Nyhedsbrev - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed"

Transkript

1 Nyhedsbrev - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed December 2013/10 Kære Alle Ortopædkirurgisk Afdeling - Klinisk Institut, OUH SDU Indenfor forskningen er det vigtigt at være åben for samarbejde og skabe relationer med henblik på inspiration, udvikling af kompetencer og gennemførelse af projekter både national og internationalt. Det betyder udvikling både på det personlige niveau og for Den Ortopædkirurgiske Forsknings Enhed (DOFE). Det er derfor glædeligt, at dette fokus har resulteret i etablering af en række spændende relationer igennem det seneste halve år. Samarbejde med SDU vedrørende idrætsmedicinske patienter Der er indgået en aftale mellem Direktionen på OUH og SDU om, at man på det nye Institut for Idræt og Biomekanik på SDU på Campusvej etablerer et universitetscenter for idrætsmedicin. Rent praktisk bliver der tale om, at vi har fået mulighed for et forskningsambulatorium, således at mulige projektpatienter kan allokeres til at møde op på Campus i ambulatoriet dér, hvorved man får mulighed for at screene patienterne og efterfølgende teste dem i de meget fine faciliteter, der forefindes på Institut for Idræt og Biomekanik. Indgangsvinklen er, at der er tale om patienter med idrætsrelaterede skader f.eks. forreste korsbåndsskader og brusskader, men også skulderpatienter, hoftepatienter m.m. vil kunne komme på tale i det omfang, at vi prioriterer, hvad vi skal kikke på. Der er nedsat en faglig styregruppe bestående af professor Ewa Roos, professor Uffe Jørgensen og overlæge Søren Skydt Kristensen, der har ansvaret for etableringen, og at de praktiske ting kommer til at fungere samt styringen af patientforløbet, og hvilken type patienter, der på given tid, skal ses på Campus i stedet for i det normale ambulatorium på afdeling O på OUH. Perspektiverne for det nye forskningsambulatorium er, at patienterne, umiddelbart efter de er set i ambulatoriet, kan blive screenet og testet samt indgå i de projekter, som de 2 institutioner kører. Det skulle gerne give mulighed for yderligere samarbejde mellem SDU og OUH. Det er meget positivt, at vi har fået denne nye mulighed for samarbejde med SDU, og det vil givet komme til at øge afdelingens forskningsmuligheder og aktiviteter yderligere. Samarbejde Ulykkes Analyse Gruppen Dansk Data arkiv har netop givet bevilling til et samarbejde om udvikling af procedurer i software (EpiData) for langtidsarkivering af forskningsdata i DDI.3.1 L formater ( kr.). Som led i samarbejdet arkiveres alle skadestuedata siden 1980 mhp fremtidig forskning. Med DTU Transport ved Danmarks Tekniske Universitet er indledt et samarbejde om estimering af samlet forekomst af trafikulykker i Danmark ved capture recapture analyser, som forventes publiceret i Senest søges der opstartet et nyt forskningsområde, der tilstræber at udvikle en standardiseret metode til vurdering af køreegnethed i en bilsimulator i samarbejde med bl.a. Mærsk McKinney Møller instituttet ved SDU.

2 Nyhedsbrev Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed (DOFE): December 2013/10 2 I begyndelsen af 2014 påbegyndes analyser af tidsmæssige faktorer i relation til risiko for arbejdsulykker i samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik ved Regionshospitalet i Herning. Samarbejde med Region Sjælland Forskningssamarbejdet med Region Sjælland udvikles fortsat. Vi har igen modtaget støtte fra fællespuljen for forskningssamarbejde imellem Region Syddanmark og Region Sjælland med en bevilling på D.kr til projektet omkring knæalloplastik og betydningen af blodtomhed for postoperative funktioner og outcome. Samarbejdet skal foregå med Ortopædkirurgisk afdeling, Køge Sygehus involverende operationer og testning af patienter på begge afdelinger. Vi ser meget frem til dette samarbejde, der vil betyde, at forskningskompetencen indenfor knæalloplastik området udvikles både i Køge og på OUH, samt at projektet kan gennemføres hurtigere og få større ekstern validitet på baggrund af deltagelse af flere afdelinger. I forvejen har vi projektet med Køge omkring operativ adgang til hofteleddet i Signe Rosenlunds ph.d. studie. Vi har herudover et nyt samarbejde med Holbæk Sygehus i et ph.d. projekt omkring mål af klavikellængden (nøglebenet), der kan være en faktor i behandlingsalgoritmen for clavikel fraktur samt prædiktor for outcome (se nedenfor) Samarbejde med Honda Det tunge skyts var sat i søen, da Honda skulle underskrive forskningskontrakten imellem Honda, OUH og Kliniske Institut samt Institut for Idræt og Biomekanik med deltagelse af personer fra Udenrigsministeriet, Universitetet (dekan, institutledere), og fra Odense Kommune og Udvikling Fyn deltog blandt andet borgmesteren og stadsdirektøren. Fra vores egen afdeling deltog Afdelingsledelsen, lektor Anders Holsgaard Larsen og professor Søren Overgaard. Projektet skal undersøge, om et ganghjælpemiddel kan forbedre gangfunktionen, og give patienter et bedre outcome efter hoftebrud. Samarbejde med Professor David Felson Adjunkt, ph.d. Carsten Jensen har modtaget midler fra Internationaliseringspuljen på Odense Universitetshospital og Fonden til Lægevidenskabens Fremme til et længerevarende studieophold ved forskningsenheden: Research in OsteoArthritis Manchester (ROAM). Forskningsenheden ledes af Professor David Felson, der sammen med sit team i Manchester og Boston er internationalt anerkendte for deres forskning indenfor behandling og forebyggelse af artrose. Carsten Jensen vil under sit ophold arbejde med billeddiagnostik baseret på kontrast forbedret MRskanning. Metoden anvender et scoringssystem (Whole Organ MR scoring) til kvantificering af strukturelle forandringer, såsom bruskforhold og subkondral ødemdannelse, i knæ og hofteled. Modsat konventionel røntgen er metoden særdeles velegnet til at evaluere de behandlinger, der på kort sigt påvirker de mekaniske belastningsforhold i vægtbærende led. Det kan være behandlinger såsom skoindlæg, men også hvorvidt fysisk træning kan accelerere udviklingen af artrose.

3 Nyhedsbrev Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed (DOFE): December 2013/10 3 Carsten Jensen kommer hjem med ny viden, som har et stort potentiale i arbejdet med at finde nye, effektive og sikre behandlingsmetoder for patienter med artrose, men vi forventer også at kunne anvende metoden til at evaluere kirurgiske indgreb hos patienter med f.eks. hofteledsdysplasi. Samarbejde med Professor Richard Baker I forbindelse med Helle Mätzkes ph.d. studium omhandlende effekten af individ baseret behandlingsplan funderet på ganganalyse hos børn med cerebral parese har vi etableret et samarbejde med Professor Richard Baker, Salford University, UK. Professor Baker er internationalt anerkendt for sin teoretiske og kliniske forskning omhandlende 3 dimensionel ganganalyse og vil indgå i et samarbejde, hvor formålet er at objektivisere processen fra data indsamling til klinisk behandlingsplan. Vi ser frem til samarbejdet og er sikre på, at det vil gavne forskningen og på sigt opkvalificere den kliniske procedure. Samarbejde med Massachusetts General Hospital (MGH) og Harvard University Der er indgået en aftale med MGH omkring et kommende ph.d. projekt med cand.scient.med. (master of science in biomedical engineering) Dennis Brandborg Nielsen som ph.d. studerende. Delstudiet, der skal foregår i Boston, er eksperimentelt og beskæftiger sig med anvendelse af EOS røntgen som instrument ved røntgen stereoanalyse i stedet for den sædvanlige metode. Ph.d. studiet forventes igangsat i foråret På forskningsenhedens vegne vil jeg gerne udtrykke stor tilfredshed med det forgangne år. Næste nyhedsbrev vil opsummere 2013 aktiviteterne i tal. God Jul og Godt Nytår Med venlig hilsen Søren Overgaard Forskningsleder, professor, dr.med. Hvem er forskningsenheden? Den Ortopædkirurgiske ForskningsEnhed er en del af Ortopædkirurgisk afdeling, OUH og er samtidig tilknyttet Klinisk Institut under Syddansk Universitet. Alle ansatte (læger, plejepersonale og sekretærer) i Ortopædkirurgisk afdeling er en del af forskningsenheden. Ud over de direkte ansatte i Ortopædkirurgisk afdeling, er der tilknyttet en række ph.d. studerende, medicin studerende og andre forskere.

4 Nyhedsbrev Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed (DOFE): December 2013/10 4 Nyansættelser, udnævnelser og priser: Nyansættelse: DOFE s forskningslektor igennem 10 år, dr.med., ph.d. Ming Ding blev den 1. oktober 2013 udnævnt til professor MSO (med særlige opgaver: imaging, radiostereofotometrisk analyse og tissue engineering) Der afholdes indsættelsesseminar den 25. april 2014, kl Winsløwsparken 25, auditoriet. Program oplyses senere. Stort tillykke til professor Ming Ding Priser: Læge, ph.d. Jeannette Østergaard Penny har vundet to priser på den nyligt afviklede Kongres i Dansk Ortopædisk Selskab ( oktober 2013): Førsteprisen ved foredragskonkurrencen efter en udvælgelse blandt omkring 200 abstracts: Radiostereometric analysis (RSA) of two MoM cups, 2 year results from a randomized clinical trail (RCT). Ph.d. prisen for Årets bedste ph.d. i 2012: Metal metal articulations versus standard ceramicpolyethylene cementless total hip arthroplasty in younger patients. Jeannette Ø. Penny vandt desuden posterprisen ved Forskningens Dag, Region Sjælland for: Acetabular & Femoral BMD around a Large Diameter Head, Standard and Resurfacing THA 2 Year Results. Stort tillykke til Jeannette. Opdatering af ganganalyselaboratoriet Anders Holsgaard og Niels Wisbech modtog i efteråret en bevilling på D.kr fra Regionens Ordinære Apparaturpulje til opdatering af vores 3 dimensionelle Vicon apparatur i Ganganalyselaboratoriet. Apparaturet er nu blevet opdateret, og vi kan glæde os over, at bevægelsesanalysen kan fungere væsentligt hurtigere og med en øget nøjagtighed. På de tekniske specifikationer har vi opgraderet systemet fra 6 kamera med 0,3 mega pixel til 8 kamera med 4,0 mega pixel. Laboratoriet er nu i absolut højeste internationale kvalitet.

5 Nyhedsbrev Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed (DOFE): December 2013/10 5 Ph.d. studerende: Alice Ørts Hansen Anders Thorsmark Høj Cand.scient.san., ergoterapeut Alice Ørts Hansen startede den 1. december 2013 sit ph.d. studie: Identificering af oplevelse af sammenhæng og klientcentrering som indikatorer for effekt af en specialiseret og aktivitetsbaseret ergoterapeutisk genoptræning til patienter med håndrelaterede skader. Hovedvejleder: overlæge, klinisk lektor Hans Tromborg Medvejledere: Ledende ergoterapeut Hanne K. Kristensen, Rehabiliteringsafdelingen OUH samt Universitetslektor, Leg Arbetsterapeut/Reg OT, Dr. i medicinsk vetenskap/phd Ragnhild Cederlund, Lunds Universitet. Cand.med. Anders Thorsmark Høj started den 1. november 2013 sit ph.d. studie: Using ultrasound for length measurement of the clavicle and dynamic stability measurements of the fresh clavicle fracture. Hovedvejleder: Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Lars Henrik Frich, Ortopædkirurgisk afdeling, OUH. Medvejledere: Professor, overlæge, dr.med. Søren Overgaard, Ortopædkirurgisk afdeling, OUH, adm. overlæge Ole Maagaard Christensen, Ortopædkirurgisk afdeling, Holbæk Sygehus og lektor Søren Torp Pedersen, Parker Institut, Frederiksberg Hospital. Ph.d. forsvar: Læge, ph.d. studerende Bjarke Viberg forsvarede ph.d. afhandlingen: Influence of bone quality and treatment on failure of femoral neck fracture surgery. Forsvaret fandt sted den Vejledere: Ole Ovesen, Jens Lauritsen og Søren Overgaard. Læge, ph.d. studerende Kariatta Koroma forsvarede den ph.d. afhandlingen: Bioreactor activated bone graft substitute for spinal fusion using bone marrow cells. Studies in vitro and in sheep. Vejledere: Søren Overgaard, Ming Ding og Stig Jespersen. Læge, ph.d. studerende Allan Villadsen forsvarede den ph.d. afhandlingen: Neuromuscular exercise prior to joint arthroplasty in patients with osteoarthritis of the hip or knee. Vejledere: Ewa Roos, Søren Overgaard og Anders Holsgaard Larsen

6 Nyhedsbrev Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed (DOFE): December 2013/10 6 Cand.med. Birgitte Schmidt Astrup forsvarede den ph.d. afhandlingen: Den retsmedicinske gynækologiske undersøgelse på vej mod yderligere evidensbasering. Vejledere: Jørgen Lange Thomsen, Jens Lauritsen. Cand.scient.san., ph.d. studerende Randi Bilberg forsvarede ph.d. afhandlingen den : The correlation between patients anxiety and concern, and patient perceived quality of treatment and patient reported outcome (PRO) in orthopaedic surgery. Vejledere: Kirsten Kaya Roessler, Søren Overgaard og Birgitte Nørgaard. Stort tillykke til de nye ph.d. er. Prægraduat forskerstuderende: Stud.med. Marina Rasmussen og stud.med. Rasmus Hestehave Pedersen har afsluttet deres prægraduate forskningsår med eksamination den 13. september 2013 med projekterne: Marina Rasmussen: Comparisons of efficacy between autograft and allograft on defect repair in vivo in normal and osteoporotic rats. Rasmus Hestehave Pedersen: Monitoring the effects of a small peptide ABM/P 15 on tibial defect repair in vivo in normal and osteoporotic rats. Indsættelsesseminar: I forbindelse med Uffe Jørgensens ansættelse som professor MSO blev indsættelsesseminaret Outcome following treatment with focus on anterior cruciate ligament (ACL) injuries afholdt den 8. november 2013 med følgende indlæg: Dr. Luigi Pederzini, Chief surgeon, Department of Orthopedic Surgery and Arthroscopy, Nuovo Ospedale di Sassuolo, Modena, Italy. The search for improving ACL surgery og Outcome of different treatments how do we measure it? ved professor, DMSci Ewa Roos, Institute for Sports Science and Biomechanics, SDU. Seminaret var velbesøgt. De tre rigtig gode indlæg blev efterfulgt af en interessant diskussion. Bevillinger: Adjunkt, ph.d. Carsten Jensen har modtaget støtte fra Internationaliseringspuljen OUH på kr til at finansiere udenlandsophold ved en udenlandsk forskningsinstitution. Adjunkt, ph.d. Carsten Jensen har modtaget støtte på kr fra A.P. Møllers fond til fremme af lægevidenskaben til brug ifm MR billeddiagnostik.

7 Nyhedsbrev Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed (DOFE): December 2013/10 7 Lektor, ph.d. Anders Holsgaard Larsen blev bevilliget kr fra Gigtforeningen til projektet: Can targeted exercise improve knee function in patients with hamstring deficiency following ACLreconstruction? a randomized controlled trial. Cand.scient. Rasmus Lohmann Jensen har modtaget støtte fra Region Syddanmarks og Region Sjællands fælles forskningspulje 2013 på kr til ph.d. projektet: Effects of tourniquet use on physical function and performance in primary total knee arthroplasty: A randomized controlled trial. Rasmus Lohmann Jensen har af SDU fået godkendt sin protokol. Projektet kan starte, når finansiering af de 3 års ph.d. stipendier er på plads. Professor, overlæge, dr.med. Søren Overgaard har fra Forskningsrådet ved Odense Universitetshospital modtaget støtte på kr til projektet Cellular reponds of glucocorticoid steroid induced osteoporosis in sheep and assessment of bone implant fixation. Professor, overlæge, dr.med. Søren Overgaard har fra Forskningsrådet ved OUH modtaget en bevilling på kr til Den patientrapporterede og kliniske effekt af to kirurgiske operationsmetoder ved indsættelse af en THA hos hofte artrosepatienter et randomiseret studie. Læge, ph.d. Jeannette Østergaard Penny har modtaget kr til projektet Metal metal artikulationer versus standart total hoftealloplastik. Randomiserede undersøgelser fra Region Syddanmarks og Region Sjællands fælles forskningspulje. Afviklede kongresser: DOS (Dansk Ortopædisk Selskab) Kongressen, København, oktober 2013: DOFE var rigtig flot repræsenteret ved dette års DOS Kongres med i alt 31 indlæg, heraf 30 orale præsentationer. Ud over et godt antal, vandt Jeannette Østergaard Penny foredragskonkurrence og modtog samtidig prisen for bedste ph.d. i 2012 (se ovenfor). Andersen MJ, Gromov K, Brix M, Troelsen A, DFDB Collaborators. Level of supervision in fracture related surgery in Denmark. Experience from centres participating in the DFDB (Danish Fracture Database) collaboration. Andersen PI, Viberg BL, Larsen MS. External versus internal fixation of intra articular distal tibial fractures A systematic critical review. Bartholin MLL, Weber K, Bech RD, Palm H, Viberg BL, Larsen MS. Reliability of a Scoring System for Measurement of Implant Position after Internal Fixation of Undisplaced Femoral Neck Fractures Bøgehøj M, Ovesen O, Overgaard S. MoM ion analyses; a comparison of full blood versus serum and two different laboratories.

8 Nyhedsbrev Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed (DOFE): December 2013/10 8 Gordon M, Paulsen A, Overgaard S, Garellick G, Pedersen AB, Rolfson O. Factors Influencing Health related Quality of Life after Total Hip Replacement a comparison of data from the Swedish and the Danish Hip Arthroplasty Registers. Hermann AEB, Holsgaard Larsen A, Zerahn B, Mejdahl S, Overgaard S. Preoperative effects of progressive individualized explosive type resistance training in patients with osteoarthritis scheduled for total hip arthroplasty (THA) a prospective randomized controlled trial (RCT). Hofsli M, Torfing T, Al Aubaidi Z. Can the Ottawa Ankle Rules be applied in children with ankle injury? A prospective MRI study. Hofsli M, Torfing T, Al Aubaidi Z. The proportion of distal fibula Salter Harris type I epiphyseal fracture in the pediatric population with acute ankle injury. A prospective MRI study. Holsgaard Larsen A, Jensen C, Aagaard P. Patient reported outcomes are strongly associated by lower limb loading pattern, mechanical muscle strength and functional performance in acl patients a cross sectional study Jensen HH, Rahlf SH, Pedersen NW, Al Aubaidi Z. Outcome of distal tibial physeal fractures; a comparison of Triplane, Tillaux and medial malleolus SH III and IV fractures. A retrospective study. Larsen S, Hansen KL, Ipsen T, Lauritsen J. Xiapex (collagenase clostridium histolyticum) treatment of patients with Dupuytren s contracture 1 year follow up Nymark T, Schjøtz L, Skov O. Ilizarov salvage procedure following failed osteosynthesis of the patella. Pham MT, Penny J, Overgaard S. Neck narrowing and BMC after resurfacing, 2 year result from a randomised study. Pedersen AB, Mehnert F, Furnes O, Havelin L, Kärrholm J, Overgaard S. The revision risk of primary total hip replacements (THR) in patients younger than 55 years of age. Results from the Nordic Arthroplasty Register Association (NARA) Pedersen AB, Mehnert F, Sorensen HT, Emmeluth C, Overgaard S, Johnsen SP. 15 years in risk of cardiovascular events and bleeding in total hip and knee replacement patients receiving thromboprophylaxis in routine clinical practice: a nationwide Danish cohort study of 83,756 osteoarthritis patients. Penny J, Ding M, Ovesen O, Varmarken JE, Overgaard S. Radiostereometric analysis (RSA) of two MoM cups, 2 year results from a randomized clinical trial (RCT).

9 Nyhedsbrev Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed (DOFE): December 2013/10 9 Penny J, Ovesen O, Varmarken JE, Overgaard S. Acetabular & Femoral BMD around a Large Diameter Head, Standard and Resurfacing THA. 2 Year Results. Petersen SK, Larsen MS. Healing and morbidity in femoral and tibial non unions when using reamer irrigator aspirator system. Primdahl A, Damborg F, Nymark T, Dal M, Hallas J. No clinical important increase in perioperative bleeding during total hip replacement in users of serotonergic antidepressants (P) Rasmussen LE, Larsen S, Mikkelsen KL. Compensation claims from the use of an arterial tourniquet during limb surgery in Denmark in the years Ravn C, Kemp M, Kjærsgaard Andersen P, Overgaard S. Microbiologic diagnosis based on implant sonication in hip and knee arthroplasty revision surgery Revald P, Varnum C, Poulsen TK, Kjærsgaard Andersen P. No increased risk of elevated metal ions and pseudotumour formation when using modular neckstems bilaterally (P) Knudsen R. Complications after osteosynthesis of distal radius fractures using a volar locking plate. Schou M, Penny J, Varmarken JE, Overgaard S. Whole blood metal ion level in two populations of metal on metal hip arthroplasty and one standard total hip arthroplasty (THA) Schou M, Penny J, Varmarken JE, Torfing T, Overgaard S. Incidence of pseudotumor in large diameter head metal on metal hip arthroplasty, resurfacing hip arthroplasty and standard hip arthroplasty using magnetisc resonance imaging (MRI) Simony A, Andersen MØ, Abildgaard N, Gaurilcikas M. Vertebroplasty for treating painful vertebral body fractures, in patients with multipel myeloma Sode N, Froberg L, Brix M. Breakage at the proximal screw in long Gamma 3 titanium intramedullary femoral nail Sæbye C, Fuglø HM, Nymark T, Safwat A, Petersen MM, Keller J. Predictors for functional outcome and health related quality of life following limb sparing surgery for soft tissue sarcomas

10 Nyhedsbrev Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed (DOFE): December 2013/10 10 Varnum C, Pedersen AB, Keijo M, Kärrholm J, Havelin L, Overgaard S. Risk for revision of cementless stemmed metal on metal (MoM) total hip arthroplasty (THA). Vinther JH, Overgaard S, Ovesen O. Total Hip Artroplasty (THA) following Open Reduction and Internal Fixation (ORIF) of acetabular fractures. A case kontrol study. Wester JU, Herold N, Hansen PB, Frøkjær J. Prospective comparative study comparing the results of proximal crescentic osteotomies and open wedge osteotomies to patients with severe hallux valgus Publikationer: (juni december 2013) Babiker H. (thesis) Bone graft materials in fixation of orthopaedic implants in sheep. Dan Med J Jul;60(7). Bergh C, Fenstad AM, Furnes O, Garrelick G, Havelin LI, Pulkkinen P, Pedersen AB, Mäkelä, KT, Overgaard S, Mohaddes M, Kärrholm J. Increased risk of revision in patients with non traumatic femoral head necrosis compared to Total Hip Arthroplasties with primary osteoarthritis in the NARA database Accepted for publication in Acta Orthopaedica (oktober 2013) Brorson S, Olsen BS, Frich LH, Jensen SL, Sørensen AK, Krogsgaard M, Hróbjartsson A. Surgeons agree more on treatment recommendations than on classification of proximal humeral fractures. BMC Musculoskelet Disord Jun 27;13:114. Gedeborg R, Warner M, Li Hui C, Gulliver P, Cryer C, Robitaille Y, Bauer R, Ubeda C, Lauritsen J, Harrison J, Henley G, Langley J. Internationally comparable diagnosis specific survival probabilities for calculation of the ICD 10 based injury severity score Internationally comparable ICISS score. Journal of Trauma (2014, Accepted) Gordon M, Paulsen A, Overgaard S, Garellick G, Pedersen AB, Rolfson O. Factors Influencing Health related Quality of Life after Total Hip Replacement a comparison of data from the Swedish and the Danish Hip Arthroplasty Registers. BMC Musculoskelet Disord Nov 6;14(1):316. Gromov K, Fristed JV, Brix M, Troelsen A. Completeness and data validity for the Danish Fracture Database. Dan Med J Oct;60(10):A4712. Kristensen PW, Holm HA, Varnum C. Up to 10 Year Follow Up of the Oxford Medial Partial Knee Arthroplasty 695 Cases From a Single Institution. J Arthroplasty Oct;28(9 Suppl):195 8

11 Nyhedsbrev Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed (DOFE): December 2013/10 11 Lander F, Nielsen KJ, Rasmussen K, Lauritsen J. Patterns of work injuries: cases admitted to emergency room treatment compared to cases reported to the Danish Working Environment Authority during Occup Environ Med. Epub ahead: doi: /oemed Lauritsen J. Internationally comparable diagnosis specific survival probabilities for calculation of the ICD 10 based injury severity score. Accepteret til publikation i J. Trauma (august 2013). Paulsen A, Roos E, Pedersen AB, Overgaard S. Minimal clinically important improvement (MCII) and patient acceptable symptom state (PASS) in total hip arthroplasty (THA) patients 1 year postoperatively. A prospective cohort study of 1,335 patients. Posted online on November 29, (doi: / ) Stensbirk F, Thorborg K, Konradsen L, Jørgensen U, Hölmich P. Iliotibial band autograft versus bone patella tendon bone autograft, a possible alternative for ACL reconstruction: a 15 year prospective randomized controlled trial. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc Aug 24. [Epub ahead of print] Thorlund JB, Christensen R, Nissen N, Jørgensen U, Schjerning J, Pørneki JC, Englund M, Lohmander LS. Knee Arthroscopy Cohort Southern Denmark (KACS): protocol for a prospective cohort study. BMJ Open Oct 14;3(10). Zou L, Luo Y, Chen M, Wang G, Ding M, Petersen CC, Kang R, Dagnaes Hansen F, Zeng Y, Lv N, Ma Q, Le DQ S, Besenbacher F, Bolund L, Jensen TG, Kjems J, Pu WT, Bünger C. A simple method for deriving functional MSCs and applied for osteogenesis in 3D scaffolds. Nature Publishing Group, Sci Rep Jul 22;3:2243. doi: /srep Tidligere nyhedsbreve

DOS BULLETIN MØDER/KURSER INDLAND OG UDLAND... 107 1 NR. 3 APRIL 2009 38. ÅRGANG WWW.ORTOPAEDI.DK

DOS BULLETIN MØDER/KURSER INDLAND OG UDLAND... 107 1 NR. 3 APRIL 2009 38. ÅRGANG WWW.ORTOPAEDI.DK DOS BULLETIN NR. 3 APRIL 2009 38. ÅRGANG LEDER....................................... 3 FORÅRSMØDET 2009........................... 5 UDSTILLLING.................................. 7 MØDEOVERSIGT...............................

Læs mere

DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2006... 3 ABSTRACTS... 39 MØDER I FORBINDELSE MED FORÅRSMØDET 2006... 94 MØDER OG KURSER... 100 NR. 3 APRIL 2006 35.

DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2006... 3 ABSTRACTS... 39 MØDER I FORBINDELSE MED FORÅRSMØDET 2006... 94 MØDER OG KURSER... 100 NR. 3 APRIL 2006 35. DOS BULLETIN NR. 3 APRIL 2006 35. ÅRGANG FORÅRSMØDET 2006.......................... 3 UDSTILLLING................................. 6 MØDEOVERSIGT.............................. 8 GENERALFORSAMLING.........................

Læs mere

DOS BULLETIN NR. 3 APRIL 2003 32. ÅRGANG

DOS BULLETIN NR. 3 APRIL 2003 32. ÅRGANG DOS BULLETIN NR. 3 APRIL 2003 32. ÅRGANG FORÅRSMØDET 2003.......................... 3 - UDSTILLLING.............................. 4 - MØDEOVERSIGT........................... 7 - GENERALFORSAMLING.......................

Læs mere

DOS BULLETIN MØDER I FORBINDELSE MED DOS MØDET... 3 UDSTILLING... 5 MØDEOVERSIGT... 6 PROGRAM... 10 LEDER... 24 MSEC... 25 ABSTRACTS...

DOS BULLETIN MØDER I FORBINDELSE MED DOS MØDET... 3 UDSTILLING... 5 MØDEOVERSIGT... 6 PROGRAM... 10 LEDER... 24 MSEC... 25 ABSTRACTS... DOS BULLETIN NR. 6 OKTOBER 2004 33. ÅRGANG MØDER I FORBINDELSE MED DOS MØDET.......... 3 UDSTILLING................................. 5 MØDEOVERSIGT............................. 6 PROGRAM.................................

Læs mere

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014 DOS Bulletin Oktober 2014 43. årgang DOS Kongressen 2014 Radisson Blu Scandinavia Hotel 22.-24. oktober www.ortopaedi.dk DOS Kongressen 2014 1 DOS Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Lyngskrænten

Læs mere

fagforum for idrætsfysioterapi NR. 2, 17. årgang MAJ 2013 ISSN 1397-4211 DANSK SPORTSMEDICIN 'Guldkorn' fra Idrætsmedicinsk Årskongres 2013

fagforum for idrætsfysioterapi NR. 2, 17. årgang MAJ 2013 ISSN 1397-4211 DANSK SPORTSMEDICIN 'Guldkorn' fra Idrætsmedicinsk Årskongres 2013 NR. 2, 17. årgang MAJ 2013 ISSN 1397-4211 fagforum for idrætsfysioterapi DANSK SPORTSMEDICIN 'Guldkorn' fra Idrætsmedicinsk Årskongres 2013 2 Redaktionelt Ansvarshavende redaktør Svend B. Carstensen Igen

Læs mere

Årsrapport 2012-2013. Hospitalsenheden Horsens

Årsrapport 2012-2013. Hospitalsenheden Horsens Årsrapport 2012-2013 Forord Forskning på hospitalet i Horsens; uanset dets vekslende affiliation og mange navne de senere år, er ikke nogen ny foreteelse. Ved en simpel databasesøgning (Horsens Hospital)

Læs mere

Forskningsrapport 2009. Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Forskningsrapport 2009. Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter Forskningsrapport 2009 Regionshospitalet Silkeborg og Forord Hospitalsledelsen har hermed fornøjelsen af at præsentere forskningsrapporten 2009 for Regionshospitalet Silkeborg og. Det indgår i hospitalsledelsens

Læs mere

dag orskningens dag rskningens dag dag Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter 2012

dag orskningens dag rskningens dag dag Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter 2012 rskningens ag orskningens dag Forskningen dag Forsknin dag Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter 2012 orskningens dag Hospitalsenhed Midt Forord

Læs mere

NR. 4, 5. årgang, NOVEMBER 2001 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN STYRKETRÆNING TEAM-DK SERVICETILTAG DIMS ÅRSMØDE DANSK. faggruppen for idrætsfysioterapi

NR. 4, 5. årgang, NOVEMBER 2001 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN STYRKETRÆNING TEAM-DK SERVICETILTAG DIMS ÅRSMØDE DANSK. faggruppen for idrætsfysioterapi ISSN 1397-4211 NR. 4, 5. årgang, NOVEMBER 2001 SPORTSMEDICIN DANSK STYRKETRÆNING TEAM-DK SERVICETILTAG DIMS ÅRSMØDE faggruppen for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt Arne Gam Redaktør Vi er nu kommet til

Læs mere

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt ORSKNINGE DAG FORSKNINGENS DAG FORSKNIN GENS DAG Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter FORSK GENS FORSKNINGE DAG 2013 Hospitalsenhed Midt 2 Forord

Læs mere

Behandlingstilbuddet GLA:D i København per 1/10 2014

Behandlingstilbuddet GLA:D i København per 1/10 2014 Behandlingstilbuddet GLA:D i København per 1/10 2014 ARTROSE FYS er en nystartet klinik, specialiseret i fysioterapeutisk intervention til patienter med symptomgivende artrose i knæ og hofte. Vores kerneydelser

Læs mere

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2009... 3 INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS... 4 ABSTRACTS OG POSTERE... 5 FOREDRAGSKONKURRENCE... 7

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2009... 3 INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS... 4 ABSTRACTS OG POSTERE... 5 FOREDRAGSKONKURRENCE... 7 DOS BULLETIN NR. 4 JUNI 2009 38. ÅRGANG ÅRSMØDET 2009.............................. 3 INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS............. 4 ABSTRACTS OG POSTERE......................... 5 FOREDRAGSKONKURRENCE.......................

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

SPORTSMEDICIN IDRÆTSMEDICINSK UDDANNELSE ABSTRACTS SCANDINAVIAN CONGRESS 2010 DANSK DANSK. NR. 1, 14. årgang, JANUAR 2010 ISSN 1397-4211

SPORTSMEDICIN IDRÆTSMEDICINSK UDDANNELSE ABSTRACTS SCANDINAVIAN CONGRESS 2010 DANSK DANSK. NR. 1, 14. årgang, JANUAR 2010 ISSN 1397-4211 DANSK DANSK SPORTSMEDICIN ISSN 1397-4211 NR. 1, 14. årgang, JANUAR 2010 IDRÆTSMEDICINSK UDDANNELSE ABSTRACTS SCANDINAVIAN CONGRESS 2010 fagforum for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt Et 10-årigt tilbageblik

Læs mere

2. Projektet. Baggrund. Elementer i AK-behandling

2. Projektet. Baggrund. Elementer i AK-behandling 1. Projektresume Projektet er udsprunget af det Lokale Samordningsforum og tilørende arbejdsgruppe for analyse og opfølgning på utilsigtede hændelser. Projektet er forankret samme sted og har som formål

Læs mere

Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011

Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011 Forskningsberetning Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011 1 Kære læser Vores forskningsenhed har nu eksisteret i 4 år, og vi har i det forgangne år haft den fornøjelse at kunne afslutte vores første

Læs mere

Årsrapport 2012-2013. Hospitalsenheden Horsens

Årsrapport 2012-2013. Hospitalsenheden Horsens Årsrapport 2012-2013 Hospitalsenheden Horsens 1 Forord Forskning på hospitalet i Horsens; uanset dets vekslende affiliation og mange navne de senere år, er ikke nogen ny foreteelse. Ved en simpel databasesøgning

Læs mere

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet Årsrapport 2014 År 1: Opstart og strategiarbejde Indhold FORORD 4 INNOVATIONSSTRATEGI FOR ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) DGCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) 1 Indhold Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe - Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

Årsrapport 2014. Hospitalsenheden Horsens

Årsrapport 2014. Hospitalsenheden Horsens Årsrapport 2014 Forord Forskning på hospitalet i Horsens; uanset dets vekslende affiliation og mange navne de senere år, er ikke nogen ny foreteelse. Ved en simpel databasesøgning (Horsens Hospital) ses,

Læs mere

INDHOLD. Forord 2. Forskningsråd Gentofte 3. Forskningsenheden 4. START-pulje 2011 5. Forskningens Døgn 29. april 2011 6

INDHOLD. Forord 2. Forskningsråd Gentofte 3. Forskningsenheden 4. START-pulje 2011 5. Forskningens Døgn 29. april 2011 6 Forskningsberetning for Gentofte Hospital 2011 INDHOLD Forord 2 Forskningsråd Gentofte 3 Forskningsenheden 4 START-pulje 2011 5 Forskningens Døgn 29. april 2011 6 Forskningens Dag 22. november 2011 6 Publikationslister

Læs mere

Dokumentalistrapport

Dokumentalistrapport Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Dokumentalistrapport Dato Versionsnummer: Dokumenttitel Ansvarlig/forfatter 08.01.2014 0.5 Dokumentalistrapport Tine Nymark DRHoftebrud 1 Dansk Tværfagligt

Læs mere

Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Årsberetning 2010 Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Indhold Året der gik.......................................... 4 Klinisk Virksomhed.................................... 6 Patientundersøgelser..............................

Læs mere

ABSTRACTS FAGKONGRES 2015

ABSTRACTS FAGKONGRES 2015 ABSTRACTS FAGKONGRES 2015 2 / Fagkongres 2015 / Abstracts / Keynotes ABSTRACTS Fagkongres 2015 4 / Fagkongres 2015 / Abstracts / Indeks Indeks Særlige sessioner Musikkens helbredende effekt 11 Hvordan

Læs mere

PROGRAM FAGKONGRES 2015

PROGRAM FAGKONGRES 2015 PROGRAM FAGKONGRES 2015 Tina Lambrecht Formand for Danske Fysioterapeuter En fest for faget Jeg er glad, stolt og spændt. Glad for, at vi for femte gang kan samle fysioterapeuter fra hele landet med det

Læs mere

Årsberetning 2013. Nuklearmedicinsk Afdeling. Gå til indhold

Årsberetning 2013. Nuklearmedicinsk Afdeling. Gå til indhold Årsberetning 2013 Nuklearmedicinsk Afdeling ÅRSBERETNING 2013 FORORD FORORD ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING Nuklearmedicinsk Afdeling Aalborg Universitetshospital REDAKTION Sekretær for specialeledelsen

Læs mere

NR. 2, 13. årgang, MAJ 2009 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN SCREENING OSTEOPATI AKUPUNKTUR DANSK DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi

NR. 2, 13. årgang, MAJ 2009 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN SCREENING OSTEOPATI AKUPUNKTUR DANSK DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi DANSK DANSK SPORTSMEDICIN ISSN 1397-4211 NR. 2, 13. årgang, MAJ 2009 SCREENING OSTEOPATI AKUPUNKTUR fagforum for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt Redaktør Kristian Thorborg Champions League på Gentofte

Læs mere

fagforum for idrætsfysioterapi NR. 3, 16. årgang AUGUST 2012 ISSN 1397-4211 DANSK SPORTSMEDICIN Temaer: SMERTER LØB

fagforum for idrætsfysioterapi NR. 3, 16. årgang AUGUST 2012 ISSN 1397-4211 DANSK SPORTSMEDICIN Temaer: SMERTER LØB NR. 3, 16. årgang AUGUST 2012 ISSN 1397-4211 fagforum for idrætsfysioterapi DANSK SPORTSMEDICIN Temaer: SMERTER LØB 2 Redaktionelt Ansvarshavende redaktør Svend B.Carstensen At måle er ikke nogen simpel

Læs mere

Jubilæumsudgave NYHEDSBREV

Jubilæumsudgave NYHEDSBREV I dette nummer: Juni 2012 NYHEDSBREV Bestyrelse 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Referat fra forårstemadagen i Århus 3-6 Jubilæums billeder og indslag 7-10 Boganmeldelse OTIPM 11 Silent Auction 11 Jubilæumsudgave

Læs mere