Nyhedsbrev - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed"

Transkript

1 Nyhedsbrev - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed December 2013/10 Kære Alle Ortopædkirurgisk Afdeling - Klinisk Institut, OUH SDU Indenfor forskningen er det vigtigt at være åben for samarbejde og skabe relationer med henblik på inspiration, udvikling af kompetencer og gennemførelse af projekter både national og internationalt. Det betyder udvikling både på det personlige niveau og for Den Ortopædkirurgiske Forsknings Enhed (DOFE). Det er derfor glædeligt, at dette fokus har resulteret i etablering af en række spændende relationer igennem det seneste halve år. Samarbejde med SDU vedrørende idrætsmedicinske patienter Der er indgået en aftale mellem Direktionen på OUH og SDU om, at man på det nye Institut for Idræt og Biomekanik på SDU på Campusvej etablerer et universitetscenter for idrætsmedicin. Rent praktisk bliver der tale om, at vi har fået mulighed for et forskningsambulatorium, således at mulige projektpatienter kan allokeres til at møde op på Campus i ambulatoriet dér, hvorved man får mulighed for at screene patienterne og efterfølgende teste dem i de meget fine faciliteter, der forefindes på Institut for Idræt og Biomekanik. Indgangsvinklen er, at der er tale om patienter med idrætsrelaterede skader f.eks. forreste korsbåndsskader og brusskader, men også skulderpatienter, hoftepatienter m.m. vil kunne komme på tale i det omfang, at vi prioriterer, hvad vi skal kikke på. Der er nedsat en faglig styregruppe bestående af professor Ewa Roos, professor Uffe Jørgensen og overlæge Søren Skydt Kristensen, der har ansvaret for etableringen, og at de praktiske ting kommer til at fungere samt styringen af patientforløbet, og hvilken type patienter, der på given tid, skal ses på Campus i stedet for i det normale ambulatorium på afdeling O på OUH. Perspektiverne for det nye forskningsambulatorium er, at patienterne, umiddelbart efter de er set i ambulatoriet, kan blive screenet og testet samt indgå i de projekter, som de 2 institutioner kører. Det skulle gerne give mulighed for yderligere samarbejde mellem SDU og OUH. Det er meget positivt, at vi har fået denne nye mulighed for samarbejde med SDU, og det vil givet komme til at øge afdelingens forskningsmuligheder og aktiviteter yderligere. Samarbejde Ulykkes Analyse Gruppen Dansk Data arkiv har netop givet bevilling til et samarbejde om udvikling af procedurer i software (EpiData) for langtidsarkivering af forskningsdata i DDI.3.1 L formater ( kr.). Som led i samarbejdet arkiveres alle skadestuedata siden 1980 mhp fremtidig forskning. Med DTU Transport ved Danmarks Tekniske Universitet er indledt et samarbejde om estimering af samlet forekomst af trafikulykker i Danmark ved capture recapture analyser, som forventes publiceret i Senest søges der opstartet et nyt forskningsområde, der tilstræber at udvikle en standardiseret metode til vurdering af køreegnethed i en bilsimulator i samarbejde med bl.a. Mærsk McKinney Møller instituttet ved SDU.

2 Nyhedsbrev Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed (DOFE): December 2013/10 2 I begyndelsen af 2014 påbegyndes analyser af tidsmæssige faktorer i relation til risiko for arbejdsulykker i samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik ved Regionshospitalet i Herning. Samarbejde med Region Sjælland Forskningssamarbejdet med Region Sjælland udvikles fortsat. Vi har igen modtaget støtte fra fællespuljen for forskningssamarbejde imellem Region Syddanmark og Region Sjælland med en bevilling på D.kr til projektet omkring knæalloplastik og betydningen af blodtomhed for postoperative funktioner og outcome. Samarbejdet skal foregå med Ortopædkirurgisk afdeling, Køge Sygehus involverende operationer og testning af patienter på begge afdelinger. Vi ser meget frem til dette samarbejde, der vil betyde, at forskningskompetencen indenfor knæalloplastik området udvikles både i Køge og på OUH, samt at projektet kan gennemføres hurtigere og få større ekstern validitet på baggrund af deltagelse af flere afdelinger. I forvejen har vi projektet med Køge omkring operativ adgang til hofteleddet i Signe Rosenlunds ph.d. studie. Vi har herudover et nyt samarbejde med Holbæk Sygehus i et ph.d. projekt omkring mål af klavikellængden (nøglebenet), der kan være en faktor i behandlingsalgoritmen for clavikel fraktur samt prædiktor for outcome (se nedenfor) Samarbejde med Honda Det tunge skyts var sat i søen, da Honda skulle underskrive forskningskontrakten imellem Honda, OUH og Kliniske Institut samt Institut for Idræt og Biomekanik med deltagelse af personer fra Udenrigsministeriet, Universitetet (dekan, institutledere), og fra Odense Kommune og Udvikling Fyn deltog blandt andet borgmesteren og stadsdirektøren. Fra vores egen afdeling deltog Afdelingsledelsen, lektor Anders Holsgaard Larsen og professor Søren Overgaard. Projektet skal undersøge, om et ganghjælpemiddel kan forbedre gangfunktionen, og give patienter et bedre outcome efter hoftebrud. Samarbejde med Professor David Felson Adjunkt, ph.d. Carsten Jensen har modtaget midler fra Internationaliseringspuljen på Odense Universitetshospital og Fonden til Lægevidenskabens Fremme til et længerevarende studieophold ved forskningsenheden: Research in OsteoArthritis Manchester (ROAM). Forskningsenheden ledes af Professor David Felson, der sammen med sit team i Manchester og Boston er internationalt anerkendte for deres forskning indenfor behandling og forebyggelse af artrose. Carsten Jensen vil under sit ophold arbejde med billeddiagnostik baseret på kontrast forbedret MRskanning. Metoden anvender et scoringssystem (Whole Organ MR scoring) til kvantificering af strukturelle forandringer, såsom bruskforhold og subkondral ødemdannelse, i knæ og hofteled. Modsat konventionel røntgen er metoden særdeles velegnet til at evaluere de behandlinger, der på kort sigt påvirker de mekaniske belastningsforhold i vægtbærende led. Det kan være behandlinger såsom skoindlæg, men også hvorvidt fysisk træning kan accelerere udviklingen af artrose.

3 Nyhedsbrev Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed (DOFE): December 2013/10 3 Carsten Jensen kommer hjem med ny viden, som har et stort potentiale i arbejdet med at finde nye, effektive og sikre behandlingsmetoder for patienter med artrose, men vi forventer også at kunne anvende metoden til at evaluere kirurgiske indgreb hos patienter med f.eks. hofteledsdysplasi. Samarbejde med Professor Richard Baker I forbindelse med Helle Mätzkes ph.d. studium omhandlende effekten af individ baseret behandlingsplan funderet på ganganalyse hos børn med cerebral parese har vi etableret et samarbejde med Professor Richard Baker, Salford University, UK. Professor Baker er internationalt anerkendt for sin teoretiske og kliniske forskning omhandlende 3 dimensionel ganganalyse og vil indgå i et samarbejde, hvor formålet er at objektivisere processen fra data indsamling til klinisk behandlingsplan. Vi ser frem til samarbejdet og er sikre på, at det vil gavne forskningen og på sigt opkvalificere den kliniske procedure. Samarbejde med Massachusetts General Hospital (MGH) og Harvard University Der er indgået en aftale med MGH omkring et kommende ph.d. projekt med cand.scient.med. (master of science in biomedical engineering) Dennis Brandborg Nielsen som ph.d. studerende. Delstudiet, der skal foregår i Boston, er eksperimentelt og beskæftiger sig med anvendelse af EOS røntgen som instrument ved røntgen stereoanalyse i stedet for den sædvanlige metode. Ph.d. studiet forventes igangsat i foråret På forskningsenhedens vegne vil jeg gerne udtrykke stor tilfredshed med det forgangne år. Næste nyhedsbrev vil opsummere 2013 aktiviteterne i tal. God Jul og Godt Nytår Med venlig hilsen Søren Overgaard Forskningsleder, professor, dr.med. Hvem er forskningsenheden? Den Ortopædkirurgiske ForskningsEnhed er en del af Ortopædkirurgisk afdeling, OUH og er samtidig tilknyttet Klinisk Institut under Syddansk Universitet. Alle ansatte (læger, plejepersonale og sekretærer) i Ortopædkirurgisk afdeling er en del af forskningsenheden. Ud over de direkte ansatte i Ortopædkirurgisk afdeling, er der tilknyttet en række ph.d. studerende, medicin studerende og andre forskere.

4 Nyhedsbrev Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed (DOFE): December 2013/10 4 Nyansættelser, udnævnelser og priser: Nyansættelse: DOFE s forskningslektor igennem 10 år, dr.med., ph.d. Ming Ding blev den 1. oktober 2013 udnævnt til professor MSO (med særlige opgaver: imaging, radiostereofotometrisk analyse og tissue engineering) Der afholdes indsættelsesseminar den 25. april 2014, kl Winsløwsparken 25, auditoriet. Program oplyses senere. Stort tillykke til professor Ming Ding Priser: Læge, ph.d. Jeannette Østergaard Penny har vundet to priser på den nyligt afviklede Kongres i Dansk Ortopædisk Selskab ( oktober 2013): Førsteprisen ved foredragskonkurrencen efter en udvælgelse blandt omkring 200 abstracts: Radiostereometric analysis (RSA) of two MoM cups, 2 year results from a randomized clinical trail (RCT). Ph.d. prisen for Årets bedste ph.d. i 2012: Metal metal articulations versus standard ceramicpolyethylene cementless total hip arthroplasty in younger patients. Jeannette Ø. Penny vandt desuden posterprisen ved Forskningens Dag, Region Sjælland for: Acetabular & Femoral BMD around a Large Diameter Head, Standard and Resurfacing THA 2 Year Results. Stort tillykke til Jeannette. Opdatering af ganganalyselaboratoriet Anders Holsgaard og Niels Wisbech modtog i efteråret en bevilling på D.kr fra Regionens Ordinære Apparaturpulje til opdatering af vores 3 dimensionelle Vicon apparatur i Ganganalyselaboratoriet. Apparaturet er nu blevet opdateret, og vi kan glæde os over, at bevægelsesanalysen kan fungere væsentligt hurtigere og med en øget nøjagtighed. På de tekniske specifikationer har vi opgraderet systemet fra 6 kamera med 0,3 mega pixel til 8 kamera med 4,0 mega pixel. Laboratoriet er nu i absolut højeste internationale kvalitet.

5 Nyhedsbrev Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed (DOFE): December 2013/10 5 Ph.d. studerende: Alice Ørts Hansen Anders Thorsmark Høj Cand.scient.san., ergoterapeut Alice Ørts Hansen startede den 1. december 2013 sit ph.d. studie: Identificering af oplevelse af sammenhæng og klientcentrering som indikatorer for effekt af en specialiseret og aktivitetsbaseret ergoterapeutisk genoptræning til patienter med håndrelaterede skader. Hovedvejleder: overlæge, klinisk lektor Hans Tromborg Medvejledere: Ledende ergoterapeut Hanne K. Kristensen, Rehabiliteringsafdelingen OUH samt Universitetslektor, Leg Arbetsterapeut/Reg OT, Dr. i medicinsk vetenskap/phd Ragnhild Cederlund, Lunds Universitet. Cand.med. Anders Thorsmark Høj started den 1. november 2013 sit ph.d. studie: Using ultrasound for length measurement of the clavicle and dynamic stability measurements of the fresh clavicle fracture. Hovedvejleder: Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Lars Henrik Frich, Ortopædkirurgisk afdeling, OUH. Medvejledere: Professor, overlæge, dr.med. Søren Overgaard, Ortopædkirurgisk afdeling, OUH, adm. overlæge Ole Maagaard Christensen, Ortopædkirurgisk afdeling, Holbæk Sygehus og lektor Søren Torp Pedersen, Parker Institut, Frederiksberg Hospital. Ph.d. forsvar: Læge, ph.d. studerende Bjarke Viberg forsvarede ph.d. afhandlingen: Influence of bone quality and treatment on failure of femoral neck fracture surgery. Forsvaret fandt sted den Vejledere: Ole Ovesen, Jens Lauritsen og Søren Overgaard. Læge, ph.d. studerende Kariatta Koroma forsvarede den ph.d. afhandlingen: Bioreactor activated bone graft substitute for spinal fusion using bone marrow cells. Studies in vitro and in sheep. Vejledere: Søren Overgaard, Ming Ding og Stig Jespersen. Læge, ph.d. studerende Allan Villadsen forsvarede den ph.d. afhandlingen: Neuromuscular exercise prior to joint arthroplasty in patients with osteoarthritis of the hip or knee. Vejledere: Ewa Roos, Søren Overgaard og Anders Holsgaard Larsen

6 Nyhedsbrev Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed (DOFE): December 2013/10 6 Cand.med. Birgitte Schmidt Astrup forsvarede den ph.d. afhandlingen: Den retsmedicinske gynækologiske undersøgelse på vej mod yderligere evidensbasering. Vejledere: Jørgen Lange Thomsen, Jens Lauritsen. Cand.scient.san., ph.d. studerende Randi Bilberg forsvarede ph.d. afhandlingen den : The correlation between patients anxiety and concern, and patient perceived quality of treatment and patient reported outcome (PRO) in orthopaedic surgery. Vejledere: Kirsten Kaya Roessler, Søren Overgaard og Birgitte Nørgaard. Stort tillykke til de nye ph.d. er. Prægraduat forskerstuderende: Stud.med. Marina Rasmussen og stud.med. Rasmus Hestehave Pedersen har afsluttet deres prægraduate forskningsår med eksamination den 13. september 2013 med projekterne: Marina Rasmussen: Comparisons of efficacy between autograft and allograft on defect repair in vivo in normal and osteoporotic rats. Rasmus Hestehave Pedersen: Monitoring the effects of a small peptide ABM/P 15 on tibial defect repair in vivo in normal and osteoporotic rats. Indsættelsesseminar: I forbindelse med Uffe Jørgensens ansættelse som professor MSO blev indsættelsesseminaret Outcome following treatment with focus on anterior cruciate ligament (ACL) injuries afholdt den 8. november 2013 med følgende indlæg: Dr. Luigi Pederzini, Chief surgeon, Department of Orthopedic Surgery and Arthroscopy, Nuovo Ospedale di Sassuolo, Modena, Italy. The search for improving ACL surgery og Outcome of different treatments how do we measure it? ved professor, DMSci Ewa Roos, Institute for Sports Science and Biomechanics, SDU. Seminaret var velbesøgt. De tre rigtig gode indlæg blev efterfulgt af en interessant diskussion. Bevillinger: Adjunkt, ph.d. Carsten Jensen har modtaget støtte fra Internationaliseringspuljen OUH på kr til at finansiere udenlandsophold ved en udenlandsk forskningsinstitution. Adjunkt, ph.d. Carsten Jensen har modtaget støtte på kr fra A.P. Møllers fond til fremme af lægevidenskaben til brug ifm MR billeddiagnostik.

7 Nyhedsbrev Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed (DOFE): December 2013/10 7 Lektor, ph.d. Anders Holsgaard Larsen blev bevilliget kr fra Gigtforeningen til projektet: Can targeted exercise improve knee function in patients with hamstring deficiency following ACLreconstruction? a randomized controlled trial. Cand.scient. Rasmus Lohmann Jensen har modtaget støtte fra Region Syddanmarks og Region Sjællands fælles forskningspulje 2013 på kr til ph.d. projektet: Effects of tourniquet use on physical function and performance in primary total knee arthroplasty: A randomized controlled trial. Rasmus Lohmann Jensen har af SDU fået godkendt sin protokol. Projektet kan starte, når finansiering af de 3 års ph.d. stipendier er på plads. Professor, overlæge, dr.med. Søren Overgaard har fra Forskningsrådet ved Odense Universitetshospital modtaget støtte på kr til projektet Cellular reponds of glucocorticoid steroid induced osteoporosis in sheep and assessment of bone implant fixation. Professor, overlæge, dr.med. Søren Overgaard har fra Forskningsrådet ved OUH modtaget en bevilling på kr til Den patientrapporterede og kliniske effekt af to kirurgiske operationsmetoder ved indsættelse af en THA hos hofte artrosepatienter et randomiseret studie. Læge, ph.d. Jeannette Østergaard Penny har modtaget kr til projektet Metal metal artikulationer versus standart total hoftealloplastik. Randomiserede undersøgelser fra Region Syddanmarks og Region Sjællands fælles forskningspulje. Afviklede kongresser: DOS (Dansk Ortopædisk Selskab) Kongressen, København, oktober 2013: DOFE var rigtig flot repræsenteret ved dette års DOS Kongres med i alt 31 indlæg, heraf 30 orale præsentationer. Ud over et godt antal, vandt Jeannette Østergaard Penny foredragskonkurrence og modtog samtidig prisen for bedste ph.d. i 2012 (se ovenfor). Andersen MJ, Gromov K, Brix M, Troelsen A, DFDB Collaborators. Level of supervision in fracture related surgery in Denmark. Experience from centres participating in the DFDB (Danish Fracture Database) collaboration. Andersen PI, Viberg BL, Larsen MS. External versus internal fixation of intra articular distal tibial fractures A systematic critical review. Bartholin MLL, Weber K, Bech RD, Palm H, Viberg BL, Larsen MS. Reliability of a Scoring System for Measurement of Implant Position after Internal Fixation of Undisplaced Femoral Neck Fractures Bøgehøj M, Ovesen O, Overgaard S. MoM ion analyses; a comparison of full blood versus serum and two different laboratories.

8 Nyhedsbrev Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed (DOFE): December 2013/10 8 Gordon M, Paulsen A, Overgaard S, Garellick G, Pedersen AB, Rolfson O. Factors Influencing Health related Quality of Life after Total Hip Replacement a comparison of data from the Swedish and the Danish Hip Arthroplasty Registers. Hermann AEB, Holsgaard Larsen A, Zerahn B, Mejdahl S, Overgaard S. Preoperative effects of progressive individualized explosive type resistance training in patients with osteoarthritis scheduled for total hip arthroplasty (THA) a prospective randomized controlled trial (RCT). Hofsli M, Torfing T, Al Aubaidi Z. Can the Ottawa Ankle Rules be applied in children with ankle injury? A prospective MRI study. Hofsli M, Torfing T, Al Aubaidi Z. The proportion of distal fibula Salter Harris type I epiphyseal fracture in the pediatric population with acute ankle injury. A prospective MRI study. Holsgaard Larsen A, Jensen C, Aagaard P. Patient reported outcomes are strongly associated by lower limb loading pattern, mechanical muscle strength and functional performance in acl patients a cross sectional study Jensen HH, Rahlf SH, Pedersen NW, Al Aubaidi Z. Outcome of distal tibial physeal fractures; a comparison of Triplane, Tillaux and medial malleolus SH III and IV fractures. A retrospective study. Larsen S, Hansen KL, Ipsen T, Lauritsen J. Xiapex (collagenase clostridium histolyticum) treatment of patients with Dupuytren s contracture 1 year follow up Nymark T, Schjøtz L, Skov O. Ilizarov salvage procedure following failed osteosynthesis of the patella. Pham MT, Penny J, Overgaard S. Neck narrowing and BMC after resurfacing, 2 year result from a randomised study. Pedersen AB, Mehnert F, Furnes O, Havelin L, Kärrholm J, Overgaard S. The revision risk of primary total hip replacements (THR) in patients younger than 55 years of age. Results from the Nordic Arthroplasty Register Association (NARA) Pedersen AB, Mehnert F, Sorensen HT, Emmeluth C, Overgaard S, Johnsen SP. 15 years in risk of cardiovascular events and bleeding in total hip and knee replacement patients receiving thromboprophylaxis in routine clinical practice: a nationwide Danish cohort study of 83,756 osteoarthritis patients. Penny J, Ding M, Ovesen O, Varmarken JE, Overgaard S. Radiostereometric analysis (RSA) of two MoM cups, 2 year results from a randomized clinical trial (RCT).

9 Nyhedsbrev Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed (DOFE): December 2013/10 9 Penny J, Ovesen O, Varmarken JE, Overgaard S. Acetabular & Femoral BMD around a Large Diameter Head, Standard and Resurfacing THA. 2 Year Results. Petersen SK, Larsen MS. Healing and morbidity in femoral and tibial non unions when using reamer irrigator aspirator system. Primdahl A, Damborg F, Nymark T, Dal M, Hallas J. No clinical important increase in perioperative bleeding during total hip replacement in users of serotonergic antidepressants (P) Rasmussen LE, Larsen S, Mikkelsen KL. Compensation claims from the use of an arterial tourniquet during limb surgery in Denmark in the years Ravn C, Kemp M, Kjærsgaard Andersen P, Overgaard S. Microbiologic diagnosis based on implant sonication in hip and knee arthroplasty revision surgery Revald P, Varnum C, Poulsen TK, Kjærsgaard Andersen P. No increased risk of elevated metal ions and pseudotumour formation when using modular neckstems bilaterally (P) Knudsen R. Complications after osteosynthesis of distal radius fractures using a volar locking plate. Schou M, Penny J, Varmarken JE, Overgaard S. Whole blood metal ion level in two populations of metal on metal hip arthroplasty and one standard total hip arthroplasty (THA) Schou M, Penny J, Varmarken JE, Torfing T, Overgaard S. Incidence of pseudotumor in large diameter head metal on metal hip arthroplasty, resurfacing hip arthroplasty and standard hip arthroplasty using magnetisc resonance imaging (MRI) Simony A, Andersen MØ, Abildgaard N, Gaurilcikas M. Vertebroplasty for treating painful vertebral body fractures, in patients with multipel myeloma Sode N, Froberg L, Brix M. Breakage at the proximal screw in long Gamma 3 titanium intramedullary femoral nail Sæbye C, Fuglø HM, Nymark T, Safwat A, Petersen MM, Keller J. Predictors for functional outcome and health related quality of life following limb sparing surgery for soft tissue sarcomas

10 Nyhedsbrev Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed (DOFE): December 2013/10 10 Varnum C, Pedersen AB, Keijo M, Kärrholm J, Havelin L, Overgaard S. Risk for revision of cementless stemmed metal on metal (MoM) total hip arthroplasty (THA). Vinther JH, Overgaard S, Ovesen O. Total Hip Artroplasty (THA) following Open Reduction and Internal Fixation (ORIF) of acetabular fractures. A case kontrol study. Wester JU, Herold N, Hansen PB, Frøkjær J. Prospective comparative study comparing the results of proximal crescentic osteotomies and open wedge osteotomies to patients with severe hallux valgus Publikationer: (juni december 2013) Babiker H. (thesis) Bone graft materials in fixation of orthopaedic implants in sheep. Dan Med J Jul;60(7). Bergh C, Fenstad AM, Furnes O, Garrelick G, Havelin LI, Pulkkinen P, Pedersen AB, Mäkelä, KT, Overgaard S, Mohaddes M, Kärrholm J. Increased risk of revision in patients with non traumatic femoral head necrosis compared to Total Hip Arthroplasties with primary osteoarthritis in the NARA database Accepted for publication in Acta Orthopaedica (oktober 2013) Brorson S, Olsen BS, Frich LH, Jensen SL, Sørensen AK, Krogsgaard M, Hróbjartsson A. Surgeons agree more on treatment recommendations than on classification of proximal humeral fractures. BMC Musculoskelet Disord Jun 27;13:114. Gedeborg R, Warner M, Li Hui C, Gulliver P, Cryer C, Robitaille Y, Bauer R, Ubeda C, Lauritsen J, Harrison J, Henley G, Langley J. Internationally comparable diagnosis specific survival probabilities for calculation of the ICD 10 based injury severity score Internationally comparable ICISS score. Journal of Trauma (2014, Accepted) Gordon M, Paulsen A, Overgaard S, Garellick G, Pedersen AB, Rolfson O. Factors Influencing Health related Quality of Life after Total Hip Replacement a comparison of data from the Swedish and the Danish Hip Arthroplasty Registers. BMC Musculoskelet Disord Nov 6;14(1):316. Gromov K, Fristed JV, Brix M, Troelsen A. Completeness and data validity for the Danish Fracture Database. Dan Med J Oct;60(10):A4712. Kristensen PW, Holm HA, Varnum C. Up to 10 Year Follow Up of the Oxford Medial Partial Knee Arthroplasty 695 Cases From a Single Institution. J Arthroplasty Oct;28(9 Suppl):195 8

11 Nyhedsbrev Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed (DOFE): December 2013/10 11 Lander F, Nielsen KJ, Rasmussen K, Lauritsen J. Patterns of work injuries: cases admitted to emergency room treatment compared to cases reported to the Danish Working Environment Authority during Occup Environ Med. Epub ahead: doi: /oemed Lauritsen J. Internationally comparable diagnosis specific survival probabilities for calculation of the ICD 10 based injury severity score. Accepteret til publikation i J. Trauma (august 2013). Paulsen A, Roos E, Pedersen AB, Overgaard S. Minimal clinically important improvement (MCII) and patient acceptable symptom state (PASS) in total hip arthroplasty (THA) patients 1 year postoperatively. A prospective cohort study of 1,335 patients. Posted online on November 29, (doi: / ) Stensbirk F, Thorborg K, Konradsen L, Jørgensen U, Hölmich P. Iliotibial band autograft versus bone patella tendon bone autograft, a possible alternative for ACL reconstruction: a 15 year prospective randomized controlled trial. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc Aug 24. [Epub ahead of print] Thorlund JB, Christensen R, Nissen N, Jørgensen U, Schjerning J, Pørneki JC, Englund M, Lohmander LS. Knee Arthroscopy Cohort Southern Denmark (KACS): protocol for a prospective cohort study. BMJ Open Oct 14;3(10). Zou L, Luo Y, Chen M, Wang G, Ding M, Petersen CC, Kang R, Dagnaes Hansen F, Zeng Y, Lv N, Ma Q, Le DQ S, Besenbacher F, Bolund L, Jensen TG, Kjems J, Pu WT, Bünger C. A simple method for deriving functional MSCs and applied for osteogenesis in 3D scaffolds. Nature Publishing Group, Sci Rep Jul 22;3:2243. doi: /srep Tidligere nyhedsbreve

Nyhedsbrev - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed

Nyhedsbrev - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed Nyhedsbrev - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed Juli 2014/11 Ortopædkirurgisk Afdeling - Klinisk Institut, OUH SDU Kære Alle. Flere priser til DOFE (Den Ortopædkirurgiske ForskningsEnhed). Vores forskningsenhed

Læs mere

Nyhedsbrev - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed

Nyhedsbrev - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed Nyhedsbrev - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed SEPTEMBER 2011/4 Ortopædkirurgisk Afdeling - Klinisk Institut, OUH SDU Kære Alle Det fremsendte nyhedsbrev beskriver aktiviteterne i Den ortopædkirurgiske

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Nyhedsbrev - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed

Nyhedsbrev - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed Nyhedsbrev - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed Juli 2013/9 Kære Alle. Vi kan glæde os over, at afdelingens forskningsenhed fortsat udvikler sig i positiv retning. Ortopædkirurgisk Afdeling - Klinisk

Læs mere

Nyhedsbrev - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed

Nyhedsbrev - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed Nyhedsbrev - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed Juli 2012/7 Ortopædkirurgisk Afdeling - Klinisk Institut, OUH SDU Kære Alle Sommerferien står for døren for de fleste. Det betyder dog ikke, at forskningsenheden

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI Bilagsfortegnelse Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV Bilag III: Spørgeskema... VI Bilag IV: Godkendelse fra opererende overlæge... XV Bilag

Læs mere

Nyhedsbrev - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed

Nyhedsbrev - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed Nyhedsbrev - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed DECEMBER 2011/5 Ortopædkirurgisk Afdeling - Klinisk Institut, OUH SDU Kære Alle Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed har siden sidste nyhedsbrev haft

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

FORSØGSPROTOKOL VERSION 3 26/02/2014

FORSØGSPROTOKOL VERSION 3 26/02/2014 FORSØGSPROTOKOL VERSION 3 KIRILL GROMOV REVIDERET AF LONNIE FROBERG, SØREN KOLD, ANDERS TROELSEN 26/02/2014 Komplikationer, patienttilfredshed, ændringer i helbredsrelateret livskvalitet samt smerter og

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Sammenhængen mellem patienternes angst og bekymring, den patientoplevede kvalitet og patient rapporterede outcome (PRO)

Sammenhængen mellem patienternes angst og bekymring, den patientoplevede kvalitet og patient rapporterede outcome (PRO) Sammenhængen mellem patienternes angst og bekymring, den patientoplevede kvalitet og patient rapporterede outcome (PRO) v. Cand. Scient. San, ph.d. stud. Randi Bilberg Orthopaedic Research Unit Dept. of

Læs mere

Morten Schultz Larsen Odense University Hospital

Morten Schultz Larsen Odense University Hospital Morten Schultz Larsen Odense University Hospital Objectives Distale tibia Behandling og resultater - historisk Moderne behandlingsprincipper Resultater Proksimale tibia Moderne behandlingsprincipper Mekaniske

Læs mere

DISTALE RADIUSFRAKTURER

DISTALE RADIUSFRAKTURER DISTALE RADIUSFRAKTURER Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Morten Schultz Larsen FORMÅL Fraktur Klassifikation Diagnose Behandling NKR Funktionsniveau Operativ teknik Komplikationer og hvordan

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning A-kursus i Traumatologi, OUH Oktober 2011 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er der risiko for? Hvilket

Læs mere

Nyhedsbrev - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed

Nyhedsbrev - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed Nyhedsbrev - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed APRIL 2012/6 Ortopædkirurgisk Afdeling - Klinisk Institut, OUH SDU Kære Alle Velkommen til årets første nyhedsbrev fra forskningsenheden. Forskningsenheden

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT. Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark

HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT. Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark DET ER BLEVET UFATTELIGT MEGET BEDRE 1943: 300 RC surgery at 121 hospitals

Læs mere

Visionsmøde for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser

Visionsmøde for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser Visionsmøde for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser Udvikling og status for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser Dansk Hoftealloplastik Register (DHR) 1995-2009 Søren Overgaard, professor Leder

Læs mere

Danish Fracture Database DFDB.DK

Danish Fracture Database DFDB.DK Danish Fracture Database DFDB.DK Herlev Sygehus 04.03.2015 Kirill Gromov, MD, PhD, - e-mail: kirgromov@yahoo.dk Purpose of DFDB Web-based prospective quality monitoring of fracture related surgery Evaluation:

Læs mere

Frakturtyper Adgange og Kirurgisk behandling. Michael Brix, Traumesektoren Ortopædisk afd. Odense Universitetshospital

Frakturtyper Adgange og Kirurgisk behandling. Michael Brix, Traumesektoren Ortopædisk afd. Odense Universitetshospital Frakturtyper Adgange og Kirurgisk behandling Universitetshospital 1 Når foredraget er slut skal du vide noget om: 1. Epidemiologi 2. Konservativ behandling og resultater 3. Indikationer for kirurgisk behandling

Læs mere

Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen. Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen. Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Konklusioner: 1.Reng.assistenter vil gerne have sundhedsfremme også

Læs mere

Fysioterapi-faglig retningslinje og milestones til genoptræning af børn og unge under 18 år der har fået rekonstrueret ACL

Fysioterapi-faglig retningslinje og milestones til genoptræning af børn og unge under 18 år der har fået rekonstrueret ACL Fysioterapi-faglig retningslinje og milestones til genoptræning af børn og unge under 18 år der har fået rekonstrueret ACL Børn og unge op til 18 år, der har fået foretaget rekonstruktion af ACL, følger

Læs mere

Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish

Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish The linguistic and cross-cultural adaptation process of KOOS-child from Swedish to Danish followed international guidelines

Læs mere

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen Søren Kierkegaard Ikke at prioritere er også en prioritering! Offentligt sundhedsvæsen Politisk ledelse Demokratisk prioritering (ideal

Læs mere

Nyhedsbrev - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed

Nyhedsbrev - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed Nyhedsbrev - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed Juli 2015/12 Ortopædkirurgisk Afdeling - Klinisk Institut, OUH SDU Kære Alle. DOFE har fokus på ordenlighed i forskningen. Dette ses igennem vores vejledning

Læs mere

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge Lars Peter Kammersgaard Leder af medicinsk forskning, Rubric (Research Unit on Brain Injury Rehabilitation, Copenhagen) Speciallæge i Neurologi, Almen lægeuddannelse og DMSc Afdeling for Højt Specialiseret

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 OUH Svendborg sygehus I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 12. november 2013 kl. 10.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, DK-5700 Svendborg 10.00-10.15 Kaffe m. let morgenbuffet 10.15-10.25 Velkomst ved direktør

Læs mere

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens?

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Henrik Støvring stovring@ph.au.dk 1. December 2016 Institut for Folkesundhed, AU Institutseminar, Vingsted Screening forskningsområdet

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries The Childhood Health, Activity and Motor Performance School Study- DK The CHAMPS Study- DK Lisbeth Runge

Læs mere

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score DAN MED J 2017;64(12):A5427 Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score Peter Larsen 1, Anne Marie Boe 2, Annika B. Iyer 1, 4 & Rasmus Elsøe 3 1) Department of Occupational Therapy and Physiotherapy,

Læs mere

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen SERMs v/bente L Langdahl Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen receptor og/eller. Det er forskellen i affinitet for de to typer østrogen receptorer, der giver

Læs mere

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det?

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Kirsten Ohm Kyvik, læge, ph.d., MPM Institutleder, professor Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Møde i Videnskabelig Udvalg DOS. Torsdag d. 21. januar 2016, kl. 09.00 12.00. Sinatur hotel Sixtus, Middelfart

Møde i Videnskabelig Udvalg DOS. Torsdag d. 21. januar 2016, kl. 09.00 12.00. Sinatur hotel Sixtus, Middelfart Møde i Videnskabelig Udvalg DOS Torsdag d. 21. januar 2016, kl. 09.00 12.00 Sinatur hotel Sixtus, Middelfart Deltagere: Thomas Jakobsen (TJ), Ole Rahbek (OR), Claus Varnum (CV), Maiken Stilling (MS) Afbud:

Læs mere

Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred

Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred Ida E. H. Madsen, phd, seniorforsker Stressbehandlingskonferencen, d. 18. januar, 2018 Indhold Oversigt over psykosocialt arbejdsmiljø og depression Komplekse

Læs mere

Bias og confounding. Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital

Bias og confounding. Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital Bias og confounding Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital Bias og confounding Kritisk litteraturlæsning Introduktion Øvelse Information 5 min. Gruppearbejde 20 min. Diskussion

Læs mere

ReBUS (Rehabilitation, Bath, User Satisfaction)

ReBUS (Rehabilitation, Bath, User Satisfaction) ReBUS (Rehabilitation, Bath, User Satisfaction) Styregruppen Chef for hjemmesygepleje og kommunal hjemmehjælp i Frederiksberg kommune, diplom i ledelse (SD) og master i sundhedsantropologi (MSA), Heidi

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

Canadian Occupational Performance Measure

Canadian Occupational Performance Measure Canadian Occupational Performance Measure ERGO15 Odense, 12. november. 2015 Lektor, MScOT Ergoterapeutuddannelsen / Institut for Fysioterapi og Ergoterapi Et oversættelses og validerings projekt I 8 studier

Læs mere

Guide til hjemmeside. Odense Universitets Hospital. 29, Sdr Bouldevard. 5000 Odense. Ortopædkirurgisk forskningsenhed

Guide til hjemmeside. Odense Universitets Hospital. 29, Sdr Bouldevard. 5000 Odense. Ortopædkirurgisk forskningsenhed Guide til hjemmeside Odense Universitets Hospital 29, Sdr Bouldevard 5000 Odense Ortopædkirurgisk forskningsenhed INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Hvordan inddatere jeg til Personale Data Systemet (PDS)... 3 2.0

Læs mere

Konsensusdokument. Best Clinical Practice for fysioterapi til patienter med hoftenær fraktur under primær indlæggelse

Konsensusdokument. Best Clinical Practice for fysioterapi til patienter med hoftenær fraktur under primær indlæggelse Konsensusdokument Best Clinical Practice for fysioterapi til patienter med hoftenær fraktur under primær indlæggelse Kristensen MT 1, Beyer N 2, Foss NB 3, Holm B 1, Kehlet H 4, Isaksson H 1, Testrup SP

Læs mere

Foreløbigt program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia. Programmet vil løbende blive opdateret på www.cpop.

Foreløbigt program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia. Programmet vil løbende blive opdateret på www.cpop. Foreløbigt program til CPOP DAG Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Udstillere 2014 Foreløbigt program for CPOP DAG 2014 8.30 Registrering - morgenkaffe i udstillingslokalet 9.00 Velkomst 9.10

Læs mere

Til Regionsrådet den 22. juni 2009 Bilag. vedr. indstilling af projekter til støtte fra Region Syddanmarks Forskningpulje

Til Regionsrådet den 22. juni 2009 Bilag. vedr. indstilling af projekter til støtte fra Region Syddanmarks Forskningpulje Til Regionsrådet den 22. juni 2009 Bilag. vedr. indstilling af projekter til støtte fra Region Syddanmarks Forskningpulje 2009. 1 (ans 7-095301) Anne Friesgaard Christensen, cand. med. Ph.d. studerende,

Læs mere

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital ÆLDRE OG KRÆFT Introduktion Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc University of Southern Denmark Odense University Hospital HISTORISK UDVIKLING AF ÆLDRE OG KRÆFT National Cancer Institute and

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Langtidsopfølgning på tympanoplastik type II og III

Langtidsopfølgning på tympanoplastik type II og III Langtidsopfølgning på tympanoplastik type II og III Vejle Sygehus Region Syddanmark Linda Busk Linnebjerg, MD Peter Schousboe, MD, phd. Dansk Otokirurgisk Selskab Årsmøde Hotel Hesselet, 9-10.oktober 2014

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Tibial shaft fractures

Tibial shaft fractures Tibial shaft fractures Proximal, distal and segmental Quick survey 1. Marvsøm 2. skinneosteosyntese Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus AO advanced principles Middelfart, april 2016 Hvad lærte

Læs mere

Suprakondylære humerusfrakturer. AOT Advanced Principles Course Middelfart april 2016

Suprakondylære humerusfrakturer. AOT Advanced Principles Course Middelfart april 2016 Suprakondylære humerusfrakturer Lasse Bayer AOT Advanced Principles Course Middelfart april 2016 Anatomi Triangular struktur skaber styrke Lateral column Medial column Trochlea Anatomi Trochlea er centrum

Læs mere

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen Living with Statins Final Symposium Monday 27 th Tuesday 28 th November 2017 University of Copenhagen Faculty of Faculty of Social Sciences Faculty Auditorium: Henrik Dam Blegdamsvej 3, 2200 Copenhagen

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Nationale kliniske retningslinjer (NKR) - spot på implementering National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Baggrund for retningslinjen og betydningen set fra et ortopædkirurgisk perspektiv Søren Overgaard

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Styregruppen vil gerne informere om en række ændringer vedrørende DHR. Ændringer i styregruppen For Region Nordjylland erstattes Michael Ulrich Vinther

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Laerdal Resuscitation User Network Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Freddy Lippert, Akutberedskabet Region Hovedstaden Dansk Hjertestop Register Emergency Medical Services, Copenhagen,

Læs mere

Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning. Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d.

Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning. Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d. Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d. Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Antal analysesvar per år fra KBA BBH

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Præhospital forskning i Danmark det er nu vi skal rykke ud!

Præhospital forskning i Danmark det er nu vi skal rykke ud! DEMC7 24.11.2016 Trends i Akutforskningen i Danmark Hvor skal vi hen med den akutmedicinske forskning Præhospital forskning i Danmark det er nu vi skal rykke ud! v. Erika Frischknecht Christensen Professor,

Læs mere

Databaserne, indikatorer og forskning

Databaserne, indikatorer og forskning Databaserne, indikatorer og forskning 28. Februar 2017 Søren Paaske Johnsen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Indhold Sammenhænge mellem struktur,

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA Baggrund og formål Hofteartrose er en hyppig lidelse i Danmark, hvor

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om en ernæringsindsats til ældre medicinske patienter, der udskrives med en genoptræningsplan

Tværsektorielt samarbejde om en ernæringsindsats til ældre medicinske patienter, der udskrives med en genoptræningsplan Tværsektorielt samarbejde om en ernæringsindsats til ældre medicinske patienter, der udskrives med en genoptræningsplan En foreløbig version af projektbeskrivelsen er diskuteret med forsker Anette Ekmann

Læs mere

Juli 2016/13. Kære Alle

Juli 2016/13. Kære Alle Juli 2016/13 Kære Alle Forskningsstrategi og Patientinddragelse Patientinddragelse er de seneste år blevet et mantra i Sundhedsvæsenet og inddrager også forskningen. Der er ingen tvivl om, at patienterne

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

Mål med foredraget. 1. forstå principper for intramedullær osteosyntese m marvsøm Biomekanik og stabilitet

Mål med foredraget. 1. forstå principper for intramedullær osteosyntese m marvsøm Biomekanik og stabilitet Mål med foredraget 1. forstå principper for intramedullær osteosyntese m marvsøm Biomekanik og stabilitet 2. forstå de potentielle fordele og ulemper ved reamning. Snuse til intelligent reamning. 1 Opvarmnings-case

Læs mere

Korte klinisk retningslinier

Korte klinisk retningslinier Korte klinisk retningslinier Claus Munk Jensen overlæge Formand for kvalitetsudvalget i DOS NKR / KKR NKR SST godkender 8 10 kliniske problemstillinger (PICO) Tværfagligt Tværsektorielt Frikøb af fag konsulent

Læs mere

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Program til CPOP DAG Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Udstillere 2014 Program for CPOP DAG 2014 8.30 Registrering - morgenkaffe i udstillingslokalet 9.00 Velkomst 9.10 Årsrapport 9.30 Nyt fra

Læs mere

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Projekttitel/aspekt Kontakt Fagkonsulent/ projektleder Kontakt søgespecialist NKR for behandling af meniskpatologi i knæet. Guidelines Nis Nissen / Lone

Læs mere

Protokol artikler hvorfor, form og hvornår

Protokol artikler hvorfor, form og hvornår Protokol artikler hvorfor, form og hvornår Erik Poulsen Institute of Sports Science and Clinical Biomechanics Nordic Institute of Chiropractic and Clinical Biomechanics Department of Orthopaedic Surgery

Læs mere

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG)

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) DSG Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Bestyrelse

Læs mere

Hoftenære Frakturer, Evidens og Forskning

Hoftenære Frakturer, Evidens og Forskning Hoftenære Frakturer, og Forskning Søren Kring Traumesektionen Hvidovre Hospital Indhold (20 min) Formål: At skabe forståelse for evidens og forskning på hoftenære frakturer Indhold (20 min) Forskningsområder

Læs mere

Femoral neck fractures

Femoral neck fractures Femoral neck fractures Golden standard and breaking news Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus AO advanced principles Middelfart, april 2016 Learning outcomes Forstå hvilke forhold hos patienten,

Læs mere

Effekt af interventionsprogrammet Bedre hverdag med kræft til personer med fremskreden kræft, der lever i eget hjem

Effekt af interventionsprogrammet Bedre hverdag med kræft til personer med fremskreden kræft, der lever i eget hjem Effekt af interventionsprogrammet Bedre hverdag med kræft til personer med fremskreden kræft, der lever i eget hjem Marc Sampedro Pilegaard, ergoterapeut, cand.scient.san, ph.d.- studerende Vejledergruppen:

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Niels Buus 07102010. Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning:

Niels Buus 07102010. Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning: Niels Buus 07102010 Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning: Gå ind på følgende hjemmesider og download og tjeklisterne: Observational cohort, case control and cross sectional

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer)

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) Anette Skjold Sørensen Ergoterapeut Odense Universitetshospital DSF Håndterapi Kolding d. 21.10.14 Nationale

Læs mere

Gangmønstret hos patienter med ekstern springhofte

Gangmønstret hos patienter med ekstern springhofte Gangmønstret hos patienter med ekstern springhofte Jacobsen JS 1, Kersting UG 2, Thorborg K 3, Ulrich-Vinther M 4, Søballe K 4, Rathleff MS 5 1 Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Improving Interdisciplinary Education of Anatomy, Practical Sports using Non-Profit Software

Improving Interdisciplinary Education of Anatomy, Practical Sports using Non-Profit Software Improving Interdisciplinary Education of Anatomy, Biomechanics and Practical Sports using Non-Profit Software Interdeciplinary Sports Biomechanics Anatomy How to improve interdeciplinary? Examples in biomechanics

Læs mere

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Konferencens hashtag: #patient16 Følg os på Twitter: @patientsikker Praktisk info og præsentationer: patientsikkerhed.dk/patient16

Læs mere

LØBESKADER SKAL DE LØBES VÆK? AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR FOLKESUNDHED RASMUS OESTERGAARD NIELSEN LØBESKADER - SKAL DE LØBES VÆK?

LØBESKADER SKAL DE LØBES VÆK? AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR FOLKESUNDHED RASMUS OESTERGAARD NIELSEN LØBESKADER - SKAL DE LØBES VÆK? LØBESKADER SKAL DE LØBES VÆK? THE FOOT PRONATION GUY... RASMUS ØSTERGAARD NIELSEN å ø ø ø ø LØB ER POPULÆRT 35 30 25 20 15 10 5 0 1975 1993 1998 2004 2007 2011 Andelen af den voksne Danske befolkning der

Læs mere

Fysiske arbejdskrav og fitness

Fysiske arbejdskrav og fitness Fysiske arbejdskrav og fitness Betydning for hjertesygdom og dødelighed AMFF årskonference 2014 Andreas Holtermann Overordnede forskningsspørgsmål Øger høje fysiske krav i arbejde risiko for hjertesygdom

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Vægtaflastet træningsprojekt

Vægtaflastet træningsprojekt Vægtaflastet træningsprojekt Fysioterapeut Birgitte Sommer bs@cfh.ku.dk Center for Hjerneskade Marts 2009 Disposition Baggrund for projekt Formål Design Test og Træning Erfaringer Litteraturliste (Ref:

Læs mere

Cerebral Parese. Hans Tromborg Overlæge, lektor, PhD Håndkirurgisk sektion Ortopædkirurgisk afdeling O Odense Universitetshospital

Cerebral Parese. Hans Tromborg Overlæge, lektor, PhD Håndkirurgisk sektion Ortopædkirurgisk afdeling O Odense Universitetshospital Cerebral Parese Hans Tromborg Overlæge, lektor, PhD Håndkirurgisk sektion Ortopædkirurgisk afdeling O Odense Højt specialiserede funktioner Krav til højt specialiseret funktion Klinisk database Forskning

Læs mere