BILAG 1: Spørgeskemaer. Undersøgelse af brugertilfredsheden med e-journal 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1: Spørgeskemaer. Undersøgelse af brugertilfredsheden med e-journal 2008"

Transkript

1 BILAG 1: Spørgeskemaer Undersøgelse af brugertilfredsheden med e-journal 2008 Spørgeskema Segment: Borgere

2 Først lidt om dig selv 1. Hvad er din senest afsluttede uddannelse? (1) Grundskole (folkeskole, efterskole m.v., klasse) (2) Mellem/real/præliminær uddannelse (3) Gymnasial uddannelse (Studentereksamen, HF; Hhx, Htx) (4) Erhvervsuddannelse (fx faglært, håndværker), etatsuddannelse (5) Kort videregående uddannelse (under 3 år) (6) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 å) (7) Lang videregående uddannelse (over 4 år) (8) Anden: (99) Ved ikke 2. Hvad er dit erhverv? (1) Privatansat (2) Offentlig ansat (3) Selvstændig (4) Ledig (5) Pensionist/efterlønsmodtager (5) Studerende (6) Andet: 3. Har du været gennem et sygehus forløb, der har varet flere uger måneder? (1) Ja (2) Nej 4. Lider du af en kronisk sygdom? (f.eks. diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom, nedsat hjertefunktion, gigt, knogleskørhed lignende) (1) Ja (2) Nej Rambøll Management E-journal, brugertilfredshedsmåling 2008, borgere

3 5. Hvor ofte har du benyttet e-journal? (1) mindre end 5 gange (2) mellem 5-10 gange (3) mere end 10 gange (4) ved ikke Din anvendelse af e-journal 6. Gennem hvor lang tid har du benyttet e-journal? (1) 0-3 måneder (2) 4-6 måneder (3) 7-12 måneder (4) Mere end et år (5) Ved ikke 7. Hvad har du benyttet e-journal til? Sæt gerne flere kryds Støtte til din dialog med sygehuset Støtte til din dialog med din egen læge Støtte til din dialog med dine pårørende Finde oplysninger om mig selv af nysgerrighed Finde oplysninger om mig selv for at få indsigt i min egen situation Kontrol af korrektheden af de oplysninger om mig, der står i e-journal For at kunne få andre behandlere til at vurdere min situation (second opinion) Opfølgning af hvad der blev sagt på sidste lægebesøg Andet: 8. Hvorfra har du fået kendskab til e-journal? Sæt gerne flere kryds Ved behandling på sygehus Gennem min praktiserende læge Via regionens hjemmeside Via sundhed.dk Via aviser, radio, tv lignende medier Andet: 9. Den 7. oktober 2008 fik e-journal et andet udseende. Har du lagt mærke til disse ændringer? (1) Ja (2) Nej 10. Synes du, det er en selvfølge, at du har adgang til dine egne patientoplysninger igennem e-journal? (1) Ja (2) Nej Rambøll Management E-journal, brugertilfredshedsmåling 2008, borgere

4 (vises hvis der er svaret nej i spørgsmål 10) Hvorfor synes du ikke, at det er en selvfølge at have adgang til dine egne patientoplysninger igennem e-journal? 11. Hvis adgangen til dine egne patientoplysninger gennem e-journal ikke fandtes, hvilke alternativer til indhentning af disse oplysninger ville du så benytte? Ringe til min læge Ringe til sygehuset Bede sygehuset om en udskrift af min journal 12. Hvor er du i følgende udsagn Oplysningerne i e-journal giver mig en bedre dialog med min egen læge. Oplysningerne i e-journal giver mig en bedre dialog med sygehuset. Oplysningerne i e-journal giver en bedre dialog med mine pårørende. Oplysningerne i e-journal giver mig mulighed for at søge oplysninger andre steder om mit behandlingsforløb. 1 Oplysningerne i e-journal giver mig en større tryghed i forhold til behandlingsforløbet. 13. Har du uddybende kommentarer forbedringsforslag vedrørende din anvendelse af e-journal? 1 Oplysninger andre steder betyder second opinion, dvs. man kan spørge en anden læge/sygeplejerske om, hvad de mener om oplysningerne i e-journal og behandlingsforløbet. Rambøll Management E-journal, brugertilfredshedsmåling 2008, borgere

5 14. Hvor er du i følgende udsagn? Adgang til e-journal Jeg har nemt ved at finde e-journal på Internettet. Jeg har nemt ved at logge ind i e-journal. Jeg er tryg ved, at kun behandlere (læger, sygeplejersker og lignende) har adgang til mine oplysninger. (vises hvis der er svaret helt i spørgsmålsblok 15) Beskriv kort hvordan du mener adgangen til e-journal kan forbedres? Brugervenlighed Vi vil bede dig om at vurdere, hvordan du oplever brugen af e-journal. 15. Hvor er du i følgende udsagn? E-journal har en logisk opbygning. E-journal er nem at navigere rundt i. Det er nemt at bruge e-journal s søgefunktion. E-journal har en tilfredsstillende hastighed. E-journal er altid tilgængelig. E-journal har et indbydende design 16. Har du uddybende kommentarer forbedringsforslag vedrørende e- journalens brugervenlighed? Rambøll Management E-journal, brugertilfredshedsmåling 2008, borgere

6 Indhold 17. Nedenfor ses en række informationstyper i e-journal 2. Angiv venligst de tre vigtigste funktioner med tallene 1, 2 og 3, hvor 1 er den vigtigste. informationstyper Prioritering Kontaktperiode Diagnose Ordination Medicinordination Rekvisition Procedure Anamnestisk oplysning Observation/Fund Prøveresultat Notat Administrativ karakteristikum Kontaktperiode Diagnose Ordination Medicinordination Rekvisition Procedure Anamnestisk oplysning Observation/Fund Prøveresultat Notat Administrativt karakteristikum De datoer, hvor du har været i kontakt med sygehuset Lægens opfattelse af, hvad du fejler Lægens ordre om behandling, undersøgelse osv. Lægens ordre om medicingivning Lægens bestilling af en undersøgelse analyse En flere processer undersøgelser/behandlinger der iværksættes på grundlag af en diagnose Oplysninger om patientens sygdomsforløb fra de første symptomer Puls, temperature, blodtryk og lignende, som lægen sygeplejersken måler/finder Resultatet af en urinprøve, blodprøve lignende Lægens beskrivelse i fri tekst af resultaterne af en operation, en stuegang, en undersøgelse osv. Oplysninger om patienten så som egen læge, pårørendes telefonnumre osv. 18. Hvor er du i følgende udsagn? Det er vigtigt for mig at kunne følge mine aktuelle behandlingsforløb. Det er vigtigt for mig at kunne følge mine tidligere behandlingsforløb. Jeg finder de oplysninger jeg forventer. Jeg finder, at sproget i e-journalen er let at forstå. 2 Rambøll Management E-journal, brugertilfredshedsmåling 2008, borgere

7 (Hvis helt i spørgsmål 18 vises 18.1) Angiv venligst hvad du mangler af oplysninger? 19. For at sikre kvaliteten af dine data går der 14 dage fra din kontakt med sygehuset til data bliver tilgængelige på e-journal. Hvor er du i følgende udsagn? Jeg accepterer, at der er 14 dages forsinkelse på opdatering af mine data i e-journal? 20. Har du uddybende kommentarer forbedringsforslag vedrørende indholdet af e-journalen? Sammenhæng med andre systemer 21. Har du anvendt Mine behandlinger på sygehuse på Sundhed.dk? (1) Ja (2) Nej (3) Kender ikke (Vises hvis svaret er nej) 21.1 Hvorfor har du ikke anvendt Mine behandlinger på sygehuse? 22. Har du anvendt Min medicinprofil på Sundhed.dk? (1) Ja (2) Nej (3) Kender ikke (Vises hvis svaret er nej) 22.1 Hvorfor har du ikke anvendt Min medicinprofil? Rambøll Management E-journal, brugertilfredshedsmåling 2008, borgere

8 23. Har du anvendt Min Log på Sundhed.dk? (1) Ja (2) Nej (3) Kender ikke (Vises hvis svaret er nej) 23.1a Hvorfor har du ikke anvendt Min Log? (Vises hvis svaret er ja) 23.1b Gør Min Log dig tryg ved, at kun du selv og dine behandlere har adgang til dine data? (1) Ja (2) Nej 24. Hvor er du i følgende udsagn? Jeg finder det positivt, at alle mine data i Min medicinprofil, Min e-journal, Mine behandlinger på sygehus og Min Log kan ses i et samlet system. 25. Har du uddybende kommentarer vedrørende samspil? Samlet tilfredshed 26. Hvor er du i følgende udsagn? Jeg er tilfreds med de muligheder, e-journal giver mig. Rambøll Management E-journal, brugertilfredshedsmåling 2008, borgere

9 Afsluttende kommentarer 27. Hvad er specielt godt ved e-journal?: 28. Hvilke forslag til forbedring af e-journal har du?: Fokusgruppe: Er du interesseret i at deltage i en fokusgruppe (gruppediskussion) om e-journal i starten af det nye år? De oplysninger, der fremkommer i fokusgruppediskussionen, kan ikke føres tilbage til enkeltpersoner. Fokusgruppens møde vil blive arrangeret et sted i Midtjylland, og deltagerne vil få dækket eventuelle rejseomkostninger. Mange tak fordi du deltog i undersøgelsen! Rambøll Management E-journal, brugertilfredshedsmåling 2008, borgere

10 Undersøgelse af brugertilfredsheden med e-journal 2008 Spørgeskema Segment: Sygehuse Rambøll Management E-journal, brugertilfredshedsmåling 2008, borgere

11 Baggrundsoplysninger Alder (1) under 25 år (2) mellem år (3) mellem år (4) mellem år (5) Over 60 år Køn (1) mand (2) kvinde Ansættelsessted (sygehus og afdeling) Husk at indsætte en liste Stillingsbetegnelse (1) Overlæge (2) Læge (3) Sygeplejerske (4) Diætist (5) Sekretær (6) Patientvejleder/patient visitatorer (7) Psykologer (8) Bioanalytikere (9) Terapeuter (10) Jordmoder (11) Andet Hvor længe har du været færdiguddannet? (1) Under uddannelse (2) mindre end 1 år (3) mellem 1-5 år (4) mellem 5-15 år (5) mere end 15 år Rambøll Management E-journal, brugertilfredshedsmåling 2008, borgere

12 Din anvendelse af e-journal 1) Hvor ofte har du benyttet e-journal? (1) Mindre end 5 gange (2) 5 mere (3) Ved ikke 2) Gennem hvor lang tid har du benyttet e-journal? (1) 0-3 måneder (2) 4-6 måneder (3) 7-12 måneder (4) Mere end et år (5) Ved ikke 3) Hvad har du benyttet e-journal til? Sæt gerne flere kryds I forbindelse med opstart af behandlingsforløb Støtte til din dialog med den praktiserende læge Støtte til din dialog med din patient Støtte til dialog med andre afdelinger/sygehuse At få overblik over patienters aktuelle behandlingsforløb At søge historiske oplysninger om patienter I forbindelse med vagtlægetjeneste I forbindelse med akutte behandlingsforløb Andet: 4) Har du eksempler på anvendelser af e-journal, som har givet dig merværdi? 5) Hvorfra kender du e-journal? Sæt gerne flere kryds Oplysninger fra kollegaer Oplysninger fra faglige organisationer/selskaber Via regionens/sygehusenes intranet Via introduktionsprogrammer lignende Via medierne Via sundhed.dk Fra informationskampagner Andet: 6) Den 7. oktober 2008 fik e-journal et andet udseende. Har du lagt mærke til disse ændringer? (1) Ja (2) Nej Rambøll Management E-journal, brugertilfredshedsmåling 2008, borgere

13 7) Har du uddybende kommentarer forbedringsforslag vedrørende din anvendelse af e-journal? 8) Hvor er du i følgende udsagn? Oplysningerne i e-journal giver mig en bedre dialog med patienter. Oplysningerne i e-journal giver mig bedre muligheder for at agere i akut situation. Oplysningerne i e-journal giver mig et bedre overblik over behandlingsaktiviteter. Oplysningerne i e-journal giver mig en bedre dialog med den praktiserende læge. Oplysninger der ligger før aktuelle behandlingsforløb er vigtige for mig 8.1 Har du uddybende kommentarer til spørgsmål 8 Rambøll Management E-journal, brugertilfredshedsmåling 2008, borgere

14 Adgang til e-journal 9) Hvor er du i følgende udsagn? Jeg har nemt ved at finde e-journal. Jeg har nemt ved at logge ind i e-journal. (vises hvis svar i spørgsmålsblok 8 er ) a. Beskriv kort hvordan du mener adgangen til e-journal kan forbedres? Brugervenlighed Vi vil bede dig om at vurdere, hvordan du oplever brugen af e-journal. 10) Hvor er du i følgende udsagn? E-journal har en logisk opbygning. E-journal er nem at navigere rundt i. Det er nemt at bruge e-journal s søgefunktion. E-journal har tilfredsstillende svartider. E-journal er altid tilgængelig. E-journal har et indbydende design E-journals brugervejledning og hjælp er tilfredsstillende Har du uddybende kommentarer forbedringsforslag vedrørende e- journals brugervenlighed? Rambøll Management E-journal, brugertilfredshedsmåling 2008, borgere

15 Indhold 11) Nedenfor ses en række informationstyper i e-journal. Angiv venligst de tre vigtigste funktioner med tallene 1, 2 og 3, hvor 1 er den vigtigste. Informationstyper Prioritering Kontaktperiode Diagnose Ordination Medicinordination Rekvisition Procedure Anamnestisk oplysning Observation/Fund Prøveresultat Notat Administrativ karakteristikum 11.1 Nedenfor ses en række informationstyper i e-journal. Angiv venligst de tre vigtig funktioner, hvor du mener, at der kan ske forbedringer med. Angivelserne skal ske med tallene 1, 2 og 3, hvor 1 er den vigtigste. Informationstyper Forbedring ønskes Kontaktperiode Diagnose Ordination Medicinordination Rekvisition Procedure Anamnestisk oplysning Observation/Fund Prøveresultat Notat Administrativ karakteristikum 11.2 Har du uddybende kommentarer til ovenstående? Rambøll Management E-journal, brugertilfredshedsmåling 2008, borgere

16 12) Hvor er du i følgende udsagn? Relevant Det er vigtigt for mig at kunne følge patienters behandlingsforløb. Jeg finder de oplysninger jeg har behov for. Data i e-journal er pålidelige. Jeg finder at data i e-journal er aktuelle Data i e-journal har en god geografisk dækning. E-journal er et godt redskab til kvalitetsforbedring. (12.1 vises hvis svaret er helt i spørgsmålsblok 12) 12.1 Angiv venligst hvad du mangler af oplysninger? (f.eks. mangler i forhold til bestemte typer data data fra bestemte afdelinger) 13) Har du uddybende kommentarer forbedringsforslag vedrørende indholdet af e-journalen? Rambøll Management E-journal, brugertilfredshedsmåling 2008, borgere

17 Samspil 14) Hvor er du i følgende udsagn? Mine daglige it-systemer har et fornuftigt samspil med e-journal. E-journal kan på en hensigtsmæssig måde erstatte hidtidige arbejdsgange (fax, telefon, papir) E-journal reducerer mit behov for at søge data i andre systemer. E-journal har et fornuftigt samspil med andre nationale systemer (PEM/FMK, LPR) Har du uddybende kommentarer forbedringsforslag vedrørende systemsamspillet? 15) Hvor er du i følgende udsagn? Jeg finder det positivt, at alle data i medicinprofilen, e-journal, laboratoriesvar og kommende nationale datakilder kan ses i et samlet system. Rambøll Management E-journal, brugertilfredshedsmåling 2008, borgere

18 Samlet tilfredshed 16) Hvor er du i følgende udsagn? Jeg er tilfreds med de muligheder, e-journal giver mig. Afsluttende kommentarer 17) Hvad er specielt godt ved e-journal?: 18) Har du nogle afsluttende forbedringsforslag til e-journal?: Er du interesseret i at deltage i en fokusgruppe (gruppediskussion) om e-journal i starten af det nye år? De oplysninger, der fremkommer i fokusgruppediskussionen, kan ikke føres tilbage til enkeltpersoner. Fokusgruppens møde vil blive arrangeret inden for en overskuelig afstand fra din bopæl og uden for normal arbejdstid. Husk en rubrik til at skrive adresse Mange tak fordi du deltog i undersøgelsen! Rambøll Management E-journal, brugertilfredshedsmåling 2008, borgere

19 Undersøgelse af brugertilfredsheden med e-journal 2008 Spørgeskema Segment: Praktiserende læger Rambøll Management E-journal, brugertilfredshedsmåling 2008, borgere

20 Baggrundsoplysninger Alder (1) mellem år (2) mellem år (3) mellem år (4) Over 60 år Køn (1) mand (2) kvinde Anciennitet som praktiserende læge (1) Turnus (2) mindre end 1 år (2) mellem 1-5 år (3) mellem 5-15 år (4) mere end 15 år Rambøll Management E-journal, brugertilfredshedsmåling 2008, borgere

21 Din anvendelse af e-journal 1) Hvor ofte har du benyttet e-journal? (1) Mindre end 5 gange (2) 5 mere (3) Ved ikke 2) Gennem hvor lang tid har du benyttet e-journal? (1) 0-3 måneder (2) 4-6 måneder (3) 7-12 måneder (4) Mere end et år (5) Ved ikke 3) Hvad har du benyttet e-journal til? Sæt gerne flere kryds I forbindelse med opstart af behandlingsforløb/ukendt patient Støtte til din dialog med sygehusene Støtte til din dialog med din patient At få overblik over patienters aktuelle behandlingsforløb Som erstatning for epikrise At søge historiske oplysninger om patienter I forbindelse med vagtlægetjeneste Andet: 4) Har du eksempler på anvendelser af e-journal, som har givet dig merværdi? 5) Hvorfra kender du e-journal? Sæt gerne flere kryds Oplysninger fra kollegaer Oplysninger fra faglige organisationer (PLO, DSAM m.fl.) Via regionernes information til praksis Via medierne Via sundhed.dk Fra informationskampagner Andet: 6) Den 7. oktober 2008 fik e-journal et andet udseende. Har du lagt mærke til disse ændringer? (1) Ja (2) Nej Rambøll Management E-journal, brugertilfredshedsmåling 2008, borgere

22 7) Har du uddybende kommentarer forbedringsforslag vedrørende din anvendelse af e-journal? 8) Hvor er du i følgende udsagn? Oplysningerne i e-journal giver mig en bedre dialog med patienter. Oplysningerne i e-journal giver mig bedre muligheder for at agere i akut situation. Oplysningerne i e-journal giver mig et bedre overblik over behandlingsaktiviteter. Oplysningerne i e-journal giver mig en bedre dialog med sygehuset. Oplysninger der ligger før aktuelle behandlingsforløb er vigtige for mig 8.1 Har du uddybende kommentarer til spørgsmål 8 Rambøll Management E-journal, brugertilfredshedsmåling 2008, borgere

23 Adgang til e-journal 9) Hvor er du i følgende udsagn? Jeg har nemt ved at finde e-journal. Jeg har nemt ved at logge ind i e-journal. (8.1 vises hvis svaret i spørgsmålsblok 8 er helt ) 9.1 Beskriv kort hvordan du mener adgangen til e-journal kan forbedres? Brugervenlighed Vi vil bede dig om at vurdere, hvordan du oplever brugen af e-journal. 10) Hvor er du i følgende udsagn? E-journal har en logisk opbygning. E-journal er nem at navigere rundt i. Det er nemt at bruge e-journal s søgefunktion. E-journal har tilfredsstillende svartider. E-journal er altid tilgængelig. E-journal har et indbydende design E-journals brugervejledning og hjælp er tilfredsstillende Har du uddybende kommentarer forbedringsforslag vedrørende e- journals brugervenlighed? Rambøll Management E-journal, brugertilfredshedsmåling 2008, borgere

24 Indhold 11) Nedenfor ses en række informationstyper i e-journal. Angiv venligst de tre vigtigste funktioner med tallene 1, 2 og 3, hvor 1 er den vigtigste. Informationstyper Prioritering Kontaktperiode Diagnose Ordination Medicinordination Rekvisition Procedure Anamnestisk oplysning Observation/Fund Prøveresultat Notat Administrativ karakteristikum 11.3 Nedenfor ses en række informationstyper i e-journal. Angiv venligst de tre vigtig funktioner, hvor du mener, at der kan ske forbedringer med. Angivelserne skal ske med tallene 1, 2 og 3, hvor 1 er den vigtigste. Informationstyper Forbedring ønskes Kontaktperiode Diagnose Ordination Medicinordination Rekvisition Procedure Anamnestisk oplysning Observation/Fund Prøveresultat Notat Administrativ karakteristikum 11.4 Har du uddybende kommentarer til ovenstående? Rambøll Management E-journal, brugertilfredshedsmåling 2008, borgere

25 12) Hvor er du i følgende udsagn? Det er vigtigt for mig at kunne følge patienters behandlingsforløb. Jeg finder de oplysninger jeg har behov for. Data i e-journal er pålidelige. Jeg finder at data i e-journal er aktuelle. Data i e-journal har en god geografisk dækning. E-journal er et godt redskab til kvalitetsforbedring Angiv venligst hvad du mangler af oplysninger? (f.eks. mangler i forhold til bestemte typer data data fra bestemte afdelinger) 13) Har du uddybende kommentarer forbedringsforslag vedrørende indholdet af e-journalen? Rambøll Management E-journal, brugertilfredshedsmåling 2008, borgere

26 Samspil 14) Hvor er du i følgende udsagn? Mine daglige it-systemer har et fornuftigt samspil med e-journal. E-journal kan på en hensigtsmæssig måde erstatte hidtidige arbejdsgange (fax, telefon, papir) E-journal reducerer mit behov for at søge data i andre systemer. E-journal har et fornuftigt samspil med andre nationale systemer (PEM/FMK, LPR) Har du uddybende kommentarer forbedringsforslag vedrørende systemsamspillet? 15) Hvor er du i følgende udsagn? Jeg finder det positivt, at alle data i medicinprofilen, e-journal, laboratoriesvar og kommende nationale datakilder kan ses i et samlet system. 16. Hvilken type Internet opkobling har du? (1) ADSL (2) ISDN (3) Ved ikke 16.1 Hvis ADSL, hvilken båndbredde? 17. Hvilket lægesystem benytter du i din praksis? Rambøll Management E-journal, brugertilfredshedsmåling 2008, borgere

27 17.1 Har du fået etableret en systemgenvej til e-journal i dit system? (1) Ja (2) Nej (3) Nej, men jeg vil gerne have etableret en Rambøll Management E-journal, brugertilfredshedsmåling 2008, borgere

28 Samlet tilfredshed 18. Hvor er du i følgende udsagn? Jeg er tilfreds med de muligheder, e-journal giver mig. Afsluttende kommentarer 16) Hvad er specielt godt ved e-journal?: 17) Har du nogle afsluttende forbedringsforslag til e-journal?: Er du interesseret i at deltage i en fokusgruppe (gruppediskussion) om e-journal i starten af det nye år? De oplysninger, der fremkommer i fokusgruppediskussionen, kan ikke føres tilbage til enkeltpersoner. Fokusgruppens møde vil blive arrangeret inden for en overskuelig afstand fra din bopæl og uden for normal arbejdstid. Husk en rubrik til at skrive adresse Mange tak fordi du deltog i undersøgelsen! Rambøll Management E-journal, brugertilfredshedsmåling 2008, borgere

Borgere: BILAG 2: Svartabeller. Svar på spørgsmål 17 om prioritering af indholdskategorier er placeret sidst i dette dokument.

Borgere: BILAG 2: Svartabeller. Svar på spørgsmål 17 om prioritering af indholdskategorier er placeret sidst i dette dokument. BILAG : Svartabeller Svar på spørgsmål 7 om prioritering af indholdskategorier er placeret sidst i dette dokument. Borgere:. Hvad er din senest afsluttede uddannelse? Grundskole (folkeskole, efterskole

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Danske Regioner. Brugerundersøgelse af e- journal. Bilag 3

Danske Regioner. Brugerundersøgelse af e- journal. Bilag 3 Danske Regioner Brugerundersøgelse af e- journal Bilag 3 Marts 2009 Danske Regioner Brugerundersøgelse af e- journal Bilag 3 Marts 2009 Version 1.0 Dato 2009-03-12 Udarbejdet af PBL BILAG 3: Forbedringsforslag

Læs mere

Brugerundersøgelse af e-journal

Brugerundersøgelse af e-journal Når Viden skaber resultater--- Danske Regioner Brugerundersøgelse af e-journal Ledelsesresume Marts 2009 Danske Regioner Brugerundersøgelse af e- journal Ledelsesresume Marts 2009 Version 1.0 Dato 2009-03-12

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK. Maj 2016 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.1 og 2) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED GENOPTRÆNING

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi

1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi 1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi - fælles kerne af spørgsmål til alle specialer - inkl. baggrundsvariable - inkl. specialespecifikke spørgsmål (spørgsmål

Læs mere

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 ***

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 *** > Goddag, du taler med fra Jysk Analyse. Vi er igang med en undersøgelse i din region. Din husstand er blevet tilfældigt udvalgt til at deltage og i den forbindelse vil vi gerne have lov

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af genoptræning

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af genoptræning April 2015 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og SERVICELOVENS 86, STK.1) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Brugerundersøgelse af e-journal

Brugerundersøgelse af e-journal Når Viden skaber resultater--- Danske Regioner Brugerundersøgelse af e-journal Resultater og analyse Marts 2009 Danske Regioner Brugerundersøgelse af e- journal Resultater og analyse Marts 2009 Version

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme:

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme: Notat Vedrørende: Spørgeramme for brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Sagsnavn: Brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud 2016 Sagsnummer: 28.00.00-P05-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard E-mail:

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Kommunernes interne kommunikation

Kommunernes interne kommunikation A N A LYSEKONCEPT Kommunernes interne kommunikation KL har i samarbejde med en gruppe af kommunale kommunikationschefer udviklet en række koncepter, som kan bruges ved måling og analyse af den interne

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Hvordan oplevede du samtalen i dag?

Hvordan oplevede du samtalen i dag? Hvordan oplevede du samtalen i dag? Vi vil meget gerne vide mere om din oplevelse af den samtale, du lige har været inde til i forbindelse med din behandling. Fik du den hjælp, du havde brug for, og blev

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) August 2016 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD Vejledning Du kan vælge blandt x sprog Spørgeskemaet

Læs mere

Kommunernes eksterne kommunikation

Kommunernes eksterne kommunikation A N A LYSEKONCEPT Kommunernes eksterne kommunikation KL har i samarbejde med en gruppe af kommunale kommunikationschefer udviklet en række koncepter, som kan bruges ved måling og analyse af den interne

Læs mere

Borgeradgang til E-Journal i Region Hovedstaden Projektleder Mikael Zebbelin Poulsen, Region Hovedstaden

Borgeradgang til E-Journal i Region Hovedstaden Projektleder Mikael Zebbelin Poulsen, Region Hovedstaden Borgeradgang til E-Journal i Region Hovedstaden Projektleder Mikael Zebbelin Poulsen, Region Hovedstaden 1 e-sundhedsobservatoriet 21.-22. oktober 2009 Kort historik og status på borgeradgang g g i e-journal

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST.

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. September 2016, SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

NOTAT UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 JUNI Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis

NOTAT UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 JUNI Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis NOTAT UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 JUNI 2017 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk FORORD ekvis har i samarbejde med Rambøll Management Consulting

Læs mere

SUNDHEDS PLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDSPLATFORMEN

SUNDHEDS PLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDSPLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDS Et sammenhængende system Sundhedsplatformen samler alle de funktioner, personalet bruger mest fx ved medicinering, dokumentation, stuegang, operationsbooking og bestilling af laboratorieprøver.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr.

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Nej Ja, leder af ledere Ja, leder af ledere og medarbejdere Ja, leder af medarbejdere

Nej Ja, leder af ledere Ja, leder af ledere og medarbejdere Ja, leder af medarbejdere BILAG 2 VIP SPØRGESKEMA ÅRLIG MÅLING AF TRIVSEL OG TILFREDSHED KU ønsker at være en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og hvor den administrative understøttelse fungerer godt. I forlængelse af strategi

Læs mere

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød kommune. Institution: Arresø Børnehus

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød kommune. Institution: Arresø Børnehus Forældretilfredshed Dagtilbud 2017 Hillerød kommune Institution: Arresø Børnehus 3 Går dit barn på vuggestue- eller børnehaveniveau? 10 81,3% 5 18,8% Pct. Vuggestue Børnehave Ingen af delene (fx hvis dit

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

BORGERNES KENDSKAB, HOLDNINGER OG ERFARINGER MED SUNDHEDS-IT Pernille Bertelsen, DaCHI, Aalborg Universitet

BORGERNES KENDSKAB, HOLDNINGER OG ERFARINGER MED SUNDHEDS-IT Pernille Bertelsen, DaCHI, Aalborg Universitet BORGERNES KENDSKAB, HOLDNINGER OG ERFARINGER MED SUNDHEDS-IT 2017 Pernille Bertelsen, DaCHI, Aalborg Universitet Om undersøgelsen National undersøgelsen opfølgning på 2013 og 2015 + nye spørgsmål Borgere

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved Hvorfor en brugertilfredshedsundersøgelse? For at Næstved Kommune kan løse opgaverne bedst muligt, er det vigtigt at få viden om, hvordan brugerne

Læs mere

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 Capacent Epinion 18-12-2008 1 Brugertilfredsheds unders gelse for gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INTRODUKTION...

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

Fælles medicinkort. v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed

Fælles medicinkort. v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Fælles medicinkort v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Medicinoplysninger opstår hos flere forskellige parter og anvendes mange forskellige steder SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE

Læs mere

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal 11. november 2013 TL/PC/NS Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal Udgangspunktet for denne foreløbige oversigt om mulighederne for adgang til elektroniske

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Vuggestuen Firkløveren Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vuggestuen Firkløveren baseret på i alt 28 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Lindehuset Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Lindehuset baseret på i alt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Nyvang Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Nyvang baseret på i alt 44 besvarelser. Børnehuset

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Svalereden Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Svalereden baseret på i alt 30 besvarelser. Svalereden har opnået

Læs mere

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse. Spørgeskema

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse. Spørgeskema Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse Spørgeskema Om dig 1. Hvor gammel er du? (1) 2. Er du? (1) Kvinde (2) Mand 3. Hvad er din sidst afsluttede grunduddannelse? (Har

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Svalebo Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Svalebo baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2008 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Lions Børnehus Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Lions Børnehus baseret på i alt 53 besvarelser. Lions Børnehus

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Stjernehuset Modul Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Stjernehuset - Modul baseret på i alt 51 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Gudenådalen Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Gudenådalen baseret på i alt 64 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Troldhøj Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Troldhøj baseret på i alt 35 besvarelser.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Midgaard Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Midgaard baseret på i alt 47 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Fussingø Naturbørnehave Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Fussingø Naturbørnehave baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A Bilag 10: Spørgeskema til hjemmeudfyldning S P Ø R G E S K E M A Handelshøjskolen i Århus 2005 Undersøgelse af prisviden blandt kunder i Føtex og Bilka 2005 IP Nummer: xxxx xxxx-xxxx-xxxx 461 Velkommen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagpleje Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagpleje baseret på i alt 359 besvarelser. Dagpleje har opnået en

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 201 1 SPØRGESKEMA: UGE 40 (ALKOHOL)

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 201 1 SPØRGESKEMA: UGE 40 (ALKOHOL) JARMERS PLADS VESTER VOLDGADE NR. 2, 2. SAL 1552 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK WWW.ADVICEAS.DK T: 3342 2100 F: 3342 2199 CVR-NR: 20 21 22 09 ADVICE A/S LEDELSES- OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING SUNDHEDSSTYRELSEN,

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Vibeke Bech Thøgersen Kommentarrapport

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Vibeke Bech Thøgersen Kommentarrapport MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Vibeke Bech Thøgersen Kommentarrapport 15. Hvordan sikrede lægen og/eller personalet sig, at du var den rigtige patient? Andet: Blev tiltalt ved navn 16. Hvis du

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009.

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. De kommunale indberetninger fra 2009 viste, at 1920 kursister havde deltaget på Lær at leve med kronisk

Læs mere

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS Indholdsfortegnelse Kort om behandlings- og sundhedskompasset...4 Den optimale kurs mod din behandling...7 Second opinion...9 Samarbejde med det offentlige...11 Samspil med

Læs mere

Introduktion til spørgeskemaet

Introduktion til spørgeskemaet Bilag 3 - Spørgeskema Introduktion til spørgeskemaet Vi er en gruppe sociologistuderende fra Aalborg Universitet, der er i gang med at lave en undersøgelse om Brønderslev Gymnasium og HF-kursus. Vi har

Læs mere

Bilagsmappe til Brugerinvolvering i sundhedsvæsenet User involvement

Bilagsmappe til Brugerinvolvering i sundhedsvæsenet User involvement inhealthcare Specialevedinstitutforøkonomi ÅrhusUniversitet 24.august2009 Bilagsmappetil Brugerinvolveringi sundhedsvæsenet Userinvolvement Forfatter:RuneBysted Årskortnummer:20041678 Vejleder:AssocieretProfessorKristinaRisomJespersen

Læs mere

FORÆLDREUNDER- SØGELSE

FORÆLDREUNDER- SØGELSE FORÆLDREUNDER- SØGELSE BUPL AUGUST 2017 METODE Undersøgelsen er baseret på interview med 1669 forældre med børn, som inden sommerferien gik i 0.,1. 2. eller 3. klasse og også et tilmeldt et fritidstilbud.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Nordvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 398 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand Almene spørgsmål 1.1 Hvad er dit køn? ( ) Kvinde ( ) Mand 1.2 Hvad er din alder? ( ) Under 20 år ( ) 20-29 år ( ) 30-39 år ( ) 40-49 år ( ) 50-59 år ( ) 60-69 år ( ) Ældre end 69 år 1.3 Hvilken region

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 23 - Plastikkirurgi Svarprocent: 61 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder specialeresultater

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

Spørgeskema til ældre visiteret til madservice om madens kvalitet, måltidets rammer samt madrelateret livskvalitet og funktionsevne

Spørgeskema til ældre visiteret til madservice om madens kvalitet, måltidets rammer samt madrelateret livskvalitet og funktionsevne Spørgeskema til ældre visiteret til madservice om madens kvalitet, måltidets rammer samt madrelateret livskvalitet og funktionsevne Vær opmærksom på at der er spørgsmål på begge sider af papiret! 1) Hvor

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

løbende fremme og udvikle kvaliteten, patientsikkerheden og det faglige niveau

løbende fremme og udvikle kvaliteten, patientsikkerheden og det faglige niveau Patienttilfredshedsundersøgelse på Hejmdal Privathospital 2017 Nærværende patientundersøgelse er fra året 2017, hvor patienter og pårørende er blevet tilbudt at deltage via vores hjemmeside samt med spørgeskemaer

Læs mere

Vejledning i udfyldning af spørgeskema

Vejledning i udfyldning af spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskema Du og kun dine svar I spørgeskemaet bliver der stillet en række spørgsmål om forskellige forhold i din kommune. Vi vil gerne høre din personlige mening om disse,

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Livsstilscenter Brædstrup

Livsstilscenter Brædstrup Baggrund Livsstilscentret åbnede på Brædstrup Sygehus i 1996 Eneste af sin art i Danmark Modtager patienter fra hele landet Danmarks højst beliggende sygehus, 112 meter over havets overflade Målgrupper

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 Svarprocent: 64 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder regionsresultater for undersøgelsen

Læs mere

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152)

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152) Tilfredshed 213 Svarprocent: 97% (147/152) Strategi og Ledelse 1 [] 7 68 65 74 72 [] [-6] 71 74 4 2 Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

@@@@@@ Røgalarmer i hjemmet

@@@@@@ Røgalarmer i hjemmet Røgalarmer i hjemmet Vi er to studerende på Katastrofe- og Risikomanager uddannelsen på Professionshøjskolen Metropol, som undersøger danskernes syn på røgalarmer i hjemmet i forbindelse med vores bachelorprojekt.

Læs mere

Med venlig hilsen Børne- og Familieudvalget. 1. Hvilken skole har du indskrevet dit barn på? 2. Hvorfor valgte du denne skole?

Med venlig hilsen Børne- og Familieudvalget. 1. Hvilken skole har du indskrevet dit barn på? 2. Hvorfor valgte du denne skole? For at nå Herning Kommunes ambition om at sikre gode og trygge børneliv, har vi lavet dette spørgeskema, der handler om valg af skole. Formålet er at samle viden om forældres mening om skolerne, som kan

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af LÆR AT LEVE med kronisk sygdom.

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere