Borgere: BILAG 2: Svartabeller. Svar på spørgsmål 17 om prioritering af indholdskategorier er placeret sidst i dette dokument.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgere: BILAG 2: Svartabeller. Svar på spørgsmål 17 om prioritering af indholdskategorier er placeret sidst i dette dokument."

Transkript

1 BILAG : Svartabeller Svar på spørgsmål 7 om prioritering af indholdskategorier er placeret sidst i dette dokument. Borgere:. Hvad er din senest afsluttede uddannelse? Grundskole (folkeskole, efterskole m.v., 7-0. klasse) Mellem/real/præliminær uddannelse Gymnasial uddannelse (Studentereksamen, HF; Hhx, Htx) Erhvervsuddannelse (fx faglært, håndværker), etatsuddannelse Kort videregående uddannelse (under år) Mellemlang videregående uddannelse (-4 år) Lang videregående uddannelse (over 4 år) Anden: Ved ikke 5,6% 9 6,4% 9 6,4% 89 9,8% 86 9,% 8 6,% 7,% 4,%,% ,0%. Hvad er dit erhverv? Privatansat Offentlig ansat Selvstændig Ledig Pensionist/efterlønsmodtager Studerende Andet: 5,% 7 0,4% 6,6%,4% 0 6,7% 8 4,0% 5 7,8% ,0%. Har du været gennem et sygehus forløb, der har varet flere uger eller måneder? Ja Nej Ved ikke 49 55,% 96 4,6% 5,% ,0% Side af

2 4. Lider du af en kronisk sygdom? Ja Nej Ved ikke 06 45,8% 7 50,4% 7,8% ,0% 5. Hvor ofte har du benyttet e-journal? Mindre end 5 gange Mellem 5-0 gange Mere end 0 gange Ved ikke 66 6,9% 4 5,% 56 4,7% 4,% ,0% 6. Gennem hvor lang tid har du benyttet e-journal? 0- måneder 4-6 måneder 7- måneder Mere end et år Ved ikke 96,% 64 4,% 75 6,7% 87 4,6% 8 6,% ,0% Side af

3 7. Hvad har du benyttet e-journal til? Støtte til din dialog med sygehuset Støtte til din dialog med din egen læge Støtte til din dialog med dine pårørende Finde oplysninger om mig selv af nysgerrighed Finde oplysninger om mig selv for at få indsigt i min egen situation Kontrol af korrektheden af de oplysninger om mig, der står i e-journal For at kunne få andre behandlere til at vurdere min situation (second opinion) Opfølgning af hvad der blev sagt på sidste lægebesøg Andet 64 4,% 69 5,% 0 6,7% 74 60,9% 99 66,4% 68 7,% 9 4,% 9 6,4% 4 7,6% ,0% Procenterne summer ikke nødvendigvis til 00, da det har været muligt at sætte flere kryds i spørgsmålet. 8. Hvorfra har du fået kendskab til e-journal? Ved behandling på sygehus,7% Gennem min praktiserende læge 6,6% Via regionens hjemmeside 5 5,6% Via sundhed.dk 0 68,9% Via aviser, radio, tv eller lignende medier 04,% Andet 6 4,0% ,0% Procenterne summer ikke nødvendigvis til 00, da det har været muligt at sætte flere kryds i spørgsmålet. 9. Den 7. oktober 008 fik e-journal et andet udseende. Har du lagt mærke til disse ændringer? Ja Nej Ved ikke 0 6,7% 09 68,7% 4,7% ,0% Side af

4 0. Synes du, det er en selvfølge, at du har adgang til dine egne patientoplysninger igennem e-journal? Ja Nej Ved ikke 4 9,6% 0,% 8 6,% ,0%. Hvis adgangen til dine egne patientoplysninger gennem e-journal ikke fandtes, hvilke alternativer til indhentning af disse oplysninger ville du så benytte? Ringe til min læge Ringe til sygehuset Bede sygehuset om en udskrift af min journal Jeg ville ikke have indhentet oplysningerne Ved ikke 0,4%,9% 84 40,9% 8 6,% 4 7,6% ,0%. Anvendelse af e-journalen - enighed med følgende udsagn enig Enig eller Uenig uenig Ved ikke/ikke relevant.. Oplysningerne i e-journal giver Procent mig en bedre dialog med min egen 7,% 7,8%,% 4,%,8% 7,6% 00,0% læge. Antal Oplysningerne i e-journal giver mig en bedre dialog med sygehuset... Oplysningerne i e-journal giver en bedre dialog med mine pårørende..4. Oplysningerne i e-journal giver mig mulighed for at søge oplysninger andre steder..5. Oplysningerne i e-journal giver mig en større tryghed i forhold til behandlingsforløbet. Procent 7,8% 9,% 9,% 5,% 0,9% 7,6% 00,0% Antal Procent,% 7,%,9% 5,%,% 0,4% 00,0% Antal Procent,8% 4,% 6,9%,0%,% 6,0% 00,0% Antal Procent 6,0% 9,8% 9,%,%,0% 9,8% 00,0% Antal Side 4 af

5 4. Adgang til e-journalen - enighed med følgende udsagn enig Enig eller Uenig uenig Ved ikke/ikke relevant 4.. Jeg har nemt ved at finde e- Procent 4,7% 40,9%,6% 8,%,0%,7% 00,0% journal på Internettet. Antal Jeg har nemt ved at logge ind i Procent 7,8% 4,6% 0,0% 4,0%,8%,9% 00,0% e-journal. Antal Jeg er tryg ved, at kun behandlere har adgang til mine oplysninger. Procent 5,8% 7,%,9%,4%,%,4% 00,0% Antal Brugervenlighed - enighed med følgende udsagn enig Enig eller Uenig uenig Ved ikke/ikke relevant 5.. E-journal har en logisk Procent 9,% 40,9% 7,%,6%,% 9,% 00,0% opbygning. Antal E-journal er nemt at Procent 9,8% 8,7% 7,8% 5,6%,0% 6,% 00,0% navigere rundt i. Antal Det er nemt at bruge e- Procent 8,4% 6,9% 7,6% 9,8%,4% 4,9% 00,0% journal?s søgefunktion. Antal E-journal har en Procent 9,8% 5,4% 9,% 8,%,8% 8,4% 00,0% tilfredsstillende hastighed Antal E-journal er altid Procent 0,7% 49,6% 6,% 0,7% 0,4%,4% 00,0% tilgængelig. Antal E-journal har et indbydende design Procent 7,%,% 8,4% 7,%,%,% 00,0% Antal Indhold - enighed med følgende udsagn 8.. Det er vigtigt for mig at kunne følge mine aktuelle behandlingsforløb. 8.. Det er vigtigt for mig at kunne følge mine tidligere behandlingsforløb. 8.. Jeg finder de oplysninger jeg enig Enig eller Uenig uenig Ved ikke/ikke relevant Procent 50,4% 8,7% 6,0% 0,9% 0,0% 4,0% 00,0% Antal Procent 4,0% 47,% 6,% 0,9% 0,0%,6% 00,0% Antal Procent 5,6% 44,4% 9,8%,%,0% 5,% 00,0% forventer. Antal Jeg finder, at sproget i e- journalen er let at forstå. Procent 7,8% 4,0% 9,% 7,% 7,% 4,9% 00,0% Antal Side 5 af

6 9. For at sikre kvaliteten af dine data, går der 4 dage fra din kontakt med sygehuset til data bliver tilgængelig på e-journalen - enighed med følgende udsagn 9. Jeg accepterer, at der er 4 dages forsinkelse på opdatering af mine data i e-journal? Ved ikke/ikke enig Enig eller Uenig uenig relevant Procent 6,4% 7,% 6,9% 7,6% 7,6% 4,4% 00,0% Antal Har du anvendt Mine behandlinger på sygehuse på Sundhed.dk? Ja Nej Kender ikke 65 8,% 54,0% 6,9% ,0%. Har du anvendt Min medicinprofil på Sundhed.dk? Ja Nej Kender ikke 0 67,% 4,9% 6 8,0% ,0%. Har du anvendt Min Log på Sundhed.dk? Ja Nej Kender ikke 7 60,7% 99,0% 78 7,% ,0%.b Gør Min Log dig tryg ved, at kun du selv og dine behandlere har adgang til dine data? Ja Nej Ved ikke 49 9,%,% 7,7% 7 00,0% 77 9,% Side 6 af

7 4. Sammenhæng med andre systemer - enighed med følgende udsagn 4. Jeg finder det positivt, at alle mine data i Min medicinprofil, Min e-journal, Mine behandlinger på sygehus og Min Log kan ses i et samlet system. enig Enig eller Uenig Ved ikke/ikke relevant Procent 48,% 4,8% 5,% 0,4%,4% 00,0% Antal Side 7 af

8 Sundhedsfagligt personale b. Alder under 5 år mellem 5-40 år mellem 4-50 år mellem 5-60 år Over 60 år,7% 5 4,% 40,% 7,4% 7 5,8% 00,0% b. Køn mand kvinde 9 5,7% 0 84,% 00,0% b. Ansættelsessted (sygehus og afdeling) - Findes ikke på listen / Ved ikke Ikke valgt Valgt 9,6% 9 7,4% 00,0% b.4 Stillingsbetegnelse Overlæge Læge Sygeplejerske Sekretær Patientvejleder / patient visitator Terapeut Andet: 7 5,8% 7 4,0% 9,9% 7 58,7%,5% 4,% 7 5,8% 00,0% Side 8 af

9 b.5 Hvor længe har du været færdiguddannet? Under uddannelse mindre end år mellem -5 år mellem 5-5 år mere end 5 år,8% 5 4,% 9 4,0% 6,4% 54 44,6% 00,0%. Hvor ofte har du benyttet e-journal? Mindre end 5 gange 5 eller mere Ved ikke 0,7% 05 86,8%,5% 00,0%. Gennem hvor lang tid har du benyttet e-journal? 0- måneder 4-6 måneder 7- måneder Mere end et år Ved ikke 6 5,0% 9,9% 9,9% 89 7,6%,7% 00,0%. Hvad har du benyttet e-journal til? I forbindelse med opstart af behandlingsforløb Støtte til din dialog med den praktiserende læge Støtte til din dialog med din patient Støtte til dialog med andre afdelinger/sygehuse At få overblik over patienters aktuelle behandlingsforløb At søge historiske oplysninger om patienter I forbindelse med vagtlægetjeneste I forbindelse med akutte behandlingsforløb Andet: 5 4,0% 7 5,8% 7,% 4 8,% 7 60,% 88 7,7% 40,% 4,6% 00,0% Procenterne summer ikke nødvendigvis til 00, da det har været muligt at sætte flere kryds i spørgsmålet. Side 9 af

10 5. Hvorfra kender du e-journal? Oplysninger fra kollegaer Oplysninger fra faglige organisationer / selskaber Via regionens/sygehusenes intranet Via introduktionsprogrammer eller lignende Via medierne Via sundhed.dk Fra informationskampagner Andet: 7 58,7%,7% 9 4,0% 7,% 6 5,0%,8% 4 9,8% 00,0% Procenterne summer ikke nødvendigvis til 00, da det har været muligt at sætte flere kryds i spørgsmålet. 6. Den 7. oktober 008 fik e-journal et andet udseende. Har du lagt mærke til disse ændringer? Ja Nej Har ikke anvendt E-Journal siden den 7. oktober 4 5,5% 60 49,6% 8 4,9% 00,0% 8. Anvendelse af e-journal - enighed med følgende udsagn enig Enig eller Uenig uenig Ved ikke/ikke relevant 8.. Oplysningerne i e-journal giver mig Procent 4,9% 4,7% 9,0% 0,0% 0,0%,4% 00,0% en bedre dialog med patienter. Antal Oplysningerne i e-journal giver mig bedre muligheder for at agere i akut situation. 8.. Oplysningerne i e-journal giver mig et bedre overblik over behandlingsaktiviteter Oplysningerne i e-journal giver mig en bedre dialog med den praktiserende læge Oplysninger der ligger før aktuelle behandlingsforløb er vigtige for mig Procent 8,9% 9,8% 8,%,7% 0,0%,4% 00,0% Antal Procent 7,% 4,8% 4,%,7% 0,0%,% 00,0% Antal Procent 5,0%,6% 8,9%,5% 4,% 47,9% 00,0% Antal Procent 9,7% 7,%,4% 0,8% 0,8% 9,0% 00,0% Antal 48 5 Side 0 af

11 9. Adgang til e-journal - enighed med følgende udsagn enig Enig eller Uenig uenig Ved ikke/ikke relevant 9.. Jeg har nemt ved at finde Procent 47,9%,% 8,% 4,%,7% 5,8% 00,0% e-journal. Antal Jeg har nemt ved at logge ind i e-journal. Procent 4,% 6,4% 7,4% 6,6%,5% 5,8% 00,0% Antal Brugervenlighed - enighed med følgende udsagn enig Enig eller Uenig uenig Ved ikke/ikke relevant 0.. E-journal har en logisk Procent 5,8% 5,7% 8,% 0,7%,% 8,% 00,0% opbygning. Antal E-journal er nemt at navigere Procent 5,0% 4,8% 9,8% 9,0% 5,0% 7,4% 00,0% rundt i. Antal Det er nemt at bruge e- Procent 5,0% 4,% 9,8% 9,9%,5%,5% 00,0% journal?s søgefunktion. Antal E-journal har tilfredsstillende Procent 4,0% 57,0%,4% 5,8% 0,0% 0,7% 00,0% svartider. Antal E-journal er altid tilgængelig. Procent 9,% 50,4% 6,5%,% 0,8% 9,9% 00,0% Antal E-journal har et indbydende Procent,7% 6,4% 49,6% 7,4%,%,6% 00,0% design Antal E-journals brugervejledning og hjælp er tilfredsstillende. Procent,7%,5% 8,%,%,7% 4,8% 00,0% Antal Indhold - enighed med følgende udsagn enig Enig eller Uenig uenig Ved ikke/ikke relevant.. Det er vigtigt for mig at kunne Procent,% 4,7% 4,9% 0,0% 0,8% 6,5% 00,0% følge patienters behandlingsforløb. Antal Jeg finder de oplysninger jeg Procent 8,% 4,0% 7,4% 6,5% 0,0% 5,0% 00,0% har behov for. Antal Data i e-journal er pålidelige. Procent 4,8% 5,9% 9,% 0,0% 0,8%,4% 00,0% Antal Jeg finder at data i e-journal er Procent 0,7% 55,4% 4,0%,% 0,0% 6,6% 00,0% aktuelle. Antal Data i e-journal har en god Procent 4,0%,%,6% 0,7% 7,4%,% 00,0% geografisk dækning. Antal E-journal er et godt redskab til kvalitetsforbedring. Procent 4,8% 8,0% 4,9% 4,% 0,8% 7,4% 00,0% Antal Side af

12 4. Samspil - enighed med følgende udsagn enig Enig eller Uenig uenig Ved ikke/ikke relevant 4.. Mine daglige it-systemer har et Procent 4,0% 7,% 4,0% 8,% 5,0%,6% 00,0% fornuftigt samspil med e-journal. Antal E-journal kan på en Procent 6,4% 6,4% 4,9% 8,% 5,0% 9,% 00,0% hensigtsmæssig måde erstatte hidtidige arbejdsgange (fax, telefon, papir) Antal E-journal reducerer mit behov for Procent,% 4,8% 6,5% 5,8%,% 8,% 00,0% at søge data i andre systemer. Antal E-journal har et fornuftigt samspil med andre nationale systemer (PEM/FMK, LPR). Procent,% 8,%,6% 0,8%,7% 74,4% 00,0% Antal Samspil - enighed med følgende udsagn 5. Jeg finder det positivt, at alle data i medicinprofilen, e-journal, laboratoriesvar og kommende nationale datakilder kan ses i et samlet system. enig Enig eller uenig Ved ikke/ikke relevant Procent 56,% 0,6%,5% 0,8% 9,9% 00,0% Antal Samlet tilfredshed - enighed med følgende udsagn 8. Jeg er tilfreds med de muligheder, e-journal giver mig. Ved ikke/ikke enig Enig eller Uenig uenig relevant Procent,4% 54,5% 6,5%,6% 0,8% 4,% 00,0% Antal Side af

13 Praktiserende læger: b. Alder mellem 5-40 år mellem 4-50 år mellem 5-60 år Over 60 år 4 7,%,6% 4,8% 5 7,% 55 00,0% b. Køn mand kvinde 4 78,%,8% 55 00,0% b.5 Anciennitet som praktiserende læge mellem -5 år mellem 5-5 år mere end 5 år 7,7%,6% 5 6,6% 55 00,0%. Hvor ofte har du benyttet e-journal? Mindre end 5 gange 5 eller mere Ved ikke,8% 4 76,4%,8% 55 00,0% Side af

14 . Gennem hvor lang tid har du benyttet e-journal? 0- måneder 4-6 måneder 7- måneder Mere end et år Ved ikke,6%,6% 9 4,5% 0 54,5%,6% 55 00,0%. Hvad har du benyttet e-journal til? I forbindelse med opstart af behandlingsforløb / ukendt patient Støtte til din dialog med sygehusene Støtte til din dialog med din patient At få overblik over patienters aktuelle behandlingsforløb Som erstatning for epikrise At søge historiske oplysninger om patienter I forbindelse med vagtlægetjeneste Andet: 9 4,5% 7,7% 8 69,% 4 6,8% 5 6,6% 4,8% 5,5% 8 4,5% 55 00,0% Procenterne summer ikke nødvendigvis til 00, da det har været muligt at sætte flere kryds i spørgsmålet. 5. Hvorfra kender du e-journal? Oplysninger fra kollegaer Oplysninger fra faglige organisationer (PLO, DSAM m.fl. ) Via regionernes information til praksis Via medierne Via sundhed.dk Fra informationskampagner Andet: 5,5% 4,8% 5 45,5% 5,5% 4 74,5% 9 6,4% 4 7,% 55 00,0% Procenterne summer ikke nødvendigvis til 00, da det har været muligt at sætte flere kryds i spørgsmålet. Side 4 af

15 6. Den 7. oktober 008 fik e-journal et andet udseende. Har du lagt mærke til disse ændringer? Ja Nej Har ikke anvendt E-Journal siden den 7. oktober 9 4,5% 6 47,% 0 8,% 55 00,0% 8. Anvendelse af e-journal - enighed med følgende udsagn enig Enig eller Uenig uenig Ved ikke/ikke relevant 8.. Oplysningerne i e-journal giver Procent 0,9% 47,% 4,5%,7% 5,5% 9,% 00,0% mig en bedre dialog med patienter. Antal Oplysningerne i e-journal giver Procent 4,5% 9,% 0,0% 9,%,7% 4,5% 00,0% mig bedre muligheder for at agere i akut situation. Antal Oplysningerne i e-journal giver Procent 5,5% 47,% 9,% 0,9%,8% 5,5% 00,0% mig et bedre overblik over behandlingsaktiviteter. Antal Oplysningerne i e-journal giver Procent,8% 8,%,7% 0,0% 7,% 0,0% 00,0% mig en bedre dialog med sygehuset. Antal Oplysninger der ligger før aktuelle behandlingsforløb er vigtige for mig Procent 6,4% 45,5% 4,5% 7,%,8% 4,5% 00,0% Antal Adgang til e-journal - enighed med følgende udsagn enig Enig eller Uenig uenig Ved ikke/ikke relevant 9.. Jeg har nemt ved at finde Procent,8% 8,%,7% 4,5% 9,%,6% 00,0% e-journal. Antal Jeg har nemt ved at logge ind i e-journal. Procent 6,4% 9,% 6,4%,6% 9,% 5,5% 00,0% Antal Side 5 af

16 0. Brugervenlighed - enighed med følgende udsagn enig Enig eller Uenig uenig Ved ikke/ikke relevant 0.. E-journal har en logisk Procent,6%,7% 0,0% 4,6% 4,5% 5,5% 00,0% opbygning. Antal E-journal er nemt at navigere Procent,8%,7% 6,4% 4,5% 5,5% 9,% 00,0% rundt i. Antal Det er nemt at bruge e- Procent,8% 9,% 6,4%,7% 7,%,7% 00,0% journal?s søgefunktion. Antal E-journal har tilfredsstillende Procent,8%,8% 0,0% 7,% 8,% 0,9% 00,0% svartider. Antal E-journal er altid tilgængelig. Procent,6% 0,9%,6% 0,0% 7,% 4,5% 00,0% Antal E-journal har et indbydende Procent 0,0% 8,% 7,% 7,% 4,5%,7% 00,0% design Antal E-journals brugervejledning og hjælp er tilfredsstillende. Procent,8% 6,4%,6% 8,% 7,%,7% 00,0% Antal Indhold - enighed med følgende udsagn enig Enig eller Uenig uenig Ved ikke/ikke relevant.. Det er vigtigt for mig at kunne Procent 6,4% 54,5% 5,5% 0,0% 0,0%,6% 00,0% følge patienters behandlingsforløb. Antal Jeg finder de oplysninger jeg Procent 9,% 6,4% 9,%,6% 4,5% 7,% 00,0% har behov for. Antal Data i e-journal er pålidelige. Procent 8,% 45,5%,7% 5,5% 0,0% 8,% 00,0% Antal Jeg finder at data i e-journal Procent 7,% 4,5%,7%,7%,8% 0,9% 00,0% er aktuelle. Antal Data i e-journal har en god Procent,6%,7% 7,% 0,9% 9,% 6,4% 00,0% geografisk dækning. Antal E-journal er et godt redskab til kvalitetsforbedring. Procent 7,% 45,5% 8,% 9,% 5,5% 4,5% 00,0% Antal Side 6 af

17 4. Samspil - enighed med følgende udsagn enig Enig eller Uenig uenig Ved ikke/ikke relevant 4.. Mine daglige it-systemer har et Procent,8% 5,5% 7,% 5,5% 0,9% 9,% 00,0% fornuftigt samspil med e-journal. Antal E-journal kan på en Procent,8% 0,0% 8,% 7,%,8% 0,9% 00,0% hensigtsmæssig måde erstatte Antal hidtidige arbejdsgange (fax, telefon, papir) 4.. E-journal reducerer mit behov Procent,6%,8% 5,5% 0,0% 6,4%,7% 00,0% for at søge data i andre systemer. Antal E-journal har et fornuftigt samspil med andre nationale systemer (PEM/FMK, LPR). Procent 0,0% 0,9%,7% 7,% 7,% 6,8% 00,0% Antal Samspil - enighed med følgende udsagn 5. Jeg finder det positivt, at alle data i medicinprofilen, e-journal, laboratoriesvar og kommende nationale datakilder kan ses i et samlet system. enig Enig eller Ved ikke/ikke relevant Procent 54,5% 6,4%,8% 7,% 00,0% Antal Hvilken type Internet opkobling har du? ADSL ISDN Ved ikke 45 8,8% 5,5% 7,7% 55 00,0% 7. Har du fået etableret en systemgenvej til e-journal i dit system Ja Nej Nej, men jeg vil gerne have etableret en 4 7,% 5 45,5% 6 47,% 55 00,0% 8. Samlet tilfredshed - enighed med følgende udsagn 8. Jeg er tilfreds med de muligheder, e-journal giver mig. Procent enig Enig eller Uenig uenig Ved ikke/ikke relevant,6%,6% 8,% 4,5% 0,9% 9,% 00,0% Side 7 af

18 Prioritering af informationstyper BORGERE 7. Prioritering af informationstyper 7. Kontaktperiode Diagnose Ordination Medicinordination Rekvisition Procedure Anamnestisk oplysning Observation/Fund Prøveresultat Notat Administrativ karakteristikum 5 7. Kontaktperiode 6 5,% 8 7,% 49 47,6% 0 00,0% 47 77,% 7. Diagnose 66 66,7% 57,9% 6 0,4% 49 00,0% 0 44,7% Side 8 af

19 7. Ordination 4 4,4% 58 6,7% 9,9% 9 00,0% 59 79,8% 7.4 Medicinordination 5 9,6% 7,7% 0 57,7% 5 00,0% 98 88,4% 7.5 Rekvisition 6,7% 5,% 9 60,0% 5 00,0% 45 96,7% 7.6 Procedure 0,8% 6,5% 44 5,8% 85 00,0% 65 8,% Side 9 af

20 7.7 Anamnestisk oplysning 4,5%,% 0 46,% 65 00,0% 85 85,6% 7.8 Observation/Fund,6% 8 6,4% 50,0% 00,0% 48 95,% 7.9 Prøveresultat 8 7,% 47 44,8% 40 8,% 05 00,0% 45 76,7% 7.0 Notat 75 4,4% 55 0,4% 5 8,% 8 00,0% 69 59,8% Side 0 af

21 7. Administrativ karakteristikum 8,6% 5 7,4% 7 00,0% 44 98,4% Side af

22 SYGEHUSANSATTE. Prioritering af informationstyper (vigtighed) Kontaktperiode Diagnose 0 Ordination Medicinordination Rekvisition Procedure 8 9 Anamnestisk oplysning 9 9 Observation/Fund 0 4 Prøveresultat 9 9 Notat Administrativ karakteristikum. Kontaktperiode 5 8,% 9 5,8% 9 5,8% 5 00,0% 68 56,%. Diagnose 0 8,% 4,8% 40,0% 55 00,0% 66 54,5%. Ordination 8,8%,5% 68,8% 6 00,0% 05 86,8% Side af

23 . Medicinordination 5,% 7 4,8% 4 5,0% 6 00,0% 05 86,8%. Rekvisition 75,0% 5,0% 4 00,0% 7 96,7%. Procedure 5,0% 8 40,0% 9 45,0% 0 00,0% 0 8,5%. Anamnestisk oplysning 9,0% 9,0% 7,9% 9 00,0% 9 76,0% Side af

24 . Observation/Fund 7,7% 0 8,5% 4 5,8% 6 00,0% 95 78,5%. Prøveresultat 5,% 9 47,4% 9 47,4% 9 00,0% 0 84,%. Notat 58 7,5% 6 0,0% 6 7,5% 80 00,0% 4,9% Side 4 af

25 . Prioritering af informationstyper (forbedringer) Kontaktperiode Diagnose Ordination 7 Medicinordination Rekvisition Procedure Anamnestisk oplysning 9 4 Observation/Fund 6 6 Prøveresultat Notat Administrativ karakteristikum. Kontaktperiode 5 9,4% 4,5% 8 47,% 7 00,0% 04 86,0%. Diagnose 5 7,8% 8 44,4% 5 7,8% 8 00,0% 0 85,%. Ordination 9,% 7,% 7 6,6% 00,0% 0 90,9% Side 5 af

26 . Medicinordination 4 0,8% 4 0,8% 5 8,5% 00,0% 08 89,%. Rekvisition 40,0% 60,0% 5 00,0% 6 95,9%. Procedure 4 6,7% 6 40,0% 5,% 5 00,0% 06 87,6%. Anamnestisk oplysning 7,% 9 64,% 4 8,6% 4 00,0% 07 88,4% Side 6 af

27 . Observation/Fund 7,7% 6 46,% 6 46,% 00,0% 08 89,%. Prøveresultat 6 7,5% 6 7,5% 4 5,0% 6 00,0% 05 86,8%. Notat 6 7,% 4,% 6 6,7% 6 00,0% 85 70,%. Administrativ karakteristikum 00,0% 0 99,% Side 7 af

28 PRAKTISERENDE LÆGER. Prioritering af informationstyper (vigtighed) Kontaktperiode 5 Diagnose Ordination 4 Medicinordination Rekvisition Procedure Anamnestisk oplysning Observation/Fund Prøveresultat Notat 4 5 Administrativ karakteristikum. Kontaktperiode 5 00,0% 50 90,9%. Diagnose 7 60,7% 5 7,9% 6,4% 8 00,0% 7 49,%. Ordination 4 80,0% 0,0% 5 00,0% 50 90,9% Side 8 af

29 . Medicinordination 5 5,% 4 4,4% 4 4,4% 00,0% 40,0%. Procedure 50,0% 50,0% 4 00,0% 5 9,7%. Anamnestisk oplysning 0,0% 40,0% 40,0% 5 00,0% 50 90,9%. Observation/Fund 6 4,0% 4 56,0% 5 0,0% 5 00,0% 0 54,5% Side 9 af

30 . Prøveresultat 0 40,0% 5 0,0% 0 40,0% 5 00,0% 0 54,5%. Notat 55,0% 4 0,0% 5 5,0% 0 00,0% 5 6,6%. Prioritering af informationstyper (forbedringer) Kontaktperiode Diagnose 4 Ordination 5 4 Medicinordination Rekvisition Procedure 4 Anamnestisk oplysning Observation/Fund 5 6 Prøveresultat Notat 7 4 Administrativ karakteristikum Side 0 af

31 . Kontaktperiode,%,%,% 00,0% 5 94,5%. Diagnose 0,0% 4 40,0% 0,0% 0 00,0% 45 8,8%. Ordination 5 55,6% 4 44,4% 9 00,0% 46 8,6%. Medicinordination 9 7,5% 7 9,% 8,% 4 00,0% 56,4% Side af

32 . Procedure 5,0% 5,0% 4 50,0% 8 00,0% 47 85,5%. Anamnestisk oplysning 00,0% 5 94,5%. Observation/Fund 5,7% 5,% 6 6,% 00,0% 58,%. Prøveresultat 6 7,5% 5,% 5,% 6 00,0% 9 70,9%. Notat 7 6,6% 4 6,4% 00,0% 44 80,0% Side af

33 . Administrativ karakteristikum 00,0% 54 98,% Side af

BILAG 1: Spørgeskemaer. Undersøgelse af brugertilfredsheden med e-journal 2008

BILAG 1: Spørgeskemaer. Undersøgelse af brugertilfredsheden med e-journal 2008 BILAG 1: Spørgeskemaer Undersøgelse af brugertilfredsheden med e-journal 2008 Spørgeskema Segment: Borgere Først lidt om dig selv 1. Hvad er din senest afsluttede uddannelse? (1) Grundskole (folkeskole,

Læs mere

Brugerundersøgelse af e-journal

Brugerundersøgelse af e-journal Når Viden skaber resultater--- Danske Regioner Brugerundersøgelse af e-journal Resultater og analyse Marts 2009 Danske Regioner Brugerundersøgelse af e- journal Resultater og analyse Marts 2009 Version

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 ***

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 *** > Goddag, du taler med fra Jysk Analyse. Vi er igang med en undersøgelse i din region. Din husstand er blevet tilfældigt udvalgt til at deltage og i den forbindelse vil vi gerne have lov

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Brugerundersøgelse af e-journal

Brugerundersøgelse af e-journal Når Viden skaber resultater--- Danske Regioner Brugerundersøgelse af e-journal Ledelsesresume Marts 2009 Danske Regioner Brugerundersøgelse af e- journal Ledelsesresume Marts 2009 Version 1.0 Dato 2009-03-12

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Danske Regioner. Brugerundersøgelse af e- journal. Bilag 3

Danske Regioner. Brugerundersøgelse af e- journal. Bilag 3 Danske Regioner Brugerundersøgelse af e- journal Bilag 3 Marts 2009 Danske Regioner Brugerundersøgelse af e- journal Bilag 3 Marts 2009 Version 1.0 Dato 2009-03-12 Udarbejdet af PBL BILAG 3: Forbedringsforslag

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af genoptræning

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af genoptræning April 2015 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og SERVICELOVENS 86, STK.1) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK. Maj 2016 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.1 og 2) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED GENOPTRÆNING

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Borgeradgang til E-Journal i Region Hovedstaden Projektleder Mikael Zebbelin Poulsen, Region Hovedstaden

Borgeradgang til E-Journal i Region Hovedstaden Projektleder Mikael Zebbelin Poulsen, Region Hovedstaden Borgeradgang til E-Journal i Region Hovedstaden Projektleder Mikael Zebbelin Poulsen, Region Hovedstaden 1 e-sundhedsobservatoriet 21.-22. oktober 2009 Kort historik og status på borgeradgang g g i e-journal

Læs mere

BORGERNES KENDSKAB, HOLDNINGER OG ERFARINGER MED SUNDHEDS-IT Pernille Bertelsen, DaCHI, Aalborg Universitet

BORGERNES KENDSKAB, HOLDNINGER OG ERFARINGER MED SUNDHEDS-IT Pernille Bertelsen, DaCHI, Aalborg Universitet BORGERNES KENDSKAB, HOLDNINGER OG ERFARINGER MED SUNDHEDS-IT 2017 Pernille Bertelsen, DaCHI, Aalborg Universitet Om undersøgelsen National undersøgelsen opfølgning på 2013 og 2015 + nye spørgsmål Borgere

Læs mere

1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi

1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi 1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi - fælles kerne af spørgsmål til alle specialer - inkl. baggrundsvariable - inkl. specialespecifikke spørgsmål (spørgsmål

Læs mere

HVOR TILFREDS VAR DU MED DINE MULIGHEDER FOR: - At fortælle om din kræftsygdom, behandling og følger i hverdagen?

HVOR TILFREDS VAR DU MED DINE MULIGHEDER FOR: - At fortælle om din kræftsygdom, behandling og følger i hverdagen? Hvilket træningstilbud har du deltaget i? Fysisk træning for borgere med kræft 11 16,2% Fysisk træning for kvinder opereret for brystkræft 39 57,4% Fysisk træning for unge med kræft 0 0,0% Bækkenbundstræning

Læs mere

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 Capacent Epinion 18-12-2008 1 Brugertilfredsheds unders gelse for gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INTRODUKTION...

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Kommunernes interne kommunikation

Kommunernes interne kommunikation A N A LYSEKONCEPT Kommunernes interne kommunikation KL har i samarbejde med en gruppe af kommunale kommunikationschefer udviklet en række koncepter, som kan bruges ved måling og analyse af den interne

Læs mere

FORÆLDREUNDER- SØGELSE

FORÆLDREUNDER- SØGELSE FORÆLDREUNDER- SØGELSE BUPL AUGUST 2017 METODE Undersøgelsen er baseret på interview med 1669 forældre med børn, som inden sommerferien gik i 0.,1. 2. eller 3. klasse og også et tilmeldt et fritidstilbud.

Læs mere

Fælles medicinkort. v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed

Fælles medicinkort. v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Fælles medicinkort v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Medicinoplysninger opstår hos flere forskellige parter og anvendes mange forskellige steder SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE

Læs mere

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød kommune. Institution: Arresø Børnehus

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød kommune. Institution: Arresø Børnehus Forældretilfredshed Dagtilbud 2017 Hillerød kommune Institution: Arresø Børnehus 3 Går dit barn på vuggestue- eller børnehaveniveau? 10 81,3% 5 18,8% Pct. Vuggestue Børnehave Ingen af delene (fx hvis dit

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Hvordan oplevede du samtalen i dag?

Hvordan oplevede du samtalen i dag? Hvordan oplevede du samtalen i dag? Vi vil meget gerne vide mere om din oplevelse af den samtale, du lige har været inde til i forbindelse med din behandling. Fik du den hjælp, du havde brug for, og blev

Læs mere

NOTAT UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 JUNI Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis

NOTAT UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 JUNI Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis NOTAT UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 JUNI 2017 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk FORORD ekvis har i samarbejde med Rambøll Management Consulting

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 201 1 SPØRGESKEMA: UGE 40 (ALKOHOL)

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 201 1 SPØRGESKEMA: UGE 40 (ALKOHOL) JARMERS PLADS VESTER VOLDGADE NR. 2, 2. SAL 1552 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK WWW.ADVICEAS.DK T: 3342 2100 F: 3342 2199 CVR-NR: 20 21 22 09 ADVICE A/S LEDELSES- OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING SUNDHEDSSTYRELSEN,

Læs mere

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal 11. november 2013 TL/PC/NS Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal Udgangspunktet for denne foreløbige oversigt om mulighederne for adgang til elektroniske

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved Hvorfor en brugertilfredshedsundersøgelse? For at Næstved Kommune kan løse opgaverne bedst muligt, er det vigtigt at få viden om, hvordan brugerne

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

Til sundhedsfaglige: Hvad kan borgerne i Sundhedsjournalen

Til sundhedsfaglige: Hvad kan borgerne i Sundhedsjournalen Til sundhedsfaglige: Hvad kan borgerne i Sundhedsjournalen Dette ark samler spørgsmål, som borgerne kan have til den nye Sundhedsjournal, og giver bud på, hvad du som sundhedsfaglig kan svare. Budskaberne

Læs mere

Kommunernes eksterne kommunikation

Kommunernes eksterne kommunikation A N A LYSEKONCEPT Kommunernes eksterne kommunikation KL har i samarbejde med en gruppe af kommunale kommunikationschefer udviklet en række koncepter, som kan bruges ved måling og analyse af den interne

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS Indholdsfortegnelse Kort om behandlings- og sundhedskompasset...4 Den optimale kurs mod din behandling...7 Second opinion...9 Samarbejde med det offentlige...11 Samspil med

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse. Spørgeskema

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse. Spørgeskema Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse Spørgeskema Om dig 1. Hvor gammel er du? (1) 2. Er du? (1) Kvinde (2) Mand 3. Hvad er din sidst afsluttede grunduddannelse? (Har

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2008 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet november 2015 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede

Læs mere

et sundt og velfungerende tandsæt og at give dem viden om tænder og tandpleje samt en

et sundt og velfungerende tandsæt og at give dem viden om tænder og tandpleje samt en Tandplejens brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Frederiksberg kommunes tandplejen ønsker din deltagelse i vores brugertilfredshedsundersøgelse. Tandplejens mål er, sammen med hjemmet, at sikre børn og

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

@@@@@@ Røgalarmer i hjemmet

@@@@@@ Røgalarmer i hjemmet Røgalarmer i hjemmet Vi er to studerende på Katastrofe- og Risikomanager uddannelsen på Professionshøjskolen Metropol, som undersøger danskernes syn på røgalarmer i hjemmet i forbindelse med vores bachelorprojekt.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Bilag 5. Hvor er du blevet oplyst om frivilligt arbejde eller har du set et opslag for frivilligt arbejde?(gerne flere svar)

Bilag 5. Hvor er du blevet oplyst om frivilligt arbejde eller har du set et opslag for frivilligt arbejde?(gerne flere svar) Bilag 5 Køn? Alder? Hvad er din højst opnåede uddannelse? Udfører du eller har du udført? Hvad har holdt dig fra at udføre?(gerne flere svar) Hvorfor har du valgt at være?(gerne flere svar) Hvilke funktioner

Læs mere

Job & Kompetencecenter Vest

Job & Kompetencecenter Vest Jobkurs Job & Kompetencecenter Vest Total evalueringsrapport for Jobkurs 1. 9. - 31. 1. 213 Antal besvarelser: 62 Denne undersøgelse har i alt 62 respondenter. Undersøgelsen blev gennemført i perioden

Læs mere

Penge og Pensionspanelet

Penge og Pensionspanelet Penge og Pensionspanelet Barometerundersøgelsen 2009: Befolkningsundersøgelse om danskernes finansielle adfærd og opfattelse af de finansielle sektorer 0 Indhold 1 2 3 Baggrundsvariable Demografi Finansiel

Læs mere

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af LÆR AT LEVE med kronisk sygdom.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr.

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Udskydelse af dagpengereform

Udskydelse af dagpengereform Udskydelse af dagpengereform Køn Alder Geografi Kvinde Mand 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-70 år Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Bør regeringen - set i lyset af finanskrisen - udskyde

Læs mere

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand Almene spørgsmål 1.1 Hvad er dit køn? ( ) Kvinde ( ) Mand 1.2 Hvad er din alder? ( ) Under 20 år ( ) 20-29 år ( ) 30-39 år ( ) 40-49 år ( ) 50-59 år ( ) 60-69 år ( ) Ældre end 69 år 1.3 Hvilken region

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON Bedre Psykiatri KØBENHAVN Imageundersøgelse 17. nov 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK SØNDERGADE

Læs mere

Introduktion til spørgeskemaet

Introduktion til spørgeskemaet Bilag 3 - Spørgeskema Introduktion til spørgeskemaet Vi er en gruppe sociologistuderende fra Aalborg Universitet, der er i gang med at lave en undersøgelse om Brønderslev Gymnasium og HF-kursus. Vi har

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009.

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. De kommunale indberetninger fra 2009 viste, at 1920 kursister havde deltaget på Lær at leve med kronisk

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 NonUsers 2012 en kortlægning af de fynske ikke-brugere 1 Bilag 1.1 Bilag 1: Spørgeskema - NonUsers 2012 Kortlægning af ikke-brugere i det fynske Page 1 - Question 1 - Choice

Læs mere

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme:

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme: Notat Vedrørende: Spørgeramme for brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Sagsnavn: Brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud 2016 Sagsnummer: 28.00.00-P05-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard E-mail:

Læs mere

TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER RESPONDENTER

TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER RESPONDENTER TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER 2017 836 RESPONDENTER 1 00. VED DU HVILKET ÅR NÆSTE KOMMUNALVALG AFHOLDES? 40% 35% 30% 29% 22% 20% 0% 4% 1% 2017 2018 2019

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Nordvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 398 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette

Læs mere

Forventninger til 2013

Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Denne vejledning om håndtering af frit og udvidet frit

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Først og fremmest har vi naturligvis interesseret os for besøg over Sundet. Skåningene krydser Sundet mere end sjællænderne ( bruges i dette notat som betegnelse

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD Dette spørgeskema er udsendt til håndboldspillere i Håndboldligaerne (herrer og damer). Alle besvarelser

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

Vejledning i udfyldning af spørgeskema

Vejledning i udfyldning af spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskema Du og kun dine svar I spørgeskemaet bliver der stillet en række spørgsmål om forskellige forhold i din kommune. Vi vil gerne høre din personlige mening om disse,

Læs mere

Spørgeskema til ældre visiteret til madservice om madens kvalitet, måltidets rammer samt madrelateret livskvalitet og funktionsevne

Spørgeskema til ældre visiteret til madservice om madens kvalitet, måltidets rammer samt madrelateret livskvalitet og funktionsevne Spørgeskema til ældre visiteret til madservice om madens kvalitet, måltidets rammer samt madrelateret livskvalitet og funktionsevne Vær opmærksom på at der er spørgsmål på begge sider af papiret! 1) Hvor

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagpleje Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagpleje baseret på i alt 359 besvarelser. Dagpleje har opnået en

Læs mere

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse NOTAT 45 oktober 15 Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse Beregninger fra DEA viser, at ud af de elever, som begyndte på en gymnasial uddannelse i 9, gennemførte pct. af de elever,

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vælg billede Vælg farve regionsyddanmark.dk Godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 14.

Læs mere

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0)

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0) Sæt venligst ring om den mest passende kategori: 1 1. Jeg bruger meget af min fritid på musik-relaterede aktiviteter. Gold-MSI spørgeskema Juni 01 Dansk (version 1.0) Meget Uenig Hverken enig eller Enig

Læs mere

Offentligt ansatte vil dele milliarderne

Offentligt ansatte vil dele milliarderne Offentligt ansatte vil dele milliarderne Et flertal af danskerne også privat ansatte - bakker op om, at staten skal afsætte en særlig pulje penge til offentligt ansatte. Puljen skal dog gå til alle faggrupper

Læs mere

Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for. Kræftområdet. 29. maj 2008 kl i Regionernes Hus. 1. Meddelelser og orientering

Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for. Kræftområdet. 29. maj 2008 kl i Regionernes Hus. 1. Meddelelser og orientering TASK FORCE FOR KRÆFTOMRÅDET Beslutningsreferat af 6. møde i Task Force for Kræftområdet 29. maj 2008 kl. 17.30 20.00 i Regionernes Hus 1. Meddelelser og orientering 1) Sundhedsstyrelsens initiativer vedr.:

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Samlet opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af 2010. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Vuggestuen Firkløveren Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vuggestuen Firkløveren baseret på i alt 28 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Lindehuset Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Lindehuset baseret på i alt

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Nyvang Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Nyvang baseret på i alt 44 besvarelser. Børnehuset

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Svalereden Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Svalereden baseret på i alt 30 besvarelser. Svalereden har opnået

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Svalebo Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Svalebo baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

Distriktspsykiatrien Køge

Distriktspsykiatrien Køge Distriktspsykiatrien Køge Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Lions Børnehus Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Lions Børnehus baseret på i alt 53 besvarelser. Lions Børnehus

Læs mere

E-Journal fra pilot til. Konsulent Jens Rahbek Nørgaard, MedCom

E-Journal fra pilot til. Konsulent Jens Rahbek Nørgaard, MedCom E-Journal fra pilot til national opslagsløsning national opslagsløsning Konsulent Jens Rahbek Nørgaard, MedCom Agenda Dataflow fra paraklinik til EPJ/PAS til E-Journal Dækning og anvendelse landkort/hønseskrik

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Stjernehuset Modul Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Stjernehuset - Modul baseret på i alt 51 besvarelser.

Læs mere