Lokal- og slægtshistorisk forening for. Brande. og omegn. Medlemsorientering 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal- og slægtshistorisk forening for. Brande. og omegn. Medlemsorientering 2009"

Transkript

1 Lokal- og slægtshistorisk forening for Brande og omegn Medlemsorientering 2009 Fire lærere og en snemand ved Brande Skole 1910 Fra venstre ses Frk. Ane Simonsen, Fru Grønbech, Peter Grønbech og Johannes Hansen

2

3 Apropos!!! snemanden i skolegården Hvem, der er portrætteret, vides ikke, men profilen ligner Johannes Hansen. Denne skulptur holdt nok ikke så længe, men lærer Johannes Hansen, der var uhyre aktiv i by og egn, og som senere blev kirkeminister, er dog ikke glemt, idet Brande har navngivet en gade efter ham. Men hvornår var det nu, han var i Brande, og hvad var det han var med i ud over lærergerningen? Det har vi søgt at finde ud af og har skrevet bare lidt om. Mens vi så efter det, faldt vi over en artikel om forfatteren og journalisten Olga Goldbæk, som havde sin barndom i Brande, og som blev kendt i mange lande for sine bøger om Skønhedspleje. Den har vi valgt at bringe i sin helhed. Endvidere omtales en velskrevet og flot bog, som Inger Sahlholdt, født Brændgaard, har skrevet om og til sin familie, som også har lokalhistorisk interesse. Det giver os anledning til at opfordre alle til at komme i gang med at skrive erindringer ned til gavn og glæde for familien, men lige så meget til gavn for lokalhistorien. For øjeblikket fylder arbejdet med at skrive Brande Kommunes historie rigtig meget, men vi tager os også efter bedste evne af de gæster, der kommer på arkivet. Vi træffes som hidtil hver tirsdag eftermiddag på arkivet, og i vinterperioden er vi der også den første lørdag i hver måned i bibliotekets åbningstid. I må også gerne kontakte os privat. Bestyrelsen

4 Året der gik. Uddrag af formandsberetningen for var et år med mange afleveringer til arkivet. Det er dejligt, folk tænker på at bevare gamle papirer og billeder. Folk fra mange egne af landet ringer eller sender mails for at få oplysninger om personer og slægter i Brande Mange af disse oplysninger kan nu findes på Internettet, så sommetider er det nok at fortælle, hvor de kan findes, men ellers er det noget af en sjov sport at støve de ønskede oplysninger op. Tirsdag eftermiddag, hvor bestyrelsen er på arkivet, kommer der mange. Vi har ligeledes kunnet træffes på arkivet den første lørdag formiddag om måneden i vintersæsonen, men det havde ingen vist fundet ud af. Vi må nok reklamere lidt mere med det. Film. Gunnar Lilholm har med Helmer Holmgaard bag kameraet og med Erik Lauritzen ved mikrofonen formidlet optagelse af en film om og med smedemester Otto Sørensen i Kærby. En rigtig god fortælling om Otto Sørensens virke igennem mange år. Gunnar og Helmer er allerede nu klar med flere nye historier. Nu er film jo ikke lavet bare for at ligge i arkivet, men for at nogen skal se dem og huske, og derfor har foreningen afholdt to filmaftener. Den første i februar 2008, hvor Urhanens glimt i øjet og filmen Brunkulseventyret i Søby vistes. Den anden aften afholdtes i november, her vistes en film, som Bent Jul Kristensen i 1970 erne optog hos Aage Emborg og familie om kartofler fra jord til bord. Disse aftener var meget succesfulde, men ret overvældende for os, idet der kom så mange, at vi dårligt kunne være i den lille sal på biblioteket. Der har også været problemer med udstyret på biblioteket, så fremvisningen ikke var, hvad folk kunne forvente sig, men det er nu blevet afhjulpet, og vi har lært, at det skal foregå i den store sal. Foreningen er stadig med til at arrangere de populære Brandeaftener på Højskolen, og serien Billeder fra det gamle Brande i Brande Bladet holder vi også i gang. Der er stadig mange konfirmandbilleder og skolebilleder på arkivet at tage af, men for at det ikke skal blive for ensformigt, tager vi gerne mod nye afleveringer af billeder.

5 Rigtig mange har været behjælpelige med forskellige opgaver på og for arkivet. Gunnar Knudsen sorterer og katalogiserer avisudklip om fødselsdage, dødsfald og jubilæer. Vi er desuden gået i gang med at lave kataloger over arkivets store samling af udklip fra Vejle Amts Folkeblad og Herning Folkeblad for tiden , så det bliver muligt at søge på lige bestemt det, man har brug for. Her får vi hjælp af Birgitte Bruun de Neergaard, Katrine Gregersen, Inga Kyster, Birna Sandfeld og Anny Eriksen. Ole Berg Mortensen har lavet skemaet, som det skrives ind i. Det har vist sig at være en stor mundfuld, som vil tage en rum tid. Brande Kommunes Historie Den største opgave i 2008 har dog været at få sat gang i indsamling af materialer og få skrevet til Brande Kommunes Historie I maj underskrev vi og Blåhøj foreningen den endelige aftale med forlaget Dialogforum om værket og holdt et mødet, hvortil alle interesserede var inviteret. Her blev redegjort for projektet, der er inddelt i 12 emner med hver sin emneredaktør. Heldigvis har ca. 80 personer sagt ja til at medvirke, og de arbejder på livet løs under kyndig og engageret vejledning af Jan Svendsen. Det er en stor opgave, men alle går til sagen med stor iver. Mange har været på arkivet for at finde oplysninger i bl.a. avisudklip. Der bliver spurgt i foreninger, virksomheder, institutioner, og talt med personer, som ved noget om perioden, så i virkeligheden er det mange, mange flere der er med i arbejdet. En uventet sidegevinst ved arbejdet er, at der dukker gamle protokoller og papirer op, som afleveres til arkivet. Når det hele engang er samlet og skrevet, skal der ud fra materialet skrives en bog på sider. Alle historierne fra grupperne tilgår herefter arkiverne, som her får et opslagsværk uden lige om de 40 år, som værket beskriver. Tak! Vi er så heldige i foreningen, at der altid er nogle, der vil hjælpe os, når vi spørger om det. For øjeblikket er som nævnt rigtig mange i gang, og der skal herfra lyde en stor, stor tak til alle.

6 Registrering. Biblioteket er begyndt at registrere alle arkivalierne i den nye udgave af systemet ARKIBAS, som man nu tror, endelig er god, og som med tiden skal gøres søgbar på nettet. Så langt er man dog ikke nået endnu, men bare det, at man på arkivet efterhånden kan gå ind og søge på det, man lige vil vide, det bliver dejligt. Tove Nielsen - o 0 o - Olga Golbæk forfatter og journalist var født i Århus , død i Købehavn Hun havde sin opvækst i Brande, idet familien flyttede til Brande ca Faderen Otto Marinus Pedersen var tømrer ved banen, men købte 1928 Golbækdal, hvor han startede en maskinfabrik til fremstilling af stålvinduer og sporcykler til D.S.B. Olga Golbækdal var uddannet i husholdning i ind- og udland, tog dertil en fire-åring uddannesle i skønhedspleje i Paris. I perioden skrev hun for det nu ophørte magasin Tidens kvinder, til Ekstra Bladets dameside. Hun skrev en lang række bøger i 1950 erne og 1960 erne, heriblandt skønhedspleje ad nye veje, Teenage, vi unge på fyrre, sådan laves rigtig mad, Mest for mænd.

7 Brande-piges bog bestseller Penguin Books udgiver skønhedsbog af journalisten og skønhedseksperten Olga Golbæk. For første gang bliver en dansk forfatterindes bog nu udsendt på verdensmarkedet. Det sker, når Penguin Books i London om kort tid udgiver en bog af journalisten og skønhedsspecialisten Olga Golbæk. Bogen kommer i et oplag på ca , og dermed kan forfatterinden notere sin hidtil største succes, kronen på en karriere, der er lidt ud over det almindelige. Olga Golbæk er datter af maskinfabrikant Petersen, Golbækdal i Brande. Mens hun gik i Brande Kommuneskole, var hun to gange om ugen husassistent hos redaktør Ravn i Brande. Hun fik ingen løn, og hensigten var den enkle, at den 10-årige pige skulle lære at bestille noget. De resultater, hun siden har nået, viser, at hun til fulde har lært det. Da skolegangen var forbi, lærte Olga Golbæk husholdning hos Ellegaard Madsen på Industricafeen i Vejle, men hun havde udlængsel og lyst til at tage fat på opgaverne, og 17 år gammel rejste hun til England. I de følgende 14 år opholdt hun sig i udlandet i England, Paris og Algier, og hun prøvede at arbejde både som husassistent, selskabsdame, privatlærerinde og sekretær. Udgivet på syv sprog. Men skønhedsplejen havde hendes store interesse, og i årenes løb fik hun den bedst tænkelige uddannelse. I to år studerede hun på Klytia, der er verdens største og ældste skønhedsinstitut, og hun arbejdede blandt andet med Max Factor. Energisk som hun er, fik hun også tid til at skrive til danske blade, og hendes artikler vil også være bekendt af Vejle Amts Folkeblads læsere. For et par år siden samlede hun nogle af sine erfaringer om hudpleje i bogen Skønhedspleje ad nye veje. Sidste år fulgte så Teen-age, som utallige årige har haft god gavn af at læse. Begge bøger blev bestsellers herhjemme, og snart hørte Olga Golbæk fra udlandet, hvor man var interesseret i oversættelser. Bøgerne er hidtil blevet udsendt på fem sprog, og om ganske kort tid kommer de på Yderligere to. I Norge udkom bogen om skønhedspleje i

8 eksemplarer, og tallet kan fortælle noget om, hvor stor en succes bogen er blevet. Desuden er bøgerne udkommet i Sverige, Belgien, Frankrig, Italien, Tyskland og Svejts. Opskrifter fra ældgamle bøger. Når Penguin Books udsender bogen af Olga Golbæk, bliver det en forøget og mere fyldig udgave af Skønhedspleje ad nye veje. På en måde kan man sige, at titlen er en lille smule misvisende, idet Olga Golbæk netop nu har søgt tilbage til gamle bøger om emnet. Flere opskrifter har hun fundet i ældgamle apotekerbøger, og hun har gennemprøvet dem grundigt, inden hun har givet de mange gode råd videre til sine medsøstre. Olga Golbæk fortæller, at hun ingenlunde er kommet sovende til resultaterne. Det har kostet slid, og igennem mange år måtte hun hver eneste aften gå på skole eller kursus for at dygtiggøre sig i forskellige emner. - Har de planer om nye bøger? - Ja, der kommer om kort tid en kogebog, som hedder: Moderne mad på nem manér. Bogen er en helt ny og moderne idé, særlig beregnet på trykkogning, og nedenfor hver opskrift gives der - ved et stjernesystem anvisning på, hvor store mængder af kalorier, protein, kalcium, fosfor, jern samt vitaminer, der indeholdes i hvert måltid. Kilde: Artikel fra medlemsbladet Branditten nr. 3, 1. årgang, 1954, se nedenfor. Hjemstavnsforeningen Branditterne Under forberedelserne til det store Brande Marked i 1953 opstod ideen til at få oprettet en forening for tidligere brandeborgere. Dette lykkedes, og for at holde kontakten til medlemmerne blev der udgivet et medlemsblad, som meget nærliggende kom til at hedde Branditten. Den første formand blev for øvrigt fru Johanne Hansen, gift med Johannes Hansen. Foreningen bestod en del år, hvor længe vides ikke bestemt, men måske nogle af medlemmerne ved mere. I så fald vil vi gerne høre herom.

9 Kirkeminister Johannes Hansen Brande har haft mange store personligheder gennem tiderne. En af de helt store, som ydede en formidabel indsats på næsten alle felter var lærer Johannes Hansen. Han blev født i København i 1881 som søn af havnearbejder Ole Hansen og hustru Anna, tog lærereksamen i 1902, og blev samme år ansat ved Brande skolevæsen, hvor han havde sit virke til Johannes Hansen var gift med Johanne Hansen, der var lærerinde i Brande i årene Begge var socialt og politisk interesserede, og der blev kaldt på dem fra mange sider. I 1921 kom Johannes Hansen i sognerådet, valgt for socialdemokratiet. Her udførte han et stort arbejde ikke bare for sit parti, men for hele sognet. I 1925 måtte han opgive sit sognerådsarbejde, da han blev udnævnt til skatterådsmedlem, en stilling han bestred indtil Han sad tillige i amtsrådet i årene I 1928 indvalgtes han i landstinget. Her var han medlem til 1939, da han blev valgt til folketinget. I 1935 blev Johannes Hansen udnævnt til kirkeminister, og denne post beholdt han fem år indtil 1940, da samlingsregeringen blev dannet. Han var herefter partisekretær Hans politiske arbejde faldt især inden for kommunal- og skolevæsen, samt inden for skattelovgivningen. Årene igennem blev hans store arbejdskraft i udstrakt grad taget i brug her i Brande. Ofte havde man bud efter hans hjælp ved gennemførelse af sager, som man fandt, ville være til gavn for by og sogn, og i Brande er man ham stor tak skyldig for hans store arbejde for byen. Ikke bare på det politiske plan var Johannes Hansen en stor arbejdskraft, men også på det sportslige var han en igangsætter. Han

10 blev foregangsmand og medstifter af Brande Idrætsforening, hvis formand han var fra stiftelsen i 1906 og til For denne indsats udnævntes han i 1925 til foreningens første æresmedlem. Gennem årene var Johannes Hansen i utallige bestyrelser, for eksempel gadebelysningen, elektricitetsværket, samt revisor i vandværket. Han var desuden aktiv i forskellige lærerforeninger, og da Brande Sogns Læseforening efter flere års stilstand i 1916 blandt andet ved hans hjælp genoprettet, blev han formand her indtil Johannes Hansen døde i 1953, kort tid efter han havde talt ved en Branditfest i Anlægget i forbindelse med det store Brande Marked i Han blev 72 år. Brande har hædret den tidligere kirkeminister ved sidst i 1950 erne at opkalde en vej efter ham. Edgar Jacobsen Kilder: Brande sogns historie og andre historiske optegnelser. Johannes og Johanne Hansen i deres hjem i 1920 erne

11 En bog om min familie Inger Brændgaard Midt i maj måned 2009 fik vi besøg på lokalarkivet. Det var ikke et anmeldt besøg, så det var en glædelig overraskelse. Det var nemlig Inger Sahlholdt, født Brændgaard, der mødte op og forærede arkivet en gave, en bog, hun havde skrevet om sin familie til sin familie. Som Inger Sahlholdt skriver i sin efterskrift, er det optegnelser der strækker sig over 150 år og videre: - og kan være til glæde for børn, børnebørn fremover. Måske vil en eller anden i familien videreføre beretningen i fremtiden. Det kan nu også være af interesse for andre end familien, for Inger Sahlholdt blev født i Brande den 1. juli 1930 som Inger Brændgaard. Forældrene turde være kendt af især ældre branditter. Det var Anne Marie og Trier Madsen Brændgaard. De boede i Storegade 38. Trier Brændgaard var træskomager og træhandler. Han overtog forretningen efter sin far, der kom tragisk af dage under ombygningen af huset i Storegade 38. Moderen overtog i 1932 en trikotageforretning, der lå ved siden af, men i samme bygning. Trier Brændgaards træhandel blev nedlagt sidst i 1950 erne og lokalerne udlejet til Rigmor Brandt Andersen til broderiforretning. Bogen er selvfølgelig med familiestof som det vægtige, men der er flere interessante oplysninger om barndomstiden i Brande. Skoletiden fra rummer flere gode iagttagelser af lærere og tidsånden for elever i en småby-skole. Inger Brændgaard gik videre i Brande Mellem- og Realskole fra 1941 til 1945, hvilket dengang ikke var så almindeligt. Der var da

12 også kun 19 elever til den afsluttende eksamen. Ni af pigerne har holdt kontakt siden og kunne i april 2005 mødes og fejre 60 års dagen. I bogen er der fyldige afsnit om Brande under besættelsen (april 1940 til maj 1945). Inger Sahlholdt gengiver tydeligt de indtryk, besættelsen gjorde. Der var indkvarteret en soldat hos dem en kort tid, der blev marcheret gennem byen, og bortset fra de almindelige afsavn, som besættelsen og krigen var anledning til, står erindringen om sagfører Midtgaards flugt i juni 1943, nedskydningen af en jernbanearbejder og flystyrtet ved Brande Sygehus tydeligt. Også holdningen til jøderne kommer Inger Sahlholdt ind på og selvfølgelig selve befrielsen, for ikke at nævne en kort skildring af den måde, man behandlede de såkaldte tyskertøse på. Fra denne tid og fremad er bogen mere af familieinteresse selv om det også kan være interessant for andre. Bogen er i lokalarkivet og er et godt eksempel på, at familiehistorie også kan være lokalhistorie. Ja, man fristes til at sige: Dem burde der være nogle flere af! Claus Lindberg. Storegade 38 omkring år 1904

13 Aftenturen Tirsdag den 11. august Går til stemmeværket ved Skjern Å, og Tjæreovnene i Hesselvig Plantage. Tidligere borgmester i Åskov kommune, Chr. Rahbek vil fortælle og vise rundt. Afgang kl fra Brande Bibliotek, hvor vi mødes og fylder bilerne op. Tag aftenkaffen med. Alle er velkomne. Filmaftener I den kommende sæson afholdes filmaftener på Brande Bibliotek Onsdag den 14. oktober 2009 kl Onsdag den 17. februar 2010 kl Nærmere bekendtgørelser i Brande Bladet. Andre arrangementer Har I andre ønsker om/gode ideer til ture og arrangementer i foreningen, hører vi gerne herom, og vil forsøge at tage dem op.

14 Bestyrelsen 2009 Tove Nielsen, Engtoften 51, formand tlf Edgar Jacobsen, Multebærvej 2 næstform. tlf Torkild Kjær, Jernbanegade 9 kasserer tlf Claus Lindberg, Engtoften 37 sekretær tlf Gunnar Lilholm, H.C. Andersensvej 3 tlf Kontingent 2009 Kontingentet for 2009 er fastsat til 70 kr. Betalingsfristen er Beløbet kan indbetales i postbutikken i Kvickly, eller ved besøg på arkivet, hvor vi træffes hver tirsdag eftermiddag (husk girokortet). I kan også vælge at overføre kontingentet til foreningens konto i Nordea, Brande Afdeling: Reg. Nr konto nr Husk at anføre navn, og at det er kontingent, det drejer sig om. Fortsat god sommer.

MEDLEMSORIENTERING 2011

MEDLEMSORIENTERING 2011 MEDLEMSORIENTERING 2011 Lokalhistorisk Forening Brande Medlemsorienteringen 2011 udgives af Lokalhistorisk Forening Brande. Første blad udkom 2001. Bladets artikler og billeder er beskyttet og må ikke

Læs mere

Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2013. Udgivet af Sydvestjyske Arkiver

Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2013. Udgivet af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Beretninger 2013 Udgivet af Sydvestjyske Arkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2010. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2010. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2010 Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 4 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

ASRA. 25 år 9. april 1983 9. april 2008. Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne

ASRA. 25 år 9. april 1983 9. april 2008. Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne ASRA 25 år 9. april 1983 9. april 2008 Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne ASRA jubilæumsredaktion 2008 ASRA Arbejderhistorisk støttekreds Ringkøbing amt 25 års Jubilæumsskrift

Læs mere

Slægt & Data. 19. årgang

Slægt & Data. 19. årgang Slægt & Data December Nr. 4-2005 19. årgang Slægt Databehandling & december i Slægtsforskning 2005 1 Slægt & Data Indhold nr. 4 - december 2005 Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011 Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver a r f t y N Nr. 1-2013 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 1-2013 er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk: Esbjerg Byhistoriske

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Slægt & Data. årgang 20 nr. 4-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data. årgang 20 nr. 4-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark Slægt & Data årgang 20 nr. 4-2006 Medlemsblad for Slægt & Data 4/2006 1 Slægt & Data Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk Adresseændringer meddeles til: Kasserer

Læs mere

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1 FORORD! SILKEBORG IDRÆTSFORENING I NAVNE OG TAL. 2013. oooooo000000oooooo SILKEBORG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 3-2007

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 3-2007 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 3-2007 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2007 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk

Læs mere

Fanefjordhistorier. Fanefjord Bibliotek. Artikel i Møns Dagblad feb. 1962. 25 års jubilæum i 1962

Fanefjordhistorier. Fanefjord Bibliotek. Artikel i Møns Dagblad feb. 1962. 25 års jubilæum i 1962 Fanefjord Bibliotek Artikel i Møns Dagblad feb. 1962 25 års jubilæum i 1962 Vi begyndte ved et ovalt bord den første låner var en dreng! Fanefjord Biblioteksforening fejrer mandag den 19. feb. 1962, 25

Læs mere

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 Næshøjen i morgensol Orientering fra Fællesrådet (3) Nyt fra Biblioteket og Harlev Biblioteks Venner (13) Harlev i hjertet (9) SOGNEHUSET TAGES I BRUG (15)

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt 31. årgang nr. 2 2014 ASRAs fhv. formand Bent Søndergaard udnævnes til æresmedlem i ASRA Formand og dirigent på generalforsamlingen i Skjern Kaffe

Læs mere

SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG. ÅRSSKRIFT 2006 33. årgang

SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG. ÅRSSKRIFT 2006 33. årgang SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG ÅRSSKRIFT 2006 33. årgang BESTYRELSEN Formand Erik Fisker Født 97 Erhverv Tømrer Adresse Rismarken 6 8800 Viborg Telefon 86 6 8 63 HTUErik.fisker@slaegten-fisker.dkUTH

Læs mere

ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds i det gamle Ringkøbing amt. 25. Årgang nr. 2 2008

ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds i det gamle Ringkøbing amt. 25. Årgang nr. 2 2008 ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds i det gamle Ringkøbing amt 25. Årgang nr. 2 2008 Ved genralforsamlingen takker kasserer Jørn Jensen - Bent Søndergaard for mange års formandskab i ASRA ASRA skifter

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015 FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab 16 Foråret 2015 FORANTIK 16 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer Tlf 2479 7519 E-mail: hammitz@gmail.com Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

Brink s Begravelsesforretning

Brink s Begravelsesforretning Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

Foreningsbladets 10 års jubilæum

Foreningsbladets 10 års jubilæum www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 11. årgang Nummer 3 Jun-Jul 2005 Foreningsbladets 10 års jubilæum Foreningsbladet opstod i 1995 som et af initiativerne, der udsprang af samarbejdet

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 24 APRIL 2015 INDHOLD: SIDE 4: Kværndrup Fjernvarme etablerer solvarmeanlæg SIDE 6: Årets frivillig- sociale ildsjæl SIDE 8: Kværndrup på vægten SIDE 9: 3E-Butikken skaber energi OBS Kirkeblad og Program

Læs mere

Kapitel 10. Jeg kan huske dengang, da. Lidt humoristiske personlige erindringer fra de første år.

Kapitel 10. Jeg kan huske dengang, da. Lidt humoristiske personlige erindringer fra de første år. Kapitel 10. Jeg kan huske dengang, da. Lidt humoristiske personlige erindringer fra de første år. Da jeg er Nivå-borger, var jeg jo medlem af Ældre Sagens lokalkomite i Karlebo kommune (Kokkedal, Nivå

Læs mere

H L A H. Indhold. Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 32. årgang - Nr. 4-2014

H L A H. Indhold. Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 32. årgang - Nr. 4-2014 Indhold Nyt fra formanden af Ole Asbjørn Petersen Side 3 Yderst i Hvidovre-på grænsen til Brøndby af Jens Fr. Jørgensen Side 4 Abe Erik fortæller af Jens Fr. Jørgensen Side 6 Soldaterforeningens svanesang

Læs mere

Johanne og Arne Nørgaard

Johanne og Arne Nørgaard Desværre må I i år nøjes med en kort julehilsen fra mig, da jeg opholder mig på Centralsygehuset i Randers. Men i løbet af nogle få dage vil jeg atter være hjemme. Jeg ønsker derfor alle en god og fredfyldt

Læs mere

Christiansfeld Kommune

Christiansfeld Kommune 1970-2006 CHRISTIANSFELD - en storkommune Christiansfeld kommune har eksisteret som selvstændig kommune fra d. 1. april 1970 til 31. december 2006. De følgende sider handler om nogle af de forhandlinger

Læs mere

Læs om : Lån et fotoapparat. Fortvivl ikke!

Læs om : Lån et fotoapparat. Fortvivl ikke! Læs om : 2 3 4-5 6 7 8-9 10 11 12-14 15 15 16-21 22-23 24 25 26-27 28-29 30-31 32-34 35 36 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales i Unibank

Læs mere