NR. 12 APRIL 2011 LIVETS GANG PÅ STOREDAM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 12 APRIL 2011 LIVETS GANG PÅ STOREDAM"

Transkript

1 NR. 12 APRIL 2011 Kære Storedammere. Så kom det de fleste har glædet sig til Foråret. Det er ligesom at vågne op af en dvale og vi skal til at have aktiveret Storedam, som har ligget underdrejet de sidste 3 måneder. Vi kan samtidig glæde os over, at Storedam har fået en ny og moderniseret hjemmeside, i hvilken forbindelse vi vil bringe en stor tak til Kim Lauritzen, som er dens ophavsmand. Vi vil kraftigt opfordre alle, som har muligheden at gå ind på Siden omtales andet steds i bladet. Her i skrivende stund er et flittigt og velfungerende arbejdshold i gang med at shine Storedam op, så den vil fremstå imødekommende til de forhåbentlig mange, som har/eller vil melde sig på årets kurser. Holdledermøde i Nyhavn d. 4. april Fra holdledermødet kan nævnes nedenstående: LIVETS GANG PÅ STOREDAM Hjertestarter: Hjerteforeningen vil blive bedt om at demonstrere en hjertestarter ved næste holdledermøde. Derefter vil der blive taget stilling til om der skal placeres en hjertestarter på Storedam. Ny Højskolesangbog til Nyhavnsklubben: Det vil blive for dyrt at anskaffe den nye udgave af Højskolesangbogen, så de gamle må holde lidt endnu. Ekstern udlejning. Det ses gerne at husene bliver brugt, men Storedams egne ugekurser har fortrinsret. Forslag til regler fremsendes til bestyrelsen. Kursus varighed: Det blev understreget, at ugekurser principielt varer til mandag formiddag, selvom andet ofte aftales på forhånd. Dvs man kan overnatte til mandag, hvis det passer bedst i ens rejseplan. Tilmelding og fortrinsret til kurser: Det blev vedtaget, at storedammere har fortrinsret til at deltage i kurser, når de har tilmeldt sig inden 31. marts. Herefter indgår storedammeres tilmeldinger på lige fod med ikke-storedammeres. Næste holdledermøde: På Storedam 18. september kl. 14 til næste dags formiddag. B Hj 1

2 Bestyrelsesmøde på Storedam d. 13. april 2011 Herfra skal nævnes, At Lise Lauritzen Loft fylder 75 år til september og derfor fratræder som forkvinde. Kim Lauritzen tiltræder som ny formand. Der vil blive indkøbt og installeret et nyt tv, hvor alle funktionerne er indbygget i apparatet, hvilket skulle gøre det meget nemt at betjene. Telefoner på Storedam Da der ikke altid er dækning ved brug af mobiltelefoner på Storedam, bliver der installeret trådløse telefoner i alle Storedams bygninger som en sikkerhed ved eventuelt uheld, så der altid kan tilkaldes hjælp. Trådløse telefoner har genopladelige batterier, så der må ikke slukkes for strømmen til dem. De er fortrinsvis tænkt som nødtelefoner, men ringes der privat betales 1. kr. pr. minut. Skålen til betaling står ved den røde telefon i Lilledams stue. Fra bridge uge 45, 2010 Evaluering fra 4 ikke Storedammere AFHOLDTE KURSER/FOREDRAG Med stor forventning drog vi til Storedams Bridgeuge, ledet af Else Gregersen. Måske med lidt forbehold. Fra vi trådte ind af døren, følte vi os meget velkomne af alle de tilstedeværende Storedammere. Kursusforløbet var i den grad velorganiseret af Else omkring bridgespillet og alt det andet. Det sociale samvær har været helt unikt og den praktiske arbejdsfordeling har funktioneret optimalt. John og Sonny kan vi endnu engang tildele 5 kokkehuer. Tak for de ekstra kilo!! men fra Gunners tidligere erfaring, havde han medbragt Hjerteforeningens gymnastikbånd, det fik fuld opbakning. M.h.t. idyllen i Annekset på øen er ønsket til næste ophold på Storedam, at der projekteres en bro. Vi satte pris på vore medbragte gummistøvler. Vi glæder os til gensyn med Storedam. Inger Knudsen, Grete Holmegaard, Lise Toft og Gunner Sørensen Fra Nyhavnsklubben den En Rødstrømpe beretter. Lise Lauritzen Loft berettede i Nyhavnsklubben om den dramatiske besættelse af Dannerstiftelsens hus i Lise var nemlig med da Rødstrømpebevægelsen sammen med andre aktivistiske kvindebevægelser erobrede huset og formede dets fremtid. Grevinde Danner var en brav kvinde. Hun var vant til modstand fra borgerskab og adel, som så meget skævt til at Frederik d. 7. havde giftet sig med en kvinde af folket. I stedet for at prøve på at leve op til borgerskabets normer, gjorde hun sig kendt for sit sociale engagement. Da hun døde i 1874 testamenterede hun sin formue til to stiftelser for fattige kvinder. Den ene har op til vor tid drevet et forsørgelseshjem i det hus som i dag er kendt som Dannerhuset i Nansensgade. Forts 2

3 I 1979 boede der kun fire, ældre kvinder i et hjørne af huset. Bygningen var stærkt forfalden, og bestyrelsen var langt fremme med planer om at opløse stiftelsen, rive huset ned og bruge den velbeliggende grund til noget mere lønsomt. Men sådan skulle det ikke gå. Moderne tiders brave kvinder (de vil nok selv skraldgrine ad udtrykket!) greb ind. De besatte simpelthen huset en mørk novembernat. Lise gav os en medrivende skildring af begivenheden. Bl. a. havde man dannet en gruppe som skulle tage hånd om de fire ældre kvinder, for at de ikke skulle blive bange. Det lykkedes, og da nysgerrigheden tog overhånd fik de en herlig nat! Med støtte fra de lokale beboere i Nansensgade blev huset efter kort tid fredet, og så var løbet kørt for (de mandsdominerede) lønsomhedstanker. Hermed begyndte en ny tid for det gamle hus, men stadig i Danners ånd. I bedste besætterstil ville man først have huset foræret kvit og frit, men de mest nøgterne indså, at der var mere fremtid i at købe huset. Pengene blev fremskaffet gennem en landsdækkende indsamling og ejerforholdet blev legaliseret. Siden har mange fonde og private ydet bidrag til husets drift og fysiske vedligehold. Husets funktioner blev opdelt på en kvindepolitisk afdeling med mødelokaler etc. og et krisecenter, der udadtil nok er det mest kendte. Krisecentret modtager og huser voldsramte kvinder og deres børn. Det har siden dannet forbillede for lignende centre andre steder i landet. I mange år blev Dannerhuset drevet af frivillige, men i nyere tid har man erkendt behovet for professionelt ansatte (det blev sagt med et lille suk fra Lise!). Gennemgående er det, at kun kvinder har adgang. Ikke alene besøgende, også arkitekter og håndværkere og lignende, er kvinder. Lises personlige engagement i sagen gjorde beretningen yderst levende. I sagens natur måtte der jo komme et par hug til mandeverdenen, men de blev fremsat med et glimt i øjet! Det blev en spændende formiddag med fuldt hus i Nyhavnsklubben. BHj Fra Nyhavnsklubben den 9. februar 2011 Krudtværkets eksplosion, et næsten øjenvidne beretter. Ellen Philipson (2009) stammer på mødrende side fra Donse (eller Duntse, som det har heddet engang, og endnu udtales af dem, der kan huske det). Det fortalte hun om i Nyhavnsklubben og lagde specielt vægt på den store eksplosion i krudtværket. Vi kender allesammen Store Donsedam. Den er en 1500-tals opdæmning af Donseåen med henblik på at skaffe stabil vandkraft til drift af en mølle. I 1704 opførte dronningen, som ejede Hørsholm Gods, en krudtmølle der hvor nu Donse Avlsgård ligger. Ved dæmningen og ved Avlsgården ligger stadig nogle af de huse, hvor Ellens familie har boet og hvor hendes mor blev født. Krudtværket menes at have opfyldt den tids sikkerhedsregler, bl.a, lå husene spredt og med jordvolde om de enkelte huse, og der var forbud mod ild og jernbeslåede træsko, og man måtte ikke bande(!). Hvad der gik galt, ved man ikke, men d. 16. maj 1882 eksploderede fabrikken og dens ti tons store færdigvarelager. Næsten alle huse blev blæst omkuld eller brændte ned. Eksplosionen skete sent om eftermiddagen, så der var kun få mennesker til stede. Tre personer der var i arbejde omkom på stedet. Det var en mand og to unge piger på ca. 16 år. Mindst to personer blev lemlæstet, den ene var Ellens oldefar. Han var krudtarbejder og mistede sin højre arm. Muligvis er yderligere en mand blevet så hårdt såret, at han senere døde på sygehuset. Forts.. 3

4 Krudtværket blev genopbygget og takket være fabrikant Drøhses ansvarsbevidste holdning til de ramte, beholdt Ellens oldefader sit arbejde. Ved hjælp af en sele over skulderen opøvede han evnen til at køre trillebør. Man har i dag et godt detailkendskab til ulykkens omfang, fordi sceneriet blev beskrevet både af Holger Drachmann og af en ung journalist, som tilfældigvis befandt sig i nærheden. Det var Henrik Cavling, som siges at have grundlagt begrebet reportage med sin beretning. Ellen læste op af hans avisreferat, og det var en minutiøs og særdeles makaber historie! Helt frem til 1911 fortsatte krudtværket med produktionen. Efterhånden var det naturskønne område dog blevet så stort et udflugtsmål, at fabrikstilsynet ikke turde have den farlige fabrik liggende der længere. BHj Storedam har fået ny hjemmeside. Efter at Storedam i de seneste 3 år har kørt med samme design, var tiden inde til at vi fik et mere tidløst og enkelt design. I weekenden den 12. og 13. februar blev den nye hjemmeside så lagt op. Blandt nyhederne er: En mere overskuelig menu form enkel og liggende vandret på siden. Endvidere er der nu links til dokumenter som Program 2011, Storedamskrøniken og Storedam Info, for dermed skaber enklere sider, og I kan dermed selv downloade disse sider i form af bilag. 4

5 Et fotogalleri er også blandt de nye tiltag. Allerede nu har flere Storedammere sendt mig foto til dette galleri, og det er dejligt at se alle de smukke foto fra vores skønne område. En separat side til Storedams Info til alle jer som måske ikke lige har gemt sidste nummer, her kan I finde det. Håber at vi også med den løsning kan gemme de gamle numre, der er jo en del historik gemt i disse. Jeg håber at I alle bliver glade for det nye design, og skulle I havde kommentarer i form af rettelser eller ideer, er I altid velkommen til at sende dem til mig på denne mail: De bedste hilsner Kim Lauritzen KURSUSNYT Uge 38 Gamle Danmark Jeg har været så heldig at få en økonoma til denne uge, så nu kan man roligt tilmelde sig, hvis man har lyst. Mange hilsner Mona Uge 48 og COMPUTERE Det er aldrig for sent at lære noget nyt. Med de stigende portoudgifter bliver det stadig mere interessant at bruge , og der er mange af især de ældre Storedammere, der ikke har turdet binde an med at bruge en computer. I uge 48 afholdes der undervisning i den enkle brug af computer på Storedam, og på nuværende tidspunkt er der kun een tilmelding. Udover at kunne åbne en PC, lærer du at skrive i Word og gå på internet og søge. Har du et digitalt kamera eller tænker på at anskaffe et, lærer du at lægge billeder ind og redigere i dem samt at trykke dem. Du vil også lære at bruge en printer, så du kan udskrive, kopiere og scanne et dokument. Brugte bærbare computere er ikke så dyre længere. Unge mennesker vil have hurtigere computere, så de ældre modeller som er udmærkede til os ældre kan fås for mellem kr. Prøv at forhør dig hos den yngre del af din familie, om de er ved at udskifte. Vi har enkelte bærbare computere på Storedam, så har du ikke selv mulighed for at medbringe en, bør det ikke holde dig tilbage for at deltage i kurset. Af hensyn til at få økonoma er det nødvendigt, at tilmelding sker senest d. 1. september. Med venlig hilsen Erik Cronquist. Kursusleder. Mail: Tlf.: GLÆDELIG NYHED HURRA!!! Nyt føl iblandt os. John s datter Lene har efter en uges prøvetid hos sin far indvilget i at fungere som føl på Storedam. Hun hedder Lene Nylander og har tlf.:

6 RUNDE FØDSELSDAGE SIDEN SIDST Følgende Storedammere har rundet nogle runde hjørner siden sidst: 100 år: Onse Marie Pontoppidan 90 år: Ketty Raaby Helga Jensen Kirsten Fasting 85 år: Anders Eriksen Anna Margrethe Gamst Ulla Moltved 80 år: Anna-Ruth Bavnhøj Hjertelig tillykke til alle og med håb om et fortsat godt Storedammerliv. SØRGELIGE NYHEDER Vi må til stadighed sige farvel til mange Storedammere. Nogle er døde og andre er blevet for gamle til at komme på Storedam. Vi vil selvfølgelig meget gerne have besked om udmelding og dødsfald. Da det er lidt tilfældigt om man får det at vide, bringer jeg her en liste over de Storedammere, som jeg ved er døde siden sidst: Else Porsborg (96), Alice Pedersen (91), Kamma Uldall (90), Ruth Eberholst (85) Måske er der flere, i så fald beder jeg om at få det at vide. Min mailadresse er: Venlig hilsen Bibi Skovbøll (97) tlf.: NØDRÅB: PROGRAMUDVALG Vi er for øjeblikket 3 medlemmer i gruppen, Edel Vesterlund, Ruth Lindgaard og Ruth Povlsen. Vi kan godt bruge et par ekstra aktive og kreative medlemmer. Arbejdet består primært i planlægning af kursusplan og tilrettelæggelse af kursusprogrammet, kopiering og udsendelse af det færdige program. Et møde ind imellem, når der er behov for drøftelser af ideer og meninger og måden at gøre tingene på. Interesserede bedes henvende sig til: Ruth Povlsen tlf.: mail: 6

7 MEDLEMSREGISTRERING Vi er ca.220 Storedammere, hvis adresser, telefonnumre, mailadresser m.v. registreres på edb. Uden et ajourført kartotek er det umuligt at give fyldestgørende information. DERFOR: Meddel venligst evt. ændringer til Poul Tlf.: eller Mail: Vigtige generelle ting Falckabonnement: På Storedam har man abonnement, så hvis der sker uheld eller opstår sygdom, er det blot at ringe til Falck. Telefon- og abonnementsnummeret står på kontoret. Storedams have: I løbet af året er man velkommen til at komme og arbejde i haven eller udføre andet arbejde. Aftal med holdlederen den pågældende uge, om det er passende at komme. Husk at lægge nøglen tilbage i nøgleboksen, når I har brugt den! Husk at aflevere nøgler, som er brugt på Storedam! Nyttige adresser og telefonnumre: Lise Lauritzen Loft Anne Lise Askevig Fritidsskolens kontor Bladudvalg: Bent Hjortshøj Poul Boye Bladudvalget opfordrer alle, som har noget på hjerte til at fremsende indslag til næste nummer af Storedam Info. På forhånd tak. 7

STOREDAM info. NR. 11 Efterår 2010 LIVETS GANG PÅ STOREDAM

STOREDAM info. NR. 11 Efterår 2010 LIVETS GANG PÅ STOREDAM STOREDAM info NR. 11 Efterår 2010 Kære Storedammere. Så lykkedes det endeligt at barsle med et nyt nummer af Info. Det er intentionen, at bladet skal udkomme 1. april og 1. oktober, men da sammensætningen

Læs mere

NR. 20 April 2015 Formanden har ordet

NR. 20 April 2015 Formanden har ordet NR. 20 April 2015 Formanden har ordet Det er med stor glæde at jeg kan meddele jer, at vi nu har fået de økonomiske rammer der skal til mht. vores nye byggeri. Dermed kan vi komme videre med vores planer

Læs mere

STOREDAM HARTVIG-MØLLERS FRITIDSSKOLE c/o Karen Bay - Tlf. 45 76 75 75 Lise Lauritzen Loft - Tlf. 39 62 41 66 KURSUSPROGRAM 2013

STOREDAM HARTVIG-MØLLERS FRITIDSSKOLE c/o Karen Bay - Tlf. 45 76 75 75 Lise Lauritzen Loft - Tlf. 39 62 41 66 KURSUSPROGRAM 2013 STOREDAM HARTVIG-MØLLERS FRITIDSSKOLE c/o Karen Bay - Tlf. 45 76 75 75 Lise Lauritzen Loft - Tlf. 39 62 41 66 KURSUSPROGRAM 2013 STOREDAM Hartvig-Møllers Vej 1 Gunderød, 2970 Hørsholm 1 Linie 820 Telebus

Læs mere

STOREDAM HARTVIG-MØLLERS FRITIDSSKOLE c/o Karen Bay - Tlf. 45 76 75 75 Lise Lauritzen Loft - Tlf. 39 62 41 66 KURSUSPROGRAM 2014

STOREDAM HARTVIG-MØLLERS FRITIDSSKOLE c/o Karen Bay - Tlf. 45 76 75 75 Lise Lauritzen Loft - Tlf. 39 62 41 66 KURSUSPROGRAM 2014 STOREDAM HARTVIG-MØLLERS FRITIDSSKOLE c/o Karen Bay - Tlf. 45 76 75 75 Lise Lauritzen Loft - Tlf. 39 62 41 66 KURSUSPROGRAM 2014 STOREDAM Hartvig-Møllers Vej 1 Gunderød, 2970 Hørsholm www.storedam.dk 1

Læs mere

STOREDAM HARTVIG-MØLLERS FRITIDSSKOLE c/o Karen Bay - Tlf. 45 76 75 75 Lise Lauritzen Loft - Tlf. 39 62 41 66 KURSUSPROGRAM 2014

STOREDAM HARTVIG-MØLLERS FRITIDSSKOLE c/o Karen Bay - Tlf. 45 76 75 75 Lise Lauritzen Loft - Tlf. 39 62 41 66 KURSUSPROGRAM 2014 STOREDAM HARTVIG-MØLLERS FRITIDSSKOLE c/o Karen Bay - Tlf. 45 76 75 75 Lise Lauritzen Loft - Tlf. 39 62 41 66 KURSUSPROGRAM 2014 Revideret d. 14. april 2014 STOREDAM Hartvig-Møllers Vej 1 Gunderød, 2970

Læs mere

STOREDAM HARTVIG-MØLLERS FRITIDSSKOLE c/o Karen Bay Lauritzen - Tlf. 45 76 75 75 Lise Lauritzen Loft - Tlf. 39 62 41 66 KURSUSPROGRAM 2015

STOREDAM HARTVIG-MØLLERS FRITIDSSKOLE c/o Karen Bay Lauritzen - Tlf. 45 76 75 75 Lise Lauritzen Loft - Tlf. 39 62 41 66 KURSUSPROGRAM 2015 STOREDAM HARTVIG-MØLLERS FRITIDSSKOLE c/o Karen Bay Lauritzen - Tlf. 45 76 75 75 Lise Lauritzen Loft - Tlf. 39 62 41 66 KURSUSPROGRAM 2015 STOREDAM Hartvig-Møllers Vej 1 Gunderød, 2970 Hørsholm www.storedam.dk

Læs mere

Bilag 5 Transskribering af informantinterview

Bilag 5 Transskribering af informantinterview Bilag 5 Transskribering af informantinterview Tilstede: Birgit (informant), Alexander (interviewer), Stine (observatør) TID DELTAGER UDTALELSE 00:00 Men det er helt okay at vi optager? Ja ja Hvordan med

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010

Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010 Nyhedsbrev til Pindstrup Centret frivillig ledere januar 2010 Husk planlægningsweekend den 9.-11. april på Pindstrup Centret! Planlægningsudvalget (PLU) og Pindstrup Centret slår endnu engang dørene op

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Fra Temadagene 9.-10. november 13

Fra Temadagene 9.-10. november 13 Fra Temadagene 9.-10. november 13 No. 4 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer fremover: Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningen forlader Egedal Rådhus efter den officielle indvielse sammen med borgmester Willy Eliasen

Hendes Majestæt Dronningen forlader Egedal Rådhus efter den officielle indvielse sammen med borgmester Willy Eliasen Nr. 3 December 2014 April 2015 8. årgang Foto: Ole Lind Larsen Hendes Majestæt Dronningen forlader Egedal Rådhus efter den officielle indvielse sammen med borgmester Willy Eliasen Orientering fra Seniorrådet

Læs mere

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang Juni 2004 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Bestyrelsens beretning for 2003/04... 3 Referat af generalforsamling... 7 Nordisk konference om HC 17.-18.

Læs mere

EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«

EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«Så fik Søens Folk gang i det store springvand i søen. Godt gået! 2 2013 Juni Fra formanden - Hans Vedderkop Så kom sæsonen i gang med ikke mindre end 2 generalforsamlinger.

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 OM DE VOKSNE, DER KAN HJÆLPE DIG 12 OM AT SIGE SIN MENING OG FÅ AT VIDE, HVAD DER SKAL

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 24 APRIL 2015 INDHOLD: SIDE 4: Kværndrup Fjernvarme etablerer solvarmeanlæg SIDE 6: Årets frivillig- sociale ildsjæl SIDE 8: Kværndrup på vægten SIDE 9: 3E-Butikken skaber energi OBS Kirkeblad og Program

Læs mere

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 1 februar 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 8 Andre organisationer...

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL Nr. 121 Juni 2010 31. Årgang I midten af april kunne en meget stolt National Repræsentant overrække kommunikationschef Line Grove Hermansen fra SOS-Børnebyerne en check

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 4 december 2007

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 4 december 2007 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 4 december 2007 LOKALE AFDELINGER STORKØBENHAVN: Torben Gejl Tlf: 4444 0249 gejl@12move.dk RØDOVRE: Kristine Dam Jensen Tlf. 6063 4474 kristinedam@mail.dk

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011

Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011 Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011 Facilitatorer (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager 1: Bente, en ældre dame der ikke har diabetes Deltager 2: Lene 52

Læs mere