Projekt Femern. side 1 - Femern Camp Projekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Femern. side 1 - Femern Camp Projekt"

Transkript

1 Projekt Femern Camp PROSPEKT side 1 - Femern Camp Projekt

2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Baggrund og behov...3 Initiativtagere...3 Eksisterende forhold...4 Uudnyttet potentiale i Lolland Kommune...4 Antal arbejdende i Lolland Kommune...4 Nuværende beboelsesmuligheder...5 Infrastruktur...5 Koncept...6 Gode forhold for beboerne i campen...6 Involvering af lokalbefolkningen...6 Lokal og regional forankring...7 Campen...9 Faciliteter...9 Beboelsesmuligheder...10 Driften af campen...11 Mulige placeringer...13 Konklusion...14 Femern Camp Projekt - side 2

3 Indledning I 2009 blev det besluttet, at der skal bygges en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland. Godkendelsen af projektet forventes at blive endeligt besluttet af Folketinget i Anlægsarbejdet er planlagt til at vare omkring 6 år og forventes at beskæftige mennesker om året. Baggrund og behov Der er ikke tidligere gjort større erfaringer med at bygge camps ved store anlægsprojekter i Danmark. Boligforholdene er tidligere oprettet efterhånden som behovet har vist sig. De har været uorganiserede og uden fælles faciliteter. Områderne har ikke været gearede til at rumme en så stor og pludselig tilgang af mennesker, hverken i form af indkvarteringsmuligheder, faciliteter eller fritidstilbud. Og lokalbefolkningen er heller ikke tidligere set inddraget i de store anlægsprojekter. For lokalområderne har der ikke været den store gevinst at hente hverken før, under eller efter, at forbindelsen er etableret. Under anlægsarbejdet med Storebæltsbroen havde de forskellige entreprenører købt eller lejet noget jord, hvor deres mandskab kunne sætte campingvogne op. Der var desuden enkelte pavilloner, som var sat op til formålet. Under anlægsarbejdet med Øresundsbroen havde man anlagt to mindre camps af pavilloner til henholdsvis 600 beboere og en til beboere. De, der ikke var plads til her, lejede sig ind på private grunde, vandrehjem eller campingpladser. Der var store problemer med kvaliteten af campen, hvilket påvirkede beboernes velfærd. På grund af dårlige rammer for kost, logi, mv. opstod der i flere tilfælde øget sygdom. Der er behov for, at der tages initiativ til en stor velfungerende camp, som både sikrer arbejdernes velfærd og fysiske forhold og samtidig involverer lokalbefolkningen. Ved at samle så mange mennesker på ét sted kan der dannes et grundlag for at skabe et fællesskab og samtidig styrke ejerskabet til projektet. De ansatte har behov for at have et ordentligt sted at sove, for ordentlig mad og et behageligt sted at koble fra, når de har fri. Det stiller nogle krav til den fysiske indretning af en camp. Mange har langt hjem eller kommer fra udlandet og derfor kan de rigtige rammer øge fællesskabet i campen og give en større glæde ved at deltage i projektet. Desuden er der et behov for at få integreret lokalbefolkningen i campen og for at give regionen den vækst, den har så stor brug for. Initiativtagere Projektgruppen bag Femern Camp Projektet er et konsortium, der består af Cramo A/S og Nordic Site Solutions. Sammen står konsortiet for idéerne til campen, processen med at forankre projektet hos lokalbefolkningen samt at etablere aktivitetsgruppen omkring projektet. I det videre forløb er det Cramo A/S, der leverer materiel og samtidig etablerer campen. Nordic Site Solutions står for selve driften af campen. Det, der var tilfældet med anlægsarbejderne i forbindelse med Storebæltsbroen og Øresundsbroen, ses endnu engang påbegyndt i Rødbyhavn. Her har en entreprenør købt noget jord til sine folk, hvor der kan sættes campingvogne op - mod betaling. Der er ikke yderligere faciliteter og området er meget lille i forhold til den massive arbejdsstyrke, der om få år, vil gøre deres indtog i området. side 3 - Femern Camp Projekt

4 Eksisterende forhold Uudnyttet potentiale i Lolland Kommune I november 2009 lå ledigheden på 3,7 % for hele landet. I samme måned var der 942 ledige i Lolland Kommune, hvilket svarer til 4,6 % af arbejdsstyrken i kommunen. Det vil sige en væsentligt højere ledighedsprocent end gennemsnittet. På grafen nedenfor ses aldersfordelingen af de ledige personer i Lolland Kommune. I forhold til resten af landet er der en meget høj andel af årige, som er ledige. Hvor det på landsplan er 4,6 % af de årige, som går ledige, er det i Lolland Kommune hele 7 % (98 personer). Ifølge data fra 2008 er størstedelen af de ledige i Lolland Kommune på dagpenge frem for kontanthjælp, hvilket betyder, at de har været ledige i maksimalt fire år. Antal beskæftigede i Lolland Kommune under anlægsarbejdet med Femern forbindelsen Under anlægsarbejdet med Femern forbindelsen er det anslået, at der skal bruges cirka mand i 5 år. Det betyder, at grafen over det antal personer, som arbejder i Lolland Kommune over de næste 10 år, vil se omtrentligt ud, som angivet nedenfor. Det er altså en betydelig forøgelse på cirka 30 % af arbejdsstyrken i Lolland Kommune, der kommer i løbet af de næste få år. Nuværende beboelsesmuligheder På nuværende tidspunkt er der følgende overnatningsmuligheder, som kan være aktuelle i forbindelse med Femern projektet. Det vil sige overnatningsmuligheder, som ligger i umiddelbar nærhed af Rødby og Rødbyhavn. Western Camp Rødby ca. 350 pladser Hotel E4 Rødby ca. 100 pladser Lalandia Rødby ca pladser til håndværkere Rødby Lystskov Camping Rødby ca. 26 pladser Hotel Maribo Søpark Maribo ca. 200 pladser Danhotel Rødbyhavn ca. 110 pladser. I alt beboelsesmuligheder. Prisniveauet svinger fra 350 til 750 kr. pr. nat/person. Nedenstående graf viser forholdet mellem disse overnatningsmuligheder sammenholdt med den forventede arbejdsstyrke. Det femgår, at hvis der også skal være plads til turister, så er der et klart behov for nye indkvarteringsmuligheder i området. Figur 1: Ledighedsprocent Kilde: Danmarks statistik, AUP01: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken opgør Figur 2: Arbejdende i Lolland Kommune Kilde: Danmarks statistik, AFSTA1: Beskæftigede efter arbejdsstedsområde Der ligger et stort uudnyttet potentiale i form af ledig arbejdskraft i Lolland Kommune. Potentialet består af en stor gruppe mennesker, som kan aktiveres. Et potentiale, som ikke bliver udnyttet i dag og som er med til at give Lolland Kommune store udfordringer på dette område. Figur 3: Kommende arbejdsstyrke i forhold til nuværende overnatningsmuligheder Kilde: Egen udvikling Femern Camp Projekt - side 4

5 Infrastruktur Hvis man ser på den overordnede infrastruktur i området, er det primært den store tafikåre Rødby Syd motorvejen, der løber helt ned til færgelejet på Rødbyhavn. Derudover er der jernbanen, som følger den østlige side af motorvejen. Vest for motorvejen og jernbanen ligger Rødby og Rødbyhavn, som er byernes og erhvervslivets trafikale omdrejningspunkt. Lidt vest for Rødby ligger Lalandia, som på nuværende tidspunkt er den største turistattraktion på Lolland. Rødby og Lalandia er forbundet med en direkte vej, som ligger vinkelret på motorvejen. Udkig ud over det nuværende færgeleje i Rødbyhavn. side 5 - Femern Camp Projekt

6 Koncept Visionen: 1. At skabe optimale forhold for beboerne i campen og sikre deres velfærd 2. At involvere lokalbefolkningen og skabe nye arbejdspladser. Herunder at få arbejdsledige involveret i projektet og 3. At sikre en lokal og regional vækst på kort og på længere sigt Gode forhold for de arbejdende Lokal og regional forankring Involvering af lokalbefolkningen 1. Gode forhold for beboerne i campen Formålet med Femern Camp Projektet er at skabe optimale rammer for beboere, som i kortere og ofte længere tid, er nødt til at være væk hjemmefra. De kan se frem til en hverdag med mange timers arbejde, syv dage om ugen derfor skal der etableres en camp med fokus på beboernes trivsel og velfærd. I campen vil beboerne have mulighed for at bo i gode rammer, spise sundt, dyrke motion, dyrke fællesskabet med andre beboere og benytte sig af forskellige kulturelle tilbud. Ligeledes vil campen have så gode rammer, at man også har mulighed for at få besøg hjemmefra. Forholdene for beboerne sikres ved at: Indrette en camp med gode beboelser i flere niveauer Projektere campen med grønne områder og udendørsfaciliteter Etablere et indkøbs- og serviceområde med muligheder for at købe sund mad Indrette området med mulighed for udendørs og indendørs motion Skabe et kulturelt liv for beboerne i form af større events Sørge for at campen er velfungerende, ren og pæn I selve driften ligger også tanken om at gøre campen så miljøvenlig og energimæssig bæredygtig som muligt. 2. Involvering af lokalbefolkningen Hele konceptet er bygget op om den lokale arbejdskraft, som skal være aktør og medspiller i hele projektet. Konceptet med involvering af lokalbefolkningen kaldes Projekt Lolland i Arbejde. Projekt Lolland i Arbejde skal ske i samarbejde med de eksisterende netværksgrupper, som kommunen allerede har opbygget. Tiden er moden til, at konsortierne lige så vel som kommunerne tager et ansvar, både over for de, der skal arbejde med selve forbindelsen og over for lokalbefolkningen. Konceptet er bygget op om udnyttelse af kommunens egne ressourcer. Det vil sige bruge arbejdskraften i de lokale jobcentre. Disse jobcenter-medarbejdere skal være frontfigurer for involveringen af lokalbefolkningen, både de arbejdsledige og de eksisterende erhverv. De arbejdsledige skal aktiveres i og drage fordel af campen. De arbejdsledige skal engageres og motiveres til at udnytte deres ressourcer bedst muligt. De lokale erhvervsdrivende skal indgå i alle tænkelige ydelser og derved få udbytte af etableringen af Femern forbindelsen. Femern Camp Projekt - side 6

7 3. Lokal og regional forankring Endnu et fokusområde er at skabe lokal og regional forankring og vækst. En måde at få lokal opbakning på kunne være at skabe et kulturelt knudepunkt for området og regionen. Lige nu er Rødby og Rødbyhavn mest kendt for færgeoverfarten Rødby-Puttgarden og Lalandia. Hvis der kan skabes et knudepunkt af regional interesse, kan Rødby og Rødbyhavn med sin centrale placering blive knudepunkt i den nye internationale metropol. Med de ca ekstra mennesker i området under arbejdet med Femern forbindelsen og den forventede stigning i gennemkørselstrafikken efter forbindelsens åbning, er det vigtigt, at det kulturelle knudepunkt etableres inden, arbejdet med Femern forbindelsen starter. Ideen er en form for et kulturhus med et tårn, hvori der er udkigsmulighed mod broen, så hele regionen kan følge med i etableringen af den store forbindelse. Endvidere kan der etableres andre faciliteter, som kan danne udgangspunkt for beboeres og besøgendes mødested. Det kan være biograf, bibliotek, udendørs koncertsted eller lignende faciliteter. På lang sigt vil et kulturelt knudepunkt være værdiskabende for regionen - også efter Femern projektet er afsluttet. Ved etablering af et kulturelt område omkring Rødby, kan der skabes fundament for en vækst i turismen. side 7 - Femern Camp Projekt

8 Femern Camp Projekt - side 8

9 Campen Det primære formål med campen er, at de ansatte skal kunne bo under ordentlige forhold. Der skal være mulighed for at kunne bo og spise, som man har lyst og råd til. For de beboere, som ikke selv vil lave mad, skal der være mulighed for at købe sund og billig mad. For de, som selv ønsker at lave mad, skal der være gode indkøbsmuligheder. I campen vil der være anlagt et butiksområde, hvor man vil kunne finde de fornødne dagligvarer. Serviceområdet placeres i umiddelbar nærhed af butiksområdet. Her vil servicetilbuddene naturligvis afhænge af beboernes behov. Selve camp-området bliver indrettet med grønne miljøer, hvor der vil være grillområder og områder, hvor man kan mødes efter arbejdstid - også med familien på besøg. For at de små hverdagsoplevelser kan opstå naturligt i campen, vil der være fælles indendørsfaciliteter til samvær og afslapning. I campen er der endvidere indrettet lokaler til undervisning, mødeog konferencefaciliteter. Faciliteter i campen Beboelsesområde med forskellige typer boliger Serviceområde med læge/sygeplejerske, fysioterapeut, frisør, posthus, vaskeri, bibliotek m.m. Butiksområde med dagligvarebutik, bager, kiosk m.m. Rekreationsområde med café, spisested, motionsrum og sportscafé Grønt område med mulighed for at anlægge grillområder, petanquebaner m.m. Undervisningsfaciliteter Møde- og konferencefaciliteter Døgnbemandet reception P-plads (overvåget) Busdrift og cykeludlejning Af hensyn til CO2-belastningen af miljøet er det vigtigt at begrænse beboernes brug af privatbiler mest muligt. Der bør være fast busdrift fra camp-området til de forskellige arbejdspladser, så miljø og vejnet skånes mest muligt. Der vil være stor belastning på det omkringliggende vejnet - både tung lastbiltrafik med leverancer/materialer til byggepladserne, den almindelige biltrafik af fastboende og de ansatte på Femern projektet. Der bør endvidere være mulighed for at leje cykler som et supplement til busdriften. Der vil være indrettet et overvåget parkeringsområde ved campen til privatbiler. På camp-området tænkes forbruget af CO2 at være så minimalt som muligt. Alle enheder i campen kan blive udstyret med solceller, ligesom hver beboelse kan udstyres med bevægelsesfølere, der sikrer, at der ikke bruges unødig energi. side 9 - Femern Camp Projekt

10 Beboelsesmuligheder Selve camp-området indrettes med forskellige typer af beboelse, så alle behov kan afdækkes. Den primære funktion er, at de ansatte skal have et fornuftigt sted at kunne sove og slappe af efter endt arbejde. Der vil være beboelser til længere tids ophold med eget køkken, bad, soveværelse og afslapningsområde, ligesom firesengsmodulet med delebad og køkken også kan vælges. Nedenfor ses eksempler på beboelsesmuligheder. Beboelse til 1 mand, 27m 2. Køkken med spiseplads, wc/bad og kontor Luksusbeboelse, 54m 2. Dobbeltseng, køkken med spiseplads, opholdsareal samt skrivebord Beboelse til 1 mand, 41 m 2. Soveværelse, wc/bad, opholdsareal samt trinette Beboelse, 10m 2 med eget wc/bad Beboelse til 4 mand, 27m 2. 2 køjesenge samt fælles wc/bad og køkken med spiseplads Femern Camp Projekt - side 10

11 Driften af campen Organisationen skal være flad, så man sikrer en hurtig beslutnings- og handleproces. Den daglige drift bemandes så vidt muligt af lokalbefolkningen og flest mulige ydelser udliciteres til det lokale erhvervsliv. Camp bestyrelse Reception Service Aktivitetsgruppe Reception Service Aktivitetsgruppe Aktivitetsgruppe Herfra styres alle aktiviteter i campen. Det er aktivitetsgruppen, der finder ud af, hvilke butikker, spisesteder og serviceydelser, der løbende er behov for. Derudover står aktivitetsgruppen også for arrangementer så som fodboldturneringer, grillaftener mv. Deres opgave bliver at sikre et godt socialt liv, et godt udbud af butikker, som muliggør en sund livsstil og at lave arrangementer, der også inddrager lokalbefolkningen. Aktivitetsgruppen kan bestå af personer fra: Kommunen og eventuelt fra formidlingsteamet Femern Belt Development Lolland-Falster Erhvervsråd Repræsentanter fra lokale virksomheder Nordic Site Solutions Aktivitetsgruppen skal arbejde tæt sammen med formidlingsteamet og informationsteamet. Booking og udlejning Rengøring Butikker Økonomi Affaldshåndtering Restaurationer Vicevært til vedligehold Renhold af udvendige arealer Vedligehold af sanitet Cafeér Gadekøkkener Arrangementer Sport Receptionen Booking af værelser kan gøres over nettet, hvor beboerne også kan bestille mad mv. Der udleveres nøglekort, som kan fungere både som nøgle til lejlighederne, men også som betalingskort til vaskeriet, købmanden mv. Alt det administrative styres fra receptionen. Service Serviceafdelingen kommer til at stå for affaldshåndtering, rengøring af fællesområder og for, at lejlighederne fungerer optimalt. Det er også dem, der kontaktes, hvis der er problemer med saniteten eller lignende. Serviceafdelingens viceværter vil være ansvarlige for det daglige arbejde. side 11 - Femern Camp Projekt

12 Involvering af lokalbefolkningen Projekt Lolland i Arbejde Projekt Lolland i Arbejde drejer sig i bund og grund om, at Lolland skal have udbytte af Femern forbindelsen. Det skal komme kommunen og borgerne til gode. Kommunens udbytte ligger i at reducere ledigheden og at få vækst i erhvervslivet og dermed til lokalområdet. Borgernes udbytte ligger i, at der kommer flere arbejdspladser og en øget købekraft til området. De netværksgrupper, som allerede er dannet af kommunen, Femern Bælt, Region Sjælland, Erhvervsrådet m.fl. skal implementeres i Projekt Lolland i Arbejde. Projektet forankres i jobcentrene. Det vil sige, at de lokale jobcentres ressourcer skal udnyttes. Jobcentrene i Lolland Kommune og omegn skal udvælge medarbejdere til at stå for styring og drift af projektet. Medarbejderne skal deles op i tre teams, som vist i nedenstående figur: Formidlingsteam Informationsteam Jobteam Medarbejderne på jobcentrene skal udvælges efter kvalifikationer og kompetencer, så medarbejderne kommer i det team, som passer bedst til personen. Medarbejderne skal motiveres, så de brænder for projektet, og projektet bliver så stor en succes som muligt. Det kræver, at medarbejderne får det ansvar, der skal til for at løfte opgaven. Formidlingsteam Formidlingsteamet er den gruppe medarbejdere, som er udadvendte, og som har lyst til at komme ud og promovere konceptet over for de lokale erhvervsdrivende i tæt samarbejde med aktivitetsgruppen. Deres opgave er at få de lokale erhvervsdrivende repræsenteret i campen. Det vil sige eksempelvis have dialog med og sørge for, at den lokale bager har et bagerudsalg i campen. Ligeledes skal teamet sørge for, at den virksomhed, der står for rengøring og vedligeholdelse bruger den lokale arbejdskraft. Formidlingsteamets funktion er at få alle de ydelser, som er mulige, flyttet ud i campen, så de lokale erhvervsdrivende flytter en del af deres forretning ud i campen. Og ydelserne varetages af den lokale arbejdskraft. Ydelserne, som kan være aktuelle: Transportydelser Håndværksydelser Reception Rengøring udendørs og indendørs Sundhedsklinik eller sygeplejerske Netcafé Bibliotek Bagerudsalg Købmand Madboder Vaskeri Fitnesscenter Mini tømmerhandel Café med billard og spillemaskiner Formidlingsteamet skal endvidere prøve at sælge ideen til entreprenørkonsortierne, så de tager et ansvar og bruger de lokale erhvervsdrivende mest muligt og eventuelt tilbyder den yngre lollandske arbejdskraft muligheden for lærepladser mv. Jobteam Jobteamet er den gruppe medarbejdere, som er udadvendte, og som har lyst til at motivere andre. Jobteamet skal arbejde tæt sammen med formidlingsteamet. Deres opgave er at motivere og engagere kandidaterne, det vil sige gruppen af arbejdsledige, bistandsklienter og dagpengemodtagere. Derudover skal de teste kandidaterne for at få et overblik over deres styrker, svagheder og motivationsfaktorer over for udfordringerne. Teamet skal sørge for, at jobbene bliver besat af de rigtige kandidater for at opnå tilfredshed for både kunder og kandidater. Jobteamet skal være mentor for kandidaterne ved at give dem selvværd, styrke og sparring under hele processen. Teamet skal samle alle kandidaterne hver uge og give informationer, nyheder, gode råd, lytte og sørge for, at alle er med i projektet. Derudover skal de uddelegere koordineringsopgaver til stærke kandidater. Informationsteam Informationsteamet er den gruppe medarbejdere, som har forståelse og flair for kommunikation. Teamet skal arbejde tæt sammen med aktivitetsgruppen. Deres opgave er at have kontakt med pressen og medier. Eksempelvis kunne teamet sørge for, at der bliver lavet en dokumentar om Projekt Lolland i Arbejde og forbindelsens fremdrift. Det ville give bonus i form af god omtale til entreprenørkonsortierne, fordi de gør en god indsats for den lollandske befolkning. De skal sørge for, at de ansatte i campen bliver integreret i området. Det kunne for eksempel gøres ved foredrag, sport, fællesspisning med mere, eventuelt i samarbejde med Aktivitetsgruppen. Teamet skal kunne vejlede mange nationaliteter. Femern Camp Projekt - side 12 Formidlingsteam Jobteam

13 Faseopdeling og tidsplan UDVIKLINGSFASE UDVIKLINGSFASE UDVIKLINGSFASE UDVIKLINGSFASE Fase 1 Organisering Jobteamet organiseres Arbejdsledige efteruddannes i butik, sundhed og ernæring Aktivitetsgruppen organiseres Lokale virksomheder integreres i gruppen Butiksbehov analyseres og planlægges Endelig detailplanlægning af campen Kulturelt knudepunkt planlægges og projekteres af kommune, region og erhvervsråd Fase 2 Fysiske tiltag og kommunikation Projekt Lolland i Arbejde sørger for Rekruttering af ansatte til campen Placering af ansatte Kommunikation med borgere og ansatte Aktivitetsgruppen sørger for Løbende revurdering af butiksbehov Arrangementer og aktiviteter Det kulturelle knudepunkt bygges Campen bygges op til at huse personer Fase 3 - Fysiske tiltag og løbende organisering Projekt Lolland i Arbejde sørger for Rekruttering af medarbejdere til campen Placering af medarbejdere Aktivitetsgruppen sørger for Løbende revurdering af butiksbehov Arrangementer og aktiviteter Campen udvides til at kunne huse personer Fase 4 - Fysiske tiltag og løbende organisering Projekt Lolland i Arbejde sørger for Rekruttering af medarbejdere til campen Placering af medarbejdere Aktivitetsgruppen sørger for Løbende revurdering af butiksbehov Arrangementer og aktiviteter Campen neddrosles til at kunne huse personer side 13 - Femern Camp Projekt

14 Mulige placeringer Camp Butikker, faciliteter og service Kulturelt knudepunkt Eksisterende by Campens placering afhængig af vejføring Den endelige vejføring til forbindelsen (øst eller vest for Rødbyhavn) vil give forskellige muligheder for placering af Femern Campen. For at de tre elementer i dette koncept skal lykkes og blive en succes, foreslås det, at campen placeres i umiddelbar nærhed af Rødbyhavn. Herved kan der opstå en synergieffekt mellem camp og by samtidig med, at nærheden til den kommende forbindelse bevares. Nedenfor er to mulige placeringer illustreret. Disse placeringer vil begge kunne give området en gevinst - både på kort og på lang sigt. Og det, at de lokale borgere er så tæt på, muliggør en interaktion mellem borgere og arbejdere. Derudover skabes potentialet for, at det kulturelle knudepunkt kan placeres mellem camp og eksisterende by. For at opnå den største synergieffekt mellem camp og eksisterende by, ansatte og borgere, foreslås det, at campen placeres umiddelbart i nærheden af en eksisterende by. Imellem camp og by placeres det kulturelle knudepunkt for at tiltrække mest mulig opmærksomhed til by, camp såvel som knudepunkt. Butikker, faciliteter og serviceerhverv placeres mellem camp og knudepunkt, så både borgere og campens beboere får glæde af det. På denne måde sikres den største lokale opbakning - dels til campen og efterfølgende til det, som kommunen har mulighed for at planlægge på campens areal. Østlig linjeføring Placering af camp Vestlig linjeføring Placering af camp Femern Camp Projekt - side 14

15 Konklusion Behovet for, at der laves en planlagt camp i forbindelse med Femern Bælt Projektet, er åbenlyst til stede. Historien har flere gange vist, at sker det ikke, vil der ingen gevinst være at hente - hverken for de ansatte, som må leve under kummerlige forhold, eller for lokalbefolkningen, som ikke inddrages i projekterne. Femern Camp Projektets forslag tager sit udgangspunkt i ønsket om at etablere en bæredygtig camp-løsning for Femern Bælt Konsortiet og Lolland Kommune. Bæredygtig både i forhold til miljøet, det sociale og i et økonomisk perspektiv. På det miljømæssige plan sikres bæredygtigheden ved at implementere så mange grønne tiltag i selve campen som muligt, ved at placere campen hensigtsmæssigt og ved at minimere den private bilkørsel mest muligt. For at sikre den sociale bæredygtighed inddrages, uddannes og rekrutteres områdets lokalbefolkning i videst muligt omfang. Campen giver de ansatte ordentlige, velplanlagte rammer for at kunne udføre deres arbejde. Og fundamentet skabes for, at lokalbefolkningen også efter forbindelsens åbning, kan være en aktiv del af kommunen. Bæredygtighed på det økonomiske plan sikres ved, at lokalbefolkningen får en mulighed for at være en del af anlæggelsen af Femern forbindelsen - og det giver muligheden for, at området og regionen kan få en gevinst af forbindelsen på kort og på lang sigt. Anlægsprojektet og herunder Femern Campen vil skabe indkomst og beskæftigelse i Lolland Kommune og opland. En naturlig Femern Bælt turisme vil samtidig medvirke til at skabe fornyet interesse for regionens seværdigheder. side 15 - Femern Camp Projekt

16 Fabriksparken Glostrup Tlf Prejlerupvej Grevinge Tlf

- dit liv, din fremtid, dit job FORSLAG. Inden endelig redigering, opsætning, illustrationer mv. Planstrategi 2011

- dit liv, din fremtid, dit job FORSLAG. Inden endelig redigering, opsætning, illustrationer mv. Planstrategi 2011 - dit liv, din fremtid, dit job FORSLAG Inden endelig redigering, opsætning, illustrationer mv. Planstrategi 2011 Juni 2011 1 Planstrategi 2011 Udgivet af Faxe Kommune indsæt Planstrategien er udarbejdet

Læs mere

Landsbyudvikling. et idékatalog

Landsbyudvikling. et idékatalog Landsbyudvikling et idékatalog Idékatalogets teori og anbefalinger er baseret på et større forsknings- og evalueringsarbejde gennemført af Center for Forskning og Udvikling i Landdistrikter af bypuljeprojekter

Læs mere

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken 2014-18 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Forord 3 Afsnit 2: Resumé 4 Afsnit 3: Baggrund 4 3.1 Ressourcer og

Læs mere

Anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord De udsatte boligområder dukker jævnligt op i medierne med

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Debatoplæg til Planstrategi for Lolland Kommune. Februar 2008

Debatoplæg til Planstrategi for Lolland Kommune. Februar 2008 Debatoplæg til Planstrategi for Lolland Kommune Februar 2008 2 PLANSTRATEGI - LOLLAND KOMMUNE Indhold Nye muligheder Deltag i debatten Lolland 2030 - et fremtidsscenarium Planstrategi og temaer Erhverv

Læs mere

Plan & Agenda 21 strategi 2008

Plan & Agenda 21 strategi 2008 1 Plan & Agenda 21 strategi 2008 Kolofon Plan & Agenda 21 strategi 2008 Udgivet af Faxe Kommune - Januar 2009 Plan & Agenda 21 strategien er udarbejdet i perioden 2006 til 2008. Forslaget til strategien

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Oktober 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Dit Lolland - din fremtid

Dit Lolland - din fremtid Dit Lolland - din fremtid Det konservative valgprogram ved kommunalvalget 2009 Side 1 af 15 Konservative Lolland 2009 Dit Lolland din fremtid Vi konservative arbejder på en spændende og positiv fremtid

Læs mere

Gundsømagle, Roskilde Kommune. Den bæredygtige. Idékatalog

Gundsømagle, Roskilde Kommune. Den bæredygtige. Idékatalog Gundsømagle, Roskilde Kommune Den bæredygtige landsby Idékatalog Idékatalog Indholdsfortegnelse 1. OM PROJEKTET DEN BÆREDYGTIGE LANDSBY 4 2. OM GUNDSØMAGLE 6 3. GUNDSØMAGLE DEN GODE HISTORIE 11 4. UDFORDRINGER

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab ReSTART LINDHOLM Et godt liv i Lindholm Helhedsplan Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark for Nykøbing F Boligselskab Boligselskabet Fjordparken Boligselskabet Vendersbo/Domea September 2007 FORORD OG

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015

OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015 OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015 VORES VISION FOR GL. VALBY Gl. Valby skal være en bæredygtig ramme om det gode liv. Gode fysiske og sociale forbindelser på tværs af områder, generationer

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

Hasseris Boligselskab

Hasseris Boligselskab Hasseris Boligselskab Boligsocial Helhedsplan for en social og forebyggende indsats Afd. 5 Grønnegården, Dyrskuevej og Stationsmestervej, 9200 Aalborg SV Afd. 6 Skelagergårdene, Skelagervej, 9000 Aalborg

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013 Forord I Danmark forventes der indenfor de næste 15 år en demografisk udvikling med mange flere ældre borgere og heraf pres på

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi... 4 Visionen

Læs mere

Sprotoften. klar til fremtiden

Sprotoften. klar til fremtiden Sprotoften klar til fremtiden Plan for boligsocial indsats 2014-2018 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2. RESUMÉ... 4 2.1 BØRN, UNGE OG FAMILIER... 6 2.2 UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE... 6 3. BAGGRUND -

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne...

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne... Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget 2014-2018 ALDERSROGADE VORES KVARTER 2 Aldersrogade vores kvarter Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget Indhold 1. Resumé...

Læs mere

for Ishøj Kommune vedtaget af Ishøj Byråd oktober 2006 Ishøj Kommune Erhvervspolitik 1

for Ishøj Kommune vedtaget af Ishøj Byråd oktober 2006 Ishøj Kommune Erhvervspolitik 1 for Ishøj Kommune vedtaget af Ishøj Byråd oktober Ishøj Kommune Erhvervspolitik 1 Inholdsfortegnelse Erhvervspolitikken for Ishøj Kommune... 3 Status for Ishøj Kommune....4 Fakta om erhvervskommunen Ishøj...

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Hovedrapport Dato Marts, 2011 DE DANSKE MUSIKFESTIVALER DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DE DANSKE MUSIKFESTIVALER DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll

Læs mere

Ny by ved Store Rørbæk. Boliger og beboere

Ny by ved Store Rørbæk. Boliger og beboere Ny by ved Store Rørbæk Boliger og beboere SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2006 Titel Ny by ved Store Rørbæk Undertitel Boliger og beboere Udgivelsesår 2006 Forfattere Hedvig Vestergaard, Thorkild Ærø,

Læs mere

Ansøgning om Praktikcenter på Århus Købmandsskole

Ansøgning om Praktikcenter på Århus Købmandsskole Ansøgning om Praktikcenter på Århus Købmandsskole Århus, den 7. juni 2013 Indholdsfortegnelse Motivation for ansøgning... 4 Udarbejdelse af ansøgningen... 4 Management Summary... 5 Læsevejledning:... 6

Læs mere