NIVEAU 2 STUDIEKURSUS 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NIVEAU 2 STUDIEKURSUS 2016"

Transkript

1 NIVEAU 2 STUDIEKURSUS 2016 INDHOLD Spørgsmål til SGI-Danmarks studieeksamen niveau 2, 2016: Del A, B og C... 4 Del A Arven af livets oprindelige lov... 6 Del B Grundbegreber i Nichiren Buddhismen i SGI: - At opnå buddhatilstand i dette liv Almindelige menneskers opnåelse af buddhatilstand og At opnå buddhatilstand i sin nuværende form Jordisk begær er oplysning og Lidelserne ved fødsel og død er Nirvana Relativ og absolut lykke Del D SGI s historie: - Åndelig uafhængighed De tre præsidenter og grundlæggere Uddrag fra SGI præsident Ikeda i Europa

2 Et varmt velkommen til niveau 2 studiebølge 2016! Meningen med dette niveau 2 studiekursus er at bygge videre på forståelsen, der blev etableret gennem at studere niveau 1-kurset. Det vil dække nogle flere vigtige aspekter i Nichiren Daishonins buddhisme. Vores udgangspunkt for at forstå betydningen af studie findes i denne passage fra gosho: Gør dig umage både i praktisering og studie. Uden praktisering og studie findes der ingen buddhisme. Du skal ikke kun være ihærdig over for dig selv; du skal også undervise andre. Både praktisering og studie kommer af tro. Undervis andre efter bedste evne, også hvis det kun er en enkelt sætning eller vending. (ND 1 s. 149) Ud fra dette har SGI-præsident Ikeda kommenteret: Hovedelementerne i praktiseringen af Nichiren Daishonins buddhisme er opsummeret i denne passage. Det vigtige er først tro, så praktisering og dernæst studie. Stærk tro leder os direkte til buddhatilstand. Og det er praktisering og studie, der fordyber og styrker vores tro. For os må studie aldrig udelukkende blive en opsamling af viden. Det skal være et direkte praktisk studie for at fordybe ens egen tro og hæve ens egen livstilstand. (Forord til The Writings of Nichiren Daishonin vol 1 p.xii) Niveau 2-kurset vil give medlemmer, der følger det, en dybere forståelse af forskellige praktiske eksempler på, hvordan buddhismen forklarer livets funktioner. Her er det værd at understrege, at til niveau 2-studieprøven skal deltagerne, i højere grad end til niveau 1-prøven, trække på og referere tilbage til studiematerialet, i deres besvarelse. Del A er baseret på goshoen Arven af livets oprindelige lov og SGI- præsident Ikedas forelæsning derover. Det er igen værd at understrege, at til studieprøven skal deltagerne trække på materialet i deres besvarelse. Del B behandler principper, som hjælper os til at forstå praktiseringen af Nichiren Buddhismen i SGI. Materialet i del C vil være velkendt fra niveau 1, men der ønskes flere detaljer i besvarelsen på dette niveau. Materialet ser på SGI s nyere historie med de tre præsidenters afgørende bidrag til kosen-rufu-bevægelsen. Vi ser også på opsplitningen mellem Soka Gakkai og Nichiren Shoshu, og hvad det kan lære os om Nichiren Daishonins sande intention for kosen-rufu. Til slut ser vi på kosen-rufu-bevægelsens begyndelse i Europa med præsident Ikedas første besøg til vores kontinent i Soka Gakkais første præsident, Tsunesaburo Makiguchi skrev udførligt om uddannelsens sande funktion. Den skal ikke blot være den rene overførsel af viden, men snarere en vejledning af de studerende igennem læreprocessen. I løbet af efteråret vil der blive afholdt 3 møder i Nordisk Kulturcenter (information om datoer kommer andetsteds), hvor hver af de 3 dele af studiematerialet behandles. Vi håber at deltagerne vil læse materialet grundigt selv, og derudover mødes i små grupper, diskutere materialet, udforske svarene sammen og dele erfaringer baseret på, hvad der dukker op i diskussionen. I sin hilsen til medlemmerne, der deltog i prøven i slutningen af studiebølgen i 2015 udtrykte præsident Ikeda sin værdsættelse af medlemmernes oprigtige anstrengelser i studiebølgen: Det faktum, at I alle har udfordret jer selv i at studere verdens førende livsfilosofis højeste doktrin, er i sig selv et gyldent monument af ædel tro. De utrættelige anstrengelser, I hver især har påtaget jer for at søge indbegrebet af denne fremragende buddhisme, vil uden tvivl transformeres til umålelige godt held og fordele, uovertruffen visdom og uovervindeligt mod. 2

3 Vi er nu trådt ind i en tid, hvori Nichiren Daishonins Solbuddhisme sender et lys ud over hele Jampudvipa hele verden. Verdensomspændende kosen-rufus sande scene, som er blevet skabt gennem Sokas beundringsværdige mødres og fædres bønner og kampe, ekspanderer endnu bredere. Hver eneste af jer har rollen som den vigtigste hovedperson. Nichiren Daishonins Buddhisme er baseret på praktiseringens og studiets to veje ; derfor går praktisering og studie hånd i hånd. De, der bliver ved med at handle uanset hvad, er det buddhistiske studies sande mestre, som baserer sig på at omsætte Nichirens lærer i praksis. Jeg beder jer oprigtigt om at udleve jeres mission i vores fælles stræben for kosen-rufu, og at gå modigt fremad, aktivt i fortroppen med vores medpraktiserende bodhisattvaer fra jorden, over hele verden. Studiekurset afsluttes med en skriftlig prøve den 13. november Nærmere oplysninger kommer i løbet af efteråret. Tak for alle jeres anstrengelser, og for jeres deltagelse og støtte til at opbygge studiebevægelsen her i Danmark! Vi håber I vil nyde materialet, udfordringen og rejsen sammen. Mange glade hilsner fra Line Slabowska og Jan Møller 3

4 Eksamensspørgsmål til studieeksamen niveau 2 Denne eksamen består af tre dele (A-C), og du skal forberede svar på alle spørgsmålene, selv om du ikke bliver bedt om at svare på dem alle til eksamen. Hver del indeholder en vejledning i, hvordan du skal besvare spørgsmålene. Alle svarene kan du finde her i studiematerialet. Del A (tæller for 30%) SGI præsident Daisaku Ikedas forelæsning over Arven af livets oprindelige lov Du skal ikke bruge et angivet antal ord i din besvarelse. Stræb efter at reflektere indholdet i studiematerialet i det, du skriver. Der vil blive set efter bevis for at du har studeret materialet, at du har forstået materialet, og at du har brugt materialet til alle spørgsmålene. Til studieeksamen vil du blive stillet tre spørgsmål fra del A, men de vil ikke alle være lige mange procentpoint værd. Til eksamen vil du få at vide, hvordan procentpointene er fordelt mellem spørgsmålene. Til et af spørgsmålene vil du få den relevante tekst udleveret fra dette materiale på eksamensdagen. Det er en type åben bog - tilgang til eksamen. Til dette åben bog - spørgsmål, vil man se mere efter forståelsen af den tekst, du bliver forsynet med, end efter udenadslære. A1. Forklar hvorfor præsident Ikeda henviser til mentor og discipel vejens direkte forbindelse til Nichiren Daishonin som grundlag for alting? A2. Forklar vigtigheden af enhed baseret på en fælles ed. A3. Forklar betydningen af Samgha, den harmoniske forening af troende. A4. Forklar, ud fra afsnittet At respektere hinanden som buddhaer, vigtigheden af at vise ham den samme respekt som du ville vise en buddha. Hvordan kan vi anvende dette i vores hverdag og i vore grupper? A5. Præsident Ikeda beskriver, at Nichiren Daishonin har en ånd som en uovervindelig løvekonge. Forklar hvordan Nichiren Daishonin demonstrerer dette og hvordan vi også kan gøre det? A6. Forklar hvorfor det at rejse sig i tro selv er nødvendig for at udvikle kosen-rufu? A7. Forklar hvordan medlemmer af SGI har udført den verdensomspændende udbredelse af Den mystiske lov? Del B (tæller for 40%) Nichiren Buddhismens grundbegreber i SGI Al materialet til del B findes i niveau 2 studiemateriale, Længden af dine svar vil være forskelligt til hvert spørgsmål, men du behøver ikke at skrive mere end 300 ord til nogen af dem. Til studieeksamen vil du blive stillet fire spørgsmål fra del B. At opnå buddhatilstand B1. Hvordan gør praktisering for os selv og andre os i stand til at opnå buddhatilstand i dette liv? 4

5 B2. Hvordan forklarer Nichiren Daishonin betydningen af at opnå? B3. Vær venlig at forklare det at opnå buddhatilstand i ens nuværende form B4. Hvad er betingelserne for at opnå buddhatilsand ifølge andre Mahayana sutraer end Lotus Sutraen? B5. Hvad belærer Lotus Sutraen i forhold til at opnå buddhatilstand? Jordisk begær er oplysning og lidelserne ved fødsel og død er nirvana B6. Forklar principperne i jordisk begær er oplysning og lidelserne ved fødsel og død er nirvana. Hvad lærer disse grundbegreber os? Relativ lykke og absolut lykke B7. Hvad er forskellen mellem relativ lykke og absolut lykke? Forklar disse to koncepter. præsteskabet og Soka Gakkai efter 2. verdenskrig? C3. Hvilke begivenheder omgav ekskommunikationen i 1991, og hvordan ser Soka Gakkai ekskommunikationen som en befrielse? De tre præsidenter C4. Beskriv tre betydningsfulde bedrifter i Tsunesaburo Makiguchis liv. C5. Beskriv tre betydningsfulde bedrifter i Josei Todas liv. C6. Beskriv tre betydningsfulde bedrifter i Daisaku Ikedas liv. C7. Hvordan har ånden af enhed mellem mester og discipel, levet i de tre grundlæggende præsidenters hjerter? Inddrag eksempler fra deres liv og handlinger i din besvarelse. SGI præsident Ikeda i Europa C8. Hvad var præsident Ikedas tanker mens han rejste? Del C (tæller for 30%) SGI s historie Alle dine svar skal baseres på materialet i del C: SGIs historie. Besvar følgende spørgsmål med maksimum 300 ord. Til eksamen vil du blive stillet 3 spørgsmål fra del C. Åndelig uafhængighed C1. Skriv om den opfattelse at splittelsen mellem Soka Gakkai og Nichiren Soshu var uundgåelig. C2. Hvilke motivationer lå der bag udviklingen af forholdet mellem 5

6 Del A Arven af livets oprindelige lov SGI præsident Ikedas studieforedragsserie (SGI Newsletter nr. 9011, den 9. juni 2014) Læren fra Nichiren Daishonins skrifter: Gosho fører altid til sejr. Specialforelæsning til minde om 3. maj, Soka Gakkai Dag. Foreningen af evige venner mod en ny tidsalder for folkets sejr Storslåede 3. maj. Soka Gakkai-dagen! Dette er dagen hvor fra soka-mentorer og disciple - kammerater siden tiden uden begyndelse - fortsætter modigt fremad med en brændende ed om at virkeliggøre verdensomspændende kosen-rufu. Evige venner i tro samles glædesfuldt med deres mentor og viser strålende faktisk bevis på sejr i deres missions respektive områder. Denne dag rummer for altid både et stolt triumferende tilbageblik og et nyt afsæt, hvorfra vi går fremad mod den fjerne fremtid med stærk pulserende livskraft og glædelig samhørighed. Hvert år, når det er den 3. maj, husker jeg det højtidelige løfte, jeg aflagde på denne dag i 1951 den dag, min mentor Josei Toda blev indsat som præsident for Soka Gakkai. Han rejste sig for at virkeliggøre den store ed for kosen-rufu, og hans disciple og efterfølgere rejste sig med ham. Hr. Toda viste mig et fotografi, der var blevet taget af ham for at mindes hans indsættelse. Bag på havde han skrevet følgende digt til mig: Nu og også i fremtiden sammen deler vi glæder og sorger hvor forunderlig vores forbindelse! Følgende citat fra Lotus Sutraen refererer til de evige karmiske bånd, mentor og discipel deler i buddhismens verden, ved at erklære: Disse personer, som havde hørt om Loven, opholdt sig her og der i forskellige buddhalande og blev konstant genfødt sammen med deres lærere. (LSOC7, s 178) De evige bånd mellem mentor og discipel Mentorer og disciple, der hengiver sig til at udbrede Loven vidt og bredt, er altid sammen gennem fødslens og dødens cyklusser over de tre eksistenser af fortid, nutid og fremtid. Badet i Den mystiske lovs lys fra tiden uden begyndelse kæmper de side om side for kosen-rufu. De deler glæder og sorger, overvinder trængsler og opnår sejr sammen. I overensstemmelse med ordene også i fremtiden / sammen, som Toda højtideligt overbragte mig i sit digt, fulgte jeg den samme vej som min mentor, blev den tredje præsident for Soka Gakkai den 3. maj 1960 og udøvede hans store ed for kosen-rufu. Selv i dette øjeblik banker min mentors ed kraftigt i mit hjerte som min egen ed. Kosen-rufu er kampen for at sikre, at Den mystiske lovs strålende lys varer ved for evigt, og at hjælpe alle mennesker til at opnå oplysning. Naturligvis er det ikke en bedrift, der kan opnås i et enkelt liv. Netop af den grund må vi sørge for, at Lotus Sutraens grundlæggende mål om at lede alle mennesker til buddhavejen aldrig bliver glemt, men bliver videregivet til kommende generationer. Mentor-discipelvejen er dedikeret til at holde Buddhaens altafgørende ønske i live den vidt udbredte videregivelse af Den mystiske lov, eller kosen-rufu og give denne ophøjede sags stafet videre fra den ene 6

7 stafetløber til den næste. Den store ed for kosen-rufu kan kun gennemføres, hvis den korrekte buddhistiske lære bliver videregivet fra mentor til discipel. Lad os endnu en gang studere den berømte passage om enhed fra Nichiren Daishonins Arven af livets oprindelige lov (1) og igen bekræfte sejrens fundament for vores bevægelse nemlig at vinde gennem tro baseret på enheden af mentor og discipel, og den solide samhørighed af forskellig i krop, ét i sind. Alle Nichirens disciple og lægtilhængere bør chante Nam-myoho-renge-kyo med ånden forskellig i krop, ét i sind, og overskride alle deres indbyrdes forskelle(2) for at blive lige så uadskillelige som fisk og det vand, de svømmer i. Dette åndelige bånd er grundlaget for den universelle videregivelse af livets og dødens oprindelige lov [Nam-myoho-rengekyo]. Heri ligger det sande mål for Nichirens videregivelse. Når man er således forenet, kan selv det store ønske om vid udbredelse [kosen-rufu] opnås. Men hvis nogen af Nichirens disciple ødelægger samhørigheden af forskellig i krop, ét i sind, ville de være som krigere, der ødelægger deres eget slot indefra. (ND-1, 121) Skab et storslået drama om folkets strålende sejr Vi har studeret denne passage i Daishonins skrifter mange gange. Den indeholder en altafgørende lære selve hjertet af det, som Sokas mentorer og disciple har forstået korrekt og omsat i praksis. Et overvældende bevis på dette kan findes i den kendsgerning, at vi i SGI har realiseret den store ed for kosen-rufu og udbredt Den mystiske lov i 192 lande og territorier rundt omkring i verden. I denne passage finder vi sætningen Alle Nichirens disciple og lægtilhængere. Mentor-discipelvejen helt tilbage til Nichiren Daishonin er den centrale kerne i vores buddhistiske praktisering og som sådan grundlaget for alt. Arven af livets oprindelige lov er den arv, der skal videregives til alle levende væsner med det formål at gøre alle i stand til at opnå oplysning. Nichiren Daishonin gjorde arven fra Den mystiske lov tilgængelig for alle mennesker, og det er den samme lov, som Shakyamuni betroede til Bodhisattva Overlegen Praktisering [lederen af bodhisattvaerne fra jorden]. Vores buddhistiske praktisering, der er dedikeret til virkeliggørelsen af kosen-rufu baseret på enheden af mentor og discipel er nøglen til at arve arven for at opnå buddhatilstand (WND 1, 217)(3) Arven af Loven kan kun videregives gennem mentorens og disciplens handlinger. Der findes ingen separat, mystisk eller hemmelige videregivelse af Loven. Samtidig er en organisation, der er forenet i tro baseret på ånden forskellig i krop, ét i sind, fuldstændig nødvendig for, at hvert enkelt menneske urokkeligt kan etablere sin buddhistiske praktisering og gøre utallige andre i hele verden og langt ud i fremtiden i stand til at ændre deres karma og foretage deres menneskelige revolution. Når vi forenes med den samme ånd som vores mentor som disciple, der deler vores mentors hjerte og kæmper sammen med vores medpraktiserende med samme formål, kan arven af livets og dødens oprindelige lov videregives til alle mennesker. Det er derfor, kosen-rufus store ed kun kan opnås gennem kombinationen af praktiske anstrengelser baseret på ånden af enhed mellem mentor og discipel og en samlet organisation, hvis medlemmer kæmper sammen med holdningen forskellig i krop, ét i sind. Med denne urokkelige og uforgængelige søjle som kerne bevæger den smukke enhed af kammerater i tro sig udad i koncentriske cirkler. Med ånden enhed mellem mentor og discipel og forskellig i krop, ét i sind som de vandrette og lodrette tråde, væver vi i SGI et storslået drama om folkets strålende sejr. 7

8 De praktiserendes harmoniske samfund Hvad angår buddhisme, er vores Sokaorganisation utrolig vigtig. Mens Soka Gakkais stifter, præsident Tsunesaburo Makiguchi, sad i fængsel for sin overbevisning under krigen, erklærede han, som svar på et spørgsmål fra en anklager, at Soka Kyoiku Gakkai (Værdiskabende pædagogisk samfund; forgængeren til Soka Gakkai) ikke var som et buddhistisk tempel, der blev anført af et professionelt præsteskab, men en uafhængig og selvstændig trosbaseret lægorganisation.(4) Makiguchi opfattede Gakkai som en organisation, der midt i den onde tidsalder i Lovens sidste periode ville være dedikeret til at udbrede Den mystiske lov, at ændre samfundet og at engagere sig i positiv, livsforbedrende værdiskabelse. Ude af stand til at modstå militærmyndighedernes barske forfølgelse under Anden Verdenskrig afskrev størstedelen af Gakkais ledere dog deres tro. I den fortvivlelse og forvirring, som krigen skabte, forsvandt medlemmerne, og organisationen kollapsede, bogstavelig talt. [SGI Newsletter Redaktørens bemærkning: Toda, organisationens daværende vicepræsident, blev også arresteret og fængslet for sin overbevisning sammen med præsident Makiguchi, som døde i fængslet den 8. november 1944.] I juli 1945, lige før krigens afslutning, dukkede hr. Toda frem fra sin ensomme kamp i fængslet. Da han blev løsladt, gik han med det samme i gang med at genopbygge organisationen. Krigens smertefulde lektie ansporede ham til at skabe en uovervindelig organisation af mennesker, der ville blive ved med at kæmpe for kosen-rufu, uanset hvilken slags forfølgelse, de måtte møde. Han var fast besluttet på, at det skulle lykkes denne gang. Hr. Toda forstod meget klart, at når modige disciple rejste sig som individer med det samme engagement i tro som deres mentor, uanset tidspunkt eller sted, ville de åbne vejen for kosen-rufu, og harmoniske forsamlinger af praktiserende Nichirens disciple og lægpraktiserende ville opstå omkring dem. At etablere mentor-discipelvejen Toda gav mig forelæsninger ansigt til ansigt over Arven af livets oprindelige lov. Jeg husker især levende en studietime vi havde sammen i den travle afslutning på året i december 1950 på et tidspunkt, hvor Todas firma var i den allerstørste krise. Toda var trådt tilbage fra sin position som Soka Gakkais generaldirektør for at beskytte organisationen for sine private forretningsproblemer og ventede på det tidspunkt, hvor han frit kunne påtage sig sin store mission for kosen-rufu. Men folk var uvidende om hans dybe beslutning, og han blev genstand for voldsom kritik fra folk i organisationen, ud over den kritik han allerede havde mødt fra offentligheden i forhold til sit firmas situation. Jeg husker også, at jeg i begyndelsen af 1951 kopierede denne berømte passage fra Arven af livets oprindelige lov i min dagbog, fast besluttet på at indgravere den i mit liv. Det var på et kritisk tidspunkt for vores bevægelse, idet mentoren og disciplene, som var gået i gang med at genopbygge organisationen efter Anden Verdenskrig, blev mødt med spørgsmålet om, hvorvidt de endnu en gang ville kunne modstå stor forfølgelse. På det tidspunkt svor jeg: Jeg vil gøre mentor-discipelvejen til Gakkais evige vej. (5) Lotus Sutraens vigtigste tema er betroelsen af eden og missionen om at udbrede Den mystiske lov fra læreren fra tiden uden begyndelse til disciplene fra tiden uden begyndelse. Vi i SGI udgør dette princip af mentor og discipel i denne tid i Lovens sidste periode, og vi er dukket frem for at udføre den store ed for kosen-rufu, Shakyamuni og Nichiren Daishonins højtskattede ønske. Efter at have overvundet store forhindringer blev hr. Toda endelig indsat 8

9 som Soka Gakkais 2. præsident (3. maj 1951). Herefter tog han med det samme det vigtigste skridt at give Soka Gakkai en ny struktur. Overskriften Etablering af en organisation for menneskehedens lykke dansede frimodigt på forsiden af Gakkais nyligt lancerede avis, Seikyo Shimbun. På dette tidspunkt var der kun omkring medlemmer. Men det handlede ikke om antal. Toda var fuldstændig overbevist om, at en styrke af mennesker, der var forenet i ånden forskellig i krop, ét i sind for kosenrufus sag, utvivlsomt ville opfylde deres store og historiske mission. Jeg kommer i tanke om en overbevisning, der blev fremsagt af lederen af den indiske uafhængighedsbevægelse, Mahatma Gandhi ( ): En lille forsamling af beslutsomme sind ansporet af en uudslukkelig tro på deres mission kan ændre historiens gang. (6) Vores organisation, der er dedikeret til folkets sejr og hvis medlemmer deler en uudslukkelig tro på deres ædle mission for at opfylde den store ed for kosen-rufu har virkelig ændret historiens gang. En forsamling af gode venner, der praktiserer buddhisme sammen Toda erklærede, at organisationen Soka Gakkai var mere vigtig for ham end hans eget liv. Dens betydning med henblik på buddhisme er den samme som betydningen af samgha(7) i vores dage det harmoniske fællesskab af troende, som praktiserer Buddhaens rette lære. For at bevare og videregive den rette lære for evigt i fremtiden må der være mennesker, der holder den i hævd og giver den videre til andre. Med andre ord, der må være en organisation. I løbet af Shakyamunis levetid blev der dannet et samfund af troende omkring ham. Ananda, som var kendt som den fremmeste i at høre på Buddhaens lære, spurgte engang Shakyamuni: Det forekommer mig, at man allerede har opnået buddhavejen halvvejs ved at have gode venner og at gå fremad sammen med dem. Er det korrekt at tænke sådan? Shakyamuni svarede: Ananda, denne måde at tænke på er ikke korrekt. At have gode venner og at gå fremad sammen med dem er ikke halvdelen af buddhavejen, men hele buddhavejen. Shakyamuni fortsatte: Tænk over dette, Ananda. Er det ikke sådan, at ved at antage mig for deres gode ven, er mennesker i stand til at frigøre sig fra lidelserne ved fødsel, alderdom, sygdom og død? Som man kan konkludere af dette, udgør det at have gode venner og at gå fremad med dem ikke halvdelen af buddhavejen, men hele buddhavejen. (8) Dette lærer os, at måden, hvorpå vi kan overvinde de lidelser, der er iboende i menneskets livsvilkår, er at gøre mentordiscipelvejen til vores grundlag og at udleve vores liv sammen med gode venner, vores trosfæller. I SGI refererer vi til dette som enheden af mentor og discipel og samhørigheden af forskellig i krop, ét i sind, som vi deler med vores medpraktiserende. Det samme buddhistiske skrift beskriver Shakyamunis discipel Shariputra, som var kendt som den fremmeste i visdom. Som for at bekræfte den konklusion, som Shakyamuni og Ananda var nået til, sagde han dybfølt ved en anden lejlighed: Min lærer, at være sammen med gode venner, gode kammerater, er hele buddhavejen. (9) Shakyamuni glædede sig over Shariputras ord, der endnu en gang understregede, at det at gå fremad sammen med gode venner er hele buddhavejen. Shakyamuni tillagde de bånd, der bandt medpraktiserende sammen, den allerstørste værdi. Forsamlingen af lærer og disciple og af gode venner i tro er de troende harmoniske samfund også kendt som det uovervindelige Sangha.(10) Shakyamunis trossamfund var åbent for alle mennesker, for hele verden. Han bød alle dem, der tilsluttede sig hans samfund, varmt velkommen og viste dem den største respekt. 9

10 Han gjorde aldrig forskel på nogen i forhold til klasse eller social status. Den ideelle buddhaverden er en verden, hvor alle respekterer og opmuntrer hinanden baseret på varme hjerte til hjerte-bånd af omsorg og forståelse. At forstyrre det harmoniske samfund af troende er intet andet end at lukke af for og ødelægge éns egen vej til buddhatilstand. Det er det samme som orme født i løvens egen krop, der spiser løven (WND 1, 570), eller krigere, der ødelægger deres eget slot indefra (WND 1, 217). Enhed er styrken til sejr At være forenet i ånden forskellig i krop, ét i sind er grundlaget for uovervindelig Sangha. En sådan enhed er drivkraften til sejr. Det siger sig selv, at det er sandt inden for mange områder, hvor man udretter noget. Thomas Paine ( ), den kritiske skribent, der spillede en vigtig rolle under den amerikanske revolution, skrev: Det er ikke i antal, men i enighed vores store styrke ligger. (11) Enheden af forskellig i krop, ét i sind funderet i troen på at virkeliggøre kosen-rufu er strategien, der sikrer absolut sejr. Lad os omhyggeligt stå vagt om SGI vores uovervindelige folkets bastion og for evigt fortsætte med at vinde sejr efter sejr. Med Nichiren Daishonins uudslettelige ord: Hvis ånden forskellig i krop, ét i sind er fremherskende blandt folket, vil de opnå alle deres mål. Hvis folket derimod er en i krop, men forskellig i sind, kan de ikke udrette noget synderligt... Selvom Nichiren og hans tilhængere er få, vil de helt sikkert fuldbyrde deres store mission med at udbrede Lotus Sutraen [Nam-myohorenge-kyo] vidt omkring, fordi de er forskellig i krop, men forenet i sind [forskellig i krop, ét i sind] (WND- 1, 618) At respektere hinanden som buddhaer Vi er dog en forsamling af mennesker, almindelige mennesker, i Lovens sidste periode. Alene at opfordre til at forene sig betyder ikke at vi nemt kan få folk til at forene sig. Det menneskelige samfunds livsvilkår er, at der altid vil findes mennesker, som vi ikke bryder os om, eller som vi ikke fungerer med. Derfor er det vigtigt ikke at lade sig rive med af øjeblikkelige følelser, men i stedet gøre en bevidst indsats for at arbejde sammen og stræbe mod enhed. Den vises korrekte vej er ikke at lade sig rive med af arrogance eller fordomme. Daishonin gav gentagne gange vejledning til sin discipel Shijo Kingo, der med sin stærke fornemmelse for rigtigt og forkert havde tendens til et hidsigt temperament og havde svært ved at skjule sine følelser. Han skriver i et brev til Shijo Kingo [ De tre slags skatte ] om betydningen af at være på god fod med de mennesker, der er omkring en. Han siger: Uanset hvor ubehageligt det kan føles, bør du omgås dem med venlighed. (WND 1, ) og Bevar altid et godt forhold til dem. (WND 1, 850)Han skriver i et andet brev [adresseret til lægpræsten Matsuno Rokuro Saemon] De fjorten bagtalelser : Husk altid på at de, der tror på Lotus Sutraen, bør være de absolut sidste til at være lede over for hinanden. Alle, der tror på Lotus Sutraen, er helt sikkert buddhaer, og den, der bagtaler en buddha, begår en alvorlig forseelse... Hvis nogen fremsiger bare et enkelt vers eller sætning fra Lotus Sutraen, bør du respektere ham eller hende, som du ville respektere Buddhaen. Der er det, der menes med Sutraens: Du bør rejse dig og hilse ham på lang afstand og vise ham den samme respekt, som du ville vise en buddha. (WND 1, ) Denne opskrift på sejr er stadig uændret. 10

11 Dette er en virkeligt vigtig vejledning, som I altid bør have in mente. Daishonin siger: Alle der tror på Lotus Sutraen, er helt sikkert buddhaer, (WND 1, 756). Buddhaer skændes ikke med eller taler dårligt om hinanden. Som mennesker kan vi kun polere og udvikle os blandt andre mennesker. Altid at gå ud blandt andre, det er mahayanabodhisattvaens løfte. Det er praktiseringen til at overkomme selvoptagethed og vokse og udvikle sig som menneske. Ægte vindere som tager personligt initiativ for kosen-rufu Jeg har indprentet disse ord, som Nichiren Daishonin har skrevet, i mit hjerte, alt imens jeg har anstrengt mig for kosen-rufu siden mine ungdomsdage: Djævlekongen fra den sjette himmel(12) har mønstret de ti slags tropper(13) og bekriger Lotus Sutraens tilhænger midt på fødslen og dødens lidelsers hav for at forhindre ham i at erobre og for at fravriste ham dette urene land [denne sahaverden], hvor der både bor almindelige mennesker og vismænd. Det er nu 20 år eller mere, siden jeg var i den situation og begyndte den store kamp [for at udbrede Den mystiske lov]. Ikke en eneste gang har jeg overvejet at give op. (WND 2, 465: Den store kamp). Nichiren Daishonin siger, at kosen-rufus kamp for at befri alle levende væsener fra lidelsernes hav er en hård kamp mod djævlekongen fra den sjette himmels tropper. Daishonin blev udsat for en uendelig række livstruende prøvelser og forfølgelser. Han kæmpede sig uforfærdet igennem dem og sænkede ikke paraderne et eneste øjeblik. I de senere år udtalte Daishonin roligt: [Uanset at djævlekongen fra den sjette himmel personligt har meldt sig på banen], overlevede jeg selv Tatsunokuchiforfølgelsen(14), fordi de himmelske guder kom mig til hjælp og jeg kom sikkert igennem disse store forfølgelser. Nu må djævlekongen virkeligt have tabt modet. (15) Med andre ord siger han, at djævlekongen af den sjette himmel er blevet tvunget til at se sig overmandet. Hans imponerende kamp som uovervindelig løvekonge, som lammede djævlekongens styrker med frygt, påkaldte beskyttelse fra de himmelske guder universets beskyttende kræfter der gav ham muligheden for at komme sejrrig ud af selv Tatsunokuchi-forfølgelsen. Nichiren Daishonins disciple er en forsamling af vindere, og hver eneste en af dem har arvet denne storslåede løvekonges ånd. Nichiren Daishonin giver os streng vejledning: Ingen af jer, der hævder at være mine disciple, bør nogensinde give efter for fejhed. (WND 1, 764) Vores organisation er baseret på ånden mange i krop, ét i sind og er set i det lys karakteriseret ved en kraftfuld solidaritet, der deles af frygtløse vindere. At rejse sig i tro er det, der skaber en urokkelig enhed af mange i krop, ét i sind. Sand enhed er ikke mulig, hvis vi har den passive og uansvarlige holdning at overlade alt det hårde arbejde til andre og tænker, at det ikke er vores ansvar, og at en eller anden vil tage sig af det. Som respons på Nichiren Daishonins ord: Jeg betror jer ansvaret for udbredelsen af buddhismen i jeres provins (WND 1, 1117), bliver vi hver især nødt til at rejse os på det sted i samfundet, hvor vi befinder os lige nu. Kansai vil blive stærkere og stærkere Todas ønske var at bygge en uovervindelig bastion af mennesker, der ville forblive ubesejrede af ethvert angreb fra autoriteternes djævelske natur. Den 17. juli er en dag, jeg aldrig vil glemme. Det var den dag, jeg blev løsladt efter to uger i politiets detention, efter jeg var 11

12 blevet arresteret på falske anklager. Samme aften blev en begivenhed, der blev kaldt for Osaka-væddeløbet, afholdt i Nakanoshima folkesal midt under et heftigt skybrud, der syntes at udtrykke de himmelske guders harme, for at protestere mod myndighedernes uretfærdige handlinger. Det, der blev kendt som Osakavalgkampagnen(16) var en sag, hvor regeringens undertrykkelse rettede sig mod Soka Gakkai. Da de så, at jeg var den samlende kraft for vores medlemmer i Kansai-området, rettede myndighederne deres skyts mod mig, med den hensigt at bruge arrestationen af mig som springbræt for at anklage Toda. Under normale omstændigheder ville det have været nok til at ødelægge en organisation. Men da myndighederne søsatte deres ondsindede angreb på Gakkai, forblev Sokas mentor og disciple frygtløse og uforfærdede, specielt vores medlemmer i Osaka, som var almindelige mennesker der hyldede sandhed og retfærdighed. Toda lovpriste oprigtigt Kansaimedlemmernes forening. De chantede og rejste sig sammen for at kæmpe imod uretfærdighed. De anså ikke denne hændelse som nogen andens problem, men blev så oprørte, som var det dem selv, der var under angreb. Toda sagde med fast overbevisning til mig: Kansai vil blive stærkere og stærkere. Og nu er uindtagelige gyldne mange i krop, ét i sind -citadeller blevet bygget, ikke kun i Kansai, men over hele Japan og over hele verden. Det gør mig virkeligt så glad. At skabe kosen-rufu gennem vores netværk af jordens bodhisattvaer Med min indsættelse som Soka Gakkais tredje præsident (den 3. maj 1960) begyndte tidsalderen for verdensomspændende kosenrufu for alvor. Først dukkede Den mystiske lovs ene banebrydende vinder, så den anden op i dette og hint land og landområde. De vågnede hver især op til deres mission for kosen-rufu, udførte handlinger for at dele buddhismen med andre og hjalp først den ene og derefter den anden til at gøre det samme. I nogle lande og områder har vores medlemmer måttet udholde lange vintre af modgang. Men jo barskere omstændigheder de blev mødt af, des mere storslået var det faktiske bevis på sejr, som de viste i samfundet. For eksempel blev vores organisation i Brasilien forfulgt i flere år under det langvarige militærdiktatur, der styrede landet. Derfor kunne jeg ikke komme til at besøge medlemmerne i 18 år. Også i Sydkorea og Taiwan steder der havde lidt under japansk overherredømme under Anden Verdenskrig stod vores medlemmer over for gentagne vanskeligheder pga. dybt forankrede misforståelser og fordomme i samfundet. Ikke desto mindre har medlemmerne dér opbygget virkeligt vidunderlige verdensborgerorganisationer, der er forbilleder for resten af verden, gennem vedholdende at overkomme alle problemer og trængsler ved at forene sig solidt i ånden mange i krop, ét i sind. Da jeg mødtes med SGI-medlemmer i Nepal, Shakyamunis fødested, opfordrede jeg dem indtrængende til at gøre harmoni til deres første, anden og tredje prioritet. I en organisation, hvor medlemmerne er forenede med samme mål og går frem sammen i harmoni, er der håb, lykke og sejr. Vores medlemmer i Elfenbenskysten og andre lande i Afrika, håbets kontinent, fortsætter også med at gøre smukt fremskridt med mottoerne Itai doshin (Mange i krop, ét i sind) og Victoire! (Sejr!). Mange i krop i udtrykket mange i krop, ét i sind kan også kaldes mangfoldighed. Under en diskussion med repræsentanter fra SGI USA s kulturafdeling i august 1992 sagde jeg, at ensretning fører til despoti og diktatur, og at Nichirens Buddhisme og SGI hylder mangfoldighed og omsætter det i handling med kreativitet.(17) Metaforer som et orkester og en skål med salat er blevet brugt til at beskrive kulturelt mangfoldige samfund. I et orkester arbejder en mangfoldig samling af instrumenter hver 12

13 med sin egen lyd sammen for at skabe en smuk symfoni. En rig variation af farverige grøntsager i en salatskål skaber en smagfuld harmoni. Det er metaforer for et samfund, hvor mangfoldige forskellige individer sameksisterer i harmoni. Faktisk er SGI s rige mangfoldighed i multietniske og multikulturelle samfund over hele verden et af de karaktertræk ved vores organisation, der har vakt beundring og påkaldt sig opmærksomhed blandt tænkere overalt. Derfor er det ingen overdrivelse at sige, at SGI udlever idealet for et virkeligt globalt samfund, fordi selve organisationens hjerte er mangfoldighed i forskellighed. Uanset hvor vores netværk af tillidsfulde og selvstændige SGI-medlemmer spredes overalt på jorden, ligger værdiskabelsens vej mod lykke åben, og man hører fredens og håbets musik. Det er den vidunderlige tid, vi nu har påbegyndt. Alle buddhaer og bodhisattvaer priser vores ædle medlemmer Hvem har i disse Lovens sene dage udført den verdensomspændende udbredelse af Den mystiske lov, læren til oplysning af menneskeheden? Hvem har helt konkret kastet sig ind blandt dem, der lider, og har delt håbets lys for en lysere fremtid med dem rundt omkring sig ud fra et ønske om at hjælpe dem med at fordrive håbløshedens mørke? Hvem har, mens de kæmper med deres egne udfordringer, rakt ud for varmt at støtte andre, som har problemer, og fastholdt en dialog for at hjælpe dem med at frembringe modet og energien til at føre positive pulserende liv? Hvem har utrætteligt opmuntret folk over hele Japan og rundt omkring i verden ved tillidsfuldt at fortælle dem: Nu er tiden inde til at ændre din karma. Lad os chante daimoku sammen og gøre vores bedste! og Vinter bliver altid til forår. Du kan helt sikkert overkomme denne lidelse!? Det er ingen andre end vores ædle medlemmer. Det er ingen andre end SGI, en forsamling af bodhisattvaer fra jorden. Det er ingen andre end os, Sokas mentorer og disciple. Princippet, der stammer fra (det 16.) Livslængde -kapitlet i Lotus Sutraen: Jeg er altid her for at udbrede Loven (LSOC16, 270) bliver virkeliggjort af SGI s tilstedeværelse, som er dedikeret til at manifestere eden for kosen-rufu. Med andre ord er den evige buddha altid her i denne sahaverden for at udbrede Den mystiske lov. Dette forklarer også, hvordan SGI som organisation er i overensstemmelse med Buddhaens hensigt og vilje. SGI er vores tids sande buddhistiske samgha, et harmonisk samfund af troende. Dette er årsagen til, at Toda sagde, at SGI i fremtidige buddhistiske tekster ville blive omtalt som Soka Gakkai Buddha.(18) Nichiren Daishonin og alle buddhaerne og bodhisattvaerne fra de ti retninger og tre eksistenser, fortid, nutid og fremtid, råber uden tvivl: Hvor vidunderligt! Hvor vidunderligt! for at prise og udtrykke glæde over de storslåede fremskridt, vi i SGI har gjort, og som vi fortsætter med at gøre for at fremme kosen-rufu over hele verden. Gensidig opmuntring og harmonisk fremgang I starten af dette år, 2014, bad jeg om, at en kalligrafi, jeg for mange år siden indskrev med et af min mentors digte, skulle vises til de tilstedeværende ved hovedkvartersmødet i januar som markering af starten på året for åbningen af den ny æra for verdensomspændende kosen-rufu. Det samme digt er også indgraveret på et monument, der pryder den nordlige gård i salen for den store ed for kosen-rufu [i Shinanomachi, Tokyo]: Rejsen for at udbrede Den mystiske lov Er lang Lad os opmuntre hinanden Og sammen gå fremad 13

14 Vi Sokas mentorer og disciple udlever vores liv sammen, kæmper sammen og anstrenger os for at opfylde den store ed for kosen-rufu sammen, for evigt gennem de tre eksistenser fortid, nutid og fremtid, og vores hjerter er for evigt ét. Vi er alle venner, som har det samme formål og konfronterer de fundamentale lidelser ved fødsel, alderdom, sygdom og død og kæmper for at opnå lykke for os selv og andre. Derfor er SGI en gruppe, hvis medlemmer opmuntrer og støtter hinanden. Det er en gruppe, hvis medlemmer studerer sammen og inspirerer hinanden. Det er en gruppe, hvis medlemmer anstrenger sig for at overkomme modstand sammen og opnå gensidig vækst. Jeg tænker altid på vores utroligt ædle medlemmer i de områder, der blev berørt af jordskælvet og tsunamien i Tohoku i marts 2011, som utrætteligt har arbejdet for forene folk, videregive mod og håb og kaste lys over helbredelsens vej. Nu skinner genopbygningens og lykkens lys endnu klarere. Mens de vedholdende går fremad med en frygtløs, uovervindelig ånd, så spredes det lys fortsat og oplyser livet for alle omkring dem. Vores medlemmer i andre dele af verden stråler også som håbets lys for dem, der omgiver dem. Mens de står over for alle slags personlige vanskeligheder, fortsætter de med at opmuntre medlemmer og venner og føre en frygtløs kamp for kosen-rufu. Også i fremtiden og ud i evigheden fortsætter vi i SGI med at gå fremad baseret på tro, forenede i den smukke ånd mange i krop, ét i sind. Vi støtter og opmuntrer hinanden varmt, uanset hvilke storme der måtte lure forude. Vi vil fortsætte vores modige rejse sammen med håb, og vi frygter ingenting. Dette er fremgangsmåden for at realisere verdensomspændende udbredelse af Den mystiske lov. Det er også vejen frem mod et globalt samfund, der genlyder af hyldest til livet og menneskeheden. Jeg er helt sikker på, at den dag vil komme, hvor den smukke enhed i SGI en forsamling af almindelige mennesker, der sammen kæmper i mange i krop, ét i sind -ånden bliver indgraveret i den menneskelige races triumffyldte historie, som den mest exceptionelle af alle bedrifter. Et nyt folkets tidsalders daggry er allerede begyndt gennem vores netværk af bodhisattvaer fra jordens forenede anstrengelser over hele verden. Med den dybeste taknemmelighed for mine elskede SGI ungdomsafdelingsmedlemmer og futureafdelingsmedlemmer, morgendagens sendebude, såvel som mine kære mænds- og kvindeafdelingsmedlemmer, de mest betroede medlemmer af vores soka familie, for at kunne dele denne 3. maj med jer fyldt med sejr, hæder og håb. Noter 1. Arven af livets oprindelige lov : Dette brev, dateret 11. februar 1272, blev skrevet af Nichiren Daishonin i Tsukahara på Sado-øen, og blev sendt til Sairen-bo Nichijo, en tidligere Tendai-præst, som også levede i eksil på Sado. Det blev skrevet som svar på et spørgsmål fra Sairen-bo, som var blevet Daishonins discipel, og omhandlede livets oprindelige lov, som er nøglen til at opnå buddhatilstand. 2. Udtrykket at overskride alle indbyrdes forskelle kan gengives bogstaveligt som uden tanke på selv eller andet, dette eller hint. Det er ikke en fornægtelse af individualitet, men snarere et stærkt ønske om at bygge bro over de kløfter mellem mennesker, der stammer fra egoisme. 3. Daishonin skriver: Nichiren har forsøgt at vække alle mennesker i Japan til troen på Lotus Sutraen, så de også kan dele arven og opnå buddhatilstand. (WND 1, 217). 4. Oversat fra japansk. Tsunesaburo Makiguchi, Makiguchi Tsunesaburo Zenshu (Collected Works of Tsunesaburo Makiguchi), (Tokyo: Daisanbunmei-sha, 1987), vol. 10, p

15 5. Jf. Daisaku Ikeda, A Youthful Diary: One Man s Journey from the Beginning of Faith to Worldwide Leadership for Peace (Santa Monica, California: World Tribune Press, 2000), p M.K. Gandhi, The Collected Works of Mahatma Gandhi (New Delhi: The Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, 1977), vol. 68 (Oct. 15, 1938 Feb. 28, 1939), p Samgha (Skt.): Også sangha. Den buddhistiske orden eller samfundet af troende buddhister. Sanskritbegrebet betød oprindeligt en samlet krop eller forsamling og kom senere til at henvise til forsamlingen af buddhistiske praktiserende. 8. Denne episode er blevet omskrevet her. Jf. Bhikkhu Bodhi, The Connected Discourses of the Buddha: A Translation of the Samyutta Nikaya (Boston: Wisdom Publishing, 2000), Maggasamyutta [2 (2) Half the Holy Life], p Jf. ibid., Maggasamyutta [3 (3) Sariputta], p Jf. ibid., Devatasamyutta [37 (7) Concourse <55>], p uden for Kamakura, som var regeringshovedsædet, og forsøgte at henrette ham i ly af mørket. Forsøget slog fejl, og omkring en måned senere blev Daishonin sendt i eksil til Sado-øen. 15. Oko Kikigaki (The Recordet Lectures) ikke inkluderet i WND bind 1 og Osaka-valgkampagnen: Den hændelse, hvor præsident Ikeda, der dengang var leder af ungdomsafdelingens stab, blev arresteret og fejlagtigt anklaget for valgfusk i et suppleringsvalg i Osaka i Efter endt retssag, der stod på i mere end fire år, blev han fuldstændigt frikendt for alle anklager. 17. SGI Newsletter nr Toda sagde engang: Soka Gakkai står som Daishonins sendebud og praktiserer bodhisattva-vejen for at sprede den højeste lære til alle mennesker i Lovens sidste dage vidt og bredt. Dette er grangiveligt en virkeliggørelse af Buddhaens udtalelse: Jeg har altid været i denne sahaverden og udbredt Loven, lært fra mig og omvendt andre (LSOC16, 266 [LS16, 225]). Soka Gakkai fortjener at blive kendt som Soka Gakkai Buddha. Det er en forsamling af buddhaer. 11. Thomas Paine: Common Sense, in Thomas Paine: Collected Writings (New York: The Library of America, 1995), s Djævlekongen fra den sjette himmel: Også djævlekongen eller den himmelske djævel. Djævlekongen, som bor i den højeste eller den sjette himmel i begærets verden. Han hedder også Frit Nydende Ting Fremmanet Af Andre, en konge, der frit benytter sig af frugten af andres anstrengelser til sit eget forgodtbefindende. Han bliver betjent af utallige håndlangere, forhindrer den buddhistiske praktisering og nyder at suge livskraften fra andre væsener. Han er manifestationen af det fundamentale mørke, der findes i livet. Djævlekongen er personificeringen af den negative tendens til at tvinge andre til at gøre, som man vil, uanset omkostningerne. 13. Ti slags tropper: De ti slags tropper repræsenterer ti slags forhindringer. Nagarjunas Treatise on the Great perfection of Wisdom nævner dem som 1) grådighed 2) bekymring 3) sult og tørst 4) nydelsessyge 5) sløvhed og slaphed 6) frygt 7) tvivl og fortrydelse 8) vrede 9) optagethed af rigdom og berømmelse, og 10) arrogance og foragt for andre. 14. Tatsunokuchi-forfølgelsen: Den 12. september 1271 arresterede magtfulde regeringspersoner uberettiget Daishonin og førte ham midt om natten af sted til henrettelsespladsen på Tatsunokuchi-stranden 15

16 Del B Grundbegreber i Nichiren Buddhismen i SGI Materiale fra SGI Newsletter 9379, 6. april 2016 At opnå buddhatilstand i dette liv Det grundlæggende formål med vores buddhistiske tro og praktisering er at opnå buddhanaturens livstilstand. Alle kan realisere buddhatilstand i deres nuværende eksistens ved at tilslutte sig tro på Gohonzon og stræbe efter oprigtigt at praktisere buddhismen for sig selv og for andre. Dette er grundbegrebet om at opnå buddhatilstand i dette liv. Praktisering for sig selv betyder at udføre buddhistisk praktisering for sin egen fordel. Praktisering for andre betyder at lære og vejlede andre til buddhistisk praktisering, for at også de kan opnå fordele. Helt konkret betyder praktisering for en selv og andre at gøre gongyo og chante daimoku, Nammyoho-renge-kyo, mens man også rækker ud for at tale med andre om buddhismen, lærer fra sig og vejleder dem og på den måde udbreder Den mystiske lov. Nichiren Daishonin skrev: Hvis Lotus Sutraens tilhængere udfører religiøs praktisering, som Sutraen foreskriver, vil hver eneste af dem uden undtagelse, helt sikkert opnå buddhatilstand i hans eller hendes nuværende liv. For at sammenligne med en analogi, så er man sikker på at høste et resultat, inden året er omme, hvis man beplanter markerne i foråret og sommeren, uanset om det er tidligt eller sent. ( The Doctrines of Three Thousand Realms in a Single Moment of Life, WND,2, 88). nu, eller at blive genfødt i et rent land fjernt placeret fra denne verden i vores næste liv. Daishonin forklarer vendingen opnå i at opnå buddhatilstand på følgende måde: Opnå betyder at åbne eller afsløre. (OOT, 126). At opnå buddhatilstand betyder derfor ganske enkelt at afsløre vores iboende buddhatilstand. Som almindelige mennesker kan vi afsløre denne oplyste livstilstand, præcis som vi er. Dette udtrykkes i de buddhistiske begreber som almindelige menneskers opnåelse af buddhatilstand og opnå buddhatilstand i ens nuværende form. At opnå buddhatilstand betyder ikke at gå til en anden slags verden. Tværtimod betyder det at etablere en livstilstand af ægte og uforgængelig lykke her i den virkelige verden. Daishonin siger, at man kommer til at erkende og forstå, at hver ting kirsebærret, blommen, ferskenen, krægen i sit eget væsen og uden at gennemgå nogen forandring, evigt besidder de tre kroppe, som Buddhaen er udstyret med. (OTT, 200). Som afsnittet her antyder, betyder det at opnå buddhatilstand at leve på en måde, hvorpå vi får det bedste ud af vores unikke medfødte kvaliteter og udvikler vores potentiale fuldt ud. Med andre ord, renses vore liv, når vi opnår buddhatilstand, og det gør os i stand til at udtrykke vores livs iboende funktioner fuldt ud. Vi opnår en stærk indre tilstand, som ikke vakler ved nogen form for modgang eller modstand. At opnå buddhatilstand er ikke opnåelsen af et endeligt mål. Buddhatilstanden kendetegnes af en uophørlig kamp, baseret på tro på Den mystiske lov, for at eliminere ondt og frembringe det gode. De, der stræber utrætteligt for kosen-rufu, er buddhaer. At opnå buddhatilstand, eller at blive en buddha, betyder ikke at blive en form for specielt menneske, helt forskellig fra det, vi er 16

17 Almindelige menneskers opnåelse af buddhatilstand og at opnå buddhatilstand i sin nuværende form Termerne almindelige mennesker eller almindelig dødelige opstår jævnligt i buddhistiske sutraer og tekster, som et udtryk for uoplyste mennesker. Lotus Sutraen forklarer, at almindelige mennesker i sig selv besidder buddhatilstanden, og at de kan afsløre denne livstilstand. Det vil sige, at vi i vores indre er i stand til at manifestere denne ædle livstilstand som almindelige mennesker. Dette udtrykkes i buddhistiske termer såsom almindelige mennesker er identiske med det højeste niveau af eksistens (OTT, 22) og et almindeligt menneske er en buddha. ( Izueksilet, ND 2, 10). At opnå buddhatilstand er en proces, hvor man manifesterer en buddhas livstilstand, som oprindeligt er til stede i alle mennesker (den iboende buddhatilstands verden). En buddha er derfor ikke et specielt væsen adskilt fra eller bedre end menneskelige væsener. Daishonin forklarede, at det at opnå buddhatilstand er at afsløre den største menneskelighed som er buddhatilstand i vore liv som almindelige mennesker. Dette kaldes at opnå buddhatilstand i sin nuværende form. Det betyder, at mennesket kan virkeliggøre buddhatilstanden, præcis som de er, uden at være nødt til at blive genfødt og ændre deres nuværende form som et almindeligt menneske. Selvom andre mahayana-sutraer end Lotus Sutraen forklarer opnåelsen af buddhatilstand, kræver alle disse mindst to betingelser. Den første er, at man ikke tilhører nogle af følgende tre grupper, som blev betragtet som ude af stand til at opnå buddhatilstand; 'praktiserende af de to fartøjer' (stemmehørere og de årsagsopvækkede), onde mennesker og kvinder. Praktiserende af de to fartøjer troede, at det var umuligt for dem at nå Buddhaens ophøjede livstilstand og stillede sig tilfreds med at opnå arhattens stadie det højeste stadie af vækkelse i lærerne for stemmehørerne. Disse praktiserende sigtede mod udslettelse af krop og sind ved ankomsten til dette stadie, hvori alle jordiske begær blev fuldstændigt tilintetgjort og afsluttede kredsløbet af genfødsel til denne verden. Mange mahayana-sutraer dømte sådanne praktiserende hårdt til at være ude af stand til at opnå buddhatilstand. De samme sutraer forklarede også, at onde mennesker var nødt til først at blive genfødt som gode mennesker, og kvinder skulle genfødes som mænd, før de kunne opnå buddhatilstand. Hverken onde folk eller kvinder blev anset for at kunne opnå buddhatilstand, som de var. Så selvom disse sutraer forklarede muligheden for at opnå buddhatilstand, var det altså kun et begrænset antal mennesker, der levede op til betingelserne for virkelig at gøre det. Den anden betingelse for at opnå buddhatilstand i mahayanasutraerne med undtagelse af Lotus Sutraen var, at man skulle deltage i buddhistisk praktisering gennem gentagne perioder af fødsel og død (kendt som utallige kalpaers praktisering ) for at kunne befri sig selv fra et uoplyst almindeligt menneskes livstilstand og opnå en buddhas livstilstand. At opnå buddhatilstand som et almindeligt menneske i dette liv I modsætning til dette forklarer Lotus Sutraen, at det at opnå buddhatilstand ikke handler om at blive en form for enestående eller ekstraordinært væsen, men at hvert eneste menneske kan afsløre buddhatilstanden i sig selv, præcis som de er. Nichiren Daishonin præciserede yderligere, at den fundamentale lov, som alle buddhaer opnår oplysning igennem, er Nammyoho-renge-kyo. Han manifesterede ligeledes sin oplyste livstilstand, som er ét med Loven, i form af Gohonzon Nammyoho-renge-kyos hengivelsesobjekt. Ved at tilslutte sig tro på Nam-myohorenge-kyos Gohonzon kan hvem som helst 17

Et varmt velkommen til niveau 2 studiekursus!

Et varmt velkommen til niveau 2 studiekursus! 1 Et varmt velkommen til niveau 2 studiekursus! Det er med stor glæde, at vi nu for første gang kan tilbyde niveau 2 (i det europæiske system) i Danmark! Meningen med dette niveau 2 studiekursus er at

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013 Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Jeg er jo bare et menneske. Sådan forklarer vi vores svagheder. Det hører med til at være menneske, at jeg

Læs mere

Oversat fra The One Essential Phrase WND, s. 922

Oversat fra The One Essential Phrase WND, s. 922 I virkeligheden er alle mennesker i de ti verdener i stand til at opnå buddhatilstand. Dette er til at forstå, hvis vi husker på, at ild kan frembringes med en sten fra bunden af en flod, og at ét stearinlys

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne:

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Reformationsgudstjeneste Konfirmanderne medvirker Salmer: 487, 337, 289 / 336, 29 Rom. 3. 21-26 Rødding, 13. marts 2016 Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Men nu har Gud vist,

Læs mere

ÅNDEN SOM MENTOR 24/7

ÅNDEN SOM MENTOR 24/7 Joh 16,5-15, s.1 Prædiken af Morten Munch 4 s e påske / 28. april 2013 Tekst: Joh 16,5-15 ÅNDEN SOM MENTOR 24/7 Fordel eller ulempe Det er det bedste for jer, at jeg går bort, sådan siger Jesus til disciplene.

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Alle Helgens Dag Salmevalg 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich DEDIKATION Denne bog er dedikeret til min mor og min far, hvem jeg elsker så usigeligt højt og for hvem min respekt og kærlighed kun er vokset med den indsigt jeg har opnået, gennem min egen personlige

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Bodanath stupa en i Kathmandu, Nepal symbol på Nirvana. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupa en i Kathmandu, Nepal symbol på Nirvana. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupa en i Kathmandu, Nepal symbol på Nirvana 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes

Læs mere

Niveau 1. studiekursus

Niveau 1. studiekursus Niveau 1 studiekursus - 2016 INDHOLD Spørgsmål til SGI-Danmarks studieeksamen niveau 1, 2016: Del A, B, C og D... 4 Del A-1 Nichiren Daishonins liv... 7 Del A-2 Nichiren Daishonins liv - supplerende materiale...

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Du har mistet en af dine kære!

Du har mistet en af dine kære! Du har mistet en af dine kære! Midt i den mest smertefulde og stærke oplevelse i dit liv, mangler du måske nogen at tale med om døden, om din sorg og dit savn. Familie og venner lader måske som ingenting,

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

8. søndag efter trinitatis

8. søndag efter trinitatis 8. søndag efter trinitatis Salmevalg 10: Alt, hvad som fuglevinger fik 337: Behold os, Herre, ved dit ord/448: Fyldt af glæde 292: Kærligheds og sandheds ånd 701: Huset, som Gud har bygt 725: Det dufter

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015. Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697

Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015. Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697 Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015 Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697 Fører religion tl fanatsme og tl konfrontaton mellem os og de andre - og måske i sidste ende tl udøvelse

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet Erogi Manifestet Erogi Manifestet Vi oplever erogi som livskraft Vi har modet til at sige ja Vi er tro overfor os selv Vi elsker, når vi dyrker sex Vi er tilgængelige Vi gør os umage Vi har hemmeligheder

Læs mere

Et varmt velkommen til niveau 1 studiekursus 2014!

Et varmt velkommen til niveau 1 studiekursus 2014! 1 Et varmt velkommen til niveau 1 studiekursus 2014! Meningen med dette niveau 1 studiekursus er at dække nogle af de vigtigste aspekter i Nichiren Daishonins buddhisme. Vores udgangspunkt for at forstå

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag.

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Alle Helgen 2016. B Matt 5,13-16 Salmer: 754-571-552 321-551-574 Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Ja, Alle Helgen opleves forskelligt. Det er en stor mærkedag,

Læs mere

NIVEAU STUDIEKURSUS EFTERÅR 2015

NIVEAU STUDIEKURSUS EFTERÅR 2015 NIVEAU STUDIEKURSUS EFTERÅR 2015 Et varmt velkommen til niveau 1 studiebølge 2015! Meningen med dette niveau 1 studiekursus er at dække nogle af de vigtigste aspekter i Nichiren Daishonins buddhisme. Vores

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114 2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, 122 130, 108, 114 Lad os bede! Herre, tak fordi din julefred er mere end god mad, slik og kager. Hold os fast til dig, også

Læs mere

Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag

Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag Hvad skal denne tekst bruges til? Selvom I har gennemgået modulet mundtligt, kan teksten være god at læse igennem, fordi

Læs mere

vi lærer og vi lærer af vore erfaringer der sker noget en hændelse en handling og vi får erfaringer

vi lærer og vi lærer af vore erfaringer der sker noget en hændelse en handling og vi får erfaringer Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem:»salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger,

Læs mere

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 1 4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 Åbningshilsen Denne søndag handler om næstekærlighed. Du skal elske din

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11.

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Af domprovst Anders Gadegaard Alt er givet os. Taknemmeligheden er den

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du?

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Forestil dig, at du møder en person, som intet kender til dig. Forestil dig, at den person spørger dig, hvem du er. Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Fortæller du,

Læs mere

Dharma Dhrishti Issue 1, Spring 2009

Dharma Dhrishti Issue 1, Spring 2009 BUDDHISM I VESTEN Dzigar Kongtrul Rinpoche Mine tanker om buddhismen i Vesten har ændret sig gennem årene. På nuværende tidspunkt er jeg meget positiv og optimistisk. Ikke, at jeg var skeptisk eller tvivlende

Læs mere

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Salmer: 729: Nu falmer skoven, 561: Jeg kender et land v. 8-10 + 13, 571: Den store hvide flok, 552: Nu har taget fra os, 787: Du, som har tændt

Læs mere

Sidste søndag hørte vi begyndelsen af det 17 kapitel i Johannesevangeliet, som vi nu i dag har hørt de sidste vers af.

Sidste søndag hørte vi begyndelsen af det 17 kapitel i Johannesevangeliet, som vi nu i dag har hørt de sidste vers af. Tekster: Joel 3,1-5, Rom 8,31b-39, Joh 17,20-26 Rødding 9.00 281 Nu nærmer sig (mel. Vor Herres Jesu mindefest) 292 Kærligheds og sandheds ånd 319 Vidunderligst 302 Gud Helligånd, o kom! (mel. Aug. Winding)

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Studie 7 Guds lov 42

Studie 7 Guds lov 42 Studie 7 Guds lov 42 Åbningshistorie I mit første år hjemmefra, inden jeg lærte at lave mad, lærte jeg at opvarme. Den gastronomiske kunnen, at opvarme, er langt den vigtigste at mestre for en sulten,

Læs mere

Indhold. Del A Nichiren Daishonins liv 31. Del B Verdens Helt 51. Del C Grundprincipper i Nichiren Daishonins buddhisme 71. Del D SGIs Historie 93

Indhold. Del A Nichiren Daishonins liv 31. Del B Verdens Helt 51. Del C Grundprincipper i Nichiren Daishonins buddhisme 71. Del D SGIs Historie 93 1 2 3 Indhold Spørgsmål til SGI-Danmarks studieeksamen Niveau 1, 2012 7 Uddrag fra Vejledning om studie af Daisaku Ikeda, SGIs Præsident 28 Del A Nichiren Daishonins liv 31 Del B Verdens Helt 51 Del C

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014. Vædderen: På hovedet. På hovedet. Retvendt. Lad impulserne fra dit indre, give dig svaret på hvad dit hjerte ønsker sig. Når du siger jamen tre gange, er der

Læs mere

22.s.e.trin.B Matt 18,1-14 Salmer: Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig.

22.s.e.trin.B Matt 18,1-14 Salmer: Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig. 22.s.e.trin.B. 2016 Matt 18,1-14 Salmer: 750-289-593 52-423-31 Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig. Havde de ikke forstået noget som helst. Men det er jo såre

Læs mere

Studie 18. Kristen adfærd

Studie 18. Kristen adfærd Studie 18 Kristen adfærd 98 Åbent spørgsmål Enig/uenig Kristne bør skille sig ud i vores verden på grund af deres principper for påklædning, underholdning og sundhed. Hvorfor svarede du, som du gjorde?

Læs mere

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 1 Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 743 Nu rinder solen op 46 Sorrig og glæde 516 - Klynke og klage 28 De dybeste lag i mit hjerte 675 Gud vi er i gode hænder Den 9. april 1945 ved daggry

Læs mere

3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22.

3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22. 3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22. 1 Dagens tekst er hentet fra Jesu afskedstale den sidste aften, han er sammen med sine disciple inden sin tilfangetagelse, lidelse, død og opstandelse. Han forudsiger,

Læs mere

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser Kathe Daewaell Grønning Positive Bekræftelser stress/depression Positive Bekræftelser stress/depression Chi Publishing 1 Positive Bekræftelser stress/depression Kathe Daewaell Grønning Tekst og foto: Kathe

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Allehelgens dag Søndag den 1. november 2015

Allehelgens dag Søndag den 1. november 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Lykke Salmer: 571, 569, 574; 575, 732 Evangelium: Matt. 5,1-12 "Det er godt at have noget til gode bare det ikke er hug." Sådan hedder det i en gammel talemåde, og det passer

Læs mere

Salmer: Lihme Nu vågne alle, Dåb: 448 Fyldt med glæde, 41 Lille Guds barn, 321 O kristelighed, 725 Det dufter

Salmer: Lihme Nu vågne alle, Dåb: 448 Fyldt med glæde, 41 Lille Guds barn, 321 O kristelighed, 725 Det dufter Tekster: Es 44,1-8, Rom 8,24-28, Joh 17,1-11 Salmer: Lihme 9.00 748 Nu vågne alle, Dåb: 448 Fyldt med glæde, 41 Lille Guds barn, 321 O kristelighed, 725 Det dufter Rødding 10.30 748 Nu vågne alle, 313

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

#2 Hvorfor du behøver en frelser

#2 Hvorfor du behøver en frelser #2 Hvorfor du behøver en frelser I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

Tilhørerne: Fungerer det også den modsatte vej? Arbejder de mørke brødre også med grupper med tolv personer?

Tilhørerne: Fungerer det også den modsatte vej? Arbejder de mørke brødre også med grupper med tolv personer? Hvad er kærlighed? Del 5 Nogle af miraklerne, der fandt sted dengang, var temmelig fantastiske. For eksempel var jøderne ret oprørte over Peter kort tid efter pinse, så de fangede ham og fik romerne til

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Synderes ven Salmer: 385, 32, 266; 511, 375 Evangelium: Mark. 2,14-22 Hvis ikke vi havde hørt den historie så tit, ville vi have hoppet i stolene af forbløffelse. Har man da

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer.

De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer. De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer. 3. Spejling af det, som er tabt, givet eller taget væk. 4. Spejling af flugt. 5. Spejling af din

Læs mere

Vi må ikke opgive for vi har en opgave

Vi må ikke opgive for vi har en opgave Vi må ikke opgive for vi har en opgave Prædiken til 6. søndag efter påske den 17. maj 2015 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Læsningen fra Det gamle Testamente er fra profeten Haggaj der minder israelitterne

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Joh 16,23-28, s.1 Prædiken af Morten Munch 5 s e påske / 21. maj 2017 Tekst: Joh 16,23b-28 DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Afskedstaler handler som regel mest om fortiden, om fælles erfaringer

Læs mere

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke juledag den 25. december 2011 Læsninger: Es. 52,7-10 Hebr. 1,1-6 Joh.

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke juledag den 25. december 2011 Læsninger: Es. 52,7-10 Hebr. 1,1-6 Joh. Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke juledag den 25. december 2011 Læsninger: Es. 52,7-10 Hebr. 1,1-6 Joh. 1,1-18 I nat hørte vi i første læsning om det store lys, som skal ses af de

Læs mere

Gandhi - en frontløber

Gandhi - en frontløber 1 Gandhi - en frontløber John March www.visdomsnettet.dk 2 Gandhi - en frontløber Af John March Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Forfatteren bruger betegnelsen forerunner

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere