Angående Sall Skovvej 11, 8450 Hammel Ansøgning om 12 miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Angående Sall Skovvej 11, 8450 Hammel Ansøgning om 12 miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug"

Transkript

1 Angående Sall Skovvej 11, 8450 Hammel Ansøgning om 12 miljøgodkendelse til udvidelse af kvægbrug Favrskov Kommune har modtaget en ansøgning om at udvide dyreholdet på Sall Skovvej 11, 8450 Hammel. Ansøger ønsker at bygge to stalde og øge antallet af malkekøer fra 203 til 400. Inden etableringen kan finde sted, skal Favrskov Kommune godkende den ansøgte produktion efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Godkendelsen skal indeholde en vurdering af projektets virkninger på miljøet, herunder også landskabet. Enhver har ret til at se og kommentere ansøgningen, som består af ansøgningsskema med bilag. Selve ansøgningsskemaet finder du længere nede. Enhver har også ret til at se et udkast til godkendelsen, når det er klar. Eventuelle spørgsmål og bemærkninger til ansøgningen kan sendes til Favrskov Kommune. Når der er et udkast til godkendelsen klar, sender kommunen besked om, at udkastet kan findes på hjemmesiden. For at blive orienteret om at udkastet er klar, skal man senest den 9. december 2015 rette henvendelse til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup Eller sende en mail til

2 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00 Navn Michael Jensen Adresse Sall Skovvej 11 Telefon Mobil Kort beskrivelse Michael Jensen, Sall Skovvej 11, MGK

3 1 GENERELLE FORHOLD Ejer- og driftsforhold Godkendelsespligt Godkendelsens omfang Projektets omfang Tidligere godkendelser Biaktiviteter Husdyrbrugets ophør Offentlighed og høring Ikke-teknisk resumé 5 2 ANLÆGGET Dyrehold og management Lokalisering Faste afstandskrav Landskabet og planforhold Energiforbrug Vandforbrug Lugt Støj Lys Fluer og skadedyr Støv Transport Restvand Husdyrgødning og foder Affald og kemikalier Ammoniaktab Påvirkning af natur 14 3 AREALERNE Markoplysninger Gødningsregnskab Nitrat (overfladevand) Nitrat (grundvand) Fosfor Ammoniak fra udbringning Gener fra udbringning 23 Bilag kort: Samlet visning (automatisk) Bilag kort: Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk) Side 2 / 23

4 1 Generelle Forhold 1.1 Ejer- og driftsforhold Kommunikations- adresse der bliver brugt til kommunikation mellem ansøger og sagsbehandler: Ejendomme og ejendomsnumre Navn Ejendomsnummer CVR/P nummer Sall Skovvej Adresse Postnummer By Matrikler på ejendom Sall Skovvej 11 Ejerlav Vadsted By, Søby Vadsted By, Søby Vadsted By, Søby Sall By, Sall Sall By, Sall Sall By, Sall Sall By, Sall Sall By, Sall Matrikel nummer 3l 3m 3o 19c 23a 23d 27c 2ab CHR på ejendom Sall Skovvej 11 CHR Ansøger Michael Jensen Sall Skovvej Hammel Tlf.nr.: Mobil: Konsulent Kjartan Einarson, LMO I/S Trigevej Hinnerup Tlf.nr.: Mobil: Kontaktperson på bedriften Tlf.nr.: Mobil: Bedriftsoplysninger Side 3 / 23

5 8450 CVR nummer: Godkendelsespligt 1.3 Godkendelsens omfang Projektets omfang Tidligere godkendelser Biaktiviteter Side 4 / 23

6 1.3.4 Husdyrbrugets ophør Offentlighed og høring Ikke-teknisk resumé Side 5 / 23

7 2 Anlægget 2.1. Dyrehold og management Beskrivelse af anlægget: Sall Skovvej 11 Oversigt over dyretyper og staldsystemer der indgår i ansøgningen Tabellen viser hvilke kombinationer af dyretyper og staldsystemer (dyrekategorier), der indgår i ansøgningen. Koden for dyretype og staldsystem (staldsystemkode) erstatter efterfølgende den fulde betegnelse. Staldsystem kode Navn på dyretype og staldsystem Nudrift/ ansøgt KvMa09 Malkeko, tung race, Dybstrøelse hele arealet Nudrift 12 18,42 Ansøgt 22 37,34 KvMa05 Malkeko, tung race, Sengestald med fast gulv, 2% hældning, skrabning hver 2. time Nudrift ,18 Ansøgt ,60 KvKs05 Kvie/stud, tung race 6 mdr. kælvning, Sengestald med fast gulv, 2% hældning, skrabning hver 2. time Antal dyr Antal DE Nudrift 15 8,95 Ansøgt 90 42,86 KvTk01 Tyrekalv, tung race 0 6 mdr., Dybstrøelse hele arealet Nudrift 200 3,27 Ansøgt 200 3,27 KvKs09 Kvie/stud, tung race 6 mdr. kælvning, Dybstrøelse hele arealet Nudrift 0 0,00 Ansøgt 25 11,90 KvSm01 Småkalv, tung race 0 6 mdr., Dybstrøelse hele arealet Nudrift 26 6,26 Ansøgt ,14 Produktionsoversigt med angivelse af kode for dyrekategori Tabellen viser hvilke dyrekategorier, der indgår i ansøgningen i henholdsvis nudrift og ansøgt drift. Staldsystemkoder er forklaret i den ovenstående tabel.tal i kursiv er standardtal (normtal), som anvendes i beregningerne, når ansøger ikke har oplyst andet. Når et tal ikke vises i kursiv, betyder det, at ansøger har indtastet sine egne oplysninger. Godk. Staldsystem pligtig kode renovering Nudrift/ ansøgt Antal dyr Antal Stipladser Evt. vægt kg /alder mdr. Ind Ud Evt. mælkeydelse EKM /ændret fravænningsvægt i alt per årsso* Nuværende stald Nej KvMa09 Nudrift ,00 18,42 Ansøgt ,00 6,79 KvMa05 Nudrift ,00 293,18 Ansøgt ,00 139,18 KvKs05 Nudrift ,00 25,00 8,95 Ansøgt ,00 27,00 42,86 KvTk01 Nudrift ,00 65,00 1,63 Ansøgt ,00 220,00 0,00 Ny stald mellem Nej KvMa05 Nudrift ,00 0,00 Ansøgt ,00 95,05 KvMa09 Nudrift ,00 0,00 Ansøgt ,00 30,55 KvKs09 Nudrift 0 0 6,00 27,00 0,00 Ansøgt ,00 27,00 11,90 Ny stald nord Nej KvMa05 Nudrift ,00 0,00 Ansøgt ,00 407,37 Kalvehytter Nej KvSm01 Nudrift ,00 2,50 6,26 Ansøgt ,00 6,00 17,57 KvTk01 Nudrift ,00 65,00 1,63 Ansøgt ,00 65,00 3,27 Kalvestald Nej KvSm01 Nudrift 0 0 0,00 6,00 0,00 Ansøgt ,00 6,00 17,57 Sum Nudrift 330,07 Ansøgt 772,11 Ændring alle produktioner: 442,03 Antal DE Side 6 / 23

8 * Ændret fravænningsvægt i alt per årsso er beregnet efter formlen: Ændret fravænningsvægt per årsso = ((Indtastet vægt ved fravænning - 7,3) x aktuelt antal fravænnede smågrise per årsso). Hvor antal fravænnede smågrise per årsso enten er den indtastede værdi eller det aktuelle antal smågrise ifølge nyeste N-normer (dvs. systemets standardtal). Der er ingen udegående dyr Oplysninger om mink Der er ingen mink på ejendommen. Normer for beregning af produktionseffektivitet og fodring samt oplysninger om fravænning i soproduktioner Tal i kursiv er standardtal (normtal), som anvendes i beregningerne når ansøger ikke har oplyst andet. Når et tal ikke vises i kursiv, betyder det, at ansøger har indtastet sine egne oplysninger. Staldsystem kode Nudrift / ansøgt FE / dyr eller kg foder per dyr mink/fjerkræ Gram råprotein per FE / Gram P per Proteinprocent Antal Fravænningsvægt FE / fosfor % i i mælk / kg æg fravænnede foder fjerkræ per høne fjerkræ grise per årsso / kg tilvækst per enhed fjerkræ Protein % i foder fjerkræ Nuværende stald KvMa09 Nudrift 7739,00 163,00 3,98 3,41 Ansøgt 7739,00 163,00 3,98 3,41 KvMa05 Nudrift 7739,00 163,00 3,98 3,41 Ansøgt 7739,00 163,00 3,98 3,41 KvKs05 Nudrift 2094,00 172,00 4,04 Ansøgt 2094,00 172,00 4,04 KvTk01 Nudrift 619,00 169,00 4,40 Ansøgt 619,00 169,00 4,40 Ny stald mellem KvMa05 Nudrift 7739,00 163,00 3,98 3,41 Ansøgt 7739,00 163,00 3,98 3,41 KvMa09 Nudrift 7739,00 163,00 3,98 3,41 Ansøgt 7739,00 163,00 3,98 3,41 KvKs09 Nudrift 2094,00 172,00 4,04 Ansøgt 2094,00 172,00 4,04 Ny stald nord KvMa05 Nudrift 7739,00 163,00 3,98 3,41 Ansøgt 7739,00 163,00 3,98 3,41 Kalvehytter KvSm01 Nudrift 1047,00 199,00 4,90 Ansøgt 1047,00 199,00 4,90 KvTk01 Nudrift 619,00 169,00 4,40 Ansøgt 619,00 169,00 4,40 Kalvestald KvSm01 Nudrift 1047,00 199,00 4,90 Ansøgt 1047,00 199,00 4,90 Bedste tilgængelige foderteknologi ProduktionsID Staldsystem kode Nuværende stald PR KvMa09 PR KvMa05 PR KvKs05 PR KvTk01 Ny stald mellem PR KvMa05 PR KvMa09 PR KvKs09 Ny stald nord PR KvMa05 Kalvehytter PR KvSm01 PR KvTk01 Kalvestald PR KvSm01 Bedste tilgængelige foderteknologi Produktioner fordelt på dyrekategorier Dyrekategorier Nudrift/ansøgt drift Antal Dyreenheder Kvæg Nudrift 330,07 Ansøgt 772,11 Side 7 / 23

9 Dyrekategorier Nudrift/ansøgt drift Antal Dyreenheder Ændring Kvæg 442,03 Fjerkræ og andre dyr Nudrift 0,00 Ansøgt 0,00 Ændring Fjerkræ og andre dyr 0,00 Svin Nudrift 0,00 Ansøgt 0,00 Ændring Svin 0,00 Sum Nudrift 330,07 Ansøgt 772,11 Ændring I alt 442, Lokalisering Faste afstandskrav Landskabet og planforhold Energiforbrug Side 8 / 23

10 2.3.2 Vandforbrug Lugt Samlet resultat af lugtberegning Område Eksisterende eller fremtidig byzone Samlet bebyggelse Andre ejendomme med mere end 75 DE antal Beregnings model Samlet ukorrigeret Korrigeret geneafstand ansøgt drift Korrigeret geneafstand nudrift Vægtet gennemsnits afstand Genekriterie overholdt 0 Ny 433,90 0,00 0,00 0,00 Genekriterie overholdt. Ingen nabobeboelser/byzone indenfor 1,2 gange geneafstand. 0 Ny 287,99 0,00 0,00 0,00 Genekriterie overholdt. Ingen nabobeboelser/byzone indenfor 1,2 gange geneafstand. Enkelt bolig 0 Ny 107,59 0,00 0,00 0,00 Genekriterie overholdt. Ingen nabobeboelser/byzone indenfor 1,2 gange geneafstand. Lugtgeneberegninger Detaljer om staldafsnit Byzone Afstand til område meter Placering grader ja/nej Indgår staldafsnit i beregning for område ja/nej Nuværende stald 1868,39 Nej Nej Ny stald mellem 1883,73 Nej Nej Ny stald nord 1931,64 Nej Nej Kalvehytter 1901,74 Nej Nej Kalvestald 1919,26 Nej Nej Samlet bebyggelse Afstand til område meter Placering grader ja/nej Indgår staldafsnit i beregning for område ja/nej Nuværende stald 1078,65 Nej Nej Ny stald mellem 1090,24 Nej Nej Ny stald nord 1136,65 Nej Nej Kalvehytter 1114,56 Nej Nej Kalvestald 1127,47 Nej Nej Enkelt bolig Afstand til område meter Placering grader ja/nej Indgår staldafsnit i beregning for område ja/nej Nuværende stald 339,90 Ja Nej Ny stald mellem 369,19 Ja Nej Ny stald nord 424,54 Ja Nej Kalvehytter 367,99 Nej Nej Kalvestald 395,45 Ja Nej Lugtemission fra produktioner - Ansøgt Side 9 / 23

11 Kode for staldsystem Antal dyr Antal stipladser Ton dyr på stald Antal måneder udegående Lugt fra produktion LE Lugt fra produktion OU Effekt af teknologi % Faktisk lugt emmision fra produktion LE Faktisk lugt emmision fra produktion OU Nuværende stald KvMa ,40 0,00 96,00 408,00 0,00% 96,00 408,00 KvMa ,20 0, , ,00 0,00% 1968, ,00 KvKs ,52 0, , ,54 0,00% 1220, ,54 KvTk ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 Ny stald mellem KvMa ,60 0, , ,00 0,00% 1344, ,00 KvMa ,80 0,00 432, ,00 0,00% 432, ,00 KvKs ,48 0,00 339, ,26 0,00% 339, ,26 Ny stald nord KvMa ,00 0, , ,00 0,00% 5760, ,00 Kalvehytter KvSm ,88 0,00 195,03 828,86 0,00% 195,03 828,86 KvTk ,63 0,00 25,20 107,10 0,00% 25,20 107,10 Kalvestald KvSm ,88 0,00 195,03 828,86 0,00% 195,03 828,86 SUM , , , , ,62 Vejledende konsekvenszone: 1,6 * 11575,21 0,6 = 438,77 meter Lugtemission fra produktioner - Nudrift Kode for staldsystem Antal dyr Antal stipladser Ton dyr på stald Antal måneder udegående Lugt fra produktion LE Lugt fra produktion OU Effekt af teknologi % Faktisk lugt emmision fra produktion LE Faktisk lugt emmision fra produktion OU Nuværende stald KvMa ,20 0,00 288, ,00 0,00% 288, ,00 KvMa ,60 0, , ,00 0,00% 4584, ,00 KvKs ,54 0,00 301, ,04 0,00% 301, ,04 KvTk ,32 0,00 12,60 53,55 0,00% 12,60 53,55 Ny stald mellem KvMa ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 KvMa ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 KvKs ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 Ny stald nord KvMa ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 Kalvehytter KvSm ,42 0,00 56,77 241,28 0,00% 56,77 241,28 KvTk ,32 0,00 12,60 53,55 0,00% 12,60 53,55 Kalvestald KvSm ,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 SUM , , , , ,42 Effekt af miljøteknologi til begrænsning af lugt Nudrift ansøgt drift Nuværende stald Ingen data. Ny stald mellem Ingen data. Ny stald nord Ingen data. Kalvehytter Ingen data. Kalvestald Ingen data. Supplerende teknologi Indtastet lugt effekt Driftstimer pr. år Resulterende reduktion % Oplysninger om ventilation (ansøgt drift) Naturlig ventilation Nuværende stald Ingen data Ny stald mellem Ingen data Ny stald nord Ingen data Kalvehytter Ingen data Kalvestald Ingen data Drifts effekt % Driftstimer pr. år Højde på afkast Afkasttype og øvrige bemærkninger Nuværende stald Afkast type Type og øvrige bemærkninger Side 10 / 23

12 Ny stald mellem Ny stald nord Kalvehytter Kalvestald Afkast type Type og øvrige bemærkninger Støj Lys Fluer og skadedyr Støv Transport Side 11 / 23

13 2.5.1 Restvand Husdyrgødning og foder Oversigt over opbevaringslagre Navn på opbevaringslager Beskrivelse af opbevaringslager Gylletank Mødding Detaljer om opbevaringslagre Navn på opbevaringslager Nyt/eksisterende Drifttype Lagertype Dimension Kapacitet opbevaringslager Gylletank Eksisterende Nudrift Flydende 0,00 husdyrgødningslager Ansøgt drift Flydende 0,00 husdyrgødningslager Mødding Eksisterende Nudrift Møddingsplads 0,00 Ansøgt drift Møddingsplads 0,00 Detaljer om fast lager Navn på opbevaringslager Drifttype Lagerandel fast i % Andel af dybstrøelse der køres direkte ud og pløjes ned Gylletank Nudrift 0,00 0 Ansøgt 0,00 0 Mødding Nudrift 100,00 65 Ansøgt 100,00 65 Detaljer om flydende lager Navn på opbevaringslager Drifttype Lagerandel Virkemiddel flydende i % Gylletank Nudrift 100,00 Ingen virkemiddel f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende Ansøgt drift 100,00 Ingen virkemiddel f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende Mødding Nudrift 0,00 Ingen virkemiddel f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende Ansøgt drift 0,00 Ingen virkemiddel f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende Side 12 / 23

14 2.5.3 Affald og kemikalier Ammoniaktab Resultat af beregninger på generelt ammoniakreduktionskrav Overstiger græsmarksafgrøder over 25 % af totalrationen for malkekøer inklusiv opdræt? Nej Er det generelle krav om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager opfyldt? Ja Eventuel yderligere reduktion nødvendig for at opfyld kravet -137,93 kgn/år Ammoniaktab i nudift og ansøgt drift fordelt på staldsystemer og opbevaringslagre Ansøgt(kgN/år) Ammoniaktab fra staldsystemer mv. ikke omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav: 491,04 Ammoniaktab fra staldafsnit og lagre omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav, men eksisterende uændret produktion: 485,72 Ammoniaktab fra husdyrproduktion omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav (etableringer udvidelser, ændringer): 1762,48 Ammoniaktab fra lagre af flydende husdyrgødning: 879,04 Ammoniaktab fra lagre af fast husdyrgødning: 90,27 Resultat af beregninger af ammoniaktab på produktionsniveau Kode for staldsystem Ammoniaktab fra reference staldsystem kgn/år Ammoniaktab fra valgt staldsystem kgn/år Effekt af valgt staldsystem kgn/år Effekt af valgt staldsystem % Effekt af miljøteknologi kgn/år Effekt af foderoptimering m.m. kgn/år Effekt af miljøtiltag lager kgn/år Faktisk ammoniaktab fra stald og lager kgn/år Nuværende stald KvMa09 0,00 125,10 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 125,10 0,00 41,70 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 41,70 KvMa , ,28 503,44 26,32% 0,00 0,00 0, ,28 821,17 605,03 216,14 26,32% 0,00 0,00 0,00 605,03 KvKs05 100,99 70,58 30,41 30,11% 0,00 0,00 0,00 70,58 483,90 338,18 145,72 30,11% 0,00 0,00 0,00 338,18 KvTk01 0,00 8,27 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 8,27 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 Ny stald mellem KvMa05 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 560,80 413,19 147,61 26,32% 0,00 0,00 0,00 413,19 KvMa09 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,65 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 187,65 KvKs09 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,72 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 89,72 Ny stald nord KvMa05 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0, , ,83 632,60 26,32% 0,00 0,00 0, ,83 Kalvehytter KvSm01 0,00 43,84 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 43,84 0,00 122,85 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 122,85 KvTk01 0,00 8,27 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 8,27 0,00 16,54 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 16,54 Kalvestald KvSm01 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,85 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 122,85 Sum Nudrift 2013, ,34 533,85 0,00 0,00 0, ,34 Ansøgt 4269, , ,07 0,00 0,00 0, ,54 Ammoniaktab pr. DE og pr. produktionsenhed Kode for staldsystem Ammoniaktab pr. produktionsenhed kgn/år * Ammoniaktab pr. DE kgn/år Side 13 / 23

15 Nuværende stald KvMa09 10,43 6,79 10,43 6,14 KvMa05 7,38 4,81 7,38 4,35 KvKs05 3,76 7,89 3,76 7,89 KvTk01 0,82 5,06 0,00 0,00 Ny stald mellem KvMa05 0,00 0,00 7,38 4,35 KvMa09 0,00 0,00 10,43 6,14 KvKs09 0,00 0,00 3,59 7,54 Ny stald nord KvMa05 0,00 0,00 7,38 4,35 Kalvehytter KvSm01 1,89 7,00 1,89 6,99 KvTk01 0,82 5,06 0,82 5,06 Kalvestald KvSm01 0,00 0,00 1,89 6,99 * Ammoniaktab pr. produktionsenhed er ikke type 1 og type 2 korrigeret. Effekt af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning (miljøteknologi) Nudrift Ansøgt drift Nuværende stald Ingen data Ny stald mellem Ingen data Ny stald nord Ingen data Kalvehytter Ingen data Kalvestald Ingen data Supplerende teknologi Indtastet ammoniak effekt % Driftstimer per år / Benzoesyre gr Reduceret ammoniakfordampning kgn/år Effekt af foderoptimering og antal fravænnede smågrise Kode for staldsystem Nuværende stald Ingen data Ny stald mellem Ingen data Ny stald nord Ingen data Kalvehytter Ingen data Kalvestald Ingen data Nudrift Ansøgt drift FE Gram råprotein pr. FE Gram P pr. FE Antal fravænnede grise Fravænningsvægt Effekt foderoptimering Effekt af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning fra lager (miljøteknologi og andel dybstrøelse direkte ud) Gylletank Lagernavn Lager type Flydende husdyrgødningslager Flydende husdyrgødningslager Nudrift Ansøgt drift Tiltag Indtastet emmisions effekt % Andel af dybstrøelse direkte ud Reduceret ammoniakfordampning kgn/år Nudrift Ingen 0,00% 0,00 0,00 Ansøgt Ingen 0,00% 0,00 0,00 Mødding Møddingeplads Nudrift Ingen 0,00% 65,00 0,00 Møddingeplads Ansøgt Ingen 0,00% 65,00 0,00 Side 14 / 23

16 Påvirkning af natur Nøgletal emission Samlet emission fra stald og lager: 3.708,54 kgn/år Meremission fra stald og lager: 2.043,20 kgn/år Oversigt over naturpunkter Navn Kategori Opretter Kumulationen Ruhed natur Merdepostion [kgn] Total depostion [kgn] Skov mod syd 3 Ansøger Nul ejendomme S +0,7 1,6 Mose mod sydvest 3 Ansøger Nul ejendomme S +0,6 1,3 Overdrev mod øst 3 Ansøger Nul ejendomme Mk +0,3 0,5 7 mod sydøst 2 Ansøger Nul ejendomme Mk +0,1 0,2 Naturpunkt: Skov mod syd Kategori: 3 Opretter: Ansøger Kumulationen: Nul ejendomme Ruhed natur: S Merdepostion: +0,7 kgn Total depostion: 1,6 kgn Kilde Merdepostion [kgn] Total depostion [kgn] Ruhed opland Kildehøjde [m] Afstand [m] Retning [ ] S: Nuværende stald 0,2 0,3 L S: Kalvehytter 0,0 0,0 L O: Gylletank +0,4 0,8 L O: Mødding 0,0 0,0 L S: Ny stald mellem +0,1 0,1 L S: Kalvestald 0,0 0,0 L S: Ny stald nord +0,2 0,2 L Naturpunkt: Mose mod sydvest Kategori: 3 Opretter: Ansøger Kumulationen: Nul ejendomme Ruhed natur: S Merdepostion: +0,6 kgn Total depostion: 1,3 kgn Kilde Merdepostion [kgn] Total depostion [kgn] Ruhed opland Kildehøjde [m] Afstand [m] Retning [ ] S: Nuværende stald 0,2 0,3 L S: Kalvehytter 0,0 0,1 L O: Gylletank +0,2 0,4 L O: Mødding 0,0 0,0 L S: Ny stald mellem +0,2 0,2 L S: Kalvestald 0,0 0,0 L S: Ny stald nord +0,3 0,3 L Naturpunkt: Overdrev mod øst Kategori: 3 Opretter: Ansøger Side 15 / 23

17 Kumulationen: Nul ejendomme Ruhed natur: Mk Merdepostion: +0,3 kgn Total depostion: 0,5 kgn Kilde Merdepostion [kgn] Total depostion [kgn] Ruhed opland Kildehøjde [m] Afstand [m] Retning [ ] S: Nuværende stald 0,1 0,1 L O: Gylletank +0,1 0,1 L S: Kalvehytter 0,0 0,0 L O: Mødding 0,0 0,0 L S: Ny stald mellem +0,1 0,1 L S: Kalvestald 0,0 0,0 L S: Ny stald nord +0,2 0,2 L Naturpunkt: 7 mod sydøst Kategori: 2 Opretter: Ansøger Kumulationen: Nul ejendomme Ruhed natur: Mk Merdepostion: +0,1 kgn Total depostion: 0,2 kgn Kilde Merdepostion [kgn] Total depostion [kgn] Ruhed opland Kildehøjde [m] Afstand [m] Retning [ ] S: Nuværende stald 0,0 0,0 L O: Gylletank 0,0 0,1 L S: Kalvehytter 0,0 0,0 L O: Mødding 0,0 0,0 L S: Ny stald mellem 0,0 0,0 L S: Kalvestald 0,0 0,0 L S: Ny stald nord +0,1 0,1 L Side 16 / 23

18 3 Arealerne 3.1 Markoplysninger Grundlæggende arealoplysninger Antal DE kvæg, får og geder på bedriften inkl. DE på andre bedrifter, der afsættes grovfoder til beregnet ud fra 3000 FE/DE: 900,00 DE Er antal af andre DE udbragt på bedriften større end det før angivne antal DE kvæg, får og geder: Nej Anvender og efterlever bedriften husdyrgødningsbek. bilag 2 jf. 28 stk. 3 om forhøjet harmonital på 2,3 for visse kvægbedrifter: Nej Er bedriften et økologisk landbrug: Nej % af samlet areal med efterafgrøder udover PD-krav: 9,00 % Reduceret kvælstofnorm: 0,00 % Arealoplysninger Udbringningsarealer Navn Ha Drænet Jb.Type Vandet Sædskifte Ref. Sædskifte N kl. 0 ha N kl. 1 ha N kl. 2 ha N kl. 3 ha G.vand ha P kl. 0 ha P kl. 1 ha P kl. 2 ha P kl. 3 ha ,61 Ja JB6 Nej K6 K6 14,61 0,00 0,00 0,00 14,61 7,31 6,00 1,13 0, ,48 Ja JB6 Nej K6 K6 3,48 0,00 0,00 0,00 3,48 3,48 0,00 0,00 0, ,30 Ja JB6 Nej K6 K6 1,30 0,00 0,00 0,00 1,30 1,30 0,00 0,00 0, ,59 Ja JB6 Nej K6 K6 4,59 0,00 0,00 0,00 4,59 2,30 2,29 0,00 0, ,29 Ja JB6 Nej K6 K6 11,29 0,00 0,00 0,00 11,29 9,35 1,89 0,05 0, ,67 Ja JB6 Nej K6 K6 0,67 0,00 0,00 0,00 0,67 0,67 0,00 0,00 0, ,58 Ja JB6 Nej K6 K6 13,58 0,00 0,00 0,00 13,58 7,13 5,00 1,45 0, ,82 Ja JB6 Nej K6 K6 2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 2,82 0,00 0,00 0, ,97 Ja JB6 Nej K6 K6 8,97 0,00 0,00 0,00 5,70 8,97 0,00 0,00 0, ,37 Ja JB6 Nej K6 K6 4,37 0,00 0,00 0,00 0,00 4,37 0,00 0,00 0, ,89 Ja JB6 Nej K6 K6 4,89 0,00 0,00 0,00 4,89 4,87 0,00 0,03 0, ,18 Ja JB6 Nej K6 K6 10,18 0,00 0,00 0,00 10,18 10,13 0,00 0,05 0, ,47 Ja JB6 Nej K6 K6 5,47 0,00 0,00 0,00 5,47 5,47 0,00 0,00 0, ,73 Ja JB4 Nej K6 K6 13,73 0,00 0,00 0,00 13,73 13,73 0,00 0,00 0, ,98 Ja JB4 Nej K6 K6 6,98 0,00 0,00 0,00 6,98 6,98 0,00 0,00 0, ,80 Ja JB6 Nej K6 K6 11,80 0,00 0,00 0,00 11,80 11,71 0,00 0,08 0, ,05 Ja JB6 Nej K6 K6 3,05 0,00 0,00 0,00 3,05 3,05 0,00 0,00 0, ,66 Ja JB11 Nej K6 K6 5,66 0,00 0,00 0,00 5,66 5,66 0,00 0,00 0, ,75 Ja JB4 Nej K6 K6 8,75 0,00 0,00 0,00 8,75 8,75 0,00 0,00 0, ,24 Ja JB4 Nej K6 K6 10,24 0,00 0,00 0,00 10,24 10,24 0,00 0,00 0, ,82 Ja JB4 Nej K6 K6 10,82 0,00 0,00 0,00 10,82 10,82 0,00 0,00 0,00 Total 194,10 194,10 0,00 0,00 0,00 183,63 169,49 15,18 9,26 0,17 Side 17 / 23

19 Navn Ha Drænet Jb.Type Vandet Sædskifte Ref. Sædskifte N kl. 0 ha N kl. 1 ha N kl. 2 ha N kl. 3 ha G.vand ha P kl. 0 ha P kl. 1 ha P kl. 2 ha P kl. 3 ha ,81 Ja JB4 Nej K6 K6 5,81 0,00 0,00 0,00 5,81 5,81 0,00 0,00 0, ,44 Ja JB4 Nej K6 K6 1,44 0,00 0,00 0,00 1,44 0,70 0,00 0,74 0, ,12 Ja JB4 Nej K6 K6 1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 0,86 0,00 0,26 0, ,76 Ja JB6 Nej K6 K6 5,76 0,00 0,00 0,00 5,76 5,45 0,00 0,31 0, ,38 Ja JB11 Nej K6 K6 0,38 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,38 0, ,13 Ja JB11 Nej K6 K6 2,13 0,00 0,00 0,00 2,13 0,00 0,00 2,13 0, ,06 Ja JB4 Nej K6 K6 2,06 0,00 0,00 0,00 2,06 1,89 0,00 0,17 0, ,30 Ja JB4 Nej K6 K6 6,30 0,00 0,00 0,00 6,30 6,30 0,00 0,00 0, ,96 Ja JB4 Nej K6 K6 7,96 0,00 0,00 0,00 7,96 7,96 0,00 0,00 0, ,75 Ja JB4 Nej K6 K6 0,75 0,00 0,00 0,00 0,75 0,75 0,00 0,00 0, a 3,13 Ja JB4 Nej K6 K6 3,13 0,00 0,00 0,00 3,13 0,66 0,00 2,47 0,00 Total 194,10 194,10 0,00 0,00 0,00 183,63 169,49 15,18 9,26 0,17 Marker markeret med # er manuelt udpeget til at indgå i beregning af overfladeudvaskning svarende til et plantebrug. De stjernemarkerede (*) arealer er manuelt redigerede af ansøger til at være beliggende i andre beskyttelseområder for fosfor, nitrat og grundvand end det fremgår af kortværket til husdyrgodkendelse.dk. Arealerne kan også redigeres manuelt til at ligge udenfor beskyttelsesområderne. I de efterfølgende beregninger bliver arealerne som er markeret med * behandlet efter de manuelt indtastede oplysninger i arealtabellen. Aftalearealeraler Navn ha Områder omfattet af N eller P klasse 1 3? Har modtageren en arealgodkendelse til modtagelse af de tilførte mængder? ,90 Nej Nej ,97 Nej Nej 1 0 2,30 Nej Nej ,24 Nej Nej ,98 Nej Nej ,54 Nej Nej ,13 Nej Nej ,04 Nej Nej ,99 Nej Nej ,32 Nej Nej ,49 Nej Nej 9 1 1,13 Nej Nej 9 0 7,80 Nej Nej ,05 Nej Nej ,40 Nej Nej ,57 Nej Nej 2 0 7,85 Nej Nej Total 93,70 Side 18 / 23

20 3.2 Gødningsregnskab Nudrift Produceret husdyrgødning Anlæg Gødningstype KgN KgP Udnyttelses% DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Ingen adresse Fjerkrægylle 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 Ingen adresse Svinegylle 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 Ingen adresse Kvæggylle 27555, ,23 70,00 302,12 0,00 Ingen adresse Minkgylle 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 Ingen adresse Dybstrøelse 2676,49 381,64 45,00 27,95 0,00 Ingen adresse Fast gødning 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 Ingen adresse Ajle 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 Ingen adresse Afsat ved græsning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ingen adresse Dybstrøelse 1769,00 241,00 45,00 16,70 0,00 Ingen adresse Blandet gylle 15079, ,00 70,00 173,00 0,00 Ingen adresse Afgasset biomasse 7103, ,00 65,00 71,00 0,00 Tilført husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Udnyttelses% Antal DE Ingen data Afsat husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Udnyttelses% DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Ingen adresse Dybstrøelse 2506,88 355,87 45,00 23,89 0,00 Ingen adresse Kvæggylle 26677, ,32 70,00 263,61 0,00 Total husdyrgødning Gødningstype KgN KgP DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Dybstrøelse 1938,61 266,77 20,76 0 Kvæggylle 877,69 192,91 38,51 0 Blandet gylle 15079, ,00 173,00 0 Afgasset biomasse 7103, ,00 71,00 0 Total 24998, ,68 303,27 0 Beregning af harmonital Harmonital: 1,7 DE/ha Side 19 / 23

21 Ansøgt drift Produceret husdyrgødning Anlæg Gødningstype KgN KgP Udnyttelses% DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Ingen adresse Fjerkrægylle 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 Ingen adresse Svinegylle 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 Ingen adresse Kvæggylle 57012, ,03 70,00 684,45 0,00 Ingen adresse Minkgylle 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 Ingen adresse Dybstrøelse 8356, ,25 45,00 87,64 0,00 Ingen adresse Fast gødning 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 Ingen adresse Ajle 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 Ingen adresse Afsat ved græsning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ingen adresse Blandet gylle 20500, ,00 65,00 205,00 0,00 Tilført husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Udnyttelses% Antal DE Ingen data Afsat husdyrgødning Adresse Gødningstype KgN KgP Udnyttelses% DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Ingen adresse Kvæggylle 53936, ,00 70,00 649,00 0,00 Total husdyrgødning Gødningstype KgN KgP DE kvæg, får, geder DE svin og andre dyr Dybstrøelse 8356, ,25 87,64 0 Kvæggylle 3076,36 440,03 35,45 0 Blandet gylle 20500, ,00 205,00 0 Total 31932, ,28 328,09 0 Beregning af harmonital Harmonital: 1,7 DE/ha Udbringningsteknologi 3.3 Nitrat (overfladevand) Beregning af nitratudvaskning til overfladevand Tabellen viser det maksimale dyretryk (DE max ) og udvaskning svarende til maksimalt dyretryk uden virkemidler, samt det reelle dyretryk (DE reel ) for ansøgt drift og den reelle udvaskning med brug af virkemidler i ansøgt drift. DE max bestemmes af dyreholdets sammensætning og reduktionsprocent. Dyretryk DE/ha Udvaskning kg N/ha Side 20 / 23

22 DE max : DE reduktionsprocent: 100,00 % 1,70 55,4 DE reel 1,69 52,3 Beregning af nitratudvaskningen til brug for afskæringskriterium 2A/2B Merudvaskning fra husdyrbrug beregnes som difference mellem udvaskning ved DE reel og udvaskning svarende til et plantebrug. Udvaskning kgn/ha Udvaskning svarende til et plantebrug 47,7 Merudvaskning fra husdyrbrug 4,6 Beregning af maksimal nitratudvaskning på bedrifter med arealer, hvor der er krav om udvaskning svarende til et plantebrug. Vægtet maksimal udvaskning på bedriften beregnes som et arealvægtet gennemsnit af udvaskning fra arealer med krav om udvaskning svarende til et plantebrug og arealer uden krav om udvaskning svarende til et plantebrug. Udvaskningen ved det maksimale dyretryk (DE max ) på arealer med krav om udvaskning svarende til et plantebrug anvendes i vægtningen i de tilfælde hvor denne er lavere end udvaskning svarende til et plantebrug. Maksimalt Dyretryk DE/ha Udvaskning kgn/ha Beregning af udvaskning ved det maksimale dyretryk DE max på arealer uden krav om udvaskning svarende til et plantebrug. DE reduktionsprocent: 100,00 % Omfatter: 100,00 % af arealet 1,70 55,4 Udvaskning svarende til et plantebrug: 0 % af arealet 0,0 Beregning af udvaskning ved det maksimale dyretryk DE max på arealer med krav om udvaskning svarende til et plantebrug. DE reduktionsprocent: 0,00 % Omfatter: 0,00 % af arealet 0,00 0,0 Vægtet maksimal udvaskning på bedriften 55,4 3.4 Nitrat (grundvand) Beregning af N-udvaskning for arealer med nitratfølsomme indvindingsområder via FarmN. Mark Nr. Areal ha Ansøgt mg nitrat/l Merbelastning Ansøgt Nudrift mg nitrat/l Udvaskning svarende til et plantebrug mg nitrat/l 50% reduktion af husdyrgødning NK3 mg nitrat/l , , , , , , , , , , , , Side 21 / 23

23 Mark Nr. Areal ha Ansøgt mg nitrat/l Merbelastning Ansøgt Nudrift mg nitrat/l Udvaskning svarende til et plantebrug mg nitrat/l 50% reduktion af husdyrgødning NK3 mg nitrat/l , , , , , , , , , , , , , , a 3, , , , Fosfor Klasser vedrørende fosforophobning Antal ha Før situation Efter situation = krav Pt < 4,0 eller udrænet eller ikke afvander til Natura 2000 eller afvander til Natura 2000, der ikke er overbelastet med fosfor Pt 4,0 6,0 og drænet eller grøftet samt afvander til Natura 2000 område, der er overbelastet med fosfor Lavbundsjorde og drænet eller grøftet samt afvander til Natura 2000 område, der er overbelastet med fosfor Pt > 6,0 og drænet eller grøftet samt afvander til Natura 2000 område, der er overbelastet med fosfor 169,49 ha 0,0 kg P/ha/år 4,5 kg P/ha/år 15,18 ha 0,0 kg P/ha/år 4,0 kg P/ha/år 9,26 ha 0,0 kg P/ha/år 2,0 kg P/ha/år 0,17 ha 0,0 kg P/ha/år 0,0 kg P/ha/år Krav om P-overskud overholdt: Ja Evt. yderligere reduktion nødvendig for at overholde kravet: -0,4 kg P. Maksimalt tilladt P-overskud/ha/år i gennemsnit for hele bedriften (ifølge tabel) : 4,3 kg P/ha/år. P tilført pr. ha/år i ansøgt drift: 27,7 kg P/ha/år. P-fraførsel per ha/år i ansøgt drift (arealvægtet gennemsnit): 23,4 kg P/ha/år. P-overskud/ha/år for ansøgt projekt: 4,3 kg P/ha/år. Side 22 / 23

24 3.6 Ammoniak fra udbringning 3.7 Gener fra udbringning Side 23 / 23

25 Samlet visning (automatisk) Mose mod Skov Nuværende Ny Ny 3-0 sydvest Overdrev mod øst mod mellem nord Kalvehytter Kalvestald 16-0 Mødding syd 1-0 Gylletank stald mod sydøst m a

26 Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk) Ny stald nord Kalvestald Ny stald mellem Mødding Nuværende stald Kalvehytter Gylletank 20 m

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 76450 Version 1 Dato 17-06-2015 00:00:00 Navn Anders Andersen Adresse Klovbygade 48 Telefon 59598844 Mobil 40615504 E-Mail anders@sandagergaardis.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse.

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 7 Dato :00:00. Type. KK Agro Adresse. husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 91795 Version 7 Dato 22-12-2016 00:00:00 Navn KK Agro Adresse Sæbyvej 11 A Telefon 40420410 Mobil E-Mail jekaptain@fiberpost.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 65113 Version 3 Dato 15 05 2014 00:00:00 Navn Richard Peeters Adresse Slaugvej 8 Telefon 75 33 32 51 Mobil 20992150 E Mail Kort

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 80625 Version 1 Dato 30-09-2015 00:00:00 Navn Klaus Sørensen Adresse Stenkærvej 8 Telefon 75781250 Mobil 24480860 E-Mail mk@energipost.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 83997 Version 0 Dato 08-01-2016 00:00:00 Navn Solvang I/S Adresse Hejlskovvej 25 Telefon 23412356 Mobil E-Mail Kort beskrivelse

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 75581 Version 5 Dato 13-01-2016 00:00:00 Navn Susanne Holm Adresse Krogårdsvej 6 Telefon 11111111111 Mobil E-Mail Kort beskrivelse

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 58647 Version 1 Dato 12-11-2013 00:00:00 Navn Henrik Terkelsen Adresse Bøllemosevej 21 Telefon 62262910 Mobil 20896407 E-Mail terkelsen.dairy@gmail.com

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 87628 Version 1 Dato 13-05-2016 00:00:00 Navn Anders Rasmussen Adresse Mygindvej 8 Telefon 64791022 Mobil 20662422 E-Mail mygindgaard@gmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 75766 Version 1 Dato 18-02-2016 00:00:00 Navn Klaus Henrik Voldsgaard Adresse Langstedvej 57 Telefon 28697684 Mobil E-Mail khvoldsgaard@hotmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00 Navn Per Andersen Adresse Bjergbyvej 5 Telefon 59264375 Mobil 21265861 E Mail uhrslunde@adr.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 90587 Version 1 Dato 02-08-2016 00:00:00 Navn Thomas Rasmussen Adresse Lindhovedvej 17 Telefon 64771347 Mobil 20810455 E-Mail thomas@stenbaekgaard.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 70270 Version 1 Dato 28 10 2014 00:00:00 Navn Skærbækgård I/S Adresse Solbuen 8 Telefon 75895102 Mobil 40895175 E Mail skaerbaekgaard@dlgmail.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 68692 Version 2 Dato 20 11 2014 00:00:00 Navn NM Vestergaard Adresse Stevning Gade 17 Telefon 23938703 Mobil E Mail nis1604@hotmail.com

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 56590 Version 1 Dato 27 02 2014 00:00:00 Navn Steen Østerholm Hansen Karlsfeldt Adresse Hovedgårdsvej 3 Telefon 54442574 Mobil

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 75744 Version 3 Dato 28-04-2016 00:00:00 Navn Klaus Henrik Voldsgaard Adresse Langstedvej 57 Telefon 28697684 Mobil E-Mail khvoldsgaard@hotmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 60157 Version 2 Dato 08 08 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 60157 Version 2 Dato 08 08 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 60157 Version 2 Dato 08 08 2014 00:00:00 Navn Dan Larsen Adresse Kulagervej 39 Telefon 56788351 Mobil 26828351 E Mail aabylund@privat.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 90501 Version 5 Dato 01-06-2017 00:00:00 Navn Kåre Svendsen Adresse Rællingvej 2 Telefon 97576299 Mobil 20926299 E-Mail grinderslevmink@hotmail.com

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 72780 Version 3 Dato 02-07-2015 00:00:00 Navn Rubenlund Agro A/S v. Ulrik Bremholm Adresse Korsvej 3 Telefon 62591181 Mobil 20201285

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 54203 Version 1 Dato 05-08-2013 00:00:00 Navn Grubegård I/S Adresse Hovslundvej 34 Telefon 74575610 Mobil 20132596 E-Mail grubegaard@mail.tele.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 68203 Version 1 Dato 15 09 2014 00:00:00 Navn Harald Skov Adresse Ildvedvej 6 Telefon 75802223 Mobil 20872322 E Mail mgskov@skov.mail.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 85576 Version 0 Dato 25-02-2016 00:00:00 Navn Christian og Per Therkildsen Adresse Mejlbyvej 658 Telefon 26447423 Mobil 26447423

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 7257 Version 5 Dato 30-11-2009 Navn Poul Staal Adresse Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 E-Mail cab@lmo.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Svend Åge Lyngby Pedersen Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon Mobil

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Svend Åge Lyngby Pedersen Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon Mobil husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 9957 Version 1 Dato 21-10-2008 Navn Svend Åge Lyngby Pedersen Adresse Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon 86928049 Mobil 24639878

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 62326 Version 5 Dato 19-04-2016 00:00:00 Navn Søfælde I/S Adresse Grøftebjergvej 7 Telefon 29615068 Mobil E-Mail soefaeldeis@gmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type. Poul Jacobsen Adresse.

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type. Poul Jacobsen Adresse. husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 94972 Version 2 Dato 12-01-2017 00:00:00 Navn Poul Jacobsen Adresse Akkerupvej Telefon 12345678 Mobil 20821639 E-Mail dkjpj55@gmail.com

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 85254 Version 1 Dato 16-03-2016 00:00:00 Navn Pilegaard Slagtesvineproduktion I/S Adresse Lundbovej 10 Telefon 61367364 Mobil E-Mail

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 88989 Version 4 Dato 18-09-2017 00:00:00 Navn Martin Pedersen Adresse Krovej 4, Næsbjerg Telefon 75267778 Mobil 22310033 E-Mail

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 75000 Version 4 Dato 19-08-2015 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 75000 Version 4 Dato 19-08-2015 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 75000 Version 4 Dato 19-08-2015 00:00:00 Navn Hans Kurt Høgedal Adresse Vilevej 3 Telefon 97731492 Mobil 22261492 E-Mail hkmink@mail.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 64974 Version 2 Dato 08 10 2014 00:00:00 Navn Lars Rasmussen Adresse Nr. Ramsingvej 4 Telefon 97564717 Mobil Ingen E Mail bthorgaard@ofir.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 0 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 91874 Version 0 Dato 21-09-2016 00:00:00 Navn Erling Gert Nielsen Adresse Lemmervej 12 Telefon 86974004 Mobil 51240319 E-Mail egn@fibermail.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato:

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato: husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato: 02-07-2007 Navn I/S Ørritslevgård Adresse Ørritslev Gade 46, 5450 Otterup Telefon 63851048 Mobil - E-Mail ingen@email.dk Kort Beskrivelse

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 93174 Version 1 Dato 12-12-2016 00:00:00 Navn Klaus Henrik Voldsgaard Adresse Langstedvej 57 Telefon 28697684 Mobil E-Mail khvoldsgaard@hotmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 11 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 85201 Version 3 Dato 08-08-2016 00:00:00 Navn Flemming Pedersen Adresse Vesterlaugsvej 15 Telefon 64752564 Mobil E-Mail hf-pedersen@mail.tele.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 102215 Version 1 Dato 31-07-2017 00:00:00 Navn Ole Skaarup Nielsen Adresse Orte Byvej 24 Telefon 64451088 Mobil 40133088 E-Mail

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Den Økologiske Landbrugsskole Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon Mobil 0

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Den Økologiske Landbrugsskole Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon Mobil 0 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 6937 Version 1 Dato 07-02-2008 Navn Den Økologiske Landbrugsskole Adresse Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon 96966666 Mobil 0 E-Mail

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 78013 Version 3 Dato 11-01-2016 00:00:00 Navn Torben Bang Møllegaard Adresse Middelfartvej 69 Telefon 64791186 Mobil 61394855 E-Mail

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 89130 Version 1 Dato 30-06-2016 00:00:00 Navn Robert Beck Adresse c/o LandboSyd, Peberlyk 2 Telefon 21271427 Mobil 21271427 E-Mail

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 88078 Version 3 Dato 20-10-2016 00:00:00 Navn Michael Mulvad Madsen Adresse Vihøjvej 2 Telefon 21270846 Mobil E-Mail michael@vihojgaard.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 88656 Version 1 Dato 02-06-2016 00:00:00 Navn Peder Rasmussen Adresse Hovmuren 5 Telefon 86230842 Mobil 20714542 E-Mail elevgard@post10.tele.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Flemming Risbjerg Egebjergvej 3, 4050 Skibby Telefon Mobil

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Flemming Risbjerg Egebjergvej 3, 4050 Skibby Telefon Mobil husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 12374 Version 3 Dato 11-01-2010 Navn Flemming Risbjerg Adresse Egebjergvej 3, 4050 Skibby Telefon 47511012 Mobil 21286212 E-Mail

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 78518 Version 1 Dato 30-06-2015 00:00:00 Navn Henry Jørgensen Adresse Kjeldgårdsvej 9 Telefon 97596177 Mobil 23325962 E-Mail henry@hmkjeldgaard.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 11173 Version 1 Dato 31-08-2009 Navn Anders Andersen Adresse Bække 5, 5471 Søndersø Telefon 64861635 Mobil xxx E-Mail mode18@post8.tele.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6338 Version 2 Dato 08-04-2009 Navn I/S Ny Odgaard v. Niels og Karl Georg Lyngs Adresse Torpvej 6, 7790 Thyholm Telefon 97878067

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 67261 Version 5 Dato 26-02-2015 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 67261 Version 5 Dato 26-02-2015 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 67261 Version 5 Dato 26-02-2015 00:00:00 Navn Søren Andersen Adresse Spøttrup Mark 2 Telefon 97548840 Mobil 61704433 E-Mail svineproduktion@pc.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 3032 Version 1 Dato 31-08-2009 Navn ns Henning Madsen Adresse Moderupvej 2, 5471 Søndersø Telefon 64841259 Mobil 23262559 E-Mail

Læs mere

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 18. juni 2014

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 92371 Version 1 Dato 12-01-2017 00:00:00 Navn Lars Staugaard Bertram Adresse Snogbæk Nederby 26 Telefon 74469246 Mobil 40869246

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 3036 Version 1 Dato 31-08-2009 Navn ns Kristian Jakobsen Adresse Moderupvej 24, 5471 Søndersø Telefon 64841139 Mobil xxx E-Mail

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 81793 Version 5 Dato 26-04-2016 00:00:00 Navn Kjeld Sørensen Adresse Betrykvej 1 Telefon 97568352 Mobil ingen E-Mail kjeldslisbeth@forum.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer 6940

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer 6940 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6940 Version 3 Dato 03-05-2010 Navn Kim Blaudzun Adresse Lambjergvej 15, 6470 Sydals Telefon 74468949 Mobil 40438949 E-Mail kimblaudzun@yahoo.dk

Læs mere

1 Generelle Forhold. Page 1 of 18. https://www.husdyrgodkendelse.dk/pdf/outputpage/ansoegningoutputpage.aspx?s Ejer- og driftsforhold

1 Generelle Forhold. Page 1 of 18. https://www.husdyrgodkendelse.dk/pdf/outputpage/ansoegningoutputpage.aspx?s Ejer- og driftsforhold Page 1 of 18 1 Generelle Forhold 1.1 Ejer- og driftsforhold Kommunikations-e-mail Email adresse der bliver brugt til kommunikation mellem ansøger og sagsbehandler: hbw@sraad.dk Ejendomme og ejendomsnumre

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 27207 Version 6 Dato 19 05 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 27207 Version 6 Dato 19 05 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 27207 Version 6 Dato 19 05 2014 00:00:00 Navn Pauli Riis Adresse Vilevej 9 Telefon 97731600 Mobil 61384933 E Mail pauliriis@hotmail.com

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 Navn Niels Birkmand Adresse Hellemosevej 11, 8305 Samsø Telefon 86592676 Mobil 24942222 E-Mail Birkmand@mail.tele.dk 1. Oplysninger

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 69318 Version 2 Dato 16 01 2015 00:00:00 Navn Jens Gudike Fly Christensen Adresse Holmhuse 22 Telefon 21662427 Mobil 21662427 E

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 1 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 78566 Version 1 Dato 8-6-215 :: Navn Tommy Matthiesen Adresse Dianalundvej 1 Telefon 216192 Mobil E-Mail Kort beskrivelse Kopi:

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 60928 Version 2 Dato 07 08 2014 00:00:00 Navn Kresten Wrang Rasmussen Adresse Assensvej 319 Telefon 62261118 Mobil 20481179 E Mail

Læs mere

Husdyrgødning Ansøgt: Kg N Kg P DE Tilført Minkgylle 5.600 1.600 53,3 Tilført Kvæggylle 6.080 891 60,8 Total sum: 11.680 2.

Husdyrgødning Ansøgt: Kg N Kg P DE Tilført Minkgylle 5.600 1.600 53,3 Tilført Kvæggylle 6.080 891 60,8 Total sum: 11.680 2. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars GÅRDEJER KRISTIAN STEIN NIELSEN Bandsholmvej 54 Hvorvarp 9600 Aars Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato:

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3923 Version: 1 Dato:

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3923 Version: 1 Dato: husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3923 Version: 1 Dato: 27-08-2007 Navn Lene Voldgaard Jensen Adresse Langehede 14, Serup, 5471 Søndersø Telefon 64891265 Mobil 61995104 E-Mail SerupVoldgaard@privat.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 58562 Version 1 Dato 19-11-2013 00:00:00 Navn René Laursen Adresse Guldforhovedvej 38 Telefon 86861875 Mobil 22837667 E-Mail guldforhoved@gmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 85619 Version 2 Dato 11-05-2016 00:00:00 Navn Skovgård I/S Adresse Skovgårdsvej 4 Telefon 86372120 Mobil 22435266 E-Mail sorenlybye@hotmail.com

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 8 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 8 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 41015 Version 8 Dato 06-04-2016 00:00:00 Navn Kresten Bjerre Adresse Hedegyden 10 Telefon 62252564 Mobil 20456564 E-Mail Kort beskrivelse

Læs mere

Projektbeskrivelse og oplysninger til IT-ansøgning for Henrik Engemann Stengårdsvej Løgstør

Projektbeskrivelse og oplysninger til IT-ansøgning for Henrik Engemann Stengårdsvej Løgstør Projektbeskrivelse og oplysninger til IT-ansøgning for Henrik Engemann Stengårdsvej 13 9670 Løgstør 2017-07-21 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse, Stengårdsvej 13, 9670 Løgstør Agri Nord Henrik Engemann,

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 89432 Version 3 Dato 18-10-2016 00:00:00 Navn Henrik Gregersen Adresse Sønderskovvej 6 Telefon 86398282 Mobil 20123008 E-Mail henrik@dybdalsgaard.dk

Læs mere

Ansøgning i Husdyrgodkendelse.dk. v/ Ejler Petersen

Ansøgning i Husdyrgodkendelse.dk. v/ Ejler Petersen Ansøgning i Husdyrgodkendelse.dk v/ Ejler Petersen Ansøgning i husdyrgodkendelse.dk Oprettelse af skema Kumulation og græsmarksandel Opret staldafsnit og valg af teknologi på staldniveau Indtegning af

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 6145 Version 3 Dato 26-10-2008 Navn Svend Åge Lyngby Pedersen Adresse Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon 86928049 Mobil 24639878

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63604 Version 2 Dato 14 04 2014 00:00:00 Navn Henning Jakobsen Adresse Diernæsvej 192 Telefon 21226460 Mobil 21226460 E Mail elbjerg@c.dk

Læs mere

Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Anlæg:

Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Anlæg: Skema til visitation af 11, 12 og 16 ansøgning ver. nr. gældende for: Adresse: Driftansvarlig: Adresse: Konsulent: Tlf. konsulent: Dato for visitering: udført af: Anlæg: Tjekpunkt ja/nej Reaktion Hvor

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 78013 Version 3 Dato 11-01-2016 00:00:00 Navn Torben Bang Møllegaard Adresse Middelfartvej 69 Telefon 64791186 Mobil 61394855 E-Mail

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 2 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 64492 Version 2 Dato 14 10 2014 00:00:00 Navn Peter Pedersen Adresse Sjørupgårdvej 9 Telefon 86398425 Mobil 40582977 E Mail Sjoerup@post12.tele.dk

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 15767 Version 1 Dato 10-12-2010 Navn Niels Aage og Julius Arve IS Adresse Krannestrup 1, 8530 Hjortshøj Telefon 86999117 Mobil

Læs mere

10 TILLADELSE til husdyrbruget. Nørregårdsvej Tønder

10 TILLADELSE til husdyrbruget. Nørregårdsvej Tønder 10 TILLADELSE til husdyrbruget Nørregårdsvej 2 6270 Tønder Nørregårdsvej 2, 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Afgørelse om tilladelse...3 2 Vilkår...4 2.1. Generelt...4 2.2. Lugtgener...4 2.3. Støjgener...4

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Martin Rasmussen Svanemosevej 1, 4270 Høng Telefon Mobil

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Martin Rasmussen Svanemosevej 1, 4270 Høng Telefon Mobil husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 21954 Version 4 Dato 16-02-2011 Navn Martin Rasmussen Adresse Svanemosevej 1, 4270 Høng Telefon 58268643 Mobil 22368653 E-Mail

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 66502 Version 1 Dato 11 06 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 66502 Version 1 Dato 11 06 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 66502 Version 1 Dato 11 06 2014 00:00:00 Navn Johannes Jensen Adresse Kongstedvej 14 Telefon 74506169 Mobil 61541869 E Mail mmb@slf.dk

Læs mere

10 tilladelse. til udvidelse af kvægproduktionen på Orholmvej 3, 8850 Bjerringbro

10 tilladelse. til udvidelse af kvægproduktionen på Orholmvej 3, 8850 Bjerringbro 10 tilladelse til udvidelse af kvægproduktionen på Orholmvej 3, 8850 Bjerringbro Tilladelsesdato: 21. november 2016 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Matrikel nr. CHR. nr. 10064 CVR.

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 1577 Version: 1 Dato: 21-09-2007

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 1577 Version: 1 Dato: 21-09-2007 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 1577 Version: 1 Dato: 21-09-2007 Navn Gitte og ns Kristian Olsen Adresse Gerskov Bygade 35, 5450 Otterup Telefon 64824449 Mobil 24839449 E-Mail lindegaarden@os.dk

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

For hvert anlæg skal der desuden oplyses om en række miljøforhold omkring landskab, affald, vand osv. som bedst beskrives for hele anlægget

For hvert anlæg skal der desuden oplyses om en række miljøforhold omkring landskab, affald, vand osv. som bedst beskrives for hele anlægget GUIDE til kommunerne vedrørende IT-ansøgningssystemet Landområdet J.nr. Ref. Den 21. juni 2007 Ansøgnings- og ejerforhold Der oplyses om navne og adresser. Såfremt ansøgningen anvendes til testberegninger

Læs mere

For hvert anlæg skal der desuden oplyses om en række miljøforhold omkring landskab, affald, vand osv. som bedst beskrives for hele anlægget

For hvert anlæg skal der desuden oplyses om en række miljøforhold omkring landskab, affald, vand osv. som bedst beskrives for hele anlægget Landområdet J.nr. Ref. GUIDE til kommunerne vedrørende IT-ansøgningssystemet Den 20. september 2007 Ansøgnings- og ejerforhold Der oplyses om navne og adresser. Såfremt ansøgningen anvendes til testberegninger

Læs mere

Ansøgningi Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningi Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningi Husdyrgodkendelse.dk v/ Ejler Petersen 1 Ansøgningihusdyrgodkendelse.dk Oprettelse af skema Kumulation og græsmarksandel Opret staldafsnit og valg af teknologi på staldniveau Indtegning af anlæg

Læs mere

Gødnings- og Husdyrindberetning

Gødnings- og Husdyrindberetning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet og Fødevarestyrelsen Gårdejer Jack Schønning Sørensen Tøstrupvej 47 Tøstrup Mark 8581 Nimtofte Den 22. december 21 CVR-nr. 2712522 Kode

Læs mere

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift

Læs mere

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race,

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race, BOUKE HUIZINGA Ll Urlundvej 9 7500 Holstebro Dato: 07.01.2016 Sagsnr.: 08.17.44-P19-18-15 Henv. til: Christian Westergaard Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 18 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr.

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr. THORKILD OG CHR FRIIS HANSEN Borbjerg Byvej 2 7500 Holstebro Dato: 09-06-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-18-13 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

Introduktion til husdyrgodkendelse.dk

Introduktion til husdyrgodkendelse.dk Introduktion til husdyrgodkendelse.dk Godkendelser og tilladelser ( 16 a og b) Den 1. august 2017 trådte en ny husdyrregulering i kraft, der omfatter krav om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Nr. Birkild I/S Birkildvej 13, 7600 Struer Telefon 97487552 Mobil 61658158 pcdissing@mail.dk

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Nr. Birkild I/S Birkildvej 13, 7600 Struer Telefon 97487552 Mobil 61658158 pcdissing@mail.dk husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 7840 Version 2 Dato 15-04-2009 Navn Nr. Birkild I/S Adresse Birkildvej 13, 7600 Struer Telefon 97487552 Mobil 61658158 E-Mail pcdissing@mail.dk

Læs mere

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig Bilag B I L A G 1. Kort over stalde og interne transportvejet 2. Ventilationsafkast 3. Lugt 4. Afløbsforhold 5. Overfladevandsafløb fra stalde 6. Kort over gylletransportveje 7. BAT 8. Naturpunkter 9.

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 Silkeborg Kommune Søften 8. december 2014 Direkte tlf. 8728 2265 Mobil 2047 9620 Mail kje@lmo.dk Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 På vegne af Carsten Jacobsen, Pinnebjergvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøgodkendelse af husdyrbrug T E K N I K O G M I L J Ø Miljøgodkendelse af husdyrbrug I/S Vestergaard Bendsvej 8 8950 Ørsted Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Læs mere

Per Mikkelsen Kokborgvej Vinderup. 31 afgørelse om skift i dyretype

Per Mikkelsen Kokborgvej Vinderup. 31 afgørelse om skift i dyretype Per Mikkelsen Kokborgvej 6 7830 Vinderup Dato: 30-04-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-7-15 Henv. til: Pia Pedersen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 15 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato:

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner 08-02-2011 tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Ansøger navn: Bopælsadresse: Email: Tlf. & mb: Ejendommens adresse:

Læs mere

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere