Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens"

Transkript

1 Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i befolkningen og en højere gennemsnitlig levealder, forventes antallet af ældre med demens samtidig at stige. Kolding Kommunes demensteam oplever, at de overvejende har kontakt med ældre borgere med demens og i mange tilfælde først får kontakt til borgere med demens, når sygdommen er fremskreden. Demensteamet ser et behov for at der sættes en indsats i værk for at opnå kontakt til borgere med demens tidligt i forløbet. Byrådet i Kolding Kommune har i budgettet for truffet beslutning om igangsættelse af projekt Aktivt Seniorliv, hvor rehabilitering til borgere med demens indgår som en del af projektet. Formålet med projekt Aktivt Seniorliv er at understøtte borgerne i at forblive mest muligt uafhængige af hjælp og have størst mulig livskvalitet i seniorlivet. Målet er, at der opnås en kulturforandring på seniorområdet, så rehabilitering og forebyggelse bliver en fælles gennemgående tankegang. Projekt Aktivt Seniorliv består af 4 delprojekter 1 : Rehabilitering i hjemmeplejen Rehabilitering på plejecentre Forebyggelse til de årige Rehabilitering til personer med demens Delprojekt rehabilitering til personer med demens skal understøtte formålet for projekt Aktivt seniorliv indenfor delprojektets målgruppe. (For yderligere beskrivelse af baggrund se bilag 1). Delprojektet er bygget op omkring oprettelse af en demenscafé for yngre borgere med demens og borgere med demens i det tidlige forløb, og Kolding Kommunes demensteam vil være de bærende kræfter i oprettelse og drift. Formål At støtte borgere i målgruppen til at bevare deres funktionsniveau længst muligt og have størst mulig livskvalitet. Mål At opnå kontakt til borgere med mistanke om eller med en demensdiagnose tidligst muligt i forløbet 1 CaseNo _Projektbeskrivelse Aktivt Seniorliv_# _v1 1

2 At borgere i målgruppen får mulighed for dannelse af netværk med andre i samme situation At opretholde en løbende kontakt med henblik på at vejlede borgere i målgruppen i fastholdelse af deres fysiske, psykiske og sociale egenomsorgsevne og livskvalitet At opnå kontakt med de pårørende til borgere med en demensdiagnose med henblik på at skabe muligheden for netværksdannelse og oplyse om kommunens tilbud At opnå at frivillige står for en del af aktiviteterne i caféen Definition: Fysisk, psykisk, social: Både kropslige, psykiske og sociale faktorer er vigtige for borgerens livssituation og kan omhandle såvel daglige aktiviteter, som fritidsinteresser, deltagelse i sociale aktiviteter, netværksdannelse m.m. Egenomsorgsevne: Egenomsorg er udtryk for den adfærd raske eller syge personer udviser for henholdsvis at forblive eller blive raske og/eller om muligt øge sundheden 2 Egenomsorgsevnen beskriver dermed borgerens evne til at kunne tage vare på sig selv og aktivt tage del i behandling og rehabilitering. Rehabilitering/arbejde rehabiliterende: Der tages udgangspunkt i definitionen fra hvidbogen om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats 3 Pårørende: Familie eller nære netværk, som fx venner eller naboer. Succeskriterier Ca. 25 borgere har løbende kontakt til og anvender regelmæssigt caféen. Borgere udtrykker at det at komme i caféen har en positiv betydning for deres hverdag. Borgere oplever, at de har fået et ligeværdigt netværk. Borgere udtrykker, at de har opnået støtte til at mestre deres hverdag. Borgere udtrykker, at de har fået relevant viden om demenssygdomme og følgerne deraf. Pårørende udtrykker at have fået viden om eksisterende tilbud til pårørende til borgere med demens og mulighed for netværksdannelse. Frivillige er tilknyttet og varetager selvstændigt aktiviteter 2 Lise B. Christensen s. 12 i Sundhedsstyrelsen EGENOMSORG en litteraturbaseret udredning af begrebet (2005) 3 Marselisborgcentret. Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet

3 Målgruppe Målgruppen er borgere i Kolding Kommune, der udviser symptomer på, eller har en diagnosticeret demenssygdom. Iflg. tal fra Nationalt Videnscenter for Demens svarer det i 2011 i Kolding Kommune estimeret til 1287 borgere over 60 år 4. Der foreligger ikke pålidelige tal på forekomsten af demens for borgere under 60 år. Indsatsen vil være målrettet: Borgere med demens i tidlig stadie Borgere med mistanke om demens Pårørende til borgere med mistanke om eller med en demensdiagnose Organisering Delprojekt rehabilitering til personer med demens er et af fire delprojekter under projekt Aktivt Seniorliv 5. Delprojektet er organiseret med: En arbejdsgruppe, der har ansvaret for at planlægge og implementere indsatsen og har ansvar for fremdrift i delprojektet En delprojektleder, der har ansvaret for opbakning fra medarbejdere og ledelse på demensområdet En projektleder, der har ansvaret for at formidle viden og beslutninger mellem arbejdsgruppen for delprojektet og styregruppen for projekt Aktivt seniorliv. Delprojektet forankres i demensteamet, som organisatorisk er placeret i Seniorforvaltningen. Demensteamet består af 5 demenskonsulenter under en faglig leder. Demensteamet varetager udførsel af visiterede ydelser efter Sundhedsloven. Ydelserne indeholder udredning og opfølgende besøg, hvor der gives information og vejledning, samt støtte i hverdagen til borgere med demens og pårørende. Demensteamet samarbejder med relevante afdelinger på tværs af organisationen. Samarbejdspartnere, der henviser/anbefaler borgere og pårørende at kontakte demensteamet: Interne samarbejdspartnere i Kolding Kommune Praktiserende læger henviser borgere til udredning for demens. Region Syddanmark står for udredning for demens i en lokal regional demensenhed. Enheden udgøres af: Geriatrisk ambulatorium, Gerontopsykiatrisk team, Neurologisk afdeling. Hukommelsesklinikken i Odense og København: Borgere, hvor der er behov for yderligere udredning. 4 f 5 Projektbeskrivelse Aktivt Seniorliv. Acadredokument: CaseNo _Projektbeskrivelse Aktivt Seniorliv_# _v1 3

4 Indsats Aktuelt oplever demensteamet i Kolding Kommune, at de ikke har kontakt til borgere med en demensdiagnose i den tidlige fase. Omfanget af borgere med en demensdiagnose er ikke kendt, men ud fra anslåede tal har Kolding Kommune aktuelt kontakt til ca. halvdelen af de samlede borgere med en anslået demenssygdom. Igennem oprettelse af en demenscafé med forskellige tilbud er målet, at opnå kontakt til flere borgere med demens i den tidlige fase. Kontakt til borgere med demens i tidligt stadie og deres pårørende opnås igennem Annoncering i lokale medier Udarbejdelse af pjece om demenscaféen Formidling af pjecen til: o Interne samarbejdspartnere i Kolding Kommune o Praktiserende læger o Geriatrisk afd. o Gerontopsykiatrisk team o Neurologisk afd. o relevante samarbejdspartnere på tværs af forvaltningerne o A-kasser o Fagforeninger o Seniorklubber o frivillige organisationer. Demenscafé Primære brugere af demenscaféen vil være borgere med en demensdiagnose, og størstedelen af tilbuddene vil være målrettet denne målgruppe. Der vil i et mindre omfang tilbydes arrangementer, hvor også pårørende kan deltage, og der vil være fokus på, at pårørende informeres om de øvrige arrangementer og tilbud, der findes i Kolding Kommune for pårørende. Brugere af demenscaféen registreres ikke i journal. Brugere skal selv sørge for transport til og fra caféen. Sted: Olivenhaven, Munkevænget 10, Kolding Åbningstid: 2 hverdage kl En demenskonsulent er udpeget, som tovholder for demenscaféen og skal stå for at koordinere og planlægge: Personaledækning i caféen to dage om ugen Inddragelse af samarbejdspartnere til vejledningsopgaver, foredrag og lign. Rekruttering og uddannelse af frivillige Tilbud i demenscafé Brugerne af caféen er medbestemmende for oprettelse af aktiviteter i tilknytning til caféen. Aktiviteter kan være: 4

5 Træningshold Socialt samvær Foredrag/undervisning Udendørs aktiviteter Kreative aktiviteter Livshistorieværksted IT/velfærdsteknologi-værksted Samarbejdspartnere i forbindelse med caféens tilbud Ved oprettelse af tilbud tages kontakt til relevant samarbejdspartner med henblik på aftaler om vejledning, oplæg eller anden funktion, der er behov for ift. oprettelse af tilbuddet. Relevante samarbejdspartnere kunne være: Træning og rehabilitering Alzheimerforeningen Center for Kommunikation og hjælpemidler Frivillige organisationer og foreninger Andre Åbningsdag Åbning af demenscafé forventes at finde sted primo juni 2012 (se tidsplan bilag 2) og planlægges med en åbningsdag, der skal annonceres i medier og dagspresse. På åbningsdagen formidles formål og målgruppe for caféen. På åbningsdagen planlægges der at være: Oplæg fra tovholder om demenscaféen Foredrag med en yngre borger med demens Musik med en lokal musiker Kaffe og kage Udlevering af første måneds program Evaluering Der vil løbende finde en evaluering sted ift. at følge antallet af borgere, der anvender caféen, samt opfølgning af behov for justeringer undervejs i forløbet. Endelig evaluering vil blive foretaget et år efter opstart af demenscaféen, og skal indeholde: Interview af borgere, der anvender caféen Interview af pårørende til borgere med demens 5

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012 Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer juni 2012 Indhold Baggrund 2 Grundlæggende antagelser, mission og vision 3 Mål, formål og målgruppe 5 Succeskriterier

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS

DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS Forløbsprogram for patienter med Demens Samarbejde på tværs mellem hospitaler, almen praksis og kommuner i Region Hovedstaden. Januar 2011 Uddrag af Forløbsprogram for Demens Samarbejde på tværs Uddrag

Læs mere

REHABILITERING I PRAKSIS

REHABILITERING I PRAKSIS Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om rehabiliteringsforløb, 2009 REHABILITERING I PRAKSIS Rehabiliteringssygeplejerske Karin Birtø Kommunikationsmedarbejder Line Wadum Centerchef Jette

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner 1 1. Indledning I Psykiatriudvalgets rapport fra 2013 påpeges behovet for et styrket samarbejde om indsatsen for personer med psykisk lidelse

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte 1 INDHOLD SIDE 1. Indledning 3 2. Projekt "Kom til Kræfter" - et led i rehabilitering af kræftramte 4 3. Målgruppe 4 4. Formidling af aktiviteten 5 5.

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Implementering af forløbsprogrammer. Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, april 2011

Implementering af forløbsprogrammer. Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, april 2011 Implementering af forløbsprogrammer for kronisk sygdom Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, april 2011 Indledning Udviklingsgruppen vedrørende patientrettet forebyggelse

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Godkendt Byrådet 30. januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Projekt: Bedre liv med artrose i Hvidovre Kommune

Projekt: Bedre liv med artrose i Hvidovre Kommune Projektbeskrivelser (udkast 7. marts 2013) Projekt: Bedre liv med artrose i Hvidovre Kommune Baggrund Mennesker med ingen eller kort uddannelse udvikler oftere artrose og har sværere ved at tage hånd om

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Ortopædisk Genoptræningscenter Århus Kommune Et udviklingsprojekt i Genoptræningscentret,

Læs mere

Ansøgning fra Svendborg Kommune

Ansøgning fra Svendborg Kommune Svendborg Kommunes ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om økonomisk tilskud fra puljen til forstærket indsats overfor patienter med kronisk sygdom i 2010-2013 Sags nr. 0905670 Ansøger:

Læs mere

De kommende års udfordringer på demensområdet

De kommende års udfordringer på demensområdet De kommende års udfordringer på demensområdet De kommende års udfordringer på demensområdet...1 Indledning...2 Målgruppen...2 Borgere med Alzheimers og vaskulær demens...3 Antallet af demente borgere...3

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere