MEDLEMSORIENTERING 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSORIENTERING 2010"

Transkript

1 Dagens billede af forsiden. Den væsentlige forskel er at æg pakkeriets bygninger er væk og at pølsevognen er flyttet. MEDLEMSORIENTERING 2010 Lokal og Slægthistorisk forening for Brande og omegn Tuschtegning af Hans Breingart 1977, selvom Hans har skrevet Rådhustorvet, så er det, det vi i dag kalder N.I. Møllers Plads. I 1977 stod pølsevognen her ved Godsbanegade. På hjørnet af Nørregade og Godsbanegade ligger Elhuset og på den anden side kan man se noget af de gamle bygninger fra ægeksport firma.

2 Side 2 Side 15

3 Bestyrelsen 2010 Tove Nielsen Formand Edgar Jacobsen Næstformand Jens-Christian Kjær Kasserer Claus Lindberg Sekretær Engtoften Multebærvej Blichersvej Engtoften Gunnar Lilholm H.C. Andersensvej Kontingent 2010 Kontingentet for 2010 er forsat uændret og fastsat til 70,00 kr. Betalingsfristen er 30. september Beløbet kan indbetales til foreningens konto i Nordea, Brande afdelingen (HUSK at anføre navn eller/og medlemsnummer): REG. NR KONTO NR eller ved besøg på arkivet, hvor vi jo træffes hver tirsdag eftermiddag Hugin og Munin Tanken og Mindet En erindring om det der var engang, ikke sådan for at dvæle i fortiden, men prøve at forstå den og dens virkning på i dag. I lige linje fra dengang, at nedfælde vore tanker, vore gøremål, fastholde tidens billeder, således at de engang vil være en støtte, til vore efterkommere i deres forsøg på at forstå os - om det lykkes? Forsøget har været i gang i 28 år nu, måske kan vi sige mere om 28 år, hvem ved hvad der byder sig til, men redskaberne dem har vi. Hans Andersen beskrev dem i 2002, da dette medlemsblad udkom første gang; Lokal-og slægtshistorisk forening er en selvstændig forening, som blev stiftet i Foreningens hovedformål er at støtte interessen for arbejdet med lokal- og slægtshistorie på egnen ved at arrangere kurser, ekskursioner og foredrag m. v. samt at være behjælpelig med indsamling af lokalhistorisk materiale. Det indsamlede materiale indgår herefter i Lokalhistorisk arkiv, der er en del af Brande bibliotek. Siden starten i 1982 har foreningen arbejdet i tæt kontakt til Lokalhistorisk arkiv og forsynet det med materialer og apparatur af forskellig karakter. Samtidig har foreningen udgivet en lang række gårdhistorier samlet i de enkelte ejerlav, samt foretaget renskrivning af en lang række folketællinger fra Brande sogn. Herudover er udgivet 4. hefter om Brande by s bebyggelse: Husenes historie og deres ejere fra ca Sideløbende hermed står foreningen for udstillinger og foredrag/ud lugter i lokal-området, i samarbejde med Brande Bladet offentliggøres hver uge billeder fra det gamle og nye Brande i ugeavisen. Brande Museum er en selvstændig forening, som har til huse i lokaler ved siden af biblioteket. Museet samler fortrinsvis på redskaber, genstande og lignende. Forsat god sommer. Lokalhistorisk arkiv hører under Brande bibliotek og er tilgængelig i bibliotekets åbningstid, her indes bl.a. en stor samling af Lokalhistorisk litteratur, kirkebøger, folketællinger, matrikelkort lokale aviser, Side 14 Side 3

4 udklipssamlinger, lokalhistoriske billeder m. v. Arkivet råder over mikro ilm- Iæseapparat og mikro iche-læseapparat. l løbet af de senere år er der blevet bevilget arbejdstimer til arkivet, p.t. 5 timer pr. uge, disse timer er i første omgang prioriteret til scanning og registrering af billeder, en del af disse billeder vil herefter blive lagt over på internettet, hvor de kan søges på adressen Se også bibliotekets hjemmeside: Medlemmer af Lokalhistorisk forening kan træffes på arkivet tirsdage mellem og Aftenturen Onsdag den 25. august Turen går til Sree Abirami Amman templet på Nørre Askærvej. Vi mødes på stedet kl. 19:00, tag aftenkaffen med. Sri Lanka s mystik er rykket nærmere Brande. Munin - erindringen - om fortiden, vores fremtid. Jens-Christian Kjær Jck foto 2008 Filmaftener I den kommende sæson afholdes som vanen tro filmaftener på Brande Bibliotek, henholdsvis i uge 42, efterårsferien og i uge 7, vinterferien. Efterårsferien uge 42 onsdag den 20. oktober 2010 kl. 19:30 Vinterferien uge 7 onsdag den 16. februar 2011 kl. 19:30 Andre arrangementer Generalforsamlingen i uge 12 onsdag den 23. marts 2011 kl. 19:30 George Persson s skitse af brunkulslejerne Søby (1988) Side 4 Side 13

5 Året der gik. Uddrag af formandsberetningen for 2009 Heldigvis igen et år på arkivet med mange besøgende, som det er spændende at være med til at hjælpe. Film Vi lagde ud i februar med en filmaften, hvor vi viste en film, optaget i 2008, om smed Otto Sørensen, Kærby. Vi havde reserveret den store sal på biblioteket, og heldigvis for det, for folk væltede ind der kom næsten 150. Helmer Holmgaard, Erik Lauritzen og Gunnar Lilholm optog i årets løb en film, hvor Grethe og Aage Emborg fortalte om deres tilværelse. Ligeledes optog de en film med Robert Dahl, hvor han fortalte om sit liv, primært om tiden som Falckredder. Disse film vistes ved en filmaften i oktober, som også var godt besøgt. Senere optog filmholdet en film med Andreas Pedersen, tidligere landmand, gymnastikleder, billedskærer m.m. Året startede med en nyskabelse, det er måske så meget sagt, men i hvert fald en fornyelse i forhold til den gamle hjemmeside under Brande Bibliotek. Foreningens hjemmeside hedder Brande Historie, og det kommer sig af at flere lokalhistoriske foreningen bruger samme formel ved navngivningen. Brande Historie findes på denne internet adresse: Her kan man finde oplysninger om foreningens virke, artikler, gamle medlemsorienteringer, oversigt over udgivelser og links til alverden relateret til lokalhistorisk emner. Den er på ingen måde færdig, og bliver det næppe. Nogle af siderne er forholdsvis statiske, men en part af hjemmeside er baseret på interaktiv medvirken. Kommentarer og indslag er mere end velkomne. Af Jens-Christian. Side 12 Der er også planer om en film med Peter Stubkjær Sørensen og nogle medarbejdere, der vil sætte fokus på Danregn og Bonus Vindmøllefabrikken. Disse film vil blive vist ved kommende filmaftener. Aftentur Årets aftentur i august måned gik til kanalerne ved Skjern A og til Tjæreovnene ved Hesselvig Plantage. Tidligere skovfoged Tøttrup, fortalte meget spændende om både kanaler og tjæreovne. Brande Kommunes Historie Året stod igen i kommunehistoriens tegn. De forskellige grupper har arbejdet seriøst med at få stoffet indsamlet og beskrevet. Sponsoreringen er også på plads, idet hovedsageligt lokale firmaer og virksomheder har bidraget. Som det ser ud nu, udkommer bogen som planlagt 1. november Afleveringer En dejlig sidegevinst ved arbejdet med kommunehistorien er, de gamle papirer og protokoller, der dukker op, og som så afleveres til arkivet. Dertil kommer en del andre afleveringer fra forskellige givere. Side 5

6 Registrering Registreringen af arkivalierne i Arkibas databasen fortsætter støt, ligesom der også stadig registreres avisudklip fra Vejle Amts Folkeblad og Herning Folkeblad. Hjemmeside Sidst på året lavede Jens-Christian Kjær en hjemmeside for foreningen, som han har lovet at holde opdateret, så kig ind på Billeder fra det gamle Brande Foreningen finder stadigvæk billeder til serien i Brande Bladet, og vi ved, der er mange der studerer dem, for der kommer mange henvendelser herom, også fra folk, som ikke bor i vores område. Serien startede i 1997, og med to billeder i hvert blad, bliver det til ret så mange. Brande aftener. Foreningen er stadig medarrangør af de populære Brande aftener på Brande Højskole Tove Nielsen Torkild Kjær æresmedlem. På generalforsamlingen i marts 2010 valgte foreningens mangeårige kasserer Torkild Kjær at trække sig fra bestyrelsen. Lokal- og slægtshistorisk forening er i høj grad Kjærs fortjeneste, idet han var med til at stifte foreningen i Han blev valgt til foreningens første formand. Det var han i fem år, hvorefter han blev kasserer, en post han altså beklædte i 23 år. Kjær har en stor andel i opbygningen af lokalhistorisk arkiv på biblioteket, hvis leder han var indtil udgangen af Hans store viden og kontakt til store dele af Brandes befolkning har været en fordel i arbejdet med lokalhistorien For os, der er kommet til senere, har Kjær været en stor støtte, idet vi altid har kunnet spørge han til råds. Sammen med en stor tak fik Kjær en gave og han blev samtidig udnævnt til æresmedlem af foreningen. Af Tove Nielsen Ny i bestyrelsen Tegning udført af Aa. Nielsen Ved generalforsamlingen d. 23. marts blev Jens-Christian Kjær nyvalgt til bestyrelsen. Vi byder ham hjertelig velkommen og ser frem til et rigtig godt samarbejde. Tove Nielsen Husk at tirsdag eftermiddag vil medlemmer af den LOKALHISTORISKE FORENING kunne træffes i arkivet mellem kl og Side 6 Side 11

7 Den gamle købmands butik består stadig! Brande var meget tæt på, at sætte punktum for en meget lang købmandshistorie, da Nærbutikken på Østre Alle var ved, at dreje nøglen. Heldigvis mente en gammel Brande dreng Thomas Vinge, at det ikke skulle ske og han overtog butikken og genåbnede i juni måned med en kombination af butik og spillested. Tegning af Aa. Nielsen Bygningen blev helt tilbage i 1934 opført af bilforhandler Hagbard Abildtrup, og samme år blev den købt af købmand Albrectsen. Forretningen har skiftet ejer flere gange i den mellemliggende tid. Butikkernes søndagshandel "også dengang" I sogneforstanderskabets forhandlingsprotokol kan man fra den 12. marts 1861 læse følgende: Fra 1945 til 1960 var det Søren Friis, der havde forretningen og vi har talt med hans søn Hans Egon Friis, der mindes mange sjove episoder i den tid hans far havde butikken. Butikken var det man forstod ved en rigtig landhandel med petroleum, benzin og mange af de ting, som var nødvendige, hvis man skulle tilfredsstille sine mange kunder fortæller Hans Egon Friis. En gang om ugen kørte vi landtur, hvor vi hentede æg ude hos gårdene, som så blev modregnet i købmands varer. I anledning af herredfogedens brev af 12.te januar 1861 ang. Hr. købmand Sperlings handel på helligdagene, efter gudstjenesten, afgav sogneforstanderskabet følgende erklæring: At man vel har erfaret, at nogen småhandel finder sted i Hr. Sperlings butik på helligdagene efter endt gudstjeneste må man tilstå, men tillige efter ønske om, at sådan må være tilladt for de langt fra butikken, i sognet boendes tarvs skyld, thi at lade beboerne, der har været i kirke, vente til om eftermiddagen kl. 4., vilde vist nok i ingen henseende være billigt eller tilrådeligt. Side 10 Side 7

8 Som bydreng blev jeg ofte sendt over til de såkaldte "barakker" på Mylius Erichsens Vej, hvor der efter krigen boede omkring 200 personer. Meget ofte var det tobak og øl de skulle have og jeg skulle altid have penge med hjem, idet det ikke altid var de bedste betalere fortsætter den nu 75 årige Hans Egon Friis. Udover min far var der en kommis og en lærling i forretningen og en af de Faktaboks om Nærbutikken Fra 1934 til 1943 købmand Otto Albrechtsen Fra 1943 til 1945 Harald Lindorph Sørensen Fra 1945 til 1960 købmand Sidsel og Søren Friis Fra 1960 til 1977 købmand Ruth Andersen (Friis datter) Fra 1977 til 1978 købmand Harry Jensen Fra 1978 til 1980 købmand Elmer Jensen Fra 1980 til 1993 købmand Leif Thomsen Fra 1993 til 2009 købmand Kent Thomsen (Leifs søn) Fra 2009 til 2010 Birgitte Jensen og Lis Nielsen Fra 2010 til Thomas Vinge mere kendte var den senere direktør for kartoffelmelsfabrikken Kaj Olsen. Vi havde næsten aldrig lukket, for selv om butikken lukkede kl. 18, så kom En af de ting, jeg aldrig glemmer var, da en repræsentant fra Singer sy- der mange kunder og bankede på privaten, og så fik de naturligvis lige det maskiner kørte fra sin benzin regning. Manden boede i Horsens og min far de havde glemt. sendte mig til hans adresse for at hente pengene. Jeg ringede på og da konen kom frem fortalte hun, at manden ikke var hjemme. Med høj stemmeføring fortalte jeg så, at så ville vi sende regningen til Singer, herefter skete der noget og manden kom frem og jeg fik pengene med hjem smiler den gamle bydreng. Det blev ikke som købmand jeg så min fremtid, men jeg kom i tømrer lære hos Enkelund fra 1960 til 1964 en af de store tømrermestre i Brande på den tid. Senere i 1970 blev jeg gravemester hos min svigerfar Søren Pedersen, og bestyrede i 30 år Poulstrup Kalkværk, inden jeg gik på efterløn l 1997 slutter Hans Egon Friis. Af Edgar Jacobsen Naboen: Østergade 22 og 24 har suppleret hinanden gennem årene: slagterforretning, Broens Cafeteria, Hos Kents spillehal til i dag Mamma Mia Pizza og Kebab House. Foto her til venstre er fra (fotograf ukendt, sandsynligvis fra VAF) Foto 2010 af Jens-Christian Kjær Side 8 Side 9

Lokal- og slægtshistorisk forening for. Brande. og omegn. Medlemsorientering 2009

Lokal- og slægtshistorisk forening for. Brande. og omegn. Medlemsorientering 2009 Lokal- og slægtshistorisk forening for Brande og omegn Medlemsorientering 2009 Fire lærere og en snemand ved Brande Skole 1910 Fra venstre ses Frk. Ane Simonsen, Fru Grønbech, Peter Grønbech og Johannes

Læs mere

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn.

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Medlemsorientering pr. 1. udg. 2002. Orientering. Lokal og slægtshistorisk forening har nu eksisteret i 20 år, det har i lang tid været vores hensigt

Læs mere

MEDLEMSORIENTERING 2011

MEDLEMSORIENTERING 2011 MEDLEMSORIENTERING 2011 Lokalhistorisk Forening Brande Medlemsorienteringen 2011 udgives af Lokalhistorisk Forening Brande. Første blad udkom 2001. Bladets artikler og billeder er beskyttet og må ikke

Læs mere

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Østergade 9, 8740 Brædstrup

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Østergade 9, 8740 Brædstrup Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Østergade 9, 8740 Brædstrup består af: Lokalhistorisk Arkiv i Tinghuset Gårdmuseet Stjernholm i Nim. Frihedssamlingen i Tinghuset Nyhedsbrev nr. 2. okt. 2012: Udflugten

Læs mere

Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2013. Udgivet af Sydvestjyske Arkiver

Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2013. Udgivet af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2013 Udgivet af Sydvestjyske Arkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af

Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af nogle herrer. Projektet går ud på at se, om brug af

Læs mere

Arkivernes Dag 2011 - Tilbagemeldinger fra SLA medlemmerne

Arkivernes Dag 2011 - Tilbagemeldinger fra SLA medlemmerne Arkivernes Dag 2011 - Tilbagemeldinger fra SLA medlemmerne Deltagende arkiver 77, antal besøgende i alt 2927, pr. den 9. december 2011 LHA-nr. Arkiv Rapportering om Arkivernes Dag Antal gæster 230-01 BLAM

Læs mere

ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds i det gamle Ringkøbing amt. 25. Årgang nr. 2 2008

ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds i det gamle Ringkøbing amt. 25. Årgang nr. 2 2008 ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds i det gamle Ringkøbing amt 25. Årgang nr. 2 2008 Ved genralforsamlingen takker kasserer Jørn Jensen - Bent Søndergaard for mange års formandskab i ASRA ASRA skifter

Læs mere

Vesthimmerlands Museumsforening

Vesthimmerlands Museumsforening Vesthimmerlands Museumsforening Årbogsudgivelse 2014 Nr. 1 2015 1 Indholdsfortegnelse Leder s. 3 Broders klumme s. 4-5 Arkæologi og forskning s. 5-7 Nyt fra museumsundervisningen s. 8-10 Kulturarvsfejring

Læs mere

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 85 - juni 2013

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 85 - juni 2013 SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 85 - juni 2013 SKRÅ-EN SKRÅ-en udgives af Fællesvirke Vest og udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december.

Læs mere

Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009

Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009 Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2010. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2010. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2010 Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 4 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

JOBAVIS! [Skriv margentekst. En margentekst er et separat supplement til

JOBAVIS! [Skriv margentekst. En margentekst er et separat supplement til 2009 [Skriv margentekst. En margentekst er et separat supplement til JOBAVIS! hoveddokumentet. Den er ofte justeret til venstre eller højre på siden eller i toppen eller bunden. Brug fanen Tekstboksværktøjer

Læs mere

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 Marsk & Muld Farup Sogneblad 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder. Indleveringsfrist

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt. 32. Årgang Nr. 3 2015

ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt. 32. Årgang Nr. 3 2015 ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt 32. Årgang Nr. 3 2015 ASRA udstiller i fagforeninger, på biblioteker m.m. Her en udstillings montre ISSN-0906-2939 ASRA NYT Udgivet af ASRA Ålykkevej

Læs mere

HVIDOVRfI. Vl. lf 15. ÅRGANG NR. 2. APRIL 1997. Hvidovre. Lokalhistoriske Selskab

HVIDOVRfI. Vl. lf 15. ÅRGANG NR. 2. APRIL 1997. Hvidovre. Lokalhistoriske Selskab Vl. lf HVIDOVRfI Reserveret post Danmark. Lokalhistoriske Selskab Hvidovre Lokalhistoriske Selskab Rytterskolen Hvidovre Kirkeplads 1 2650 Hvidovre. Telefon 36 47 34 44... ' ; ' ' I "'. '.. 15. ÅRGANG

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening Østergade 9, 8740 Brædstrup

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening Østergade 9, 8740 Brædstrup Brædstrupegnens Hjemstavnsforening Østergade 9, 8740 Brædstrup består af: Lokalhistorisk Arkiv i Tinghuset Gårdmuseet Stjernholm i Nim. Frihedssamlingen i Tinghuset 1 Nyhedsbrev 1, forår 2014. Generalforsamlingen

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Asra nyt. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. 27. Årgang Nr. 1 2010

Asra nyt. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. 27. Årgang Nr. 1 2010 Asra nyt Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 27. Årgang Nr. 1 2010 Grethe Andersen - fhv. Fagforeningsformand, byrådsmedlem m.m. kommer til fortælleaften i ASRA hvor hun vil fortælle om sit organisationsarbejde

Læs mere

Vesthi mmerlands Museu msforeni ng

Vesthi mmerlands Museu msforeni ng Vesthi mmerlands Museu msforeni ng Det gamle husmandssted i Ullits Nr. 2 2014 1 Indholdsfortegnelse Leder s. 3 Broders klumme s. 4-5 Vikingesmedjen ved Lovns Sø s. 6-7 Nyt fra museumsundervisningen s.

Læs mere

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011 Aarhuus Februar 2011 Klub 16 årgang nr. 62 Side 2 Blad 62 Februar 2011 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

Fanefjordhistorier. Fanefjord Bibliotek. Artikel i Møns Dagblad feb. 1962. 25 års jubilæum i 1962

Fanefjordhistorier. Fanefjord Bibliotek. Artikel i Møns Dagblad feb. 1962. 25 års jubilæum i 1962 Fanefjord Bibliotek Artikel i Møns Dagblad feb. 1962 25 års jubilæum i 1962 Vi begyndte ved et ovalt bord den første låner var en dreng! Fanefjord Biblioteksforening fejrer mandag den 19. feb. 1962, 25

Læs mere

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011 Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

Brink s Begravelsesforretning

Brink s Begravelsesforretning Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

Nr. 1 - Marts 2014. 7. årgang. Vækst Huzet Bykærvej 4

Nr. 1 - Marts 2014. 7. årgang. Vækst Huzet Bykærvej 4 H as l e Nyt Nr. 1 - Marts 2014 7. årgang Vækst Huzet Bykærvej 4 Hasle Byting Indhold Redaktion: Knud Erik Olsen Storegade 37 B, 3790 Hasle Tlf. 56 96 48 25 E-mail: k.e.olsen@mail.dk Søren Finne Østergade

Læs mere