ÅRSBERETNING AKADEMISK ARKITEKTFORENING REPRÆSENTANTSKABSMØDE juni 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING AKADEMISK ARKITEKTFORENING REPRÆSENTANTSKABSMØDE 11-12 juni 2010"

Transkript

1 2009 ÅRSBERETNING AKADEMISK ARKITEKTFORENING REPRÆSENTANTSKABSMØDE juni 2010

2

3 ÅRSBERETNING 2009 AKADEMISK ARKITEKTFORENING BESTYRELSENS BERETNING 3 LOKALAFDELINGERNES BERETNINGER 5 RETSUDVALGET 23 KVALIFIKATIONS- OG OPTAGELSESNÆVNET 23 UNDERSTØTTELSESFONDET 24 ARKITEKTERNES PENSIONSKASSE 25 ÅRSREGNSKAB 27 BUDGET 2011/ESTIMAT SAMMENSÆTNING AF BESTYRELSE OG UDVALG 47 IND - OG UDMELDELSER 49

4

5 BESTYRELSENS BERETNING Formand for Akademisk Arkitektforening, Rikke Krogh beretter fra et år præget af krise men med masser af succeser på trods var ikke et nemt år i arkitektbranchen. Flere års heftig aktivitet blev efterfulgt af en tøvende og afventende holdning, og den globale økonomiske afmatning blev meget nærværende hos mange af Arkitektforeningens medlemmer. Men krisen til trods, så er virketrangen og den faglige nysgerrighed heldigvis i behold. Arkitektforeningens omkring medlemmer udfolder deres virke i hele landet. Vores syv lokalafdelinger har igen i år været omdrejningspunkter for rigtig mange aktiviteter og har dermed skabt rum for debat og inspiration blandt fagfæller. Det er en imponerende række af arrangementer, som genereres ude i de lokale afdelinger. Selv har jeg fornøjelsen af minimum at være med til årsmøderne, og jeg glæder mig hver gang over lysten til at lære, være sammen og værne om det faglige fællesskab, som gør, at vi kan kalde os MAAere. Ny organisation På de indre linjer var 2009 året, hvor vi ændrede i sekretariatets organisation. I dag er der tre arkitektfaglige mellemledere ansat til at varetage henholdsvis AA Kompetence, AA Politik og AA Konkurrencer. De tre nye ledere blev hentet inden for egne rækker og har siden organisationsændringen blev sat i værk 1. september arbejdet på at strukturere afdelingerne og skabe de bedst mulige rammer for hver enkelt afdelings virke. I AA Kompetence har vi været stærkt optagede af den løbende udvikling af eksisterende kurser og selvfølgelig udvikling af helt nye tilbud, ofte skabt i fællesskab med andre aktører. I AA Konkurrencer har vi haft travlt med at beskrive de mange forskellige konkurrenceformer, som vi i dag kan tilbyde vores kunder. På kan interesserede nu finde vej gennem de forskellige former, og de kan se eksempler på, hvordan forskellige konkurrencer er blevet gennemført. Og så udvikles der løbende nye konkurrenceformer, som i samarbejde med kunder afprøves og raffineres. I AA Politik har dagsordenen været præget af arbejdet med de projekter, som blev sat i gang i de task forces, som vi løbende har i arbejde. På årets repræsentantskabsmøde i juni oplevede vi det glædelige, at der var kampvalg til såvel repræsentantskab som til bestyrelse. En flot indikation af, at MAAerne for alvor er interesserede i at øge deres indflydelse i Arkitektforeningen. Task forces demokratisk og transparent Netop arbejdet med task forces har jeg været meget glad for. Baggrunden for, at vi besluttede, at vi fremover ville invitere MAAere med om bordet, når foreningens politik skulle udmøntes i konkrete projekter, var blandt andet et ønske om, at skabe en mere demokratisk og transparent arbejdsform. Det er en fornøjelse at se, at det tiltag var rigtigt og nu gennemføres med succes. Vi oplever en stor interesse hver eneste gang et emne udbydes, og vi oplever også, at der er ganske stor spredning blandt ansøgerne både når det gælder alder, geografi, ansættelsesform, arbejdsfelt og faglige interesser. Det er vigtigt, at bredden af faget repræsenteres netop i task force arbejdet, fordi det sikrer, at alle fagets udøvere bliver hørt og flest mulige interesser varetaget. I 2009 har task forcen Arkitektur som vidensfag, der blandt andet gav afsæt til årskonferencen Det muliges kunst og task forcen Arkitekturpolitik i kommunerne, udviklet en række anbefalinger, som AA er i fuld gang med at implementere. Endelig afsluttede task force om miljø sit arbejde med en spækket handlingsplan, som sikrer, at AA hele tiden er med fremme i bæredygtigheds- og miljøspørgsmål. En indsats, som i øvrigt kunne ses tydeligt i de mange projekter, vi stod bag ifm. COP 15. 3

6 Synlighed Et af de konkrete ønsker, jeg havde, da jeg i 2006 tiltrådte som formand, var at MAAerne og Arkitektforeningen arbejdede målrettet for at opnå større offentlig synlighed. Det er et af de tiltag, som for alvor er lykkedes i Temaer som arkitektur i udsatte boligområder og arkitekturpolitik i kommunerne har vundet genklang i de landsdækkende medier, og vi har haft held til at få placeret en lang række debatindlæg og kronikker. Vi oplever, at medierne opfatter os som en naturlig part, når arkitekturen er på den offentlige dagsorden, og det er ikke sjældent, at en af vores historier fra f.eks. AAs nyhedsbrev finder vej til andre medier. På bestyrelsens seminar i 2009 vedtog vi en kommunikationsstrategi, som blandt andet betød, at vi nu går til kant i vores synspunkter og i højere grad indtager rollen som oprører end ekspert. Den strategi lå bag den målrettede indsats, vi gjorde for at få sat fokus på vigtigheden af, at alle kommuner i landet får vedtaget en arkitekturpolitik. Vi valgte selvfølgelig at sætte ind med den kampagne i ugerne op til kommunalvalget, og det lykkedes at få mange lokale medier til at interessere sig for emnet, og flere lokalpolitikere tog derfor også aktivt stilling til problematikken. Den samme strategi lå bag den indsats, vi gjorde i samarbejde med Danske Ark i tiden op til valget til EU Parlamentet i sommer, hvor vi fik en lang række kandidater til at melde ud, hvordan de forholdt sig til forskellige spørgsmål vedrørende arkitektur og planlægning. Nye samarbejder Arkitektforeningen er afhængig af at have en bred kontaktflade til andre organisationer. Vi har med stor fornøjelse gennemført flere aktiviteter i samarbejde med Ingeniørforeningen, IDA. Vores mange forskellige aktiviteter i forbindelse med klimatopmødet i december blev gennemført med en lang række danske og internationale samarbejdspartnere. Og sammen med Arkitektforbundet er vi ved at lægge sidste hånd på en aftale om et fælles tidsskrift. Ved at sikre det brede kontaktnet er vi med til at påvirke andre fagligheder og skabe opmærksomhed og forståelse for arkitekturen og for arkitekters virke udfordringer og muligheder 2010 bliver et år med mindst lige så mange udfordringer og resultater. I løbet af foråret introducerer vi Arkitekt-foreningens nye webplatform, hvor blandt andet AA Konkurrencer får helt nye muligheder for at folde sig ud. Og i foråret udkommer også det fornyede Arkitekten. I juni takker jeg af som formand og giver stafetten videre forvisset om, at den næste formand overtager en forening med topengagerede medlemmer, som ønsker en dynamisk forening i stadig udvikling, som spejler alle MAAerne og deres fortræffeligheder. Så selvom 2009 alt i alt har været lidt af en rutsjebane med op- og nedture, er jeg fuld af forventning til, hvad 2010 byder på af nye udfordringer og muligheder. Rikke Krogh, formand for Akademisk Arkitektforening 4

7 ARKITEKTFORENINGEN KØBENHAVN Lokalledelsen: Sophus Søbye (formand), Louise Steffensen, Anders Bak, Andreas Lauesen, Ann Christiansen, Martin Paludan Keiding, Sallie Vangsøe, Helge Sommer, Jesper Dahl (suppl.), Poul Høilund (suppl.), Pernille Faber (stud.), Marco Berenthz (stud.), Claus Neergaard stud., afløser pt for Marco Ali Arvanaghi ekstra hjælp, Anna Meyer sekretær Medlemmer: 3250 medlemmer Arrangementer Generelt rigtig godt fremmøde når arrangementer var kommunikeret ud til medlemmer med separate nyhedsmails og reminders. Hvad gik godt? : Byggepladsbesøg er ofte fuldt bookede, og netværksarrangementer i huset som nytårskur og sommerfest tiltrækker flere og flere mennesker. Netværksarrangementer prøver vi at udbygge ved at holde fredagsbar for at aktivere huset noget mere. Hvad gik mindre godt?: Indførelse af arrangementskalender med specifikke arrangementer på specifikke dage; et godt tiltag, der stadig kræver tilpasning og fokus for at fungere. Mangel på/for lidt kommunikation af vores arrangementer ud til medlemmerne har medført et par ikke så velbesøgte arrangementer Særlige tiltag: Konkurrence om en AA bar for at kunne aktivere huset mere i fremtiden. Baren står nu i huset og bliver ofte benyttet til andre arrangementer. Indførelse af en kalender internt for at få arrangementer til at ligge på faste dage. Ekstra fokus på kommunikation internt og eksternt om arrangementer. Nyeste tiltag 2010: I foråret 2010 har vi startet en udstillingsrække med Wild Card tegnestuer, som er en stor succes og en måde for os at bruge huset på. Vi lagde ud med SPEKTRUM ARKITEKTER og åbner for VALBÆK BRØRUP ARKITEKTER d. 22. april og slutter foråret af med KRAFT-VÆRK ARKITEKTER fernisering d. 28. maj. Dato Titel på arrangement Kort beskrivelse af arrangementet Nytårskur Velbesøgt nytårskur med overrækkelse af Årets Arne til projektet Under Opførelse udviklet af Saskia Peinow, Kristine Sundahl og Kalle Jørgensen efter idé af arkitekt Ben Clement Rundvisning Guidet tur i DR byen inkl. Jean Nouvels koncertsal. 50 personer Under Opførelse Foredrag af arkitekterne bag projektet Under Opførelse der fik årets Arne. Ca. 20 personer Rundvisning Guidet tur i DR byen inkl. Jean Nouvels koncertsal. 25 persone 5

8 25.02 Rundvisning i DR byen Guidet tur i DR byen inkl. Jean Nouvels koncertsal. 50 personer Barkonkurrence Konkurrencen blev skudt i gang med en fredagsbar i Arkitekternes Hus. Ca. 20 personer Hortens nye hovedsæde Byggepladsbesøg: Hortens nye hovedsæde i Tuborg Syd af 3XN. Fuldt booket, 30 personer Green Lighthouse Forelæsning om Green Lighthouse v. Michael Christensen. Ca. 60 personer Rundvisning i SEB Bank & Pensions nye domicil Rundvisning i SEB Bank & Pensions nye domicil ved sagsarkitekt i Lundgaard & Tranberg Arkitekter, arkitekt MAA Thomas Rahbæk. Fuldt booket, 30 personer Årsmøde Årsmøde samt debat om medlemsbladet Arkitekten Sommerfest Afsløring af AA Bar konkurrencen, der blev vundet af Anders Christiansen. Jon Steffensen holdt en uformel tale i hullet. Velbesøgt aften, ca. 250 personer Fantastic Norway Forelæsning af Erlend Blakstad Haffner fra Fantastic Norway. Ca. 15 personer Arkitekturens Dag 60 Seconds of Architecture: Internationalt filmprojekt hvor vi opfordrede ALLE til at sætte billeder på deres tanker omkring arkitektur og bæredygtighed. Et udvalg af de 50 bidrag blev klippet sammen til en samlet film af 16min. Arrangementet havde besøgende Johnny Svendborg Forelæsning af Johnny Svendborg. Ca. 15 personer Sophus Søbye, leder af lokalafdeling København 6

9 ARKITEKTFORENINGEN ØSTJYLLAND Lokalledelsen: Bente Melgaard, Johnny Christensen, Julie Krogsgaard, Nina W. Holmboe, Gustav Lohm, Rie Øhlenschlæger, Dorte Sibast, Hans Jørgen Vesthardt. AAØ har desuden fastholdt de gamle AAØ er, der ikke blev valgt ind, men stillede op til valget i Disse har fx været formænd for arbejdsgrupper under AAØ. Jesper Lauersen, Thomas Møller Ørum og vores tidligere studentermedlemmer Henrik Bisp og Trine L Madsen deltager derfor fortsat i arbejdet i ledelsen, og det er vi meget glade for! Studenterrepræsentanter: Sarah Falbe Hansen og Tobias Theil Konishi. Studentermedhjælp: Anne Winther Worm Medlemmer: 1456 medlemmer Arrangementer: 19 afholdte arrangementer med et fremmøde på 58 personer i gennemsnit. Hvad gik godt: Nytårskur (100 fremmødte), club aftenerne med bl.a. byggepladsbesøg og det nyopstartede samarbejde med IDA Østjylland (IDAØ) om fælles faglige arr. for medlemmerne af de 2 foreninger. Hvad gik mindre godt: Arkitekturens Dag med to arrangører: AA og AAØ, skabte noget forvirring hos tegnestuerne. Særlige tiltag: Samarbejde med lokalsamfundet: Samarbejde mellem AAØ og IDAØ om fælles faglige arr. for medlemmerne af de 2 foreninger. A-scenen et samarbejde ml. AAØ og Arkitektskolen Aarhus omkring internationale forelæsninger. Derudover et samarbejde med C.F. Møllers tegnestue omkring emnet Hvad kan vi bruge forskningen til i praksis? Desuden har vi lavet halvårlige møder med Stadsarkitekten for at planlægge fremtidige samarbejder m.m. Første møde afholdt d på Arkitektskolen. AAØs ledelse var på strategiseminar på Ærø d. 25 og 26. april 2009, hvor mål og strategier frem til 2010 blev fastlagt og præsenteret på MAA netværk. Der blev nedsat en række arbejdsgrupper: Omkring de ledige v. Gustaf Politisk/skrivende arbejdsgruppe v. Bente, Thomas, Trine Yderområderne v. Thomas og Trine Tværfaglighed/ingeniørerne v. Rie og Dorte Internationale forelæsninger samarbejdet med AAA v. Bente, Hans Jørgen og Dorte Dato Titel Kort beskrivelse Nytårskur Nytårskur med journalist og forfatter Kjeld Hansen om bæredygtighed. ca. 100 deltagere _club aften Tegn en god tekst v. journalist Mikkel Hvid (ca. 40 deltagere) Dimittendmøde Dimittendmøde AARHUS sammen med Arkitektforbundet. Oplæg v/bente Meldgaard. Uddeling af bachelorlegat til Bjarke Ørvad. ca. 50 deltagere. 7

10 _club aften Go beyond green design med oplæg af Jesper Pagh, LINK UP. ca. 50 deltagere _clubaften SMLXL sustainability theme, arkitekten og ingeniøren om Passivhuse (Anders Tyrrestrup, AART og Amdi Worm, Esbensen ingeniører). ca. 60 deltagere Årsmøde Årsmøde med oplæg om mulitimediehuset på Århus havn, Rasmus Kierkegaard fra SHL. ca. 35 deltagere _clubaften SMLXL sustainability theme: social bæredygtighed. DAFF i samarbejde med AAØ, filmfremvisning; blandede bolcher. ca. 30 deltagere, flest studerende _clubaften SMLXL sustainability theme: besøg i bolig for livet, Lystrup med oplæg af Ellen Katrine Hansen fra VKR Holding. ca. 45 deltagere Dimittendmøde Dimittendmøde AARHUS sammen med Arkitektforbundet Bente Melgaard holdt oplæg fra AA. ca. 35 deltagere Coachforløb Coachforløb ved cand.merc. Camilla Christoffersen i AAØ lokalerne. 12 deltagere Bachelor arr. AAØ og Arkitektskolen Aarhus gratulerede bachelorerne F09. Legat uddeling til Olav Fergus Kvalne (Bachelorlegat) og til Lára Kristina Larusdottir (bæredygtighed i arkitekturen). Champagne sponsoreret af VOLA. ca. 200 deltagere _clubaften AAØ-IDAØ samarbejde: Energi Parcel - Jørgen Søndermark fra Realea omkring projektet Energi Parcel. ca. 50 deltagere _clubaften Claus Hermansens byggeri i Århus. ca. 15 deltagere Arkitekturens Dag Arkitekturens Dag med temaet Et øjeblik arkitekturudstilling og byvandring i Århus. Arkitekturens Dag satte sit præg på byrummet i Århus, hvor 17 arkitektfirmaer udstillede deres bud på fremtidige arkitekturprojekter i 9 forskellige butiksvinduer. AAØ inviterede alle interesserede på byvandring rundt til de udstilledes projekter. Flere af arkitekterne bag projekterne var med 8

11 og fortalte om baggrund, tanker og visioner. ca. 20 deltagere _clubaften AAØ-IDAØ samarbejde: Byggepladsbesøg i boligbebyggelsen Lærkehaven, Lystrup. Oplæg af Kim Clausen fra Ingeniørfirmaet Viggo Madsen og Rie Øhlenschlæger fra AplusB (ca. 70 deltagere) AØ-IDAØ samarbejde: Jørgen Søndermark, Realia viste rundt i de renoverede parcelhuse i Tilst. a60 deltagere AAØ-IDAØ-Århus Kommune-BOLIG+ samarbejde: udstilling af BOLIG+ konkurrenceprojekterne i Trafikhallen på Århus Rådhus _clubaften AAØ-IDAØ-Århus Kommune BOLIG+ samarbejde: Debataften omkring BOLIG+ i Rådhushallen. Oplæg af Claus Smed Søndergaard fra DOMUS arkitekter, Lars Juhl Thiis fra CUBO, Søren Dyck-Madsen fra DØR (Det Økologiske Råd) og Rie Øhlenschlæger, AplusB. ca. 100 deltagere _clubaften AAØ har i samarbejde med C.F. Møllers tegnestue lavet en række gå-hjem møder omkring temaet: Hvad kan vi bruge forskningen til i praksis? 1 møde hed "Evidensbaseret Design, forskning i praksis". Oplægsholdere: Michael Mullins, arkitekt PhD og forsker på AAlborg Universitet og Tom Danielsen, Partner, arkitekt fra C.F.Møller. ca. 20 deltagere. Bente Melgaard, leder af lokalafdelingen Østjylland 9

12 ARKITEKTFORENINGEN ØSTIFTERNE Lokalledelsen: Claus Kvistgaard Boelsmand (leder), Anders Hulgaard, Kirsten Sander, Rikke Cora Larsen, Torben Wissing, Lone Backs, Carsten Buhl (suppl.) og Knud Erik Holst (suppl.) Medlemmer: 974 medlemmer Arrangementer 18 fordelt i hele afdelingens geografiske område. Generelt om fremmøde: Pga. arrangementernes store forskellighed har fremmødet været meget varierende fra ca. 10 deltagere ved de smalle arrangementer til over 200 ved det største arrangement i år. "Coach din teenager" af Arne Nielsson arrangeret i samarbejde med Megafonen i Køge trak 240 tilhørere. Andreas Eggertsen fra Snøhetta havde mere end 100 tilhørere d. 1. december. En række rundture i DR s koncerthus var godt besøgte, mens ture til andre seværdige byggerier havde deltagelse af mellem 10 og 25 medlemmer. Hvad gik godt?: At det lykkedes at lave 18 arrangementer på et forholdsvist beskedent budget viser, at vores kollegaer stadig gerne stiller både sig selv og deres projekter til rådighed for debat og beundring blandt fagfæller. Fremmødet til arrangementerne og debatten omkring projekterne viser stort engagement. Arrangementerne lavet i samarbejde med Megafonen trak mange tilhørere, og samarbejdet fortsætter næste år. Hvad gik mindre godt?: At branchen er presset og vilkårene for arkitekter i øjeblikket er hårde sætter også sit præg på foreningsarbejdet. Det synes sværere at finde overskud til det frivillige arbejde, når den daglige indsats ligger i at overleve. Afdelingen havde forhåbninger om at nå ud til kommunerne med budskabet om at implementere en arkitekturpolitik. Det lykkedes ikke i et omfang, man kunne havde håbet på. Afdelingen har bemærket, at vores arrangementer ikke får tag i vores yngre medlemmer, og har derfor set på foreningens aldersfordeling, der med al tydelighed viser, at der savnes yngre medlemmer i provinsen. Dato Titel på arrangement Kort beskrivelse af arrangementet Entasis på KØS Christian Cold fra Entasis holder forelæsning om vinderforslaget til Carlsberggrunden på Skitsesamlingen i Køge Coach din teenager Arne Nielssons foredrag "Coach din teenager" på Skitsesamlingen i Køge. Samarbejde med Megafonen Trafik- og mobilitetsplan for Odense Kommune. Projektleder Jette Schmalfeldt fra Odense Kommune forelæser om trafik- og mobilitetsplan for Odense Kommune. Arrangeret af Fynsgruppen 10

13 Verden ifølge Bertelsen Mikael Bertelsens foredrag "Verden ifølge Bertelsen" på Skitsesamlingen i Køge. Samarbejde med Megafonen Vejle en bæredygtig by Foredrag af en planlægger fra Vejle Kommune."Vejle en bæredygtig by". Arrangeret af Fynsgruppen Danmarks-odysséen. Bornholm rundt i bus. Overnatning i Svaneke Den økologiske landsby i Hundstrup Besøg i den økologiske landsby i Hundstrup.Arrangeret af Fynsgruppen Årsmøde Ledelsesmøde og årsmøde i Nyborg. Foredrag af John Engelbrecht Energi Fyn Besøg ved Energi Fyn og Ejersmindevej. Arrangeret af Fynske Planlæggere IKEA Besøg på IKEA s nye varehus i Odense inden åbningen. Arrangeret af Fynske Planlæggere DR s koncertsal Rundvisning i DR s koncertsal. Arrangeret af Østifterne DR s koncertsal Rundvisning i DR s koncertsal. Arrangeret af Fynske Planlæggere Kanalforbindelsen i Odense Ingeniør Stig Landsager og biolog Anna Dall fortæller om Kanalforbindelsen i Odense. Arrangeret af Fynske Planlæggere Sorø Science Center Besøg på Sorø Akademi s nye science center. Arrangeret af Vestsjællandsgruppen Energispareprojekt for 95 kommunale bygninger. Jørgen Knudsen, Middelfart kommune om energispareprojekt for 95 kommunale bygninger. Forelæsning arrangeret af Fynske Planlæggere DR s koncertsal To rundvisninger i DR-byens koncerthus. Arrangeret af østifterne Snøhetta Foredrag af Andreas Eggertsen fra Snøhetta på Køge skitsesamling. Claus Boelsmand, leder af lokalafdeling Østifterne 11

14 ARKITEKTFORENINGEN NORDJYLLAND Lokalledelsen: Eva Møller Sørensen (Leder), Nicolai Steinø, Kristian Lange, Trine Kammer, Thina Wallin Jensen (suppl.) Medlemmer: 225 medlemmer AA Nordjylland er i medlemsantal en af foreningens små lokalafdelinger, men dækker et stort geografisk område. Vi har ca. 225 medlemmer spredt over hele Nordjylland, dog flest i Aalborg. Lokalledelsen består af 4 faste medlemmer og 2 suppleanter. Der blev afholdt i alt 8 ledelsesmøder. Arrangementer I 2009 blev der i AA Nordjylland tilrettelagt i alt 13 medlemsarrangementer, hvoraf de 2 blev aflyst. I år blev det mest til forskellige foredrag lige fra PhD-forelæsninger til mere utraditionelle indslag som vores juletema Arkitektur i film. Vi havde arrangeret en enkelt besigtigelse som desværre blev aflyst pga. for få tilmeldinger. Men der blev også i år gennemført en studietur. Enkelte af aktiviteterne blev arrangeret i samarbejde med andre herunder AAU Arkitektur og design og Aalborg Kommune. Årets vigtigste nyt er, at vi endelig har fået etableret et fast samarbejde med Utzon Centeret med mulighed for at afholde torsdagsbar hver den 1. torsdag i måneden samt brug af foredragssalen ved særlige anledninger. Og der bliver løbende sendt invitationer til udstillingsåbninger oa. til AA s medlemmer via lokalledelsen. Vi har fortsat et godt samarbejde med AAU Arkitektur & Design, hvor der bl.a. løbende bliver udsendt invitationer til AA s medlemmer til deltagelse i instituttets fællesforelæsninger. Derimod er vores tidligere samarbejdsrelationer omkring ArkitekturForum Aalborg under omstrukturering. Sekretariatsfunktionen er flyttet fra Aalborg Kommune til Utzon Centeret, og der arbejdes pt. på at undersøge om et sådant samarbejdsforum også vil være levedygtigt, når indsatsen dvs. tilrettelæggelse af fælles arrangementer samt økonomi skal initieres af medlemsorganisationerne. AA er stadig repræsenteret i ArkitekturForums formandskab ved Nils Pagh Andreassen. I regi af ArkitekturForum blev der i år bl.a. afholdt byvandring på Godsbanearealerne med Stadsarkitekt Knud Tranholm som guide, foredrag og debat omkring Industriens havne under temaet Kulturarv og nyt havneliv med oplæg af Henrik Harnow, museumsinspektør og forfatter samt etnolog Nicolai Carlberg og forskellige arrangementer på Arkitekturens dag. Dato Titel Kort beskrivelse Silo projektet Et spændende projekt af Lasse Andersson, Arkitekt m.a.a. og Esben Skoubo Poulsen Cand. Polyt. med lyssætning af en af siloerne i Østre Havn. Projektets startskud var en offentlig iscenesættelse, som desværre måtte aflyses pga. dårligt vejr og tekniske problemer. Projektet bliver måske gennemført som et chill i parken til september. AA var én af projektets sponsorer Montagearkitektur PhD foredrag ved arkitekt MAA Charlotte Bundgård Arkitektskolen i Århus. Ca. 15 deltagere Ghetto-lab Ghetto-lab / Arkitektur i udsatte boligområder ved Cand. polit. Nils Bjørn, som har været én af AA s ledere af projektet og redaktør for bogen. Efter 12

15 præsentationen af projektet så vi filmen blandede bolscher med forskellige udenlandske eksempler på løsninger af problemstillingen. Ca. 15 deltagere AA Årsmøde Der blev indledt med et PhD-foredrag omkring Arkitektonisk Kvalitet af Arkitekt m.a.a. Louise Kjær Christoffersen. Der blev stillet spørgsmål til hvad arkitektonisk kvalitet egentlig er, og om vi arkitekter ved bedre om dette end andre. Efter debatten blev der afholdt årsmøde med årsberetning af henholdsvis formand Rikke Krogh og Eva Møller Sørensen samt gennemført valg til lokalledelsen. Sara Asmussen, formand for AA s medieudvalg deltog i mødet og præsenterede en status på udvalgets arbejde samt de foreløbige anbefalinger omkring AA s fremtidige kommunikation herunder bladet Arkitekten. Ca. 25 deltagere Studietur til Oslo Nogen af højdepunkterne var den ny Opera af Snøhætta, Arkitekthøgskolen af Jarmund & Vigsnæs, det nye A-hus i Lørenskog og Bislett Stadion af C.F. Møller samt Arkitekturmuséet af Sverre Fehn. 7 deltagere Sensommerudflugt til Skelagergårdene Vi inviterede til et hyggeligt fyraftensarrangement ud i det dejlige danske efterårsvejr, hvor Jens Kærsgaard og Nils Pagh Andreassen havde sagt ja til at fortælle om den igangværende renovering af området. Karen Louise Høgsbro fra Park & Natur ved Aalborg Kommune ville vise rundt i børne/unge-parken Mulighedernes park. Projektet er en del af Aalborg Kommunes indsatser mod ghettoisering. Der var desværre kun 3 tilmeldinger så arrangementet blev aflyst Offentliggørelse af Bolig-plus Offentliggørelse af Bolig-plus konkurrencen i Utzon centeret. Præsentation af de 5 projekter ved fagdommerne: Ingeniør, Professor Per Heiselberg, Aalborg Universitet og Arkitekt MAA Carsten Primdahl, CEBRA Arkitekter. Aalborg Kommune var vært ved en reception i udstillingslokalet hvor de 5 projekter var udstillet Arkitekturens Dag Der blev afholdt flere arrangementer i Aalborg: ArkitekturForum og Utzon Center inviterede børn i Aalborg Kommune til at deltage i en fotosafari og konkurrence med et billede af en bygning, sted eller plads som for dem har betydning. Der blev uddelt præmie til det bedste billede og motivation. Aalborg Kommune inviterede som vanligt til reception og offentliggørelse af de projekter der i 2009 blev præmieret som Godt og smukt byggeri. AAU Arkitektur og design, RealDania og ArkitekturForum inviterede til konference og præsentation af forskningsprojektet: Experience City hybride kulturprojekter og performative byrum. AA Nordjylland bidrog til dagens festligheder med at invitere til Torsdagsbar i det ny Nordkraft. Ikke mange MAA er mødte op men vi var godt 10 der havde en god afrunding af dagens begivenheder. 13

16 Udstilling af "Bæredygtigt Byggeri" Udstilling af "Bæredygtigt Byggeri" - projekter fra Arkitektur og Design, Aalborg Universitet i forhallen hos Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen på Stigsborg Brygge. Udstillingen blev opstillet sammen med 2 af kommunens egne projekter: "Præmiering 2009" - de projekter, som blev præmieret på Arkitekturens Dag i Aalborg Kommune og "Godsbanearealet" - fire projekter fra en indbudt konkurrence udskrevet af DSB Ejendomme og Aalborg Kommune Torsdagsbar i Utzon center Aalborg Kommunes udstilling omkring havnefronterne i Aalborg og Nørresundby blev introduceret af arkitekt MAA Thomas Birket-Smith, som har været ansvarlig for udstillingens tilrettelæggelse. Derefter var der præsentation og lokal debat omkring de udstillede bolig-plus projekter herunder resultatet af konkurrencen. Ca. 15 m.a.a er mødte op. Healing Architecture Efterårets 3 forelæsninger som AA Nordjylland inviterede til sammen med AAU Arkitektur og design havde som overordnet tema: Ca. 30 deltagere til hvert foredrag "Arkitektur som Medicin" ved Stefan Lundin, White Architects, Sverige. Stefan er arkitekt fra Chalmers Tekniska Högskola 1980 og partner ved White Arkitekter, Göteborg, Sverige. Foredraget omhandlede en præsentation af de bærende idéer bag projektet for psykiatri ved Östra Sjukhuset i Göteborg herunder teoretiske og personlige betragtninger omkring arkitekturens betydning i forhold til bygninger for psykiatrisk behandling "Evidence based design for hospital designers" ved Knut Bergsland, SINTEF Teknologi og Samfunn, Norge. Knut er sivilarkitekt fra Norges Tekniske Højskole i Trondheim og leder af Arkitektforum for Helsebygg i Norge. I forelæsningen blev der stillet spørgsmål ved, om EBD virkelig er et redskab som designere kan bruge, eller om man kan opnå lige så høj kvalitet i resultatet ved indlevelse og erhvervet viden gennem praktisk erfaring "Evidensbaseret arkitektur som designmetode" ved Pernille Weiss Terkildsen fra ArchiMed, Danmark. Pernille er sygeplejerske, cand.scient. i sundhedsvidenskab, Master i Ledelse og Innovation og EDAC Professional. Foredragets indhold var teori og praksis for evidensbaseret design med fokus på metode, rammer og vilkår for implementering af evidens i designog byggeprocesserne. 14

17 Julearr. Nordjyllands traditionsrige julearrangement blev som sædvanlig afholdt den 1. torsdag i december. Vi havde inviteret manuskriptforfatter og leder af manuskriptlinjen på den Danske Filmskole Mogens Rukov til at tale og vise filmklip over temaet Film og arkitektur. Han fortalte bl.a. om rummets betydning for filmens handling, om identifikationen af rummet samt rummets indflydelse på filmens dialog. Arrangementet blev afholdt i Biffen i Nordkraft, hvor vi så forskellige filmklip som undervejs blev kommenteret af Mogens Rukow. Efterfølgende var der julemiddag på spansk i restaurant Casa España. Ca. 35 medlemmer deltog i hele arrangementet. Eva Møller Sørensen, leder af lokalafdeling Nordjylland 15

18 ARKITEKTFORENINGEN VESTJYLLAND Lokalledelsen: Tyge Dahl (leder), Carsten Maegaard, Bjarke Danvig, Anette Poulsen, Therese Agerkilde(suppl.), Aksel Fyhn (Suppl.) Medlemmer: 167 medlemmer Arrangementer 2009 har været et aktivt år for lokalafdeling Vestjylland. Vi har afviklet i alt 7 arrangementer i løbet af året med et pænt gennemsnitligt fremmøde og en god og positiv stemning og åbenhed under alle arrangementerne, som vidner om, at AA s lokalafdeling i Vestjylland er levedygtig og har sin berettigelse som platform for et lokalt fagligt netværk. Jeg vil vove den påstand, at betydningen af netværket for os i lokalområdet øges i disse år, hvor centraliseringspresset er voksende. At kunne mødes med fagfæller, der har en dagligdag under samme vilkår er en uvurderlig kilde til inspiration og et vigtigt fundament for fastholdelse af den faglige identitet, der ligesom mange andre ting kommer under pres i strukturudviklingens og den økonomiske krises navn. Hvad gik godt?: Det har været en rendyrket fornøjelse at være med i lokalledelsen endnu et år. Med det engagement og den handlekraft, der udvises i gruppen er det en smal sag at få arrangementer på banen. Jeg er overbevist om, at jeg kan sige på hele ledelsen vegne, at vi hver især har haft stort fagligt og personligt udbytte af arbejdet i lokalledelsen. Dette er ment som en utvetydig invitation til interesserede kolleger til at stille op til det valg, vi først har i 2011 vi der sidder der er mægtig glade for at være der, men der skal også fornyelse til, så velkommen til nye kandidater! Vi har i udvælgelsen af årets arrangementer bevidst tilstræbt at holde fokus på den lokale indgangsvinkel til faget, om end emnerne kan have både landsdækkende og international rækkevidde. Vores holdning er, at vi som lokalforening skal forsøge ikke at gå over åen efter vand og vi oplever de faglige problemstillinger bliver vedkommende og nærværnede for vores medlemmer ved at tage udgangspunkt i lokale forhold, som arrangementet med indkøbscentre er et eksempel på. Vi oplever oven i købet, at der netop til disse arrangementer kommer folk rejsende fra andre afdelinger i landet hvilket vi naturligvis er en smule stolte over. Særlige tiltag: Vi forsøger at dække et bredt fagligt spektrum, hvilket også må siges at være lykkes i 2009 emnerne spænder fra byplan (Indkøbscentre) over landskabskunst (Byrum ved Storåen i Holstebro) til restaurering (Nr. Vosborg) for ikke at nævne poesi og latinamerikanske danse. Vi lægger vægt på at udvikle de tværfaglige arrangementer. Derfor har vi både i 2009 og 2010 afviklet arrangementer sammen med eksterne samarbejdspartnere. I 2009 introducerede vi et samarbejde med Krabbesholm Højskole. Et samarbejde, vi nærer store forventninger til i fremtiden. 16

19 Dato Titel Kort beskrivelse Nytårskur i Anlægspavillonen, Holstebro En aften med digte og dans sammen med Odin Teatret, Holstebro. Ulrik Skeel oplæste digte,og Odin Teatrets husorkester leverede inciterende og stemningsfulde sange i latinamerikanske rytmer. Ca. 35 deltagere Debataften: Indkøbscentre, styrke eller katastrofe for byerne? Med udgangspunkt i lokale projekter i Viborg, Herning og Holstebro fik vi belyst de bagvedliggende mekanismer, der er på spil, når der dukker nye projekter med indkøbscentre frem. Kim Huus fra Datea fortalte om situationen set fra branchens synspunkt, byplanarkitekt Niels Henrik Ross Petersen fra Holstebro Kommune redegjorde for de lovgivningsmæssige forhold samt projekter i Holstebro og Byplanarkitekt Britta Pørksen fra Viborg Kommune fortalte om aktuelle projekter i Viborg. Aftenen var præget af en engageret og fri efterfølgende debat, som gav stor indsigt i en problematik med særdeles stor indvirkning på byudviklingen overalt i landet i disse år. Ca. 25 deltagere Årsmøde Mødet blev afholdt på herregården Nørre Vosborg, som netop har gennemgået en omfattende restaurering med deltagelse af Realdania. Peter Carstens fra Erik Einar Holms Tegnstue fortalte om det spændende projekt under en rundvisning inden mødet. Ca. 25 deltagere Studietur Målet for årets mini-studietur var Odense. Vi startede på Odense havn, hvor Byplanarkitekt Esben Fogh fra Odense Kommune viste rundt og fortalte om den omfattende omdannelse området gennemgår i disse år. Efter et besøg hos Fremtidens Spejderhytte Hindemoeshus tegnet af Sophus Søbye, mødtes vi med Arkitekt Henning Gammelgård fra CREO Arkitekter, der fortalte om tegnestuens arbejder og viste rundt på Kulturmaskinen og Vestre Skoles nye bibliotek. Ca. 20 deltagere Nyt Byrum ved Storåen i Holstebro Ved indvielsen af den omfattende renovering af byrummet omkring Storåen og Musikteatret i Holstebro havde foreningen besøg af Landskabsarkitekterne Jonas Schul og Martin Knuijt fra hhv. Schul Landskabsarkitekter i København og OKRA i Utrecht. 17

20 De to tegnestuer udgjorde vinderteamet i konkurrencen om projektet, som har formået at vende området fra en af byens bagsider til attraktiv forside og nyt aktiv for byen. Efter foredraget deltog de fremmødte i indvielsen af områdets belysning, som blev tændt af borgmesteren. Ca. 25 deltagere B&O museet i Struer Med donationer fra bl.a. Kirsten og Peter Bangs Fond blev en udvidelse og nytænkning af Struer Museum i 2008 realiseret. For godt 40 mio. kr. blev lokalmuseet omdannet til et innovativt og dynamisk kulturhistorisk museum baseret på den nyeste informations- og kommunikationsteknologi. Arkitekt Freddy Nielsen fra FN-Tegnestuen fortalte om projektet og museet, hvor den enestående B&O-afdeling viser det vestjyske erhvervs- og designeventyr og hvor den lokale historie fortælles på en måde der har vakt international anerkendelse. Ca. 25 deltagere Dorthe Mandrup Arrangementet blev til i samarbejde med Krabbesholm Højskole, som gennem flere år har markeret sig med arkitektur, kunst og design som sit specialområde. Skolen har mange kontakter til arkitekter i udlandet og som det seneste har et samarbejde med den Japanske tegnestue Bow Wow resulteret i opførelsen af et nyt udstillingshus til højskolen med Bow Wow som arkitekter. Dorthe Mandrup fortalte indlevet om egne arbejder foran et publikum af højskoleelever, lærere og AAmedlemmer. Under det efterfølgende traktement i højskolens kantine var der rig lejlighed til gensidig erfaringsudveksling og inspiration mellem de fremmødte fra alle grupper. Ca. 60 deltagere Tyge Dahl, Arkitekt MAA, leder af lokalafdeling Vestjylland 18

21 ARKITEKTFORENINGEN SYDJYLLAND Lokalledelsen Henrik Stjernholm (leder), Signe Rosenfeldt, Robert Hansen, Nikola Jerosch, Christian Hyldgaard, Anette Kold Kristiansen Medlemmer: 297 medlemmer Arrangementer 9 møder med ca. 500 deltagere (nogle af møderne var offentlige arr.) Generelt om fremmøde: Ca deltagere pr. arrangement. Dog 125 til Arkitekturens Dag i Vejle. Hvad gik godt?: Generelt går møderne meget godt, og der er rimelig opbakning. Vi har dog ved nogle lejligheder skullet ringe rundt og få nogle til at møde op. Byggekrisen har tilsyneladende ikke i sig selv gjort, at folk har fået mere tid til at komme til møder I vores afd. Hvad gik mindre godt? : Mødet med Petersen Tegl, der måtte aflyses. Særlige tiltag: Vi gør meget ud af også at gøre det hyggeligt at komme til møde. Vi spiser altid efter det faglige indlæg, og det giver en god stemning og et godt socialt samvær bagefter. Det er vigtigt, når vi er lokalafdeling i et udkantsområde, hvor der ikke er en arkitektskole eller AA lokaler, at vi kan snakke mere uformelt sammen bagefter. Det kan give nye jobmuligheder, vi kan høre nyt og vi kan diskutere arkitektur mv. Vi arbejder på at lave rimelig brede arr. med byplan, arkitektur, bygninger, virksomhedsbesøg, design, landskab mv. Det tror vi er den rigtige strategi for at få mange med. Aldersspredningen blandt deltagerne er også ret stor. Det er forudsigeligt, om det er de lidt ældre eller de lidt yngre, der kommer til særlige typer af arr. Vores mål er fortsat at ramme bredt blandt vores medlemmer, så der er noget for alle. Arkitekturudstilling Sydjyllland Slesvig Holsten Vi har været med i et spændende samarbejde med vores tyske kollegaer om at lave en arkitekturudstilling som en 100 års jubilæumsudstilling efter en udstilling i 1912 i Flensborg. Udstillingen skal vise udviklingen siden 1912 og også fokusere på moderne arkitektur både nord og syd for grænsen. Den skal foregå på Sønderborg Slot og Gottorp Slot og i øvrigt suppleres med digitale medier og kataloger, og det skal ske i dialog med områdets institutioner mv. Arkitekt Jens Bertelsen fra Arkitektfirmaet Bertelsen & Scheving, København skal være kurator for den danske del af udstillingen. Finansieringen skal ske med støtte fra fonde og evt. fra EU, og det er en forudsætning, at der skaffes penge nok til at gennemføre udstillingen. AA s rolle bliver at støtte op om projektet og indgå i en styregruppe. Dato Titel på arrangement Kort beskrivelse af arrangementet Stadsarkitekt Poul Houe Horsens Stadsarkitekt Poul Houe, Horsens kommune fortalte om visioner i jobbet som stadsarkitekt. Hvordan får man en kommune til at blomstre med arkitektoniske visioner, og hvordan får man arkitekturen ind i organisationen både på det politiske og det administrative niveau? 19

22 Design og Arkitektur i det offentlige Arkitekt MAA Mikkel Frost, partner i CEBRA a/s, formand for Danske Designere Pernille G. Palsbro og arkitekt MAA Bodil V. Henningsen, Aalborg Kommune førte ordet, da der blev debatteret design og arkitektur i det offentlige Årsmøde i Vejle Først så vi Bølgen, som er et eksempel på signalarkitektur i Vejle. Vi hørte, hvordan ideen opstod, og hvad de arkitektoniske visioner har været. Bygherren Bertel Nielsen fra Bertel Nielsen A/S viste rundt i Bølgen, som Henning Larsen Architects har tegnet. På det velbesøgte årsmøde fik vi en livlig debat om det oplæg, som Rikke og Jane indledte med Miljørigtigt lys i bygninger NetforByg forening for bæredygtigt byggeri. Ved mødet kom der forskellige bud på, hvordan man kan skabe en miljørigtig belysning, bl.a. Med LED lys Bytur i Kolding Vi så Tegnestuen Mejeriets nye hus i Kolding Åpark, som er nabo til nye Syddansk Universitet, tegnet af Henning Larsen Architects. Vi så Kolding by med den nyomlagte banegårdsplads, og byvandringen sluttede med en rundvisning i Nicolai Kultur af Dorte Mandrup og gårdrum af Kristine Jensens Tegnestue Besøg hos Petersen Tegl Besøget måtte aflyses pga. for få tilmeldinger Studietur til München Afdelingens årlige studietur gik til München med 25 deltagere. Besøg på tegnestuer, nyt og gammelt, og stor succes som sædvanligt Arkitekturens Dag i Vejle Uddeling af Vejle Kommunes arkitekturpriser, og foredrag af Gehl Architects om bæredygtige byrum Arkitekturens Dag i Kolding Uddeling af Kolding Kommunes arkitekturpriser og debatmøder om Kolding Kommunens arkitekturpolitik, byvandring i Christiansfeld, og rundvisning på Koldinghus Energinet.DK Vi besøgte Energinet.DK i Fredericia med motorvejen. Et fantastisk flot og stort kontorhus, der er tegnet af Hvidt & Mølgaard, og så er det spækket med styringssystemer til el-forsyningen i Danmark. Henrik Stjernholm, leder af lokalafdelingen i Sydjylland 20

23 ARKITEKTFORENINGEN BORNHOLM Lokalledelsen: Leder Birgit Stoltz Andersen, repræsentantskabsmedlem Gugga Zakariasdottir, repr.suppleant Charlotte Algreen, Christina Panduro, Niels-Holger Larsen. Medlemmer: 22 medlemmer Arrangementer Der har været afholdt i alt 12 møder, heraf 4 medlemsarrangementer, 6 ledelsesmøder og 3 møder med opstart af en ødækkende arkitekturpolitik. Generelt om fremmøde; Ca. 40 % fremmøde ved medlemsarrangementer må siges at være godt. Der har endvidere været et godt fremmøde ved de offentlige arrangementer som fx Arkitekturens Dag. Ledelsen fungerer fortsat rigtig godt. Hvad gik godt?: Opstarten af den ødækkende arkitekturpolitik gik rigtig godt. Stort set hele følgegruppen havde fotograferet ivrigt rundt omkring på øen. Arbejdsgruppen grupperede billederne og monterede dem på udstillingsplancher. Deltagerne ved åbningen kommenterede på stort og småt med udsagn skrevet på små selvklæbende sedler.efter visningen og kommenteringen for følgegruppen m.fl. på Rønne Theater, blev udstillingen vist på Bornholms Centralbibliotek i en måneds tid; også her med kommentering fra beskuere på sedler. Hvad gik mindre godt : Der burde have været et større fremmøde til Arkitektur-turen. Samarbejdet med de øvrige grupper på Bornholm om fx lavenergihuse bør udvides. Der var sendt s til samtlige kontaktpersoner om arrangementet; måske skal der følges mere op. Særlige tiltag: Samarbejdet med Bornholms Regionskommune om den ødækkende arkitekturpolitik fungerer rigtig godt, på såvel politisk plan som med embedsværket. Regionskommunens tovholder i processen er Gugga Zakariasdottir, som også sidder med i ledelsen. Dato Titel på arrangement Kort beskrivelse af arrangementet Nytårskur Information og debat om AA s professionaliseringsordning, 14 deltagere Ledelsesmøde hos Birgit, 4 deltagere Arkitektur-tur Teglblokhus i Svaneke ved Charlotte Algreen MAA, 3 deltagere Ledelsesmøde hos Christina, 4 deltagere Arkitekturpolitik Arkitekturpolitik dannelse af en følgegruppe og en arbejdsgruppe, godkendt af TMU 21

24 Årsmøde Rønne, 12 deltagere Ledelsesmøde hos Birgit, 4 deltagere Ledelsesmøde hos Gugga, 3 deltagere Arkitekturpolitik 1. møde i følgegruppen: Alle sat i gang med at fotografere: Hvad er god arkitektur? Ledelsesmøde hos Niels-Holger, 4 deltagere Arkitekturens Dag Bæredygtighed + Arkitektonisk kvalitet ved Rie Øhlenschlæger MAA, 40 deltagere Arkitekturpolitik 2. møde i Følgegruppen: Åbning af udstillingen Hvad er god arkitektur på Bornholm, kommenteret af Jan Christiansen MAA Ledelsesmøde hos Christina, 4 deltagere Økonomi 2009 Årsmøde kr / Ledelsesmøder kr / Medlemsarrangementer, arkitekturpolitik mm kr. Birgit Stoltz Andersen, arkitekt MAA, leder af lokalafdeling Bornholm 22

25 RETSUDVALGET Udvalget behandler sager og afsiger kendelser i tvistigheder af faglig/kollegial og økonomisk art mellem arkitekter og andre parter i byggeriet. Der er i 2009 indgivet 27 klager til Retsudvalget. På 11 møder er 24 sager behandlet i udvalget. Heraf udgør honorartvister 22 og plagiatsager 2. I 21 sager har medlemmer af Akademisk Arkitektforening udgjort den ene part. Retsudvalget har i 2009 udmeldt 34 syns- og skønsmænd. Poul Jorsal, formand for Retsudvalget KVALIFIKATIONS- OG OPTAGELSESNÆVNET Optagelses- og Kvalifikationsnævnet varetager de ansøgninger, som Arkitektforeningen modtager fra ansøgere med anden uddannelsesmæssig baggrund end en anerkendt (europæisk) arkitektuddannelse. Nævnets medlemmer er: Gregers S. Gregersen leder Klaus Toustrup Lars Henriksen Lene Dammand Lund Mathilde Petri Pernille Schyum Poulsen Susanne Hansen Det er Nævnets opgave at vurdere ansøgernes faglige kvalifikationer på baggrund af deres indsendte materiale og dernæst godkende eller afvise et medlemskab. Det koster 5.000,- kr. at blive vurderet af Nævnet, som kaldes sammen løbende, når der er ansøgermateriale. Der har i det forløbne år været 1 ansøger til behandling i Nævnet. Ansøgeren blev af et enigt Nævn optaget og blev således medlem af Arkitektforeningen i marts Om årsagen til det lave antal ansøgere skal findes i finanskrisen, vurderingsgebyret eller blot er en tilfældighed er svært at sige, men har naturligvis været drøftet i Nævnet. Optagelsesnævnet har i øvrigt forsøgsvis mødtes digitalt, idet ansøgermaterialet havde en sådan karakter, at det lod sig gøre. Både vurdering og diskussion udspillede sig derefter over mail. Gregers Sten Gregersen, leder af Kvalifikations- og optagelsesnævnet 23

26 AKADEMISK ARKITEKTFORENINGS UNDERSTØTTELSESFOND Der er i 2009 udbetalt legater til 29 arkitekter og arkitekters efterladte. Det samlede beløb andrager kr ,- på årsbasis. Støttemidlerne stammer dels fra Landsforbundets bidrag til Understøttelsesfondet, dels fra Margot & Thorvald Dreyer s Fond, som Understøttelsesfondet med taknemmelighed har modtaget støtte fra. Igen i år har Understøttelsesfondet modtaget henvendelse fra Gudrun og Johannes Lehmann s Fond. Understøttelsesfondet har bragt tre arkitekter i forslag til at modtage støtte fra Gudrun og Johannes Lehmann s Fond, som igen i år har fulgt Understøttelsesfondets indstilling. I 2009 har bestyrelsen endvidere har haft møder og drøftelser med Pensionsstyrelsen med henblik på - dels fritagelse for beskatning af de legater, der uddeles, dels en modernisering af de nu mere end 100 år gamle statutter. Forslag til nye statutter ligger nu til behandling i Pensionsstyrelsen. De nye statutter åbner mulighed for at tildele legater til ansatte i arkitektvirksomheder - også uden for selve arkitektkredsen. Bestyrelsen skal fortsat vælges blandt A A s medlemmer. Ændringerne i Understøttelsesfondets statutter har endvidere været forelagt Dreyers Fond, som er indforstået med de ønskede ændringer, - dog skal midler fra Dreyers Fond i henhold til Dreyers Fonds fundats gå til akademiske arkitekter. Understøttelsesfondet har endvidere orienteret A A s ledelse løbende om sagens udvikling. Jørgen Raaschou-Nielsen, formand for Understøttelsesfondet 24

27 ARKITEKTERNES PENSIONSKASSE Flot 2009 i Arkitekternes Pensionskasse Bestyrelsen kan med glæde berette, at 2009 var et rigtigt godt år for Arkitekternes Pensionskasse. Det skyldes først og fremmest et af branchens højeste afkast. Arkitekternes Pensionskasse (AP) kom ud af 2009 med et flot investeringsafkast på 14,3 pct. før skat. Det er blandt branchens bedste resultater, hvilket medlemmerne blandt andet kunne læse om i Dagbladet Børsen 11. marts. I 2010 er pensionskassen kommet godt fra start med et afkast på 6,7 procent efter første kvartal. Afkastene ovenfor er opgjort efter den tidsvægtede metode. Opgjort efter nøgletalsmetoden er afkastet 13,3 pct. før skat (nøgletal 1) og 11,4 pct. efter skat (nøgletal 2). Pensionskassen har aflagt regnskab med et negativt resultat på -22 mio. kr., som er overført fra egenkapitalen. En holdning til investeringer I 2009 har pensionskasserne i fællesskab implementeret retningslinjer for social ansvarlighed, miljø og aktivt ejerskab. Det et etisk regelsæt efter internationale standarder, som tager udgangspunkt i FN s retningslinjer. Læs mere på Konkurrencedygtig forrentning Kontorenten forrentningen af medlemmernes opsparing er fastsat til 4,0 pct. før skat svarende til 3,4 pct. efter skat. På trods af, at pensionskassen har holdt kontorenten på et behersket niveau i både 2009 og 2010, står pensionskassen flot i en branchesammenligning. Lave omkostninger Omkostningsprocenten af medlemsbidrag blev 3,2 pct. mod 2,7 pct. i Selv om der er tale om en stigning, er det fortsat en af branchens laveste omkostningsprocenter. Administrationsfællesskabet Unipension har medvirket til at holde omkostningerne nede samtidig med, at der udvikles nye, fælles itsystemer, som medfører stordriftsfordele. It-udviklingen overholder tidsplaner og budgetter. For år tilbage havde pensionskasserne hver især deres egne forhold og rutiner. I dag er der for eksempel fælles investeringsforvaltning, pensionsvilkår, it-systemer og forretningsgange. Ejendomme investeringer og medlemstilbud Pensionskassens ejendomme er medlemstilbud, som cirka hver 10. arkitekt i landet benytter sig af. Men de er først og fremmest investeringer, som skal give gode afkast til alle medlemmer. Derfor er det ikke tilfredsstillende, at det direkte afkast på ejendommene husleje fratrukket omkostninger og vedligeholdelse i gennemsnit over årene er cirka 2 pct. af formuen. På den baggrund har bestyrelsen igangsat to analysearbejder: en investeringsanalyse af ejendommene og en analyse af administrationen, som varetages af Dan Ejendomme. Hjemmeside, pensionsinfo.dk og medlemsportal I 2009 har pensionskassen fået ny hjemmeside med forbedret funktionalitet, fx livscyklus med situationsbestemt rådgivning, boliger, ordbog med forklaringer på pensionstekniske ord og nyheder. Besøgstallet er vokset med mere end 50 pct. siden lanceringen i marts 2009, så medlemmerne har taget godt imod hjemmesiden, som løbende bliver udbygget i takt med medlemmernes behov. I 3. kvartal 2010 får medlemmerne mulighed for at se deres pension fra AP sammen med eventuelt andre pensionsopsparinger på pensionsinfo.dk. Og i 4. kvartal lancerer pensionskassen en medlemsportal med individuelle pensionsoplysninger og mulighed for at simulere ændringer i fx dækninger og indbetalinger. 25

28 Professionalisering af bestyrelsesarbejdet Som følge af lovgivningen er der nedsat et revisionsudvalg med fokus på at overvåge aflæggelsen af regnskab. Pensionskassen har samtidig fået sit første eksterne bestyrelsesmedlem med særlige kompetencer inden for regnskab, revision og risikostyring.. Han indtrådte i bestyrelsen i oktober 2009 på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer og skal være med til at drive den udvikling og professionalisering, som allerede er godt i gang i pensionskassen. Velkommen til Arkitektforbundet Medlemstallet er fortsat i vækst, og pensionskassens medlemstal er steget med 1,7 pct. til Pensionskassen har i 2009 indgået en aftale med Arkitektforbundet og kan således byde Arkitektforbundets ansatte velkommen som medlemmer. Administrationsfællesskabet Unipension Arkitekternes Pensionskasse er en del af Administrationsfællesskabet Unipension sammen med MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. Unipension betjener godt medlemmer på tværs af de tre pensionskasser i fællesskabet. Læs mere om Arkitekternes Pensionskasse på Jean-Pierre van Tittelboom, formand for Arkitekternes Pensionskasses bestyrelse 26

for Østjylland har i 2007-09 bestået af:

for Østjylland har i 2007-09 bestået af: Bente Melgaard (leder), Jesper Lauersen, Nina Walsh Holmboe, Thomas Møller Ørum, Ann-Gerd Rasmussen, Hans Jørgen Vesthardt, Johnny Christensen, Klaus Petersen, Studerende: Henrik Bisp, Julie Krogsgaard

Læs mere

Akademisk Arkitektforening Østjylland

Akademisk Arkitektforening Østjylland Akademisk Arkitektforening Østjylland beretning i billeder Akademisk Arkitektforening Østjylland 2012 NYTÅRSKUR 3.02.12 GODSBANEN Akademisk Arkitektforening Østjylland Arkitektur + sundhed temarække med

Læs mere

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING Arkitektur skaber rum for vækst Arkitektur. Er det ikke noget med operahuse, rådhuse og dyre enfamilieshuse? Jo. Men arkitektur er i særdeleshed også vækst. Derfor

Læs mere

AA Nordjylland: Trine Kammer, Kristian Lange, Eva Møller Sørensen (leder), Nicolai Steinø

AA Nordjylland: Trine Kammer, Kristian Lange, Eva Møller Sørensen (leder), Nicolai Steinø Repræsentantskabsmøde i AA d.12.-13. juni 2009 Mødet blev afholdt på Klarskovgaard i Korsør. Til stede: AA Bornholm: Gudbjørg Zakariasdottir AA København: Anders Bak, Ann Christiansen, Jesper Dahl, Andreas

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 Svendborg Den 28. februar 2010 PROJEKTBESKRIVELSE Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 STYREGRUPPEN: Birgitte Karmann Roslev, Svendborg Bibliotek samt Svendborg Rotary Klub Erik

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Arkitektur i det almene byggeri

Arkitektur i det almene byggeri KONFERENCE OM ARKITEKTUR I DET ALMENE BYGGERI 3. oktober 2016. Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C Arkitektur i det almene byggeri Hvordan sætter vi barren højt? Fra arkitektens, investors, kommunens

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Generalforsamling d. 5/2 2010

Generalforsamling d. 5/2 2010 Generalforsamling d. 5/2 2010 Valg af dirigent Formandens beretning Klubaften Januar/februar/Marts 15/2 2009 Havtur LF Waders Afd. Fyn Til premiere fiskeri i Odense å/fjord Sildetur til Aalborg havn Hornfisketur

Læs mere

Afbud fra: Jens Peder Ulfkjær, Jens Holt Poulsen, Dion Nielsen, Per Borggaard,

Afbud fra: Jens Peder Ulfkjær, Jens Holt Poulsen, Dion Nielsen, Per Borggaard, Dagsorden: Stormøde IDA Østjylland Tid 19. maj 2015, kl.: 17:30-21:00 Sted Scandic, Østergade, 8000 Aarhus C Deltagere Bestyrelsen + suppleanter, repræsentanter fra fagteknik, afdelinger og udvalg Gæst

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

Referat af 1. Årsmøde i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen Den 4. september 2014 hos GEA Process Engineering A/S i Skanderborg

Referat af 1. Årsmøde i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen Den 4. september 2014 hos GEA Process Engineering A/S i Skanderborg Referat af 1. Årsmøde i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen Den 4. september 2014 hos GEA Process Engineering A/S i Skanderborg Referat den 9. september 2014 Formand Jens Termansen bød velkommen

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2015 (Se bilag 1) 4. Vedtægtsændringer 5. Handlingsplan 6. Kontingent 7.

DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2015 (Se bilag 1) 4. Vedtægtsændringer 5. Handlingsplan 6. Kontingent 7. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2015 (Se bilag 1) 4. Vedtægtsændringer 5. Handlingsplan 6. Kontingent 7. Budget 2016 (Se bilag 2) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C.

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Referat af ordinær generalforsamling i NeMo Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00 Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Deltagere: Der var mødt 11 stemmeberettigede medlemmer op. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Lean Construction - DK

Lean Construction - DK Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2014 (Se bilag 1) 4. Vedtægtsændringer 5. Handlingsplan 6. Kontingent 7. Budget 2015 (Se bilag 2) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

KVARTALSRAPPORT #6 Q3/2007

KVARTALSRAPPORT #6 Q3/2007 KVARTALSRAPPORT #6 Q3/2007 Indhold: Overblik p. 2 Nøgletal p. 2 Aktivitetsoversigt p. 3 Projektoversigt p. 6 Mødeplan p. 7 Noter p. 8 OVERBLIK: I den ellers så stille juli måned, havde AA sikret, at Danmark

Læs mere

Opsamling på konferencen den 4. april

Opsamling på konferencen den 4. april Kære alle Oven på den gode dag i Vejle den 4. april med både konference og repræsentantskabsmøde vil jeg her i nyhedsbrevet forsøge at samle op på de overordnede aktiviteter i Uddannelsesbenchmark, hvor

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Aftagerpanelmøde for Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning. Studienævnet for Arkitektur og Design. Aftagergruppen for Mobilitet

Aftagerpanelmøde for Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning. Studienævnet for Arkitektur og Design. Aftagergruppen for Mobilitet :sadp Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Vestre Havnepromenade 5, 1 9000 Aalborg www.sadp.aau.dk Studieleder Michael Tophøj Sørensen tophoej@plan.aau.dk Skolesekretær Louise Hartmann lhh@plan.aau.dk

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding August 2010, nr. 6 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 17. august kl. 18:00 til virksomhedsbesøg hos Nordisk Skoletavlefabrik, Kolding Kl. 18:00 får vi en rundvisning på virksomheden.

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1871,8 10 1871,8 10 2 Viborg 1 1846,6 8 1846,6 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1845,2 6 1845,2 6 4 Kolding 1 1843,4 4 1843,4 4 5 Helle 1 1807,9 2 1807,9 2

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2014. Rapport 2013. Nye lokalforeninger. Hjemmeside

Nyhedsbrev juli 2014. Rapport 2013. Nye lokalforeninger. Hjemmeside Nyhedsbrev juli 2014 Kære alle. Sommerferien nærmer sig og det vil vi lige benytte til at sige Rigtig god sommer. Sekretariatet holder ferie i ugerne 28,29 og 30. Rapport 2013 Henrik har lavet en opfølgning

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 11.00 Medlemmer: Anne Sofie Meldgaard Ben Woodhams Dorthe Fink Erling Risager Heidi Hentze

Læs mere

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri)

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) Placering Startnr Navn Klub Start 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde 6. runde 7. runde Sluttid D21-39 fri stil, 5 omgange, 32400 m G 30 Signe Schløer Københavns

Læs mere

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017 INVITATION Medlemsmøde INNOVATION OG SAMARBEJDE - ØGET EKSPORT RINGE, 22. NOVEMBER 2017 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til efterårets medlemsmøde den 22.

Læs mere

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31 Mænd Lørdagsløb 6. juni 2015 1 Michael Hainz Christensen NyborgTri 00:12:25 00:06:52 00:19:17 123 Tobias Toftgaard NyborgTri 00:13:06 00:07:25 00:20:31 85 Mogens Petersen 00:13:30 00:07:07 00:20:37 142

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune. Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune

Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune. Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune Udgivet af Jammerbugt Kommune Udgivelsesdato: 1. maj 2009

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Profitable partnerskaber

Profitable partnerskaber Profitable partnerskaber Kommunerne er kendt for at være gode til at samarbejde med private aktører. Nu får de traditionelle strategiske partnerskaber en ekstra dimension med en ny type filantropi, der

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5 17:00 17:15 1.0 Formalia Dirigent: Kristoffer Barfod Referent: Thomas Jensen 17:15 18:45 2.0 Gennemgang af handlingsplan for ansvarområderne 2.1 Handlingsplan

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestsjælland Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl.

Læs mere

Herre Riffel Licens nr Navn Klub R/P Klasse Total x'er 835 Steffen Halfdan Olsen Kolding R Herre 102,9 104,6 102,5 102,5 103,1

Herre Riffel Licens nr Navn Klub R/P Klasse Total x'er 835 Steffen Halfdan Olsen Kolding R Herre 102,9 104,6 102,5 102,5 103,1 Dame Riffel 634 Line Petermann Ribe R Dame 102,7 102,3 103,6 103,3 411,9 27 240 Rikke Mæng Trehøje R Dame 102 102,8 101,9 103,2 409,9 28 445 Charlotte Jakobsen DSB/ASF R Dame 99,3 99,7 103,8 102,4 405,2

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret:

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Andelsboligforeningen Odinsgaard Andelsboligforeningen Odinsgaard Afdeling 13 (113) Gartnervangen i Brædstrup Referat af beboermødet den 15. september 2016, kl. 19. Så mange beboere deltog: 14 husstande i alt 17 personer. Fra administrationen

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening d. 27. november 2017 kl , KU, lokale

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening d. 27. november 2017 kl , KU, lokale Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening d. 27. november 2017 kl. 17-19, KU, lokale 16.1.62 Til stede: Lene El Mongy, Kirsten Meyer, Emma Steffensen Bach, Alberte Alsø Dokkedal, Elisabeth Hultcrantz,

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE September 2014 Successen fortsætter - flere Fars køkkenskoler På rekordtid oplevede vi at få 5 fyldte køkkenskoler, som er startet op i august og september. Det er dermed

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling

Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling Generalforsamling i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling 3. maj 2014 Referat Der var ca. 10 deltagere til generalforsamlingen, incl. bestyrelse og Cyklistforbundets direktør. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse Private: Direktør Jørgen Rasmussen (Vrå Dampvaskeri A/S), Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) Virksomhedsejer Jens Højer (Højer

Læs mere

Generalforsamling 21. april 2009

Generalforsamling 21. april 2009 Generalforsamling 21. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Årsregnskab Forslag Valg af bestyrelse Valg af revision Eventuelt Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012 Tilstede: Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Suzan Saygili, Tagharid Rahmah, Kirsten Fischer, Inger Frydendahl, Line Hillerup, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Gitte Larsen, Maja Langhorn, Jeppe Fisker Mødetid

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Livsstil, fælles energi og mestring

Livsstil, fælles energi og mestring Livsstil, fælles energi og mestring 24. november 2015 Region Midtjylland Regionspsykiatrien Vest Livsstil, fælles energi og mestring Konference for medarbejdere og borgere i psykiatrien Der er ulighed

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Damejunior Pistol Total x'er 196 Christina Van Elzelingen Særslev P DJ

Damejunior Pistol Total x'er 196 Christina Van Elzelingen Særslev P DJ Dame pistol 157 Dorte Thorsen IFK P Dame 95 89 95 93 372 10 51 Laila Højfeldt Vejle P Dame 89 87 94 92 362 6 124 Christina Borgen Nielsen DSB/ASF P Dame 90 90 91 91 362 4 1084 Christina Popp Hansen DSB/ASF

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Ad1) Kim Buus blev valgt som dirigent og Grete Mundbjerg som skriftfører. Ad2) Formandens beretning: 11.1. Holdt

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.13

Referat for bestyrelsesmøde nr.13 Referat for bestyrelsesmøde nr.13 Torsdag den 29 marts 2012 kl. 15.00-18.00 med efterfølgende spisning. Mærsk Mc- Kinney Møller videncenter, Akademigrunden 18, 4180 Sorø Deltagere Harald E Mikkelsen, Brian

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf ,

Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf , Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf. 33212800, e-mail post@jordbrugsakademikerne.dk Referat Foredrag og Debatmøde ved Kathrine Richardson samt Generalforsamling

Læs mere

Frivilligcenterets Nyhedsbrev

Frivilligcenterets Nyhedsbrev NYHEDSBREV DECEMBER 2016 Nr. 4/2016 Frivilligcenterets Nyhedsbrev Udsendt til medlemmer og øvrige interessenter af Frivilligcenteret Indholdsfortegnelse Nyt fra Frivilligcenteret... 2 Årsmødet 2016 kickstartede

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28. september 2011 kl. 10 17 Gl. Strand 46 Lille HB

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28. september 2011 kl. 10 17 Gl. Strand 46 Lille HB FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28.september2011kl.10 17 Gl.Strand46 LilleHB Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Tema 1.1. O-aftale Referat Mødt var: Helene Bagger, Hanne Fokdal Barnekow,

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Sponsoreret af STARK Comwell Kellers Park John Engelbrecht Indkaldelse til generalforsamling og fest i

Læs mere