Boligerne i den almene boligsektor 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligerne i den almene boligsektor 2016"

Transkript

1 TEMASTATISTIK 2016:3 Boligerne i den almene boligsektor 2016 I 2016 er en bolig i den almene boligsektor i gennemsnit 75,6 m 2, har 2,7 værelser og er ibrugtaget for 42 år siden. Familieboliger er den mest udbredte boligtype, og familieboligerne er større og ældre end gennemsnittet for alle almene boliger. Etagebyggeri er den mest almindelige byggeriart. De fleste boliger har fjernvarme. Boligerne er ældst i Hovedstaden, mens der er en stor overrepræsentation af ungdomsboliger i Midtjylland. Der er i alt boliger i den almene boligsektor pr. 1. januar En sjettedel af landets befolkning bor alment (jf. Beboere i den almene boligsektor 2015, Landsbyggefonden). Da boligerne repræsenterer de nære fysiske rammer i beboernes hverdag, er det interessant at afdække nærmere, hvad der karakteriserer boligerne. Temastatistikken giver et overblik over boligsammensætningen i den almene boligsektor anno Temastatistikken belyser således en række udvalgte karakteristika for de almene boliger, henholdsvis størrelse, alder, boligtyper, opvarmningsforhold samt byggeriart. Temastatistikken giver et billede af variationen i udbuddet af boliger i den almene boligsektor, og viser hvorledes der er forskel på familieboliger i forhold til øvrige almene boliger samt hvordan forskelle på boligerne også afspejler sig geografisk. Mest udbredt at boligerne har 3 værelser En almen bolig har i gennemsnit 2,7 værelser. Som det fremgår af tabel 1 på side 2 dækker dette over forskelle i boligernes værelsesantal. Der er flest boliger med 3 værelser, som udgør 35,4 % af alle almene boliger, mens der er færrest boliger med et 1 værelse, der udgør 9,8 % af alle boliger i den almene boligsektor. Familieboligerne er generelt større end ungdomsboliger og ældreboliger. I gennemsnit har en familiebolig 2,9 værelser, 40,3 % af familieboligerne har 3 værelser, mens kun 4,9 % af familieboligerne har 1 værelse. Gennemsnitlig boligstørrelse på 75,6 m 2 Boligerne er i gennemsnit 75,6 m 2. Der er flest boliger mellem 61 og 80 m 2. Boliger i denne størrelse udgør 36,2 % af alle boliger. Færrest boliger er på 101 m 2 eller derover, idet kun 10,0 % af boligerne har denne boligstørrelse. Familieboligerne er i gennemsnit 78,9 m 2, altså 3,3 m 2 større end gennemsnittet for alle boliger i den almene boligsektor. Der er flest familieboliger på m 2, da 36,9 % af familieboligerne har et boligareal indenfor dette størrelsesinterval, mens der er færrest familieboliger på 50 m 2 eller derunder, der blot udgør 5,6 % af boligerne. Mere end 4 ud af 5 boliger er familieboliger En bolig i den almene boligsektor er oftest en familiebolig. Familieboliger udgør 86,8 % af alle boliger. Ældreboliger og ungdomsboliger er væsentlig mindre udbredte boligtyper. Ældreboliger udgør 7,3 % af boligerne, og ungdomsboligerne 5,9 % af boligerne. 2 ud af 3 boliger er etageboliger Der er flest almene boliger i etagebyggeri. I alt er 65,8 % af boligerne etageboliger, mens de resterende 34,2 % af boligerne findes i tæt/lav bebyggelse. En etagebolig i den almene sektor er gennemsnitligt placeret i 1,5 sals højde. Godt halvdelen af etageboligerne er enten placeret på 1. eller 2. sal, godt en fjerdel af boligerne i stueetagen, mens knap hver femte bolig er placeret på 3. sal eller derover. 1

2 Tabel 1: Boligerne i den almene boligsektor, 1. januar 2016 Alle boliger Familieboliger Antal Procent Antal Procent Antal værelser: 1 værelse , ,9 2 værelser , ,1 3 værelser , ,3 4- værelser , ,7 Antal værelser pr. bolig (gns.): 2,7 2,9 Boligareal: -50 m , , m , , m , , m , , m , ,4 Boligareal pr. bolig, antal m 2 (gns.): 75,6 78,9 Boligtyper: Familieboliger ,8 - - Ungdomsboliger ,9 - - Ældreboliger ,3 - - Byggeriets art: Etagebyggeri , ,8 Tæt/lavt byggeri , ,2 Boligens etageplacering, etagebyg. (gns.): 1,5 1,6 Ibrugtagelsesår: , , , , , , , ,9 Alder pr. bolig, antal hele år (gns.): Opvarmningsform: Elvarme , ,8 Fjernvarme , ,0 Gas/naturgas , ,0 Andet , ,2 I alt

3 Gennemsnitsalderen på en bolig er 42 år Boligerne er i gennemsnit ibrugtaget i 1974, hvilket betyder, at gennemsnitsalderen på en bolig i 2016 er 42 år. Flest boliger er ibrugtaget før 1968, idet 36,8 % af boligerne er ibrugtaget før dette tidspunkt. Den seneste ibrugtagningsperiode, her defineret som boliger ibrugtaget fra år 2000 og frem, rummer færrest boliger, da 11,1 % af boligerne er ibrugtaget siden årtusindeskiftet. Familieboligerne er med en gennemsnitsalder på 45 år 3 år ældre end gennemsnittet for alle boliger i den almene boligsektor. Andelen af familieboliger ibrugtaget før 1968 er 42,0 %, mens kun 6,9 % af familieboligerne er ibrugtaget fra og med årtusindeskiftet. Mere end 9 ud af 10 boliger har fjernvarme En bolig i den almene boligsektor opvarmes typisk med fjernvarme. I alt har 91,7 % af boligerne denne opvarmningsform. Til gengæld sker det ikke ofte, at en almen bolig opvarmes med elvarme. Kun 0,8 % af boligerne opvarmes således med elvarme. Ligelig fordeling øst og vest for Storebælt Der er flest boliger i Hovedstaden, hvor 36,7 % af alle boliger i den almene boligsektor er placeret. Mindre end hver tiende bolig ligger i Nordjylland, hvor 9,3 % af boligerne findes. Der er stort set lige mange boliger øst og vest for Storebælt. Figur 1: Boligerne i den almene boligsektor fordelt på regioner, 1. januar ,3 % 20,4 % 36,7 % 20,6 % 13,0 % Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Boligerne er ældst i Hovedstaden En almen bolig i Hovedstaden er i gennemsnit 47 år, hvilket er 10 år ældre end boligerne i Nordjylland og Sjælland. Den høje gennemsnitsalder på boligerne i Hovedstaden skyldes en relativ højere andel af boliger ibrugtaget før 1968 end i resten af landet. I Hovedstaden findes halvdelen af alle almene boliger ibrugtaget før Nordjylland er til gengæld den region, hvor der er relativt flest boliger ibrugtaget fra år 2000 og frem, idet knap en femtedel af boligerne i denne region er ibrugtaget fra år 2000 og frem. 3

4 Figur 2: Boligernes alder fordelt på regioner, 1. januar 2016 Antal år år år 39 år 39 år 37 år 42 år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Landsgennemsnit Knap hver tredje ungdomsbolig ligger i Midtjylland Ungdomsboliger er mest udbredt i Nordjylland, hvor denne boligtype udgør 9,7 % af alle almene boliger i regionen. Andelen af ungdomsboliger er mindst i Hovedstaden, hvor ungdomsboligerne udgør 3,4 % af boligerne, i forhold til landsgennemsnittet på 5,9 %. Antallet af ungdomsboliger er markant overrepræsenteret i Midtjylland. I Midtjylland er der ungdomsboliger, hvilket vil sige 30,7 % af alle ungdomsboliger i den almene boligsektor. Til sammenligning udgør antallet af almene boliger i Midtjylland 20,4 % af samtlige boliger i den almene boligsektor på landsplan. Midtjylland er den eneste region, hvor der er flere ungdomsboliger end ældreboliger. Ældreboliger er mest udbredt i Nordjylland, hvor de udgør 10,2 % af de almene boliger i regionen. Til gengæld er andelen af ældreboliger mindst i Midtjylland, hvor ældreboligerne udgør 6,4 % af boligerne. Andelen af ældreboliger i Midtjylland ligger dog ikke væsentlig under landsgennemsnittet på 7,3 %. Familieboliger er mest udbredt i Hovedstaden, hvor denne boligtype udgør 90,1 % af boligerne, i forhold til landsgennemsnittet på 86,8 %. Andelen af familieboliger er mindst i Nordjylland, hvor 80,1 % af boligerne er familieboliger. Dette skal ses i sammenhæng med, at den største andel af både ungdoms- og ældreboliger, som tidligere nævnt, netop er i Nordjylland. 4

5 Figur 3: Boligtyper fordelt på regioner, 1. januar % 7,3 % 6,5 % 9,2 % 7,3 % 6,4 % 90% 5,9 % 3,4 % 4,7 % 6,3 % 8,8 % 80% 10,2 % 9,7 % 70% 60% 50% 40% 86,8 % 90,1 % 86,1 % 86,4 % 84,8 % 80,1 % 30% 20% 10% 0% I alt Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Familieboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Om temastatistikken Temastatistikken er baseret på udtræk fra boligportalens huslejeregister på boligniveau, inklusive supplerende data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR). Data er opgjort med status pr. 1. januar 2016, og er baseret på et dataudtræk for boliger tilhørende almene boligorganisationer pr. 12. februar Friplejeboliger, kommunalt ejede boliger samt boliger i selvejende institutioner er ikke medtaget. I temastatistikken henregnes enkeltværelser til familieboliger. Byggeriets art defineres på baggrund af adresseangivelse. Etagebyggeri omfatter boliger med en adresse i kælder, stue eller på 1. sal og derover. Tæt/lavt byggeri omfatter boliger med en adresse uden etage- og sideangivelse. Den gennemsnitlige etageplacering for etageboliger fremkommer ved at summere det samlede antal etager for boliger i etagebyggeri, hvor stueetage tæller som 0 og kælderetage som -1. Det samlede antal etager sættes herefter i forhold til antallet af etageboliger for at få en gennemsnitlig etageplacering. Oplysninger om boligernes ibrugtagelsesår hentes fra ibrugtagelsesåret på byggeafsnittene i Landsbyggefondens Stamdata, da der i boligportalens huslejeregister mangler oplysninger om ibrugtagelsestidspunkt for ca boliger. I stedet anvendes oplysninger om bygningens opførselsår, hvis dette er efter Det efterlader 254 boliger, heraf 123 familieboliger, ud af det samlede antal boliger på i temastatistikken uden et ibrugtagelsestidspunkt. De 254 boliger er ikke medtaget i temastatistikkens del om boligernes alder og ibrugtagningsperioder, men indgår i resten af datamaterialet. I temastatistikken opgøres boligernes gennemsnitsalder ved at fratrække boligernes ibrugtagelsesår fra F.eks. vil en bolig på 50 år være ibrugtaget i 1966 ( = 50 år). 5

6 Bilagstabel 1: Alle boliger og familieboliger fordelt på boligstørrelser og kommuner (antal), Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Faxe Fredensborg Fredericia Frederiksberg Frederikshavn Frederikssund Furesø Faaborg-Midtfyn Gentofte Gladsaxe Glostrup Greve Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs Hedensted Helsingør Herlev Herning Hillerød

7 Hjørring Holbæk Holstebro Horsens Hvidovre Høje Taastrup Hørsholm Ikast-Brande Ishøj Jammerbugt Kalundborg Kerteminde Kolding København Køge Langeland Lejre Lemvig Lolland Lyngby-Taarbæk Læsø Mariagerfjord Middelfart Morsø Norddjurs Nordfyns Nyborg Næstved Odder Odense Odsherred Randers Rebild Ringkøbing-Skjern Ringsted

8 Roskilde Rudersdal Rødovre Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Slagelse Solrød Sorø Stevns Struer Svendborg Syddjurs Sønderborg Thisted Tønder Tårnby Vallensbæk Varde Vejen Vejle Vesthimmerlands Viborg Vordingborg Ærø Aabenraa Aalborg Aarhus I alt

9 Bilagstabel 2: Alle boliger og familieboliger fordelt på boligstørrelser og kommuner (procent), Albertslund 20,3 8,5 5,8 5,3 13,6 15,5 38,2 44,6 22,1 26, Allerød 10,5 3,1 4,6 4,1 36,0 33,5 37,4 45,3 11,5 14, Assens 7,1 6,5 13,5 10,6 44,1 41,5 30,0 35,0 5,3 6, Ballerup 7,9 5,0 7,8 7,9 33,1 32,8 45,3 48,0 5,9 6, Billund 9,7 4,8 12,3 11,7 38,2 39,8 28,6 31,1 11,2 12, Bornholm 7,3 2,1 7,9 7,7 43,0 42,4 30,8 35,1 11,0 12, Brøndby 5,0 4,7 8,2 8,1 35,0 35,0 29,1 29,3 22,7 22, Brønderslev 1,0 0,3 10,9 8,8 45,3 42,3 33,4 38,0 9,4 10, Dragør 6,3 5,2 5,6 4,3 43,6 44,8 26,5 27,2 18,0 18, Egedal 11,3 5,4 11,8 9,4 31,3 30,5 37,7 45,2 7,9 9, Esbjerg 10,8 4,5 10,5 10,7 33,1 34,7 36,3 39,9 9,3 10, Fanø 13,2-13,2 16,3 39,5 48,8 34,1 34, Favrskov 5,9 1,0 8,8 9,0 43,2 39,4 33,2 39,9 8,9 10, Faxe 6,2 2,1 12,7 9,0 40,7 39,4 28,8 34,9 11,6 14, Fredensborg 10,9 6,2 9,9 10,3 20,0 17,2 43,4 48,5 15,8 17, Fredericia 4,8 3,9 11,8 12,2 29,0 27,9 43,1 44,3 11,3 11, Frederiksberg 7,8 4,1 13,6 12,8 41,4 38,1 32,3 39,0 4,9 6, Frederikshavn 4,5 3,1 6,9 6,7 41,0 34,7 37,3 43,4 10,3 12, Frederikssund 6,2 3,4 15,5 13,7 32,5 32,8 35,2 38,5 10,6 11, Furesø 6,8 4,1 12,3 9,9 31,0 32,0 23,1 24,7 26,8 29, Faaborg-Midtfyn 10,0 6,8 10,2 6,4 46,4 44,1 30,4 38,5 3,0 4, Gentofte 15,1 12,0 14,2 17,8 44,8 38,8 23,0 27,9 2,9 3, Gladsaxe 10,0 8,7 10,5 10,7 33,8 33,8 38,1 39,0 7,6 7, Glostrup 10,8 9,7 5,0 5,2 43,0 42,8 34,3 35,2 6,9 7, Greve 6,7 4,0 7,1 6,1 29,1 27,4 42,2 46,0 14,9 16, Gribskov 9,8 3,7 9,9 7,6 47,1 33,3 28,7 47,8 4,5 7, Guldborgsund 7,2 5,5 12,0 11,0 52,9 50,8 24,1 28,3 3,8 4, Haderslev 8,1 2,4 7,3 5,7 40,5 40,7 34,9 40,3 9,2 10, Halsnæs 7,1 6,6 16,0 15,7 44,6 40,2 27,7 31,9 4,6 5, Hedensted 8,1 3,8 19,5 9,2 42,0 37,7 27,5 44,3 2,9 5, Helsingør 10,5 9,0 10,7 10,6 38,0 36,4 32,7 35,2 8,1 8, Herlev 3,7 3,1 12,1 11,5 43,1 42,6 31,9 33,2 9,2 9, Herning 15,7 3,8 7,6 6,0 35,2 40,3 29,8 35,4 11,7 14, Hillerød 13,3 7,0 6,6 7,0 40,2 34,8 36,6 46,9 3,3 4, Hjørring 8,0 3,1 8,1 6,9 35,6 35,1 33,1 37,0 15,2 17,

10 Holbæk 8,6 6,6 10,3 8,6 43,5 41,9 29,2 33,2 8,4 9, Holstebro 11,7 3,3 6,5 5,3 41,5 44,0 31,6 36,9 8,7 10, Horsens 7,2 3,3 9,3 10,1 44,2 43,7 29,0 30,9 10,3 12, Hvidovre 7,1 4,8 8,1 8,1 45,6 45,6 30,7 32,4 8,5 9, Høje Taastrup 10,0 9,0 10,6 9,1 29,3 29,6 36,0 37,6 14,1 14, Hørsholm 10,4 9,7 14,0 8,8 34,1 32,7 24,8 26,9 16,7 21, Ikast-Brande 9,0 6,3 10,7 9,9 34,7 32,6 31,6 34,7 14,0 16, Ishøj 13,7 4,8 4,6 5,0 15,0 16,0 34,7 38,5 32,0 35, Jammerbugt 8,6 0,9 16,3 16,4 41,0 39,3 30,5 38,6 3,6 4, Kalundborg 5,8 5,7 14,2 13,2 50,2 46,6 27,9 32,3 1,9 2, Kerteminde 6,9 3,0 12,7 13,1 34,0 35,2 39,4 41,3 7,0 7, Kolding 13,8 5,0 8,0 8,7 33,0 31,1 36,9 45,2 8,3 10, København 9,3 5,9 18,9 18,7 38,2 36,6 27,1 31,3 6,5 7, Køge 9,3 6,8 7,6 7,2 34,7 34,8 39,4 41,7 9,0 9, Langeland 4,7 1,7 16,9 16,0 29,8 21,6 42,7 53,2 5,9 7, Lejre 8,8 5,2 10,0 10,4 41,7 41,3 37,0 40,3 2,5 2, Lemvig 5,9 3,7 13,8 8,8 44,6 45,0 29,5 35,1 6,2 7, Lolland 5,8 4,1 15,3 12,7 46,4 47,5 26,7 29,1 5,8 6, Lyngby-Taarbæk 10,0 7,0 11,8 11,4 38,5 38,3 28,5 31,0 11,2 12, Læsø 3,1 3,1 18,8 18,8 50,0 50,0 25,0 25,0 3,1 3, Mariagerfjord 8,8 5,3 10,7 8,2 42,7 45,1 33,1 36,2 4,7 5, Middelfart 8,1 4,1 9,5 8,2 37,3 38,1 38,5 43,0 6,6 6, Morsø 7,8 4,2 21,4 19,1 46,9 49,8 20,8 23,4 3,1 3, Norddjurs 7,8 3,4 6,8 5,5 38,5 40,5 33,2 35,2 13,7 15, Nordfyns 6,1 5,0 15,8 11,0 48,9 46,0 25,4 33,0 3,8 5, Nyborg 4,9 2,2 11,0 9,6 37,9 35,8 36,1 40,7 10,1 11, Næstved 9,5 3,0 14,5 14,2 41,7 43,5 29,9 34,2 4,4 5, Odder 4,6 4,3 11,0 10,5 39,8 35,7 31,3 34,7 13,3 14, Odense 13,6 6,5 9,7 8,4 29,2 31,4 36,0 40,6 11,5 13, Odsherred 8,4 5,7 14,6 14,8 55,7 50,4 17,4 23,8 3,9 5, Randers 5,9 4,2 9,2 8,4 37,4 37,7 33,5 35,0 14,0 14, Rebild 7,4 1,3 3,0 3,3 53,4 50,6 27,6 33,9 8,6 10, Ringkøbing-Skjern 6,0 2,6 9,7 6,0 37,8 34,9 37,7 45,5 8,8 11, Ringsted 11,5 9,6 9,9 9,6 40,4 36,0 34,6 40,6 3,6 4, Roskilde 21,5 7,6 16,6 19,5 30,5 34,8 25,8 31,3 5,6 6, Rudersdal 6,5 5,8 7,8 5,7 34,5 33,4 40,3 43,2 10,9 11,

11 Rødovre 5,7 5,1 10,8 10,8 47,6 47,8 32,8 33,2 3,1 3, Samsø 18,2 23,3 13,6 17,4 54,6 41,9 13,6 17, Silkeborg 12,2 6,1 5,9 5,1 35,4 35,9 38,7 44,1 7,8 8, Skanderborg 8,1 6,4 10,9 7,4 35,1 34,6 27,3 29,4 18,6 22, Skive 11,6 2,8 6,1 5,8 40,3 40,5 29,4 35,2 12,6 15, Slagelse 11,6 7,5 9,3 7,2 42,3 43,0 30,9 35,4 5,9 6, Solrød 12,4 10,9 8,6 6,7 27,7 28,6 36,6 38,2 14,7 15, Sorø 12,3 8,5 13,1 9,0 40,1 41,5 28,1 33,3 6,4 7, Stevns 13,7 3,0 14,2 5,7 36,8 39,0 29,3 43,4 6,0 8, Struer 5,9 4,2 5,3 4,1 30,5 30,9 40,0 41,7 18,3 19, Svendborg 17,3 6,1 11,0 9,0 36,4 38,3 30,7 40,3 4,6 6, Syddjurs 7,3 3,2 10,5 9,8 44,3 40,1 27,4 33,7 10,5 13, Sønderborg 6,0 4,5 7,8 6,5 32,6 31,7 39,7 42,3 13,9 15, Thisted 9,7 5,4 11,7 10,3 39,9 40,6 30,3 34,2 8,4 9, Tønder 3,4 2,6 7,1 5,8 38,7 35,3 39,7 43,6 11,1 12, Tårnby 11,7 11,6 8,2 8,2 49,3 48,9 28,3 28,8 2,5 2, Vallensbæk 6,7 4,3 6,3 6,4 24,0 24,6 49,9 51,2 13,1 13, Varde 9,7 4,3 8,3 6,8 42,1 40,9 30,1 35,7 9,8 12, Vejen 7,5 1,9 10,8 8,8 40,3 40,7 33,2 38,8 8,2 9, Vejle 11,0 5,1 9,7 9,5 39,9 40,3 28,3 32,3 11,1 12, Vesthimmerlands 5,5 4,3 10,5 8,7 27,9 28,8 39,7 41,2 16,4 17, Viborg 12,4 4,8 7,1 7,4 39,4 38,9 33,5 39,8 7,6 9, Vordingborg 9,8 4,8 12,5 9,9 45,1 45,9 26,0 31,3 6,6 8, Ærø 26,8 0,6 16,3 13,5 42,8 48,7 13,7 36,6 0,4 0, Aabenraa 6,4 4,6 6,3 5,7 36,0 33,4 41,4 45,2 9,9 11, Aalborg 17,0 3,7 7,2 6,6 34,5 36,6 29,6 37,8 11,7 15, Aarhus 18,3 8,4 9,6 9,2 26,6 29,9 32,2 37,2 13,3 15, I alt 10,6 5,6 10,6 9,9 36,2 36,2 32,6 36,9 10,0 11,

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2017

STATISTIK. Huslejestatistik 2017 STATISTIK statistik 2017 statistik 2017 Forord statistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor

Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:5 Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor 2008-2014 De almene afdelinger betalte til sammen over 3 mia. kr. til renholdelse i 2014, hvilket svarer til knapt 60 % af boligafdelingernes

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Udearealer i almene boligafdelinger 2016

Udearealer i almene boligafdelinger 2016 TEMASTATISTIK 2016:8 Udearealer i almene boligafdelinger 2016 Det gennemsnitlige udeareal i de almene boligafdelinger er ca. 14.500 m 2 pr. afdeling eller ca. 182 m 2 pr. bolig i 2016. Der er stor variation

Læs mere

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Store forskelle i byggesagsgebyrer mellem kommunerne DI har foretaget en analyse af, hvad det koster virksomheder at få godkendt opførelse

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Årlige henlæggelser til vedligeholdelse

Årlige henlæggelser til vedligeholdelse TEMASTATISTIK 2015:2 Årlige henlæggelser til vedligeholdelse i den almene boligsektor 2009-2013 De almene boligafdelinger henlægger generelt mere til vedligeholdelse end tidligere. Der er store regionale

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN Jens Lundager ENERGI PÅ TOPPEN 29. marts 2017 HVAD VIL JEG SIGE NOGET OM? 1. Noget om KommuneKredit 2. Noget om fordeling af lån hos os 3. Noget om Forsyningsstrategi

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere