Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker."

Transkript

1 Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. For at få adgang til e-journalen kræver det internetadgang og et Nem ID. Kun den praktiserende læge og sygehusene kan også kigge på journalen. Og det er ganske praktisk, hvis man en dag står i den situation, at der er brug for hurtig information om ens helbredssituation. Aktiv medvirken Borgere får mulighed for at kigge med i deres egen journal. Det vil skabe en større tryghed omkring patientens situation og det vil give bedre mulighed for indsigt og aktiv deltagelse i deres egen behandling, fordi borgeren vil føle sig mere med i hele forløbet. E-journalen på sundhed.dk er nu tilgængelig i hele landet. Det vil sige, at borgerne ikke blot kan se, hvad der er skrevet, hvis de har været indlagt på et sygehus. De kan også læse, hvad der er skrevet, hvis de har været indlagt på et sygehus i en anden region. Samtidig bliver oplysningerne først tilgængelige for borgeren 14 dage efter, de er registreret på hospitalet. forsinkelsen skal sikre, at lægerne har tid til at informere personligt om eventuelt kritiske resultater. Efter Patientretsstillingslovens 20, stk. 1, har en patient ret til at få indsigt i sin egen journal. Som absolut udgangspunkt gælder, at det kun er patienten selv som har denne indsigelsessret. Afgørelsen træffes af den myndighed, som har patientjournalen i sin besiddelse. Der er dog områder, hvor man som patient kan nægtes retten til indsigt i sin egen journal. Den vigtigste forudsætning her for er, at det ville være til alvorlig skade for patienten, hvis han på det pågældende tidspunkt eller i den pågældende situation gøres bekendt med sin situation. Hvad er www. sundhed.dk og hvad er en elektronisk journal Sundhed.dk er den samlede indgang til det digitale sundhedsvæsen. Bag indgangen står de offentlige parter på sundhedsområdet. Siden slutningen af 2003 har borgere og sundhedsfaglige på den fælles offentlige sundhedsportal kunnet finde information om sundhed og sygdom og via NemID, få adgang til sundhedsdata i e-journalen Alle danskere, der logger på sundhed.dk med NemID, har en personlig side, Min sundhed.dk, som fremhæver relevante kontaktoplysninger på egen læge, og giver overskuelig adgang til opslag i egen Medicinprofil og andre selvbetjeningsløsninger. Side 1 af 6. Bilag til Manual for psykoedukation, Skizofreni, revideret september 2012

2 E-journal: Region Sjællands borgere får adgang til deres journal på nettet Med E-journalen bliver det nemmere for regionens borgere at se med i sin egen patientjournal. Fra 1. december overføres lægernes nye tilføjelser til journalerne automatisk til en sikker database E- journalen. Det giver Region Sjællands borgere mulighed for med sin personlige digitale signatur at gå ind på nettet og følge med i sit eget behandlingsforløb. E-journal giver patienter bedre mulighed for indsigt og aktiv deltagelse i sin egen behandling. Med e-journal kan relevante oplysninger desuden deles mellem sygehuse og praktiserende læger. E-journal er et nationalt projekt, hvor patienter og læger i hele landet kan få adgang til journaldata fra sygehusene. Generelt om E-journal Journaldata fra dine behandlingsforløb på hospitaler eller i psykiatrien i Region Sjælland overføres til e- journal på Læs din egen journal Med e-journal kan du selv læse og printe dine journaldata fra behandlinger i regionen ved brug af internettet. Du skal blot være fyldt 15 år, have en NemID (den, som også kan anvendes til at bruge internettjenester fra kommuner og staten) og logge på min e-journal på sundhed.dk. Data 14 dage efter Du skal være opmærksom på, at dine data først vises på min e-journal 14 dage efter, at de er registreret på sygehuset, og at der i begyndelsen ikke vil være mange data. Kun oplysninger fra 1. december 2009 Man kan kun se oplysninger om behandlinger, som har fundet sted på et af Region Sjælland sygehuse fra 1. december 2009 og frem. Sundhedspersoner har også adgang Hvis du er i behandling hos eller i konsultation med din egen læge, en vagtlæge eller i behandling på sygehuse i andre regioner, giver e-journal mulighed for, at læger straks kan indhente dine journaldata fra tidligere behandling på regionens sygehuse. Dermed får de mulighed for at give dig en bedre behandling. Du kan også frabede dig, at de indhenter oplysningerne. Formålet med e-journal E-journal er et nationalt projekt, hvor patienter, praktiserende læger og speciallæger i hele landet får adgang til journaldata fra sygehusene. Med e-journal ønsker Region Sjælland at forbedre kvalitet og sikkerhed i patientbehandling ved at skabe sammenhængende forløb, hvor relevante oplysninger kan deles mellem sygehuse og praktiserende læger. E-journal giver desuden patienter bedre mulighed for indsigt og aktiv deltagelse i egen behandling. Side 2 af 6. Bilag til Manual for psykoedukation, Skizofreni, revideret september 2012

3 Spørgsmål og svar Svar på de oftest stillede spørgsmål: - Hvordan bruger man e-journal? - For at se sin patientjournal, skal man logge ind på min e-journal på med Nem ID. Har du ikke en Nem ID, kan du bestille en gratis på Man skal være 15 år for at få Nem ID. Efter du har åbnet e-journal, vil du se en oversigt over de behandlingsforløb, der er overført til e-journal. Herfra kan du klikke dig ned på et behandlingsforløb for at se yderligere detaljer. På min e-journal vil man også kunne finde en mere specifik vejledning til, hvordan man kommer i gang med e-journal. - Hvem kan bruge e-journal? - Alle som har et personnummer, og som er fyldt 15 år - og som har bestilt og fået et Nem ID. Børn og unge under 15 år kan ikke bruge e-journal. Det er heller ikke muligt for forældre med Nem ID at se e-journal for deres børn. Praktiserende læger, speciallæger samt læger og godkendte grupper af sundhedspersoner på sygehuse kan bruge e-journal til at hente journaloplysninger for deres patienter også patienter under 15 år. Du kan frabede dig, at de indhenter oplysningerne. - Kan du se journaldata fra min behandling? - Det afhænger af, hvor og hvornår du har været i behandling. Data vises først i min e-journal 14 dage efter, de er registreret på sygehuset. Det skal sikre, at lægerne har tid til at informere personligt om eventuelt kritisk indhold, der skrives i journalen. Derfor kan du først 14 dage efter, du er kommet hjem fra skadestue eller fra en indlæggelse, se alle journaldata via e-journal. Man vil kun se oplysninger fra regionens sygehuse, hvis man har været i behandling fra 1. december 2009 og frem. Det betyder, at der i starten ikke vil være ret mange oplysninger for de fleste patienter. Man vil også kunne opleve nogle tomme forløb med meget få data. Dette vil typisk være forløb der ikke var afsluttet pr 1. december 2009, og hvor der ikke har været behandlingsaktivitet herefter. - Hvad kan man forvente at se i e-journalen? - E-journal indeholder alle de grundlæggende oplysninger om din sygdom (diagnose), behandling (procedurer for hvert behandlingsforløb i regionen), udskrivningsbrev samt skadebrev, som opsummerer behandlingen. Derudover vil e-journal indeholde de fortløbende notater, som lægerne fører over undersøgelser og behandling. Side 3 af 6. Bilag til Manual for psykoedukation, Skizofreni, revideret september 2012

4 - Hvorfor kan det være svært at læse i e-journal? - Journalens vigtigste rolle er at sikre præcis og effektiv kommunikation mellem læger. Derfor er sproget i journalen - og dermed e-journalen - ikke almindeligt hverdagssprog, men nærmere lægesprog. Du må forvente, at der anvendes mange forkortelser og specielle fagudtryk. - Hvor kan man henvende sig? - Hvis man har spørgsmål til hvordan e-journal bruges, henviser vi til information og brugervejledning om e- journal på Hvis man har spørgsmål til indholdet i ens journal, skal man henvende sig til den afdeling på sygehuset, hvor man er behandlet - eller for mere generelle spørgsmål til Region Sjællands patientvejledere. Om e-journal Praktiserende læger har adgang til patientens e-journal, når patienten er tilknyttet lægens praksis og har afgivet sit samtykke til det. Læs om mulighederne i e-journalen. E-journal viser et udtræk af patienters elektroniske patientjournal fra sygehuse i fem regioner. Praktiserende læger kan få adgang til patientens e-journal, når patienten er tilknyttet lægens praksis og har afgivet sit samtykke til det. I akutte tilfælde kan praktiserende læger få adgang til andre patienters e- journal, fx under vikariering eller som vagtlæge. Sygehuslæger har adgang til e-journal via sygehusenes egne systemer. Bemærk: Patienten kan i Min log på sundhed.dk se, hvilke læger, der har foretaget opslag i deres e-journal. Regionerne fører kontrol med praktiserende lægers brug af e-journalen og kan bede om en redegørelse for opslag. Den tilgængelige information for klinikere, kan variere fra region til region. Det skyldes, at der på nuværende tidspunkt er forskel på, hvilke informationer it-systemerne i de forskellige regioner er i stand til at levere. Generelt om e-journalen På e-journalen kan du fx se oplysninger om sygehuse og afdelinger, som patienten har haft kontakt med, samt hvilke diagnoser og antal af epikriser og notater, der er knyttet på forløbene. E-journalen er udbredt og anvendt i betydelig grad på hospitaler landet over og blandt borgere. Det har knebet med udbredelse og anvendelse i almen praksis, men der er dog en stigende tendens. I løbet af kort tid forventes det, at der åbnes for speciallæger. Når du som sundhedsfaglig er logget på e-journalen og har afgivet samtykkeerklæring, bliver du ført direkte videre til oversigten over patientens forløbsinformationer. Her kan du fx se oplysninger om sygehuse og afdelinger, som patienten har haft kontakt med, samt hvilke diagnoser og antal af epikriser og notater, der er knyttet på forløbene. Side 4 af 6. Bilag til Manual for psykoedukation, Skizofreni, revideret september 2012

5 Ved at klikke på det enkelte forløb (eller vælge flere interessante forløb), ledes du videre til et eller flere overblik over detaljer fra det eller de enkelte forløb, som du så igen har mulighed for at se i en udvidet visning. Lovgivning Brugen af e-journalen hører under lovgivning om bl.a. brud på tavshedspligt og adgang til fortrolige oplysninger. Såfremt lægen uberettiget videregiver (brud på tavshedspligt) eller udnytter (økonomisk) fortrolige oplysninger, er det omfattet af straffelovens Hvis lægen skaffer sig adgang til fortrolige oplysninger, som han/hun ikke er berettiget til at se, så er dette strafbart i henhold til persondatalovens 70. Endelig kan en patient, som finder, at en sundhedsperson har overtrådt samtykkereglerne, tavshedspligten eller videregivelse af oplysninger, indbringe dette for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn (PKN) (patientrettighedsloven og centralstyrelsesloven - og senere samlet i Sundhedsloven), som - såfremt PKN finder, at regler er overtrådt - kan give en næse til sundhedspersonen eller viderebringe sagen for anklagemyndigheden (politiet - som så vurderer efter straffeloven eller persondataloven). Det skal fremhæves, at der føres tæt kontrol med praktiserende lægers brug af e-journalen. Praktiserende læger kan blive bedt om at redegøre for deres opslag i systemet. Derudover skal de praktiserende læger i forbindelse med indhentning af samtykke over for patienten klart gøre opmærksom på, at det er et "alt eller intet samtykke", dvs. at det ikke er muligt at afgrænse søgningen til kun at gælde bestemte behandlinger. Kontrolforanstaltning Som patient vil man med Nem ID - under menupunktet Min Log - kunne se, hvilke læger der har foretaget opslag i ens e-journal. Alle praktiserende læger, som har en digital medarbejdersignatur, kan se sine egne yderregisterpatienters oplysninger i e-journalen for indlæggelser på de fleste af regionernes hospitaler. Ved akut-adgang kan praktiserende læger få adgang til andre patienters data (passant). Dette kan ske i tilfælde af vikariering for nabolæge, i funktion som vagtlæge m.m. Som patient vil man med NemID - under menupunktet Min Log - kunne se, hvilke læger der har foretaget opslag i ens e-journal. Efter anbefaling fra Datatilsynet vil der i regionerne blive foretaget stikprøvekontrol på 1 % af alle opslag foretaget af praktiserende læger på egne patienter. Der vil ligeledes blive foretaget stikprøvekontrol på 10 % af alle akut-opslag. Side 5 af 6. Bilag til Manual for psykoedukation, Skizofreni, revideret september 2012

6 Derudover vil regionerne samtidig udsende månedlige opgørelser til alle patienter, som har fået foretaget akut-opslag med angivelse af dato for adgang samt navn på læge og organisation. Side 6 af 6. Bilag til Manual for psykoedukation, Skizofreni, revideret september 2012

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren DET ETISKE RÅD - DET FÆLLES MEDICINKORT 1 1 Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren Det er med

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015

STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015 STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015 indhold FORORD 3 Hvad skal sundhed.dk? 4 Borgerne som målgruppe 5 De sundhedsprofessionelle som målgruppe 6 Tilpasninger til brug af mobile ENHEDER 7 Tilgængelighed og

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Det socialt-psykologiske samarbejde

Det socialt-psykologiske samarbejde Det socialt-psykologiske samarbejde 2011 Dansk Psykolog forening KL Indhold Forord... 3 Kapitel 1. Parterne i det socialt-psykologiske samarbejde... 5 1.1. Psykologerne... 5 1.1.1. Titlen psykolog/autoriseret

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Hvis du får en klage Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 2013 Indhold Side Alle kan risikere en klage- eller tilsynssag 3 Lægeansvarsudvalgets

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Etniske forskelle i patienters oplevelser En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Forsknings- og udviklingsrapport

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Medlemmer af Det Etiske Råd pr. 1. juni 2012 Jacob Birkler formand Lillian

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere