Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt"

Transkript

1 Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Sikkerhed og sundhed Kvalitetsledelse D&V-dokumentation Arbejdets planlægning Generelle specifikationer Referencer Referencer der er generelt gældende for arbejdet (EN 2) Projektering Generelt Materialer og produkter (EN 5) Understøbningsmaterialer (EN 5.8) Udførelse Generelt (EN 4.1) Fremstilling og samling (EN 6) Svejsning (EN 7) Relationer til andre arbejder Koordinering Kontrol (EN 12) Generelt (EN 12.1) Bygningsdelsbeskrivelser... 7

3 1. Orientering Side : 2/16 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.250, Basisbeskrivelse stål/ er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Ad stk. 6. Udgår.

4 2. Omfang Side : 3/16 2. Omfang 2.1 Generelt 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: Stålkonstruktion Overdækning samt ophængningssøjler Demontering - Midterrækværk Stålkonstruktion Perimeterhegn i modul 10.E Stålkonstruktion Turnstyles 2.3 Projektering Arbejdet omfatter projektering ifm. de enkelte konstruktionsafsnit/bygningsdele som angivet i bygningsdelsbeskrivelserne. 2.5 Sikkerhed og sundhed Der udarbejdes ikke PSS for denne byggesagen. 2.7 Kvalitetsledelse D&V-dokumentation Generelt skal D&V-dokumentation leveres på dansk og engelsk i 3 stk. farvetrykte eksemplarer af hver og på USB-stik. 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i projektgennemgangsmøder. Ad stk. 1. Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 15 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i 2 eksemplarer: Arbejdstegninger, stålkonstruktioner Statisk dokumentation, stålkonstruktioner Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen.

5 3. Generelle specifikationer Side : 4/16 3. Generelle specifikationer 3.2 Referencer Referencer der er generelt gældende for arbejdet (EN 2) Sikkerhed og last Ad stk. 1. DS/EN 1990:2007 DS/EN 1990/A1:2006 DS/EN 1990/A1/AC:2010. Ad stk. 2 udgår og erstattes af: Stk. 2. Nationalt anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner DS/EN 1990 DK NA:2013 Energistyrelsen. Ad stk. 3. a) DS/EN :2007 DS/EN /AC:2009 b) DS/EN :2007 DS/EN /AC:2009 DS/EN /AC:2012 c) DS/EN :2007 DS/EN /AC:2009 d) DS/EN :2007 DS/EN /AC:2010 DS/EN /A1:2010 e) DS/EN :2007 DS/EN /AC:2009 f) DS/EN :2007 DS/EN /AC:2008 DS/EN /AC:2012 g) DS/EN :2007 DS/EN /AC:2010 DS/EN /A1:2014. Ad stk. 4 udgår og erstattes af: Stk. 4. Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner: a) Del 1-1: Generelle laster Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger DS/EN DK NA:2013 b) Del 1-2: Generelle laster Brandlast DS/EN DK NA:2014 c) Del 1-3: Generelle laster Snelast DS/EN DK NA:2012 Energistyrelsen

6 3. Generelle specifikationer Side : 5/16 a) Del 1-4: Generelle laster Vindlast DS/EN DK NA:2010 DS/EN DK NA Tillæg 1: Erhvervs- og Byggestyrelsen a) Del 1-5: Generelle laster Termiske laster DS/EN DK NA:2012 Energistyrelsen a) Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse DS/EN DK NA:2007 Erhvervs- og Byggestyrelsen a) Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast DS/EN DK NA:2013 Energistyrelsen Stålkonstruktioner, generelt Ad stk. 1. a) DS/EN AC:2007 DS/EN /AC:2009 DS/EN /A1:2014 b) DS/EN AC:2007 DS/EN /AC:2009 c) DS/EN :2007 DS/EN /AC:2010. Ad stk. 2 udgår og erstattes af: Stk. 2. Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner: a) Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner DS/EN DK NA:2015 Energistyrelsen a) Del 1-2: Generelle regler - Brandteknisk dimensionering DS/EN DK NA:2007 Erhvervs- og Byggestyrelsen a) Del 1-3: Generelle regler - Supplerende regler for tyndpladekonstruktioner DS/EN DK NA:2013 Energistyrelsen Stålkonstruktioner, udførelse Ad stk. 1. a) DS/EN A1:2012 b) DS/EN A1: Projektering Ad stk. 2. AT-vejledning A.2.3. Maj Generelt Der henvises der til bygningsdelsbeskrivelserne.

7 3. Generelle specifikationer Side : 6/ Materialer og produkter (EN 5) Understøbningsmaterialer (EN 5.8) Krav til materialer til understopning, underløbning eller understøbning er angivet på tegninger. 3.6 Udførelse Generelt (EN 4.1) Konstruktionen er ikke udmattelsespåvirket. På forlangende af byggeledelsen, skal entreprenøren kontrolmåle og dokumentere størrelsen af nærmere angivne mål, hvis der opstår vanskeligheder med at overholde afledte mål ved montagen Fremstilling og samling (EN 6) Identifikation (EN 6.2) På følgende konstruktionsdele er stemplede tal eller kørnede mærker ikke tilladt: Ståldele, der er synlige i det færdige bygværk Svejsning (EN 7) Svejseplan (EN 7.2) Svejseplan og svejseprocedurespecifikationer (WPS) skal afleveres til byggeledelsen inden arbejdet påbegyndes Kvalificering af svejseprocedure og svejsepersonale (EN 7.4) Svejsere og svejseoperatører (EN 7.4.2) Kopi af relevante svejsecertifikater for de aktuelle svejsere skal fremsendes til byggeledelsen for godkendelse. 3.7 Relationer til andre arbejder Koordinering Der skal koordineres med følgende arbejder: Beton, generelt og pladsstøbt Facadearbejder 3.9 Kontrol (EN 12) Generelt (EN 12.1) Entreprenøren skal udarbejde forslag til opdeling i kontrolafsnit. Forslag til opdeling i kontrolafsnit skal forelægges for byggeledelsens gennemsyn.

8 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 7/16 (250) 0.01 Stålkonstruktion Overdækning samt ophængningssøjler 4. Bygningsdelsbeskrivelser (250) 0.01 Stålkonstruktion Overdækning samt ophængningssøjler 4.2 Omfang Projektering, fremstilling, levering og montering af stålkonstruktion i tag- og vægkonstruktion i overdækning samt ophængningssøjler. 4.3 Lokalisering Arbejdet omhandler området foran vagten i PAF-bygningen ud mod Marmorvej. Området er i grove træk afgrænset af modul /10.A-10.D. 4.4 Tegningshenvisning Plantegninger, niveau tag: Plantegninger, niveau dæk: Detailtegninger, KON: K09_H1_N002 K09_H1_N003 K-XX Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Betonentreprenøren har forud for dette arbejde udført betonsokler i armeret beton. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Befæstelser og diverse beklædning af stålkonstruktion. Montering af perimeterhegn. 4.7 Projektering 1. Projektering, kontrol og godkendelse efter konstruktionstegninger samt forudsætninger for bygningens konstruktive virkemåde og stabilitet mv. iht.: FN-Byen. Statisk dokumentation, bind A1 + B1 + A2 Stålkonstruktion, 2. Leverandør skal selv sørge for et eget projekt, tegninger og statiske beregninger, er gennemgået og underskrevet af den udførende og leverandørens egen kontrollant. Endeligt projekt i 3 eksemplarer og kontroldokumentation i 1 eksempel fremsendes til den bygværkprojekterende. 3. Projektering af samlingsdetaljer. 4. Udarbejdelse af montage-/nummerplaner. 5. Udarbejdelse af arbejdstegninger. Konstruktionsmæssige forhold Dokumentationsklasse: Konsekvensklasse: Middel CC2 (middel) Grundlag Der henvises til: FN-Byen. Statisk dokumentation, bind A1 + B1 + A2 Stålkonstruktion, Statisk virkemåde Der henvises til: FN-Byen. Statisk dokumentation, bind A1 + B1 + A2 Stålkonstruktion,

9 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 8/16 (250) 0.01 Stålkonstruktion Overdækning samt ophængningssøjler Brandkrav Ingen 4.9 Materialer og produkter Identifikation: S 235JR iht. DS/ EN Anvendelse: Stålkonstruktion i tag- og vægkonstruktion. Identifikation: S 355JR iht. DS/ EN Anvendelse: Ophængningssøjler. Lagdeling Berørte områder er angivet på tegningerne iht. BIPS tegningsstandard ( lyn ). Profilerne skal opfylde kravene i Euro Standard fladekontrol: Tabel 2, klasse 23 - endekontrol: Tabel 1, klasse 12 Plader skal opfylde følgende krav i SEL 072 -fladekontrol: Tabel 1, klasse 2 -randzonekontrol: Tabel 2, klasse 2 Boltekvalitet: Boltene skal opfylde kravene i DS/EN og 2 Skruer skal være iht. DS/EN ISO 4014 Møtrikker skal være iht. DS/EN ISO 4032 Underlagsskiver skal være iht. DS/EN ISO 7090 Alle bolte og møtrikker skal være styrkeklasse 8.8 iht. DS/EN 20898/1 og 2 med mindre andet er angivet på tegningsmaterialet. Svejsesømme: Der anvendes svejsesømme iht. tegningsmaterialet. Alle svejsesømme skal tilhører udførelses EXC 2 iht. DS/EN Udførelse Udførelsesklasse: EXC2 Overflader Korrosionskategori: C4 høj med mindre andet er angivet på tegninger Stålbjælker og ikke synlige stålsøjler: 1 stk. HE300B bjælke Valgfri kulør, da konstruktionen ikke er synlig i den færdige bygning. Synlige stålsøjler: 3 stk. RHS 200x200x10 mm Slutfarve RAL 9005.

10 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 9/16 (250) 0.01 Stålkonstruktion Overdækning samt ophængningssøjler 4.11 Mål og tolerancer Tilladte tolerancer udføres efter DS/EN A1:2011, funktionelle montagetolerancer, klasse Kontrol Projekteringskontrol Der gælder følgende kontrolniveauer: Konstruktionsafsnit: Stålkonstruktion i tag- og vægkonstruktion i overdækning Dokumentationsklasse: Middel Statisk dokumentation, bind A1 + B1 + A2 Stålkonstruktion, udvekslinger, PAF-bygning. Materialekontrol Kontrolklasse: Normal (N)

11 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 10/16 (250) 0.02 Demontering Midterrækværk (250) 0.02 Demontering Midterrækværk 4.2 Omfang Demontering og bortskaffelse af stålkonstruktion i midterrækværk samt inddækning. 4.3 Lokalisering Arbejdet omhandler området foran vagten i PAF-bygningen ud mod Marmorvej. Området er i grove træk afgrænset af modul /10.D-10.E. 4.4 Tegningshenvisning Plantegninger, niveau 0: K09_H1_N Tilstødende bygningsdele 4.14 Kontrol Efterfølgende bygningsdele/arbejder Reetablering af befæstelse. Tilpasning af beklædning. Materialekontrol Kontrolklasse: Normal (N)

12 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 11/16 (250) 0.04 Stålkonstruktion Turnstyles (250) 0.03 Stålkonstruktion Perimeterhegn i modul 10.E 4.2 Omfang Projektering, fremstilling, levering og montering af stålkonstruktion til perimeterhegn i modul 10.E inkl. stålkonstruktioner inddækket i Corten stål. 4.3 Lokalisering Arbejdet omhandler området øst for vagten i PAF-bygningen ved kørebanen. Området er i grove træk afgrænset af modul /10.E. 4.4 Tegningshenvisning Plantegninger, niveau dæk: Detailtegninger, KON: K09_H1_N003 K-XX Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Lokal demontering af inddækningsplader af Corten stål. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Inddækning med plader af Corten stål. 4.7 Projektering 6. Projektering, kontrol og godkendelse efter konstruktionstegninger samt forudsætninger for bygningens konstruktive virkemåde og stabilitet mv. iht.: FN-Byen. Statisk dokumentation, bind A1 + B1 + A2 Stålkonstruktion, 7. Leverandør skal selv sørge for et eget projekt, tegninger og statiske beregninger, er gennemgået og underskrevet af den udførende og leverandørens egen kontrollant. Endeligt projekt i 3 eksemplarer og kontroldokumentation i 1 eksempel fremsendes til den bygværkprojekterende. 8. Projektering af samlingsdetaljer. 9. Udarbejdelse af montage-/nummerplaner. 10. Udarbejdelse af arbejdstegninger. Konstruktionsmæssige forhold Dokumentationsklasse: Konsekvensklasse: Middel CC2 (middel) Grundlag Der henvises til: FN-Byen. Statisk dokumentation, bind A1 + B1 + A2 Stålkonstruktion, Statisk virkemåde Der henvises til: FN-Byen. Statisk dokumentation, bind A1 + B1 + A2 Stålkonstruktion, Brandkrav Ingen

13 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 12/16 (250) 0.04 Stålkonstruktion Turnstyles 4.9 Materialer og produkter Identifikation: S 355JR iht. DS/ EN Anvendelse: Stålkonstruktion til perimeterhegn i modul 10.E. Lagdeling Berørte områder er angivet på tegningerne iht. BIPS tegningsstandard ( lyn ). Profilerne skal opfylde kravene i Euro Standard fladekontrol: Tabel 2, klasse 23 - endekontrol: Tabel 1, klasse 12 Plader skal opfylde følgende krav i SEL 072 -fladekontrol: Tabel 1, klasse 2 -randzonekontrol: Tabel 2, klasse 2 Boltekvalitet: Boltene skal opfylde kravene i DS/EN og 2 Skruer skal være iht. DS/EN ISO 4014 Møtrikker skal være iht. DS/EN ISO 4032 Underlagsskiver skal være iht. DS/EN ISO 7090 Alle bolte og møtrikker skal være styrkeklasse 8.8 iht. DS/EN 20898/1 og 2 med mindre andet er angivet på tegningsmaterialet. Svejsesømme: Der anvendes svejsesømme iht. tegningsmaterialet. Alle svejsesømme skal tilhører udførelses EXC 2 iht. DS/EN Udførelse Udførelsesklasse: EXC2 Overflader Korrosionskategori: C4 høj Ikke synlige stålsøjler: 4 stk. RHS 90x50x5,0 mm Valgfri kulør, da konstruktionen ikke er synlig i den færdige bygning. Synlige stålsøjler: 3 stk. RHS 90x90x5,0 mm Slutfarve RAL Mål og tolerancer Tilladte tolerancer udføres efter DS/EN A1:2011, funktionelle montagetolerancer, klasse Kontrol Projekteringskontrol Der gælder følgende kontrolniveauer: Konstruktionsafsnit: Stålkonstruktion i tag- og vægkonstruktion i overdækning

14 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 13/16 (250) 0.04 Stålkonstruktion Turnstyles Dokumentationsklasse: Middel Statisk dokumentation, bind A1 + B1 + A2 Stålkonstruktion, udvekslinger, PAF-bygning. Materialekontrol Kontrolklasse: Normal (N)

15 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 14/16 (250) 0.04 Stålkonstruktion Turnstyles (250) 0.04 Stålkonstruktion Turnstyles 4.2 Omfang Projektering, fremstilling, levering og montering af turnstyles. 4.3 Lokalisering Arbejdet omhandler området foran vagten i PAF-bygningen ud mod Marmorvej. Området er i grove træk afgrænset af modul /10.A-10.B. 4.4 Tegningshenvisning Plantegninger, niveau 0: Plantegninger, niveau dæk: Detailtegninger, KON: K09_H1_N001 K09_H1_N003 K-XX Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Betonentreprenøren har forud for dette arbejde udført armeret betonplade. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Befæstelser af området foran vagten. 4.7 Projektering 11. Projektering, kontrol og godkendelse efter konstruktionstegninger samt forudsætninger for bygningens konstruktive virkemåde og stabilitet mv. iht.: FN-Byen. Statisk dokumentation, bind A1 + B1 + A2 Stålkonstruktion, 12. Leverandør skal selv sørge for et eget projekt, tegninger og statiske beregninger, er gennemgået og underskrevet af den udførende og leverandørens egen kontrollant. Endeligt projekt i 3 eksemplarer og kontroldokumentation i 1 eksempel fremsendes til den bygværkprojekterende. 13. Projektering af samlingsdetaljer. 14. Udarbejdelse af montage-/nummerplaner. 15. Udarbejdelse af arbejdstegninger. Konstruktionsmæssige forhold Dokumentationsklasse: Konsekvensklasse: Middel CC2 (middel) Grundlag Der henvises til: FN-Byen. Statisk dokumentation, bind A1 + B1 + A2 Stålkonstruktion, Statisk virkemåde Der henvises til: FN-Byen. Statisk dokumentation, bind A1 + B1 + A2 Stålkonstruktion, Brandkrav Ingen

16 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 15/16 (250) 0.04 Stålkonstruktion Turnstyles 4.9 Materialer og produkter Identifikation: S 355JR iht. DS/ EN Lagdeling Berørte områder er angivet på tegningerne iht. BIPS tegningsstandard ( lyn ). Profilerne skal opfylde kravene i Euro Standard fladekontrol: Tabel 2, klasse 23 - endekontrol: Tabel 1, klasse 12 Plader skal opfylde følgende krav i SEL 072 -fladekontrol: Tabel 1, klasse 2 -randzonekontrol: Tabel 2, klasse 2 Boltekvalitet: Boltene skal opfylde kravene i DS/EN og 2 Skruer skal være iht. DS/EN ISO 4014 Møtrikker skal være iht. DS/EN ISO 4032 Underlagsskiver skal være iht. DS/EN ISO 7090 Alle bolte og møtrikker skal være styrkeklasse 8.8 iht. DS/EN 20898/1 og 2 med mindre andet er angivet på tegningsmaterialet. Svejsesømme: Der anvendes svejsesømme iht. tegningsmaterialet. Alle svejsesømme skal tilhører udførelses EXC 2 iht. DS/EN Udførelse Udførelsesklasse: EXC2 Overflader Korrosionskategori: C4 høj med mindre andet er angivet på tegninger Turnstyle: Slutfarve RAL Mål og tolerancer Tilladte tolerancer udføres efter DS/EN A1:2011, funktionelle montagetolerancer, klasse Kontrol Projekteringskontrol Der gælder følgende kontrolniveauer: Konstruktionsafsnit: Stålkonstruktion i tag- og vægkonstruktion i overdækning Dokumentationsklasse: Middel Statisk dokumentation, bind A1 + B1 + A2 Stålkonstruktion, udvekslinger, PAF-bygning. Materialekontrol

17 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/16 (250) 0.04 Stålkonstruktion Turnstyles Kontrolklasse: Normal (N)

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Smedearbejde. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Smedearbejde. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Smedearbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS STÅLKONSTRUKTION (SM) Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Boligkontoret Århus Nydamsparken afd. 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse... Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.7.4 Kontroldokumentation...

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.3 Projektering... 3 2.4 Byggeplads...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.15 Smedearbejde, konstruktion 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.6 Betonelementleverance Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Hovedprojekt Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.3 Projektering... 4 2.7 Kvalitetsledelse...

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.7 Betonelementmontage Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1991-1-2 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Smedeentreprisen Arbejdsbeskrivelse G.250 Stålarbejder. Dato : 16.05.2011 Rev. Dato :

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Smedeentreprisen Arbejdsbeskrivelse G.250 Stålarbejder. Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Smedeentreprisen Arbejdsbeskrivelse G.250 Stålarbejder Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/38 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark

Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark Dansk standard DS 2427 1. udgave 2011-02-24 Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark Concrete execution Rules for application of EN 13670 in Denmark DS 2427 København

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.1 Orientering BIPS basisbeskrivelse B 2.430 er gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Bygningsdelen omfatter alle ventilationsarbejder i forbindelse med ombygning af

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Fast inventar R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Fast inventar R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.380 Fast inventar R1.01 2015-12- 22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky KFR/NKR Rev.: Dato: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt:

A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky KFR/NKR Rev.: Dato: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt: K(X)0.00A A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky /NKR Rev.: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt: K(X)0.00A Note Bygherre - Boligkontoret Fredericia, AFD.601 Vesterbrogade 4, DK-7000 Fredericia

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, leverance Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/23. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, leverance Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/23. Indholdsfortegnelse... 20 Indholdsfortegnelse Side : 1/23 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og sundhed...

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.350 Lofter, monteret R2.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Stålarbejde. Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 COWIsag A019647 Dokumentnr. 424.203 Udg. 1.

Arbejdsbeskrivelse Stålarbejde. Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 COWIsag A019647 Dokumentnr. 424.203 Udg. 1. Arbejdsbeskrivelse Stålarbejde Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWIsag A019647 Dokumentnr. 424.203 Udg. 1.0 Indholdsfortegnelse Side : 1/49 Udarbejdet: THS Kontrolleret: TGHA Godkendt:

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Murværk Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Murværk Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24 Indholdsfortegnelse Side : 1/24 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Definitioner... 4 2. Omfang... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Bygningsdele... 5 2.3 Projektering... 5 2.4 Byggeplads...

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Glasfacader og -tage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Glasfacader og -tage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.285 Glasfacader og -tage R2.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner DS/EN 1991 FU:2010 1.UDgavE 2010 Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner UROCODESEUROCODESEUROCODESEUROCO ODESEUROCODESEUROCODESEUROCODESE Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

LEGO Kornmarken Brandsektionering

LEGO Kornmarken Brandsektionering RÅDGIVENDE INGENIØRER LEGO Kornmarken Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende ingeniører Kløvervej

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev.

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev. ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/35 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE PROJEKTSPECIFIK BETONELEMENT - LEVERANCE. Multihal Aarhus. Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen VIA Aarhus

ARBEJDSBESKRIVELSE PROJEKTSPECIFIK BETONELEMENT - LEVERANCE. Multihal Aarhus. Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen VIA Aarhus ARBEJDSBESKRIVELSE PROJEKTSPECIFIK BETONELEMENT - LEVERANCE Multihal Aarhus Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen VIA Aarhus April 2016 Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, leverance Rev.dato

Læs mere

Smedearbejdet A08. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Smedearbejdet A08. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: Rev. dato: Smedearbejdet A08 Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato: C.F. Møller Danmark A/S Strandvejen 17 9000 Aalborg, Danmark Tlf. +45 9632 9797 www.cfmoller.com NIRAS

Læs mere

Boligforeningen Ringgaarden Nybyg KUBUS projekt. Tag Finish. Arbejdsbeskrivelse

Boligforeningen Ringgaarden Nybyg KUBUS projekt. Tag Finish. Arbejdsbeskrivelse Nybyg projekt Tag Finish Arbejdsbeskrivelse 03-01-2016 Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, renovering R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, renovering R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.372 Døre, vinduer og porte, renovering R0.02 2016-12-16 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE PROJEKTSPECIFIK BETONELEMENT - MONTAGE. Multihal Aarhus

ARBEJDSBESKRIVELSE PROJEKTSPECIFIK BETONELEMENT - MONTAGE. Multihal Aarhus ARBEJDSBESKRIVELSE PROJEKTSPECIFIK BETONELEMENT - MONTAGE Multihal Aarhus Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus April 2016 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/0

Læs mere

NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER

NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER DECEMBER 2012 NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER ARBEJDSBESKRIVELSE KONSTRUKTIONSSTÅL Hou + Partnere Arkitekter A/S Adelgade 15 1304 København K tlf. 33 93 22 66 Steven Müller, Rådgivende Ingeniørfirma Kongevejen

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Fast inventar R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Fast inventar R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.380 Fast inventar R1.02 2016-12-16 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/21

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/21 Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : 2016-08-15 Indholdsfortegnelse Side : 1/21 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner DANSK STANDARD 2010 Projektnummer M243332 Grafisk tilrettelæggelse: Dansk Standard

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1 af 6 SAB Afmærkning H1114.45 Afmærkningsmateriel 1. Alment Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1.1 Omfang

Læs mere

Armeringsstål til betonkonstruktioner Identifikation og klassificering i henhold til EN 10080 og EN 10138

Armeringsstål til betonkonstruktioner Identifikation og klassificering i henhold til EN 10080 og EN 10138 DS-information DS/INF 165 2. udgave 2011-12-22 Armeringsstål til betonkonstruktioner Identifikation og klassificering i henhold til EN 10080 og EN 10138 Reinforcing steel for concrete structures Identification

Læs mere

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag_un Indledning

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc

Læs mere

DS/EN DK NA:2015

DS/EN DK NA:2015 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1993-1-1 DK NA:2014 og erstatter

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt.

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt. Side 1 af 5 Statisk redegørelse Sagsnr.: 16-001 Sagsadresse: Traneholmen 28, 3460 Birkerød Bygherre: Henrik Kaltoft 1. Projektet I forbindelse med forestående etablering af ny 1.sal på eksisterende ejendom

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, HardiePlank Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk Indledning

Derbigum, parkeringsdæk Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Hovedprojekt Rubow Arkitekter A/S Bredgade 25F 1260 København K E-mail: info@rubowarkitekter.dk Tlf.: 3369 1122 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet:

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.3 - Jordarbejde 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering

Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering Gulvvarme er primær varmekilde i de områder, der har gulvvarme. 4.2 Omfang Bygningsdelen

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007 Bjælke beregning Stubvænget 3060 Espergærde Matr. nr. Beregningsforudsætninger Beregningerne udføres i henhold til Eurocodes samt Nationale Anneks. Eurocode 0, Eurocode 1, Eurocode 2, Eurocode 3, Eurocode

Læs mere