Et varmt velkommen til niveau 2 studiekursus!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et varmt velkommen til niveau 2 studiekursus!"

Transkript

1 1

2

3 Et varmt velkommen til niveau 2 studiekursus! Det er med stor glæde, at vi nu for første gang kan tilbyde niveau 2 (i det europæiske system) i Danmark! Meningen med dette niveau 2 studiekursus er at bygge videre på forståelsen, der blev etableret gennem at studere niveau 1 kurset, og det vil dække nogle flere vigtige aspekter i Nichiren Daishonins buddhisme. Vores udgangspunkt for at forstå betydningen af studie findes i denne passage fra gosho: «Gør dig umage både i praktisering og studie. Uden praktisering og studie findes der ingen buddhisme. Du skal ikke kun være ihærdig overfor dig selv; du skal også undervise andre. Både praktisering og studie kommer af tro. Undervis andre efter bedste evne, også hvis det kun er en enkelt sætning eller vending.» (ND 1 s. 149) SGI præsident Ikeda kommenterer: «Hovedelementerne i praktiseringen af Nichiren Daishonins buddhisme er opsummeret i denne passage. Det vigtige er først tro, så praktisering og dernæst studie. Stærk tro leder os direkte til buddhatilstand. Og det er praktisering og studie, der fordyber og styrker vores tro. For os må studie aldrig udelukkende blive en opsamling af viden. Det skal ene og alene være et praktisk studie til at fordybe sin egen tro og hæve sin egen livstilstand». (Forord til The Writings of Nichiren Daishonin vol 1 p.xii) Vi bruger tid på at omsætte forståelsen af Nichiren Daishonins buddisme i vores konkrete liv. Derfor skal der gå 2 år mellem deltagelse i de forskellige niveauer i studieprøverne. Dvs. i 2014 er det kun dem, der har taget niveau 1 i 2012 (eller tidligere år i andre Europæiske lande med samme system), som kan deltage i niveau 2 studieprøven. Vi kan i den mellemliggende tid ved forstsat at engagere os i SGI-aktiviteter styrke vores mod, visdom og viden, og derigennem forbedre vores hverdag, relationer og solidaritet med andre. På den måde udvikler vi selv-motivation og åbner vores begær for kosen-rufu. Niveau 2 kurset vil give medlemmer, der følger det, en dybere forståelse af forskellige praktiske eksempler på, hvordan buddhismen forklarer livets funktioner. Her er det værd at understrege, at deltagerne til niveau 2 studieprøven, i højere grad end til niveau 1 prøven, skal trække på og referere tilbage 1

4 til studiematerialet i deres besvarelse. Del A er baseret på goshoen Forfølgelse med sværd og stav og SGI præsident Ikedas forelæsning derover (som også vil være gosho-studie i Soka Renæssance i september og oktober). Del B behandler fem principper, som hjælper os til at forstå Nichiren Daishonin buddhismens praktisering. Vi vil se på 1) Bodhisatva Aldrig Nedsættendes respektfulde holdning; 2) enhedens koncept, der forklares i Forskellig i krop, ét i sind ; 3) buddhismens mål i forhold til kosen-rufus princip; 4) forklaring på oplysning gennem 3000 verdener i et enkelt livsøjeblik og 5) forskellen mellem relativ og absolut lykke. Materialet i del C vil være velkendt fra niveau 1, men der ønskes flere detaljer i svarene på dette niveau. Materialet ser på SGIs nyere historie med de tre præsidenters afgørende bidrag til kosen-rufubevægelsen. Vi ser også på præsteskabskonflikten, og hvad det kan lære os om Nichiren Daishonins sande intention for kosen-rufu. Til slut ser vi på kosen-rufubevægelsens begyndelse i Europa med præsident Ikedas første besøg på vores kontinent i I løbet af efteråret vil der blive afholdt tre centrale møder i Nordisk Kulturcenter (information om datoer kommer andetsteds), hvor hver af de tre dele af studiematerialet behandles. Vi håber, at deltagerne vil læse materialet grundigt selv, og derudover mødes i små grupper, diskutere materialet, udforske svarene sammen og dele erfaringer baseret på, hvad der dukker op i diskussionen. at have hørt Lotus Sutraens lære, gør sig endnu større anstrengelser i tro, er en sand søgende af vejen. T ien-t ai erklærer: «Fra indigo til en endnu dybere blå.» Denne sætning betyder, hvis man gentagne gange farver noget i indigo, bliver det endnu mere blåt end indigobladene. Lotus Sutraen er som indigoen, og styrken af ens praktisering er som den stadigt dybere blå.» Studiebølgen afsluttes med en studieprøve, som foregår den 9. november kl Af praktiske årsager skal man tilmelde sig til prøven senest den 26. oktober på SGI-DK s hjemmeside: (information om lokalitet for prøven kommer senere). Tak for alle jeres anstrengelser og for jeres støtte til at opbygge studiebevægelsen her i Danmark! Og mange tak for at støtte traditionen for at studere i SGI ved at deltage i studiekurset i Vi håber, I vil nyde materialet, udfordringen og rejsen sammen. Kærlig hilsen fra Line Slabowska, Jan Møller, Cecilie Winton og Sofie Schelde (Indledningen er baseret på Robert Harraps (General-director i UK) indledning i SGI-UK s materiale) I sin hilsen til medlemmerne, der deltog i prøven i slutningen af studiebølgen sidste år, udtrykte præsident Ikeda sin værdsættelse af medlemmernes oprigtige anstrengelser i studiebølgen: «Stort tillykke til hver eneste af jer for jeres anstrengelser for at kunne være tilstede her i dag. Alt, hvad I har gjort for at studere materialet, vil blive en stor årsag for jeres egen og andres lykke. Vær venlig at undgå at sammenligne jer med andre omkring jer, som også tager prøven. Om de ser ud til at skrive hurtigere eller langsommere end jer siger ikke noget om dybden af deres forståelse af buddhismen. Det vigtigste er, at I nøje overvejer spørgsmålene og gør jeres bedste for at besvare dem. Gennem at forberede jer til i dag vil jeres liv absorbere nogle vidunderlige buddhistiske principper, som også vil være en permanent resurse til jeres egen opmuntring, og når I deler buddhismen med andre. Ultimativt studerer vi for at fordybe vores tro. Nichiren Daishonin skriver: «Den, der efter 2 3

5 Indhold Spørgsmål til SGI-Danmarks studieeksamen niveau 2, Del A Forfølgelse med sværd og stav 17 Del B Grundbegreber i Nichiren Daishonins buddhisme i SGI 41 Bodhisattva Aldrig Nedsættende Forskellig i krop, ét i sind Kosen-rufu 3000 verdener i et enkelt livsøjeblik Relativ og absolut lykke Del C SGIs historie 51 Præsteskabskonflikten De tre præsidenter Uddrag fra SGI præsident Ikeda i Europa 4 5

6 SGI-Danmark niveau 2 eksamensspørgsmål Denne eksamen består af tre dele (A-C), og du skal forberede svar på alle spørgsmålene, selv om du ikke bliver bedt om at svare på dem alle til eksamen. Hver del indeholder en vejledning i, hvordan du skal besvare spørgsmålene. Svarene kan du finde i Studiemateriale til studieksamen niveau 2, 2014, som indeholder følgende: Del A (Tæller for 30%) SGI præsident Daisaku Ikedas forelæsning over Forfølgelse med sværd og stav Del B (Tæller for 40%) Grundbegreber i Nichiren Daishonins buddhisme i SGI Del C (Tæller for 30%) SGIs historie Præsteskabskonflikten De tre præsidenter SGI præsident Ikeda i Europa 6 7

7 De fordele, der udspringer af at skabe et omvendt forhold A3. Forklar princippet om at opnå fordele gennem at skabe et omvendt forhold til Lotus Sutraen. A Forfølgelse med sværd og stav Alle dine svar skal være baseret på materialet i del A: Forfølgelse med sværd og stav. Skriv maksimum 300 ord som svar på hvert af de følgende spørgsmål. Hvis du synes, at du har besvaret spørgsmålet med færre ord, skal du ikke føle dig forpligtet til at skrive et længere svar. Til studieeksamen vil du blive stillet tre af disse spørgsmål. Introduktion A1. Hvordan udtrykte Toda sin urokkelige forpligtelse til kosen-rufu, og hvilken virkning havde dette på den unge Daisaku Ikeda? Hvad lærer dette os om praktiseringen af Nichiren Daishonins buddhisme? En stadigt mere anspændt situation i Atsuhara A2. Hvorfor henviser Daishonin til de to forfølgelser ved Tatsunokuchi og Komatsubara, og hvilken virkning må dette have haft på Tokimitsu? Videregivelse af troens kerne til en ung discipel A4. Hvad er betydningen af Lotus Sutraens femte skriftrulle, som Daishonin blev slået med af Sho-bo? Den femte skriftrulle beskrives i en gosho-passage. Nichiren Daishonin forklarer her, at den rummer et særligt buddhistisk princip; hvilket princip er det? Betydningen af Devadatta -kapitlet A5. Forklar ud fra oplysningens åndelige og fysiske aspekter princippet om at opnå buddhatilstand i sin nuværende form. At ændre konflikt og splittelse til samarbejde og harmoni A6. Hvordan kan menneskeheden opnå harmoni og fremgang, og hvad er nøglen til denne transformation? At møde forfølgelse med sværd og stav som forudsagt i kapitlet Opmuntrende beslutning A7. Hvordan reagerede Nichiren Daishonin på disse angreb med sværd og stav? Hvilken funktion kan modgang have i vores liv? 8 9

8 Bodhisattvaerne fra jordens praktisering A8. Hvad er det endelige budskab i dette brev til Tokimitsu? Hvad opfordrer Daishonin sin discipel til at gøre? Mentorens og disciplens evige rejse A9. Hvad siger præsident Ikeda om mentorens og disciplens fælles rejse? BGrundbegreber i Nichiren Daishonins buddhisme i SGI Et stærkt søgende sind i tro er kilden til sejr A10. Hvad er ifølge præsident Ikeda nødvendigt for at opnå et liv med lykke og sejr? Al materialet i del B findes i studiematerialet niveau 2, Længden af dine svar vil variere for hvert spørgsmål, men du behøver ikke at skrive mere end 300 ord pr. opgave ligegyldigt hvilken. Til studieeksamen vil du blive stillet fire spørgsmål fra del B. Bodhisattva Aldrig Nedsættende B1. Beskriv Bodhisattva Aldrig Nedsættendes handlinger. Hvad kan vi lære af hans holdning til andre mennesker? Forskellig i krop, ét i sind B2. Forklar begrebet Forskellig i krop, ét i sind. Hvorfor er Forskellig i krop, ét i sind vigtigt? Hvordan kan vi realisere Forskellig i krop, ét i sind? 10 11

9 Kosen-rufu B3. Forklar begrebet kosen-rufu. Hvordan lærer Nichiren Daishonin os, vi skal bede? 3000 verdener i et enkelt livsøjeblik B4. Hvad er De ti verdener? Hvad er De ti faktorer? Hvad er De tre riger? Forklar 3000 verdener i et enkelt livsøjeblik. B5. Hvordan forklarer begrebet De ti verdeners gensidige besiddelse opnåelsen af buddhatilstand? Hvordan kan vi i praksis omsætte denne lære i vores egne liv? Relativ og absolut lykke B6. Hvad er forskellen på relativ og absolut lykke i Nichiren Daishonins buddhisme? Hvordan kan vi og vores medpraktiserende udvikle absolut lykke? CSGIs Historie Alle dine svar skal baseres på materialet i del C: SGIs historie. Besvar følgende spørgsmål med maksimum 300 ord. Til eksamen vil du blive stillet 3 spørgsmål fra del C. Præsteskabskonflikten C1. Beskriv de begivenheder der ledte op til og som fulgte efter November C2. Hvordan beskrives 1991 begivenhederne i Lotus Sutraen? C3. Beskriv 3 forskelle mellem SGIs og Nikken præsteskabets praktisering af Nichiren Daishonins buddhisme. C4. Hvordan kan vi som medlemmer af SGI respondere på de begivenheder der beskrives i dette materiale? De tre præsidenter C5. Beskriv tre betydningsfulde bedrifter i Tsunesaburo Makiguchis liv

10 C6. Beskriv tre betydningsfulde bedrifter i Josei Todas liv. C7. Beskriv tre betydningsfulde bedrifter i Daisaku Ikedas liv. C8. Hvordan har ånden, enhed mellem mester og discipel, levet i de tre præsidenters hjerter? Inddrag eksempler fra deres liv og handlinger i din besvarelse. SGI præsident Ikeda i Europa C9. Hvorfor tog præsident Ikeda af sted på sin første rejse til Europa? Hvad var hans mål? C10. Hvad var præsident Ikedas tanker mens han rejste? 14 15

11 STUDIEMATERIALE TIL STUDIEKURSUS NIVEAU 2, 2014 A Forfølgelse med sværd og stav SGI præsident Ikedas studieforedragsserie (SGI Newsletter nr. 8761, den 8. maj 2013) Læren fra Nichiren Daishonins skrifter: Gosho fører altid til sejr [47] Forfølgelse med sværd og stav Sejr over modgang - det evige æresbevis for mentorens og disciplens fælles kamp Gosho De største af alle de forfølgelser, jeg har måttet udholde, var halshugningsforsøget ved Tatsunokuchi og angrebet ved Tojo. Ingen af de andre angreb var direkte forsøg på at tage mit liv. Jeg er blevet hånet, fordømt, forvist, udsat for falske anklager og slået i ansigtet, men alt dette var til sammenligning mindre hændelser. Jeg, Nichiren, er den eneste i Japan, som er blevet mishandlet på både krop og sind [på grund af Lotus Sutraen]. Hvis nogen anden er blevet bagtalt i samme grad som jeg, har det ikke være på grund af Lotus Sutraen. Der er særligt én hændelse, som jeg ikke kan glemme. Det var da Sho-bo greb Lotus Sutraens femte skriftrulle og slog mig i ansigtet med den. Hans angreb på mig udsprang af de fem gifte. ( ) Den femte skriftrulle indeholder selve Lotus Sutraens hjerte, for den afslører, at 16 17

12 Dragekongens datter opnåede buddhatilstand i sin nuværende skikkelse. Devadatta repræsenterer oplysningens åndelige aspekt, og Dragekongens datter repræsenterer det fysiske aspekt. Princippet om at opnå buddhatilstand i sin nuværende skikkelse nævnes ikke nogen andre steder i hele Buddhaens livslange lære. ( ) Af den grund blev den medfølende Således Ankomne Shakyamuni lærer for den onde Devadatta, og den vise Manjushri blev lærer for den uvidende Dragekongedatter. Jeg kan på ingen måde være Manjushri eller Den Således Ankomne Shakyamuni underlegen. Japans mænd er som Devadatta, og kvinderne er som Dragekongens datter. Uanset om de følger eller modsætter sig Lotus Sutraen, vil de opnå oplysning gennem den. Det er budskabet i Devadatta -kapitlet. Herefter kommer vi til kapitlet Opmuntrende beslutning. Kun jeg, Nichiren, har med hele mit væsen læst det [afsluttende 20-linjers vers] fra dette kapitel, som de otte hundrede tusind millioner nayuta bodhisattvaer erklærede med én stemme. Hvem andre i Indien, Kina og Japan har siden Buddhaens død ellers læst dette vers, som jeg har? Ingen påstår at have gjort det, og jeg tror heller ikke, at nogen har. Verset lyder: [Der vil være mange uvidende mennesker, som vil ] angribe os med sværd og stav. Måske er andre blevet slået med stav, men jeg har aldrig hørt om nogen, der er blevet såret af sværd. ( ) Jeg, Nichiren, har mødt forfølgelse med både sværd og stav. Som jeg har nævnt før, blev jeg angrebet med et sværd ved Matsubara i Tojo og senere ved Tatsunokuchi. Ingen anden har oplevet en sådan forfølgelse, end ikke én gang, men jeg har oplevet det to gange. Hvad angår dette at blive angrebet med stav, er jeg allerede blevet slået i ansigtet af Sho-bo med Lotus Sutraens femte skriftrulle. Den femte skriftrulle blev brugt som en stav til at slå mig, og det er den selvsamme skriftrulle, som indeholder afsnittet om, at [Lotus Sutraens tilhængere] vil blive angrebet med stav. Hvilken mystisk forudsigelse! ( ) Lotus Sutraens kapitel Opdukkende fra jorden siger også noget om mig, idet det forklarer, at Bodhisattva Fremragende Praktisering og hans tilhængere vil dukke op i Lovens sidste periode for at udbrede Nam-myoho-renge-kyos fem tegn. Jeg, Nichiren, er ankommet før nogen anden. Hvor beroligende at tænke på, at jeg uden tvivl vil blive lovprist af bodhisattvaer i et antal svarende til sandkornene i Ganges-floder! Hvorom alting er, må du hengive dig til Lotus Sutraen og tro på dens lære. Du skal ikke bare tro på den selv, men også opmuntre andre til det samme, så du kan frelse dem, der var dine forældre i alle tidligere eksistenser. Fra mit fødselsøjeblik og indtil i dag har jeg ikke haft et øjebliks ro. Jeg har udelukkende tænkt på at udbrede Lotus Sutraens daimoku. Jeg ved ikke hvor længe jeg eller nogen anden lever endnu, men jeg vil med usvigelig sikkerhed være der, når du dør og lede dig fra dette liv til det næste. (WND 1, uddrag s ) Introduktion Min mentor, Soka Gakkais 2. præsident Josei Toda, erklærede med stolthed: Lige fra jeg mødte Makiguchi, var han både lærer, forælder og hersker for mig. Jeg stod ved hans side igennem de fire forfølgelser, han oplevede.(1) Toda henviste til følgende fire hændelser: Den første, som fandt sted i 1920, var Makiguchis afskedigelse som rektor for Nishimachi grundskole [den første skole i Tokyo, som Toda underviste på]. Den anden fandt sted to år senere, hvor der blev konspireret mod Makiguchi for at fratage ham hans stilling som rektor for Mikasa grundskole. Den tredje var hans fyring fra stillingen som rektor for Shirokane grundskole (i 1931 blev han overført til denne grundskole, som planlagdes lukket, og året efter blev han afskediget). Den fjerde forfølgelse var militærregeringens fængsling af ham som præsident for Soka Kyoiku Gakkai (forløberen for Soka Gakkai) under 2. Verdenskrig. Toda, som var hans trofaste discipel, stod ved hans side gennem alle disse forfølgelser. Sammen kæmpede de en enorm fælles kamp som mentor og discipel. Toda kom med den førnævnte udtalelse i november 1950, ved en gongyo-ceremoni til minde om den 7. årsdag (6-årsdagen) for Makiguchis død (den 18. november 1944). På dette tidspunkt var Todas egne forretninger i krise, og han havde taget den smertefulde beslutning at træde tilbage som formand(2) for Soka Gakkai for at beskytte organisationen fra at blive påvirket utilsigtet af disse besværligheder

13 Ved et Soka Gakkai tandhjulsmøde, som blev afholdt umiddelbart efter mindeceremonien, erklærede Toda imidlertid med urokkelig overbevisning, at kosen-rufu den vidtstrakte udbredelse af Den mystiske lov er Buddhaens vilje og bud. Han fortsatte: Uanset hvor stor modgang, jeg måtte møde, har jeg viet mig til at chante Nam-myoho-renge-kyo, og jeg ønsker at blive ved med at arbejde for at fremme kosen-rufu sammen med alle jer, så længe jeg lever selv hvis jeg skulle være nødsaget til at overleve på vand og vilde rødder eller være tvunget til at give mit liv for denne sag. Dette er mit eneste ønske.(3) Med disse lidenskabelige ord afsluttede han den dags bemærkninger. Jeg blev fyldt af nyt mod ved at overvære Todas urokkelige dedikation til kosen-rufu og hans parathed til at møde en hvilken som helst modgang, der måtte vente forude. En stærk beslutning vældede op i mig: beslutningen om at støtte og kæmpe ved siden af Toda på samme måde, som han havde støttet og kæmpet ved siden af sin egen mentor, da han selv var ung. Den aften skrev jeg i min dagbog: Min beslutning om at følge Toda har vokset sig stærkere.(4) At kæmpe ved vores mentors side og overvinde modgang sammen med vores mentor alt imens vi går fremad på kosen-rufus store vej det er mentorens og disciplens fælles kamp og selve essensen af at praktisere Nichiren Daishonins buddhisme. Hvis vi skal kunne gå ad den vej, som udgøres af mentorens og disciplens fælles kamp, må vi først være klar over og forstå vores mentors kampe også hvorfor og hvordan vores mentor har kæmpet og hvordan sejren blev opnået. Det er vigtigt, at vi prøver at indprente os vores mentors kampånd, opførsel og visdom i vores egne liv gennem vores egne anstrengelser for kosen-rufu, og at vi opnår ægte sejr. Lad os her studere teksten Forfølgelse med sværd og stav hvori Daishonin forklarer betydningen af hans enorme kamp for kosen-rufu til sin unge tilhænger, Nanjo Tokimitsu. *** De største af alle de forfølgelser, jeg har måttet udholde, var halshugningsforsøget ved Tatsunokuchi(5) og angrebet ved Tojo [også kaldet Komatsubara-forfølgelsen(6). Ingen af de andre angreb var direkte forsøg på at tage mit liv. Jeg er blevet hånet, fordømt, forvist, udsat for falske anklager og slået i ansigtet, men alle disse var i sammenligning mindre hændelser. Jeg, Nichiren, er den eneste i Japan, som er blevet mishandlet på både krop og sind [på grund af Lotus Sutraen]. Hvis nogen anden er blevet bagtalt i samme grad som jeg, har det ikke være på grund af Lotus Sutraen. Der er særligt en hændelse, som jeg ikke kan glemme. Det var da Shobo(7) greb Lotus Sutraens femte skriftrulle og slog mig i ansigtet med den. Hans angreb på mig udsprang af de tre gifte(9). (WND 1, s. 962) En stadig mere anspændt situation i Atsuhara Nichiren Daishonin skrev dette brev, Forfølgelse med sværd og stav, mens han boede på Minobu-bjerget(10). Det er adresseret til den 21-årige Nanjo Tokimitsu, som var forvalter i landsbyen Ueno i Suruga-provinsens Fuji-distrikt (nutidens centrale Shizuoka-præfektur). Det er dateret den 20. april Det var på den tid, hvor Atsuhara-forfølgelsen(11) for alvor begyndte at intensiveres. Gennem den ihærdige udbredelse af Daishonins lære i Suruga, som anførtes af Daishonins tilhænger og senere efterfølger, Nikko Shonin(12), voksede antallet af folk, som tilsluttede sig Lotus Sutraen. Blandt dem var præster fra indflydelsesrige templer i området som Ryujusen Templet(13) og ligeledes mange lokale landmænd fra Atsuhara. Mange af de len, som tilhørte medlemmerne af den herskende Hojo-familie [hvoraf størstedelen var tilhængere af datidens etablerede buddhistiske skoler] lå i Fuji-området. Derfor kunne det beskrives som et område, der tilhørte styrker, som var fjendtligt stemt overfor Daishonin og alarmeret over den hastige udbredelse af hans lære. Det var baggrunden for, at en af Daishonins tilhængere, Shiro, blev angrebet og såret under en religiøs højtid ved et lokalt shinto-tempel (jf. WND 2, s. 826)(14) [den 8. april, tidligere samme måned som brevet Forfølgelse med sværd og stav blev skrevet]. Selv om hændelsens detaljer ikke kendes, blev Shiro tydeligvis angrebet for at praktisere Daishonins lære. Det var sandsynligvis, fordi Daishonin havde modtaget nyhederne om den stadigt mere anspændte situation i Atsuhara, at han helt fra brevets indledning fortæller om de forskellige forfølgelser, han har undergået. Blandt de mange forfølgelser, som Daishonin oplevede, fortæller han om to, der var direkte rettet mod hans liv. Den første var Tatsunokuchi-forfølgelsen den 12. september 1271, hvor Hei no Saemon(15) sendte en større styrke soldater for at pågribe Daishonin og halshugge ham ved Tatsunokuchi. Den anden var Komatsubara-forfølgelsen, et angreb, som fandt sted den 11. november Ved Matsubara (nu kendt som Komatsubara) i Tojo i Awa

14 provinsen angreb en gruppe mænd under ledelse af Tojo Kagenobu(16) Daishonin og en lille gruppe, som rejste sammen med ham. De dræbte en af Daishonins følgesvende, brækkede Daishonins arm og sårede ham i panden med et sværd. Begge disse angreb var voldsomme angreb med sværd, og de må have gjort et stort indtryk på Tokimitsu, som havde oplevet en lignende hændelse i sit lokalområde [angrebet på Shiro tidligere samme måned]. Indtil nu havde Daishonin ved flere lejligheder vejledt Tokimitsu om, at det set ud fra Lotus Sutraen er tydeligt, at dens praktiserende vil blive forfulgt(17). Tokimitsu havde personlige erfaringer med at overvinde pres og kritik på grund af sin tro på Daishonins lære. Men denne gang var hans liv muligvis i fare. Midt i den stigende ængstelse blandt Daishonins tilhængere forklarer Daishonin betydningen af de forfølgelser, han selv har gennemlevet. Han opfordrer Tokimitsu til at være klar til at overvinde sådanne forhindringer på samme måde, som han selv har gjort. Daishonin siger, at i sammenligning med de to store, livstruende forfølgelser, han har oplevet, er alle de andre at blive... hånet, fordømt, forvist, udsat for falske anklager og slået i ansigtet... forholdsvist små. (WND 1, s. 962) De var med andre ord ikke værd at bekymre sig om. Endvidere fastslår han, at han alene i hele Japan er blevet mishandlet på både krop og sind på grund af Lotus Sutraen. (WND 1, s. 962) Tokimitsu må være blevet meget inspireret og opildnet ved at læse Daishonins ord, som var fulde af den urokkelige beslutning og kampånd hos en, der har gennemlevet og besejret flere hidtil usete forfølgelser for buddhismens sande læres skyld! De fordele, der udspringer af at skabe et omvendt forhold til Lotus Sutraen Daishonin fortæller om en hændelse, som han siger, at han aldrig vil kunne glemme: Den dag, da bevæbnede soldater tiltvang sig adgang til hans bolig ved Matsubagayatsu(18) i Kamakura for at pågribe ham ved Tatsunokuchi-forfølgelsen. Her gik en af Hei no Saemons underordnede, Sho-bo, hen til Daishonin, greb Lotus Sutraens femte skriftrulle, som Daishonin havde gemt i sin kåbe, og slog ham i ansigtet med den tre gange. Daishonin tolkede denne handling som et angreb med stav, som det var forudsagt i Lotus Sutraen. Herefter går han videre til at forklare princippet om at opnå fordele gennem at skabe et omvendt forhold (19) til Lotus Sutraen. For at illustrere sin pointe citerer han en indisk fortælling om en jaloux kvinde(20). Dernæst henviser han til Sho-bo, som slog ham i ansigtet med Lotus Sutraens femte skriftrulle, fordi Sho-bo hadede både Lotus Sutraen og mig, Nichiren. (WND 1, 962). Selv om Sho-bos handlinger betyder, at han ikke kan undgå at falde i de uophørlige lidelsers helvede, siger Daishonin, at Sho-bo, gennem fordelene ved at skabe et omvendt forhold til Lotus Sutraen, i sidste ende vil opnå buddhatilstand ligesom de fire slags troende, som arrogant forfulgte Bodhisattva Aldrig Nedsættende(21). (jf. WND 1, s ) I Lotus Sutraen falder de arrogante folk, som angreb Bodhisattva Aldrig Nedsættende, i de uophørlige lidelsers helvede i utallige æoner. Men efter at have udrenset den forseelse, de har begået ved at bagtale Loven, bliver de igen i stand til at møde Bodhisattva Aldrig Nedsættende og bliver ledt til oplysning af ham. Dette er i overensstemmelse med loven om årsag og virkning, som regerer over livet gennem fortidens, nutidens og fremtidens tre eksistenser. Daishonin siger, at Sho-bo på samme måde vil møde ham igen, tilslutte sig troen på Lotus Sutraen og opnå buddhatilstand. Denne erklæring udtrykker også Daishonins overbevisning om, at han selv er sikker på opnå oplysning, ligesom Bodhisattva Aldrig Nedsættende. *** Den femte skriftrulle indeholder selve Lotus Sutraens hjerte, for den afslører, at Dragekongens datter(22) opnåede buddhatilstand i sin nuværende skikkelse. Devadatta(23) repræsenterer oplysningens åndelige aspekt, og Dragekongens datter repræsenterer det fysiske aspekt. Princippet om at opnå buddhatilstand i sin nuværende skikkelse nævnes ikke nogen andre steder i hele Buddhaens livslange lære. ( ) Af den grund blev den medfølende Således Ankomne Shakyamuni lærer for den onde Devadatta, og den vise Manjushri(24) blev lærer for den uvidende Dragekongedatter. Jeg kan på ingen måde være Manjushri eller Den Således Ankomne Shakyamuni underlegen. Japans mænd er som Devadatta, og kvinderne er som Dragekongens datter. Uanset om de følger eller modsætter sig Lotus Sutraen, vil 22 23

15 de opnå oplysning gennem den. Det er budskabet i Devadatta -kapitlet [i Lotus Sutraen, hvor der redegøres for dette princip]. (WND 1, s ) Videregivelse af troens kerne til en ung discipel I dette afsnit understreger Daishonin, at ud af Lotus Sutraens otte skriftruller har den femte - den, som Sho-bo slog ham med en særlig betydning. Den indeholder de fire kapitler af Lotus Sutraen fra Devadatta (12. kapitel) til Opdukkende fra jorden (15. kapitel). Den femte skriftrulle indeholder i sandhed en mystisk forudsigelse, som forklarer de afgørende elementer for udbredelsen af Lotus Sutraen i Lovens sidste periode, heriblandt det faktiske bevis ved at opnå buddhatilstand i sin nuværende skikkelse, de store forfølgelser, man vil møde, når man forsøger at udbrede Sutraen, og fremkomsten af bodhisattvaerne fra jorden(25). Daishonin påpeger, at når man oplever forfølgelse, fordi man udbreder Lotus Sutraen, betyder det, at man læser Lotus Sutraens femte skriftrulle med hele sit liv, og at man er på vej til at opnå buddhatilstand. Hermed understreger han vigtigheden af at hengive sig til Lotus Sutraen og tro på dens lære (jf. WND 1, s. 964) og af at udbrede Lotus Sutraens daimoku, Nam-myoho-renge-kyo. Vi kan mærke Daishonins ønske om at lære Tokimitsu essensen af tro, sådan at han vil være i stand til at overvinde de store forfølgelser, der uundgåeligt vil indtræffe. Og så han kan opfylde sin mission som en bodhisattva fra jorden og følge den vej, som mentoren og disciplen tager i deres fælles kamp gennem fortidens, nutidens og fremtidens de tre eksistenser. Tokimitsu levede op til den tillid, Daishonin viste ham. Han beskyttede sine trosfæller under Atsuhara-forfølgelsen og opretholdt buddhismens rette lære. Daishonin priste senere sin unge discipel for disse hengivne anstrengelser ved at kalde ham Ueno den Ærværdige (26). Daishonins ord udtrykker hans grænseløse forhåbninger til Tokimitsu og er samtidig en slags træning og vejledning. De afslører hans dybe ønske om at lære den unge mand betydningen af sand tro og værdien af et liv, der er dedikeret til virkeliggørelsen af den store ed for kosen-rufu gennem at følge mentor-discipelvejen. Kosen-rufu pulserer dynamisk i båndet mellem mentor og discipel, særligt når unge disciple svarer på mentorens håb og træning med deres eget engagement og hengivne anstrengelser. Betydningen af Devadatta -kapitlet Lotus Sutraens 12. kapitel Devadatta indeholder to ekstremt vigtige lærer: læren om Dragekongens datter, der opnåede buddhatilstand i sin nuværende skikkelse, og læren om den onde og falske Devadattas opnåelse af buddhatilstand, hvilket repræsenterer princippet om, at onde mennesker kan opnå oplysning. Devadatta er indbegrebet af en, der har et ondskabsfuldt sind og har begået de mest afskyelige og forræderiske forbrydelser. Det siges, at han faldt i de uophørlige lidelsers helvede, mens han stadig var i live. I Lotus Sutraen forudsiges det dog, at han i en fremtidig eksistens vil opnå oplysning som en buddha ved navn Himmelske Konge. I dette brev henviser Daishonin til Devadattas opnåelse af buddhatilstand som oplysningens åndelige aspekt. (WND 1, s. 963) Dragekongens datter er både en pige hvilket i lærerne før Lotus Sutraen gør hende ude af stand til at opnå buddhatilstand og et dyr, fordi hun er en drage. Eftersom hun opnår buddhatilstand nøjagtig som hun er, siger Daishonin, at hun repræsenterer oplysningens fysiske aspekt. (jvf. WND 1, s. 963) Principperne om oplysningens åndelige aspekt og oplysningens fysiske aspekt i Lotus Sutraen lærer os, at uanset hvilke vanskeligheder eller udfordringer vi møder, har vi set ud fra livets mest grundlæggende niveau retten og den underliggende styrke til at opnå det højest mulige stadie af lykke. Daishonin fortsætter med at sige, at det kun er Lotus Sutraen, der forklarer os princippet om at opnå buddhatilstand i vores nuværende skikkelse. Ved at gøre dette, tilbageviser han den fejlagtige opfattelse hos Sande Ord-skolen, som fastholder, at denne lære findes i de midlertidige, før-lotus Sutra-skrifter, som den tilslutter sig. Daishonin siger, at det er lige så let at tilbagevise disse [falske] formodninger, som det er at smadre tusinde ler-tallerkener med en enkelt hammer. (WND 1, s. 963) Her symboliserer tusind ler-tallerkener den opnåelse af buddhatilstand, som blev videregivet i sutraerne før Lotus Sutraen, og en enkelt hammer symboliserer opnåelsen af buddhatilstand i ens nuværende skikkelse, som videregives i Lotus Sutraen. På så afgørende måde repræsenterer det førnævnte princip den eneste sandhed, der tilbageviser alle de midlertidige lærer, 24 25

16 som Buddhaen udelukkende udbredte som hensigtsmæssige midler. Derfor forsikrer Daishonin os, idet han citerer fra Den Store Lærer T ien-t ais Lotus Sutraens dybe betydning, at Lotus Sutraen er læren om shakubuku, tilbagevisningen af de midlertidige doktriner. (WND 1, s. 394) Daishonin skriver herefter: Den medfølende Således Ankomne Shakyamuni blev den onde Devadattas lærer, og den vise Manjushri blev lærer for den uvidende Dragekongedatter. Jeg kan på ingen måde være Manjushri eller Den Således Ankomne Shakyamuni underlegen. Hans konklusion her er, at fordi han har overvundet alle forhindringer for at udbrede Lotus Sutraen - læren om universel oplysning er han fuldstændig ligesom den vise Manjushri eller den barmhjertige Shakyamuni for dem, der er uvidende om eller fjendtligt stemt mod sutraen. Gennem sine anstrengelser har Daishonin gjort selv dem, der modsætter sig eller ikke forstår den rette lære, i stand til at skabe en forbindelse til den. Han skriver: Uanset om de følger eller modsætter sig Lotus Sutraen, vil de opnå oplysning gennem den. Heri består storheden i Lotus Sutraen og Nichirens Daishonins Buddhisme. At ændre konflikt og splittelse til samarbejde og harmoni Der er endnu en vigtig pointe vedrørende det at opnå oplysning gennem at skabe et omvendt forhold til den rette lære. Lotus Sutraen opfatter det ikke sådan, at de der modsætter sig Sutraen gør det på grund af en fast og uforanderlig personlighed. Det handler snarere om personens adfærd: Tror de på, eller nedgør de Den mystiske lov? Bagtalelse manifesterer sig i opførslen hos dem, der modsætter sig den rette lære, men sådan en opførsel kan ændres. Når vi skuer tilbage over menneskehedens historie, kan vi på den ene side se, hvordan folk altid har opdelt andre i allierede, som støtter dem, og på den anden fjender, som må tilintetgøres. Denne proces af konflikt og splittelse er fortsat med uformindsket styrke. Selv i dag i det 21. århundrede fortsætter de etniske og politiske konflikters tragedie desværre og ofte under religionens fane. Når først folk har fået fasttømrede ideer eller overbevisninger, bliver de let fanger af dem. Derfor er det så vigtigt for os at nedbryde murene i vores hjerter og vende tilbage til vores fælles udgangspunkt som mennesker, som folk, der lever sammen på denne planet. Gennem oprigtige handlinger og dia- log, som fremmer den gensidige forståelse, må vi sammen genbekræfte idealet om skabelsen af et fredeligt og lykkeligt samfund. Menneskeheden kan kun opnå harmoni og fremgang ved at stræbe efter sameksistens og samarbejde baseret på universelle og evige værdier som respekt for livet og menneskelig værdighed, og ved samtidig at anerkende og sikre kulturel mangfoldighed. Nøglen til denne transformation er, som understreget i dette brev, visdom og medfølelse. På den mest dramatiske måde lærer Lotus Sutraen os både om princippet for og det faktiske bevis på universel oplysning. Den gør det ved at forklare, at den forræderiske Devadatta, som angreb og forfulgte Shakyamuni, faktisk var Shakyamunis lærer i et tidligere liv, og at han vil opnå oplysning i en fremtidig eksistens. Den viser os også, at den 8-årige Dragekongedatter øjeblikkeligt opnåede den højeste oplysning i sin nuværende skikkelse. Jeg tror, at Lotus Sutraens essens findes i sådanne dynamiske ændringer af værdier. *** Herefter kommer vi til kapitlet Opmuntrende beslutning [i Lotus Sutraen]. Kun jeg, Nichiren, har med hele mit væsen læst det [afsluttende] 20-linjers vers(27) fra dette kapitel, [der handler om de forfølgelser, der vil overgå Lotus Sutraens udsendinge i Lovens sidste periode], som de otte hundrede tusinde millioner nayuta(28) bodhisattvaer bekendtgjorde med én stemme. Hvem andre i Indien, Kina og Japan har siden Buddhaens død ellers læst dette vers, som jeg har? Ingen endsige hævder at have gjort det, og jeg tror heller ikke, at nogen har. Verset lyder: [Der vil være mange uvidende mennesker, som vil ] angribe os med sværd og stav. (LSOC13, s. 232). Måske er andre blevet slået med stav, men jeg har aldrig hørt om nogen, der er blevet såret af sværd. ( ) Jeg, Nichiren, har mødt forfølgelse med både sværd og stav. Som jeg har nævnt før, blev jeg angrebet med et sværd ved Matsubara [dvs. Komatsubara] i Tojo, og senere ved Tatsunokuchi. Ingen anden har oplevet en sådan forfølgelse [på grund af Lotus Sutraen], end ikke én gang, men jeg har oplevet det to gange. Hvad angår at blive angrebet med stav, er jeg allerede blevet slået i ansigtet af Sho-bo med Lotus Sutraens femte skriftrulle. Den femte skriftrulle blev brugt som en stav til at slå 26 27

17 mig, og det er den selvsamme skriftrulle, som indeholder afsnittet om, at [Lotus Sutraens tilhængere] vil blive angrebet med stav. Hvilken mystisk forudsigelse! (WND 1, s. 964) At møde forfølgelse med sværd og stav som forudsagt i kapitlet Opmuntrende beslutning Titlen på dette brev, Forfølgelse med sværd og stav er inspireret af indholdet i det ovenstående afsnit. I slutningen af Lotus Sutraens 13. kapitel, Opmuntrende beslutning, svor en skare på otte hundrede tusind millioner nayuta bodhisattvaer at udbrede Lotus Sutraen efter Shakyamunis død, og at forblive upåvirkede af enhver form for forfølgelse. I den afsluttende del af verset, hvor de udtrykker deres ukuelige beslutning, nævnes de tre mægtige fjender arrogante lægfolk, arrogante præster og arrogante falske vismænd(29) som uvægerligt vil dukke op for at forfølge Lotus Sutraens tilhængere. Hvem har rent faktisk fremkaldt disse tre mægtige fjender og været mål for deres angreb? Kun ved at gøre dette kan man påstå at have læst sutraen med sit liv. Er der nogen i Indiens, Kinas og Japans tre lande, der efter Buddhaens bortgang med fuld overbevisning kan erklære, at de har gjort det? Som svar på dette spørgsmål siger Daishonin tydeligt, at han, og kun han, kan påstå at have læst Lotus Sutraen med hele sit væsen. (jf. WND 1, s. 964) Som bevis for det påpeger Daishonin den kendsgerning, at han er blevet angrebet med sværd og stav, som der står i Sutraens forudsigelse om angreb fra arrogante lægfolk(30), hvilket er en af de tre mægtige fjender. Han understreger, at selv Bodhisattva Aldrig Nedsættende, som blev så voldsomt forfulgt for sine anstrengelser for at udbrede Loven, kun blev slået med træstav, fliser eller sten, men ikke med sværd, hvorimod han, Nichiren, er blevet udsat for forfølgelse med både sværd og stav (jf. WND 1, s. 964). Forfølgelse med sværd, som nævnes i begyndelsen af brevet, henviser til forfølgelserne ved Komatsubara og Tatsunokuchi, mens forfølgelse med stav henviser til det der skete, da Sho-bo slog Daishonin i ansigtet med Lotus Sutraens femte skriftrulle. I det følgende afsnit beskriver Daishonin sine følelser, da dusinvis af bevæbnede soldater tiltvang sig adgang til hans bolig, og Sho-bo slog ham: Selv om jeg vidste, at det var for Lotus Sutraens skyld, blev jeg nedslået og skamfuld, da jeg jo er et almindeligt menneske. Hvis jeg havde haft styrken til det, ville jeg have revet den fra ham, trampet på den, knækket den og kastet den bort. Men det var jo faktisk Lotus Sutraens femte skriftrulle. (WND 1, s. 964) Det er kun naturligt at reagere med vrede over for sådan en voldsom opførsel. De fleste mennesker ville føle det samme. For at sige det med vore dages begreber, er det fuldstændig naturligt at reagere med retfærdig harme, hvis éns menneskerettigheder krænkes. Men fordi han bar udholdenhedens rustning (31) (LSOC13, s. 233), overvandt Daishonin sin vrede, handlede med selvsikkerhed og forsvarede sin tro med værdighed. Han viste end ikke det mindste tegn på voldelig adfærd, had eller hævntørst. I et større perspektiv kan man sige, at de vanskeligheder, vi møder, kan styrke og anspore vores menneskelige udvikling. Så længe vi ikke lader os overvinde af modgang, kan selv de mest smertefulde oplevelser vendes til noget positivt. Intet er nogensinde spildt i buddhismen. Daishonin udtrykte endda taknemmelighed for Sho-bos slag og for muligheden for at møde forfølgelse med stav. Han skriver: Når jeg opnår buddhatilstand, hvordan skal jeg så kunne glemme min forpligtelse over for Sho-bo? Endnu mindre kan jeg glemme den tak, jeg skylder Lotus Sutraen [som han slog mig med]. Når jeg tænker på det, kan jeg ikke holde mine taknemmelighedstårer tilbage. (WND 1, s. 964) I sin roman Den menneskelige revolution beskriver Toda, hvordan helten Gan [som er synonym med Toda selv], nåede til den konklusion, at han havde udrenset sine forseelser fra tidligere liv ved at blive slået fire gange af fængselsvagterne, mens han var fængslet for sin religiøse overbevisning under 2. verdenskrig. Dybden af Lotus Sutraens lære gør os i stand til at forvandle lidelse til en drivkraft for at ændre karma. *** Lotus Sutraens kapitel Opdukkende fra jorden siger også noget om mig, fordi det forklarer, at Bodhisattva Fremragende Praktisering og hans tilhængere [Bodhisattvaerne fra jorden] vil dukke op i Lovens sidste periode for at udbrede Nam-myoho-renge-kyos fem tegn. Jeg, Nichiren, er ankommet før nogen anden. Hvor beroligende at tænke på, at jeg uden tvivl vil blive lovprist af bodhisattvaer i et antal svarende til sandkornene i Ganges-floder! Hvorom alting er, må du hengive dig til Lotus 28 29

18 Sutraen og tro på dens lære. Du skal ikke bare tro på den selv, men også opmuntre andre til det samme, så du kan frelse dem, der var dine forældre i alle tidligere eksistenser. Fra mit fødselsøjeblik og indtil i dag har jeg ikke haft et øjebliks ro. Jeg har udelukkende tænkt på at udbrede Lotus Sutraens daimoku [Nam-myohorenge-kyo]. Jeg ved ikke hvor længe jeg eller nogen anden lever endnu, men jeg vil med usvigelig sikkerhed være der, når du dør og lede dig fra dette liv til det næste. (WND 1, s ) Bodhisattvaerne fra jordens praktisering Hvilken mission og hvilken betydning har de vidunderlige bodhisattvaer, som pludselig dukker op fra jorden i Lotus Sutraens 15. kapitel, Opdukkende fra jorden? Dette afsnit antyder, at Nichiren Daishonin, Lotus Sutraens tilhænger, også er en bodhisattva fra jorden, nærmere bestemt Bodhisattva Fremragende Praktisering, som anfører den skare af bodhisattvaer, der kommer til syne i Lotus Sutraen ligeså talrige som sandkornene i Ganges-floder. Daishonin forklarer Tokimitsu: Set i lyset fra sutra-afsnittene er din lærer, Nichiren, Bodhisattva Fremragende Praktisering, som har begivet sig ud i sin kamp for at udbrede Loven til glæde for dem, der lever i Lovens sidste periode. Han vil helt sikkert blive hyldet af den uendelige skare af jordens bodhisattvaer. Det kan du være fuldt overbevist om. I dette afsnit findes også det, der kunne kaldes dette brevs egentlige budskab med andre ord: Hengiv dig til Lotus Sutraen og tro på dens lære. Daishonin opfordrer indtrængende Tokimitsu til at slutte sig til ham, til at leve og kæmpe ved hans side og altid gå fremad i tro sammen. Han siger også til Tokimitsu, at ved at være vedholdende i sin tro, vil han, Tokimitsu, ikke bare blive i stand til selv at opnå oplysning, men han vil også kunne lede dem, der var hans forældre i alle tidligere liv til oplysning. Det vil med andre ord sige, at Tokimitsu bliver i stand til at lede alle, han møder eller har forbindelse med i dette liv, ind på buddhatilstandens vej. Daishonin reflekterer også over, hvordan hans liv har været en evig kamp, idet han siger: Fra mit fødselsøjeblik og indtil i dag har jeg ikke haft et øjebliks ro. Disse følelser udtrykker han i adskillige andre skrifter(32). Tokimitsu var tidligere blevet censureret og kritiseret af Nanjo-fami- lien på grund af sin tro på Daishonins lære, men nu havde han udviklet sig til en bemærkelsesværdig person og var blevet en af de centrale ledere blandt Nichirens disciple i Fuji-området. I dette afsnit fortæller Nichiren Tokimitsu mere indgående om den ånd, hvormed han har kæmpet for kosen-rufu og levet sit liv under konstant forfølgelse. Mentorens og disciplens evige rejse Daishonin skriver: Jeg ved ikke, hvor længe jeg selv eller nogen anden lever endnu, men jeg vil med usvigelig sikkerhed være der, når du dør, og lede dig fra dette liv til det næste. Tokimitsu havde oplevet den stadig voldsommere forfølgelse, som blev Daishonins tilhængere til del [særligt det nyligt overståede angreb på Shiro], og derfor må han have været forberedt på muligheden for, at han selv kunne dø. Omkring 20 bønder blandt Daishonins tilhængere i Atsuhara blev rent faktisk arresteret og sendt til Kamakura fem måneder senere. Tre af de arresterede blev henrettet måneden efter. Under disse omstændigheder siger Daishonin, at uanset hvad der sker, vil han våge over Tokimitsu mens han kæmper. Selv i døden vil de være sammen, uadskillelige. Tokimitsu må være blevet utroligt rørt over Daishonins store medfølelse. Mentorens og disciplens fælles rejse er virkelig evig og fortsætter gennem fortidens, nutidens og fremtidens tre eksistenser. De er forbundne af livsbånd, der aldrig kan rives over, og de vil sejre over alle vanskeligheder, i al evighed. Et stærkt søgende sind er kilden til sejr I efterskriftet til dette brev, skriver Nichiren: Du bør sætte din lid til Lotus Sutraen på samme måde, som du længes efter mad, når du er sulten, søger efter vand, når du er tørstig, længes efter at se en elsker, trygler om medicin, når du er syg, eller som en smuk kvinde ønsker sig pudder og rouge. Hvis du ikke gør det, vil du fortryde det senere. (WND 1, s. 965) I Lotus Sutraens 16. kapitel, Den Således Ankomnes livslængde, som er skrevet på vers, finder vi dette afsnit. Alle er opfyldt af længselsfulde 30 31

19 tanker / og tørster i deres sind efter at se [Buddhaen]. Samtidig understreger det dyden ved at blive oprigtigt hengiven, / ærlig og retskaffen, med milde hensigter / med et helhjertet begær efter at se Buddhaen / uden at tøve, om det så skulle koste dem deres liv. (LSOC16, s. 271) Det er vigtigt, at vores tro på Gohonzon og vores søgende sind mod Den mystiske lov ikke vakler, men er stærk og oprigtig. De, der ønsker at transformere deres karma, som chanter for at virkeliggøre kosen-rufu og som stræber efter at skabe disse årsager med ufortrøden hengivelse, er sikre på at opnå et liv fuld af glæde og sejr. De, som oprigtigt fortsætter deres buddhistiske praktisering, vil sejre. De vil vinde over alle forhindringer til sidst. Dette er troens afgørende formål indenfor Nichiren Daishonins Buddhisme. Modgang gør os til mennesker med sand karakter og udvikler en stærk vilje; den gør os i stand til at smage livets tårer, både glædestårer og smertenstårer, og sådan bliver vi i stand til at fuldføre en storslået menneskelig revolution. Med stor taknemmelighed for jeres modige anstrengelser i praktisering og studie i år (2012). Noter 1. Oversat fra japansk. Josei Toda, Toda Josei Zenshu (Josei Todas samlede skrifter), (Tokyo: Seikyo Shimbunsha, 1983), bind 3, s Toda fremlagde sin beslutning om at træde tilbage som formand den 24. august 1950 og trådte reelt tilbage fra denne position ved Soka Gakkais årsmøde den 12. november Josei Toda, Toda Josei Zenshu, bind 3, s SGIs ungdom er håbets lys En decemberaften i 1950, lidt over en måned efter at Toda havde fortalt om at udholde fire forfølgelser ved sin mentors side, skrev jeg i min dagbog. Jeg tænkte på gosho-afsnittet... når et stort onde opstår, følger et stort gode (WND 1, s. 1119), og jeg skrev: Indtil den sidste dag vil jeg kæmpe og løfte Den mystiske lovs sværd i mit hjerte.(33) Og jeg fortsatte, mens jeg så frem til at påbegynde et nyt år fuldt af sejr og ære: Soka Gakkai er som morgensolen, der nu er ved at stå op og sprede mørket.(34) Dette håb blev til virkelighed, da Toda blev Soka Gakkais anden præsident på den solbeskinnede dag 3. maj I dag er det selve SGIs ungdom mine direkte efterkommere som stråler af uendeligt håb der er den klare sol, som står op for at oplyse det 21. århundredes himmel. Jeg håber, at I vil slutte jer til mig og arbejde for kosen-rufu igen til næste år året for sejr for et ungdommeligt SGI i vores storslåede og evige kamp som mentor og disciple, der triumferende overvinder al modgang! 4. Daisaku Ikeda, A Youthful Diary: One Man s Journey from the Beginning of Faith to Worldwide Leadership for Peace (En ungdomsdagbog: En mands rejse fra troens begyndelse til verdensomspændende lederskab for fred) (Santa Monica, Californien: World Tribune Press, 2000), s Dette er en henvisning til Tatsunokuchi-forfølgelsen. Den 12. september 1271 arresterede myndighederne Daishonin og bragte ham til henrettelsespladsen ved Tatsunokuchi i udkanten af Kamakura, hvor de forsøgte at halshugge ham i ly af mørket. Da henrettelsesforsøget mislykkedes, blev han tilbageholdt hos den stedfortrædende forvalter af Sado, Homma Rokuro Saemon, i Echi (del af nutidens Kanagawa-præfektur). Efter omkring en måned, alt imens regeringen diskuterede, hvad de skulle stille op med ham, blev Daishonin sendt i eksil på Sado-øen, hvilket normalt var lig med en dødsdom. Da Daishonins forudsigelser om interne uroligheder og invasion udefra gik i opfyldelse, udstedte regeringen en benådning i marts 1274 og Daishonin vendte tilbage til Kamakura. 6. Dette er en henvisning til Komatsubara-forfølgelsen, Tojo Kagenobus drabsforsøg på Daishonin ved Komatsubara i Awa-provinsen den 11. november Kagenobu, som var landsbyen Tojos forvalter og Nembutsu-troende, havde været Daishonins fjende siden denne etablerede sin lære i Efter benådningen fra eksilet på Izu vendte Daishonin tilbage til Kamakura. I 1264 besøgte han sin hjemby i Awa. Hans far var død i 1258 og hans mor var nu alvorligt syg. Efter at have chantet med held for hendes helbredelse, indlogerede han sig på Renge Templet. En troende ved 32 33

20 navn Kudo Yoshitake inviterede på det tidspunkt Daishonin til at bo hos ham. Ved skumringstid på vejen mod Yoshitakes hjem blev Daishonin og hans selskab på omkring 10 personer udsat for et bagholdsangreb fra Kagenobu og hans mænd på et sted kaldet Komatsubara. Daishonin blev såret i panden af et sværd og hans venstre hånd blev brækket. En af hans tilhængere blev dræbt. 7. Sho-bo er en titel, der angiver, at man er stedfortræder eller viceleder i et ministerium. Det formodes, at der var flere personer med samme titel. Her henvises der til en Sho-bo, som oprindelig var tilhænger af Daishonins lære, men som senere forlod sin tro. Da Hei no Saemon, vicechef for ministeriet for militær- og politianliggender, igangsatte Tatsunokuchi-forfølgelsen og tog af sted for at arrestere Daishonin den 12. september 1271, ledsagede Sho-bo ham som hans tjener. 8. Dette henviser til den femte skriftrulle eller det femte bind af Lotus Sutraen, som var rullet om en træpind. Denne skriftrulle indeholder fire kapitler, fra det 12. til det 15. Heri findes også den såkaldte 20-linjers versesektion af det 13. kapitel, Opmuntrende beslutning, hvori der står, at Lotus Sutraens tilhængere vil blive angrebet med sværd og stav. 9. De tre gifte: De tre gifte er grådighed, vrede og uvidenhed. Det er livets tre iboende og grundlæggende onder, som fører til menneskelig lidelse. I den ansete Mahayana-lærde Nagarjunas afhandling Afhandling om visdommens store perfektion, anskues de tre gifte som kilden til alle illusioner og jordiske begær. De tre gifte kaldes sådan, fordi de forurener folks liv og arbejder på at forhindre dem i at vende deres hjerter og sind mod godhed. 10. Minobu-bjerget: beliggende i vor tids Yamanashi-præfektur. Nichiren Daishonin boede der de sidste år af sit liv fra maj 1274 og indtil september 1282 kort inden sin død. Der helligede han sig til at uddanne sine disciple, lede udbredelsesarbejdet og skrive doktrinære afhandlinger. 11. Atsuhara-forfølgelsen: En række trusler og voldshandlinger som blev begået mod Nichiren Daishonins tilhængere i landsbyen Atsuhara i Suruga-provinsens Fuji-distrikt. De begyndte omkring 1275 og fortsatte indtil omkring I 1279 blev 20 troende landmænd arresteret på baggrund af falske anklager. De blev afhørt af Hei no Saemon, vicechefen for ministeriet for militær- og politianliggender, som krævede, at de skulle afsværge deres tro. Der var imidlertid ikke én af dem, der gav sig. Hei no Saemon beordrede til sidst tre af dem henrettet. 12. Nikko Shonin ( ): Nichiren Daishonins direkte discipel og arvtager og den eneste af de seks seniorpræster, som forblev tro mod Daishonins ånd. Han blev Daishonins discipel i en ung alder og tjente ham hengivent han fulgte ham endda i hans eksil på Sado-øen. Da Daishonin trak sig tilbage til Minobu-bjerget, viede Nikko sine kræfter til udbredelsesarbejdet i Suruga-provinsen og de omgivende områder. Efter Daishonins død begyndte de andre seniorpræster gradvist at afvige fra deres mentors lære. Derfor besluttede Nikko at skilles fra dem. Han bosatte sig i Surugas Fuji-distrikt, hvor han dedikerede resten af sit liv til at beskytte og udbrede Daishonins lære og oplære disciple. 13. Ryusen Templet: Et tempel for Tendai Skolen beliggende i landsbyen Atsuhara i Surugaprovinsens Fuji-distrikt i Kamakura-perioden ( ). Dette tempels ypperstepræst, Gyochi, udviste stor fjendtlighed overfor Daishonins tilhængere, som havde tiltrukket mange nye tilhængere i området heriblandt templets unge præster. Denne fjendtlighed voksede og førte til sidst til Atsuhara-forfølgelsen. 14. I Ryusen-ji begæringen skriver Daishonin: Gyochi [ypperstepræsten ved Ryusen-templet] opildnede den ansvarlige tjenestemand i Shimokatas embedsforvaltning [dvs. Hojos embedsadministration ved godset Shimokata i Fuji-distriktet] til at angribe Shiro, en praktiserende af Lotus Sutraen, med en kniv og såre ham ved den fjerde måneds religiøse riter [april 1279]. (WND 2, s. 826). Religiøse riter henviser til en bueskydningskonkurrence, som blev afholdt ved Omiya Sengen Templet den 8. april Hei no Saemon (død 1293): også kendt som Hei no Saemon-no-jo Yoritsuna. En førende embedsmand i Hojo-regeringen, som var den reelle statsmagt i Japan i Kamakura-perioden. Han tjente to på hinanden følgende regenter, Hojo Tokimune og Hojo Sadatoki, og han havde enorm indflydelse som vicechef for ministeriet for militær- og politianliggender. Han samarbejdede med Ryokan, højestepræsten ved Sande Ord og Forskrifter Skolens tempel, Gokuraku, i Kamakura ligesom han samarbejdede med andre ledende præster fra datidens etablerede buddhistiske skoler for at forfølge Daishonin og hans tilhængere. 16. Tojo Kagenobu (årstal ukendt): en forvalter af landsbyen Tojo i Awa-provinsens Nagasa-distrikt. Han var en lidenskabelig tilhænger af Rene Land (Nembutsu) læren. Da Daishonin første gang fremlagde sin lære om Nam-myoho-renge-kyo i Seicho Templet i samme by i 1253, blev Tojo Kagenobu så rasende over hans strenge kritik af buddhismens Rene Land skole, at han forsøgte af få pågrebet Daishonin. Da Daishonin vendte tilbage til Awa i 1264, året efter hans benådning fra eksilet på Izu-halvøen, overfaldt Tojo Kagenobu og hans mænd ham ved et bagholdsangreb på et sted kaldet Komatsubara, hvor de sårede Daishonin og dræbte en af hans tilhængere. Dette kaldes Komatsubara-forfølgelsen

Et varmt velkommen til niveau 1 studiekursus 2014!

Et varmt velkommen til niveau 1 studiekursus 2014! 1 Et varmt velkommen til niveau 1 studiekursus 2014! Meningen med dette niveau 1 studiekursus er at dække nogle af de vigtigste aspekter i Nichiren Daishonins buddhisme. Vores udgangspunkt for at forstå

Læs mere

Kort introduktion til buddhisme

Kort introduktion til buddhisme Kort introduktion til buddhisme Shomon Pia Trans shomon@tendai.dk, www.shomon.dk Dette materiale kan frit anvendes til undervisningsformål i skoler og gymnasier. Anden anvendelse, herunder kommerciel anvendelse,

Læs mere

Introduktion til buddhisme

Introduktion til buddhisme Introduktion til buddhisme Shoken Pia Trans pia.trans@lotus-sangha.dk http://www.shoken.dk Dette materiale kan frit anvendes til undervisningsformål i skoler og gymnasier. Anden anvendelse, herunder kommerciel

Læs mere

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz Mental forberedelse til Døden En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz 2 MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN En buddhistisk tilgang til Livet, Døden &

Læs mere

Historien om Rama Bind 1: Kapitel 1-18 Originaltitel: Ram Katha Rasavahini Af Sathya Sai Baba

Historien om Rama Bind 1: Kapitel 1-18 Originaltitel: Ram Katha Rasavahini Af Sathya Sai Baba Historien om Rama Bind 1: Kapitel 1-18 Originaltitel: Ram Katha Rasavahini Af Sathya Sai Baba Oversat af www.saibabapaadansk.dk Hvis blot Historien om Rama bliver studeret grundigt og bliver fulgt i de

Læs mere

Selected Messages vol 3. Udvalgte budskaber bind

Selected Messages vol 3. Udvalgte budskaber bind Selected Messages vol 3 Ellen G. White Udvalgte budskaber bind 3 ellenwhite. dk Indhold Forord til læseren 9 Kap. 1 - Hvad er kirken? 14 Kap. 2 - Enhed i menigheden 20 Kap. 3 - Uafhængige handlinger 23

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

En forældrevejledning

En forældrevejledning En forældrevejledning Indledning 1. Intimitet og de jordiske familiers formål 2. Principper for undervisning af børn 3. Undervisning af babyer og småbørn: Fra fødslen og til omkring 3 år 4. Undervisning

Læs mere

Teenbibeltimer 2015. Jesus one on one. Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom

Teenbibeltimer 2015. Jesus one on one. Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom Teenbibeltimer 2015 Jesus one on one Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom Jesus one on one Dette materiale er lavet til dig, der skal holde bibeltime for teenagere i en eller anden sammenhæng.

Læs mere

profeternesvej.dk Tanker om Gud Ruqiyah Wares Maqsood

profeternesvej.dk Tanker om Gud Ruqiyah Wares Maqsood Tanker om Gud af Ruqiyah Wares Maqsood 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Først et par drilske spørgsmål 3 Kapitel 2: Eksisterer Gud? 6 Kapitel 3: Er at se det samme som at tro? 13 Kapitel 4: Høresans 16

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

2. KVARTAL 2012. Mød kend fortæl!

2. KVARTAL 2012. Mød kend fortæl! 2. KVARTAL 2012 Mød kend fortæl! Alt for ofte står jeg overfor et menneske, hvor jeg får sådan en lyst til at fortælle dem alt, hvad jeg ved om Gud og det skal være lige nu. Alt sammen på én gang. Er det

Læs mere

ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV

ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV 2 ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV Trettende udgave 2014. Udgivet af: Active Addictions Anonymous World Service Office Gratis Copyright Kunst forside

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 A mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 I kan sjælen, begår alle det må. er Evangeliet, opdage, gjorde, en syntes, det må Det inspirerende budskab AF ÆLDSTE BOYD K. PACKER af de Tolv Apostles Råd DEM STJERNE

Læs mere

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse.

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. 1 Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. En Palma-bog udgivet af Løbner Communications 1994, nu cbooks. Forside: Tegning af Line Jørgensen

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Indhold. Forord til den danske udgave...2. Forord til første udgave...3. Forord til 2001 udgaven...4. Indledning...7. Hvem er hashafhængig?...

Indhold. Forord til den danske udgave...2. Forord til første udgave...3. Forord til 2001 udgaven...4. Indledning...7. Hvem er hashafhængig?... Liv Med Håb 1 Indhold Forord til den danske udgave...2 Forord til første udgave...3 Forord til 2001 udgaven...4 Indledning...7 Hvem er hashafhængig?...7 12 spørgsmål fra MA...8 Historien om lotusspiserne...9

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

4 Sindets vaner Når tanker griber fat

4 Sindets vaner Når tanker griber fat Dette er en oversættelse af indledningen og fjerde kapitel af Martine Batchelors bog 'Let Go', A Buddhist Guide to Breaking Free of Habits. Martine har venligt tilladt dette. Og du kan frit distribuere

Læs mere

Djævlen og Det Ny Babylons største sejr!

Djævlen og Det Ny Babylons største sejr! 1 Djævlen og Det Ny Babylons største sejr! Intet kan være større end dette at få, ikke tusinde heller ikke millioner, men milliarder af mennesker verden over, hvoraf en meget stor procentdel i forvejen

Læs mere

Usynlige Hjælpere. C.W. Leadbeater. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang

Usynlige Hjælpere. C.W. Leadbeater. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 1 Usynlige Hjælpere C.W. Leadbeater Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Indhold Kapitel 1. Den almindeligt udbredte tro på usynlige hjælpere 2. Nogle tilfælde fra nutiden 3. Personlige

Læs mere

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Det Aronske Præstedømme 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Det Aronske Præstedømme 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014

Læs mere

Kirkens præsidenters lærdomme. George Albert Smith

Kirkens præsidenters lærdomme. George Albert Smith Kirkens præsidenters lærdomme George Albert Smith KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME GEORGE ALBERT SMITH Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Hæfter i serien Kirkens præsidenters

Læs mere

Nr. 8 AUGUST 1951 100. årg.

Nr. 8 AUGUST 1951 100. årg. Nr. 8 AUGUST 1951 100. årg. : SKANDINAVIENS STJERNE ORGAN FOR JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 8 AUGUST 1951 100. årg. SKANDINAVIENS STJERNE udkommer den 1. hver måned, og abonnementsprisen

Læs mere

Kvinder i Islam 1 INDHOLD

Kvinder i Islam 1 INDHOLD 1 INDHOLD INTRODUKTION... 2 DEL 1 - EVAS SKYLD... 5 DEL 2 - ARVEN FRA EVA... 7 DEL 3 - SKAMFULDE DØTRE... 11 DEL 4 - KVINDER OG UDDANNELSE... 13 DEL 5 - URENE, KVINDER... 15 DEL 6 - VIDNEUDSAGN... 16 DEL

Læs mere

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich 1 Erindringens tale ERINDRINGENS TALE - Om at se bag illusionerne af Jes Dietrich 2 Copyright 2009 tilhører Jes Dietrich. For mere information eller inspiration, eller for andre bøger af Jes Dietrich,

Læs mere