Fredericia Maskinmesterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredericia Maskinmesterskole"

Transkript

1 Fredericia Maskinmesterskole Center for Drift og Vedligehold - Vejen til viden og efteruddannelse

2 Indhold Giv karrieren et løft Diplomet til fremtiden Diplomuddannelse til søens folk Afkast fra første færd Efteruddannelse skabte helt ny hverdag Løft niveauet med AMU-kurser Certificerende kurser med jobbet på sidelinjen Uddannelses- og kursusoversigt Fredericia Maskinmesterskole Center for Drift og Vedligehold Fynsgade Fredericia Afdelingsleder Lars Søgaard tlf Lektor Henrik S. Pedersen tlf Adjunkt Lars Jenry Petersen tlf Kursuskoordinator Heidi Sørensen tlf Læs mere om CDV på fms.dk, hvor du også kan tilmelde dig kurserne. Har du spørgsmål, kan du ringe på tlf

3 Giv karrieren et løft Hvilke værktøjer har man som enkeltperson, når det kommer til usikkerhedsmomenterne som følge af den internationale økonomiske krise? Svaret er i vidt omfang viden og efteruddannelse. Skal vi kunne sikre os selv og fremtidige generationer vækst, velstand og velfærd, er vi kort fortalt nødt til at tage affære nu. Specielt i Østen med lande som Kina, Indien og Korea i førersædet går udviklingen mere end hurtigt, og Danmark skal løbe stærkt for at forblive konkurrencedygtig og få fordel af vores unikke viden og særlige kompetencer. Udover en nødvendig håndsrækning til fællesskabet er efteruddannelse et markant løft af den enkeltes potentiale. Det er ikke længere nok at hvile på en uddannelse og lade karrieren gå sin gang dertil er verden i for hastig forandring. Resultatet er nye muligheder, større ansvar og højere løn. Nok så vigtigt i en tid præget af økonomisk krise og deraf følgende usikkerhed. Lars Søgaard, leder af Center for Drift og Vedligehold 3

4 Diplomet til fremtiden En diplomuddannelse er den ultimative vej til viden og til et kompetenceløft, der kan mærkes igennem hele karrieren. Og ikke mindst til resultater, der kan aflæses direkte på virksomhedens bundlinje. CDV tilbyder tre videregående uddannelser på bachelorniveau. Alle er bygget op i moduler og kan tilpasses individuelle ønsker og behov. Uddannelserne er således møntet på at kunne gennemføres sideløbende med varetagelsen af erhvervsarbejde og gennemføres typisk over en periode på to til tre år. Undervisningen tager udgangspunkt i problemstillinger fra de studerendes egen hverdag. Det betyder, at deltagerne, allerede fra begyndelsen af studiet, kan overføre viden fra undervisningen direkte til deres virksomhed. Teknisk diplomuddannelse i vedligehold Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler, to til tre valgmoduler og et afgangsprojekt. Undervisningen gør deltagerne i stand til at opstille langsigtede strategier for virksomhedens vedligehold gennem blandt andet ledelse, kommunikation og forsyningssikkerhed. Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen består af seks obligatoriske moduler, tre valgmoduler og et afgangsprojekt. Undervisningen fokuserer på blandt andet økonomi, strategisk ledelse, HR, kommunikation, ledelse i dynamiske relationer samt organisation og processer. Teknisk diplomuddannelse i energi og miljø Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler, tre valgmoduler og et afgangsprojekt. Undervisningen giver et ledelsesmæssigt perspektiv på energi og miljø. Deltagerne får blandt andet et overblik over de mange lovkrav på området og får redskaber til at implementere relevante energiog miljøledelsessystemer. 4

5 Diplomuddannelsen til søens folk Skiftende arbejdstider og lange perioder væk fra hjemmet er ingen hindring for at gennemføre den ønskede diplomuddannelse. Center for Drift og Vedligehold har etableret et uddannelsesforløb, der er målrettet specifikt mod skibsførere og maskinmestre på søen. På grund af de specielle arbejdsforhold har begge faggrupper ofte svært ved at finde tiden til at lade sig efteruddanne på traditionelle vilkår. Og behovet for netop efteruddannelse er stort, fordi det typisk er vanskeligt at finde naturlig sparring fra samme ledelsesniveau i hverdagen. Mulighederne for at gennemføre et studium er dog i høj grad til stede, idet både tiden på søen og de efterfølgende ugers fritid giver gode muligheder for henholdsvis lektielæsning og undervisning. Desuden giver arbejdsbetingelserne mulighed for at skabe en optimal kombination mellem teori og praksis. Uddannelsen er tilrettelagt således, at kursisterne løbende giver Center for Drift og Vedligehold besked om, hvilke perioder de står til rådighed for undervisning, og når det nødvendige antal personer står til rådighed, afvikles en eller flere uddannelsesdage. Modulerne gennemføres således mere fleksibelt end traditionelt. Uddannelsen kan i særlig grad være relevant for maskinmestre, der har brug for at blive opkvalificeret inden for strategisk vedligehold og skibsførere, der har brug for ledelsesværktøjer. 5

6 Afkast fra første færd Allerede efter to moduler af Christian Storms diplomuddannelse i vedligehold har hans arbejdsgiver oplevet store økonomiske og ledelsesmæssige gevinster. En engangsinvestering på en mio. kr. og en årligt tilbagevendende besparelse på godt og vel en halv mio. Det er det meget håndgribelige resultat af det energibesparelsesprojekt, som vedligeholdschef Christian Storm fra Nordic Sugar i Nakskov beskæftigede sig med på første og andet modul af diplomuddannelsen i vedligehold. Et indiskutabelt positivt udbytte, men faktisk er det slet ikke det vigtigste ifølge hovedpersonen selv. Det virker som om, der internt bliver lyttet mere til mig, efter jeg er begyndt på uddannelsen. Sådan at forstå at jeg nu har redskaberne og terminologien til at beskrive de nødvendige processer inden for vedligehold entydigt. Det er i virkeligheden det stærkeste argument for at gå på uddannelsen, for nu kan jeg stå over for en hvilken som helst forsamling og tale samme sprog som dem,«siger Christian Storm. 6 Identifikation af årsager til spild Ovenstående er særligt vigtigt i en stor koncern som Nordic Sugar, der er internationalt ejet. For at tale samme sprog er lig med effektiviseringer og dermed en hurtigere vej til enighed om de nødvendige tiltag inden for eksempelvis vedligehold. Christian Storm har været ansat som henholdsvis teknisk chef og vedligeholdschef i 15 år og ligger af den årsag inde med masser af relevant erfaring. Men ikke desto mindre har diplomuddannelsen allerede tidligt i forløbet udstyret ham med egenskaber, han ikke har haft tidligere. Mange af de emner, vi beskæftiger os med på uddannelsen, er nogle, jeg har været bekendt med i forvejen. Det værdifulde består i at lære de korrekte termer, at få struktureret dem og sat dem ind i en sammenhæng og at lære de gængse beregningsmodeller, der synliggør årsagerne til spild og de mulige besparelser. Alt det kan føres direkte tilbage til uddannelsen,«siger han. Energibesparelsesprojektet hos Nordic Sugar i Nakskov var netop en årsagsanalyse af, hvorfor virksomhedens energiproduktion ikke leverede det udbytte, som var teknisk muligt. Ved hjælp af analysen blev årsagen til differencen identificeret, og besparelsen kom i hus. De løbende opgaver på uddannelsen sigter i alle tilfælde mod at beskæftige sig med forhold, der er direkte anvendelige i kursisternes egen hverdag.

7 7

8 Efteruddannelse skabte helt ny hverdag Vedligeholdschef Søren Jørgensen er så glad for udbyttet af sin diplomuddannelse i vedligehold, at han ærgrer sig over ikke at være begyndt på den noget før. Hverdagen var blevet lidt tung, og de samme tekniske emner og opgaver havde det med at bevæge sig i ring. Efter syv år som vedligeholdschef hos verdens største dørfabrikant JELD-WEN Door Solution i Estland havde Søren Jørgensen brug for ny inspiration. Og fik den til overflod via en diplomuddannelse i teknisk vedligehold. På et tidspunkt slog det mig, at det egentlig er utroligt, jeg overhovedet kunne være vedligeholdschef, inden jeg havde den her uddannelse. Jeg har fået så mange input omkring strategi, organisation og ledelse, at det har løftet både mig selv og afdelingen helt enormt. Så det er en skam, at jeg ikke havde alle de færdigheder et par år tidligere,«siger han. Fører selv anbefalinger ud i livet Søren Jørgensen udarbejdede i sit afgangsprojekt en analyse af, hvilke fordele og synergieffekter, der ville være forbundet med at etablere en fælles vedligeholdsstrategi for virksomhedens 24 fabrikker i 12 europæiske lande. Resultatet lød blandt andet på anbefalinger om en værdistyret vedligeholdsstrategi med øget vidensdeling, fælles lagersystem, fælles indkøbsaftaler og fælles vedligeholdsmetodevalg. Initiativer som nu er sat i gang med Søren Jørgensen selv som tovholder. Det har ikke mindst ændret virksomhedens syn på vedligehold fra at være en omkostning til et værdiskabende element i form af blandt andet energioptimering. Derudover har det skabt en helt ny hverdag for Søren Jørgensen, der i dag oplever at kunne argumentere præcist for sine ideer overfor ledelsen, at have fået udvidet sit faglige netværk og i det hele taget at være bedre rustet til fremtidens udfordringer. Foruden at have fået en markant større begejstring og passion i forhold til sit job. Uddannelsen har helt klart givet mig en større arbejdsglæde, for efterfølgende har jeg langt hen ad vejen fået lov til selv at definere mit eget job. Hvis nogen havde fortalt mig, inden jeg begyndte på uddannelsen, at jeg en dag skulle stå for at implementere en ny europæisk vedligeholdsstrategi i en stor international koncern med ansatte, havde jeg ikke troet på dem,«fastslår han. 8

9 Løft niveauet med AMUkurser CDV tilbyder en lang række AMU-kurser inden for optimering af drift og vedligehold. Blandt dem teknisk engelsk, operatørstyret optimering af vedligehold, vedligehold af pumper, vibrationsmåling og -analyse samt olie- og smøreteknik. Fælles for alle kurserne er, at de løfter medarbejdernes kompetencer markant. Resultatet er en professionalisering af medarbejderskaren og udstyr, der kører bedre, længere og mere driftsikkert. For den enkelte er der desuden tale om en opkvalificering af cv et og dermed en fremtidssikring af karrieren. AMU-kurserne foregår inden for normal arbejdstid og varer typisk mellem tre og fem dage. Kurser tilpasset DIN virksomhed Er din virksomhed specialiseret inden for et bestemt område eller beskæftiget med et unikt produkt? I så fald kan det være relevant at tilbyde medarbejderne kurser inden for drift og vedligehold med udgangspunkt i deres egen hverdag. CDV arrangerer kurser, der er skræddersyet efter den enkelte virksomheds behov. Indhold og varighed planlægges i samarbejde mellem CDV og virksomheden selv. 9

10 Certificerende kurser med jobbet på sidelinjen Behovet for specifikke uddannelser og autorisationer i forbindelse med betjening af teknisk udstyr er stigende. CDV tilbyder kurser til erhvervelse af almindeligt kedelpassercertifikat, udvidet kedelpassercertifikat, gasmotorkursus og kurser til erhvervelse af el-autorisation og GVS-autorisation. Alle kurserne er tilrettelagt således, at det er muligt at passe sit arbejde under kursusforløbet. Mange virksomheder har svært ved at undvære nøglepersoner igennem flere uger, hvorfor de enkelte delforløb maksimalt varer en uge ad gangen. Herefter har kursisterne et antal uger på deres arbejdspladser, inden skolebænken kalder på ny. Denne fremgangsmåde gør det ligeledes muligt løbende at afprøve den teori, man erhverver sig under kursusforløbet. El-autorisationskurset erstatter det etårige praktikforløb for maskinmestre. GVS-kurset erstatter to års fuldtidsstudium og giver ret til at udføre eller have ansvaret for udførselen af arbejde på gas-, vand- og afløbsinstallationer i bygninger. Maskinmesteren kan søge autorisation hos Sikkerhedsstyrelsen efter et givent kursusforløb, der typisk strækker sig over seks uger. 10

11 Vejen til viden Ønsker du at tilmelde dig eller har yderligere spørgsmål, kontakt kursuskoordinator Heidi Sørensen på tlf eller læs mere på hjemmesiden fms.dk KURSUSNAVN UDBYDER PERIODE PRIS STED AUTORISATION EL-Installatør (6 uger) CDV/SELANDIA uge 6,9,11,13,16, kr. FMS Udvidet Kedelpasser CDV uge 3,6,10,12,17,21,22 Kontakt os FMS Kedelpasseruddannelsen B CDV uge 50, kr. FMS Gasmotor 1+2 CDV uge 9, kr. FMS Gasmotor for maskinmestre CDV uge 11 & kr. FMS TEKNISK DIPLOMUDDANNELSE I TEKNISK VEDLIGEHOLD Obligatoriske Moduler: VH1: Pålidelighed, teknik og metoder VIA/CDV kr FMS VH2: Ledelse, organisation, økonomi og information VIA/CDV kr FMS Ledelse, kommunikation og teamrelationer VIA/CDV kr Horsens Afgangsprojekt VIA/CDV kr FMS Valgfag: Ledelseskoncepter og styringsværktøjer til optimering af vedligehold VIA/CDV kr FMS Projektledelse metoder og værktøjer VIA/CDV kr Århus Projektledelse metoder og værktøjer VIA/CDV kr Horsens Lederens personlige udvikling VIA/CDV kr Skanderborg/VIA Forandringsprocesser i organisationer VIA/CDV kr Århus LEAN værktøjer VIA/CDV Kontakt os kr Horsens LEAN ledelse VIA/CDV Kontakt os Kontakt os Horsens Coaching læring og udvikling VIA/CDV kr Horsens Coaching af teams VIA/CDV kr Horsens Konsulentkompetencer organisation, økonomi og strategi VIA/CDV Oplyses senere kr Århus Energi og miljøledelse VIA/CDV kr Horsens Synopsmodul, 1 ECTS VIA/CDV Kontakt os kr FMS Synopsmodul, 2 ECTS VIA/CDV Kontakt os kr FMS Synopsmodul, 3 ECTS VIA/CDV Kontakt os kr FMS Synopsmodul, 4 ECTS VIA/CDV Kontakt os kr FMS TEKNISK DIPLOM I ENERGI OG MILJØ Obligatoriske Moduler: Energi og miljøledelse VIA/CDV kr Horsens Ledelse, kommunikation og teamrelationer VIA/CDV kr Horsens DIPLOM I LEDELSE Det personlige lederskab 1 UCSYD/CDV Kontakt os Kontakt os FMS Det personlige lederskan 2 UCSYD/CDV Kontakt os Kontakt os FMS International Management UCSYD/CDV Januar Kontakt os FMS VEDLIGEHOLD Vibrationsmåling og analyse EUC/CDV AMU FMS Systematisk Vedligehold på maskiner EUC/CDV AMU FMS Lejereparation og smøring EUC/CDV AMU FMS Pumpeteknik EUC/CDV AMU FMS Maskindirektiver CDV kr FMS Operatørstyret optimering (afløser Systematisk vedligehold) EUC/CDV AMU FMS Termografi CDV kr FMS Vibrationsmåling/Analyse EUC/CDV AMU FMS Lejereparation og smøring EUC/CDV AMU FMS Pumpeteknik EUC/CDV AMU FMS Virksomhedstilpassede kurser CDV Kontakt os Kontakt os FMS/Firma 11

12 Ren olie - altid! Næsten 80% af alle nedbrud i hydraulik, gear og smøreolie samt brændstofindsprøjtning skyldes snavset olie. Dette kan undgås ved effektiv filtrering! Et CJC Filter er en stærk løsning, når arbejdet skal glide i olie - ren olie vel at mærke!

EFTERUDDANNELSE TILLÆG TIL FAGMAGASINET MASKINMESTEREN

EFTERUDDANNELSE TILLÆG TIL FAGMAGASINET MASKINMESTEREN EFTERUDDANNELSE TILLÆG TIL FAGMAGASINET MASKINMESTEREN Det havde længe været en drøm for mig at opgradere mine ledelseskompetencer. Jeg var desuden fast besluttet på, at det skulle være på det højest tænkelige

Læs mere

Optimering NOVEMBER 2011 - NR. 6 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING FAGMAGASIN FOR DRIFT, VEDLIGEHOLD, TEKNOLOGI OG RISIKO

Optimering NOVEMBER 2011 - NR. 6 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING FAGMAGASIN FOR DRIFT, VEDLIGEHOLD, TEKNOLOGI OG RISIKO NOVEMBER 2011 - NR. 6 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING Optimering FAGMAGASIN FOR DRIFT, VEDLIGEHOLD, TEKNOLOGI OG RISIKO ERHVERVSLIVET KAN SPARE SEKS MILLIARDER PÅ ENERGIEN. FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLD HELT

Læs mere

HÅNDBOG FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER

HÅNDBOG FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER HÅNDBOG FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER 8 veje til uddannelse Industrigruppen 3F Industrigruppen Ansvarlig forhandlingssekretær: Pia Maul Andersen, tlf. 88 92 04 17, mail: pia.andersen@3f.dk Uddannelseskonsulent:

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Til dig, der arbejder professionelt med HR

Til dig, der arbejder professionelt med HR Uddannelseskatalog 2011/2012 IBC Kurser 01 Om HR-uddannelser 02 Om IBC 03 Mød instruktørerne 04 Diplomuddannelsen 05 Akademiuddannelse 09 Grunduddannelsen 10 Transfer 11 Testimonials 13 3 kurser om stress

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7 nr. 2 2012/13 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Byggeriets kursusprogram side 14-15 Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5 Skepsis vendt til succes Netværk blomstrer side 6-7 Godt

Læs mere

Hans tjener penge på sin hobby SÅDAN FÅR DU STØTTE TIL UDDANNELSE. en kuglepen. Hjælp din kollega i gang med EFTER- UDDANNELSE

Hans tjener penge på sin hobby SÅDAN FÅR DU STØTTE TIL UDDANNELSE. en kuglepen. Hjælp din kollega i gang med EFTER- UDDANNELSE Hjælp din kollega i gang med EFTER- UDDANNELSE Guide: SÅDAN FÅR DU STØTTE TIL UDDANNELSE Gør det selv: Få gang i efteruddannelse med en kuglepen Hans tjener penge på sin hobby AMU-KURSUS GAV STØRRE ARBEJDSGLÆDE,

Læs mere

Bilag til analyserapporten:

Bilag til analyserapporten: Projekt nr.: 128 818 Pulje: EUAMUK6480 KHRU udvikling af udd. og lærerudd.2012 Bilag til analyserapporten: Konsekvens af jobglidning og barrierer for efteruddannelse af ikke-faglærte og medarbejdere med

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis

Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis En undersøgelse blandt socialrådgivere, ledere og undervisere gennemført af KL og DS, august 2010-april

Læs mere

Århus Total Rengøring pudser kompetencerne af. Hele virksomheden på efteruddannelse: Ledige får nye veje til arbejdsmarkedet med efteruddannelse

Århus Total Rengøring pudser kompetencerne af. Hele virksomheden på efteruddannelse: Ledige får nye veje til arbejdsmarkedet med efteruddannelse Magasin om efteruddannelse og kompetenceløft. Nr. 2 2009 Hele virksomheden på efteruddannelse: Århus Total Rengøring pudser kompetencerne af Kursus i glædens pædagogik skaber stjernestunder i børnehaven

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

COACHING AF PH.D. STUDERENDE

COACHING AF PH.D. STUDERENDE COACHING AF PH.D. STUDERENDE RESULTATER FRA EVALUERINGEN I løbet af 2009 deltog 30 ph.d. studerende i et coaching forløb med 5 individuelle coaching sessioner og 3 workshops. Stort udbytte Behov for målretning

Læs mere

Analyse af konvergens mellem turistbranchen og oplevelsesområdet og konsekvenserne for HAKL s målgruppe

Analyse af konvergens mellem turistbranchen og oplevelsesområdet og konsekvenserne for HAKL s målgruppe Analyse af konvergens mellem turistbranchen og oplevelsesområdet og konsekvenserne for HAKL s målgruppe Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse December 2013 Manto

Læs mere

Flere veje til ingeniørfaget

Flere veje til ingeniørfaget Til: Fra: Hovedbestyrelsen Uddannelsesudvalget Notat 22. januar 2013 Flere veje til ingeniørfaget Flere veje til ingeniørfaget 2 Forord 60 % af en ungdomsårgang skal ifølge regeringen i fremtiden have

Læs mere

CASE- SAMLING. 8 fortællinger om virksomhedstilpasset kompetenceudvikling. Case- samling 1

CASE- SAMLING. 8 fortællinger om virksomhedstilpasset kompetenceudvikling. Case- samling 1 CASE- SAMLING 8 fortællinger om virksomhedstilpasset kompetenceudvikling Case- samling 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN OTTE FORTÆLLINGER OM KOMP- AD... 3 1: FRA PAPIR TIL DIGITALT FÆLLES FORUM... 4 2:

Læs mere

Afsluttende rapport for Socialfondsprojektet Uddannelse Til Tiden

Afsluttende rapport for Socialfondsprojektet Uddannelse Til Tiden Afsluttende rapport for Socialfondsprojektet Uddannelse Til Tiden Yderligere om projektet og download af rapporten: www.utt.socialfonden.net www.fic.dk www.3f.dk www.ambu.dk Uddannelsesinstitutioner der

Læs mere

På vej mod Tryg Vesta Gruppen kultur og kommunikation som forandringsagenter

På vej mod Tryg Vesta Gruppen kultur og kommunikation som forandringsagenter På vej mod Tryg Vesta Gruppen kultur og kommunikation som NFT forandringsagenter 4/2003 På vej mod Tryg Vesta Gruppen kultur og kommunikation som forandringsagenter af Stine Bosse Stine Bosse stine.bosse@tryg.dk

Læs mere