Arbejdsbeskrivelse Skeletkonstruktioner Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsbeskrivelse 2.290 Skeletkonstruktioner Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029"

Transkript

1 Arbejdsbeskrivelse Skeletkonstruktioner Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/ Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Risikospecifikation Omgivende miljø D&V-dokumentation Autorisationsdokumentation Arbejdets planlægning Prøver Generelle specifikationer Projektering Udførelse Fastgørelse Kontrol Generelt Bygningsdelsbeskrivelser jf tilbudsliste... 7 Særlige nedbrydninger, asbest... 7 Åbning og reetablering af tag og etagedæk for badekabiner... 9 Nyt tag/nye udhæng på facader Ny facade og gavlbeklædning, inklusiv opretning bæreunderlag samt tilpasning af vindueshuller Brandsikring af udhæng og gavle Renovering af skur; ny beklædning, nyt tag og tagdækning Efterisolering af tagrum Gipsvægge og skaktkonstruktioner og gipstilpasninger Bilag 1 Udbudskontrolplan... 25

3 1. Orientering Side : 2/ 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.290, Basisbeskrivelse skeletkonstruktioner er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B223, Basisbeskrivelse Beklædninger, monteret bips B2.279, Basisbeskrivelse Træ generelt

4 2. Omfang Side : 3/ 2. Omfang 2.1 Generelt 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: Særlige nedbrydninger, asbest Åbning og reetablering af tag og etagedæk for badekabiner Nyt tag/nye udhæng på facader Ny facade og gavlbeklædning, inklusiv opretning bæreunderlag samt tilpasning af vindueshuller Brandsikring af udhæng og gavle Renovering af skur; ny beklædning, nyt tag og tagdækning Efterisolering af tagrum Gipsvægge og skaktkonstruktioner og gipstilpasninger 2.3 Projektering Den udførende entreprenør dimensioner og levere alle fastgørelser hvor dette måtte være angivet i bygningsdelsbeskrivelserne. Endvidere skal den udførende entreprenør dimensionere og projektere efter hovedprincipper såfremt dette ligeledes er angivet i bygningsdelsbeskrivelserne. Dokumentation af, at projekteringsydelser er kontraktmæssigt udført, skal afleveres til byggeledelsen i 2 eksemplarer. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 8 arbejdsdage fra modtagelsen. Nærværende og udførende entreprenør har det fulde ansvar for tætheden af boligerne samt sikring af boligerne mod indtrængning nedbør og lignende mens boligerne ombygges. Nærværende og udførende entreprenør har det fulde ansvar for tæt afdækning af tag, og entreprenøren skal dække udgifter til udbedring eventuelle skader på bygninger og bygningsdele, der er forårsaget af fugt på grund af manglende afdækning. Entreprenøren skal anvende en stærk presenningsafdækning, der er designet til vindlaster jf. DS/EN DK NA Vindlast Risikospecifikation Der henvises til Plan for Sikkerhed og Sundhed. Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: Arbejder i højden Arbejde på tage Ved arbejdet på taget skal der være en afskærmning, som med sikkerhed kan standse en person, som skrider ned ad taget. Ved oplægning af tage skal man sikre sig, at underlaget kan bære. Vær opmærksom på, at der findes en brancheaftale om mærkning, kontrol og brug af taglægter, som det pålægger entreprenøren at kende

5 2. Omfang Side : 4/ Rækværker og afdækning Stilladsgulve, gangbroer o.l. er mere end 2 meter over terræn, skal der opsættes et rækværk eller anden afspærring. Åbne facader og huller i dæk skal altid afdækkes. Øvrige arbejder ifbm renoveringsarbejdet Nedrivning Nedrivningsarbejde skal ledes og overvåges af en erfaren person. Inden nedrivningen går i gang, skal bygningen eller konstruktioner gennemgås for at sikre sig mod bl.a. sammenstyrtning, farlige materialer og forurening. Mineraluld Der skal altid bruges åndedrætsværn og øjenværn ved arbejde med mineraluld. Spild og affald skal løbende pakkes væk, og arbejdsstedet skal gøres grundigt rent. De ansatte skal have adgang til omklædningsrum og bad. Loftsrum mv. Arbejdet i loftsrum er forbundet med bl.a. store fysiske belastninger, og arbejdet må derfor kun ske i kortere perioder, og der skal være adgang til frisk luft eller åndedrætsværn 2.6 Omgivende miljø D&V-dokumentation D&V-dokumentation skal leveres i 4 eksemplarer. Ad stk. 1. Herudover omfatter D&V-dokumentation følgende: Nyt tag/nye udhæng på facader Ny facade og gavlbeklædning Brandsikring af udhæng og gavle Renovering af skur; ny beklædning, nyt tag og tagdækning Gipsvægge og skaktkonstruktioner og gipstilpasninger Autorisationsdokumentation Der henvises til Plan for Sikkerhed og Sundhed. Asbest Der henvises til Plan for Sikkerhed og Sundhed. Entreprenøren skal dokumentere, at de personer, der skal udføre arbejde med asbest, har den fornødne uddannelse iht. Asbest, AT-vejledning inden arbejdet påbegyndes. 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i 5 projektgennemgangsmøder. Arbejdsdokumenter Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen.

6 2. Omfang Side : 5/ 2.10 Prøver Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til godkendelse: Tagpap Ny facade og gavlbeklædning Skurbeklædning Prøver vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen/meddelelse om, at prøven er udført.

7 3. Generelle specifikationer Side : 6/ 3. Generelle specifikationer 3.3 Projektering Se punkt Udførelse Entrepriseafgrænsning Den egentlige og endelig entrepriseafgrænsning er internt i hovedentreprisen og pålægger alene hovedentreprenøren. Der er dog, som en vejledende service, specifikt i detaljemappen, 1.800, angivet i tekster til en bygningsdel eller en materialekomponent, en forkortelse for hvilket fag/arbejde bygningsdelen/komponenten skal leveres og monteres under. Eksempelvis; Elastisk fuge på bagstop (TØ), er en præcisering af bygningsdelen/komponenten skal leveres og monteres under tømrerarbejdet Fastgørelse Med mindre andet er angivet, leveres og monteres alle fastgørelser af arbejdets udførende entreprenør. Eventuelle dimensioneringer og udførelses metoder ved fastgørelser mv. udføres iht. entreprenørens leverandører. 3.9 Kontrol Generelt Se udbudskontrolplan

8 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 7/ 4. Bygningsdelsbeskrivelser jf tilbudsliste 4.1 Orientering Særlige nedbrydninger, asbest 4.2 Omfang Nedbrydninger, håndtering og korrekt bortskaffelser af: Eternit tagplader indeholdende asbestmateriale Betontagsten Eksisterende nedløb og tagrender, samtlige Total og løbende afdækning af hele tagfladen efter endt nedbrydning 4.3 Lokalisering Tagbelægningen på samtlige længehustyper, 205 stk. (Det skal påregnes at samtlige tage er eternit tagplader indeholdende asbest, men forekomst af tage med betontagesten, i stedet, kan også forekomme, og et selvsyn er nødvendigt for præcist omfang for prisafgivelse) Nedbrydning af samtlige eksisterende nedløb og tagrender på samtlige længehustyper, 205 stk. 4.4 Tegningshenvisning Oversigtstegninger: Plantegninger: 42-LH > 42-LH Snittegninger: 42-LH Facadetegninger: 42-LH > 42-LH Koordinering Koordineres med øvrige aktører på byggepladsen Det skal være en forudsætning at presenninger til tagafdækninger overtages af efterfølgende bygningsdelsbeskrivelser i nærværende arbejdsbeskrivelse for tømrerarbejdet Udførelse Asbest Det skal påregnes at samtlige tage er eternit tagplader indeholdende asbest, men forekomst af tage med betontagesten, i stedet, kan også forekomme, og et selvsyn er nødvendigt for præcist omfang for prisafgivelse Entreprenøren skal dokumentere, at de personer, der skal udføre arbejde med asbest, har den fornødne uddannelse iht. Asbest, AT-vejledning inden arbejdet påbegyndes. Entreprenøren skal endvidere sikre, den fulde og korrekte nedbrydning, håndtering og bortskaffelse af eternittagplader indeholdende asbestmateriale iht. gældende vejledninger om asbest. Nedbrydning Nedrivningsarbejdet udføres som selektiv nedrivning, således at materialer og affald udtages og sorteres med henblik på størst mulig genanvendelse og mindst mulig deponering, i overensstemmelse med Vejle kommunes regulativer for bygge- og anlægsaffald. Al bortskaffelse af nedbrudte materialer henhører under nærværende entreprise. Alle materialer fra nedrivningen sorteres på stedet i fraktioner, der skal holdes adskilt i fx containere.

9 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 8/ Alle offentlige afgifter i forbindelse med deponering af bygningsaffald m.v. skal være indeholdt i tilbud. Ligeledes skal alle udgifter til nødvendige containere inkl. bortkørsel m.v. være indeholdt i tilbudet. Presenninger til afdækning af tage Udførende entreprenør skal afdække håndværksmæssigt korrekt og gøre brug af korrekte og godkendte presenninger. Kravet er, at der skal anvendes min. 700 g/m2 presenninger. Alt efter vejrudsigten bør taget heller ikke helt blottes. Kun i sådant et omfang at der hurtigt kan afdækkes, hvis der kommer nedbør. Reetableringer og øvrige efterreperationer Konstruktioner, som ikke nedbrydes skal under udførelsen sikres mod beskadigelse eller slidtage. Eventuelle skader på bygningsdele vil kræves udbedret af nærværende entreprenør for dennes egen regning.

10 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 9/ 4.1 Orientering Åbning og reetablering af tag og etagedæk for badekabiner 4.2 Omfang Arbejdet vedrørende åbning af tag omfatter: Åbning af tagkonstruktion for udveksling og midlertidig understøtning af spærkonstruktion for pladskrav til nedsænkning af badekabine Reetablering af spærkonstruktion til ny tagkonstruktion Klæbning af PVC folie og efterisolering af loft ned til OK badekabine Arbejdet vedrørende åbning af etagedæk ned til krybekælder omfatter: Åbning af etagedækkonstruktion (hele badeværelset) for udveksling og permanent understøtning jf. ingeniørprojekt Åbning af loftkonstruktion (hele badeværelset) Isolering af nyt bærelag (bærelag leveres og monteres under stålarbejdet) Udførelse af dampspærre overlæg fra eksisterende etagedæk til klæbning under badekabine Tilpasning af eksisterende gulv med ny 22 mm gulvspånplade i kommende dørhul indtil badekabine 4.3 Lokalisering Samtlige tagflader og etagedæk over krybekældre hvor der udføres kommende badekabiner i alle længehusetyper, 205 stk. 4.4 Tegningshenvisning Oversigtstegninger: Plantegninger: 42-LH > 42-LH Snittegninger: 42-LH Facadetegninger: 42-LH > 42-LH Detaljetegninger: 42-LH Koordinering Arbejdet koordineres nøje med badekabinemontagen for montage og pladskrav. Presenninger til afdækning af tage Udførende entreprenør skal afdække håndværksmæssigt korrekt og gøre brug af korrekte og godkendte presenninger. Kravet er, at der skal anvendes min. 700 g/m2 presenninger. Alt efter vejrudsigten bør taget heller ikke helt blottes. Kun i sådant et omfang at der hurtigt kan afdækkes, hvis der kommer nedbør. Presenningerne er medtaget under anden bygningsdelsbeskrivelse Særlige nedbrydninger, asbest i nærværende arbejdsbeskrivelse for tømrerarbejdet er skal således også være indeholdt for nærværende arbejder. 4.9 Materialer og produkter Skeletkonstruktion Udføres generelt iht. snit og detailtegninger

11 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 10/ Åbning af tagkonstruktion for udveksling og midlertidig understøtning af spærkonstruktion samt reetablering af spærkonstruktion til ny tagkonstruktion. Understøtninger og udvekslinger iht. ingeniørprojekt. Stikspær Anvendelsesklasse: 1 Styrkeklasse: C18 Træart: Fyr Klæbning af PVC folie og efterisolering af loft ned til OK badekabine Efterisolering mineraluld Dimension: mm PVC folie: Eksisterende, opskåret med passende overlæg tilreetablering/klæbning Klæber: Godkendt klæber til PVC folie/letbeton Åbning af etagedækkonstruktion for udveksling og permanent understøtning jf. ingeniørprojekt. Stikspær Anvendelsesklasse: 1 Styrkeklasse: C18 Træart: Fyr Isolering af nyt bærelag (bærelag leveres og monteres under stålarbejdet) Isolering af bærelag under kabine mineraluld Dimension: mm + lodret hulrumsisolering mellem kabine og eksisterende dæk Udførelse af dampspærre overlæg fra eksisterende etagedæk til klæbning under badekabine. Udføres som anvist på detaljer Isolering, skumprofil og fugemasse Type og dimension: Trykfast mineraluld, 40 mm Rundt skumplastprofil, Ø10 mm Fugemasse, godkendt til klæbning af damspærre Tilpasning af eksisterende gulv med ny 22 mm gulvspånplade i kommende dørhul indtil badekabine Gulvplade til underlag for linoelumsbelægning Gulvspånplade Dimension : 22 mm 4.10 Udførelse Generelt udføres arbejdets iht. det viste og beskrevne på snit og detailtegninger. Arbejdet skal udføres i fuld overensstemmelse med gældende anvisninger og vejledninger. Alle fastgørelser og montagebeslag skal monteres iht ingeniørprojektet forskrifter.

12 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 11/ 4.1 Orientering Nyt tag/nye udhæng på facader 4.2 Omfang Nedbrydninger Nedbrydning af eksistrende taglægter Spær renses for søm og skruer mv. Ny underlagskonstruktion for tagdækning T1 taglægter på eksisterende spærkonstruktion Opklodsning / opretning Tagplade i krydsfiner Udførelse af ventilationsindtag til tag, ved tagfod og ved kip Total og løbende afdækning af hele tagfladen under udførelsen Udhængskonstruktion for facade: Al nødvendig nedbrydning og tilpassning af eksisterende konstruktion Underlagskonstruktion Alupladebeklædning, sider og bund Vindbræt -konstruktion ved tagtod Etablering luftpassage/ventilation Brandsikring af udhæng (se anden bygningsdelsbeskrivelse) Følgende leveres ikke, men monteres under nærværende arbejde Rendejern leveres af tagdækker til montering under nærværende arbejder 4.4 Lokalisering Tagflader og udhæng på samtlige længehusetyper, 205 stk. 4.4 Tegningshenvisning Oversigtstegninger: Plantegninger: 42-LH > 42-LH Snittegninger: 42-LH Facadetegninger: 42-LH > 42-LH Detaljetegninger: 42-LH Koordinering Presenninger til afdækning af tage Udførende entreprenør skal afdække håndværksmæssigt korrekt og gøre brug af korrekte og godkendte presenninger. Kravet er, at der skal anvendes min. 700 g/m2 presenninger. Alt efter vejrudsigten bør taget heller ikke helt blottes. Kun i sådant et omfang at der hurtigt kan afdækkes, hvis der kommer nedbør. Presenningerne er medtaget under anden bygningsdelsbeskrivelse Særlige nedbrydninger, asbest i nærværende arbejdsbeskrivelse for tømrerarbejdet er skal således også være indeholdt for nærværende arbejder. 4.9 Materialer og produkter Skeletkonstruktion Udføres generelt iht. snit og detailtegninger

13 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 12/ Lægter, T1 Anvendelsesklasse: 1 Træart: Fyr Dimension: T1 lægter, 38 mm x 73 mm Afstand: Efter tagpladeleverandørens anvisninger Opklodsninger/tildannelse mv/afstandslister for beklædning Anvendelsesklasse: 1 Træart: Fyr, og hård vandfast masonit Undertag, underlag for zink Tagplade, underlag for lægter, vindbrædde mv. Vandfast krydsfiner Dimension : 19 mm 22 mm (som zinkunderlag og rendjern) nedfældet i spær Beklædning af udhæng Aluplade Forsidelak: Mat grå, champagnegrå, anodizeret look Glans: 3% Aluminium: 0,5mm Kerne: 3mm Polyethylene PE Aluminium: 0,5mm Bagsidelak: 6µm Primer. Vægt: 5,5 kg/m2 Brandegenskab: B-s2,d0 (Klasse B) Inddækninger Zink nr. 14 Som anvist på detailtegninger Der udføres insektnet / netlonrør i ventilationsspalter Presenninger til afdækning af tage Se pkt. 4.5 i nærværende bygningsdelsbeskrivelse Udførende entreprenør skal afdække håndværksmæssigt korrekt og gøre brug af korrekte og godkendte presenninger. Kravet er, at der skal anvendes min. 700 g/m2 presenninger. Alt efter vejrudsigten bør taget heller ikke helt blottes. Kun i sådant et omfang at der hurtigt kan afdækkes, hvis der kommer nedbør Udførelse Generelt udføres arbejdet iht. snit og detailtegninger Bygningsdelen skal udføres i fuld overensstemmelse med gældende anvisninger og vejledninger fra leverandører. Alle fastgørelser og montagebeslag skal monteres iht leverandørens forskrifter.

14 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 13/ Udhænget sikres med luftindtag/ventilationsspalte langs facaden og under tagrende. Ventilationsspalten i tagfod udføres 20 mm høj med fastklemt netlonrør. Spalten skal være min. 300 mm dyb. Materialer og produkter Gældende anvisninger og vejledninger fra leverandører skal overholdes.

15 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 14/ 4.1 Orientering Ny facade og gavlbeklædning, inklusiv opretning bæreunderlag samt tilpasning af vindueshuller 4.2 Omfang Nedbrydning og bortskaffelse af eksistrende beklædning, underlagslister og vindplast/pap Ny alupladebeklædning på lette facadebånd Ny alupladebeklædning i 3 bredformater 25 mm afstandlister Inddækninger Vindspærre Opretning af eksisterende bærelag/underlag for vindspærre Ny alupladebeklædning på lette trekantsgavle, jf. 42-LH-1.501: Ny alupladebeklædning, front (gavl) og underside, i 3 bredformater 25 mm afstandslister 8 mm cementspånplade som vindspærre Inddækningsprofil i bund Brandsikring af gavle (se anden bygningsdelsbeskrivelse) Tilpasning og flytninger af vindueshuller: Nedbrydning og tilpasning af eksisterende træskelet Ny lægtekonstruktion Hulrumsisolering og damspærre Ny alupladebeklædning jf. ovenstående Indvendigt og i lysninger, 2-lag gips Levering og montering af nye husnummere 4.5 Lokalisering Facade og gavlbeklædning på samtlige længehusetyper, 205 stk. Tilpasning og flytninger af vindueshuller, hvor det på plantegninger er vist 205 stk husnummer tal, monteret på 205 udvalgte steder 4.4 Tegningshenvisning Oversigtstegninger: Plantegninger: 42-LH > 42-LH Snittegninger: 42-LH Facadetegninger: 42-LH > 42-LH Bygningsdelstegninger: 42-LH Detaljetegninger: 42-LH Koordinering Det kan eventuelt koordineres med nedbrydningsarbejdet omkring overtagelse af presenninger til tagafdækninger. OBS på krav til presenningafdækninger af tage. Stikspær og højkantslægte malerbehandles under malerarbejdet.

16 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 15/ 4.9 Materialer og produkter Gældende anvisninger og vejledninger fra leverandører skal overholdes. Skeletkonstruktion Udføres generelt iht. snit og detailtegninger Ny alupladebeklædning på lette facadebånd og gavle Beklædningsplade: Aluplade Forsidelak: Mat grå, champagnegrå, anodizeret look Glans: 3% Aluminium: 0,5mm Kerne: 3mm Polyethylene PE Ved stipuleredet ydelse i gavle: B-s1,d0 (Klasse A) 3mm Polyethylene FR Aluminium: 0,5mm Bagsidelak: 6µm Primer. Vægt: 5,5 kg/m2 Ved stipuleredet ydelse i gavle: 7,5 kg/m2 Brandegenskab: B-s2,d0 (Klasse B) Afstandslister Afstandlister som hatteprofiler til alubeklædning Varmforzinket koldvalset tyndplade, i min. tykkelsen 0,70 Dimension : 25 mm varmforzinket hatteprofiler; Iht. alupladeleverandørens krav til underlagslister Vindspærre Dimension : Vindspærre Cementplade 4,5 mm på facader og 8 mm i gavle Inddækninger Zink nr. 14 Som anvist på detailtegninger Der udføres insektnet / netlonrør i ventilationsspalter Tilpasning og flytninger af vindueshuller: Træskelet Anvendelsesklasse: 1 Styrkeklasse: C18 Træart: Fyr Dimension: Dimensioner iht. tegningsmateriale Hulrumsisolering og damspærre Dampsspærre, type: Armeret polyethylenfolie. Isoleringsmaterialer Mellem stolper og lægter Mineraluld

17 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/ Maksimal varmeledningsevne: 0,034 W/mK Tykkelse: Dimensioner iht. tegningsmateriale Indvendig beklædning Pladetype: Langkanter: Kortkanter: Dimension: Vægt: Indvendig beklædning, Lysninger EH2, glasfiberarmeret gipskartonplade. Alle plader skal leveres i robustpladetype, som skolegips Forsænket, kartonklædte Ret skåret 12,5 mm x 900 mm x 2500 mm 9,2 kg/m² Brandmæssige egenskaber: A2-s1, d0(b1) Beklædningsklasse: k Husnummer Ny husnummertal til den enkelte bolig I rustfrit stålkvalitet, cm høje tal Monteret på nye facadebeklædninger, dog efter endelige aftale med arkitekt. Fastgørelsesmidler I rustfri kvalitet 4.10 Udførelse Generelt udføres arbejdet iht. plan, - snit og detailtegninger. Bygningsdelen skal udføres i fuld overensstemmelse med gældende anvisninger og vejledninger fra leverandører. Alle fastgørelser og montagebeslag skal monteres iht leverandørens forskrifter. Aluplader udføres i 3 bredder 150, 300 og 450mm, dog hvor disse formater tilstøder vinduer og murværk, skal disse påregnes at udføres i tilpassede formater +/- 40 mm.

18 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/ 4.1 Orientering Brandsikring af udhæng og gavle 4.2 Omfang Brandsikring af udhæng i lejlighedskel (anvist af COWI) 2 lag vindgips, lodret på eksisterende spærside i udhæng, lejlighedsside 1 Hulrum mellem spær udfyldes med isolering 2 lag vindgips, lodret på eksisterende spærside i udhæng, lejlighedsside 2 2 lag vindgips, vandret fra spærside til spærside Brandsikring af gavle, 20 stk. (kun som stipuleret ydelse) jf 42-LH-1.501: Eksisterende gips fjernes og 2 nye lag 15 mm brandgips på indvendige side af udhængsspær, forlænges i sider (udhænget), top (mod tagfiner) og lukkes vandret i bund med 2 lag brandgips Hulrummet i eksis. udhængsspær, fra eksisterende gips og ud til vindspærren (vindspærre beskrevet under anden bygningsdelsbeskrivelse) udfyldes med isolering Brandsikring af eksistrende brandkam i lejlighedsskel (anvises af COWI) Trykfastisolering under ny tagplade 4.6 Lokalisering Alle udhæng i lejlighedskel på alle længehusetyper der måtte være sammensatte Alle gavle der ligger inden for 2,5 meter af nabolængehus (kun efter aftale med byggeledelsen) 4.4 Tegningshenvisning Oversigtstegninger: Plantegninger: 42-LH > 42-LH Snittegninger: 42-LH Facadetegninger: 42-LH > 42-LH Bygningsdelstegninger: 42-LH Detaljetegninger: 42-LH Materialer og produkter Udføres generelt iht. snit og detailtegninger Brandsikring i udhæng Pladetype: MK-godkendt, 15 mm vejrbestandig brandgips Isolering: Mineralduldsisolering Udføres iht. detailtegnigner Brandsikring i gavle (kun som stipuleret ydelse) Pladetype: MK-godkendt, 15 mm vejrbestandig brandgips Isolering: Mineralduldsisolering Udføres iht. bygningsdels og detailtegninger Brandsikring af eksis. brandkam Isoleringsmateriale

19 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 18/ Tykkelse: Isolering mellem underside tagplade og eksisterende brandkamme i tagrum Mineraluld x 300 mm Materialer og produkter Gældende anvisninger og vejledninger fra leverandører skal overholdes Udførelse Generelt udføres arbejdet iht. snit og detailtegninger Bygningsdelen skal udføres i fuld overensstemmelse med gældende anvisninger og vejledninger fra leverandører. Alle fastgørelser og montagebeslag skal monteres iht leverandørens forskrifter. Brandsikring af eksisterende brandkam Der udlægges mineraluld i spalte mellem spærfag på hver side af eksisterende brandkam. Isoleringslaget skal, efter montering af tagplade, slutte helt tæt til alle tilstødende bygningsdele.

20 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/ 4.1 Orientering Renovering af skur; ny beklædning, nyt tag og tagdækning 4.2 Omfang Renovering af skure: Nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende bygningsdele*: Bortskæring af eksist. nederste 200 mm træbeklædning (indgreb udefra) Fjernelse af nederst forskalling/fodbræt mod terræn Nedtagning af eksisterende tagbelægning, lægter, undertag og spær, inddækninger og sternbrædder Nedtagning af eksisterende overdækning mellem skur og længehus Demontering af dør, greb, hængsler og beslag De og genmontage af postkasser (monteret på skur) Ny underlagskonstruktion for tagdækning, iht. tegning 42-LH Tagplade i krydsfiner Tværgående taglægter på bjælkespærkonstruktion Bjælkespær Udførelse af ventilationsindtag ved tagfod Løbende afdækning af åbne tagflader under udførelsen Ny facade og skeletkonstruktion for tagplade/tag, iht. tegning 42-LH-1.501: Al nødvendig nedbrydning og tilpassning af eksisterende konstruktion Skeletkonstruktion i spærtræ monteret ovenpå eksistrende rem i skur Afstandslister på eksis. træbeklædning og ny skeletkonstruktion Netlonrør Alu pladebeklædning Nedgravning langs skur af uorganisk sokkelplade og efterfyld med søsten Omforandring af skurdør, ny alubeklædning jf. ovenstående, nye hængsler og greb/beslag samt genmontering 4.7 Lokalisering Samtlige skure tilhørerende længehusetyper, 205 stk. 4.4 Tegningshenvisning Oversigtstegninger: Plantegninger: 42-LH > 42-LH Snittegninger: 42-LH Facadetegninger: 42-LH > 42-LH Bygningsdelstegninger: 42-LH Detaljetegninger: 42-LH Koordinering * Det skal være en forudsætning for prisafgivelse at al renovering af, og indgreb i, skurene, planlægges og udføres afnærværende og udførende entreprenør til at foretages ud fra. 4.9 Materialer og produkter Gældende anvisninger og vejledninger fra leverandører skal overholdes. Skeletkonstruktion Udføres generelt iht. tegning 42-LH-1.501

21 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 20/ Stikspær Anvendelsesklasse: 1 Styrkeklasse: C18 Træart: Fyr Dimension: Dimensioner iht. tegningsmateriale Lægter, tværgående med fald mod huset tagrende Anvendelsesklasse: 1 Træart: Fyr Dimension: 45 mm x udføres i kiler med fald mod længehusets tagrende Afstand: Efter tagpladeleverandørens anvisninger Undertag og underlag for zink Tagplade, underlag for lægter, vindbrædde mv. Vandfast krydsfiner Dimension : 19 mm 22 mm (for zinkunderlag) Der udføres insektnet / netlonrør i ventilationsspalter Ny alupladebeklædning på skur og dør: Beklædningsplade: Aluplade Forsidelak: Mat grå, champagnegrå, anodizeret look Glans: 3% Aluminium: 0,5mm Kerne: 3mm Polyethylene PE Aluminium: 0,5mm Bagsidelak: 6µm Primer. Vægt: 5,5 kg/m2 Brandegenskab: B-s2,d0 (Klasse B) Afstandslister Afstandlister som hatteprofiler til alubeklædning Varmforzinket koldvalset tyndplade, i min. tykkelsen 0,70 Dimension : 25 mm varmforzinket hatteprofiler, iht. alupladeleverandørens krav til underlagslister Sokkelplade og søsten Uorganisk plade Cementplade Dimension : 8 mm Sten: Kl. søsten Inddækninger Zink nr. 14 Som anvist på detailtegninger

22 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 21/ Døraptering, beslag og hænglser mv. udføres som varmforzinket stål. Dørbeslag til skal være godkendte til SKARFOR grøn Udførelse Generelt Bygningsdelen skal udføres i fuld overensstemmelse med gældende anvisninger og vejledninger fra leverandører. Alle fastgørelser og montagebeslag skal monteres iht leverandørens forskrifter. Arbejdet udføres generelt iht. tegning 42-LH Gældende anvisninger og vejledninger fra leverandører skal overholdes.

23 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 22/ 4.1 Orientering Efterisolering af tagrum 4.2 Omfang Fjernelse og bortskaffelse af eksisterende defekt isolering Ny underlagskonstruktion for hævning af gangbro Hævning og ny gangbro 4.3 Lokalisering Tagrum i samtlige længehustyper, 205 stk. 4.4 Tegningshenvisning Oversigtstegninger: Plantegninger: 42-LH > 42-LH Snittegninger: 42-LH Facadetegninger: 42-LH > 42-LH Detaljetegninger: 42-LH Tilstødende bygningsdele Eksisterende isoleringsmateriale 4.9 Materialer og produkter Isoleringsmateriale Maks. varmeledningsevne: Tykkelse: Loftisolering i tagrum Stenuld 0,0034 W/mK 2 x 150 mm Udførelse Der udlægges 2 x 150 mm isolering med forskudte samlinger ud på eksisterende 100 mm isoleringslag Gangbro hæves således at der fremtidigt er sikret 20 mm luftpassage mellem isoleringslag og gangbro

24 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 23/ 4.1 Orientering Gipsvægge og skaktkonstruktioner og gipstilpasninger 4.2 Omfang 120 mm lette gipsvægge Skaktkonstruktioner Gipsoverstykker og tilpasninger 4.3 Lokalisering 120 mm lette gipsvægge hvor der på plantegninger er vist ny gipsvæg Nye tilpasninger i gipsvæg og gipsoverstykker, hvor der på plantegninger er vist Ny skaktkonstruktioner hvor der på plantegninger er vist ny skaktinddækning 4.4 Tegningshenvisning -> Oversigtstegninger: Plantegninger: 42-LH > 42-LH Snittegninger: 42-LH Facadetegninger: 42-LH > 42-LH Detaljetegninger: 42-LH Materialer og produkter Gipsvægge: mm lette gipsvægge: MK-godkendt, vægtype: Skeletkonstruktion: Gipsvægge, internt i boligen Ingen krav Stålskelet, U-skinner og C- stolper i opbygning og dimensioner iht. systemleverandørens MKgodkendte produkt Beklædning: 2 lags gips, 2 sider, A2-s1,d0(B1), k 1 10 Forsænket langkant. Pladevægt: Robuste plader 11,7 kg/m2, normalplader 9,0 kg/m2 Isoleringsmaterialer Mellem stolper Mineraluld Maksimal varmeledningsevne: 0,037 W/mk Tykkelse: 45 mm Lydabsorbtionsevne, a w : 0, Nye tilpasninger i gipsvæg og gipsoverstykker: Gipsvægge, internt i boligen MK-godkendt, vægtype: Ingen krav Skeletkonstruktion: Lægte og skeletkonstruktion, tilpasset eksisterende og tilstødende vægtykkelse Beklædning: 2 lags gips, 2 sider, A2-s1,d0(B1), k 1 10 Forsænket langkant. Pladevægt: Robuste plader 11,7 kg/m2, normalplader 9,0 kg/m2

25 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 24/ Isoleringsmaterialer Hulrummet Mineraluld Maksimal varmeledningsevne: 0,037 W/mk Tykkelse: 45 mm eller tilpasset eksisterende og tilstødende vægtykkelse Lydabsorbtionsevne, a w : 0, Skaktkonstruktioner: Skaktkonstruktion, over - og bundstykke til låge Skaktinddækning, samlet tykkelse 70 mm Skeletkonstruktion: 45/45 mm stålskelet, U-skinner og C- stolper i opbygning og dimensioner iht. systemleverandøren Beklædning: 2 lags gips, 1 sider, A2-s1,d0(B1), k 1 10 Pladevægt: Robuste plader 11,7 kg/m2 Låge: 24 mm Sandwichpanelplade i 2,0 mm laminat på 2 sider, hulrum i polyurethan, 630X2045 mm, med click montage (ikke synlig) OK kant låge skal flugte med OK kant dørhuller Isoleringsmaterialer Mellem stolper Mineraluld Maksimal varmeledningsevne: 0,037 W/mk Tykkelse: 45 mm, fastholdt med tråd Lydabsorbtionsevne, a w : 0, Udførelse Generelt Gipsskillevægge udføres generelt i nøje overensstemmelse med leverandørens systembeskrivelser for de enkelte vægtyper samt tilslutningsdetaljer, montageprincipper, skruetyper, kantafslutninger, samlingsdetaljer m.v. Stålskelet udføres med forstærkningsskinner omkring dørhuller og al montage skal udføres i.h.t. foreskriftet Gipsmontage og overfladebehandling, Hvor går grænsen?, 4 udgave Gipsplader opsættes med forsænket kant for tapening og spartling under malerarbejdet. Pladerne skal være uden skader ved hjørner og kanter. Karton skal være glat, helt, uden oprivninger og lignende bortset fra huller fra montageskruer. Åbning i samlinger max. 4 mm. Gipsvægge føres med ind i alle dørlysninger

26 Bilag 1 Udbudskontrolplan Bilag 1 Udbudskontrolplan

27 Bilag 1 Udbudskontrolplan Paradigme for udbudskontrolplan for skeletkonstruktioner Der henvises generelt til bips Basisbeskrivelserne pkt. 3.9 Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 1 Projekteringskontrol 1.1 Tegninger / beskrivelser Basisbeskrivelserne Projektgranskning Hele materialet Før opstart Granskningsdokument pkt Materiale- og produktkontrol 3.1 Jf. pkt 2.2 i nærværende dokument Basisbeskrivelserne pkt Modtagekontrol 4.1 Jf. pkt 2.2 i nærværende dokument Basisbeskrivelserne pkt Varedeklaration / Prøve Kontrolskema / følgeseddel Ved hver type Før opstart Jf. basisbeskrivelserne pkt. 3.5 Ved hver type. Minimum ved 1. modtagelse Ved modtagelsen Jf. basisbeskrivelserne pkt Udførelseskontrol 5.1 Jf. pkt 2.2 i nærværende dokument Basisbeskrivelserne pkt. 3.7 samt Slutkontrol 6.1 Jf. pkt 2.2 i nærværende dokument Basisbeskrivelserne pkt Visuel / fotodokumentation Kontrolskema Visuel / fotodokumentation Kontrolskema Ved opstart samt efterfølgende Stikprøvevis Jf. pkt 2.2 i nærværende dokument Løbende under udførelsen Basisbeskrivelserne pkt Jf. basisbeskrivelserne pkt. 3.6 Udført arbejde jf. kontrolskema

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.290 Skeletkonstruktioner. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B2.290 Skeletkonstruktioner. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B2.290 Skeletkonstruktioner Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt:

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.380 Fast inventar Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B2.380 Fast inventar Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B2.380 Fast inventar Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, HardiePlank Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10.

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10. A5.01 A 80.85 23 MM HØJKANTSPARKET 50 MM BETONSILDLAG 10 MM APROBO DECIBEL 3 MÅTTER 200 MM HULDÆK 80.57 17 MM CEDERTRÆ 25 MM TRYK IMP. AFSTANDSLISTE 9 MM CEMBRIT WINDSTOPPER CLASSIC 200 MM ISOLERING KL.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer Generelt Nærværende beskrivelse omhandler tømrerarbejde i forbindelse med om- og tilbygning til ovenstående ejendom. Omfang Til tømrerarbejdet hører følgende ydelser (24)01 Ydervægge af træskelet (24)02

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Hovedprojekt Rubow Arkitekter A/S Bredgade 25F 1260 København K E-mail: info@rubowarkitekter.dk Tlf.: 3369 1122 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet:

Læs mere

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse Detaljemappe_forside forside/indholdsfortegnelse Indhold: D1: bund altan (snit) D2: side altan (snit) D3: bund altan (plan) D4: side altan (plan) D5: sokkelpåforing (snit) D6: kældervindue_side (plan)

Læs mere

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage.

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage. LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER Brandbeskyttelse / Brandsikring stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima kan anvendes ved brandsikring af stråtage. Gipspladen kan brandteknisk bruges

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag_un Indledning

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc

Læs mere

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger 4.0 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/7 4.0 4.1 Orientering Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.270, Basisbeskrivelse træ

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Cembrit Westerland 30x60 skifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Cembrit Westerland 30x60 skifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Cembrit Westerland 30x60 skifer med undertag Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision F, 14.01.15 Tekniske informationer Hansen UnitAl element: Dimensioner: Bredde:

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.350 Lofter, monteret R2.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye

Læs mere

Klostervej i Ry Bygherre:

Klostervej i Ry Bygherre: K09_T03_H5_00 TEGN. NR. EMNE MÅL DATO REV. NR. REV DATO K09_T03_H5_01 Lodret snit - Niveaufri adgang 1:5 K09_T03_H5_02 Vandret snit - Sektionsadskillelse ved let ydervæg 1:5 K09_T03_H5_03 Vandret snit

Læs mere

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag Indledning

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

KOMPROMENT U N D E R TA G

KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT type 150 KOMPROMENT Viking type 280 ML MH Testet af Teknologisk Institut Få yderligere informationer på www.komproment.dk Undertaget er en udsat bygningsdel der i mange

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Vinduer/Vinduespartier

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC 200 Energy Producent: VELFAC A/S - Bygholm Søpark 23-8700 Horsens Anvendelse: Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.01.17 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk Indledning

Derbigum, parkeringsdæk Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ.

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. Projekt: Projektet omfatter udskiftning af eternit tagpladerne på Børnehavens bygninger. Miljøhensyn: Arbejdet skal

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Unitl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision E, 07.11.14 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde:

Læs mere

UCH Ny hovedbygning. Projektforslag. Arkitekt. Tegn. nr.: 700. Tegn. nr.: 700. Rev.: Dato: Revision: Sign: Revisioner Revision Rev.

UCH Ny hovedbygning. Projektforslag. Arkitekt. Tegn. nr.: 700. Tegn. nr.: 700. Rev.: Dato: Revision: Sign: Revisioner Revision Rev. Arkitekt Tegning: Detaljer Tegn. nr.: 700 Detaljeliste Blag nr. Snit Nr. Navn Revisioner Revision Rev. dato Blad nr. 1 Blad nr. 2 Blad nr. 3 Blad nr. 4 Blad nr. 5 Blad nr. 6 Blad nr. 7 Blad nr. 8 Blad

Læs mere

Bygningsdel Dato : Q Arbejdsbeskrivelse 60x60 diagonal fibercementskifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6

Bygningsdel Dato : Q Arbejdsbeskrivelse 60x60 diagonal fibercementskifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM 60x60 diagonal fibercementskifer med undertag Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Skruemontage på underlag af stål

Skruemontage på underlag af stål Skruemontage på underlag af stål Indhold Heradesign-plader monteret på F-2-skinnesystemet, af nedhængte eller direkte monterede C-skinner. Dokument nr. B 202 Sidst revideret: Juni 2008 Konstruktioner og

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015 Marts 201 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 201 Amroc cementspånplader er robuste multianvendelige beklædningsplader som kombinerer træets og cementens fordele - det vil sige træets elasticitet og

Læs mere

Derbigum, grønt tag Indledning

Derbigum, grønt tag Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, grønt tag Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold til

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.3 Projektering... 4 2.7 Kvalitetsledelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

STUDIEBYEN. Hegn, carporte, skure og pergolaer langs vest og øststien. Principielt projektmateriale. Revideret udgave december 2006

STUDIEBYEN. Hegn, carporte, skure og pergolaer langs vest og øststien. Principielt projektmateriale. Revideret udgave december 2006 STUDIEBYEN Hegn, carporte, skure og pergolaer langs vest og øststien Principielt projektmateriale Revideret udgave december 2006 1 Indholdsfortegnelse: Grundidé... 3 Moduler, højder og taghældning... 3

Læs mere

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 1 Montagebeskrivelse Forberedelse: 1. Kontroller at produktet er i overenssteelse med ordrebekræftelsen. 2. Mål kvistens bredde på trækonstruktionen (kaldes k-br

Læs mere

A_.XX.XX A_.XX.XX Detaljemappe - Bygning B og C. Detalje nr. Tekst Bygning Rev. Rev. dato. 1:1 Målestok

A_.XX.XX A_.XX.XX Detaljemappe - Bygning B og C. Detalje nr. Tekst Bygning Rev. Rev. dato. 1:1 Målestok Alle mål skal kontrolleres på pladsen. Eventuelle fejl skal meddeles den tegningsansvarlige. Hvis ikke andet er specificeret, er alle mål i millimeter. Indehaver af ophavsretten til denne tegning er C.F.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

25% moms Kr ,00

25% moms Kr ,00 AAB Horsens, afd. 6 Vesterport Renovering og modernisering Entreprise nr.: 23 Dato: 18032016 Entreprise navn: Udvendig tømrerentreprise Rev. Dato: Arbejde: Udvendig tømrerarbejder Version: Sag nr.: 1100017931

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Ordliste fagudtryk tag

Ordliste fagudtryk tag Ordliste fagudtryk tag Afstandsliste Gennemgående træliste (trykimprægneret) placeret ovenpå spær. Den skal sikre afstand mellem undertag og lægter, så vand på undertaget uhindret kan løbe til tagrenden.

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Kombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering.

Kombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering. Kombitag Sundolitt reducerer CO 2 -udledning September 2012 Sundolitt EPS Sundolitt Climate Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø Sundolitt XPS Sundolitt Mineraluld Isolering til nybyggeri og renovering

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem Dato: marts 0. Erstatter: Brochure fra maj 00 ISOVER Plus System vil revolutionere byggeriet... ISOVER Plus er et nyt og revolutionerende

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

P TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI

P TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI SCAN undertag Monteringsvejledning OP TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI OP TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI Vælg det rigtige undertag Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for

Læs mere

Designmanual. Torveparken Gladsaxe. Del 2 -Byggevejledning for halvtag TVEDE RÅDGIVENDE INGENIØRER OG ARKITEKTER

Designmanual. Torveparken Gladsaxe. Del 2 -Byggevejledning for halvtag TVEDE RÅDGIVENDE INGENIØRER OG ARKITEKTER Designmanual Torveparken Gladsaxe Del 2 -Byggevejledning for halvtag Denne Byggevejledning viser i tegning og tekst hvordan halvtaget kan opbygges. Halvtaget kan være en løsning i sig selv, men kan også

Læs mere

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75 AB Mysundegade 6-10, Maja Makwarth København d. 27. maj 2014 Mysundegade 8, 4th Tilbud nr.: 14004 1674 København V Vedr. montering af 25 stålaltaner mod gården og gaden på Mysundegade 6-10. Altanprojekt

Læs mere