Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2."

Transkript

1

2 Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning

3 Hvem er vi Thisted Vand: Keld Kjeldsen tilsyn, tlf , Kurt Thomsen tilsyn, tlf , Gro Heen bygherreansvarlig, tlf , Rådgiver assistance: Benny W. Jepsen, M&B, rådgiver Entreprenør Sennels Maskinstation & Entreprenør, v/jesper Møller tlf ,

4 3.1 Baggrund for separatkloakering i Koldby Nuværende kloaksystem i Koldby Nyere bydele har separatsystem Ældre bydele har fælleskloak Oplandsareal 113 ha

5 3.1 Baggrund for separatkloakering i Koldby Afledningsforhold i tørvejrsperioder Alt spildevand til Koldby Pumpestation (Kløvervej) Spildevand pumpes til Tåbel Renseanlæg Relative begrænsede mængder til pumpning og rensning

6 3.1 Baggrund for separatkloakering i Koldby Afledning under regn Opblandet delmængde af spildevand ledes til Tåbel Renseanlæg til rensning Overløb af spildevand/regnvand til Irup Bæk Relative store mængder til pumpning og rensning Belastning af Irup Bæk Recipientforhold, Irup Bæk Er påvirket af overløbsvand fra Koldby Store udsving i vandmængder Konklusion: overholder ikke pt. målsætningen Tåbel Renseanlæg

7 3.1 Baggrund for separatkloakering i Koldby Udarbejdelse af samlet kloakdispositionsplan for Koldby Kvalitet af kloaksystem - restlevetid Kapacitet - behov for større ledninger Nødvendige tiltag for at forbedre recipientforholdene Anlægs- og driftsøkonomi Løsningsforslag Ny regnvandsledning

8 3.1 Baggrund for separatkloakering i Koldby Konklusion og valg Samlet separatkloakering, spilde- og regnvand i hver sin ledning Samlet strækning ca m nyanlæg Regnvandsbassiner/pumpestation Udvidelse af regnvandsbassin ved Kløvervej udføres i 2012 samt ny pumpestation (ikke dette projekt) Nyt bassin i Koldby Nord (planlagt i 2013) Samlet investering på ca. 12,5 mio. over næste 3-4 år, heraf blev afholdt ca. 3 mio. i 2011 Regnvandsbassin ved Kløvervej

9 3.1 Baggrund for separatkloakering i Koldby Fordele Alene spildevand transporteres til og renses på Tåbel Renseanlæg Overfladevand til bassiner og reguleret udledning til Irup Bæk og Harring Å Forbedrede recipientforhold Besparelser på pumpedrift og rensning Indbygning af bassiner/reservevolumen til fremtidens "monsterregn" som sikring mod oversvømmelse og skader på bygninger, veje osv. Oversvømmelser i Thisted (kilde: nordjyske.dk) (kilde: Sif Yde)

10 3.2 Separatkloakering i Koldby, etape 2 Forundersøgelser, forarbejder mv. Spildevandsplan Jord- og grundvandsundersøgelser Byggelovens 12

11 3.2 Separatkloakering i Koldby, etape 2 Forundersøgelser, forarbejder mv. Byggelovens 12 1) Reduktion af støj, vibrationer, kørsel mv. 2) Den enkelte grundejer er ansvarlig for at ejendom er funderet tidssvarende. 3) Grundejer skal varsles min. 14 dage før anlægsstart, så grundejeren har mulighed for at iværksætte egne foranstaltninger. 4) Er grundejeren bekendt med evt. problemer ved husets fundering kontakt bygherre/rådgiver. 5) Alle ejendomme affotograferes inden opstart af arbejdet for registrering af evt. bestående skader, revner mv. på bygninger (Tilsvarende sker med kørebane). 6) Thisted Vand tegner all-risk forsikring.

12 3.2 Separatkloakering i Koldby, etape 2 Beskrivelse af projekt Ledningsplan Separatkloakering i Koldby, etape 2 Ny regnvands- og spildevandsledning i Degnevænget, Svinget, Solitudevej, Kastanievej og del af Ved Parken (ledningsstrækninger vises på næste kort) 2 skelbrønde ind til berørte grunde en til spildevand og en til regnvand Retablering af kørebane og eventuelt fortov Afsluttende oprydning og rengøring Materialer og udførelse skal sikre en min. levetid på 100 år for nyanlæg

13 3.2 Separatkloakering i Koldby, etape 2 Intern separering på grunden Aftale/gennemgang med tilsyn/entreprenør om placering af nye skelbrønde Oplysning om eksisterende ledningsanlæg (vand, tlf. el, gas mv.) Grundejerens egen forarbejder (kloaktegning, undersøgelse af egen kloak, evt. kontakt til egen entreprenør eller Thisted Vands entreprenør for at få overblik over omfang, økonomi mv.).

14 3.2 Separatkloakering i Koldby, etape 2 Intern separering på grunden Thisted Vand: Placerer 1 stk. ny skelbrønd for spildevand på grunden. Eksist. spildevandsstik tilsluttes denne brønd. Placerer 1 stk. ny skelbrønd for regnvand ind på hver grund og afpropning. Afløb fra ejendommen opretholdes i hele tiden. Ejeren skal adskille regnvand og spildevand, så spildevand løber i én ledning og regnvand i én ledning - inde på grunden.

15 3.2 Separatkloakering i Koldby, etape 2 Intern separering på grunden Ejeren skal via autoriseret kloakentreprenør meddele Thisted Kommune om, at den interne separering er gennemført. Ejeren har en frist på 1 år fra færdiggørelsen af gadekloakeringen, til den interne separering skal være afsluttet. Etablering af faskineanlæg. Husk overholdelse af afstandskrav og godkendelse hos Thisted Kommune. Eksempler på intern separatkloakering. Principskitse over eksisterende fælles- og fremtidig separatkloakering Kilde: HJVand.dk

16

17 3.3 Renovering af drikkevandsledning Beskrivelse af projektet Drikkevandsledninger vil blive renoveret Opgravning ved hver stophane Ledningen fra stophanen og ind til huset er grundejers egen. I forbindelse med renoveringen vil vi opfordre alle grundejere til at skifte stikledningen ind til huset. Vælger man at bibeholde den gamle stikledning, vil Thisted Vand flytte vandmåleren ud til stophanen. (dette bekostes af Thisted Vand)

18 3.3 Renovering af drikkevandsledning Beskrivelse af projektet Jørgen Christensen fra Thisted Vand kommer i uge og afmærker stophaner Ved du/i hvor stophanen til jeres huset er, vil vi meget gerne at du/i selv afmærker den

19 Kilde: 3. GENNEMGANG AF PROJEKT 3.4 Separatkloakering i Koldby, etape 2 samt renovering af drikkevandsledning Tidsplan Anlægsperiode, 23. april 6. juli Opstart med arbejdspladsindretning, asfaltfræsning, jordarbejde, opgravning, rørlægning mv. Seneste frist for intern separering 1 år fra afleveringen af projektet

20 3.4 Separatkloakering i Koldby, etape 2 inkl. renovering af drikkevandsledning Trafik- og adgangsforhold i anlægsperioden. Der vil i anlægsperioden blive midlertidig lukninger af veje og omkørsler. Der vil være beboeradgang, evt. udrykningskøretøjer, sygetransport, madudbringning osv. Entreprenøren kontakter/adviserer ejere med 1-2 dages varsel, forinden opgravning påbegyndes. Biler skal midlertidigt parkeres væk fra ejendommen. Gående skal sikres adgang på fortov (evt. gangplader, broer udlægges).

21 3.4 Separatkloakering i Koldby, etape 2 inkl. renovering af drikkevandsledning Trafik- og adgangsforhold i anlægsperioden. Når kloakering pågår ud for ens ejendom kan der ikke regnes med kørsel til egen grund, bilen parkeres i nærheden. Entreprenøren sørger for at bringe affaldssække frem til lokalitet, hvor renovationsbil kan tilkøre. Er der nogle specielle forhold, hvor der er behov for en midlertidig løsning, så kontakt tilsyn eller entreprenør. Generelt, "så kan en kloakering støve, støje, svine". Entreprenøren vil tage sine forholdsregler, men helt undgå disse gener er ikke realistisk

22 4. Spørgsmål

23 TAK FOR I DAG

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Borgermøde 10. oktober 2013 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus

den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus Kloakseparering i Hedensted Nord Borger- og informationsmøde den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus 1 Dagsorden: Velkomst og præsentation Baggrund Tidsplan Projektet Generel information Spørgsmål Afrunding

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Informationsmøde. om separatkloakering i Ørting

Informationsmøde. om separatkloakering i Ørting Informationsmøde om separatkloakering i Ørting Dagsorden 1. Velkomst og Introduktion 2. Om kloakering i vejen og i byen 3. Trafikafvikling 4. PAUSE 5. Om kloakering på egen grund 6. Om projektets forløb

Læs mere

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl.

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Aftenens emner Præsentation af os Projektet frem til nu Præsentation af vandarbejder Præsentation af kloakarbejder Præsentation af fjernvarmearbejder Tidsplan Trafikafvikling

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015 Kloakseparering Faxe Ladeplads Grundejermøde 4. marts 2015 Program 1.Orientering om forslaget 2.Orientering om kloakseparering 3.Spørgsmål og dialog 4.Opfølgning og afslutning Korte opklarende spørgsmål

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 www.bonnerup.net Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering i det åbne

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L.

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det

Læs mere

Sommerhuskloakering i Skovgårde. Program

Sommerhuskloakering i Skovgårde. Program Program 1. Præsentation af AquaDjurs, EnviDan og Danjord. 2. Baggrunden for kloakering af Skovgårde 3. Arbejdets omfang 4. Konsekvenser for sommerhusejeren 5. Arbejdets forløb 6. Spørgsmål 22-06-2013 Dias

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Lolland Forsyning A/S Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Program Velkommen! v/per Søndergaard, Lolland Forsyning A/S Præsentation af deltagere kommune,

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt Bilag 3 Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt 29. Januar 2015 SIDE 1 Hvorfor skal Rågeleje-Udsholt kloakeres? Kloakeringen sker iht. tillæg 4 og 5 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2013-2017

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Version 5 - Sidst tilrettet den 4.6.2013 Nedenfor er spørgsmål, som blev rejst på borgermøde på Usserød Skole, tirsdag den 28. maj 2013. GRAVEARBEJDE Spørgsmål Skal Hørsholm

Læs mere

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 Rekvirent Rådgiver Samsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Afdeling Forsyning- og Anlægsteknik Søtofte 10, Tranebjerg Jens Juuls Vej 16 8305 Samsø 8260 Viby J Telefon 87 92 22 00 Telefon

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere