Projekt Femern. side 1 - Femern Camp Projekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Femern. side 1 - Femern Camp Projekt"

Transkript

1 Projekt Femern Camp PROSPEKT side 1 - Femern Camp Projekt

2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Baggrund og behov...3 Initiativtagere...3 Eksisterende forhold...4 Uudnyttet potentiale i Lolland Kommune...4 Antal arbejdende i Lolland Kommune...4 Nuværende beboelsesmuligheder...5 Infrastruktur...5 Koncept...6 Gode forhold for beboerne i campen...6 Involvering af lokalbefolkningen...6 Lokal og regional forankring...7 Campen...9 Faciliteter...9 Beboelsesmuligheder...10 Driften af campen...11 Mulige placeringer...13 Konklusion...14 Femern Camp Projekt - side 2

3 Indledning I 2009 blev det besluttet, at der skal bygges en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland. Godkendelsen af projektet forventes at blive endeligt besluttet af Folketinget i Anlægsarbejdet er planlagt til at vare omkring 6 år og forventes at beskæftige mennesker om året. Baggrund og behov Der er ikke tidligere gjort større erfaringer med at bygge camps ved store anlægsprojekter i Danmark. Boligforholdene er tidligere oprettet efterhånden som behovet har vist sig. De har været uorganiserede og uden fælles faciliteter. Områderne har ikke været gearede til at rumme en så stor og pludselig tilgang af mennesker, hverken i form af indkvarteringsmuligheder, faciliteter eller fritidstilbud. Og lokalbefolkningen er heller ikke tidligere set inddraget i de store anlægsprojekter. For lokalområderne har der ikke været den store gevinst at hente hverken før, under eller efter, at forbindelsen er etableret. Under anlægsarbejdet med Storebæltsbroen havde de forskellige entreprenører købt eller lejet noget jord, hvor deres mandskab kunne sætte campingvogne op. Der var desuden enkelte pavilloner, som var sat op til formålet. Under anlægsarbejdet med Øresundsbroen havde man anlagt to mindre camps af pavilloner til henholdsvis 600 beboere og en til beboere. De, der ikke var plads til her, lejede sig ind på private grunde, vandrehjem eller campingpladser. Der var store problemer med kvaliteten af campen, hvilket påvirkede beboernes velfærd. På grund af dårlige rammer for kost, logi, mv. opstod der i flere tilfælde øget sygdom. Der er behov for, at der tages initiativ til en stor velfungerende camp, som både sikrer arbejdernes velfærd og fysiske forhold og samtidig involverer lokalbefolkningen. Ved at samle så mange mennesker på ét sted kan der dannes et grundlag for at skabe et fællesskab og samtidig styrke ejerskabet til projektet. De ansatte har behov for at have et ordentligt sted at sove, for ordentlig mad og et behageligt sted at koble fra, når de har fri. Det stiller nogle krav til den fysiske indretning af en camp. Mange har langt hjem eller kommer fra udlandet og derfor kan de rigtige rammer øge fællesskabet i campen og give en større glæde ved at deltage i projektet. Desuden er der et behov for at få integreret lokalbefolkningen i campen og for at give regionen den vækst, den har så stor brug for. Initiativtagere Projektgruppen bag Femern Camp Projektet er et konsortium, der består af Cramo A/S og Nordic Site Solutions. Sammen står konsortiet for idéerne til campen, processen med at forankre projektet hos lokalbefolkningen samt at etablere aktivitetsgruppen omkring projektet. I det videre forløb er det Cramo A/S, der leverer materiel og samtidig etablerer campen. Nordic Site Solutions står for selve driften af campen. Det, der var tilfældet med anlægsarbejderne i forbindelse med Storebæltsbroen og Øresundsbroen, ses endnu engang påbegyndt i Rødbyhavn. Her har en entreprenør købt noget jord til sine folk, hvor der kan sættes campingvogne op - mod betaling. Der er ikke yderligere faciliteter og området er meget lille i forhold til den massive arbejdsstyrke, der om få år, vil gøre deres indtog i området. side 3 - Femern Camp Projekt

4 Eksisterende forhold Uudnyttet potentiale i Lolland Kommune I november 2009 lå ledigheden på 3,7 % for hele landet. I samme måned var der 942 ledige i Lolland Kommune, hvilket svarer til 4,6 % af arbejdsstyrken i kommunen. Det vil sige en væsentligt højere ledighedsprocent end gennemsnittet. På grafen nedenfor ses aldersfordelingen af de ledige personer i Lolland Kommune. I forhold til resten af landet er der en meget høj andel af årige, som er ledige. Hvor det på landsplan er 4,6 % af de årige, som går ledige, er det i Lolland Kommune hele 7 % (98 personer). Ifølge data fra 2008 er størstedelen af de ledige i Lolland Kommune på dagpenge frem for kontanthjælp, hvilket betyder, at de har været ledige i maksimalt fire år. Antal beskæftigede i Lolland Kommune under anlægsarbejdet med Femern forbindelsen Under anlægsarbejdet med Femern forbindelsen er det anslået, at der skal bruges cirka mand i 5 år. Det betyder, at grafen over det antal personer, som arbejder i Lolland Kommune over de næste 10 år, vil se omtrentligt ud, som angivet nedenfor. Det er altså en betydelig forøgelse på cirka 30 % af arbejdsstyrken i Lolland Kommune, der kommer i løbet af de næste få år. Nuværende beboelsesmuligheder På nuværende tidspunkt er der følgende overnatningsmuligheder, som kan være aktuelle i forbindelse med Femern projektet. Det vil sige overnatningsmuligheder, som ligger i umiddelbar nærhed af Rødby og Rødbyhavn. Western Camp Rødby ca. 350 pladser Hotel E4 Rødby ca. 100 pladser Lalandia Rødby ca pladser til håndværkere Rødby Lystskov Camping Rødby ca. 26 pladser Hotel Maribo Søpark Maribo ca. 200 pladser Danhotel Rødbyhavn ca. 110 pladser. I alt beboelsesmuligheder. Prisniveauet svinger fra 350 til 750 kr. pr. nat/person. Nedenstående graf viser forholdet mellem disse overnatningsmuligheder sammenholdt med den forventede arbejdsstyrke. Det femgår, at hvis der også skal være plads til turister, så er der et klart behov for nye indkvarteringsmuligheder i området. Figur 1: Ledighedsprocent Kilde: Danmarks statistik, AUP01: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken opgør Figur 2: Arbejdende i Lolland Kommune Kilde: Danmarks statistik, AFSTA1: Beskæftigede efter arbejdsstedsområde Der ligger et stort uudnyttet potentiale i form af ledig arbejdskraft i Lolland Kommune. Potentialet består af en stor gruppe mennesker, som kan aktiveres. Et potentiale, som ikke bliver udnyttet i dag og som er med til at give Lolland Kommune store udfordringer på dette område. Figur 3: Kommende arbejdsstyrke i forhold til nuværende overnatningsmuligheder Kilde: Egen udvikling Femern Camp Projekt - side 4

5 Infrastruktur Hvis man ser på den overordnede infrastruktur i området, er det primært den store tafikåre Rødby Syd motorvejen, der løber helt ned til færgelejet på Rødbyhavn. Derudover er der jernbanen, som følger den østlige side af motorvejen. Vest for motorvejen og jernbanen ligger Rødby og Rødbyhavn, som er byernes og erhvervslivets trafikale omdrejningspunkt. Lidt vest for Rødby ligger Lalandia, som på nuværende tidspunkt er den største turistattraktion på Lolland. Rødby og Lalandia er forbundet med en direkte vej, som ligger vinkelret på motorvejen. Udkig ud over det nuværende færgeleje i Rødbyhavn. side 5 - Femern Camp Projekt

6 Koncept Visionen: 1. At skabe optimale forhold for beboerne i campen og sikre deres velfærd 2. At involvere lokalbefolkningen og skabe nye arbejdspladser. Herunder at få arbejdsledige involveret i projektet og 3. At sikre en lokal og regional vækst på kort og på længere sigt Gode forhold for de arbejdende Lokal og regional forankring Involvering af lokalbefolkningen 1. Gode forhold for beboerne i campen Formålet med Femern Camp Projektet er at skabe optimale rammer for beboere, som i kortere og ofte længere tid, er nødt til at være væk hjemmefra. De kan se frem til en hverdag med mange timers arbejde, syv dage om ugen derfor skal der etableres en camp med fokus på beboernes trivsel og velfærd. I campen vil beboerne have mulighed for at bo i gode rammer, spise sundt, dyrke motion, dyrke fællesskabet med andre beboere og benytte sig af forskellige kulturelle tilbud. Ligeledes vil campen have så gode rammer, at man også har mulighed for at få besøg hjemmefra. Forholdene for beboerne sikres ved at: Indrette en camp med gode beboelser i flere niveauer Projektere campen med grønne områder og udendørsfaciliteter Etablere et indkøbs- og serviceområde med muligheder for at købe sund mad Indrette området med mulighed for udendørs og indendørs motion Skabe et kulturelt liv for beboerne i form af større events Sørge for at campen er velfungerende, ren og pæn I selve driften ligger også tanken om at gøre campen så miljøvenlig og energimæssig bæredygtig som muligt. 2. Involvering af lokalbefolkningen Hele konceptet er bygget op om den lokale arbejdskraft, som skal være aktør og medspiller i hele projektet. Konceptet med involvering af lokalbefolkningen kaldes Projekt Lolland i Arbejde. Projekt Lolland i Arbejde skal ske i samarbejde med de eksisterende netværksgrupper, som kommunen allerede har opbygget. Tiden er moden til, at konsortierne lige så vel som kommunerne tager et ansvar, både over for de, der skal arbejde med selve forbindelsen og over for lokalbefolkningen. Konceptet er bygget op om udnyttelse af kommunens egne ressourcer. Det vil sige bruge arbejdskraften i de lokale jobcentre. Disse jobcenter-medarbejdere skal være frontfigurer for involveringen af lokalbefolkningen, både de arbejdsledige og de eksisterende erhverv. De arbejdsledige skal aktiveres i og drage fordel af campen. De arbejdsledige skal engageres og motiveres til at udnytte deres ressourcer bedst muligt. De lokale erhvervsdrivende skal indgå i alle tænkelige ydelser og derved få udbytte af etableringen af Femern forbindelsen. Femern Camp Projekt - side 6

7 3. Lokal og regional forankring Endnu et fokusområde er at skabe lokal og regional forankring og vækst. En måde at få lokal opbakning på kunne være at skabe et kulturelt knudepunkt for området og regionen. Lige nu er Rødby og Rødbyhavn mest kendt for færgeoverfarten Rødby-Puttgarden og Lalandia. Hvis der kan skabes et knudepunkt af regional interesse, kan Rødby og Rødbyhavn med sin centrale placering blive knudepunkt i den nye internationale metropol. Med de ca ekstra mennesker i området under arbejdet med Femern forbindelsen og den forventede stigning i gennemkørselstrafikken efter forbindelsens åbning, er det vigtigt, at det kulturelle knudepunkt etableres inden, arbejdet med Femern forbindelsen starter. Ideen er en form for et kulturhus med et tårn, hvori der er udkigsmulighed mod broen, så hele regionen kan følge med i etableringen af den store forbindelse. Endvidere kan der etableres andre faciliteter, som kan danne udgangspunkt for beboeres og besøgendes mødested. Det kan være biograf, bibliotek, udendørs koncertsted eller lignende faciliteter. På lang sigt vil et kulturelt knudepunkt være værdiskabende for regionen - også efter Femern projektet er afsluttet. Ved etablering af et kulturelt område omkring Rødby, kan der skabes fundament for en vækst i turismen. side 7 - Femern Camp Projekt

8 Femern Camp Projekt - side 8

9 Campen Det primære formål med campen er, at de ansatte skal kunne bo under ordentlige forhold. Der skal være mulighed for at kunne bo og spise, som man har lyst og råd til. For de beboere, som ikke selv vil lave mad, skal der være mulighed for at købe sund og billig mad. For de, som selv ønsker at lave mad, skal der være gode indkøbsmuligheder. I campen vil der være anlagt et butiksområde, hvor man vil kunne finde de fornødne dagligvarer. Serviceområdet placeres i umiddelbar nærhed af butiksområdet. Her vil servicetilbuddene naturligvis afhænge af beboernes behov. Selve camp-området bliver indrettet med grønne miljøer, hvor der vil være grillområder og områder, hvor man kan mødes efter arbejdstid - også med familien på besøg. For at de små hverdagsoplevelser kan opstå naturligt i campen, vil der være fælles indendørsfaciliteter til samvær og afslapning. I campen er der endvidere indrettet lokaler til undervisning, mødeog konferencefaciliteter. Faciliteter i campen Beboelsesområde med forskellige typer boliger Serviceområde med læge/sygeplejerske, fysioterapeut, frisør, posthus, vaskeri, bibliotek m.m. Butiksområde med dagligvarebutik, bager, kiosk m.m. Rekreationsområde med café, spisested, motionsrum og sportscafé Grønt område med mulighed for at anlægge grillområder, petanquebaner m.m. Undervisningsfaciliteter Møde- og konferencefaciliteter Døgnbemandet reception P-plads (overvåget) Busdrift og cykeludlejning Af hensyn til CO2-belastningen af miljøet er det vigtigt at begrænse beboernes brug af privatbiler mest muligt. Der bør være fast busdrift fra camp-området til de forskellige arbejdspladser, så miljø og vejnet skånes mest muligt. Der vil være stor belastning på det omkringliggende vejnet - både tung lastbiltrafik med leverancer/materialer til byggepladserne, den almindelige biltrafik af fastboende og de ansatte på Femern projektet. Der bør endvidere være mulighed for at leje cykler som et supplement til busdriften. Der vil være indrettet et overvåget parkeringsområde ved campen til privatbiler. På camp-området tænkes forbruget af CO2 at være så minimalt som muligt. Alle enheder i campen kan blive udstyret med solceller, ligesom hver beboelse kan udstyres med bevægelsesfølere, der sikrer, at der ikke bruges unødig energi. side 9 - Femern Camp Projekt

10 Beboelsesmuligheder Selve camp-området indrettes med forskellige typer af beboelse, så alle behov kan afdækkes. Den primære funktion er, at de ansatte skal have et fornuftigt sted at kunne sove og slappe af efter endt arbejde. Der vil være beboelser til længere tids ophold med eget køkken, bad, soveværelse og afslapningsområde, ligesom firesengsmodulet med delebad og køkken også kan vælges. Nedenfor ses eksempler på beboelsesmuligheder. Beboelse til 1 mand, 27m 2. Køkken med spiseplads, wc/bad og kontor Luksusbeboelse, 54m 2. Dobbeltseng, køkken med spiseplads, opholdsareal samt skrivebord Beboelse til 1 mand, 41 m 2. Soveværelse, wc/bad, opholdsareal samt trinette Beboelse, 10m 2 med eget wc/bad Beboelse til 4 mand, 27m 2. 2 køjesenge samt fælles wc/bad og køkken med spiseplads Femern Camp Projekt - side 10

11 Driften af campen Organisationen skal være flad, så man sikrer en hurtig beslutnings- og handleproces. Den daglige drift bemandes så vidt muligt af lokalbefolkningen og flest mulige ydelser udliciteres til det lokale erhvervsliv. Camp bestyrelse Reception Service Aktivitetsgruppe Reception Service Aktivitetsgruppe Aktivitetsgruppe Herfra styres alle aktiviteter i campen. Det er aktivitetsgruppen, der finder ud af, hvilke butikker, spisesteder og serviceydelser, der løbende er behov for. Derudover står aktivitetsgruppen også for arrangementer så som fodboldturneringer, grillaftener mv. Deres opgave bliver at sikre et godt socialt liv, et godt udbud af butikker, som muliggør en sund livsstil og at lave arrangementer, der også inddrager lokalbefolkningen. Aktivitetsgruppen kan bestå af personer fra: Kommunen og eventuelt fra formidlingsteamet Femern Belt Development Lolland-Falster Erhvervsråd Repræsentanter fra lokale virksomheder Nordic Site Solutions Aktivitetsgruppen skal arbejde tæt sammen med formidlingsteamet og informationsteamet. Booking og udlejning Rengøring Butikker Økonomi Affaldshåndtering Restaurationer Vicevært til vedligehold Renhold af udvendige arealer Vedligehold af sanitet Cafeér Gadekøkkener Arrangementer Sport Receptionen Booking af værelser kan gøres over nettet, hvor beboerne også kan bestille mad mv. Der udleveres nøglekort, som kan fungere både som nøgle til lejlighederne, men også som betalingskort til vaskeriet, købmanden mv. Alt det administrative styres fra receptionen. Service Serviceafdelingen kommer til at stå for affaldshåndtering, rengøring af fællesområder og for, at lejlighederne fungerer optimalt. Det er også dem, der kontaktes, hvis der er problemer med saniteten eller lignende. Serviceafdelingens viceværter vil være ansvarlige for det daglige arbejde. side 11 - Femern Camp Projekt

12 Involvering af lokalbefolkningen Projekt Lolland i Arbejde Projekt Lolland i Arbejde drejer sig i bund og grund om, at Lolland skal have udbytte af Femern forbindelsen. Det skal komme kommunen og borgerne til gode. Kommunens udbytte ligger i at reducere ledigheden og at få vækst i erhvervslivet og dermed til lokalområdet. Borgernes udbytte ligger i, at der kommer flere arbejdspladser og en øget købekraft til området. De netværksgrupper, som allerede er dannet af kommunen, Femern Bælt, Region Sjælland, Erhvervsrådet m.fl. skal implementeres i Projekt Lolland i Arbejde. Projektet forankres i jobcentrene. Det vil sige, at de lokale jobcentres ressourcer skal udnyttes. Jobcentrene i Lolland Kommune og omegn skal udvælge medarbejdere til at stå for styring og drift af projektet. Medarbejderne skal deles op i tre teams, som vist i nedenstående figur: Formidlingsteam Informationsteam Jobteam Medarbejderne på jobcentrene skal udvælges efter kvalifikationer og kompetencer, så medarbejderne kommer i det team, som passer bedst til personen. Medarbejderne skal motiveres, så de brænder for projektet, og projektet bliver så stor en succes som muligt. Det kræver, at medarbejderne får det ansvar, der skal til for at løfte opgaven. Formidlingsteam Formidlingsteamet er den gruppe medarbejdere, som er udadvendte, og som har lyst til at komme ud og promovere konceptet over for de lokale erhvervsdrivende i tæt samarbejde med aktivitetsgruppen. Deres opgave er at få de lokale erhvervsdrivende repræsenteret i campen. Det vil sige eksempelvis have dialog med og sørge for, at den lokale bager har et bagerudsalg i campen. Ligeledes skal teamet sørge for, at den virksomhed, der står for rengøring og vedligeholdelse bruger den lokale arbejdskraft. Formidlingsteamets funktion er at få alle de ydelser, som er mulige, flyttet ud i campen, så de lokale erhvervsdrivende flytter en del af deres forretning ud i campen. Og ydelserne varetages af den lokale arbejdskraft. Ydelserne, som kan være aktuelle: Transportydelser Håndværksydelser Reception Rengøring udendørs og indendørs Sundhedsklinik eller sygeplejerske Netcafé Bibliotek Bagerudsalg Købmand Madboder Vaskeri Fitnesscenter Mini tømmerhandel Café med billard og spillemaskiner Formidlingsteamet skal endvidere prøve at sælge ideen til entreprenørkonsortierne, så de tager et ansvar og bruger de lokale erhvervsdrivende mest muligt og eventuelt tilbyder den yngre lollandske arbejdskraft muligheden for lærepladser mv. Jobteam Jobteamet er den gruppe medarbejdere, som er udadvendte, og som har lyst til at motivere andre. Jobteamet skal arbejde tæt sammen med formidlingsteamet. Deres opgave er at motivere og engagere kandidaterne, det vil sige gruppen af arbejdsledige, bistandsklienter og dagpengemodtagere. Derudover skal de teste kandidaterne for at få et overblik over deres styrker, svagheder og motivationsfaktorer over for udfordringerne. Teamet skal sørge for, at jobbene bliver besat af de rigtige kandidater for at opnå tilfredshed for både kunder og kandidater. Jobteamet skal være mentor for kandidaterne ved at give dem selvværd, styrke og sparring under hele processen. Teamet skal samle alle kandidaterne hver uge og give informationer, nyheder, gode råd, lytte og sørge for, at alle er med i projektet. Derudover skal de uddelegere koordineringsopgaver til stærke kandidater. Informationsteam Informationsteamet er den gruppe medarbejdere, som har forståelse og flair for kommunikation. Teamet skal arbejde tæt sammen med aktivitetsgruppen. Deres opgave er at have kontakt med pressen og medier. Eksempelvis kunne teamet sørge for, at der bliver lavet en dokumentar om Projekt Lolland i Arbejde og forbindelsens fremdrift. Det ville give bonus i form af god omtale til entreprenørkonsortierne, fordi de gør en god indsats for den lollandske befolkning. De skal sørge for, at de ansatte i campen bliver integreret i området. Det kunne for eksempel gøres ved foredrag, sport, fællesspisning med mere, eventuelt i samarbejde med Aktivitetsgruppen. Teamet skal kunne vejlede mange nationaliteter. Femern Camp Projekt - side 12 Formidlingsteam Jobteam

13 Faseopdeling og tidsplan UDVIKLINGSFASE UDVIKLINGSFASE UDVIKLINGSFASE UDVIKLINGSFASE Fase 1 Organisering Jobteamet organiseres Arbejdsledige efteruddannes i butik, sundhed og ernæring Aktivitetsgruppen organiseres Lokale virksomheder integreres i gruppen Butiksbehov analyseres og planlægges Endelig detailplanlægning af campen Kulturelt knudepunkt planlægges og projekteres af kommune, region og erhvervsråd Fase 2 Fysiske tiltag og kommunikation Projekt Lolland i Arbejde sørger for Rekruttering af ansatte til campen Placering af ansatte Kommunikation med borgere og ansatte Aktivitetsgruppen sørger for Løbende revurdering af butiksbehov Arrangementer og aktiviteter Det kulturelle knudepunkt bygges Campen bygges op til at huse personer Fase 3 - Fysiske tiltag og løbende organisering Projekt Lolland i Arbejde sørger for Rekruttering af medarbejdere til campen Placering af medarbejdere Aktivitetsgruppen sørger for Løbende revurdering af butiksbehov Arrangementer og aktiviteter Campen udvides til at kunne huse personer Fase 4 - Fysiske tiltag og løbende organisering Projekt Lolland i Arbejde sørger for Rekruttering af medarbejdere til campen Placering af medarbejdere Aktivitetsgruppen sørger for Løbende revurdering af butiksbehov Arrangementer og aktiviteter Campen neddrosles til at kunne huse personer side 13 - Femern Camp Projekt

14 Mulige placeringer Camp Butikker, faciliteter og service Kulturelt knudepunkt Eksisterende by Campens placering afhængig af vejføring Den endelige vejføring til forbindelsen (øst eller vest for Rødbyhavn) vil give forskellige muligheder for placering af Femern Campen. For at de tre elementer i dette koncept skal lykkes og blive en succes, foreslås det, at campen placeres i umiddelbar nærhed af Rødbyhavn. Herved kan der opstå en synergieffekt mellem camp og by samtidig med, at nærheden til den kommende forbindelse bevares. Nedenfor er to mulige placeringer illustreret. Disse placeringer vil begge kunne give området en gevinst - både på kort og på lang sigt. Og det, at de lokale borgere er så tæt på, muliggør en interaktion mellem borgere og arbejdere. Derudover skabes potentialet for, at det kulturelle knudepunkt kan placeres mellem camp og eksisterende by. For at opnå den største synergieffekt mellem camp og eksisterende by, ansatte og borgere, foreslås det, at campen placeres umiddelbart i nærheden af en eksisterende by. Imellem camp og by placeres det kulturelle knudepunkt for at tiltrække mest mulig opmærksomhed til by, camp såvel som knudepunkt. Butikker, faciliteter og serviceerhverv placeres mellem camp og knudepunkt, så både borgere og campens beboere får glæde af det. På denne måde sikres den største lokale opbakning - dels til campen og efterfølgende til det, som kommunen har mulighed for at planlægge på campens areal. Østlig linjeføring Placering af camp Vestlig linjeføring Placering af camp Femern Camp Projekt - side 14

15 Konklusion Behovet for, at der laves en planlagt camp i forbindelse med Femern Bælt Projektet, er åbenlyst til stede. Historien har flere gange vist, at sker det ikke, vil der ingen gevinst være at hente - hverken for de ansatte, som må leve under kummerlige forhold, eller for lokalbefolkningen, som ikke inddrages i projekterne. Femern Camp Projektets forslag tager sit udgangspunkt i ønsket om at etablere en bæredygtig camp-løsning for Femern Bælt Konsortiet og Lolland Kommune. Bæredygtig både i forhold til miljøet, det sociale og i et økonomisk perspektiv. På det miljømæssige plan sikres bæredygtigheden ved at implementere så mange grønne tiltag i selve campen som muligt, ved at placere campen hensigtsmæssigt og ved at minimere den private bilkørsel mest muligt. For at sikre den sociale bæredygtighed inddrages, uddannes og rekrutteres områdets lokalbefolkning i videst muligt omfang. Campen giver de ansatte ordentlige, velplanlagte rammer for at kunne udføre deres arbejde. Og fundamentet skabes for, at lokalbefolkningen også efter forbindelsens åbning, kan være en aktiv del af kommunen. Bæredygtighed på det økonomiske plan sikres ved, at lokalbefolkningen får en mulighed for at være en del af anlæggelsen af Femern forbindelsen - og det giver muligheden for, at området og regionen kan få en gevinst af forbindelsen på kort og på lang sigt. Anlægsprojektet og herunder Femern Campen vil skabe indkomst og beskæftigelse i Lolland Kommune og opland. En naturlig Femern Bælt turisme vil samtidig medvirke til at skabe fornyet interesse for regionens seværdigheder. side 15 - Femern Camp Projekt

16 Fabriksparken Glostrup Tlf Prejlerupvej Grevinge Tlf

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Fra: Transportministeriet [mailto:abonnement@trm.dk] Sendt: 10. marts 2008 14:30 Emne: Abonnementbesked fra Transportministeriet - Transportminister

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Business Lolland-Falster

Business Lolland-Falster Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 54 Offentligt Business Lolland-Falster 31. oktober 2015 1 Analyse af en dobbeltsporet jernbane til Lolland-Falster 1.1 Pendlingsstrømme Pendling

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Centerleder for Gormshallen i Jelling

Centerleder for Gormshallen i Jelling Centerleder for Gormshallen i Jelling Jelling er en aktiv by med et fantastisk sammenhold, og vi ønsker at Gormshallen skal være drivkraften i den fortsatte udvikling af aktiviteter i Jelling - både indenfor

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

Byudvikling og Letbaner

Byudvikling og Letbaner Byudvikling og Letbaner 1 2 Odense Letbane Overordnet proces v/mh Visionen for Odense Vision for Odense Letbane Linjeføring Proces 3 Odense fra stor dansk by til dansk storby Vision Odense fra stor dansk

Læs mere

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Radikale Venstre, Næstved Kommune Det handler om mennesker, 10.10.2017 KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye tilgange

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Klar til fremtiden med en ny Storstrømsbro

Klar til fremtiden med en ny Storstrømsbro Klar til fremtiden med en ny Storstrømsbro Vordingborg Kommune og Guldborgsund Kommune etablerer et samarbejde om at varetage de to kommuners interesser i forhold til det kommende byggeri af den nye Storstrømsbro.

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Når verdens længste sænketunnel banker på

Når verdens længste sænketunnel banker på Femern Bælt-forbindelsen Når verdens længste sænketunnel banker på Steen Lykke Teknisk direktør, Femern A/S Femern A/S En dansk statsejet virksomhed Den danske stat Transportministeriet Sund & Bælt Holding

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

LÆRINGSCENTER HOLBÆK DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅDS MEDLEMSKONFERENCE 12. OKTOBER 2016 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

LÆRINGSCENTER HOLBÆK DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅDS MEDLEMSKONFERENCE 12. OKTOBER 2016 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE LÆRINGSCENTER HOLBÆK DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅDS MEDLEMSKONFERENCE 12. OKTOBER 2016 Læringscenter Holbæk Danmarks mindste, største campus Du ved ikke hvad det er Vi skal øge udbuddet af uddannelser Vi

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

ffective / energy / environment / effective / energy / environment / effective / energy / effective / ener

ffective / energy / environment / effective / energy / environment / effective / energy / effective / ener ffective / energy / environment / effective / energy / environment / effective / energy / environment / fective / energy effective / energy / environment / effective / energy / environment / effective

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy 1 ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy INDHOLD I MIT OPLÆG 2 Kort om formålet med og rammer for analysen Hovedresultater fra analysen

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune. - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter

Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune. - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter Aftenens program 18.00 Velkomst v. Kultur- og fritidsudvalgsformand

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Nøgletal omkring autocamperturismen.

Nøgletal omkring autocamperturismen. Nøgletal omkring autocamperturismen. 1 INTRODUKTION AF AUTOCAMPERRÅDET Autocamperrådet er stiftet 11. december 2010. Autocamperrådets medlemmer er DK-Autocam og Dansk Autocamper Forening. Autocamperrådets

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for den brede Københavnske befolkning. Vi har hidtil haft

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Skoleholmen. Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune

Skoleholmen. Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune Skoleholmen Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune Revideret den 10. januar 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Skoleholmen... 3 Udendørs rammer... 4 Indendørs rammer...

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG BORNHOLMERMÅL? Vi står på en brændende platform; vi skal sikre øens og samfundets bæredygtighed i dag og i morgen. Det er afgørende at vi forholde ros til den lokale bæredygtighed,

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

ZebraByer. Gruppen har arbejdet med innovationsspørgsmålene: flere gode leveår samt nye fællesskaber og medborgerskab. Indsigter

ZebraByer. Gruppen har arbejdet med innovationsspørgsmålene: flere gode leveår samt nye fællesskaber og medborgerskab. Indsigter Byrådsdreven innovationsproces - Løsningsforslag ZebraByer Gruppen har arbejdet med innovationsspørgsmålene: flere gode leveår samt nye fællesskaber og medborgerskab. Indsigter Vi har lavet et stort feltarbejde

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Sjællands Odde Aktivitetshus

Sjællands Odde Aktivitetshus Plejehjemmet Oddenvej 296, omkring 1950 Projektbeskrivelse: Udnyttelse af ejendommen Oddenvej 296 til Sjællands Odde Aktivitetshus Fremsendt af: Foreningen Kontaktperson: Telefon: Email: 1 Titel - er tænkt

Læs mere

Arbejdskraft udfordringer og muligheder?

Arbejdskraft udfordringer og muligheder? Kim Graugaard Arbejdskraft udfordringer og Kim Graugaard, viceadm. direktør Erhvervstræf, DI Lolland-Falster Beskæftigelsen på vej op for hele landet men endnu ikke på Sydsjælland og LF Udvikling i samlet

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter 23/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Foreningslivets potentialer i yderområderne BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN AF TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse 1. Projektets mål 2. Projektets delmålsætninger 3. Målgruppen 4. Projektets langsigtede mål 5. Geografiske fokusområder 6. Aktiviteter 7. Organisering

Læs mere

Bæredygtighedsvurdering af byområder. Jesper Ole Jensen, SBi

Bæredygtighedsvurdering af byområder. Jesper Ole Jensen, SBi Bæredygtighedsvurdering af byområder Jesper Ole Jensen, SBi Udgangspunkt for vurdering: DPL-inspireret model til vurdering af bæredygtighed i Københavns byområder Områderne vurderes på 20 udvalgte indikatorer,

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Talent, bevægelse og samarbejde

Talent, bevægelse og samarbejde Talent, bevægelse og samarbejde Skoler og lokale idrætsforeninger går sammen om at styrke børnenes udvikling og trivsel Baggrund Idrætsskolerne skal gøre det sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt at bevæge

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt KOV1_Kvadrat_RØD KOLDING KOMMUNE Den jyske politiuddannelse i Kolding 3 Derfor er Kolding det mest oplagte valg Kolding Kommune og vores samarbejdspartnere

Læs mere

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Forord Forord kommer senere Indledning I Halsnæs Kommune har vi en kultur- og fritidspolitik, som løber frem til år 2020. Ligeledes er der for perioden 2015-2018 afsat

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere