musetast) Mål vinkel Overblik over alle studier Forstørrelse (højre musetast) Flyt fokus område KirPACS v3.78 7

10 Problemer Computer kan ikke brænde CD Hvis brænderprogrammet meddeller at den ikke kan brænde CD en er det enten CD en, som er af dårlig kvalitet eller selve brænderen, som enten er slidt eller støvet til. Hvis CD en kan brændes men medler fejl når den åbnes, skyldes det typisk, at man har klikket flere gange (eller dobbeltklikket) på cd.iso linket. Klinikken modtager ikke studier, når de rekvireres fra KirPACS Dette skyldes at DBox softwaren er sat forkert op eller at installationen er lavet om, siden installatøren har sat softwaren op. DBox skal logisk set sidde mellem røntgenanlægget og maskinerne i behandlerrummet. Hvis dette ikke er sat korrekt op, bør man kontakte sin installatør. Nogle klinikker afinstallerer Clear Canvas vieweren, når de oplever fejl. Det er oftest en dårlig ide, idet forbindelsen til DBoxen mistes, så studier der tages i klinikken eller hentes fra KirPACS ikke mere overføres automatisk. Studierne overføres fra DBox, men Clear Canvas er tom Nogle Windows maskiner, typisk Windows 7 og 8 installationer som har central styret sikkerhed, tillader ikke Clear Canvas programmet at tilgå studierne på maskinen. Dette afhjælpes ved altid at starte Clear Canvas som administrator. Højre-klik på Clear Canvas ikonen og vælg start, som administrator. DBox lyser rødt, når den skal overføre studierne til behandlerrummene Følgende kan være skyld i dette: Maskinen i behandlerrummet har skiftet ip-adresse eller hostnavn Maskinen i behandlerrummet har skiftet AET Maskinen i behandlerrummet kender ikke DBox (defineret som DPACS) Maskinen er slukket Firewallen på maskinen tillader ikke kommunikation på port 109 Se venligst næste afsnit. Ny installation eller geninstallation af Clear Canvas Her er opskriften på hvordan man installerer Clear Canvas inkl. opsætning af DBox. Advarsel: man skal have teknisk IT viden for selv at kunne udføre nedenstående. Ellers bør man overlade dette til ens installatør eller den lokale teknikker. KirPACS v3.78 8

11 Først downloades Clear Canvas i 32 eller 64 bit version afhængig af den Windows platform man har. Hvis man er i tvivl, kan man forsøge sig frem. Windows melder fejl hvis den forkerte version benyttes. Link til 32 bit version: Link til 64 bit version: Når man downloader Clear Canvas accepterer man samtidig Clear Canvas licensbetingelser. Når filen er downloadet startes denne - man skal være lokal administrator på maskinen. Hvis man ikke ved, om man er administrator, sker der intet ved at prøve. Man gør følgende: Start programmet Klik No Eventuelt Yes til at installere nyere.net framework. Svar positivt til alle spørgsmål. Vent ca. ½ time. Klik Next Klik I Agree Klik Next Klik ImageViewer Only Sæt AET til PC ens hostnavn. Hostnavn findes vha. ipconfig /all kommandoen i en dos promt. Ændre port til 109 og Klik Install Klik Finish Nu skal DBox defineres i Clear Canvas. Det gøres nemmest ved at omdøbe Example Server. DBox serveren har følgende parametre: Servername: DPACS Host: ip adressen på den maskine, hvor DBox er installeret. Typisk modaliteten Location: kan lades tomt AE Tittle: DPACS Port: 108 Når dette er gjort kan man test opsætningen ved at højre-klikke på DPACS og vælge verify. Dette skulle gerne give et positivt resultat. For at være sikker på at Clear Canvas må modtage billeder fra DBox, skal man åbne port 109 på Windows firewallen. Dette gøres over control panel og Windows Firewall. Man skal tilføre en ny inbound regel for port tcp/ip. Der er så mange versioner af firewallen, hvorfor det vil føre for vidt at give en detaljeret opskrift. Husk at antivirus programmer nogle gange også har en indbygget firewall. KirPACS v3.78 9

12 Det sidste skridt er at definere den nye Clear Canvas maskine i DBox en. Dette gøres ved at lukke DBox ned maksimer DBox, som ligger i Task-baren, placer musen i øverste linie og tryk Ctrl-F4. Nu tilføjes maskinen i filen servers.properties, som ligger i \dbox folderen. Syntaksen er Så for en Clear Canvas med hostnavn klinikrum1 og for definitionen af den 8. maskine skulle man definere: AET og hostnavn skulle jo gerne være det samme. Nu starter man DBox over DBoxStart.bat og denne skulle nu gerne sende et testbilled til den nye maskine. Husk at det kan være man skal starte Clear Canvas, som administrator for at det virker højreklik på Clear Canvas ikon og vælg kør som administrator. Firefox åbner ikke Clear Canvas, når man klikker på billederne i KirPACS En gang imellem glemmer Firefox, hvordan den skal åbne et DICOM billedet. Nedenstående opskrift nulstiller firefox. Start Firefox Vælg Help Vælg Restart with Add-ons Disabled Vælg Reset Dette vil nulstille alt i Firefox, men den sletter ikke de installerede tillægsprogrammer. Konstanskontroller: Hvis konstanskontrollen er taget men ikke bliver overført til KirPACS, kan det skyldes, at der ikke er tastet en patientidentifikation ind men blot et navn, hvilket betyder at billedet bliver sendt til DBox en, men ikke kommer videre. KirPACS v

Kundekalender. 2010 Skovjuul Development

Kundekalender. 2010 Skovjuul Development Kundekalender 3 Indholdsfortegnelse Del I Introduktion 6 Del II Installation 8 1 Velkomst... 8 2 Licens... 9 3 Placering... 10 4 Første... bruger 11 5 Afslutning... 12 6 Fejlmeddelelser... 13 Del III

Læs mere

Version 3.0 november 2001

Version 3.0 november 2001 1 Version 3.0 november 2001 Forord Når denne introduktion helt bevidst er benævnt en kort introduktion, er det for at holde fast i, at den på ingen måde er udtømmende. Det står derfor også brugeren frit

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.20 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 OPDATERING... 4 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 5 URSTYRING FRA PC... 5 OVERSIGTSBILLEDER... 6

Læs mere

Manual for installation og brug af Bullguard

Manual for installation og brug af Bullguard Manual for installation og brug af Bullguard af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. Først et par ord om programmet Bullguard og min oplevelse af programmet. Det er et dansk antivirus-program,

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Brugermanual til Byggeweb Udbudsadministrator 7.19

Brugermanual til Byggeweb Udbudsadministrator 7.19 Brugermanual til Byggeweb Udbudsadministrator 7.19 Indholdsfortegnelse Udbud Administrator... 5 Indledning... 5 Udbudsprocessen... 6 Roller... 8 Udbudsformer... 9 Åbning og licitation... 10 Opret Udbud...

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0 StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 Trådløs kommunikation... 3 OPDATERING... 3 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 4 URSTYRING FRA PC...

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. BRUGERVEJLEDNING Til Ecofleet Autolog Kørebogens PC program Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE DEL DET HELE I denne artikelserie lærer du de bedste og letteste metoder til at dele filer, printere og internetforbindelse med andre både på dit netværk i hjemmet og via internettet. Del filer i hjemmet

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

GVDnet. Gug-Visse-Dall Antenneforenings internetløsning. Brugervejledning

GVDnet. Gug-Visse-Dall Antenneforenings internetløsning. Brugervejledning 0 0110101010 1100101010101000001 1010000010010100100010101100 1010010001010110001010100001101010101 01011000101010000110101010111001010101010000010 10100001101010101110010101010100000100101001000101011000

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere