Skudehavnsnyt. Marts 2012 Nr Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skudehavnsnyt. Marts 2012 Nr. 127. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen"

Transkript

1 Marts 2012 Nr. 127 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen Vinter i Skudehavnen. Foto: Karin Meulengrath Havnefogeden orienterer... 2 Ditte er tilbage Indlæg fra Knud Thybo... 6 Nyheder på havnen... 7 Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben Denne udgave af Skudehavnsnyt har sikkert nogle mangler, forglemmelser og fejl. Kommentarer modtages gerne. Næste nummer udkommer til maj. Sidste frist for indlevering af materiale er 15/4-12. Tekst og billeder modtages gerne på mail:

2 Ebeltoft Skudehavn Skudehavnen Erik Klemmesen, formand Erik Franzen, næstformand Kaj Larsen Peder Sørensen Per Sieg Havnekontoret Jens Olsen Jolleklubben Jørgen Hansen, formand Bo Pedersen, sekretær Alf M. Petersen, kasserer Per Christensen, halmester Keld Jensen Ebeltoft Sejlklub Ken Zier, Formand Erik H. Jespersen, næstf Lis Knudsen, kasserer Martin Sundberg, sekr Bo møller Jørgen Lindman Kapsejladsudvalg: Søren Kjerulf Nyt fra havnefogeden Heldigvis er foråret på vej, og vi glæder os til at få bådene i vandet igen. Toiletterne i den nordlige ende er under vedligeholdes for tiden med nye skillerum i baderummene, men ellers er det ikke de store vedligeholdelses projekter i dette forår. Lørdag Lørdag Krandage Forår april 12. maj Krankørsel Bådene sættes så vidt muligt i vandet på hverdagene efter aftale med havnefogden. Dertil kranes der disse to lørdage. Husk at bestille tid. Priser på kranløft Løft med stort åg: Løft med lille år: Både op til 21 fod: Transport med havnens vogn: kr 700 kr 350 kr 200 kr Lodsejerforeningen Torben Skou, formand Stig Bredstrup, sekretær og næstformand Jørgen Balling Nilsen, kasserer Jane Anker-Petersen Gerd Nonboe

3 Ebeltoft Skudehavn Fortøjning Bådejerne bedes kikke deres fortøjninger efter, når bådene igen er kommet i vandet. Her er et uddrag af havnereglementet:. På de faste bådpladser skal fortøjning ske vinkelret på broen med forsvarligt dimensionerede fortøjninger. For hjemmehørende både skal mindst begge for- eller agterfortøjninger affjedres. I tilfælde af meget store både kan bestyrelsen forlange affjedring af alle fire fortøjninger.. Hver båd skal minimum forsynes med to fendere på hver side.. Med mindre andet foreligger, må der kun ligge l båd på hver plads. Det er dog tilladt at have 1 slæbejolle el.lign. fortøjet inden for eget bådpladsareal. Venlig hilsen Jens Olsen Skudehavnsnyt udkommer: Deadline for Udsendes tekst og billeder 15. april 14. maj 15. juli 15. august 14. november 14. december Formanden har ordet Foråret er lige om hjørnet. det må det være, for dagene er blevet næsten 3 timer længere og ifølge kalenderen er der ikke lang tid til klargøring af bådene. Man kan godt være lidt optimistisk, når man sidder tæt på brændeovnen, for koldt er det. Havnen er også lukket med et solidt låg i form af is. Havnens personale sørger derfor for at køre med bobleanlægget i det nødvendige omfang, så isskaderne kan undgås. Vi har fået pælene til broerne dykkerundersøgt, de viste ikke så dårlige som forventet ( tak til Colstrup for giften ). Vi har besluttet at købe nye elstandere med betalingsmodul, og vi håber, vi kan få dem monteret til sæsonens start i dette forår. Vi forventer herved dels at få begrænset strømforbruget og dels at få en mere retfærdig fordeling af udgifterne til alles tilfredshed. Venlig hilsen Erik Klemmesen Skudehavnens bestyrelse Formand Erik Klemmesen Tlf ebeltoftsnet.dk Næstformand Erich Franzen Tlf Bestyrelsesmedlem Peder Sørensen Tlf Bestyrelsesmedlem Per Sieg Tlf Bestyrelsesmedlem Kaj Larsen Tlf

4 Ebeltoft Skudehavn Ditten er tilbage! Af Jørgen Juul & Hanne Lykke Mange vil sikkert huske dette syn på havnen hin februar morgen i år. Det gør vi i hvert fald! samt DMI s dokumentation for vind af orkanstyrke har betydet, at vi ikke har haft problemer med at få skaden dækket. Niels Mathiesen fra Mathies Værft i Ålborg engageres. Han kommer selv - sammen med en vognmand - og styrer opretning af de 9 tons Aphrodite 36 og hjemkørsel til Værftet i Ålborg. En orkan hærgede natten til d. 8. feb. hen over landet i almindelighed og hen over Djursland i særdeleshed. Ditten stod ganske alene lige tværs af vinden. Udelukkende taget op af vandet og stillet her med det formål at vedligeholde kølen før søsætning i foråret. Vindhastighed målt i Tirstrup bekræfter vindstyrke lidt over 30 m/sek på det pågældende tidspunkt, hvilket er fuld orkan! Båden stod i et Øsby stativ, som af forsikringsselskabet er vurderet til at være i OK stand og tilstrækkelig kraftig til vores båd. Det faktum Ved første øjekast ser skaderne ikke voldsomme ud. Den antagelse ændres dog betragteligt. Efter nærmere undersøgelser viser der sig at være omfattende skader i hele styrbords side. Udvendig skal skiftes 4m² glasfiber. Men det er det mindste. Om læ er alt træværk, som i vores båd er smukt forarbejdet, massivt teak, forandret til noget der mest af alt ligner pinde-brænde! Ikke kun skabe og hylder er smadret eller i bedste fald gået fra i alle samlinger; hovedskot og bundstokke er også slået løse. Det betyder total tømning af skibet i styrbord side og delvis demontering til bagbord inkl. vandtanke og dieseltank. Desuden er der adskillige slagmærker fra løse genstande, som er fløjet gennem skibet under faldet. Intet foto kan helt afspejle de skader der var!

5 Ebeltoft Skudehavn Herfra kunne det kun gå fremad! På de mange køreture til Ålborg har vi med en blanding af utålmodighed og behørig respekt fulgt bådebyggernes arbejde med at bringe Ditten tilbage til live. Vi indså hurtigt, at enhver tidsplan ville skride. Først blev motoren checket og heldigvis fundet OK. Dernæst blev alt ødelagt glasfiber skiftet. Samtidig ordner Jørgen den nu demonterede køl. Den sandblæses og primes alt det som jo i første omgang var årsagen til miseren Alle tanke trykprøves før de lægges på plads igen. samme gelcoat farve til den nye glasfiber. Det gælder selvfølgelig også en røde stribe, så vi har måttet lade striben på ruffet male tilsvarende. Ganske mange m² vi slipper for at polere Intet er så skidt det ikke er godt for noget! Efter de sidste funktionscheck på Mathiesværftet er vi først i august måned klar til at sejle hjem. En på alle måder omkostningsfuld oplevelse - en amputeret sejlsæson - men Ditten er tilbage smukkere end nogensinde. En stor tak til Mathies Værftet og dets medarbejdere. Det mest imponerende og også det mest tidskrævende er teaktræsarbejdet. Alt det gamle træværk blev samlet udenfor båden og brugt som skabeloner til nyt. Alle små detaljer nøje håndlavet, samlet og tilpasset og til sidst lakeret adskillige gange før den endelige montering. Vi har kun ros tilovers for de dygtige bådebyggere! Da båden nu alligevel var på værft fremskyndede vi montering af en bovpropel. Den havde vi haft i tankerne indenfor et par år alligevel. Det samme gælder ny teakdørk. En anden væsentlig ændring er fribordet, som nu er lakeret. Det er det, fordi det vurderedes at være bedre end at forsøge at finde den helt Ebeltoft Aage Madsen Telefon Grenaa Knud Kildal Børge Hove Axel Pedersen Telefon

6 Ebeltoft Skudehavn Skudehavn? Af Knud Thybo Er Ebeltoft Skudehavn en skudehavn?,- en havn for skuder eller har den udviklet sig til noget helt andet! En skude er som bekendt et fartøj der har ét dæk,-en båd er åben,-og en skib har flere dæk. Med det voksende antal af motorbåde i 2 eller flere etager er spørgsmålet derfor om navnet Ebeltoft Skudehavn i dag er retvisende? Eller skal vi tale om falsk varebetegnelse? Som sommerbeboer i en af Skudehavnens hytter i mere end 10 somre, har jeg med en vis bekymring fuldt udviklingen i størrelsen og udvalget af fartøjer i havnen, og som medlem af Ebeltoft Skudehavn og bådejer i havnen, har jeg et ønske om, at man bevarer havnens alsidighed, hvor sejl-og motorbåde sammen med mindre fiskefartøjer og joller skaber det unike miljø. Går jeg en aftentur på broerne, kan jeg ikke undlade at tænke på hvordan det må være som en mindre sejl- eller motorbåd, at ligge ved siden af et 3 etagers højhus. Skal man have et kig over Vigen må man op i masten! Spøg til side! Vi lever i et frit land, og der skal på søen som på land være plads til alle. Hvad der er politisk korrekt og mængden af Co 2 udslip, samt udviklingen fra sejlsport til camping på vandet er jeg totalt afslappet overfor. Men derfor kan man jo godt være på forkant overfor udviklingen og rejse spørgsmålet om det hele kan ske på en mere hensigtsmæssig måde. Ebeltoft har fire havne. En skudehavn, en fiskerihavn, industrihavnen og fregathavnen. Hvilke tanker man fra de respektive relevante beslutningstagere har omkring fremtiden kender jeg ikke, bortset fra de tanker der er om en stor udvidelse af skudehavnen, hvilket der næppe er behov eller marked for mange år ude i fremtiden. Men kunne man ikke forestille sig et samarbejde mellem havnene så man i højere grad tilgodeser de enkelte anlægs egnethed til de forskellige fartøjstyper? De mindre fartøjer og skuderne i Skudehavnen større både i industrihavnen og træbådene hos Fregatten. Sympati for en sådan tanke er desværre ikke nok. Der er utvivlsomt også en række hensyn, herunder ikke mindst af juridisk og økonomisk art. Der er forskellige ejere/juridiske personer som hver har en dagsorden og interesser af varetage,- så lad ovenstående alene være en opfordring til at stoppe op og spørge, om man ikke i fællesskabets interesse for byen, dens beboere og for turisterne kunne gøre det anderledes her i en tid hvor fremtiden og lokalplanerne drøftes.

7 Ebeltoft Skudehavn Elstandere Som nævnt i formandens indlæg, har bestyrelsen besluttet at opføre elstandere på alle broer på nær 7 og 8. Elstanderne hænger sammen med betalinganlægget, så man tanker penge på ens kort og bruger det til betaling af strømmen på broen. Det forventes elstanderne bliver sat op i år. Rettelse Af Walther K. Dalhoff Ireferatetet fra Generalforsamligen står at læse: Kritisk revisor Walther Dalhoff kommer med bemærkning til valg af bestyrelse ikke foregik korrekt, hvilket bliver afvist af dirigenten. Dette er forkert gengivet. Det er rigtigt at jeg påpegede at der ved generalforsamlingen i 2010 blev begået en procedurefejl da dirigenten lod opstille en kandidat til bestyrelsen i stedet for formanden, som trak sig i utide og derfor ikke var på valg, men burde være erstattet af suppleanten. Denne kendsgerning blev ikke, som angivet i referatet afvist af dirigenten, som svarede: at dette kunne man diskutere, hvilket man imidlertid, af gode grunde, ikke gjorde. Flydebroer i Skudehavnen Indtil videre er broerne i overraskende god stand. Når de næste gang trænger til renovering, kommer der flydebroer i stedet. Der bliver mange penge at spare på strømmen, når pumpeanlægget ikke længere er nødvendige om vinteren. Bådshoppen er tilbage på havnen Sidste sommer flyttede Bådshoppen til Martin Hansens vej i erhvervsområdet. Nu er de tilbage i det maritime miljø på havnen. Den tidligere brillebutik på Havnevej er blevet til Bådshoppen. Klar til sæsonens dejlige sejlture? Havnevej Vestervej A Ebeltoft Tlf

8 Sejlklubben Ebeltoft Vig Sejlklubbens ny hjemmeside Websiden giver information om sejlerskolen, kapsejladserne, Optimisterne, ungdomsafdeling, bestyrelse og kontaktpersoner, samt tant & fjas udvalget. Der er afsat plads til banner annoncer, som gerne skulle være med til at financierer den nye webside. Den nye hjemmeside er gået i luften og giver sejlklubben et bedre værktøj, når det gælder medlemsregistrering og muligheden for at formidle klubbens aktiviteter. Kasserer Lis Knudsen opfordrer alle nuværende medlemmer til at registrerer sig på websiden, så klubben har alle medlemmernes oplysninger, ikke mindst mailadresser. Det bliver lettere for nye medlemmer at melde sig ind og det skulle gerne give klubben flere medlemmer. Websiden vedligeholdes af webskippere Jørgen Knudsen og Søren Kjerulf. Besøg den på sejlklubben-ev.dk eller ebeltoft-sejlklub.dk Registreringen giver brugeren et log ind, som kan bruges ved tilmelding til klubbens arrangementer. Kalenderen er kun synlig for medlemmer, og giver mulighed for online tilmelding og samtidig se, hvem der ellers har meldt sig til en aktivitet. Websiden er lavet af Karin Meulengrath, som også har doneret havldelen af sin arbejdstid til projektet.

9 Sejlklubben Ebeltoft Vig MARTS Søndag den 11. kl Bowlingaften med spisning i Ebeltoft Spis og Bowl. Tilmelding senest 5/3 til Luffe Lørdag den 24. kl Mød op til forårsrengøring af klubhus. Efterfølgende er der øl, vand og pølser APRIL Lørdag den 21. kl Køb-salg-bytte i Bundstokken Medbring grej, søkort mv. hvis du har noget du vil sælge. Kl påskefrokost samme sted. Kom forbi og medbring lidt mad til fællesbordet. Tirsdag den 24. kl Tirsdags-sejlads, Introaften i Bundstokken. Lørdag den 28. kl Standerhejsning. Vi mødes ved masten, hvor formanden holder tale. Herefter er Sejlklubben vært ved en forfriskning MAJ Tirsdag den 1. Første tirsdags sejlads. Torsdag den 3. Sejlerskole - introduktion Onsdag den 9. kl Store havnerengøring for alle. Vi mødes husk handsker, river og spande. Bagefter er der hygge ved grillen Lørdag den 12. Hjelm Rundt Skippermøde kl Første start Søndag den 13. Reservedag Hjelm Rundt Lørdag den 26. Pinsetur til Langør med grill, musik og sang. Traditionen tro digter alle både et vers til pinsesangen. Melodien oplyses ved opslag udenfor klubhuset fredag. Lørdag den 28. kl Forårsfest. Medbring en ret til ta selv bord. Tilmelding senest tirsdag den 24/4 til Inge eller Ida på Mandag den 30. Optimister klargøring af joller Skibshandler Lindberg Havnevej 1, 8400 Ebeltoft, Tlf: Bådudstyr og bådmaling Skibselektronik Mode- & sejltøj Fiskeri- og jagtartikler Arbejdsbeklædning Postordre I sommerperioden åbent alle dage

10 Jolleklubben af 1975 Til medlemmerne i Jolleklubben Så blev /bliver det snart forår og traditionen tro vil jeg (formanden) skrive lidt om årets gang i klubben. Det kan være i syntes, at det er et lidt anderledes indlæg, jeg skriver denne gang, for det hele kører jo på skinner, næsten, jeg kan nævne, at vi har fået bådeog shinet op indvendigt, nye lofter og nymalet overalt, tak til keld jensen, thorkild Thorsen og ikke mindst Kalle, så nu kan det holde de næste 10 år. Under halvtaget blev tømmeret også malet og jeg må nævne Kalle igen. Vore fiske turer, bliver jævnligt aflyst, på grund af vejret, jeg ved ikke,om det er fordi vi bliver for gamle, og gigten plager, så der skal være højt solskin, 23 grader og totalt vindstille før vi tager på vandet. Måske lidt overdrevet, men det ville være rart med større tilslutning. Vi giver kaffe med rundstykker og blødt brød inden vi tager på vandet, så mød op. Sildebordene går godt,der er tilslutninger god, måske det er prisen der gør det, men jeg håber det er maden og selskabet, der får folk til at deltage, for jeg må sige, at humøret ikke fejler noget. Julefrokosten blev aflyst kokken blev dårlig. Han kompenserede med Skipper lapskovs i febuar i stedet. Nu er det jo ikke fest og sang det hele, hallen Hvis du vil ha en bedre bank, må du forberede dig på at slippe billigere... Ring og aftal et møde. Rikke Kudsk Jensen

11 Jolleklubben af 1975 bliver flittigt brugt, lige nu står der 4 træ joller og får en overhaling. Det er dejligt at se, at der stadig er folk som gider at have joller af træ. Vedligeholdesen af en træbåd i forehold til en plast båd kan ikke sammenlignes, for lige så smuk en velholdt træ jolle han ser ud, skal der ikke ret meget til, før den ligner jeg ved ikke hvad. MEN et rigtigt skiv skal nu være af træ. Nyhed, vi har fået hjertestarter ophængt i klubben sponceret af Nodea. Gennemsnits alderen i klubben er jo over 65 år, så man må jo gaderer sig. men der kommer jo stadig medlemmer, over 80 år på besøg et par gange om ugen,og fortæller os unge medlemmer, hvor godt vi har det, men DEN gang de var på vores alder, da var der problemer med ;;;;;;;::::::::?????. Generalforsamlingen gik godt, der var stor tilslutning som vanlig, selv da det blev meddelt at øl prisen steg, var der næsten ingen protester, deltagerne kunne godt se, nødvendigheden af stigningen. Der blev som sædvanlig afsluttet med gule ærter med flæsk og pølse, leveret af Steen Kok. Aktivitetsplan til Årets første fisketur, hvis vejrguderne er med os, i modsat fald prøver vi den Sct. Hans fest med grill og musik i og ved BÅDE OG Årets anden fisketur, stadig med velvilje fra vejrguderne. Alternativ d Generalforsamling, som sædvanen tro afholdes i OG LIDT TIL kl Julefrokost..Formandens tryllerier Vi mødes kl for at ønske hinanden glædelig jul, over et glas gløgg og en småkage. Der er sodavand og slik til børnene. Nu vil den,som har læst de tidligere indlæg, jeg har haft med i Skudehavnsnyt, bemærke at jeg ikke en eneste gang har brokket mig i dette indlæg, det var derfor, jer i indledningen skrev, at det var et anderledes indlæg, jeg skrev denne gang, men det er nu rart at kunne være positiv i et helt indlæg. MEN for at træerne ikke skal vokse ind i himmelen,så ryd da for ;;;???::: op efter jer i hallen.

12 Afsender: Ebeltoft Skudehavn Skudehavnen Ebeltoft Mandag - fredag Lørdag Søndag Bageren åbner alle dage kl. 7 Sommertid 20. juni aug. Åben alle dage til kl. 20. Moderne. glas Glasværksted. Café og butik. Aktiviteter Ebeltoft Skudehavn s Administration: Skudehavnen 62, 8400 Ebeltoft. Administrationen er åben: Onsdag kl og ellers henvendelse til Havnefoged Jens Olsen, tlf Skudehavnsnyt s Redaktion: Karin Meulengrath tlf , Print: KKT

Skudehavnsnyt. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Skudehavnsnyt. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen December 2011 Nr. 126 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen BÅDOPTAGNING. FOTO: KARIN MEULENGRATH Havnefogeden orienterer...

Læs mere

Skudehavnsnyt. December 2010 Nr. 122. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Skudehavnsnyt. December 2010 Nr. 122. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen December 2010 Nr. 122 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen Sneen kom tidligt. Foto: KArin Meulengrath Havnefogeden orienterer...

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Nr. 2 APRIL 2005 32. årgang

Nr. 2 APRIL 2005 32. årgang Nr. 2 APRIL 2005 32. årgang Madsens Krog i marts - læs om de spændende planer inde i bladet Dragør Fort Besøg vores restaurant med den skønne udsigt over havnen og Øresund Firmafrokost, teambuilding eller

Læs mere

Dæmningen Medlemsblad for Toreby Sejlklub Nr. 3, oktober 2015-35. årgang

Dæmningen Medlemsblad for Toreby Sejlklub Nr. 3, oktober 2015-35. årgang Dæmningen Medlemsblad for Toreby Sejlklub Nr. 3, oktober 2015-35. årgang Jim Hansens Westerly GK 34 under genopbygning: 12-15 Foto: Palle Tørnqvist Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby L 4800 Nykøbing F.

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 1 Januar 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Foto: KWH Sidste nyt Butikken udvides til det dobbelte og får dermed plads til en masser nye vare på hylderne, så der bliver et bredere

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Dagsorden: Efter formandens velkomst startede generalforsamlingen med at synge klubsangen og mindes de sejlerkammerater der

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1

AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1 Udgiver AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 22 AALBORG SEJLKLUB Skydebanevej 40, DK-9000 Aalborg Telefon: 9810-2575 Kontortid: Mandag: kl. 18.00-19.00 Website:

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2007. 27. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2007. 27. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober 2007. 27. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2010. Nu kan alle gå på vandet

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2010. Nu kan alle gå på vandet 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/april 2010 Nu kan alle gå på vandet 2 Thurø Sejlklub v/ Søren Andersen Bodøvej 11 DK- 5700 Svendborg Vi støber alt i bly Udstødningsmanifolde Udlejning og salg af skibscontainere

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. April 2-2008

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. April 2-2008 FD-NYT Frederikssund Sejlklub April 2-2008 Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. Frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 36 26 17 66 lotte@oestkajen.dk Næstformand

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Dæmningen. Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Foto: Jørgen Land Truelsen

Dæmningen. Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Foto: Jørgen Land Truelsen Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang Foto: Jørgen Land Truelsen Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk

Læs mere

NR.4 maj 2012 38.ÅRGANG

NR.4 maj 2012 38.ÅRGANG NR.4 maj 2012 38.ÅRGANG Skoleskibet Danmark i Assens foto. frost Formand ( G 17) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 hlp@veller.dk Næstformand ( C 39) Ejgil Jensen Tlf. 64 47 19 63 ejgil kirsten@mail.dk Kasserer

Læs mere

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 1, forår 2011

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 1, forår 2011 Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 1, forår 2011 Spilersejlads på Køge Bugt en stille onsdag aften. 1 I dette nummer: 3 Nyt fra Bestyrelsen 5 Aktivitetskalender 6 Redaktionen har ordet 7 Vinterens

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Holbæk Bådelaug Formand

Holbæk Bådelaug Formand Holbæk Bådelaug Formand Per Frederiksen 22 46 42 26 frederiksenper@hotmail.com Kasserer Torben Storm Hansen 40 93 46 09 t.storm-hansen@youmail.dk Landpladsudvalget Dennis Iversen 24 69 30 99 dei@topdanmark.dk

Læs mere

Fra redaktionen. Marsejleren Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Oplag: 650 eksemplarer Henvendelse vedrørende bladet:

Fra redaktionen. Marsejleren Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Oplag: 650 eksemplarer Henvendelse vedrørende bladet: Indholdsfortegnelse: Marselisborg Sejlklub Kurt kom forbi..................................................... 4 Klubtur til Hou.................................................... 9 Aktivitetskalender................................................

Læs mere

Nr. 4 November 2010 37. årgang

Nr. 4 November 2010 37. årgang Nr. 4 November 2010 37. årgang Dragør Sejlklubs hårdtprøvede dommerbåd - nu med fipskæg! 2 Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer af Dragør sejlklub Så er bådene ved at være kommet på land, og de medlemmer,

Læs mere

Sydkystens Sejlklub Nr. 4 33. årgang 2011

Sydkystens Sejlklub Nr. 4 33. årgang 2011 Sydkystens Sejlklub Nr. 4 33. årgang 2011 Kære medlemmer D er er nu gået 9 måneder siden den sidste generalforsamling, og i dette nummer af Vind & Vejr er der en indkaldelse til generalforsamlingen i

Læs mere

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013 Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet juni juni 2013 2013 Hals både aug KLUBBLAD NR 2 2013 HUSK Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Januar 1-2008

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Januar 1-2008 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Januar 1-2008 Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. Frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 36 26 17 66 lotte@oestkajen.dk Næstformand

Læs mere