Danfoss Air varmeflader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danfoss Air varmeflader"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning

2 Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde. Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger. (Direktiv 200/42/EF) 2012 Copyright Danfoss A/S

3 Indholdsfortegnelse 1 Elektriske varmeflader Elektriske forvarmeflader Elektriske eftervarmeflader Placering af en elektrisk varmeflade Tilslutning af en elektrisk varmeflade Oversigt System med én varmeflade Oversigt System med to varmeflader Fejlfinding Vandbårne varmeflader Vandbårne eftervarmeflader Placering af en vandbåren varmeflade Tilslutning af en vandbåren varmeflade Varmekald Fejlfinding Geotermiske varmeflader Geotermiske varmeflader Dimensionering af jordslanger Nedlægning af jordslanger Påfyldning af brine Placering af en geotermisk varmeflade Tilslutning af en geotermisk varmeflade Fejlfinding Tekniske data Elektriske varmeflader Vandbårne varmeflader Geotermiske varmeflader Elektriske varmeflader 1.1 Elektriske forvarmeflader En elektrisk forvarmeflade anvendes til at holde Air-systemets temperatur over frysepunktet. Air-systemer uden forvarme vil ved længerevarende drift ved udetemperaturer under -3 C gradvist reducere indblæsningsluftmængden for at forhindre tilisning. I et almindeligt hus er dette en udmærket løsning, men i lufttætte huse (typisk lavenergibyggeri) kan ubalancen skabe gener på grund af undertryk i boligen. Her anbefales derfor montering af en forvarmeflade. Den elektriske forvarmeflade indbygges i kanalsystemet på friskluftsiden. A: Udsugning. B: Indblæsning. C: Udeluft. D: Afkastluft. A E: Føler før varmeflade. F: Føler efter varmeflade. B G: Forsyningskabel til varmeflade. H: Forsyningskabel til styringsboksen. I: Kommunikationskabel til HRV-enhed -> fra varmefladestyringen. J: Eftervarmeflade (isoleres med 50 mm glas-/mineraluld). K: Styringsboks til varmeflade (må ikke isoleres). Bemærk! Den elektriske varmeflade skal monteres af en autoriseret elinstallatør. I H 230V, 50 Hz K G F E C 50 cm J 50 cm D Danfoss Heating Solutions VIFKB501 3

4 1.2 Elektriske eftervarmeflader En elektrisk eftervarmeflade anvendes for at give indblæsningsluften en mindre temperaturstigning og dermed bevare komforten i rummet. Den elektriske eftervarmeflade indbygges i kanalsystemet, på indblæsningssiden. A: Udsugning. B: Indblæsning. C: Udeluft. D: Afkastluft. E: Føler før varmeflade. F F: Føler efter varmeflade. G: Forsyningskabel til varmeflade. H: Forsyningskabel til styringsboksen. H I: Kommunikationskabel til HRV-enhed -> fra varmefladestyringen. J: Eftervarmeflade (isoleres med 50 mm glas-/mineraluld). K: Styringsboks til varmeflade (må ikke isoleres). Bemærk! Den elektriske varmeflade skal monteres af en autoriseret elinstallatør. 50 cm J 50 cm 230V, 50 Hz G K E A B I C D 1.3 Placering af en elektrisk varmeflade Varmefladen skal placeres i en afstand svarende til minimum 2 x Ø-målet for kanalstørrelsen fra den nærmeste forhindring (rørbøjninger, eksterne filtre eller selve enheden). En pil på varmefladen angiver luftstrømningens retning. Varmefladen skal placeres mindst 30 mm fra bygningsdele af træ. Tilslutningsboksen skal vende opad eller horisontalt - aldrig nedad. Varmefladen skal isoleres med et ikke-brændbart isoleringsmateriale. Låget på overfladens eksterne styreenhed må IKKE isoleres, men skal forblive synligt, således at den manuelle overophedningsbeskyttelse kan deaktiveres, hvis denne mod forventning skulle udløses. De to fabriksmonterede PT-1000 følere skal placeres i kanalsystemet, hhv. 50 cm før og 50 cm efter fladen. Hver føler er markeret med en angivelse af, hvorvidt den skal placeres før eller efter fladen. Vendes følerne forkert, opnås ikke den ønskede drift. Bor Ø8 mm huller i kanalen, og monter de medfølgende gummityller, hvorefter følerne anbringes i kanalen. Følerne fastgøres til røret med ventilationstape og isoleres sammen med resten af kanalsystemet og varmefladen. Isolering Gummitylle PT-1000 føler 45 mm min. 2 x A mm A mm min. 2 x A mm 1.4 Tilslutning af en elektrisk varmeflade Tilledning fra den medfølgende eksterne styreenhed (mærket forsyningsspænding 230 V, 50 Hz ) tilsluttes forsyningen via en egnet stikdåse. Det anbefales at forsyne varmefladen fra en separat gruppe. Forsyningskablet fra den eksterne styreenhed (mærket til varmefladen ) tilsluttes den elektriske varmeflade, jf. eldiagram. Kabelgennemføring i varmefladen sker via de udstandsede huller i varmefladens eltilslutningsboks. Der skal anvendes en kabelforskruning til at sikre korrekt trækaflastning. Kommunikationskablet monteres mellem den eksterne styreenhed og ventilationssystemets serieindgang (se ligeledes følgende sider). 4 VIFKB501 Danfoss Heating Solutions

5 OBS: 120 Ohms modstand mellem klemme 2 & Gråt modbus stik, set fra tilslutningsside Klemme 1: Orange Klemme 2: Blå (+modstand) Klemme 3: Hvid/blå (+modstand) Klemme 4: Tom N L PE 24 2 Installationsvejledning 1. PT 1000 føler, efter varmeflade (styrende føler). 2. PT 1000 føler, før flade. 3. Kommunikationskabel mellem HRV-enheden og styringsboksen (10 m, parsnoet, 2 par + skærm). 4. Forsyningskabel, 230 V, 50 Hz - bør tilsluttes en separat 10 A gruppe (3 m, 3G1,5). 5. Varmefladetilslutning (3 m, 3G1,5).. Overophedningstermostat med automatisk genindkobling (70 C). 7. Overophedningstermostat med manuel indkobling ( 120 C). 8. Varmelegeme. Bemærk! Styringsboksen må ikke isoleres Solid state relæ PE N L Oversigt System med én varmeflade 1. Ventilationsanlæg. 2. Styringsboks til varmeflade. 3. CCM-modul. 4. Air Dial. 5. Serielkabel, fra varmefladens styringsboks til ventilationsanlægget.. Serielkabel, fra CCM-modul til ventilationsanlægget Montagesekvens - udføres på serielstikket i ventilationsanlægget. 1. Serielkablerne med samme farve snoes sammen parvis. 2. Tyller anbefales Hvid/orange 1 2. Orange 3. Sort 4. Hvid/blå 5. Blå. Fjern lus mellem klemme 5 og 5. Indsæt stikket i ventilationsanlægget. Efter maks. 4 minutter vil Air Dial finde den tilsluttede varmeflade og automatisk tilmelde den til systemet New device found 3. Kabelparrene indsættes i serielstikket i ventilationsanlægget. Danfoss Heating Solutions VIFKB501 5

6 1. Oversigt System med to varmeflader 1. Ventilationsanlæg. 2. Styringsboks til varmeflade 1, uden termineringsmodstand. 3. Styringsboks til varmeflade 2, med termineringsmodstand. 4. CCM-modul. 5. Air Dial.. Serielkabel, mellem CCM-modul og ventilationsanlæg. 7. Serielkabel mellem styringsboks 1 og ventilationsanlægget. 8. Serielkabel mellem styringsboks 2 og styringsboks Montagesekvens 1. Varmefladens eksterne styringsboks 1 monteres som angivet i kapitel 1.5. Fjern termineringsmodstand T på varmeflade Hvid/orange 1 2. Orange 3. Sort 4. Hvid/blå 5. Blå. Fjern lus mellem klemme 5 og Tilslut flade 1 til flade 2: 1. Orange/orange 2. Blå/blå 3. Hvid-blå/hvid-blå 4. Tom 4. Indsæt stikket i ventilationsanlægget. Efter maks. 4 minutter vil Air Dial finde den tilsluttede varmeflade og automatisk tilmelde den til systemet. New device found VIFKB501 Danfoss Heating Solutions

7 1.7 Fejlfinding Fejlmelding Årsag Løsning Fladen tilmeldes ikke automatisk efter tilslutning af spænding til styringen. Fladen kobler ud på rund af overophedningsbeskyttelse. Sikringer sprunget/udkoblet i hovedstrømforsyningen Når en flade tilsluttes, kan der gå op til 4 minutter, før den inkluderes i netværket. Et kommunikationskabel er ikke tilsluttet korrekt. Termineringsmodstanden er ikke placeret korrekt på den sidste varmeflade i kæden. For lav luftmængde over fladen. Kanalfølere monteret forkert/ omvendt. En komponent i kanalsystemet er monteret for tæt på varmefladen (bøjning, filter, reduktion etc.). Fase er overbelastet. Vent fire minutter og kontrollér på Air Dial, om der er tilføjet nye enheder til systemet. Kontrollér, at kommunikationskablerne er monteret korrekt, og at farvekoderne mellem de enkelte kabler er i overensstemmelse med denne vejledning. Sørg for, at kun den sidste enhed i systemet har monteret en termineringsmodstand. Kontrollér systemet for luftpassage/flow. Denne type fejl skyldes ofte rester af isoleringsmateriale i kanalsystemet. Når fejlen er fundet og udbedret, skal varmefladens overhedningsbeskyttelse genindkobles manuelt. Dette gøres på den røde knap på varmefladens overside. Herefter afbrydes spændingen til selve ventilationsanlægget kortvarigt, hvorefter driften kan genoptages. Kontrollér opmærkningen på temperaturfølerne - sidder føler korrekt? Følernes mærker angiver, hvor i systemet føleren bør placeres i forhold til varmefladen. Den komponent, der forstyrrer luftstrømmen over fladen, skal flyttes, så varmefladen bestryges jævnt. Forsyn varmefladen fra en separat 10A sikringsgruppe. Lugtgener Støvbelægning på varmefladen Det er ganske almindeligt at en elektrisk varmeflade ved opstart (eller efter en længerevarende periode uden brug) afgiver en let brændt lugt. Dette er et kortvarigt fænomen, der går over i løbet af kort tid. Lugten skyldes små støvpartikler på overfladen af varmefladen, der opvarmes. Fladen afgiver ingen varme. Fladens overophedningssikring er udløst, Sikringerne i fladens forsyningsgruppe er sprunget. Kontrollér for eventuelle fremmedlegemer i kanalsystemet. Når fejlen er fundet og udbedret, skal varmefladens overophedningsbeskyttelse genindkobles manuelt, og dette gøres på den røde knap på varmefladens overside. Herefter afbrydes spændingen til selve ventilationssystemet kortvarigt, hvorefter driften kan genoptages. Skift sikringerne. 2 Vandbårne varmeflader 2.1 Vandbårne eftervarmeflader Vandbårne eftervarmeflader indbygges på indblæsningssiden af kanalsystemet. De anvendes til at hæve temperaturen på indblæsningsluften for at forhindre træk i de rum, hvor luften blæses ind. Den vandbårne varmeflade tilsluttes husets centralvarmesystem, med henholdsvis fremløb og retur. Varmefladen har indbygget beskyttelse imod frostsprængning. A: Udsugning. B: Indblæsning. C: Udeluft. D: Afkastluft. E: Føler før varmeflade. F: Føler efter varmeflade. Bemærk! Fremløb og retur til fladen skal isoleres. F + E A B C D Danfoss Heating Solutions VIFKB501 7

8 2.2 Placering af en vandbåren varmeflade Varmefladen skal placeres i en afstand af mindst 500 mm fra eventuelle komponenter i kanalsystemet (rørbøjninger, eksterne filtre eller selve ventilationsanlægget). Varmefladen placeres på indblæsningsstrengen efter ventilationsanlægget. En pil på varmefladen angiver luftstrømningens retning. Varmefladen leveres præ-isoleret og kræver ingen yderligere isolering. Varmefladen er beregnet til vandret montering, men kan dog monteres lodret, såfremt enheden aflastes forsvarligt, og luftretningen er nedefra og op. De to fabriksmonterede PT-1000 følere skal placeres i kanalsystemet, hhv. 50 cm før og 50 cm efter fladen. Hver føler er markeret med en angivelse af, hvorvidt den skal placeres før eller efter fladen. Vendes følerne forkert, opnås ikke den ønskede drift. Bor Ø8 mm huller i kanalen og monter de medfølgende gummityller, hvorefter følerne anbringes i kanalen. Følerne fastgøres til røret med ventilationstape og isoleres sammen med resten af kanalsystemet og varmefladen. Isolering Gummitylle PT-1000 føler 45 mm 2.3 Tilslutning af en vandbåren varmeflade Tilslutning til centralvarmesystemet Den vandbårne varmeflade tilsluttes som vist på nedenstående tilslutningsdiagram. Vandvarmefladens styreventil er fuldt åben ved levering og således klar til påfyldning, også i spændingsløs tilstand. Det anbefales at montere en snavssamler i systemet, samt at der monteres afspærringsventiler nær ved fladen, for at gøre overholdelsen af eventuelle servicekrav lettere senere. Der skal monteres en udluftningsskrue på systemets højeste punkt. Fyld vand på systemet og foretag udluftning. Fladen er herefter klar til brug. Fremløb og retur op til fladen skal isoleres forsvarligt af hensyn til frostsprængningsrisiko. A: Afspærringsventiler (anbefales). B: PT 1000 følere monteres i kanal. C: Udluftningsskrue (anbefales). E D: Cirkulationspumpe (centralvarmesystem). J A C E: Ekspansionsbeholder (typisk en del af centralvarmesystemet). F: Evt. varmekald etableres med potentialefrit relæ. D I A G: Varmeflade. H: Styreventil med motoraktuator. F B I: Snavssamler. J: Centralvarmesystem. Bemærk! Maks. gennemstrømningstemp. 85 C, min. differenstryk 0,2 bar, maks. differenstryk 4,0 bar, maks. trykniveau PN 10. M H G 230 V 50 Hz El-tilslutning Når vandvarmefladen er påfyldt vand og udluftet, skal den tilsluttes elektrisk. Dette gøres ved at tilslutte det medfølgende strømstik til varmefladen og forbinde det medfølgende kommunikationskabel mellem vandvarmefladen og ventilationsanlægget. 1. Ventilationsanlæg. 2. Vandbåren varmeflade. 3. CCM-modul. 4. Air Dial. 5. Serielkabel mellem varmeflade og ventilationsanlæg.. Serielkabel fra CCM-modul til ventilationsanlægget. 230 V 50 Hz VIFKB501 Danfoss Heating Solutions

9 Montagesekvens - udføres på serielstikket i ventilationsanlægget. 1. Serielkablerne med samme farve snoes sammen parvis Hvid/orange 1 2. Orange 3. Sort 4. Hvid/blå 5. Blå. Fjern lus mellem klemme 5 og Tyller anbefales. 5. Indsæt stikket i ventilationsanlægget. Efter maks. 4 minutter vil Air Dial finde den tilsluttede varmeflade og automatisk tilmelde den til systemet. New device found 3. Kabelparrene indsættes i serielstikket i ventilationsanlægget.. Vælg, hvordan fladen skal konfigureres, "Komfort" (konstant indblæsningstemperatur, anbefales ofte) eller "Total opvarmning" (special applikation). Comfort 2.4 Varmekald Såfremt centralvarmesystemet er udstyret med vejrkompensering, kan det være tilrådeligt at etablere et potentialefrit varmekald. Varmekald etableres fra varmefladens styring til centralvarmesystemet gennem et hjælperelæ (styringens relæudgang er ikke potentialefri og skal derfor føres over et eksternt relæ). Varmefladestyringen sidder bag ved stålpladen på forsiden af varmefladen. A: Modbus. B: Varmekald klemme 27/ V, 4 A (ikke potentialefri). C: Solid state relæ. D: Eksternt hjælperelæ, f.eks. Hager 110 ES (ikke del af Danfoss leverance). E: Klemmer til eksternt varmekald i centralvarmesystemet. A B C + 2 Bemærk! Den elektriske varmeflade skal monteres af en autoriseret elinstallatør. D NO E 230 V Danfoss Heating Solutions VIFKB501 9

10 2.5 Fejlfinding Fejlmelding Årsag Løsning Fladen tilmeldes ikke automatisk efter tilslutning af spænding til styringen. Når en flade tilsluttes, kan der gå op til 4 minutter, før den inkluderes i netværket. Et kommunikationskabel er ikke tilsluttet korrekt. Termineringsmodstanden er ikke placeret korrekt på den sidste varmeflade i kæden. Fladen afgiver ingen varme. Luft i systemet. Udluft systemet. Air Dial giver frostbeskyttelsesalarm. Indblæsningsluften er ikke varm nok. Intet varmt vand fra centralvarmesystemet. Snavssamleren er tilstoppet. Aktuator defekt. Ved første tilslutning kan det tage op til 30 minutter, før ventil og aktuator er driftsklare. Styringen kalder ikke på varme. Pumpe defekt. Indblæsningsluften, der kommer ud af enheden har en temperatur på under +5 C, før den når varmefladen. Fremløbstemperaturen er for lav. Gennemstrømning er sat for lavt på ABQM-ventilen. Gennemstrømningen er for lav på vandsiden. Styringen kalder ikke på varme. Vent fire minutter og kontrollér på Air Dial, om der er tilføjet nye enheder til systemet. Kontrollér, at kommunikationskablerne er monteret korrekt, og at farvekoderne mellem de enkelte kabler er i overensstemmelse med denne vejledning. Sørg for, at kun den sidste enhed i systemet har monteret en termineringsmodstand. Kontrollér centralvarmesystemet, og foretag eventuelt etablering af et varmekald. Tøm og rengør snavssamleren. Om nødvendigt gennemskylles systemet. Afmonter aktuatoren og erstat med en ny (Danfoss AMV 130, nr. 082H8037). Vent i 30 minutter, indtil både ventil og aktuator er driftsklare. Hvis systemet er i Away Mode, eller hvis Bypass er aktivt, er varmefladen ikke aktiv. Udskift cirkulationspumpen. Kontrollér, at begge ventiler er i drift, samt at der også i praksis er luftgennemstrømning over begge kredsløb. Oftest skyldes lave temperaturer ud af anlægget en utilsigtet blokering i kanalsystemet. Fungerer husets centralvarmesystem? Bliver rumtemperaturen for lav, har systemet ingen energi at genvinde af, og dette kan også udløse en frostbeskyttelse. Opvarm systemet igen, sluk for alarmen på fjernbetjeningen, og afbryd strømmen til ventilationssystemet kortvarigt. Så er systemet igen klar til drift. Specielt med varmepumpeinstallationer kan man komme ud for, at fremløbstemperaturen er ganske lav. Det bør altid overvejes, om dette er acceptabelt, inden man forsøger at hæve indblæsningstemperaturen (da dette oftest vil resultere i dårligere/dyrere drift af centralvarmesystemet). Ventilen leveres med en fabriksindstilling på 50 % (maks. gennemstrømning = 75 l/t). Er dette ikke nok, f.eks. pga. stor luftmængde kombineret med lav fremløbstemperatur, kan aktuatoren afmonteres (omløber spændes altid KUN med håndkraft). Der er nu fri adgang til styreventilen, der kan indstilles på en højere værdi ved at trække op i den grå plastkrave og derefter dreje denne. Den aktuelle værdi kan aflæses ud for den røde indikatorstreg på ventilen (100 % = 150 l/t maks. gennemstrømning). Tryktabet til fladen er for stort, eller cirkulationspumpen kører på for lavt trin -> skru op for cirkulationspumpen, og kontrollér, at alle eventuelle afspærringsventiler eller andre drøvleorganer er fuldt åbne. Hvis systemet er i Away Mode, eller hvis Bypass er aktivt, er varmefladen ikke aktiv. 10 VIFKB501 Danfoss Heating Solutions

11 3 Geotermiske varmeflader 3.1 Geotermiske varmeflader A: Udsugning. B: Indblæsning. C: Afkastluft. D: Kommunikationskabel. E: Styring. F: Strømforsyning til cirkulationspumpe. G: Udeluft. H1: Føler T1. H2: Føler T2. I: Forfilter (tilbehør, anbefales). J: Kondensafløb 3/8 RG - vandlås skal være monteret, f.eks Danfoss Air vandlås (tilbehør). K: Afspærringsventil, leveres ikke af Danfoss. L: Ekspansionsbeholder, leveres ikke af Danfoss. M: Udluftningsskrue, leveres ikke af Danfoss. N: Sikkerhedsventil 2,5-3 bar, leveres ikke af Danfoss. O: Brine påfyldningskit DN 20, indeholder 2 stk. afspærringsventiler, påfyldnings- og returstuds samt snavssamler. Leveres samlet og præ-isoleret (tilbehør). P: Cirkulationspumpe l/t, leveres ikke af Danfoss. Q: Jordslange, m. A B E D H 2 +/- C K N L M R Pdiff. T S Q H 1 J O P I F NC (relæ i KP1) G R: Pressostat, af typen Danfoss KP1 (varenummer ). S: Nippel til kapillarrør (varenummer 31X4700). T: Kapillarrør, 1 m (varenummer ). F kl. 1 kl. 4 NC kl. 2 F N PE 3.2 Dimensionering af jordslanger Brug tabellen til at dimensionere den nødvendige slangelængde til installationen. Luftmængden samt jordbundstypen skal være kendt. Jo mere sandet og tør jorden er, desto mindre varme kan der hentes op af jorden, og derfor skal der ved denne jordtype lægges lidt mere slange ud end ved mere almindelig (fugtigere) jord. Er du i tvivl om, hvilken type jord du har, bør du dimensionere som for sandjord, idet meromkostningen ved at trække et par ekstra meter ikke udgør nogen væsentlig forskel i forhold til de samlede installationsomkostninger. Nødvendig slangelængde [m] A B A: Tør sandjord (15 W/m²) B: Almindelig jord (20-30 W/m²) 25 0 [m³/h] Luftmængde Danfoss Heating Solutions VIFKB501 11

12 3.3 Nedlægning af jordslanger Før nedlægning af jordvarmeslanger skal det kontrolleres, at alle nødvendige tilladelser er indhentet fra de lokale byggemyndigheder. Vær opmærksom på andre underjordiske installationer, såsom vandrør, elektriske kabler, gasrør, kloakledninger etc. Jordslanger udføres i Ø40 mm PEL. Slanger udlægges med en dybde på minimum 1,5 meter med 1 meters afstand c-c. Højeste punkt på jordslangekredsen skal være ved huset, så systemet kan udluftes effektivt. Anbefalet brine: Ethylen glykol eller alternativt IPA-sprit, i opblanding frostsikret til min. -20 C. På illustrationen ses nedlægning af slanger i render: Afstand c-c min mm Dybde min mm Slangerne kan også nedlægges i enkelte spor (ikke ill.). Når jordslangerne føres ind i bygningen, er det vigtigt, at de sidste 1,5 meter af jordslangen ind mod huset isoleres med et poretæt isoleringsmateriale (A). Installationen skal trykprøves af en autoriseret installatør inden ibrugtagning. Bemærk! Fremløb og retur til fladen skal isoleres mm A 1500 mm 3.4 Påfyldning af brine Inden brine kan påfyldes systemet, bør det først gennemskylles og trykprøves med vand. Herefter tømmes systemet for vand, og den valgte brine påfyldes. Vi anbefaler at montere et fyldekit for let påfyldning og eventuel tømning af systemet. Dette kan bestilles komplet færdigsamlet fra Danfoss under varenummer 08U00 (DN 20). Pumpen bør reguleres til en gennemstrømning på mellem l/t, afhængig af den nedlagte længde slange (jo større slangelængde, desto højere gennemstrømning). Bemærk! Pumpen forsynes fra det kabel, der kommer fra selve varmefladen (formonteret). 12 VIFKB501 Danfoss Heating Solutions

13 3.5 Placering af en geotermisk varmeflade Varmefladen skal placeres i en afstand af mindst 500 mm fra eventuelle komponenter i kanalsystemet (rørbøjninger, eksterne filtre eller selve ventilationsanlægget). Varmefladen placeres på indblæsningssiden før ventilationsanlægget. Varmefladen leveres præ-isoleret og kræver ingen yderligere isolering. Installer en Danfoss filterkasse af typen FBDU før den geotermiske flade for at beskytte den mod tilsværtning. En pil på varmefladen angiver luftstrømningens retning. Varmefladen skal monteres horisontalt i forhold til kondensafløbet, og dette kontrolleres med et vaterpas (ill.). Der skal monteres en vandlås på kondensafløbet (ill.). De to fabriksmonterede PT-1000 følere skal placeres i kanalsystemet, hhv. 50 cm før og 50 cm efter fladen. Hver føler er markeret med en angivelse af, hvorvidt den skal placeres før eller efter fladen. Vendes følerne forkert, opnås den ønskede drift ikke (ill.). Bor Ø8 mm huller i kanalen og monter de medfølgende gummityller, hvorefter følerne anbringes i kanalen. Følerne fastgøres til røret med ventilationstape og isoleres sammen med resten af kanalsystemet og varmefladen. Isolering Gummitylle PT-1000 føler 45 mm Den geotermiske varmeflade skal monteres horisontalt. Vandlås på kondensafløb. Montering af PT-1000 følerne. 3. Tilslutning af en geotermisk varmeflade 1. Ventilationsanlæg. 2. Geotermisk varmeflade. 3. CCM-modul. 4. Air Dial. 5. Serielkabel mellem varmeflade og ventilationsanlæg.. Serielkabel, fra CCM-modul til ventilationsanlægget. 7. Til cirkulationspumpe. 230 V 50 Hz Montagesekvens - udføres på serielstikket i ventilationsanlægget. 1. Serielkablerne med samme farve snoes sammen parvis Hvid/orange 1 2. Orange 3. Sort 4. Hvid/blå 5. Blå. Fjern lus mellem klemme 5 og Tyller anbefales. 5. Indsæt stikket i ventilationsanlægget. Efter maks. 4 minutter vil Air Dial finde den tilsluttede varmeflade og automatisk tilmelde den til systemet. New device found 3. Kabelparrene indsættes i serielstikket i ventilationsanlægget. Danfoss Heating Solutions VIFKB501 13

14 3.7 Fejlfinding Fejlmelding Årsag Løsning Fladen tilmeldes ikke automatisk efter tilslutning af spænding til styringen. Fladen afgiver ingen varme (vinterdrift) eller køler ikke (sommerdrift). Indblæsningsluften er ikke kold nok (sommerdrift) ¹. Når en flade tilsluttes, kan der gå op til 4 minutter, før den inkluderes i netværket. Et kommunikationskabel er ikke tilsluttet korrekt. Termineringsmodstanden er ikke placeret korrekt på den sidste varmeflade i kæden. Luft i systemet. Der kommer ikke brine nok igennem systemet. Styringen kalder ikke på varme/ køling. Luft i systemet. Pumpe leverer for lav gennemstrømning. Dårlig/manglende isolering af brineslanger i huset samt friskluftindtaget på enheden. Vent fire minutter og kontrollér på Air Dial, om der er tilføjet nye enheder til systemet. Kontrollér, at kommunikationskablerne er monteret korrekt, og at farvekoderne mellem de enkelte kabler er i overensstemmelse med denne vejledning. Sørg for, at kun den sidste enhed i systemet har monteret en termineringsmodstand. Udluft systemet. Efterse og rens evt. snavssamler i systemet. Kontrollér, at pumpen kører. Skru om nødvendigt op for pumpen. Den geotermiske flade er typisk aktiv ved udetemperaturer under frysepunktet (forvarme) samt ved høje udetemperaturer om sommeren, når der er behov for køling. I den mellemliggende periode er der ofte ikke behov for den geotermiske flade, så der vil pumpen ikke være aktiv. Udluft systemet. Efterse at alle evt. ventiler på brinekredsen er fuldt åbne, alternativt skru op for pumpen. Isoler brineslanger samt friskluftindtag for at undgå at tabe køleydelsen fra systemet. ¹ Forventet indblæsningstemperatur på en sommerdag er ca C afhængig af slangelængde og jordbundsforhold på gravestedet. 14 VIFKB501 Danfoss Heating Solutions

15 4 Tekniske data 4.1 Elektriske varmeflader Type Ø 125 mm Ø 10 mm Ø 250 mm Tilslutning, kanalsystem Ø 125 mm Ø 10 mm Ø 250 mm Kabinet Galvaniseret stålplade Galvaniseret stålplade Galvaniseret stålplade Maks. ydelse 900 W W W Montage Horisontalt/nedefra og op Horisontalt/nedefra og op Horisontalt/nedefra og op Sikkerhedstermostat Dobbelt, indbygget automatisk genindkobling ved 70 C, manuel genindkobling ved 120 C Dobbelt, indbygget automatisk genindkobling ved 70 C, manuel genindkobling ved 120 C Dobbelt, indbygget automatisk genindkobling ved 70 C, manuel genindkobling ved 120 C Vægt 2,4 kg 3,2 kg 4, kg Længde 375 mm 375 mm 375 mm Tryktabskurver for elektriske varmeflader (både for- og eftervarmeflader) [Pa] Ø125 Ø Ø [m3 /h] Danfoss Heating Solutions VIFKB501 15

16 4.2 Vandbårne varmeflader Tilslutning, kanalsystem Ø 250 mm Tilslutning, vand 3/8 RG, nippel Kabinet Højisoleret, brandhæmmet EPS-skal (U-værdi 0,8) Varmeeffekt (vinter) 820 W Montage Horisontal Maks. vandstrømning (W-AH 250) 150 l/t Vægt, kg Mål (L x B x H) 00 x 250 x 335 mm Tryktabskurve for luftsiden [Pa] Tryktabskurve for vandsiden [KPa] [m 3/h] [l/h] Effektkurve på luftsiden [W] /40/20 50/40/ [m 3 /h] 1 VIFKB501 Danfoss Heating Solutions

17 4.3 Geotermiske varmeflader Tilslutning, kanalsystem Ø 250 mm Tilslutning, vand 3/8 RG, nippel Kabinet Højisoleret, brandhæmmet EPS-skal (U-værdi 0,8) Maks. ydelse varmeflade (v. 400 m³/t, temp. 70/40/20 ) W Varmeeffekt (vinter) 820 W Køleeffekt (sommer) 850 W (faktisk køling til rummet) Montage Horisontal Maks. brinegennemstrømning l/t Vægt, kg Mål (L x B x H) 00 x 250 x 335 mm Tryktabskurve for luftsiden [Pa] Tryktabskurve for brinesiden [KPa] [m 3/h] [l/h] Danfoss Heating Solutions VIFKB501 17

18 18 VIFKB501 Danfoss Heating Solutions

19 Danfoss Heating Solutions VIFKB501 19

20 Danfoss A/S Salg Danmark Jegstrupvej Hasselager Telefon: Telefax: Internet: Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss Heating Solutions og Danfoss Heating Solutions logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes. VIFKB501 Produced by Danfoss Heating Solutions 05/2012

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Varmeflader DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Varmeflader DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Installationsmanual til Danfoss Varmeflader DANFOSS HEATING Installation Danfoss Air System - Varmeflader Indeks 1.0 Montage af elektriske varmeflader 1.1 Om elektrisk

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Tilbehør. CTS 602 by Nilan. Vandvarmeflade. Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z

Tilbehør. CTS 602 by Nilan. Vandvarmeflade. Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z Tilbehør CTS 602 by Nilan Vandvarmeflade Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger... 3 Vandvarmeflade, (montage)...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-R. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-R. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-H. DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-H Opti Pro+

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-H. DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-H Opti Pro+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram Opti Opti Pro Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes

Læs mere

Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500

Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500 Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC101 1 Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx Datablad Anvendelse Fig. 1: Kompakt shunt FHM-C5 (UPS-pumpe) Fig. 2: Kompakt shunt FHM-C6 (UPS-pumpe) Fig. 3: Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha2-pumpe) Fig. 4: Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha2-pumpe) De kompakte

Læs mere

Kanalsystem til Danfoss Air Units

Kanalsystem til Danfoss Air Units MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning til Danfoss Air Units www.danfoss.dk Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning www.danfoss.dk Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme Anvendelse Den kompakte gulvvarmeshunt fra Danfoss anvendes til regulering af flow og fremløbstemperatur i vandbårne gulvvarmesystemer. Det kompakte, fleksible

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVV kan kombineres med 2-vejs ventiler RAV/8, VMT/8 eller VMA. Temperaturregulatoren lukker ved stigende følertemperatur. Der

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Roth Minishunt er beregnet til regulering af gulvvarme for et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator til både - strenget og 2-

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i et

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage... 4 Opstilling

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning www.varme.danfoss.dk Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 531 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING INSTRUKTION M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Web: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2009.06 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Termostatisk element RAVK - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatisk element RAVK - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Beskrivelse RAVK 25-65 C kan kombineres med RAV-/8, VMT-/8, VMA og KOVM. RAVK 25-45 C kan

Læs mere

Montagevejledning. CTS 700 by Nilan. Comfort CT300. Comfort CT300 Polar. Version: 1.00, 01-01-2015 Software version 1.40.05

Montagevejledning. CTS 700 by Nilan. Comfort CT300. Comfort CT300 Polar. Version: 1.00, 01-01-2015 Software version 1.40.05 Montagevejledning CTS 700 by Nilan Comfort CT300 Comfort CT300 Polar Version: 1.00, 01-01-2015 Software version 1.40.05 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger

Læs mere

PFM 5000 måleinstrument

PFM 5000 måleinstrument Anvendelse Flerstrengede systemer PFM 5000 kan beregne komplicerede flerstrengede varmesystemer ved at simulere det hydrauliske system ved hjælp af indreguleringsberegninger baseret på aflæsninger i hver

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger

Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger Denne vejledning gør det muligt for alle, der skal etablere jordvarme, selv at nedgrave jordslangerne. Denne vejledning følger dig igennem

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Datablad Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Beskrivelse VRB 2 og VRB 3 sikrer god kvalitet og lavt omkostningsniveau i varme-,

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

VENTILATION MED VARMEGENVINDING

VENTILATION MED VARMEGENVINDING Produktoversigt 9.01 Etablering af vandlås / kondensafløb 9.02 Isolering af kanalsystemer 9.03 Tilmelding af trådløst betjeningspanel 9.04 System reset 9.05 Indregulering og fastlæggelse af hovedluftmængder

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

EL varmeflade med. temperaturregulator

EL varmeflade med. temperaturregulator 1 EL varmeflade ELVF serie ELVFT serie EL varmeflade EL varmeflade med temperaturregulator Typer: ELVF 100 ELVF 125 ELVF 160 ELVF 200 ELVF 250 ELVF 315 Typer: ELVFT 100 ELVFT 125 ELVFT 160 ELVFT 200 ELVFT

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700 Side 1 af 14 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold...2 2.0.0 Illustrationer...2 3.0.0 Anlægget...3 3.1.0 Funktionsprincip...4 4.0.0 Tekniske specifikationer...5

Læs mere

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 8 Anvendelse CirCon og TemCon er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer dem. Derved

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 6 2 Instruktioner

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Gulvvarmemanifold FHF

Gulvvarmemanifold FHF Da t a b l a d Gulvvarmemanifold FHF Anvendelse Manifold FHF anvendes til varmeregulering i gulvvarmesystemer. Hver enkelt slange i gulvvarmesystemet er forbundet til manifolden, hvilket gør det muligt

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 132 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Technote. CirCon + /TemCon + - Termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. www.frese.eu

Technote. CirCon + /TemCon + - Termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. www.frese.eu Technote Side 1 af 8 Anvendelse CirCon + og TemCon + er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC. Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC. Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic 06 2010 5040 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme Uponor Push 15A og Uponor Push 15A Electronic er pumpe-

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD DK.TBLF.150929 1. Generelt Varmeflade TBLF/TCLF benyttes til forvarmning af tilluften med varmt vand som medium. TBLF placeres i friskluftkanalen.

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR Uponor Elfyr 09 2006 0 Uponor Elfyr Uponor Elfyr leveres komplet med pumpe, styring, ekspansionsbeholder m.m. Fyret, der er beregnet til vægmontering, er udformet specielt

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Selvvirkende 7.01 Elektrisk med eller uden urfunktion 7.02 Elektronisk regulering 7.03-7.04

Selvvirkende 7.01 Elektrisk med eller uden urfunktion 7.02 Elektronisk regulering 7.03-7.04 Varmeventilatorer/strålevarme Varmeventilatorer Selvvirkende 7.01 Elektrisk med eller uden urfunktion 7.02 Elektronisk regulering 7.03-7.04 Strålevarme Selvvirkende eller elektrisk (mindre anlæg) 7.05

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Installation KVU-O-500. 110-00062 Version 01.05

Installation KVU-O-500. 110-00062 Version 01.05 Installation KVU-O-500 110-00062 Version 01.05 Noter: 2 af 12 Indholdsfortegnelse Opsætning... 4 Placering af anlægget... 4 Tilslutninger... 4 Tilslutning af kanalsystem... 5 Generelt om kanaler... 5 Isolering

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM 600-3200 1. Pladskrav. Ved opstillingen bør der tages hensyn til fremtidige service eftersyn. Der kræves følgende minimumsmål for friplads foran aggregatet : Model VPM Friplads

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Så let som at stille et ur Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil Søger du altid efter den perfekte løsning? Den perfekte drift? Den perfekte installation? Ganske

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 532 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Installation. Entra i. 110-00019 Version 01

Installation. Entra i. 110-00019 Version 01 Installation Entra i 110-00019 Version 01 Noter: 2 af 8 Indholdsfortegnelse Generelt om Entra... 4 Luftsystem... 4 Vandsystem... 5 Opsætning... 5 Placering af enhed... 5 Placering på indervæg... 5 Hulboring...

Læs mere

ECL Comfort 300/ V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm

ECL Comfort 300/ V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Datablad ECL Comfort 300/301 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Applikation ECL Comfort 300/301 er en elektronisk temperaturregulator, der kan installeres på udvalgte applikationer ved hjælp af et ECL-kort.

Læs mere

HCE elvarmeflade til VEX340 med EXact/EXact2 automatik

HCE elvarmeflade til VEX340 med EXact/EXact2 automatik 3004767-2014-09-25 HCE_VEX340 EXact2 HCE elvarmeflade til VEX340 med EXact/EXact2 automatik El-varmeflade model: HE40006BUE 6 kw (Uisoleret) HE40006CUE 6 kw (Uisoleret) Forsyning: 3 x 400 V 3 x 230 V Produkt

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD til direkte fjernvarmetilslutning med gennemstrømningsvandvarmer og anlægsregulering, til forsyning af boligblokke og andre større

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere