UDKAST! Evaluering Studiepraktik Introtekst til survey:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:"

Transkript

1 UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare. Din besvarelse er anonym. Der bliver trukket lod om 5 stk. ipod Shuffle 2GB. På forhånd tak Sekretariatet for Studiepraktik Deltog du i Studiepraktik 2011? Hvis man svarer nej her, ryger man til boks 1.a.,1.b osv. Svarer man ja ryger man til spørgsmål 2. 1.a Hvorfor deltog du ikke i Studiepraktik 2011 ( Angiv kun et svar) ( ) Jeg var tilmeldt, men meldte fra igen ( ) Jeg var tilmeldt, men deltog ikke pga. dårlige transportmuligheder ( ) Jeg var tilmeldt, men havde ikke råd til at tage af sted ( ) Jeg var tilmeldt, men deltog ikke pga. andre årsager ( ) Jeg tilmeldte mig, men fik ikke en plads ( ) Jeg kunne ikke finde ud af eller havde problemer med at tilmelde mig ( ) Andet: [ ] 1.b Flere steder i landet blev der tilbudt gratis transport. Havde du mulighed for at bruge dette tilbud? ( ) Skriv evt. kommentarer her: [ Fritekst felt ]

2 Ved nej: videre til 1.c. Ved ja: videre til 1.d 1.c Hvor stor betydning havde det for din beslutning om ikke at deltage i Studiepraktik 2011, at du ikke kunne få dækket dine transportudgifter? (Angiv kun et svar) ( ) Afgørende betydning ( ) Nogen betydning ( ) Mindre betydning ( ) Ingen betydning ( ) Skriv evt. kommentarer her: [ ] Herefter videre til 1. d. 1.d Har du kommentarer til Studiepraktik er du velkommen til at skrive det her: [ fritekst ] Her slutter spørgeskemaet for dem, der har svaret på alle 1 spørgsmål. Afslut med teksten, som står sidst i dette dokument. Baggrund for at deltage i Studiepraktik Hvor har du hørt om Studiepraktik 2011? (Marker gerne flere felter) ( ) Jeg så en plakat om studiepraktik ( ) Jeg læste hæftet om studiepraktik i hele Danmark ( ) Jeg fik en mail fra Studievalg ( ) Via min gennemførelsesvejleder på min skole ( ) Via en Studievalg-vejleder ( ) Via mine kammerater ( ) Jeg så det på UG.dk ( ) Via en vejleder på en videregående uddannelsesinstitution ( ) På uddannelsesinstitutionens hjemmeside ( ) På Studievalgs hjemmeside ( ) Andet: [ fritekst felt ]

3 3. Hvorfor deltog du i Studiepraktik? (Marker 2 svar) ( ) Jeg var usikker på, hvilken uddannelse jeg vil tage ( ) Jeg vidste ikke, om en videregående uddannelse er noget for mig ( ) Jeg ved, hvilken uddannelse jeg vil tage, men ville gerne prøve et studiepraktikforløb først ( ) En vejleder/lærer foreslog mig at deltage ( ) Jeg ville gerne finde ud af, om uddannelsen er noget for mig () Jeg ville bare gerne opleve uddannelsesinstitutionen og studielivet ( ) Andet [ fritekst felt ] 4. Hvordan synes du det var at tilmelde dig et studiepraktikforløb? (Angiv kun et svar) ( ) Det var nemt og logisk at gå til ( ) Det var svært og ikke logisk opbygget Ved svaret svært sendes man videre til spg. 4.a. Ved nemt videre til spg a Hvorfor var det svært? ( ) Hjemmesiden virkede ikke, da jeg tilmeldte mig ( ) Jeg kunne ikke finde ud af, hvordan jeg skulle tilmelde mig ( ) Hjemmesiden var uoverskuelig ( ) Andet: [ fritekst felt ] Transport (ved Studiepraktik i Midtjylland) 5. Arriva tilbød transport for 49 kr. pr. dag på deres togstrækninger i Jylland Tog du imod tilbuddet?

4 6. Hvor stor betydning havde den billige transport for din beslutning om at deltage i Studiepraktik 2011? (Angiv kun et svar) ( ) Afgørende betydning ( ) Nogen betydning ( ) Mindre betydning ( ) Ingen betydning ( ) Skriv evt. kommentarer her: [ ] Transport og overnatning (ved Studiepraktik i Nordjylland) 7. Alle nordjyder, der deltog i Studiepraktik, fik tilbud om gratis bus- eller togtransport. Og alle udenfor Region Nordjylland som skulle til Studiepraktik på Aalborg Universitet fik tilbud om bustransport og overnatning. Brugte du tilbuddet? Ved Ja videre til 7a ved nej videre til 7b 7.a. Jeg var tilfreds fordi (Marker gerne flere svar) ( ) Den fælles buskørsel var en god start på Studiepraktik ( ) Stedet, hvor jeg overnattede var i orden ( ) Jeg fik en social oplevelse sammen med mine venner ( ) Jeg blev taget godt imod ( ) Andet [.fritekst] 7.b. Jeg var ikke tilfreds fordi (Marker gerne flere svar) ( ) Der var ikke en busafgang der passede mig ( ) Det var svært at finde rundt på AAU og Aalborg ( ) Jeg fik en social oplevelse sammen med mine venner ( ) Stedet hvor jeg overnattede var ikke i orden ( ) Andet [.fritekst]

5 8. Hvor stor betydning havde den gratis transport eller overnatning for din beslutning om at deltage i Studiepraktik 2011? (Angiv kun et svar) ( ) Afgørende betydning ( ) Nogen betydning ( ) Mindre betydning ( ) Ingen betydning ( ) Skriv evt. kommentarer her: [ ] Transport (ved Studiepraktik i Syddanmark) 9. I Region Syddanmark var der tilbud om at få refunderet transportudgifter ved Studiepraktik på de fleste af de videregående uddannelser. Transporten bliver refunderet enten ved at du afleverer dine billetter på din skole (hvis du er elev i Region Syddanmark) eller ved at du indsender dine billetter til Studiepraktik Sekretariatet (hvis du er elev udenfor Region Syddanmark) Brugte du tilbuddet? 10. Hvor stor betydning havde den gratis transport for din beslutning om at deltage i Studiepraktik 2011? (Angiv kun et svar) ( ) Afgørende betydning ( ) Nogen betydning ( ) Mindre betydning ( ) Ingen betydning ( ) Skriv evt. kommentarer her: [ ] Udbytte af Studiepraktik Studiepraktik gjorde mig klogere på mit uddannelsesvalg (Angiv kun et svar) ( ) Meget enig ( ) Enig ( ) Uenig ( ) Meget uenig Kommentar [ ]

6 11. Hvilket udsagn passer på dig? (sæt kun et kryds) ( ) Studiepraktik ændrede mine uddannelsesplaner ( ) Studiepraktik bekræftede de uddannelsesplaner som jeg havde inden praktikken Kommentar [ ] 12. Hvor vigtig har studiepraktikforløbet været for, om du vil søge ind eller ej på den uddannelse, du var i praktik i? (Angiv kun et svar) ( ) Afgørende betydning ( ) Nogen betydning ( ) Mindre betydning ( ) Ingen betydning ( ) Ved ikke Kommentar [ ] Hvor stor betydning har studiepraktikforløbet haft for, om du overordnet set vil søge ind på en videregående uddannelse eller ej? (Angiv kun et svar) 13 ( ) Stor betydning ( ) Nogen betydning ( ) Mindre betydning ( ) Ingen betydning ( ) Ved ikke Kommentar [ ] 14. På nogle uddannelser blev der udbudt Afterstudy aktiviteter i form af f.eks. fælles spisning, sociale aktiviteter efter dagens program, sportsaktiviteter el.lign. Deltog du i disse aktiviteter ( ) Ved ikke Hvis nej så videre til 14a ved nej 14b

7 14.a Hvordan var din oplevelse med Afterstudy-aktiviteterne? (Betydnin, udbytte m.m.) [ Fritekst ] 14.b Deltog du ikke i Afterstudy aktiviteter fordi ( ) Det var ikke en mulighed på den uddannelse jeg besøgte ( ) De udbudte aktiviteter var ikke interessante for mig ( ) Jeg havde ikke lyst til at deltage ( ) Jeg kunne ikke finde information om hvorvidt der var Afterstudy, der hvor jeg var i praktik ( ) Der var begrænset antal deltagere og jeg fik ikke en plads ( ) Jeg havde ikke mulighed for at deltage i Afterstudy pga. arbejde el. lign. ( ) Ved ikke 15. Hvordan vil du som helhed vurdere studiepraktikforløbet? (Angiv kun et svar) ( ) Meget godt ( ) Godt ( ) Dårligt ( ) Meget dårligt Udbytte fra selve praktikstedet Var dit Studiepraktikforløb din: ( ) 1. prioritet ( ) 2. priorietet ( ) 3. prioritet ( ) 4-8. prioritet ( ) Jeg tilmeldte mig i 2. ansøgningsperiode

8 17. Hvordan har informationen om din praktik været inden du mødte op? (Fx mail med program og diverse tilbud) ( ) Meget god ( ) God ( ) Hverken god eller dårlig ( ) Mindre god ( ) Dårlig ( ) Andet skriv fritekst 18. Nævn nogle af de aktiviteter/timer der har været mest givende. Angiv gerne hvorfor [ ] 19. Nævn nogle af de aktiviteter/timer der har været mindst givende. Angiv gerne hvorfor. [ ] 20. Har du også fået et fagligt udbytte af praktikken? (lært noget nyt?) 21. Hvilket indtryk har du fået af uddannelsen? (om stedet, arbejdsformerne, det faglige niveau, det sociale miljø osv.) [ ]

9 22. Hvordan var dit samlede indtryk af praktikken? ( ) Meget god ( ) God ( ) Hverken god eller dårlig ( ) Mindre god ( ) Dårlig 23. Hvordan vurderer du den modtagelse du har fået af undervisere, studerende og studievejledere på din valgte uddannelse? ( ) Meget god ( ) God ( ) Hverken god eller dårlig ( ) Mindre god ( ) Dårlig 24. Levede praktikken op til dine forventninger? ( ) Delvist 25. Søger du ind på den uddannelse du har været i Studiepraktik i? Hvis Nej videre til 25b hvis Ja til 26 25b Hvorfor søger du ikke ind på den uddannelse du har været i Studiepraktik i? [ Fritekst ] 26. Har du ris eller ros til den uddannelse du har været i Studiepraktik i, så skriv det gerne her: [Fritekst ]

10 Om dine uddannelsesplaner 27. Vil du søge ind på en videregående uddannelse?, næste år (i 2012), om to år (i 2013), på et senere tidspunkt (end 2012 og 2013) ( ) Måske Ved Nej ryger man ned til spørgsmål 28 B 28. Hvilken type videregående uddannelse vil du søge ind på? ( ) En erhvervsakademiuddannelse (kort videregående uddannelse) ( ) En professionsbacheloruddannelse (mellemlang videregående uddannelse) ( ) En universitetsuddannelse (lang videregående uddannelse) 28. b. Hvad skal du i gang med i stedet for at tage en videregående uddannelse? ( ) Jeg vil have et arbejde ( ) Jeg vil i gang med en erhvervsuddannelse / have en elevplads ( ) Jeg skal på højskole ( ) Jeg skal ud at rejse ( ) Jeg skal i gang med at supplere gymnasiale fag ( ) Jeg vil søge nærmere vejledning hos Studievalg ( ) Jeg vil undersøge nærmere på ( ) Andet

11 Baggrundsoplysninger 29. Hvad er dit køn? ( ) Mand ( ) Kvinde 30. Hvad er din alder? ( ) Under 16 ( ) 16 ( ) 17 ( ) 18 ( ) 19 ( ) 20 Over Marker, hvilket af nedenstående der passer på dig ( ) Jeg går lige nu på stx, hhx, htx, hf ( ) Jeg går lige nu på en merkantil eller teknisk erhvervsuddannelse ( ) Jeg har afsluttet stx, hhx, htx,hf ( ) Jeg har afsluttet en merkantil eller teknisk erhvervsuddannelse ( ) Jeg går på VUC (enkeltfag el. fagpakke) ( ) Andet [ ] 32 Hvad er dine forældres uddannelsesbaggrund? ( ) Begge mine forældre har en videregående uddannelse ( ) En af mine forældre har en videregående uddannelse ( ) Ingen af mine forældre har en videregående uddannelse NB: En videregående uddannelse kunne være: - en kort erhvervsakademiuddannelse, f.eks. finansøkonom, markedsføringsøkonom, laborant, datamatiker - en mellemlang professionsbachelor, f.eks. lærer, maskinmester, sygeplejerske, socialrådgiver - eller en lang universitetsuddannelse. ( ) Evt. kommentarer 33 Hvilken Region kommer du fra? ( ) Nordjylland ( ) Midtjylland ( ) Syddanmark ( ) Sjælland

12 34. Hvor deltog du i Studiepraktik 2011? [Liste med alle uddannelser fra Studiepraktik.nu] Dine svar er nu registreret. Tak for at du ville besvare vores evalueringsskema. Du er nu med i konkurrencen om 5 stk. ipod Shuffle 2GB

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Tilrettet af TAMU på baggrund af Spørgeskema fra Dansk Center for Undervisningsmiljø Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA.

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. [Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. Jeg ringer fordi vi er i færd med at gennemføre en undersøgelse om medievaner og skolegang blandt unge. Træffer jeg @name? Når

Læs mere

UNG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER BILAG 3 4 NG I 2011 NYDANSKE UNGES PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL,

UNG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER BILAG 3 4 NG I 2011 NYDANSKE UNGES PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, Research APS oktober 2011 Als Research APS oktober 2011 UNG I 2011 NYDANSKE UNGES NG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER RIHED OG GRÆNSER BILAG

Læs mere

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Referat fra møderne i København, Aarhus, Kolding og Aalborg i uge 48 1. Velkomst og runde med præsentation af deltagerne Der var til møderne i henholdsvis

Læs mere

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål.

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål. Kære skolepraktikant, På ARHUS TECH vil vi gerne vide, hvor tilfreds du er med skolepraktikken, og hvad du forventer af dig selv. Derfor vil vi bede dig besvare dette spørgeskema. Hver side i spørgeskemaet

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 2013 Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 1. Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at du svarer på

Læs mere

Spørgeskemaet tager ca. 45 minutter at udfylde lidt afhængigt af, hvor hurtigt du læser og hvor mange ting, der sker i dit liv lige nu.

Spørgeskemaet tager ca. 45 minutter at udfylde lidt afhængigt af, hvor hurtigt du læser og hvor mange ting, der sker i dit liv lige nu. 1 af 48 20-01-2012 10:37 Velkommen til VestLivs spørgeskema 2011! Dette spørgeskema er anden runde af undersøgelsen VestLiv, som handler om livskvalitet og sundhed blandt unge, der bor eller har boet i

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Rapport Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Delprojektet er udarbejdet af Morten Haase 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 1.1 Men hvordan skal disse brobygningskurser opbygges? 3 1.2 Hvilke

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget.

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:56 Vejleder : Alle vejledere er fortsat optaget. Du

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Spørgsmål til ansatte i skåne job (KLAP-evaluering)

Spørgsmål til ansatte i skåne job (KLAP-evaluering) Spørgsmål til ansatte i skåne job (KLAP-evaluering) Speak 1 tekst og audio Spørgsmål til borgerne ca. 14 dage efter prøveforløbet Tillykke med dit nye job. Vi vil gerne stille dig nogle spørgsmål om dit

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne I alt 28 blomster har svaret. Dette giver en svarprocent på 62, hvilket er pænt. Svarprocenten betyder, at svarene i høj grad kan antages at afspejle

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Munkensdam Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Munkensdam Gymnasium Side 1 af 3 Munkensdam Gymnasium 2011/12 Bruger: HK Forside Hovedmenu Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix Spørgeskema stamoplysninger

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Sundhed for millioner

Sundhed for millioner Sundhed for millioner Sundhed for millioner medlemsundersøgelse af aktive fitnessudøvere Afrapportering af foreningens resultater Tabel 1: Velkommen til undersøgelsen af fitnessmedlemmer i Danmark Dette

Læs mere

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering 10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering - Information til forældre og elever 10 spørgsmål og svar om vurdering af uddannelsesparathed: Hvem skal vurdere min uddannelsesparathed? Det er dine

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads PRAKTIKPLADS match Brug dit netværk til at finde praktikplads Hvordan kan du bruge netværk til at finde en praktikplads? At netværke handler om at lære folk at kende, der gerne vil hjælpe dig videre. Og

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere