Nr september Så blev der endelig taget hul på byggeriet ved skolen RUNE STENEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 34 14. september 1998. Så blev der endelig taget hul på byggeriet ved skolen RUNE STENEN"

Transkript

1 -, Nr september 1998 Så blev der endelig taget hul på byggeriet ved skolen RUNE STENEN

2 Redaktionen Forside: Vi bygger videre på forsiden denne gang er det det længe ventede byggeri ved skolen der er gået igang. Reduceret byggeri - ja - men alligevel - vi er kommet i gang. Byggeriet skulle efter planen være færdig til nytårsaften Det vil sige at vi kan glæde os til en gymnastikopvisning i nye omgivelser. Nyt: Jeg vil først bringe en tak til Inge der har været med til l O Runestene. Også en tak til din familie der har været tolmodig i Rw1estensweekendeme. Til at begynde med gik det lidt langsomt og det tog i hvert tilfælde en hel week-end før vi kunne aflevere en Runesten til trykkeriet. Men efter indkøbet af en ny og væsentlig hurtigere computer der kunne kobles sammen med min private computer gik det væsentlig hurtigere. Vi kunne til tider være færdige ved middagstid søndag og spurgte så os selv om der var noget vi havde glemt. Men under alle omstændigheder har vi altid skulle sætte hele week-enden af til arbejdet. Så vi har altid vidst hvad vi skulle 6 weekender om året - og hver anden måned kommer altid hurtigere end man regner med. Der har ikke været den helt store telefonstorm med henblik på at besætte den komputer der blev ledig da Inge påbegyndte sit studie i Ålborg. Så nu forsøger jeg at redigere og opsætte en Runesten alene. Jeg har heldigvis gode skribenter til at hjælpe- uden disse var det en vanskelig - for ikke at sige umulig - opgave at klare alene. Men jeg er da positiv overfor henvendelser om hjælp til selve opsætningsarbejdet. Der vil jo stadig gå en weekend hver anden måned med arbejdet og princippet er at Runestenen skal ud til tiden. Der har været bekymrede miner rundt om - "vi skulle da helst blive ved med at ha' Runestenen". Og det synes jeg da også - så derfor en appel til dem der har indlæg eller gerne vil bidrage med indlæg - kom med det i så god tid at det ikke bliver for belastende at rykke for artiklerne eller for sent a_t skrive dem ind. -mb. RUNESTENEN Redaktør: Mogens Sallegaard (mb). Sønderkjærsvej 9. Tlf: Tegner: Jens Erik Bygvraa (jeb), Frydendalsvej 1. Tlf: Skribenter: En familie i Grønbjerg: Susanne Bagge (sb), Ørnhøjvej 8. Tlf: Personportrætter m.m.: Ingrid Kirk (ik), Holmgårdsvej 2. Tlf: Grønbjergs Homepage: f / home4.inettele.dk/gb adresse: Runestenen postomdeles i Nr. Omme Sogn (Videbæk Kommune) og trykkes i 400 eks. og vi respekterer ikke et nej tak! Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse -., 2

3 -.. Nyt fra Byrådet Yt!d: Gravt!rS Kjærgaard Endnu 2 mdr. er gået og dead-line til Runestenen nærmer sig med foruroligende fart. Selv om det har været sommerferietid. har der været nok at sig med,_ og dog, spænde ~eskæ ftige fra skal man engang Imellem. Som nævnt i sidste nr. skulle der være budgetkonference d august. Konferencen foregik på Hotel Nr. Vinkel ved Lemvig, hvor byrådet S<~mmen med Rådhusets chefgruppe "torskansede" sig og arbejdede koncentreret med budget 1999 fra onsdag u:.,rgen til sidst på torsdag eftermiddar.. kun afbrudt af Ia. timers søvn. Sd, om et læserbrev i Dagbladet kunne.mtyde noget andet, var det bestemt ikke noget luxusophold. men indrømmet. vi havde da godt nok ikke madpakke med hjemmefra. I øvrigt er der endog adskillige timers forberedelse forud for sådan et par dage. Budget ' 99 er et værk på 35 sider med masser af tal og tilhørende bilag. Indholdet er: Generelle bemærkninger, Hovedoversigt , Finansiering, Bevillingsoversigter for: Økonomiudvalg, Bør?- Undervisning og Kulturudvalg, Socialudvalget og Teknik- og Miljø ~d valg, Personaleoversigt, Investenngsplan og Takstoversigt. Når et_ drifts- og anlægsbudget på ca. 270 mtll. kr. skal falde på plads, er der nok ingen politikere der tager hjem og har fået alle sine ønsker opfyldt. Der må nødvendigvis laves kompromiser, når udgangspunktet er at skatten ikke må stige. Store foreslåede besparelser på folkeskole- og børnehaveområdet blev reduceret noget. Når dette er muligt skyldes det især mindre pres på dagplejen. De sidste årgange i kommunen er der født gennemsnitlig 150 børn pr. år mod 200 først i 90'eme. Personalenormeringen på plejehjemmene blev ikke skåret ned. Hjemmehjælp til rengøring bliver lidt nednormeret. Prisen på mad til pensionister stiger. Landbrug skal i lighed med andre erhverv betale miljøafgift. Renovationsordningen bliver gjort oblioatorisk i landdistrikterne. Prisen på en plads i skolefritidsordningen stiger. En stigning i grundskyldspromillen, som en del kommuner nok benytter sig af, blev undgået. Dette er blot nogle af mange brudstykker. For dem alle gælder det forbehold, at budget '99 jo selvfølgelig skal 1.- og 2. behandles i byrådssalen på september- og oktobermødet I sidste nr. af Runestenen nævnte jeg, at Bøme- Undervisning- og Kulturudvalget skal aflægge alle skoler i kommunen et besøg for at diskutere kommunale indsatsornråder. (fortsættes side 6) Indholdsfortegnelse. Redaktionen Nyt fra byrådet Aktivitetskalender Biblioteksnyt GB-2000 Lægen skriver En familie Kæmpen og kællingen By- og land kamp Årets gang GIF - nyt Grønbjerg Børnehus Mindeord Vikingen er løs Nr. Omme Kirke

4 q- Servicemeddelelser..,.. lege H. Thomsen Klip og Krtl: Tiftid: 8 00 goo Mandag: goo Konsultation: Twsdag: goo eher ahale Onsdag: Lukket m: so Torsdag: Fredag: goo Ler dag: Lukket Grtnbjerg folkebibliotek: Tit: Mandag: Torsdag: Grtnbjarg Kro: m: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Grtnbjerg Torsdag: Servicellutik: Fredag: mandag lukket Ltrdag: O~ tirsdag, onsdag & torsdag Sind ag: fredag lukket m: Tit/fax: Brugsen: landboblnken: Mandag: Mandag: ~ Tirsdag: Twsdag: lukket Onsdag: ]XI Onsdag: lukket Torsdag: ]XI Torsdag: Fredag: Fredag: Lørdag: Søndag: Tit: Brødudsalg & aviser Postekspeditionen: Alle hverdage: Posthuset er lukket fra Post indleveret efter bliver sendt efterfligende hverdag. Til: Benta Salon: Mandag Onsdag & Fredag: ~ Lerdag efter aftale Tit: Genbrugsplldsan: Nylandsvej åben Lirdag Postkasaarne ttmmes: Ved skolen: Ved Brugsen: Mandag Fredag kl Mandag Fredag kl Stn og helligdage kl Rutebilarnes informationscentral: m: Videbæk Mandag fredag k Ringkjtbing Ltrdag kl Holstebro Sendag kl Skjern Vagtlægen: OD Alarmcentralen: 112 Biblioteket: T. Vestergård Billardklubben: Per Johansen By og Erhv.udv: John Asmussen Byrådet: Gravers Kjærgaard Birnahuset Best: Susanne Andersen Btrnehuset: Lone R. Lauritsen Oagplejerep.: Marlene S. Htj Forsamlingshuset: Grtnbjerg-2000: Mogens Sallegaard Gymnastik foren.: Ole Østergaard Havekredsen: Ingrid Engestoft Hjemmeplejen: Familie & Samt: Annette Petersen ldr ætsforeningen: Inge Lund-Nielsen Jagtforeningen: Kresten Agerlund Kirkebetj/Graver: Inger L. Skytte Kirkeligt Saml: Villads Kyndesen Klubhuset: Landbetj: Karl Werge{Videbl Lokalhistorisk: Lægen: Menighedsrådet: Musikforeningen: Nr. Onvne Posthuset: Præsten: Rede Kors: Servicebutikken: Skolebestyrelse: Skolen: Sogneforening: Udlejn./Fiagalle Ungdomsklubben: Venstreforen: Vandværket } N. Peder Svendsen Henrik Thomsen Hanne Kjærgaard Birgit T. Jensen Kifkekontor Brugsen Ernst M. Ottosen Bøsegstjeneste Grtnbjerg Ole Berthelsen Henning B. Meller Kresten Vestergaard Jergen Oemant Karen Bak Jtrgen Oernant LeifTange Jtrgen Kristensen , 4

5 -' SEPTEMBER Side Side MA 14 Dagen attagel med 41 49m 38 LØ 17 i TI 15 Tilmelding Badminton sø 18 Kirke ingen ON 16 MA TO 17 TI 20 FA 18 ON 21 Salmesangsaften Udflugt 29,12 LØ 19 Afslutn. Mikro 27 TO 22 SØ 20 Afslutn. Miniput Kirke 9 27 FA 23 MA LØ 24 TI 22 Pigefrokost 12 SØ 25 Sommertid ender Kirke IoN 23 MA TO 24 TI 27 JFA 25 ON 28 Vind Sognegård (Have) 32! Lø 26 TO 29 SØ 27 Høstgudstjeneste Kirke FA 30 Deadline nr. 35 MA LØ 31 Loppemarked- Tilm. julemark. 11,25 TI 29 NOVEMBER ON 30 Svømmestart GUF SØ 1 Kirke 9 OKTOBER MA 2 45 TO 1 Store Springhold begynder TI 3 FA 2 Plante løg 32 ON 4 Foredr. KS Havet. Generalt. 29,32 LØ 3 TO 5 SØ 4 Kirke ingen FA 6 MA 5 Sæsonstart GUF 4'1 LØ 7 TI 6 Foredrag KS 29 SØ 8 Kirke ON 7 MA 9 46 TO 8 TI 10 FA 9 Jysk Haveselskab 32 ON 11 LØ 10 Pengeyngel Høstfest 27,23 TO 12 SØ 11 Kirke 9 FA 13 MA LØ 14 TI 13 sø 15 Kirke 14 ON 14 MA TO 15 TI 17 FA 16 ON 18 Dagen aftaget 9t 29m

6 Biblioteket hvornår sidste rettidige afleveringsdag er. Er bøgerne ikke afleveret til tiden, Ved: Torben Vestergård modtager man en rykker fra Videbæk. Byrådet har bestemt, at der gives bøde Velkommen til den nye bogsæson på på 10 kr, hvis udlånstiden er overskredet med 1-6 dage, 30 kr. ved en over Grønbjerg biblioteksfilial Vi har efter sommerferien!aet en del nye bøger skridelse 7-20 dage og 50 kr., hvis hjem, bl.a. overskridelsen er Candler: Det lange farvel (krimi) på dage. Kvinden i søen (krimi) Mere end 35 dage Leonard: Ude af øje (krimi) koster l 00.- kr. Småge: En kernesund død (krimi) Alle disse regler Nesser: Kommisæren og tavsheden (krimi) kan læses i brochuren: "Regler McCrumb: Kvinden der hjemsøgte disse bjerge (krimi) Miller: Dødslisten (Spændingsroman) for benyttelse af Trollope: Andre folks børn Videbæk kom- Bødker: Farmors øre munes biblioteker" som fås på Koontz: Djævleyngel Frøstrup: Kristian bibliotekerne. Tremain: Min sommer med Valentina Men husk, at det Morten Korch: Flintesønneme og De røde heste er gratis at låne Jong: Erindringens døtre og at aflevere til tiden. For børnene har vi fået bøger om pirater, katte og kaniner samt en dellæse let-bøger i Dingoserien. Biblioteket er nu EDB-styret. Det betyder bl.a., at I får udlånskvittering på alle udlånte materialer. Her står bl.a. Nu kan man også låne CD-rom på filialen i Grønbjerg. I kan se i vores CD rommappe, hvad vi kan tilbyde. Låne tiden for CD-rom er 14 dage, og max to CD-rommer pr. låner. (byrådet - fortsat fra side 3) Ved samme lejlighed skal diskuteres den enkelte. skoles placering i skolestrukturen. Det skal danne grundlag for en overordnet debat, som et flertal går ind for at vi skal have omkring ~kolestrukturen i Videbæk Kommune, Jævnfør Kommuneplan Jo - nok at tage fat på, derfor vil jeg slutte med Piet Hein. "Alt det meget ingen når - gråner mange menneskers hår. Glæd dig alt hvad du formår - over det lidt du når." ~ -. 6

7 Grønbjerg Ve::d: Formand Mogens Hallegaard De områder der rører på sig efter en lang våd sommer er naturligt nok aktivitetscenteret og ældreboligerne - selvom andet og mere synlig byggeri også foregår i Grønbjerg. Aktivitetscenteret. Der er i skrivende stund støbt fundamendt og lagt det første lag betongulv. Den 14. september (når bladet udkommer) skla der efter planen være rejsegilde. Nu om stunder behøver der ikke nødvendigvis at være muret vægge inden der bliver holdt rejsegilde. Stålbuerne bliver sat op og åsene sat på plads. og siden begynder murerarhejdet Vi vil festligholde øjeblikket med pølser og øl/sodavand og alle der har lyst/tid kan komme og få del i 'løjerne". Byggeriet er næsten gået planmæssigt - træerne blev væltet i sommerferien og muldlaget. som vi skulle fjerne - blev fjernet v.h.a. Annebergs Gummiged og med et par frivillige hjælpere bag rattet. Det var dog lidt af en overraskelse da entrepenørerne skulle fjerne lidt jord og opdagede at der skulle fjernes yderligere l - 1,5 m jord/opfyld i dybden på hele arealet - det medførte at der ligger temmelig meget jord på grunden - Jorddyngen vil børnehuset anvende til kælkebakke - til vinter! Så blev et forældreønske fra for to år siden samtidig med opfyldt. Ældreboliger. Der er rejst spær på ældreboligerne og der er muret temmelig meget - hvis man da ikke er helt færdig når bladet udkommer. De personer der har vist interesse i at bebo husene har fået en henvendelse. Proceduren m.h.t. at komme til at bo i de nye ældreboliger er: Man henvender sig til Hjemmeplejen og via disse sker der en visitation. Det betyder at de der har mest behov kommer i første række. Behovet er en samlet vurdering som foretages af visitationsudvalget som er nedsat af kommunalbestyrelsen. D.v.s. at vi i Grønbjerg ikke kan sige hvem der skal bebo husene, men at vi naturligvis al- GRØNBJERG TØMRERFORRETNING Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde. Totalentreprise[) Modernisering[) Gulvbelægning Kristen Agerlund Jensen Peter Ø. Christensen Biltlf: Biltlf: INGEN OPGAVE ER FOR STOR - INGEN OPGAVE ER FOR LILLE. -. 7

8 tid vil være behjælpelige og altid er interesseret i at husene er beboet. Fællesspisningen. Der var kolossal stor tilslutning til fællesspisningen i august måned. Måske skyldes det at vi også viste filmen "Sjælens Landsby" hvor Grønbjerg var et af de "udkantsområder" der blev prottrætteret. Foruden Grønbjerg var Søndbjerg (Thyholm) og Fejø også med i filmen. Ud over "Sjælens Landsby" så vi først en musikvideo med Louis Armstrongs "What a wonderfull World" med nogle dejlige billeder hvilket var en god opstart til selve filmen. Ud over disse var der ønsker fremme om at se de to indslag der havde været i DR TV -avisen og TV -2 Midt-Vest. Derudover fik vi opfrisket mindet fra dengang vi blev årets landsby. Det var det indslag hvor de to ryttere fra hesteryg præsenterede Grønbjerg. Mange sagde tak for den aften. Og jeg vil også endnu engang takke Minna Kjeldgaard for lånet af video og projektor til storskærm, Holger og John for lån af lokaler imellem al træet og sidst men ikke mindst til Holstebrovej der med kort varsel sadlede om og serverede maden i hallen hos Grønbjerg Møbelindustri. Jeg har :faet henvendelser fra flere der har ønsket at se filmen - så måske skal vi lave en reprise på et passende sted/tidspunkt. Bestyrelsen for Grønbjerg : Formand: Mogens Hallegaard Næstformand: Ole Berthelsen Kasserer: John Asmussen Sekretær: Henrik Thomsen Susanne Bagge Gravers Kjærgaard Kresten V estergaard Anne-Kirsten Garnmelgaard GRØNBJERG MASKINFORRETNING din lokale Maskinforretning ~D -ANA VINDUER~ Ørnhøjvej 18 Grønbjerg 6971 Spjald. Tlf ' 8

9 0 ~ V ~å leme, og derfor har det længe været et sundhed ; godt råd at dyrke motion. Kosten har også stor betydning. Kaffe Vt!d: Læge Henrik Thomsen og tobak synes at svække knoglerne. Det er en kendt sag, at knoglernes mens sund og varieret kost med et styrke aftager med alderen. Hos nogle passende indhold af kalk er gavnligt så meget, at der er betydelig øget ris i- (også) for knoglernes styrke. ko for brud. Man har derfor interesse- Knogleskørhed ( osteoporose) rammer ret sig for. om man kunne gøre noget især kvinder efter overgangsalderen for at forebygge de forholdsvis mange og her hjælper hormon behandling. knoglebrud hos ældre mennesker. Det har været brugt i flere år som tabl løbet af -70'erne og -80'erne fandt letter, men kan nu også fas i plaster man ud af. at knoglernes styrke har eller creme. sammenhæng med deres indhold af Nogle former for kemoterapi mod kalk. og der er nu udviklet specielle kræft giver afkalkning af knoglerne. scannere. som kan måle dette og der- Imidlertid er der også nogle der styrmed give et bud på, om det er rimeligt ker dem. Et af disse stoffer har vist sig at sætte en behandling i værk. Dertil at være effektivt mod knogleskørhed, kommer. at man nu har mulighed for og det er nu blevet frigivet til behandat give en mere effektiv behandling J:: lings brug. Det er en ret dyr behandend tidligere. Fysisk aktivitet styrker Jing; men alle har gavn af den., og der (k e k~ musklem~m~: ~o~ :rm~v~ng Vi har overtaget varelageret efter Wilfred Pedersen og anbefaler os med alt inden for EL. l det daglige vil l se mest til Karsten Hansen ~HENNING SØRENSEN Aut. EL-Installatør Parkvej Spjald. Box 19 Telefon , o

10 En familie i Grønbjerg Mit besøg denne gang gælder Vita Marina og Reinholt Mørch Jørgensen der bor Rundingen 6. Jeg vil gerne starte med at sige de to mange tak fordi jeg måtte kigge forbi og høre på alle de spændende ting de havde at fortælle. Jeg startede med maratonspørgsmålet som denne gang var: HVAD ER JE RES YNDLINGSBESKÆFTIGELSE I FRITIDEN? De der kender lidt til Vita og Reinholt kan ikke undre sig over at deres yndlingsbeskæftigelse er at rej se til Spanien, hvor de er nede 2 gange årligt i deres egen lejlighed. Lejligheden ligger ved Malaga (ved en by der hedder Nerja øst for Malaga, tæt på havet. Vita og Reinholt kører selv frem og tilbage og på den måde kan de følge årstidens skifte op gennem Europa. Udover at rejse til Spanien bruger Vita og Reinholt deres fritid på henholdsvis håndarbejde og havearbejde. Vita og Reinholt stammer oprindeligt fra Fyn, hvor de havde en kvæggård (med 40 køer og lige så mange ungdyr. derudover var der til hobbybrug lidt heste og grise). Gården blev de desværre nødsaget til at sælge i da Reinholt havde fået astma og derfol ikke kunne tåle den megen støv. Efter at de havde solgt gården startede Reinholt i telefonvæsnet på Fyn (Reinholt kom til telefonvæsnet på en pudsig måde: Han syntes det tog for lang tid at få installeret en telefon og sagde til telefonvæsenet at de vist godt n.. Ørnhojvej 24. Grønbjerg Tlf Fax E HUSE N E. -., lo IVAN V MORTENSEN Bygge & indretningsfirma

11 11 kunne bruge noget hjælp, og det kunne han da hjælpe dem med! ) ', Vita købte en broderiforretning i Middelfart og havde travlt med den. -~ Men i l 984 da begge var blevet pensionister skulle der ske noget og Vita og Reinholt flyttede til Spanien, hvor de boede fast igennem de næste l Yz år. Så kom der børnebørn i Danmark og de trak meget mere end det gode vejr. Da 2 af sønneme med familie var flyttet til Snejbjerg valgte '1'1 c ~ vi;....}! l~ 'l r - ~- '\... ~..- -;") ~"..., ~ \ <. Vita og Reinholt at bosætte sig i nærheden af dem. At det lige blev Grøn- U ngdorn!:kl ubbf!n afholdf!t loppf!matkf!d løtdag d. g 1. oktobf!t på Gtønbjf!tg ~kolf! Tidspunkt: kf Btugbate effektet kan aflelletes i stalden på Ommegåtds11ej 9 indtil totsdag d. 29. oktobet. T 11i11lsspøtgsmål 11edt. ellt. afhentn ing af tingene til Katen Bak, tlf. 9 7 g~ 4.g49 Venlig hilsen Ungdomsklubbens bestytel~e NB! Grønbjerg Ungdomsklub har fungeret siden 1995 med det formål at give de unge fra og med 5. til 8. kjasse et fast samlingspunkt Aftnerne foregår på de unges ideer og præmisser under råd og vejledning fra de voksne ledere, der for øjeblikket er Lotte Anneberg og Enes Begovic. Pengene fra loppemarkedet i oktober skal bruges til at tilbyde de unge flere aktiviteter i ungdomskjubbens regi.

12 -~. bjerg er en tilfældighed, men som i så mange andre tilfælde faldt de for huset (og prisen), og det har de aldrig fortrudt. De fik en rigtig god modtagelse af alle naboer som kom med planter til dem (især en står stadigvæk meget flot). Vita og Reinholt kan godt lide at bo på Rundingen, for der er et godt sammenhold på gaden, man kommer hinanden ved. Reinholt holder meget af at gå en tur i byen og det sker da han dumper ind til en kop kaffe et sted, så hans gåture kan vare fra 20 minutter til 3 timer. Vita og Reinholt købte i 1992 deres nuværende lejlighed i Spanien, og sælgeren er såmænd en anden Grønbjergbo -Niels Kjær. Niels Kjær købte hus i Grønbjerg efter at havde boet i Spanien nogle år. Da Reinholt så hans spanske nummerplade blev han nysgerrig og måtte fmde ud af hvem der dog havde den bil. Der gik dog 3 år inden Vita og Reinholt overtog Svends lejlighed. Vita og Reinholt følges ofte med nogle andre danskere når de kører frem og tilbage til Spanien. Så ringer flokken af trækfugle sammen og aftaler hvomår toget skal køre. Byen de bor i er rimelig stor med indbyggere og lige så mange turister. Området er meget vellidt blandt danskere og Vita og Reinholt møder ofte kendte danskere dernede. Vita og Reinholt bruger gerne megen tid på børnebørnene (har udover børnebørn i Timring og på Fyn), og de kører ofte til Fyn for at besøge venner og familie. Vita kan godt lide at lave håndarbejde og hun går til håndarbejde på skolen hver torsdag eftermiddag. Hun har F~milie og s~mfunq Pigefrokost TitSclClg cl. 22. septembet buffetforsl'lg til m~rkecl'lge DemonsttC~tion vecl Sinne DC~msgC~Cltcl Det et m~tkeclc~ge som vi geme vil tejte. SC~mticlig mecl m~ clet ogs~ geme v~te noget sp~nclencle og noget mc~n selv kcln kic~te. Det vil blive givet totsiclg till~kte tetter Cl t Fisk og køcl, skønne SCIIC~tet og l~kte tetter. 21. oktobet'- Vc\flugt til Holstebt'o museum 12

13 tidligere gået til knipling, men det kursus er desværre stoppet nu. Vita har en meget stor hobby med at lave nisser (jeg så dog ikke nogen da jeg var der, men det var jo' heller ikke jul endnu). Vita har en stand på julemarkedet i forsamlingshuset hvor hun sælger sin nisser. derudover sælger hun også sit håndarbejde i den gamle købmandsgård i Husby (den er lavet om til en butik hvor nogle få udvalgte private kan sælge deres håndarbejde). Reinholt bruger megen af sin tid på at hjælpe de gamle i byen. og så har han meldt sig til at være med til at male den nye multisal til den tid. Ellers går tiden med havearbejde hvor de hjemmeavlede kartofl er. porrer. løg og jordbær altid kan bruges. Drivhuset er leveringsdygtig i tomater og agurker. Vita og Reinholt holder meget af at danse og hver 14 dag tager de med Ellen og Freund Juelsgaard Jensen til dans i Sørvad for de enlige og danseglade. Derudover går Reinholt til bowling i Videbæk hver torsdag eftermiddag, og så er der da også den årlige bowlingtur til Herning eller Søndervig for hele gaden. Reinholt og Vita kan godt lide at bo i Grønbjerg, men der kan dog godt være lidt stille når de lige er kommet hjem fra Spanien. Parret er faldet godt til i Grønbjerg og Jylland og de synes at jyderne er flinke og rare. Vita og Reinholt kan som så mange andre godt lide at slappe af foran fjernsynet, og når man har parabol er der jo meget at se. TV -avisen, nyhederne og TV-MIDTVEST hører til de faste progran1punkter, derudover er en god film eller et naturprogram ikke i vejen.. -sb læ J j Landbobanken l< om ind i en af vore afdelinger og hør nærmere! -.

14 Læge Henrik Thomsen Speciallæge i almen medicin og specialist i manuel terapi Algade 8, Grønbjerg tlf.: so fax: l 33 Behandling af muskler og led tilbydes efter aftale fra 9-17 alle hverdage undtagen lørdag - ~. 14

15 -, 15 Kæmpen og Kællingen Fugle har vinger, de kan brede dem ud og flyve, hvis de mister fodfæstet. Får har ingen vinger, så hvad gør de, når det samme sker for dem? De styrter ned og blir' dræbt eller drukner. -Men de allerfleste klæber sig til fjeldet og blir', hvor de skal - på de stejle klipper med det saftige græs. Fugle og får lever side om side her på Færøerne, og før i tiden var de sammen med fiskene øboernes vigtigste næringsmidler og -veje. I dag lever man af fiskeriet og opdræt af laks i ringbure- suppleret af vægtige checks fra moderlandet Jo, f'arene er der da stadig, og slår næppe til, til færingernes lyst til rarekød, selvom der er 70 tusinde af dem, ca. det antal der er mulighed for at græsføde. Fårene er også lever'.ngsdygtige af uld til trøjer i massevis.- Det kan gå galt for de forvovede f'ar såvel som for deres mennesker. En dag, da vi skulle passere en landsbykirke, var her begravelse, og så stort var følget, at vores bus måtte vende om, folk stod helt ud på vejen. En 40-årig mand var styrtet i afgrunden under udførelse af sit arbejde med at klippe får. Det gjorde indtryk, men den slags tragedier forekommer, når man lever under så barske forhold som her. Ja, vi har været en tur på Færøerne i sommer, Johann~s og jeg. Oplevet fjeldene, fuglene, f'arene og folket her på disse barske nordatlantiske øer. Taget del i færødansen- to skridt til venstre og et til højre- i en uendelighed. Ikke til tonerne af musik, men til Din lokale el-installatør... ØRNHØJ EL Søndervang Ørnhøj Tlf

16 de gamle folkeviser. Ret monotont, men med en smittende glæde, blir de mange vers- ofte over 100, sunget i takt med de to skridt til venstre og et til højre. De sang og dansede, akkurat som de har gjort det i hundreder af år. Er man turist på Færøerne, må man på fjeldvandring, fascinerende er det at gå eller klatre her i en natur der ligger, som den har gjort det i umindelige tider.- Hvor orkidearten plettet gøgeurt og den yndige lille limurt træffes overalt- og så selvfølgelig f'arene, som på afstand let kan forveksles med sten og klipper, som dyrene i øvrigt benytter sig af som læ for blæsten, som næsten til stadighed farer hen over landet. Færøerne er forholdsvis nyt som befolket land. Man regner med, at det var danske og norske vikinger, der slog sig ned her i 800-tallet, men nogle siger, at de fordrev nogle mun- ke, som boede her i afsondrethed, og atter andre, at det var en af de mange danske Kong F roder', der kom først. Flere steder traf vi på rester af vikingegårde, bl a. i Kvivik på øen Strømø. Sydligst på denne ø ligger Kirkjubøur. som er øernes ældste bygd, og grundlagt af vikingerne. I denne bygd findes Færøernes største kongsgård, som nu drives af bonden Paal Peturson, sekstende generation af samme slægt. Vi fik en snak med ham i stalden med de 16 malkekøer. Ved hånden havde han barnebarnet, lille Olavsker, 18. generation i lige linie fra Olavskirken fra tallet hører til denne kongsgård, som havde stor betydning i mange århundreder som kulturelt centrum. Magnuskatedralen, aldrig færdigbygget ruin, ligger her også. Skulle oprindelig have været domkirke, men midler eller kræfter slog åbenbart ikke til dengang i 1300-tallet, da ambitio- Er du vaks så kom straks jeg er klar med kam og sak!:l,}( Formand: Per Johansen tlf: , 16

17 -, 17 neme var der. Byggeriet kom aldrig Wlder tag, men Danmarks Nationalmuseum har planer om en restaurering. En ide. som færingerne ikke synes om. Barbaras hus må man også besøge. Præstekonen Barbara, som nok mange kender fra filmen om hende, boede her. - ikke altid alene. - i sin enkestand, efter at have kørt 3 ægtemænd ud.- En stærk og stridig kvindeskikkelse. som levede i 1700-tallet. Og når vi så er ved det med religionen. som i øvrigt betyder meget for færingerne. Alene omkr. 20 kirkelige retninger findes her for at betjene de ca indbyggere. Kirker og menighedshuse ligger side om side og bliver virkelig meget søgt. Vi nåede at få besøgt nogle meget gamle. men også en ny kirke fra til den nette sum af 16 mill. kr. Men så var den også flot og havde 450 siddepladser. Kirken ligger op ad Stadion i Asvingaskari, hvor vi fik lejlighed til at overvære noget af en "meget vigtig" fodbolddyst mellem Gøta og Torshavn. Hvor banen er anlagt med kwlstigt græs, og hvor flere landskampe mellem Danmark og Færøerne er afviklet.. Turen gjaldt også besøg på Nationalmuseet og Naturhistorisk Museum i T orshavn, hvor det var interessant at følge klippeøernes udvikling til et virksomt samfund. Og naturligvis også Nordens Hus i T orshavn. som er nutidens kulturelle centrum. En speciel oplevelse var det at besøge N a to' s nordligste radarpost, Flyvestation MørkedaL Godt gemt inde i klipperne og sædvanligvis i tåge. Men lige da vi indfandt os, havde solen taget 1 LOKALBRUGSEN GRØNBJERG Tlf Fax l~:: _.,,' -._. [! l '... ' - - : ~ - :... i i '~~;~ -... ~,.. f ~~t~~~=~;~-~ - ~~., ~- ~ ~1- ~~k,.,. ~... l -~tt:l~- --- dt ~~:;~~~ --?~-=- ABNINGSTIDER: Man - tor Fredag Lørdag Søndag oa.gug\ia.re.r E.KSPE.D\1\0N pos' suosalg H~NOKØB srøouosalg & L01'10 onune. \\PS Vi er til for dig!,

18 magten. En officer på stedet, Georg Sylvest Pedersen, gav os en orientering om stationen i særdeleshed og Færøerne i almindelighed. Det lyder utroligt, men det er virkelig sandt, at vores guide lånte nøglen til Lagtingsbygningen. så vi for en stund kwme "lege" lagting- opleve stedet, hvorfra selvstyret bliver udøvet. I sit stille sind kan man sammenligne med Christiansborg-, kwme det lade sig gøre der? Der er i alt fald dimensionerne til forskel.- Det er svært at høre, om færingerne virkelig ønsker uafhængighed af Danmark. De fleste vil nok helst forblive i rigsfællesskabet, men der er ingen tvivl om, at der er danskere, de helst ser hælen af. Største oplevelse, var vi alle enige om, var sejlturen til fuglefjeldet mellem Vestmanna og Saksun. Bevægende os i grotterne- mellem fjeldene. betragtedes rugende malemukker, søpapegøjer, suler og rider i tusindvis. Hvor der var bare en lille bitte plads i klipperne. var der en rede. Skrigende kappes man om en plads i boligkøen, når man er havfugl i fjeldet. Ad gode veje har vi været rundt på Færøerne. Kørt gennem mange tunneler, flere på over en tre-kilometersvej, passeret farvande med færger og igen og igen undret os over, at en så lille klat øer på atlaset kan virke så overvældende.- Der er virkelig kostet en utrolig masse penge på færøeske veje i den senere tid. En af de ældste tunneler kunne godt gi anledning til lidt kuldegysninger, den er 3 km lang og ensporet og så smal, at vores chauffør måtte ud og slå sidespejlene ind før indkøring. Men vi kunne såmænd tage Kun for Ungdomsklubbens medlemmer! l kan nu leje Ungdomsklubbens lokaler, når l holder fødselsdagsfester m.m. Pris: 100 kr. Udlejningsbetingelser i øvrigt: 1 ) Der skal være en voksen til stede. 2) l skal selv sørge for rengøring. Venlig hilsen Ungdomsklubbens bestyrelse Henvendelse til Karen Bak, A. M. Thorup, tlf eller tlf f Grønbjerg Kro Anne og Kim VI LEVERER VARM OG KOLD MAD UD AF HU SET Tlf.: SØNDAGSMENU KUN Kr. 65,- 18

19 det roligt. der var tjek på alt. også på vigepladser. Før vi forlader Torshavn. må vi da lige nå at hilse på en grønbjergdreng, som har sit daglige job her i Torshavn Storcenter. Ulrik Skytte (Ingers søn) står for afdelingen med blomster her i byens største forretning, og befandt sig godt. Vi fik en frisk hilsen med os hjem. Men vi skal jo hjem igen, og godt det samme, for ude er godt. men hjemme bedst, som man siger! Flyturen fra Va~ar til Billund forløb uden komplikauoner. bortset fra en voldsom ørepine til undertegnede. så der var en vis form for lettelse forbundet (for mit vedkommende) med at betræde jysk jord igen. Kæmpen og KæUingen er vi truffet på et par gange på turen. De kom fra Island engang i fordwns tid og ville trække Færøerne med til Island, og det skulle klares, mens det endnu var nat ' ellers ville de forstene. Opgaven var vanskeligere, end de havde regnet med- de baksede og sled, for solen ville snart stå op. De nåede det ikke, så snart solen tittede frem, blev de til klipper. og de står der endnu! Vel vidende, at mange rejser ud i verden og oplever en masse, har jeg her på opfordring fortalt lidt fra vores tur til Færøerne, måske kan nogle ha' glæde af at læse om den.- Om man er til naturoplevelser eller historie er Færøerne et pragtfuldt land at besøge. - ik Kæmpen og kællingen -, 19

20 Grønbjerg l Servicebutikken kan du få: Servicebutik Alsidig betjening Buskøreplan er Computerbenyttelse til dine festsange. ansøgninger og andet skriftligt Diverse ansøgningsskemaer Etableret kontakt til de kommunale myndigheder Forskudsskemaer Gratis råd om mange ting Hjælp til ansøgninger og ansøgningsskemaer Indleveret stof til Runestenen Jobannoncer og andet i vinduet Kopieret op og ned og på det farvet papir du selv medbringer. 1 kr. pr. stk. Lejlighed til at se dagsordenen til byrådet Musiknavne til festen Nyt fra energistyrelsen og forbrugerrådet Ordnet pas og kørekort når politiet er til stede tirsdag kl Politiet i tale tirsdage kl Qveruleret over tingenes tilstand Rejse med planer fra DSB' køreplan Se hvilke huse der er til salg i Grønbjerg Telefaxet til telefonpris Udtrykt din mening om udviklingen i Grønbjerg Viden om hash, heroin, AIDS, amfetamin o.s.v. X-busplan Ydeligare oplysning om aktiviteterne i Grønbjerg Zappe ind og kigge på internettet Ændret flytning-skemaer Øst af vores servicemuligheder Årets landsbytrøjer, streamer til bilen, mærkater m.m. Servicebutikken har åben: tirsdag, onsdag & torsdag kl mandag & fredag lukket Der kan dog forekomme uregelmæssigheder på grund af arbejde, møder el. lign. KOM og BRUG SERVICEBUTIKKEN - -.?O Bestyrelsen for Grenbjerg 2000

21 Fra Ungdomsklubbens overlevelsestur, som foregik i blæst og regn - inde bag flokken her æltes der dej til snobrød- Enes kender ikke til snobrød fra sit hjemland og var på det nærmeste afhængig af at skulle have en daglig dosis. Stauning Silofabrik af 1994 Sønderkj ærsvej 18, Grønbjerg 6971, Spjald ogsa aften og weekends VÆKSTBUEN Mål: 100 cm lang, 50 cm bred, 30 cm høj Jordspyd i hjørnerne giver stabilitet i vinden Pris: Vækstbue 35,- kr pr stk. Gavlsæt (l par) 30,- kr pr stk. (kun i enderne) KOMPOST- SILOER ~~~; ~. ~~ j;?'. Form diameter/omkreds højde rumindhold pris cm cno l d kr o ,00 c::::"_ ,00 b: ,00 [SJ ,00 D ,00 [SJ ,00 D ,00 21

22 -., Anneberg Transport A/S Højrisvej 2. Grønbjerg DK-6971 Spjald Tlf Telex Anberg DK Fax Anneberg Transpol Sp.zo.o. Ul. Batorego 1 26A Zielone Gora. Polen Tel Telex Anpol PL Fax Anneberg Beltransport Ltd. 9, Aranskaja Street BY Minsk Tel Telex ANBEL BY Fax

23 HØSTFEST l GRØNBJERG FORSAMLINGSHUS lørdag den 1 O. oktober klokken 19 0 til ca. 1 0 Tag naboer, venner m. fl. med til en af årets store fester i Grønbjerg forsamlingshus. Krabbe i hvidløgsost Gratineret hakkebøf Jordbærdrøm Menuen består af: Entre: Kr. 150,- Medbring selv drikkevarer Efter spisning spiller Brian op til dans. På festlig gensyn Grønbjerg Sogneforening Tilmelding senest torsdag den 8. oktober til: Kresten Vestergaard tlf Jørgen Demant tlf eller på opslag i Brugsen

24 Landet vandt Ved: Formand Inge Lund-Nielsen Fredag 21. august blev de 2 BY-LAND kampe afviklet. Bømekampen var den første og her gentog BYEN triumfen fra 1997 med en sejr på 2-0. Målene blev scoret aftrine Mikkelsen og Lars Jakobsen. JULENS GLÆDE Fredag 27. november 1998 kl er der udbetaling af Julens Glæde i Landbobanken, Grønbjerg. Kom og hent dine opsparede penge og få lidtjulegodt til halsen! Nye medlemmer er meget velkomne til at kigge forbi. Julens Glæde er en opsparing til Julen, hvor renterne af din opsparing tilfalder Grønbjerg IF. --.

25 Voksenkampen blev dog ikke en gentagelse af 1997-opgøret, hvor BYEN vandt. I år er LANDET igen tilbage på tronen med en 6-0 sejr. Målene blev scoret af Bjarne Bendtsen (2)- Bjarnes l. mål var kampens første og blev scoret på straffespark- Eskild Sig (2), Hans Jensen ( l), Søren Nilausen (1). Julemarked d. 28. november Tilmelding senest d. 31. oktober 1998 Tilmeld dig nu medens der er ledige pladser. Pris kr. l 00,- pr. stand Tilmelding: Jørgen Dement tlf.: Sogneforeningen Brugsen tlf.: Familie & Samfund -. 25

26 Arets gang - derude Ved: Lars Holm Hansen Det var den sommer, men hvor blev den dog af. Man føler næsten at det er gået direkte fra forår til efterår, men det viser at 2 somre aldrig er ens og at man ikke kan regne med metrologemes langtidsprognoser, for de forudsagde jo en kanonsommer i begyndelsen af året. Det eneste, som var stabilt i denne "sommer", har været regnbygerne. For de fleste dyr, fugle, landmænd og haveejere har det været en Kampe for Grønbjerg IF Lørdag 19. september Onsdag 23. september Søndag 27. september Lørdag 1 O. oktober Søndag 11. oktober Søndag 11. oktober KFUM Lørdag 31. oktober kl kl kl kl kl kl kl belastning med det meget våde vejr og mange kuld dyre-, fugleunger har fået en overordentlig svær start. I juni gik jeg og lyttede meget efter en bestemt fuglestemme, som jeg hørte en enkelt gang i 1996 og mange gange i Stemmen er et 3 stavelses fløjt huit uit huit og kommer fra en lille i Danmark sjælden hønsefugl, nemlig fra vagtlen, som er næsten umulig at få at se, da den ikke større end en stær og opholder sig inde i kornmarkerne. Lytningen, var ikke forgæves for fra og næsten l måned frem, hørte jeg den stort set hver dag. En ~\0~~ JS- Esbjerg IF 92l'2J Miniput (?m) hjemmestævne DS - Vejgaard B DS- Odense B JS - Vojens Bl Dame Junior - Herning DS- Aars IK Landspokalturneringen GI F's 3. kamp i DBU's Landspokalturnering blev også den sidste. Vorup FB, der spiller i 1. division og netop er nedrykket fra Elitedivisionen, var for stærke til GIF og vandt fortjent 0-4. Kampen blev spillet 2. august i Grønbjerg. -.

27 enkelt dag var der 2, måske 3, men de er utroligt svære at stedfæste. Sidste år tror jeg de ynglede, men i år regner jeg med at de fik nok af det våde vejr og forsvandt antagelig mod sydligere himmelstrøg omkring den hvor jeg hørte dens stemme for sidste gang i år. Jeg skrev i sidste nummer om ynglefuglene på vor matrikel, som jeg selvfølgelig går og holder øje med. Da somme- ren nu er omme kan resultaterne gøres op. I alt har jeg 25 redekasser ophængt og af disse har 20 været udlejet til Musvitten er en af de havefugle, d er hyppigst går i redekasser. fugle og en enkelt til hvepse. I flere af kasserne har der været mere end l kuld. Belægningsgraden af kasserne har således været utrolig god og det er absolut også den bedste udnyttelse i de 5 år vi har boet her. De forskellige arter og kuld:, Stær 9 par i alt 12 kuld, Skovspurv ca. 5 par i alt l O kuld, Musvit 2 par i alt 3 kuld, Tårnfalk l par. Udover disse hulrugere har Gråand, Sanglærke, Hvid vipstjert, Tornsanger. Rørspurv og Ringdue været sikre ynglende på grunden. Lørdag den 19. september afslutning for Mikro tur til Ulfborg Badeland Søndag den 20. september afslutning for Miniputter og Lilleputter til Vejle og se Superligakamp Vejle-Brøndby Lørdag den 1 O. oktober Pengeyngelarrangement Nærmere information vil blive sat op i byen med oplysning om tid, sted og hvad der skal ske. Sæt dog allerede nu kryds i kalenderen, det skal nok blive en sjov dag. -, 27

28 mens Vibe, Fasan, Agerhøne alle er set med kyllinger/unger i løbet af sommeren. Ringduen rugede 2 unger ud i en rede i vort største æbletræ. Ungerne forlod reden ca og nu ruger parret igen, skønt jagten på arten allerede er gået ind. De bedste af sommerens fugle iagttagelser var 3 overflyvende Stor regnspove d og 26 stk. d l fouragerende ung Rørhøg d og 22 Grågæs i en flok d I løbet af juli -august har jeg prøvet at lave nogle tællinger af sommerfugle og man bliver faktisk overrasket over hvor mange der egentligt kan være og hvordan artssammensætningen ændres sommeren tgennem. D : Engrandøje 68, Græsrandøje 16, Skråstregbredpande 5, Grønåret kålsommerfugl 2, Brunlig perlemorssommerfugl 2, Det hvide W 2, lsblåfugl 3, Lille kålsommerfugl l, Nældens takvinge 2. D. 9.8.: Dukatfugl 5, Grønåret kålsommerfugl minimum 10, Stregbredpande min. 20, Græsrandøje 4, Nældens takvinge 2, Skråstregbredpande 5, Stor kålsommerfugl l. Det hvide W 2, Kålsonunerfugle sp. (lille + grønåret) min. 85, Bredpande sp. (streg + skråstreg) min. 64. Altså optælling med over 200 sommerfugle talt på måske l times tid, jeg synes faktisk det er imponerende. Her til sidst vil jeg slutte af med et gammelt ordsprog som siger " Intet er så dårligt at det ikke godt for noget" og frøerne har helt sikkert været særdeles godt tilfreds i den våde danske sommer, for der har været rigtig mange af dem og alle har set særdeles godt og velnærede ud. Alt arbejde indenfor beton, belægning og omlægning af fliser udføres. Ring og få et uforpligtende tilbud. Alt har interesse. Henvendelse til: Rene Pedersen DK BENZIN Jørgen Demant Ørnhøjvej 12. Grønbjerg 6971 Spjald tlf Tlf. bil: Tlf. priv:

29 ... Nye verdensborgere Ved: BørnehuselS Lis. Efter en lang sommerferie er små og store i sving igen i børnehuset. Der er dog sket nogle forandringer i løbet af sommeren. Som på et fodboldhold er der udskiftninger og afsked med nogl~ på "holdet". Kaj Kragelund - vor gæve forsvarsklippe har desværre fået tinitus og kan ikke mere tåle al vor liv og leben. Det er en sjov, humørfyldt sprællemand som rejser, så vi vil alle komme til at savne hans uforudsigelige numre. Heldigvis beholder "byen" Kaj, så vi forventer, at han tit vil besøge os. I Kajs sted er ansat Henning Christensen, som kommer fra en stilling som souschef i skolefritidsordningen i Lem. Pr. l august er Jette Bundgaard ansat i forbindelse med en opnormering pga. vor høje børnetal, som yderligere bliver suppleret med 7 nye børn, også pr. l. august. Det er dejligt at se så mange glade børn i børnehuset og vide, at Grønbjerg kan bidrage med mange kommende verdensborgere. Benlej Salon ti/ Å/mingjtider rf!an- Onjdag og J.redag 800- f 200 efordag kun efter afia~ Kirkeligt Samfund Nr. Omme Tirsdag den 6. oktober En aften med Grete Tange Emne: Jysk i ord og toner Onsdag d. 4. november Gravers Kjærgaard: Turen går til Tanzania (der vises lysbilleder) Begge dage kl på Grønbjerg skole. Brød og kop medbringes Alle er velkomne Villads Kyndesen Stinne Krislensen Thyra Larsen ;. 4~ N O _.;u.,; r. mme :~-~-~ Menighedsråd Onsdag d. 21. oktober Salmesangsaften i samarbejde med Ørnhøj menighedsråd Grønbjerg Skole kl , 29

30 Mindeord V ed: Ernst Mølgaard Otto sen. DORIT PEDERSEN, Infanterivej 17, Randers (tidligere Grønbjerg) døde den 10. marts Dorit Pedersen blev født den 5. februar 1954 i Grønbjerg, Nørre Omme sogn som datter af Erhard Viktor Pedersen og hustru Nanny Pedersen, født Simonsen. Hun voksede op i hjemmet i Grønbjerg sammen med to brødre under gode og trygge forhold. Her i Grønbjerg gik hun i grundskolen, senere kom hun i Spjald skole, hvor hun tog realeksamen. Dorit Pedersen fortsatte sin uddannelse i Handelsskolen og tog handelsskole eksamen i Ringkøbing, og flk derefter en læreplads i Ringkøbing Amtskommune. Som kontoruddannet var hun en kort tid i Bryssel, vendte derpå tilbage til Danmark og flk ansættelse i flere pengeinstitutter og Holstebro Kommune. Hendes store interesse var socialpolitikken. Allerede i en tidlig alder - i blev ~un imidlertid ramt af sygdom. Indtil havde hun været en udadvendt pige med et godt humør, men kom nu til at opleve flere svære kriseperioder, soni gav hende adskillige ophold på sygehuset. I den situation blev Dorit Pedersen ramt af kræft. Det var chokerende at få konstateret denne sygdom, men Dorit Pedersen var opsat på at gennemgå de behandlinger, som man kunne stille til rådighed for hende og selv tage kampen op, og en kort tid så det ud til at denne kamp for livet skulle lykkes. Efter lange og svære behandlinger dukkede sygdommen desværre op igen med fornyet kraft, og denne gang måtte Dorit Pedersen opgive over for de overmægtige kræfter. Sygdom og død er to fjender af livet, der bringer mennesker sorg og savn. I en ung alder beredte hun sig til at sige verden ret farvel. De sidste uger inden sin død var hun helt afklaret med, at hun ikke havde langt igen. Sygdommens forløb og det smertestillende medicin gjorde, at hun langsomt gled bort fra medleven i livet her og sov stille hen, medens hendes trofaste moder holdt hende i hånden. Dorit Pedersen havde den store glæde at have en trofast familiekreds, der kunne besøge hende, og hendes kære moder Nanny Pedersen var i stand til at være på hospitalet hos hende de sidste 14 dage, men også mange trofaste venner besøgte hende. På terapicentret i Randers havde Dorit Pedersen mødt nye mennesker. der blev til trofaste venner. Foruden Dorit Pedersens store interesse for socialpolitik kan også nævnes hendes beskæftigelse med hunde, som hun gik til lydighedsdressur med. Dorit Pedersen var afholdt i familien og blandt venner og bekendte og arbejdskolleger. Hun var ugift og efterlader sig foruden sin mor, bosat i Holstebro, en broder på Grønland og en bror i Ringkøbing. INGEBORG KOKHOLM, Grønbjergvej l, Abildå, døde den 7. juni 1998 på Ringkøbing sygehus. Ingeborg Kokholm, født Jensen, blev født den 15. maj 1923 i Aulum sogn som datter af Peder Kristian Jensen og hustru Marie Kirstine, født Pedersen. Hun voksede op sammen med seks sø-

31 -,... skende på en landbrugsejendom i Kilde ved Aulum. Efter sin konfmnation tjente Ingeborg Kokholm som pige i huset på forskellige gårde, blandt andre i Hjerm sogn, hvor hun traf sin tilkommende ægtefælle Axel Kokholm. Den 12. juli 1942 blev parret viet i Aulum kirke og bosatte sig i Abildå. Det var på den tid, der blev gravet efter brunkul i Abildå, og Axel Kokholm arbejdede i kullejerne en del år. Blandt de mange medarbejdere havde de to logerende. Den mand, der omkom ved en arbejdsulykke boede således hos familien Kokholm. Efterhånden blev Axel Kokholm uddannet til at betjene gravemaskiner, og det kom til at betyde meget for hans fremtidige virke og familielivet. Som gravemester arbejdede Axel Kokholm ofte langt borte fra hjemmet ved afvanding og dræning af større arealer, ved oprettelse af fiskedamme og andre større entreprenørforetagender. Ingeborg og Axel Kokholm fik 3 børn, som de skabte et godt og trygt hjem for. I flere år var det Ingeborg Kokholm, der måtte sørge for børnenes opdragelse og drage omsorg for deres pasning og pleje. Axel Kokholm var ofte kun hjennne i weekenden, kom kørende på motorcykel, og efter et døgns tid skulle han på arbejde igen. Begge var de meget energiske og arbejdsomme. Ingeborg Kokholm passede hjem og børn på bedste måde. Hjemmet har hun alle dage holdt særdeles propert, børnenes tøj skulle være rent og nystrøget, alting skulle være i perfekt orden. Desuden har hun haft meget arbejde uden for hjemmet, f.eks. ved landbrug, hvor hun i sæsoner dels tyndede roer ud, hjalp til i hø- og kornhøsttiden, og om efteråret var hun beskæftiget med af samle kartofler op. I 25 år har hun passet rengøringen af Abildå Forsamlingshus, og alting blev udført på den perfektionistiske måde, der var særegen for hende. Nævnes må det også, at Ingeborg Kokholm nærede stor interesse for haven, og gennem mange år satsede hun på helt at være selvforsynende med grøntsager. Det lå i den grad i blodet af hende at være flittigt og pligtopfyldende, at hun selv i dette forår, hvor kræfterne var små, alligevel selv ville sætte porrer i haven. Som det vågne og interesserede menneske, Ingeborg Kokholm var, ville hun også gerne ud at se sig om i indog udland. I de yngre år var hun på ture rundt i landet bag på Axel Kokholms motorcykel, der havde sidevogn, hvor børnene kunne sidde. I anledning af guldbrylluppet maj 1992 var ægteparret i Østrig. Og som pensionister har de været både i Italien, København m.m. Med tiden voksede familien med svigerbørn, 7 børnebørn og 2 oldebørn. Det følte Ingeborg Kokholm som en stor rigdom, og det gav hende livskvalitet at følge familien. Hendes kærlighed og omsorg kunne f.eks. give sig udtryk i, at hun strikkede strømper og sendte dem til barnebarnet, der aflagde soldatertjeneste i Jugoslavien. Børnebørnene kan også tænke tilbage på gode feriedage hos bedsteforældrene i Abildå. Af de efterlevende børn og svigerbørn, bor Knud og Lis i Videbæk, Bjarne og Bodil i Spjald, og Annette og Hans Jørgen er uddelerpar i Grønbjerg. 31

32 Der mødte mange mennesker op for at ønske "Bak Smeden" velkommen til Grønbjerg fred58 d. '2. oktober kl æ plante lø8. &ammen med elever fra Crønbjer 0 skole læe:xges 125 krokus. 125 tulipaner påskeliljer ved Crønbjer 0 hjemmel freda8 d. 9. oktober kl Qe8ion u s Jubilæumsfest i &truer lialien Havebfti8skonsulenl Hel8e Delersen holder fesu.alen. Midd88 08 dans. Onsda8 d. '28. oktober kl i Vind Øo8ne8ård foredffi8 v/havebfti8skonsulent Jørsen Larsen. Mallifi8. fra drøm Ul virkeli8hed. Onsd88 d. 4. november kl Generalforsam1ifi8 på Crønbjers Kro. Efter 8eneralforsamlifl8en vil Maren o 0 Ib vise lysbilleder fra deres rejse til Afrika. -., 32

33 VIKINGEN ER LØS Og en for Grønbjergs mange jægere. Kan også nydes af ikke jægere. Skæve Anton var hos sognets præst for at melde, at de ude i det lille hus i mosen havde fået barn nr. 12. Om det mente præsten, at den store børneflok og pladsen taget i betragtning, så var det på tide, at med hensyn til bømeavl måtte Anton i overført forstand indstille "skydningen" og "hænge bøssen på knag". Men det mente Anton nu, at han burde snakke med konen om. Da han kom hjem, spurgte konen: -Nå, hvad sagde præsten så? - Ja, han mente, at det var på tide, at indstille "skydningen" og "hænge bøssen på knag". Konen der ikke helt forstod symbolikken ærgrede sig over at skulle gå glip af vildtet i husholdningen, så hun sagde i en skarp tone: - Ja, ja lille Anton, men hvis du gør det, så lejer jeg sgu jagten ud! (Hugget fra "Jæger") -,

34 .---- l _..., 34 Alter og Altertavle. Det gamle stenalter fra kirkens første tid findes stadig, men har siden 1622 været beklædt med træ. både på siderne og på bordpladen. Forsiden, som består af tre portalfelter eksisterer stadig, derimod er bordpladen fornyet så sent som i Oprindelig blev træbeklædningen malet første gang af samme maler fra Varde, som også malede prædikestolen. Siden er den selvfølgelig malet flere gange. I 1913 blev den malet i lighed med prædikestolen af en maler fra No ved Ringkjøbing. I 1635 fik Hee kirke en ny altertavle. Den gamle altertavle blev fire år senere solgt til Nr. Omme kirke for l O daler blev den malet og stafferet af Jacob Maler fra Ribe. På alterfoden findes fire våbenskjolde med tilhørende navnecifre påmalet samt årstallet V åbnet længst til venstre er den gamle Skramslægts Enhjørning og over den står: G.L.M. = Gunde Langes Mødre. Det næste er langeslægtens tre roser, over den står: G.L.F. = Gunde Langes Fædre. Det tredie våben bærer mærkerne: F.A.K.F. = Fru Anna Krabbes Fædre og forestiller Krabbeslægtens våben. Over det sidste våben står: F.A.K.M. =Fru Anna Krabbes Mødre. og forestiller Ulftandslægtens våben. Gunde Lange på Brejninggaard var søn af Hans Lange på Brejninggaard og fru Johanne Skram. datter af søhelten Peder Skram. Hans hustru Anna Krabbe var datter af Niels Krabbe og Vibeke Ulftand. Gunde Lange, der far 1617 til 1623 var lensmand på Koldinghus ejede Brejninggaard til 1646 og det er sikkert ham, der har ladet den gamle altertavle opsætte. Han havde kirkens tiende i fæste og skulle sørge for kirkens vedli-geholdelse. Måske er det ikke tilfældigt, at altertavlen kom fra Hee, for i Hee kirke findes også Skramslægtens våbenskjold. l 1840erne blev der flere gange henstillet til kirkeejer Bagge i Ringkøbing om at forskønne altertavle og prædikestol, uden der skete noget. Altertavlen var ellers i meget dårlig forfatning købte Bagge det nuværende alterbillede, der forestiller Christi Himmelfart og er malet af den danske portrætmaler. Andreas Herman Hunæus ( ). Maleriet kostede 200 rigsdaler. Den 11. juni 1855 blev dette billede opsat i kirken foran den gamle altertavle, således at alterfoden med de tire våbenskjolde stadig kan ses. I 1892 blev alterbilledet efterset af en konservator og i 1917 blev rammen restaureret og malet af kunstmaler Munk. Alterets træværk blev i 1972 efterset for eventuelle skader, som følge af udtørring og derefter malet under vejledning af en ekspert fra Nationalmuseet. Alterklædet, som er et klæde, der dækker hele alteret, altså også forsiden. har været brugt helt frem til nyere tid. Det er selvfølgelig udskiftet mange gange og har gennem tiderne haft et meget varierende udseende. I 1774 var det af sort atlask med sølvkniplinger. I 1853 blev klædet forsynet med ægte guldgaluner af to tommers bredde og en lidt smallere guldkant. I 1865 skulle alterklædet igen fornys, men denne gang skulle det fremstilles af linned eller drail med en passende kant. Nogle år senere blev det igen udskiftet. denne gang med et rødt klæde. I nyere tid har man altid kun brugt en hvid dug med broderet kant. Som regel er alter-

Nr. 18 15. januar 1996

Nr. 18 15. januar 1996 Nr. 18 15. januar 1996 -- LEDEREN. Hvor møj ska' vi gi'? Hvor møj er det værd? Overskriften er fra revyen 1991 Grønbjerg, hvor det drejede sig om indsamlinger til forskellige fester og mærkedage. Den er

Læs mere

Grønbjerg i 100 år RUNE STENEN

Grønbjerg i 100 år RUNE STENEN Grønbjerg i 100 år RUNE STENEN Siden udsendelse af VejVISeren for Grønbjerg har vi kun faet fa reaktioner, det tager vi som positiv respons. Skulle der være forslag til ændringer, andre ideer eller direkte

Læs mere

S. årgang. Nr. 44 15. maj 2000. Mads Ramskov Hansen Grønbjergs nye uddeler RUNE STENEN --,

S. årgang. Nr. 44 15. maj 2000. Mads Ramskov Hansen Grønbjergs nye uddeler RUNE STENEN --, Nr. 44 15. maj 2000 S. årgang Mads Ramskov Hansen Grønbjergs nye uddeler RUNE --, STENEN Redaktionen Forsiden: Billedet viser den nye uddeler i Grønbjerg Brugs. Ud over billedet og teksten derunder, er

Læs mere

Nr. 15 17. juli 1995

Nr. 15 17. juli 1995 Nr. 15 17. juli 1995 REDAKTIONEN. Vi sidder netop her en lun sommeraften og har nydt Bjarne Riis' fantastiske indsats i dagens enkeltstart i Tour de France. Og nu sidder vi og disskuterer om der skulle

Læs mere

Nr. 12 16. januar 1995.RUNE STENEN.._~'r.

Nr. 12 16. januar 1995.RUNE STENEN.._~'r. Nr. 12 16. januar 1995.RUNE STENEN._~'r. Runestenen kan ved denne tid fejre 2 års fødselsdag. Det er nemlig ca. 2 år siden, at ideen til Runestenen opstod og dette nummer er også det sidste i 2. årgang.

Læs mere

Nr. 6 17. januar 1994

Nr. 6 17. januar 1994 Nr. 6 17. januar 1994 REDAKTIONEN. Så er Runestenen på banen igen, og denne gang med et antal sider som vi ikke har troet på var muligt, og måske heller ikke håbet på li Vi vil begynde det første nummer

Læs mere

15. november 2001 9. årgang STEM LOKALT. Tine Lund-Nielsen. Karen Bak. på tirsdag. Grete Tange. Poul Erik Nielsen. Gravers Kjærgaard RUNE STENEN

15. november 2001 9. årgang STEM LOKALT. Tine Lund-Nielsen. Karen Bak. på tirsdag. Grete Tange. Poul Erik Nielsen. Gravers Kjærgaard RUNE STENEN Nr. 53 15. november 2001 9. årgang STEM Tine Lund-Nielsen LOKALT på tirsdag Karen Bak Poul Erik Nielsen Grete Tange Gravers Kjærgaard RUNE STENEN Redaktionen Forsiden Denne gang har jeg valgt at gøre en

Læs mere

Nr. 126 15. januar 2014 22. årgang. Nytårsturen den 1. januar

Nr. 126 15. januar 2014 22. årgang. Nytårsturen den 1. januar Nr. 126 15. januar 2014 22. årgang mb-foto Nytårsturen den 1. januar Menighedsrådets nytårstur gik forbi skoven med væltede træer, der var resultatet af Bodils hærgen - nej ikke præstens - stormen den

Læs mere

Nr. 105 14. juli 2010 18. årgang

Nr. 105 14. juli 2010 18. årgang Nr. 105 14. juli 2010 18. årgang RUNE STENEN Redaktionen Kære læsere - borgere i Grønbjerg! De må gøre noget rigtigt deroppe på vores Friskole. 100 elever har de rundet. (Har der nogensinde været så mange

Læs mere

Nr. 124 18. september 2013 21. årgang. Grønbjerg Friskole fejrede sin fem-års fødselsdag...

Nr. 124 18. september 2013 21. årgang. Grønbjerg Friskole fejrede sin fem-års fødselsdag... Nr. 124 18. september 2013 21. årgang Grønbjerg Friskole fejrede sin fem-års fødselsdag......med hejsning af Grønne Spirer flaget for NaturMusen, fødselsdagssang og udgivelse af Skoleavisen. RUNE STENEN

Læs mere

Nr. 89 14. november 2007 15. årgang

Nr. 89 14. november 2007 15. årgang Nr. 89 14. november 2007 15. årgang Grønbjerg Gymnastik- og Ungdomsforenings 100-års jubilæumsreceptionen Fredag eftermiddag d. 2. november præcis 100 år efter den stiftende generalforsamling i 1907 havde

Læs mere

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang 7 på plinten Der var masser af gode indslag ved årets gymnastikopvisning i Grønbjerg. Og så var der også masser af talent og noget at bygge videre på. RUNE STENEN Redaktionen

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere

Nr. 110 18. maj 2011 19. årgang

Nr. 110 18. maj 2011 19. årgang Nr. 110 18. maj 2011 19. årgang RUNE STENEN Redaktionen Kære læsere - borgere i Grønbjerg! En epoke i Grønbjerg Så er en epoke i Grønbjergs historie ved at rinde ud - en epoke der har varet i 90 år. -

Læs mere

Nr. 128 14. maj 2014 22. årgang. Algadeprojektet smitter

Nr. 128 14. maj 2014 22. årgang. Algadeprojektet smitter Nr. 128 14. maj 2014 22. årgang Foto: Mogens Ballegaard Algadeprojektet smitter Friskolen har bidraget væsentlig til at Algade får en endnu pænere indkørsel fra vest. Hækken er fjernet, og en ny indgang

Læs mere

Nr. 122 15. maj 2013 21. årgang

Nr. 122 15. maj 2013 21. årgang Nr. 122 15. maj 2013 21. årgang Årets konfirmander - den 26. april Bagest fra venstre: Andreas Føhns, Spjald - Emilie Qvist - Pernille Svendsen, Ørnhøj - Lasse Iversen, Ørnhøj 2. række fra venstre: Johannes

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Nr. 127 19. marts 2014 22. årgang. Vinteren 2014

Nr. 127 19. marts 2014 22. årgang. Vinteren 2014 Nr. 127 19. marts 2014 22. årgang Vinteren 2014 Foto: David Thomas Den kedsom vinter gik sin gang skrev Ambrosius Stub i 1771 - og i 2014 var den meget hurtig overstået. Billedet er taget af David Thomas

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

Nr. 160 Marts 2014 1

Nr. 160 Marts 2014 1 Nr. 160 Marts 2014 1 SOGNE-NYT Udgives af Hee Sogneforening Bladet udkommer i: Januar, marts, maj, september, november. 450 eks. Tryk: Hee Offset. I bladet optages stof af almen interesse for beboerne

Læs mere

Nr. 1. 2. årgang. oktober 1999

Nr. 1. 2. årgang. oktober 1999 Nr. 1. 2. årgang. oktober 1999 LÆS OM : Dialekter, Den Gamle smed, Dyrskue, Legestue, Mathilde s hus, Rejsegilde, Kalkmalerier, Tømmerflådetur, Ny inspektør, Fritidsordningen, Tjeneren ved bord 5, Telemarken,

Læs mere

Jungshoved Nr. 2 Sommer 2007 Årgang 3

Jungshoved Nr. 2 Sommer 2007 Årgang 3 Jungshoved Nr. 2 Sommer 2007 Årgang 3 INDHOLD Løst og fast... 4 Med Holger på farten (1)... 6 Nyt fra Jungshoved Skole... 10 Fjerkræplukning... 12 Stodderstubben... 13 Fyrskuret... 14 Forsamlingshuset...

Læs mere

Læs om : Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : 2 3 4-7 8-9 10 11 12 13 14-15 16-17 18-22 23 24-25 25 26-27 27 28 29 30-32 33 34-35 35-38 39 40 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor?

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor? STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007 Indhold: side 3 aktiviteter side 4 Hårbyvej i Skanderhvor? side 5 aktiviteter side 6 Benny s

Læs mere

AUGUST 2011 HOLMSLAND SOGNEBLAD 13. ÅRGANG NR. 3

AUGUST 2011 HOLMSLAND SOGNEBLAD 13. ÅRGANG NR. 3 AUGUST 2011 HOLMSLAND SOGNEBLAD 13. ÅRGANG NR. 3 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 13. ÅRGANG NR. 3 AUGUST 2011 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmslandsogneforening.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

4. Der var ingen indkomne forslag. 7. Valg af revisor. Jakob genvælges. 8. Valg af revisorsupp. Irene Jensen genvælges.

4. Der var ingen indkomne forslag. 7. Valg af revisor. Jakob genvælges. 8. Valg af revisorsupp. Irene Jensen genvælges. Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond Nummer 63 december - februar 2012 Samlingshuset

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere