Danfoss Air varmeflader

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danfoss Air varmeflader"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning

2 Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde. Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger. (Direktiv 200/42/EF) 2012 Copyright Danfoss A/S

3 Indholdsfortegnelse 1 Elektriske varmeflader Elektriske forvarmeflader Elektriske eftervarmeflader Placering af en elektrisk varmeflade Tilslutning af en elektrisk varmeflade Oversigt System med én varmeflade Oversigt System med to varmeflader Fejlfinding Vandbårne varmeflader Vandbårne eftervarmeflader Placering af en vandbåren varmeflade Tilslutning af en vandbåren varmeflade Varmekald Fejlfinding Geotermiske varmeflader Geotermiske varmeflader Dimensionering af jordslanger Nedlægning af jordslanger Påfyldning af brine Placering af en geotermisk varmeflade Tilslutning af en geotermisk varmeflade Fejlfinding Tekniske data Elektriske varmeflader Vandbårne varmeflader Geotermiske varmeflader Elektriske varmeflader 1.1 Elektriske forvarmeflader En elektrisk forvarmeflade anvendes til at holde Air-systemets temperatur over frysepunktet. Air-systemer uden forvarme vil ved længerevarende drift ved udetemperaturer under -3 C gradvist reducere indblæsningsluftmængden for at forhindre tilisning. I et almindeligt hus er dette en udmærket løsning, men i lufttætte huse (typisk lavenergibyggeri) kan ubalancen skabe gener på grund af undertryk i boligen. Her anbefales derfor montering af en forvarmeflade. Den elektriske forvarmeflade indbygges i kanalsystemet på friskluftsiden. A: Udsugning. B: Indblæsning. C: Udeluft. D: Afkastluft. A E: Føler før varmeflade. F: Føler efter varmeflade. B G: Forsyningskabel til varmeflade. H: Forsyningskabel til styringsboksen. I: Kommunikationskabel til HRV-enhed -> fra varmefladestyringen. J: Eftervarmeflade (isoleres med 50 mm glas-/mineraluld). K: Styringsboks til varmeflade (må ikke isoleres). Bemærk! Den elektriske varmeflade skal monteres af en autoriseret elinstallatør. I H 230V, 50 Hz K G F E C 50 cm J 50 cm D Danfoss Heating Solutions VIFKB501 3

4 1.2 Elektriske eftervarmeflader En elektrisk eftervarmeflade anvendes for at give indblæsningsluften en mindre temperaturstigning og dermed bevare komforten i rummet. Den elektriske eftervarmeflade indbygges i kanalsystemet, på indblæsningssiden. A: Udsugning. B: Indblæsning. C: Udeluft. D: Afkastluft. E: Føler før varmeflade. F F: Føler efter varmeflade. G: Forsyningskabel til varmeflade. H: Forsyningskabel til styringsboksen. H I: Kommunikationskabel til HRV-enhed -> fra varmefladestyringen. J: Eftervarmeflade (isoleres med 50 mm glas-/mineraluld). K: Styringsboks til varmeflade (må ikke isoleres). Bemærk! Den elektriske varmeflade skal monteres af en autoriseret elinstallatør. 50 cm J 50 cm 230V, 50 Hz G K E A B I C D 1.3 Placering af en elektrisk varmeflade Varmefladen skal placeres i en afstand svarende til minimum 2 x Ø-målet for kanalstørrelsen fra den nærmeste forhindring (rørbøjninger, eksterne filtre eller selve enheden). En pil på varmefladen angiver luftstrømningens retning. Varmefladen skal placeres mindst 30 mm fra bygningsdele af træ. Tilslutningsboksen skal vende opad eller horisontalt - aldrig nedad. Varmefladen skal isoleres med et ikke-brændbart isoleringsmateriale. Låget på overfladens eksterne styreenhed må IKKE isoleres, men skal forblive synligt, således at den manuelle overophedningsbeskyttelse kan deaktiveres, hvis denne mod forventning skulle udløses. De to fabriksmonterede PT-1000 følere skal placeres i kanalsystemet, hhv. 50 cm før og 50 cm efter fladen. Hver føler er markeret med en angivelse af, hvorvidt den skal placeres før eller efter fladen. Vendes følerne forkert, opnås ikke den ønskede drift. Bor Ø8 mm huller i kanalen, og monter de medfølgende gummityller, hvorefter følerne anbringes i kanalen. Følerne fastgøres til røret med ventilationstape og isoleres sammen med resten af kanalsystemet og varmefladen. Isolering Gummitylle PT-1000 føler 45 mm min. 2 x A mm A mm min. 2 x A mm 1.4 Tilslutning af en elektrisk varmeflade Tilledning fra den medfølgende eksterne styreenhed (mærket forsyningsspænding 230 V, 50 Hz ) tilsluttes forsyningen via en egnet stikdåse. Det anbefales at forsyne varmefladen fra en separat gruppe. Forsyningskablet fra den eksterne styreenhed (mærket til varmefladen ) tilsluttes den elektriske varmeflade, jf. eldiagram. Kabelgennemføring i varmefladen sker via de udstandsede huller i varmefladens eltilslutningsboks. Der skal anvendes en kabelforskruning til at sikre korrekt trækaflastning. Kommunikationskablet monteres mellem den eksterne styreenhed og ventilationssystemets serieindgang (se ligeledes følgende sider). 4 VIFKB501 Danfoss Heating Solutions

5 OBS: 120 Ohms modstand mellem klemme 2 & Gråt modbus stik, set fra tilslutningsside Klemme 1: Orange Klemme 2: Blå (+modstand) Klemme 3: Hvid/blå (+modstand) Klemme 4: Tom N L PE 24 2 Installationsvejledning 1. PT 1000 føler, efter varmeflade (styrende føler). 2. PT 1000 føler, før flade. 3. Kommunikationskabel mellem HRV-enheden og styringsboksen (10 m, parsnoet, 2 par + skærm). 4. Forsyningskabel, 230 V, 50 Hz - bør tilsluttes en separat 10 A gruppe (3 m, 3G1,5). 5. Varmefladetilslutning (3 m, 3G1,5).. Overophedningstermostat med automatisk genindkobling (70 C). 7. Overophedningstermostat med manuel indkobling ( 120 C). 8. Varmelegeme. Bemærk! Styringsboksen må ikke isoleres Solid state relæ PE N L Oversigt System med én varmeflade 1. Ventilationsanlæg. 2. Styringsboks til varmeflade. 3. CCM-modul. 4. Air Dial. 5. Serielkabel, fra varmefladens styringsboks til ventilationsanlægget.. Serielkabel, fra CCM-modul til ventilationsanlægget Montagesekvens - udføres på serielstikket i ventilationsanlægget. 1. Serielkablerne med samme farve snoes sammen parvis. 2. Tyller anbefales Hvid/orange 1 2. Orange 3. Sort 4. Hvid/blå 5. Blå. Fjern lus mellem klemme 5 og 5. Indsæt stikket i ventilationsanlægget. Efter maks. 4 minutter vil Air Dial finde den tilsluttede varmeflade og automatisk tilmelde den til systemet New device found 3. Kabelparrene indsættes i serielstikket i ventilationsanlægget. Danfoss Heating Solutions VIFKB501 5

6 1. Oversigt System med to varmeflader 1. Ventilationsanlæg. 2. Styringsboks til varmeflade 1, uden termineringsmodstand. 3. Styringsboks til varmeflade 2, med termineringsmodstand. 4. CCM-modul. 5. Air Dial.. Serielkabel, mellem CCM-modul og ventilationsanlæg. 7. Serielkabel mellem styringsboks 1 og ventilationsanlægget. 8. Serielkabel mellem styringsboks 2 og styringsboks Montagesekvens 1. Varmefladens eksterne styringsboks 1 monteres som angivet i kapitel 1.5. Fjern termineringsmodstand T på varmeflade Hvid/orange 1 2. Orange 3. Sort 4. Hvid/blå 5. Blå. Fjern lus mellem klemme 5 og Tilslut flade 1 til flade 2: 1. Orange/orange 2. Blå/blå 3. Hvid-blå/hvid-blå 4. Tom 4. Indsæt stikket i ventilationsanlægget. Efter maks. 4 minutter vil Air Dial finde den tilsluttede varmeflade og automatisk tilmelde den til systemet. New device found VIFKB501 Danfoss Heating Solutions

7 1.7 Fejlfinding Fejlmelding Årsag Løsning Fladen tilmeldes ikke automatisk efter tilslutning af spænding til styringen. Fladen kobler ud på rund af overophedningsbeskyttelse. Sikringer sprunget/udkoblet i hovedstrømforsyningen Når en flade tilsluttes, kan der gå op til 4 minutter, før den inkluderes i netværket. Et kommunikationskabel er ikke tilsluttet korrekt. Termineringsmodstanden er ikke placeret korrekt på den sidste varmeflade i kæden. For lav luftmængde over fladen. Kanalfølere monteret forkert/ omvendt. En komponent i kanalsystemet er monteret for tæt på varmefladen (bøjning, filter, reduktion etc.). Fase er overbelastet. Vent fire minutter og kontrollér på Air Dial, om der er tilføjet nye enheder til systemet. Kontrollér, at kommunikationskablerne er monteret korrekt, og at farvekoderne mellem de enkelte kabler er i overensstemmelse med denne vejledning. Sørg for, at kun den sidste enhed i systemet har monteret en termineringsmodstand. Kontrollér systemet for luftpassage/flow. Denne type fejl skyldes ofte rester af isoleringsmateriale i kanalsystemet. Når fejlen er fundet og udbedret, skal varmefladens overhedningsbeskyttelse genindkobles manuelt. Dette gøres på den røde knap på varmefladens overside. Herefter afbrydes spændingen til selve ventilationsanlægget kortvarigt, hvorefter driften kan genoptages. Kontrollér opmærkningen på temperaturfølerne - sidder føler korrekt? Følernes mærker angiver, hvor i systemet føleren bør placeres i forhold til varmefladen. Den komponent, der forstyrrer luftstrømmen over fladen, skal flyttes, så varmefladen bestryges jævnt. Forsyn varmefladen fra en separat 10A sikringsgruppe. Lugtgener Støvbelægning på varmefladen Det er ganske almindeligt at en elektrisk varmeflade ved opstart (eller efter en længerevarende periode uden brug) afgiver en let brændt lugt. Dette er et kortvarigt fænomen, der går over i løbet af kort tid. Lugten skyldes små støvpartikler på overfladen af varmefladen, der opvarmes. Fladen afgiver ingen varme. Fladens overophedningssikring er udløst, Sikringerne i fladens forsyningsgruppe er sprunget. Kontrollér for eventuelle fremmedlegemer i kanalsystemet. Når fejlen er fundet og udbedret, skal varmefladens overophedningsbeskyttelse genindkobles manuelt, og dette gøres på den røde knap på varmefladens overside. Herefter afbrydes spændingen til selve ventilationssystemet kortvarigt, hvorefter driften kan genoptages. Skift sikringerne. 2 Vandbårne varmeflader 2.1 Vandbårne eftervarmeflader Vandbårne eftervarmeflader indbygges på indblæsningssiden af kanalsystemet. De anvendes til at hæve temperaturen på indblæsningsluften for at forhindre træk i de rum, hvor luften blæses ind. Den vandbårne varmeflade tilsluttes husets centralvarmesystem, med henholdsvis fremløb og retur. Varmefladen har indbygget beskyttelse imod frostsprængning. A: Udsugning. B: Indblæsning. C: Udeluft. D: Afkastluft. E: Føler før varmeflade. F: Føler efter varmeflade. Bemærk! Fremløb og retur til fladen skal isoleres. F + E A B C D Danfoss Heating Solutions VIFKB501 7

8 2.2 Placering af en vandbåren varmeflade Varmefladen skal placeres i en afstand af mindst 500 mm fra eventuelle komponenter i kanalsystemet (rørbøjninger, eksterne filtre eller selve ventilationsanlægget). Varmefladen placeres på indblæsningsstrengen efter ventilationsanlægget. En pil på varmefladen angiver luftstrømningens retning. Varmefladen leveres præ-isoleret og kræver ingen yderligere isolering. Varmefladen er beregnet til vandret montering, men kan dog monteres lodret, såfremt enheden aflastes forsvarligt, og luftretningen er nedefra og op. De to fabriksmonterede PT-1000 følere skal placeres i kanalsystemet, hhv. 50 cm før og 50 cm efter fladen. Hver føler er markeret med en angivelse af, hvorvidt den skal placeres før eller efter fladen. Vendes følerne forkert, opnås ikke den ønskede drift. Bor Ø8 mm huller i kanalen og monter de medfølgende gummityller, hvorefter følerne anbringes i kanalen. Følerne fastgøres til røret med ventilationstape og isoleres sammen med resten af kanalsystemet og varmefladen. Isolering Gummitylle PT-1000 føler 45 mm 2.3 Tilslutning af en vandbåren varmeflade Tilslutning til centralvarmesystemet Den vandbårne varmeflade tilsluttes som vist på nedenstående tilslutningsdiagram. Vandvarmefladens styreventil er fuldt åben ved levering og således klar til påfyldning, også i spændingsløs tilstand. Det anbefales at montere en snavssamler i systemet, samt at der monteres afspærringsventiler nær ved fladen, for at gøre overholdelsen af eventuelle servicekrav lettere senere. Der skal monteres en udluftningsskrue på systemets højeste punkt. Fyld vand på systemet og foretag udluftning. Fladen er herefter klar til brug. Fremløb og retur op til fladen skal isoleres forsvarligt af hensyn til frostsprængningsrisiko. A: Afspærringsventiler (anbefales). B: PT 1000 følere monteres i kanal. C: Udluftningsskrue (anbefales). E D: Cirkulationspumpe (centralvarmesystem). J A C E: Ekspansionsbeholder (typisk en del af centralvarmesystemet). F: Evt. varmekald etableres med potentialefrit relæ. D I A G: Varmeflade. H: Styreventil med motoraktuator. F B I: Snavssamler. J: Centralvarmesystem. Bemærk! Maks. gennemstrømningstemp. 85 C, min. differenstryk 0,2 bar, maks. differenstryk 4,0 bar, maks. trykniveau PN 10. M H G 230 V 50 Hz El-tilslutning Når vandvarmefladen er påfyldt vand og udluftet, skal den tilsluttes elektrisk. Dette gøres ved at tilslutte det medfølgende strømstik til varmefladen og forbinde det medfølgende kommunikationskabel mellem vandvarmefladen og ventilationsanlægget. 1. Ventilationsanlæg. 2. Vandbåren varmeflade. 3. CCM-modul. 4. Air Dial. 5. Serielkabel mellem varmeflade og ventilationsanlæg.. Serielkabel fra CCM-modul til ventilationsanlægget. 230 V 50 Hz VIFKB501 Danfoss Heating Solutions

9 Montagesekvens - udføres på serielstikket i ventilationsanlægget. 1. Serielkablerne med samme farve snoes sammen parvis Hvid/orange 1 2. Orange 3. Sort 4. Hvid/blå 5. Blå. Fjern lus mellem klemme 5 og Tyller anbefales. 5. Indsæt stikket i ventilationsanlægget. Efter maks. 4 minutter vil Air Dial finde den tilsluttede varmeflade og automatisk tilmelde den til systemet. New device found 3. Kabelparrene indsættes i serielstikket i ventilationsanlægget.. Vælg, hvordan fladen skal konfigureres, "Komfort" (konstant indblæsningstemperatur, anbefales ofte) eller "Total opvarmning" (special applikation). Comfort 2.4 Varmekald Såfremt centralvarmesystemet er udstyret med vejrkompensering, kan det være tilrådeligt at etablere et potentialefrit varmekald. Varmekald etableres fra varmefladens styring til centralvarmesystemet gennem et hjælperelæ (styringens relæudgang er ikke potentialefri og skal derfor føres over et eksternt relæ). Varmefladestyringen sidder bag ved stålpladen på forsiden af varmefladen. A: Modbus. B: Varmekald klemme 27/ V, 4 A (ikke potentialefri). C: Solid state relæ. D: Eksternt hjælperelæ, f.eks. Hager 110 ES (ikke del af Danfoss leverance). E: Klemmer til eksternt varmekald i centralvarmesystemet. A B C + 2 Bemærk! Den elektriske varmeflade skal monteres af en autoriseret elinstallatør. D NO E 230 V Danfoss Heating Solutions VIFKB501 9

10 2.5 Fejlfinding Fejlmelding Årsag Løsning Fladen tilmeldes ikke automatisk efter tilslutning af spænding til styringen. Når en flade tilsluttes, kan der gå op til 4 minutter, før den inkluderes i netværket. Et kommunikationskabel er ikke tilsluttet korrekt. Termineringsmodstanden er ikke placeret korrekt på den sidste varmeflade i kæden. Fladen afgiver ingen varme. Luft i systemet. Udluft systemet. Air Dial giver frostbeskyttelsesalarm. Indblæsningsluften er ikke varm nok. Intet varmt vand fra centralvarmesystemet. Snavssamleren er tilstoppet. Aktuator defekt. Ved første tilslutning kan det tage op til 30 minutter, før ventil og aktuator er driftsklare. Styringen kalder ikke på varme. Pumpe defekt. Indblæsningsluften, der kommer ud af enheden har en temperatur på under +5 C, før den når varmefladen. Fremløbstemperaturen er for lav. Gennemstrømning er sat for lavt på ABQM-ventilen. Gennemstrømningen er for lav på vandsiden. Styringen kalder ikke på varme. Vent fire minutter og kontrollér på Air Dial, om der er tilføjet nye enheder til systemet. Kontrollér, at kommunikationskablerne er monteret korrekt, og at farvekoderne mellem de enkelte kabler er i overensstemmelse med denne vejledning. Sørg for, at kun den sidste enhed i systemet har monteret en termineringsmodstand. Kontrollér centralvarmesystemet, og foretag eventuelt etablering af et varmekald. Tøm og rengør snavssamleren. Om nødvendigt gennemskylles systemet. Afmonter aktuatoren og erstat med en ny (Danfoss AMV 130, nr. 082H8037). Vent i 30 minutter, indtil både ventil og aktuator er driftsklare. Hvis systemet er i Away Mode, eller hvis Bypass er aktivt, er varmefladen ikke aktiv. Udskift cirkulationspumpen. Kontrollér, at begge ventiler er i drift, samt at der også i praksis er luftgennemstrømning over begge kredsløb. Oftest skyldes lave temperaturer ud af anlægget en utilsigtet blokering i kanalsystemet. Fungerer husets centralvarmesystem? Bliver rumtemperaturen for lav, har systemet ingen energi at genvinde af, og dette kan også udløse en frostbeskyttelse. Opvarm systemet igen, sluk for alarmen på fjernbetjeningen, og afbryd strømmen til ventilationssystemet kortvarigt. Så er systemet igen klar til drift. Specielt med varmepumpeinstallationer kan man komme ud for, at fremløbstemperaturen er ganske lav. Det bør altid overvejes, om dette er acceptabelt, inden man forsøger at hæve indblæsningstemperaturen (da dette oftest vil resultere i dårligere/dyrere drift af centralvarmesystemet). Ventilen leveres med en fabriksindstilling på 50 % (maks. gennemstrømning = 75 l/t). Er dette ikke nok, f.eks. pga. stor luftmængde kombineret med lav fremløbstemperatur, kan aktuatoren afmonteres (omløber spændes altid KUN med håndkraft). Der er nu fri adgang til styreventilen, der kan indstilles på en højere værdi ved at trække op i den grå plastkrave og derefter dreje denne. Den aktuelle værdi kan aflæses ud for den røde indikatorstreg på ventilen (100 % = 150 l/t maks. gennemstrømning). Tryktabet til fladen er for stort, eller cirkulationspumpen kører på for lavt trin -> skru op for cirkulationspumpen, og kontrollér, at alle eventuelle afspærringsventiler eller andre drøvleorganer er fuldt åbne. Hvis systemet er i Away Mode, eller hvis Bypass er aktivt, er varmefladen ikke aktiv. 10 VIFKB501 Danfoss Heating Solutions

11 3 Geotermiske varmeflader 3.1 Geotermiske varmeflader A: Udsugning. B: Indblæsning. C: Afkastluft. D: Kommunikationskabel. E: Styring. F: Strømforsyning til cirkulationspumpe. G: Udeluft. H1: Føler T1. H2: Føler T2. I: Forfilter (tilbehør, anbefales). J: Kondensafløb 3/8 RG - vandlås skal være monteret, f.eks Danfoss Air vandlås (tilbehør). K: Afspærringsventil, leveres ikke af Danfoss. L: Ekspansionsbeholder, leveres ikke af Danfoss. M: Udluftningsskrue, leveres ikke af Danfoss. N: Sikkerhedsventil 2,5-3 bar, leveres ikke af Danfoss. O: Brine påfyldningskit DN 20, indeholder 2 stk. afspærringsventiler, påfyldnings- og returstuds samt snavssamler. Leveres samlet og præ-isoleret (tilbehør). P: Cirkulationspumpe l/t, leveres ikke af Danfoss. Q: Jordslange, m. A B E D H 2 +/- C K N L M R Pdiff. T S Q H 1 J O P I F NC (relæ i KP1) G R: Pressostat, af typen Danfoss KP1 (varenummer ). S: Nippel til kapillarrør (varenummer 31X4700). T: Kapillarrør, 1 m (varenummer ). F kl. 1 kl. 4 NC kl. 2 F N PE 3.2 Dimensionering af jordslanger Brug tabellen til at dimensionere den nødvendige slangelængde til installationen. Luftmængden samt jordbundstypen skal være kendt. Jo mere sandet og tør jorden er, desto mindre varme kan der hentes op af jorden, og derfor skal der ved denne jordtype lægges lidt mere slange ud end ved mere almindelig (fugtigere) jord. Er du i tvivl om, hvilken type jord du har, bør du dimensionere som for sandjord, idet meromkostningen ved at trække et par ekstra meter ikke udgør nogen væsentlig forskel i forhold til de samlede installationsomkostninger. Nødvendig slangelængde [m] A B A: Tør sandjord (15 W/m²) B: Almindelig jord (20-30 W/m²) 25 0 [m³/h] Luftmængde Danfoss Heating Solutions VIFKB501 11

12 3.3 Nedlægning af jordslanger Før nedlægning af jordvarmeslanger skal det kontrolleres, at alle nødvendige tilladelser er indhentet fra de lokale byggemyndigheder. Vær opmærksom på andre underjordiske installationer, såsom vandrør, elektriske kabler, gasrør, kloakledninger etc. Jordslanger udføres i Ø40 mm PEL. Slanger udlægges med en dybde på minimum 1,5 meter med 1 meters afstand c-c. Højeste punkt på jordslangekredsen skal være ved huset, så systemet kan udluftes effektivt. Anbefalet brine: Ethylen glykol eller alternativt IPA-sprit, i opblanding frostsikret til min. -20 C. På illustrationen ses nedlægning af slanger i render: Afstand c-c min mm Dybde min mm Slangerne kan også nedlægges i enkelte spor (ikke ill.). Når jordslangerne føres ind i bygningen, er det vigtigt, at de sidste 1,5 meter af jordslangen ind mod huset isoleres med et poretæt isoleringsmateriale (A). Installationen skal trykprøves af en autoriseret installatør inden ibrugtagning. Bemærk! Fremløb og retur til fladen skal isoleres mm A 1500 mm 3.4 Påfyldning af brine Inden brine kan påfyldes systemet, bør det først gennemskylles og trykprøves med vand. Herefter tømmes systemet for vand, og den valgte brine påfyldes. Vi anbefaler at montere et fyldekit for let påfyldning og eventuel tømning af systemet. Dette kan bestilles komplet færdigsamlet fra Danfoss under varenummer 08U00 (DN 20). Pumpen bør reguleres til en gennemstrømning på mellem l/t, afhængig af den nedlagte længde slange (jo større slangelængde, desto højere gennemstrømning). Bemærk! Pumpen forsynes fra det kabel, der kommer fra selve varmefladen (formonteret). 12 VIFKB501 Danfoss Heating Solutions

13 3.5 Placering af en geotermisk varmeflade Varmefladen skal placeres i en afstand af mindst 500 mm fra eventuelle komponenter i kanalsystemet (rørbøjninger, eksterne filtre eller selve ventilationsanlægget). Varmefladen placeres på indblæsningssiden før ventilationsanlægget. Varmefladen leveres præ-isoleret og kræver ingen yderligere isolering. Installer en Danfoss filterkasse af typen FBDU før den geotermiske flade for at beskytte den mod tilsværtning. En pil på varmefladen angiver luftstrømningens retning. Varmefladen skal monteres horisontalt i forhold til kondensafløbet, og dette kontrolleres med et vaterpas (ill.). Der skal monteres en vandlås på kondensafløbet (ill.). De to fabriksmonterede PT-1000 følere skal placeres i kanalsystemet, hhv. 50 cm før og 50 cm efter fladen. Hver føler er markeret med en angivelse af, hvorvidt den skal placeres før eller efter fladen. Vendes følerne forkert, opnås den ønskede drift ikke (ill.). Bor Ø8 mm huller i kanalen og monter de medfølgende gummityller, hvorefter følerne anbringes i kanalen. Følerne fastgøres til røret med ventilationstape og isoleres sammen med resten af kanalsystemet og varmefladen. Isolering Gummitylle PT-1000 føler 45 mm Den geotermiske varmeflade skal monteres horisontalt. Vandlås på kondensafløb. Montering af PT-1000 følerne. 3. Tilslutning af en geotermisk varmeflade 1. Ventilationsanlæg. 2. Geotermisk varmeflade. 3. CCM-modul. 4. Air Dial. 5. Serielkabel mellem varmeflade og ventilationsanlæg.. Serielkabel, fra CCM-modul til ventilationsanlægget. 7. Til cirkulationspumpe. 230 V 50 Hz Montagesekvens - udføres på serielstikket i ventilationsanlægget. 1. Serielkablerne med samme farve snoes sammen parvis Hvid/orange 1 2. Orange 3. Sort 4. Hvid/blå 5. Blå. Fjern lus mellem klemme 5 og Tyller anbefales. 5. Indsæt stikket i ventilationsanlægget. Efter maks. 4 minutter vil Air Dial finde den tilsluttede varmeflade og automatisk tilmelde den til systemet. New device found 3. Kabelparrene indsættes i serielstikket i ventilationsanlægget. Danfoss Heating Solutions VIFKB501 13

14 3.7 Fejlfinding Fejlmelding Årsag Løsning Fladen tilmeldes ikke automatisk efter tilslutning af spænding til styringen. Fladen afgiver ingen varme (vinterdrift) eller køler ikke (sommerdrift). Indblæsningsluften er ikke kold nok (sommerdrift) ¹. Når en flade tilsluttes, kan der gå op til 4 minutter, før den inkluderes i netværket. Et kommunikationskabel er ikke tilsluttet korrekt. Termineringsmodstanden er ikke placeret korrekt på den sidste varmeflade i kæden. Luft i systemet. Der kommer ikke brine nok igennem systemet. Styringen kalder ikke på varme/ køling. Luft i systemet. Pumpe leverer for lav gennemstrømning. Dårlig/manglende isolering af brineslanger i huset samt friskluftindtaget på enheden. Vent fire minutter og kontrollér på Air Dial, om der er tilføjet nye enheder til systemet. Kontrollér, at kommunikationskablerne er monteret korrekt, og at farvekoderne mellem de enkelte kabler er i overensstemmelse med denne vejledning. Sørg for, at kun den sidste enhed i systemet har monteret en termineringsmodstand. Udluft systemet. Efterse og rens evt. snavssamler i systemet. Kontrollér, at pumpen kører. Skru om nødvendigt op for pumpen. Den geotermiske flade er typisk aktiv ved udetemperaturer under frysepunktet (forvarme) samt ved høje udetemperaturer om sommeren, når der er behov for køling. I den mellemliggende periode er der ofte ikke behov for den geotermiske flade, så der vil pumpen ikke være aktiv. Udluft systemet. Efterse at alle evt. ventiler på brinekredsen er fuldt åbne, alternativt skru op for pumpen. Isoler brineslanger samt friskluftindtag for at undgå at tabe køleydelsen fra systemet. ¹ Forventet indblæsningstemperatur på en sommerdag er ca C afhængig af slangelængde og jordbundsforhold på gravestedet. 14 VIFKB501 Danfoss Heating Solutions

15 4 Tekniske data 4.1 Elektriske varmeflader Type Ø 125 mm Ø 10 mm Ø 250 mm Tilslutning, kanalsystem Ø 125 mm Ø 10 mm Ø 250 mm Kabinet Galvaniseret stålplade Galvaniseret stålplade Galvaniseret stålplade Maks. ydelse 900 W W W Montage Horisontalt/nedefra og op Horisontalt/nedefra og op Horisontalt/nedefra og op Sikkerhedstermostat Dobbelt, indbygget automatisk genindkobling ved 70 C, manuel genindkobling ved 120 C Dobbelt, indbygget automatisk genindkobling ved 70 C, manuel genindkobling ved 120 C Dobbelt, indbygget automatisk genindkobling ved 70 C, manuel genindkobling ved 120 C Vægt 2,4 kg 3,2 kg 4, kg Længde 375 mm 375 mm 375 mm Tryktabskurver for elektriske varmeflader (både for- og eftervarmeflader) [Pa] Ø125 Ø Ø [m3 /h] Danfoss Heating Solutions VIFKB501 15

16 4.2 Vandbårne varmeflader Tilslutning, kanalsystem Ø 250 mm Tilslutning, vand 3/8 RG, nippel Kabinet Højisoleret, brandhæmmet EPS-skal (U-værdi 0,8) Varmeeffekt (vinter) 820 W Montage Horisontal Maks. vandstrømning (W-AH 250) 150 l/t Vægt, kg Mål (L x B x H) 00 x 250 x 335 mm Tryktabskurve for luftsiden [Pa] Tryktabskurve for vandsiden [KPa] [m 3/h] [l/h] Effektkurve på luftsiden [W] /40/20 50/40/ [m 3 /h] 1 VIFKB501 Danfoss Heating Solutions

17 4.3 Geotermiske varmeflader Tilslutning, kanalsystem Ø 250 mm Tilslutning, vand 3/8 RG, nippel Kabinet Højisoleret, brandhæmmet EPS-skal (U-værdi 0,8) Maks. ydelse varmeflade (v. 400 m³/t, temp. 70/40/20 ) W Varmeeffekt (vinter) 820 W Køleeffekt (sommer) 850 W (faktisk køling til rummet) Montage Horisontal Maks. brinegennemstrømning l/t Vægt, kg Mål (L x B x H) 00 x 250 x 335 mm Tryktabskurve for luftsiden [Pa] Tryktabskurve for brinesiden [KPa] [m 3/h] [l/h] Danfoss Heating Solutions VIFKB501 17

18 18 VIFKB501 Danfoss Heating Solutions

19 Danfoss Heating Solutions VIFKB501 19

20 Danfoss A/S Salg Danmark Jegstrupvej Hasselager Telefon: Telefax: Internet: Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss Heating Solutions og Danfoss Heating Solutions logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes. VIFKB501 Produced by Danfoss Heating Solutions 05/2012

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

11.00. Marts 2013 231

11.00. Marts 2013 231 Ventilation med varmegenvinding Produktoversigt 11.01 Etablering af vandlås / kondensafløb 11.02 Isolering af kanalsystemer 11.03 Tilmelding af trådløse enheder 11.04 System reset 11.05 Indregulering og

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Units og kanalsystemer DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Units og kanalsystemer DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Installationsmanual til Danfoss Air Units og kanalsystemer DANFOSS HEATING Index Indeks 1 Danfoss Air System 1.1 Danfoss Air System.............................................

Læs mere

Montage og vedligehold

Montage og vedligehold Montage og vedligehold CTS 700 by Nilan Compact P GEO 3 Compact Polar GEO 6 Version: 1.00, 07-01-2015 Software Ret til ændringer version forbeholdes 1.40.05 Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid

Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid Teknisk katalog for Danfoss Air Ventilation Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid 3 fantastiske grunde til at vælge Danfoss Air-ventilation: Nem installation Idriftsætning

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING Indhold 1. Systemoversigt 4 2. Hovedfunktioner 2.1 Bortrejst 5 2.2 Bypass 5 2.3 Info 5 2.4 Boost

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Comfort 5000. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Comfort 5000. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Comfort 5000 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage...

Læs mere

Kanalsystem til Danfoss Air Units

Kanalsystem til Danfoss Air Units MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning til Danfoss Air Units www.danfoss.dk Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under

Læs mere

Indholdsfortegnelse Afsnit Menupunkt Side

Indholdsfortegnelse Afsnit Menupunkt Side Indholdsfortegnelse Afsnit Menupunkt Side 1 Betjeningsvejledning Aggregat Serie Pro 2 2 Betjeningsvejledning Aggregat Serie Vent 24 3 Garantibestemmelser 32 4 Guide til Montering 33 5 Monteringsvejledning

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

Styringen. Fig. 1 Betjeningspanel. Indholdsfortegnelse

Styringen. Fig. 1 Betjeningspanel. Indholdsfortegnelse Styringen Ventilationsanlægget styres af et eksternt betjeningspanel med et touch screen display. Styringen skal placeres i et opvarmet rum i boligen, og så anlægget nemt kan betjenes i hverdagen. Fig.

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VPL 15. VPL 15 Top. Version: 9.05, 25-09-2014 Software-version: 2.21

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VPL 15. VPL 15 Top. Version: 9.05, 25-09-2014 Software-version: 2.21 Montagevejledning CTS 602 by Nilan VPL 15 VPL 15 Top Version: 9.05, 25-09-2014 Software-version: 2.21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

PRODUKTDATA COMFORT CT300/POLAR BY NILAN. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 400 m 3 /h

PRODUKTDATA COMFORT CT300/POLAR BY NILAN. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 400 m 3 /h PRODUKTDATA COMFORT CT300/POLAR BY NILAN Ventilation & passiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Ventilation < 400 m 3 /h COMFORT CT300/POLAR Produktbeskrivelse Med den mangeårige erfaring fra

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Montage- og brugervejledning

Montage- og brugervejledning Montage- og brugervejledning LMC 223 by Nilan GEO 6 Version: 7.01, 28-10-2013 Software 1.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 3 Tabeloversigt... 3 Generelle oplysninger før

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTALLATIONSVEJLEDNING AMP 900. 00 SIKKERHEDSBESTEMMELSER Denne vejledning skal læses inden installation af Airmaster ventilationsanlægget. At følge denne vejledning sikrer Dem

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406 FJERNVARMEUNITS 08:135-1406 Manual Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder METRO system 3 unit METRO nummer: 128601601 VVS nummer: 375263100 METRO system 3 split unit METRO

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl.

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl. PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < 300 m 3 /h Komfort varme Komfort køl Produktion af varmt brugsvand Opvarmning AKTIV VARMEGENVINDING VP 18 ventilerer boligen via en

Læs mere

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 23.09.2014 OPTIMA 250 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: +45

Læs mere

eurofire 20kW Med Millennium 3 styring Software version 06.1.2B 090217

eurofire 20kW Med Millennium 3 styring Software version 06.1.2B 090217 090217.rev 14 137588.04/14.12.2010 eurofire 20kW Med Millennium 3 styring Software version 06.1.2B 090217 Cert. Nr 319901 Indholdsfortegnelse VIGTIGE GENERELLE INFORMATIONER... 3 GENNEMLÆS OMHYGGELIGT

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

JORDVARMEPUMPE GS-4. INSTALLATIONSVEJLEDNING DK / Version 26.05.2014 BRINE-VAND VARMEPUMPE

JORDVARMEPUMPE GS-4. INSTALLATIONSVEJLEDNING DK / Version 26.05.2014 BRINE-VAND VARMEPUMPE JORDVARMEPUMPE GS- RINE-VAND VARMEPUMPE INSTALLATIONSVEJLEDNING DK / Version.0.0 Genvex A/S Sverigesvej DK-00 Haderslev Tel.: + 7 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse OM PRODUKTET. Omfanget

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406 FJERNVARMEUNITS 08:246-1406 Manual Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler METRO system 2 unit METRO nummer: 128501601 VVS nummer: 375262100 METRO system 4 unit METRO nummer: 128701601 VVS

Læs mere