Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort"

Transkript

1 Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger Målgruppe Deltagerforudsætninger AMU kurserne i LEAN-kørekortet 4 2. Pædagogiske anbefalinger og overvejelser Undervisningsformer Undervisningsmetoder Undervisningsrum Generelle overvejelser 7 Placering af modulerne 7 Onlineundervisning 7 Lær at se på uddannelsesstedet 8 Besøg på kursisternes virksomheder før kursusstart 8 Billeder og video 8 Refleksion over læring 8 Materialet som inspirationsmateriale 9 3. Litteraturliste og links Bøger Relevante links 11 Udarbejdet af Kurt Hansen, Hanne Lundquist og Tanja Thuesen for Industriens Uddannelser Side 2 / 11

3 Indledning Denne overordnede pædagogiske vejledning er målrettet faglærere og omhandler forudsætninger, pædagogiske anbefalinger og overvejelser samt oversigt over relevant litteratur og links til LEAN-kørekortet. Materialet er tænkt som en inspiration til, hvordan kurset kan gennemføres. Læsevejledning Den overordnede pædagogiske vejledning er opdelt i 3 kapitler: Kapitel 1 er en generel beskrivelse af forudsætningerne, herunder kursets målgruppe, deltagerforudsætninger og relationer til andre kurser Kapitel 2 er en beskrivelse af de pædagogiske anbefalinger og overvejelser, herunder vejledninger i forhold til undervisningsformer, undervisningsmetoder, undervisningsrum samt generelle overvejelser. Kapitel 3 indeholder en oversigt over relevant litteratur og links, der kan anvendes som inspiration. Undervisningsplanen er en vejledende beskrivelse af kursusforløbet og er inddelt i varighed, overskrift/emne, metode, materiale samt udbytte. PowerPoint materialet er opdelt i emner. Ved emneskift fremkommer en slide med samtlige emner, men med det nye emne highlightet. Dette er primært til underviserens eget brug og kan hvis underviseren vurderer det nemt skjules i præsentationen. Der er i materialet skrevet kommentarer i notefeltet, hvilket kan hjælpe underviseren med at forstå de tanker og overvejelser der ligger bag. 1. Forudsætninger 1.1. Målgruppe Kurset retter sig primært mod personer, som arbejder i virksomheder, hvor der anvendes eller er planer om at anvende LEAN. Målgruppen vil typisk være nøglepersoner, der skal forestå LEAN tiltag i virksomhederne, og som i den forbindelse har brug for værktøjer til at bidrage positivt i LEAN arbejdet. Derudover Side 3 / 11

4 henvender kurset sig også til ledige, som vil gøre sig attraktive ved LEAN virksomheder Deltagerforudsætninger For at deltagerne får mest mulig udbytte af kurset, er det en forudsætning, at de har et ønske om at lære at anvende udvalgte LEAN værktøjer. Deltagerne skal være indstillet på at arbejde i grupper og arbejde med konkrete problemstillinger fra egen hverdag ved afprøvning af LEAN værktøjer AMU kurserne i LEAN-kørekortet I kørekortet indgår følgende AMU-kurser: Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN Praktisk anvendelse af LEAN-værktøjer Systematisk problemløsning LEAN support i produktionen Side 4 / 11

5 Fordelingen af AMU-kurserne over modulerne bør ligge som ovenstående for at tilgodese 49/51 reglen for fjernundervisningen: Hvis andelen af hele arbejdsmarkedsuddannelsens undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning udgør højst 50 pct. af uddannelsen, udløses både undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxametertilskud. Deltagerne kan få godtgørelse til hele uddannelsen. Side 5 / 11

6 2. Pædagogiske anbefalinger og overvejelser 2.1. Undervisningsformer Der anbefales en vekselvirkning mellem korte oplæg, øvelser og gruppearbejde med refleksion til egen hverdag. Et bærende element vil desuden være en dialogbaseret undervisning ud fra deltagernes forudsætninger Undervisningsmetoder Plenum: En del af undervisningen foregår fælles, hvor underviseren formidler sit budskab i dialog med deltagerne som byder ind med sine erfaringer og viden omkring LEAN. Gruppearbejde: Der er på kurset lagt op til en blanding af gruppearbejde, enkeltmandsopgaver og opgaver i par á 2 personer. I materialet er følgende opgaver beskrevet særskilt i detaljer: 1. Kaffekaizen 2. Flyverspil 3. Buckingham LEAN game 4. Standardiseret arbejde den glade gris 5. Bogormen 6. PDCA-spil 7. Cykelmyggen 8. Hulahoprings øvelse 9. Situationskort 10.Kommunikationsøvelse Disse opgaver skal ses som eksempler på øvelser, der kan anvendes på kurset. Gruppesammensætning: Selvom mange har prøvet gruppearbejde før, kan det anbefales at bruge tid på at introducere de vigtigste spilleregler for godt gruppearbejde. Spillereglerne kan italesættes i forhold til klar rollefordeling, alles ansvar for at melde ind, hvem præsenterer osv. Side 6 / 11

7 2.3. Undervisningsrum Kurset er velegnet til afvikling på såvel uddannelsessted som i virksomhed. Det vil i begge tilfælde være optimalt med et større lokale med plads til gruppearbejde eller særskilte grupperum Så vidt det er muligt, anbefales det at borde opstilles i gruppeopstilling i plenumlokalet, da flere af opgaverne kræver løsning i grupper Generelle overvejelser Placering af modulerne Det er at foretrække, at modulerne på LEAN kørekortet placeres, så deltagerne har tid til refleksion og afprøvning af LEAN værktøjerne mellem modulerne. Det anbefales, at modulerne fordeles over 5-8 uger. Ligeledes er det hensigtsmæssigt, hvis deltagerne tilmelder sig hele LEAN kørekortet frem for enkeltstående kurser, så de får en helhedsforståelse og bliver en del af det sociale fællesskab på holdet. Onlineundervisning Mellem modulerne er der online undervisning med hjemmeopgaver på deltagerens egen virksomhed. Hvis deltageren er ledig, kunne hjemmeopgaven foregå ved en medkursists virksomhed, på uddannelsesstedet eller hjemme privat hos den pågældende. Det er vigtigt, at deltageren afprøver LEAN værktøjerne i praksis i egen hverdag, hvilket bør være hovedformålet med online dagene. Undervisningen kan f.eks. foregå via Adobe Connect eller Skype. Underviseren skal være opmærksom på at få klædt deltagerne på til at kunne mødes online med underviseren. Det vil være oplagt at gøre dette i slutningen af modul 2 med mulighed for at afprøve undervisningsformen i undervisningslokalet, så deltageren er tryg og har fokus på selve opgaven ved online dagene. Da der er tale om praktisk anvendelse af LEAN værktøjer er det være at foretrække at onlinedagene foregår ved deltagernes egen virksomhed. Underviseren bør dog være opmærksom på at almindelige forstyrrelser fra virksomheden kan forekomme for deltageren undervejs i arbejdet. Såfremt at kursisterne ønsker at være på uddannelsesstedet er dette en mulighed. Dog kan der diskuteres hvorvidt formålet med den praktiske del af undervisningen herved tabes. Side 7 / 11

8 Lær at se på uddannelsesstedet Go Gemba (gå ud og se) er en del af LEAN filosofien. Det kan være en udfordring at go Gemba ved LEAN-kørekortet afholdt på uddannelsesstedet. Her vil det give god mening, hvis underviseren tilrettelægger virksomhedsbesøg evt. på deltagernes egne virksomheder. Dette giver en praktisk tilgang til LEAN og sparring på tværs af faggrupper. Valg af virksomhed at besøge kan med fordel afspejle både store og små virksomheder samt produkttype. Foregår undervisningen i en virksomhed, kan det anbefales at gå flere ture i produktionen for at lære at se problemerne i praksis. Besøg på kursisternes virksomheder før kursusstart I forberedelsestiden op til starten af LEAN-kørekortet, vil det give god mening for underviseren at researche lidt på virksomhederne der har tilmeldt medarbejderne på LEAN-kørekortet. Et besøg i virksomhederne vil være en fordel blandt andet for at få belyst kundernes forventninger og formål med at sende medarbejderne afsted på kursus. Billeder og video Da forløbet strækker sig over en længere periode er det en god idé at tage billeder og video undervejs, så kursisterne også visuelt har mulighed for at se tilbage. Kørekortet skal ses som en proces over tid, og det er sjovt for deltagerne at se udviklingen gennem kurset. Ligeledes er en Holdets LEAN ordbog også et godt værktøj, for at sikre sig at deltagerne har styr på de forskellige LEAN begreber. Refleksion over læring Det anbefales enten at slutte hver dag med refleksion eller at starte om morgenen med refleksion over læring fra dagen i går. Det kan være en god ide at anvende forskellige metoder eks.: Tal sammen 2 og 2 om hvad gjorde størst indtryk i går. Grupper af 4, der laver lille rollespil over dagen. Stille refleksion i 2 min og derefter opsamling i plenum et udsagn pr. deltager. Stå overfor hinanden i cirkler og fortæl om læring fra i går, derefter rotation, så der fortælles til ny person (hvad der blev talt om med første deltager) slut med opsamling på klassen Side 8 / 11

9 Materialet som inspirationsmateriale Da dette undervisningsmateriale er vejledende og har til formål at inspirere LEAN underviseren, vil der anbefales, at underviseren selv arbejder videre med materialet og sætter sig eget præg på forløbet. Ligeledes kan underviseren i samarbejde med kunden / virksomheden finde det værdiskabende at nogle af virksomhedens egne materialer anvendes. Side 9 / 11

10 3. Litteraturliste og links 3.1. Bøger I forbindelse med underviserens forberedelse kan anbefales følgende relevant litteratur og inspiration: Miniguide LEAN Merete Nordstrøm, 2012 LEAN i kvægbruget Vibeke F. Nielsen, 2012 Lær at se John Bicheno, 2003 LEAN i service og administration Don Tapping, 2005 LEAN værktøjskassen John Bicheno, 2010 LEAN implementering i danske virksomheder Niels Ahrengot, 2010 God LEAN ledelse Mikkel Eriksen, 2005 Side 10 / 11

11 3.2. Relevante links I forbindelse med underviserens forberedelse kan anbefales følgende relevant links og inspiration: Side 11 / 11

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium REGNELUDO Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8 Aalborg Seminarium Regneludo.... 3 Indledning:... 3 Arbejde med tal og algebra... 3 Kommunikation og problemløsning... 4 Leg som arbejdsproces

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Et TUP-projekt med deltagelse af tre efteruddannelsesudvalg og fire skoler Juni 2007 Mette Nørholm Lizzie Mærsk Nielsen

Læs mere

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2010 2011 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Firkløverskolen Krabbeshus Heldagsskole Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Specialbørnehaven Skovbrynet

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som [ Evalueringshåndbogen CMK 1] 2011 INSPIRATION TIL EVALUERING I DIN UNDERVISNING TEST OG PRØVER Test og prøver bruges som bekendt ofte afsluttende på et forløb (summativ evaluering), som fx grundforløbseksamen,

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere