Jens Rolighed lærer og lokalhistoriker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jens Rolighed lærer og lokalhistoriker"

Transkript

1 Jens Rolighed lærer og lokalhistoriker af Bent Rolighed Jens Rolighed ( ) var lærer ved Klim Friskole og fra 1944 til sin død medlem af Historisk Samfunds bestyrelse. I perioden fra 1942 til sin død var han en flittig bidragyder til Historisk Årbog med hele 23 artikler. Endvidere udgav han otte bøger, overvejende om jyske digtere, det jyske sprog og Hanherred. Endelig var han en meget benyttet og højt skattet oplæser og fortæller. I artiklen rister sønnen, Bent Rolighed, en minderune over sin far. Jens Jensen blev født den 8. marts 1893 i landsbyen Vroue 15 km syd for Skive. Her havde hans forældre, Else og Jens Peder Jensen, et lille landbrug, og stedet hed fra gammel tid»rolighed«. Det medførte, at drengen blev kaldt Jens Rolighed, og det navn fulgte ham op i voksenalderen, hvorfor han søgte om at få navnet stadfæstet, hvilket lod sig gøre mod en betaling af 33 kr. og 66 øre. Jens gik til præst hos pastor Mogensen, en lille rank mand, der engang irettesatte Jens, der havde sat sig meget mageligt til rette på bænken, med ordene:»tag hellere og ret dig op, Jens, du sidder jo der som en hel studepranger!«ved konfirmationen svarede Jens frimodigt på spørgsmålene, hvilket kvitteredes med:»det var godt, Jens!«Skolegang og konfirmation Som syvårig kom Jens i skole i Vroue, og den første dag fulgtes han med en lidt ældre dreng, som kendte vejen. Undervisningen begyndte med morgensang, og dernæst fulgte forskellige skolefag, og dagen sluttede med H. C. Andersens»Lille Claus og Store Claus«. Den blev Jens så glad for, at han genfortalte den for sine forældre, da han kom hjem. Hans lærer hed Peter Daugbjerg, og han satte det at fortælle for børnene i højsædet, og han sørgede for, at der kom kendte højskoleforstandere og præster til møder i skolen, og da Jens blev lidt ældre, var han blandt tilhørerne. Og skolebørnene holdt af deres lærer, respekterede ham og ville nødigt gøre ham imod.»han troede på det gode hos mennesker,«som der står på hans gravsten. Jens Rolighed

2 Jenses mor Om sin mor fortalte Jens, at hun tidligt havde lært ham bogstaverne, så han kunne læse, inden han kom i skole. Og sammen læste de Blichers»E Bindstouv«, som Jens især var glad for af den grund, at den var skrevet på den dialekt, som han selv talte. Jenses mor var dygtig til madlavning. Og i en periode tilberedte hun mad til næsten alle gilder i miles omkreds. Så havde hun gerne noget godt med hjem til sine børn. Jens huskede også, at hans mor, mens hun arbejde i køkken eller have, ofte sang. Det kunne være f.eks.»midt iblandt os er Guds rige«,»nu tak for alt ifra vi var små«eller»dejlig er den himmel blå«. Den sidste ville hun, at Jens skulle lære udenad. I begyndelsen af 1900-tallet begyndte moderens helbred at svigte, hun blev syg i sindet, sagde man. Det kunne medføre, at hun nu og da gik bort fra hjemmet, og Jens var engang med til at lede efter hende i stedet for at gå i skole, og han fandt hende oppe i kirketårnet ved klokken. Derefter måtte hun i 15 år opholde sig på statshospital. Karl på landet Efter konfirmationen var Jens i to år karl på»søndergård«i Vroue. Det var for det meste strengt arbejde fra tidlig morgen til sen aften men han tjente da også det sidste år 150 kr. samt kost og logi. Som 16-årig ville han meget gerne ud at se sig om. Han lånte derfor en sommeraften hos en kammerat en cykel. Sådan én havde han aldrig prøvet at køre på før, men i løbet af aftenen blev han snart fortrolig med den. Siden cyklede han til Vinderup, hvor han fik plads på en gård. Han befandt sig godt i Vinderup, hvor der var gode hjem med jævnaldrende unge, som han gerne besøgte. På den tid var han blevet kendt med Jeppe Aakjærs digte og fortællinger, som han var meget betaget af, for det var jo både om den egn og de mennesker, som han kendte, og så var det fortalt på den dialekt, der taltes på hans hjemegn. Antagelig har han først læst for sine kammerater af Aakjærs værker, og dernæst inviterede han til egen oplæsning af disse på Vinderup Hotel, for han syntes åbenbart, at alle burde kende de for ham så værdifulde fortællinger og digte. Til oplæsningen kom der da også 40 tilhørere, som hver betalte 25 øre, og selv om værten skulle have 40 %, gav det penge på lommen og mod på mere. Penge på lommen havde han også en dag, da han standsede ved fotograf Hans Povlsens udstillingsvindue i Vinderup, og det endte med, at Jens blev fotograferet, måske for første gang. Men senere, da fotografen var blevet folkeskolelærer i Støvring, hvor han også skrev digte på dialekt, fik de meget med hinanden at gøre. Som 16-årig blev Jens Rolighed fotograferet af Hans Povlsen ( )

3 Af stor betydning var det for Jens, at han engang i de unge år ved et møde i Holstebro traf Jeppe Aakjær, talte med ham og fik indbydelse til et besøg på gården»jenle«, hvor Aakjær nu boede sammen med sin hustru, Nanna. Af dem blev han venligt modtaget, og Aakjær viste ham op på sit digterværelse til en meget berigende samtale, hvorunder digteren gav den unge mand god vejledning i oplæsning og senere en skriftlig anbefaling som oplæser. Fra Jens Roligheds skrivebordsskuffe»jeg havde tænkt mig engang at blive lærer, men havde dårligt råd til en seminarieuddannelse. Jeg kom da på den tanke at læse på højskoler om vinteren, så kunne jeg om sommeren tjene til opholdet der. Jeg kom i forbindelse med Svenning Pedersen, Krabbesholm, der i 1911 begyndte som forstander på Uldum Højskole. Han tilbød mig at kvitte 50 kr. for opholdet, når jeg ville tage nogle oplæsningstimer for eleverne. Det var en herlig tid på Uldum Højskole, hvor Svenning og hans hustru Marie forstod at danne et dejligt hjem for os elever, der var der. Sommeren efter havde jeg arbejde med tørvegravning i Uldum Kjær. De følgende tre vintre var jeg elev på Askov Højskole, hvor jeg også en sommer deltog i højskolelærerkursus. Om somrene havde jeg ellers haft arbejde ved forskelligt: ved teglværk, ved jernbanen og ved landbruget. I 1915 under krigen blev jeg soldat, og som infanterist var jeg i sikringsstyrken i ca. 21 måneder. I den tid glemtes meget af det, man havde lært, skønt jeg af og til brugte en tid til læsning, der just ikke var beregnet dertil.«sidste afsnit minder mig om en episode, jeg her tillader mig at indskyde: Jens Rolighed havde lovet at læse op i et forsamlingshus en bestemt aften uden at sikre sig orlov. Han gik bare. Men uheldigvis blev hans kompagni kommanderet på natmanøvre, og så manglede Jens Rolighed var indkaldt som infanterist i knap to år, der en mand. Og det kom til at koste ham et døgn i arresten. Den sag kunne han og hans voksne sønner senere more sig meget over.»i efteråret 1917 kom jeg til Elbæk Højskole, hvor Johs. Elbæk havde uddannelsesskole for lærere i friskolen. Jeg skulle, samtidig med at jeg var på dette hold, være lærer for højskoleeleverne og bl.a. undervise dem i dansk og regning, og på den måde var mit ophold uden betaling.«friskolelærer Efter disse skoleophold blev Jens Rolighed i 1918 lærer i Tømmerby Friskole, netop en skoleform han havde ønsket sig, og her var han 3½ år. I den tid havde han på et friskolekursus truffet Margrethe Mogensen fra Galten ved Århus, et lykkeligt træf, der endte med bryl

4 lup 11. juli 1922, hvorefter de begge fik plads i Klim Friskole. Det var omkring ved den tid, Jens tilkøbte sig navnet Rolighed, og sådan bliver han kaldt i det efterfølgende. Da de nygifte kom til skolen sommeren 1922, blev de godt modtaget. Som naboer fik de i præstegården Marie og Søren Anker-Møller, og i den gamle friskole boede Ane Marie og Niels Gertsen. Niels Gertsen, der havde ledet skolen fra begyndelsen i 1872, var stadig ringer og kirkesanger, men disse embeder blev overdraget til Rolighed senere. Men det vigtigste var jo børnene og skolekredsen. Nogle af skolebørnene havde deres hjem i Klim, men det er også vedkommende at vide, at andre havde en lang skolevej. De kom fra Klim Kær, fra Ullerup, fra Gøttrup, ja, helt fra Havvejen ved Klim Strand. Det må have været en opmuntring for lærerparret, at disse forældre valgte friskolen frem for en lettere - og billigere - løsning. Skoledage i 30 erne Jeg har gået i skole hos min far på Klim Friskole. Vi begyndte hver dag med morgensang, trosbekendelsen og fadervor. Så fulgte en fortælletime med bibelhistorie eller Danmarkshistorie. Det var en god stund. I fantasien var vi med, da»der kom en snekke for fulde sejl med løvehoved og hjertespejl.«det var kong Skjold, der var på vej, og landingsstedet var ifølge en tilhører fra dengang ved Klim Strand et lille stykke øst for det sted, hvor vejen slutter ved stranden. Og vi var med på vikingetogt til England, vi fulgte Valdemar Sejr og dronning Dagmar i lyst og nød, og vi var med, da Niels Ebbesen tog livet af den kullede greve, og især var vi Margrethe og Jens Rolighed sammen med skolebørn i

5 med, da vor jævnaldrende»den liden Svend Trøst«bad sig fri for at kæmpe mod greven ikke for at redde sit eget skind, men for at sikre tilbagetoget ved at løsne plankerne på broen over Gudenåen, så Niels Ebbesen og hans folk efter dåden i Randers nåede at slippe over for næsen af holstenerne, der måtte blive på den anden side, fordi broplankerne flød i vandet. Og vi var med på det trøstesløse tilbagetog fra Dannevirke, ligesom vi var med i glæden, da Christian den Tiende på sin hvide hest red ind i det genvundne Sønderjylland. Og på lignende måde hørte vi om de gamle patriarker, Abraham, Isak og Jakob, de uforglemmelige beretninger om Josef og hans brødre, om Samuel og David, om Betlehem og Golgata, om julenat og påskemorgen, der aldrig glemmes, når det én gang er hørt. Og så fulgte de obligatorisk fag, hvor hver time indledtes med en sang: Dansk, regning, geografi osv. I perioder var der oplæsning i den sidste time, og ofte sluttede skoledagen med en aftensang, så vi også fik lært dem. Hen mod slutningen af 1920'erne kunne Jens Roligheds mor udskrives fra hospitalet i Viborg. Der blev derfor indrettet en»bedstemors stue«i lærerboligen, hvor hun kom til at bo indtil sin død i Hendes mand min farfar døde allerede i 1930, og han fik sin grav på Vroue kirkegård, hvortil hendes kiste derfor førtes. På deres gravsten ses en tekst forfattet af min far: Ja, arbejdsglæde, men meget at døje det var der mellem de mørke høje. Lev nu i fred og i læ for sorgen, medens det går mod en lysere morgen. Meddeler til aviser i Fjerritslev, Thisted og Aalborg I en årrække var der i Klim en meddeler til aviserne, Jens Damsgård hed han. Da han omkring 1930 ønskede en afløser, blev Rolighed spurgt og sagde ja, og han blev så glad for det arbejde, at han fortsatte med det, så længe han levede. Det indebar mange opgaver: Referat af sognerådsmøde, generalforsamling i sygekassen, resultat af sportskampe, referat af taler ved efterårsmøder, beretning om regnmængde i den aktuelle måned osv. Og dertil kom oplysninger om runde fødselsdage, sølv- og guldbryllupper, som ofte medførte en lang og spændende samtale med de pågældende, hvorved Rolighed efterhånden fik et enestående kendskab til befolkningens kår og levevis i svundne dage. Og sådan blev han lokalhistoriker. Eksempelvis bringes her et uddrag af, hvad fhv. gdr. Niels P. Knudsen, Klim, fortæller i anledning af sin 90 års fødselsdag i 1948:»Det er helt sært for mig, siger han, nu jeg har det klare elektriske lys, i modsætning til min barndom, da vi klarede os med en tranlampe med væge i, det gav os ikke meget lys. Det var en stor ting, når vi ved juletid og enkelte andre gange fik lov til at få tællelys tændt, men en ovenud stor begivenhed var det, da vi fik en petroleumslampe i stuen. Tærskearbejdet går også nu meget lettere, end da vi i loen den lange vinter måtte svinge plejlen. Så fik vi tærskemaskine, der kunne trækkes af møllen, og i dag drives mange tærskeværker ved motorkraft. Vi handlede hos Hans Dige ved Thorup Strand, og i skudehandelens tid havde vi tit penge til gode. Han opkøbte korn, smør og kreaturer, der blev sejlet med hans skude til Norge, hvorfra han så fik tømmer igen. Jeg har været med ved stranden, når der blev leveret kreaturer. De blev i både ført ud til skuden, og så kom den værste tur. De fik bundet reb om hornene, og så blev de hejset op i skuden. Niels P. Knudsen har dog mange lyse minder at se tilbage på, både fra gården, hvor han har haft sit virkefelt, og fra de mennesker, han mødte på sin vej. Han husker med glæde, at han havde gået til præst hos pastor Rønne, hvis forkyndelse

6 fik så meget at betyde i Han Herred. Han fortalte meget for børn, men de syntes tit, at han skulle have fortalt endnu længere. Niels P. Knudsen mindedes, at præsten sagde: - Det er med det som med at spise, man skal holde op, mens det smager godt.«niels P. Knudsen siger til slut, at han er rask og rørig, han kan gå en tur gennem byen, og det morer ham at hjælpe husbestyrerinden med at vinde garn. Interview i Aalborg Amtstidende 1957 havde min 65-årige far ladet skolebestyrelsen forstå, at han fandt, at det nu var på tide, at nye kræfter kom til. Det blev nævnt i flere af egnens blade, og her bringes slutningen af et interview bragt i Aalborg Amtstidende, hvor journalisten spørger:»hvad er egentlig friskolens opgave?«svaret falder tøvende, efter længere tids overvejelse:»vi vil gerne lære børnene at holde af det, der er værd at holde af: Historien, digtningen, men derfor glemmer vi ikke de elementære kundskaber.«hvilke fordele synes De, en lille skole som denne har frem for den store?»det er jo ligetil. Vi har tid til at tage os af hver enkelt elev, og det betyder, at vi kan undervise dem på deres forskellige standpunkter. Det kan lærerne på de store skoler ikke overkomme, og så bliver de dygtige holdt tilbage, og de mindre dygtige kommer ikke med. Alle elever kan ikke følges ad, for nogle er mere begavede eller måske mere modne end andre, for mennesker udvikler sig ikke i samme tempo.hvis man spørger Jens Rolighed om, hvad de mellemliggende år har givet, vil han tøve og måske slet ikke svare. Det er virkelig et umuligt spørgsmål til den, for hvem hver skoledag har været en glæde. Så taler vi da i stedet om naturen her, om fuglelivet, der intet steds er så rigt som ved Vejlerne, om planterne og blomsterne, som børnene i sommertiden bringer med til skolen. De vil savne børnene, når De ikke længere skal være lærer her. Igen dette lune smil, som lyser op i et tilknappet ansigt. Det var da ikke godt andet. Og han tilføjer: - Selv om jeg har undervist i 35 år, har jeg vist ikke rigtig lært det endnu. Man lærer det aldrig helt.«en flittig pensionist, der også skrev bøger Mine forældre havde boet i skolebygningen, og ved lærerskiftet flyttede de hen i en anden ende af byen, hvor de havde købt hus på Oddevej nr. 8. Her fandt de sig snart til rette, og min far begyndte at samle stof til en bog, der med årene blev til flere. I alt fik han udgivet 8 bøger: Jyske Digtere og Deres Hjemstavn, Danske Digtere i Jylland og Det jyske Sprog. Indholdet i de tre bøger samler sig især om Jeppe Aakjær, Johan Skjoldborg, St. St. Blicher og Jakob Knudsen, men omtalt er også Hans Povlsen, Anton Berntsen og flere andre. Foregangsmænd. Her gives god oplysning om havebrugskonsulent P. Henriksen fra Fjends Herred, om husmandspioneren Jens Clausen, der startede landets første moderne husmandsforening i Klim og derforuden fem andre pionerer, som min far syntes burde huskes af folk, som på forskellig vis har nydt gavn af deres virke. Skøn på de Skatte. Det er en roman, hvor nogle af hovedpersonerne kan genkendes som forfatteren og hans familie. Bolbjergbogen. I forordet nævner Jens Rolighed bl.a., at bogen er skrevet efter opfordring for at give oplysninger til dem, der besøger det naturskønne Han Herred, og som samtidig kunne ønske besked om, hvad der tidligere er sket på de forskellige kendte steder

7 Bogen om Han Herred. Senere opfordrede borgmester Ejner Damsgård, Fjerritslev, Jens Rolighed til at skrive denne bog, hvilket var forfatteren en kær syssel, som han selv skrev i forordet. Folkeskikke i Han Herrred. Bogen udkom den 8. marts 1973 på Jens Roligheds 80 års fødselsdag. Den er resultatet af de mange samtaler, han gennem tiderne har haft med en lang række af egnens ældre, der har fortalt ham om gamle minder. Efterhånden som bøgerne udkom, fik de omtale i aviser og blade. Her gengives uddrag af to anmeldelser, som jeg tror, min far var særlig glad for: Rigsarkivar Svend Aakjær i Århus Stiftstidende:»Jens Rolighed har samlet en nydelig urtekost med sine skildringer, og enhver jyde vil glæde sig over at læse bogen. Han har fået sans for jysk natur og jysk sprog i vuggegave.«lærer Sigurd Daugbjerg i Aalborg Amts Tidende (søn af lærer Peter Daugbjerg, Vroue):»Det er et stof, der for det meste er opsporet ved flittig granskning. Noget af det bedste er»sangen om Mads Doss«. Forfatterens smukke (og rigtige) tolkning af Blichers skønne kærlighedsvise hører til det fineste og væsentligste i hans bog.«gennem sådanne anmeldelser, og hvad han ellers selv havde skrevet om jyske dialekter og mange andre emner i forskellige dagblade, fik han kontakt med Peter Skautrup, der indsamlede oplysninger om jyske dialekter og om den jyske landbefolknings kultur. Det ville Jens Rolighed gerne være med til. Og han fik fra Peter Skautrup (Centret for Jysk Dialektforskning) mange spørgsmål om dialekten i Klim sogn. Og for at svarene kunne blive helt rigtige, inviterede han to»gamle skolepiger«, der stadig talte dialekten, til at godkende, hvad deres tidligere lærer havde skrevet. Med det arbejde havde de det vist meget sjovt sammen. Et andet interessant område var Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred, og snart var Rolighed i gang med at samle stof Skolebørnene og Jens Rolighed stillet op til»to mand høj«på legepladsen ved Klim Friskole. Frimenighedskirkens tårn ses i baggrunden omkring

8 om egnens historie, der måske kunne anvendes i Samfundets årbog. Senere blev han indvalgt i Historisk Samfunds bestyrelse og var medlem indtil sin død. Gennem årene leverede han mange bidrag til Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred. Botanikeren»Blomsterfloret i den varme sommer«var overskrift til en artikel i»fjerritslev Avis«1963, hvor Rolighed fortæller om de mange forskellige vilde blomster, der i sommertiden smykker det danske landskab. Mange af hans elever havde et vågent øje for smukke og sjældne vilde blomster, og de ville gerne vide disse blomsters navne og tog dem derfor med til skolen for at spørge Rolighed. Han ville ikke skuffe deres tillid, så E. Rostrups»Den danske Flora«kom ned fra reolen, og var den ikke tilstrækkelig, blev blomsten sendt til en god ven på Fyn, lærer Anton Mikkelsen, der var en meget dygtig biolog, og så blev sagen klaret. Og Rolighed blev efterhånden anset som en kender af Han Herreds vilde flora. Han var derfor også med, da Danmarks Naturfredningsforening tog initiativ til at frede et areal både øst og vest for Strandvejen ved Klim Bjerg for at værne om de sjældne blomster, der fandtes der f.eks. nikkende kobjælde, guldblomme og den blå mælkeurt. Han beklagede i artiklen, at den særdeles smukke blomst hestetunge, der har sin sydgrænse på det nordlige Jyllands strandbredder, nu næsten var forsvundet ved den tiltagende grustransport. Oplæsning Jens Rolighed havde altid haft lyst og mod på at læse op jævnfør hans optræden som 16-årig på Vinderup Hotel og efterhånden blev hans evner udviklet, så han blev værdsat i mange kredse og mange forsamlingshuse. Meget gerne læste han op af Aakjærs værker, f.eks.»da hyrdedrengen skulle i skoven«, om den lille Jens, der af sin strenge og urimelige husbond endelig havde fået lov til sammen med sin skoleklasse at komme med på udflugt. Husbonden forlangte dog, at han først udførte sit morgenarbejde, og så kom den arme dreng for sent til toget. Jens Rolighed havde som barn haft en lignende oplevelse, så han kunne læse historien med megen følelse. Men han havde også muntre sager med, og hvis han sluttede med fortællingen»selvplageren«, kom forsamlingen i godt humør. Han læste også op af Anton Berntsen værker, gerne hans muntre digte som for eksempel: Bette Jens håd fåt smæk å hans mue, de lignet hind ett, hun var hæjsen så gue, dæ ska ti te å læær å kinnd folk. No lest han sæ ud i æ goer te hans fåe: Dæ ka a lii, do æ åldtie så råe, der er så møj bøvl me di kwinnfolk. En oplæsningsaften begyndte som regel med, at Rolighed fortalte lidt om den pågældende digter, læste af hans værker og fremdrog her både det alvorlige i det ægte jyske sindelag, men også meget gerne det fornøjelige. Så kunne aftenen forme sig, som det fremgår af et referat i Fjerritslev Avis fra ca »Ja, vi morede os som aldrig før. Festlig aften med lærer Rolighed i Hjortdal,«hedder det i overskriften. Det var Skjoldborg, der blev fortalt om, og efter kaffen refereres det:»man kunne slet ikke give slip på Rolighed, han måtte fortsætte med at læse 8-10 ting af Anton Berntsen, og det var så festligt det hele, at man aldrig før har hørt så fornem jysk oplæsning.«på et tidspunkt havde han fået lyst til at læse op i Danmarks Radio, og der var folk, der gav ham en god anbefaling, f.eks. komponisten

9 Oluf Ring, som skrev:»der er den»tone«i det, som vi, der har kendt den fra barnsben, først og sidst lytter efter, og hvormed det for os står eller falder. Lige noget for radioen!«omkring tyve gange fortalte eller læste han i Danmarks Radio, og han sluttede med at læse Jakob Spillemands vise fra Johs. V Jensens»Kongens Fald«. Her følger det sidste vers: Fowal! Og Tak, bette I! A ga Jer, hvad a ku gi. Og tøt I et om Musikken Da war'et Skaad for no gik en. En god gave Da Jens Rolighed var kommet op i årene, fik han en meget glædelig overraskelse. Nogle af hans forhenværende elever fra friskolen havde forud for hans 75-års fødselsdag i 1968 sat sig i spidsen for en ansøgning til kongen om, at Jens Rolighed måtte blive udnævnt til Ridder af Dannebrogsordenen. Herom vidste han intet, og det vakte derfor megen undren, da postbudet en dag bragte en stor konvolut med påskriften:»forhenværende friskolelærer, Hr. Jens Rolighed R. af D.«I konvolutten lå et flot etui. Det lod sig åbne. Og der lå ridderkorset! Hans overraskelse og glæde lader sig ikke beskrive.»det var en stor overraskelse for mig. D. 20. maj var jeg til audiens hos Hans Majestæt kong Frederik den Niende for at takke for den fine udnævnelse. Det var også en glædelig oplevelse at hilse på ham, og at han med glæde tog imod en lille gave, et eksemplar af min bog»bolbjergbogen«. Og det gav anledning til en Oplæsning i Danmarks Radio. Jens Rolighed ses her sammen»radioens«svend Pedersen i Hanherredhallen i 1950 erne

10 Jens Roligheds hjem i Vroue er med på dette maleri af kunstneren Alfred Märtens ( ), der malede billedet på opfordring af Jens Rolighed. samtale om Grønnestrand, som kongen sammen med dronningen engang uofficielt havde besøgt. Min storebror, Svend, havde ledsaget vor far på rejsen, og efter audiensen valgte far og søn at spadsere en tur i det smukke vejr. Nær rådhuset er en statue af H. C. Andersen, der skrev sine erindringer med indledningen:»mit liv er et smukt eventyr...«jens Rolighed stod en stund og lod tankerne gå tilbage til et fattigt hjem i Fjends Herred, til gode forældre, til uforglemmelige stunder gennem et langt liv, og nu sidst besøget hos kongen.»mit liv er også et eventyr,«sagde han. Bent Rolighed Født Uddannet på den frie lærerskole i Kerteminde og derefter lærer på Fyn og Himmerland. Ansat på Han Herreds Ungdomsskole og derefter på Klim Friskole

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg.

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Prædiken til sidste s. e. Hellig3konger 2011 Ved kyndelmisse som vi fejrede den 2. februar var vi halvvejs gennem vinteren. Og jeg tror, at længslen efter lys og forår gælder de fleste af os. Og netop

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Erindringer Kammerater (Uddrag)

Erindringer Kammerater (Uddrag) Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Kammerater (Uddrag) Vi havde begge to, Peder og jeg haft forbindelse med Otto og Thorvald Petersens hjem, jeg også med pigerne og tanten. Det var et interessant

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL:

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 1 Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med. FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 2 Skriv alle de oplysninger,

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø Klim Kulturmiljø nr. 66 Tema Grundtvigiansk miljø Emne(-r) Valgmenighedskirke, friskole Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Klim Valgmenighedskirke

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger C a r l N i e l s e n E d v a r d G r i e g J e a n S i be l i u s Nordiske fortællinger m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Nordiske fortællinger I dette hæfte skal du arbejde med tre nordiske

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12 Fra det gamle testamente: Luk retfærdighedens porte op, jeg vil gå ind og takke Herren! Her er Herrens port, her går de retfærdige ind! Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse. Den sten,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Nyt fra børnehaveklassen, l. & 2. klasse.

Nyt fra børnehaveklassen, l. & 2. klasse. Til forældre og andre venner. Endnu en periode med en glad og arbejdsom atmosfære er forløbet siden sidste nyhedsbrev. Og nu er det næsten blevet sommer! Eleverne nyder de udendørs aktiviteter, og humøret

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Lad os sige trosbekendelsen sammen. Vi synger den næste salme, Op al den ting.

Lad os sige trosbekendelsen sammen. Vi synger den næste salme, Op al den ting. Velkommen til friluftsgudstjeneste i Byoasen. Vi har jo virkelig været heldige med vejret, og vi har også virkelig været heldige med musikken, for i dag har vi fornøjelsen af akkompagnement til salmerne

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H.C. Andersen er Odenses berømte bysbarn. Næsten alle mennesker i hele verden kender H. C. Andersens eventyr. I Odense ligger det hus, hvor han voksede op.

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Sankt Hans 2015. Sæt det på en formel og politikeren vil diskutere det med dig.

Sankt Hans 2015. Sæt det på en formel og politikeren vil diskutere det med dig. Sankt Hans 2015 I dag tænder vi en masse bål. I gennem hele landet er der bål. Store og mindre bål, men bål. Vi mødes med alle mulige. Nogen vi kender. Nogen vi slet ikke kender og normalt ellers ikke

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

14. s.e.trin. B Johs 5,1-15 Salmer: Det er meget inspirerende at høre et godt og velforberedt foredrag.

14. s.e.trin. B Johs 5,1-15 Salmer: Det er meget inspirerende at høre et godt og velforberedt foredrag. 14. s.e.trin. B. 2016 Johs 5,1-15 Salmer: 331-658-52 157-400-7 Det er meget inspirerende at høre et godt og velforberedt foredrag. Også selvom man ikke er enig med foredragsholderen. Det er godt at høre

Læs mere