Anvendelse af billeder, video og digitale medier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendelse af billeder, video og digitale medier"

Transkript

1 Anvendelse af billeder, video og digitale medier Dagtilbud og skoler, Varde Kommune

2 Indhold Fotos og videoer defineres som personoplysninger...3 Er det et situationsbillede eller portrætbillede?...3 Skriftligt samtykke...4 Etiske overvejelser...4 Besøg i private hjem...4 Billeder eller video til særlige formål...4 Børn fotograferer/filmer andre børn eller voksne...5 Opbevaring af billeder...5 Sociale medier...5 Tablets Forældre fotograferer i dagtilbuddet/skolen...6 Lovgivning...7 Datatilsynets praksis...9 Krav til samtykket:...10 Hvem skal samtykke indhentes fra?...10 Relevante links...10

3 Dette dokument handler om brugen af billeder, video og digitale medier i Varde Kommunes dagtilbud og skoler. Dokumentet indledes med en vejledning i, hvor og hvordan billedmateriale må anvendes og offentliggøres, samt oplysninger om digital kommunikation. Herefter følger oversigt over den lovgivning, der henvises til i vejledningen. Dokumentet opdateres løbende, i takt med de nye muligheder som udviklingen byder. Den nyeste udgave vil altid være at finde på Vores Varde og Varde Kommunes hjemmeside. Der kan således linkes hertil fra dagtilbuddets/skolens hjemmeside og og Fotos og videoer defineres som personoplysninger Dagtilbudslederen/skolelederen har ansvaret for det materiale, der produceres og anvendes i dagtilbuddet/skolen. Lederen er således dataansvarlig og skal overholde den danske persondatalov, der administreres af Datatilsynet. Se link bagerst i dette materiale. Når et dagtilbud/en skole lægger billeder på internettet af genkendelige personer, betragtes det som lektronisk behandling. Persondatalovens regler skal derfor være opfyldt. Det gælder, uanset om billedet er ledsaget af en tekst, der identificerer barnet/den voksne. Når et dagtilbud/skole ønsker at offentliggøre personoplysninger om barnet - for eksempel navn, portrætbillede eller gruppebillede - må det kun ske, hvis der indhentes samtykke fra forældrene. Persondataloven stiller ingen formkrav til et samtykke, men det er dagtilbuddet/skolen, der har ansvar for at dokumentere, at der er givet samtykke fra forældrene. Derfor anbefales det, at der indhentes skriftlig samtykkeerklæring for alle børn, og at forældrene gøres opmærksomme på, at samtykket til enhver tid kan tilbagekaldes. Det kan være en god ide at give flere valgmuligheder, idet der for eksempel kan være forældre der vil give samtykke til pædagogiske formål, men ikke til offentliggørelse på hjemmeside eller omvendt. Er det et situationsbillede eller portrætbillede? Datatilsynet skelner mellem situationsbilleder og portrætbilleder. Situationsbilleder er billeder, hvor formålet er at afbilde en aktivitet eller en situation. Det kunne for eksempel være et foto af gæster til et sommerarrangement, legende børn på legepladsen, en juleafslutning eller besøg i en zoologisk have. I udgangspunktet kan situationsbilleder offentliggøres på internettet uden samtykke, under hensyntagen til karakteren af billedet, herunder den sammenhæng, hvori billedet optræder og formålet med offentliggørelsen. Det afgørende kriterium er, at personerne på billedet ikke må føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. Billederne skal altså være harmløse. Portrætbilleder er billeder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer. Som altovervejende udgangspunkt kræver det et samtykke at offentliggøre portrætbilleder på internettet (også i lukkede fora som Tabulex, blogs, Facebookgrupper eller lignende). Dette er begrundet i, at en sådan offentliggørelse på internettet vil kunne medføre ulemper for de personer, der er på billederne, idet nogle mennesker vil kunne føle ubehag ved, at sådanne billeder gøres offentligt tilgængeligt for alle, der har adgang til internet. Hvis et dagtilbud/en skole ønsker at offentliggøre portrætbilleder eller gruppebilleder, må det kun ske, hvis der inden offentliggørelsen er indhentet et samtykke fra hvert enkelt barns forældre. Dette kan ske via et generelt forhåndssamtykke, der gives, når barnet indskrives i dagtilbuddet/skolen. Der kan være situationer/billeder, som kræver et samtykke ud over et generelt forhåndssamtykke, fordi billederne anvendes til specielle formål eller er taget i specielle situationer, som forældrene ikke har kunnet forudse ved et generelt samtykke.

4 Skriftligt samtykke Der skal indhentes skriftlig samtykkeerklæring til fotografering og videooptagelse af barnet fra forældremyndighedsindehaveren: et generelt til- eller fravalg af at barnet må fotograferes og videooptages i dagtilbuddet/skolen af personalet. Samtykke skal være en frivillig, specifik og informeret viljetilkendegivelse, hvorved den registrerede indvilger i, at oplysninger, der vedrører den pågældende selv, gøres til genstand for behandling. Det anbefales, at tilladelsen giver lov til at billeder og video må anvendes til almindeligt brug i barnets album eller til fremvisning på fotoskærm og endvidere må bruges som dokumentation i det pædagogiske arbejde og giver lov til at billedmateriale må offentliggøres på intranet og den offentlige hjemmeside. Samtykket kan ikke gives digitalt via eksempelvis Tabulex, men skal gives på papir. Papiret må gerne scannes og opbevares digitalt. Etiske overvejelser Man skal altid gøre sig etiske overvejelser i forbindelse med fotografering og videooptagelse. Det er særdeles vigtige dialoger at have med forældre og medarbejdere i dagtilbuddet/skolen. Man filmer eller fotograferer ikke: Helt- eller halvnøgne børn. Børn, der ikke ønsker at blive fotograferet. Børn, der bliver drillet, slås eller på anden måde udstilles. Situationer, der kan virke krænkende. Børn, hvor forældrene ikke har giver deres tilladelse til, at barnet indgår i billedmaterialet. Er man i tvivl omkring karakteren af et foto/video bør man undlade offentliggørelse eller indhente et specifikt samtykke. Besøg i private hjem Hvis dagtilbuddet/skolen er inviteret på besøg i et privat hjem, betragtes man som gæst i hjemmet. Hvis man ønsker at fotografere eller filme, spørger man om lov. Det er i princippet op til værterne, hvorvidt de selv ønsker at optage video eller tage billeder i eget hjem, men dagtilbuddet/skolen har ret til at sige ja/nej til, at børnene bliver filmet/fotograferet. Billeder eller video til særlige formål Såfremt billeder eller video fokuserer på bestemte børn og skal bruges til et særligt formål for eksempel på plakater, i forbindelse med ICDP eller SAPP, i en studerendes opgave, som en del af et oplæg i en anden skole/institution mv. - skal der udarbejdes og indhentes et særligt samtykke til denne konkrete situation. Af tilladelsen bør følgende fremgå: Hvad er formålet? Hvor og hvordan foregår det? Hvem skal se det? Hvad sker der efterfølgende med materialet? Hvis videooptagelserne bruges som iagttagelser af enkelte børn, skal de respektive forældre altid informeres. Iagttagelser skal anvendes internt og behandles som øvrigt internt materiale. Iagttagelser og fortrolige fotos/videoer er omfattet af reglerne om tavshedspligt. Fotos/videoer af denne karakter skal opbevares i dagtilbuddet/på skolen og destrueres efter endt brug eller senest, når barnet forlader dagtilbuddet/skolen. Forældre er altid velkomne til at se fotos/videooptagelser af egne børn - det er reglerne om aktindsigt, der er gældende på dette område.

5 Børn fotograferer/filmer andre børn eller voksne Når børn fotograferer eller filmer andre børn eller voksne, gælder samme lovgivning og retningslinjer som for voksne. Forskellen er, at det er de voksne omkring barnet, der er ansvarlige for det billedmateriale, der produceres. I Varde Kommunes dagtilbud/skoler understøtter vi børns parathed til aktivt og nysgerrigt at eksperimentere med digitale medier. Derfor skal der være mulighed for læring og leg med fotos og video men med opmærksomhed på, at den voksne har det etiske og lovgivningsmæssige ansvar. Opbevaring af billeder Billeder af det enkelte barn (portrætbilleder) kan anvendes, til barnet forlader dagtilbuddet/skolen. Herefter skal det overvejes, hvorvidt det fortsat er nødvendigt at opbevare materialet eller om det kan slettes/destrueres. Det følger af god databehandlingsskik, at man alene opbevarer fotos/videoer i det opfang det er nødvendigt, i forhold til det formål der har været med billederne/videoerne. Sociale medier Sociale medier er tjenester, der gør det muligt at indgå i fællesskaber/netværk på internettet, hvor man kan dele for eksempel billeder og video med andre brugere. Eksempler på disse tjenester kan være Facebook, Instagram, Flickr, Myspace, Picasa, Youtube, Snapchat og lignende. Udviklingen af sociale medier på internettet til deling af video og billeder går hurtigt, og retningslinjerne i dette dokument er således gældende for sociale medier generelt. Når man kaster sig ud i brugen af sociale medier, er det vigtigt at overveje, hvordan man agerer, hvad man siger og hvordan man bliver opfattet, hvad man kan tillade sig og hvilke forpligtelser man har. Derfor har Varde Kommune udarbejdet en række gode råd, man bør overveje, i brugen af sociale medier. De gode råd er at finde som bilag bagerst i dette dokument. Flere sociale tjenester erklærer, at man ved upload af billeder/video til den pågældende tjeneste giver denne tjeneste fuld rettighed til at bruge og videregive indholdet. Dette gælder blandt andet Facebook. Selvom man deler billeder i et lukket forum/en privat gruppe fralægger man sig automatisk rettighederne til sine fotos/sin video i det øjeblik, man uploader det. På dagtilbudsområdet er det besluttet, at Tabulex anvendes som primær kommunikationsplatform i Varde Kommunes dagtilbud, idet der er sikkert log-in, og det er sikret, at fotos og videoer opbevares ifølge Datatilsynets regler. Tablets Datatilsynet fraråder, at man opbevarer personfølsomme oplysninger på tablets. ipads/tablets er meget eftertragtede ved tyveri, og der er direkte adgang til mails, noter, fotos og video. Selvom en ipad låses med kode, er det ingen sag at låse den op, hvis den falder i de forkerte hænder. Tablets i dagtilbud/skoler anvendes i stor stil til at fotografere, filme og notere observationer, og der er mange pædagogiske og tidsbesparende fordele herved. Det kræver dog en skærpet opmærksomhed på risikoen for tyveri. Ved noter om pædagogiske observationer må navn/cpr nummer ikke fremgå af notatet. Billeder og videoer til særlige pædagogiske formål omkring et enkelt barn/en børnegruppe (for eksempel SAPP, Marte Meo eller ICDP) betragtes som personfølsomme oplysninger, og ipads/tablets med sådan indhold bør opbevares i dagtilbuddets/skolens sikringsskab i aftentimerne. Pædagogiske observationer og særlige forløb bør fotograferes/filmes med en ipad, der forbliver i dagtilbuddet/på skolen og ikke følger personalet hjem. Kontakt altid Varde Kommunes IT afdeling ved tyveri af ipad/tablets - det er muligt for IT afdelingen at slette indholdet på en ipad/tablet, der er blevet stjålet, herunder også adgangen til det kommunale mailsystem. Som offentlig myndighed må man ikke sende almindelige s til forældrene, hvis mailen indeholder fortrolige oplysninger, idet almindelig ikke er sikker. Når man sender en almindelig , svarer det til, at man sender et åbent postkort der er generelt en risiko for, at oplysningerne undervejs læses eller ændres af uvedkommende. Derudover er der en risiko for, at parterne i kommunikationen ikke er dem, de udgiver sig for. s med fortrolige oplysninger skal sendes som sikker- .

6 Forældre fotograferer i dagtilbuddet/skolen Det anbefales, at man drøfter retningslinjer for anvendelse af dagtilbuddets/skolens foto og video på et forældremøde. Forældrene bør informeres om lovgivning og retningslinjer vedrørende offentliggørelse af billedmateriale, og det kan være relevant for forældrene at kende til lovgivningen i forhold til deres egen ageren i dagtilbuddet/skolen. Det bør gøres tydeligt for forældrene, at det er tilladt at fotografere eget barn, men at der kan være børn i dagtilbuddet/skolen, hvor forældrene ikke har givet samtykke til fotografering, hvorfor de skal være påpasselige med billeder af flere børn. Man skal være opmærksom på, at det er muligt for forældre og personale at logge ind på Tabulex-daginstitution/Tabulex SFO med sikkert log-in og downloade de fotos og videoer, der er gjort tilgængelige på siden. Det er smart, fordi forældrene selv kan hente fotos af deres eget barn. Man skal dog være opmærksom på, at når billedmaterialet er downloadet til en privat pc/tablet/smartphone, kan forældre lægge det ud på deres egen Facebookprofil eller hjemmeside. I disse tilfælde er det den pågældende forælder, der lovgivningsmæssigt har ansvar for offentliggørelsen af fotoet.

7 Lovgivning Offentliggørelse på internet af billeder af genkendelige personer betragtes som en elektronisk behandling af personoplysninger. Dette gælder uanset, om billedet er ledsaget af en tekst, der identificerer den pågældende. Persondatalovens regler skal derfor være opfyldt, for at en sådan behandling lovligt kan finde sted. Persondataloven 5 Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Stk.2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og senere behandling må ikke være uforenelig med disse formål. Senere behandling af oplysninger, der alene sker i historisk, statistisk eller videnskabeligt øjemed, anses ikke for uforenelig med de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet. Stk.3. Oplysninger, som behandles, skal være relevante og tilstrækkelige og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne indsamles, og de formål, hvortil oplysningerne senere behandles. Stk.4. Behandling af oplysninger skal tilrettelægges således, at der foretages fornøden ajourføring af oplysningerne. Der skal endvidere foretages den fornødne kontrol for at sikre, at der ikke behandles urigtige eller vildledende oplysninger. Oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, skal snarest muligt slettes eller berigtiges. Stk.5. Indsamlede oplysninger må ikke opbevares på en måde, der giver mulighed for at identificere den registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles. 6 Behandling af oplysninger må kun finde sted, hvis 1) den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil, 2) behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en aftale, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en sådan aftale, 3) behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige, 4) behandlingen er nødvendig for at beskytte den registreredes vitale interesser, 5) behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse, 6) behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave, der henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige eller en tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, har fået pålagt, eller 7) behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige eller den tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, kan forfølge en berettiget interesse og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse. Stk.2. En virksomhed må ikke videregive oplysninger om en forbruger til en anden virksomhed til brug ved markedsføring eller anvende oplysningerne på vegne af en anden virksomhed i dette øjemed, medmindre forbrugeren har givet sit udtrykkelige samtykke hertil. Et samtykke skal indhentes i overensstemmelse med reglerne i markedsføringslovens 6. Stk.3. Videregivelse og anvendelse som nævnt i stk. 2 kan dog ske uden samtykke, hvis der er tale om generelle kundeoplysninger, der danner grundlag for inddeling i kundekategorier, og hvis betingelserne i stk. 1, nr. 7, er opfyldt. Stk.4. Der kan efter stk. 3 ikke videregives eller anvendes oplysninger som nævnt i 7 og 8. Justitsministeren kan fastsætte yderligere begrænsninger i adgangen til at videregive eller anvende bestemte typer af oplysninger efter stk. 3. Datatilsynet fører tilsyn med, at loven overholdes.

8 7. Der må ikke behandles oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis 1) den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke til en sådan behandling, 2) behandlingen er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden persons vitale interesser i tilfælde, hvor den pågældende ikke fysisk eller juridisk er i stand til at give sit samtykke, 3) behandlingen vedrører oplysninger, som er blevet offentliggjort af den registrerede, eller 4) behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Stk. 3. Behandling af oplysninger om fagforeningsmæssige tilhørsforhold kan endvidere ske, hvis behandlingen er nødvendig for overholdelsen af den dataansvarliges arbejdsretlige forpligtelser eller specifikke rettigheder. Stk. 4. En stiftelse, en forening eller en anden almennyttig organisation, hvis sigte er af politisk, filosofisk, religiøs eller faglig art, kan inden for rammerne af sin virksomhed foretage behandling af de i stk. 1 nævnte oplysninger om organisationens medlemmer eller personer, der på grund af organisationens formål er i regelmæssig kontakt med denne. Videregivelse af sådanne oplysninger kan dog kun finde sted, hvis den registrerede har meddelt sit udtrykkelige samtykke hertil eller behandlingen er omfattet af stk. 2, nr. 2-4, eller stk. 3. Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis behandlingen af oplysninger er nødvendig med henblik på forebyggende sygdomsbekæmpelse, medicinsk diagnose, sygepleje eller patientbehandling, eller forvaltning af læge- og sundhedstjenester, og behandlingen af oplysningerne foretages af en person inden for sundhedssektoren, der efter lovgivningen er undergivet tavshedspligt. Stk. 6. Behandling af de i stk. 1 anførte oplysninger kan ske, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til en offentlig myndigheds varetagelse af sine opgaver på det strafferetlige område. Stk. 7. Undtagelse fra bestemmelsen i stk. 1 kan endvidere gøres, hvis behandlingen af oplysninger sker af grunde, der vedrører hensynet til vigtige samfundsmæssige interesser. Tilsynsmyndigheden giver tilladelse hertil. Der kan fastsættes nærmere vilkår for behandlingen. Hvor tilladelse meddeles, giver tilsynsmyndigheden underretning herom til Europa-Kommissionen. Stk. 8. For den offentlige forvaltning må der ikke føres edb-registre med oplysninger om politiske forhold, som ikke er offentligt tilgængelige. 8. For den offentlige forvaltning må der ikke behandles oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold end de i 7, stk. 1, nævnte, medmindre det er nødvendigt for varetagelsen af myndighedens opgaver. Stk. 2. De i stk. 1 nævnte oplysninger må ikke videregives. Videregivelse kan dog ske, hvis 1) den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke til videregivelsen, 2) videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningen angår, 3) videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en myndigheds virksomhed eller påkrævet for en afgørelse, som myndigheden skal træffe, eller 4) videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en persons eller virksomheds opgaver for det offentlige.

9 Stk. 3. Forvaltningsmyndigheder, der udfører opgaver inden for det sociale område, må kun videregive de i stk. 1 nævnte oplysninger og de oplysninger, der er nævnt i 7, stk. 1, hvis betingelserne i stk. 2, nr. 1 eller 2, er opfyldt, eller hvis videregivelsen er et nødvendigt led i sagens behandling eller nødvendig for, at en myndighed kan gennemføre tilsyns- eller kontrolopgaver. Stk. 4. Private må behandle oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold end de i 7, stk. 1, nævnte, hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil. Herudover kan behandling ske, hvis det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse og denne interesse klart overstiger hensynet til den registrerede. Stk. 5. De i stk. 4 nævnte oplysninger må ikke videregives uden den registreredes udtrykkelige samtykke. Videregivelse kan dog ske uden samtykke, når det sker til varetagelse af offentlige eller private interesser, herunder hensynet til den pågældende selv, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse. Stk. 6. Behandling af oplysninger i de tilfælde, der er reguleret i stk. 1, 2, 4 og 5, kan i øvrigt finde sted, hvis betingelserne i 7 er opfyldt. Stk. 7. Et fuldstændigt register over straffedomme må kun føres for en offentlig myndighed. Datatilsynets praksis Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet. Det kunne for eksempel være gæster til en rockkoncert eller besøgende i en zoologisk have. Udgangspunktet er, at situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke med hjemmel i interesseafvejningsreglen i persondatalovens 6, stk. 1, nr. 7. Da der er tale om en helhedsvurdering af formålet med offentliggørelsen, skal offentliggørelse ske under skyldig hensyntagen til karakteren af billedet, herunder den sammenhæng, hvori billedet optræder og formålet med offentliggørelsen. Det afgørende kriterium er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, for eksempel i markedsførings- eller andet kommercielt øjemed. Billederne skal således være harmløse. En indsigelse mod et offentliggjort billede vil derudover konkret kunne bevirke, at interesseafvejningen falder ud til fordel for den registreredes interesse. Portrætbilleder: Er billeder hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer. Som altovervejende udgangspunkt kræver det et samtykke at offentliggøre portrætbilleder på internet. Dette er begrundet i, at en sådan offentliggørelse vil kunne medføre ulemper for de registrerede, idet nogle mennesker vil kunne føle ubehag ved, at sådanne billeder, eventuelt sammen med oplysninger om navn m.v., gøres offentligt tilgængeligt for alle, der har adgang til internet, og at denne ulempe vejer tungere end interessen i offentliggørelsen, jf. interesseafvejningsreglen i persondatalovens 6, stk. 1, nr. 7. Hvis en skole/et dagtilbud for eksempel ønsker at offentliggøre portrætbilleder eller klasse/gruppebilleder af børn på sin hjemmeside, må det kun ske, hvis der inden offentliggørelsen indhentes et udtrykkeligt samtykke fra forældrene eller hver enkelt elev, afhængig af elevens alder. Der vil selvfølgelig opstå situationer, hvor det er svært at vurdere, hvorvidt der er tale om et protræt eller et situationsbillede. Specielt i det tilfælde, hvor et billede af kun en person er taget i en situation. Datatilsynet har truffet en ikke offentliggjort afgørelse, det kan være en smule retningsvisende. Der var tale om et billede af en pige på en hest. Situationen var den, at den pågældende hest den dag var trukket rundt med 20 forskellige ryttere. Formålet med billedet var, at beskrive den historie/situation. Der var desuden tale om et meget uskyldigt billede. Datatilsynet besluttede på denne baggrund, at der var tale om et situationsbillede, hvorfor det kunne offentliggøres uden samtykke. Er man i tvivl, bør samtykke indhentes.

10 Krav til samtykket: Samtykke skal være frivillig, specifik og informeret viljetilkendegivelse, hvorved den registrerede indvilger i, at oplysninger, der vedrører den pågældende selv, gøres til genstand for behandling jf. PDL 3 stk. 1 nr. 8. Hvem skal samtykke indhentes fra? Som udgangspunkt skal samtykke indhentes hos forældremyndighedsindehaverne. Er barnet 15 år eller derover, kan han/hun som udgangspunkt dog selv give samtykke til, at skolen offentliggør billeder/ film. Det afhænger dog af en konkret vurdering af det enkelte barn, og hvilke billeder/film der er tale om. Grænsen ved 15 år er sat ud fra en vurdering af, at man ved denne alder er i stand til at forstå, hvad samtykket gives til. Der kan derfor være børn der ikke er så langt i udviklingen, eller så komplekse situationer, at barnet trods sine 15 år ikke er i stand til at overskue konsekvenserne. Samtykkets form: Det anbefales, at samtykke altid indhentes skriftligt, eftersom dagtilbuddet/skolen skal bevise, at samtykke er indhentet, og at der er tale om et informeret og specifikt samtykke. Der er dog i lovgivningen ingen krav om skriftlighed. Der kan laves et paradigme til Samtykkeerklæring, hvor den pågældende institution/skole kan indsætte de konkrete oplysninger. Et sådan paradigme bør indeholde oplysninger om for eksempel hvor billedet/filmen offentliggøres, hvilke billeder/ film der offentliggøres, hvem det angår og om hvem underskriver er forældre eller elev. Det er muligt, at man kan forebygge problemer ved at gøre forældre opmærksomme på, at skolen/dagtilbuddet kan og i visse situation vil benytte sig af at lægge situationsbilleder ud på hjemmesiden. Relevante links Datatilsynet: Datatilsynet: om billeder på internettet:

11

12 VK 0914 CADA

Lov om behandling af personoplysninger 1)

Lov om behandling af personoplysninger 1) Lov om behandling af personoplysninger 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Indledende

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Persondataloven - en vejledning for it-folk København marts 2006 Steffen Stripp Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Persondataloven. Foto: Ulrik Janzten - Layout: Katrine Dahlerup, FFD - Tryk: Dystan - Oplag: 500

Persondataloven. Foto: Ulrik Janzten - Layout: Katrine Dahlerup, FFD - Tryk: Dystan - Oplag: 500 Persondataloven 1 Persondataloven - er den centrale lov for, hvornår og hvordan persondata må behandles. Loven gælder både for offentlige myndigheder, private virksomheder, foreninger m.v. Frie skoler

Læs mere

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk dokument af Michael Agerholm Juhl, jurist hos ODAA. April

Læs mere

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne?

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Persondataloven Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Konsulent: Statens Information

Læs mere

Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder

Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder Jan Trzaskowski - www.legalriskmanagement.com - Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Et webcam er et TV-kamera, som kan tilsluttes en computer med

Læs mere

Persondataloven. Foto: Ulrik Janzten - Layout: Katrine Dahlerup, FFD - Tryk: Dystan - Oplag: 500

Persondataloven. Foto: Ulrik Janzten - Layout: Katrine Dahlerup, FFD - Tryk: Dystan - Oplag: 500 Persondataloven 1 Persondataloven er den centrale lov for, hvornår og hvordan persondata må behandles. Loven gælder både for offentlige myndigheder, private virksomheder, foreninger m.v. Frie skoler skal

Læs mere

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Børne- og Familieforvaltningen i Skive Kommune www.skive.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Er du i tvivl så lad være! IT- og Telestyrelsen. Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil.

Er du i tvivl så lad være! IT- og Telestyrelsen. Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil. Er du i tvivl så lad være! Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil. Det er vanskeligt at give konkrete retningslinjer for, hvad man kan skrive på sin web-blog og det er endnu vanskeligere

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier

Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014 Politik for billed-og lydmedier Indhold 1. Indledning:

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Forslag. Lov om den statslige varslingstjeneste for internettruslers behandling af personoplysninger

Forslag. Lov om den statslige varslingstjeneste for internettruslers behandling af personoplysninger Forslag til Lov om den statslige varslingstjeneste for internettruslers behandling af personoplysninger 1. Loven regulerer den under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling etablerede statslige

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere Helhedsorienteret Kontrol - en vejledning til de kommunale medarbejdere 1 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Borgerservice Danmark og KL. Formålet med vejledningen er at opstille

Læs mere

Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015

Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015 Afsnit X XXXXXXXX Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015 Retningslinjer 2015 RETNINGSLINJER OM OFFENTLIGGØRELSE AF BRUGERANMELDELSER, 1. MAJ 2015 Maj 2015 Retningslinjer udarbejdet

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning

Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning December 2008 Forord Baggrund for vejledningen Kap. 1 Indledning Tjekliste til sagsforløbet Kap. 2 Indledende fase i sager om specialundervisning.

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Vejledning til skabelonen Databehandleraftale_feb2015

Vejledning til skabelonen Databehandleraftale_feb2015 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Vejledning til skabelonen Databehandleraftale_feb2015 Skabelonen Databehandleraftale_feb2015

Læs mere

Skolejura ABC Forfatter: Hanne Bender, advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted

Skolejura ABC Forfatter: Hanne Bender, advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted Skolejura ABC Skolejura ABC Forfatter: Hanne Bender, advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted Forsidebillede: Scanpix Billeder fra Scanpix: side 1,14,16,19,25,28,33, 35,38,41,43,44,62,64,66 Billeder fra

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet - Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1.

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet - Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet - Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt Markedsføring 2. Markedsføringsformer og -metoder 2.1. Reklameidentifikation

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere