BOOK EN DAG EN GYMNASIEELEV ELLER BEGGE DELE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOOK EN DAG EN GYMNASIEELEV ELLER BEGGE DELE"

Transkript

1 Tilbud til klasser i folkeskolens overbygning og 7. klasse BOOK EN DAG EN GYMNASIEELEV ELLER BEGGE DELE Giv din klasse en anderledes faglig oplevelse: Book en dag på Midtfyns Gymnasium Du kan sammensætte en dags undervisning på gymnasiet fra kl til hvor flere fag er i spil. Eller du kan sammensætte en dags undervisning hvor der fokuseres på et enkelt fag, fx en kemidag, en samfundsfaglig dag eller en sprogdag. Mulighederne er mange og fremgår af kataloget herunder. Få besøg af en gymnasieelev i klassen på din skole Du kan booke en eller flere elever fra Midtfyns Gymnasium til at komme ud på din skole og undervise dine elever i et fag og et emne som du vælger fra kataloget (se herunder). Gymnasieeleverne går i 2. eller 3.g og har det pågældende fag på højeste niveau (a). Du kan også kombinere de to tilbud Inden Book en dag-arrangementet løber af stablen, kan klassen fx have besøg af en gruppe gymnasieelever der underviser i det emne eller tema du har bestemt dig for. Besøget kan sagtens gentages et par gange. Både Book en dag og Book en elev kan indledes af en introduktion. Umiddelbart før selve arrangementet kommer en gymnasieelev ud på din skole og fortæller om indholdet. Dette kan også laves som et virtuelt møde, fx på facebook, eller der kan være tale om at klassen får en lektie for til selve arrangementet. Begge tilbud er ikke nødvendigvis rettet mod en hel klasse. Har du en gruppe elever i en klasse som er meget interesserede, eller en gruppe der trænger til en større forståelse for et emne, er det ingen hindring. Hvad gør du? Herunder kan du se dels hvordan et program for Book en dag kan se ud, dels et katalog over de mange emner, temaer m.m. som fagene tilbyder. Er du interesseret i tilbuddet, ringer eller skriver du til rektor Søren Hvarregaard, eller Efterfølgende vil du og de involverede faglærere på gymnasiet sammensætte et program og et indhold som er tilpasset dine elever. 1

2 Book en dag PROGRAM Modul 1 Et modul i et af fagene - se KATALOG: Biologi Fysik Kemi Samfundsfag Dansk (evt. i samspil med historie) Engelsk (evt. med andet sprog som sprogdag ) Spansk Tysk Evt. andre fag efter aftale Elever fra Midtfyns Gymnasium fra 2. eller 3. g underviser Pause Modul 2 Vælg mellem: A. Modul med egen lærer fra folkeskolen B. Eksperimentelt arbejde i laboratoriet (kemi, fysik, biologi) C. Et modul med elever fra Midtfyns Gymnasium som modul Frokost i gymnasiets kantine. Der kan købes varmt og koldt mad Modul 3 Vælg mellem: A. Elev-elev-møde: SRP-grand-prix eller AT-grandprix. SRP står for studieretningsprojekt, en stor skriftlig opgave i 3.g. AT står for almen studieforberedelse og er et tværfagligt projekt med fokus på metoder. Konceptet er at 6-8 3g-elever fremlægger på skift deres SRPopgave eller AT-projekt. Der skal være fokus på formidlingen, og de har præcis 3 minutter til deres rådighed - gerne med tidsstyrer og båt-horn, hvis de overskrider! Oplægget kan evt. kommenteres af en lærer (folkeskolelærer, gymnasielærer eller begge). Folkeskoleeleverne får udleveret en stemmeseddel, og der kåres en SRP-mester. B. Elev-elev-møde med idrætsaktiviteter eller samarbejdsaktiviteter sammen med gymnasieklasse. C. Dramalignende aktiviteter 2

3 KATALOG Gå på opdagelse i kataloget. Og husk at katalogets mange emner og temaer kun er forslag. Har du selv forslag til emner? Eller kunne du tænke dig et arrangement hvor formen er en anden end den vi foreslår, så kan det helt sikkert også lade sig gøre. Både Book en dag og Book en elev er et samarbejde mellem dig og de involverede gymnasielærere. De involverede fag: Biologi 4 Kemi 6 Fysik 8 Samfundsfag 9 Dansk 10 Engelsk 11 Spansk 12 Tysk 13 Mediefag 14 3

4 BIOLOGI Mulighed 1: En lille gruppe af elever fra gymnasiet kommer på besøg på folkeskolen. Eleverne har forberedt en undervisningsseance hvor et område/emne bliver gennemgået teoretisk for en klasse. Emnerne kunne f.eks. være: Mad & sundhed: o Kostens energiindhold og energifordeling o Danskernes kostvaner og de syv gode kostråd o Blodsukker og diabetes o Sult og mæthed o Hvad er sundhed? Rusmidler: o Nervesystemets opbygning og funktion o Påvirkning af hjernen o Effekten af rygning o Effekten af alkohol o Effekten af stoffer Bæredygtig udvikling: o Landbruget som økosystem o Økologisk landbrug o Gensplejsede afgrøder Genetik: o Gener og kromosomer o Mutationer og arvelige sygdomme o Nedarvningsmønstre o Gentests - Dna-profil o Etiske overvejelser i forbindelse med genetik Bioteknologi: o Enzymernes funktion o Enzymproduktion ved hjælp af gensplejsning o Fremstilling af gener Mulighed 2: Elever fra folkeskolen kommer på besøg på gymnasiet hvor gymnasieelever står klar til at vejlede dem ved udførelsen af et forsøg. Det kunne f.eks. ske efter, at elever har været på besøg på folkeskolen (mulighed 1). Til en to-mandsgruppe fra folkeskolen vil der så være knyttet et tomands-team af gymnasieelever. Forsøgene kunne f.eks. være: Forslag til forsøg med mad & sundhed o Kost- og aktivitetsregistrering 4

5 o o o Kaloriemetermåling af energiindhold i peanuts Måling af glykæmisk indeks og nedbrydelse af stivelse Udarbejdelse af sundhedsprofiler Forslag til forsøg med rusmidler o Nikotins påvirkning af blodtryk og puls (kan vi sætte elever til at ryge?) o Alkohols påvirkning af insekters navigationsevne Forslag til forsøg med bæredygtig udvikling o Undersøgelse af dyrkningsformens betydning for dyrelivet Forslag til forsøg med bioteknologi o Bakterier i klasselokalet o Mælkesyrebakteriernes optimale temperatur o Fremstilling af ost o Virtuel fremstilling af gensplejsede enzymer 5

6 KEMI Mulighed 1: En lille gruppe af elever fra gymnasiet kommer på besøg på folkeskolen. Eleverne har forberedt en undervisningsseance hvor et område/emne bliver gennemgået teoretisk for en klasse. Emnerne kunne f.eks. være: Salte: o Ædelgasreglen/oktetreglen og iondannelse o Forskellige typer af ioner og ioners navne o Saltes formelenhed, ionbinding, iongitter og saltes egenskaber o Evt. noget om forskellen mellem salte og molekyler o Saltet NaCl Syrer og baser: o Syre/basedefinitioner o Eksempler på syrer og baser o Syre-basereaktioner o Syrers og basers styrke o ph o Sur regn Organisk kemi og forbrændinger o Carbon-atomet o Carbonhydrider: Alkaner, alkener og alkyner o Forbrændingsreaktioner o Naturgas, benzin, olie o Bioethanol Organisk kemi og alkohol o Carbon-atomet o Alkoholer og deres egenskaber o Forbrænding af alkohol i kroppen og i industrien Organisk kemi og fedtstoffer o Carbon-atomet o Fedtsstoffers tilstand (fedt eller olie) o Triglycerider og fedtsyrer o Dræberfedt trans-fedtsyrer o Energiværdi og energiprocent Mulighed 2: Elever fra folkeskolen kommer på besøg på gymnasiet hvor gymnasieelever står klar til at vejlede dem ved udførelsen af et forsøg. Det kunne ske efter at elever har været på besøg på folkeskolen (mulighed 1). Til en to-mandsgruppe fra folkeskolen vil der så være knyttet et to-mands-team af gymnasieelever. Forsøgene kunne f.eks. være: 6

7 Forslag til forsøg med salte o Bestemmelse af saltindholdet i f.eks. havvand (titrering og standardkurve) o Salmiak: o Fremstilling af salmiak o Påvisning af salmiak først de enkelte ioner i rene opløsninger og derefter i spejderhagl Forslag til forsøg med syrer og baser o Bestemmelse af syre i citroner (titrering og standardkurve) o Er der mere syre i citronsaft end i appelsinsaft? o Bestemmelse af C-vitaminindholdet i frisk appelsin og appelsinjuice (eller andre læskedrikke) (titrering og standardkurve) Forslag til organisk kemi og fedtstoffer o Bestemmelse af fedtindhold i madvarer f.eks. chips, avocado eller lignende 7

8 FYSIK Der arbejdes med at udvikle øvelser inden for følgende emner. Er der ideer til andre emner eller spændende undersøgelser, vil vi gerne indgå i et samarbejde om at udvikle nye øvelser. Lyd og musik o Hvad bestemmer resonansfrekvenser for et rør? o Hvilke overtoner har forskellige instrumenter? o Hvad bestemmer frekvensen af en streng? Lys og farver o Hvordan ser forskellige lyskilders spektre ud? o Hvilke farver opstår når man blander spektralfarver, og hvilke farver har skygger? Optik o Hvordan fungerer forskellige linser, og hvordan samles de til briller? o Hvordan ser spejlbilledet fra forskellige former for spejle ud? Atomfysik o Måling på alfa, beta og gammastråling. Elektricitet o Måling på forskellige lovmæssigheder mellem spænding, strøstyrke, modstand, effekt. o Hvor meget elektrisk energi er der i et batteri? Vejret o Måling af temperatur, tryk og luftfugtighed. Mekanisk energi o Der kan måles på mange forskellige bevægelser. Ønsker du besøg på folkeskolen af to gymnasieelever, kan emnerne være alle inden for folkeskolens fælles mål. 8

9 SAMFUNDSFAG Her er en række forslag til emner og temaer. Har du selv et godt bud på hvad der kunne være interessant for din klasse at arbejde med, så kan det også være en mulighed. Fattigdom i Danmark o Definitioner hvordan måles fattigdom i Danmark? o Udbredelse hvor mange fattige er der i Danmark? o Betydning hvad betyder det for den enkelte at være fattig? o Løsninger hvilke politiske løsninger er i spil? Kulturmøder og menneskerettigheder o Kulturens globalisering ensretning eller mangfoldighed o Holdningerne til globalisering. o Menneskerettigheder Dansk politik (folketingsvalget 2011) o Styreformer o De vigtigste aktører og issues o Valgresultatet 2011 o Forklaringer på resultatet Velfærdsstaten og klemmerne o Hvad er en velfærdsstat o Hvorfor har vi den og hvordan finansieres den o Hvilke økonomiske klemmer er der i forhold til velfærdsstaten o Mulige løsninger Den fattige verden o Rige og fattige lande o Udviklings-begrebet og teorier om udvikling o Danmarks (og verdens) ulandsbistand 9

10 DANSK Medier nyhedernes udvikling gennem tiden o I denne time bruger gymnasieeleverne dr.dk/medier til at illustrere udviklingen af DRnyhederne. Der er fokus på studieværtens rolle, hans blik, hans placering i studiet, logo, farver, studiet, jingle, valg af indslag og ganske overordnet konstruktion af indslag. Herigennem reflekteres der over hvad der er sket over de sidste 45 år, hvorfor og med hvilken effekt. Medier kortfilmsanalyse o I denne time starter gymnasieeleverne med at introducere nogle grundlæggende analysebegreber til billedkomposition f.eks. gennem puslespil. Herefter vises kortfilmen Boy Meets Girl hvor eleverne skal se efter hvor mange forskellige film-genrer der er på spil i filmen, efterfulgt af en diskussion af hvad der definerer de forskellige genrer. Filmen analyseres herefter mere dybdegående ved hjælp af udvalgte screenshots. Sprog og sproglig analyse o Ved hjælp af sprogspil og sproglege vil gymnasieeleverne undervise i ordklasser, sætningsanalyse og evt. kommatering. Det meste af timen vil foregå i differentierede mindre grupper. Dansk-historisk oversigtsforløb (helst 2 moduler). o Gymnasieeleverne vil her stå i spidsen for mindre gruppearbejder hvor hver gruppe arbejder med en dansk periode i et både litterært og historisk perspektiv. Skoleeleverne skal således i dette modul forsøge at skabe et lille produkt der præsenterer væsentlige strømninger og tendenser i deres periode. Produktet kan enten have form af en lille film, en planche, en powerpoint, podcasts, eller det hele kunne samles i en blog som skoleklassen så ville kunne referere til i deres senere arbejde med dansk og historie. Modulerne afsluttes med en lille fernisering hvor skoleeleverne får mulighed for at præsentere deres produkt for klassekammeraterne. 10

11 ENGELSK Grammatik o Efter jeres ønske, f.eks. kongruens, navneordenes flertal (regelmæssigt og uregelmæssigt, adjektivernes bøjning, verbernes tider.) osv. Efter at have holdt et kort oplæg om den/de pågældende grammatiske regel står gymnasieeleverne for at afvikle tilhørende grammatikspil, drills og smartboard-øvelser som giver praktisk øvelse i at anvende regelen. Her er fokus på interaktivitet og samarbejdslæring i øvelserne. Sådan kunne 45 minutter se ud: Start: Oplæg om adjektivernes bøjningsmåder (-er, -est + more, most) (ca. 10 minutter). Herefter deles klassen i to: Halvdelen laver en smartboard-øvelse om forskellige tillægsords bøjninger, mens den anden halvdel laver en interaktionsøvelse hvor eleverne går rundt i klassen og deler informationer med hinanden mens de bruger komparativen eller superlativen af adjektiverne. Vi bytter efter ca. 10 minutter Til sidst, hvis der er tid, samles der op med et bingospil hvor adjektivernes modsætninger skal findes. Pickuplines of the 17th century: metaforer og simili o I denne time introduceres eleverne for begreber som metafor og simili. Og de introduceres for et par gammeldags former af engelske ord (f.eks. thy, thou, thine osv.) Herefter stifter eleverne bekendtskab med et par pick-up-lines from the 17th century som fremføres. Til sidst sammenligner eleverne sproget fra Shakespeares tid med deres egne scoretricks i dag. Sådan kunne 45 minutter se ud: Eleverne brainstormer først over deres bedste scoretricks. Herefter holder gymnasieeleverne et kort oplæg om metaforer og simili (herunder brug af Smartboard-øvelse) samt introducerer et par gamle former af det engelske sprog. Eleverne deles nu ind i par, og hvert par får to scorereplikker fra det 17. århundrede som skal læres udenad og reciteres for klassen. Under recitationen skal andre elever lytte efter metaforer og simili. Til sidst skrives de benyttede metaforer og simili op på tavlen, og der sammenlignes med scorereplikkerne fra i dag: Hvorfor har sproget for kærlighed ikke ændret sig mere end det har? På hvilke måder har sproget for kærlighed ændret sig? Hvorfor? 11

12 SPANSK Et besøg på gymnasiet - Book en dag - kunne med spansk se således ud: Introduktion til faget spansk o Kort om studiets struktur og om spansk sprog og kultur i verdenen o Intro til sproget: 1. kapitel af begyndersystemet Buena Idea med fokus på præsentation af sig selv o Kapitel af begyndersystemet med fokus på præsentation af andre og på sætningsopbygning o Øvelser/leg (Cooperative learning) Et forløb i spansk i forbindelse med fx en sprogdag på gymnasiet o Intro til studiets struktur og om spansk sprog og kultur i verdenen o Intro til sproget: 1. kapitel af begyndersystemet Buena Idea med fokus på præsentation af sig selv og sætningsopbygning o Fokus på præsentation af andre o Tal på spansk (alder, klokkeslæt) o Fokus på beskrivelse af steder og brug af adjektiver o Øvelser & leg (Cooperative learning) 12

13 TYSK Book en dag (9. klasse) Introduktion til tysk i gymnasiet Grammatik med spilbaserede øvelser - fx kongruens Træning af ordforråd og samtale til et udvalgt emne ud fra tekst, billeder eller små videoklip - fx: o Hausfrau oder Karriere? Bl.a. med sammenligning af den danske og tyske velfærdsmodel. o Schule in Deutschland. Bl.a. med indtryk fra vores partnerskole i Kiel o Ausländer in Deutschland o DDR und die Wende Leg med fx ordforrådstræning - evt. i hallen eller udendørs Book en elev (7. klasse) Introduktion til tysk i gymnasiet Grammatik med spilbaserede øvelser - fx bøjningen af sein og haben Opbygning af ordforråd - fx krop og beklædning, farver, adjektiver, tal, familie. Træning af skrivning og samtale ud fra billeder - fx: o Præsentation og beskrivelse af personer o Werbung o Liebe 13

14 MEDIEFAG Book en dag Mediefag beskæftiger sig med levende billeder (film og tv) og indeholder både en teoretisk og en praktisk dimension. Nedenfor ses en række forslag til emner og temaer, som din klasse kunne arbejde med i forbindelse med både Book en dag og Book en elev. De filmiske virkemidler + kortfilmsanalyse Hvilke enkeltdele består filmmediet af? Levende billeder er sammensat af en lang række virkemidler, der tilsammen skaber et bestemt udtryk. Billedbeskæring, perspektiv, lys, kamerabevægelser, klipning og ikke mindst lyd har alt sammen indvirkning på hvordan seeren oplever en film eller et tv-program. Et nærbillede af et grædende ansigt skaber f.eks. større intensitet og indlevelse, end et totalbillede, hvor samme grædende person ses på afstand i fuld figur. Tilsæt nærbilledet underlægningsmusik i form af sørgmodige strygere og udtrykket forstærkes endnu mere. I arbejdet med dette emne vil din klasse først få kortlagt de vigtigste virkemidler, og dernæst anvende denne teori til at analysere forskellige kortfilm fra ind- og udland. Arbejdet ligger både i at identificere virkemidlerne, samt at afkode og definere deres konkrette funktion. Fakta, fiktion og alt der imellem Hvordan ved vi om det vi ser på film og tv er ægte virkelighed eller blot opdigtet? For at kommunikere dets forhold til virkeligheden benytter produktioner sig af en række koder, der hjælper seeren med at forstå og forankre udsendelsen korrekt. Disse koder bliver dog mere og mere udvandet og bruges i dag på tværs af alle slags produktioner. Instruktører og tilrettelæggere eksperimenterer på livet løs med blandingsformer og hybrider, der sammensætter fakta og fiktion på et hav af nye måder. Sidst men ikke mindst kommer problematikken om at 100% ægte virkelighed i f.eks. dokumentarfilm er stort set umuligt at frembringe. Fakta på film og tv altid vil indeholde en vis kreativ bearbejdning, hvilket medfører en flydende og uklar grænse mellem fakta og fiktion. I arbejdet med dette emne vil din klasse beskæftige sig med uddrag fra en række film og tv-programmer, der har hvert sit forhold til virkeligheden. Sammen vil vi forsøge at afkode dem rigtigt, samt diskutere etikken i grænselandet mellem fakta og fiktion. Hvor meget kan man f.eks. tillade sig at iscenesætte, hvis man samtidigt vil kalde sit program for fakta? Praktisk produktion Hvordan laver man film? I dette tilbud, der afholdes som Book en dag på MFG, får din klasse mulighed for at prøve kræfter som filmskabere. Eleverne får kort gennemgået faserne præproduktion, produktion og postproduktion, hvorefter de i grupper selv kastes ud i det konkrete arbejde med at skabe en lille film på 1-2 minutter. Eleverne tegner først storyboards, optager råmaterialet og klipper til sidst deres film i redigeringsprogrammet 14

15 Final Cut Pro. Medbring gerne eksterne harddiske/usb-stik så eleverne kan få deres film med sig hjem /hep 15

BOOK EN DAG EN GYMNSASIEELEV ELLER BEGGE DELE

BOOK EN DAG EN GYMNSASIEELEV ELLER BEGGE DELE Tilbud til klasser i folkeskolens overbygning og 7. klasse BOOK EN DAG EN GYMNSASIEELEV ELLER BEGGE DELE Giv din klasse en anderledes faglig oplevelse: Book en dag på Midtfyns Gymnasium Du kan sammensætte

Læs mere

Aktivitetskatalog. Svendborg Gymnasium & HF. Et tilbud til folkeskoler

Aktivitetskatalog. Svendborg Gymnasium & HF. Et tilbud til folkeskoler Aktivitetskatalog Svendborg Gymnasium & HF Et tilbud til folkeskoler Kataloget er produceret af en arbejdsgruppe bestående af 12 af gymnasiets lærere, som repræsenterer en lang række fag. Vi håber aktiviteterne

Læs mere

Innovation i fysikundervisningen

Innovation i fysikundervisningen Innovation i fysikundervisningen Indhold: Forord (eller hvordan kan ordet innovation forstås?) Lidt mere om innovationsforståelser i stx At dreje fysikundervisningen mod mere innovation Innovativ drejning

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

V estfyns G ymnasium 1

V estfyns G ymnasium 1 Vestfyns Gymnasium 1 VidensGuider Elev- til- elev Projekt VidensGuide bygger på elev- til- elev under- visning. Dvs. ideen er, at dygtige VG- elever (Videns- Guiderne) lånes ud til interesserede folke-

Læs mere

STUDIERETNINGER GRIBSKOV GYMNASIUM 2014-2017

STUDIERETNINGER GRIBSKOV GYMNASIUM 2014-2017 STUDIERETNINGER GRIBSKOV GYMNASIUM 2014-2017 VELKOMMEN TIL GRIBSKOV GYMNASIUM DIT LOKALE GLOBALE GYMNASIUM! Du skal snart vælge ungdomsuddannelse. Det er et vigtigt valg! Hvis du vælger Gribskov Gymnasium,

Læs mere

Hellebjerg-FIRST. Kursusbeskrivelser og vejledning til kursusvalg 2013-14 HELLEBJERG FIRST

Hellebjerg-FIRST. Kursusbeskrivelser og vejledning til kursusvalg 2013-14 HELLEBJERG FIRST Hellebjerg-FIRST 2013-14 Kursusbeskrivelser og vejledning til kursusvalg HELLEBJERG FIRST 2 HELLEBJERG FIRST Kursusbeskrivelser HELLEBJERG FIRST 2013-14 Hellebjerg Idrætsefterskole Jens Engbergs Alle 4

Læs mere

STX - et sikkert valg

STX - et sikkert valg STX - et sikkert valg De fleste fag på det højeste niveau 2013 om tornbjerg tornbjerg gymnasium 3 Tornbjerg Gymnasium Tornbjerg Gymnasium er et alment gymnasium, som tilbyder alle unge med interesse for

Læs mere

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til ungdomsuddannelserne

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til ungdomsuddannelserne Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til ungdomsuddannelserne Hvem bestemmer, hvordan historien fortælles? Hvordan kan historie fortælles fra en regional frem for en national vinkel? Og hvordan

Læs mere

Forstå, Fange og Fastholde

Forstå, Fange og Fastholde Forstå, Fange og Fastholde Gymnasieelever, undervisning og interesse for naturfag Lars Ulriksen Sofie Birch Jensen Lene Møller Madsen Henriette Tolstrup Holmegaard Institut for Naturfagenes Didaktik Forstå,

Læs mere

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen og Tom Ehlers Thorsen Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen

Læs mere

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM Studieretninger 2013 HORSENS GYMNSIUM Intro: Kære kommende elev Tak for din interesse for Horsens Gymnasium. I denne pjece kan du se de stærke og spændende studieretninger, som vi udbyder i 2013. Vi vil

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Udviklingen af den skriftlige diskurs i mediefag

Udviklingen af den skriftlige diskurs i mediefag Medielærerforeningen for de gymnasiale uddannelser Udviklingsprojektet: Udviklingen af den skriftlige diskurs i mediefag Opgavekatalog v. Mimi Olsen - Mette Wolfhagen Linnebjerg - Hans Oluf Schou - Henning

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? NATURFAG i skolen Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30 Kære kommende elev Det er altid vigtigt at træffe det rigtige valg især når det handler om fremtiden det vil vi godt hjælpe dig med i denne folder. På de næste sider kan du læse om, hvad der er særligt

Læs mere

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Hvem bestemmer, hvordan historien fortælles? Hvordan kan historie fortælles fra en regional frem for en national vinkel? Og hvordan vil en

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014-15

INDHOLDSPLAN 2014-15 INDHOLDSPLAN 2014-15 1 INDHOLDSPLAN VANDEL EFTERSKOLE 2014-15. At holde skole ud fra et dansk, kristent livssyn, bygget på Grundtvigs tanker om ungdom og undervisning, og hvor vi vil prøve at vise eleverne

Læs mere

Læs historien om David fra Banana Islands i LæseRaketten, se filmen David leger og billedserien David og hans venner på hjemmesiden.

Læs historien om David fra Banana Islands i LæseRaketten, se filmen David leger og billedserien David og hans venner på hjemmesiden. Sierra Leones børn OPGAVER til Sierra Leones børn David Læs historien om David fra Banana Islands i LæseRaketten, se filmen David leger og billedserien David og hans venner på hjemmesiden. Hvad leger vi?

Læs mere

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole 2014 2 velkommen Moderne undervisningsmiljø. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole (BG). BG er stærkt forankret lokalt,

Læs mere

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Møllenyt nr. 3 Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Næste nummer af MØLLENYT udkommer til foråret Det bliver et temanummer om arbejdet med inklusion.

Læs mere

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 AT EKSAMEN 2015 Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse AT Eksamen forløbsoversigt... 3 Kompetence- workshoppen med Tine Lynfort torsdag d. 15.1... 4 AT Ressourcerummet...

Læs mere

Projekt C. Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05

Projekt C. Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05 Projekt C Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05 Status for år 1 i projektet Overgangen fra natur/teknik i 6. klasse til geografi, biologi

Læs mere

Naturfaglig tekst - Forløbsvejledning

Naturfaglig tekst - Forløbsvejledning Naturfaglig tekst - Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 5.

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER INDHOLD Rektors velkomst 1 Elevinitiativer 2 Den overordnede struktur i gymnasiet 4 Studieretninger 6 Naturvidenskabelig studieretning: 1. - Naturvidenskab

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere