BOOK EN DAG EN GYMNASIEELEV ELLER BEGGE DELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOOK EN DAG EN GYMNASIEELEV ELLER BEGGE DELE"

Transkript

1 Tilbud til klasser i folkeskolens overbygning og 7. klasse BOOK EN DAG EN GYMNASIEELEV ELLER BEGGE DELE Giv din klasse en anderledes faglig oplevelse: Book en dag på Midtfyns Gymnasium Du kan sammensætte en dags undervisning på gymnasiet fra kl til hvor flere fag er i spil. Eller du kan sammensætte en dags undervisning hvor der fokuseres på et enkelt fag, fx en kemidag, en samfundsfaglig dag eller en sprogdag. Mulighederne er mange og fremgår af kataloget herunder. Få besøg af en gymnasieelev i klassen på din skole Du kan booke en eller flere elever fra Midtfyns Gymnasium til at komme ud på din skole og undervise dine elever i et fag og et emne som du vælger fra kataloget (se herunder). Gymnasieeleverne går i 2. eller 3.g og har det pågældende fag på højeste niveau (a). Du kan også kombinere de to tilbud Inden Book en dag-arrangementet løber af stablen, kan klassen fx have besøg af en gruppe gymnasieelever der underviser i det emne eller tema du har bestemt dig for. Besøget kan sagtens gentages et par gange. Både Book en dag og Book en elev kan indledes af en introduktion. Umiddelbart før selve arrangementet kommer en gymnasieelev ud på din skole og fortæller om indholdet. Dette kan også laves som et virtuelt møde, fx på facebook, eller der kan være tale om at klassen får en lektie for til selve arrangementet. Begge tilbud er ikke nødvendigvis rettet mod en hel klasse. Har du en gruppe elever i en klasse som er meget interesserede, eller en gruppe der trænger til en større forståelse for et emne, er det ingen hindring. Hvad gør du? Herunder kan du se dels hvordan et program for Book en dag kan se ud, dels et katalog over de mange emner, temaer m.m. som fagene tilbyder. Er du interesseret i tilbuddet, ringer eller skriver du til rektor Søren Hvarregaard, eller Efterfølgende vil du og de involverede faglærere på gymnasiet sammensætte et program og et indhold som er tilpasset dine elever. 1

2 Book en dag PROGRAM Modul 1 Et modul i et af fagene - se KATALOG: Biologi Fysik Kemi Samfundsfag Dansk (evt. i samspil med historie) Engelsk (evt. med andet sprog som sprogdag ) Spansk Tysk Evt. andre fag efter aftale Elever fra Midtfyns Gymnasium fra 2. eller 3. g underviser Pause Modul 2 Vælg mellem: A. Modul med egen lærer fra folkeskolen B. Eksperimentelt arbejde i laboratoriet (kemi, fysik, biologi) C. Et modul med elever fra Midtfyns Gymnasium som modul Frokost i gymnasiets kantine. Der kan købes varmt og koldt mad Modul 3 Vælg mellem: A. Elev-elev-møde: SRP-grand-prix eller AT-grandprix. SRP står for studieretningsprojekt, en stor skriftlig opgave i 3.g. AT står for almen studieforberedelse og er et tværfagligt projekt med fokus på metoder. Konceptet er at 6-8 3g-elever fremlægger på skift deres SRPopgave eller AT-projekt. Der skal være fokus på formidlingen, og de har præcis 3 minutter til deres rådighed - gerne med tidsstyrer og båt-horn, hvis de overskrider! Oplægget kan evt. kommenteres af en lærer (folkeskolelærer, gymnasielærer eller begge). Folkeskoleeleverne får udleveret en stemmeseddel, og der kåres en SRP-mester. B. Elev-elev-møde med idrætsaktiviteter eller samarbejdsaktiviteter sammen med gymnasieklasse. C. Dramalignende aktiviteter 2

3 KATALOG Gå på opdagelse i kataloget. Og husk at katalogets mange emner og temaer kun er forslag. Har du selv forslag til emner? Eller kunne du tænke dig et arrangement hvor formen er en anden end den vi foreslår, så kan det helt sikkert også lade sig gøre. Både Book en dag og Book en elev er et samarbejde mellem dig og de involverede gymnasielærere. De involverede fag: Biologi 4 Kemi 6 Fysik 8 Samfundsfag 9 Dansk 10 Engelsk 11 Spansk 12 Tysk 13 Mediefag 14 3

4 BIOLOGI Mulighed 1: En lille gruppe af elever fra gymnasiet kommer på besøg på folkeskolen. Eleverne har forberedt en undervisningsseance hvor et område/emne bliver gennemgået teoretisk for en klasse. Emnerne kunne f.eks. være: Mad & sundhed: o Kostens energiindhold og energifordeling o Danskernes kostvaner og de syv gode kostråd o Blodsukker og diabetes o Sult og mæthed o Hvad er sundhed? Rusmidler: o Nervesystemets opbygning og funktion o Påvirkning af hjernen o Effekten af rygning o Effekten af alkohol o Effekten af stoffer Bæredygtig udvikling: o Landbruget som økosystem o Økologisk landbrug o Gensplejsede afgrøder Genetik: o Gener og kromosomer o Mutationer og arvelige sygdomme o Nedarvningsmønstre o Gentests - Dna-profil o Etiske overvejelser i forbindelse med genetik Bioteknologi: o Enzymernes funktion o Enzymproduktion ved hjælp af gensplejsning o Fremstilling af gener Mulighed 2: Elever fra folkeskolen kommer på besøg på gymnasiet hvor gymnasieelever står klar til at vejlede dem ved udførelsen af et forsøg. Det kunne f.eks. ske efter, at elever har været på besøg på folkeskolen (mulighed 1). Til en to-mandsgruppe fra folkeskolen vil der så være knyttet et tomands-team af gymnasieelever. Forsøgene kunne f.eks. være: Forslag til forsøg med mad & sundhed o Kost- og aktivitetsregistrering 4

5 o o o Kaloriemetermåling af energiindhold i peanuts Måling af glykæmisk indeks og nedbrydelse af stivelse Udarbejdelse af sundhedsprofiler Forslag til forsøg med rusmidler o Nikotins påvirkning af blodtryk og puls (kan vi sætte elever til at ryge?) o Alkohols påvirkning af insekters navigationsevne Forslag til forsøg med bæredygtig udvikling o Undersøgelse af dyrkningsformens betydning for dyrelivet Forslag til forsøg med bioteknologi o Bakterier i klasselokalet o Mælkesyrebakteriernes optimale temperatur o Fremstilling af ost o Virtuel fremstilling af gensplejsede enzymer 5

6 KEMI Mulighed 1: En lille gruppe af elever fra gymnasiet kommer på besøg på folkeskolen. Eleverne har forberedt en undervisningsseance hvor et område/emne bliver gennemgået teoretisk for en klasse. Emnerne kunne f.eks. være: Salte: o Ædelgasreglen/oktetreglen og iondannelse o Forskellige typer af ioner og ioners navne o Saltes formelenhed, ionbinding, iongitter og saltes egenskaber o Evt. noget om forskellen mellem salte og molekyler o Saltet NaCl Syrer og baser: o Syre/basedefinitioner o Eksempler på syrer og baser o Syre-basereaktioner o Syrers og basers styrke o ph o Sur regn Organisk kemi og forbrændinger o Carbon-atomet o Carbonhydrider: Alkaner, alkener og alkyner o Forbrændingsreaktioner o Naturgas, benzin, olie o Bioethanol Organisk kemi og alkohol o Carbon-atomet o Alkoholer og deres egenskaber o Forbrænding af alkohol i kroppen og i industrien Organisk kemi og fedtstoffer o Carbon-atomet o Fedtsstoffers tilstand (fedt eller olie) o Triglycerider og fedtsyrer o Dræberfedt trans-fedtsyrer o Energiværdi og energiprocent Mulighed 2: Elever fra folkeskolen kommer på besøg på gymnasiet hvor gymnasieelever står klar til at vejlede dem ved udførelsen af et forsøg. Det kunne ske efter at elever har været på besøg på folkeskolen (mulighed 1). Til en to-mandsgruppe fra folkeskolen vil der så være knyttet et to-mands-team af gymnasieelever. Forsøgene kunne f.eks. være: 6

7 Forslag til forsøg med salte o Bestemmelse af saltindholdet i f.eks. havvand (titrering og standardkurve) o Salmiak: o Fremstilling af salmiak o Påvisning af salmiak først de enkelte ioner i rene opløsninger og derefter i spejderhagl Forslag til forsøg med syrer og baser o Bestemmelse af syre i citroner (titrering og standardkurve) o Er der mere syre i citronsaft end i appelsinsaft? o Bestemmelse af C-vitaminindholdet i frisk appelsin og appelsinjuice (eller andre læskedrikke) (titrering og standardkurve) Forslag til organisk kemi og fedtstoffer o Bestemmelse af fedtindhold i madvarer f.eks. chips, avocado eller lignende 7

8 FYSIK Der arbejdes med at udvikle øvelser inden for følgende emner. Er der ideer til andre emner eller spændende undersøgelser, vil vi gerne indgå i et samarbejde om at udvikle nye øvelser. Lyd og musik o Hvad bestemmer resonansfrekvenser for et rør? o Hvilke overtoner har forskellige instrumenter? o Hvad bestemmer frekvensen af en streng? Lys og farver o Hvordan ser forskellige lyskilders spektre ud? o Hvilke farver opstår når man blander spektralfarver, og hvilke farver har skygger? Optik o Hvordan fungerer forskellige linser, og hvordan samles de til briller? o Hvordan ser spejlbilledet fra forskellige former for spejle ud? Atomfysik o Måling på alfa, beta og gammastråling. Elektricitet o Måling på forskellige lovmæssigheder mellem spænding, strøstyrke, modstand, effekt. o Hvor meget elektrisk energi er der i et batteri? Vejret o Måling af temperatur, tryk og luftfugtighed. Mekanisk energi o Der kan måles på mange forskellige bevægelser. Ønsker du besøg på folkeskolen af to gymnasieelever, kan emnerne være alle inden for folkeskolens fælles mål. 8

9 SAMFUNDSFAG Her er en række forslag til emner og temaer. Har du selv et godt bud på hvad der kunne være interessant for din klasse at arbejde med, så kan det også være en mulighed. Fattigdom i Danmark o Definitioner hvordan måles fattigdom i Danmark? o Udbredelse hvor mange fattige er der i Danmark? o Betydning hvad betyder det for den enkelte at være fattig? o Løsninger hvilke politiske løsninger er i spil? Kulturmøder og menneskerettigheder o Kulturens globalisering ensretning eller mangfoldighed o Holdningerne til globalisering. o Menneskerettigheder Dansk politik (folketingsvalget 2011) o Styreformer o De vigtigste aktører og issues o Valgresultatet 2011 o Forklaringer på resultatet Velfærdsstaten og klemmerne o Hvad er en velfærdsstat o Hvorfor har vi den og hvordan finansieres den o Hvilke økonomiske klemmer er der i forhold til velfærdsstaten o Mulige løsninger Den fattige verden o Rige og fattige lande o Udviklings-begrebet og teorier om udvikling o Danmarks (og verdens) ulandsbistand 9

10 DANSK Medier nyhedernes udvikling gennem tiden o I denne time bruger gymnasieeleverne dr.dk/medier til at illustrere udviklingen af DRnyhederne. Der er fokus på studieværtens rolle, hans blik, hans placering i studiet, logo, farver, studiet, jingle, valg af indslag og ganske overordnet konstruktion af indslag. Herigennem reflekteres der over hvad der er sket over de sidste 45 år, hvorfor og med hvilken effekt. Medier kortfilmsanalyse o I denne time starter gymnasieeleverne med at introducere nogle grundlæggende analysebegreber til billedkomposition f.eks. gennem puslespil. Herefter vises kortfilmen Boy Meets Girl hvor eleverne skal se efter hvor mange forskellige film-genrer der er på spil i filmen, efterfulgt af en diskussion af hvad der definerer de forskellige genrer. Filmen analyseres herefter mere dybdegående ved hjælp af udvalgte screenshots. Sprog og sproglig analyse o Ved hjælp af sprogspil og sproglege vil gymnasieeleverne undervise i ordklasser, sætningsanalyse og evt. kommatering. Det meste af timen vil foregå i differentierede mindre grupper. Dansk-historisk oversigtsforløb (helst 2 moduler). o Gymnasieeleverne vil her stå i spidsen for mindre gruppearbejder hvor hver gruppe arbejder med en dansk periode i et både litterært og historisk perspektiv. Skoleeleverne skal således i dette modul forsøge at skabe et lille produkt der præsenterer væsentlige strømninger og tendenser i deres periode. Produktet kan enten have form af en lille film, en planche, en powerpoint, podcasts, eller det hele kunne samles i en blog som skoleklassen så ville kunne referere til i deres senere arbejde med dansk og historie. Modulerne afsluttes med en lille fernisering hvor skoleeleverne får mulighed for at præsentere deres produkt for klassekammeraterne. 10

11 ENGELSK Grammatik o Efter jeres ønske, f.eks. kongruens, navneordenes flertal (regelmæssigt og uregelmæssigt, adjektivernes bøjning, verbernes tider.) osv. Efter at have holdt et kort oplæg om den/de pågældende grammatiske regel står gymnasieeleverne for at afvikle tilhørende grammatikspil, drills og smartboard-øvelser som giver praktisk øvelse i at anvende regelen. Her er fokus på interaktivitet og samarbejdslæring i øvelserne. Sådan kunne 45 minutter se ud: Start: Oplæg om adjektivernes bøjningsmåder (-er, -est + more, most) (ca. 10 minutter). Herefter deles klassen i to: Halvdelen laver en smartboard-øvelse om forskellige tillægsords bøjninger, mens den anden halvdel laver en interaktionsøvelse hvor eleverne går rundt i klassen og deler informationer med hinanden mens de bruger komparativen eller superlativen af adjektiverne. Vi bytter efter ca. 10 minutter Til sidst, hvis der er tid, samles der op med et bingospil hvor adjektivernes modsætninger skal findes. Pickuplines of the 17th century: metaforer og simili o I denne time introduceres eleverne for begreber som metafor og simili. Og de introduceres for et par gammeldags former af engelske ord (f.eks. thy, thou, thine osv.) Herefter stifter eleverne bekendtskab med et par pick-up-lines from the 17th century som fremføres. Til sidst sammenligner eleverne sproget fra Shakespeares tid med deres egne scoretricks i dag. Sådan kunne 45 minutter se ud: Eleverne brainstormer først over deres bedste scoretricks. Herefter holder gymnasieeleverne et kort oplæg om metaforer og simili (herunder brug af Smartboard-øvelse) samt introducerer et par gamle former af det engelske sprog. Eleverne deles nu ind i par, og hvert par får to scorereplikker fra det 17. århundrede som skal læres udenad og reciteres for klassen. Under recitationen skal andre elever lytte efter metaforer og simili. Til sidst skrives de benyttede metaforer og simili op på tavlen, og der sammenlignes med scorereplikkerne fra i dag: Hvorfor har sproget for kærlighed ikke ændret sig mere end det har? På hvilke måder har sproget for kærlighed ændret sig? Hvorfor? 11

12 SPANSK Et besøg på gymnasiet - Book en dag - kunne med spansk se således ud: Introduktion til faget spansk o Kort om studiets struktur og om spansk sprog og kultur i verdenen o Intro til sproget: 1. kapitel af begyndersystemet Buena Idea med fokus på præsentation af sig selv o Kapitel af begyndersystemet med fokus på præsentation af andre og på sætningsopbygning o Øvelser/leg (Cooperative learning) Et forløb i spansk i forbindelse med fx en sprogdag på gymnasiet o Intro til studiets struktur og om spansk sprog og kultur i verdenen o Intro til sproget: 1. kapitel af begyndersystemet Buena Idea med fokus på præsentation af sig selv og sætningsopbygning o Fokus på præsentation af andre o Tal på spansk (alder, klokkeslæt) o Fokus på beskrivelse af steder og brug af adjektiver o Øvelser & leg (Cooperative learning) 12

13 TYSK Book en dag (9. klasse) Introduktion til tysk i gymnasiet Grammatik med spilbaserede øvelser - fx kongruens Træning af ordforråd og samtale til et udvalgt emne ud fra tekst, billeder eller små videoklip - fx: o Hausfrau oder Karriere? Bl.a. med sammenligning af den danske og tyske velfærdsmodel. o Schule in Deutschland. Bl.a. med indtryk fra vores partnerskole i Kiel o Ausländer in Deutschland o DDR und die Wende Leg med fx ordforrådstræning - evt. i hallen eller udendørs Book en elev (7. klasse) Introduktion til tysk i gymnasiet Grammatik med spilbaserede øvelser - fx bøjningen af sein og haben Opbygning af ordforråd - fx krop og beklædning, farver, adjektiver, tal, familie. Træning af skrivning og samtale ud fra billeder - fx: o Præsentation og beskrivelse af personer o Werbung o Liebe 13

14 MEDIEFAG Book en dag Mediefag beskæftiger sig med levende billeder (film og tv) og indeholder både en teoretisk og en praktisk dimension. Nedenfor ses en række forslag til emner og temaer, som din klasse kunne arbejde med i forbindelse med både Book en dag og Book en elev. De filmiske virkemidler + kortfilmsanalyse Hvilke enkeltdele består filmmediet af? Levende billeder er sammensat af en lang række virkemidler, der tilsammen skaber et bestemt udtryk. Billedbeskæring, perspektiv, lys, kamerabevægelser, klipning og ikke mindst lyd har alt sammen indvirkning på hvordan seeren oplever en film eller et tv-program. Et nærbillede af et grædende ansigt skaber f.eks. større intensitet og indlevelse, end et totalbillede, hvor samme grædende person ses på afstand i fuld figur. Tilsæt nærbilledet underlægningsmusik i form af sørgmodige strygere og udtrykket forstærkes endnu mere. I arbejdet med dette emne vil din klasse først få kortlagt de vigtigste virkemidler, og dernæst anvende denne teori til at analysere forskellige kortfilm fra ind- og udland. Arbejdet ligger både i at identificere virkemidlerne, samt at afkode og definere deres konkrette funktion. Fakta, fiktion og alt der imellem Hvordan ved vi om det vi ser på film og tv er ægte virkelighed eller blot opdigtet? For at kommunikere dets forhold til virkeligheden benytter produktioner sig af en række koder, der hjælper seeren med at forstå og forankre udsendelsen korrekt. Disse koder bliver dog mere og mere udvandet og bruges i dag på tværs af alle slags produktioner. Instruktører og tilrettelæggere eksperimenterer på livet løs med blandingsformer og hybrider, der sammensætter fakta og fiktion på et hav af nye måder. Sidst men ikke mindst kommer problematikken om at 100% ægte virkelighed i f.eks. dokumentarfilm er stort set umuligt at frembringe. Fakta på film og tv altid vil indeholde en vis kreativ bearbejdning, hvilket medfører en flydende og uklar grænse mellem fakta og fiktion. I arbejdet med dette emne vil din klasse beskæftige sig med uddrag fra en række film og tv-programmer, der har hvert sit forhold til virkeligheden. Sammen vil vi forsøge at afkode dem rigtigt, samt diskutere etikken i grænselandet mellem fakta og fiktion. Hvor meget kan man f.eks. tillade sig at iscenesætte, hvis man samtidigt vil kalde sit program for fakta? Praktisk produktion Hvordan laver man film? I dette tilbud, der afholdes som Book en dag på MFG, får din klasse mulighed for at prøve kræfter som filmskabere. Eleverne får kort gennemgået faserne præproduktion, produktion og postproduktion, hvorefter de i grupper selv kastes ud i det konkrete arbejde med at skabe en lille film på 1-2 minutter. Eleverne tegner først storyboards, optager råmaterialet og klipper til sidst deres film i redigeringsprogrammet 14

15 Final Cut Pro. Medbring gerne eksterne harddiske/usb-stik så eleverne kan få deres film med sig hjem /hep 15

BOOK EN DAG EN GYMNSASIEELEV ELLER BEGGE DELE

BOOK EN DAG EN GYMNSASIEELEV ELLER BEGGE DELE Tilbud til klasser i folkeskolens overbygning og 7. klasse BOOK EN DAG EN GYMNSASIEELEV ELLER BEGGE DELE Giv din klasse en anderledes faglig oplevelse: Book en dag på Midtfyns Gymnasium Du kan sammensætte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-maj 2013 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 19. juni og onsdag d. 20. juni

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 19. juni og onsdag d. 20. juni Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 19. juni og onsdag d. 20. juni Spørgsmål: 1. Ionforbindelser og fældningsreaktioner, herunder øvelsen Saltes opløselighed i vand 2. Det periodiske system ionforbindelser,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 Maj 2017 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse HTX Fag og niveau Biologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December-januar, 2016/17 Institution Kbh Syd VUC & HF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C

Læs mere

Oliekemi - intro til organisk kemi. Fødevarekemi - organisk kemi - del af SO (Sundhed) Salte - Ioner, opløselighed, mængdeberegninger og blandinger.

Oliekemi - intro til organisk kemi. Fødevarekemi - organisk kemi - del af SO (Sundhed) Salte - Ioner, opløselighed, mængdeberegninger og blandinger. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-maj 2015 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen mandag d. 24. juni og tirsdag d. 25. juni 2013

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen mandag d. 24. juni og tirsdag d. 25. juni 2013 Eksamensspørgsmål til kecu eksamen mandag d. 24. juni og tirsdag d. 25. juni 2013 Spørgsmål til offentliggørelse 1. Ionforbindelser og fældningsreaktioner, herunder øvelsen Saltes opløselighed i vand 2.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag.

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag. VUC Århus, 17. maj. 2011 Kære alle kursister på holdene ke02da1c (kemi C flex, helårsholdet) og ke05da1c (kemi C flex, halvårsholdet) På de næste mange sider vil I kunne se Jeres kommende eksamensopgaver

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 Teknisk Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-maj 2013 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx /gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C december 2016 Helsingør. Spørgsmål 1. Grundstoffer og det periodiske system

EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C december 2016 Helsingør. Spørgsmål 1. Grundstoffer og det periodiske system EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C december 2016 Helsingør Øvelse: Opløsningsmidlers egenskaber Spørgsmål 1 Grundstoffer og det periodiske system Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Grundstofferne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF & VUC Nordsjælland - Helsingør HF enkeltfag

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2014 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse HTX Fag og niveau Biologi

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2012.

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2012. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj 2012 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Helle Ransborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug - maj. 2014/2015 Institution EUC Lillebælt Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Biologi C Jakob

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Biologi C Lærer(e) Hold Mark Goldsmith

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Vid gymnasier/viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kemi B Hanne Lind

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution VUC Vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Biologi C Anna Muff

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Biologi C Morten Sigby-Clausen

Læs mere

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 3. juni og onsdag d. 4. juni 2014

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 3. juni og onsdag d. 4. juni 2014 Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 3. juni og onsdag d. 4. juni 2014 Spørgsmål 1. og 15. Ionforbindelser og fældningsreaktioner, herunder øvelsen Saltes opløselighed i vand 2. og 16. Det periodiske

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj 2014 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes Maj-juni 2010 Teknisk Gymnasium Grenaa HTX-student Biologi C Ejner Læsøe Madsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes Maj-juni 2010 Teknisk Gymnasium Grenaa HTX-student Biologi C Ejner Læsøe Madsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 414 Københavns VUC hfe Kemi C Sanne Schnack

Læs mere

Undervisningsplan for Tysk, 9. B 2016/17

Undervisningsplan for Tysk, 9. B 2016/17 Undervisningsplan for Tysk, 9. B 2016/17 Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj/juni 2011 Institution VUC Sønderjylland Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/2015, eksamen maj/juni 2015 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

KEMI C. Videooversigt

KEMI C. Videooversigt KEMI C Videooversigt Afstemning og mængdeberegning... 2 Atomer og det periodiske system... 2 Forsøgsfilm... 2 Ioner og salte... 3 Molekyler... 3 Opløsninger og tilstandsformer... 3 Organisk kemi... 3 Redoxreaktioner...

Læs mere

Årsplan - 9. klasse - fysik/kemi

Årsplan - 9. klasse - fysik/kemi Årsplan - 9. klasse - fysik/kemi Forenklede fælles mål: Kompetenceområde Undersøgelse - Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i fysik/kemi. Modellering - Eleven kan anvende og vurdere

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2011 Studenterkurset

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013- Juni 2014 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus HTX Uddannelse Fag og niveau Lærere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Maj-juni 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest, Esbjerg Hf/hfe Biologi C Sussi Tobiasen

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

1 Ioner og ionforbindelser

1 Ioner og ionforbindelser 1 Ioner og ionforbindelser Du skal fortælle om, hvordan ioner kan dannes, så de får samme elektronstruktur som ædelgasser, og hvordan ionforbindelser (salte) dannes ud fra positive og negative ioner. Du

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kemi B: Januar 2016 Juni 2016

Undervisningsbeskrivelse Kemi B: Januar 2016 Juni 2016 Undervisningsbeskrivelse Kemi B: Januar 2016 Juni 2016 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2016 Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution VUC Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf-enkeltfag Kemi C Dorte Ramlov

Læs mere

1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed.

1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed. Indhold 1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed.... 2 2. Fældningsreaktioner herunder eksperimentet Saltes opløselighed i vand.... 3 3. Stofmængdekoncentration

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 13 - juni 15 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

At udfolde projektets potentiale som - lærende værktøj - strategisk værktøj

At udfolde projektets potentiale som - lærende værktøj - strategisk værktøj Sally Thorhauge At udfolde projektets potentiale som - lærende værktøj - strategisk værktøj At udvikle ideer til, hvordan dette potentiale realiseres på egen institution Oplæg Workshopcaféer Networking

Læs mere

4. Bio A, Mat B, Psykologi C

4. Bio A, Mat B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 4. Bio A, Mat B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Projekt i TYSK AG - FS. Allerød Gymnasium og Folkeskolerne i Allerød

Projekt i TYSK AG - FS. Allerød Gymnasium og Folkeskolerne i Allerød Brobygning Projekt i TYSK AG - FS Allerød Gymnasium og Folkeskolerne i Allerød Hvorfor er brobygning så vigtig? sikre, at eleverne har de nødvendige, faglige kompetencer til det næste trin i uddannelsesforløbet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2016 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C COL 16kemc21 Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2016/2017, eksamen maj/juni 2016 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj 2015 Institution Horsens Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Marianne Erneberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-maj 2013 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

5. Bio A, Idræt B, Mat B

5. Bio A, Idræt B, Mat B Studieretningsbeskrivelse for 5. Bio A, Idræt B, Mat B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan Jun 2017 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Pernille Guyton

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole - Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 11 Københavns tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Kemi C Ole Plam 14kemc2 Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kemi

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Skive-Viborg HF & VUC, Viborg. Hf-e Biologi C

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) December 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1bic14e 0813 Biologi C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: 1bic14e 0813 Biologi C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: 1bic14e 0813 Biologi C, HFE Fag: Biologi C, HFE Niveau: C Institution: VUC Fredericia (607247) Hold: Biologi C enkeltfag Alle Termin: Juni 2014 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

Eksamen: Biologi B-niveau

Eksamen: Biologi B-niveau Eksamen: Biologi B-niveau Fredag den 7. juni på Ikast-Brande Gymnasium Eksaminator: Tonje Kjærgaard Petersen Censor: Karen Seierøe Barfod Elever: 12 Eksamensform: - Opgaven trækkes minimum 24 timer før

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 16 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF kemi, c Helle Schjødt 16kemC1 Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj og Juni 2015 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 2-årigt hf Naturvidenskabelig Faggruppe Rikke Jørgensen (RJ), Karsten Bay Jensen (KJ)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-maj 2015 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUC Skive-Viborg, Skive. Hfe Biologi C Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/2015, eksamen maj/juni 2015 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Mark Goldsmith

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

1b. Mat A, Kemi A, Fys B

1b. Mat A, Kemi A, Fys B Studieretningsbeskrivelse for 1b. Mat A, Kemi A, Fys B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi.

At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Fagplan for biologi Formål: Formålet med undervisningen i biologi er: At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2016 Institution VUC Vest - Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Bemærk: Denne undervisningsbeskrivelse er 2g indholdet. For 2t er det derfor titel 8-14. For

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 Skive

Læs mere

En oversigt, der viser brugen af restudy.dk, fordelt på alle brugere/skoler. Rapporten indeholder tal fra 01/01 2012 til 31/12 2012

En oversigt, der viser brugen af restudy.dk, fordelt på alle brugere/skoler. Rapporten indeholder tal fra 01/01 2012 til 31/12 2012 En oversigt, der viser brugen af restudy.dk, fordelt på alle brugere/skoler. Rapporten indeholder tal fra 01/01 2012 til 31/12 2012 Samt en analyse, der påviser, at elever på gymnasier, der har haft adgang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016, eksamen dec/jan 2015 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe

Læs mere

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Overordnede faglige mål med AP-forløbet Det primære formål med AP er at give eleverne en nødvendig basisforståelse for morfologi,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg HFe Kemi C Maria Ji Sigby-Clausen

Læs mere

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom.

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. 1 Atomets opbygning Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. Kernepartikler og elektronstruktur Periodisk system - hovedgrupper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 - Maj 2017 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern, Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse HTX

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2013.

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Helle Ransborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - maj 2016 Institution Københavns T ekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Htx Fag og niveau Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 07- Maj 08 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Silkeborg tekniske skole Htx Biologi C

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

aktiviteter Sport Kryds og tværs opgaver med udgangspunkt i læste tekster. Skriftlig oversættelse. Rollespil

aktiviteter Sport Kryds og tværs opgaver med udgangspunkt i læste tekster. Skriftlig oversættelse. Rollespil Fag: Tysk Hold: 28 Lærer: Rikke Balle Larsen 32-42 Undervisningsmål 9/10 klasse Udtalekorrekthed hovedindhold af lyd- og billedmedier ordforråd Vælge og anvende læsestrategier, herunder nærlæsning og skimming

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi-C Gunnsteinn Agnar

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015/2016 Institution Thy-Mors Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Biologi C Pernille

Læs mere