Introduktionsprogram for social- og sundhedsassistent-elever. Neurologisk afdeling Neurorehabiliteringsafsnit N 2041og N2051

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktionsprogram for social- og sundhedsassistent-elever. Neurologisk afdeling Neurorehabiliteringsafsnit N 2041og N2051"

Transkript

1 Introduktionsprogram for social- og sundhedsassistent-elever Neurologisk afdeling Neurorehabiliteringsafsnit N 2041og N Udarbejdet sept Udarbejdet af Jette Jørgensen Aase Mogensen Lisbet Bak Gitte Jensen Godkendt af: Ulla Veng side 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning Præsentation af neurologisk afdeling Organisationsplan Præsentation af neurorehabiliteringsafsnit N 2041 og N Hovedopgaver Introduktion side 2

3 Indledning. Velkommen til afsnit N 2041 / N 2051 Med dette introduktionsprogram er det hensigten at give dig et billede af N 2041 / N Vi ønsker at skabe de bedste vilkår for en god introduktionsperiode, så du oplever en god start og kommer til at befinde dig godt i afsnittet. Målet er at indføre dig i afsnittets rytme, arbejdsgange og specielle sygepleje. I plejen tilstræ ber vi en tæ t og ansvarsbevidst patientkontakt med stor kontinuitet i rehabiliteringen. Der er gensidig respekt, loyalitet og tillid faggrupperne imellem. Vi læ gger væ gt på: ansvarlighed over for hinanden og på afsnittets opgaver en god omgangstone i det daglige arbejde i forhold til interne/eksterne samarbejdspartnere, patienter, pårørende og kolleger et godt tvæ rfagligt og tvæ rsektorielt samarbejde. Dine vejledere på afsnittet er: Din vejleder er medansvarlig for et godt introduktionsforløb. side 3

4 Præsentation af neurologisk afdeling. Neurologisk afdeling, Sygehus Viborg, er placeret på sygehusene i Viborg og Skive. Afdelingen består af 65 sengepladser fordelt på et akut neurologisk afsnit i Viborg med 29 sengepladser, N09, og to neurorehabiliteringsafsnit i Skive, hver med 18 sengepladser. Desuden tilhørende ambulatorium og neurofysiologisk afsnit. Afdelingsledelsen består af oversygeplejerske Ulla Veng og ledende overlæ ge Lene Rosendahl. Organisationsplan - se figur. Sygehusledelsen Afdelings ledelsen Skive Sygehus Viborg Sygehus N2041 N2051 N09 N-amb. N-fys side 4

5 Præsentation af neurorehabiliteringsafsnit N 2041 / N 2051 N 2041 er beliggende på plan 4, bygning 20, Skive Sygehus. N 2051 er beliggende på plan 5, bygning 20, Skive Sygehus. Afsnittene er oprettet d N 2041 og N 2051 har hver 18 sengepladser. Hvert afsnit ledes af afdelingssygeplejerske og souschef. På afsnittet er ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjæ lpere, sekretæ r og servicemedarbejdere. Til afsnittet er knyttet ergo- og fysioterapeuter, logopæ der, neurologer og en neuropsykolog. Desuden er der tilbud om kontakt til diæ tist, socialrådgiver og sygehuspræ st. Vi er uddannelsessted for sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistenter. Normeringen er næ sten ligelig mellem sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter/sygehjæ lpere, desuden en sekretæ r 31 timer pr. uge. Afsnittet er delt i 2 grupper med fast tilknyttet plejepersonale. Plejeformen er tillempet kontaktsygepleje i hele afsnittet. Der er stuegang for den enkelte patient én gang om ugen og ellers efter behov. Hovedopgaver. I afsnittet modtager vi patienter til rehabilitering. Af patientkategorier kan næ vnes: apoplexia cerebri, hjerneskade efter uheld, sklerose, parkinsons syge, tumorer i ryg eller hjerne. Præsentation af sygeplejen: Vi arbejder overordnet ud fra Sygepleje i Viborg Amtskommune grundlag og hensigt Foreløbige mål for sygeplejen i N 2041 / N2051 Sygeplejeetiske retningslinier Sygeplejefagligt arbejder vi ud fra sygeplejens 3 dimensioner med: at medtæ nke rehabilitering i alle patientsituationer at identificere, planlæ gge, udføre og evaluere plejen individuelt at udøve såvel omsorg som egenomsorg at afdæ kke og diskutere sygeplejefaglige problemstillinger at evaluere sygeplejekvalitet. at anvende pæ dagogiske overvejelser i forhold til vores patienters specielle behov. Desuden arbejder vi på: at ajourføre sygeplejefaglig viden at udvikle neurosygeplejen at samarbejde tvæ rfagligt og tvæ rsektorielt at skabe et åbent arbejdsmiljø at samarbejde med patient og pårørende at kommunikere i afsnittet / faglig udvikling at udvikle vores studiemiljø med fokus på læ ringsmuligheder side 5

6 at videreudvikle tilbud til rehabiliteringspatienter at anvende EPJ som dokumentation at beskrive det gode patientforløb Sygeplejen udvikler vi ved: sygeplejefaglige diskussioner, mulighed for supervision nedsæ ttelse af relevante arbejdsgrupper afvikling af personalemøder undervisning i afsnittet deltagelse i for afsnittet relevante kurser samt temadage inspiration ved nyt personale teammøder tvæ rfaglige personalemøder Introduktion: De første 2 dage på afdelingen vil foregå på afdeling N 2041 eller N 2051, hvor der vil væ re fæ lles introduktion med en af vejlederne. Vejlederen vil væ re behjæ lpelig med at få uniform, omklæ dningsrum m.v. side 6

7 Introduktion til SSA-elever på afsnit 2041 & 2051 i neurologisk rehabilitering (2 første formiddage i praktikken fra kl kl ) DAG 1: Velkomst - præ sentation af hinanden & afdelingerne. Lidt historie om afdelingernes størrelse - patientgrundlag /kategori. Organiseringen & begrebet rehabilitering (fane 6 i mappen neurorehabilitering). Personalefordeling - samarbejde med afd. N09 og andre afdelinger. Let rundvisning på afdelingerne om mulighederne på badevæ relserne - spisestuen osv Kaffepause Plejeform. Sygdomme & symptomer (fane 2 side 2) - De fysiske skader - forskellige svæ rhedsgrader. - De kognitive skader: udlevere & gennemgå pjecer om agnosi, apraksi osv... Behandlingsteams-/tvæ rfagligt samarbejde (fane 5). Læ ger/stuegang. Fysio- og ergoterapeut, logopæ d, neuropskolog, diæ tist og socialrådgiver. ABC-konceptet - kun præ sentation. Rundvisning: Fysio- og ergoterapeut, Neurocentret, evt. hilse på Ulla Veng og Bodil Seisbøll, biblioteket, laboratoriet, røntgen, blodbank, kantinen. Evt. mødes med tøjdamen : Prøve uniformer. side 7

8 DAG 2: Gennemgang af rehabiliteringsmappen: Kontaktpersonsordningen (6) Teammøder/målsæ tning (9) Orienteringsmøde. Statusmøde. Fremtids-/udskrivelsesmøde. Kontakt til herneskadekoordinator & primæ rsektor. Hjernesagen - bisidder - hjerneskadeforeningen. Kaffepause. Samarbejde med pårørende. Meget individuelle hensyn til den enkelte patient. Lidt om de forskellige faser - evt. udlevere kopi om PTA-fasen. Tavshedspligt og omgang med følsomme papirer. Blodtryk & puls, evt. øve. Ilt & sug. Klokke- og telefonsystemet. Hjertestop. Sygemelding - raskmelding - barns første sygedag - arbejdsskade. Sikkerhedsrepræ sentanter Kirsten J. og Birgit Haahr. Evaluering af dagene. Udlevere kopiark om apopleksi. side 8

9 Forevisning af afsnittet foretages af din vejleder: Rundvisning i afsnittet Brandudstyr, nødudgange, forholdsregler Kaldesystemer/alarmer Hjertestopudstyr/kald ved hjertestop Ilt og sug Introduktion til funktioner i birum foretages af din vejleder: Gennemgang af skyllerum Køkken / rekv. af kost Personalerum / kaffekasse Linneddepot / rekv. af linned Rent depot Skabe / rekv. af depotvarer Samtalerum / personalekurve/bøger, uddannelsesmateriale Vogn med puder og dyner Skab til væ rdigenstande (væ rdibox og seddel på medicinskab) Medicin - oplæring ved din vejleder: Medicinskab Administration Ordination / p.n. Bestilling / apotek Puljeskab Nøgler Afhentning af blod Hyppigst anvendte medikamenter Væ sker. Kontor: Telefoner/koder Kalender Telefonliste Tjenestetidsplaner Ugeplaner Gruppetavler Patientoversigtstavle Bestilling af lab. prøver / lab.runder Ud/ind bog, registrering af akut tilsyn Piccolinetjeneste Journalvogn /journalopbygning Metodebøger Elever og studerendes uddannelsesmapper Retningslinjer for sengevask Labelmappe Kommunikation og information side 9

10 Telefon på stuer, mønttelefon, mobiltelefon EPJ/AS400 og IT-sikkerhed Internet (hjemmeside) og intranet I afsnittet er forskellige personaler ansvarlige for Klinisk undervisning af sygeplejestuderende Vejledere for social- og sundhedsassistent-elever Ernæ ring Hygiejne Sikkerhed Sår Superbruger inden for EPJ Litteraturliste: side 10

11 Neurorehabiliteringsmanual. Apopleksi i hverdagen. Doris Christensen. Skjulte handicaps. Birgitte Gammeltoft Christensen. Neurologisk afdelings metodebog på intranettet. side 11

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE INDIVIDUELT FOR NYANSATTE I SYGEHUS NORD Navn Stilling Sygeplejerske Afdeling Ortopæd kirurgisk afsnit H1 Ansat dato Navn på nærmeste leder Kirsten Christiansen Navn på tilknyttet mentor Telefonnummer

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77

Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77 Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77 Oktober 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Præsentation af Sygehus Nord... 3 1.1 Sygehus Nord... 3 1.2 Vision for Roskilde sygehus... 3 1.3 Specialefordeling

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Neurologisk-Afdeling Roskilde Sygehus Side 1! af! 40 Indholdfortegnelse: 1.1 Mission for Sygehus Roskilde og Køge 4 1.1 Mission for Sygehus Roskilde og Køge 4 1.2 Værdigrundlag

Læs mere

Velkomstmappe til ortopædkirurgisk sengeafdeling Oktober 2009 Velkomstmappen...2 Introduktionsprogram for nyansat plejepersonale...3 Første dag på afdelingen... 3 Introduktionsperiode 4 uger (sidemandsoplæring)...

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Afdeling 300 Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Udarbejdet November 2008 af HJNN og JNT, revideret Oktober 2011 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske

Læs mere

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Til sygeplejestuderende på Næstved sygehus. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Næstved Sygehus Afsnit: Medicinsk kardiologisk 11 Kontaktperson: Ansv. Kl underviser Tina Wendelbo Mødetid: Dag:

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Velkommen til intensiv klinik 4131... 3 Præsentation af intensiv klinik... 3 Personalesammensætning... 4

Indholdsfortegnelse Velkommen til intensiv klinik 4131... 3 Præsentation af intensiv klinik... 3 Personalesammensætning... 4 Indholdsfortegnelse Velkommen til intensiv klinik 4131... 3 Præsentation af intensiv klinik... 3 Patienter på intensiv klinik... 3 Fysisk indretning... 4 Organisation og ledelse... 4 Uddannelse... 4 Personalesammensætning...

Læs mere

Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik

Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik Social og sundhedsassistent uddannelsen Uddannelsesmappe Praktik 1A & 1B Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling T Odense Universitetshospital Region

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Modul 4: Grundlæggende klinisk virksomhed Kirurgisk afdeling K11-1 Regionshospitalet Viborg Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA)

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Sonja Franck September 2013 side 2 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted 1.0 Organisatoriske

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Afsnit Børneambulatoriet B26 Regionshospital

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Revideret 15. juli 2011 Mentor Jeanette Jørgensen Klinisk vejleder Charlotte Dietz Tlf. 56514750 Mail: chdt@regionsjaelland.dk

Læs mere

Socialpsykiatrisk boform Solsiden Sindal. Generel studieplan for studerende på modul 8.

Socialpsykiatrisk boform Solsiden Sindal. Generel studieplan for studerende på modul 8. Socialpsykiatrisk boform Solsiden Sindal. Generel studieplan for studerende på modul 8. Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation af det kliniske undervisningssted a. Præsentation af Solsiden Side 1 b. Kort

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Geriatrisk afdeling, G er en del af og er beliggende på 2 matrikler henholdsvis på P.P. Ørumsgade og på Tage Hansens Gade.

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen.

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen. Organisatorisk placering Gynækologisk/obstetrisk afsnit er organisatorisk placeret som en del af klinik kirurgi på Sygehus Thy-Mors i Region Nordjylland. Til afsnittet er endvidere tilknyttet fødeafdeling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted

REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Ansvarlig klinisk underviser Nanna Winkel nwi@regionsjaelland.dk Region Sjælland, Næstved sygehus Barselsafsnittet

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Velkommen som sygeplejestuderende i medicinsk sengeafsnit (MSA) på Regionshospitalet Herning. Med denne generelle kliniske

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Ringsted Kommune, Sundhed- og Omsorgscenter 1 Generel orientering 1. Præsentation af praktikstedet Ringsted

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

Generel studieplan for uddannelsessøgende i FAM Svendborg

Generel studieplan for uddannelsessøgende i FAM Svendborg Generel studieplan for uddannelsessøgende i FAM Svendborg Indholdsfortegnelse 1 Præsentation af afdelingen 3 1.1 Organisatorisk 3 1.2 Sygeplejefagligt 4 1.3 Uddannelsesmæssige forhold i afdelingen 4 1.4

Læs mere