6,1. Kommunikationsinterface 6,2. Kommunikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6,1. Kommunikationsinterface 6,2. Kommunikation"

Transkript

1

2

3 Indhold 1. Indledning ,1. Indledning ,2. Sådan bruges manualen ,3. Anvendte betegnelser (Advarsel, Bemærkning, Note) ,4. Vigtige sikkerhedsoplysninger ,5. Generelle sikkerhedsregler for arbejde med elektrisk udstyr ,6. Systemdimensionering ,7. DC-afbryder Teknisk beskrivelse af invertere ,1. Mekanisk design ,2. Elektrisk systemdesign Definition af driftstilstande ,1. Ventetilstand ,2. Tilslutningstilstand ,3. Normaltilstand ,4. Fejltilstand Installation og start ,1. Forholdsregler ved installation ,2. Installation af inverteren PVI1800TL/PVI2300TL PVI3200/4000/4600/5400TL ,3. Eltilslutning ,4. Drift af inverteren Betjening ,1. Kontrolpanel ,2. LCD-funktioner Sprogindstillinger ,4. Autotestindstillinger Kommunikation og overvågning Brugermanual 3

4 6,1. Kommunikationsinterface ,2. Kommunikation RS232-kommunikation til én inverter RS485-kommunikation til flere invertere SoliaLogs ,3. Overvågning Service og reparation ,1. Sikkerhed under service og reparation ,2. Fejlfinding Tekniske specifikationer ,1. Elektriske specifikationer Indgangsspecifikationer Udgangsspecifikationer Generelle data Begrænset garanti Kontaktoplysninger Tillæg A: Ofte stillede spørgsmål Tillæg B: Forkortelser Brugermanuall

5 Erklæring om ophavsret Ophavsretten til denne manuel tilhører Shanghai Trannergy Power Electronics Co., Ltd. Ingen virksomheder eller enkeltpersoner må plagiere eller helt eller delvist kopiere manualen (herunder software osv.), og den må ikke gengives eller distribueres i nogen form eller på nogen måde. Alle rettigheder forbeholdes. Shanghai Trannergy forbeholder sig retten til den definitive fortolkning. Manualen kan ændres i overensstemmelse med brugernes eller kundernes feedback. Tjek venligst seneste version på: Brugermanual 5

6 1. Indledning 1,1. Indledning Denne manual beskriver Trannergy solar invertere PVI1800TL,PVI2300TL, PVI3200TL, PVI4000TL, PVI4600TL og PVI5400TL. Disse produkter er blandt de mest teknologisk avancerede og effektive invertere på markedet og er udviklet til at sikre stabil strømforsyning mange år frem. PVI-inverteren er en transformerløs inverter. 1,2. Sådan bruges manualen Læs venligst først sikkerhedsinstruktionerne i manualen. Gennem hele manualen forudsættes det, at læseren er fortrolig med AC- og DC-installationer og kender reglerne og forskrifterne for elektrisk udstyr og for tilslutning af udstyret til det offentlige AC-net. Det er især vigtigt at være fortrolig med de generelle sikkerhedsregler for arbejde med elektrisk udstyr. 1,3. Anvendte betegnelser (Advarsel, Bemærkning, Note) Vigtige oplysninger er i manualen angivet med et ikon, som viser oplysningens niveau. Følgende ikoner er anvendt for de tre niveauer: Advarsler er sikkerhedsoplysninger, som er vigtige for menneskers sikkerhed. Overtrædelse kan resultere i personskade eller død. Bemærkninger er vigtige for at beskytte ejendom. Overtrædelse kan forårsage materiel skade. Noter er nyttige supplerende oplysninger eller Tips og tricks" om specifikke emner. 1,4. Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs dette afsnit før installation, drift og vedligeholdelse af inverteren. 4 Brugermanual

7 Før installation: Se inverter og emballage efter for beskadigelse. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din leverandør, før du installerer inverteren. Kontrollér, at solcellepanelernes spænding ligger inden for de værdier, der er angivet i specifikationerne for Trannergy inverteren, før tilslutning til inverteren. Installation: Kun uddannet og autoriseret personale, som er fortroligt med lokale elforskrifter, må installere inverteren. Følg de trin, der er beskrevet i manualen, for at opnå optimal sikkerhed. Husk, at inverteren har to spændingsførende sider, solcelleindgangen og AC-nettet. Afbrydelse af forbindelsen til inverteren: Afbryd altid først forbindelsen til AC-ledningen! Afbryd derefter forbindelsen til solcellekablerne. Bemærk, at inverteren stadig kan være ladet med farligt høje spændinger, selv når dens forbindelse til nettet/lysnettet og solcellepaneler er afbrudt. Vent mindst 15 minutter, før du går videre, efter at have afbrudt forbindelsen til net og solcellepaneler. Drift af inverteren: Før tilslutning af AC-nettet til inverteren skal du sørge for, at installationsdækslet monteres igen. Inverteren må ikke være åben under drift. Vedligeholdelse og ændring: Kun autoriseret personale må reparere eller ændre inverteren. For at opnå optimal sikkerhed for bruger og miljø må kun de originale reservedele, som fås hos din leverandør, benyttes. Parametre for funktionel sikkerhed: Uautoriserede ændringer af parametre for funktionel sikkerhed kan forårsage personskade eller føre til ulykker med mennesker eller inverter. De vil desuden føre til annullering af enhver godkendelse til drift af invertere. Trannergys invertere i PVI serien er alle udviklet i overensstemmelse med den tyske standard VDE Hvis der benyttes uoriginale reservedele, er der ingen garanti for overholdelse af EU-retningslinjer vedrørende elektrisk sikkerhed, elektromagnetisk kompatibilitet og maskinsikkerhed. 1,5. Generelle sikkerhedsregler for arbejde med elektrisk udstyr Alle, der installerer, vedligeholder eller servicerer invertere, skal være uddannede i Brugermanual 5

8 og have erfaring med de generelle sikkerhedsregler, som skal iagttages ved arbejde med elektrisk udstyr. Installations- og servicepersonale skal være fortroligt med lokale krav, regler og forskrifter såvel som sikkerhedskrav. Som generel retningslinje for sikkerhedsforanstaltninger er fire almindeligt kendte og bredt accepterede regler gentaget nedenfor. Listen er på ingen måde udtømmende. Den person, der udfører arbejde på elektrisk udstyr, er ansvarlig for sikkerhed for personer og ejendom! Afbrydelse af forbindelsen Afbryd forbindelsen til alle kabler, der leverer spænding til arbejdspladsen, før arbejdet påbegyndes. Bemærk, at manglende spænding ikke er en garanti for, at forbindelsen er blevet afbrudt. Beskyttelse mod ny tilslutning Forebyg, at systemet bliver tilsluttet igen, ved at afmærke, lukke eller afspærre arbejdsområdet. Utilsigtet tilslutning kan resultere i alvorlige ulykker. Kontrol af, at systemet er spændingsfrit Kontrollér med en spændingstester, at systemet definitivt er spændingsfrit. Kontrollér alle terminaler for at sikre, at systemet er spændingsfrit (på hver enkelt leder). Afdæk spændingsførende komponenter i nærheden og sørg for, at personer ikke kan få adgang til dem Afdæk alle spændingsførende systemkomponenter, som kan skade dig, mens du arbejder. Sørg for, at farezoner er tydeligt afmærkede. 1,6. Systemdimensionering Ved dimensionering af et solcellesystem skal man sikre, at solcellestrengens startspænding aldrig overstiger den maksimalt tilladte indgangsspænding på 600V DC. Solcellestrengens startspænding under drift med parallelle strenge er henholdsvis 450V DC (PVI1800TL), 500V (PVI2300TL) og 550V (PVI3200TL/PVI4000TL/PVI4600TL/PVI5400TL). Højere spændinger kan resultere i permanent skade på inverteren. I Europa beregnes solcellestrengens startspænding normalt ved en modultemperatur på M10NC eller M20NC afhængig af placeringen. 6 Brugermanual

9 Valget af startspænding for solcellestrengen bør baseres på den optimale udnyttelse af den investerede kapital sammenlignet med det forventede årlige energiudbytte fra systemet. Denne optimering afhænger af lokale vejrforhold og skal overvejes i hvert enkelt tilfælde. Inverteren har en integreret enhed, der begrænser indgangseffekten, og som automatisk holder effekten på niveauer, som er sikre for inverteren. Begrænsningen afhænger hovedsagelig af de interne og omgivende temperaturer. Begrænsningen beregnes uafbrudt og tillader altid, at den maksimalt mulige energimængde produceres. Brug det værktøj, som Trannergy har leveret, når du dimensionerer et solcellesystem. 1,7. DC-afbryder Kun uddannet og autoriseret personale, som er fortroligt med lokale elforskrifter, må udføre service på og vedligeholde inverteren. Før åbning af inverteren: 1) Afbryd AC-nettet. 2) Afbryd DC-strømmen. 3) Fjern AC- og DC-ledningerne 1) Sæt DC-afbryderen på OFF (O) for at slukke for al strømforsyning fra solcellepanelerne. 2) Sæt DC-afbryderen på ON (I) for at tænde for strømforsyning fra solcellepanelerne. For at sikre. at DC-afbryderen fungerer, skal alle afbrydere en gang om året tændes og slukkes (ved at skifte mellem positionerne ON og OFF ti gange) for at rengøre kontakterne. Brugermanual 7

10 2. Teknisk beskrivelse af invertere 2,1. Mekanisk design Figur 2-1 viser en målskitse for PVI1800TL og PVI2300TL: Figur 2-1 Målskitse for PVI1800TL og PVI2300TL: Figur 2-2 viser en målskitse for PVI3200TL, PVI4000TL, PVI4600TL og PVI5400TL: Figur 2-2 Målskitse for PVI3200/4000/4600/5400TL 8 Brugermanual

11 Note: AC-udgangsterminalen er den længste del i bunden af inverteren, så pas på AC-udgangsterminalen: lad den ikke stå på jorden eller andre materialer, samtidig med at du flytter eller løfter inverteren, da det vil beskadige terminalen. 2,2. Elektrisk systemdesign Figur 2-3 viser ledningsdiagrammet for alle PVI1800/2300/3200/4000TL/4600/ 5400TL systemerne. PC RS232/485 Kommunikation COMA LCD&indicator HMI PSDA H6 Relay Control by Slave DSP BOOST1 & 2 N INV ERTER Relay Control by Master DSP Detection/Control /Protection CNTA R N PV1+ PV2+ LB1 LB2 Inductors Box LI1 LI3 PV1+ PV1- PV2- PV2+ DC EMI/EMC Filter F1 F2 F3 AC EMI/EMC Filter & GFCI EMCA DC Circuit Breaker AC Circuit Breaker PV1+ PV1- PV2- PV Vdc Solar Array Shanghai Trannergy Power Electronics Co.,Ltd. Figur 2-3 Ledningsdiagram for hele PVI1800/2300/3200/4000/4600/5400TL systemet L N PE 30Vac Net Brugermanual 9

12 Vi anbefaler en 32A DC-afbryder placeret ved DC-indgangens indgang og en 32A AC-afbryder placeret ved AC-delens udgang. Bemærk: Kontakt din installatør for at få tekniske assistance ved valg af afbryder Ved valg af indgangs- og udgangsledninger anbefaler vi en UL1015-ledning, se tabellen nedenfor. Model PVI1800TL PVI2300TL PVI3200TL PVI4000TL PVI4600TL PVI5400TL DC-indgang 14AWG 14AWG 14AWG 12AWG 12AWG 12AWG AC-udgang 14AWG 14AWG 14AWG 12AWG 12AWG 12AWG Bemærk: Kontrollér solcellesidens polaritet før installation af inverteren. En forkert polaritet til inverteren kan føre til permanent skade. Den anbefalede ledning nævnt ovenfor tager allerede hensyn til den maksimale arbejdsstrøm og nedbrydning. 10 Brugermanual

13 3. Definition af driftstilstande Inverteren har fire standarddriftstilstande. 3,1. Ventetilstand Når inverteren er i ventetilstand, er den klar til at skifte til tilslutningstilstand. Som beslutningsvariabel bruges solcellegeneratorens indgangsspænding. Inverteren venter på at kontrollere, hvornår DC-udgangsspændingen fra solcellepanelerne er større end 100V (laveste startspænding), men mindre end 150V (laveste driftsspænding). Hvis indgangsspændingen overstiger 150V, skifter inverteren fra "standby" til "connecting" eller fortsætter over i driftstilstanden "OFF", hvis solcellespændingen falder. 3,2. Tilslutningstilstand Efter udførelse af systemtestene, som kontrollerer, om alle tilslutningsbetingelser er opfyldt, går inverteren fra ventetilstand til tilslutningstilstand. I løbet af den angivne indkoblingstid fortsætter inverteren med at teste systemværdierne og slutter inverteren til nettet, hvis systemtestene er ok. Mindste indkoblingstid er specificeret af leverandøren og myndighederne og kan variere fra område til område. 3,3. Normaltilstand I denne tilstand er inverteren sluttet til nettet og leverer strøm til nettet. Inverteren begynder normal drift med det grønne lys tændt. Mens der sendes energi retur til nettet, viser LCD-skærmen den nuværende udgangseffekt, og inverteren vil stoppe med at sende strøm retur til nettet, når solcellestrømmen ikke er tilstrækkelig. Inverterens forbindelse til nettet afbrydes kun i tilfælde af unormale netforhold, eller når solcellestrøm ikke er til rådighed. 3,4. Fejltilstand Hvis den røde lysdiode på frontpanelet tænder, går inverteren i fejltilstand. Følgende løsninger anbefales for at finde fejlen: Brugermanual 11

14 Periodisk fejl LCD-skærm Isolation Fault Ground Fault Grid Fault Fac Over Range Vac Over Range Utility Loss Over Temperature PV over voltage Mulige handlinger 1. Kontrollér impedansen mellem solcelle (+) og solcelle (-) og inverterens jordforbindelse. Impedansen skal være større end 2M 2. Kontrollér, om AC-enden har kontakt med jord. 1. Jordstrømmen er for høj. 2. Efter at have afbrudt tilslutningen i AC-enden frakobles indgangene fra solcellegeneratoren, og det perifere AC-system kontrolleres. 3. Når årsagen er fjernet, kobles solcellegeneratoren og AC-tilslutningen til igen, og solcelleinverterens tilstand kontrolleres. 1. Vent et øjeblik, hvis nettet vender tilbage til normal; solcelleinverteren genstarter automatisk. 2. Kontrollér, at netspænding og frekvens overholder specifikationerne. 1. Nettet er ikke tilsluttet. 2. Kontrollér nettilslutningskablerne. 3. Kontrollér nettets brugbarhed. 4. Hvis nettet er ok, og der stadig er problemer, kan det være sikringen i inverteren, der er åben; kontakt service. 1. Den interne temperatur er højere end den specificerede normale værdi. 2. Find en måde at reducere den omgivende temperatur eller flyt inverteren til et køligere sted. 1. Kontrollér solcellegeneratorens startspænding, se om den er større end eller tæt på 450V DC (for PVI1500TL) eller 500V DC (for PVI2000TL). 2. Kontakt service, hvis solcellespændingen er mindre end 450V DC eller 500VDC, og problemet stadig forekommer. Permanent fejl Consistent Fault Afbryd forbindelsen til solcelle (+) eller solcelle (-) fra indgangen, genstart inverteren. Relay-Check Fail DC INJ High EEPROM R/W Fail SCI Failure AC HCT Fault GFCI Failure 1. Afbryd samtlige solcelle (+) og solcelle (-). 2. Vent et par sekunder. 3. Når LCD-skærmen er helt slukket, tilsluttes og kontrolleres igen. 4. Kontakt service, hvis der stadig er problemer. 12 Brugermanual

15 4. Installation og start 4,1. Forholdsregler ved installation Fare! Fare for livsfarlig personskade på grund af brand eller eksplosion! Trannergy inverteren kan blive varm under normal drift. Installér ikke Trannergy inverteren på let antændelige materialer, og hvor brændbare materialer opbevares. Installér ikke Trannergy inverteren på steder, hvor der er risiko for eksplosion. Bemærkning! Fare for forbrænding ved kontakt med varme komponenter fra kabinettet. Installér Trannergy inverteren på et passende sted, hvor man ikke kommer i kontakt med den utilsigtet. Mål for PVI1800TL/PVI2300TL: Figur 4-1 Brugermanual 13

16 Figur 4-2 Mål for PVI3200TL/ PVI4000TL/PVI4600TL/PVI5400TL: Figur Brugermanual

17 Omgivelsesbetingelser Trannergy invertere skal installeres på et sted, der er så tørt som muligt for at forlænge deres levetid. Sørg for, at der er god plads til at installere enheden og nem adgang til den, når der senere skal udføres service på den. Sørg for, at udstyret er uden for børns rækkevidde. Bevar som minimum følgende frirum rundt om enheden: 30 cm Retning Over Under Sider Mindste frirum 30 cm 30 cm 20 cm 20 cm 20 cm Figur 4-4 For at undgå reduceret effekt på grund af kraftig ophedning må Trannergy inverteren ikke udsættes for direkte sollys. Hvis den omgivende temperatur holdes under 45 garanteres optimal drift. Sørg for tilstrækkelig ventilation af inverteren, så varmen spredes. Installér inverteren på en solid overflade. På grund af den støj, inverteren laver, når den er i drift, må enheden ikke installeres på gipsvægge for at undgå hørebare vibrationer. Hvis inverteren installeres i et boligområde, skal den fastgøres på betonvæg. Trævægge eller plastplader kan ikke anbefales. Hvis væggen er af træ, indsættes varmeisolerende materiale mellem inverteren og væggen. 30 cm Brugermanual 15

18 anbefalet MIN. 75 Figur 4-5 Enheden er udviklet til at blive installeret lodret eller hældende maks. 15 bagud. Installér ikke Trannergy inverteren hældende fremad. Inverteren må ikke installeres vandret. Installation i øjenhøjde gør det nemmere at betjene og aflæse displayet. 4,2. Installation af inverteren PVI1800TL/PVI2300TL Fremgangsmåde ved installation a) Boring af huller Bor fire huller til skruerne på det sted, der er valgt til installation. Afstanden mellem hvert hulpar er vist på figuren nedenfor. Bor vinkelret mod væggen og ryk ikke boremaskinen, så hullerne bliver skrå. Alle hullernes skal være lige dybe, 38 mm~45 mm. Når støvet er fjernet i de fire huller, måles hullernes nettodybde. Hvis de er dybere end 45 mm eller mindre end 38 mm, vil ekspansionsboltene ikke kunne indsættes og strammes. 16 Brugermanual

19 200 ±3 mm 250 ±3 mm Figur 4-6 b) Montér installationsbeslaget Når hullerne i væggen er boret, fastgøres installationsbeslaget (2) på væggen ved hjælp af ekspansionsboltene (1). 1 2 Figur 4-7 Brugermanual 17

20 Bemærk! Mål dybden på alle hullerne samt afstanden mellem hvert hulpar, før ekspansionsboltene indsættes. Hvis de målte værdier ikke overholder installationskravene, bores nye huller i væggen. c) Hæng inverteren på installationsbeslaget. Figur 4-8 d) Kontrollér, at begge sider er korrekt placeret PVI3200/4000/4600/5400TL Fremgangsmåde ved installation: a) Boring af huller Bor fire huller til skruerne på det sted, der er valgt til installation. Afstanden mellem hvert hulpar er vist på figuren nedenfor. Bor vinkelret mod væggen og ryk ikke boremaskinen, så hullerne bliver skrå. Alle hullerne skal være lige dybe, 38 mm~45 mm. Når støvet er fjernet i de fire huller, måles hullernes nettodybde. Hvis de er dybere end 45 mm eller mindre end 38 mm, vil ekspansionsboltene ikke kunne indsættes og strammes. 18 Brugermanual

21 200±3mm ±1mm 180±1mm Figur 4-9 Brugermanual 19

22 b) Montér installationsbeslaget Når hullerne i væggen er boret, fastgøres installationsbeslaget (2) på væggen med ekspansionsboltene (1). 1 2 Bemærkning! Figur 4-10 Mål dybden på alle hullerne samt afstanden mellem hvert hulpar, før ekspansionsboltene indsættes. Hvis de målte værdier ikke overholder installationskravene, bores nye huller i væggen. c) Hæng inverteren på installationsbeslaget. 20 Brugermanual

23 Figur 4-11 d) Kontrollér, at begge sider er korrekt placeret. 4,3. Eltilslutning Brugermanual 21

24 D A B C Figur 4-12 Reference A B C D Beskrivelse Forbindelsesstik til DC-indgang. Deres polaritet er markeret på de tilsvarende stik. Kommunikationsterminal: RS485- eller RS232-interface Terminal til nettilslutning (AC-udgang) DC-afbryder Note! 1) Når inverteren er blevet installeret på sin faste plads, kan eltilslutningen til enheden etableres. 2) Kontrollér, at solcellestrengens maksimale startspænding og kortslutningsstrøm er i overensstemmelse med specifikationerne. 3) Vælg den korrekte kabelbredde til AC-/DC-ledningen. 4) Før tilslutning af inverteren skal forbindelsen mellem alle strømkilder og AC- og DC-siden være afbrudt og sikret mod utilsigtet at blive tændt igen. 5) Kontrollér, at polariteten er korrekt, før inverteren sluttes til solcellemoduler og det offentlige elnet. 22 Brugermanual

25 Tilslutning til nettet (AC) ADVARSEL! Du skal beskytte hver inverter med en særskilt AC-afbryder, så forbindelsen til inverteren kan afbrydes i fuld sikkerhed under belastning. Tilslut AC-ledninger til inverteren ved hjælp af AC-hunstikket; følg nedenstående fremgangsmåde: Figur 4-13 Sluk AC-afbryderen og sørg for, at den er sikret mod utilsigtet at blive tændt igen. Afisolér kablet, som vist nedenfor på Figur mm Figur 4-14 Åbn AC-hunstikket og tilslut ledningerne (tre ledninger inklusive F, N og Jord), som vist på figuren nedenfor. Indsæt det afisolerede kabel inklusive F, N og Jord i de tilsvarende tre huller og stram alle skruerne helt. Hvert huls polaritet er markeret rundt om hullerne. Bemærk, at ledning F skal tilsluttes hul F, ledning N til hul N og ledning Jord til hul. Brugermanual 23

26 Åbn stikket: Figur 4-15 Tilslut ledningerne: Ledning F Hul F Ledning N Hul N Ledning Jord Hul Figur 4-16 Efter fastspænding af de tre ledninger sættes delene sammen. Luk stikket: Figur 4-17 Til sidst sluttes AC-hunstikket til AC-hanstikket på inverteren. 24 Brugermanual

27 Lås huset: Lås huset op: Figur 4-18 Tilslutning til solcellegeneratoren (DC) Bemærkning! For at beskytte installationen og enheden ved start skal en manuel DC-afbryder monteres ved inverterens indgangsende. Afbryderen skal have en vis overstrøms- og overspændingskapacitet. Desuden skal forbindelsen til AC-enden afbrydes, før forbindelsen til DC-enden afbrydes. Type Maksimal indgangsspænding [V] Maksimal indgangsstrøm [A] PVI1800TL PVI2300TL PVI3200TL PVI4000TL PVI4600TL PVI5400TL På inverterne PVI1800TL og PVI2300TL er der ét par DC-indgange og en MPPT. På inverterne PVI3200TL, PVI4000TL, PVI4600TL og PVI5400TL er der to par DC-indgange og to MPPT'er. Bemærkning! Solcellegeneratorens startspænding skal måles og må ikke overstige enhedens maksimale indgangsspænding. Tilslutning til en højere spænding vil ødelægge enheden. Solcellemodulernes samlede kortslutningsstrøm skal være mindre end inverterens maksimale DC-indgangsstrøm. Kontrollér, at strengenes polaritet er korrekt, før du slutter solcellegeneratoren til enheden. Brug professionelt værktøj til at parre og adskille H4-stik. Brugermanual 25

28 Fremgangsmåde ved tilslutning til H4: Forbind solcellegeneratoren og inverteren ved hjælp af H4-stik som angivet nedenfor. Solcellegeneratorens positive og negative terminaler svarer til positive (+) terminaler og negative (-) terminaler på inverteren. Figur 4-19 Hunstikside (+) Figur 4-20 Hanstikside (-) Sluk DC-afbryderen og sørg for, at den er sikret mod utilsigtet at blive tændt igen. Afisolér 7 mm af kablet. Figur 4-21 Indsæt det afisolerede kabel i kontaktcylinderen, og sørg for, at alle ledningstråde er fastholdt i kontaktcylinderen. Klem kontaktcylinderen ved hjælp af en sekskantet klemform. Her kan bruges et særligt klemværktøj. Sæt kontaktcylinderen med det afisolerede kabel i det tilsvarende hul og klem kontakten. Figur 4-22 Figur 4-23 Indsæt kontakt og kabel samlet i bagenden af hanstik- og hunstiksiden. Når kontakt og kabel anbringes korrekt, skal der høres eller mærkes et klik. Figur 4-24 Hunstikside 26 Brugermanual

29 Figur 4-25 Hanstikside FARE! LIVSFARE på grund af risiko for brand eller elektrisk stød. Tilslut eller afbryd ALDRIG stikkene under belastning. 4,4. Drift af inverteren Start inverteren, når alle trin nedenfor er kontrolleret a) Kontrollér, at forbindelsen er afbrudt til alle DC-afbrydere og AC-afbrydere. b) AC-kablet er tilsluttet nettet korrekt. c) Alle solcellepaneler er sluttet korrekt til inverteren; DC-stik, som ikke er i brug, skal forsegles med dæksler. Start inverteren a) Tænd afbryderne på DC- og AC-siden. b) Inverteren starter automatisk, når solcellepanelerne genererer nok energi. Der er tre forskellige driftstilstande (Vente, Tilslutning og Normal), hvilket betyder, at inverterens start er vellykket. Se nærmere i Kapitel 3. Brugermanual 27

30 5. Betjening 5,1. Kontrolpanel A B C D Figur 5-1 A Grøn lysdiode: B Rød lysdiode: C Gul lysdiode: D Funktionstast: Arbejder normalt Fejl registreret Kommunikation eller opdatering af firmware Til indstillinger. Der kan veksles mellem forskellige parametre og forskellige sprog 28 Brugermanual

31 5,2. LCD-funktioner Netspænding Aktuel udgangseffekt (w) Energi genereret i dag (kwh) Aktuel udgangseffekt (w) Energi genereret siden start af inverteren (kwh) Aktuel udgangseffekt (w) Det er muligt at vælge mellem en række sprog (dog ikke dansk). Aktuel udgangseffekt (w) Firmwareversion Aktuel udgangseffekt (w) Solcellegeneratorens aktuelle spænding Aktuel udgangseffekt (w) Solcellegeneratorens aktuelle strøm Aktuel udgangseffekt (w) Aktuel netstrøm Aktuel udgangseffekt (w) Invertermodel Aktuel udgangseffekt (w) Netfrekvensen Aktuel udgangseffekt (w) 5.3. Sprogindstillinger Funktionen til indstilling af sprog ser ud som følger: Brugermanual 29

32 Tryk på funktionstasten 10 gange; sprogmenuen vises. Tryk på funktionstasten og hold den nede for at skifte sprog. Når skærmen har været inaktivt et kort stykke tid, vender den tilbage til "Normal". 5,4. Autotestindstillinger Kunder i Italien, som har brug for at køre autotestfunktionen, skal indstille i overensstemmelse med følgende instruktioner. Kontrollér, at solcelleinverteren er fremstillet til italiensk standard. (maskintype og ENEL vil blive vist, hvis der trykkes på afbryderen flere gange, når solcelleanlægget er i drift) Hvis der sker noget unormalt under autotesten, skal du vente, indtil inverteren kører normalt og derefter tage autotestindstilingerne fra starten. 30 Brugermanual

33 Normal driftstilstand Tryk på funktionstasten cirka 14 gange, indtil følgende menu ses. Tryk på og hold funktionstasten nede, indtil følgende menu ses, for at forberede test af netspændingens øvre grænse. V V Tryk på og hold funktionstasten nede i 3 sek. for at starte test af netspændingens øvre grænse: Den øvre grænse falder fra 273V til den aktuelle netspænding, Derefter mister inverteren nettet, slutter til nettet igen og viser følgende menu. Tryk på funktionstasten en gang, indtil følgende menu ses, for at forberede test af netspændingens nedre grænse V V Tryk på og hold funktionstasten nede i 3 sek. for at starte test af netspændingens nedre grænse: Den nedre grænse stiger fra 187V til den aktuelle netspænding. Derefter mister inverteren nettet, slutter til nettet igen og viser følgende menu. Tryk på funktionstasten en gang, indtil følgende menu ses, for at forberede test af netfrekvensens øvre grænse f f Tryk på og hold funktionstasten nede i 3 sek. for at starte test af netfrekvensens øvre grænse: Den øvre grænse falder fra 50,2 Hz til den aktuelle netfrekvens. Derefter mister inverteren nettet, slutter til nettet igen og viser følgende menu. Tryk på funktionstasten en gang, indtil følgende menu ses, for at forberede test af netfrekvensens nedre grænse f f Tryk på og hold funktionstasten nede i 3 sek. for at starte test af netfrekvensens nedre grænse: Den nedre grænse stiger fra 49,7 Hz til den aktuelle netfrekvens. Derefter mister inverteren nettet, slutter til nettet igen og viser følgende menu. Vent på følgende instruktion for at se fuldførelsen af autotesten Til sidst vender inverteren automatisk tilbage til normal driftstilstand. Brugermanual 31

34 6. Kommunikation og overvågning 6,1. Kommunikationsinterface Dette produkt findes med kommunikationsinterfacene Ethernet, RS232 og RS485. Driftsoplysninger som udgangsspænding, strøm, frekvens, fejloplysninger osv. kan sendes til en pc eller hardware lagringsmedier eller andet overvågningsudstyr via et kommunikationsinterface. 6,2. Kommunikation For brugere, der ønsker at kende oplysningerne fra solcelleanlægget og overvåge driftsoplysninger. Vi tilbyder nedenfor 3 typer kommunikation RS232-kommunikation til én inverter RS232 er et kommunikationsinterface. Det sender data mellem en pc og én enkelt inverter i PVI-serien (Figur 6-1). Den ene ende af kommunikationskablet er et hanstik; den anden ende er et hunstik. Den maksimale længde på kablet er 10 meter for RS232. DB9 RS232 RS232 Cable Figur 6-1 RS232-kommunikationsdiagram BEN1 BEN2 BEN3 BEN4 BEN5 BEN6 BEN7 BEN8 BEN9 NC TxD RXD NC GND NC NC NC NC 32 Brugermanual

35 Note: Hvis din computer ikke har DB9-kommunikationsinterface, kan du bruge RS232-USB-kablet til at opnå denne funktion. Inverteren kan kun kommunikere med en pc ad gangen gennem RS232-porten. Denne metode bruges derfor generelt til kommunikation med én inverter, for eksempel opdatering af software og test udført af servicefolk RS485-kommunikation til flere invertere RS485 er generelt til kommunikation med flere invertere. Op til 32 invertere kan kommunikere samtidig, men længden på ledningens skal være 1200 meter. Tilslut systemet som nedenfor (Figur 6-2); brugeren kan nemt overvåge solcellens kraftværk. RS232 DLU Ethernet Figur 6-2 RS485 Kommunikationsdiagram BEN1 BEN2 BEN3 BEN4 BEN5 BEN6 BEN7 BEN8 TXD_RS485A TXD_RS485B RXD_RS485A GND RXD_RS485B +7V/DC Note: Ledningernes tilslutningerækkefølge er den samme for de to ender af et RS485-kabel. Brugermanual 33

36 SoliaLogs Solia A/S har udviklet et web baseret overvågningssystem kaldet SoliaLogs. Med inverterens Ethernet interface, kan denne kobles til internettet og sende data til en ekstern server. Disse data kan tilgås ved at logge ind på hvor informationerne præsenteres som grafer og tal. Kontakt Solia A/S på tlf for yderligere information. 6,3. Overvågning Systemovervågningen PVCS skal konfigureres til at gennemføre en pckommunikation med flere invertere samtidig. Gennem pc'en kan PVCS få driftsdata i realtid for solcelleanlæg. Se nærmere i installationsvejledningen til PVCS. Grafen over tilslutninger i overvågningssystemet, hvor kommunikation med flere invertere kan opnås ved hjælp af RS485-interface, er vist nedenfor (Figur 6-3). Softwaret "PVCS" i pc'en kan styre overvågning i realtid af maksimalt 16 DLU'er (dataloggere) samtidig. Figur 6-3 RS485 Topologisk diagram for overvågning 34 Brugermanual

37 7. Service og reparation 7,1. Sikkerhed under service og reparation I dette kapitel beskriver udtrykket "hændelse" alle forhold, der forhindrer inverteren i at fungere korrekt. En hændelse kan forekomme hvor som helst i systemet (net, solcellemoduler, kabler og stik, invertere) og indikerer ikke automatisk en inverterfejl. Note: - Bemærk følgende: - Inverteren anvender en selvbeskyttende funktion. - Hændelser registreres i en hændelseslog. - Inverteren vil forsøge ny tilslutning, når alle betingelser er OK. - Inverteren kan gå i låst position, hvis en fejl med relation til funktionssikkerheden registreres. Denne låste position ophæves ved nedlukning af solcellen/hver nat. Afbryd først forbindelsen til AC-nettet! Forbindelsen til AC-nettet skal afbrydes, før solcellemodulernes forbindelse til inverterens DC-side afbrydes. Inverterens forbindelse fra solcellemodulerne må aldrig afbrydes, når inverteren leverer energi til nettet! Inverteren må kun åbnes af kvalificeret personale for reparation. Inverteren kan stadig være ladet med farlige spændinger, selv når dens forbindelse til solcellemodulerne og nettet er afbrudt. Mål DC-busspændingen, som skal være lavere end 48V, før start på arbejde med det elektroniske system inde i kabinettet. Afsnittet Vigtige sikkerhedsoplysninger i Kapitel 1 skal læses, før der udføres service på inverterne. 7,2. Fejlfinding Hvis dit solcellesystem ikke fungerer korrekt, skal du gennemgå trinene i fejlfindingsguiden nedenfor, før du tilkalder assistance. Fejlfindingsguiden er beregnet til at tjekke de mest almindelige problemer, som i mange tilfælde kan løses af ejeren af systemet. Brugermanual 35

38 Gennemgå denne tjekliste først, hvis du oplever problemer med dit solcellesystem: 1) Kontrollér hændelsen på LCD-skærmen; Hændelser vises på LCD-skærmen. 2) Kontrollér, at AC-netspændingen er inden for normalområdet (se oplysninger på LCD-skærmen). 3) Hvis den ikke er, kontrolleres det, om AC-isolationsafbryderen er tilsluttet, og om AC-nettet er til rådighed. Hvis der ikke er noget AC-net til rådighed hos dig, slukker inverteren automatisk af hensyn til sikkerheden. Når ACnettet igen er til rådighed, tilslutter inverteren automatisk til nettet, når der er tilstrækkeligt sollys. Kontrollér, at nettet er korrekt tilsluttet inverteren, og at nettet er klar til drift. 4) Kontrollér solcellespændingerne på skærmen. Solcellespændingerne skal være højere end 125V, for at inverteren starter. Hvis solcellespændingen er for lav skal du: 5) Kontrollér, at der er tilstrækkeligt sollys til at generere strøm. 6) Kontrollér, om der er skyggepåvirkning og løse kabler og tilslutninger i solcellesystemet. 7) Kontrollér solcellesidens polaritet. 8) Kontakt dit elselskab for at få teknisk assistance, hvis nettets AC-strømværdi ikke er inden for grænseværdierne. 9) Hvis solcellesystemet stadig ikke leverer nogen strøm, kontrolleres solcellemodulernes spænding, strøm og effekt på LCD-skærmen. Ring efter service, hvis solcellespændingen stadig er for lav eller er ustabil. Note: Husk, at kun uddannet og autoriseret personale, som er fortroligt med elektriske systemer og sikkerhedsspørgsmål, må arbejde med invertere og elektriske installationer. 36 Brugermanual

39 8. Tekniske specifikationer Disse specifikationer vedrører serien af transformerløse solcelleinvertere udviklet af Trannergy til kunder. Invertere bruges til at konvertere DC-strøm fra solcelleanlæg til AC-strøm leveret til nettet. 8,1. Elektriske specifikationer Indgangsspecifikationer Model PVI1800TL PVI2300TL PVI3200TL PVI4000TL PVI4600TL PVI5400TL Nominel DC-spænding Maks. solcellestartspænding 450 VDC 500VDC 550 VDC 550 VDC 550 VDC 550 VDC 360V MPPT-spændingsområde 125 til 400V 125 til 450V 125 til 530V Spænding ved systemstart 150V ±5V 150V ±5V Arbejdsspændingsområde 125~450 VDC 125~500 VDC 125~550 VDC Maks. samlet indgangseffekt 1800w 2300w 3200w 4000w 4600w 5400w Første fødespænding 120V ±5V Nominel indgangsstrøm for hver tilslutning 16,6ADC 16,6ADC 18 ADC 18 ADC 18 ADC 18 ADC Maks. indgangsstrøm for hver tilslutning 18,4ADC 18,4ADC 20 ADC 20 ADC 20 ADC 20 ADC Nedlukningsspænding 90V typisk Antal DC-tilslutninger 1/2 1/ Antal MPPT'er 1 1 1/2 1/2 1/2 2 Statisk MPPT -effektivitet >99,5 % i MPPT-område Udgangsspecifikationer Model PVI1800TL PVI2300TL PVI3200TL PVI4000TL PVI4600TL PVI5400TL Nominel udgangseffekt Maks. udgangseffekt Nominel spænding Driftsspændingsområde Driftsfrekvensområde 230Vac (VDE )/ (G83/1)/ (RD1663)/ (AS4777)/ (ENEL Guide line) (VDE )/ (G83/1)/ 49-51(RD1663)/45-55(AS4777)/ 49,7-50,3(ENEL Guide line) Brugermanual 37

40 Nominel udgangsstrøm 7,7 10,2 14,2 18,6 20,4 23,6 Maks. udgangsstrøm 8,4 11,3 15,7 20,4 22,5 26 O/P strømforvrængning <2 % Effektfaktor >0, Generelle data Model PVI1800TL PVI2300TL PVI3200TL PVI4000TL PVI4600TL PVI5400TL Internt strømforbrug <5W <6W <6W <6W <6W Standbyeffekt (om natten) <0.2W <0,2W <0.2W <0,2W <0,2W Maks. konverteringseffektivitet >97,1 % >97,3 % >97,8 % >97,8 % >97,8 % (DC/AC) Europæisk effektivitet >96,5 % >96,5 % >96,5 % >97 % >97 % Beskyttelsesgrad Chassis IP65 Driftstemperatur -20 til +60 ºC (> 45 ºC derating) Fugtighed 0 til 95 %, ikke-kondenserende Varmeafledning luft Akustisk støjniveau <35 db <40 db Driftshøjde Op til 2000 m over havets overflade uden derating Fremstillingsproces Blyfri, overholder RoHS DC-afbryder Valgfri Valgfri Valgfri Valgfri Valgfri Vægt (kg) 14 27,5 27, ,5 Størrelse [mm] 418x325x x365x Brugermanual

41 9. Begrænset garanti Vi yder som standard en garanti på 120 måneder fra den købsdato, som er angivet på fakturaen. Vi udfører kun garantiservice, når enheden med fejl returneres til os sammen med en kopi af faktura og garantibevis, som er udstedt af forhandleren til forbrugeren. Enheden skal returneres i originalemballagen eller tilsvarende emballage; gem derfor originalemballagen. Udgifterne til ny emballage og forsendelse betales af kunden. Derudover skal enhedens typemærkat være fuldt læselig. Hvis disse krav ikke er opfyldt, forbeholder vi os retten til at nægte at udføre garantiservice. Garantien dækker ikke direkte eller indirekte skader i følgende tilfælde: 1) Garantien er udløbet; 2) Manglende garantibevis og serienummer; 3) Transportskade; 4) Forkert brug, drift og reparation; 5) Manglende iagttagelse af de relevante sikkerhedsinstruktioner og drift i barske miljøer, som ligger uden for det, som er anbefalet i manualen; 6) Uden for de relevante internationale standarders installations- og brugsområde; 7) Påvirkning fra fremmedlegemer og force majeure (lynnedslag, strejke, overspænding, hårdt vejr, brand osv.). Brugermanual 39

42 10. Kontaktoplysninger Kontakt os venligst på nedenstående adresse, hvis du har yderligere tekniske spørgsmål til vores produkter: Shanghai Trannergy Power Electronics Co., Ltd. Adresse: Floor 3, Floor 4, Building A3, No.699, Chuanhong Road, Pudong District, Shanghai, Kina, Tlf Fax: Den danske importør: Solia A/S Makholmvej 3, Resen 7600 Struer Tlf.: Brugermanual

43 Tillæg A: Ofte stillede spørgsmål Undertiden fungerer solcellesystemet ikke normalt; vi anbefaler følgende løsninger til fejlfinding. Det kan hjælpe teknikeren til at forstå problemet, så han kan løse problemet. LCD-display Isolation Fault Mulige handlinger 1. Kontrollér impedansen mellem solcelle (+) og solcelle (-) og inverterens jordforbindelse. Impedansen skal være større end 2M 2. Kontrollér, om AC-enden har kontakt med jord. Periodisk fejl Ground Fault Grid Fault Fac Over Range Vac Over Range Utility Loss Over Temperature 1. Jordstrømmen er for høj. 2. Efter at have afbrudt tilslutningen i AC-enden frakobles indgangene fra solcellegeneratoren, og det perifere AC-system kontrolleres. 3. Når årsagen er fjernet, kobles solcellegeneratoren og AC-tilslutningen til igen, og solcelleinverterens tilstand kontrolleres. 1. Vent et øjeblik, hvis nettet vender tilbage til normal; solcelleinverteren genstarter automatisk. 2. Kontrollér, at netspænding og frekvens overholder specifikationerne. 1. Nettet er ikke tilsluttet. 2. Kontrollér nettilslutningskablerne. 3. Kontrollér nettets brugbarhed. 4. Hvis nettet er ok, og der stadig er problemer, kan det være sikringen i inverteren, der er åben; kontakt service. 1. Den interne temperatur er højere end den specificerede normale værdi. 2. Find en måde at reducere den omgivende temperatur eller flyt inverteren til et køligere sted. Brugermanual 41

44 Tillæg B: Forkortelser AC DC DLU DSP Alternating Current (vekselstrøm) Direct Current (jævnstrøm) Data Logger Unit (Datalogger) Digital Signal Processing (digital signalbehandling) EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (Elektrisk sletbar programmerbar læsehukommelse) EMC EMI GFCI HCT HMI LCD LED MPPT Pc PV PVCS SCI Electro Magnetic Compatibility (elektromagnetisk kompatibilitet) Electro Magnetic Interference (elektromagnetisk interferens) Ground Fault Circuit Interrupter (højfølsom pulserende fejlstrømsafbryder, HPFI) Hall Current Transformer (Hall strømtransformator) Human Machine Interface (menneske-maskine-interface) Liquid Crystal Display (flydende krystal-skærm) Light Emitting Diode (lysdiode) Maximum Power Point Tracking (sporing af maks. effektpunkt) Personlig computer Photovoltaic (solcelle) Photovoltaic Control System (software til overvågning af solcellesystemer) Serial Communication Interface (Serielt kommunikationsinterface) 42 Brugermanual

45

46

Brugermanual PVI10KTL/PVI12KTL/PVI17KTL

Brugermanual PVI10KTL/PVI12KTL/PVI17KTL Brugermanual PVI10KTL/PVI12KTL/PVI17KTL Indhold Erklæring om ophavsret... 3 1. Indledning... 4 1.1. Introduktion... 4 1.2. Sådan bruges manualen... 4 1.3. Anvendte betegnelser (Advarsel, Bemærkning, Note)...

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Solar Inverters Sensor Interface Option

Solar Inverters Sensor Interface Option SMA Solar Technology AG Solar Inverters Sensor Interface Option Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Advarsler (med symbol) anvendes

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

SMA Solar Technology AG. Solar Inverters GSM Option Kit. Installationsvejledning FLX series. www.sma.de

SMA Solar Technology AG. Solar Inverters GSM Option Kit. Installationsvejledning FLX series. www.sma.de SMA Solar Technology AG Solar Inverters GSM Option Kit Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Sikkerhedsinformationer, der er afgørende

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2 2. Tyskland, landeindstillinger 4 3. Frankrig 8 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 L00410594-01_01 1

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Installationsvejledning GSM Option Kit FLX series

Installationsvejledning GSM Option Kit FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning GSM Option Kit FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Sikkerheds informationer,

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Energinet.dk Temadag om solceller 19. juni 2012 Kim Rehmeier Sikkerhedsstyrelsen Solcellesystemer Solcelleanlæg skal installeres i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

CpLy ApS. Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde

CpLy ApS.  Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget du ikke

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_vgatp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Supplement til manualsæt 2 2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 L00410591-01_01 1 1. Supplement

Læs mere

Installations- og Driftsvejledning TL2000

Installations- og Driftsvejledning TL2000 Installations- og Driftsvejledning TL2000 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 1 Om denne vejledning...4 Generelle bemærkninger...4 1.1 Gyldighed...4 1.2 Målgruppe...4 1.3 Opbevaring af vejledningerne...4

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

1 Symboler Forsigtig! Tilsidesættelse af en advarsel angivet i denne manual, kan resultere i mindre eller moderat skade.

1 Symboler Forsigtig! Tilsidesættelse af en advarsel angivet i denne manual, kan resultere i mindre eller moderat skade. Bruger Manual GOODWE SS SERIE Indhold 1 Symboler..................................... 01 2 Sikkerhed.................................... 02 3 Installation................................... 04 3.1 Monterings

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Tjek din solcelle-installation

Tjek din solcelle-installation Tjek din solcelle-installation Få et overblik over, om din solcelle-installation er korrekt udført. Denne folder indeholder nogle gode råd til, hvad du selv kan tjekke. Brug tjeklisten og find blandt andet

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Installationsmanual. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Installationsmanual. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UniLynx Indoor Installationsmanual ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Installationsrækkefølge

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr " ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr  ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter 6 Support Se også vores supportsider for mere hjælp, ohe stillede spørgsmål samt tips og tricks. I www.vivaenergi.dk/support 12/24V -> 220V Ren sinus Inverte "./ Brugervejledning Viva Energr Trykt juli

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

Greve Svømmehal Solcelleanlæg

Greve Svømmehal Solcelleanlæg Side 1 af 9 Greve Svømmehal Solcelleanlæg Tilbud 10.128 - GSL Tilbud leveret af Gaia Solar A/S Januar 2010 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse Tilbud... 3 Beskrivelse... 4 Grundlag for tilbudet... 4 Referencer...

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Installationsvejledning ME301-2

Installationsvejledning ME301-2 Installationsvejledning ME301-2 Version 1.0, maj 2013 Praktiske råd 1. Gem vigtige numre S/N xxxxxx +xx xx xx xx xx S/N xxxxxx Serienummerets placering på enheden. GSM-nummer og enhedens serienummer findes

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Outdoor Installationsmanual. ULX 1800o ULX 3600o ULX 3600o ULX 5400o SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Outdoor Installationsmanual. ULX 1800o ULX 3600o ULX 3600o ULX 5400o SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UniLynx Outdoor Installationsmanual ULX 1800o ULX 3600o ULX 3600o ULX 5400o SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Installationsrækkefølge

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Varenummer 19512. Version 1, oktober 2014 Tillykke med din nye Poda SMS Alarm. Poda SMS Alarm er en alarmboks, der sluttes til et elhegn og sender en SMS og/eller en e-mail

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

Planlægning af systemet

Planlægning af systemet Planlægning af systemet Grundig planlægning af systemopsætningen giver det bedst mulige resultat og den højest mulige ydeevne. Hvis du planlægger opsætningen omhyggeligt, kan du undgå situationer, hvor

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

K8AB-PH. Typenummerets opbygning. Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ. Forklaring til typenummer

K8AB-PH. Typenummerets opbygning. Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ. Forklaring til typenummer Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ K8AB-PH Ideelt til overvågning af fasesekvenser og faseudfald i industribygninger og industrianlæg. Samtidig overvågning af fasesekvenser og faseudfald for trefasede strømforsyninger

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere