Træfferen. eren FAGLIGT FÆLLES FORBUND F.DK/RYMARKEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træfferen. eren FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN"

Transkript

1 Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F ÅRHUS RYMARKEN. NR. 6 / NOVEMBER 2007 / 3. ÅRGANG Maskinel Magasinpost Træfferen, 3F Århus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Århus V Bladnr I et samarbejde mellem virksomheden Dalton A/S og 3F Rymarken deltog vi i Betonlaboratoriet på Samsø i september måned. Billedkunstner Rie Toft havde for 2. gang taget initiativ til at samle nogle af verdens førende billedkunstnere til sammen med dygtige fagfolk, at udforske mulighederne i beton. På billederne ses den berømte Spanske kunstner Enric Mestre, i samarbejde med betonstøber og tillidsmand Ole Christophersen og tømrer Niels Erik Nielsen fra Dalton. Jeg skal hilse fra alle deltagere og sende en varm tak til håndværkerne. Værkerne kan besigtiges på betonfabrikken Sælvig på Samsø og på hjemmesiden FAGLIGT FÆLLES FORBUND F.DK/RYMARKEN

2 2 LEDEREN Af John Hansen, afdelingsformand Medlemsblad for 3F Århus Rymarken KONTORER: 3F Rymarken: Rymarken 4, Postboks 1278, 8210 Århus V Tlf.: Fax: Derudover træffes vi efter aftale. Odder Kontoret: Nørregade 46, 8300 Odder Faglig afd.: A-kassen: Randers kontoret: 3F Rymarken Lorentzgade 17, 8900 Randers Tlf.: DAGLIG LEDELSE: Åbningstider: Mandag: Tirsdag: Onsdag: kun tlf. åbent (A-kassen lukket onsdag) Torsdag: Fredag: Åbningstider: Mandag: Tirsdag: lukket Onsdag: lukket Torsdag: Fredag: lukket Åbningstider: Tirsdag: John Hansen afdelingsformand Jytte Hansen næstformand Lars Yderholm adm. leder Industrigruppen John Hansen gruppeformand Ejnar Jensen faglig sekretær Lis Søballe faglig sekretær Susanne Petersen faglig sekretær AB Gruppen Ole Christiansen gruppeformand Tonny Mikkelsen faglig sekretær Lars Andersen opmåler Den Grønne Gruppe Thomas Møller gruppeformand Dan Jacobsen faglig sekretær Privat Service Gruppe Birgit Lund gruppeformand Randi Smitsdorf faglig sekretær Joan Ågot Pedersen faglig sekretær Jytte Hansen faglig sekretær Offentlig Gruppe Hans Sig gruppeformand Yvonne Christensen næstformand Sten Boye faglig sekretær Lone Skov Hansen faglig sekretær DEN TYNDE RØDE LINIE 3F Kongres F s første kongres efter fusionen mellem KAD og SID for 3 år siden er vel overstået og de godt 900 delegerede er tilbage på pladserne med en god fornemmelse for det fremtidige faglige arbejde hvor 3F vil fremstå som en stærk organisation hvor medlemmer gennem et nyt fælles servicekatalog konkret kan se hvad de kan forvente af 3F. Formanden Poul Erik Skov Christensen kom langt omkring i den mundtlige beretning, den indeholdt en lang række gode visioner. De delegerede blev også mindet om at der er store udfordringer for 3F, bl.a. med det vigende medlemstal, opgaverne er mange og store, her kan der peges på at ca personer i Danmark nyder godt af de overenskomstgoder som fagbevægelsen henter hjem, uden at være medlemmer, men også at vi er et forbund hvor 25% af medlemmerne ikke er dækket af en overenskomst, så det er helt givet at der sættes fokus på det opsøgende arbejde i de kommende år. Læs mere om kongressen på En konklusion må være at 3F tegner sig som et forbund, der går imod ulighed og kæmper for solidaritet med de svageste. Et forbund med stærke afdelinger hvor vi insisterer på at forbundet skal fokusere på det hele liv og hele samfundet. Overenskomst Overenskomstforhandlinger på det offentlige område er startet, om møder i nærmeste fremtid kan nævnes: Omsorgsmedhjælpere - første forhandlingsmøde mellem KL og FOA, SL, 3F Tekniske Serviceledere og -medarbejdere - første forhandlingsmøde mellem KL, FOA og 3F Hus- og rengøringsassistenter, erhvervsuddannede serviceassistenter, hospitalsserviceassistenter - første forhandlingsmøde mellem KL og FOA, 3F Specialarbejdere - første forhandlingsmøde mellem KL og 3F Specialarbejdere - første forhandlingsmøde mellem Københavns- og Frederiksberg kommuner og FOA, 3F. Derudover påbegynder fornyelsen af den grønne gruppes overenskomst. Ny Redaktør Træfferen har fået ny redaktør. Det bliver spændende at følge forhandlingerne, se ok08, som afsluttes i foråret Vi vil løbende informere om forløbet gennem hjemmesiden og i Træfferen. Valgkampen er startet Næste folketingsvalg bliver måske det vigtigste nogen sinde hvis det danske velfærdssamfund skal bestå, Danmark har aldrig været rigere så der er råd til ordentlig velfærd! Det er et spørgsmål om prioritering, det skal være slut med skattelettelse til de rigeste, slut med nedskæringer og forringelser, der skal investeres i den offentlige sektor og uddannelsessystemet. Demonstrationen den 2. oktober i Århus med deltagelse af ca viser klart at unge og gamle, privat- og offentligt ansatte står sammen og kræver: mere i løn og flere hænder, flere penge til kommunerne, siger ja til udvikling af velfærden og investering i god og gratis uddannelse samt ja til velfærd til alle. Vi mærker alle konsekvenserne af forringelserne og uligheden, du og din familie oplever også, at skoler, plejehjem, børnehaver og hospitaler bliver dårligere? Så kære medlemmer det er tid til at sætte en ny dagsorden valget er dit, skal forringelserne og uligheden i samfundet stoppes, skal vi have en anden regering. Ole Christiansen overtager tjansen efter Thomas Møller fra Gartnerne. Fra redaktionens side vil vi gerne udtrykke vores tak til Thomas for en stor indsats, Thomas var motor i udviklingen af vores blad Træfferen i den turbulente opstartsfase. Ole Christiansen udtaler: Jeg vil gerne være med til at fortsætte udviklingen af vores medlemsblad. Jeg forestiller mig et blad i tidssvarende layout, et blad der inspirerer, informerer og skaber debat. En ny målsætning for arbejdet vil være at sikre at der kommer en sammenhæng mellem bladet og afdelingens hjemmeside og anden formidling mellem afdeling og medlemmer. Redaktionen. Redaktion: John Hansen (ansvarshavende), Ole Christiansen. Deadline for stof til næste nummer: 26. november Det næste blad udkommer i uge 50. Layout og tryk: Notat Grafisk, Dette blad er udgivet af 3F Århus Rymarken. Det udsendes som postbesørget blad. Oplag: eks. Indlæg modtages gerne helst elektronisk. Vi hjælper gerne med at skrive hvis du har en god historie. Ret til ændringer forbeholdes. Glade kantinearbejdere Vores dagligdag starter for nogen kl. 6.00, andre møder kl og kl. 7. Vi laver dagligt mad til cirka1300 personer. PRIVAT SERVICE Mangel på bygningsstruktørlærlinge Derfor begynder branchen sin hidtil største satsning med massive oplysnings- og reklamekampagner. ANLÆG- OG BYG 3F Rymarken 110 år? Den opmærksomme kollega siger måske hvad katten er nu det? Blev fagforeningen ikke dannet for nogle få år siden. SIDE 8 Tag med 3F til landskamp Invitation til 3F s medlemmer og familie. Oplev efterårets vigtige hjemmekampe på Viborg Stadion. BAGSIDEN

3 John Hansen, gruppeformand, Industrigruppen INDUSTRIGRUPPEN 3 Århus Værft Værft i Århus? Så skete det igen! Århus Flydedok gik konkurs lige omkring årtusindskiftet. Et nyt, men noget mindre værft opstod på resterne af det gamle værft, og nu gentager historien sig. Også Århus Værft har måttet strække gevær. Ud over funktionærer og de ca. 50 kolleger, der var fastansat på værftet, taler vi om et stort antal underleverandører fra danske såvel som udenlandske firmaer, der beskæftigede op til 200 medarbejdere på værftet. Betalingsstandsning og nu konkurs. Færdig Slut! Færdig Slut? Og dog Århus er landets næststørste by. Her i byen har vi mange ting vi med rette kan være stolte af. Én af tingene er den store og meget aktive havn, hvor der sker rigtig mange spændende ting. Skibfart og skibsværft hører sammen Her i fagforeningen tror vi fuldt og fast på, at der er en mulighed for at drive et skibsværft. Vi har skibsværftarbejderne, senest godt 50, der blev sendt ud af porten, men som for manges vedkommende sikkert stiller op igen, hvis chancen byder sig, og hvis et troværdigt koncept præsenteres. Når man til trafikhavnen lægger, at også fritidssejlads, der ofte foregår i endog særdeles store både, i andre materialer end de traditionelle, er godt repræsenteret i området, skulle et værft, der bygger såvel stålskibe, som skibe i andet materiale, og som ligeledes gennem en reparations afdeling kan servicere de mange skibe der anløber havnen, være en absolut levedygtig mulighed i det østjyske. Vi tror på det igen og igen! DEN TYNDE RØDE LINIE industrinews V.K. Gardinkonfektion Arbejdsfordeling fra uge 43 og 13 uger frem. Simpson Strong Tie Arbejdsfordeling fra uge 43 og 13 uger frem. Konkurs Aarhus Værft Efter en betalingsstandsning er Firmaet Aarhus Værft A/S gået konkurs. Efter brev fra Skifteretten afsagt konkursdekret den 3. oktober Industrigruppen 3F Rymarken har sendt anmeldelsesblanket til Lønmodtagernes Garantifond, hvor afdelingen hjælper med at få løn + opsigelsesløn - ferie og pension hjem til medlemmerne. Regionsmøde om Industriens Overenskomst 2007 Onsdag den 28. november 2007 kl. 17 hos 3F Århus Rymarken Et fyraftensmøde for tillidsvalgte i industrien om de nye elementer i overenskomsten. Vi har inviteret forhandlingssekretær Bjarne Mortensen til at fortælle om, hvordan den nye overenskomst skal bruges. Emnerne drejer sig bl.a. om: - Tiltrædelsesaftaler - Uddannelses- og kompetencefond - Fritvalgs ordning - Nye elementer i tillidsrepræsentantreglerne - Vederlag til tillidsrepræsentanter. Bjarne Mortensen fortæller om den nye overenskomst. Afdelingen vil være vært for lidt at spise kl. 17. Tilmelding senest den 23. november 2007 til Kirsten Dettling på tlf.: eller mail: Venlig hilsen John Hansen Drikkevarebrancheklubben Årsmøde lørdag den 3. november 2007 kl i Rymarken. Mødet er for medlemmer som arbejder på følgende virksomheder: Royal Unibrew A/S depoter i Århus og Randers. Royal Unibrew A/S Ceres. Carlsberg DC, Århus og Dansk Eddike Produktion. På mødet vil vi diskutere følgende emner: Klubbens formål og praktiske virke. Forårets lokale lønforhandlinger herunder: Ceres nye månedslønsaftale v/jesper Frid. Fordele ved arbejdspladsklubber. Kommende aktiviteter. Tilmelding til Susanne Ovy Petersen tlf senest den 1. november.

4 4 DEN GRØNNE GRUPPE grøn news Gartner testamenterer kr. til 3F Poul Erik Leander Jørgensen var mangeårigt medlem af Gartnernes Fagforening og på det sidste aktiv i Gartnernes Pensionist klub. Ved sin død i september 2006 efterlod han et testamente hvori han have betænkt fagforeningen med halvdelen af sit indestående i banken. Poul Erik var barnløs og resten af sin formue testamenterede han til nogle fjerne slægtninge i Sydamerika. Poul Erik havde været pensionist siden 1991 og blev 66 år. Det testamenterede beløb udgjorde på kr. og efter skat har 3F Århus Rymarken nu modtaget kr. Thomas Møller Dyrepassernes Årsmøde afholdes i år fredag den 16. og lørdag 17. november på Smålandshavet ved Næstved. Programmet vil - udover generalforsamlingen - bl.a. indeholde: - med dyr på job v/københavns Beredne Politi - blandt falke og geparder v/ Jesper og Bjarne fra Ree Park (Ebeltoft Safari) Tilmelding til Grøn Gruppe, tlf /22 eller mail Der udbetales tabt arbejdsfortjeneste, transport og lommepenge efter gældende regler. (FIU nr ) DEN TYNDE RØDE LINIE Thomas Møller gruppeformand, Den Grønne Gruppe Delegeret møde i Den Grønne Landsbrancheklub afholdes i år fredag den 23. og lørdag den 24. november i Silkeborg. Programmet vil - udover delegeret-mødet bl.a. indeholde: - Medlemmernes forventninger til OK 2008 for det private og offentlige område. - Resultatet af Den Grønne Gruppes medlemsundersøgelse om overenskomstkrav og ønsker. Forbundets vurdering af overenskomstsituationen ved gruppeformand Arne Grevsen. - Resultat af Den Offentlige Gruppes postkortkampagne om overenskomstkrav og ønsker. Forbundets vurdering af overenskomstsituationen ved gruppeformand Ellen Lykkegård. - Medlemspleje og nyorganisering Oplæg af Simon Lund Jensen, Rhetor. - Organisering i praksis på det grønne område hvordan gør vi det og hvordan forpligter vi hinanden til at gøre det. - Branchemøder for kommunalt ansatte, statsansatte, landbruget, gartneri, planteskole og anlægsgartnere. Tilmelding til Den Grønne Gruppe tlf /22 eller på mail (FIU nr ) De blev valgt på Kongressen fra Den Grønne Gruppe i Århus Forhandlingssekretær: Peter Kaae Holm, medlem i 3F Århus Rymarken HB medlemmer: Thomas Møller Forhandlingsudvalgene blev valgt efter indstilling fra Landsbrancheklubberne/Landsklubberne. Anlægsgartner mv. Henning Andersen, Buus Anlæg Anni A. Pedersen, Buus Anlæg Gartneri og Planteskoler Dan Jacobsen, 3F Århus Rymarken KL overenskomsten Ivan Krag Møller, Århus Kommune Natur og Vejservice, blev udpeget til at repræsentere faglærte gartnere i forhandlingsudvalget. Statens Gartner overenskomst Lars Kvistgård, Frederikskirken, blev udpeget til at repræsentere bykirkegårdene i forhandlingsudvalget Den samlede liste over de valgte på Den Grønne Gruppekongres finder du i næste nr. af Grønt3Fpunkt der udsendes i begyndelsen af november. Sæson afskedigelser i det grønne område Vi inviterer til informationsmøde om de nye regler for medarbejdere og arbejdsgivere der er berørt at sæson afskedigelser mandag den 5. november 2007 kl i mødelokalerne hos 3F Århus, Rymarken 4, 8210 Århus V. Dagsorden: 1. Velkomst v/thomas Møller 2. Nye regler for aktivering af nyledige der trådte i kraft 1. oktober v/lars Yderholm 3. Lediges pligt til at stå til rådighed v/lars Yderholm 4. 3F Jobformidling hvordan kan medarbejdere og arbejdsgivere bruge 3F til at søge nye job eller nye medarbejdere v/brian Rønnow 5. evt. Mødet forventes at slutte kl. ca med en bid brød - Derfor vil vi gerne have jeres tilmelding fredag den 2. november 2007 til Kirsten Dettling tlf Husk at tage din kollega og din arbejdsgiver med. Vel mødt Lønstatistik april 2007 Lønstatistikken for det grønne område i Århus og omegn dækker i år i alt ca. 305 medlemmer på 25 offentlige virksomheder. Nogle af forhandlingerne er foretaget af de lokale tillidsfolk andre af de faglige medarbejdere i fagforeningen. Der foreligger ikke statistisk anvendelige løn oplysninger fra de private virksomheder. Lønningerne fremstår som gennemsnit og samlet vægtet i forhold til antal beskæftigede på de pågældende arbejdspladser. Lønningerne indeholder alle faste løndele og SH betaling. Løn- ningerne indeholder ikke éngangsbeløb, overarbejdstillæg, genetillæg og pensionsbidrag. Månedsløn kan beregnes ved at gange timelønnen med 160,33. Det skal bemærkes at arbejdsgiverens pensionsbidrag for statens område typisk er 12,5% og for amt og kommune typisk 14,55% Arbejdsgiverens pensionsandel på de private virksomheder er typisk på 7,7% mens eget bidraget er 3,85%. Der tages forbehold for evt. fejl i statistikken. Århus den 8. okt (th1607) Lønstatistik pr. april 2007 Grøn Gruppe - 3F Århus Rymarken pr. time pr. time 3 Vejlby Kirkegård 147,93 26 NVS Midt faglærte 146, ,73 25 NVS Syd faglærte 146, ,02 2 Brabrand Kirkegård 146,08 5 DFVF (slagtere og dyrepassere) 144,89 33 NVS Nord faglærte 144, ,87 3 Holme Kirkegård 143,62 4 Frederikskirken 143,27 5 Odder Kirkegård faglærte 143, ,46 4 Åbyhøj Kirkegård faglærte 142, ,23 4 Risskov Kirkegård 142,66 16 Universitetet - Dyrepassere 142,17 4 Beder Malling Kirkegård 142,16 18 Universitetet Gartnere 142,07 8 DCJ 140,67 3 Moesgård Museum (skovarbejdere) 140,24 13 NVS Vest faglærte 139, ,07 8 Århus Kommune diverse (faglærte) 138,06 2 Fredens Kirkegård 137,12 3 Viby Kirkegård, faglærte 133, ,44 4 Universitetet - Tekniskservice 132,89 1 Mårslet Kirkegård 130,09 1 Elsted Kirke 127,38 1 Peter Sabroe seminariet 126,92 39 Odder Kom. faglærte og ufaglærte 125, antal 70 vægtet gennemsnit 140,08 128,52

5 Ferielejligheder i Berlin Sommersæsonen 2008 Forbundets Grønne Gruppes feriefond har købt 2 lejligheder i Berlin. Fonden er finansieret af de feriekort ordninger vi har med arbejdsgiverne. Ferielejlighederne kan søges af medlemmer der arbejder inden for Den Grønne Gruppes private overenskomstområder. Ansøgningsskema til ferieophold fra uge 19 til og med uge fås i Den Grønne Gruppe /22 eller på mail Ansøgningsfrist mandag d. 25. februar til 3F Rymarken. I begyndelsen af marts foretages der en EDB lodtrækning i forbundet, når den er overstået, er der fri adgang til booking af de ledige uger. Efterlønnere og pensionerede medlemmer der sidst har arbejdet under området kan også leje lejlighederne dog gør vi opmærksom på, at ferieønsker for aktive medlemmer har fortrinsret. Forbundsmedlemskab er en forudsætning for at leje lejlighederne. (TM) Hans Sig Nielsen, gruppeformand, Offentlig Gruppe OFFENTLIG GRUPPE Spild af gode skattekroner Byrådsflertallet bag budgetforliget 2006 besluttede, at der skulle udliciteres. Der forventes opgaver for op imod 350 millioner kr. i udbud, det rammer især medlemmer fra 3F. Derudover kommer der tværgående besparelser på bl. a. rengøring på skoler og daginstitutioner, her skal der findes besparelser på 12,5 millioner kr. På den baggrund skal rengøringsområdet udpeges til et indsatsområde, hvor mange over en årrække vil realisere besparelser, ved enten effektiviseringer eller Overenskomst fornyelse for det offentlige område 2008 Den 8. og 9. juni 2007 blev der afholdt en konference for alle tillidsvalgte i Region Midt fra det offentlige område, der deltog i alt 115 tillidsvalgte. udbud og dermed evt. bedre tilbud på opgaveløsninger, nedsættelse af serviceniveauet eller en kombination af disse. I første omgang er det 3 områder, der kommer i udbud, hvor der efterfølgende skal evalueres. Vi vil fra 3F s side være med til at sikre, at der ikke kommer til at ske udlicitering på bekostning af løn og arbejdsforhold. For det andet er vi gået i gang med at forberede et fuldt professionelt forløb, så vore tillidsrepræsentanter kan blive bedst Her blev de krav som den offentlige gruppe, havde samlet ind fra arbejdspladserne, og ved medlemsmøder, drøftet sammen med kravene fra andre afdelinger, og til slut sammenskrevet. Herefter er kravene indsendt til forbundet som samlet krav fra Region Midt. 5 muligt klædt på til at indgå i kommende udbudsproces. Og i afdelingen følger vi dette op med faglig og juridisk assistance. I forbindelse med den konkurrence vi bliver udsat for, skal vi selv ud at byde på eget arbejde, og jeg er sikker på, at med den know-how viden vi er i besiddelse af, skal vi nok vinde disse udbud, og vi vil stadigvæk arbejde for, at vore byrådspolitikere kommer til fornuft og stopper denne bølge af udbud. Dette er spild af gode skattekroner. Hans Sig Nielsen Kravene er herefter indgået i de tværgående krav som er vedtaget på forbundets repræsentantskabsmøde. Tværgående krav vedtaget på 3F s repræsentantskabsmøde 23. august 2007 Løn: Forbedret realløn Fastholdelse af reguleringsordningerne Flere midler til lokal løndannelse Forbedring/etablering af udmøntningsgaranti og sikring af tilbageløbsmidler Regulering af satser for arbejds- og arbejdstidsbestemte tillæg Forbedrede vilkår for elever. Pension: Forhøjelse af pensionsprocent Forbedrede karensbestemmelser Flere løndele pensionsgivende. Ferie: Forhøjelse af feriegodtgørelse Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse. Uddannelse: Ret til uddannelse til alle Fuld løn under uddannelse. Seniorordninger: Forbedrede muligheder for at indgå seniorordninger Der skal tilbydes seniorordninger. Barsel: Indbetaling af pension i hele orlovsperioden Forbedring af mænds orlovsrettigheder. Omsorgsdage og barns sygdom: Flere børneomsorgsdage Forbedrede vilkår ved barns sygdom. Fritvalgsordning: Frit valg mellem løn, pension og frihed i begrænset form. Tillidsrepræsentanter og SU/MED: Vederlag til tillidsrepræsentanter Forbedrede vilkår for tillidsrepræsentanter Forbedrede vilkår for medbestemmelse og tvistløsning. Udlicitering: Forbedrede tryghedsaftaler. Det er nu de forskellige forhandlingsudvalgs opgave at få så mange af disse krav igennem men et er at stille krav noget andet er, hvad der kommer igennem. Her i Træfferen vil der løbende blive orienteret om forløbet af forhandlingerne, herudover bliver der udgivet et OK-08 nyhedsbrev. Følg forhandlingsforløbene på 3F s hjemmeside hvor der er link til OK-08 hjemmeside.

6 6 PRIVAT SERVICE-GRUPPE Birgit Lund, gruppeformand, Privat Service Gruppe Glade kantinearbejdere Vi arbejder hos ISS Facility Service i TDC s kantine på Sletvej 30. Vores kantine er en rigtig stor kantine måske byens største. Vi er 17 ansatte. Vi har et godt arbejdsklima og gode kolleger. Frikadellekongen Frank Vores dagligdag starter for nogen kl. 6.00, andre møder kl og kl. 7. Vi laver dagligt mad til ca.1300 personer. Dertil kommer vores gæstemad, som bliver leveret rundt til de forskellige mødelokaler. Vi er 2 tjenere, 3 opvaskere (hvoraf den ene også er chauffør), 4 i det varme køkken, 5 i det kolde køkken, 2 i Salaten og 1 i satellit kantinen. Derudover er der naturligvis køkkenchefen. Vi laver hver dag: 1 dagens ret, 1 lun ret, 1 fedtfattig ret, 1 vegetarret, en stor pålægsbuffet, en stor salatbar, pizza, og til vores madværksted laver vi frikadeller og 2-3 andre slags lune retter samt 4 forskellige salater. Vi bager også dagligt vores rundstykker samt boller og franskbrød. Der bliver solgt ca. 350 rundstykker, boller/mini rugbrød, 7 store franskbrød og 28 hele rugbrød. Når vi f.eks. laver kartoffelmos bruger vi 120 l. færdig mos. Vi har prøvet at regne ud, hvor mange frikadeller, vi laver om året, og det bliver ca stk. - bare sådan for at sætte det lidt i relief. Vi har desuden 4 satellit kantiner, hvor den ene er åben fra om morgenen, de andre har kun åbent til frokost. Arbejdet i en kantine er meget anderledes end i en restaurant, dels pga. arbejdstiderne, som er meget attraktive for familielivet, og dels fordi vi kender vores arbejdstid. Hver dag er spændende, fordi der er mange gæster og møder i huset, som gør vores arbejde afvekslende. Det kan være alt fra 2 stykker smørrebrød til 300. Det kan være varmt mad til rigtig Vi har godt et arbejdsklima og gode kolleger fortæller Anja fra kantine O. mange. Det største vi har været med til var kold buffet til 1800 personer. Af Anja Richardy Rasmussen og Charlotte Stadsholt Sørensen Ole Christiansen, gruppeformand, Anlægs- og Bygningsgruppen Certifikatkrav til teleskoplæsser Truck B erhvervet efter 1. januar 2008 kan også anvendes til Teleskoplæsser med gafler. Den nye teleskoplæsseruddannelse er nu klar, og udbydes på en række AMU-skoler. Teleskoplæsser med gafler kræver certifikat Certifikatkrav træder i kraft 1. januar 2008, og i den forbindelse har Dansk Byggeri deltaget i udviklingen af et nyt kursus målrettet Bygge- og anlægsbranchen. Kurset Teleskoplæsser A er nu endelig godkendt af Undervisningsministeriet og Arbejdstilsynet, og indtil videre har følgende AMU-skoler planer om at udbyde kurset: AMU Nordjylland EUC Midt EUC Nordvestsjælland Vitus Bering Odense Tekniske skole Svendborg Tekniske skole Roskilde Tekniske skole EUC Sjælland (første kurser starter (25/2-08, 26/2-08, 3/3-08, 4/3-08) EUC Lolland Kurset Teleskoplæsser A, er et 5 dages kursus, og der ydes løntabsgodtgørelse efter gældende regler. Teleskoplæsser som kran kræver også certifikat Kurset Teleskoplæsser B er godkendt af Undervisningsministeriet og det ligger til godkendelse hos Arbejdstilsynet nu. Så snart kurset er godkendt hos Arbejdstilsynet vil AMU-systemet ligeledes udbyde dette kursus. Teleskoplæsser B er et overbygningskursus til Teleskoplæsser A kurset. Med dette ekstra 3 dages kursus, kan maskinføreren anvende teleskoplæsseren både med gafler og med kranarm. Nedenfor oplistes nuværende og kommende regler for maskiner der anvendes til løfteopgaver inden for Bygge- og Anlægsbranchen.

7 ANLÆGS- OG BYGNINGSGRUPPEN 7 AB-træf Konference 7-8 december Tillidsmænd, og fagligt aktive inviteres til 2 spændende og udviklende dage på vores kursusejendom Langsøhus. Vi skal mødes med pingerne fra henholdsvis Dansk Byggeri og BAT kartellet og få svar på deres holdning til globalisering og overenskomster. Vi har inviteret direktøren for Hans Ulrik Jensen A/S Bent Johnsen for at høre om virksomhedernes ideer om fremtidens ledelse og samarbejde. Og endelig skal vi mødes med de 2 ansvarlige embedsmænd for byggeriet af den nye bydel på Århus havn og de planlagte højhusbyggerier i byen. Tag 2 dage i et spændende og vedkommende fællesskab, sammen med kollegerne og dem der tager beslutningerne. Mon julemanden kommer! Der mangler bygningsstruktørlærlinge Derfor begynder branchen sin hidtil største satsning, med massiv oplysnings- og reklamekampagne fra 1. november i TV2 m.fl. Branchen rekrutterer i øjeblikket stort set kun gennem egne rækker, dvs. familie m.v. I Århus er indtaget af Bygningsstruktører efterhånden nede i en størrelsesorden at Teknisk Skole har truet med at nedlægge uddannelsen i Århus. Hvis du eller jeres sjak på nogen måde kan bidrage positivt og udnytte den kommende kampagne, øve indflydelse på familie, venner og bekendte ved at fortælle om vores fag, og de muligheder en faglært uddannelse kan give, vil det være en tiltrængt håndsrækning til både de unge og os selv. Anlægsstruktør-uddannelsen er der til gengæld en fin søgning på. Der er selvfølgelig plads til flere, men det er bygningslinien der mærkeligt nok mangler ansøgninger til. oc Deutsche mitglieder wird sprachausbildung ind Dänish angeboten Jeden dienstag uhr, in der gewerkschaft Rymarken 4, Århus haben wir unterricht. Alle sind Wilkommen, Teilnahme kostet nichts, dazu gibt es abendessen. Es ist zurzeit 16 Deutsche tielnehmer. Danske kolleger tilbydes kursus i Tysk Hver tirsdag kl i fagforeningen Rymarken 4, Århus er der undervisning. Alle er velkommen, deltagelse er gratis, der serveres aftensmad. Der er pt. 4 danske deltagere. Tilmelding / Mitmachen: Ring til Ole Christiansen, Anrufen Lønstatistik Kvartal år timer kr. pr. time Januar kvartal ,00 191,80 April kvartal ,50 213,00 Juli kvartal ,00 197,89 Oktober kvartal ,50 219,91 Januar kvartal ,50 202,18 April kvartal ,50 199,51 Juli kvartal ,00 190,64 Oktober kvartal ,30 248,26 Januar kvartal ,50 195,15 April kvartal ,60 205,57 Juli kvartal ,00 213,97 Oktober kvartal sum ,50 217,22 Januar kvartal ,00 223,79 April kvartal ,00 219,22 Juli kvartal ,50 223,60 Oktober kvartal ,00 249,93 Januar kvartal ,80 259,15 April kvartal ,00 238,87 Juli kvartal ,00 257,75 Regnskabet omfatter 30 afsluttede regnskaber i Laveste gennemsnitlige timefortjeneste 191,37 kr. højeste 301,20 kr. DEN TYNDE RØDE LINIE AB-news Entreprenører har ondt i indtjeningen Det synes nærmest umuligt for store entreprenørkoncerner at tjene gode penge på det danske marked. Underskud og pressede marginer har i årevis været dagsordnen i branchen, der har viklet sig selv ind i en ødelæggende priskonkurrence. End ikke de seneste års rødglødende ejendomsmarked har storentreprenørerne udnyttet til at skabe markante overskud. Der kan ikke gives nogen entydig forklaring på, hvorfor det er så svært for de store entreprenører at tjene. En del af årsagen skal findes i det faktum, at entreprenørerne groft sagt starter forfra hver gang, de påbegynder et byggeri. De fleste byggerier er unikke, og derfor er det svært at udnytte erfaringer eller organisere nogen form for effektiv serieproduktion. Ny rekord Selv om væksttempoet i byggebranchen ventes at gå ned i løbet af de kommende år, så bliver den øjeblikkelige omsætning i byggeerhvervet ved at slå rekord. Der foreligger nu omsætningsdata fra Danmarks Statistik for to tredjedele af De viser, at Bygge- og Anlægsbranchen omsatte for 138,3 mia. kr. i perioden januar-august. Beton-litteratur Teknologisk Institut har udgivet to nye håndbøger om selvkompakterende beton (SCC), der er udnævnt til fremtidens betontype i byggebranchen. Betonproducenter og entreprenører får her orientering og gode råd om at sammensætte SCC og udføre betonkonstruktioner med SCC. I Danmark produceres årligt mere end otte mio. tons beton, og det forventes i byggebranchen, at SCC kan medvirke til at give en bedre overfladekvalitet og reducere støbefejl.

8 8 TRÆFPUNKT 3F Rymarken 110 år? Tanker ved et Jubilæum. Den opmærksomme kollega siger måske hvad katten er nu det? Blev fagforeningen ikke dannet for nogle få år siden. Jo det er rigtigt 3F er et nyt stort, stærkt forbund, der varetager dine interesser. Men der skete jo også noget her i byen før århundrede-skiftet, ja faktisk også før det forrige århundrede-skifte! Den 8. oktober 1897 dannedes i Århus Fabrikarbejdsmændenes Fagforening. Senere ændredes navnet til Jern- og Metalindustriarbejdsmændenes Fagforening, senere igen til SiD Jern og Metal og senest til de mere nutidige SiD Århus Fabrik og SiD Århus Industri. I øvrigt samme år som MC Lyngsie og andre fremsynede kolleger stiftede Dansk Arbejdsmands Forbund, det senere DASF, og senere igen SiD. Den fagforening og de ændringer historien bragte, førte direkte frem til sammenslutningen med en række andre fagforeninger til 3F Rymarken, altså den fagforening, vi kender som vores i dag. Undervejs er der sket en del Den nye fagforening og dens medlemmer blev hærdet i de mange faglige kampe, der prægede også vor del af landet i starten af det gamle århundrede. 30 ernes arbejdsløshed og de 2 verdenskrige var ikke ligefrem opgangstider for arbejdsfolk, og vor forfædre måtte kæmpe mange kampe, der bød på sejre men også nederlag, før man i efterkrigstiden, trods perioder med stor arbejdsløshed i 60 erne og fremad kunne se frem mod den relative velfærd, som blev en følge af stigende lønninger, og nye muligheder ude i forstædernes parcelhuskvarterer, og væk fra baggårdenes slum. Socialdemokratiets parole gør gode tider bedre fra denne periode huskes sikkert af ældre læsere, og Jens Otto Krag, Randers-drengen, der blev statsminister, og velfærdssamfundets arkitekt, statsministeren der fik et flertal af danskerne til at stemme JA til EF, huskes sikkert også fra 60 erne. I den forbindelse var såvel fagforeningen lokalt som Forbundet aktive for et NEJ til EF. Velfærd på afbetaling, eller reel velfærd til trods har der også i vor epoke været kampe. Strejker i forbindelse med overenskomstfornyelser, strejker mod helhedsløsninger, strejker for kravet om én krone mer i løn, strejker og protestmøder mod skiftende borgerlige regeringer og deres asociale lovgivning, Baunsgaard, Hartling, Schlüter-Ellemann, og sidst men ikke mindst kampen og massemøderne mod Fogh-regeringen. 3F står foran overenskomstforhandlingerne i den offentlige sektor og på det grønne område. Vi følger alle kampen og er klar til at give en hånd, til at give gode råd, og klar til at lægge skuldre til, hvis det bliver nødvendigt. Er vi dygtige og heldige får vi et godt resultat ud af OK-forhandlingerne her i det kommende forår, og kan vi samtidig få det borgerlige samarbejde i regeringen svækket, har vi oven i købet en god chance for at få en ny socialdemokratisk ledet regering tilbage på banen efter næste folketingsvalg. Sådan er der hele tiden nok at tage fat på! Opgaverne for 110 år siden var andre end i dag, betingelserne er anderledes, men alligevel er det nu som før arbejderbevægelsen og vore politiske forbundsfæller i arbejderpartierne, der skal gøre det muligt at løse den nye tids opgaver. Der er mange sange der skal synges endnu! Ejnar Jensen

9 3F Privat Service, Hotel & Restauration Under Kongressen skulle gruppen som bekendt have et nyt navn, det var vigtig at både hotel - og restauration kunne ses i det nye navn. Gruppens navn blev: 3F Privat Service, Hotel & Restauration. Der skulle også vælges ny formand, da Lillian Knudsen fratrådte efter mange år i fagbevægelsen. Den nye formand blev Tina Møller Madsen, næstformand blev John Frederiksen. Gruppen valgte ny forhandlingssekretær, det blev Mette Madsen. Gruppeformand Lillian Knudsen overlod formandsposten til Tina Møller Madsen Efteråret er over os med dejlige farver og dagen er aftaget med ca. 7 timer. Derfor husk at se i bladet om de forskellige arrangementer der bliver afholdt i afdelingen i løbet af efteråret. Stress forværres af LEAN-systemet Af Peter Andersen, Fagbladet 3F, Hvis det psykiske arbejdsmiljø er dårligt, hjælper det ikke at ændre organiseringen af arbejdet via effektiviseringssystemet Lean eller lignende systemer. Medarbejderne vil blot blive endnu mere stressede og bundlinjen endnu mere rød. Det var lidt firkantet budskabet fra erhvervspsykolog Eva Hultengren på 3F s årsmøde i jern- og metalindustrien, som i weekenden havde sat stress på dagsordenen. Lean kan give mere stress til de stressede. Og hvis folk er stressede, er de slet ikke i stand til at gennemføre en organisationsændring som Lean. Man bliver dårligere til at arbejde under tidspres, mister koncentrationen og overblikket og kvaliteten af ens arbejde falder generelt, sagde hun. PRIVAT SERVICE-GRUPPE MEDDELELSE TIL AFDELINGEN: Jeg er flyttet Jeg har fået nyt arbejde Helbredstruende Flere af de cirka 130 tillidsfolk bemærkede, at stress ikke er noget, man har snakket om i sværindustrien. Men det er ved at ændre sig - ikke mindst på grund af presset fra globaliseringen. Psykisk arbejdsmiljø var noget, man snakkede om de steder, man ikke kunne komme ordentligt til skade. Men stress er dybt alvorligt og kan være helbredstruende både fysisk og psykisk, sagde hun. Eva Hultengren understregede, at der er forskel på at have sved på panden ind i mellem og egentlig helbredstruende stress. Men antallet af anmeldelser, som følge af psykiske, arbejdsbetingede lidelser, blev tredoblet fra 2001 til 2005, mens det samlede antal af anmeldelser stagnerede. Forandringer stresser Årsagerne kan være mange, men en af de afgørende faktorer i disse år er uvidenhed om arbejdssituationen. For eksempel viser en norsk undersøgelse, at blodtrykket hos medarbejderne steg i en periode, hvor der var risiko for, at arbejdspladsen skulle lukke. Derfor er det altafgørende, at medarbejderne inddrages fra dag ét, når der er planer om store forandringer - for eksempel overgang til LEAN, mener Peter Dragsbæk, der er konsulent i COindustri. Samarbejdsudvalget skal inddrages, inden det sættes i gang. Man skal lytte til medarbejderne, og det kan faktisk også betale sig. Produktiviteten er større, når det psykiske arbejdsmiljø er i orden. DEN TYNDE RØDE LINIE Det vil nu være muligt at modtage post fra fagforeningen på . Det kræver at vi har din mail-adresse. Derfor send en til: Husk navn og CPR nr. Sendes ufrankeret Modtageren betaler portoen 9 service-news Udenlandske medarbejdere i høj kurs 75 pct. af de danske virksomheder, der allerede har rekrutteret udlændinge, vil ansætte flere næste år. Desuden mener et flertal af danskerne, at udenlandske medarbejdere beriger arbejdspladsen. Stort og nært rekrutteringspotentiale I de danske nærområder er der omkring ledige, og alene i i Polen står velkvalifi-cerede uden arbejde. Hvis Danmark ansatte østeuropæisk arbejdskraft på niveau med Norge, ville det øge arbejdsstyrken med Jeg vil gerne være medlem af 3F Jeg indsender krydsord Faglige sager Gruppen har haft henvendelser fra vore medlemmer, der ikke har modtaget løn fra Basel Rengøring. Firmaet gik konkurs sidst i august 2007 og nogle har ikke fået løn de sidste par måneder medlemmerne var ansat. Disse sager bliver kørt hos LG til 12 tjenere 12 medlemmer, som har arbejdet som reservetjenere/løsarbejdere på en virksomhed med overenskomst med 3F har fået en efterbetaling på kr. De gik til en timeløn på 115 kr. Desuden havde de ikke fået overbetaling samt penge for overkuverter. Hvis flere havde været medlemmer af fagforeningen havde kravet naturligvis været meget større, da der er tale om en virksomhed med rigtig mange ansatte. 3F førte naturligvis kun sagen for dem, der var medlemmer, da sagen startede. Er du i flexjob Hvis du er i flexjob, skal du være opmærksom på, at du højst sandsynligt skal have indbetalt arbejdsmarkedspension. Kontakt afdelingen, hvis det ikke er tilfældet. Navn: Adresse: Telefon: Mobil: CPR nr.: Stilling: Arbejdsgiver: Virksomhedstype: Underskrift: 3F Århus Rymarken Rymarken 4, Postboks 1278, 8210 Århus V

10 10 Af Lars Yderholm Kontingent 2007 A-KASSEN AB Grøn Industri, Offentlig og Privat Service Forbundet 150,60 150,60 150,60 Konfliktfond 10,00 10,00 10,00 Oplysning og kursus 20,90 20,90 20,90 Gruppelivsforsikring 32,50 32,50 32,50 Afdelingskontingent 167,00 151,00 141,00 Fagforeningen pr. måned (03) 381,00 365,00 355,00 Arbejdsløshedskassen 281,00 281,00 281,00 adm. bidrag til forbundet 47,00 47,00 47,00 adm. bidrag til afdelingen 97,00 97,00 97,00 pr. måned incl. A-kasse (44) 806,00 790,00 780,00 Fritidsulykkesforsikring 42,50 42,50 42,50 Ialt incl. fritidsulykkesforsikring 848,50 832,50 822,50 Efterlønskontingent 398,00 398,00 398,00 I alt pr. måned 1.246, , ,50 Lærlinge uden A-kasse (74) 65,00 65,00 65,00 fritidsulykkesforsikring 42,50 42,50 42,50 Lærlinge incl. fritidsulykkesforsikring 107,50 107,50 107,50 Pensionister : Forbund og afdeling (16) 40,00 40,00 40,00 Kun afdeling (26) 20,00 20,00 20,00 Jobformidling Da regeringen og forligspartierne indgik velfærdsaftalen om beskæftigelsesindsatsen, blev A-kasserne tildelt en central rolle, når det drejer sig om få nedbragt ledigheden yderligere. A-kasserne skal nu på lige fod med Jobcentrene formidle arbejde, og vi har i 3F Rymarken oprettet en job- og vejledningsafdeling, der udover som hidtil at afholde jobsøgnings- og vejledningskurser, nu også skal formidle arbejde til vores ledige medlemmer. Den nye afdeling vil få en nærmere præsentation i en kommende udgave af Træfferen. Landsdækkende kampagne A-kasserne skal i det kommende år fra juni 2007 til juni 2008 gennemføre jobkampagne for at få nedbragt den såkaldte arbejdskraftreserve. Forligspartierne og ministerens mål med kampagnen er entydig: Arbejdskraftreserven, som alene omfatter personer med mere end 3 måneders fuldtidsledighed, skal reduceres markant. Det er jo prisværdigt, og vi kan da heller ikke på nogen måde være uenig i målet. Problemet er bare metoden. Alle A-kasser i Danmark skal koncentrere sig om formidling af arbejde til nyledige, for således at forhindre, at de ledige opnår 3 måneders ledighed, og bliver en del af den såkaldte arbejdskraftreserve. I praksis betyder det, at man fjerner fokus fra de langtidsledige, og først og fremmest koncentrerer sig om at formidle arbejde til de nyledige. Det er selvfølgelig ikke en fremgangsmåde vi i 3F Århus Rymarken bifalder, og vi har da heller ikke tænkt os at favorisere den ene gruppe ledige frem for den anden. Det har altid været vores opfattelse, at den bedste måde at bekæmpe langtidsledighed på er, at tilbyde opkvalificering og på den måde gøre det muligt for de langtidsledige at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Regeringens måde er åbenbart, at forhindre at der kommer nye til, og så håbe de nuværende forsvinder af sig selv. Dagpengesatser 2007 Satser pr Forsikringsart Sats Beløb pr. dag pr. uge SODUKO Der trækkes lod blandt de rigtige løsninger om 2 flasker god rødvin. Indsendes til: 3F Rymarken, Rymarken 4, Postboks 1278, 8210 Århus V senest den 26. november Vinder fra sidste nummer blev: Karen Nielsen Holmstruphøjvej 63, 8210 Århus V. Karen arbejder som rengøringsassistent i Børn og Unge området, Århus Kommune. Dagpenge Fuldtid Deltid Mindstesats Dimittend fuldtid Dimittend deltid Efterløn Fuldtid (91% sats) Fuldtid (100% sats) Deltid (91% sats) Deltid (100% sats) Fuldtidsforsikrede overgået fra overgangsydelse (82% sats) Deltidsforsikrede overgået fra overgangsydelse (82% sats) SODUKO Navn og adresse skrives bag på sokukoen. Aktiveringsydelse Fuldtid Deltid Ungesats (50% sats) Fuldtid Deltid Børnepasnings-orlov Fuldtid Deltid G-dage: Hel dag 683 Halv dag 342 Max. dagpenge opnåes ved 37 timers arbejde pr. uge i 12/13 uger á 111,40 kr. pr. time. Omregningssatsen ,96 pr. time Skattefri præmie Fuldtid portion kr. max. antal portioner 12 = kr. Skattefri præmie Deltid portion kr. max. antal portioner 12 =

11 Fagforeningens møderække Vi skal have gode og spændende oplæg og debatter om Globalisering, Politik og Forbundet. Torsdag den 1. november kl til 18.30: Globalisering i Europæisk og tysk perspektiv Dagens emne er selvfølgelig valgt for at give studieturen til Berlin perspektiv. Oplæg ved Irene Odgaard, oprindelig kranfører på B&W Skibsværft, siden uddannet i historie/samfundsfag på Roskilde Universitetscenter, fra 1989 Teknologikonsulent i SiD - nu i 3F Torsdag den 6. december: Politik og Velfærd. Hvordan kan vi ændre den politiske dagsorden og sikre at det også holder efter et valg. Aftalen om oplæg er ikke på plads endnu - men det bliver interessant. Torsdag den 10. januar: Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen Torsdag den 17. januar: Praktisk forberedelse af Studieturen til Berlin. 30. januar - 3.februar: Studietur til Berlin Torsdag den 7. februar: Evaluering af Studieturen Møderne holdes i fagforeningens mødelokaler på Rymarken kl til Se programmet på fagforeningens hjemme siden Møderækken er for alle medlemmer - men du kan ikke deltage i studieturen hvis ikke du har deltaget i de fleste møder i møderækken. EDB trin 2 fortsættelse af Tænd og Sluk FÆLLES SIDER Studietur til Berlin For deltagerne i fagforeningens møderække er der arrangeret en studietur til Berlin. Vi tager pulsen på Berlin. Formålet er at få inspiration til vores faglige arbejde gennem besøg på arbejdspladser, studere velfærdspolitik, byggeri, infrastruktur, kultur og sidst men ikke mindst skabe kontakter på tværs af fagforeningens medlemsgrupper. Detaljerne er ikke endeligt planlagt, så vi forbeholder os ret til ændringer. Rejse: onsdag aften d.en 30. januar til søndag den 3. februar Tog eller bus Århus - Berlin og retur Vi bor i 3F s ferielejligheder (Ikke mulighed for enkelt værelser) Pris kr. - inkluderer rejse, ophold, 1/2pension, samt fælles transport i Berlin. Du skal selv betale lommepenge og dine fridage torsdag og fredag fra arbejdet. Max 20 deltagere Tilmelding: senest den 30. november 2007 til Yvonne Christensen tlf eller Thomas Møller Kursus nr EDB trin 2 er en fortsættelse af kurset Tænd og Sluk, der vil bl.a. blive arbejdet med tekstbehandlingens grundbegreber: håndtering af skrifttyper, marginer, farver, afsnit og billeder. Lær også hvordan tekstbehandlingsprogrammet sættes op, så det opfylder netop dine behov. I sidste del af kurset skal vi arbejde med Internettet. Her lærer du at oprette søgninger, gå på indkøb i en internetbutik og bruge m.m. Start mandag den 7. januar 2008 kl til Kurset afholdes på Rymarken 4, 8210 Århus V i EDB lokalet på 3. sal og afholdes over 7 gange. Pris 495,00 kr. som dækker undervisning kaffe og brød. Der betales den første kursusaften. Der optages efter først til mølle princippet (max 12 deltagere). Tilmelding senest fredag den 21. december 2007 til Kirsten Dettling på telefon eller mail 3F AB Efterløns- og Pensionistklub Efterårsprogrammet Husk: Her i klubben tager vi damerne med til sammenkomsterne. Bare mød op! Onsdag 28. november kl : Onsdag 12. december kl : Forslag til mødeaktivitet. Julefrokost. Hermed er årets arrangementer slut og vi er klar til år 2008, hvor vi starter op med hyg-geligt samvær, æbleskiver m.m. Vi starter onsdag 9. januar 2008 kl Det alvorlige er så generalforsamlingen i det nye år. Onsdag den 23. januar Her fremlægges forårsprogrammet. Der bliver sikkert ændringer undervejs i programmet, men det hører I nærmere om. Der er forskellige arrangementer i LO faglige seniorer. Der er også fællesaktiviteter i fællesklubben i Rymarken. Se nærmere i Træfferen. På bestyrelsens vegne Egon Nygård, formand tlf

12 3F Århus Rymarken afholder Juletræsfest Juletræsfesten afholdes lørdag den 15. december 2007 fra kl i Vejlby-Risskov Hallen Billetter kan købes fra mandag den 5. november og til og med fredag den 30. november inden kl på Rymarken 4, i receptionen eller gennem din tillidsrepræsentant. NB! Der kan kun købes billetter til 2 voksne pr. familie. Pris: Voksne 10,00 kr. pr. person. Børn under 16 år 25,00 kr. pr. barn (gælder også børnebørn). Børnene får godteposer, is og sodavand. (Udleveres kun til de børn der er tilstede). Der er gratis kaffe/te til de voksne. 3F ÅRHUS RYMARKEN inviterer vore medlemmer til: Julehygge Lørdag den 1. december 2007 DCJ Beder Gartnerskole vil komme med traditionelle og moderne idéer og forslag til juledekorationer og adventskranse. De vil også medbringe de nødvendige remedier til dekorationerne. Derefter vil der være mulighed for selv at arbejde under kyndig vejledning af blomsterdekoratørerne Lisbeth Svenningsen og Karin Bøgh Andersen fra DCJ Beder Gartnerskole. Der bliver 2 formiddagshold: Et hold hvor der laves adventskrans kl Et hold hvor der laves juledekoration kl Du er velkommen til at medbringe dine egne ting, som du ønsker at bruge til netop dine dekorationer. Husk evt. selv at medbringe fod/bund til dine dekorationer. Tag børn eller børnebørn med, og der vil der være juleklippe stue for børnene mens de voksne laver dekorationer. Vi vil slutte af med at pynte afdelingens juletræ. Der bliver serveret kaffe, julegløgg, æbleskiver og sodavand til børnene. Prisen er 60,00 kr. pr. deltager, og deri er der betalt for materialer til én dekoration. Tilmelding og betaling til afdelingen, Rymarken 4, i Receptionen tlf senest mandag den 12. november 2007, inden kl Husk at fortælle hvilket hold du vil deltage på ved tilmeldingen. Fyraftensmøde om Stress Hvad er stress for noget? Hvad gør stress ved os? Hvordan forebygger vi Stress? Kom og hør Ane Marie Thulstrup Arbejdsmedicinsk speciallæge på Arbejdsmedicinsk klinik i Århus Tid: Torsdag den 29. november kl Sted: 3F Århus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Århus V Tilmelding: Seneste mandag den 26. november på til Kirsten Dettling. Mødet er tilrettelagt med oplæg, spørgsmål og debat i en afslappet atmosfære og så spiser vi sammen bagefter. Med venlig hilsen Miljøudvalget

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Velkommen til alle vore medlemmer forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben Siden sidste konference,

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1 af marts 2009 3F-medlemmer i Staten

NYHEDSBREV NR. 1 af marts 2009 3F-medlemmer i Staten NYHEDSBREV NR. 1 af marts 3F-medlemmer i Staten læs i dette nummer Status aftaler og overenskomster Staten lønninger pr. 1. april Særlige ydelser pr. 1. april Nye satserne for jubilæumsgratiale pr. 1.

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere.

Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere. Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere. Referat fra 3.2.2011. 1) Der var velkomst og godtagelse af dagsordenen. Forretningsorden gældende fra ledelsesmødet 16 maj 2011, godkendt med de tilførte

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år.

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år. Resume af bestyrelsesmødet d. 26 januar 2016 I forbindelse med at en a-kassemedarbejder har valgt at gå på pension pr 30. april 2016 skal der omlægges nogle arbejdsopgaver i A-kassen. Omlægningen medfører,

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V.

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. 3. november 2004 Som bekendt er vor forening indtrådt som afd. 7 i FFT

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø. 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16, 4140 Borup

********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø. 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16, 4140 Borup Vi byder dig velkommen på Holbækvej 106 B, 1. sal, 4000 Roskilde Telefon 70 300 878 ********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16,

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011 Årsmøde 2011. Velkomst ved Lone Hoffmann Alle har modtaget følgende materielle. Mappe med landsbrancheklubbens logo Forretningsorden vedtægter Dagsorden Beretningen Artikler fra året der gik Indkomne forslag

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014.

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Til stede : Gitte Hansen, Villy Sørensen, Henriette Eriksen, Siva, Kirsten Johansen, Annette Nielsen, Birthe Thorenfeldt,

Læs mere

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2011 Ansatte i kommuner Mine krav dine krav? overenskomst Vi har brug for DIN mening og DINE holdninger Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 1. Valg af dirigent og skriftefører. Søren-Peter blev dirigent og Poul Erik referent. 2. Godkendelse af referatet. Underskrevet

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Faglig jobformidling

Faglig jobformidling Faglig jobformidling 1 Indhold 4 7 9 11 Hvilke metoder bruger afdelinger til jobformidlingen og hvordan organiseres samarbejdet internt i afdelingerne? Hvordan organiserer de faglige afdelinger arbejdet

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Serviceinformation. service information. service information. service information. God information bedre service. værktøj2000. service information

Serviceinformation. service information. service information. service information. God information bedre service. værktøj2000. service information værktøj2000 information Serviceinformation information information God information bedre information Serviceinformation information information information God information bedre information God information

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Vedtægter for Landsbrancheklubben, Fundamentet for Struktører, Jord- & Betonarbejdere

Vedtægter for Landsbrancheklubben, Fundamentet for Struktører, Jord- & Betonarbejdere Vedtægter for Landsbrancheklubben, Fundamentet for Struktører, Jord- & Betonarbejdere 01 Landsbrancheklubbens formål: styrke sammenholdet mellem arbejderne på bygge- og anlægsområdet få alle organiseret

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand Dagsorden

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Industrigruppen 2013. Oplæg Mads Andersen 1

Industrigruppen 2013. Oplæg Mads Andersen 1 Industrigruppen 2013 Oplæg Mads Andersen 1 Intet er smukkere end Danske Arbejdspladser Oplæg Mads Andersen 2 Industriarbejdspladser i DK Har din virksomhed flyttet produktion ud af Danmark inden for de

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen:

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen: 4/2015 Midt-Vestjylland Thise Mejeri: Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet På besøg i Polen: Noget af en øjenåbner Arbejdstilsynets rådgivning spares væk: Jensens køkken Kaj Andersen er fællestillidsrepræsentant

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster 22. februar 2007 JIJ/ 2006-SL01-01826 SL Nordjylland Stiftende Generalforsamlingen 2006 - referat Dato: 27. september 2006 Tid: kl. 15.30 19.30 Indskrivning fra kl. 15.00 15.30 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

The Danish Association of Hospital Engineers. Tirsdag den 14. og onsdag den 15. april 2015 Hotel Park, Middelfart

The Danish Association of Hospital Engineers. Tirsdag den 14. og onsdag den 15. april 2015 Hotel Park, Middelfart Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark The Danish Association of Hospital Engineers Til: FSD s regionsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og bestyrelse 07. april 2015. Dagsorden. Tirsdag den 14.

Læs mere

Nyt om løn, juni 2015

Nyt om løn, juni 2015 Nyt om løn, juni 21 BASERET PÅ 1. KVARTAL21 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 21 Lønomkostningerne inden for DA-området er siden 1. kvartal 214 steget med 1,8 pct. Dette er,1 pct.-point mere i forhold

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

Viborg. Viborg d.17/10-2014. Til Bestyrelsen for Teknik og Service Sektoren

Viborg. Viborg d.17/10-2014. Til Bestyrelsen for Teknik og Service Sektoren Til Bestyrelsen for Teknik og Service Sektoren Viborg FOA Viborg d.17/10-2014 Der indkaldes til bestyrelsesmøde mandag d. 27/10 kl. 16.30 Grønnegade 13, lokale 7, 1.sal Tilstede: Michael, John, Verner,

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Der skal indberettes pensionsbidrag til IP med overenskomstkode 14100

Der skal indberettes pensionsbidrag til IP med overenskomstkode 14100 ABAF NYT Februar 2006, nr. 1. Kære ABAF-medlem! Dette er ABAFs første nyhedsbrev. Nyhedsbrevet indeholder de aktuelle nyder fra ABAF og fra ABAFs hjemmeside. Nyhedsbrevet vil udkomme efter behov, men så

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere