Personalehåndbog. Densen Audio Technologies Densen Audio Technologies Personalehåndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalehåndbog. Densen Audio Technologies. 04-10-00 Densen Audio Technologies Personalehåndbog"

Transkript

1 Personalehåndbog Densen Audio Technologies 1

2 1. MÅLSÆTNING: 4 2. MEDARBEJDERMÅLSÆTNING: 4 3. KVALITETSSIKRING: 4 4. ORGANISATIONSPLAN: 5 5. ARBEJDSBESKRIVELSER: Direktør: MARKETINGSMEDARBEJDER: Ansvarlig for: Marketingplan Information til nye distributører: Tekniker/konstruktør: 7 6. GENEREL ORIENTERING: Personlige forhold: Ferieplanlægning: Sygdom: Overarbejde: Tyverialarm: Besøg: Arbejdstider: Mandagsmøde: Køkkentjans: Oprydning: Rengøring: Festudvalg: Kaffe og Te drikning: Telefonbetjening: Ansættelse af nye medarbejdere: Optræning af nye medarbejdere: Løn: 11 2

3 7. SIKKERHED OG ARBEJDSMILJØ: Sikkerhedsrepræsentant: Sikkerhedsudstyr: Brandslukningsmateriel: Forbindskasse: VARE MODTAGELSE: Varemodtagelse: Modtagelse af varer med transportskader og mangler i antallet: Varenummerangivelse på kasser med komponenter mv Bestilling af varer: Returnering af defekte varer vi har modtaget VAREUDLEVERING Leveringstider Ordrebekræftelser: Prisfastsættelse på produkter i VBIZ Vareudlevering: Fakturaudskrivning: SERVICE OG REPARATION: Reparationer: Servicemanual: Værktøj: Visual Business Styklister og dokumentation: COMPUTERBEHANDLING: Computerbehandling: Computerstandard: BOGHOLDERI: 19 3

4 1. Målsætning: Densen skal udvikle og producere det absolut bedst muligt lydende hi-fi udstyr i den absolut bedste kvalitet. Målet er at blive markedsleder, og have den bedste kvalitet på markedet. 2. Medarbejdermålsætning: Densen s medarbejdere skal i bred forstand betragtes som virksomhedens vigtigste ressource. Densen vil derfor arbejde for at den enkelte føler engagement og ansvar for sit job. Densen vil være loyal overfor sine medarbejdere, og forventer en gensidig loyalitet, troværdighed og ansvarsbevidsthed. Således forudsættes det at kendskab til produkter, produktionsmetoder, kunde og leverandørforhold ikke viderebringes. Densen arbejder på at skab de bedst mulige forhold for alle medarbejdere - indenfor de praktiske og økonomiske muligheder der til enhver tid er tilstede i virksomheden. Densen vil ligeledes stræbe efter at skabe en omgangsform, et arbejdsklima og et medarbejder engagement, der giver den enkelte medarbejder stolthed over at være ansat i virksomheden. Densen er meget åben overfor forslag til forbedringer på alle områder - både på det tekniske og samarbejdsmæssige plan. Finder du nogle forhold utilfredsstillende, forventer Densen, at du henvender dig til ledelsen og fortæller om problemet, og om muligt kommer med forslag til hvordan forholdet kan ændres til det bedre. Alle medarbejdere har ligeledes ansvar for at sikre et spændende og kreativt arbejdsmiljø, så Densen er og vedvarende vil blive opfattet som en virksomhed med troværdige, kvalitetsbevidste medarbejdere, der samarbejdere om fælles mål. 3. Kvalitetssikring: Vort mål er at lave fejlfri produkter, hvad enten vi taler om færdige apparater, service til vore kunder eller andre områder hvor vi producerer et produkt eller en service. For at opnå dette mål er det vigtigt at alle er opmærksomme på hvor vi kan højne kvaliteten af vor produktion. For at opnå målet er det også vigtigt at vi laver fejlrapporter mv. for at dokumentere kvaliteten, og får hver enkelt proces til at blive perfekt så vi ikke producerer fejl der skal laves senere. 4

5 Målet er at det kun er dem der producerer den enkelte ting der checker at der ikke er fejl, således at vi ikke spilder tiden med kontrol og på langsigt laver fejlfrie produker, der ikke kræver kontrol. 4. Organisationsplan: Virksomheden består af følgende afdelinger: Kontor, herunder EDB support og markedsføring Teknisk værksted, herunder komponentlager og lodning Færdigvare og emballagelager Organisationsplan: Ledelse: Thomas Sillesen Kontor: Marketingmedarbejder Bogholder Teknisk service og udvikling: Udviklingskoordinator Elektronik tekniker 5. Arbejdsbeskrivelser: Beskrivelser af arbejdsfunktioner og ansvarsopgaver for de enkelte medarbejdere. Er en medarbejder syg, på ferie eller på anden måde forhindret i at møde, er det den enkelte medarbejders eget ansvar at sørge for at virksomheden bliver informeret om vigtige arbejdsopgaver der ikke må udsættes, og ledelsen derfor finde afløsere til. 5.1 Direktør: Thomas Sillesen Overordnet ansvarlig for: - Salg - udarbejdelse af ferieplan 5

6 - Indkøb og godkendelse af indkøb 5.2 Marketingsmedarbejder: Ansvarlig for: - løbende opdatering af web-side: - Hver den første skal alle nye tests, lægges ind på siden (hvis de er gode) - Udarbejdelse af nye brochurer, PR billeder mv. - Indretning og oprydning i showroom. - Løbende opdatering af marketingsplan - Information til nye distributører Marketingplan Densen Audio Technologies: Følgende aktiviteter er marketingsmedarbejderne ansvarlig for: 1. Fremsendelse af materiale til distributører/slutbrugere der henvender sig til os. 2. Månedligt laves en pressemeddelse på et Densen produkt, og det sendes til samtlige journalister i vor database. 3. Månedligt sendes et nyhedsbrev til vore forhandlere og distributører worldwide 4. hver 4 måned sendes et nyhedsbrev til slutbrugerne i vor database. 5. I fællesskab udarbejder Densen og Radioactiv og udsender en avis hvert halve år i Danmark (september og februar) 6. Produktion af CD Rom med samtlige anmeldelser af Densen produkterpå verdensplan. Løbende opdatering, og udsendelse 2 gange årligt (sommer og vinter) Radioactiv: Følgende aktiviteter er marketingsmedarbejderne ansvarlig for: 1. Fremsendelse af materiale til distributører/slutbrugere der henvender sig til os. 2. Månedligt laves pressemeddelser på hvert af Radioactiv s produkter (hvis muligt) og det sendes til samtlige danske journalister i vor database. 3. Månedligt sendes et nyhedsbrev til vore forhandlere i Danmark I fællesskab udarbejder Densen og Radioactiv og udsender en avis hvert halve år i Danmark (september og februar) Information til nye distributører: Når en ny distributør henvender sig, skal han have en informationspakke bestående af følgende: Brev med tak for hans interesse. Vores eksportprisliste. Katalog. (begge typer) 6

7 Klistermærke med appointed dealer Kopi af regneark med schedule. CD Rom med tests CD Rom med billeder 5.7 Tekniker/konstruktør: Ansvarlig for: Fremskaffelse af dokumentation fra vore udviklere. Udvikling af nye produkter Printlayout af nye og eksisterende produkter Dokumentation af nye produkter Dokumentation til underleverandører Afhjælpning af problemer hos vor underleverandør Opdatering af servicemanual Reparationer af vore produkter Telefonpasning 6. Generel orientering: 6.1 Personlige forhold: Du er altid velkommen til at tale med TS om forhold/problemer der er af firmamæssig -, privat- eller anden art. Samtalerne er naturligvis fortrolige og bliver mellem dig og TS. 6.2 Ferieplanlægning: Den ønskede ferie meddeles Thomas Sillesen senest: - 1. April for perioden Maj-Okt September for perioden Nov-April. Dette gælder for ferier af mere end 2 dages varighed. For kortere ferier af 1-2 dages varighed skal den ønskede ferie meddeles senest 14 dage før den ønskede dato. Der skal minimum holdes 2 ugers ferie i juli måned. 6.3 Sygdom: I tilfælde af sygdom skal det meddeles senest kl 8.00 til virksomheden på tlf eller til Thomas Sillesen privat på I modsat fald betragtes det som ulovlig udeblivelse. 7

8 Dokumentation ved sygdom: For at sikre en effektiv behandling af sygedagpenge udbetaling, skal der indleveres en sygefraværsblanket. Denne blanket indeholder oplysninger om: - Dit navn, - Sygdommens art, -Sygdommens længde. Brug af denne blanket er et krav for udbetaling af sygedagpenge, og er en lettelse i administrationen. (Vi får en kompensation fra kommunen når I er syge!) Densen forbeholder sig ret til i konkrete tilfælde at anmode om at få en lægeerklæring; ønskes dette, vil du få særskilt information herom. For nye medarbejdere gælder reglerne om at Densen ikke yder sygedagpenge i de første 13 uger efter ansættelse. 6.4 Overarbejde: Overarbejde afregnes til de aftalte takster. 6.5 Tyverialarm: Tyverialarmen befinder sig på lageret. Når man ankommer til lageret og tyverialarmen er tændt, går du ind af hoveddøren, og direkte ind og slukker alarmen ved, med rolige præcise tryk, at taste alarmkoden ind. 6.6 Besøg: Du er naturligvis velkommen til at få besøg på virksomheden og vise den frem til familie og venner. For at sikre at det sker så let som muligt bedes du aftale besøg med TS, hvis de besøgende ikke har familiemæssige relationer til dig. Kunder og leverandører er naturligvis altid velkomne. 6.7 Arbejdstider: Der er 37 timers arbejdsuge, for alle medarbejdere. Arbejdstiderne er fleksible, og aftales med TS. Ønsker om afspadsering mv. skal godkendes af TS. 6.8 Mandagsmøde: Af hensyn til en effektiv produktion, er der morgenmøde, hver mandag (eller første arbejdsdag i uger der ikke begynder med en mandag) kl På mandagsmødet, tilrettelægges den kommende uges arbejde og der informeres om realiserede mål, om nye kunder/ordrer/produkter og om gode og mindre gode forhold siden sidste uge. Mandagsmødet afvikles iht den til enhver tid gældende dagsorden. 8

9 Alle har mulighed for at komme med ideer, kommentarer mv., og få eventuelle spørgsmål besvaret. Dette skal naturligvis ikke afholde dig fra også at gå direkte til TS. Mandagmøder afholdes dog kun hvis der er noget konkret at mødes om. 6.9 Køkkentjans: Køkkentjansen går på skift mellem medarbejderne i henhold til et skema der er opslået i kantinen. Pligterne indbefatter: 1. Indsamling af beskidt service over hele virksomheden, og sætte det i opvaksemaskinen. 2. Rengøring af kantine og køkkenborde + køkkenlåger, efter hver pause. 3. Rengøring af kaffekander, kaffemaskine, te kander og kogekedel hver fredag. 4. Hver dag skal alt ovenstående være rent før arbejdstids ophør. 5. Indkøb af ny portion af kaffe, når der er 2 poser kaffe tilbage. Rød Merrild, mellemristet, een kasse (16 poser) bestilles på tlf , (C Engros) De bringer det derefter ud til os. Er en medarbejder på ferie i den uge hvor vedkommende har køkkentjans, er det vedkommendes opgave at sørge for en afløser inden vedkommende tager på ferie. Gøres dette ikke medfører det en uges ekstra køkkentjans. Er en medarbejder med køkkentjans syg, skal den næste på listen afløse. Når den syge kommer tilbage tager vedkommende et tilsvarende antal dage som afløseren tog. Når der ikke er flere køkkentjanser tilbage på skemaet, er det montricen i printmontage der er ansvarlig for at lave et nyt skema. Medarbejdere på overarbejde + weekend arbejde skal SELV gøre rent efter sig. Den medarbejder der tømmer kaffemaskinen skal selv lave en ny kande Oprydning: Alle har en personlig værktøjskasse som de personligt er ansvarlige for. Derudover skal alle arbejdsredskaber der bruges lægges på plads efter brug. Emballage og andet affald skal lægges i skraldespande, affaldscontainere mv., og må 9

10 ikke ligge og flyde. For de enkelte afdelinger gælder at de det sidste kvarter fredag, skal sørge for at alt er i perfekt orden i de enkelte afdelinger. Ansvarlig for dette er: Kontor: Marketingmedarbejder Showroom: Marketingmedarbejder Lager og Garage(værksted): Tekniker 6.11 Rengøring: Af hensyn til rengøringsfirma, skal virksomheden hver dag være opryddet Festudvalg: Virksomheden har et festudvalg der er selvsupplerende, udvalget udpeger derfor selv et nyt udvalg efter hver fest. Der skal afholdes fest ca. hver 6 mdr. Enhver dato og program for en fest skal godkendes af TS, før de øvrige medarbejdere orienteres Kaffe og Te drikning: Der er fri adgang til Te og Kaffe. Den der tømmer kaffemaskinen skal selv lave ny kaffe Telefonbetjening: Telefonopkald skal besvares indenfor åbningstiden, og dem der ringer skal så vidt muligt klares af den der tager telefonen. HUSK: altid af få følgende at vide: 1. Personens FULDE navn (for og efternavn) 2. Firmaet fra hvilke personen ringer 3. Om de ringer igen, eller vi skal ringe tilbage, i hvilket tilfælde du skal bede om deres telefonnummer Ansættelse af nye medarbejdere: Ansættelse af nye medarbejdere sker af TS og de medarbejdere der skal arbejde sammen med den nye medarbejder Optræning af nye medarbejdere: 10

11 Dette foregår hovedsageligt af dem der skal arbejde sammen med den nye medarbejder og Thomas. Det er væsentligt at fokusere på at kvaliteten af den nye medarbejders arbejde er i orden, og at vedkommende bruger nogle fornuftige arbejdsrutiner der sikrer at arbejdet foregår hurtigt og sikkert Løn: Løn udbetales den sidste i hver måned. Størrelsen af lønnen er et personligt anliggende mellem den enkelte medarbejder og TS, og må ikke oplyses til de øvrige medarbejdere. 7. Sikkerhed og arbejdsmiljø: Densen vil tilstræbe at arbejdsmiljøet er sundt og sikkert, så du ikke kommer tilskade, eller på længere sigt ødelægger dit helbred. Dette sikres gennem sikkerhedsudvalget, som består af TS og sikkerhedsrepræsentanten. Sikkerhedsrepræsentanten kontrollerer løbende arbejdsmiljøet, (og dermed sikkerheden), for at sikre at dette er så sundt og sikkert som muligt. 7.1 Sikkerhedsrepræsentant: Medarbejderne er ansvarlige for udpegning af en sikkerhedsrepræsentant, der fungerer som rådgiver for sikkerheden på arbejdspladsen. Sikkerhedsrepræsentanten indkalder til minimum 4 sikkerhedsudvalgsmøder om året. Sikkerhedsudvalget består af TS + sikkerhedsrepræsentanten. Sikkerhedsrepræsentanten skal hver måned gennemgå forbindskassen og sikre der er nok udstyr. Er sikkerhedsrepræsentanten vidende om at der har været brug af forbindskassen bør han gennemgå denne omgående for at sikre sig at der ingen mangler er. 7.2 Sikkerhedsudstyr: Brandslukningsmateriel: På lageret befinder sig en KULSYRESLUKKER. Denne type slukker skal benyttes mod al brand i disse rum især med hensyn til brand i elektriske maskiner, forstærkere mv. På lageret er der også en PULVERSLUKKER til brug til bekæmpelse af brand i emballage mv, hvis KULSYRESLUKKEREN bliver brugt op. På kontoret er der også en KULSYRESLUKKER. Denne type slukker skal benyttes mod al brand i disse rum især med hensyn til brand i elektriske maskiner, forstærkere mv. 11

12 I varevognen er en pulverslukker mellem forsæderne til bekæmpelse af al ild Forbindskasse: Vi har ingen forbindskasse, men vi har al nødvendig forbindsgrej i et skab i gangen ved kontoret. 8. Vare modtagelse: 8.1 Varemodtagelse: Når der ankommer en pakke til virksomheden, vurderes det om: 1. Den er til kontoret 2. Er en reparation 3. Er til komponentlageret 4. Er til produktlageret Pakken afleveres derefter til den ansvarlige for det pågældende område. (Hvis pakken er til komponentlageret: Pakken åbnes og tælles op) Hvis følgesedlen godkendes, venter du på at den tilhørende faktura kommer i din postkasse, hvorefter du sammenligner faktura og følgeseddel og godkender fakturaen ligger den i postkassen til bogholderiet og smider følgesedlen væk. Hvis følgesedlen/fakturaen ikke godkendes, kontaktes TS. Bogholderiet vil automatisk checke at de priser vi har fået varen til er i orden. Men kan du se at prisen er forkert når du checker fakturaen (hvis du f.eks har fået prisen oplyst af leverandøren), bedes du meddele det til bogholderiet. 8.2 Modtagelse af varer med transportskader og mangler i antallet: Viser det sig ved visuel inspektion ved modtagelsen af en pakke at den er transportskadet eller der mangler nogle enheder, gælder følgende: - Hvis fragtmanden/postbudet stadig er her: a) Pakken pakkes ud mens fragtmanden venter. b) Vil fragtmanden ikke vente, skal du kvittere i fragtmandens fragtbrev, at pakken var beskadiget/der manglede enheder (og antal) ved modtagelsen. - Hvis fragtmanden/postbudet ikke er her mere: 12

13 a) omgående undersøge om varen i kassen er defekt, og hvis dette er tilfældet kontakte TS. 8.3 Varenummerangivelse på kasser med komponenter mv. For at sikre at der er styr på komponenter mv. skal der angives varenumre på vore egne lager kasser. Disse skal gives efter følgende system: Vor varebetegnelse: Leverandørens varenr.: Leverandørens navn og tlf. nr.: Disse varenumre laves med tapedispenceren fra pakkerummet, på følgende måde: Eksempel: (100K ohm modstand, leaded) Vor varebetegnelse: Leverandørens varenr.: Leverandørens navn og tlf. nr.: 100K leaded MBA Trafomo Eksempel: (4mm diameter, 8mm lang torx skrue) Vor varebetegnelse: Leverandørens varenr.: Leverandørens navn og tlf. nr.: 4x8mm Torx skrue 4x8 T.S. -C214 Arvid Nielsson Måden at indføre dette system på vil være at fremover, hver gang der kommer varer at opmærke de kasser varerne skal i. 8.4 Bestilling af varer: Find leverandørens og vores nr. og skriv det på en bestillingsseddel til den ansvarlige for indkøb. Gør opmærksom på vigtigheden af ordren. Gør opmærksom på hvor mange stk. du mener skal indkøbes. 8.5 Returnering af defekte varer vi har modtaget. Er der ikke tale om en fast leverandør med hvem vi har aftalt en returordning sker returnering omgående af den der har opdaget fejlen. Der vedlægges følgeskrivelse, med beskrivelse af fejlen, og leverandøren kontaktes evt. telefonisk alt efter hvad du vurderer. Der er på nuværende tidspunkt aftalt returordning med følgende leverandører: A/S Chromindustri, Aarhus Aluline, Tølløse 13

14 I begge tilfælde returneres alt fejlbehæftet den 20 i HVER måned med en følgeseddel med informationer om antal og art mv. (du har ansvaret for at gemme din kopi af følgesedlen og checke at vi får nye varer gratis eller en kreditnota). 9. Vareudlevering. 9.1 Leveringstider. Vore produktions og leveringstider er som følger: Danske og Engelske ordrer sendes SENEST dagen efter modtagelsen af ordren. Kan vi ikke levere til tiden kontaktes vores kunde omgående med information om leveringstid. Øvrige (eksport) ordrer informeres om leveringsdato. 9.2 Ordrebekræftelser: I forbindelse med ordrer skal der indtastes en ordrebekræftelse i computeren, og denne ordre bekræftelse skal udskrives som følger: Engelske/Tyske/Franske Danske kunder: kunder: Øvrige kunder: X X X 1 stk. faxes til kunde. Kun hvis vi ikke kan levere til tiden Kun hvis vi ikke kan levere til tiden DER UDPRINTES 1 STK. Levering af ordrene: Det tjekkes om vi kan levere ordren, og hvornår. Dette skrives på ordrebekræftelsen før den faxes til kunden. Vigtigt: Kan der ikke sendes til danske kunder indenfor 24 timer, skal kunden have telefonisk besked. Kan der ikke sendes til engelske kunder indenfor 24 timer ringes der til Russell. Kan der ikke sendes til tyske kunder indenfor 24 timer ringes der til Christoph. Kan der ikke sendes til franske kunder indenfor 24 timer ringes der til francois. 14

15 VBIZ arbejder med følgende ordre hiraki; Oprettelse af ordre/tilbud Bekræftelse (ordrebekræftelse) Følgeseddel (ved levering) Faktura Prisfastsættelse på produkter i VBIZ Thomas har ansvar for at priserne på vore produkter til enhver tid er korrekt angivet i VBIZ. Har du en ordre, hvor prisen står til kr 0,- kontakt da TS. 9.3 Vareudlevering: Der er flere former på vareudlevering: 1. Produkter 2. Reservedele 3. Brochurer mv. ad 1. Når der udleveres produkter gælder følgende regler: - Serienumrene skrives om muligt ind på følgesedlen i computeren inden følgesedlerne udskrives, er dette ikke muligt, skrives serienumrene på følgesedlen når den udskrives. - Der udskrives følgesedler på enhver ordre. Der er forskellige former for formål med følgesedler. Levering til: - Danske kunder - Engelske/Tyske/Franske kunder - Øvrige kunder Disse fordeles som følger: - Danske kunder - Engelske/Tyske/Franske kunder - Øvrige kunder X 1 stk. følgeseddel faxes til speditionsfirmaet med påskrift klar til afhentning X X X 1 stk. følgeseddel medfølger ordren. 15

16 X 1 stk. følgeseddel med serienumre skal påtegnes kvittering fra fragtmand (og hans bils registreringsnr) og derefter leveres til kontoret. X X 1 stk. følgeseddel skal påklæbes postkvittering og i postbog. DER SKAL ALTID UDSKRIVES 2 FØLGESEDLER. ER DER MERE END EEN PAKKE TIL ENGLAND/TYSKLAND/FRANKRIG SKAL DER SKRIVES EKSTRA FØLGESEDLER TIL DE EKSTRA KASSER. ENDVIDERE SKAL DER MEDFØLGE EET STK FAKTURA PÅ ORDRER TIL LANDE UDENFOR EU.(der dog ikke må sættes fast på nogle af kasserne, men skal medfølge i en konvolut) ad 2. Reservedele: Reservedele skal sendes til kunden med en faktura. Der skal ikke et beløb på mindre reservedele. Fakturering af større reservedele skal diskuteres med TS. (Faktureringen er nødvendig af hensyn til vor lagerstyring). 9.4 Fakturaudskrivning: Der skal udskrives fakturaer som følger: Danske kunder:engelske kunder:øvrige kunder: Øvrige kunder udenfor EU: X X X X 1 stk. faktura sendes pr post. X X X X 1 stk. faktura arkiveres (Denne faxes dog først til Nordisk Factoring på deres blanket med vort kundenr 1491) X 1 stk. faktura til speditør X X X X 1 stk faktura arkiveres ved følgesedlen. Der skal derfor udskrives følgende antal fakturaer: Danske kunder: Engelske kunder: Øvrige kunder: Øvrige kunder udenfor EU: 3 stk. 3 stk. 3 stk. 4 stk 16

17 Udskrevne fakturaer pakkes omgående i konvolut og påføres porto for forsendelse. Vær opmærksom på at alle kunder skal have påtegning på fakturaerne: de skal have Nordisk Factoring påtegning på. 10. Service og reparation: 10.1 Reparationer: Der gælder følgende regler: Reparationer fra kunder skal laves senest 48 timer efter at de er ankommet til virksomheden. Der skal skrives en fejlrapport, og sættes i teknikerens fejlrapport mappe. Ansvarlig for reparationer er: Teknikeren. Når det reparerede produkt skal returneres, skal kvittering for transport gemmes i fragt mappen, sammen med en kopi af reperationsdokumenterne Servicemanual: På baggrund af de fejl der konstateres i produktion og i forbindelse med kunde reparationer, skal servicemanualen opdateres. Endvidere skal nye modeller inkluderes i servicemanualen. Opdateringer af produkter skal også tilføjes servicemanualen. Ved hver opdatering af servicemanualen, skal opdateringen sendes til samtlige distributører. Selve udsendelsen af opdateringen foretages af marketingsmedarbejderen. Ansvarlig for servicemanual: Teknikeren Værktøj: Alle medarbejdere har en personlig værktøjskasse, som de er ansvarlige for er fuld. Mangler du noget nyt værktøj, så henvend dig til TS, så vil det blive indkøbt. Har du brug for at låne værktøj med hjem, så henvend dig til TS og aftal det med TS. 17

18 11.6 Visual Business Computerprogrammet Vbiz (Visual Business) er en vigtig del af vores lager styring. I Vbiz findes alle vore lager varer Styklister og dokumentation: I forbindelse med disse er det værd at bemærke at ændringer skal være dokumenterede. Det vil sige at f.eks komponentændringer skal være dokumenterede skriftligt af vore designere, og hvis muligt med angivelse af årsag til ændring. Mekaniske ændringer, skal være dokumenterede med tegninger (korrekte tegninger med alle mål angivet), med angivelse af årsag til ændring. Denne dokumentation skal gemmes for hvert produkt.. For print gælder at dokumenteringen skal være som følger: I PCB layout program I A4 ringbind for hver model i printmontagen, med udskrifter fra alt ovenstående. Der skal være en model af hvert print gemt som reference. For kabinetter mv gælder at dokumentationen skal være som følger: I Vbiz I montagevejledning I A4 ringbind for hver model i kabinetmontagen, med udskrifter fra alt ovenstående. 12. Computerbehandling: 12.1 Computerbehandling: Vores computere er forbundet i et såkaldt netværk, det betyder at alle væsentlige data, kan -og skal- placeres på en central computer, en såkaldt server. Serveren har en adresse: den hedder O. Det betyder at du f.eks. i tekstbehandling (word) kan åbne og gemme en fil (dine informationer) på O. På O. Er der en struktur, der betyder at alle de ting du har brug for eller skal gemme findes på: O:\Produktion. 18

19 Under Produktion er der en mængde under menuer, disse er pr nuværende: Test: her gemmes alle test manualer, for test af print og produkter. Pakning: her gemmes pakke manual Peer: Een menu pr. medarbejder: her gemmer du dine personlige breve mv til leverandører mv, så du altid kan finde dem Mekanisk montage: her gemmes alle manualer for mekanisk montage. Printmontage: her gemmes alle manualer for mekanisk montage Computerstandard: Alle computere i virksomheden (incl radioactiv) skal minimum være forsynet med: Windows 98 Word Excel Acces Visual Business Internet browser Internet mailprogram Windows fax, linket op på serveren McAffee virus scan Netkort 3 ¼ diskette drev CD-Rom På mac: Det ovenstående, + diverse DTP programmer i mac. På Lager, Kims, Martins og Thomas PC: Protel Schematic Pads 13.0 Bogholderi: Det er bogholderiets opgave til enhver tid at holde bogholderiet ajour. Dette indbefatter: 1. Løbende indtastning af diverse bilag. 2. Afstemning af debitorer hver 10. dag. 3. Afstemning af kreditorer hver den sidste i måneden 4. Afsteming af finanskonti hver den sidste i måneden 5. Afsteming af moms hver den 10 i måneden for moms for den foregående måned og 19

20 indsendelse af moms angivelse. 6. Udarbejdelse af månedsresultat med balance 7. Udarbejdelse salgsstatistik hver den sidste i måneden med følgende informationer: Opdeling af salget på lande, med info om salg i enheder og kr af de enkelte modeller. Sammenholdning af ovenstående med sidste års salg. Sammenholdning af resultatet med budgettet. 8. Afstemning af Nordisk Factoring Afstemning af Nordisk factoring den 10 hver måned. Generelt: ved hver uges udgang, skal bogholderiet være ajour. 20

Procedurebeskrivelse

Procedurebeskrivelse Procedurebeskrivelse Indholdsfortegnelse Opgavefordeling og ansvarsområder... 2 Procedure for tilbud... 3 Procedure for ordrebehandling... 4 Procedure for ordreændring/efterlevering... 5 Procedure for

Læs mere

Fra salgsordre til afsendelse et eksempel

Fra salgsordre til afsendelse et eksempel Fra salgsordre til afsendelse et eksempel 1. Oprettelse af salgsordre 2. Oprettelse af produktionsordre fra salgsordre 3. Indkøbsordrer på baggrund af behovsanalyse. 4. Indkøbsordrer oprettelse og afsendelse

Læs mere

Reeft vejledning: Login i programmet:

Reeft vejledning: Login i programmet: Login i programmet: Skriv dine initialer i brugernavn (små bogstaver), og din adgangskode, (som er den samme til lemvigh müller, pc og mail). Klik på Stempel ind. Oversigt: Jobliste: Her finder du oversigten

Læs mere

Ordrestyret kvalitetssystem

Ordrestyret kvalitetssystem Hobro 2009 Revision 1 Ordrestyret kvalitetssystem Idegrundlag. Hobro Maskinfabrik ønsker at blive en anerkendt underleverandør og partner, fortrinsvis indenfor spåntagende bearbejdning. Hobro Maskinfabrik

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

Forretningsbetingelser & Vilkår

Forretningsbetingelser & Vilkår Forretningsbetingelser & Vilkår Nu kan du helt enkelt finde dine nye solbriller fra Prego. På www.pregoeyewear.dk kan du bestille aktuelle varer fra Prego Eyewear og afhente dem hos en af vores mange forhandlere

Læs mere

AirBOSS Nyt. Version 17

AirBOSS Nyt. Version 17 AirBOSS Nyt Version 17 Administrationssystem Tilbageblik I version 15 og 16 kom der mange nye funktioner bl.a. nedenstående funktioner og et hav af små-forbedringer og rettelser: Version 15: MobileExchange

Læs mere

Herefter går du til kassen. Skærmbilledet hedder "Gå til kassen". På næste skærmbillede vælger du betalingsform og forsendelse.

Herefter går du til kassen. Skærmbilledet hedder Gå til kassen. På næste skærmbillede vælger du betalingsform og forsendelse. Handelsbetingelser BESTILLING KØB trin-for-trin. Find den ønskede vare. Kom varen i indkøbskurven ved at klikke på symbolet "Læg i kurv". Derefter kan du fortsætte din søgning, hvis du ønsker at fortsætte

Læs mere

Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55. www.jskriver.dk

Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55. www.jskriver.dk 99 Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55 www.jskriver.dk VED ANSÆTTELSE Aflevering af hovedskattekort. Oplysning om bankkonto: reg. nr. konto nr. Rygning: Rygning er ikke tilladt på værkstedet når

Læs mere

Online Booking. Fanebladet Booking

Online Booking. Fanebladet Booking Vejledning til Online Booking Såfremt I har spørgsmål er i velkommen til at ringe til enten Leif på 73-674348 eller back up Torben på 73-674344. Spørgsmål rettes til: Support Leif Andersen leif@perdamgaard.dk

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Hvem kan handle hos Trendypet For at foretag køb hos Trendypet skal du være fyldt 18 år, aftaler med børn og unge under 18, kan alene indgås af forældre eller andre der er lovligt

Læs mere

Idegrundlag. -Mail & Kalender funktion.

Idegrundlag. -Mail & Kalender funktion. Idegrundlag. Vores ide er at vi vil føre en dansk handels- og servicevirksomhed, som sælger større printere til virksomheder af høj kvalitet.- (B2B). Vi vil opkøbe printerne fra en producent i Kina, som

Læs mere

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system My Shop Online shop system Infusion name: My_Shop Ajax baseret, online SHOP system Vejledning til installation og brug -------------------------------------------------------- Author: Egon Jessen, webmaster@myphp.dk

Læs mere

Cylindre Luftbehandlingsudstyr Ventiler Fittings Pressostater Vakuum webstore

Cylindre Luftbehandlingsudstyr Ventiler Fittings Pressostater Vakuum webstore Cylindre Luftbehandlingsudstyr Ventiler Fittings Pressostater Vakuum webstore 2 KØB ONLINE MED SIKKERHED EN Webstore, DU KAN HAVE TILLID TIL VÆLG DE RETTE PRODUKTER HURTIGT l Over 10.000 lagerførte produkter

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Personalehåndbog. Spot Installation A/S.

Personalehåndbog. Spot Installation A/S. 1 Personalehåndbog. Spot Installation A/S. Uplandsgade 56 2300 København S. Telefon 35433442 2 Indholdsfortegnelse. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse. 3. Velkommen. 4. Telefonliste. 5. Organisation. 6.

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Vilkår og betingelser ved online handel

Vilkår og betingelser ved online handel Vilkår og betingelser ved online handel Gældende per 24 juni 2015 1. Generelle betingelser Alle aftaler indgås på dansk e-mærket e-handelsfonden har tildelt IKEA e-mærket. Kontroller din ordrebekræftelse

Læs mere

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014 Brand By Hand CVR: 34845808 Møllevangsallé 142, 8200 Aarhus N 1 Indledning Vi yder altid vores bedste for at opfylde dine behov og indfri dine forventninger. Vi har i det følgende formuleret vores handelsbetingelser,

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Rybners Skolepraktik ECC Trading

Rybners Skolepraktik ECC Trading Susanne Andersen Elsebeth Hansen Mette Andersen Alder: 45 år Start: 10-09-2012 Restlæretid: ca.2 mdr. Erhvervserfaring: Salgsafdelingen: Ordrebekræftelser, følgesedler, pakkelister, fragtbreve, faktura,

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

KONTORVAGT. Hvad laver sådan en? Senior Erhverv Sjælland Øst. Kontorvagt manual 2012 (A) 18-08-2014 Side 1

KONTORVAGT. Hvad laver sådan en? Senior Erhverv Sjælland Øst. Kontorvagt manual 2012 (A) 18-08-2014 Side 1 Senior Erhverv Sjælland Øst KONTORVAGT Hvad laver sådan en? 18-08-2014 Side 1 Som kontorvagt tager man sig af: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

Hvordan ønsker du at holde kontakten? Har du brug for at bestille mere? Hold dig opdateret om nyheder og information.

Hvordan ønsker du at holde kontakten? Har du brug for at bestille mere? Hold dig opdateret om nyheder og information. EFG KUNDESERVICE Together we make it matter EFG kundeservice - gør det nemmere at være kunde. Vi lancerer nu en helt ny kundeservice og logistik model for hurtigere, klarere og bedre kommunikation. En

Læs mere

Manual til. Niels Bohr Institutets Rekvisitionssystem

Manual til. Niels Bohr Institutets Rekvisitionssystem Manual til Niels Bohr Institutets Rekvisitionssystem Indhold Indledning til manualen... 1 Roller i rekvisitionssystemet... 2 Log In... 3 Forside... 5 Vælge projekter... 6 Oprette rekvisitionen... 7 Dispositions

Læs mere

Det strategiske aspekt:

Det strategiske aspekt: 1 af 1 sider Det strategiske aspekt: I forbindelse med opstart af internetbutik er der mange overvejelser der skal foretages: 1. Strategisk analyse: Eksterne faktorer o Er der økonomiske forhold der gør

Læs mere

AirBOSS Nyt Nyhedsbrev - Maj 2016

AirBOSS Nyt Nyhedsbrev - Maj 2016 Nyt Nyhedsbrev - Maj 2016 Administrationssystem Nyhedsbrev Sorterbar liste med Ordrebekræftelse Vi er nu nået til version 17.04.Q, det betyder at der er mange forbedringer og nyheder. Vi har valgt at vise

Læs mere

Data Discount Erhverv A/S

Data Discount Erhverv A/S REPARATIONSSYSTEM Tryk på et punkt i oversigten for at læse mere. 1. Reparationssystem (RepSys) 2. RMA-system 1 REPARATIONSSYSTEM Reparationssystem (RepSys) Hvad er status på reparationen? Udbyttemuligheder:

Læs mere

Handelsbetingelser. Alle Handler foretaget via denne web-site foregår mellem dig, som kunde, og

Handelsbetingelser. Alle Handler foretaget via denne web-site foregår mellem dig, som kunde, og Handelsbetingelser Alle Handler foretaget via denne web-site foregår mellem dig, som kunde, og Have & Livsstil ApS Ådalen 9 4600 Køge Tlf.: 4616 1551 info@haveoglivsstil.dk CVR. 38023845 Ordrebekræftelse:

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Medarbejderhåndbog Dato: 29-10-2013 13:51

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Medarbejderhåndbog Dato: 29-10-2013 13:51 1 af 6 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Overordnet bestemmelser... 2 Medarbejder forhold... 4 Retningslinjer for overarbejde... 5 Mappestruktur og programmer... 5 Paradigmer og bestemmelser for dokumenter...

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

HJEMMESIDE Brugervejledning

HJEMMESIDE Brugervejledning HJEMMESIDE Brugervejledning Antalis DK Her får du Antalis, Europas førende distributør af papir, emballageløsninger og medier til visuel kommunikation, brugervejledning til vores hjemmeside. «Just Click

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

Deres professionelle leverandør af aluminiumselementer

Deres professionelle leverandør af aluminiumselementer Deres professionelle leverandør af aluminiumselementer ... Vores erfarne mandskab er klar til at ekspedere enhver opgave med præcision og engagement. Om ALUfabrikken: ALUfabrikken er en moderne produktionsvirksomhed

Læs mere

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Har du overvejet andre muligheder for at modtage virksomhedens ordrer? Det kunne f.eks. være vha. EDI, XML eller

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

Xdont version 14.1.0.X / Psykolog Rev: 26-06-2014

Xdont version 14.1.0.X / Psykolog Rev: 26-06-2014 Xdont version 14.1.0.X / Psykolog Rev: 26-06-2014 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. alle klientmaskiner

Læs mere

Xdont version 14.1.0.X / Fysioterapeuter Rev: 16-06-2014

Xdont version 14.1.0.X / Fysioterapeuter Rev: 16-06-2014 Xdont version 14.1.0.X / Fysioterapeuter Rev: 16-06-2014 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. alle klientmaskiner

Læs mere

Hvis du altid vil starte med fuldskærm, klik på start.htm i stedet for index.htm

Hvis du altid vil starte med fuldskærm, klik på start.htm i stedet for index.htm BETJENINGSVEJLEDNING Når du er på start siden (index.htm), vælg altid fuld skærm. Herved får du bedre plads til at se på tegningerne. Du kan også klikke på F11 på tastaturet. Hvis du altid vil starte med

Læs mere

Tips og tricks til EDB lagerstyring

Tips og tricks til EDB lagerstyring Tips og tricks til EDB lagerstyring Indhold Tips til Lageropgørelseskladde (Bog 1, Side 73)... 2 Optællingsliste med vist antal (Bog 1, Side 74)... 3 Deling af ordre (Bog 1 side 38)... 4 Overblik over

Læs mere

Industriens køb af varer og tjenester

Industriens køb af varer og tjenester Velkommen til online-indberetning til Industriens køb af varer og tjenester Kvikguiden viser, hvordan blanketten udfyldes trin for trin. På sidste side kan I læse yderligere forklaring af hvad I skal indberette.

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Din professionelle leverandør af aluminiumselementer. Dansk kvalitetshåndværk!

Din professionelle leverandør af aluminiumselementer. Dansk kvalitetshåndværk! Din professionelle leverandør af aluminiumselementer Dansk kvalitetshåndværk! Vores medarbejderstab repræsenterer mange års erfaring inden for branchen. Om ALUfabrikken ALUfabrikken er en moderne produktionsvirksomhed

Læs mere

Xdont version 15.2.0.X / Psykologer Rev: 14-07-2015

Xdont version 15.2.0.X / Psykologer Rev: 14-07-2015 Xdont version 15.2.0.X / Psykologer Rev: 14-07-2015 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren. Profort

Læs mere

News version

News version News version 7.7. 3-1 Dato: 27.03.17 Indhold Værksted / Reservedele...2 Økonomi...7 Enheder...9 Toyota DK...12 Suzuki...13 Ford...14 Opel...15 Værksted / Reservedele Formålet er, at kunne arbejde med vejledende

Læs mere

Vi kan tilbyde dig en international regnskabsløsning

Vi kan tilbyde dig en international regnskabsløsning Vi kan tilbyde dig en international regnskabsløsning 26. november 2011 Hvem er vi? Dania Regnskab er et dansk selskab som er beliggende i centrum af København. Vi har erfaring tilbage fra år 2005 med at

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Indhold 1.0 Eksamensplan... 3 2.0 Skriftlig eksamen.... 3 2.1 Mundtlig eksamen... 5 3.0 Vejledning om brug af IT ved skriftlig eksamen.... 5 4.0 Sygeeksamen....

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Spar Godthåbsvej 142

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Spar Godthåbsvej 142 Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Spar Godthåbsvej 142 Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

VILKÅR FOR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KØB AF VARER. Juni 2015

VILKÅR FOR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KØB AF VARER. Juni 2015 VILKÅR FOR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KØB AF VARER Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kontaktinformation...3 2. Betingelser ved køb af varer...3 3. Ordrebekræftelse...3 4. Sikkerhed...3 5. Leveringstidspunkt

Læs mere

Densen AudioTechnologies Randersvej 28 Phone (Int +45) 75 18 12 14 6700 Esbjerg Denmark Fax (Int +45) 75 45 39 38

Densen AudioTechnologies Randersvej 28 Phone (Int +45) 75 18 12 14 6700 Esbjerg Denmark Fax (Int +45) 75 45 39 38 Densen AudioTechnologies Randersvej 28 Phone (Int +45) 75 18 12 14 6700 Esbjerg Denmark Fax (Int +45) 75 45 39 38 Bank Att.: Esbjerg September 8, 1999 Det er på tide at give dig en opdateret status. Vi

Læs mere

Xdont version 15.1.0.X / Fysioterapeuter Rev: 08-05-2015

Xdont version 15.1.0.X / Fysioterapeuter Rev: 08-05-2015 Xdont version 15.1.0.X / Fysioterapeuter Rev: 08-05-2015 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren.

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Din professionelle leverandør af aluminiumselementer

Din professionelle leverandør af aluminiumselementer Din professionelle leverandør af aluminiumselementer Vores medarbejderstab repræsenterer mange års erfaring inden for branchen. Om ALUfabrikken ALUfabrikken er en professionel produktionsvirksomhed beliggende

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Badeloft Elegante badeværelser. Serviceguide

Badeloft Elegante badeværelser. Serviceguide Elegante badeværelser Serviceguide Mange tak for din tillid Kære Badeloft-kunde, mange tak, fordi du valgte et eller flere af vores produkter til dit badeværelse. Denne håndbog er en hjælp til transport

Læs mere

Kontakt information. Administrationen. WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde. Grafikken. IT-skadestuen

Kontakt information. Administrationen. WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde. Grafikken. IT-skadestuen INFORMATION Kontakt information Administrationen WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde CVR-nr: 31791243 telefon : 45362209 Salg Bogholderi IT-undervisning IT-Service aftale info@webgait.dk telefon

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop

Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop Bestil dine varer, når DU har tid! Berners webshop tilbyder en række unikke værktøjer, hvor du som kunde har mulighed for at skræddersy din personlige

Læs mere

Den NYE Sparex hjemmeside. Let at finde, udvælge og bestille online. www.sparex.dk

Den NYE Sparex hjemmeside. Let at finde, udvælge og bestille online. www.sparex.dk Let at finde, udvælge og bestille online DK Finde 1. Find det hurtigere Optimeret søgning nedbryder dit valg jo flere detaljer du indtaster. Det giver dig mulighed for at søge på Sparex reservedelsnumre,

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

IT-manual August 2014

IT-manual August 2014 IT-manual August 2014 Indhold IT-pixibog Opgave i brug af Lectio At skrive store opgaver i Word Opgave i at bruge Words specialfunktioner 1 IT-pixibog Skolens computere - låner jeg en computer? - hente

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

SIMU-Fragt Fragtbreve kvitter modtag

SIMU-Fragt Fragtbreve kvitter modtag Indhold SIMU-Fragt... 1 Fragtbreve kvittering - modtag... 1 Se kvitterede fragtbreve... 4 Håndtering af varer... 5 Egne varer til videresalg... 5 Varer købt hos andre SIMU-virksomheder... 6 Hvor og hvordan

Læs mere

Vejledning til indkøb af møbler

Vejledning til indkøb af møbler Der er indgået nye kontrakter på møbler. Kontrakterne er obligatoriske for alle i. Denne vejledning er tænkt som en hjælp til at få et overblik over møbelkontrakterne i. Her er de oplysninger du skal bruge

Læs mere

Udlejningssystemet sættes op, således at det passer med den normale forretningsgang i virksomheden.

Udlejningssystemet sættes op, således at det passer med den normale forretningsgang i virksomheden. Udlejningssystemet sættes op, således at det passer med den normale forretningsgang i virksomheden. F.eks. ved biludlejning, betaler man leje og depositum, inden man får lov at tage bilen med sig. Anderledes

Læs mere

Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning

Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning Hvem er vi? Dania Regnskab er et dansk selskab, som er beliggende i centrum af København ved Rådhuspladsen. Vi tilbyder udover traditionelle

Læs mere

Købsvilkår for mobiltelefoner, tablets og tilbehør hos Bibob

Købsvilkår for mobiltelefoner, tablets og tilbehør hos Bibob Købsvilkår for mobiltelefoner, tablets og tilbehør hos Bibob Vilkår er gældende fra 24. november 2014. I disse vilkår kan du finde informationer om persondatapolitik, reklamation, fortrydelse, ejerforhold,

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

Information fra Serviceafdelingen.

Information fra Serviceafdelingen. Information fra Serviceafdelingen. Kære kunde. Serviceafdelingen hos Egedesø A/S og Intercycle A/S har i løbet af den seneste tid gennemgået en del ændringer. Blandt andet er der nu to mand fuld tid til

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

GUIDE TIL SIA. SIA din database til sogneindsamlingen DATABASE TIL SOGNEINDSAMLING 2014

GUIDE TIL SIA. SIA din database til sogneindsamlingen DATABASE TIL SOGNEINDSAMLING 2014 DATABASE TIL SOGNEINDSAMLING 04 GUIDE TIL SIA SIA står for SogneIndsamlingsAdministration og er den online database, hvor alle informationer om din indsamling er samlet og registreret. Du logger ind på

Læs mere

Skriftlige prøver 2010. Silkeborg Ungdomsskole

Skriftlige prøver 2010. Silkeborg Ungdomsskole Skriftlige prøver 2010 Silkeborg Ungdomsskole Hvornår afholdes prøverne? Skriftlige afgangsprøver Mandag d. 03.05.10 Kl.09.00-10.00 Dansk retstavning FSA Kl.10.00-10.30 Dansk læsning FSA Tirsdag d. 04.05.10

Læs mere

Salgsordrer og tidsregistrering på salgsordrer

Salgsordrer og tidsregistrering på salgsordrer Salgsordrer og tidsregistrering på salgsordrer 1. Oprettelse af en salgsproduktionsordre. 2. Tidsregistrering på salgsordren. 3. Afsendelse af salgsordre og faktura 4. Efterkalkulation, materialepris +

Læs mere

mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt

mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt Sådan tager du mytnt i brug 1. Gå til TNTs hjemmeside www.tnt.dk 2. Klik på linket send - mytnt i menuen til venstre 3. Opret dig

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Kundevognen udfyldes og bestilles i 3 step

Kundevognen udfyldes og bestilles i 3 step Kundevognen udfyldes og bestilles i 3 step Kundevognen har 3 faneblade et for hvert step: 1 Viser indhold af varer der er KUN her, man kan udfylde Påkrævet produkt info og få til at blive 2 Her ændres/vælges/indtastes

Læs mere

ASPECT4 Logistik og det nye look. v. Carsten Kjær Petersen

ASPECT4 Logistik og det nye look. v. Carsten Kjær Petersen ASPECT4 Logistik og det nye look v. Carsten Kjær Petersen Velkommen Momshåndtering ved salg over grænser Gennemgang af udvalgte andre nyheder Modernisering af applikationshjælp Opdatering af lagerjournaler

Læs mere

Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 1 af 28. Brugervejledning AutoManager

Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 1 af 28. Brugervejledning AutoManager Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 1 af 28 Brugervejledning AutoManager Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 2 af 28 Indholdsfortegnelse 1 Menuerne 3 1.1 Fil 3 1.1.1 Valutakurser

Læs mere

Gennemgang af knapper

Gennemgang af knapper Gennemgang af knapper Start med at logge ind med dine initialer. En kunde vil indbetale et beløb på sin konto. Indbetaling kan først ses efter dagsafslutning. Kan bruges til hvis man skal laver udlæg fra

Læs mere

VELKOMMEN SOM OMDELER

VELKOMMEN SOM OMDELER VELKOMMEN SOM OMDELER Denne håndbog hjælper dig godt i gang med dit nye job. Du kan bl.a. læse om de hjælpemidler, vi stiller til rådighed samt om dine ansættelsesforhold. Håndbogen gør dig også klogere

Læs mere

UDDANNELSESVILKÅR. 2. FORBEHOLD Arkitektskolen For Indretningsdesign forpligtiger sig til følgende ydelse:

UDDANNELSESVILKÅR. 2. FORBEHOLD Arkitektskolen For Indretningsdesign forpligtiger sig til følgende ydelse: UDDANNELSESVILKÅR 1. PRISER 1.1 Uddannelsen til Indretningsarkitekt: Kontant, i alt 8.250 kr. (DKK). Prisen er inklusiv alle fragt- og gebyreromkostninger. 1.1.2 Uddannelsen til Indretningsarkitekt: Abonnement,

Læs mere

Kalundborg Gymnasium og HF s Elevcomputerordning 2010

Kalundborg Gymnasium og HF s Elevcomputerordning 2010 Kalundborg Gymnasium og HF s Elevcomputerordning 2010 Tilmeld dig Kalundborg Gymnasiums og HF elevcomputerordning og få din egen computer til studie og fritid. Vision I løbet af nogle år håber vi på Kalundborg

Læs mere

Rybners Skolepraktik ECC Trading Erfaringsbeskrivelser

Rybners Skolepraktik ECC Trading Erfaringsbeskrivelser Rybners Skolepraktik ECC Trading Erfaringsbeskrivelser Susanne Hofmann Heidi Andersen Alder: 41 år. Start: 31. januar 2011 Restlæretid: 7 mdr. Erhvervserfaring: Hos ECC Trading startede jeg i salgsafdelingen

Læs mere